Medya`yı indirmek için 1391 kB

Transkript

Medya`yı indirmek için 1391 kB
17. Uluslararası Enerji ve
Çevre Fuarı ve Konferansı
15.06.2011
KIRMIZI / SALON
08:30-10:00
Kayıt
10:00-11:00
Açılış Töreni ve Açılış Konuşmaları
15.06.2011
SARI / SALON
10:00-11:00
Açılış Töreni ve Açılış Konuşmaları
ICCI 2011 ÖZEL GÖSTERİSİ
Kırmızı Salonda Açılış Konuşmaları
devam ettiği için bu saatlerde bu salonda
herhangi bir oturum bulunmamaktadır.
Süleyman BULAK, Sektörel Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı
Selahattin ÇİMEN, Organizasyon ve Danışma Komitesi Bşk.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yrd.
Özkan AĞIŞ, Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri
Derneği Yön. Krl. Bşk.
Hasan KÖKTAŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
Taner YILDIZ, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
11:00-12:30
Fuar Açılışı
12:30-14:00
Öğle Yemeği
14:00-15:30
PANEL 1: Yatırımcı Perspektifinden Türkiye Enerji Sektörü
11:00-12:30
Fuar Açılışı
12:30-14:00
Öğle Yemeği
14:00-15:30
OTURUM 2: MÜSİAD ÖZEL OTURUMU: Nükleer Enerji
Oturum Başkanı: Nail OLPAK, (MÜSİAD Genel Başkan Yrd.)
Panel Başkanı: Selahattin ÇİMEN, (Organizasyon ve Danışma Komitesi
Bşk. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yrd.)
Prof. Dr. Beril TUĞRUL, İTÜ Enerji Enstitüsü
“Nükleer Enerji Değerlendirmesi ve Türkiye”
Metin KİLCİ, ETKB Müsteşarı
Prof. Dr. Kamil KAYABALI, Ankara Üniversitesi
“Depremsellik Bakımından Nükleer Enerji Santralleri”
Hasan KÖKTAŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
Doç. Dr. Sami DEMİRBİLEK, ETKB Em. Müst./Cinergroup
“Enerji Mix (dengesi) ve Yönetimi”
Nihat ÖZDEMİR, LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Mehmet ÖZDAMAR, Eneri Hukuku Araş. Enstitüsü
“Nükleer Santrallerin İşletilmesinden Dolayı Hukuki Sorumluluk”
Adnan POLAT, POLAT Holding Yönetim Kurulu Başkanı
15:30-15:45
Soru - Cevap
15:45-16:15
Çay-Kahve Arası
16:15-17:30
OTURUM 1: EPDK ÖZEL OTURUMU
Ülkemiz Elektrik Piyasasındaki Gelişmeler ve Hedefler
Alexander SUPERFIN, Akkuyu Güç Santrali Elektrik Üretim A.Ş
15:30-15:45
Soru-Cevap
15:45-16:15
Çay-Kahve Arası
16:15-17:30
OTURUM 3: Doğalgaz, Petrol Piyasalarına Bakış ve
Türkiye’deki Gelişmeler
Oturum Başkanı: Bilal ASLAN, (İGDAŞ Genel Müdürü)
Oturum Başkanı: Ahmet OCAK, (EPDK Elektrik Dairesi Başkanı)
Nadim EKİZ, İGDAŞ - “Gelecekteki Doğalgaz Fiyatlarının
Araştırılması ve Türkiye’ ye Etkileri”
Dr. Mustafa GÖZEN, EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Bşk.lığı - “Düzenleme
Perspektifinden Ülkemiz Elektrik Piyasası: Gelinen Aşama ve Hedefler”
Hızır Hakan ÜNAL, BOTAŞ - “Türkiye Doğal Gaz Piyasasında BOTAŞ
İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (ŞİD) ile
Doğal Gaz İletim ve Sevkiyat Kontrol Tarifelerine İlişkin Değerlendirmeler”
Dr. Refik TİRYAKİ, EPDK Elektrik Dairesi - “Lisanssız Elektrik Üretimi:
Mevzuat ve Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler”
Doç. Dr. Yurdakul YİĞİTGÜDEN - ETKB (Em. Müsteşar)
“Türkiye’nin Enerji Talebi”
Osman BİRGİN, EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Bşk.lığı - “Elektrik
Piyasasında Kamulaştırma Uygulamaları: İşleyiş, Sorunlar ve Öneriler”
Dr. Erdoğan TOZAN İGDAŞ “Doğalgaz Şebeke Analizi ve Kapasite
Hesaplaması“
Hulusi KARA, EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Bşk.lığı - “ENTSO-E
Çerçevesinde Elektrik İhracat ve İthalatındaki Gelişme ve Fırsatlar”
Okan YARDIMCI, EPDK “Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye Doğalgaz
Piyasası Tarife Uygulamaları ve Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi”
Çetin KAYABAŞ, EPDK Tarifeler Dairesi Grup Başkanlığı
“Özelleştirme Sonrası 2011-2015 Dönemine İlişkin Elektrik Dağıtım Tarifeleri”
17:30-17:45
Soru-Cevap
Dr. Can ZEYREK, Marburg Üni.
“Avrupa Gazının Arz Güvenliği ve Nabucco Bilmecesi”
17:30-17:45
8
Soru-Cevap
9
17. Uluslararası Enerji ve
Çevre Fuarı ve Konferansı
15.06.2011
MAVİ / SALON
10:00-11:00
Açılış Töreni ve Açılış Konuşmaları
10:00-11:00
Kırmızı Salonda Açılış Konuşmaları
devam ettiği için bu saatlerde bu salonda
herhangi bir oturum bulunmamaktadır.
11:00-12:30
Fuar Açılışı
12:30-14:00
Öğle Yemeği
14:00-15:30
OTURUM 4: EPDK ÖZEL OTURUMU
Dünyada ve Ülkemizde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Desteklenmesi
Açılış Töreni ve Açılış Konuşmaları
Kırmızı Salonda Açılış Konuşmaları
devam ettiği için bu saatlerde bu salonda
herhangi bir oturum bulunmamaktadır.
11:00-12:30
Fuar Açılışı
12:30-14:00
Öğle Yemeği
14:00-15:30
OTURUM 6: EİE ÖZEL OTURUMU - Enerji Verimliliği Stratejileri ve Etkileri
Oturum Başkanı: Yusuf YAZAR, (ETKB Müsteşar Yrd.)
Oturum Başkanı: Abdullah TANCAN, (EPDK Kurul Üyesi)
Erdal ÇALIKOĞLU, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müd. Yrd.
Öztürk SELVİTOP, ETKB - “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını
Teşvik Yöntemleri: Karşılaştırmalı Analiz”
Nazım ÖZDEMİR, MÜSİAD Yönetim Krl.Üyesi
Öztürk SELVİTOP, ETKB - “AB Ülkelerinde Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Desteklenmesi: Mevzuat ve Üye Ülke Deneyimleri”
Dr. Mustafa ŞAHİN, Çevre ve Orman Bakanlığı Genel Müd. Yrd.
İbrahim Etem ERTEN, EPDK - “5346 Sayılı
Kanun Çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme
Mekanizması: DUY ile Entegresyonu ve İşleyişi”
İhsan AKYOL, Sanko Enerji Yönetim Krl. Üyesi
15:30-15:45
Soru-Cevap
15:45-16:15
Çay-Kahve Arası
16:15-17:30
OTURUM 5: Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanı
(TURSEFF işbirliği ile)
15:30-15:45
Soru-Cevap
15:45-16:15
Çay-Kahve Arası
16:15-17:30
OTURUM 7: Enerji Sektöründe Karbon Piyasaları ve Emisyon Ticareti-1
Oturum Başkanı: Zafer BENLİ, (ETKB Müsteşar Yrd.)
Oturum Başkanı: Dr.Güler MANİSALI DARMAN, “Milletlerarası Ticaret
Odası Finansal Kurumlar ve Sigortacılık Komisyonu Başkan Yrd.”
Dr Laurent BAECHLER, Centre International de Formation Européenne
“AB Emisyon Ticareti Şablonunda Çıkartılacak Dersler,
Türkiye ve AB İklim Stratejilerinin Entegrasyonuna Bakış”
Ceyda ÇETİN, Denizbank Proje Finansman Grup Müd.
Charbel MOUSSA, İltekno A.Ş. - EcoSecurities
“GHG Yönetimi, Etkili GHG Şirket Politikasına Doğru”
Cemal Burak TERTEMİZ Vakıfbank “Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve
Enerji Verimliliği Projelerin Finansmanına Yönelik Çözümler”
Kaan GÜR, Akbank “Firmalarda Enerji Verimliliği İçin Finansman Çözümleri“
Barış CANPOLAT, Enofis - “Avrupa Birliği (AB) Emisyon Ticaret Sistemi
(ETS) 3.faz (2013-2020) Uygulamalarının AB ve Türk Enerji Sektörü
Açısından İrdelenmesi”
Tülay KAYA, Daruma Corp. Finance “Yenilenebilir Enerji Projelerinin Finansmanı“
Anıl SÖYLER, Reconsult
“Farklı Sera Gazı Programlarında Validasyon ve Verifikasyon”
Henrikh YEREMYAN, Karadeniz Tic. ve Kalkınma Bankası “Karadeniz
Ticaret ve Kalkınma Bankası Enerji Projeleri Finansmanı“
Adonai HERRERA MARTINEZ, EBRD
Joachim SCHNURR, GFA
Laurent KLEIN, Fransız Kalkınma Ajansı Direktör Yrd.
17:30-17:45
15.06.2011
YEŞİL / SALON
17:30-17:45
Soru-Cevap
10
Soru-Cevap
11
17. Uluslararası Enerji ve
Çevre Fuarı ve Konferansı
BEYAZ / SALON
10:00-11:00
15.06.2011
Açılış Töreni ve Açılış Konuşmaları
15.06.2011
TURUNCU / SALON
10:00-11:00
Kırmızı Salonda Açılış Konuşmaları
devam ettiği için bu saatlerde bu salonda
herhangi bir oturum bulunmamaktadır.
Açılış Töreni ve Açılış Konuşmaları
Kırmızı Salonda Açılış Konuşmaları
devam ettiği için bu saatlerde bu salonda
herhangi bir oturum bulunmamaktadır.
11:00-12:30
Fuar Açılışı
11:00-12:30
Fuar Açılışı
12:30-14:00
Öğle Yemeği
12:30-14:00
Öğle Yemeği
14:00-15:30
OTURUM 8: Dünya, AB ve Türkiye Enerji Sektörü ile İlgili Değerlendirmeler
14:00-15:30
OTURUM 10: EPDK ÖZEL OTURUMU - Elektrik Piyasasında Organize
Toptan Satış Piyasası, Uygulama ve Hedefler
Oturum Başkanı: Nilgün AÇIKALIN, (ETKB Enerji İşleri Genel Müdür Yrd.)
Oturum Başkanı: Celal USTAOĞLU, (EPDK Kurul Üyesi)
Fatih DÖNMEZ, EPDK
“Türkiye’de Enerji Fakirliğinin Önlenmesine Yönelik Politika Önerileri”
Oytun ALICI, EPDK - “Düzenleme Bakış Açısından Elektrik Piyasasında
Dengeleme ve Uzlaştırmada Gelinen Aşama ve Hedefler”
Simon BRYCESON, Harwood Levitt Danışmanlık
“Kopenhag Sonrası Yaşam: AB Enerji ve Çevre Sektörü Çıkarımları”
Anduvap Servet AKGUN, Statkraft Trading GmbH “Kıtalararası Enerji
Ticaret Merkezi Olarak Türkiye”
Nezir AY, TEİAŞ - “Elektrik Piyasasında Dengeleme ve
Uzlaştırmada TEİAŞ’ın Deneyimi ve Piyasa Katılımcılarına Önerileri”
Dr. Sohbet KARBUZ, Observatoire Méditerranéen de l’Energie (OME)
“Hazar Denizindeki Enerji Kaynaklarının Geliştirilmesi ve
Taşınması Konusunda Yasal Aksaklıklarla ilgili Çıkarımlar”
Ömer ÖZDEMİR, Marmara Elektrik - “Özel Sektör Toptan Satış ve
Dağıtım Şirketlerinin Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma
Mekanizmasına İlişkin Görüş, Deneyim ve Önerileri”
Marco GOLINELLI, Wartsila - “2025’ deki Elektrik Üretimi ve
Talebi ile İlgili Olarak Üç Senaryo”
15:30-15:45
Soru-Cevap
15:30-15:45
Soru-Cevap
15:45-16:15
Çay-Kahve Arası
15:45-16:15
Çay-Kahve Arası
16:15-17:30
OTURUM 9: Türkiye’nin Çevresindeki Ülkelerle Elektrik Ticareti ve
Sınırlamalar- Piyasalar arası Entegrasyon
16:15-17:30
OTURUM 11: Elektrik Piyasası İle İlgili Değerlendirmeler
Oturum Başkanı: Halil ALIŞ, (EÜAŞ Genel Müdürü)
Oturum Başkanı: Budak DİLLİ, (ETKB Em.Enerji İşleri Genel Müd.)
Seyhan ŞAHİNER, TEİAŞ - “Dengeleme ve Uzlaştırma Modeli ve
Teminat Mekanizmasına Bakış”
Doruk ÖZKÖK, TEİAŞ - “Türkiye Elektrik Sisteminin Avrupa Elektrik
Sistemine Bağlantısı”
Kasım Tuğmaner, Deloitte “Elektrik Piyasalarında Optimum Santral
Portföyü Yaklaşımı”
İbrahim Etem ERTEN, EPDK - “Sınır Ötesi Ticarette İletim
Kapasitesi Tahsisi ve Geleceğe Yönelik Fırsatlar”
Nevzat ŞAHİN, Ciner Group “Türk Elektrik Sektörünün Yakın Gelecekte
Sürükleneceği Yeni Yapılanmalar”
Bakatjan SANDALKHAN, RWE - “Türkiye’de Elektrik Borsası:
Üretim Yatırımı ve Enerji Ticareti için Referans Fiyat Mekanizması
Tuncay TÜRKUÇAR, Dr. Jens BUCHNER, “Elektrik Piyasalarının
Entegrasyonu için Piyasa Birleştirilmesi ve Etkili Kısıt Yönetimi”
17:30-17:45
Soru-Cevap
Can DEĞİRMENCİ, ETRM - “Türkiye Elektrik Ticareti Piyasasında Rekabet
Avantajı ve Enerji Ticareti İçin Stratejik Yapılanma”
17:30-17:45
12
Soru-Cevap
13
17th International Energy and
Environment Fair and Conference
15.06.2011
RED / HALL
08:30-10:00
Registration
10:00-11:00
Opening Ceremony and Opening Speeches
15.06.2011
YELLOW / HALL
10:00-11:00
Opening Ceremony and Opening Speeches
ICCI 2011 Special Show
Süleyman BULAK, Sektörel Fuarcılık Chairman “Welcome Speech”
Due to the continueing Opening Speeches
in the Red Hall, there are no sessions for
this hall during this period.
Selahattin ÇİMEN, Chairman of Organisation and Advisory Committee/Deputy
Undersecretary of Ministry of Energy and Natural Resources
Özkan AĞIŞ, Chairman of Turkish Cogeneration and
Clean Energy Technologies Association
Hasan KÖKTAŞ, Chairman of Energy Market Regulatory Authority
Taner YILDIZ, Minister of Energy and Natural Resources
11:00-12:30
Fair Opening
12:30-14:00
Lunch Break
14:00-15:30
FORUM-1: Outlook of Turkey’s Energy Sector
11:00-12:30
Fair Opening
12:30-14:00
Lunch Break
14:00-15:30
SESSION 2: MUSIAD SPECIAL SESSION : Nuclear Energy
Moderator: Nail OLPAK, (MÜSİAD Deputy General Manager)
Forum Moderator : Selahattin ÇİMEN, Chairman of Organisation and Advisory
Committee/Deputy Undersecretary of Ministry of Energy and Natural Resources
Prof. Dr. Beril TUĞRUL, İTÜ Energy Institution,
“Nuclear Energy Power Plants and Evaluation”
Metin KİLCİ, MENR Undersecretary
Prof. Dr. Kamil KAYABALI, Ankara University,
”Nuclear Energy Power Plants in terms of Seismicity “
Hasan KÖKTAŞ, Chairman of Energy Market Regulatory Authority
Assoc.Prof. Dr. Sami DEMİRBİLEK, MENR Undersecretary (Retired) /
Ciner Group “Energy Mix (Ballance) and Management”
Nihat ÖZDEMİR, LİMAK Holding Board Chairman
Assoc.Prof. Dr. Mehmet ÖZDAMAR, Energy Law Inst.
“Legal Responsibility Regarding Running Nuclear Plants”
Adnan POLAT, POLAT Holding Board Chairman
15:30-15:45
Question-Answer
15:45-16:15
Coffee Break
16:15-17:30
SESSION-1: EMRA SPECIAL SESSION
Electricity Market Developments and Targets in Turkey
Alexander SUPERFIN, Akkuyu Power Plant Elect. Gen. Inc.
15:30-15:45
Question-Answer
15:45-16:15
Coffee Break
16:15-17:30
SESSION 3: Overview of Natural Gas and Oil Markets and
Developments in Turkey
Moderator: Bilal ASLAN, (İGDAŞ General Manager)
Nadim EKİZ, İGDAŞ, “An Investigation on the Future Natural Gas Prices
and its impact on Turkey”
Moderator: Ahmet OCAK, (EMRA Head of Electricity Dept.)
Dr. Mustafa GÖZEN, EMRA “Electricity Market Dept.
Evaluation of Electricity Market in Our Country from the Regulation
Persfective:Stage Reached and Targets”
Hızır Hakan ÜNAL, BOTAŞ - The Principles of BOTAS Transmission
Network Operation Regulations (NOR) in Turkish Natural Gas Market and
the Evaluations of Natural Gas Transmission and
Dispatch Control Assessment of Tariff.
Dr. Refik TİRYAKİ, EMRA Electricity Dept.- “Unlicensed Electricity
Generation: Evaluations on Legislation and Applications”
Assos. Prof.Dr. Yurdakul YİĞİTGÜDEN (MENR Retired Undersecretary)
“Energy Demand of Turkey and Natural Gas”
Osman BİRGİN, EMRA Electricity Market Dept
“Condemnation Applications in Electricity Market: Issues and Suggestions”
Okan YARDIMCI, EMRA “ Recent Developments in Natural Gas Market,
Tariff Applications and Evaluation of Investment Medium in Turkey”
Hulusi KARA, EMRA Electricity Market Dept - “Export and Import of Electricity
within the framework of TEIAS-ENTSO-M: Developments and Opportunities”
Dr. Erdoğan TOZAN, İGDAŞ -”Analysis of Natural Gas Network and
Calculation of Capasity
Çetin KAYABAŞ, EMRA Tariff Dept- “After the Privatization, Electricity
Distribution Tariffs for the Period 2011-2015”
17:30-17:45
Question-Answer
Dr. Can ZEYREK, University of Marburg “Securing European Gas Supplies
- The Nabucco Conundrum” Question - Answer
17:30-17:45
14
Question-Answer
15
17th International Energy and
Environment Fair and Conference
15.06.2011
BLUE / HALL
10:00-11:00
Opening Ceremony and Opening Speeches
15.06.2011
GREEN / HALL
10:00-11:00
Due to the continueing Opening Speeches
in the Red Hall, there are no sessions for
this hall during this period.
Opening Ceremony and Opening Speeches
Due to the continueing Opening Speeches
in the Red Hall, there are no sessions for
this hall during this period.
11:00-12:30
Fair Opening
12:30-14:00
Lunch Break
12:30-14:00
Lunch Break
14:00-15:30
SESSION 6: EİE SPECIAL SESSION :
Energy Efficiency Strategies and Influences
14:00-15:30
SESSION 4: EMRA SPECIAL SESSION
Subsidization of Renewable Resources in Turkey and in the World
Moderator: Yusuf YAZAR, (Undersecretary of Ministry of
Energy and Natural Resources and Energy Coordination Committee Chairman)
Moderator: Abdullah TANCAN, (EMRA Council Member)
Erdal ÇALIKOĞLU, EİE Deputy General Manager
Öztürk SELVİTOP, MENR-”Incentive Methods of Renewable Energy
Sources: Comparative Analysis”
Nazım ÖZDEMİR, MÜSİAD Board Member
Öztürk SELVİTOP, MENR- “Subsidization of renewable energy sources in
EU countries: Legislation and Experiences of Member Countries”
Dr.Mustafa ŞAHİN, Ministry of Environment and Forestry, General Manager
İbrahim Etem ERTEN, EMRA - “Electricity Dept. Mechanism to Support
Renewable energy sources within the framework of Law No. 5346:
Entegration with DUY”
İhsan AKYOL, Sanko Energy Board Member
15:30-15:45
Question-Answer
15:30-15:45
Question-Answer
15:45-16:15
Coffee Break
15:45-16:15
Coffee Break
16:15-17:30
SESSION 5: Financing of Renewable Energy Investments
(With Cooperation of TURSEFF)
16:15-17:30
SESSION 7: Carbon Markets and Emission Trade in Energy Sector, Part 1
Moderator: Zafer BENLİ, (MENR Undersecretary)
Moderator: Dr.Güler MANİSALI DARMAN Financial Services and
Insurance Commission International Chamber of Commerce Vice-Chair
Ceyda ÇETİN, Denizbank Project Finance Group Mang.
Dr. Laurent BAECHLER, Centre International de Formation Européenne
”Lessons from the European Union Emission Trading Scheme and
Prospects for Linking the EU and Turkey’s Climate Strategies”
Cemal Burak TERTEMİZ, Vakıfbank ” Renewable Energy Investment and
Solutions for Finance of Energy Efficiency Projects”
Charbel Moussa, İltekno/EcoSecurities - “GHG Management
Towards an Effective Corporate GHG Policy”
Kaan GÜR, Akbank “Energy Efficiency Finance Solutions for Companies”
Barış CANPOLAT, ENOFIS-”Analysis of European Union (EU) Emission
Trade System (ETS) 3.Phase (2013-2020)
Application in terms of the EU and the Turkish Energy Sector”
Tülay KAYA, Daruma Corp. Fin. “Financing of Renewable Energy Projects”
Anıl SÖYLER, Reconsult
”Validation and Verification in Different Greenhouse Gas Programs”
Henrikh YEREMYAN,The Blacksea Trade and Development Bank
“Blacksea Trade and Development Bank Financing Of Energy Projects“
Adonai Herrera MARTINEZ, EBDR
Laurent KLEIN, France Development Agency Deputy Dir.
17:30-17:45
Question-Answer
Joachim SCHNURR, GFA
17:30-17:45
16
Question-Answer
17
17th International Energy and
Environment Fair and Conference
15.06.2011
WHITE / HALL
10:00-11:00
Opening Ceremony and Opening Speeches
10:00-11:00
Due to the continueing Opening Speeches
in the Red Hall, there are no sessions for
this hall during this period.
11:00-12:30
Fair Opening
12:30-14:00
Lunch Break
14:00-15:30
SESSION 8: Evaluations on Energy Sector of the World, EU and Turkey
Moderator: Nilüfer AÇIKALIN, ( MENR, Energy Affairs Depty Gen. Mang.)
Fatih DÖNMEZ, EMRA “Policy Recommendations for the Prevention of
Energy Defect in Turkey”
11:00-12:30
Fair Opening
12:30-14:00
Lunch Break
14:00-15:30
SESSION 10: EMRA SPECIAL SESSION
Organized Wholesale Market in Electricity Market: Applications & Objectives
Moderator: Celal USTAOĞLU, (EMRA Board Member)
Oytun ALICI, EMRA ”Targets and Improvements for Balancing and
Settlement from the View point of Regulation in Electricity Market”
Anduvap Servet AKGÜN, International Association of Energy Economics”Turkey: A Hub for Cross-Continental Power Trading?”
Nezir AY, TEİAŞ “Balancing and Settlement in Electricity Market,
Experiences and Recommendations of TEIAS for the Market Players”
Dr. Sohbet KARBUZ, Observatoire Méditerranéen de l’ Energie
(OME)-”Implications of the Unsettled Legal Framework of the
Caspian Sea on Energy Resources Development and Transport Means”
Ömer ÖZDEMİR, Marmara Electric “Experiences and Suggestions of
Private Sector Wholesale and Distribution Companies regarding Electricity
Market Balancing and Settlement Mechanism”
Marco GOLINELLI, Wartsila
“Three Scenarios for Electricity Production and Demand in 2025”
Question-Answer
15:45-16:15
Coffee Break
16:15-17:30
15:30-15:45
Question-Answer
15:45-16:15
Coffee Break
16:15-17:30
SESSION 11: Evaluation Of Electricity Market
SESSION 9: Electricity Trade with Countries around Turkey and Limitations
Moderator: Halil ALIŞ, (EÜAŞ General Manager)
Seyhan ŞAHİNER, TEİAŞ “Balancing and Settlement Model And
Overview of Guarantee Mechanism”
Moderator: Budak DİLLİ, MENR, Energy Affairs Gen. Mang. [Retired]
Kasım TUĞMANER, Deloitte ”Approach of Optimum Power Plant
Portfolio in Electricity Markets”
Doruk ÖZKÖK, TEİAŞ- “Connection of Turkish Electricity System
to the European Electricity System”
Nevzat ŞAHİN, Cinergroup- ”New Structuring of Turkish Elecricity Sector
in the Near Future”
İbrahim Etem ERTEN, EMRA “Transmission Allocation Capacity within the
Cross Boarder Trade and Opportunities for Future”
Bakatjan SANDALKHAN, RWE ”Turkish Electricity Stock Market :
Energy Generation Investment and Reference Price for
Energy Trading Mechanism”
Tuncay TÜRKUÇAR, Dr. Jens BÜCHNER,”Market Consolidation for the
Integration of Electricity Markets and Effective Congestion Management “
17:30-17:45
Question-Answer
Can DEĞİRMENCİ, ETRM, “Competition Advantage and Strategic Structuring For Energy Trade in Turkish Energy Market”
17:30-17:45
18
Opening Ceremony and Opening Speeches
Due to the continueing Opening Speeches
in the Red Hall, there are no sessions for
this hall during this period.
Simon BRYCESON, Harwood Levitt Consulting-”Life after Copenhagen:
Implications for the EU Energy Industry and the Environment”
15:30-15:45
15.06.2011
ORANGE / HALL
Question-Answer
19
17. Uluslararası Enerji ve
Çevre Fuarı ve Konferansı
KIRMIZI / SALON
10:00-11:15
PANEL 2: BÖLÜM 1: HESİAD ÖZEL PANELİ:
Türkiye’ nin Hidroelektrik Potansiyeli Sorunları ve Çözüm Tartışmaları
16.06.2011
SARI / SALON
10:00-11:15
Açılış Konuşması: Fahrettin A. ARMAN, HESİAD Yönetim Kurulu Başkanı
OTURUM 12: TÜRKOTED ÖZEL OTURUMU BÖLÜM 1:
Mikro Kojenerasyon Teknolojileri ve Yasal Alt Yapı
16.06.2011
Oturum Başkanı: Özkan AĞIŞ, (TÜRKOTED Yönetim Kurulu Başkanı)
Panel Başkanı: Süreyya Yücel ÖZDEN, (Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanı)
Ana Konuşmacı: Fionna RIDDIOCH, Cogen Europe Başkanı
Zekaî ŞEN, Su Vakfı - “Dünya ve Türkiye‘de Su, Hidroelektrik Temelinde Gelişmeler, Politikalar ve Önermeler”
Emine FILOGLU, TURKOTED Türkiye’de Mikro - CHP
Budak DİLLİ, ETKB Enerji İşleri [ Emekli ] - “Türkiye’de Hidroelektrik Potansiyelinin Değerlendirilmesine
Yönelik Politikalar ve Hedefler”
Jan De WITT, Danimarka Gaz Teknoloji Merkezi, “Danimarka’daki Mini ve Micro CHP“
N. Nadi BAKIR, ERE Enerji A.Ş. “Türkiye ‘de Hidroelektrik Potansiyeli ve Hidroelektrik Yatırımlarının
Dünü - Bugünü”
Mehmet TÜRKEL, TURKOTED - “Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin
Türkiye’deki Yapısal ve Yasal Durumu”
Av. Nihat CUHRUK, CUHRUK Hukuk Bürosu - “Hidroelektrik Kapasitesinin Kullanımı ve Yatırımı Açısından
Türkiye’deki Mevzuat, Gelişmelerin Seyri ve Kapasite Kullanımı Temelinde Mevzuata Yönelik Öneriler”
Sami SEVİNÇ, BİRECİK HES A.Ş. “Hidroelektrik Temelinde, Enerji Piyasasının Türkiye ‘deki Gelişimi Sınır Ötesi Su Konusunun Türkiye‘nin Hidroelektrik Yapısı Bakımından Analizi ve Öneriler”
Bilal ŞİMŞEK, TEDAŞ ”Dağıtım Şebekelerine Kojenerasyon Tesisleri Bağlantıları”
Ceyhan SALDANLI, BEREKET Enerji A.Ş. “Hidroelektrik Yatırımlarında, Türkiye ‘de Karşılaşılan Sorunlar
ve Çözüm Önerileri”
Costas THEOFLACTOS, Hellenic CHP Derneği - “Bugünkü Avrupa’da Kojenerasyon
ve Gelişimi”
11:15-11:30
Soru Cevap
11:30-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
13:30-14:45
PANEL 2: BÖLÜM 2: HESİAD ÖZEL PANELİ: Türkiye’ nin Hidroelektrik Potansiyeli Sorunları ve
Çözüm Tartışmaları
11:15-11:30
Soru Cevap
11:30-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
13:30-14:45
OTURUM 13:TÜRKOTED ÖZEL OTURUMU BÖLÜM 2:
Bölgesel Isıtma & Soğutma ve Trijenerasyon
Panel Başkanı: Süreyya Yücel ÖZDEN, (Dünya Enerji Konseyi -Türk Milli Komitesi Başkanı)
Oturum Başkanı: Hayati ÇETİN, (ETKB - Enerji İşleri Genel Müdür Yrd.)
Zekaî ŞEN, Su Vakfı - “Dünya ve Türkiye ‘de Su ve Hidroelektrik Temelinde Gelişmeler, Politikalar ve Önermeler”
Robin WILTSHIRE Uluslararası Enerji Ajansı
“Dünyada Bölgesel Isıtma & Avrupa’daki Soğutma Sistemleri”
Budak DİLLİ, ETKB Enerji İşleri ( Em. ) “Türkiye’de Hidroelektrik Potansiyelinin Değerlendirilmesine
Yönelik Politikalar ve Hedefler”
N.Nadi BAKIR, ERE Enerji A.Ş. “Türkiye‘de Hidroelektrik Potansiyeli ve Hidroelektrik
Yatırımlarının Dünü - Bugünü”
Martti HYVONEN, Helsinki Energia - “Helsinki’deki Bölgesel Isıtma ve Soğutma Sistemleri”
Av.Nihat CUHRUK, CUHRUK Hukuk Bürosu - “Hidroelektrik Kapasitesinin Kullanımı ve Yatırımı Açısından
Türkiye’deki Mevzuat, Gelişmelerin Seyri ve Kapasite Kullanımı Temelinde Mevzuata Yönelik Öneriler”
Özgür ÇALIK, Doga Enerji - Kombine Kojenerasyon Sistemleri ile Bölgesel Isıtma
Sami SEVİNÇ, BİRECİK HES A.Ş. “Hidroelektrik Temelinde, Enerji Piyasasının Türkiye ‘deki
Gelişimi - Sınır Ötesi Su Konusunun Türkiye‘nin Hidroelektrik Yapısı Bakımından Analizi ve Öneriler”
Doç. Dr. Hasan Hüseyin ERDEM, Yıldız Teknik Üni. - Dr. Cengiz GÜNGÖR, TUBITAK
MAM “Güzel Bir Bölgesel Isıtma Örneği: Soma Santrali Atık Isılarının Değerlendirilmesi”
Ceyhan SALDANLI, BEREKET Enerji A.Ş. “Hidroelektrik Yatırımlarında, Türkiye‘de Karşılaşılan Sorunlar
ve Çözüm Önerileri”
Jorgen EGIDIUS, Logstor “Enerji Dağıtımında Verimlilik”
14:45-15:00
Soru Cevap
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:30-16:45
PANEL 3: BÖLÜM 3:HESİAD ÖZEL PANELİ - Türkiye ‘nin Hidroelektrik Yatırımlarında Sorunlar ve
Çözüm Önerileri
14:45-15:00
Soru Cevap
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:30-16:45
OTURUM 14: Türkiye Elektrik Sektöründe Piyasanın Gelişim Durumu, Enerji Üretim ve
Dağıtım Özelleştirmeleri ve Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi
Panel Başkanı: Prof. Dr. Eralp ÖZİL, (İstanbul Ticaret Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
Oturum Başkanı: İsa ALTINTAŞ, (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı)
Budak DİLLİ, ETKB Enerji İşleri Gn.Mdr. ( Em. )
Fahrettin A. ARMAN, HESİAD Bşk.
Beril Pınar TANDOĞAN, Tandoğan Hukuk Bürosu - “Elektrik Dağıtım Şirketleri
Özelleştirmeleri Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
N. Nadi BAKIR, ERE Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz DAŞTAN, EPDK - “Türk Elektrik Piyasasında Serbestleşme ve Rekabet”
Sami SEVİNÇ, BİRECİK HES A.Ş. Genel Müdür
Emre AŞIKOĞLU, Soyak Enerji - “Türkiye Yatırım Ortamı”
Ceyhan SALDANLI, BEREKET Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim KURNA, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı “Elektrik Üretim ve Dağıtım
Özelleştirmeleri”
Av. Nihat CUHRUK, CUHRUK Hukuk Bürosu
16:45-17:00
16:45-17:00
Soru-Cevap
24
Soru-Cevap
25
17. Uluslararası Enerji ve
Çevre Fuarı ve Konferansı
16.06.2011
MAVİ / SALON
10:00-11:30
OTURUM 15: Yenilenebilir Enerji-Rüzgar -1
16.06.2011
YEŞİL / SALON
10:00-11:15
OTURUM 18: Yenilenebilir Enerji - Güneş-1
Oturum Başkanı: Olcayto YİĞİT, (Vestas Satış Genel Müdürü)
Oturum Başkanı: Mustafa ÇETİN, (Enerji İşleri Genel Müdürü V.)
Bilgihan YAŞACAN, Siemens - “TCM, Türbin Durum İzleme Sistemi”
Pr. Ammar MOUSSI, Pr. Greg ASHER, Biskra Üni., Cezayir
“University of Nottingham-Güneş Enerjisi, İş Dünyası Sürdürülebilirliğe Karşı”
Levent İSHAK, Vestas - “AOM 5000 - Enerji Bazlı Emreamadelik”
Gürkan SARLI, Res Anatolia - “Güneş Enerjisi Santrali Ruhsat Seçenekleri”
Markus ALTENSCHULTE, GE Energy “Rüzgar Türbin Teknolojilerinde
Yeni Gelişmeler”
M.Tarık TOPAÇ, KCETAŞ ,Solimpeks - “Kayseri ve Civarı Elektrik
T.A.Ş. ‘nin Hizmet Binaları Çatısına Kurulan Şebeke Bağlantılı Güneş
Fotovoltaik(Pv) Elektrik Üretim Sistemi”
Hanna EMANUEL, Enercon - “Rüzgar Enerjisi Konvertörlerinin
Gerçek Kapasiteleri ile Enerji Sistemi Entegrasyonu Optimizasyonu”
Deniz Selkan POLATKAN, Moti̇ f Proje - “Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik
Sistemlerin Ülkemiz İçin Oluşturduğu Yeni Düzen ve Fırsatlar”
Ebru ARICI, ARI-ES, “Rüzgar Enerji Santralleri yatırım süreçlerinin
Teknik ve İdari açıdan değerlendirilmesi”
Ömer Cihan KARAHAN, Merk Solar “Türkiye’de GES Modeli:
Öncelikler ve Tedbirler”
Taner DERİN, Nordex “Rüzgar Santrallerinde Bakım ve Servis”
11:30-11:45
Soru Cevap
11:15-11:30
Soru Cevap
11:45-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
11:30-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
13:30-14:45
OTURUM 16: Yenilenebilir Enerji Piyasası ile İlgili Değerlendirmeler,
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
13:30-14:45
OTURUM 19: Enerji Verimliliği-1
Oturum Başkanı: Kemal BÜYÜKMIHCI, (EİE Genel Müdürü)
Oturum Başkanı: Mustafa ATASEVEN, (TÜREB Başkanı)
Arif KÜNAR, EDSM - “Yeni Yönetmelik Değişikliği Çerçevesinde;
Türkiye ve ABD, Çin Esco Yapılanması Üzerine Bir Değerlendirme”
Şener ÖZGÜL, RES Anatolia - ”Türkiye’ de Rüzgar Enerjisi Proje
Gelişimi ve Ruhsat Verme”
Metin ATAMER, RESYAD - “Yenilen Enerji”
Yeliz KONUKLU, Niğde Üni. “Faz Değiştiren Maddelerin Binalarda
Kullanılması İle Co2 Emisyonunun Azaltılması”
Fahrettin TANINMIŞ, Senas Group “Yenilenebilir Enerji Piyasası ile ilgili
Gelişmeler”
Emre GÖREN, SIEMENS - “Hibrid ve Elektrikli Araçlar ile Toplu Ulaşımda
Enerji Verimliliği”
Dr. Beşir Fatih DOĞAN, Kırıkkale Üniversitesi, EPDK,
“Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans
Başvurularında TEİAŞ’ın Bağlantı Görüşleri ve EPDK Uygulaması”
Davide VASALLO, Du Pont “Sürdürülebilir Çözümler - Enerji Verimliliğinin
Optimizasyonu: Geliştirilmiş İş Performansı için Bir Zorunluluk”
Safieh SHEIKHBABAEE, Tahran Ekonomi Üniversitesi
“İran Enerji Santrallerinde Dataların Tutulması ve
Saklanması Yoluyla Eko - Verimlilik Değerlendirilmesi”
Hasan SELEK, ETKB “Yenilenebilir Enerji Piyasası ile İlgili
Değerlendirmeler”
14:45-15:00
Soru Cevap
14:45-15:00
Soru Cevap
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
OTURUM 17: DANİMARKA ÖZEL OTURUMU:
Danimarka ile Yeşil Enerjiye Doğru: İnnovasyon,
Sürdürülebilirlik ve Büyüme İçin Bir Rol Modeli
15:30-16:45
OTURUM 20: Enerji Verimliliği-2
15:30-16:45
Oturum Başkanı: Erdal ÇALIKOĞLU, (EİE Genel Müdür Yardımcısı)
Oturum Başkanı: Ole Egberg MIKKELSEN, (Danimarka Büyükelçisi)
Martin SIELSCHOTT, Achim STUIBLE, Fichtner “Türk Endüstirisinde
Enerji Verimliliği Potansiyeli”
Ole Egberg MIKKELSEN, Danimarka Büyükelçisi “İnnovasyon,
Sürdürülebilirlik ve Büyüme İçin Bir Rol Modeli”
Özlem ÜNSAL, BSI ISO- 50001 “Enerji Yönetim Sistemi Standardı Hakkında”
Anders HASSALAGE, Danimarka Enerji Ajansı, “Danimarka’nın 2050
Çevre Stratejisi ve 0 Karbon Politikası“
Serkan KURNAZOĞLU, Siemens - “Yeşil Bina Monitörü”
Mehmet Ali NEYZİ, Vestas “TürkiyeTürkiye’de Rüzgar Enerjisi Sektörü”
Abdullah BİLGİN, TTMD - “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Hizmet Binası
Enerji Etkinmekanik Tasarımı”
Michael SKOV, Global Wind Power “Rüzgar Türbini Alanında Yatırıma
Değer Proje Geliştirme”
Hatice BEKTAŞ, TSE “Enerji Yönetimi Standardizasyon Çalışmaları ISO 50001”
Ali SARIGÖZ, TES Wind - “Rüzgar Turbini Montajı ve Türkiye Pazarında
İstihdam Fırsatları”
16:45-17:00
Soru-Cevap
Mehmet ALKAN, TÜPRAŞ “Rafinerilerde Online Enerji Optimizasyonu”
16:45-17:00
26
Soru-Cevap
27
17. Uluslararası Enerji ve
Çevre Fuarı ve Konferansı
BEYAZ / SALON
10:00-11:15
16.06.2011
OTURUM 21: Enerji Mevzuatı - Hukuki Düzenlemeler
16.06.2011
TURUNCU / SALON
10:00-11:15
OTURUM 24: EÜD ÖZEL OTURUMU-1:
Avrupa Elektrik Piyasası’nın Yapısı ve İşleyişi: Ülke Örnekleri - 1
Oturum Başkanı: Süleyman BOŞÇA, (Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Bşk.)
Açılış Konuşması: R. Önder KARADUMAN, EÜD Başkanı
Neşe LEBLEBİCİ, EPDK “Elektrik Dağıtım Tesisleri İçin Gerekli Olan
Taşınmazların Kamulaştırılması”
Yrd. Doç. Dr. Harun KILIÇ, Beykent Üniversitesi
“Türkiye Elektrik Piyasasındaki Liberalleşme Sürecinin ve
son Gelişmelerin Hukuki Yönden Değerlendirilmesi”
Av. H. Zihni GÖNEN, Enerji Hukuku Araştırma Enst.“AB Kriterleri
Çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Mevzuatı”
Mert KARAMUSTAFAOĞLU, Rekabet Kurumu “Elektrik Sektöründe Kapasite Kullanmaktan Kaçınmak Yoluyla Hakim Durumun Kötüye Kullanılması”
11:15-11:30
Soru Cevap
11:30-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
13:30-14:45
OTURUM 22: MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU ÖZEL OTURUMU:
Enerji Sektöründe Yerli Üretim
Oturum Başkanı: Avni ÇEBİ, (MMG Başkanı)
Oturum Başkanı: Ulvi Faysal İLHAN, (EÜD Yön. Krl. Üyesi - Eren Holding)
10:15 -10:45
Terje NILSEN, Nordpool - Nordpool Elektrik Piyasası:
Elektrik Piyasası Konsepti ve Gün Öncesi Piyasası
10:45 -11:15
Hans-Arild BREDESEN, Pöyry - Avrupa’da ‘‘Piyasa Birleşmesi’’
11:15-11:30
Soru Cevap
11:30-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
13:30-14:45
OTURUM 25: EÜD ÖZEL OTURUMU-2:
Avrupa Elektrik Piyasası’nın Yapısı ve İşleyişi: Ülke Örnekleri - 2
Fatih DÖNMEZ, EPDK - “Enerji Sektöründe AR-GE, İnovasyon ve Fırsatlar”
Oturum Başkanı: Yeşim M. ŞİŞLİ (EÜD Genel Sekreteri - Soyak Enerji)
Doç. Dr. Mustafa TIRIS, TUBITAK MAM - “Türkiye’de Enerji Teknolojilerinin
Geliştirilmesi: Başlıca Faaliyetler ve Destekler”
Doç. Dr. Mahmut F. AKŞİT, Sabancı Üniversitesi
“Türkiye’de Rüzgar Türbini Üretimi ile İlgili Gelişmeler”
Hakan KARABAY, Enertürk Enerji Yatırımları Elektronik Sistemleri
“Küçük Rüzgar Türbinleri Üretimi ve Yaşanan Türbinleri”
13:30 -14:00
Sandrine WACHON, EPEX Spot - Fransa Elektrik Piyasası
14:00 -14:30
Cristina SETRAN, OPCOM - Romanya Elektrik Piyasası
14:30-15:00
Soru-Cevap
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:30-16:45
OTURUM 26: EÜD ÖZEL OTURUMU-3:
OTURUM 26: EÜD ÖZEL OTURUMU-3: Türkiye’nin Elektrik Piyasası’nın
Yapısı ve İşleyişi
Halil TOKEL, TEMSAN - “Yerli Enerji Sanayi ve Temsan Uygulamaları”
14:45-15:00
Soru-Cevap
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:30-16:45
OTURUM 23: Atık Yönetimi ve Atık Teknolojileri
Oturum Başkanı: Muhammet SARAÇ, (İzaydaş Genel Müdürü)
Carsten SCHNEIDER, COWI A/S - “Danimarka’nın Atıktan Enerjiye
Dönüşüm Deneyimi - Gelişim ve Alınan Dersler”
Oturum Başkanı: Mehmet ÇETİNKAYA, (EÜD Yön. Krl. Üyesi – Nuh Enerji)
Dr. Ebru MEHMETLİ, TÜBİTAK- “MAM Havalandırmalı Statik Yığınlarda
Kompostlama”
Prof. Dr. Durmuş KAYA, Karabük Üniversitesi Enerji,
Çevre Teknolojileri Birimi - “Evsel Katı Atıkların Geri Kazanım,
Bertarafının Teknik ve Ekonomik Analizi”
Dr. Cemal YILDIZELİ, TSE - “Ambalaj Atıkları Yönetmeliği ve
Bununla ilgili Standartlar”
15:30 -16:15
Abdülkadir ONGUN, TEİAŞ - Türkiye Elektrik Piyasasında Mevcut Durum
16:15 -16:45
Uygar YÖRÜK, Deloitte - Türkiye Elektrik Piyasası’nın Geleceği
16:45-17:00
Soru-Cevap
Ahmet ÖZMAN, Black & Veatch “Çamurdan Enerji-Teknoloji
Değerlendirmesi”
16:45-17:00
Soru-Cevap
28
29
17th International Energy and
Environment Fair and Conference
16.06.2011
RED / HALL
10:00-11:15
FORUM 2 PART/1: HESIAD SPECIAL SESSION: Discussions On Turkey’s Hydroelectric
Potential, Issues And Solutions
16.06.2011
YELLOW / HALL
10:00-11:15
Opening Speech: Fahrettin A. ARMAN, Chairman of HESİAD
SESSION 12: TURKOTED SPECIAL SESSION PART -1:
Micro Cogeneration Technologies And Legal Infrastructure
Moderator: Özkan AĞIŞ, Chairman of TÜRKOTED
Moderator: Süreyya Yücel ÖZDEN, (Chairman of World Energy Council-Turkish National Committee)
Zekaî ŞEN, Water Foundation “Developments in terms of Hydroelectric Policies and Suggestions in Turkey and the World”
Keynote Speaker:Fiona RIDDIOCH - Cogen Europe Managing Director
Budak DİLLİ, MENR Energy Affairs Gen. Manager. [Retired] “Policies and Objectives Regarding the Evaluation of the Hydroelectric Potential in Turkey”
Emine FILOGLU, TURKOTED “Micro – CHP in Turkey”
N.Nadi BAKIR, ERE Energy Corporation “The Hydroelectric Potential in Turkey and the Past
and the Present of Hydroelectric Investments”
Jan De WITT, Danish Gas Technology Center, “Mini&Micro CHP In Denmark“
Nihat CUHRUK, CUHRUK Law Office. “Turkish Regulations in terms of the Usage of
Hydroelectric Capacity and Investment, Course of Developments and Suggestions Regarding
the Regulations on the Basis of Capacity Usage”
Mehmet TÜRKEL, TURKOTED,
“The Structural and Legal Situation of Unlicensed Power Generation”
Sami SEVİNÇ, BİRECİK HES Corporation “The Development of Energy Market in Turkey on
the Basis of Hydroelectric - Analysis and Suggestions of the Subject of Cross Border Water in
terms of Turkey’s Hydroelectric Structure”
Bilal ŞİMŞEK, TEDAŞ,”Cogeneration Plant Connections to Distribution Grid”
Costas THEOFLACTOS, Hellenic CHP Assoc.”Cogeneration In Europe
and Developments”
Ceyhan SALDANLI, BEREKET Energy Corporation. “The Issues on Hydroelectric Investments in Turkey and Solution Suggestions.”
11:15-11:30
Question & Answer
11:15-11:30
Question & Answer
11:30-13:30
Lunch Break
11:30-13:30
Lunch Break
13:30-14:45
FORUM 2 PART/2: Discussions On Turkey’s Hydroelectric Potential, Issues And Solutions
13:30-14:45
SESSION 13: TURKOTED SPECIAL SESSION PART- 2:
District Heating & Cooling - Trigeneration
Moderator: Süreyya Yücel ÖZDEN
(Chairman of World Energy Council-Turkish National Committee)
Moderator: Hayati ÇETİN, Deputy General Manager of Energy Affairs
Zekai ŞEN, Water Foundation “Developments in terms of Hydroelectric - Policies and Suggestions in Turkey and the World”
Robin WILTSHIRE, International Energy Agency,
“Worldwide District Heating & Cooling Systems”
Budak DİLLİ, MENR Energy Affairs Gn. Manager. [Retired] “Policies and
Objectives Regarding the Evaluation of the Hydroelectric Potential in Turkey”
Martti HYVÖNEN, Helsinki Energia,”District Heating & Cooling Systems of Helsinki”
N.Nadi BAKIR, ERE Energy Corporation “The Hydroelectric Potential in Turkey and
the Past and the Present of Hydroelectric Investments”
Özgür ÇALIK, Doga Energy, “District Heating Systems by means of
Combined Cogeneration System”
Nihat CUHRUK, CUHRUK Law Office. “Turkish Regulations in terms of the Usage of Hydroelectric Capacity and Investment, Course of Developments and Suggestions Regarding the
Regulations on the Basis of Capacity Usage”
Assoc. Prof. Dr. Hasan Hüseyin ERDEM - Yıldız Tech. Üni. Dr. Cengiz
GÜNGÖR, TÜBİTAK – MAM “A successful District Heating Example:
“ Waste Heat Assessment in Soma Plant”
Sami SEVİNÇ, BİRECİK HES Corporation “The Development of Energy Market in Turkey on
the Basis of Hydroelectric – Analysis and Suggestions of the Subject of Cross Border Water in
terms of Turkey’s Hydroelectric Structure”
Jørgen Ægidius,LOGSTOR A/S “Efficiency in Energy Distribution”
Ceyhan SALDANLI, BEREKET Energy Corporation.
“ The Issues on Hydroelectric Investments in Turkey and Solution Suggestions.”
14:45-15:00
Question-Answer
14:45-15:00
Question-Answer
15:00-15:30
Coffee Break
15:00-15:30
Coffee Break
15:30-16:45
FORUM 2 PART/3- “Issues on Turkey’s Hydroelectric Investments and Solution Suggestions”
15:30-16:45
SESSION 14: Evaluation of Turkish Electricity Market Development and
Investment Media, Energy Generation & Distribution Privatizations
Moderator: Prof.Dr. Eralp ÖZİL (İstanbul Commerce Uni.,Manager of Science Inst.)
Moderator: İsa ALTINTAŞ (Privatization Admin. Head of Goup)
Budak DİLLİ MENR Energy Affairs Gen. Manager. [Retired]
Beril Pınar TANDOĞAN,Tandoğan Law Office - “Privatization of Electricity
Distribution Companies, Current Issues and Solution Suggestions”
Fahrettin A.Arman, Chairman of HESİAD
N.Nadi BAKIR, ERE Energy Corporation Member of the Board of Directors
Deniz DAŞTAN, EMRA”Turkish Electricity Market Liberalisation and Competition”
Sami SEVİNÇ, BİRECİK HES Chairman of the Board of Directors
Emre AŞIKOĞLU, Soyak Enerji “Turkey Investment Environment”
Ceyhan SALDANLI, BEREKET Energy Corporation, Chairman of the Board of Directors
İbrahim KURNA, Privatization Administration ”Privatization of Electricity
Generation and Distribution”
Nihat CUHRUK, CUHRUK Law Office.
16:45-17:00
Question-Answer
16:45-17:00
30
Question-Answer
31
17th International Energy and
Environment Fair and Conference
16.06.2011
BLUE / HALL
10:00-11:30
SESSION 15: Renewable Energy: Wind -1
16.06.2011
GREEN / HALL
10:00-11:15
SESSION 18: Renewable Energy- Solar-1
Moderator: Olcayto YİĞİT (Vestas General Manager)
Moderator: Mustafa ÇETİN, (MENR-Energy Affairs Gen. Mang. Assignee)
Bilgihan YAŞACAN, SIEMENS-TCM, “Turbine Condition Monitoring System”
Pr. Ammar MOUSSI, Pr. Greg ASHER, University of Biskra, Algeria,
University of Nottingham - ”Solar Energy, Business versus Sustainability”
Levent İSHAK, VESTAS, “Ever Readiness Service Facility in Energy: AOM 5000”
Gürkan SARLI, Res Anatolia-”Licensing Options for Solar Power Plants”
Markus ALTENSCHULTE, GE Energy- “New Improvements in Wind
Turbine Technologies “
Hanna EMANUEL, ENERCON - “Optimized Power System Integration of
Wind Energy Converters (WEC) with Real Capacities”
M.Tarık TOPAÇ, KCETAŞ ,Soli̇ mpeks - Network Related Solar
Photovoltaic (Pv) “Electricity Production System Built on Electric T.A.Ş.‘s
Service Buildings’ Roofs in Kayseri and Neighborhood”
Ebru ARICI, ARI-ES - “An evaluation of technical and
administrative aspects of the investment processes for Wind Power Plants.”
Deniz Selkan POLATKAN, Motif Proje “New Arrangements and
Opportunities of Grid Connected Photovoltaic Systems for Our Country”
Taner DERİN, Nordex “Maintenance and Service in Wind Power Plants”
Ömer Cihan KARAHAN, Merk Solar “GES Model in Turkey: Priorities and Threats”
11:30-11:45
Question & Answer
11:15-11:30
Question & Answer
11:45-13:30
Lunch Break
11:30-13:30
Lunch Break
13:30-14:45
Session 16: Evaluations, Issues and
Solution Suggestions Regarding Renewable Energy Market
13:30-14:45
SESSION 19: Energy Efficiency-1
Moderator: Kemal BÜYÜKMIHCI, (EİE General Manager)
Moderator: Mustafa ATASEVEN, (Chairman of TÜREB )
Arif KÜNAR, EDSM - “An Evaluation on Esco Structuring of Turkey,
USA and China within the Framework of New Regulations’ Amendments”
Şener ÖZGÜL, RES Anatolia ”Wind Energy in Turkey - Project Development and Licensing”
Yeliz KONUKLU, Halime Ö. PAKSOY, Niğde and Çukurova Uni.
“ Diminishing CO2 Emission by Using Phase Changing Elements on Buildings”
Metin ATAMER, RESYAD-”Defeated Energy”
Emre GÖREN, - SIEMENS “Energy Efficiency in Public Transportation
through Hybrid and Electric Vehicles”
Fahrettin TANINMIŞ, Senas Group “Improvements in Renewable Energy Market”
Davide VASSALLO, Dupont “Sustainable Solutions-Optimizing Energy
Efficiency: An Imperative for Improved Business Performance”
Dr. Beşir Fatih DOĞAN, Kırıkale Üni. EPDK,” Linkage Opinions of TEİAŞ
on License Applications to Establish Production Facilities Based on Wind
Enfergy and EMRA Application”
Safieh SHEIKHBABAEE, - Allameh Tabatabaee Economy Faculty,
Bs of Tehran Economy Faculty “Eco-efficiency evaluation of the Iranian
power plants by Data Envelopment”
Hasan SELEK, MENR “Evaluations on Renewable Energy Market”
14:45-15:00
Question-Answer
14:45-15:00
Question-Answer
15:00-15:30
Coffee Break
15:00-15:30
Coffee Break
15:30-16:45
SESSION 17: SPECIAL SESSION on DENMARK- Go Green with Denmark: Role Model for Innovation, Sustainability and Growth
15:30-16:45
SESSION 20: Energy Efficiency-2
Moderator: Erdal ÇALIKOĞLU, (EİE Deputy General Manager)
Moderator: Ole Egberg MIKKELSEN, (Ambassador of Denmark to Turkey)
Martin SIELSCHOTT, Achim STUIBLE, Fichtner- “Energy Efficiency
Potential in Turkish Industries”
Ole Egberg MIKKELSEN, Danish Ambassador to Turkey - “Green Growth
and sustainability - Denmark as an example”
Özlem ÜNSAL, BSI - “ISO 50001 About Standarts of Energy Management System”
Anders HASSALAGE, Danish Energy Agency - “Senior Policy Advisor “Denmark’s 2050 Climate Strategy and Zero Carbon policy”
Serkan KURNAZOĞLU, SIEMENS “Green Building Monitor”
Mehmet Ali NEYZİ, Vestas Turkey, “Regional Director on Turkey and
Middle East - Wind Energy in Turkey”
Abdullah BİLGİN, TTMD “Energy Effective Mekanic Design of Ministry of
Public Works and Settlement’s Service Building”
Michael SKOV, Global Wind Power, Executive Advisor - “Wind Turbine
Project Development - Worthy of Investment”
Hatice BEKTAŞ, TSE “Standardization Studies on Energy
Management ISO 50001”
Ali SARIGÖZ, TES Wind Managing Director - “How to Install, Montage
Wind Turbines and Employment Opportunities in the Turkish Market”
16:45-17:00
Question-Answer
Mehmet ALKAN, TÜPRAŞ” Online Energy Optimization in Rafineries”
16:45-17:00
32
Question-Answer
33
17th International Energy and
Environment Fair and Conference
16.06.2011
WHITE / HALL
10:00-11:15
SESSION 21: Energy Regulations - Legal Arrangements
16.06.2011
ORANGE / HALL
10:00-11:15
Moderator: Süleyman BOŞCA, (Energy Law Research Inst. Chairman)
SESSION 24: EÜD(Electrical Manufacturers Assoc.) SPECIAL SESSION:
PART-1 European Electricity Market’s Structure and Functioning:
Country Examples
Neşe LEBLEBİCİ, EPDK - “Condemnation of the Immovables which is
Necessary for the Institution of Electricity Distribution”
Opening Speech: Önder KARADUMAN (EÜD Chairman)
Assoc. Prof. Dr. Harun KILIÇ - Beykent Üni. “Evaluation of Liberalisation
Process and the Latest Developments of the Turkish Electricity Market from
the Legal Perspective”
Moderator: Ulvi Faysal İLHAN (EÜD Board of Directors Member- Eren Holding)
Terje NILSEN Nordpool, “Nordpool Electricity Market:
The Concept of Electricity Market and Day-Ahead Market”
H.Zihni GÖNEN, Energy Law Res.Inst. “Renewable Energy Regulations
within the Framework of EU Criterias”
Mert KARAMUSTAFAOĞLU,Competition Authority “Abuse of dominant
position by capacity withholding in electricity sector”
11:15-11:30
Question & Answer
11:30-13:30
Lunch Break
14:45-16:15
Hans Arild BREDESEN, Pöyry ‘‘Market Consolidation in Europe”
11:15-11:30
Question & Answer
SESSION 22: SPECIAL SESSION OF ARCHITECTS AND ENGINEERS
ASSOCIATION “Local Manufacturing in Energy Sector”
11:30-13:30
Lunch Break
Moderator: Avni ÇEBİ (Architects And Engineers Group Chiarman)
14:45-16:15
SESSION 25: EÜD SPECIAL SESSION: PART-2
Fatih DÖNMEZ, EMRA- “R&D in Energy Sector, Innovation and Opportunities”
Moderator: Yeşim ŞİŞLİ (EÜD General Secretary - Soyak Energy)
Assoc. Prof. Dr. Mustafa TIRIS , TUBITAK MAM- “Improvements in
Energy Technologies in Turkey: Legal Actions and Supports”
Assoc. Prof. Dr. Mahmut F. AKŞİT, Sabancı University, “Developments
Regarding Wind Turbine Production in Turkey”
Sandrine WACHON, EPEX Spot - “French Electricity Market”
Hakan KARABAY, Enertürk Energy, “Manufacturing of Small Wind Turbines”
Cristina SETRAN, OPCOM “Romanian Electricity Market”
Halil TOKEL,TEMSAN, “Local Energy Industry and Temsan Applications”
14:45-15:00
Question-Answer
15:00-15:30
Coffee Break
15:30-16:45
SESSION 23: Waste Management and Waste Technologies
Moderator: Muhammed SARAÇ, (İzaydaş General Manager)
14:45-15:00
Question-Answer
15:00-15:30
Coffee Break
15:30-16:45
SESSION 26: EÜD SPECIAL SESSION PART:
3- “Structure and Functioning of Turkish Electiricy Market”
Carsten SCHNEIDER,- COWI A/S ”The Danish Waste-to-Energy
experience - development and lessons learned”
Moderator: Mehmet ÇETİNKAYA, (EÜD Board of Directors Member- Nuh Energy)
Dr. Ebru MEHMETLİ, TÜBİTAK - MAM - “Composting in Ventilated Static Masses”
Abdülkadir ONGUN, TEİAŞ “Current Situation of Turkish Electricity Market”
Prof.Dr. Durmuş KAYA, Karabük University, “Technical and Economical
Analysis of Recycling and Eliminating Domestic Solid Waste”
Dr.Cemal YILDIZRELİ, TSE “Package Waste Regulation and Standards Accordingly”
Uygar YÖRÜK, Deloitte “The Future of Turkish Electricity Market”
Ahmet ÖZMAN, Black & Veatch “Biosolids to Energy-Technology Review”
16:45-17:00
16:45-17:00
Question-Answer
34
Question-Answer
35
17th International Energy and
Environment Fair and Conference
17.06.2011
KIRMIZI / SALON
10:00-11:15
OTURUM 27: Yeni Teknolojiler ve Uygulamalar
17.06.2011
SARI / SALON
10:00-11:15
OTURUM 30: Elektrik İletim, Dağıtım - Şebeke Sorunları
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa TIRIS (TÜBİTAK-MAM Enerji Enst.
Genel Müdürü)
Oturum Başkanı: Kemal YILDIR, (TEİAŞ Genel Müdürü)
Kalle NUORTIMO, Foster Wheeler Energia Oy “Akışkan Yataklı Kazanlarda
Oxyfuel Yanma Telnolojilerindeki Gelişmeler”
Füsun DEĞİRMENCİ, TEİAŞ - “Enerji Koridoru Olarak Türkiye
Elektrik Sisteminin Güçlendirilmesi ve İşletme Araçlarının Geliştirilmesi”
Sefa BULUT, HSK - “Klima Santrallerindeki Hava Akışlarının Hesaplamalı
Akışkanlar Dinamiği Yöntemi İle İncelenmesi”
Dr. Jacob KLIMSTRA, Jacob Klimstra Danışmanlık
“Akıllı Enerji Üretimi-Geleceğe Giden Yol”
Ammar M. OMAR, Altahadi University, Sirte, Libya “Hidrojen Teknolojisindeki Gelişmeler”
Mehmet İMERYÜZ, GE Energy - “Elektrik Dağıtım Bölgeleri
Modernizasyon Projeleri - Türkiye Çin Akıllı Şebeke Uygulamaları”
Armin STAEDTLER , SIEMENS - “SGT5-8000H/Irsching 4, Kombine
Cevrimde >60% Verimlilik ile Dunya Rekoruna Giden Yolda”
Dr. Ahmet CİHAT TOKER, Aplus Enerji
“Türkiye Kısa Süreli Elektrik Talebinin Saatlik Olarak Tahmin Edilmesi”
Serkan SERBES, ABB - “ABB´nin NOx için IMO´ya Cevabı; İki Kademeli
Turbocharging ve Valf Kontrol Sistemi”
Agah HINÇ, ETRM - “Akıllı Şebeke Teknolojilerinin
Türkiye Piyasasına Uygulanması ve Dikkat Edilmesi Gerken Noktalar”
11:15-11:30
Soru Cevap
11:30-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
13:30-14:45
OTURUM 31: Temiz Enerji Teknolojileri
11:15-11:30
Soru Cevap
11:30-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
13:30-14:45
OTURUM 28: Enerji Santrallerinde İşletme ve Bakım
Oturum Başkanı: Yavuz AYDIN, (GE Energy Servis Hizmetleri
Türkiye/İsrail Direktörü)
Oturum Başkanı: Mehmet Erdoğan GÜNEŞ, (Zorlu O&M Genel Müdürü)
Dr. Tamer TURNA, TES Ltd. & DALIAN EAST ENERGY Corp. - “Düşük
Sıcaklıklı Atık Isıların Geri Kazanılmasıyla Elektrik Üretimi Teknolojisi”
Ergun AKALAN, ETKB - “Enerji Santrallerinde İşletme ve Bakım”
Klaus PAYRHUBER, GE Jenbacher “GE Jenbacher’s new J624 2-stage
Turbocharged Gas Engine”
László HILT, NALCO - “Korozyon İzleme ve Kontrolü, Enerji Üretiminin
Güvenirliliği ve Karlılığı için Sürdürülrbilir Bir Çözüm müdür?”
Dr. Norbert SCHOPF, SAACKE - “Advanced Burner Technology
For Modernization Of Water Tube Boiler Plants”
Haluk KUŞAKOĞLU, Exxon Mobil - “Doğalgaz Motorlarında Üretkenliği
Arttırmak İçin İleri Yağlama Teknolojisi”
Metin ATAMER, KAWASAKI - “Yeşil Gaz Eenerji Santralı MW 7.8”
Bülent MEHMETLİ, GE Energy “GE Aero LM Gaz Türbinlerindeki Yenilikler
ve DLE3 Teknolojik Uygulamaları”
Dinç MEMİŞ, GE Energy “Büyük Ölçekli Gaz Türbinlerinde İşletme Esnekliği”
14:45-15:00
Soru Cevap
14:45-15:00
Soru Cevap
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:30-16:45
OTURUM 29: Enerji Sektöründe Karbon Piyasaları ve
Emisyon Ticareti -2 (İklim Degisikligi ve Karbon Yonetimi Dernegi İşbirliği ile)
15:30-16:45
OTURUM 32: Kojenerasyon Teknolojileri
Oturum Başkanı: Dr.Oğuz CAN (İklim Degisikligi ve Karbon Yonetimi Dernegi)
Oturum Başkanı: Dr. Celalettin ÇELİK, (DOSİDER Yönetim Kurulu Bşk.)
M. Kemal DEMİRKOL, GTE - “Ayakizi Hesaplama ve Karbon Yönetimi”
Şaban DURMAZ, Viessmann - “Binalarda Mikro ve Mini Kojenerasyon
Sistemlerinin Kullanımı”
Lale ÇAPALOV, Mavi Consultant - “HES ve RES’lerin Karbon
Sertifkalandırılması ve Ticareti”
Özay KAS, Arke Enerji “Kojenerasyon Sistemi Kapasite Seçiminde Optimizasyon”
Derya ÖZET, İltekno-Ecosecurities - “Biyokütleden Enerji Üretimi ve
Kojenerasyon/Trijenerasyon Uygulamaları”
Jorg MIELKE, MTU - “Kojenerasyon Sistemlerinde Satış Sonrası Servisin Önemi”
Farız TAŞDAN, Future Camp Türkiye “Enerji Verimliliği Projelerinde
Emisyon Azaltım Sertifikalandırılması”
Dr.Alper KILIÇ, İTÜ - “Gemilerde Enerji Verimliliği ve Emisyonlar”
Gediz KAYA, GAIA Carbon Finance - “İklim Finansmanının Geleceği:
Uluslararası Mekanizmalardaki Değişim ve Piyasa Aktörleri için Senaryolar”
16:45-17:00
16:45-17:00
Soru-Cevap
40
Soru-Cevap
41
17th International Energy and
Environment Fair and Conference
17.06.2011
MAVİ / SALON
10:00-11:15
OTURUM 33: Yenilenebilir Enerji Projelerinin Finansmanı
17.06.2011
YEŞİL / SALON
10:00-11:15
PANEL 4: GENSED ÖZEL PANELİ: Güneşin Gölgesindeki Türkiye
Oturum Başkanı: Sefa Sadık AYTEKİN, (ETKB Müsteşar Yrd.)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şener OKTİK (Arıkanlı Holding Yön. Krl. Bşk. Dan.)
Can ATACIK, Daruma Fin. “Yenilenebilir Enerji Projelerinin Finansmanı”
Prof. Dr. Şener OKTİK, Arıkanlı Holding - “Türkiye’ de
Elektrik Enerjisi Üretiminde Fotovoltaik Güç Sistemlerinin Yeri”
Esin EREN, Türkiye Kalkınma Bankası “Yenilenebilir Enerji Projelerinin Finansmanı”
Dr. Baha KUBAN, (Clean Globe)
Burcu ŞİRİN, Yapı Kredi Leasing - “Yenilenebilir Enerji Finansmanı”
Eda KURTOĞLU, Türkiye Ekonomi Bankası “Enerji Verimliliği Finansmanı”
Hakan ERKAN, (GENSED)
Burak KARTAL, TURSEFF “Sürdürülebilir Enerji Projeleri Finansman Modelleri”
11:15-11:30
Soru Cevap
11:30-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
13:30-14:45
Ateş UĞUREL, (GENSED )
OTURUM 34: Yenilenebilir Enerji - Rüzgar -2
11:15-11:30
Soru Cevap
11:30-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
13:30-14:45
OTURUM 36: Yenilenebilir Enerji - Jeotermal
Oturum Başkanı: Dr. Atilla AKALIN (HESİAD Genel Sekreteri)
Oturum Başkanı: Mete MALTEPE ( GE Energy Genel Müdürü )
Dr. Frank FRAUENSTEIN, CDM Consult GmbH - “Landau (Almanya) Kombine Isı Güç
Santrali örneği ile; Jeotermal Santrallerde Proje Geliştirme, İnşaat ve Opearsyon Deneyimi”
G.Devrim İLDİRİ, Exxon Mobil - “Güvenilirlik ve Kullanılabilirliği Arttırmak
İçin Rüzgar TürbinlerininYağlanmasının Önemi”
Umut Destegül SOLAROĞLU, BM Mühendislik “Gümüşköy Jeotermal
Güç Santral Projesi”
Guntram JOHAM, AMSC Windtech “Rüzgar Türbini Bileşenleri için Yerli
Tedarik Zincirinin Geliştirilmesi”
Hakan YILDIRIM, SIEMENS - “Rüzgâr Türbinlerinde ‘Dırect Drıve’ Teknolojisi”
Hasan ÖZDEN, NRG ve Jeoden - “Organik Rankin Çevrim Teknolojisiyle Düşük
Sıcaklıktaki Kaynaktan Faydalanılarak Elektrik Üretimi. Örnek Çalışma: Sarayköy
Jeotermal Santrali”
Abdullah Onur KISAR, Fichtner “Rüzgar Santrallerin Teknik Danışmanlığı”
Saffet DURAK, EPDK - “Jeotermal Kaynağa Dayalı Elektrik Üretimine
İlişkin Son Durum, Yasal Düzenleme ve Destekler”
Tolga EROL, VESTAS - “Düşük Şiddetli Sahaların Değerlendirilmesi”
Dr. Frank FRAUENSTEIN, CDM Consult GmbH - “Jeotermal enerji - Mevsimlik Sıcak ve Soğuk
Depolama ve Sondaj Eşanjör Sistemi ile Otel ve Ticari Binaların Yüksek Verimle Isıtılması”
14:45-15:00
Soru Cevap
14:45-15:00
Soru Cevap
15:00-15:30
Çay-Kahve
15:00-15:30
Çay-Kahve
15:30-16:45
OTURUM 35: Yenilenebilir Enerji ve Yeni Açılımlar
15:30-16:45
OTURUM 37: Çevre ve Enerji
Oturum Başkanı: Ata CEYLAN, (İTO Enerji Komitesi Başkanı)
Oturum Başkanı: Ömer ÖZDEMİR, (Marmara Elektrik Genel Müdürü)
Melike KUŞ, Future Camp - “Türkiye’ nin Biyokütle Potansiyelinin Karbon
Finansmanı Çerçevesinde Değerlendirilmesi”
Emin ERGÜVEN, Doğal Jeotermal, “Isı Pompaların
Günümüzdeki Teknolojide Önemi, Anlamı ve Ekonomideki Yeri”
Evren DİNDİREN, ARTAŞ - “Şeker Fabrikası Atıksularından Biyogaz Üretimi”
Peter RUTSCHMANN, Münih Teknik Üni. - “Yenilikçi Ekolojik ve Ekonomik
Hidroelektrik Santral Konsepti”
Ponomar VICTOR V.,Moscow State University of Technologies and Management - “Kömür Dünya Enerjisinin Umudu: CO2 (Karbondioksit ) ve Ozon
Anti - Seragazıdır”
Sümer YÜKSEL,YPE Yapı Proje Enerji A.Ş. - “Hidroelektrik Santraller için
Elektromekanik Ekipman Tedarik Süreci ve Kalite Yönetimi”
16:45-17:00
Fikret TUZCU, SDV Horoz Proje - “Proje Taşımacılığından Örnekler”
Massimo CALZATI, Studio Ecoingegneri - “Türkiye’de Organik Atıkların
Sürdürülebilir Geri Dönüşümü için Anaerobik ve Kompost Çözümler.
Biokütle’ye Dayalı Elektrik Santrali Modellendirilmesi
Marco BALDINI, (MWH Global)
Matthias BEEZ, MTU “Biogaz Bazlı Kojenerasyon Sistemleri”
Soru-Cevap
16:45-17:00
42
Soru-Cevap
43
17th International Energy and
Environment Fair and Conference
BEYAZ / SALON
10:00-11:15
17.06.2011
OTURUM 38: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL OTURUMU-1:
İklim Değişikliği Çalışmalarının Getirdiği Fırsatlar ve Sorumluluklar
17.06.2011
TURUNCU / SALON
10:00-11:15
Oturum Başkanı: Sebahattin DÖKMECİ (İklim Değişikliği Daire Bşk.lığı
Şube Müd. V.)
OTURUM 41:
TÜBİTAK-7CP DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA ÖZEL OTURUMU-1
Sema KARAASLAN, TÜBİTAK - “Doğu Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri
Uluslararası Bilim ve Teknoloji İşbirliği Ağı Projesi Hakkında Genel Bilgi”
Sebahattin DÖKMECİ, İklim Değişikliği Daire Bşk.lığı
“İklim Değişikliği Uluslararası Müzakereler ve Beklentiler”
Natalya AKINSHINA, The National University of Uzbekistan - “Biogaz
Üretimi için Tuzlu Toprak Bitki Biyokütlesinin Anaerobik Arıtması”
Tuğba İÇMELİ, İklim Değişikliği Daire Bşk.lığı
“İklim Değişikliği Eylem Planı”
Evren TÜRKMENOĞLU, İklim Değişikliği Daire Bşk.lığı “Kyoto Protokolü
Muhasebesi, Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi Ve 2012 Yılı Sonrası
Yeni Mekanizmalar”
Bet LIUDMILA, Institute of Chemistry ASM - “Yeşil Kimya Protokolleri için
Geri Dönüşümlü Çözücüler gibi Konuya Özel İyonik Sıvılar”
Tuba SEYYAH, İklim Değişikliği Daire Bşk.lığı
“Türkiye Emisyon Ticareti Mekanizmalarının Neresinde”
Fliur MACAEV, Institute of Chemistry ASM - Moldova- “İmidazol İyonik Sıvılar Baz
Alınarak Yeni Manyetik Akışkanların Araştırılması: Sentez, Yapı ve Özellikleri”
Gürcan SEÇGEL, İklim Değişikliği Daire Bşk.lığı
“İklim Değişikliği ve Düşük Karbon Ekonomisi”
Soru Cevap
11:15-11:30
Soru Cevap
11:30-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
11:30-13:30
ARA ve Öğle Yemeği
13:30-14:45
OTURUM 39: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL OTURUMU-2:
Çevre İzin ve Denetim Sistemi
13:30-14:45
OTURUM 42:
TÜBİTAK-7CP DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA ÖZEL OTURUMU-2
11:15-11:30
Oturum Başkanı: Eyüp YAHŞİ, (ÇYGM Genel Müd. Yrd.)
Sergei A. LEVCHENKO, National Academy of Sciences of Belarus-Belarus Enerji
Sistemi için Enerji Politikası ve En Düşük Maliyet Açılım Planı
Veysel ASLAN, Daire Başkanı - “Entegre Kirlilik Önleme ve
Kontrol Direktifi (IPPC-2008/01/EC) ”ve Türkiye Uygulamaları”
Tsyruk S.A. YANCHENKO, S.A. Moscow Power Engineering Institute
“Kişisel Bilgisayarlar Tarafından Enjekte Edilen Harmonik Bozulmanın Analizi”
İbrahim YÖRÜBULUT, Şube Müdür V. - “Çevre Görevlisi ve
Çevre Danışmanlık Firmaları”
Prof. Dr.Suleimanov S.Kh. Academy of Science of Uzbekistan
“Güneş Pili için Etkili Tek Tabakalı Yansıtmayı Önler Kompozit Kaplama”
Yalçın KARACA, Şube Müdür V. - “Çevre İzni ve Lisansı Uygulamaları”
Valeryia SUDZILOUSKAYA, Belraus State University of Informatics and
Radioelectronics - “Ekonomik Hesaplamalara Dayalı Optimal Kojenerasyon
Tesislerinin Seçilmesi”
14:45-15:00
Soru Cevap
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:30-16:45
OTURUM 40: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL OTURUMU-3:
Atık Yönetiminin Enerji Sektöründeki Yansımaları
14:45-15:00
Soru Cevap
15:00-15:30
Çay-Kahve Arası
15:30-16:45
OTURUM 43: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL OTURUMU - 4:
Sektörel Emisyon Kontrolü
Oturum Başkanı: A.Mahir ERDEM, (Atık Yönetim Dai.Bşk.)
Oturum Başkanı: Dr.Mustafa ŞAHİN, (ÇYGM Genel Müdür Yrd.)
Betül DOĞRU, Atık Yönetimi Daire Bşk.lığı Şube Müdürü - “Yakma ve
Düzenli Depolama Yönetmeliklerinin Enerji Sektörüne Etkileri”
A.Teoman SANALAN, Mühendis “Avrupa Birliği Perspektifinde Türkiye’de
Endüstriyel Emisyonların Kontrolü”
Ahmet VARIR, Atık Yönetimi Daire Bşk.lığı Mühendis - “Atıkların Alternatif
Yakıt Olarak Enerji Amaçlı Kullanımı”
Ağcagül YILMAZ Uzman “Boya ve Solvent Sektöründe Uçucu Organik
Bileşik Emisyonu Kontrolü”
Münüre TÜRKMEN, Elçin ATEŞ, - “Atıktan Enerji Üretiminin Belediye
Atıkları Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi”
Ağcagül YILMAZ, Uzman “Akaryakıt Depolama ve
Dağıtımında Uçucu Organik Bileşiklerin Kontrolü”
Demet ERDOĞAN, Ufuk SAYIN, - “Atıkların Biyometanizasyon Teknolojisi”
Yavuz YÜCEKUTLU, Mühendis - “Elektrikli Ark Ocaklı (Eao) Demir Çelik
Fabrikalarında Mevcut En İyi Tekniklerin (Bat) Emisyon Azaltılmasında ve
Hava Kalitesinin Korunmasında Kullanılması”
Betül DOĞRU, Atık Yönetimi Daire Bşk.lığı Şube Müdürü,
Rezzan KATIRCIOĞLU, Atık Yönetimi Daire Bşk.lığı Kimyager
“Atıkların Gazlaştırma ve Piroliz Yöntemleri ile Enerji Sağlanması”
Gökşin TEKİNDOR, Kimyager - Kireç Fabrikalarından Kaynaklanan
Emisyonların Kontrolü ve İyileştirme Çalışmaları
A.Teoman SANALAN Mühendis, Funda FİLİZ, (Kimyager) - “Cam ve
Seramik Sektöründe Emisyon Kontrolü”
Hasan SEÇGİN, Atık Yönetimi Daire Bşk.lığı Mühendis - “Atık Lastikler ve
Yağlardan Malzeme ve Enerji Geri Kazanımı”
16:45-17:00
16:45-17:00
Soru-Cevap
44
Soru-Cevap
45
17th International Energy and
Environment Fair and Conference
17.06.2011
RED / HALL
10:00-11:15
SESSION 27: New Technologies and Applications
17.06.2011
YELLOW / HALL
10:00-11:15
SESSION 30: Electricity Transmission, Distribution-Grid Issues
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mustafa TIRIS (Director of TUBITAK-MAM Energy Inst.)
Moderator: Kemal YILDIR (TEİAŞ General Manager)
Kalle NUORTIMO, Foster Wheeler Energia Oy
”Development and Demonstration of Oxy-fuel CFB Technology”
Füsun DEĞİRMENCİ,TEİAŞ- “Empowerment of Turkish Electricity
System as Energy Corridor and Improvements of Operation Means”
Sefa BULUT, HSK “Analysis of Fluids with Calculation Fluid Dynamic”
Dr. Jacob KLIMSTRA, Jacob Klimstra Consultancy,
“Smart Power Generation – The road to the future”
Ammar M.OMAR, Altahadi University, Sirte, Lebanon
”Advances in Hydrogen Energy Technologies”
Mehmet İMERYÜZ, GE Energy- “Electricity Distribution Zones
Modernization Projects- Smart Grid Applications for Turkey”
Armin STAEDTLER, SIEMENS “SGTS-8000H/Irsching 4, on the way to
60% CC World Record”
Ozan KORKMAZ, Aplus Energy “Hourly Prediction of Short Term Electricity
Demand of Turkey”
Serkan SERBES, ABB
“ABB Answer to IMO/NOx High Pressure Turbocharging and Valve Control
Management”
11:15-11:30
Question & Answer
11:30-13:30
Lunch Break
13:30-14:45
SESSION 28: Operation and Maintenance in Energy Power Plants
Agah HINÇ, ETRM “Adaptation of Smart Grid Technologies to
Turkish Energy Market and Points to be Considered”
11:15-11:30
Question & Answer
11:30-13:30
Lunch Break
13:30-14:45
SESSION 31: Clean Energy Technologies
Moderator: Yavuz AYDIN (GE Energy Services Turkey/Israel Director)
Moderator: Mehmet Erdoğan GÜNEŞ (Zorlu O&M General Manager)
Dr.Tamer TURNA,TES Energy & DALIAN EAST Corp.- “Electricity
Generation Technology Through Recycling Low Temperature Waste Heat”
Ergun AKALAN, MENR “ Operation and Maintenance in Power Plants”
Klaus PAYRHUBER, GE Jenbacher
”GE Jenbacher’s new J624 2-stage Turbocharged Gas Engine”
László HILT, NALCO-”Is the Monitoring and Controlling of Corrosion Stress
a Sustainable Solution for Improving Reliability and
Profitability of Power Generation “
Dr. Norbert SCHOPF, SAACKE-”Advanced Burner Technology
For Modernization Of Water Tube Boiler Plants”
Haluk KUŞAKOĞLU, Exxon Mobil - “Advanced Lubrication Technology in
Order to Raise Productivity in Natural Gas Engines”
Metin ATAMER, KAWASAKI, “Green Gas Energy Power Plants MW 7.8 “
Bülent MEHMETLİ, GE Energy - “GE Aero LM Gas Innovations in Gas
Turbines and DLE3 Technological Applications”
Dinç MEMİŞ, GE Energy- “Operation Flexibility in Large-Scale Gas Turbines”
14:45-15:00
Question-Answer
14:45-15:00
Question-Answer
15:00-15:30
Coffee Break
15:00-15:30
Coffee Break
15:30-16:45
SESSION 29: Carbon Market in Energy Sector and Emission Trade -2 (With
the Cooperation of Climate Change and Carbon Management Association)
15:30-16:45
SESSION 32: Cogeneration Technologies
Moderator: Dr.Oğuz CAN (Board Member of Association of
Climate Change and Carbon Management)
Moderator: Dr.Celalettin ÇELİK (DOSIDER Chairman)
Şaban DURMAZ, VIESSMANN
“The Usage of Micro and Mini Cogeneration Systems in Buildings”
M. Kemal DEMİRKOL, GTE “Calculating Footprint and Carbon Management”
Lale ÇAPALOV, Mavi Consultant, “ Trading and Certification of HES and RES”
Özay KAS, Arke Energy “Optimization in Capacity Selection of
Cogeneration System”
Derya ÖZET, İltekno-Ecosecurities, “Energy Production from Biomass and
Cogeneration / Trigeneration Applications”
Jorg MIELKE, MTU - “Importance of after Sales in Cogeneration Systems”
Farız TAŞDAN, FutureCamp Turkey,
“Certification of Emission Reduction in Energy Efficiency Projects”
Dr.Alper KILIÇ, İTÜ “Energy Efficiency and Emissions in Ships”
Gediz Kaya,GAIA Carbon Finance ‘The Future of Climate Financing:
Change in International Mechanisms and Scenarios for Market Actors”
16:45-17:00
16:45-17:00
Coffee Break
46
Coffee Break
47
17th International Energy and
Environment Fair and Conference
17.06.2011
BLUE / HALL
10:00-11:15
SESSION 33: Financing of Renewable Energy Projects”
10:00-11:15
Prof. Dr. Şener OKTİK (Arıkan Holding) ”Place of Photovoltaic Power
Systems in Electric Power Generation in Turkey”
Can ATACIK, DARUMA - “Finance of Renewable Energy Projects”
Dr. Baha KUBAN (Clean Globe)
Burcu ŞİRİN, Yapı Kredi Leasing - “Financing Renewable Energy”
Hakan ERKAN (GENSED)
Esin EREN,Turkish Development Bank- “Financing Renewable Energy Projects”
Burak KARTAL, TURSEFF “Financing Models for Sustainable Energy Projects”
FORUM 4: GENSED SPECIAL FORUM: Turkey Under the Shadow of the Sun
Moderator: Prof. Dr. Şener OKTİK (Arıkanlı Holding Advisor to Chairman)
Moderator: Sefa Sadık AYTEKİN, (MENR Undersecrtary)
Eda KURTOĞLU, Turkish Economy Bank “Financing Energy Efficiency”
17.06.2011
GREEN / SALON
Ateş UĞUREL (GENSED)
11:15-11:30
Question & Answer
11:30-13:30
Lunch Break
13:30-14:45
SESSION 36: Renewable Energy-Geothermal
11:15-11:30
Question & Answer
11:30-13:30
Lunch Break
Moderator: Dr. Atilla AKALIN, (HESIAD General Secretary)
13:30-14:45
SESSION 34: Renewable Energy-Wind -2
Dr. Frank FRAUENSTEIN, CDM Consult GmbH-”Experience with the
development, construction and operation of a geothermal power plant, using the
example of the German Landau geothermal combined heat and power plant”
Moderator: Mete MALTEPE, (GE Energy General Manager)
Umut Destegül SOLAROĞLU, BM Müh.
”Gümüşköy Geothermal Energy Powerplant Project”
G. Devrim İLDİRİ, Exxon Mobil - “Wind Turbine Lubrication to Increase
Reliability and Availability”
Saffet DURAK, EPDK “Final Situation regarding Electricity Generation
Based on Geothermal Resources, Legal Organizations and Supports”
Guntram JOHAM, AMSC - Windtech
“Indigenous supply chain development for Wind turbine components”
Hasan ÖZDEN, NRG & JEODEN
“Harnessing Low Temperature Heat Using Organic Rankine Cycle
Technology Case Study: Saraykoy Geothermal Power Plant
Hakan YILDIRIM, SIEMENS- “Direct Drive” Technology in Wind Turbines
Abdullah Onur KISAR, Fichtner “Technical Consultant of a Wind Power Plant”
Dr. Frank FRAUENSTEIN, CDM Consult GmbH-”Shallow geothermal energy
– high efficient heating and cooling of hotel complexes and
commercial buildings with borehole heat exchanger systems as seasonal
storage for heat and cold”
Tolga EROL, VESTAS - “Cultivating Low Wind Sites”
14:45-15:00
Question-Answer
15:00-15:30
15:30-16:45
14:45-15:00
Question-Answer
Coffee Break
15:00-15:30
Coffee Break
SESSION 35: Renewable Energy and New Perspectives
15:30-16:45
SESSION 37: Environment and Energy
Moderator: Ömer ÖZDEMİR, (Marmara Electric General Manager)
Moderator: Ata CEYLAN (İstanbul Commerce Chamber, Energy Committee Chairman)
Emin ERGÜVEN, Doğal Jeotermal “Importance of Heat Pumps in today’s
technology, the meaning and place in the economy”
Melike KUŞ,Future Camp-”Assessment of Biomass Energy Generation
Potential in Turkey within the Framework of Carbon Finance”
Peter RUTSCHMANN, - Munich Technical Uni. -”An Innovative Ecologic
and Economic Hydropower Concept”
Evren DİNDİREN, ARTAŞ “Biogas generation from waste waters of Sugar Refinery”
Ozan KORKMAZ, YPE Structure Project Energy Corporation“Electromechanic Equipment Supply Process and Quality for
Hydroelectric Power Plants”
Ponomar VICTOR V. Moscow State University of Technologies and
Management-”Coal is the hope of world energy.
Carbon dioxide and ozone are the anti-greenhouse gases”.
Fikret TUZCU, SDV Horoz Project “Examples of Transportation Projects”
Massimo CALZATI, Studio Ecoingegneri- “Integration of
anaerobic digestion and composting as a sustainable way to manage
organic wastes in Turkey. Modelling of Biomass power plant”
Marco BALDINI, MWH Global
16:45-17:00
Matthias BEEZ, MTU -” Biogas Based Cogenaration Systems”
Coffee Break
16:45-17:00
48
Coffee Break
49
17th International Energy and
Environment Fair and Conference
17.06.2011
WHITE / HALL
SESSION 38: SPECIAL SESSION OF MINISTRY OF ENVIRONMENT
AND FORESTRY-1
“Opportunities Of Climate Change Studies And Responsibilities”
17.06.2011
ORANGE / HALL
SESSION 41:TÜBİTAK -7C EASTERN EUROPE AND
CENTRAL ASIA SPECIAL SESSION -1
Sema KARAASLAN,TÜBİTAK “General Information about the Cooperation
Network Project between Eastrern Europe and Central Asia Countries”
Moderator: Sebahattin DÖKMECİ, (Climate Change Department Mang. Assignee)
Natalya AKINSHIMA, (The National University of Uzbekistan)
”Anaerobic Digestion Of Halophyte Biomass For Biogas Production”
Sebahattin DÖKMECİ, Climate Change Dept.- “International Negotiations on
Climate Change and Expectations”
Tuğba İÇMELİ Expert “Climate Change Action Plan”
Bet Liudmila, - Institute of Chemistry ASM, Moldova- “Task-Specific Ionic
Liquids As Recyclable Reagents And Solvents For Green Chemistry Protocols”
Evren TÜRKMENOĞLU, Expert- “Review of the Kyoto Protocol,
the European Union Emission Trade System and New Mechanisms After 2012”
Fliur Macaev, -Institute of Chemistry ASM, “Moldova-Search Of New Magnetic Fluids Based On The Imidazolium Ionic Liquids: Synthesis, Structure
And Properties”
Mehrali ECER, Deputy Mang. “Turkey’s place in the Emission Trade Mechanism”
11:15-11:30
Question & Answer
Gürcan SEÇGEL Expert - “Climate Change and Low Carbon Economy”
11:30-13:30
Lunch Break
13:30-14:45
SESSION 42: TÜBİTAK -7C EASTERN EUROPE AND
CENTRAL ASIA SPECIAL SESSION -2
11:15-11:30
Question & Answer
11:30-13:30
Lunch Break
13:30-14:45
SESSION 39: SPECIAL SESSION OF MINISTRY OF ENVIRONMENT AND
FORESTRY-2 “Environmental Permit And Inspection System”
Sergei LEVCHENKO, National Academy of Sciences of Belarus”Energy Policy And Least Cost Expantion Plan For Belarus Energy System”
Tsyruk S.A., Yanchenko S.A., Moscow Power Engineering Institute
“Analysis Of Harmoniс Distortion Injected By Personal Computers”
Moderator: Eyüp YAHŞİ, (Environmental Management Deputy General Manager)
Prof. Dr. Suleimanov S.Kh., Academy of Science of Uzbekistan
“Effective Single - “Layer Antireflective Composite Coatings For Solar Cells”
Veysel ASLAN, (Department Head)-IPPC Directives and Applications in Turkey
Valeryia Sudzilouskaya, Belraus State University of Informatics and
Radioelectronics -”The Optimal Choice Of Cogeneration Plants Type Based
On Economic Calculations”
İbrahim YÖRÜBULUT, (Deputy Mang.) “Environmental Officer and
Environmental Consulting Companies”
Yalçın KARACA, (Deputy Man.)- Environmental Permit and License Applications”
14:45-15:00
Question-Answer
15:00-15:30
Coffee Break
15:30-16:45
SESSION 45: MINISTRY OF ENVIRONMENT AND
FORESTRY- SPECIAL - 4 “Sector-Specific Emission Control”
14:45-15:00
Question-Answer
15:00-15:30
Coffee Break
15:30-16:45
SESSION 40: SPECIAL SESSION OF MINISTRY OF ENVIRONMENT AND
FOREST-3 “Reflections Of Waste Management In Energy Sector”
Moderator: Dr. Mustafa ŞAHİN, (Environmental Management Dept.Deputy Manager )
Moderator: Mahir ERDEM, (Head of Waste Management Dept.)
A.Teoman SANALAN, Engineer “Control of industrial emissions in the
Perspective of the European Union in Turkey”
Betül DOĞRU Manager- “Effects of Incineration and
Landfill Regulations to Energy Sector”
Ahmet VARIR, Engineer ”Usage of Wastes in Cement Plants for Energy Generation”
Münüre TÜRKMEN, Elçin ATEŞ, ”Assessment of Waste to Energy In
terms of Municipal Waste Management”
Ağcagül YILMAZ, Expert - “Emission Control of Volatile Organic
Compound in Paint and Solvent Sector”
Ağcagül YILMAZ, Expert ”Fuel Storage And Distribution
Control of Volatile Organic Compounds”
Demet ERDOĞAN, Ufuk SAYIN, “Biometanization Technology of Wastes”
Yavuz YÜCEKUTLU, Engineer, - “Usage of Best Present Techniques at
Electric Arc Furnaces of Iron-Steel Factories for Reducing Emission and
Preserving Air Quality”
Betül DOĞRU, Dep. Mang. Rezzan KATIRCIOĞLU Chemist
”Energy Generation by Gasification and Pyrolysis Methods”
Gökşin TEKİNDOR, Chemist ”Control of emissions from lime plants and
Improvement Works”
Hasan SEÇGİN, Engineer “Energy and Material Recovery from Waste
Rubbers and Oil”
A.Teoman SANALAN, Engineer Funda FİLİZ, (Chemist)
”Emission Control in Glass and Ceramic Industry”
Coffee Break
Coffee Break
50
51

Benzer belgeler