WebSphere Application Server

Yorumlar

Transkript

WebSphere Application Server
IBM Yazılım Grubu
Java Uygulama Sunucularınızı Güçlendirin
WebSphere Application Server
eXtended Deployment
Arden Agopyan
© 2007 IBM Türk
WebSphere
Gündem
● WebSphere Application Server Versiyonları
Community Edition
Express
Base
ND
XD
● WebSphere Application Server Extended Deployment v6.1
Operations Optimization
Data Grid
Compute Grid
● Soru - Cevap
© 2007 IBM Corporation
© 2007 IBM Corporation
1
WebSphere
WebSphere Application Server Ailesi
Performans ve
ölçeklenebilirlik
WebSphere Application Server
eXtended Deployment
WebSphere
Application Server
Network Deployment
Đhtiyaç
WebSphere
Application Server
WebSphere Application
Server - Express
WebSphere Application
Server Community
Edition
Daha az
maliyet
Ortak WebSphere mimarisi üzerine
Açık kaynak üzerine
Az Transaction, Az Uygulama
Yetenekler
Çok Transaction, 7/24 aktif
© 2007 IBM Corporation
WebSphere
WebSphere XD
Uygulama altyapınızı sanallaştırın, yükü paylaştırın ve etkin yönetin.
Altyapı Optimizasyonu
Yük Yönetimi
Sanallaştırma
Otomatik
Algılama - Tepki
Yönetimi
Sunucu Havuzları
ve
Data Caching
Toplu Đş Yükleme
(Transactional & batch
jobs)
© 2007 IBM Corporation
© 2007 IBM Corporation
2
WebSphere
WebSphere XD Paket Yapısı
Tek bir paket halinde veya 3 ayrı modül şeklinde ...
Operations
Optimization
Data Grid
Compute Grid
© 2007 IBM Corporation
WebSphere
XD ile Neler Yapabilirsiniz ?
● Sunucuların etkin kullanımıyla maddi tasarruf
Tam yüklü çalışmayan sunucuları sanallaştırılmış bir havuzda birleştirin.
● Kolay yönetim ortamı
Uygulama sunucularınızı daha kolay yönetin.
Uygulamalarınızı versiyonlayıp, yükleyeyin; etkin şekilde gözlemleyin.
Merkezi yükleme seçenekleri.
● Esnek, ölçeklenebilir ve 7/24 aktif
Farklı uygulama sunucularını aynı ortamda çalıştırın.
Trafiğinizi etkin şekilde yönetin.
Mevcut donanımlarınızdan en iyi şekilde faydalanın.
Servis politikaları (service policy) oluşturun.
© 2007 IBM Corporation
© 2007 IBM Corporation
3
WebSphere
WebSphere XD Paket Yapısı: Operations Optimization
Operations
Optimization
© 2007 IBM Corporation
WebSphere
Dynamic Operations
100%
50%
0%
100%
15%
kullanım
Portföy
Yönetimi
10%
kullanım
0%
Tam kapasite kullanılamayan
sunucular
Özellikle ‘peak load’
durumlarında sunucu havuzları
arasında paylaştırılamayan
kaynaklar.
Yetersiz yönetim ve denetleme
sistemleri.
Hesap
Yönetimi
50%
● Sorunlar
kullanım
kullanım
0%
Birçok kritik uygulama
Yüzlerce uygulama sunucusu.
100%
● Ortam
75%
100%
20%
55%
50%
Tipik bir dağıtık sistem
Stok
Yönetimi
© 2007 IBM Corporation
© 2007 IBM Corporation
4
WebSphere
Dynamic Operations
ve WAS XD...
Stok
Yönetimi
● Sanallaştırılmış
● Amaca odaklı
Uygulamalara özel yönetim/kullanım
politikaları
Otonomik yönetim sistemiyle
maksimum kapasite kullanımı
● Sonuç
TCO’da (total cost of ownership)
düşüş.
“Daha azla daha fazlasını yap”
Hesap
Yönetimi
Risk
Yönetimi
Portföy
Yönetimi
55%
kullanım
0%
50%
Stabilite de artış.
Müşteri
Hizmetleri
100%
Bir havuza toplanan kaynaklar
Sanallaştırılmış uygulamalar
SUNUCU HAVUZU
© 2007 IBM Corporation
WebSphere
Operations Optimization
● Sunucu kaynaklarını paylaşacak uygulamalar için :
Deployment :
Yeni sunucuların devreye alınması (Dynamic Clusters)
Uygulamaların aktarılması, versiyonlanması
Management :
Uygulamaların performans kriterleri için servis politikaları (service
policies) kullanımı
Sistem kaynaklarının anlık yüke ve yükün önem sırasına göre
paylaştırılırması (On-Demand Router)
WebSphere harici sunucular için destek (JBoss,Tomcat, WebLogic...)
Monitoring :
Anlık yükün, sunucuların durumunun dinamik olarak izlenmesi ve
raporlanması
özelliklerini sağlar.
© 2007 IBM Corporation
© 2007 IBM Corporation
5
WebSphere
Dynamic Clusters (DC)
● Dinamik sunucu grupları
● Çalışma anında aktif sunucuların sayısı değişebilir.
● WebSphere harici sunuculara destek
● ND’deki Node Group bağımlılığı yerine üyelik politikaları
© 2007 IBM Corporation
WebSphere
Static Cluster vs Dynamic Cluster
Static cluster (WAS ND)
Dynamic clusters (WebSphere XD)
Workload Management başlığı altında önceden
tanımlanmış, üyeleri belirli cluster yapıları.
Cluster üyeleri manuel olarak dinamik
konumlandırılabilir veya üyelik politikalarıyla
otomatik eklenebilir.
Cluster
yönetimi
Üyeler manuel olarak başlatılıp durdurulur.
Application Placement Controller yapısı başlatma
ve durdurma işlemlerini otomatize eder.
Cluster
taslakları
Cluster’daki ilk sunucu taslağa bağlıdır.
Taslaklardaki değişiklikler sunuculara otomatik
dağıtılmaz.
Sunucu tanımları taslak tabanlıdır. Taslaklardaki
değişiklikler sunuculara otomatik dağıtılır.
Sunucu ağırlıkları önceden belirlenip
kaydedilir.
Sunucu ağırlıkları dinamik olarak belirlenir.
WAS ND veya WebSphere XD
Sadece WebSphere XD
Tanım
Uygulama
sunucu
ağırlıklama
Kullanım
© 2007 IBM Corporation
© 2007 IBM Corporation
6
WebSphere
On Demand Router
● ODR, WAS ND’deki HTTP Plug-in’in gelişmiş halidir.
Đsteklerin klasifikasyon ve önceliklendirilmesi
Đstekleri kuyruklama
Yönlendirme ve ‘load balancing’
Ağırlığa göre ‘round robin’
HTTP Session dağıtımı
© 2007 IBM Corporation
WebSphere
Uygulama Versiyonlama
● Uygulama Versiyon Yönetimi
Uygulamaları versiyonlarıyla yükleme
● Uygulamayı durdurmadan,
Yeni versiyona geçme
Eski versiyona dönme
● WebSphere harici sunucular için trafik yönetimi
Yeni versiyona geçen makinelere yönlendirme
Bu sürede eski versiyondaki makineleri güncelleme
© 2007 IBM Corporation
© 2007 IBM Corporation
7
WebSphere
Yeni Bir Versiyon Yükleme
● Yeni versiyon da yeni bir
uygulama gibi eklenir.
● Versiyon numarası yükleme
anında verilir.
© 2007 IBM Corporation
WebSphere
Versiyon Yönetimi : Edition Control Center
© 2007 IBM Corporation
© 2007 IBM Corporation
8
WebSphere
Edition Control Center: Manage Editions
© 2007 IBM Corporation
WebSphere
SLA ve Servis Politikaları
Service Politikaları, XD’nin
kaynakları paylaştırması için
tanımlanan kriterlerdir.
Ulaşılması istenen sonuçlara göre
tanımlanırlar.
örn: Yük dağıtımında
önceliklendirme, kuyruklama,
uygulama ve sunucuları dinamik
ağırlıklandırma...
© 2007 IBM Corporation
© 2007 IBM Corporation
18
9
WebSphere
Health Management - Politikalar
● HM için ortak politika
tanımlama
● Politika tanımına göre
gereken aksiyonun otomatik
alınması.
Yöneticiyi
Uyar
Sunucuyu
Yeniden Başlat
Gereken
Log’ları Topla
•Health Conditions
• Age-based: sunucunun toplam çalışma süresi
• Excessive requests: istek zaman-aşımı yüzdesi
• Excessive response time: cevap süresi aşımı
• Excessive memory: maximum JVM heap miktarı
• Memory leak: garbage collection sonrası JVM miktarı
• Storm drain: yük ve cevap süresi aşımı
• Workload: isteklerin toplam miktarı
...
© 2007 IBM Corporation
WebSphere
Custom Health Actions
Health Conditions’a ek olarak kullanıcılar tarafından tanımlanan politikalar.
© 2007 IBM Corporation
© 2007 IBM Corporation
10
WebSphere
Server Maintenance Mode
● Üzerinde herhangi bir bakım işlemi yapılacak sunucu izole edilir.
Production’da herhangi bir yapıyı değiştirmek/durdurmak gerekmez.
● Dynamic Cluster yapısında bakım moduna alınan sunucu yerine yedek bir
sunucu politikalara göre otomatik yaratılır.
© 2007 IBM Corporation
WebSphere
WebSphere Harici Platform Desteği
● Sunucu ekleme / kaldırma / yönetme
● Konfigürasyon yönetimi
● Uygulama yükleme
● Performans yönetimi ve monitörleme
● ...
Tomcat
Community Edition
© 2007 IBM Corporation
© 2007 IBM Corporation
11
WebSphere
WebSphere Harici Platform Desteği : Ortak Yönetim Ekranı
© 2007 IBM Corporation
WebSphere
Server Monitoring
● Sunucu durumlarını anlık görüntüleme
© 2007 IBM Corporation
© 2007 IBM Corporation
12
WebSphere
Operasyonel Uyarılar
● Yapılan işlemlere göre uyarılar renklendirilerek gösterilir.
● Verilen linkten log vb. gibi detaylara ulaşılabilir.
© 2007 IBM Corporation
WebSphere
Raporlama
● Adobe SVG entegrasyonu
● Detaylı performans grafikleri
● Metriklere göre istatistik alma
© 2007 IBM Corporation
© 2007 IBM Corporation
13
WebSphere
WebSphere XD Paket Yapısı: Compute Grid
Compute Grid
© 2007 IBM Corporation
WebSphere
Grid Programlama Modeli
Đşlem-Yoğun Uygulamalar
Uzun bir süre CPU’yu yoran yoğun hesaplama işlemleri
WebSphere eklentileri, Java veya native dillerde yazılmış uygulamalar...
Java Batch Uygulamaları
Uygulamalar J2EE EAR dosyaları olarak paketlenip yüklenirler.
© 2007 IBM Corporation
© 2007 IBM Corporation
28
14
WebSphere
Genel Yapı
ĐŞ YÜKLEME
Grid Üyesi
Web Arayüzü
(Job Management
Console)
Đş dağıtıcı
Đşler
HTTP
Uygulama
Konumlama
Yöneticisi
Grid Üyesi
Grid Planlayıcı
On Demand
Router
Uygulama
Konumlama
Yöneticisi
Grid Üyesi
© 2007 IBM Corporation
WebSphere
Job Management Console
© 2007 IBM Corporation
© 2007 IBM Corporation
15
WebSphere
WebSphere XD Paket Yapısı: Data Grid
Data Grid
© 2007 IBM Corporation
WebSphere
DataGrid
Veri Miktarı Artıyor ve Siz Erişimde Problem Yaşıyorsanız...
ObjectGrid
Yüksek performanslı, ölçeklenebilir bir
ortak cache yapısı sağlar
Database Cache
Database
Veritabanı
Veritabanı gitgit-gel’
gel’lerini azaltı
azaltın
Ultra-scale Data Grid
Ortak bir veri yapı
yapısı üzerinde grid ortamı
ortamı
Partitioning
Facility
Asimetrik ve bölmeli cache modeli
- EJB’ler için paralel data işleme
© 2007 IBM Corporation
© 2007 IBM Corporation
16
WebSphere
XD Paketlerine Toplu Bakış
Operations Optimization
● Dinamik Yük Yönetimi
● Sanallaştırma
● Uygulama Yükleme ve Versiyon Yönetimi
● Health Management
Data Grid
● Partitioning Facility (WPF)
● ObjectGrid
Compute Grid
● Toplu Đş Yükleme ve Yönetimi
● Đşlem-Yoğun Hesaplamalar ve Uzun Süreli Đşlem Yönetimi
© 2007 IBM Corporation
WebSphere
Ödüllü Soru
WebSphere Application Server
eXtended Deployment versiyonun getirdiği
en büyük artı sizce nedir ?
Neden ?
© 2007 IBM Corporation
© 2007 IBM Corporation
17
WebSphere
Son Bir Söz...
Uygulama sunucularınızda
EN SON TEKNOLOJĐYĐ
EN GÜÇLÜ DESTEKLE
EN GÜVENLĐ
EN KOLAY ŞEKĐLDE
uygulamak için
MOR ÇĐZGĐYĐ TAKĐP EDĐN!
© 2007 IBM Corporation
WebSphere
Teşekkürler...
Arden Agopyan
Bilgi Teknolojisi Uzmanı
IBM Türk Limited Şirketi
Büyükdere Caddesi
Levent, 34330 Đstanbul
Tel/Faks: 0212 317 11 00
e-mail: [email protected]
blog: http://www.ardenagopyan.com
© 2007 IBM Corporation
© 2007 IBM Corporation
18
WebSphere
Soru – Cevap
© 2007 IBM Corporation
© 2007 IBM Corporation
19