Eylül 2014 - TED Rönesans Koleji

Yorumlar

Transkript

Eylül 2014 - TED Rönesans Koleji
EYLÜL 2014 E-BÜLTEN
İlk Veli Toplantımız ve Oryantasyon Programı
Okulumuzun ilk veli toplantısı 01-05 Eylül 2014 haftasında gerçekleşti. Tüm
velilerimiz öğretmenlerimiz ile tanışma fırsatı bularak, akademik detaylar
hakkında bilgi edindiler. Ayrıca aynı hafta içerisinde ana sınıfı ve 1. sınıf
öğrencilerimiz gerçekleştirilen oryantasyon programlarında günlerini
öğretmenleri ve sınıf arkadaşları
ile tanışıp çeşitli oyunlar
oynayarak geçirdiler.
Our First Parent Meeting And
Orientation Programme
Our first parent meetings
took place between 01 – 05
September. Parents had the
chance to meet teachers
and were informed about our
academics. During the same
week our kindergarden and
first grade students had a joyful
time, meeting their teachers and classmates. They were engaged in a variety
of activities throughout the orientation period.
TED Rönesans Koleji 2014 / 2015 Eğitim – Öğretim Yılına
Coşkulu Bir Açılışla Başladı
08 Eylül 2014 – Pazartesi günü gerçekleşen açılış töreninde TED Rönesans
Koleji, öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve değerli misafirleri ile eğitim ve
öğretim yılına “Merhaba” dedi.
TED Rönesans College commenced its 2014 – 2015 academic year with grand
opening ceremony, which took place on the 8th of September 2014. During
the ceremony, students, parents, teachers and dear guests welcomed the
new year all together with pride and joy.
12 Eylül 2014 Cuma Günü Tüm
Öğrencilerimizle İlk Bayrak Törenimiz
Gerçekleşti.
12 Eylül 2014 – Cuma günü coşkulu
bir şekilde ilk bayrak törenimiz
gerçekleştirildi.
It was the great day on which our
first flag ceremony took place.
TED Ankara Koleji Mezunları TED Rönesans Koleji’ni Ziyarette Bulundu
TED Ankara Koleji mezunlarının katılımıyla 16 Ağustos Cumartesi günü
ilki yapılan brunchın 23 Ağustos Cumartesi günü ikincisi, 13 Eylül 2014 Cumartesi ise üçüncüsü gerçekleştirildi.
TED Ankara College Graduates Visited TED Rönesans College.
TED Ankara College graduates’ first visit and brunch meeting was held
on 16th of August, repeated with a second group of graduates on 23rd of
August, and a third group on the 13th of September 2014.
TED Rönesans Koleji Anasınıfı Öğrencileri Diktikleri Fidanlar İle Birlikte
Büyüyecek.
18 Eylül 2014 – Perşembe günü tüm anasınıfı öğrencileri bahçelerine çam fidanları
dikti. Öğrencilerimiz diktikleri fidanlar ile birlikte büyüyecek.
Ted Rönesans College Kindergarden Students Will Grow With The Young Trees
That They Planted.
TED Rönesans College Kindergarden students planted young pine trees in
the garden on Thursday 18th September 2014. It will be a great honour to
watch them grow, while the pine trees are growing.
Uni Basket Okulumuzda Cumartesi ve
Pazar Basketbol Etkinliklerine 20 Eylül
2014 – Cumartesi Günü Başladı. The Basketball Activities İn Unibasket
School Started On Saturday 20Th Of
September 2014, And Will Be Held
Every Weekend.
İngilizce Düzey Tespit Sınavı
3, 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerimizin İngilizce düzeylerini tespit etmeye yönelik
değerlendirme 8 – 12 Eylül 2014
haftası gerçekleştirildi. İngilizce düzey
sınıfları bu doğrultuda oluşturuldu.
English Placement Tests for the 3,
4, 5 and 6 grades took place 8 – 12
September 2014 . The English clases
were formed accordingly.
Öğrencilerimiz Kulüp Çalışmalarına Başladı
lkokul ve ortaokul öğrencilerimiz Satranç, Destination Imagination, Bedenimde
Müzik Çalgısı, Orkestra ve Müzik Teknolojileri, Seramik, Basketbol, İngilizce
Müzikal, Yemek, Genç Kalemler, Tiyatro ve
Drama, Çılgın Roller ve Teknoloji Kulübü
çeşitliliğinde ilgi duydukları alanlarda
becerilerini yıl boyunca geliştirecekler.
Ana sınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz
ise Yemek, Dünya Çocukları, Yoga,
Müzik Kutusu, Harikalar Diyarı, Bilimsel
Keşif, Akıl Oyunları, Rengârenk, Çamurlu
Eller ve Sportif Beceri ve Koordinasyon
Kulübü aktiviteleri ile hem eğlenip hem
de becerilerini geliştirmeye yıl boyunca
devam edecekler.
Students Have Started Participating In The
Club Activities.
Primary and middle school students will
develop their skills in the club activities
such as: Chess Club, Destination Imagination, The Musical Instrument in My
Body, Orchestra and Music Technologies, Pottery, Basketball, English Drama
and Musical, Cooking, Young Authors, Theatre and Drama, English Musical,
Crazy Roles and Technology Club.
At the same time Kindergarden and our
first graders will join the clubs such as
Cooking, Kids of The World, Yoga, Music
Box, Wonderland, Scientific Discovery,
Mind Games, Harmony of Colours,
Muddy Hands, Sportive Skills and
Coordination Club.
Cambridge Eğitim Danışmanı Ann Gibson Akreditasyon Süreci Kapsamında
Okulumuza Ziyarette Bulundu.
Cambridge Uluslararası Eğitim Avrupa eski müdürü ve eğitim danışmanı
Ann Gibson ve TED Ankara Koleji Uluslararası Programlar Müdür Yardımcısı
Nilgün Yücel 19 Eylül 2014 Cuma günü Cambridge Uluslararası Akreditasyon
başvurumuz ile ilgili olarak okulumuzu ziyaret etti. Ziyaret sırasında TED Rönesans
Koleji yönetim yaklaşımı, profesyonel gelişim imkanları, eğitim yöntemi, felsefesi ile
kurumsal değerleri ve fiziksel ortamı değerlendirildi.
Ann Gibson okul turunun ardından Cambridge Uluslararası Eğitim müfredat
çerçevesindeki son gelişmeleri Yabancı Dil, Fen, Matemetik ve Bilişim Teknolojileri
öğretmenlerimizle paylaştı.
Kendisini tanımak ve deneyiminden yararlanmak TED Rönesans Koleji
öğretmenleri ve yöneticileri için büyük keyifti.
Ann Gibson, the former CIE regional manager for Europe, who is now working
as a Cambridge Educational Consultant and Nilgün Yücel, TED Ankara
College High School International Programs’ Assistant Principal visited our
school on Friday 19th of September 2014, regarding our application for
international accreditation.
Ann’s visit was focused on TED Ronesans College’s management and
leadership approach, professional development, teaching and learning
methods, our educational values and our physical environment. Ann took
a tour of the school, presented the latest developments in CIE curriculum
frameworks to our English, Math, Science and ICT teachers.
Meeting Ann and learning from her expertise was a great pleasure for both
teachers and administrators at TED Rönesans.
TED Rönesans Koleji Okul Aile Birliği 1. Genel Kurulu 30 Eylül 2014 Salı Günü
Toplandı.
İlk toplantı, velilerimizin yoğun katılımıyla yeterli sayıya ulaştığı için seçim süreci
gerçekleştirildi.
TED Rönesans College’s General assembly had its first meeting for the ParentTeacher Association (PTA) on Tuesday 30th of September 2014.
İlk toplantı, velilerimizin yoğun katılımıyla yeterli sayıya ulaştığı için seçim
süreci gerçekleştirildi.
Okul Aile Birliği üylerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz.
Denetleme Kurulu Üyelerimiz
Okul Aile Birliği Üyelerimiz
. Tuğba Barutçu - Asil . Sinem Erenoğlu - Asil . Tara Selenga Erdener - Asil . Süreyya Mahmutoğlu - Asil . Erol Koç - Asil . Binnur Pekmen - Asil . Ali Dora Yılmaz - Asil . Özen Melek Toker - Yedek . Ahmet Ferdi Simon - Asil . Zeynep Taştepe - Yedek . Abdullah Yaylı - Yedek
. Belma Aysan - Yedek . Evren Çelik - Yedek . Elif Aydemir Kösoğlu - Yedek
. Özlem Piltanoğlu - Yedek . Ahmet Özdemir - Yedek We wish our PTA members success for their new roles.
Parent-Teacher Association Members
. Sinem Erenoğlu - Permanent Member
. Süreyya Mahmutoğlu - Permanent Member
. Binnur Pekmen - Permanent Member
. Ali Dora Yılmaz - Permanent Member
. Ahmet Ferdi Simon - Permanent Member
. Belma Aysan - Substitute Member
. Evren Çelik - Substitute Member
. Elif Aydemir Kösoğlu - Substitute Member
. Özlem Piltanoğlu - Substitute Member
. Ahmet Özdemir - Substitute Member
Audit Commission Members
. Tuğba Barutçu - Permanent Member
. Tara Selenga Erdener - Permanent
Member
. Erol Koç - Permanent Member
. Özen Melek Toker - Substitute
Member
. Zeynep Taştepe - Substitute Member
. Abdullah Yaylı - Substitute Member

Benzer belgeler

Post-Andıç dönemi ve Paris Hilton

Post-Andıç dönemi ve Paris Hilton Tıpkı, Paris Hilton haberlerinde ve taze DYP'li Şebnem Schaefer'in bakirelik raporunda olduğu gibi. Biz onları  "bildiğimiz gibi" biliyoruz.  Gazetecilerin de andıç sonrası dönemleri yaşamayacağını...

Detaylı