Not - CareFusion

Transkript

Not - CareFusion
AVEA Ventilatör Sistemleri
®
Kullanım Kılavuzu
ii
Kullanım Kılavuzu
Bu belge Amerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Telif Hakkı yasaları
çerçevesinde korunmaktadır.
Bu belgenin tamamı veya bir parçası CareFusion’ın yazılı izni olmadan
kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tercüme edilemez, bilgi erişim sisteminde
saklanamaz, herhangi bir biçime aktarılamaz veya elektronik ortama veya bir
makine tarafından okunabilir biçime dönüştürülemez. Bu belgede yer alan
bilgiler önceden belirtilmeksizin değiştirilebilir.
Bu belge yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Lisans Anlaşmasında yer alan şart
ve koşulların yerine geçtiği veya söz konusu koşullara bir ek mahiyetinde
olduğu varsayılamaz.
© 2010–2011 CareFusion Corporation veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları
saklıdır. Avea, CareFusion Corporation veya bağlı kuruluşlarının tescilli bir ticari
markasıdır. Diğer tüm ticari markalar sahiplerinin malıdır.
ABD
CareFusion
22745 Savi Ranch Parkway
Yorba Linda, California 92887-4668
USA
800.231.2466 tel
+1.714.283.2228 faks
Yetkili Avrupa Temsilcisi
CareFusion Germany 234 GmbH
Leibnizstrasse 7
97204 Hoechberg
Almanya
+49.931.4972.0 tel
+49.931.4972.423 faks
carefusion.com
Baskı numarası: L2786–116 Revision L
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
iii
Baskı Tarihçesi
Tarih
Baskı
Değişiklikler
Eylül 2005
A
Yayım
Mayıs 2006
B
Referanslar Plus modeline alınmıştır
Şekil 2-19’daki “çalıştırmayla ilgili olmayan” bölüm çıkarılmıştır
Zirve İnspirasyon Basıncının ayarlanmasına ilişkin bir not eklenmiştir
Zirve ikaz mesajları listesine eklenmiştir
Aralık 2006
C
Ana Kontroller tablosu güncellenmiştir
NCPAP sorun giderme kılavuzuna eklenmiştir
Hız spesifikasyonu güncellenmiştir
“Bebek NCPAP” bölümü eklenmiştir
Şubat 2007
D
Şema güncellenerek balon boyutuna ve balon tipinin seçimine ilişkin bir açıklama eklenmiştir
Tarih ve zamana dair bir not eklenmiştir
Filtre/Su Tutucu, İşlem Talimatları, Sterilizasyon, L2860-101, L3004A, L3082A, L2889A, L3031A
Ekleri eklendi
Eylül 2008
E
Hacimsel Karnografi Sürümü
Şubat 2010
F
Kılavuz, gözden geçirelen Tıbbi Cihaz Direktifi 2007/42/EC ile uyumlu olması için gözden geçirildi.
Şubat 2010
G
CareFusion stili ile yeniden markalaşmış.
Haziran 2010
H
ET tüplerinin kullanımıyla ilgil olarak Devre Direnci Testi revize edildi.
Uyarılardan sonra madde imi eklendi: Bir hasta solunum desteği alırken rutin oksijenasyon ve
ventilasyon değerlendirmesi yapılmalıdır.
Ocak 2011
J
Logo ve şirket refeansları VIASYS olarak değiştirildi.
Ocak 2011
K
Logo ve şirket refeansları CareFusion olarak değiştirildi.
Haziran 2011
L
Hacim Garantisi ve Nazal Aralıklı Zorunlu Ventilasyon için ilave içerik.
L2786-116 Rev. L
iv
Kullanım Kılavuzu
Garanti
AVEA ventilatör sistemleri malzeme ve işçilik kusurları ile spesifikasyonda belirtilen özelliklere karşı İki (2) yıl ya da
16.000 saat garantilidir.
CareFusion’in (Şirket olarak anılmaktadır) bu garanti kapsamındaki yükümlülüğü garanti süresi içinde arıza yapan veya
basılı teknik özellikleri karşılamayan parçalar için, Şirketin inisiyatifinde olmak üzere, değiştirme, onarma veya kredi
açmakla sınırlıdır; Şirket, (A) Arızaların veya basılı teknik özelliklerin karşılanmadığının tespit edilmesi sonrasında Satın
Alan tarafından vakit geçirilmeden haberdar edilmedikçe, (B) arızalı ünite veya parça, nakliyat ücretleri Satın Alan
tarafından önceden ödenmek üzere Şirkete iade edilmedikçe, (C) arızalı ünite veya parça, garanti süresinin son
gününden itibaren en geç dört hafta içinde ayarlama için Şirketin eline geçmedikçe ve (D) Şirketin söz konusu ünite veya
parça üzerinde yapacağı muayene sonunda, kendi düşüncesi doğrultusunda, söz konusu kusur veya arızaların yanlış
kullanım, ihmal, hatalı montaj, yetkisiz onarım, değişiklik veya kazadan kaynaklanmadığı ortaya çıkmadıkça bu garanti
kapsamında sorumluluk sahibi değildir.
Alıcı, tamir ve değişiklik amacıyla Firmadan yetki almak için firmamıza yazılı başvuruda bulunmalıdır; aksi halde garanti
geçersiz olur. Firmamız kazanç kaybını, kullanım kaybını, garanti kapsamı dışındaki hak taleplerinden kaynaklanan diğer
zararları karşılamaz, ancak kusurlu ürünün alım bedeli garanti kapsamındadır.
Firmamızın garanti kapsamı, bu yazı içinde belirtilen hususlarla sınırlıdır ve yukarıda belirtilen hususlar genişletilemez,
azaltılamaz ya da değiştirilemez. Zorunluluklar ya da yükümlülükler Firmamızın ya da temsilciliklerimizin teknik tavsiyeleri
ya da servislerince artırılamayacağını bildiririz.
Yükümlülük Sınırı
Bu garanti temizlik, ayarlama ya da yağlama gibi normal bakım işlerini ve cihaz parçalarının güncelleştirilmesini
kapsamamaktadır. Bu garanti, cihaz Firma tarafından üretilmemiş veya Firma tarafından yazılı olarak yetkilendirilmemiş
ya da başka firmalar tarafından üretilen aksesuarlar ya da parçalarla kullanıldığında ve cihazın bakımı bakım
programında tanımladığımız şekilde yapılmadığı takdirde geçerli değildir.
Yukarıda bahsedilen garanti, cihazın gönderilmesinin ardından İKİ (2) yıl ya da 16.000 saat kullanım süresince geçerlidir.
Bu süreler içindeki istisnai durumlar:
1.
Sıcaklık, basınç veya akış gibi fiziki değişkenleri izleme işlemi ile ilgili parçalar cihazın alınmasının ardından
doksan (90) gün süresince garantilidir.
2.
Firmamızın kontrolü dışındaki kalitesi bozulabilecek esnek parçalar ve diğer benzeri parçalar, cihazın alınmasının
ardından altmış (60) gün süresince garantilidir.
3.
Dahili bataryalar cihazın alınmasının ardından doksan (90) gün süresince garantilidir.
Pazarlama garantisi dahil olmak üzere ancak sadece bununla sınırlandırılmaksızın belirtilen ya da ima edilen bundan
önceki herhangi bir garanti, sadece Firmamızın tam yetkili servisine yazılı olarak başvurulduğu taktirde değiştirilebilir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
İçindekiler
Bölüm 1
Giriş ............................................................................................................. 1
Bölüm 2
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması ................................................................................ 7
Ventilatör Montajı ve Fiziki Kurulum .................................................................................................. 7
Ventilatörün Ön Kısmının Kurulması ................................................................................................. 9
Ön Panel Bağlantıları ...................................................................................................................... 17
Ventilatörün Arka Kısmının Kurulması ............................................................................................ 24
Kullanıcı Doğrulama Testi ............................................................................................................... 39
AVEA Kullanıcı Doğrulama Testi Kontrol Listesi ............................................................................. 45
AVEA Sorun Giderme ..................................................................................................................... 46
Bölüm 3
Ventilatörün Çalıştırılması ................................................................................................... 51
Membran Düğmeler ve LED’ler ....................................................................................................... 51
Hasta Ayarları ................................................................................................................................. 59
Ventilasyon Ayarları ........................................................................................................................ 61
Ventilasyon Solunum Türünün ve Modunun Ayarlanması............................................................... 66
Hacim Garantisi (VG) ...................................................................................................................... 67
Temel Solunum Kontrolleri .............................................................................................................. 90
Gelişmiş Ayarlar .............................................................................................................................. 96
Bağımsız Akciğer Ventilasyonu (ILV) ............................................................................................ 104
Bölüm 4
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar .................................................................................. 105
Grafik Ekranları ............................................................................................................................. 105
Dijital Ekranlar ............................................................................................................................... 124
Ana Ekran Görüntüleri ................................................................................................................... 130
Bölüm 5
Hacimsel Kapnografi .......................................................................................................... 133
Çalışma Yöntemi ........................................................................................................................... 133
Kurulum ......................................................................................................................................... 134
Ayarlar ve Görüntülenen Değerler................................................................................................. 137
Alarmlar ......................................................................................................................................... 141
Manevralar .................................................................................................................................... 142
CAPNOSTAT 5’i Sıfırlama ............................................................................................................ 144
CAPNOSTAT 5 Doğruluğunun Kontrol Edilmesi ........................................................................... 146
Bölüm 6
İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu ................................................................................ 149
Nazal CPAP (nCPAP) ................................................................................................................... 149
Nazal Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (nIMV) ..................................................................................... 155
Bölüm 7
Alarmlar ve Göstergeler ..................................................................................................... 167
Durum Göstergeleri ....................................................................................................................... 167
Mesajlar......................................................................................................................................... 169
Alarmlar ......................................................................................................................................... 170
L2786-116 Rev. L
v
vi
Kullanım Kılavuzu
Alarm Kontrolleri ............................................................................................................................171
Alarm Türleri ..................................................................................................................................172
Nazal CPAP / Nazal IMV Alarmları ................................................................................................181
Hacim Garantisi Alarmları ..............................................................................................................184
Bölüm 8
Bakım ve Temizleme ...........................................................................................................187
Temizlik ve Sterilizasyon ...............................................................................................................187
Tavsiye Edilen Periyodik Bakım.....................................................................................................190
Batarya Bakımı ..............................................................................................................................191
Sigortalar .......................................................................................................................................194
Ek A
İrtibat ve Sipariş Bilgisi .............................................................................................................197
Servisi Çağırma .............................................................................................................................197
Parça Siparişi.................................................................................................................................198
Ek B
Özellikler .....................................................................................................................................201
Pnömatik Besleme .........................................................................................................................201
Elektrik Kaynağı .............................................................................................................................201
Veri Giriş / Çıkışı ............................................................................................................................202
Atmosfer ve Çevre Koşulları Spesifikasyonları ..............................................................................208
Fiziki Boyutlar ................................................................................................................................209
Aksesuarlar ....................................................................................................................................209
Ek C
Pnömatik Diyagramı ..................................................................................................................211
Ek D
Monitörizasyon Aralıkları ve Doğrulukları ...............................................................................213
Ek E
Sensör Özellikleri ve Devre Rezistansı ....................................................................................217
VarFlex® Sensör Özellikleri ...........................................................................................................217
Sıcak Kablo Akış Sensörü Özellikleri .............................................................................................218
Devre Direnç Testi .........................................................................................................................219
Hacimsel Kapnografi Spesifikasyonları..........................................................................................220
Ek F
AVEA Mesaj Çubuğu Metni .......................................................................................................221
Ek G
Gelişmiş Pulmoner Mekanik Monitörizasyon Parametreleri ..................................................223
Ek H
Kapnometri Sorun Giderme ......................................................................................................231
Ek I
Hacimsel CO 2 Hesaplamaları ......................................................................................................233
Ek J
Elektromanyetik Bildirimler ........................................................................................................237
Ek K
Sözlük ...........................................................................................................................................241
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
vii
Notlar
EMC Bildirimi
Bu cihaz radyo frekansında (RF) enerji üretmekte, kullanmakta ve yaymaktadır. Bu ekipman kılavuzda belirtilen şekilde
kurulmadığında ve kullanılmadığında, elektromanyetik girişime neden olabilir.
Bu cihaz Medikal Ürünler için EN-60601-1-2 Standardına uygun şekilde test edilmiş ve kabul edilebilir limitlere uygunluğu
belirlenmiştir. Bu limitler, cihaz kılavuzda belirtildiği şekilde kullanıldığı takdirde, cihazın elektromanyetik girişime (EMC)
karşı kabul edilebilir seviyede koruma sağladığını göstermektedir.
Bu ventilatör EN 60601-1,
IEC 60601-2-12, CAN/CSA-C22.2 No. 601.1-M90 ve UL 2601-1 Standardı güvenlik gerekliliklerin uygun şekilde
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Bu ventilatör, taşınabilir ve mobil RF iletişim aygıtlarından etkilenebilir.
Bu ventilatör, başka ekipmanla birlikte saklanmamalıdır.
Aşağıdaki kablolar, bu ventilatörün değerlendirilmesinde kullanılmıştır.
•
15619 – Normal Olarak Açık Hasta Çağırma Kablosu (Uzunluk – 1,7 metre)
•
15620 – Normal Olarak Kapalı Hasta Çağırma Kablosu (Uzunluk – 1,7 metre)
•
70600 – Kablo, İletişimler (Uzunluk – 1 metre)
•
70693 – Kablo, İletişimler (Uzunluk – 3 metre)
•
Standard Centronics Yazıcı Kablosu (Uzunluk – 2 metre)
•
Standard SVGA Monitör Kablosu (Uzunluk – 2 metre)
Başka kabloların kullanılması, emisyonların artmasına veya bağışıklığın azalmasına neden olabilir.
AVEA Ventilatör ve EMC hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Tablo 201, 202, 203 ve 205.
MRI Notu
Bu cihaz elektromanyetik bileşenler içermektedir ve bu nedenle şiddetli elektromanyetik alanlardan etkilenebilir.
Ventilatörü MRI ortamında ya da yüksek frekanslı ısı ileten cerrahi diyatermi ekipmanı, defibrilatör ya da kısa-dalga terapi
ekipmanı gibi cihazların yakınında çalıştırmayın. Elektromanyetik dalgalar ventilatörün çalışmasını etkileyebilir.
Kullanım Notu
AVEA kurumsal tıbbi ortamlarda (ör. hastaneler) sürekli solunum desteği sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
Yenidoğanlardan yetişkinlere kadar tüm hastalarda kullanılabilir. Bu sistem sadece doktor gözetiminde eğitimli sağlık
personeli tarafından kullanılmalıdır.
Düzenleme İle İlgili Not:
Federal yasalar, doktor tarafından sipariş edilmeyen satışlara sınır getirmektedir.
Tıbbi solunum destek cihazlarının getirdiği tedavi faydaları, uzak bir ihtimal olan ftalatlara maruz kalma
durumuna ağır basmaktadır.
L2786-116 Rev. L
viii
Kullanım Kılavuzu
Sınıflama
Cihaz Türü:
Sınıf 1 tip B Medikal Cihaz
Yetişkin/Pediatrik/Bebek Akciğer Ventilatörü
Uygunluk Beyanı
Bu medikal cihaz 93/42/EEC Medikal Cihaz Yönergesine uymaktadır ve aşağıdaki
Teknik Standartlara uygunluğu beyan edilmiştir:
BS EN 60601-2-12:2006
EN 60601-1
EN 60601-1-2
ISO 13485
UL 60601-1
CAN / CSA C22.2 No. 601.1.12-94 (R99)
AB Bildiri Heyeti:
BSI (Reg. No. 0086)
Ticari unvan:
AVEA Ventilatör Sistemleri
Üretici:
CareFusion
22745 Savi Ranch Parkway
Yorba Linda, California 92887-4668
USA
Bu ürünün Uygunluk Beyanı ile ilgili sorularınızı CareFusion’e sorabilirsiniz, Ek A’da arayabileceğiniz telefon numaraları
verilmiştir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
ix
Güvenlik Bilgileri
Lütfen ventilatörü çalıştırmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini gözden geçirin. Ventilatörü öncelikle tüm
özellik ve işlevlerini anlamadan çalıştırmaya kalkmak güvenli olmayan çalıştırma koşullarına neden olabilir.
Uyarılar ve ikazlar ventilatörün her koşulda kullanılması açısından geneldir ve bu bölümde bulunmaktadır. Bazı Uyarı ve
İkazlar bu kılavuzda gereken başka yerlere de konulmuştur.
Ayrıca bazı özellikler ile ilgili ek bilgi vermek için kılavuzda ilgili notlara da yer verilmiştir.
Ventilatörün kurulumu, ayarları, çalıştırılması ve bakımı hakkındaki sorularınızı Ek A’da İrtibat ve Sipariş Bilgileri belirtilen
Müşteri Servisine sorabilirsiniz.
Şartlar
UYARILAR
ciddi advers reaksiyonlara ya da ciddi yaralanmalara yol açan uygulamaları ve durumları belirtir.
İKAZLAR
ventilatör ya da diğer cihazlara zarar veren durumları ve uygulamaları belirtir.
NOTLAR
ventilatörün çalışma şeklini daha iyi anlamak için gerekli ek yardımcı bilgileri belirtir.
Uyarılar
Uyarılar ve İkazlar kılavuzun tümünde ilgili yerlerde vardır. Burada sıralanan Uyarılar ve İkazlara cihazı her
kullandığınızda uymalısınız.
•
AVEA Ventilatör doktor gözetiminde eğitimli sağlık personeli tarafından kullanılmalıdır.
•
Ventilatör hastaya bağlı iken bir alarm durumu ya da bir sorun oluştuğunda eğitimli bir sağlık personeli hemen müdahale
edecek yakınlıkta ya da durumda olmalıdır.
•
Alarm sesi, duyulabilmesi için ortam sesinden daha yükseğe ayarlanmalıdır.
•
Ventilatör çalışırken yanında daima alternatif ventilasyon araçları bulundurun.
•
Kullanıcı ve hasta ventilatörün elektrik konektörlerine ve aksesuarlarına dokunmamalıdır.
•
Patlama tehlikesine karşı, ventilatörü yanıcı anestezik gazların olduğu ortamlarda çalıştırmayınız.
•
Sesli alarmlar anormal bir durum oluştuğunu göstermektedir, bu tür alarmlara karşı asla duyarsız kalmayın.
•
Hasta devresi içerisinde, anti statik ve elektriksel iletkenliğe sahip hortumlar ya da tüpler kullanılmamalıdır.
•
Ventilatör çalışırken mekanik veya elektrikle ilgili bir sorun çıktığında, ventilatörü kullanmayınız ve bakım için yetkili
kişilere başvurunuz. Ventilatörü bu durumda kullanmak, hastada yaralanmalara yol açabilir.
•
Bir düşük gaz beslemesi alarmı oluştuğunda, hastaya gönderilen oksijen miktarı O2 kontrol ayarında ayarlanan değerden
farklıdır.
•
Gaz besleme hatası, FIO2 değerini değiştirir ve hastaya zarar verebilir.
•
Ventilatörün yakınında yüksek frekanslı ameliyat (diyatermi) cihazları, defibrilatörler, kısa dalga terapi cihazları, telsizler
ve cep telefonlarının çalışması, ventilatörün fonksiyonlarına zarar verebilir.
•
Hava kaynağındaki su bu cihazın bozulmasına neden olabilir.
•
Cihazın arkasındaki oksijen akım portuna herhangi bir engel koymayınız. Cihazın bozulmasına neden olabilir.
L2786-116 Rev. L
x
Kullanım Kılavuzu
•
Elektrik çarpması tehlikesine karşı, ventilatörün kapak ya da panellerini çıkarmayınız. Tüm bakım işlemleri için
CareFusion teknik servisine başvurunuz.
•
Cihazın emniyetli şekilde kullanılması için elektrik kablosundaki topraklama iletkeni vasıtasıyla koruyucu bir topraklama
bağlantısının yapılması gereklidir. Koruyucu topraklama bağlantısının olmaması durumunda, izole edilmiş görünen
düğme ve kontroller dahil olmak üzere tüm iletken parçalar elektrik çarpmasına yol açabilir. Elektrik çarpmalarından
korunmak için elektrik kablosu bağlantıları gerektiği gibi yapılmış bir yuvaya takılmalı, ventilatörün kendi güç kablosu
kullanılmalı ve güç kablosu her zaman iyi durumda tutulmalıdır.
•
AVEA, kullanıcı ve hastayı yürürlükteki standartlara göre (UL2601 ve IEC60601-1) aşırı akıma maruz bırakmayacak
şekilde tasarlanmıştır. Ancak, bu durum ventilatöre harici cihazlar takılması durumunda garanti edilemez. RS-232, yazıcı
ve video bağlantı noktalarına takılan harici bir ekipmandan gelen aşırı akım riskini önlemek için ve bağlantının uygun
olmasını sağlamak üzere koruyucu topraklama yollarının izole edilmesi gereklidir. Bu izolasyon işlemi kablo kalkanlarının
kablonun ucunda izole edilmesini sağlamalıdır.
•
Bir hasta solunum desteği alırken rutin oksijenasyon ve ventilasyon değerlendirmesi yapılmalıdır.
•
İletilen ve izlenen akışın yanı sıra basınç ve hacim ayarları ve değerleri de bu belgede açıklanan cihaz hassasiyet
spesifikasyonlarına tabidir.
İkazlar
Ventilatör çalışırken aşağıdaki ikazlarla her an için karşılaşabilirsiniz.
•
Cihazın çıkış özelliklerine uygun voltaj seçimi yapılmalı ve sigortalar kullanılmalıdır, aksi takdirde cihaz bozulabilir.
•
Tamamen bitmiş (boş) bataryanın kullanılması ventilatöre zarar verebilir, bu yüzden yenisi ile değiştirilmelidir.
•
Ventilatöre takılacak aksesuarlar CSA/IEC601/UL2601 standardına uygun olmalıdır.
•
Cihaza zarar gelmemesi için hava filtresini düzenli olarak temizleyin.
Ventilatör temizlenirken ya da aksesuarlarını sterilize ederken dikkat edilmesi gereken hususlar.
•
Ventilatörü sterilize etmeyin. Cihazın iç komponentleri sterilizasyon tekniklerine uygun değildir.
•
Boru adaptörlerine ve konektörlerine gaz sterilizasyonu ve buhar otoklavı uygulamayın. Aksi takdirde boru, zaman içinde
adaptörün şeklini alarak sıkı bağlantı yapamaz hale gelir.
•
Ventilatörü saf sıvı temizlik çözeltilerinin içine SOKMAYINIZ ya da ventilatör içine saf temizlik sıvıları KAÇIRMAYINIZ.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
xi
Cihaz Sembolleri
Aşağıdaki semboller ventilatör üzerinde veya verilen belgelerde referans alınabilir.
Sembolü
Kaynak/Uyum
Sembol No. 03-02 IEC 60878
DİKKAT anlamındadır, VERİLEN DOKÜMANLARA BAKIN.
Sembol 5016 IEC 60417
Bu sembol SİGORTA anlamındadır.
Sembol 5034 IEC 60417
Sembol No. 01-36 IEC 60878
Sembol 5035 IEC 60417
Sembol No. 01-37 IEC 60878
Sembol 5031 IEC 60417
Sembol 5019 IEC 60417
Sembol No. 01-20 IEC 60878
Sembol 5021 IEC 60417
Sembol No. 01-24 IEC 60878
Sembol 5333 IEC 60417
Sembol No. 02-03 IEC 60878
Sembol 5032 IEC 60417
ACCEPT
L2786-116 Rev. L
Anlamı
Bu sembol GİRİŞ anlamındadır.
Bu sembol ÇIKIŞ anlamındadır.
Bu sembol DOĞRU AKIM (DC) anlamındadır.
Bu sembol koruyucu TOPRAKLAMA anlamındadır.
Bu sembol EŞPOTANSİYEL bağlantısını belirtir. Bu bağlantı
cihazın farklı parçalarının aynı potansiyele bağlamak için kullanılır,
bu potansiyelin topraklama potansiyeli (ör. Yerel bağlama için)
olması gerekmemektedir.
Bu sembol B TİPİ cihazı belirtmektedir. Bu tip cihazlarda, elektrik
çarpmasına karşı belli derecede koruma sağlanmaktadır, kaçak
akım kabul edilir değerdedir ve koruyucu topraklama bağlantısı
güvenilirdir.
Sembol No. 01-14 IEC 30878
Bu sembol sınıflama plakasında bulunur. Cihazın alternatif akım
için uygun olduğunu belirtir.
Sembol 5007 IEC 60417
Sembol No. 01-01 IEC 60878
Cihazın AÇIK olduğunu belirtir.
Sembol 5008 IEC 60417
Sembol No. 01-02 IEC 60878
Cihazın KAPALI olduğunu belirtir.
Sembol No. 0651 ISO 7000
Hat beslemeli yatay geri dönüş. Belirli bir alanda girilen değerlerin
KABUL edildiğini belirtir.
CareFusion Sembolü
Bu sembol HASTA EFORU’nu belirtir.
CareFusion Sembolü
MANUEL NEFES ALMA’yı belirtir.
xii
Kullanım Kılavuzu
CANCEL
CareFusion Sembolü
ANA EKRAN
Sembol 417 IEC 5102
OLAY HAZIR
CareFusion Sembolü
MOD
CareFusion Sembolü
GELİŞMİŞ AYARLAR
CareFusion Sembolü
Hasta ebat seçimi için AYAR
MDD Direktifi 93/42/EEC
CE İşareti
Sembol 5307 IEC 60417
ALARM YENİDEN AYARLAMA
Sembol 5319 IEC 60417
ALARM SUSTURMA
CareFusion Sembolü
YETİŞKİN hasta
CareFusion Sembolü
PEDİATRİK hasta
CareFusion Sembolü
NEONATAL (Yenidoğan) anlamındadır
Uluslararası kabul gören
“İPTAL” anlamındaki Grafik
Sembolü
Bu sembol İPTAL işlemini belirtir. Girilen değerler Kabul edilmez.
CareFusion Sembolü
GÖRÜNTÜLENEN EKRAN işlevini seçin.
Sembol 5467 IEC 60417
Bu sembolün olduğu düğmeye basıldığında ekran DONDURULUR.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
L2786-116 Rev. L
xiii
CareFusion Sembolü
Bu sembolün olduğu düğmeye basıldığında ALARM LİMİTLERİ
ekranı açılır.
CareFusion Sembolü
Bu sembol KONTROL KİLİTLİ anlamındadır.
CareFusion Sembolü
Bu sembol NEBULİZÖR bağlantı noktası anlamındadır.
CareFusion Sembolü
OKSİJEN artır
CareFusion Sembolü
YAZDIRMA EKRANI
CareFusion Sembolü
EMME bağlantı noktası
CareFusion Sembolü
DEĞİŞKEN AĞIZLI OKSİJEN SENSÖRÜ bağlantısı
CareFusion Sembolü
SICAK KABLO AKIŞ SENSÖRÜ bağlantısı
CareFusion Sembolü
ANALOG GİRİŞ/ÇIKIŞ bağlantısı
CareFusion Sembolü
ANA EKRAN görüntülenir
CareFusion Sembolü
BAĞLANTI NOKTASINI BLOKE ETMEYİN
CareFusion Sembolü
HARİCİ BATARYA bağlantısı
CareFusion Sembolü
GAZ ID bağlantı noktasını belirtir
CareFusion Sembolü
OKSİJEN SENSÖRÜ bağlantısı
CareFusion Sembolü
YÜKSEK BASINÇ boşaltma
xiv
Kullanım Kılavuzu
CareFusion Sembolü
UZAK HEMŞİRE ÇAĞIRMA bağlantısı
CareFusion Sembolü
KULLANICI ARABİRİM MONİTÖRÜ bağlantısı
CareFusion Sembolü
Bu sembol DAHİLİ BATARYA SİGORTASI’nı belirtir.
CareFusion Sembolü
Bu sembol ALARM SESİ SEVİYESİ’ni gösterir.
CareFusion Sembolü
Bu sembol AVEA’nın sadece DAHİLİ PİL ile çalıştırılacağını belirtir.
CareFusion Sembolü
Bu sembol HELIOX konfigürasyonunun kullanımda olduğunu
belirtir.
CareFusion Sembolü
Bu sembol ürünün ftalat içerdiğini belirtir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Bölüm 1
1
Giriş
AVEA dördüncü kuşak, servo kontrollü ve yazılım destekli bir ventilatördür. Yenidoğandan yetişkine kadar geniş bir
aralıktaki hasta topluluğuna solunum yaptırmaktadır. Yenilikçi kullanıcı arabirim modülü (UIM) sayesinde kullanıcıya
kolay kullanım esnekliği sağlamaktadır. Gerçek zamanlı grafik ekranları ve dijital monitörizasyon özelliklerine sahip renkli
düz (flat) panel LCD, kolay etkileşimli dokunmatik ekran, zarlı tuşlar, ayarları ve çalıştırma parametrelerini değiştirmek ve
için bir düğme vardır. Servo kontrollü aktif nefes alma ve verme özelliği ile birlikte hassas bir gaz gönderme motoru, daha
önceki nesil modellere göre performansı artırmaktadır.
AVEA, genel olarak kullanılan aksesuarlar kullanılarak tasarlanmıştır. Temizlenmesi kolaydır ve ventilatör gövdesi içine
sıvı sızmayacak şekilde tasarlanmıştır.
AVEA’nın iki modeli mevcuttur: Comprehensive ve Standard. Aşağıda her model için standart ve opsiyonel işlevler ile
ilgili detaylar bulunmaktadır.
İşlevler ve Aksesuarlar
Modlar
Proksimal Sıcak Kablo Akış Sensörü
Senkronize Nebulizer
24 Saat Eğilim
Dahili Batarya
Tam Renkli Grafik Ekran
Döngüler ve Dalga Formları
Standart Taşıyıcı
Proksimal Değişken Ağızlı akım sensörü
Proksimal Hava Basıncı İzleme
Trakeal Kateter
Özofajiyal Balon
Dahili Kompresör
Heliox Göndermesi
L2786-116 Rev. L
Standard
Comprehensive
Tümü
Tümü
2
Giriş
Opsiyonel İşlevler ve Aksesuarlar
Kullanım Kılavuzu
Standard
Comprehensive
Özel Taşıyıcı
Opsiyonel
Verilmektedir
Harici Batarya (sadece özel taşıyıcı üzerinde)
Opsiyonel
Opsiyonel
Gaz Tankı Tutucusu (her iki taşıyıcıda)
Opsiyonel
Opsiyonel
Dahili Kompresör
Opsiyonel
Verilmektedir
Pflex Manevrası
Opsiyonel
Verilmektedir
Heliox Göndermesi
Opsiyonel
Verilmektedir
nCPAP
Opsiyonel
Verilmektedir
VCO2
Opsiyonel
Opsiyonel
Bazı AVEA Özellikleri
Suni Hava Kompansesi 1
Suni Hava Kompansesi özelliği açıldığında, ventilatör otomatik olarak endotrakeal borudaki basıncı hesaplar ve
ayarlanan basıncı endotrakeal borunun distal (karena) ucuna göndermek için hava basıncını ayarlar. AVEA ardından
ayarlanan inspirasyon basıncını endotrakeal borunun distal (karena) ucuna göndermek için hava basıncını ayarlar.
Bu hesaplama akış, gaz kompozisyonu (Heliox veya Nitrojen/Oksijen), Ayarlanan Oksijenin Bölümü (FIO2), boru çapı,
uzunluk ve hastanın türüne [Adult (Yetişkin), Pediatric (Pediatrik) ve Neonate (Yenidoğan)] göre faringeal eğrilik hesaba
katılarak yapılır. Bu kompense sadece uygulama esnasında görülür. Suni Hava Kompansesi tüm Basınç Desteği ve Akış
Döngülü Basınç Kontrol Nefes Almalarda aktiftir.
UYARI
Bir hastaya ventilasyon yapıldığı sırada Suni Hava Kompansesinin devreye sokulması, hava basıncının birden en
üst noktaya çıkmasına ve bunun sonucunda dalgalanma hacmi artar. Aşırı dalgalanma hacmi verilmesi riskini en
aza indirmek için hasta ventilatöre bağlıyken Suni Hava Kompansesini etkinleştirmeyi seçtiğinizde dikkatli olun.
Not:
İzlenen hava basıncı (soluma) Suni Hava Kompansesi devrede olduğunda ayarlanan değerlerden daha yüksek olur.
Soluma basıncı sıfıra ayarlanmış olsa bile, Suni Hava Kompansesi endotrakeal tüpün direncini kompanse etmek için
yükselen bir hava basıncı verecektir.
Suni Hava Kompansesi açıldığında işlev aktif olmasa bile göstergede tüm ventilasyon modları görünecektir (ör: Hacim
Kontrollü Nefesler). Bunun amacı, Suni Hava Kompansesinin açık olduğu ve Basınç Desteği modu veya bir kombinasyon
modu (örn. Hacim Kontrol SIMV) seçilirse Suni Hava Kompansesinin devreye gireceği konusunda sizi uyarmaktır.
Aralık:
Off (Kapalı)/On (Açık)
Varsayılan:
Kapalı
Tüm hasta türleri için kullanılabilir
1
Estimation of Inspiratory Pressure Drop in Neonatal and Pediatric Endotracheal Tubes, by Perre-Henri Jarreau, American Physiological Society 1999
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Giriş
3
Hasta Türü Aralığı
Adult (Yetişkin), Pediatric (Pediatrik) ve Neonate (Yenidoğan) gibi seçenekler arasından hasta türü seçimi yapabilirsiniz.
Seçim yapıldığında, ventilatör seçilen hasta için kullanılabilir durumdaki parametreleri belirtir.
İnvazif Olmayan Ventilasyon
Ventilatör, standart bir iki kollu devre ile invazif olmayan ventilasyon işlemini gerçekleştirebilir. Bu özellik kullanılırken
kaçak kompansesi özelliği devreye sokulmalıdır. Kaçak kompansesini devreye sokmak için, Ventilatör Ayar Ekranında
görüntülenen dokunmatik ekran kontrolünü kullanın.
Not:
İnvazif olmayan ventilatör tam oturan ve kanama deliği olmayan bir maskenin kullanılmasını gerektirir. Maske etrafındaki aşırı
sızıntılar ventilatörün yanlışlıkla çalışmaya başlamasına veya bağlantı kesme alarmlarının ortaya çıkmasına neden olur.
Kaçak Kompansesi
Kaçak Kompansesi, hasta maskesi arabirimindeki ya da hastanın endotrakeal borusunun çevresindeki ana hat
kaçaklarını kompanse etmek için kullanılır. Sadece ana hat kompansesi sağlar ve nefes gönderme sırasında
aktif değildir.
Nefes alıp verme sırasında, PEEP, Akış Kontrol Valfi (FCV) ile Nefes Valfi (ExV) tarafından korunur. ExV basınç servosu
PEEP hedef basıncına ayarlanır ve FCV basınç servosu PEEP – 0,4 cmH2O hedef basıncına ayarlanır. ExV servosu,
basınç hedef değerin üstünde olduğunda devreye girer ve FCV, basınç, hedef değerden hasta türü için maksimum akış
oranının altına indiği zaman destek sağlar.
Aralık:
Off (Kapalı)/On (Açık)
Varsayılan:
Kapalı
Devre Kompliansı Kompansesi
Devre kompliansı aktif konumda olduğunda, hacim kontrollü veya hedeflenen solunum sırasında verilen gazın hacmi
ayarlanan hacmi ve devrenin komplians etkisi nedeniyle kaybedilen hacmi kapsayacak şekilde artar. Devre Kompliansı
hacim kontrol ventilasyonu, PRVC modunda Hedef Tidal Hacim ve Makine Hacmi sırasında ayarlanan Tidal Hacim için
aktif konumdadır. Sadece Yetişkin ve Pediatrik uygulamalar için aktiftir.
Tüm modlar ve nefes türleri için nefes verme hacmi monitörleri de komplians kompanse hacmi için ayarlanır.
Aralık:
0,0 ila 7,5 ml/cmH2O
Varsayılan:
0,0 ml/cmH2O
Ventilatör Genişletilmiş Sistem Testi (EST) sırasında Devre Kompliansını otomatik olarak ölçer. Değer manuel olarak
girilemez.
L2786-116 Rev. L
4
Giriş
Kullanım Kılavuzu
Not:
Devre uyumluluğu Ayar ekranında görüntülenmesine rağmen neonatal hastalar için aktif değildir.
Küçük tidal hacimli yüksek devre kompliansı genişletilmiş inspirasyon zamanlarına neden olabilir. Bu, ayarlanan akış
oranında devre komplians hacmi göndermesinin sonucudur.
Devre Komplians Kompansesi aktif değilken tidal hacimlerinin son derece az seviyede ayarlanması ve proksimal akış
sensörünün kullanılması, Hasta Devresi Bağlantı Kesme Alarmlarına neden olabilir.
Nemlendirici
Kullanılan nemlendirme türü aktif veya pasif olarak ayarlanabilir (ON-AÇIK/aktif veya OFF-KAPALI/pasif). Aktif
nemlendirme %99 RH değerini varsayar; pasif nemlendirme ise HME kullanılarak %60 RH değerini varsayar. Bu
özellik, BTPS düzeltme faktörünü doğru ekzale edilmiş tidal hacimlerine ayarlar.
Aralık:
Varsayılan:
Off (Kapalı)/On (Açık)
Aktif AÇIK
Not:
Nemlendirici özelliğinin yanlış ayarlanması izlenen ekzale hacminin doğruluğunu etkileyecektir.
Heliox Göndermesi (Sadece Comprehensive model için, Standart
makinede opsiyonel)
Comprehensive model AVEA, patentli “Akıllı” konektör teknolojisini kullanarak, Medikal hava yerine Heliox karıştırılmış
hava gönderebilmektedir. Bu işlem için sadece ventilatörün arka panelindeki konektörü değiştirmek yeterlidir, böylece
ventilatör gaz girişini algılar ve değişime uyum sağlar. Tüm hacimler (sayısal ve grafik) doğru görüntü için otomatik olarak
kompanse edilir.
Helyum / oksijen gazının klinik faydaları nitrojen / oksijen gazıyla karşılaştırıldığında belirgin şekilde daha düşük gaz
yoğunluğuna sahip olmasıdır. Bu düşük gaz yoğunluğu aynı hacimdeki (tidal hacim) gazın belirgin şekilde daha düşük
hava basıncında hastaya gönderilmesini sağlar. Ayrıca, gazın düşük yoğunluğa sahip olması geçen hava engelleri veya
kısıtlamaların nitrojen / oksijen gazı karışımlarına oranla daha kolayca dağılmasına olanak tanır.
Not:
Heliox “akıllı” konektörü sadece 80/20 Heliox tankı ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Heliox gaz beslemesi için sadece
%20 oksijen ve %80 Helyum karışımı kullanılabilir.
Heliox gaz bağlandığında bu yeşil simge dokunmatik ekranın sağ alt kısmında görüntülenir.
Yönetim sırasında Helyum / Oksijen karışımını ayarlamak için sadece istenen FIO2 ayarlayın, nefes alma gazını Helyum
dengeler.
Örneğin:
%35 oranında ayarlanan FIO2 hastaya 65/35 Heliox karışımı gönderir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Giriş
UYARI
%20 oranında oksijen içermeyen Helyum-Oksijen karışımına sahip gaz beslemesi bağlantısı, hipoksiye ya da
ölüme neden olabilir.
80/20 Helyum ve Oksijen karışımı medikal bir gaz olarak pazarlanmasına rağmen, Helyum/Oksijen gaz karışımı
herhangi bir özel tıbbi kullanım için etiketlenmemiştir.
Not:
Sıcak kablo sensörleri Heliox gaz karışımları ile çalışmaz. Heliox göndermesi sırasında, proksimal hava yolunda
gönderilen hacim değerlerinin izlenmesi için değişken ağızlı bir akış sensörü kullanılmalıdır.
Not:
Heliox tedavisi sırasında ısıtılmış nemlendirici performansı dikkatle izlenmelidir. Nitrojen / oksijen gaz
karışımlarıyla karşılaştırıldığında helyum belirgin şekilde daha fazla termal iletkenlik özelliğine sahiptir ve bu, bazı
ısıtılmış nemlendirme cihazları ile sorunlara yol açabilir. Ateşi yüksek bir hasta ısıyı gaz kolonu vasıtasıyla proksimal ısı
sensörüne aktarabilir; bu, nemlendiricinin çalışmasını etkileyebilir ve çıkışı azaltabilir. Bu havayolundaki sekresyonların
kurumasına neden olabilir.
Ayrıca, ısıtılmış kablo nefes alma devresinin kullanıldığı uygulamalarda, hastadan kaynaklanan ısı transferi ısıtılmış
kablo devresinin çalışmasını etkileyebilir ve bu da nefes alma devresindeki kondansasyonun artmasına neden olabilir.
Aynı türdeki bazı nemlendiricilerin ayarlarının nefes alma gazının aşırı ısınmasını önlemek için azaltılması gerekebilir.
Not:
Heliox uygulaması sırasında Oksijen alarmı devre dışı bırakılamaz.
Heliox kullanırken nebulizörü çalıştırmayın.
L2786-116 Rev. L
5
6
Giriş
Kullanım Kılavuzu
Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Bölüm 2
7
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Ventilatör Montajı ve Fiziki Kurulum
Ventilatör Paketinin Açılması
AVEA, kolay kullanılacak ve kurulacak şekilde tasarlanmıştır. Kurulumun yapılacağı yerde çok az birleştirme yapılmasını
gerektirir.
Ventilatör Kurulumu için Gerekli Öğeler
AVEA ventilatörünüzün kurulumu: için aşağıdakilere ihtiyaç duyacaksınız:
Güç Kaynağı. Ventilatör 100, 110, 220 ya da 240 VAC’lik standart güç kaynaklarıyla ya da 24 V’luk opsiyonel harici
bataryasıyla çalışmaktadır. Ventilatörle birlikte cihazı kısa süre çalıştıran bir dahili batarya verilmektedir (bkz “Bölüm 8
Bakım ve Temizleme”).
DİKKAT
Ventilatör dahili batarya gücüne geçmeden önce en az 4 saat süreyle elektrik prizine takılı kalmalıdır. Harici bataryayla
çalıştırmak için bataryanın tam olarak şarj edildiğini belirten yeşil LED göstergesi yanana kadar ventilatör en az 12 saat
süreyle elektrik prizine bağlı kalmalıdır.
•
Basınçlı Oksijen, Hava ve Heliox Gazları. Kompresörlü gaz kaynakları, cihaza 1,4 ila 5,6 bar (20 ila 80 PSIG) hat
basıncında temiz, kuru ve medikal düzeyde gaz sağlamalıdır.
Hava ya da Heliox Kaynağı
Basınç Aralığı:
Sıcaklık:
Minimum Akış:
Hava Giriş bağlantısı:
Heliox Giriş bağlantısı:
1,4 ila 5,5 bar (20 ila 80 psig) (Hava Beslemesi)
1,4 ila 5,5 bar (20 ila 80 psig) (Heliox Beslemesi – Sadece %-80 / %20 Heliox)
0,2 ila 0,7 bar (3 ila 10 psig) (Kompresyonlu Hava)
5 ila 40°C (41 ila 104°F)
1,4 bar’da (20 psig) 80 L/dak.
CGA DISS-tip gövde, No. 1160 (Hava). BS-5682:1984’e (Hava) istinaden NIST
bağlantısı da mevcuttur.
CGA DISS-tip gövde, No. 1180 (Heliox).
Not:
Hava ve oksijen için NIST bağlantıları sipariş esnasında talep üzerine CareFusion’den temin edilebilir.
Oksijen Kaynağı
Basınç Aralığı:
Sıcaklık:
Nem:
Minimum Akış:
Giriş Bağlantısı:
L2786-116 Rev. L
1,4 ila 5,5 bar (20 ila 80 psig) (Oksijen kaynağı)
41 ila 104° F (5 ila 40°C)
Gazın yoğunlaşma noktası ortam sıcaklığının altında 3°F (1,7°C) olmalıdır (minimum).
1,4 bar (20 psig’da) 80 L/dak.
CGA DISS tip gövde, No. 1240. BS-5682:1984’e (O2) istinaden NIST bağlantısı da
mevcuttur.
8
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Kullanım Kılavuzu
Ventilatörün Montajı
AVEA ventilatörün tekerlekli tabanını paket içinde bulunan talimatlara göre monte edin. Ventilatör gövdesi dört adet
kanatlı vida ile tabana kolayca takılır. Ayrıntılı bilgi için Kurulum Talimatları L2353’e bakın. Ayrıntılı bilgi için AVEA Servis
Kılavuzu Kurulum Talimatlarına bakın (Şekil 2–1).
Standart
Ventilatör Tabanı
Comprehensive
Ventilatör Tabanı
Şekil 2–1: Basic ve Comprehensive taban montajı
DİKKAT
Ventilatör gövdesi ve UIM yaklaşık 36,4 kg ağırlığındadır (80 lbs). Ventilatörü monte ederken güvenli kaldırma
prosedürlerine uyun.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
9
Harici batarya opsiyonu
Opsiyonel harici batarya paketi satın aldıysanız, AVEA Servis Kılavuzu, Kurulum Talimatlarına bakın. Harici bataryaları
taşıyıcı aksesuarlar kiti (P/N 11372) içindeki kurulum talimatlarına uygun şekilde monte edin.
Ventilatörün Ön Kısmının Kurulması
Ekzalasyon Filtresi ve Su Tutacağının Takılması
Ekzalasyon filtresini ve su tutacağını takmak için aşağıdaki işlemleri yapın:
Su toplama şişesini döndürerek, su tutacağı
manşonuna yerleştirin.
Şekil 2–2: Su Toplama Şişesinin Su Tutacağına Takılması
Şekilde gösterildiği gibi ekzalasyon filtresini su tutacağı
içine doğru itin.
Kartuşa takmak için
Yerleştirme Sırtı
Şekil 2–3: Ekzalasyon filtresinin takılması
L2786-116 Rev. L
10
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Kullanım Kılavuzu
Su tutacağı üzerindeki yerleştirme sırtını ekzalasyon filtresi kartuşundaki yuva ile hizalayın (Şekil 2–4).
Yarık su tutacağının
yerleştirme sırtına geçer
Şekil 2–4: Yerleştirme Yarığını Gösteren Ekzalasyon Filtresi Kartuşu
Su tutucu / ekzalasyon filtresi tertibatını kartuşa kaydırın (Şekil 2–5).
Şekil 2–5: Kartuş içine yerleştirilmiş Ekzalasyon Filtresi/Su Tutucu Tertibatı
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Ventilatörün gövdesinin sağ altındaki metal kilitleme kolunu öne doğru döndürerek açık pozisyona getirin.
Şekil 2–6: Kilitleme kolunu açın
Tamamlanan kartuş grubunu ventilatör
gövdesine şekilde gösterildiği gibi takın.
Yerine sıkıca oturduğundan emin olun.
Şekil 2–7: Ekzalasyon filtresini takın
Not:
Ekzalasyon filtresi/su tutacağı grubunun ekzalasyon filtresi kartuşu olmadan takılması filtre contasının yanlış
hizalanmasına ve bu da hasta nefes alma devresinde kaçağa neden olabilir.
Kilitleme kolunu kapatın.
Şekil 2–8: Kilitleme kolunu yerine kapatın
L2786-116 Rev. L
11
12
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Kullanım Kılavuzu
AVEA® Tek Kullanımlık Ekspirasyon Filtresi / Su Tutucu
Kullanım Talimatları
Kurulum
Not:
AVEA Tek Kullanımlık Ekspirasyon Filtresi / Su Tutucu steril olmayan şekilde verilir. AVEA tekrar kullanılabilir filtre
tertibatına (tekrar kullanılabilir filtre, toplama şişesi, su tutucu ve kartuş bileşeni) alternatif olarak kullanılabilir.
Tek Kullanımlık Ekspirasyon Filtresi / Su Tutucu kullanıldığında AVEA tekrar kullanılabilir filtre tertibatı kullanılması
gerekmez.
Şekil 2–9: AVEATek Kullanımlık Ekspirasyon Filtresi / Su Tutucu
1.
Ventilatörün ön sol alt kenarındaki metal kilitleme kolunu bulun ve kolu tam açık konuma getirmek için dışarı doğru
döndürün.
Şekil 2–10: Filtre / Su Tutucu kombinasyonunun takılması
2.
AVEA Tek Kullanımlık Ekspirasyon Filtresini, filtre yuvasına Şekil 2–10’da gösterilen yönde takın. Kolu kapatmadan önce
filtrenin, filtre yuvasına tam olarak yerleştiğinden emin olun.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
3.
Filtreyi ventilatöre sağlam şekilde sabitlemek için kilitleme kolunu tamamen kapatın.
Şekil 2–11: Kilitleme kolunun kapatılması
Kilitleme kolunu kapattıktan sonra filtre kullanıma hazırdır.
Şekil 2–12: Tamamlanan Filtre / Su Tutucu kombinasyonu kurulumu
UYARI
AVEA Tek Kullanımlık Ekspirasyon Filtresinin tam olarak takılmaması filtre contasının yanlış hizalanmasına
ve buna bağlı olarak hasta devresinde sızıntıya neden olabilir.
Not:
Filtrenin, filtre yuvasına tam olarak takılmış olması durumunda kol herhangi bir zorlukla karşılaşmadan kapanır.
UYARI
Filternin düzgün şekilde yerleşmesi ve sağlam şekilde kilitlenmesi için kilitleme kolu tamamen kapalı
olmalıdır.
L2786-116 Rev. L
13
14
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Kullanım Kılavuzu
4.
Tahliye Borusu ve Sıkıştırma Kelepçesi. Gözle görülebilen bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve sağlam şekilde
takıldığından emin olun.
5.
Filtre şişesi su seviyesini düzenli olarak kontrol edin ve maksimum seviye çizgisine erişmeden önce boşaltın.
6.
Toplama şişesindeki sıvıyı boşaltmak için, toplama şişesi içeriğini uygun bir kaba boşaltmak üzere sıkıştırma kelepçesini
bastırarak açın. İşlem bittiğinde, sıkıştırma kelepçesini kapatın ve kilitleyin.
Şekil 2–13: Su tutucunun boşaltılması
UYARI
Tahliye borusu filtreye tamamen takılmış olmalı ve sıkıştırma kelepçesi kapalı konumda olmalıdır.
KAPALI
Şekil 2–14: Kapalı sıkıştırma kelepçesi
AÇIK
Şekil 2–15: Açık sıkıştırma kelepçesi
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
15
TEMİZLEME:
Yalnızca filtrenin dış kısmı temizlenebilir. Temizleme işlemi, yalnızca polistiren plastikle uyumlu İzopropil Alkol veya Klor
Bileşimleri gibi yumuşak temizleme solüsyonlarıyla silerek gerçekleştirilmelidir. Bu temizleme solüsyonları bir miktar
suyla sulandırılır; önerilen maksimum konsantrasyon oranı 1:10’dur.
İKAZ
Filtre ortamını temizlemeye kalkmayın. Filtreyi sterilize etmeyin veya yeniden kullanmayın.
UYARI
Filtre akış direncinin artmasını önlemek için solunum devresi filtrelerini sıvıya batırmayın. Filtreleme
etkinliğinde azalmayı önlemek için filtrenin içinde bulunan filtre ortamını ovmayın veya buraya dokunmayın.
KONTROL: Kullanmadan önce plastik muhafaza veya katlanan filtre ortamında gözle görülebilir bir hasar olup olmadığını
kontrol edin. Hasar görmüşse, atın.
DEĞİŞTİRME: AVEA Tek Kullanımlık Ekzalasyon Filtresi, tahliye borusu ve sıkıştırma kelepçesi yalnızca bir kez
kullanılan öğelerdir. Devreyi her değiştirdiğinizde, kullanılmamış yeni bir filtreyle değiştirin.
UYARI
Bu filtreyi sterilize etmeyin veya yeniden kullanmayın.
Not:
Kullanılan filtreleri, kurumunuzda uygulanan protokole uygun olarak atın. Tahribatsız atma işleminden önce sterilize
edin. Tıbbi cihaz bileşenlerinin atılması veya geri dönüştürülmesine ilişkin yerel yönetmeliklere ve geri dönüşüm
planlarına uyun.
Ek Bilgi:
Bu tertibarın özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi Ek B Özellikler bölümünde bulunabilir.
L2786-116 Rev. L
16
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Kullanım Kılavuzu
Hasta Devresinin Takılması
Aktif Nemlendiricili Yetişkin
Devresi
Aktif nemlendiriciyi kullanarak yetişkin
hasta devresinin nasıl takılacağı
Şekil 2–16’da gösterilmiştir. Nemlendiriciyi
AVEA tabanının üst sağ kısmına takın.
Nemlendirici yüksekliğini ve nemlendirici
borusunun uzunluğunu boru bloke
olmayacak şekilde düz ayarlayın.
Hasta Devresi
Inspirasyon Kolu
Şekil 2–16: Aktif Nemlendiricili Yetişkin Hasta Devresi
Aktif Nemlendiricisi Olmayan Yetişkin Devresi
Pasif nemlendirici veya HME ile kullanım için kurulum
Şekil 2–17’de gösterilmiştir. Hasta devresinin
inspirasyon kolu direk olarak ventilatörün gaz çıkışına
bağlıdır. Pasif nemlendirme sistemi üretici firmanın
talimatlarına göre sırayla hasta devresine takılmalıdır.
Hasta Devresi
Inspirasyon Kolu
Şekil 2–17: Aktif nemlendiricisiz Yetişkin Hasta Devresi
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Yenidoğan Hasta Devresi
Yenidoğan Hasta Devresi Şekil 2–18 deki gibi
takılır.
Hasta Devresi
Inspirasyon Kolu
Şekil 2–18: Yenidoğan hasta devresi
Ön Panel Bağlantıları
Standard
Comprehensive
Şekil 2–19: AVEA Ön Panel Yapılandırması Standard ve Comprehensive
L2786-116 Rev. L
17
18
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Kullanım Kılavuzu
Akış Sensörlerinin Takılması
AVEA hem sıcak kablolu hem de değişken ağızlı proksimal akış sensörü ile birlikte çalışabilmektedir. Bunlar cihazın
dahili inspirasyon akış sensörleri ve ısıtmalı ekspirasyon akış sensörüne ilavedir. AVEA için üç adet proksimal akış
sensörü mevcuttur.
Standart Sıcak Kablo zirve inspirasyon akış oranının 30 L/dak.’dan daha az olduğu neonatal ve pediatrik uygulamalar
için uygundur. Bu akış sensörü yetişkin uygulamaları için aktif değildir.
Sıcak Kablo Akış Sensörü
Ön paneldeki değişken ağızlı akış sensörü bağlantısının
doğrudan altında açık mavi ile işaretlenmiş yuvaya bir
Sıcak Kablo akış sensörü takılır. Yuva burada gösterilen
simgeyle işaretlenmiştir.
Çekilebilir plastik parça
Bu bir kilitleme konektörüdür. Kilitleme kapağı geri itilip
ventilatördeki yuvasına itilerek takılır.
Çıkarmak için, önce plastik parçayı geri çekin ve
konektörü ventilatörden dışarıya doğru çekin. Çekerken
konektörü aşağıya veya yukarıya doğru hareket
ettirmeyin.
Şekil 2–20: Sıcak kablo Akış Sensörünün Takılması
İKAZ
AVEA’nın düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için akış sensörlerinin hem hasta Y parçası hem de ventilatör
bağlantısında takılması gerekir.
Not:
Sıcak kablo sensörleri Heliox gaz karışımları ile çalışmaz. Heliox göndermesi sırasında, proksimal hava yolunda
gönderilen hacim değerlerinin izlenmesi için değişken ağızlı bir akış sensörü kullanılmalıdır.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
19
Sıcak Kablo Akış Sensörü Sıfır Prosedürü
Bu prosedürün, yeni bir sıcak kablo akış sensörü takılırken ve sapma yapan dalga formu temel çizgisine bir çözüm
olarak gerçekleştirilmesi önerilir.
Standart sıcak kablo zirve inspirasyon akış oranının 30 L/dak.’dan daha az olduğu yenidoğan ve pediyatrik uygulamalar
için uygundur. Bu akış sensörü yetişkin uygulamaları için aktif değildir. Aşağıdaki prosedür Sıcak Kablo Sensörü ofsetinin
nasıl sıfırlanacağını veya yeniden sıfırlanacağını açıklamaktadır.
Sıcak Kablo Sensörü ofsetini sıfırlamak veya yeniden sıfırlamak:
1.
Ekran menüsünden Özellik seçeneğini seçin.
2.
Özellik ekranından İzleme sekmesini seçin
3. Sıcak Kablo Akış Sensörü seçeneğinin altında bulunan Sıfır Sensör düğmesine basın.
4. Sıcak kablo akış sensörünü hasta devresinden çıkarın.
5. Akış sensörünün her iki tarafını eldiven takılı parmağınızı kullanarak akış durduracak şekilde tıkayın.
6. Sensörü sabit bir şekilde tutarken (hareketsiz), Devam düğmesine basın.
7. Sıfır Sensör Tamamlandı mesajı belirinceye kadar bekleyin.
8. Sıcak kablo akış sensörünü hasta devresine tekrar takın.
9. Akış sensörü sapmaya veya yanlış okumaya devam ederse, bu prosedürü tekrarlayın veya akış sensörünü değiştirin.
Not:
Yukarıdaki adımlar belirtildiği sırada uygulanmalıdır. Test tekrarlanacaksa, yalnızca ölçülen son değer kaydedilmelidir.
Kaydedilen değer daha sonra bu akış sensöründe kullanılacak olan tüm akış ölçümlerine ve hacme uygulanacaktır.
Bu prosedür “başarısızlıkla” sonuçlanmaz, ancak daha sonra düzeltilebilen ofset miktarıyla sınırlıdır. Sıcak kablo
akış sensörü bu prosedür tamamlandıktan sonra sapmaya veya yanlış okumaya devam ederse, ofset değeri
sınırlandırılmalı ve sensör temizlenmeli veya değiştirilmelidir.
Bazı AVEA modellerinde değişken ağızlı akış sensörleri mevcuttur. Yenidoğan VarFlex akış sensörü zirve inspirasyon
akış oranının 30L/dak.’dan daha az olduğu yenidoğan ve pediatrik uygulamalara uyumludur ve yetişkin uygulamalarında
aktif değildir. Yetişkin ve büyük pediatrik uygulamalarda, akış gerekliliklerinin 1,2-180 L/dakika değerine düştüğü
hastalarda kullanılmak üzere Pediatrik / Yetişkin VarFlex akış sensörü mevcuttur.
Her akış sensörünün özellikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi Ek E’de bulunabilir: Sensör Özellikleri ve Devre Rezistansı.
L2786-116 Rev. L
20
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Kullanım Kılavuzu
Değişken Ağızlı Akış Sensörü
Değişken Ağızlı sensörler koyu mavi renkli işaretlenen ve burada simge ile gösterilen ventilatörün ön panelindeki yuvaya
takılır.
Bu ir kilitleme konektörüdür. Plastik kilitleme kapağı geri itilip ventilatördeki yuvasına itilerek takılır. Sonra akış sensörünü
yerine sabitlemek için kilitleme kapağını ileriye itin.
Çekilebilir Plastik Parça
Şekil 2–21: Değişken Ağızlı Akış Sensörünün Takılması
Çıkarmak için, önce plastik parçayı geri çekin ve konektörü ventilatörden dışarıya doğru çekin. Çekerken konektörü
aşağıya veya yukarıya doğru hareket ettirmeyin.
DİKKAT
Bu konektörleri takmadan önce plastik kilitleme kapağını tam olarak çekin. Bunun yapılmaması konektöre zarar verebilir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Nebulizörün Takılması
AVEA ventilatörün kendi içindeki nebulizörü kullanabilirsiniz (bkz. “Bölüm 3 Ventilatörün Çalıştırılması”). Nebulizör
inspirasyon ile senkronizedir, ayarlanan FIO2’de gaz gönderir ve 20 dakika süreyle aktiftir. Burada gösterildiği gibi
nebulizörü ön panelin altındaki bağlantı parçasına takın. Bağlantı parçası burada gösterilen simgeyle işaretlenmiştir.
Şekil 2–22: Nebulizör borusunun takılması
Not:
Dahili Nebulizörü kullanmak için AVEA yüksek basınçlı bir hava kaynağına bağlanmalıdır. AVEA dahili kompresörü ile
çalışırken nebulizör aktif değildir. Ventilatörde nebulizörü çalıştırmak için gerekli tahrik basıncını oluşturan dahili bir
pnömatik kompresör vardır.
Not:
Nebulizörün devreye girmesi için dakikada en az 16 litre inspirasyon akış oranı gerekmektedir ve nebulizör ayarlanan
tidal hacimlerini muhafaza etmek için akış kompansesine sahiptir.
DİKKAT
Dahili nebulizör kullanıldığında, ventilatör nebulizör çıkışını kompanse etmek için akış oranını 6 L/dakikaya düşürür.
Ancak, dahili nebulizörden gelen akış değişken olduğundan, dahili nebulizörün kullanılması hastaya gönderilen tidal
hacimleri etkileyebilir.
Not:
Heliox kullanırken nebulizörü çalıştırmayın.
Not:
Tercihe bağlı olarak nebulizör portuna, nebulizör gaz akışını filtre etmek için bir filtre takılabilir.
L2786-116 Rev. L
21
22
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Kullanım Kılavuzu
Bir Proksimal Basınç Sensörünün Takılması
AVEA’nın Comprehensive modeline proksimal hava basıncını izlemek için bir proksimal basınç sensörü takılabilir.
Comprehensive AVEA’da konektör Şekil 2–23’te gösterildiği gibi Aux olarak etiketlenmiş ve mor renkle daire içine
alınmıştır.
Bu özellik aktifken proksimal hava basınçlarına alarm verir.
Şekil 2–23: Comprehensive AVEA’daki proksimal basınç sensörü bağlantısı
Not:
İzlenen nefes alma sisteminde yüksek direnç oluşturan uygulamalarda, Proksimal Hava Basıncı ayarlanan İnspirasyon
Basıncından daha yüksek olabilir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
23
(Sadece Comprehensive Modelde)
Özofajiyal Balon
Özofajiyal balon bağlantısı burada gösterildiği gibi ön panelin üst kısmında yeşille işaretlenmiştir. PES ibaresi ile
tanımlanır.
Şekil 2–24: Özofajiyal balon konektörü
Not:
Özofajiyal balonların yerleştirme tekniği için “Bölüm 4 Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar” bölümüne bakın.
Trakeal Kateter
AVEA’ya Aux ibaresi ile işaretlenen ön panelin üzerindeki bağlantıya bir trakeal kateter takılır. Konnektör Şekil 2–23’de
gösterilmiştir.
Not:
Trakeal kateterlerin yerleştirme tekniği için “Bölüm 4 Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar” bölümüne bakın.
UYARI
AVEA, kullanıcı ve hastayı yürürlükteki standartlara göre (UL2601 ve IEC60601-1) aşırı akıma maruz
bırakmayacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak, bu durum ventilatöre harici cihazlar takılması durumunda garanti
edilemez.
RS-232, yazıcı ve video bağlantı noktalarına takılan harici bir ekipmandan gelen aşırı akım riskini önlemek için ve
bağlantının uygun olmasını sağlamak üzere koruyucu topraklama yollarının izole edilmesi gereklidir.
Bu izolasyon işlemi kablo kalkanlarının kablonun ucunda izole edilmesini sağlamalıdır.
Bağlantılar ve iletişimler için bkz. “Ek B Özellikler”.
L2786-116 Rev. L
24
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Kullanım Kılavuzu
Ventilatörün Arka Kısmının Kurulması
B
A
J
C
K
I
E
D
G
F
H
Şekil 2–25: Arka panel
A
AC güç modülü
H
Oksijen hortumu bağlantısı
B
UIM bağlantısı
I
Harici batarya konektörü
C
Analog giriş/çıkış/ILV
J
Harici batarya sigortası
D
Güç AÇMA/KAPAMA Düğmesi
K
Dahili batarya sigortası
E
Hemşire çağırma sistemi bağlantısı
F
Hava/Heliox akıllı konektörü
G
Oksijen sensörü
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Oksijen Sensörünün Takılması
O2 Hücre
Oksijen sensörü hücresi arka panelde iki gaz bağlantısı arasındadır. Oksijen
sensör kablosu sensörün üzerine direk olarak arka panelden görünecek şekilde
takılır. Konektörü oksijen sensörüne hizalayın ve yerine oturuncaya kadar
sensörün üzerine doğru itin. Bağlantı doğru şekilde yapıldığında, koruyucu
kapağı aşağıya indirin ve sensörün üzerine itin.
Şekil 2–26: O2 Sensörünün Bağlanması
Gaz Bağlantılarının Yapılması
“Akıllı” Hava Bağlantısı
Parça
Ventilatörün arka panelinde iki gaz bağlantısı
vardır. Panelin solundaki bağlantı Hava ve
Heliox gaz beslemesi içindir.
Burada gösterilen akıllı konektör bağlantısı
türü CGA DISS tipi gövde No. 1160’tır ve
entegre su tutacağı/filtresine sahip hava
içindir. Duvardaki bir hava kaynağından
ventilatöre nem girmesini önlemek için hava
hortumu ve “akıllı” hava konektörü arasına
harici bir su tutacağı yerleştirilmiştir.
Takmak için konektör grubunu hizalayın
(Şekil 2–27), bağlantının üzerine yavaşça
yerleştirin ve bağlantı barçasını sabitleyin.
NIST’li Hava ve Hava Sıvı bağlantıları
için benzer konektörler CareFusion’den
temin edilebilir.
“Akıllı” Konektör
Şekil 2–27: Su tutacaklı “akıllı” hava
konektörünün takılması
L2786-116 Rev. L
25
26
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
“Akıllı” Heliox Bağlantısı
Kullanım Kılavuzu
Parça
DISS tipi, No. 1180 akıllı konektör bağlantısı
80/20 Heliox gaz karışımı ile de kullanılabilir
(Şekil 2–28). Bağlı Heliox konektörü takmak için
Heliox kitinizde bulunan talimatları uygulayın.
Bu bağlantıda entegre su tutacağı/filtresi yoktur.
Entegre su tutacağı/filtresine sahip olsun
veya olmasın tüm AVEA “Akıllı” konektörleri
aynı şekilde takılır. Konektörü hizalayın
(Şekil 2–27 ve Şekil 2–28), bağlantının üzerine
yavaşça yerleştirin ve bağlantı parçasını sabitleyin.
Bağ
Şekil 2–28: Bağlı Heliox Konektörün Takılması
AVEA “Akıllı” konektörleri hangi bağlantının takıldığı ve hangi gaz kontrollerinin başlatılacağı konusunda ventilatöre
sinyal gönderir.
Panelin sağındaki bağlantı Oksijen gazı beslemesi içindir. Oksijen bağlantısı CGA DISS tipi, No. 1240’dır. (NIST veya
Hava Sıvı oksijen bağlantıları CareFusion’ten temin edilebilir.)
Gaz Hortumlarının Takılması
Oksijen Bağlantısı
Oksijen hortumunu arka panelin sağındaki bağlantıya takın
(Şekil 2–29).
Şekil 2–29: Oksijen Hortumunun
Bağlanması
Heliox Bağlantı
Heliox gönderme için olanağınız varsa, Heliox hortumu Şekil 2–30’te gösterildiği
gibi arka panelin solunda bağlı “Akıllı” konektör bağlantısına takın.
Hava hortumu Heliox için tasarlanan bağlantıya takılmaz ve bunun tam tersi de
geçerlidir.
Şekil 2–30: Heliox Hortumunun Bağlanması
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
27
UYARI
Heliox gazı ile hasta ventilasyonunu başlatmadan önce akümülatörün 90 saniye süreyle tahliye işlemi
gerçekleştirmesine izin verin.
UYARI
%20 oranında oksijen içermeyen Helyum-Oksijen karışımına sahip gaz beslemesi bağlantısı, hipoksiye ya da
ölüme neden olabilir.
80/20 Helyum ve Oksijen karışımı medikal bir gaz olarak pazarlanmasına rağmen, Helyum/Oksijen gaz karışımı
herhangi bir özel tıbbi kullanım için etiketlenmemiştir.
Hava Hortumunun Takılması
Hava besleme hortumunu Şekil 2–31’de gösterildiği gibi arka panelin
solundaki entegre su tutacağı/filtresi ile “Akıllı” konektör bağlantısına
takın.
Burada gösterilen bağlantı bir DISS bağlantıdır. NIST ve Hava Sıvı
hortumlarına uygun bağlantılar CareFusion’ten temin edilebilir.
Hava hortumu Heliox için tasarlanan bağlantıya takılmaz ve bunun
tam tersi de geçerlidir.
Şekil 2–31: Hava Hortumunun su tutacağı/filtresine takılması
Not:
Hava bağlantısı Heliox bağlantı için uygun değildir ve bunun tersi de geçerlidir.
L2786-116 Rev. L
28
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Kullanım Kılavuzu
Özellikler Ekranları
Konfigürasyon Sekmesi
Şekil 2–32: Özellikler Ekranı
Alarm Sesi
Alarm sesi seviyesini değiştirmek için istenen seviyeye erişene kadar artırma ve azaltma tuşlarına basın ve basılı tutun.
Ayar sırasında “Alarm Test” başlığı görünür.
Oksijen Alarmını Etkinleştirme / Devreden Çıkarma
Yüksek ve Düşük oksijen alarmları ventilatör kullanımdayken oksijen sensörünün hata vermesi durumunda devreden
çıkarılabilir. Alarmı devreden çıkarmak için Enable / Disable O2 tuşuna basın, alarmı tekrar etkinleştirmek için tuşa
tekrar basın.
Not:
Oksijen alarmları heliox kullanımdayken devreden çıkarılamaz. Ventilatörün kapatılıp tekrar açılması oksijen alarmlarını
tekrar devreye sokar.
UYARI
Oksijen alarmlarının devreden çıkarılması oksijen titrasyonunu etkilememesine rağmen, oksijen sensörü
değiştirilene kadar nefes alma devresine bir harici analizör yerleştirilmelidir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
29
Akış Düzeltme
Akış Düzeltme, BTPS (Doymuş Gövde Sıcaklık Basıncı) veya ATPD’ye (Ortam Sıcaklık Basıncı Kuru) akış
düzeltme işlemine olanak tanır. Varsayılan konum BTPS’dir ve tüm klinik uygulamalarda kullanılmalıdır.
ILV Modu
•
Bağımsız Akciğer Ventilasyonunu devreye sokmak ve Ana ve Yardımcı ventilatörleri tanımlamak için, ekran
menüsünden Özellikler ekranına gidin (Şekil 2–32). ILV, CareFusion’ten temin edilebilen özel olarak
yapılandırılmış aksesuar kablo kitinin (parça numarası 16246) kullanılmasını gerektirmektedir.
•
Her iki ventilatör de kapatıldığında, 16124 Parça No’lu ILV kablosunu her ventilatörün analog portuna bağlayın.
•
“Yardımcı” olarak atanan ventilatörü açın.
•
Tüm ana ve gelişmiş ayarları istenildiği gibi ayarlayın.
•
“Ana” ventilatörü açın.
•
Özellikler ekranından “Master” (Ana) seçeneğini seçin.
•
Tüm ana ve gelişmiş ayarları istenildiği gibi ayarlayın.
•
Hastaya bağlayın.
Not:
Master ventilatör açılıncaya kadar ventilasyon başlamaz.
Bağımsız akciğer ventilasyonu sırasında her ventilatör FIO2 için bağımsız ayarları muhafaza eder. Her ventilatörde FIO2
izleme özelliğinin kapatılması tavsiye edilmektedir.
Her ventilatörün alarm ayarlarını onaylayın. Alarm her ventilatör için özel olarak ayarlanmış alarm ayarlarına göre
verilecektir.
Yardımcı ventilatördeki apne ventilasyonu sadece Master ventilatörün apne ventilasyon oranına göre tahrik edilir.
Ventilatörlerin bağlantısı ILV sırasında ayrıldığında, sadece Master (Ana) ventilatör ILV Bağlantısı için alarm verecektir.
Yardımcı ventilatör Apne alarmı verir ve kendi aktif ayarlarıyla apne ventilasyonuna başlar.
UYARI
Bu yuvaya standart bir DB-25 kablo BAĞLAMAYIN. Bu, ventilatöre zarar verebilir. Bu konektörle ilgili TÜM
özellikler için özel tasarlanmış bir kablo gereklidir. Teknik Destek bölümüyle irtibata geçin.
Bağımsız Akciğer Ventilasyonunun Kurulması (ILV)
AVEA’da Bağımsız Akciğer Ventilasyonunun (ILV) başka bir AVEA ile yapılması için arka panelde 25 pimli bir yuva vardır
(Şekil 2–33). ILV çıkışında 5VCD lojik sinyal vardır ve bu sinyal ana ventilatörün solunum fazıyla senkronize durumdadır.
Bu bölümün sonundaki Tablo 2–1’te bu konektörün taşıdığı sinyaller için ilgili pimler ile ilgili ayrıntılar bulunmaktadır.
Not:
Bu konektör Analog Giriş ve Analog Çıkış sinyallerini de taşımaktadır. Analog Çıkış Basıncı (cmH2O/mv), akış
((ml/dak.)/mv) ve Hacim (ml/mv) dönüşümleri için Ek B Özellikler bölümüne bakın.
L2786-116 Rev. L
30
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Kullanım Kılavuzu
ILV konektör pimi konfigürasyonu
Bağımsız akciğer ventilasyonu işlevi için iki AVEA ventilatörü bağlamak üzere, kablo AVEA’lardan biri üzerindeki
ILV girişi (yardımcı) diğer AVEA üzerindeki ILV çıkışına (ana) bağlanacak şekilde takılmalıdır. Aşağıda Şekil 2–33’de
gösterildiği gibi ILV yardımcı (Slave) 18 pimlidir ve ILV ana’da (master) 6 pim vardır. Ayrıca en azından bir analog
topraklama (5, 9, 10, 11, 12 veya 13 pim) bağlanmalıdır. Koruyuculu kablo kullanmanızı öneriyoruz.
ILV işlemi için:
•
Menfez 1 üzerindeki analog topraklamayı menfez 2 üzerindeki analog topraklamaya bağlayın (Şekil 2–34).
•
Menfez 1 (Ana) üzerindeki 6 Pimi menfez 2 (Yardımcı) üzerindeki 18 pime bağlayın.
•
Menfez 1 üzerindeki 18 Pimi menfez 2 üzerindeki 6 pime bağlayın.
Yardımcı
Ana
Şekil 2–33: ILV Bağlantısı Pim Konfigürasyonu
Şekil 2–34: Analog Topraklama Pimleri
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
31
Not:
Emniyetli ve doğru sinyal çıkışı ve girişi için en azından bir analog topraklama gereklidir. Diğer tüm sinyaller için bir
analog topraklama yeterlidir.
Dilin Seçilmesi
İstenen dili seçmek için dil kutuşuna dokunun ve istenen dili seçmek için veri düğmesini çevirin. Değişikliği kabul etmek
için Accept (Kabul) tuşunu kullanın. LCD ekranda görüntülenen tüm metin otomatik olarak ayarlanan dile çevrilecektir.
Not:
Kolay kullanım sağlamak için tüm diller özellikler ekranı üzerindeki metin seçme kutusundaki metinde görünmektedir.
Düşük Vte Alarm Hassasiyeti
Alarm sesinin çıkması için gerekli Düşük Vte Alarm ayarının altında ekzale edilmiş tidal hacim ile ardışık nefes almaların
sayısını ayarlar. Varsayılan değer 3 nefestir; aralık 1-5 nefes arasındadır.
FIO2 Artışı
Oksijen manevrasını artırma sırasında adım artışını yapılandırır. Ventilatörün ayarlanan FIO2 üzerine artıracağı oksijen
miktarını ayarlar.
Örnek:
FIO2 Artışı %20 olarak ayarlanmışsa
VE
Ayarlanan FIO2 %40’tır
BU DURUMDA
FIO2 Artış Manevrası devreye girdiğinde FIO2 %40’a dönecek şekilde iki dakika süreyle
%60’a artar.
Bebekler için varsayılan ayar %20’dir ve Pediatrik ve Yetişkin uygulamalar için %79’dur.
Not:
Oksijen Artırma manevrası sırasında FIO2’nun %100’ünün gönderilmesi için FIO2 Artışı ayarını maksimum değer olan
%79’a ayarlayın.
Not:
Ayar menüsünden New Patient (Yeni Hasta) seçildiğinde ayarlar varsayılan değerlere dönecektir.
L2786-116 Rev. L
32
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Kullanım Kılavuzu
Giriş/Çıkış Sekmesi
Şekil 2–35: Özellik Ekranı, Giriş / Çıkış Sekmesi
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
33
Analog Giriş Konfigürasyonu
“Set Analog Input Scale” (Analog Giriş Skalasının Ayarlanması) başlığının altında iki olası voltaj aralığını temsil eden iki
adet düğme vardır.
Cihazın tam ölçekli çıkışı 1 volttan azsa, 0 – 1 voltluk skala düğmesini seçin.
5 V ya da daha az ise, 0 – 5 volt aralığını seçin. İlgili analog ölçeği seçin ve konfigürasyonu girmek için “ACCEPT”
tuşuna basın.
Analog Giriş ILV ile aynı konektör üzerinde yapılandırılır. Bu özelliği kullanmak için gerekli pim konfigürasyonu aşağıda
Şekil 2–36’da gösterilmektedir. Diğer bir cihaza takmak için gerekli konektörün pim konfigürasyonu cihazın üreticisi
tarafından tedarik edilmelidir.
UYARI
Bu konektörü kullanan tüm uygulamalar için özel olarak yapılmış kablolar gerekmektedir. Bu yuvaya
standart DB25 kablosunu BAĞLAMAYIN. Bu, ventilatöre zarar verebilir. Ek A’da verilen numaralardan Teknik
Destek bölümü ile irtibata geçin.
Analog Giriş Kanalı 1
Analog Giriş Kanalı 0
Şekil 2–36: Analog Giriş bağlantıları
L2786-116 Rev. L
34
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Kullanım Kılavuzu
Analog Çıkışlar
Analog Çıkış Türünü Ayarlama
Analog çıkış akış sinyali Wye Flow (Y Akışı) (hastaya giden hesaplanmış akış) veya Machine Flow (Makine Akışı)
(ventilatördeki inspirasyon akış sensörü tarafından ölçülen akış) arasından seçilebilir.
Basınç,
Akış, Hacim, Solunum Fazı
Şekil 2–37: Analog Çıkış Pim konfigürasyonu
Basınç, akış, hacim ve nefes için pim konfigürasyonu aşağıda gösterilmektedir. Analog Çıkış Basıncı (cmH2O/mv), akış
((L/dak.)/mv) ve Hacim (ml/mv) dönüşümleri için Ek B Özellikler bölümüne bakın.
Şekil 2–38: Analog Topraklama Pimleri**
Not:
Emniyetli ve doğru sinyal çıkışı ve girişi için en azından bir analog topraklama gereklidir. Diğer tüm sinyaller için bir
analog topraklama yeterlidir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Tablo 2–1: ILV ve Analog I/O pim konfigürasyonu
PİM
1
İŞLEVİ
Analog Giriş Kanalı 0
14
Analog Giriş Kanalı 1
18
ILV Girişi
6
ILV Çıkışı
20
Sadece Fabrika Kullanımı İçindir. BAĞLAMAYIN.
22
Analog Çıkış, BASINÇ
23
Analog Çıkış, AKIŞ
24
Analog Çıkış, HACİM
25
Analog Çıkış, NEFES ARALIĞI
5, 9,10,11,12,13
Topraklama, Analog
Not: Emniyetli ve doğru sinyal çıkışı ve girişi için en azından bir analog topraklama
gereklidir. Diğer tüm sinyaller için bir analog topraklama yeterlidir.
RS 232 Çıkışı
Generic
veya
MIB etiketli port vasıtasıyla dijital iletişim için RS 232 çıkış formatını ayarlar.
RS-232 çıkış konfigürasyonu, aşağıdaki ayar seçeneklerini sunar:
8, N, 1 ve aşağıdaki Baud Hızlarından birini seçin: 9600, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 veya 115200
CR/LF veya Yalnızca CR seçeneğini seçin
Şekil 2–39: Özellik Ekranı, Giriş / Çıkış Sekmesi, Generic RS-232 Çıkışı
L2786-116 Rev. L
35
36
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Kullanım Kılavuzu
VueLink
RS -232 Çıkışı:
Kapalı seçeneğini seçin
Şekil 2–40: Özellik Ekranı, Giriş / Çıkış Sekmesi, Vuelink RS-232 Çıkışı
veya
VOXP
VOXP ve 8,N,1 / 7,N, 1 / 7, E, 1 veya 7, 0, 1’i ve aşağıdaki Baud Hızlarından birini seçin: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Şekil 2–41: Özellik Ekranı, Giriş / Çıkış Sekmesi, VOXP RS-232 Çıkışı
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
37
Hemşire Çağırma Bağlantısı
AVEA Şekil 2–25; E’de gösterilen arka paneldeki modüler konektör vasıtasıyla uzaktan hemşire çağırma sistemine
bağlanabilir. Jak, normal olarak kapalı (NC, Alarm açık) veya normal olarak açık (NO, alarm kapalı) sinyallerle arabirime
konfigüre edilebilir. Her iki sistemin kabloları da CareFusion’den temin edilebilir.
Tarih / Saat Sekmesi
Şekil 2–42: Özellik Ekranı, Tarih / Saat Sekmesi
Tarih Ayarı
Ventilatörü kullanmadan önce dokun döndür dokun tekniği ile ay, gün ve yılı ayarlamak için veri düğmesini kullanın.
Saat Ayarı
Ventilatörü kullanmadan önce dokun döndür dokun tekniği ile doğru saati saat ve dakika cinsinden ayarlamak için veri
düğmesini kullanın.
Not:
Tarih ve/veya zamanı değiştirdikten sonra ventilatörü kapatın ve tekrar açın, yeni tarih/zaman ayarı ile EVENTS
(OLAYLAR) ve TRENDS (TRENDLER) koordinasyonunu sağlamak için “NEW PT” seçeneğini seçin.
L2786-116 Rev. L
38
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Kullanım Kılavuzu
AVEA’nın açılması
Ventilatörü açın, güç kablosunu uygun bir prize takın ve ventilatörün arka paneli üzerinde bulunan açma/kapama
düğmesine basın.
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
Şekil 2–43: Güç Düğmesi
Bu cihazın açılma süresi yaklaşık 7 saniyedir.
UYARI
Cihazın emniyetli şekilde kullanılması için elektrik kablosundaki topraklama iletkeni vasıtasıyla koruyucu bir
topraklama bağlantısının yapılması gereklidir. Koruyucu topraklama bağlantısının olmaması durumunda, izole
edilmiş görünen düğme ve kontroller dahil olmak üzere tüm iletken parçalar elektrik çarpmasına yol açabilir.
Elektrik çarpmalarından korunmak için elektrik kablosu bağlantıları gerektiği gibi yapılmış bir yuvaya takılmalı,
ventilatörün kendi güç kablosu kullanılmalı ve güç kablosu her zaman iyi durumda tutulmalıdır.
UYARI
Harici elektrik topraklama iletkeni düzenlemesinin bütünlüğü şüpheliyse, ventilatörü prizden çıkarın ve cihazı
dahili batarya veya opsiyonel harici batarya ile çalıştırın.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
39
Kullanıcı Doğrulama Testi
UYARI
Kullanıcı Doğrulama Testi daima hastadan uzakta yapılmalıdır.
Kullanıcı Doğrulama Testleri aşağıdaki üç adet alt testten oluşur ve cihaz yeni bir hastaya bağlanmadan önce
yapılmalıdır.
•
POST testi:
POST veya Açılma Self Testi kullanıcıya açıktır ve sadece ventilatör bir hata ile karşılaştığında mesaj gönderir.
Normal ventilasyon POST’un bitişini başlatır.
•
Genişletilmiş Sistem Testi (EST). Bu test sırasında ventilatör aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir:
Hasta devresi kaçak testi
Hasta devresi komplians ölçümü
Oksijen Sensörünün iki noktadan kalibrasyonu
•
Alarm Testi aşağıdakilerin doğrulanmasından oluşur:
Yüksek Ppeak alarmı
Ekstra Yüksek Ppeak Alarmı
Düşük Ve alarmı
Yüksek Ve alarmı
Yüksek Vt alarmı
Düşük O2 alarmı
Düşük Vt alarmı
Yüksek O2 alarmı
Düşük Ppeak alarmı
AC alarmı kaybı
Devre Bağlantısı Kesme
Yüksek Rate Alarmı
Apne Aralık alarmı
Düşük PEEP alarmı
DİKKAT
Yukarıdaki testlerden birinin başarısız olması ventilatörün çalışmasını engellemez; ventilatörün hastada kullanılmadan
önce düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi gerekir.
Açılma Self Testi (POST)
Bu test otomatik olarak çalışır ve aşağıdaki kontrolleri yapar:
•
İşlemci Self Kontrolü
•
ROM Kontrol Toplamı
•
RAM Testi
POST, sesli bir alarm duyulduğunda sesli alarmları ve Kullanıcı Arabirim Modülü üzerindeki LED’ler yanıp söndüğünde
LED’leri de kontrol eder. Normal ventilasyon POST’un bitişini başlatır.
L2786-116 Rev. L
40
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Kullanım Kılavuzu
Genişletilmiş Sistem Testi (EST)
EST işlevine burada gösterildiği gibi Ayar ekranından erişilir. Bu ekranı açmak için UIM’nin sol alt kısmındaki SETUP
düğmesine basın.
Şekil 2–44: Ayar Ekranı
Seçmek için EST dokunmatik ekran düğmesine basın.
Hastayı çıkarmanızı ve hasta Y noktasını kilitlemenizi belirten bir
mesaj görüntülenir.
Hasta bağlantısının kesildiğini ve devre Y noktasının kapatıldığını
teyit ettikten sonra Devam (Cont) düğmesine basın.
Ventilatör EST’ye başlar ve geri sayım yapan bir saat görüntülenir.
Bu test sırasında ventilatör aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir:
•
Hasta devre kaçak testi
•
Hasta devre kompliansı ölçümü
•
Oksijen sensörünün iki noktada kalibrasyonu
Hasta devre kompliansı ölçümü ve kaçak testi oksijen sensörü
kalibrasyonuyla aynı anda gerçekleştirilir. EST testi için maksimum
süre 90 saniyedir. EST’yi herhangi bir anda yeniden başlatmak için,
İptal (Cancel) düğmesine basarak ayar ekranına geri dönün.
Şekil 2.45a Hastayı Çıkarın Talimat
ı
Şekil 2.45b EST Yürütülüyor
Her test tamamlandıktan sonra ventilatörde ilgili testin yanında
“Başarılı” veya “Başarısız” mesajı görüntülenir.
Test tamamlandıktan sonra, ayar ekranına dönmek için devam
tuşuna basın.
Şekil 2.45c EST Tamamlandı
Şekil 2–45: EST Ekranları
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
41
AVEA’nın devre komplians ölçümünü yapması için “SET UP ACCEPT” tuşuna basılmalıdır. Bu durumda, güç kapalı olsa
bile, “SAME PT” seçeneği seçilmişse, devre komplians ölçümü elde edilmeye devam edilir. “NEW PT” seçilmişse, bu
özelliğin kullanılması için EST gereklidir.
Not:
Ventilatörü bir oksijen kaynağına bağlamazsanız, Oksijen Sensörü Kalibrasyonu hemen başarısız olur.
Alarm Testi
Not:
Oksijen sensörünün gerektiği gibi kalibre edilmesi için Manuel Alarm Testi uygulamadan önce daima bir EST
uygulamalısınız.
UYARI
Kullanıcı Doğrulama Testi daima hasta yokken yapılmalıdır.
DİKKAT
Her alarm doğrulama testinden sonra, bir sonraki teste geçmeden önce alarm limitlerinin bu bölümde belirtilen önerilen
seviyelere ayarlandığından emin olun.
Test Ayar Gereklilikleri:
Hava Besleme Basıncı
O2 Besleme Basıncı
AC Hat Voltajı
Hasta Devresi
Komplians
Rezistans
Yetişkin Ayarı
Pediatrik Ayarı
Yenidoğan Ayarı
> 2,1 bar (30 psig)
Aynı
Aynı
> 2,1 bar (30 psig)
Aynı
Aynı
115 + 10 VAC
Aynı
Aynı
2 m (6 ft) Yetişkin
2 m (6 ft) Yetişkin
Bebek
20 ml/cmH2O
20 ml/cmH2O
Belirtilmemiş
5 cmH2O/L/san
5 cmH2O/L/san
Belirtilmemiş
Varsayılan ayarları kullanarak AVEA ventilatör üzerinde Alarm Testi uygulamak için aşağıdaki adımları uygulayın
(Alarm Testi bölümünün sonuna Yetişkin, Pediatrik ve Neonatal hasta boyutları için varsayılan ayarları tanımlayan
bir tablo konulmuştur).
1. Hava ve oksijen gaz beslemesi için uygun bağlantıları yapın. Elektrik kablosunu uygun bir prize takın. Uygun boyuttaki
hasta devresini takın ve ventilatörde akciğeri test edin.
2. Ventilatörü açın ve Hasta Seçme Ekranı göründüğünde NEW PATIENT (yeni hasta) seçeneğini seçin. PATIENT
ACCEPT (hasta kabul) tuşuna basarak bu seçimi onaylayın. Bu, Manuel Alarm Testi için gerekli varsayılan ayarları
etkinleştirecektir.
3. Hasta Türü Seçme Ekranından testiniz için ilgili hasta türünü (Adult (yetişkin) Pediatric (pediatrik) veya Neonate
(Yenidoğan)) seçin. SIZE ACCEPT (boyut kabul) tuşuna basarak bu seçimi onaylayın. Humidifier Active (Nemlendirici
Aktif) ayarını off (kapalı) konumuna getirin.
4. Ventilasyon Ayar Ekranında istenen değişiklikleri veya girişleri yapın ve ayarları SETUP ACCEPT (ayar kabulü) tuşuna
basarak onaylayın.
5. Kullanıcı arabiriminin sağ üst kısmındaki Alarm Limits (alarm limitleri) tuşuna basın.
L2786-116 Rev. L
42
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Kullanım Kılavuzu
6. Alarmların aktif olmadığını doğrulayın ve kullanıcı arabiriminin üst sağ tarafındaki alarm sıfırlama düğmesine basarak
alarm göstergesini silin.
7. % O2 kontrolünü 100%’e ayarlayın. Oksijen sensörünü ventilatörün arka panelinden çıkarın ve Düşük O2 alarmının
devreye girdiğini doğrulayın. Sensör arka panele takılı değilken O2 kontrol ayarını %21ye geri döndürün. Sensörünü arka
panelden çıkarın. Harici bir oksijen akış ölçerinden sensöre blow-by uygulayın. Bu ikinci alarm 15 saniye içinde veya bir
solunum döngüsü sırasında etkinleşmelidir. Alarm sıfırlama düğmesine basarak tüm alarm mesajlarını temizleyin.
8. PEEP ayarını 0 değerine getirin. Düşük PEEP alarmını 0 değerine getirin. Hasta Y bağlantısını test akciğerinden sökün.
Circuit Disconnect (Devre Bağlantısı Kesildi) alarmından sonra Düşük Ppeak alarmının devreye girdiğini doğrulayın. Bu
ikinci alarm 15 saniye içinde veya bir solunum döngüsü sırasında etkinleşmelidir. Test akciğerini devreye tekrar bağlayın
ve alarmı sıfırlama düğmesine basarak silin.
9. Elektrik kablosunu prizden çıkarın. AC Kaybı alarmının devreye girdiğini doğrulayın. Elektrik kablosunu tekrar takın.
Sıfırlama düğmesine basarak alarmı silin.
10. Ekzalasyon boşaltma portunu kapatın. Yüksek Ppeak alarmının devreye girmesinden 5 saniye sonra Ekstra Yüksek
Zirve Alarmının devreye girdiğini doğrulayın.
11. Kontrol ayarını 1 bpm’ye ayarlayın. 20 saniyelik varsayılan ayardan sonra Apne Aralığı alarmının devreye girdiğini
doğrulayın. Kontrol ayarını varsayılan değere geri döndürün ve sıfırlama düğmesine basarak alarmı silin.
12. Düşük PEEP alarmı ayarını ventilatörünüzün PEEP varsayılan kontrol ayarının üzerindeki bir değere ayarlayın. Düşük
PEEP alarmının devreye girdiğini onaylayın. Alarm ayarını varsayılan değere geri döndürün ve sıfırlama düğmesine
basarak alarmı silin.
13. Yüksek Ppeak alarm ayarını ölçülen zirve basıncı veya neonatal ventilasyonun altındaki bir değere ventilatörünüzdeki
İnspirasyon Basıncı için varsayılan kontrol ayarına ayarlayın. Yüksek Ppeak alarmının devreye girdiğini onaylayın. Alarm
ayarını varsayılan değere geri döndürün ve sıfırlama düğmesine basarak alarmı silin.
14. Düşük Ve alarm ayarını ventilatörünüzde ölçülen Ve ayarının üstündeki bir değere ayarlayın. Düşük Ve alarmının
devreye girdiğini onaylayın. Alarm ayarını varsayılan değere geri döndürün ve sıfırlama düğmesine basarak alarmı silin.
15. Yüksek Ve alarm ayarını ventilatörünüzde ölçülen Ve ayarının altındaki bir değere ayarlayın. Yüksek Ve alarmının
devreye girdiğini onaylayın. Alarm ayarını varsayılan değere geri döndürün ve sıfırlama düğmesine basarak alarmı silin.
16. Yüksek Vt alarm ayarını ventilatörünüzde ayarlanan Vt ayarının altındaki bir değere ayarlayın. Yüksek Vt alarmının
devreye girdiğini onaylayın. Alarm ayarını varsayılan değere geri döndürün ve sıfırlama düğmesine basarak alarmı silin.
17. Düşük Vt alarm ayarını ventilatörünüzde ayarlanan Vt ayarının üstündeki bir değere ayarlayın. Düşük Vt alarmının,
Özellik ekranında VTE hassasiyeti için ayarlanan nefes sayısından sonra etkinleştiğini doğrulayın. Alarm ayarını
varsayılan değere geri döndürün ve sıfırlama düğmesine basarak alarmı silin.
18. Yüksek Rate alarmı ayarını ventilatörünüzün varsayılan oran kontrol ayarının altındaki bir değere ayarlayın. Alarmın
devreye girdiğini doğrulayın. Alarmı varsayılan değere geri döndürün ve sıfırlama düğmesine basarak alarmı silin.
19. Hasta devresinin inspirasyon kolunu kapatın. Devre Oklüzyon alarmının devreye girdiğini doğrulayın.
DİKKAT
Yukarıdaki testlerden birinin başarısız olması ventilatörün çalışmasını engellemez; ventilatörün hastada kullanılmadan
önce düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi gerekir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
43
Yetişkin, Pediatrik ve Yenidoğan için Varsayılan Ayarlar
Varsayılan ayarlar açma düğmesi açıkken “New Patient” (yeni hasta) düğmesine bastığınızda etkinleşen çalışma ile ilgili
ayarlardır.
Ventilasyon Ayarı
ET boru Çapı
ET Boru Uzunluğu
Yapay Havayolu
Kompansesi
Kaçak Kompansesi
Devre Komplians
Kompansesi
(Circ Comp)
Nemlendirici
Hasta Ağırlığı
Ana Kontroller
Solunum Türü/Modu
Breath Rate
(Solunum Hızı)
-RateTidal Volume (Tidal
Hacim)
-VolumePeak Flow
(Zirve Akışı)
Inspiratory Pressure
(İnspirasyon
Basıncı)
-Insp PresInspiratory Pause
(İnspirasyon
Durdurma)
-Insp Pauseİnspirasyon Süresi
(InspTime)
PSV
PEEP
Inspiratory Flow
Trigger (İnspirasyon
Akışı Tetiklemesi)
-Flow Trig%O2
Gelişmiş Ayarlar
Vsync
Vsync Rise
(Vsync Artışı)
İç Çekme (Sigh)
Dalgaformu
Durağan Akış
(Bias Flow)
L2786-116 Rev. L
Yetişkin Ayarı
Pediatrik Ayarı
Yenidoğan Ayarı
7,5 mm
30 cm
Kapalı
5,5 mm
26 cm
Kapalı
3,0 mm
15 cm
Kapalı
Kapalı
0,0 ml/cmH2O
Kapalı
0,0 ml/cmH2O
Aktif Açık
1 kg
Aktif Açık
1 kg
Yetişkin Ayarı
Pediatrik Ayarı
Yenidoğan Ayarı
Hacim A/C
12 bpm
Hacim A/C
12 bpm
TCPL A/C
20 bpm
500 ml
100 ml
2,0 ml
60 L/dak.
20 L/dak.
8 L/dak.
15 cmH2O
15 cmH2O
15 cmH2O
0,0 san.
0,0 san.
0,0 san.
1,0 san.
0,75 san.
0,35 san.
0 cmH2O
6 cmH2O
1,0 L/dak.
0 cmH2O
6 cmH2O
1,0 L/dak.
0 cmH2O
3 cmH2O
0,5 L/dak.
%40
%40
%40
Yetişkin Ayarı
0 (kapalı)
5
Pediatrik Ayarı
0 (kapalı)
5
Yenidoğan Ayarı
Belirtilmemiş
Belirtilmemiş
0 (kapalı)
1 (Dec)
2,0 L/dak.
0 (kapalı)
1 (Dec)
2,0 L/dak.
Belirtilmemiş
1 (Dec)
2,0 L/dak.
Kapalı
0,0 ml/cmH2O
Yenidoğanlarda aktif
değildir.
Aktif Açık
1 kg
44
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Inspiratory Flow
Trigger (İnspirasyon
Akışı Tetiklemesi)
(Pres Trig)
PSV Rise
(PSV Artışı)
PSV Cycle
(PSV Dönüşümü)
PSV Tmax
Machine Volume
(Makine Hacmi)
-Mach VolVolume Limit
(Hacim Sınırı)
(Vol Limit)
İnspirasyon Artışı
(Insp Rise)
Flow Cycle
(Akış Dönüşümü)
T High PSV
T High Sync
T Low Sync
İstem Akışı
Alarm Ayarları
High Rate
(Yüksek Hız)
Yüksek Tidal Hacim
(High Vt)
Düşük Tidal Hacim
(Low Vt)
Ekzalasyon Düşük
Dakika Hacmi
(Low Ve)
Ekzalasyon Yüksek
Dakika Hacmi
(High Ve)
Düşük İnspirasyon
Basıncı (Low Ppeak)
Yüksek İnspirasyon
Basıncı
(High Ppeak)
Low PEEP
(Düşük PEEP)
Apne Aralığı
Yardımcı Kontroller
Elle Solunum
(Manual Breath)
Emme
↑ O2
Nebulizör
İnspirasyon Tutma
(Insp Hold)
Ekspirasyon Tutma
(Exp Hold)
Kullanım Kılavuzu
Yetişkin Ayarı
3,0 cmH2O
Pediatrik Ayarı
3,0 cmH2O
Yenidoğan Ayarı
3,0 cmH2O
5
5
5
%25
%25
%10
5 san.
0L
0,75 san.
0 ml
0,35 san.
0 ml
2,50 L
500 ml
300,0 ml
5
5
5
%0 (kapalı)
%0 (kapalı)
%0 (kapalı)
Kapalı
%0
%0
Açık
Kapalı
%0
%0
Açık
Belirtilmemiş
Belirtilmemiş
Belirtilmemiş
Açık
Yetişkin Ayarı
75 bpm
Pediatrik Ayarı
75 bpm
Yenidoğan Ayarı
75 bpm
3,00 L
1000 ml
300 ml
0,0 L
0,0 ml
0,0 ml
1,0 L
0,5 L
0,5 L
30,0 L/dak.
30,0 L/dak.
5,0 L/dak.
8 cmH2O
8 cmH2O
5 cmH2O
40 cmH2O
40 cmH2O
30 cmH2O
3 cmH2O
3 cmH2O
1 cmH2O
20 san.
20 san.
20 san.
Yetişkin Ayarı
---
Pediatrik Ayarı
---
Yenidoğan Ayarı
---
--%79
-----
--%79
--%20
---
---
---
---
---
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
45
AVEA Kullanıcı Doğrulama Testi Kontrol Listesi
Makine Seri Numarası:________________________________ Test Tarihi: __________________
TEST
GEÇTİ
Otomatik Testler
Açık self testi
Hasta devre kaçak testi
Hasta devre kompliansı ölçümü
Oksijen sensörünün iki noktada kalibrasyonu
Manuel Alarm Kontrolleri
Yüksek Rate Alarmı
Düşük Vte Alarmı
Yüksek Vte Alarmı
Düşük Ve Alarmı
Yüksek Ve Alarmı
Düşük Ppeak Alarmı
Yüksek Ppeak Alarmı
Düşük PEEP Alarmı
Apne Aralık Alarmı
Uzatılmış Yüksek Ppeak Alarmı
Devre Bağlantısı Kesilme Alarmı
Devre Oklüzyon Alarmı
AC Kaybı Alarmı
Yüksek O2 Alarmı
Düşük O2 Alarmı
Testi Yapanın İmzası:_______________________________________________
Unvan___________________________________________________________
L2786-116 Rev. L
BAŞARISIZ
46
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Kullanım Kılavuzu
AVEA Sorun Giderme
Herhangi bir potansiyel sorun olması durumunda ventilatörü hastadan çıkarın
Belirti
EST başarısız – Kaçak Başarısız
Sorun
Devre Y bağlantısı tam olarak
kapatılmamış
Hasta devresinde kaçak
Filtre kartuşu gerektiği gibi
oturmamış
EST başarısız - O2kalibrasyonu
başarısız
Proksimal akış sensöründen ölçüm
gelmiyor
Ekzalasyon köşesinde kaçak
O2 sensöründeki konektör düzgün
bağlanmamış
Giriş gaz basıncı çok düşük
Arızalı O2 sensörü
Sensör / Hasta türü uyumlu değil
Sensör takılı değil
Proksimal akış sensörleri olmadan
çalışırken Vti > Vte
Vte > Vti
Harici bağlantı gevşek
Sensör arızalı
Dahili hata
Test akciğeri üzerinde çalışırken
Normal Durum
Değerler ventilatörün özelliklerinin
+/-%10’u içindeyse normaldir
Ekspirasyon akış sensörü arızalı
Hasta devresi, su kolektörü veya
ekzalasyon sisteminde kaçak
Değerler ventilatörün özelliklerinin
+/-%10’u içindeyse normaldir
Ekspirasyon akış sensörü arızalı
Hasta devresi, su kolektörü veya
ekzalasyon sisteminde kaçak
Dahili hata
Çözüm (çözümler)
Devre y bağlantısının tam olarak
kapatıldığından emin olun
Devredeki kaçakları kontrol edin ve
devre konektörlerini ventilatöre
tekrar yerleştirin. Gerekirse devreyi
değiştirin.
Ekzalasyon kartuşunu çıkarın ve
bağlantıların durumunu kontrol
edin. Tekrar takın ve tekrar kontrol
edin. Gerekirse değiştirin
Ekzalasyon diyaframını değiştirin.
Sensör bağlantısını kontrol edin
Giren hava ve oksijen basıncının
20 psig’un üzerinde olduğunu
doğrulayın
O2 Sensörünü değiştirin
Doğru sensör/mod konfigürasyonu
için kullanım kılavuzuna bakın
Sensörün hem hasta Y parçasına
hem de ventilatöre düzgün şekilde
bağlandığından emin olun.
Harici bağlantıyı kontrol edin
Sensörü değiştirin
Teknik Servisi Arayın
İşlem gerekmez
Belirtilen değer içindeyse işlem
gerekmez
Ekspirasyon akış sensörünü
temizleyin/değiştirin
Kaçak testini doğrulayın
Belirtilen değer içindeyse işlem
gerekmez
Ekspirasyon akış sensörünü
temizleyin/değiştirin
Kaçak testini doğrulayın
Teknik Servisi Arayın
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Belirti
Hacim dalga formu dahili sensör ile
hastadaki anahatın üstünde veya
altında
Hacim değerleri zaman içinde hatalı
veriliyor
Nebulizör çıkışı yok
FIO 2 monitörü yanlış veya monitörde
“***” ibaresi görünüyor
PEEP çok yüksek
Üniteye elektrik gelmiyor
Ünite batarya ile düzgün çalışmıyor
Sorun
Çözüm (çözümler)
Değerler ventilatörün özelliklerinin
+/-%10’u içindeyse normaldir
Ekspirasyon akış sensörü kötü
durumda
Dahili hata
Belirtilen değer içindeyse işlem
gerekmez
Ekspirasyon akış sensörünü
temizleyin veya değiştirin
Teknik Servisi Arayın
Akış sensöründe yabancı madde
Sensörü temizleyin/değiştirin
Dahili hata
Ventilatör kompresörle çalışıyor
Akış 15 L/dakikadan daha az
Dahili hata
O2 sensörü kalibrasyon gerektiriyor
Teknik Servisi Arayın
Duvar havasını bağlayın
Gerekirse akışı artırın
Teknik Servisi Arayın
EST uygulayın
O2 sensörü ömrünü tamamlamış
Ekzalasyon filtre kartuşu tıkanmış
veya doymuş
Ekzalasyon diyaframı arızalı
Elektrik giriş modülünde sigorta
atmış
Elektrik kablosu prize takılı değil
Batarya yeterli derecede şarj
edilmemiş
O2 Sensörünü değiştirin
Kartuşu değiştirin
Nemlendirici “Active on/off” ayarı
yanlış yapılmış
Şarj seviyesi göstergesi doğru değil – Batarya boş
Dahili batarya
• Dahili batarya belirtilen süre içinde Bakım ve test yapmak gerekir.
çalışmıyor.
• Pil şarj seviyesi gösterge LED’i
yeşil, ancak pilin çalışma süresi
belirtilenden daha az.
• Piller yeteri kadar şarj olmuyor.
L2786-116 Rev. L
Nemlendirici için “Active on” ve
“HME” için “Active off” seçin
Ekzalasyon diyaframını değiştirin
Sigortayı değiştirin
Bağlantıları kontrol edin
Dahili bataryanın tam olarak şarj
olması için en az 4 saat gerekiyor.
Tam olarak şarj edildiğini gösteren
yeşil LED göstergesi yanana kadar
harici bataryanın 12 saat şarj
edilmesi gerekir.
Tam şarj için en az 4 saat gerekir
Dahili Batarya Şarj Monitörü
Sıfırlama prosedürünü uygulayın
47
48
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Belirti
Sorun
Şarj seviyesi göstergesi doğru değil – Batarya boş
Harici batarya
Bağlantılar gevşek
Pille çalışma süresi azalmış
Batarya tam olarak şarj edilmemiş
Kompresör çalışmıyor
Otomatik tetikleme
Batarya arızalı
Dahili hata
Hassasiyet ayarları yanlış
Devrede kaçak var
Menfez INOP (Vent INOP) ekranı
Kompresörde düşük gaz alarmı
“Loss of gas” (Gaz yok) alarmı
Device Error (Cihazda Hata)
göstergesi
NCPAP Basınç Limiti
Talep Akışı kapalı
Sistem hatası
Dakika hacmi 40 L/dakikayı
geçiyor
Hava/Heliox konektörü gerektiği
gibi bağlanmamış
Dahili hata
Sensör arızalı
Kullanım Kılavuzu
Çözüm (çözümler)
Tam şarj için en az 12 saat gerekir
Bağlantıları kontrol edin
Dahili bataryanın tam olarak şarj
olması için en az 4 saat gerekiyor.
Harici bataryanın tam olarak
dolması için en az 12 saat şarj
edilmesi gerekir.
Teknik Servisi Arayın
Teknik Servisi Arayın
Akış ve basınç tetik ayarlarını
kontrol edin
Gerekirse EST uygulayın ve
kaçakları giderin. Sapma Akışı,
Akış Tetik ayarından yaklaşık
1,5 lm daha yükseğe
ayarlanmalıdır.
Talep Akışını açın
Teknik Servisi Arayın
Dakika hacmini düşürün
Bağlantıyı doğru yapın
Teknik Servisi Arayın
Sensörü değiştirin
Ekzalasyon akış sensörü bağlı
değil
O2 sensörü konektörü bağlı değil
Bağlantıları kontrol edin
Arızalı O2 sensörü
O2 sensörünü değiştirin
Dahili hata
Teknik Servisi Arayın
Bağlantı sırası yanlış
Harici pil bağlantısı elektrik kablosu
söküldükten sonra yapılmalıdır.
Hasta devresinin ekspirasyon
kolunun oklüzyonu
Tıkanmış ekspirasyon filtresi
Ekspirasyon kolunda bükülme
ve/veya su olup olmadığını kontrol
edin
Ekspirasyon filtresini değiştirin
O2 sensörünü kontrol edin
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Belirti
Düşük NCPAP Basıncı
Yüksek NCPAP Basıncı
Devre Bağlantısı Kesme
Hatalı barometrik basınç değeri
L2786-116 Rev. L
Sorun
Devre bağlantısı kesme
Devrede kaçak var
Hasta arabiriminde kaçak var
Hasta devresi tıkalı
Devrede su var
Hasta etkileşimi
Hasta devresinin bağlantısı kesik
Çözüm (çözümler)
Devreyi kontrol edin
Hasta arabirimini kontrol edin
Hasta devresini kontrol edin
Nazal prongları kontrol edin
Hasta devresini kontrol edin
Barometre kalibrasyon gerektiriyor CareFusion Teknik Destek
olabilir
bölümünü arayın
49
50
Cihaz Paketinin Açılması ve Kurulması
Kullanım Kılavuzu
Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Bölüm 3
Ventilatörün Çalıştırılması
Membran Düğmeler ve LED’ler
Şekil 3–1a: Düğme Simgelerini Gösteren Kullanıcı Arabirim Modülü (Uluslararası)
L2786-116 Rev. L
51
52
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Şekil 3–1b: Düğme Etiketlerini Gösteren Kullanıcı Arabirim Modülü (Ingilizce)
Şekil 3–1: Kullanıcı Arayüzü Modülü
Membran düğmeler, Dokunmatik Ekranın etrafında bulunan UIM kontrolleridir. Sağ üst köşeden (saat yönünde)
düğmelerin isimleri ve fonksiyonları aşağıda verilmiştir:
A.
Alarm Susturma (AlarmSilence – LED)
Bu düğmeye basıldığında alarmlar 2 dakika (± 1 saniye) süre ile ya da tekrardan bu düğmeye basılıncaya kadar susar.
VENT INOP (ventilatör çalışmıyor) alarmı verdiğinde bu düğme çalışmaz.
Not:
Alarm susturma düğmesine basmak belirli alarm durumlarından sonra sesli alarmların duyulmasını engellemez.
B.
Alarm Sıfırlama (Alarm Reset)
Aktif olmayan alarmlar için görsel göstergeleri iptal eder.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
C.
Ventilatörün Çalıştırılması
53
Alarm Limitleri (Alarm Limits)
Veri girişi veya ayar için alarm limitleri ekranını açar. Ekranı açar ve kapar.
Not:
Alarm Limitleri penceresi açıkken Freze düğmesine basmak otomatik olarak pencereyi ve kapatır ve grafikleri dondurur.
D.
Elle Solunum (Manual Breath)
Solunumun ekspirasyon safhasında bu düğmeye basıldığında geçerli ventilatör ayarlarında tek bir zorunlu solunum
yaptırılır. Inspirasyon sırasında tuşa basıldığında solunum gönderilmez.
Not:
Manual Breath düğmesi APRV / BIPHASIC’te aktif değildir.
E.
Emme (Suction) (LED)
Bu düğmeye basmak “Disconnect for Suction” (Emme Bağlantısının Kesilmesi) manevrasını başlatır.
Ventilatör:
•
2 dakika süreyle “Increase % O2” (% O2 Artışı) manevrasını etkinleştirir (bkz. Aşağıdaki O2 Artışı).
•
Devre bağlantı kesme alarmı aktifken, ventilatör dönüşümü durdurur ve bir sapma akışı ayarı yapar. Bağlantı
tekrar sağlandığında ventilatör otomatik olarak hastayı tespit eder ve normal ventilasyona devam eder.
•
120 saniye süreyle alarmları susturur.
“Disconnect for suction” manevrasının aktif olduğu 2 dakika sırasında SUCTION düğmesine tekrar basılması durumunda
manevra iptal edilir.
F.
O2 Artırma (Increase O2)
Bu düğmeye basıldığında ventilatör hastaya gönderilen oksijen konsantrasyonunu 2 dakika süresince artırır. 2 dakika
dolmadan ↑%O2 tuşuna tekrar basılırsa işlem iptal edilerek ventilatör ayarlandığı değerlerde çalışmaya devam eder.
Varsayılanlar:
+%20 Yenidoğan; %79 Yetişkin/Pediatrik
Yetişkin/Pediatrik:
Ayarlanan % O2 %79 üstü
Yenidoğan:
Ayarlanan % O2 %20 veya %100’ü, hangisi azsa
L2786-116 Rev. L
54
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
FIO2 Artışını konfigüre etmek için:
Özellikler Ekranındaki Konfigürasyon sekmesine gidin:
FIO2 Artışı:
Oksijen manevrasını artırma sırasında adım artışını yapılandırır. Ventilatörün ayarlanan FIO2 üzerine artıracağı oksijen
miktarını ayarlar.
Örnek:
FIO2 Artışı %20 olarak ayarlanmışsa
VE
Ayarlanan FIO2 %40’tır.
BU DURUMDA
FIO2 Artış Manevrası devreye girdiğinde FIO2 %40’a dönecek şekilde iki dakika süreyle %60’a
artar.
Bebekler için varsayılan ayar %20’dir ve Pediatrik ve Yetişkin uygulamalar için %79’dur.
Not:
Ayar menüsünden New Patient (Yeni Hasta) seçildiğinde ayarlar varsayılan değerlere dönecektir.
Not:
Oksijen Artırma manevrası sırasında FIO2’nun %100’ünün gönderilmesi için FIO2 Artışı ayarını maksimum değer olan
%79’a ayarlayın.
UYARI
Heliox işlemi sırasında “Suction” veya “Increase O2” düğmelerine basıldığında Heliox gönderimi kesilir. Tidal
hacmi 2 dakikalık “zaman aşımı” süresinden sonra veya düğmeye basıldığında akümülatör tahliye edilene kadar
bu durumdan etkilenir.
G.
Veri düğmesi (Data dial)
Dokunmatik ekranda seçilen alanın değerini değiştirir.
H.
Onay (Accept)
Dokunmatik ekrana girilen verileri onaylar.
I.
Iptal (Cancel)
Dokunmatik ekrana girilen verileri iptal eder. Ventilatör üzerinde ayarlı değerlerle ventilasyon yapmaya devam eder.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
J.
Ventilatörün Çalıştırılması
55
Ekspirasyon Tutma (Expiratory H)
Bir sonraki solunum aralığının başlangıcında EXP HOLD düğmesine basıldığında, ventilatör hastanın nefes alması ve
vermesini 20 veya daha az olan nefes hızları için maksimum 20 saniye (yetişkin/pediatrik), 20 saniyeden daha büyük
olan nefes hızları için 25 saniye veya 3 saniye (yenidoğan) süre ile engeller. Ekspirasyon Tutma TCPL solunumları
için aktif DEĞİLDİR.
K.
Inspirasyon Tutma (Elle)
INSP HOLD düğmesine basıldığında, hacim kontrolü veya basınç kontrol solunumunun ön ayarı gönderildiğinde,
hastaya maksimum 3,0 saniye (± 0,1 saniye) nefes verdirilmez.
L.
Nebulizör (Nebulizer)
Hesaplanan ve gönderilen akış > 15 L/dakika olması durumunda nebulizör takılıyken ve Nebulizör tuşuna basıldığında
ventilatör hastaya 10± 0,7 bar (1.5 psig) basınçta karışımlı hava gönderir.
Nebule edilmiş hava gönderilme işlemi 20 dakika sürer ve hastanın inspirasyon fazı ile senkronizelidir. 20 dakikalık
periyot bitmeden önce işlemi sonlandırmak için Nebulizör tuşu ikinci kez basın.
DIKKAT
Nebulizörü harici akış kaynağı ile kullanmak tavsiye edilmez.
UYARI
Nebulizör kullanmak hastaya gönderilen tidal hacimlerini etkileyebilir.
Not:
Heliox kullanırken nebulizörü çalıştırmayın.
M.
Hasta Türü (Patient Size)
UIM’nin altında bulunan Yetişkin, Pediatrik ve Neonat için Hasta Türü Göstergeleri hangi hastanın
seçildiğini gösterir. Bu LED göstergelerinde UIM üzerinde ilgili membran düğmesi yoktur.
Not:
Yeni hasta türü seçme modunda ventilasyon aktif modu mevcut olmadığında ventilatör hasta türünün değişmesine
olanak sağlamayacaktır. Ventilatörde, önce ventilasyon modunu değiştirmenizi belirten bir mesaj görüntülenecektir.
Örneğin, TCPL’nin aktif durumda olduğu bir neonatal ventilasyonda, hasta için mevcut modlardan birine geçmeden
pediatrik veya erişkin bir hasta için değişiklik yapamazsınız.
Makine Hacmi aktifken ventilatör tür değişikliklerine izin vermez. Hasta türünde değişiklik yapmadan önce Makine
Hacminin kapatılması gerektiğini belirten bir mesaj görüntülenir.
L2786-116 Rev. L
56
N.
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Panel Kilitleme (Panel Lock) (LED)
LOCK düğmesine basıldığında MANUAL BREATH, Emme, ↑ %O2, ALARM RESET, ALARM SILENCE ve LOCK
düğmeleri haricinde tüm kontroller pasif hale geçer.
O.
Yazdırma (Print)
PRINT tuşu görüntülenen ekranın içeriğini uygun şekilde bağlanmış bir paralel yazıcıya gönderir.
P.
Ayar (Setup)
Ventilatör Ayar ekranını açar.
Not:
Ayarı onaylamadan önce Ayar düğmesine ikinci kez basmak pencereyi kapatır ve daha önceki ayarlara geri dönülmesini
sağlar. Ayar ekranı ekran üzerinde bir onay düğmesini kullanır. Yeni hasta seçmeden hasta türünü değiştirmek için hasta
türü seçildikten sonra hasta Ayarının onaylanması gerekir.
Q.
Gelişmiş Ayarlar (Advanced Settings) (LED)
Veri girişi veya ayar için Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) ekranını açar. Ekranı açar ve kapar.
Not:
Advanced Setting penceresi açıkken Freze düğmesine basmak otomatik olarak pencereyi ve kapatır ve grafikleri
dondurur.
R.
Mod
Veri girişi ya da ayar yapmak için Mode Select (mod seçimi) ekranını açar/kapatır. Dokunmatik ekranın üstündeki Mode
göstergesine basarak da ekrana ulaşılabilir.
Not:
Modu onaylamadan önce Mode düğmesine ikinci kez basmak pencereyi kapatır ve daha önceki ayarlara geri
dönülmesini sağlar. Mod ekranı ekran üzerinde bir onay düğmesini kullanır.
S.
Olay
Bazı olaylar otomatik olarak kaydedilir ve bu ekranı görüntülemek için diğerlerine manuel olarak girilebilir. Olayların tam
listesi için bkz. “Bölüm 4 Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar”.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
T.
Ventilatörün Çalıştırılması
57
Dondurma (Freeze)
FREEZE düğmesi ile o anki ekran dondurularak bir süre için askıya alınır, tekrardan o düğmeye basıldığında gerçek
zamanlı ekran açılır. Ekran donmuşken, hareket ettirilebilen bir imleç görünür. Kursor ekrandaki Data Dial (veri çağırma)
özelliğine getirilerek dalga formu ile döngü veya trend arasında geçişler yapılır. Ekrana geri dönmek için Freze
düğmesine bir kez daha basın.
Şekil 3–2’de akış/hacim döngüsü “donma” modunda gösterilmiştir. Imleçler “donmuş” döngü eğimini bir X-Y çizgisi ile
izler. Döngü eğimi değerleri aşağıda gösterildiği gibi görüntülenir.
Çizgili İmleç
Hattı
Akış / Hacim
Döngüsü
İzleme
Şekil 3–2: Donma Modunda Akış/Hacim Döngüsü
L2786-116 Rev. L
Döngü izlemesinde
çeşitli noktalardaki
X ve Y değerlerini
gösteren bayrak
İmleç “X”
eksenini Sıfırda
kapsamaktadır
58
U.
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Ekranlar (Screens)
Ekran Seçim kutusunu (Şekil 3–3) açar. Dokunmatik ekranın üstündeki Screen göstergesine basılarak da bu pencere
açılabilir.
Not:
Screens düğmesine ikinci kez basıldığında pencere kapanır.
Şekil 3–3: Ekran Seçme Kutusu
V.
Ana (Main)
Ana ekrana döndürür.
W. Alarm Durumu LED’leri (Alarm Status LEDs)
UIM ekranının sağ üst köşesinde, yüksek veya orta derecede önceliği gösteren sarı ya da kırmızı olarak yanıp sönen
Alarm durum göstergeleridir (bkz. “Bölüm 5 Hacimsel Kapnografi”).
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
59
Hasta Ayarları
Hasta Seçim (Patient Select) Ekranı
Hasta Seçim ekranı geçerli hasta için ventilasyonu kaldığı yerden başlatmanızı ESKİ AYARLARI SÜRDÜR (RESUME
CURRENT) veya ventilatör ayarlarını yeniden yapılandırmak için NEW PATIENT (YENI HASTA) seçeneğini seçmenizi
sağlar.
Şekil 3–4: Hasta Seçim Ekranı
Resume Current (eski ayarları sürdür), düğmesine basıldığında, ventilatör önceki hastanın ventilasyon ayarlarıyla
çalışmaya başlar.
New Patient (yeni hasta) düğmesine basıldığında kayıtlı bütün trend bilgileri ile döngüler silinir ve ventilatörün bütün
ayarları varsayılan (default) ayarlara döner.
Patient Accept (hasta kabul) düğmesine basılarak seçim onaylanır.
L2786-116 Rev. L
60
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Hasta Türü Seçim (Patient Size Select) Ekranı
Yeni hasta ayar sırasındaki ilk adımda Hasta Türü Seçim ekranı görüntülenir.
Not:
SETUP ACCEPT (AYAR ONAYLAMA) düğmesi basılı olduğu sürece yeni hasta türü seçimi aktif olmayacaktır.
Şekil 3–5: Hasta Türü Seçim Ekranı
Not:
Yeni hasta türü seçme modunda ventilasyon aktif modu mevcut olmadığında ventilatör hasta türünün değişmesine
olanak sağlamayacaktır. Ventilatörde, önce ventilasyon modunu değiştirmenizi belirten bir mesaj görüntülenecektir.
Örneğin, TCPL’nin aktif durumda olduğu bir neonatal ventilasyonda, hasta için mevcut modlardan birine geçmeden
pediatrik veya erişkin bir hasta için değişiklik yapamazsınız.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
61
Ventilasyon Ayarları
Ventilasyon Ayar Ekranı
Şekil 3–6: Ventilasyon Ayar Ekranı
Ayar (Setup) ekranındaki kontroller aşağıdaki değerlere ayarlanabilir:
Suni Hava Kompansesi (AAC)
Aralık:
AÇIK/KAPALI
Varsayılan:
OFF (KAPALI)
Suni Hava Kompansesi özelliği açıldığında, ventilatör otomatik olarak endotrakeal borudaki basıncı hesaplar ve
ayarlanan basıncı endotrakeal borunun distal (karena) ucuna göndermek için hava basıncını ayarlar. Bu hesaplama
akış, gaz kompozisyonu (Heliox veya Nitrojen/Oksijen), Ayarlanan Oksijenin Bölümü (FIO2), boru çapı, uzunluk ve
hastanın türüne [Adult (Yetişkin), Pediatric (Pediatrik) ve Neonate (Yenidoğan)] göre faringeal eğrilik hesaba katılarak
yapılır. Bu kompense sadece uygulama esnasında görülür. Suni Hava Kompansesi tüm Basınç Desteği ve Akış Döngülü
Basınç Kontrol Nefes Almalarda aktiftir.
Not:
Izlenen hava basıncı (soluma) Suni Hava Kompansesi devrede olduğunda ayarlanan değerlerden daha yüksek olur.
UYARI
Bir hastaya ventilasyon yapıldığı sırada Suni Hava Kompansesinin devreye sokulması, hava basıncının birden
en üst noktaya çıkmasına ve bunun sonucunda dalgalanma hacmi artar. Aşırı dalgalanma hacmi verilmesi riskini
en aza indirmek için hasta ventilatöre bağlıyken Suni Hava Kompansesini çalıştırdığınızda dikkatli olun.
L2786-116 Rev. L
62
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Soluma basıncı sıfıra ayarlanmış olsa bile, Suni Hava Kompansesi endotrakeal tüpün direncini kompanse etmek için
yükselen bir hava basıncı verecektir.
Açıldığında, Suni Hava Kompansesi (AAC) gösterge lambası, tüm ventilasyon modlarında, Suni Hava Kompansesi
geçerli modda devrede olmasa bile (örn. hacmi kontrol edilen nefesler) dokunmalı ekranda görüntülenir. Bunun amacı,
Suni Hava Kompansesinin açık olduğu ve Basınç Desteği modu veya bir kombinasyon modu seçilirse Suni Hava
Kompansesinin devreye gireceği konusunda sizi uyarmaktır. (örn. Hacim Kontrolü SIMV) seçildiğinde.
Tüp Çapı:
Aralık:
Varsayılan:
2,0 – 10,0 mm
7,5 mm
5,5 mm
3,0 mm
(Yetişkin)
(Pediatrik)
(Yeni doğan)
Aralık:
2,0 – 30,0 cm
2,0 – 26,0 cm
2,0 – 15,0 cm
(Yetişkin)
(Pediatrik)
(Yeni doğan)
Varsayılan:
30,0 cm
26,0 cm
15,0 cm
(Yetişkin)
(Pediatrik)
(Yeni doğan)
Tüp uzunluğu:
Kaçak Kompansesi (LEAK COMP)
Aralık:
AÇIK/KAPALI
Varsayılan:
OFF (KAPALI)
Nefes alıp verme sırasında, PEEP, Akış Kontrol Valfi (FCV) ile Nefes Valfi (ExV) tarafından korunur. ExV basınç servosu
PEEP hedef basıncına ayarlanır ve FCV basınç servosu PEEP – 0,4 cmH2O hedef basıncına ayarlanır. ExV servosu,
basınç hedef değerin üstünde olduğunda devreye girer ve FCV, basınç, hedef değerden hasta türü için maksimum akış
oranının altına indiği zaman destek sağlar. Nefes verme sırasında aktif değildir.
Devre Kompliansı
Devre Kompliansı aktifken, hacim kontrollü veya hedeflenen nefes sırasında gönderilen gaz hacmi ayarlanan hacme
yükselir ve devrenin komplians etkisi nedeniyle hacim kaybına istinaden artar.
Ekzalasyon hacmi monitörleri tüm ventilasyon modlarında komplians kompansesi hacmine
ayarlanmıştır.
Aralık:
0,0 ila 7,5 ml/cmH2O
Varsayılan:
0,0 ml/cmH2O
Devre kompliansı, Genişletilmiş Sistem Testi (EST) sırasında ventilatör tarafından otomatik olarak ölçülür. Değer manuel
olarak girilemez.
Not:
Hacim kontrollü ventilasyonda Tidal Hacim ayarı için, PRVC’de Hedef Tidal Hacim için ve yalnızca Yetişkin ve Pediatrik
uygulamalarda Makine Hacmi için aktif olarak ayarlanmıştır. Devre kompliansı Ayar ekranında görüntülenmesine
rağmen neonatal hastalar için aktif değildir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
63
Nemlendirici
Kullanılan nemlendirme türü aktif veya pasif olarak ayarlanabilir (ON-AÇIK/aktif veya OFF-KAPALI/pasif).
Aktif nemlendirme %99 RH değerini varsayar; pasif nemlendirme ise HME kullanılarak %60 RH değerini varsayar
Bu özellik, BTPS düzeltme faktörünü doğru ekzale edilmiş tidal hacimlerine ayarlar.
Aralık:
Aktif AÇIK/KAPALI
Varsayılan:
Aktif AÇIK
Not:
Nemlendirici özelliğinin yanlış ayarlanması izlenen ekzale hacminin doğruluğunu etkileyecektir.
Hasta Ağırlığı
Hasta Ağırlığı aşağıdaki aralıklarda ayarlanabilir.
Yetişkin:
Pediatrik:
Yeni doğan:
1 – 300 Kg
1 – 75 Kg
0,1 – 16 Kg
Varsayılan:
1 Kg
Hasta ağırlığı klinisyen tarafından belirlenen bir değişkendir ve izlenen hacmin ağırlık birimi olarak görüntülenmesi
amacıyla kullanılır.
Kimlik Bilgisi
Hasta Kimlik Bilgisi. 24 karakterlik (iki x 12 karakter), alfanümerik hasta kimliği girebilirsiniz. Bir hasta kimliği yaratmak
için, Dokunmatik Ekranda doğrudan Hasta KİMLİĞİ alanına basın.
Hasta kimliği için mevcut karakterleri gösteren ikinci bir ekran belirir. UIM’nin altındaki veri düğmesini döndürerek
(Şekil 3–7) karakterler arasında gidip gelebilirsiniz. ACCEPT (ONAYLA) düğmesine basarak her karakteri onaylayın ve
Hasta Kimlik kodunu oluşturun.
Hasta kimlik kodu girildikten sonra Hasta Kimlik kodunun tümünü kabul etmek için Hasta KIMLIĞI alanında Dokunmatik
Ekrana doğrudan tekrar basın.
Kalan ekran parametrelerini kontrol edin ve ayarlar doğruysa, SETUP ACCEPT düğmesine basın.
Şekil 3–7: Veri Düğmesi, Onay ve Iptal Düğmesi
Not:
Ayar işlemi süresince, seçilen mod için (altı çizili) aktif olan primer solunum kontrolleri dokunmatik ekranın altında
görüntülenir. Ayrıca Gelişmiş Ayarlar ve Alarm Limitleri iletişim kutusu da ayar sırasında açılır. Tüm kontroller aktiftir ve
Ayar Ekranından değiştirilebilir.
L2786-116 Rev. L
64
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Not:
Ayar düğmesi Pflex, MIP/100 ve AutoPEEP manevraları sırasında devre dışı kalır. Özofajiyal manevra sırasında
etkindir.
EST (Genişletilmiş Sistem Testi)
Ayar ekranından, EST
düğmesine basın.
Şekil 3–8: Ayar Ekranı, EST Düğmesi
Hastayı çıkarmanızı ve hasta Y noktasını kilitlemenizi belirten bir mesaj görüntülenir. Hasta bağlantısının kesildiğini ve
devre Y noktasının kilitlendiğini onayladıktan sonra Continue (Cont) (Devam) tuşuna basın.
Ventilatör EST’ye başlar ve geri sayım yapan bir saat görüntülenir. EST sırasında ventilatör aşağıdaki işlemleri
gerçekleştirir:
•
Hasta devre kaçak testi.
•
Hasta devre kompliansı ölçümü.
•
Oksijen sensörünün iki noktada kalibrasyonu.
Hasta devre kompliansı ölçümü ve kaçak testi oksijen sensörü
kalibrasyonuyla aynı anda gerçekleştirilir. EST testi için
maksimum süre 90 saniyedir. EST’yi herhangi bir anda yeniden
başlatmak için, Iptal düğmesine basarak ayar ekranına geri
dönün.
Her test tamamlandıktan sonra ventilatörde ilgili testin yanında
“Başarılı” veya “Başarısız” mesajı görüntülenir.
AVEA’nın devre komplians ölçümünü yapması için “SET UP
ACCEPT” tuşuna basılmalıdır. Bu durumda, güç kapalı olsa bile,
“SAME PT” seçeneği seçilmişse, devre komplians ölçümü elde
edilmeye devam edilir. “NEW PT” seçilmişse, bu özelliğin
kullanılması için EST gereklidir.
Şekil 3–9: Genişletilmiş Sistem Testi Ekranları
Test tamamlandıktan sonra, ayar ekranına dönmek için Devam tuşuna basın.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
Not:
Ventilatör bir oksijen beslemesine bağlı DEĞİLSE, O2 Sensör Kalibrasyonu anında başarısız olacaktır.
DIKKAT
Yukarıdaki testlerden birinin başarısız olması ventilatörün çalışmasını engellemez; ventilatörün hastada kullanılmadan
önce düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi gerekir.
L2786-116 Rev. L
65
66
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Ventilasyon Solunum Türünün ve Modunun Ayarlanması
LCD ekranın solundaki Mode düğmesine basarak Mod şeçeneklerine ulaşın.
Şekil 3–10: Yetişkin ve Pediatrik Mod Seçim Ekranı
Şekil 3–11: Infant Mod Seçim Ekranı (nCPAP olmadan)
Mod Seçim ekranında gösterilen seçimler solunum türü ve ventilasyon modu seçeneklerinin bir kombinasyonudur. (örn.
Yardım/Kontrollü bir hacmi sınırlı solunum Hacim A/C olarak gösterilir). APNEA Backup (APNE Yedekleme) CPAP / PSV
veya APRV / BIPHASIC modu seçildiğinde ekranda görülür. Apne Yedekleme Yardım Kontrolü modunda, SIMV, APRV /
BIPHASIC ve CPAP/PSV modlarında aktiftir.
Not:
CPAP/PSV veya APRV / BIPHASIC (Hava Basıncı Tahliye Ventilasyonu) seçildiğinde, aşağıdakileri yapmanız gerekir
1. CPAP/PSV veya APRV / BIPHASIC için temel ve gelişmiş ayarları yapın
2. Apne Ayarları düğmesine basarak APNE Yedekleme modu için solunum türünü seçin
3. Dokunmatik ekranın alt tarafında görünen temel ve gelişmiş ayarları seçilen apne solunum türü için MODE ACCEPT
düğmesine basmadan önce ayarlayın. MODE ACCEPT düğmesine basıldıktan sonra, apne solunum türü kontrolleri
ekranda görünmez. Sadece aktif olan ve CPAP/PSV veya APRV/BIPHASIC için gerekli kontroller ekranda görülür.
Apne yedekleme ayarlarını tekrar görüntülemek için istediğiniz an Mode düğmesine basın ve APNEA Ayarlarını
seçin.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
67
Hacim Garantisi (VG)
Hacim Garantisi işlevi, SIMV ve Destek Kontrol solunum modellerinde PRESSURE (BASINÇ) ve TCPL ventilasyon
modlarında yalnız yeni doğan hasta boyut ayarları için kullanılabilir. Bu işlev hedef tidal hacim için ek bir operatör ayarı
sağlar. Zorunlu solunumlar için kontrol basıncı, soluk verme tidal hacmini ön ayar hedef hacmine yakın tumak için
vantilatör tarafından ayarlanır.
Not:
Hacim Garantisi yalnız yenidoğan hasta boyutu ayarı için mevcuttur ve bir proksimal akış sensörünün kullanılmasını
gerektirir. Proksimal akış sensörlerinin takılması ile ilgili özel talimatlar için AVEA® kullanım kılavuzuna bakın.
Solunum türleri
Hacim Garantisiyle solunum işlemi şu şekilde gerçekleşir:
Hacim Garantisi seçildiğinde, Insp Pres (İnspirasyon Basıncı) kontrolü gelişmiş bir ayar olur, Hacim ayarı ana kontrol
olarak görüntülenir ve vantilatör ayarlanan İnspirasyon Basınç ayarında bir test solunum iletir.
Takip eden solumalar için inspirasyon basıncı ventilatör tarafından solumadan solumaya farklılık gösterecek şekilde
ayarlanır. Basınç gözlemlenen tidal expirasyon volümünü ayarlanmış hedefe yakın tutmak için zaman tetiklemeli
solumalarda, hasta tetiklemeli solumalarda, apne destek solumalarında ve manüel solumalarda ayrı ayrı ayarlanır.
Özel kontroller
Flow Cycle (Akış Döngüsü)
Hastaya iletilen akış, operatör tarafından ayarlanan tepe akışı yüzdesinin (Akış Döngüsü) altına düştüğü her durumda
TCPL Hacim Garantisi solunumunun inspirasyon aşaması sonlandırılır.
Hacim Garantisi etkin ve Akış Döngüsü ayarı 0’dan büyük olduğu zaman, hasta akışı eşiğinin belirlenmesi için önceki
30 saniyenin gözlemlenen kaçak yüzdesi ortalaması alınarak ve Akış Döngüsü ayarına (Akış Döngüsü kontrol aralığı için
maksimum ayara) eklenir.
Akış Döngüsü Hacim Garantisi etkin durumdayken Basınç Kontrolünde kullanılamaz.
Not:
Bir soluğun akış döngüsü iletilen hacmin azalmasına neden olabilir. Hacim garantisi, iletilen basıncı inspirasyon basıncı
üst sınırının altında olacak şekilde 3 cmH2O’ya kadar yükselterek kaybı telafi etmeye çalışır. Ekspirasyon Hacmi alarm
eşiğinin altına düşerse Expiratory Volume (Ekspirasyon Hacmi) alarmı devreye girer.
Volume Limit (Hacim Sınırı)
Hacim Sınırı Hacim Garantisi etkin durumdayken zorunlu solunumlar için kullanılamaz.
L2786-116 Rev. L
68
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Machine Volume (Makine Hacmi)
Makine Hacmi Hacim Garantisi etkin durumdayken kullanılamaz.
Volume Target (Hacim Hedefi)
Varsayılan: Monitored Expired Tidal Volume (İzlenen Soluk Verme Tidal Hacmi) (mevcut ventilasyon moduna
Hacim Garantisi dahil ediliyorsa ve soluk geçerli ayar basıncında iletilmişse) veya 2 mL (aynı mod
veya basınçta daha önce soluk yoksa)
Duyarlılık: 0,1 mL
Doğruluk: ±(0,1 mL +%10 ayarı)
Aralık:
2 - 300 mL (Basınç+VG modları)
2 - 100 mL (TCPL+VG)
Not:
%30'dan büyük kaçaklar istenen Hacim Hedefine ulaşılmasını zorlaştırabilir.
Not:
TCPL modunun doğası gereği, inspirasyon süresi ve/veya akış Hacim Hedefine ulaşmak için yeterli değilse iletilen hacim
azaltılabilir. Hacim garantisi iletilen basıncı inspirasyon basıncı üst sınırının altında olacak şekilde 3 cmH2O'ya kadar
yükselterek kaybı telafi etmeye çalışır. Ekspirasyon hacmi alarm eşiğinin altına düşerse Expiratory Volume (Ekspirasyon
Hacmi) alarmı devreye girer.
Inspiratory Pressure (İnspirasyon Basıncı)
VG modunda, inspirasyon basıncı artık birincil bir kontrol değildir. Operatör tarafından ayarlanan Inspiratory Pressure
(İnspirasyon Basıncı) gelişmiş bir Hacim kontrolüdür, test solunumları için kullanılır ve bazı alarm durumları sırasında
yedek basınç ayarı olarak işlev görür.
Aralık:
0 – 80 cmH2O
Varsayılan: Basınç veya TCPL modunda, VG etkinleştirilmeden önce kullanılan basınç ayarıdır.
UYARI!
Test solunumları veya bazı alarm durumları sırasında tidal hacmin çok az veya aşırı iletilmesini önlemek için
Advanced Controls (Gelişmiş Ayarlar) ekranındaki Inspiratory Pressure (İnspirasyon Basıncı) ayarı uygun
seviyeye ayarlanmalıdır.
Delivered Pressure (İletilen Basınç)
Hacim garantili ventilasyonda iletilen basınç bir operatör ayarı değildir, ayarlanan hacme erişmek için ventilatörün
sağladığı basınçtır.
Varsayılan: İnspirasyon Basıncı artı PEEP
Minimum: PEEP + 2 cmH2O
Maksimum: Yüksek Zirve Basıncı –3 cmH2O
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
69
Not:
İletilen basıncın soluklar arasındaki farklılığı, aynı tetikleme türünde olan art arda gelen soluklar için 3 cmH2O'dan fazla
olmaz (zaman ve hasta tetiklemeli).
Not:
İletilen Basınç –3 cmH2O'luk Yüksek Basınç Sınırı ayarına ulaştığında sınırlanır. Bu durum ortaya çıktığında, Volume
Guarantee Pressure is Limited (Hacim Garantisi Basıncı Sınırlı) mesajı ekrana gelir. Low Vte (Düşük Vte) veya Low Ve
(Düşük Ve) alarmları devreye girebilir.
Alarmlar ve güvenlik sistemleri
Y Sensör Bağlantısının Kesilmesi
Sesli/görsel bir alarm etkinleşir ve FLOW SENSOR ERROR (AKIŞ SENSÖRÜ HATASI) aşağıdaki durumlar geçerliyse
görüntülenir: 1) yenidoğan akış sensörü kullanılıyorsa; 2) hacim garantisi işlevi etkinleştirilmişse ve 3) izlenen Vti iletilen
net hacmin %20 altına düşerse. Bu durumda sistem operatörün ayarladığı İnspirasyon Basıncına geri döner.
Alarm gecikmesi: 3 soluk veya daha büyükse 10 sn. veya daha azsa 30 sn.
Alarm önceliği: Orta
UYARI!
Hacim Garantisi etkin durumdayken, proksimal akış sensörü bağlantısının kesilmesi veya bir Akış Sensörü
Hatası durumu ventilatörün ayarlanan İnspirasyon Basıncında basınç ventilasyonu iletmesine yol açar.
Low Ppeak (Düşük Ptepe)
Aralık: 1 – 80 cmH2O
Varsayılan: 5 cmH2O
High Ppeak (Yüksek Ptepe)
Aralık: 10 – 85 cmH2O
Varsayılan: 30 cmH2O
L2786-116 Rev. L
70
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Low Expired Volume (Düşük Soluk Verme Hacmi)
Sesli/görsel bir alarm etkinleşir ve hacim garantisinin etkin olduğu ve izlenen ekspirasyon tidal hacminin ayarlanan hacim
hedefi ayar eşiğinden az olduğu durumlarda LOW Vte (DÜŞÜK Vte) ortaya çıkar.
Hacim eşiği: Hacim hedefinin %90'ı
Alarm gecikmesi: 30 sn. veya 10 soluk (hangisi daha büyükse)
Alarm önceliği: Orta
Limit volume (Sınır Hacmi)
İnspire edilen hacim, ayarlanan Hacim Hedefine ve kaçağa (kısım olarak ifade edilir) göre belirlenen ve daha önceki
30 saniyenin ortalaması alınarak hesaplanan eşiği aştığı zaman, tüm VG solukları hacme göre peryotlandırılır.
Hacim Sınırı hesaplaması kaçak derecesine göre değişir:
Ortalama Kaçak < %63: Hacim sınırı = (Hacim Hedefi x 1,3) x ((1,1 x Kaçak)+1)
Ortalama Kaçak > %63: Hacim sınırı = Hacim Hedefi x 2,2
Alarmın etkinleşmesi
Aşağıdaki alarmların etkinleşmesi sırasında, iletilen soluklar askıya alınır ve VG kontrol algoritması etkin olmaz. Alarm
durumu çözümlendiğinde VG kontrol algoritması sıfırlanır ve operatör tarafından ayarlanan Inspiratory Pressure
(İnspirasyon Basıncı) değerinde test solumaları verilir.
Circuit Disconnect (Devre Bağlantısı Kesik)
Safety Valve Open (Emniyet Valfı Açık)
Vent INOP (Ventilatör Çalışmıyor)
VG kontrol algoritması, aşağıdaki alarm durumlarında operatör tarafından ayarlanan Inspiratory Pressure (İnspirasyon
Basıncı) değerine sıfırlanır ve alarm durumu çözüldüğünde VG kontrol algoritması yeniden başlatılır.
Low Ppeak (Düşük Ptepe)
Low PEEP (Düşük PEEP)
Flow sensor error (Akış sensörü hatası)
Devre Tıkanıklık alarmı devrede ise, VG kontrol algoritması askıya alınır. Durum çözümlendiğinde, VG kontrol
algoritması operatör tarafından ayarlanan Inspiratory Pressure (İnspirasyon Basıncı) değerinde yeniden başlatılır.
Not:
Low Tidal Volume (Düşük Tidal Hacim), High Tidal Volume (Yüksek Tidal Hacim) ve Low Vte Alarm Sensitivity
(Düşük Vte Alarm Hassaslığı ) ayarları, Hacim Garantisi etkinken uygulanamaz.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
71
Hacim Garantisinin Başlatılması
1.
Hacim Garantisini başlatmak için, UIM üzerindeki Mod membran düğmesini seçin veya Geçerli Mod Görünümü için
ekran alanına dokunun. Mod Seçim kutusu belirir.
2.
İstenen modu (TCPL veya Pressure [Basınç]) seçin ve ayrıca Volume Guarantee (Hacim Garantisi) seçeneğini
seçin.
Not:
Hacim Garantisi seçildiğinde Inspiratory Pressure (İnspirasyon Basıncı) ana kontrolü otomatik olarak Advanced Settings
(Gelişmiş Ayarlar) penceresine taşınır ve onun yerini Volume (Hacim) ana kontrolü alır.
Hacim Garantisi mevcut ventilasyon moduna ekleniyorsa ve geçerli ayar basıncında soluk iletilmişse, geçerli Monitored
Expired Tidal Volume (İzlenen Ekspire Edilen Tidal Hacim) Hacim için varsayılan ayar olur. Geçerli inspirasyon basıncı
ayarında kayıtlı nefes olmaması durumunda, varsayılan Hacim 2 mL olur.
3.
Mevcut kontrolleri önerilen ayarlara göre düzenleyin ve Mode Accept (Modu Kabul Et) seçeneğini seçin.
UYARI!
Test solunumları veya akış sensörü bağlantısı kesilmesi sırasında tidal hacmin çok az veya aşırı iletilmesini
önlemek için Advanced Controls (Gelişmiş Ayarlar) penceresindeki Inspiratory Pressure (İnspirasyon Basıncı)
ayarı uygun seviyeye ayarlanmalıdır.
UYARI!
Hacim Garantisi etkinken proksimal akış sensörünün bağlantısının kesilmesi veya devreden çıkarılması,
ventilatörün ayarlanan İnspirasyon Basıncında basınç ventilasyonu iletmesine yol açar.
L2786-116 Rev. L
72
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Not:
%99'dan büyük kaçaklar VTe'nin görüntülenmesine yol açar ***. Bu durumda iken, VG algoritması basınç ayarı yapmaz
ve ventilasyon önceki seviyede devam eder.
Mesajlar
AVEA® mesaj çubuğu metni
Nedeni
“Volume Guarantee Disabled”
(Hacim Garantisi Devre Dışı)
Hacim Garantisi devrede, AAC devre dışıyken,
proksimal akış sensörü çıkarıldığında, akış
sensörü alarm kutusunun kapanmasından önce
yeniden takılmamışsa
“Volume Guarantee is only available in PRESSURE
and TCPL modes” (Hacim Garantisi yalnız BASINÇ ve
TCPL modlarında kullanılabilir)
Seçili ana mod PRESSURE (BASINÇ) veya
TCPL değilken mod ekranından Hacim
Garantisinin seçilmesi
Hacim Garantisi zaten etkinken BASINÇ veya
TCPL dışında bir modun seçilmesi.
“Set Vol Target will increase delivered press and vol”
(Hacim Hedefi Ayarı iletilen basınç ve hacmi artıracak)
Hacim Hedefi ayarı mevcut ayarın %20
üzerinde
“Set Vol Target will decrease delivered press and vol”
(Hacim Hedefi Ayarı iletilen basınç ve hacmi
azaltacak)
Hacim Hedefi ayarı mevcut ayarın %20 altında.
“High Ppeak Limit < PEEP + 7 cmH2O”
(Yüksek Ptepe Limiti < PEEP + 7 cmH2O)
Nazal CPAP / IMV modu etkin ve solunum hızı
‘OFF’ (KAPALI) değilken, Yüksek Ptepe alarm
sınırı ayarı nCPAP +2cmH2O'dan daha az
olacak şekilde Yüksek Ptepe alarm sınırı veya
nCPAP ayarı yapma girişimi.
“Volume Guarantee pressure is limited”
(Hacim Garantisi basıncı sınırlı)
İstenen tidal hacmi iletmek için gerekli olan
basıncın –3 cmH2O'luk Yüksek Ptepe alarm
sınırından büyük olması.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
73
Sorun Giderme
Alarm
LOW Vte
(DÜŞÜK Vte)
L2786-116 Rev. L
Öncelik
Orta
Olası nedenler
Eylemler
TCPL'de inspirasyon süresi
veya akış yeterli değil
İnspirasyon süresini ve/veya
akışı yükseltin
TCPL'de akış döngüsü
nedeniyle inspirasyon süresi
çok kısa
Akış döngüsü ayarını
değiştirin
İletilen Basınç ventilatör
ayarları, direnç ve/veya
uyumluluk değişiklikleri
nedeniyle üst sınırına —
yüksek basınç sınırı
-3 cmH2O (±2 cmH2O)—
çıktı.
Yüksek basınç sınırını
yükseltin veya hasta
durumunu kontrol edin
74
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Solunum Türleri
Bu bölümde solunum türleri ve yetişkin, pediatrik ve yeni doğan hastalar için mevcut ventilasyon modu kombinasyonları
açıklanmaktadır.
Iki temel solunum türü vardır:
•
Zorunlu solunumlar (ventilatörde ayarlanmış parametrelere göre gönderilen solunumlar)
ve
•
Istem solunumları (hasta tarafından başlatılan solunumlar)
Tüm solunumlar dört değişkenle tanımlanır:
•
•
•
•
Tetikleme (solunumu başlatır),
Kontrol (gönderimi kontrol eder),
Devir (primer solunumu bitirir) ve
Sınır (sekonder solunumu bitirir).
Zorunlu Solunumlar
Zorunlu solunumlar ventilatör, hasta ya da doktor tarafından tetiklenir. AVEA 4 türlü zorunlu solunum göndermektedir.
1.
Hacim solunumları: bunlar:
•
•
•
Akış kontrollü (inspirasyon);
Ayarlanan hacim veya maksimum inspirasyon basıncı ile sınırlıdır ve
Hacim, akış ve zaman esas alınarak tekrarlanır.
Not:
Hacim Kontrollü solunum, yetişkin ve pediatrik hastalarda varsayılan solunumdur.
Hacim Ventilasyonundaki Iç Solunum Istem Sistemi
AVEA’da, istem periyodları sırasında hastaya ilave akış sağlamak üzere tasarlanmış Hacim Kontrollü ventilasyonda
bulunan eşsiz bir iç solunum istem sistemi bulunur. AVEA solunum devri süresince her 2 milisaniyede bir kere zirve
Inspirasyon Basıncını (Ppeak) ölçer ve aşağıdaki değerdeki “gerçek” Basınç Destek Hedefini ayarlar:
PEEP + 2 cmH2O veya Ppeak – 2 cmH2O.
Minimum “gerçek” Basınç Destek seviyesi PEEP + 2 cmH2O olarak ayarlanır.
Maksimum seviye ayarlanan PEEP değerinin 2 katıdır.
Aynı anda, ventilatör Ppeak değerlerini izler ve önceki değerle karşılaştırır. Ppeak 2 cmH2O oranında azalmışsa,
ventilatör hasta talebini algılar ve sanal Basınç Destek Hedefinde Basınç Destek solunumu göndermek üzere
otomatik olarak “dönüş” yapar. Bu, akışın ayarlanan Zirve Akışını aşmasına ve bu şekilde hastanın isteminin
karşılanmasına olanak sağlar.
Ayarlanan tidal hacmi gönderildiğinde ventilatör inspirasyon akışını “izler”. Zirve Inspirasyon Akışı ayarlanan zirve
akışından daha büyük olursa, ventilatör hastanın akış istemine devam ettiğini algılar ve inspirasyon akışı %25
düştüğünde solunumu zirve inspirasyon akışı ile değiştirir. Zirve Inspirasyon Akışı ayarlanan akış değeri ile eşitse,
ventilatör sürekli bir hasta istemi olmadığını belirler ve solunumu Hacim Kontrollü solunum ile sonlandırır.
Varsayılan ayar açıktır. Hacim Kontrollü Ventilasyonundaki Zirve Akışının gelişmiş ayarlarına girilerek kapatılabilir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
2.
75
Basınç solunumları: bunlar:
•
•
•
3.
Ventilatörün Çalıştırılması
Basınç kontrollüdür (inspirasyon + PEEP);
Basınç ile sınırlıdır (inspirasyon + PEEP + tolerans);
Zaman, akış (inspirasyon) ya da hacim (Hacim Limiti) ile dönüşüm yaparlar.
Zaman Dönüşümlü Basınç Limitli (TCPL) solunumları: (yalnızca yeni doğan hastalar için):
•
•
•
Inspirasyon akışı ile kontrol edilir;
Basınç tarafından sınırlandırılır (inspirasyon + PEEP);
Zaman, akış (inspirasyon) ya da hacim (Hacim Limiti ) ile dönüşüm yaparlar.
Not:
TCPL solunumları sadece yenidoğan hastalara uygulanır. Yenidoğan hastalar için varsayılan solunum türüdür.
Not:
Ventilatör operatörün bir Zirve Inspirasyon Basıncı ayarlamasına izin vermeyecektir (Insp. Basıncı veya PSV, veya
APRV/BIPhasic’de 90 cmH2O’dan daha yüksek başlangıç basıncı). Ventilatör ekrana “Ppeak > 90 cmH2O” bilgisini veren
bir Pop-Up ileti gönderir. Operatör Ppeak’i 90 cmH2O veya daha alt seviyede sınırlandırmak için Inspirasyon Basıncını
ve/veya PEEP ayarını değiştirmelidir.
UYARI
Aksesuarlı solunum devresindeki inspirasyon ve ekspirasyon organlarının toplam direncinin, TCPL ventilasyon
modlarında dakikada > 15 litre inspirasyon akışı kullanılırsa 5 L/dakikada 4 cmH2O değerini aşmamalıdır. Devre
direnci testinin nasıl gerçekleştirileceği konusunda bilgi almak için (bkz. “Ek E Sensör Özellikleri ve Devre
Rezistansı”).
4.
Basınç Düzenlemeli Hacim Kontrolü (PRVC) solunumları basınç solunumlarıdır ve ayarlanan hacim değerine
ulaşmak için basınç otomatik olarak değiştirilir. PRVC solunumları:
•
•
•
Basınç (inspirasyon + PEEP) ve hacim kontrollüdür;
Basınç ile sınırlıdır (inspirasyon + PEEP + tolerans);
Zaman ve akış esas alınarak tekrarlanır.
PRVC solunum işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
•
PRVC seçildiğinde, tidal hacmini 40 milisaniye duraklama ile ayarlamak için, azalan bir akış, hacim kontrollü test
solunumu hastaya gönderilir. Istem sistemi test solunumu sırasında aktiftir.
•
Ilk basınç kontrol solunumu için test solunumunun inspirasyon basıncı sonunda ventilatör hedef basıncı ayarlar.
•
Sonraki solunum ve takip eden solunumlar basınç kontrol solunumları olarak gönderilir. Inspirasyon basıncı, bir önceki
solunumun dinamik kompliansına ve ayarlanan tidal hacmine bağlıdır.
İnspirasyon hacmi hedef hacmi korumak amacıyla ventilatör tarafından otomatik olarak düzenlenir. Birbirini takip
eden iki solunum arasındaki maksimum adım değişikliği 3 cmH2O'dur. Tek bir solunumda gönderilen maksimum
tidal hacim, Hacim Limiti ayarıyla belirlenir.
L2786-116 Rev. L
76
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Aşağıdaki durumlardan birinin meydana gelmesi durumunda test solunumu serisi başlatılır:
•
(PRVC) Modunun girilmesi
•
PRVC sırasında ayarlanan tidal hacminin değiştirilmesi
•
Hacim Limiti ayarına ulasılması
•
Gönderilen tidal hacminin ayarlanan hacme göre > 1,5 oranında olması
•
Test solunumunda akışın sona ermesi
•
Standby durumundan çıkmak
•
Aşağıdaki alarmlardan birinin devreye girmesi
Yüksek Zirve Basıncı Alarmı
Düşük Zirve Basıncı Alarmı
Düşük PEEP Alarmı
Hasta Devresi Bağlantısı Yok Alarmı
I-Time Limiti
I:E Limiti
Not:
Akış dönüşümü PRVC veya Vsync Solunum sırasında aktifse, solunumun akış dönüşümü yalnızca hedef tidal hacmi
gönderiliyor ise gerçekleşebilir. Bu, gönderilen tidal hacmi sağlanırken ekspirasyonun senkronize olmasını sağlar.
Not:
Istem Akışı tüm zorunlu solunumlarda aktiftir. Ventilatör ile ulaşılan maksimum zirve inspirasyon basıncı yüksek zirve
basıncı alarmı ayarıyla sınırlandırılır.
Istem Solunumları
Tüm istem solunumları hasta tarafından tetiklenir, basınç kontrollüdür, hasta ya da zaman dönüşümlüdür Istem
solunumları Basınç destekli (PSV) ya da spontan olabilir Tüm istem solunumlarında, ekranın sol üst tarafındaki sarı
renkli hasta istem göstergesi yanıp söner.
1. PSV (Basınç Destekli Ventilasyon)
PSV solunumu bir istem solunumudur ve basınç seviyesi ayarlanan inspirasyon basıncı ile PEEP basıncının
toplamıdır. Ayarlanan PSV basınç desteğinden bağımsız olarak, yetişkin ve pediatrik uygulamalarda minimum basınç
destek PEEP + 2 cmH2O seviyesidir. Yenidoğan hasta uygulamalarında minimum basınç destek seviyesi sıfırdır.
PSV solunumları:
•
•
•
Basınç kontrollü (ayarlanan PSV seviyesi + PEEP);
Basınç limitli (ayarlanan PSV seviyesi + PEEP);
Zaman (PSV Tmax ) ya da akış (PSV Dönüşümü) esas alınarak tekrarlanır.
CPAP/PSV, SIMV veya APRV/BiPhasic modları seçildiğinde Basınç Desteği aktif hale gelir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
77
Not:
Ventilatör operatörün bir Zirve Inspirasyon Basıncı ayarlamasına izin vermeyecektir (Insp. Basıncı veya PSV, veya
APRV/BIPhasic’de 90 cmH2O’dan daha yüksek başlangıç basıncı). Ventilatör ekrana “Ppeak > 90 cmH2O” bilgisini veren
bir Pop-Up ileti gönderir. Operatör Ppeak’i 90 cmH2O veya daha alt seviyede sınırlandırmak için Inspirasyon Basıncını
ve/veya PEEP ayarını değiştirmelidir.
2.
Kendiliğinden (spontan) solunum
Yetişkin ve pediatrik hasta uygulamalarında, Kendiliğinden (Spontan) solunum bir istem solunumudur ve
inspirasyon süresince basınç değeri PEEP + 2 cmH2O seviyesidir.
Yenidoğan hasta uygulamalarında Kendiliğinden (Spontan) solunum yalnızca ayarlanan PEEP değerinde gönderilen
bir istem solunumudur.
Not:
IF PSV seviyesi hasta istemini karşılamada yetersiz bir seviyedir; solunum, otomatik tetikleme ile, zamanından önce
sona erebilir. Bu durumlarda PSV değerinin yavaşça yükseltilmesi gerekir.
Şekil 3–12: PSV Dalga Formu
Şekil 3–12’teki 1 numaralı solunum PSV seviyesinin hastanın istemini karşılamada yetersiz olduğu durumda meydana
gelen akışı göstermektedir. Iki numaralı solunum PSV seviyesinin yavaşça arttırılmasından sonra gelen kararlılığı
gösterir. (Basınç kopyası benzer bir görüntü gösterecektir.)
L2786-116 Rev. L
78
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Ventilasyon Modları
Kaçak Kompansesi
Ventilatörde bir kaçak kompansesi sistemi bulunur. Bu sistem hasta arabirimindeki ana hat kaçaklarını kompanse eder.
Kaçak kompansesini devreye sokmak için, Ayar ekranında görüntülenen dokunmatik ekran kontrolünü kullanın.
Assist (Destek) Kontrol Ventilasyonu (A/C)
Bütün hastalar için varsayılan moddur. Assist (Destek) Kontrol ventilasyon modunda, başlatılan ve gönderilen tüm
solunumlar zorunlu solunumlardır. Solunumlar aşağıdakilerden biri ile tetiklenir:
•
•
•
Hasta eforu inspirasyon tetikleme mekanizmasını aktif hale getirir,
RATE ile ayarlanmış solunum aralığı zaman aşımına uğrar,
Kullanıcının MANUAL BREATH düğmesine basması.
BASINÇ
Solunum ne ile tetiklenirse tetiklensin, solunum aralığı zamanlama mekanizması sıfırlanır. Hastanın solunumu
ayarlanan solunum hızından fazla ise, solunumu başlatmak mümkündür. Hasta solunum yapmıyorsa, ventilatör
otomatik olarak ayarlanan aralıklarda hastaya solunum yaptırır (ayarlanan solunum oranı).
ZAMAN
1
Zorunlu Solunum (Geçen solunum aralığı)
2
Zorunlu Solunum (Hasta-Tetiklemeli)
Şekil 3–13: Assist/Kontrol Ventilasyonu Dalgaformu
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (SIMV)
SIMV modunda, ventilatör hastaya hem zorunlu hem de istem solunumları yaptırır. Zorunlu solunumlar, SIMV
“zamanlama penceresi” açıkken ve aşağıdakilerden biri oluştuğunda yaptırılır:
Hasta eforu algılandığında;
•
Solunum aralığı süresince hasta eforu algılanmadığında;
•
MANUAL BREATH düğmesine basıldığında.
•
•
Zam
Asist (Destek) Penceresi Açık
Hasta tetiklemeli Hacim solunumu
Basınç destekli solunum
Şekil 3–14: SIMV Dalgaformu
Ayarlanan solunum hızı, solunum aralığını belirler. Ayarlanan solunum hızı tarafından belirlenen zaman aralığı
dolduktan ya da MANUAL BREATH düğmesine basıldıktan sonra sıfırlanır.
L2786-116 Rev. L
79
80
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Hava Yolu Basıncı Tahliye Ventilasyonu (APRV / BIPHASIC)
APRV/BiPhasic, ventilatörün zamanı temel alarak iki farklı anahat basıncı arasında tekrarladığı ve hasta eforuyla
senkronize olan Zaman Dönüşümlü Basınç modudur. Kontrollü ventilasyon, anahat basınçları arasında dönüşümlü
geçişler yaparak zamanlanabilir. Bununla birlikte, spontan solunumlu hastalara rahatlık sağlamak için basınç desteği
ilave edilebilir.
Bu modda, hasta ayarlanan iki basınç seviyesinde spontan olarak solunum yapabilir. Bunlar Pres High ve Pres Low
kontrolleri kullanılarak ayarlanır. Zaman dönüşümünde her basınç için maksimum süreklilik Time High ve Time Low
kontrolleriyle ayarlanır.
Operatör, Time High ve Time Low kontrollerinin gelişmiş ayarları olan Time High ve Time Low Sync kontrolleri ile ilgili
tetikleme (Sync) pencerelerinin uzunluğunu da ayarlayabilir. Sync pencereleri, ayarlanan Time High ve Time Low
kontrollerinin %5 fazlasıyla, %0’dan %50’ye kadar ayarlanabilir.
Ventilatör, inspirasyon akışı tespit ederek veya T Low Sync penceresinde tespit edilen ilk inspirasyon eforunu kullanarak
Pressure Low ile Pressure High değişimini senkronize eder. Pressure High kontrolünden Pressure Low kontrolüne geçiş
T High Sync penceresi açıldıktan sonra tespit edilen ilk inspirasyon sonunda meydana gelir.
Not:
Time High ve Time Low zaman dönüşümlü bir geçiş için maksimum zaman ayarıdır. Geçerli zamanlar hastanın
spontane solunum türüne ve Sync pencere ayarına göre değişiklik gösterebilir.
Sync %0 döngüye ayarlandığında, basınç seviyelerine zamanında geçilir ve hastanın çabasıyla senkronizasyon sağlar.
Manual Breath (Manuel Solunum) düğmesi APRV/BiPhasic modunda aktif değildir.
APRV/BIPHASIC modunda izlenen PEEP solunum tipine bağlıdır. Spontan solunum olmaması durumunda, izlenen
PEEP Pressure Low (Düşük Basınç) olur. Spontan solunum varsa izlenen PEEP her spontan solunum gerçekleştiğinde
oluşan anahat basıncını yansıtır.
APRV/BiPhasic modunda ayarlanabilen PSV
APRV/BiPhasic modunun ayarlanabilir PSV özelliği vardır. PSV geçerli faz anahat basıncı altında gönderilir. T High PSV
(gelişmiş Time High ayarı) devreye sokulduğunda PSV solunumları Time High süresince de mevcut olur. T High PSV
devredeyse, Time High süresince, ventilatör hem Pressure Low hem de Pressure High için aynı PSV seviyesini gönderir.
Not:
Ventilatör operatörün bir Zirve Inspirasyon Basıncı ayarlamasına izin vermeyecektir (Insp. Basıncı veya PSV, veya
APRV/BIPhasic’de 90 cmH2O’dan daha yüksek başlangıç basıncı). Ventilatör ekrana “Ppeak > 90 cmH2O” bilgisini veren
bir Pop-Up ileti gönderir. 90 cmH2O limiti uyarısı T High PSV KAPALI olduğunda etkin değildir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
APRV/BiPhasic Modundaki Apne Ventilasyonu
APRV/BiPhasic Modunda Apne Ventilasyonu vardır. Hasta spontan solunuma başlamazsa veya ventilatör apne
aralığı geçmeden önce basınç seviyeleri arasında zaman dönüşümü yapmazsa, ventilatör apne alarmı verir ve apne
ventilasyonu ayarlarıyla apne ventilasyonu yapmaya başlar. Hastanın spontane eforu veya anahat basıncına geçiş
apne alarmını ve zamanlayıcıyı sıfırlar ve ventilatörü APRV/BiPhasic ventilasyonuna döndürür.
Hava Yolu Basıncı Tahliye Ventilasyonu
(APRV / BIPHASIC)
Basınç
Yüksek Süre
Yüksek Basınç
Düşük Süre
Düşük Basınç
Zaman
İstem Solunumu
Spontane Solunum tetiklemeleri Pressure High değişikliği yapar
Spontane Solunum tetiklemeleri Pressure Low değişikliği yapar
Şekil 3–15: APRV / BIPHASIC Mod
L2786-116 Rev. L
81
82
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Basınç
Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı (CPAP) Basınç Destek Ventilasyonu (PSV)
Zaman
İstem Solunumu
Şekil 3–16: CPAP Dalgaformu
CPAP/PSV modunda, MANUAL BREATH düğmesine basılmadıkça ve apne yedekleme ventilasyonu devreye
sokulmadıkça, tüm solunumlar hasta tarafından başlatılan istem solunumudur. MANUAL BREATH düğmesine
basıldığında, seçilen apne yedekleme kontrol ayarlarıyla tek bir solunum gönderilir.
CPAP modunda Pressure Support (Basınç Desteği) etkindir (bkz. sayfa 76, “Istem Solunumları”).
DIKKAT
CPAP/PSV seçildiğinde aşağıdakileri yapmanız gerekir:
1. APNEA yedekleme modu için solunum türünü seçmek VE
2. Dokunmatik ekranın alt tarafında görünen temel ayarları seçilen apne solunum türü için MODE ACCEPT düğmesine
basmadan önce ayarlamak. MODE ACCEPT düğmesine basıldıktan sonra, apne solunum türü kontrolleri
ekranda görünmez. Sadece aktif olan ve CPAP/PSV için gerekli kontroller ekranda görülür. Apne yedekleme
ventilasyonu ayarlarını gözden geçirmek için mod penceresini açın ve Apne Ayarlarını (Apnea Settings) seçin
Not:
IF PSV seviyesi hasta istemini karşılamada yetersiz bir seviyedir; solunum, otomatik tetikleme ile, zamanından önce
sona erebilir. Bu durumlarda PSV değerinin yavaş yavaş yükseltilmesi gerekir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
83
Şekil 3–17: PSV Dalga Formu
Şekil 3–17’deki 1 numaralı solunum PSV seviyesinin hastanın istemini karşılamada yetersiz olduğu durumda meydana
gelen akışı göstermektedir. Iki numaralı solunum PSV seviyesinin yavaşça arttırılmasından sonra gelen kararlılığı
gösterir. (Basınç kopyası benzer bir görüntü gösterecektir.)
Invazif Olmayan Ventilasyon
Ventilatör, standart bir iki kollu devre ile invazif olmayan ventilasyon işlemini gerçeklestirebilir. Bu özellik kullanılırken
kaçak kompansesi özelliği devreye sokulmalıdır. İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu Bölüm 6'ya bakınız.
Not:
Invazif olmayan ventilatör tam oturan ve kanama deliği olmayan bir maskenin kullanılmasını gerektirir. Maske etrafındaki aşırı
sızıntılar ventilatörün yanlışlıkla çalışmaya başlamasına veya bağlantı kesme alarmlarının ortaya çıkmasına neden olur.
Apne Yedekleme Ventilasyonu
Apne Yedekleme Ventilasyonu Destek Kontrol, SIMV, CPAP/PSV ve APRV / BIPHASIC modlarında bulunur.
Assist Control (Destek Kontrol) veya SIMV Modunda Apne Yedekleme
Assist Control veya SIMV modlarında, apne yedekleme hızı, operatör tarafından ayarlanan zorunlu solunum Hızı veya
Apne Aralığı ayarı (en yüksek respirasyon hızını sağlar) ile tespit edilir.
Apne aralığı ayarı (Alarm Limits penceresinde bulunur) yedekleme hızını tespit ettiğinde, ventilatör apne çözülene kadar
bu hızla ventilasyona devam eder.
Assist Kontrol ve SIMV modundaki apne ventilasyonuna ilişkin diğer tüm kontroller, bu modlar için temel kontrol değerleri
seçildiğinde ayarlanır.
Aşağıdaki durumlardan biriyle karşılaşıldığında apne ventilasyonu sona erer:
•
Hastanın spontane solunum başlatması
•
Manuel solunum gönderilmesi
•
Zorunlu respirasyon hızının apne aralığı ayarının üstüne yükselmesi.
Not:
Hasta Devresi Bağlantı Kesme Alarmı sırasında apne aralık zamanlayıcısı askıya alınır.
L2786-116 Rev. L
84
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
CPAP/PSV veya APRV/BIPHASIC Modlarında Apne Yedekleme
CPAP/PSV veya APRV / BIPHASIC seçildiğinde aşağıdakileri yapmanız gerekir:
1.
CPAP/PSV veya APRV / BIPHASIC için temel ve gelişmiş ayarları yapın ve
2.
Apnea Settings (Apne Ayarları) düğmesine basarak APNEA yedekleme modu (yetişkin ve pediatrik hastalarda Hacim
veya Basınç ya da yenidoğan hastalar için Hacim, Basınç veya TCPL) için solunum türünü seçin.
3.
Dokunmatik ekranın alt tarafında görünen temel ve gelişmiş ayarları seçilen apne solunum türü için MODE ACCEPT
düğmesine basmadan önce ayarlayın. MODE ACCEPT düğmesine basıldıktan sonra, apne yedekleme ventilasyonu
kontrolleri ekranda görünmez. Sadece aktif olan ve CPAP/PSV veya APRV/BIPHASIC için gerekli kontroller
ekranda görülür.
Her mod için kullanılabilecek apne yedekleme ayarlarını öğrenmek için şekil Şekil 3–18 ve Şekil 3–21’ye bakın.
Şekil 3–18: APRV / BIPHASIC modu için Hacim Apne Yedekleme Ayarları
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
Şekil 3–19: APRV / BIPHASIC modu için Basınç Apne Yedekleme Ayarları
Şekil 3–20: CPAP Modu için Hacim Apne Yedekleme ayarları
L2786-116 Rev. L
85
86
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Şekil 3–21: CPAP Modu için Basınç Apne Yedekleme Ayarları
Aşağıdaki durumlardan biriyle karşılaşıldığında apne ventilasyonu sona erer:
•
Hastanın spontane solunum başlatması
•
Manuel solunum gönderilmesi
•
APRV/BiPhasic modundaki anahat basınçları arasında zamanlanmış bir geçiş olması
Apne yedekleme ayarlarını tekrar görüntülemek için istediğiniz an Mode düğmesine basın ve APNEA Ayarlarını seçin.
Not:
Kontrollü bir ventilasyon modunu CPAP/PSV veya APRV/BIPHASIC moduyla değiştirirken, varsayılan apne ayarları
kontrollü modda ayarlanan ayarlarla aynı olacaktır. New Patient (Yeni Hasta) seçilirse, varsayılan apne ayarları her
kontrollü mod için ayarlanmış fabrika varsayılan ayarlarıyla aynı olacaktır.
Not:
Apne ventilasyonu sırasında ayarlanan geçerli FIO2 gönderilir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
Bekleme (Standby)
Bekleme durumuna geçmek için, UIM’de bulunan ve yanda sembolü verilen Screens dokunma duyarlı düğmesine basın.
veya
Uluslararası
İngilizce
Ekran Seçim kutusu açılır (Şekil 3–22).
Şekil 3–22: Ekran Seçimi
STANDBY düğmesine basın. Aşağıdaki mesajı göreceksiniz
Şekil 3–23: Standby Mesajı
L2786-116 Rev. L
87
88
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
YES düğmesine basarsanız, ventilatör hastaya solunum yaptırmayı bırakır, güvenlik valfini kapatır ve hasta devresine
2 L/dak. akışta sürekli hava gönderir ve Şekil 3–24’de gösterilen mesaj görüntülenir.
Şekil 3–24: Standby Ekranı
Hasta ventilasyonuna devam etmek için Resume düğmesine basın. Ventilatör hastaya en son ayarlandığı değerde
solunum yaptırmaya devam eder. RESUME düğmesine tekrar basılana ve ventilatör tekrar başlatılana kadar hastayı
ventilatöre bağlamayın.
DIKKAT
Standby sırasında korunan 2 litrelik durağan akışın amacı aktif bir nemlendirici kullanılırken ve açık bırakıldığında
devrenin aşırı ısınma riskini en aza indirmektir.
Tüm ventilatör devresinde akış olmasını sağlamak için, hasta Y bağlantısı devrenin ekspirasyon organının altına
takılmalıdır. Aksi takdirde nemlendirici açık kalırsa ventilatör devresi hasar görebilir. 2 L/dak. akışın aşırı ısınmayı
önlemeye yeterli olduğunu onaylatmak için devre üreticisiyle temas kurun.
Not:
Loss A/C (A/C Kaybı), Loss of O2 (O2 Kaybı), Loss of Air (Hava Kaybı), Loss of Gas (Gaz Kaybı) gibi bazı alarmlar
Bekleme modunda etkin olacaktır.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
Hasta Türüne Göre Mevcut Solunum Türleri ve Modları
Yetişkin ve Pediatrik Ventilasyon Modları
Yetişkin ve Pediatrik hastalar için aşağıdaki solunum türleri ve ventilasyon modları mevcuttur. Dokunmatik ekranın sol
üst köşesinde seçilen mod gösterilir.
Tablo 3–1: Yetişkin ve Pediatrik Solunum Modları
Gösterilen Mod
Tanım
Hacim A/C
Pressure A/C
Volume SIMV
Assist (Destekli) ventilasyon özellikli Hacim solunumu (Yetişkin ve pediatrik hastalarda varsayılandır)
Pressure SIMV
CPAP / PSV
PRVC A/C
PRVC SIMV
APRV /
BIPHASIC
Assist (Destekli) ventilasyon özellikli Basınç solunumu
Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (SIMV) özellikli Hacim solunumu ve kendiliğinden solunumlar
için ayarlanabilir basınç desteği
Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (SIMV) özellikli Basınç solunumu ve kendiliğinden
solunumlar için ayarlanabilir basınç desteği
Basınç Destekli Ventilasyon özellikli Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (Istemli Solunum)
Assist (Destekli) ventilasyon özellikli Basınç Düzenlemeli Hacim Kontrollü Solunum
Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (SIMV) özellikli Basınç Düzenlemeli Hacim Kontrollü solunum
ve kendiliğinden solunumlar için ayarlanabilir basınç desteği
Iki farklı zaman dönüşümlü basınç seviyesinde kendiliğinden oluşan istem solunumu veya zaman
dönüşümlü kontrollü ventilasyon
Yenidoğan Ventilasyon Modları
Aşağıdaki tabloda Yenidoğan hastalar için mevcut olan solunum türleri ve ventilasyon modları verilmektedir
Tablo 3–2: Yenidoğan Modları
Gösterilen Mod
Tanım
Hacim A/C
Pressure A/C
Volume SIMV
Assist (Destekli) ventilasyon özellikli Hacim solunumu (Yetişkin ve pediatrik hastalarda varsayılandır)
Pressure SIMV
TCPL A/C
TCPL SIMV
CPAP / PSV
Nazal CPAP / IMV
Basınç A/C + VG
Basınç SIMV +
VG
Basınç TCPL +
VG
L2786-116 Rev. L
Assist (Destekli) ventilasyon özellikli Basınç solunumu
Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (SIMV) özellikli Hacim solunumu ve kendiliğinden solunumlar
için ayarlanabilir basınç desteği.
Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (SIMV) özellikli Basınç solunumu ve kendiliğinden
solunumlar için ayarlanabilir basınç desteği.
Assist (Destekli) ventilasyon özellikli Zaman Dönüşümlü Basınç Limitli Solunum
(Yenidoğan hastalariçin varsayılan moddur)
SIMV özellikli Zaman Dönüşümlü Basınç Limitli Solunum ve kendiliğinden solunumlar için
ayarlanabilir basınç desteği.
Basınç Destekli Ventilasyon özellikli Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (Istemli Solunum)
Basınç Destekli Ventilasyon ile veya olmadan Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (İstemli Solunum)
Ayarlanabilir hacim hedefi (Hacim Garantisi) özelliğine sahip Destek ventilasyonlu (Destek Kontrolü)
Basınçlı Solunumlar.
Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (SIMV) ve ayarlanabilir hacim hedefi özelliğine sahip Basınçlı
Solunumlar
Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (SIMV) ve ayarlanabilir hacim hedefi özelliğine sahip Basınçlı
Solunumlar.
89
90
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Temel Solunum Kontrolleri
Temel Solunum Kontrolleri , doktor tarafından ayarlanan hastaya solunum yaptırma yolunu direk olarak etkileyen
kontrollerdir. Bu kontroller LCD ekranın altında yer almaktadır. Sadece seçilen ventilasyon modunun kontrolleri gösterilir.
Tablo 3–3: Temel Solunum Kontrolleri
Kontrol
Tanım
Aralık
Doğruluk
bpm
Rate
Solunum / Dakika cinsinden
solunum hızı
1 – 150 bpm (Yenidoğan / Pediatrik)
1 – 120 bpm (Yetişkin)
± 1 bpm
ml
Volume
Mililitre cinsinden tidal hacim
0,10 - 2,50 L (Yetişkin)
25 - 500 ml (Pediyatrik)
2,0 - 300 ml (Yenidoğan)
± (0,2 mL+ ayarlanan değerin %10’u)
Santimetre su basıncı türünden
inspirasyon basıncı
0 - 90 cmH2O (Yetişkin/Pediyatrik)
0 - 80 cmH2O (Yenidoğan)
Yetişkin/Pediatrik: ±4cmH2O +%5%
Yeni doğan: ±3 cmH2O +%2,5%
cmH2O
Insp Pres
(hasta Y noktasında, inspirasyon basıncı
sonundan 0,3 saniye sonra ölçülmüştür)
L/min
Peak Flow
Litre / Dakika biriminde
inspirasyon zirve akışı
3 - 150 L/dak (Yetişkin)
1 - 75 L/dak (Pediyatrik)
0,4 - 30,0 L/dak (Yenidoğan)
Ayarın ±%10’u veya ± (0,2 L/dak + ayarın %10’u),
hangisi büyükse
sec
Insp Time
Saniye biriminden
inspirasyon süresi
0,20 – 5,00 san. (Yetişkin/Pediatrik)
0,15 – 3,00 san. (Yenidoğan)
± 0,10 san.
sec
Insp Pause
Gönderilen her Hacim solunumu
için etkili olacak bir inspirasyon
durdurma ayarı yapar
0,0 – 3,0 san.
± 0,10 san.
cmH2O
PSV
Santimetre su basıncı türünden
basınç desteği
0 - 90 cmH2O (Yetişkin/Pediyatrik)
0 - 80 cmH2O (Yenidoğan)
± 3 cmH2O veya ±%10, hangisi daha büyükse
cmH2O
PEEP
Santimetre su basıncı türünden
pozitif ekspirasyon basıncı
0 – 50 cmH2O
± 2 cmH2O veya ayarın ± %5’inden
hangisi büyükse
Litre/Dakika biriminden
inspirasyon akış tetiklemesi
0,1 – 20,0 L/dak.
+ 1,0 / − 2,0 L/dak. (for PEEP < 30 cmH2O)
Hastaya gönderilen havadaki
oksijen yüzdesini kontrol eder
%21 – %100
± %3 O2
cmH2O
Pres High
APRV/BIPHASIC modda
Yüksek Noktada erişilen anahat
basıncını kontrol eder
0 – 90 cm H2O
± 3 cmH2O
sec
Time High
APRV / BIPHASIC modda
yüksek basınçta ayarının
korunması için minimum
süreyi ayarlar
0,20 – 30,0 san.
± 0,1 san.
sec
Time Low
APRV / BIPHASIC modda
düşük basınç ayarının
korunması için minimum
süreyi ayarlar
0,20 – 30,0 san.
± 0,1 san.
cmH2O
Pres Low
In APRV / BIPHASIC mode
APRV/BIPHASIC modda Düşük
Noktada erişilen anahat
basıncını kontrol eder.
0 – 45 cmH2O
± 2 cmH2O veya ayarın ± %5’inden
hangisi büyükse
L/min
Flow Trig
%
%O2
+ 2,0 / − 3,0 L/dak. (PEEP için >30 cmH2O)
± (0,2 L/dak.+ Ayarın %10’u
(sadece Y akış sensörü)
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
91
Bir ana kontrolü aktif hale getirmek için, kontrolün olduğu düğmeye basın. Kontrolün rengini değiştirerek vurgulu hale
gelir ve aktif olduğunu gösterir.
Şekil 3–25: Vurgulanan Kontrol
Vurgulanan kontrolün ayarlarını değiştirmek için (Şekil 3–26) dokunmatik ekranın altındaki veri düğmesini döndürün.
Saat yönünde çevrilerek değer artırılır, saatin tersi yönünde azaltılır.
Şekil 3–26: Veri düğmesi
Doğrudan yanan kontrol düğmesine ya da veri düğmesinin solundaki dokunmalı ACCEPT tuşuna basarak görüntülenen
değeri onaylayın. Kontrol tuşunun rengi normale döner ve ventilatör yeni ayarıyla çalışmaya başlar. CANCEL
düğmesine basıldığında ya da ayarlanan değer 15 saniye süre içinde onaylanmazsa ventilatör önceki ayarları ile
çalışmaya devam eder.
L2786-116 Rev. L
92
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Temel Solunum Kontrollerinin Tanımları
Breath Rate (Solunum Hızı) –Rate–
Solunum hızı kontrolü ile solunum aralığı ayarlanır. Seçilen ventilasyon moduna bağlı olarak fonksiyonu değişmektedir
ve seçilen moda bağlı olarak solunum devrinde farklı etkileri vardır.
Aralık:
Solunum Aralığı:
Varsayılanlar:
1 – 150 bpm (Yenidoğan/ Pediatrik)
1 – 120 bpm (Yetişkin)
(60/Hız) saniye
12 bpm
(Yetişkin)
12 bpm
(Pediatrik)
20 bpm
(Yeni doğan)
Tidal Volume (Tidal Hacim) –Volume–
Hacim solunumu ile hastaya gönderilen havanın hacmi belirlenir. Inspirasyon Akışı, Dalgaformu ayarı ve Tidal Hacim
ayarı ile hastaya gönderilecek havanın akış biçimi belirlenir.
Aralık:
0,10 – 2,50 L (Yetişkin)
25 – 500 ml (Pediatrik)
2,0 – 300 ml (Yeni doğan)
Varsayılanlar:
0,50 L
(Yetişkin)
100 ml
(Pediatrik)
2,0 ml
(Yeni doğan)
Iç çekme:
1,5 x Hacim
(Sadece Yetişkin/Pediatrik)
Not:
Dahili kompresörden çalıştırıldığında, ventilatörün erişebileceği maksimum Tidal hacim 2,0 L’dir. Ventilatörün duvar gaz
kaynağını kullanarak verebileceği maksimum dakikalık hacim en azından 60 L’dir ve dahili kompresörle 40 L’dir.
Inspiratory Pressure (Inspirasyon Basıncı) –Insp Pres–
Zorunlu solunum süresince ventilator, hasta devresindeki inspirasyon basıncını kontrol etmektedir. Basınç ve TCPL
solunumlarında, hastaya uygulanan basınç seviyesi ayarlanan basınç değeri ile PEEP basıncının toplamıdır.
Aralık:
0 – 90 cmH2O (Yetişkin/Pediyatrik)
0 – 80 cmH2O (Yeni doğan)
Maksimum Akış: > 200 L/dak. (Yetişkin)
< 120 L/dak. (Pediatrik)
(Yeni doğan)
< 50 L/dak.
Varsayılan:
15 cmH2O
Not:
Ventilatör operatörün bir Tepe Inspirasyon Basıncı ayarlamasına izin vermeyecektir (Insp. Basıncı veya PSV, veya
APRV/BIPhasic’de 90 cmH2O’dan daha yüksek başlangıç basıncı). Ventilatör ekrana “Ppeak > 90 cmH2O” bilgisini veren
bir Pop-Up ileti gönderir. Operatör Ppeak’i 90 cmH2O veya daha alt seviyede sınırlandırmak için Inspirasyon Basıncını
ve/veya PEEP ayarını değiştirmelidir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
93
Peak Flow (Tepe Akışı)
Zorunlu solunumun veya TCPL solunumun inspirasyon fazında ventilatörün hastaya gönderdiği akışa tepe akışı denir.
Aralık:
Varsayılanlar:
3 – 150 L/dak.
(Yetişkin)
1 – 75 L/dak.
(Pediatrik)
0,4 – 30,0 L/dak.
(Yeni doğan)
60 L/dak.
(Yetişkin)
20 L/dak.
(Pediatrik)
8,0 L/dak.
(Yeni doğan)
Inspiratory Time (Inspirasyon süresi) –I-Time–
I-Time kontrolü ile tüm zorunlu solunumlar, TCPL veya PRVC solunumları için inspirasyon süresi dönüşümü ayarlanır.
Aralık:
0,20 – 5,00 san.
0,15 – 3,00 san.
(Yetişkin/Pediyatrik)
(Yeni doğan)
Varsayılan:
1,0 saniye
0,75 saniye
0,35 saniye
(Yetişkin)
(Pediatrik)
(Yeni doğan)
Not:
Eğer ayarlanan inspirasyon süresi gerçekte oluşan inspirasyon süresinden büyükse (Vt, FP ve dalga formu tarafından
belirlenen), solunuma, ayarlanan inspirasyon süresi eksi (–) gerçekte oluşan inspirasyon süresi kadar Inspirasyon
Duraklama süresi eklenir.
Inspiratory Pause (Inspirasyon Durdurma) –Insp Durdurma–
Gönderilen her Hacim solunumu için etkili olacak bir Inspirasyon Durdurma ayarı yapar.
Her hacim solunumuyla birlikte ayarlanan inspirasyon durdurma süresi gönderilir.
Aralık:
Varsayılan:
0,00 – 3,00 san.
0,00 saniye
PSV (Basınç Desteği) –Pressure Support–
PSV kontrolü basınç destekli solunumlarda hasta devresindeki basıncı ayarlar.
(Yetişkin/Pediatrik)
Aralık:
0 – 90 cmH2O
(Yeni doğan)
0 – 80 cmH2O
Maksimum Akış: > 200 L/dak.
(Yetişkin)
(Pediatrik)
< 120 L/dak.
< 50 L/dak.
(Yeni doğan)
Varsayılan:
0 cmH2O
Not:
Ventilatör operatörün bir Tepe Inspirasyon Basıncı ayarlamasına izin vermeyecektir (Insp. Basıncı veya PSV, veya
APRV/BIPhasic’de 90 cmH2O’dan daha yüksek başlangıç basıncı). Ventilatör ekrana “Ppeak > 90 cmH2O” bilgisini veren
bir Pop-Up ileti gönderir. Operatör Ppeak’i 90 cmH2O veya daha alt seviyede sınırlandırmak için Inspirasyon Basıncını
ve/veya PEEP ayarını değiştirmelidir.
L2786-116 Rev. L
94
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Not:
Yetişkin ve pediyatrik hasta ventilasyonunda, PSV modunda kontrol 0 ayarlanmasına rağmen, PEEP seviyesinin
minimum 2 cmH2O üzerinde basınç desteği sağlanır.
Not:
IF PSV seviyesi hasta istemini karşılamada yetersiz bir seviyedir; solunum, otomatik tetikleme ile, zamanından önce
sona erebilir. Bu durumlarda PSV değerinin yavaş yavaş yükseltilmesi gerekir.
Şekil 3–27: PSV Dalga Formu
Şekil 3–27’deki 1 numaralı solunum PSV seviyesinin hastanın istemini karşılamada yetersiz olduğu durumda meydana
gelen akışı göstermektedir. Iki numaralı solunum PSV seviyesinin yavaşça arttırılmasından sonra gelen kararlılığı
gösterir. (Basınç kopyası benzer bir görüntü gösterecektir.)
Not:
Izlenen hava basıncı (inspirasyon) ACC devrede olduğunda ayarlanan değerlerden daha yüksek olur. Soluma basıncı
sıfıra ayarlanmış olsa bile, ACC endotrakeal tüpün direncini kompanse etmek için yükselen bir hava basıncı verecektir.
Positive End Expiratory Pressure (Pozitif ekspirasyon Basıncı) –PEEP–
PEEP basıncı, ekzalasyon sonunda hasta devresinde kalan basınç miktarıdır.
Aralık:
0 – 50 cmH2O
Varsayılanlar:
6 cmH2O
3 cmH2O
(Yetişkin/Pediatrik)
(Yeni doğan)
Not:
Ventilatör operatörün bir Tepe Inspirasyon Basıncı ayarlamasına izin vermeyecektir (Insp. Basıncı veya PSV, veya
APRV/BIPhasic’de 90 cmH2O’dan daha yüksek başlangıç basıncı). Ventilatör ekrana “Ppeak > 90 cmH2O” bilgisini veren
bir Pop-Up ileti gönderir. Operatör Ppeak’i 90 cmH2O veya daha alt seviyede sınırlandırmak için Inspirasyon Basıncını
ve/veya PEEP ayarını değiştirmelidir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
95
Not:
Ölçülen PEEP operatör tarafından ayarlanan PEEP değerinden önemli derecede yüksek olduğu durumlarda vantilatör bir
devre tıkanıklık alarmı verebilir.
Inspiratory Flow Trigger (Inspirasyon Akışı Tetiklemesi) –Flow Trig–
Net Akış Inspirasyon Akış Tetiği ayarından daha büyük olduğunda Inspirasyon tetik mekanizması* devrededir. Net Akışı
[Gönderilen Akış – Ekzale Akış] (veya Y akış sensörünü kullanırken Y Inspirasyon Akışı) olarak tanımlanır. Inspirasyon
Akış Tetiği devreye sokulduğunda, solunumun ekzalasyon safhasında hasta devresine düşük seviyede Sapma Akışı
gönderilir.
Aralık:
0,1 – 20,0 L/dak.
Varsayılanlar:
1,0 L/dak.
0,5 L/dak.
(Yetişkin/Pediatrik)
(Yeni doğan)
*Ayrıca bkz. “Pres Trig” sayfa 101.
DIKKAT
Proksimal akış sensörü kullanılırsa, AVEA’nın düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için akış sensörlerinin hem hasta Y
parçası hem de ventilatör bağlantısına takılması gerekir.
Not:
Inspirasyon tetiklemesi için uygun durağan akışı sağlamak için durağan akış ayarı, akış tetikleme eşiğinden daha büyük
ve dakikada en az 0,5 litre olmalıdır.
%O2
% O2 kontrolü hastaya gönderilen havadaki oksijen yüzdesini kontrol eder.
Aralık:
%21 – %100
Varsayılanlar:
%40
Not:
Heliox uygulaması sırasında, % O2 kontrolü hastaya gönderilen havadaki oksijen yüzdesini kontrol eder. Gönderilen gaz
Helyumla dengelenmiştir.
Pressure High (Yüksek Basınç ) –Pres High–
Bu kontrol sadece APRV / BIPHASIC modda vardır. Yüksek basınç sırasında elde edilen anahat basıncını kontrol eder.
Aralık:
0 – 90 cmH2O
Varsayılan:
15 cmH2O
Yüksek Süre
Bu kontrol sadece APRV / BIPHASIC modda bulunur ve Yüksek Basınç ayarını korumak için maksimum süreyi ayarlar.
Aralık:
0,2 – 30 san.
Varsayılan:
4 saniye
L2786-116 Rev. L
96
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Time Low
Bu kontrol sadece APRV / BIPHASIC modda bulunur ve Düşük Basınç ayarını korumak için maksimum süreyi ayarlar.
Aralık:
0,2 – 30 san.
Varsayılan:
2 saniye
Pressure Low (Düşük Basınç)
APRV/BIPHASIC modda, Düşük Sürede erişilen anahat basıncını kontrol eder.
Aralık:
0 – 45 cmH2O
Varsayılan:
6 cmH2O
Gelişmiş Ayarlar
Mod ve temel solunum kontrolleri ayarlandığında, Gelişmiş ayarlara (Advanced Setting) girerek hastaya gönderilen
mevcut solunumun özelliklerini daha da artırabilirsiniz.
Gelişmiş Ayarlara Erişim
Gelişmiş ayarlara ekranın solunda Mode ve Set-Up düğmeleri
arasında yer alan ADV SETTING düğmesine basılarak girilir.
Düğme üzerindeki LED yanar ve Gelişmiş Ayarlar ekranı açılır.
Dokunmatik ekranın alt tarafındaki kontrole basarak ve bu
kontrolü vurgulayarak temel bir kontrol seçtiğinizde, bu kontrol
mevcut gelişmiş ayarlar gelişmiş ayarlar ekranında
görüntülenir.
Şekil 3–28: Gelişmiş Ayarlar Düğmesi
Gelişmiş bir ayarın temeli olan Temel Kontroller için kontrol adının
sağında sarı renkli bir üçgen görüntülenir.
Şekil 3–29: Gelişmiş Ayarlar göstergesi
Not:
Her bir ana kontrol için gelişmiş bir ayar bulunur.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
97
Table 3–4: Solunum Türü ve Modu için Kontroller ve Gelişmiş Ayarlar
VOL A/C
VOL SIMV
PRES
A/C
PRES
SIMV
PRVC
A/C
PRVC
SIMV
RATE
bpm
*
*
*
*
*
VOLUME
ml
*
*
*
SOLUNUM
TÜRÜ/MODU
CPAP /
PSV
APRV /
BIPHASIC
*
* Apne
* Apne
*
* Apne
* Apne
* Apne
ANA
KONTROLLER
INSP PRES
cmH2O
PEAK FLOW
(TEPE AKIŞI)
L/dak.
*
*
PSV
cmH2O
PEEP
cmH2O
FLOW TRİG
L/dak.
% OXYGEN
%O2
PRES HİGH
cmH2O
TİME HİGH
(YÜKSEK
SÜRE)
san.
TİME LOW
(DÜŞÜK
SÜRE)
san.
PRES LOW
cmH2O
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Apne
*
*
* Apne
Modu
* Apne
*
*
* Apne
Modu
* Apne
*
*
* Apne
Modu
* Apne
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Modu
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Modu
Modu
Modu
Modu
Modu
*
*
*
Vsync*,
Mach
Mach vol,
Vsync rise*,
vol,
Vol limit,
Sigh
Vol limit,
Insp rise,
(Iç çekme),**
Insp
Flow
Waveform
rise,
cycle,
(Dalgaformu),
Flow
PSV rise,
Vol. Limit,
cycle,
PSV
PSV rise,
Bias
cycle,
PSV cycle,
flow,
PSV
PSV Tmax,
Pres trig
Tmax,
Bias flow,
Bias flow,
Pres trig,
Pres trig
Flow Cycle*,
Istem Akışı
* Yalnızca yetişkin ve pediyatrik hastalar için Vsync devredeyken mevcuttur.
** Yalnızca yetişkin ve pediyatrik hastalar için mevcuttur.
HER MOD
İÇİN MEVCUT
GELİŞMİŞ
AYARLAR
*
Modu
Modu
*
*
TCPL
SIMV
Modu
*
INSP TİME
san.
INSP PAUSE
san.
*
TCPL
A/C
Vsync*,
Vsync rise*,
Sigh
(Iç çekme),**
Waveform,
(Dalgaformu)
Bias flow
(Bias akışı),
Pres trig
Vol limit
(Vsync =
AÇIK),
Istem Akışı
L2786-116 Rev. L
Insp rise,
Bias flow,
Pres trig
Vol Limit,
Flow
Cycle
Vol limit,
PSV rise,
PSV
cycle,
PSV
Tmax,
Bias flow,
Pres trig,
Flow
Cycle
Vol limit,
PSV rise,
PSV cycle,
PSV Tmax,
Bias flow,
Pres trig
Vol limit,
PSV rise,
PSV
cycle,
PSV
Tmax,
Bias flow,
Pres trig
T High
Sync
T High
PSV
T Low
Sync
Vol limit,
Flow
cycle,
Bias flow,
Pres trig
Vol limit,
Flow
cycle,
PSV rise,
PSV
cycle,
PSV
Tmax,
Bias flow,
Pres trig
98
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Gelişmiş Ayar Karakteristikleri ve Aralıkları
Volume Limit (Hacim limiti)
Vol Limit ayarı, Basınç Limitli solunum için hacim limitini ayarlar. Hastaya gönderilen hacim miktarı ayarlanan Vol Limit
değerine ulaşır ya da geçerse inspirasyon sonlandırılır.
Aralık:
Normal:
Varsayılanlar:
0,10 – 2,50 L
25 – 750 ml
2,0 – 300 ml
(Yetişkin)
(Pediatrik)
(Yeni doğan)
2,50 L
500 ml
300 ml
(Yetişkin)
(Pediatrik)
(Yeni doğan)
Vol Limit ayarı, Basınç limitli solunum için hacim limitini ayarlar. Hastaya gönderilen hacim miktarı ayarlanan Vol Limit
değerine ulaşır ya da geçerse inspirasyon sonlandırılır.
Volume Limit (hacim Limiti) yalnızca Basınç, PRVC/Vsync, TCPL ve PSV solunumları için geçerlidir. Yenidoğan hasta
uygulamalarında Hacim Limiti Y akış sensörünün kullanılmasını gerektirir. Proksimal akış sensörü kullanıldığında
(Yenidoğan, Pediyatrik veya Yetişkin hasta uygulamaları) Hacim Limiti Y akış sensörü tarafından ölçülen inspirasyon
tidal hacmi vasıtasıyla devreye girer. Y akış sensörünün kullanılmadığı yetişkin ve pediyatrik hasta uygulamalarında
Hacim Limiti hesaplanan inspirasyon Y akışı ile hesaplanır. Hacim limiti eşiğine ulaşıldığında ventilatör alarm durumu
göstergesi sarı renge döner ve Volume Limit kelimeleri görüntülenir. Alarm durumu göstergesi, ventilatör hacim limiti
eşiğine ulaşmayan bir solunum gönderene kadar sıfırlanmaz. Alarm durumu penceresini sıfırlamak için alarm sıfırlama
düğmesini kullanın.
DIKKAT
Proksimal akış sensörü kullanılırsa, AVEA’nın düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için akış sensörlerinin hem hasta
Y parçası hem de ventilatör bağlantısına takılması gerekir.
Not:
Aşırı inspirasyon akış hızı veya aşırı yavaş ventilatör devreleri hacim limitli ayarı aşan bir tidal hacim gönderilmesine yol
açar. Bu ventilatör devresinin geri çekilmesine ve hastaya ilave tidal hacim göndermesine bağlıdır. Gönderilen tidal
hacimlerin Hacim Limitinin doğruluğunu sağlamak için yakından izlenmesi gerekir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
99
Machine Volume (Makine Hacmi)
Machine Volume kontrolü basınç kontrollü solunum aktif iken, ventilatörden hastaya gönderilen minimum tidal hacim
miktarını ayarlar. Bu kontrol daima, basınç kontrollü ventilasyonda zaman dönüşümlü kriterle birlikte kullanılır. Machine
volume (makine hacmi) yetişkin ve pediyatrik uygulamalarında kompanse edilen devre kompliansıdır.
Aralık:
Normal:
0,10 – 2,50 L
25 – 500 ml
2,0 – 300 ml
(Yetişkin)
(Pediatrik)
(Yeni doğan)
Varsayılanlar:
0L
0 ml
0 ml
(Yetişkin)
(Pediatrik)
(Yeni doğan)
Makine hacmi ayarı yapıldığında ventilatör, Machine Volume ayarını ayarlanan inspirasyon zamanına göndermek için
gerekli olan azalan inspirasyon akışını hesaplar. Basınç Kontrollü solunum gönderildiğinde ve Tepe Akışı hesaplanan bu
tepe inspirasyon akışına indiğinde, Makine Hacmi görülmezse, ventilatör otomatik olarak, Makine Hacmi gönderilene
kadar sürekli akışa geçecektir. Ayarlanan Makine Hacmi gönderildiğinde ventilatör ekzalasyona geçecektir. Basınç
kontrollü solunum gönderilmesi sırasında Makine Hacmi değeri yakalanır veya aşılırsa, ventilatör solunumu normal
Basınç Kontrollü solunum olarak tamamlar.
Akıştaki bu geçiş sırasında, Inspirasyon Süresi sabit kalır ve Tepe Inspirasyon Basıncı Makine Hacmi ayarına ulaşılana
kadar artar. Maksimum Tepe Inspirasyon Basıncı Yüksek Tepe Basıncı alarm ayarı ile tespit edilir.
Not:
Makine Hacmi ayarlandığında Pmax devrede değildir. Basınç Kontrolünde Akış Dönüşümünün aktif olması durumunda
ventilatör Makine Hacmi görülünceye kadar Akış Dönüşümü yapmaz. Makine Hacmi, hasta türünü değiştirmek için, sıfıra
ayarlanmalıdır.
Makine Hacmi ayarını yetişkin ve pediyatrik hasta uygulamalarına ayarlamak için (devre komplians kompansesi aktif
durumdayken) yalnızca istenen minimum tidal hacimini ayarlamak yeterlidir.
Yenidoğan hasta uygulamaları için prokismal akış sensörü kullanılırken aşağıdaki işlemleri yapın:
•
Tepe inspirasyon basıncını istenen tidal hacmine ulaşmak için ayarlayın.
•
Izlenen parametrelerden birini Vdel olarak seçin. Basınç kontrollü solunum sırasında Vdel parametresini okuyun
(makineden düzeltilmemiş Tidal Hacim gönderilir).
•
Machine Volume ayarını Vdel değerine veya biraz altına ayarlayın. Bu, makine hacmini, akciğer kompliansında
küçük bir azalma olması durumunda daha tutarlı bir tidal hacim gönderecek seviyeye ayarlayacaktır.
DIKKAT
Proksimal akış sensörü kullanılırsa, AVEA’nın düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için akış sensörlerinin hem hasta
Y parçası hem de ventilatör bağlantısına takılması gerekir.
L2786-116 Rev. L
100
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Not:
Akciğer kompliansında meydana gelecek daha büyük değişiklikleri önlemek için makine hacmi daha yüksek ayarlanmalı
ve Hacim Limiti ilave edilmelidir.
Insp Rise
Inspirasyon Artış ayarı zorunlu solunumlarda basınç artışının eğimini belirler. Bu kontrol görecelidir ve 1 ayarında hızlı 9
ayarında yavaştır.
Aralık:
1–9
Varsayılan:
5
Inspirasyon Artış kontrolü TCPL solunumlarında aktif değildir.
Flow Cycle
Akış dönüşümü ile inspirasyon tepe akışı yüzdesi ayarlanır. Akış dönüşüm ayarında Basınç Kontrollü, TCPL veya
PRVC/Vsync solunumlarının inspirasyon fazı sonlandırılmaktadır.
Aralık:
0 (Kapalı) – %45
Varsayılan:
%0 (Kapalı)
Akış dönüşümü yalnızca Basınç, PRVC/Vsync veya TCPL solunumları için geçerlidir.
Not:
Akış dönüşümü PPVC veya Vsync Solunum sırasında aktifse, solunumun akış dönüşümü yalnızca hedef tidal hacmi
gönderiliyor ise gerçekleşebilir. Bu, gönderilen tidal hacmi sağlanırken ekspirasyonun senkronize olmasını sağlar.
Not:
Akış Dönüşümü basınç kontrollü solunum sırasında aktifse, izlenen hava basınçları (inspirasyon) AAC aktifken
ayarlanandan daha yüksek olacaktır. Pediyatrik ve yetişkin hasta ventilasyonunda, soluma basıncı sıfıra ayarlanmış
olsa bile, AAC endotrakeal tüpün direncini kompanse etmek için yükselen bir hava basıncı verecektir.
Dalgaformu
Hacim solunumlarında akış kullanıcı tarafından seçilecek iki farklı dalgaformu şeklinde hastaya gönderilebilir: azalan
dalga ya da kare dalga. Varsayılan dalgaformu Azalan Dalgadır.
Kare Dalga –Square– (Sq)
Bu dalgaformu seçildiğinde, ventilatör inspirasyon süresince hastaya tepe akışı değerinde hava gönderir.
Azalan Dalga (Dec)
Bu dalgaformu seçildiğinde, ventilatör hastaya başlangıçta tepe akışında hava gönderir, akış tepe akış değerinin
%50’sine düşene kadar azalır.
Istem Akışı
Hacim kontrollü ventilasyonda, Iç Solunum Istemi sistemini devreye sokar veya devreden çıkarır. Varsayılan konum açıktır.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
101
Not:
Talep sistemi kapalı iken hastanın inspirasyon talebi kontrollü inspirasyon süresi artı minimum ekspirasyon süresi
ötesinde sürdürülürse otomatik tetikleme veya çifte tetikleme görülebilir. Bu, hastanın mevcut olandan daha fazla akış istemi
yapmasıyla minimum ekspirasyon süresinden sonra solunum tetiklemesine yol açan bir sonuçtur. Bu durum, hastanın
istemini karşılamak için inspirasyon akış hızının arttırılması veya istem sisteminin açılmasıyla çözülebilir.
Iç Çekme (Sigh)
Bu ayar AÇIK olduğunda, ventilatör iç çekme hacim solunumları gönderir. Her 100 solunumda bir kere, takip edecek
solunum yerine, iç çekme hacim solunumu verilir.
Aralık:
Kapalı, Açık (her 100 solunumunda bir)
Iç Çekme Hacmi:
Ayarlanan tidal hacmin 1,5 katı
Iç Çekme Solunum Aralığı (san): Normal Solunum Aralığı x 2 (Destek modu) veya
Normal Solunum Aralığı (SIMV modu)
Varsayılan:
Kapalı
Iç çekme solunumları yalnızca Destek ve SIMV modundaki Hacim solunumlarında yetişkin ve pediyatrik hastalar için
geçerlidir.
Durağan Akış (Bias Flow)
Durağan Akış kontrolü, iki solunum arasındaki arka plan akışını ayarlar. Bununla birlikte, bu kontrol, akış tetikleme için
kullanılan temel akışı oluşturur.
Aralık:
Varsayılanlar:
0,4 – 5,0 L/dak.
2,0 L/dak.
Not:
Inspirasyon tetiklemesi için uygun durağan akışı sağlamak için durağan akış ayarı, akış tetikleme eşiğinden daha büyük
ve dakikada en az 0,5 litre olmalıdır. Durağan akış ayarının, ventilatör devresinin aşırı ısınmasını önlemeye yeterli olacak
şekilde ayarlamak için ventilatör devresi üreticisine basvurun.
Pres Trig
PEEP seviyesini, inspirasyon tetikleme mekanizmasını devreye soktuğu seviyenin altına ayarlayın. Hasta devresindeki
basınç PEEP seviyesinin altında ayarlanan basınç tetiklemesi seviyesine düştüğünde ventilatör inspirasyonu başlatır.
Aralık:
Varsayılan:
0,1 – 20,0 cmH2O
3,0 cmH2O
Vsync
Vsync solunumları:
•
Basınç (inspirasyon + PEEP) ve hacim kontrollüdür;
•
Basınç ile sınırlıdır (inspirasyon + PEEP + tolerans);
•
Zaman esas alınarak tekrarlanır. Vsync’deki inspirasyon zamanı, dolaylı olarak tepe inspirasyon akışının
ayarlanmasıyla tespit edilir. Ayarlanan inspirasyon zamanı mesaj çubuğunda gösterilir.
L2786-116 Rev. L
102
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Vsync solunum işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:
Vsync seçildiğinde, tidal hacmini 40 milisaniye duraklama ile ayarlamak için, azalan bir akış, hacim test solunumu
hastaya gönderilir. Ventilatör, test solunumdaki son inspirasyon basıncındaki hedef basıncı ve ilk basınç kontrollü
solunumu ayarlar. Sonraki solunum ve takip eden solunumlar basınç kontrol solunumları olarak gönderilir. Önceki
solunumun dinamik kompliansına dayanan inspirasyon basıncı, hedef hacmi korumak için otomatik olarak ayarlanır.
Birbirini takip eden iki solunum arasındaki maksimum adım değişikliği 3 cmH2O'dur. Tek bir solunumda gönderilen
maksimum tidal hacmi Hacim Limiti ayarıyla belirlenir.
Aşağıdaki durumlardan birinin meydana gelmesi durumunda test solunumu serisi başlatılır:
•
(Vsync) Modunun girilmesi
•
Vsync sırasında ayarlanan tidal hacminin değiştirilmesi
•
Hacim Limiti ayarına ulaşılması
•
Gönderilen tidal hacminin ayarlanan hacme göre > 1,5 oranında olması
•
Test solunumunda akışın sona ermesi
•
Standby durumundan çıkmak
•
Aşağıdaki alarmlardan birinin devreye girmesi
-
Yüksek Zirve Basıncı Alarmı
Düşük Tepe Alarmı
Düşük PEEP Alarmı
Hasta Devresi Bağlantısı Yok Alarmı
I-Time Limiti
I:E Limiti
Vsync yalnızca yetişkin ve pediyatrik hastalar için mevcuttur.
Not:
Akış dönüşümü PRVC veya Vsync Solunum sırasında aktifse, solunumun akış dönüşümü yalnızca hedef tidal hacmi
gönderiliyor ise gerçekleşebilir. Bu, gönderilen tidal hacmi sağlanırken ekspirasyonun senkronize olmasını sağlar.
Not:
Tepe Akışı kontrolü, ventilatör tarafından yalnızca test solunumu için kullanılan akış hızını ayarlar. Ventilatör, Tepe Akış
ayarını ve Inspirasyon Durdurma ayarını, Vsync ventilasyonu sırasındaki maksimum inspirasyon zamanını tespit etmek
için kullanır.
Vsync Rise
Vsync Rise aktif durumdayken, hacim solunumları sırasındaki basınç artış eğimini ayarlar. Göreceli bir kontroldür ve
hızlı (1) ve yavaş (9) arasında değerler almaktadır.
Aralık:
1–9
Varsayılan:
5
PSV Rise
Bu kontrol, basınç destekli solunum sırasındaki basınç artış egilimini ayarlar. Göreceli bir kontroldür ve hızlı (1) ve yavaş
(9) arasında değerler almaktadır.
Aralık:
1–9
Varsayılan:
5
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ventilatörün Çalıştırılması
103
PSV Cycle
PSV solunumundaki inspirasyon fazında sona eren tepe inspirasyon akışının yüzdesini ayarlar.
Aralık:
%5 – %45
Varsayılan:
%25 (Yetişkin/Pediyatrik)
%10 (Yenidoğan)
PSV Tmax
Basınç destekli solunumlarda maksimum inspirasyon süresini ayarlar.
Aralık:
0,20 – 5,00 san. (Yetişkin/Pediyatrik)
0,15 – 3,00 san. (Yenidoğan)
Varsayılan:
5,00 saniye (Yetişkin)
0,75 saniye (Pediyatrik)
0,35 saniye (Yenidoğan)
T High Sync
T High Sync, Time High sırasında ilgili tetik (Sync) penceresi uzunluğunu belirler. Pressure High kontrolünden Pressure
Low kontrolüne geçiş T High Sync penceresi açıldıktan sonra tespit edilen ilk inspirasyon sonunda meydana gelir.
Aralık:
%5 artışlarla ayarlanan T High ayarının %0-50’si.
Varsayılan:
Yetişkin ve Pediatrik: %0
Bebek:
Uygulanmaz
T High PSV
BAsınç Destekli solunumlar APRV / BiPhasic’de Time High sırasında T High PSV etkinleştirilerek kullanılır. T High PSV
devredeyse, Time High süresince, ventilatör hem Pressure Low hem de Pressure High için aynı PSV seviyesini gönderir.
Aralık (Basınç Desteği):
Yetişkin ve Pediatrik 0 – 90 CcmH2O
Bebek:
Uygulanmaz
PIP > 90 cmH2O değerini aşmamalıdır.
Varsayılan:
Yetişkin ve Pediatrik: Kapalı
Bebek: Uygulanmaz
T Low Sync
T Low Sync, Time Low sırasında ilgili tetik (Sync) penceresi uzunluğunu belirler. Ventilatör, inspirasyon akışı tespit
ederek veya T Low Sync penceresinde tespit edilen ilk inspirasyon eforunu kullanarak Pressure Low ile Pressure High
değişimini senkronize eder.
Aralık:
%5 artışlarla ayarlanan T Low ayarının %0-50’si.
Varsayılan:
Yetişkin ve Pediatrik: %0
Bebek:
Uygulanmaz
Not:
PSV seviyesi sıfıra ayarlanmış olsa da PSV Artışı, PSV Dönüşümü ve PSV Tmax aktfitir.
L2786-116 Rev. L
104
Ventilatörün Çalıştırılması
Kullanım Kılavuzu
Bağımsız Akciğer Ventilasyonu (ILV)
Bağımsız akciğer ventilasyonu 2 ventilatörün aynı solunum hızında senkronize olmasını sağlarken (ana ventilatörde
hız kontrolü ayarlanmış durumda), diğer tüm temel ve gelişmiş ayarlar her ventilatör için bağımsız olarak ayarlanabilir.
Ana ve yardımcı ventilatörlerin ILV sırasında aynı modda çalışması gerekir.
AVEA’da Bağımsız Akciğer Ventilasyonuna (ILV) olanak sağlamak için bir port bulunur. Bu bağlantı arka panelde yer
alır (C) Çıkışta 5 VCD lojik sinyal vardır ve bu sinyal ana ventilatörün solunum fazıyla senkronize durumdadır.
ILV uygulaması için CareFusion’te (parça numarası 16246) bulunan özel olarak tasarlanmış aksesuar kablo kiti
gereklidir.
UYARI
Bu yuvaya standart bir DB-25 kablo BAĞLAMAYIN. Bu, ventilatöre zarar verebilir. Bu konektörle ilgili TÜM
özellikler için özel tasarlanmış bir kablo gereklidir. Teknik Destek bölümüyle irtibata geçin.
Bağımsız Akciğer Ventilasyonunu çalıştırmak için, Bölüm 2 Ventilatör Ayarı, Bağımsız Akciğer Ventilasyonu (ILV)
bölümüne bakın.
Not:
ILV sırasında, hastanın korunması amacıyla alarm limitleri her ventilatör için uygun seviyeye ayarlanmalıdır. Yardımcı
ventilatörün apne zamanlayıcısı ayarlarını ve apne ventilasyon ayarlarını onaylayın. Bu ayarlar Ana ventilatörde sinyal
kaybı meydana geldiğinde kullanılacaktır.
UYARI
Ana ventilatör her iki ventilatör için solunum hızını kontrol ettiğinden, yardımcı ventilatör için diğer bağımsız
solunum kontrolleri ayarlanırken, ekzalasyon için yeterli zamanın sağlanmasına dikkat edilmelidir.
DIKKAT
Ana ventilatörü ve yardımcı ventilatörleri bağlayan kablo çıkarsa, yardımcı ventilatör sinyal kaybı olduğunu belirtmek
üzere alarm verecektir. Bu durumda, yalnızca ana ventilatör geçerli ayarları kullanarak ventilasyon yapmaya devam
edecektir. Yardımcı ventilatör, geçerli apne ayarlarını kullanarak apne zamanlayıcısı vasıtasıyla ventilasyon yapmaya
başlayacaktır.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Bölüm 4
105
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
Grafik Ekranları
Grafik Renkleri
AVEA’daki grafik görüntüleri kırmızı,mavi, sarı, yeşil veya mor olabilir. Bu renkler operator solunum gönderimi
konusunda gerekli bilgiler verir ve iki dalgaformu ve döngü grafik görüntüleri arasında tutarlılık vardır.
KIRMIZI çizgi zorunlu solunumdaki inspirasyon bölümünü belirtir. SARI çizgi destekli veya kendiliğinden (spontan)
solunumdaki inspirasyon oranını gösterir (hasta destekli veya spontan solunumlar mod göstergesinin sol tarafında
bulunan sarı renkli bir göstergeyle de belirtilir). MAVİ çizgiler zorunlu, destekli veya spontan solunumdaki ekspirasyon
fazını gösterir. YEŞİL çizgi, tek solunumluk ekspirasyon sırasında, ekspirasyon akış sensörünün boşaltıldığını veya Y
akış sensörünün (bağlıysa) meydana geldiğini gösterir. MOR çizgi, emniyet valfi açıldığında meydana gelen emniyet
durumunu belirtir.
Dalgaformları
Şekil 4–1’de gösterildiği gibi ANA ekranda aynı anda maksimum 3 dalgaformu seçilebilir ve gösterilebilir.
Not:
Dalga formları yetişkin ve pediatrik uygulamalarında kompanse edilen devre kompliansıdır.
Dalgaformu
Ekranı
Şekil 4–1: Ana Ekranda Gösterilen Dalgaformu Grafikleri
L2786-116 Rev. L
106
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
Kullanım Kılavuzu
Dalgaformu başlığına dokunup vurgulandığında, ekranda içinde dalgaformu seçeneklerinin olduğu kaydırmalı bir menü
açılır (Şekil 4–2).
Dalgaformu Seçim
Menüsü
Vurgulanan
Dalgaformu
Başlığı
Grafiğin
Y ekseni
Grafiğin
X ekseni
Şekil 4–2: Dalgaformu Seçimi
Menüde istediğiniz seçimi yapmak için, dokunmatik ekranın altındaki kontrol düğmesini kullanın. Seçim yapmak için,
dokunmatik ekrandaki menüye tekrar basın veya kontrol düğmesinin yanındaki Accept (onaylama) düğmesine basın.
Şekil 4–3: Kontrol düğmesi
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
107
PRINT ve FREEZE düğmelerine basmadığınız sürece tüm dalgaformları sürekli olarak güncellenir.
PRINT (Yazdır) düğmesi veriyi paralel bağlanmış bir yazıcıya. iletir.
FREEZE düğmesine basıldığında ekran donar, ikinci kez basıldığında ekran tekrardan güncelleştirilir.
Tablo 4–1: Dalgaformu Seçenekleri
Dalgaformu başlığı
Gösterilen dalgaformu
Paw (cm H2O)
Havayolu Basıncı
Pinsp (cmH20)
Makine Çıkışındaki Havayolu Basıncı
Pes (cmH2O)
Özofajiyal Basınç
Ptr (cmH2O)
Trake Basıncı
Ptp (cmH20)
Transpulmoner Basınç
Akış (L/dak.)
Akış
Vt (ml)
Havayolu Tidal Hacmi
Fexp
Finsp
Ekspirasyon akışı
PCO2
Solunum döngüsü boyunca CO2 değeri
Analog 0
Programlanan analog girişi esas alır
Analog 1
Programlanan analog girişi esas alır
PCO2
Solunum döngüsü boyunca CO2 seviyesi
İnspirasyon Akışı
Eksen Aralıkları
Gösterilen grafiklerin skalası (dikey eksen) ve tarama hızı (yatay eksen) dokunmatik ekran kullanılarak değiştirilebilir.
Gösterilen aralığı değiştirmek için, vurgulamak için görüntülenen grafiğin eksenine basın. Vurgulanan eksen, dokunmatik
ekranın altındaki kontrol düğmesi kullanılarak değiştirilebilir (Şekil 4–3). Değişikliği onaylamak için, vurgulanan eksene
tekrar dokunun veya Accept düğmesine bakın.
Zaman Aralıkları
0 – 6 saniye
0 – 12 saniye
0 – 30 saniye
0 – 60 saniye
L2786-116 Rev. L
108
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
Kullanım Kılavuzu
Döngüler
Döngüler Ekranına Erişim
Döngüler ekranına erişmek için UIM’deki dokunmatik
ekranın altındaki Screen (Ekran) düğmesine basın. Bu
düğmenin üzerindeki simgeler aşağıda gösterilmektedir.
veya
Uluslararası
İngilizce
Ekranda açılan opsiyonlardan LOOP (Döngü)
seçeneğini seçin.
Şekil 4–4: Ekran Seçimi
Döngü Seçimi
Ventilatör 2 gerçek zamanlı döngüyü gösterebilmektedir, aşağıdakiler seçilebilir.
•
Vt – Flow
Akış / Hacim Döngüsü. İnspirasyon akışı / Hacim Proksimal akış sensörü kullanılırsa değerler
proksimal akış sensörü ölçümlerine dayanır.
Tüm hastalar için mevcuttur.
•
PAW – Vt
Havayolu Basıncı / Hacim döngüsü Tüm hastalar için aktiftir.
•
PES – Vt
Özofajiyal Basınca karşı Hacim döngüsü. Bu, opsiyonel özofajiyal kateter kullanılmasını
gerektirir ve yalnızca yetişkin ve pediyatrik hastalar için aktiftir.
•
PTR – Vt
Trakeal Basınca karşı Hacim döngüsü. Bu, opsiyonel trakeal kateter kullanılmasını gerektirir
ve yalnızca yetişkin ve pediyatrik hastalar için aktiftir.
•
PINSP – Vt
İnspirasyon Basıncına karşı Hacim döngüsü.
•
PTp – Vt
Transpulmonere karşı Hacim. Bu, opsiyonel özofajiyal kateter kullanılmasını gerektirir ve
yalnızca yetişkin ve pediyatrik hastalar için aktiftir.
•
PCO2/Vte
Ekzale edilen CO2 ile Ekzale edilen Vt
Not:
Döngüler yetişkin ve pediatrik uygulamalarında kompanse edilen devre kompliansıdır.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
109
Dondurma (Freeze) Düğmesinin Kullanarak Döngüleri Karşılaştırma
Döngüleri dondurarak, bir referans döngü seçebilir ve karşılaştırma
için kullanabilirsiniz. Freeze düğmesine tekrar basarak verileri
güncellemeye başlasanız bile, ekrandaki gerçek zamanlı grafiklerin
arkasında referans döngü kalacaktır.
Referans döngü oluşturmak için Şekil 4–6, Şekil 4–7 ve Şekil 4–8’e
bakın ve aşağıdakileri yapın.
Şekil 4–5: Dondurulan Akış/hacim Döngüsü
Döngünün kaydedilmesi
Referans olarak kullanmak istediğiniz döngüyü dondurmak için
Freeze düğmesine basın ve sağ taraftaki çubukta, dondurulan
grafik görüntüsünün altında bulunan Save Loop (Döngüyü Kaydet)
düğmesine basın (Şekil 4–6).
Şekil 4–6: Referans Döngü AÇMA/KAPAMA
düğmesi (KAPALI)
Böylelikle seçilen bu döngü hafızaya kaydedilmiş olur ve ekranın
sol üstünde, grafiklerin altında Şekil 4–7’deki gibi bir çubuğun
içinde gösterilir Bir defada toplam dört (4) döngü kaydedilebilir.
Dördüncü döngü kaydedildiğinde, en eski döngü silinir.
Şekil 4–7: Kaydedilen Döngülerin Görüntüsü
Referans döngü oluşturmak
Dokunmatik ekranın sol tarafındaki çubukta yer alan ve referans
olarak kullanmak istediğiniz kayıtlı döngüleri gösteren ekrana
doğrudan basın. Alan vurgulanacaktır (Şekil 4–7). Sağ taraftaki
“Ref Loop ON/OFF” (Referans Döngü AÇMA/KAPAMA)
(Şekil 4–6 ve Şekil 4–8 alanına basarak referans döngüyü açın).
Şekil 4–8: Referans Döngü AÇMA/KAPAMA düğmesi (AÇIK)
Freeze düğmesine tekrar basıldığında, aktif ekran geçerli döngüleri gerçek zamanlı olarak referans döngünün üstüne
yerleştirirken, referans döngü geri planda görünmeye devam eder.
Referans döngüyü kapamak için, ekranı tekrar dondurun ve Şekil 4–8 de gösterilen “Ref Loop On/Off” düğmesine basın.
L2786-116 Rev. L
110
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
Kullanım Kılavuzu
Manevralar
Şekil 4–9: Manevra Seçimi
AVEA çeşitli mekanik solunum manevraları yapabilmektedir. Bu manevralara, ekranlar menüsünden Maneuvers (Manevralar)
ekranı seçilerek erişilebilir. Modele bağlı olarak, aşağıdaki manevralar bulunmaktadır: Özofajiyal, MIP / P100, Inflection Point
(Pflex), ve AutoPEEPAW. Her manevra ekranında, seçilen manevrayla ilgili tüm kontroller, monitörler ve dalgaformları veya
döngü grafikleri bulunmaktadır.
Not:
Manevralar Yenidoğan hastalar için mevcut değildir. Bazı alarmlar manevra sırasında devredışı kalabilir.
Not:
AutoPEEP veya Pflex manevrasının başlatılması Apne ventilasyonunu sona erdirecektir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
Özofajiyal Manevra Ekranı
Şekil 4–10: Özofajiyal Manevra Ayarları
Kontroller
Şekil 4–11: Özofajiyal Balon Boyutu ve Türü Seçimi
L2786-116 Rev. L
111
112
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
Kullanım Kılavuzu
Balon Tipi ve Boyutunun Seçimi
Balon Uzantı Boru sisteminin ventilatöre bağlanmasıyla ventilatörde Esopageal Balon Boyutu ve Tipi diyalog
kutusu görüntülenir. Balon Testini uygulamadan önce kullanmayı düşündüğünüz balon boyutunu ve tipini
seçmelisiniz.
Not:
Balon Uzantısı Boru sistemini sökmek için balon boyutunu ve tipini seçmeniz ve balon test prosedürünü tekrar
etmeniz gerekmektedir.
Balon boyutunu ve tipini değiştirmek; Esopageal Balon Boyutu ve Tipi diyalog kutusunun görüntülenmesi için
balon uzantısı boru sistemini söküp yeniden bağlamanız gerekmektedir.
Kullanılacak olan balonun dışında balon boyutunun ve tipinin seçilmesi balon testinin uygulanmasında
başarısızlık ile sonuçlanabilir.
Balon Kaçağı / Türü Testi
Balon Testi balon kateterinin bütünlüğünü ve türünü kontrol eder. Ventilatör, ekranın alt tarafındaki mesaj
çubuğunda Başarılı veya Başarısız mesajı görüntüler.
Balon Testi başarısız olursa, tüm bağlantıların iyi durumda olduğunun anlaşılması için kontrol edilmesi ve balon
bütünlüğünün değerlendirilmesi gerekir.
Not:
Balon Testi balon hastaya bağlı değilken yapılmalıdır.
Balon Doldurmayı Başlatma/Durdurma
Start (Başlat) düğmesine basıldığında, ventilatör, aşağıda belirtilen hacmi, özofajiyal basınç
ölçümü başlamadan önce, katetere gönderir.
Yetişkin Kateteri:
0,5 – 2,5 ml
Pediyatrik Kateteri:
0,5 – 1,25 ml
Ölçümün doğruluğunu sağlamak için ventilatör her 30 dakikada bir balonu boşaltacak ve
tekrar dolduracaktır.
Stop (Durdur) düğmesine basıldığında, ventilatör, kateter hastadan çıkarılmadan önce,
balonu boşaltır.
Not:
Balonu, hastaya takıldıktan sonra şişirmeye devam etmeyin. Balon, hastadan çıkarılmadan önce boşaltılmalıdır.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
113
Göğüs duvarı Kompliansı (CCW)
Önceden ayarlanan Göğüs duvarı Kompliansı (CCW) ventilatör tarafından solunumun
çalışmasını hesaplamak için kullanılır.
Aralık:
0 – 300 mL/cmH2O
Kararlılık:
1 mL/cmH2O
Varsayılan:
200 mL/cmH2O
Alarmlar
Geçerli mevcut tüm alarmlar Özofajiyal manevra sırasında aktiftir.
Özofajiyal Manevraları Gerçekleştirmek
Özofajiyal ölçümler, CareFusion’den temin edilebilen özofajiyal balonu kullanılmasını gerektirir.
Manevra Ekranı menüsünden Esophageal seçeneğini seçin.
Balonu hastaya takmadan önce balon testi yapılması gerekir. Özofajiyal balon uzatma tüpünü AVEA’daki EPM
paneline Bölüm 2’de açıklandığı şekilde bağlayın. Yeni özofajiyal balonu paketinden çıkarın ve uzatma tüpünün hasta
tarafındaki ucunda bulunan pimli konektöre bağlayın.
Balonun serbestçe sallanmasını ve herhangi bir yüzeyle temas etmemesini sağlayın ve manevra ekranından Ballon Test
(Balon Testi) düğmesine basın. Ventilatör balonu boşaltarak, belirtilen değerde doldurarak, balon basıncını ölçerek ve en
son olarak balonu boşaltarak kaçak testi gerçekleştirir. Test tamamlandıktan sonra, testin Başarılı veya Başarısız
olduğunu bildiren bir mesaj görüntülenir.
Balonun kaçak testini geçememesi durumunda, balonda hasar kontrolü yapın ve gerekirse değiştirin. Balonda hasar
yoksa balondaki tüm konektörleri ve uzatma tüpünü kontrol edin ve testi tekrarlayın.
Not:
Balon testinden sonra balonun sökülmesi durumunda balon testinin tekrarlanması gerekir.
Balon testinde başarılı sonuç alınırsa balon hastaya takılmak üzere hazır demektir. Doğru ölçüm yapılabilmesi için
balonun mutlaka düzgün şekilde yerleştirilmesi gerekir. Ekleme sırasında oluşturulan dalgaform, balonun doğru
takıldığını onaylamak için gerekli bilgiyi verir. Yaklaşık yerleştirme seviyesi, burun ucundan kulakmemesinin altına ve
sonra kulak memesinden ksifoid işlemcisinin distal ucuna kadar olan mesafenin ölçülmesi ile belirlenebilir.
1. Özofajiyal basınç dalgaformu hava yolu basıncıyla ilişkilidir; bunlar pozitif basınçlı solunum sırasında
pozitif, spontane solunum sırasında negatif olurlar.
L2786-116 Rev. L
114
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
Kullanım Kılavuzu
2. Özofajiyal çizgi, kardiyak faaliyetini yansıtan küçük kardiyak salınımları gösterebilir.
3. Yukarıdaki kritere uygun olarak balon yerine yerleştirildikten sonra balonun yerleşiminin doğrulu öklüzyon
tekniği kullanılarak onaylanabilir. Bunun için, hava yolunun kapanması ve özofajiyal ve hava yolu
basıncının aynı olup olmadığının karşılaştırılması gerekir.
Balon takıldıktan ve açıldıktan sonra, ventilatör balonu uygun seviyede doldurur ve veriyi izlemeye başlar. İzlenen
değerlerin doğruluğunu sağlamak için ventilatör balonu her otuz dakikada bir otomatik olarak boşaltır ve doldurur.
UYARI
Özofajiyal balon, hastayı özofajiyal balondan doğabilecek kontrendikasyonlara karşı denetleyen bir doktor
kontrolünde takılmalıdır.
UYARI
Özofajiyal balonun hatalı takılması izlenen değerlerin doğruluğunu etkileyebilir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
115
MIP / P100 Manevra Ekranı
Şekil 4–12: MIP Manevra Ayarları
MIP (Maksimum İnspirasyon Basıncı) / P100 manevrası, hasta eforunun solunum isteminde aktif olduğu sıradaki
basınç çizgisindeki negatif sapmayı ölçer. Manevra sırasında, inspirasyon akış valfi kapalı kalır ve inspirasyon akışı
gönderilmez. MIP hastanın gönderebileceği maksimum negatif basıncın göstergesidir. P100 solunumun ilk
100 milisaniyesi sırasında meydana gelen basınç düşüşünün göstergesidir.
Kontroller
Süreklilik
L2786-116 Rev. L
Ayarlanan Duration (Süreklilik) manevranın devam edeceği maksimum süreyi tespit eder.
Normal ventilasyon manevra süresinde askıya alınacak ve süreklilik süresi dolduğunda
kaldığı yerden devam edecektir.
Aralık:
5,0 – 30,0 san.
Varsayılan:
10 saniye
116
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
Hassasiyet
Kullanım Kılavuzu
Manevra hassasiyeti seviyeyi, hasta eforunun başlangıcını belirten hava yolu basıncında
düşmenin meydana geldiği PEEP seviyesinin altına ayarlar. Bu, klinisyene manevrayı
hastaya göre ayarlama olanağı tanır.
Aralık:
0,1 – 5,0 cmH2O
Kararlılık:
0,1 cmH2O
Varsayılan:
3,0 cmH2O
Not:
Manevra hassasiyetini çok yüksek ayarlanması P100 tespitindeki zamanlamanın doğruluğunu etkileyebilir.
Başlatma/Durdurma
Manevra START (BAŞLAT) düğmesine basıldığında başlar. Operatör STOP (DURDUR)
düğmesine bastığında manevra hemen durdurulur ve normal ventilasyon kaldığı yerden
devam eder.
Not:
Zorunlu inspirasyon solunumu sırasında Start düğmesine basılırsa, manevra, ventilatör ekzalasyona geçene ve
150 milisaniyelik minimum ekspirasyon süresi geçilmeden başlamayacaktır.
Alarmlar
Apne Aralığı ve Düşük PEEP hariç geçerli mevcut tüm alarmlar MIP / P100 manevrası sırasında aktiftir.
MIP / P100 Manevrası gerçekleştirmek
MIP / P100 manevrası, ekspirasyon durdurma manevrası sırasında hasta tarafından elde edilen Maksimum İnspirasyon
Basıncının (MIP) ölçülmesine olanak sağlar. Ventilatör ayrıca, manevranın ilk 100 milisaniyesinde elde edilen maksimum
inspirasyon basıncını ifade eden P100 değerini de ölçebilmektedir.
Manevralar Ekranından MIP P100 seçeneğini seçin
MIP manevra ekranı operatöre aşağıdaki ayarları yapma olanağı sağlar:
Süreklilik – Bu, manevranın yapılabilmesi için ventilasyonun askıya alındığı süredir. Start düğmesine basıldıktan sonra,
Duration (Süreklilik) süresi tamamlanana kadar veya operatör Stop düğmesine basana kadar ventilasyon askıya alınır.
Hassasiyet – Ventilatörün P100 manevra zamanlayıcısını başlatmak için kullandığı hassasiyet eşiğini ayarlar.
Varsayılan konum 3 cmH2O'dur ancak minimum inspirasyon eforu gösteren hastalarda doğru hassasiyet değeri için
operatör tarafından ayarlanabilir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
117
Not: Manevra hassasiyet ayarı yalnızca manevra için kullanılır ve tetikleme hassasiyetini etkilemez.
Başlat / Durdur – Manevrayı başlatır ve durdurur.
UYARI
Normal ventilasyon manevra süresince askıya alınır. Manevra başlatılmadan önce hastanın kontrendikasyonlara
karşı değerlendirilmesi gerekir. Hasta, manevra süresince eğitimli tıbbi personel tarafından doğrudan
izlenmelidir.
MIP / P100 manevrasını gerçekleştirmek için Duration (Süreklilik) ve Sensitivity (Hassasiyet) kontrollerinin istenen
seviyeye ayarlayın. Manevra ekranındaki Start düğmesine basın. Ventilatör inspirasyon ve ekspirasyon valflerini kapatır
ve izlemeye başlar. Manevra tamamlandığında, ventilatör, manevra ekranındaki ilgili pencerelerde MIP ve P100
değerlerini görüntüler Ayrıca, MIP ve P100, Trendler ekranında trend verisi olarak da bulunur. Manevra, herhangi bir anda
Stop düğmesine basılarak durdurulabilir.
Bükülme Noktası (Pflex) Manevra Ekranı
Şekil 4–13: Pflex Manevra Ayarları
Bükülme noktası (Pflex) manevrası zorunlu ventilasyon sırasında gerçekleştirilir. Üst ve alt bükülme noktaları bir
Basınç/Hacim (PAW / Vol) Döngüsünün inspirasyon bölümünde otomatik olarak gösterilir.
L2786-116 Rev. L
118
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
Kullanım Kılavuzu
Not:
Normal ventilasyon manevra süresince askıya alınmalıdır. Hasta eforu tespit edilirse ve mesaj çubuğunda hasta
eforunun tespit edildiğini gösteren bir mesaj görüntülenirse manevra durdurulur.
Kontroller
Tidal Volume (Tidal Hacim) –Volume–
Manevra sırasında hastaya gönderilen gaz hacmidir.
Aralık:
0,10 – 2,50 L (Yetişkin)
25 – 500 ml (Pediatrik)
Kararlılık:
0,01 L
1 mL
(Yetişkin)
(Pediatrik)
Varsayılan:
0,25 L
25 mL
(Yetişkin)
(Pediatrik)
Peak Flow (Tepe Akışı)
Manevra için kullanılan Tepe Akışını ayarlar.
Not: Manevra için kare dalga akış şablonu kullanılır.
Aralık:
0,5 – 5,0 LPM
Kararlılık:
0,1 LPM
Varsayılan:
1,0 LPM
PEEP Manevrası (PEEP)
PEEP Manevrası, manevra başlangıcındaki anahat basıncını tespit eder.
Not: PEEP manevrası normal ventilasyonda kullanılan PEEP değerinden bağımsız olarak
ayarlanabilir.
Aralık:
0 – 50 cmH2O
Kararlılık:
1 cmH2O
Varsayılan:
0 cmH2O
PEEP Dengeleme Süresi (PEEP Teq)
PEEP Dengeleme Süresi, yavaş akış başlamadan önce hava yolu basıncını dengelemek için
gerekli zamanı tespit eder. Manevranın devreye sokulmasıyla ventilatör yavaş akış manevrası
başlamadan önce PEEP ayarını, PEEP Dengeleme Süresi için Manevra PEEP seviyesine
ayarlar.
Aralık:
0,0 – 30,0 san.
Kararlılık:
0,1 saniye
Varsayılan:
1,0 saniye
Hassasiyet
Ayarlanan Hassasiyet seviyeyi, Pflex manevrasını durdurmak için tepe havayolu basıncının
altınaki bir seviyeye ayarlar.
Not: Pflex manevrası, %100’den büyük bir kaçak olması durumunda sona erdirilecektir.
Aralık:
0,1 – 5,0 cmH2O
Kararlılık:
0,1 cmH2O
Varsayılan:
3,0 cmH2O
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
119
Başlatma/Durdurma
Manevra START (BAŞLAT) düğmesine basıldığında başlamalıdır. Hasta eforu tespit
edildiğinde veya manevra tidal hacmi gönderildiğinde STOP düğmesine basılarak manevra
derhal durdurulabilir ve normal ventilasyon kaldığı yerden devam eder.
Not:
Bir Plex Manevrasının başlatılması iki faktörle görüntülenir. Toplam gecikme solunum aralığıyla PEEP Dengeleme süre
ayarının toplamına eşittir. PEEP Dengeleme süresi 0,30 saniyelik bir aralığa sahiptir. Zorunlu solunum hızı 10 bpm’yse,
solunum aralığı 6 saniye ve Pflex’i başlatmak için gecikme 1,5 saniye artı PEEP dengeleme süresi ayarıdır. Bu
örnekte, varsayılan PEEP Dengeleme süresi 1 saniyeyse, toplam gecikme 2,5 saniyedir. Zorunlu solunum hızı
1 bpm’ye ayarlandıysa, solunum aralığı 60 saniye ve bu en kötü senaryoda Pflex’i başlatmak için gecikme 15 saniye
artı PEEP dengeleme süresi ayarıdır.
Yüksek Pflex ve Düşük Pflex tespiti
Manevra Tidal Hacmi gönderildiğinde ventilatör ekzalasyona geçecektir. Ekzalasyon sonunda, PAW / Vol
döngüsü otomatik olarak donacak, yüksek ve düşük bükülme noktaları ve delta Pflex hacmi hesaplanacak
ve görüntülenecektir. Ventilatör, geçerli ventilatör ayarlarıyla, normal ventilasyona geri dönecektir.
Kullanıcı, Pflex göstergelerini PV döngüsü boyunca yeni bir noktaya taşıyarak ve ilgili ayar tuşuna basarak
Pflex değerlerini geçersiz kılmayı seçebilir. İlgili Pflex değerleri ve delta Pflex hacmi, göstergelerin geçerli
konumuna dayanana değerleri göstermek üzere değişecektir. Ventilatör dört PV döngüsünü ve aynı anda
ilgili bükülme noktalarını hafızasında saklayacaktır.
Not:
Değerler operatör tarafından tekrar tanımlandığında orijinal değerler saklanamaz.
Alarmlar
Apne Aralığı ve I-Time Limiti hariç tüm mevcut geçerli alarmlar Pflex sırasında aktiftir.
Pflex manevrası gerçekleştirmek
Pflex manevrası klinisyene hacim kontrollü solunumdaki yavaş akış süresince akciğerin açılma basıncını tespit etme
olanağı sağlar. Bu manevra yavaş inspirasyon akış hızında gerçekleştirildiğinden solunum sistemi direncinin etkileri
azaltılmıştır.
Not:
Pflex manevrası performansı için pasif hasta gereklidir. Hasta eforunun tespit edilmesi durumunda ventilatör manevrayı
durdurur ve geçerli ayarlarla normal ventilasyona dönerken hasta eforunun tespit edildiğini gösteren bir mesaj gönderir.
L2786-116 Rev. L
120
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
Kullanım Kılavuzu
Manevralar Ekranından Pflex’I seçin
Pflex manevra ekranı operatöre aşağıdaki ayarları yapma olanağı sağlar:
Tidal Hacim (Vt) – Manevra sırasında hastaya gönderilen tidal hacimdir. Bu ayar, normal ventilasyon sırasındaki ayarları
etkilemez ve geçerli ventilasyon modundan bağımsız olarak istenen tidal hacmine ayarlanabilir.
Not:
Tidal Hacim ayarı, Pflex manevrası sırasında kompanse edilen devre kompliansı değildir.
Akış – Bu ayar 0,5 – 5 l/dak. değerleri arasında ayarlanabilir ve manevra tidal hacmini göndermek için kullanılan
inspirasyon akışını kontrol eder.
PEEP – Yavaş Akış Manevrası için kullanılan PEEP. Operatör, kontrollü ventilasyon sırasında kullanılan PEEP
kontrolünden bağımsız olarak herhangi bir PEEP seviyesi seçebilir.
PEEPTeq – Bu kontrol, Yavaş Akış Manevrası başladıktan sonra PEEP Manevrasını dengesini ayarlar.
Hassasiyet – Yavaş Akış Manevrası sırasında ventilatörün hasta eforunu tespit etmek için kullandığı hassasiyet eşiğini
ayarlar. Varsayılan konum 3 cmH2O'dur ancak tüm uygulamalarda doğru hassasiyet değeri için operatör tarafından
ayarlanabilir.
Başlat / Durdur – Manevrayı başlatır ve durdurur.
Not:
Tüm manevra kontrol ayarları normal ventilasyon kontrol ayarlarından bağımsızdır.
UYARI
Normal ventilasyon manevra süresince askıya alınır. Manevra başlatılmadan önce hastanın kontrendikasyonlara
karşı değerlendirilmesi gerekir. Hasta, manevra süresince eğitimli tıbbi personel tarafından doğrudan
izlenmelidir.
Pflex manevrası gerçekleştirmek için Tidal Hacmi, Akışı, PEEP Manevrasını, PEEP Dengeleme süresini ve Hassasiyeti
ayarlayın. Manevra ekranındaki Start düğmesine basın. Ventilatör normal ventilasyonu askıya alır ve ayarlanan Akışta
Manevra Tidal Hacmi göndermeye başlar. İlgili Basınç/Hacim eğrisi, hacim hastaya verildikçe, ventilatör tarafından çizilir.
Tamamlandıktan sonra ventilatör otomatik olarak normal ventilasyona kaldığı yerden devam eder ve grafik ekranını
dondurur. Manevra, herhangi bir anda Stop düğmesine basılarak durdurulabilir. Manevranın herhangi bir anında
ventilatör hasta eforu tespit ederse, ventilatör ekzalasyona geçer ve normal ventilasyon kaldığı yerden devam eder.
Tespit edilebilirse ölçülen Pflex, Pflex Lwr, Pflex Upr ve Vdelta görüntülenir. Bu noktada operatör bükülme noktalarını
ventilatör tarafından tespit edilen şekliyle Kabul edebilir veya bükülme noktalarını manuel olarak ayarlamayı seçebilir.
Bükülme noktalarının manuel olarak ayarlanması için imlecin Kontrol Düğmesiyle istenen konuma getirilmesi ve Set
Pflex Lwr veya Set Pflex Upr düğmesine basılması yeterlidir. Vdelta otomatik olarak hesaplanacaktır.
Ölçülen veri Save Loop (Döngü Kaydet) düğmesine basılarak kaydedilebilir. En fazla dört döngü kaydedilebilir, beşinci
döngü kaydedildiğinde en eski döngü ve veri silinecektir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
121
Not:
Döngü ve ilgili veri operatör tarafından kaydedilmezse, veri manevra ekranından çıkıldıktan sonra silinecektir.
AutoPEEP Manevra Ekranı
Şekil 4–14: AutoPEEP Manevra Ayarları
AutoPEEP ekzalasyonun sonunda bir sonraki zorunlu inspirasyon başlamasından hemen önce gerçekleşen hava yolu
basıncıdır. Bu manevranın gerçekleştirilirken ventilatör hem inspirasyon hem de ekspirasyon valflerinin kapandığı bir
ekspirasyon durdurma işlemi gerçekleştirir. Sistem, sistem basıncı bir sonraki zorunlu solunum aralığında veya 5 saniye
içinde (hangisi daha kısa olursa) dengelemeye ulaştığında AutoPEEP ölçümünü gerçekleştirir.
L2786-116 Rev. L
122
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
Kullanım Kılavuzu
Kontroller
Hassasiyet
Ayarlanan Hassasiyet seviyeyi AutoPEEP manevrasını durdurmak için havayolu basıncının
altındaki bir seviyeye ayarlar.
Aralık:
0,1 – 5,0 cmH2O
Kararlılık:
0,1 cmH2O
Varsayılan:
3,0 cmH2O
Başlatma/Durdurma
Manevra, START düğmesine basıldığında ve ventilatör ekzalasyondayken başlar. Manevra
STOP düğmesine basıldığında, manevra tamamlandığında veya hasta eforu tespit edildiğinde
hemen durur ve normal ventilasyon kaldığı yeden devam eder.
Not:
Hasta eforu tespit edilirse ve mesaj çubuğunda hasta eforunun tespit edildiğini gösteren bir mesaj görüntülenirse
manevra durdurulur.
Alarmlar
Geçerli mevcut tüm alarmlar AutoPEEP manevrası sırasında aktif olmalıdır.
AutoPEEP Manevrası Gerçekleştirmek
AutoPEEP manevrası, ekspirasyon durdurma manevrası sırasında solunum sisteminde oluşan (hasta veya devre) PEEP
ölçümünün yapılmasına olanak sağlar. Bu manevra için pasif hasta gereklidir.
Manevralar Ekranından AutoPEEP seçeneğini seçin
AutoPEEP manevra ekranı operatöre aşağıdaki ayarları yapma olanağı sağlar:
Hassasiyet – AutoPEEP Manevrası sırasında ventilatörün hasta eforunu tespit etmek için kullandığı hassasiyet eşiğini
ayarlar. Varsayılan konum 3 cmH2O'dur ancak tüm uygulamalarda doğru hassasiyet değeri için operatör tarafından
ayarlanabilir.
Başlat / Durdur – Manevrayı başlatır ve durdurur.
Operatör AutoPEEP manevrası gerçekleştirmek için hastaya uygun Hassasiyeti ayarlamalı ve Başlat tuşuna basmalıdır.
Ventilatör inspirasyon ve ekspirasyon valflerini kapatır ve hasta ile solunum devresi arasındaki basıncın dengelenmesini
sağlar. Manevra tamamlandığında, ventilatör, manevra ekranındaki ilgili pencerelerde AutoPEEP ve dAutoPEEP
değerlerini görüntüler. AutoPEEP ve dAutoPEEP Trendler ekranında trend verisi olarak da bulunur. Manevra, herhangi
bir anda Stop düğmesine basılarak durdurulabilir.
Not:
AutoPEEP değeri bir sonraki zorunlu solunum aralığına göre veya 5 saniyeden kısa olması durumunda 5 saniyeye
ayarlanır.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
Kapnometri Ekranı
Şekil 4–15: Manevra Seçiminde Kapnometri Ekranı
Not:
Bkz. “Bölüm 5 Hacimsel Kapnografi”.
Trakeal Kateterin Yerleştirilmesi
AVEA’da bulunan bazı gelişmiş mekanik ölçümler trakeal kateter kullanılmasını gerektirir. Ölçümlerin doğru olmasını
sağlamak ve beklenmeyen etki riskini en aza indirmek için, endotrakeal tüpe trakeal kateter takılması ve uçtan sonra
uzatma yapılmaması gerekir.
Kateterin doğru şekilde yerleştirilmesi için, endotrakeal tüpün ve beraberindeki adaptörlerin uzunluğunu ölçün.
Bu ölçüden daha uzun olmayacak şekilde trakeal kateteri endotrakeal tüpe takın.
UYARI
Trakeal kateterin endotrakeal tüpün ucundan daha ileriye takılması trakeada ve hava yollarında iritasyona ve
iltihaplanmaya neden olabilir veya bazı hastalarda sinir uçlarına zarar verebilir.
L2786-116 Rev. L
123
124
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
Kullanım Kılavuzu
Dijital Ekranlar
Monitör Ekranı
Monitör ekranına erişmek için UIM’deki dokunmatik ekranın
altındaki Screen (Ekran) düğmesine basın. Bu düğmenin
üzerindeki simge aşağıda gösterilmektedir.
veya
Uluslararası
İngilizce
Görüntülenen seçim kutusundan MONITOR seçeneğini seçin.
Şekil 4–16: Ekran Seçimi
Monitör ekranında aynı anda toplam 15 farklı değer gösterilir. Monitör Görüntüleri, hangisinin önce gerçekleşeceğine
bağlı olarak her solunum başlangıcında ya da her 10 saniyede bir güncellenir. Her değer, mevcut seçenekler arasından
bağımsız olarak seçilebilir (bkz. Tablo 4–2).
1.
Seçmek için dokunmatik ekranı kullanın ve ayarlamayı istediğiniz monitörü vurgulayın.
2.
Dokunmatik ekranın altındaki kontrol düğmesini kullanarak menu seçenekleri arasında dolaşın.
3.
Seçiminizi onaylamak için, vurgulanan görüntünün üstüne dokunun veya kontrol düğmesinin yanındaki onayalama
düğmesine basın (Şekil 4–17).
Şekil 4–17: Dondurulan Akış/hacim Döngüsü
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
Tablo 4–2: Monitorize Edilen Değerlerin Menü Seçenekleri
Cihaz ilgili bütün spesifikasyonları ve monitorize edilen değerlerin hesaplanma şekli için (bkz. “Ek D Monitörizasyon
Aralıkları ve Doğrulukları”).
Not:
Model ve seçeneklere bağlı olarak, aşağıdaki ekranların hepsi mevcut olmayabilir.
Ekran
ml
Vte
ml/kg
Vte/kg
ml
Vti
ml
Vti/kg
ml
Spon Vte
ml/Kg
Spon Vte/Kg
ml
Mand Vte
ml/kg
Mand Vte/Kg
Vdel
Değer
Ekspire edilen tidal hacim
Hastanın kilosuna göre ayarlanan ekspirasyon tidal hacmi
İnspire edilen tidal hacim
Hastanın kilosuna göre ayarlanan inspirasyon tidal hacmi
Ekshale edilen spontane tidal hacmi
Hastanın kilosuna göre ayarlanan ekshale edilen spontan tidal hacim
Ekshale edilen zorunlu tidal hacim
Hastanın kilosuna göre ayarlanan ekshale edilen zorunlu tidal hacim
Ventilatörün içindeki inspirasyon akış sensörü tarafından ölçülen düzeltilmemiş tidal hacmi.
Leak
Kaçak yüzdesi
L
Total Ve
Dakika Hacmi
ml/kg
Total Ve/kg
L
Spon Ve
ml/kg
Spon Ve/kg
bpm
Rate
Hastanın kilosuna göre ayarlanan dakika hacmi
Spontane dakika hacmi
Hastanın kilosuna göre ayarlanan spontan dakika hacmi
Toplam Solunum Hızı (spontan ve zorunlu)
bpm
Spon Rate
Spontane solunum hızı
bpm
Mand Rate
Zorunlu Solunum Hızı
sec
Ti
İnspirasyon süresi
sec
Te
Ekspirasyon Süresi
I:E
İnspirasyon/ekspirasyon oranı
B2/Min/L
Hızlı yüzeysel solunum indeksi
cmH2O
Ppeak
Zirve inspirasyon basıncı
f/Vt
L2786-116 Rev. L
125
126
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
Ekran
Kullanım Kılavuzu
Değer
cmH2O
Pmean
Ortalama inspirasyon basıncı
cmH2O
Pplat
Plato basınç
Ptp Plat
Ventilatör, hava yolu plato basıncı (Pplat aw) ile ilgili yemek borusu basıncı arasındaki fark olan inspirasyon durdurma sırasındaki
Transpulmoner basıncı ölçebilir ve görüntüleyebilir.
cmH2O
PEEP
Ekspirasyon sonrası pozitif basınç
Pbaro
Barometrik basınç
psig
Air Inlet
Hava giriş basıncı
psig
O2 Inlet
Oksijen giriş basıncı
%
FIO 2
Oksijen yüzdesi
ml/cmH2O
Cdyn
Dinamik komplians
ml/cmH2O
Cdyn/Kg
Hasta ağırlığına göre ayarlanan dinamik komplians
ml/cmH2O
Cstat
Respirasyon sistem kompliansı (Statik komplians)
ml/cmH2O
Cstat/Kg
Hasta ağırlığına göre ayarlanan respirasyon sistemi kompliansı (Statik komplians)
C20/C
F/Vt
İnspirasyonun son %20’lik bölümündeki dinamik kompliansın (C20) toplam dinamik kompliansa oranı (C)
Tidal hacimde spontane solunum hızı olan Hızlı Yüzeysel Solunum İndeksi (f / Vt)
cmH2O/LPS
Rrs
Respirasyon sistemi direnci
L/min
PIFR
Zirve İnspirasyon akış hızı
L/min
PEFR
Zirve Ekspirasyon akış hızı
RRS
Respirasyon Sistemi Direnci (RRS), solunumun inspirasyon fazı sırasındaki toplam dirençtir
RPEAK
Tepe Ekspirasyon Direnci (RPEAK) Tepe Ekspirasyon Akışı (PEFR) sırasındaki direnç olarak tanımlanır
RIMP
Maruz Kalınan Direnç (RIMP), hasta devresinin Y noktası ile trakea sensörü arasındaki hava yolu direncidir
RLUNG
Akciğer Direnci (RLUNG), trakeal basınç diferansiyelinin inspirasyon sona ermeden önceki 12 ms inspirasyon akışına oranıdır.
PIFR
Solunumun inspirasyon fazı için gerçek tepe inspirasyon akış hızı.
PEFR
Solunumun ekspirasyon fazı için gerçek tepe ekspirasyon akış hızı.
dPAW
Delta Havayolu Basıncı (dPAW), tepe hava yolu basıncı ile anahat hava yolu basıncı arasındaki farktır.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
Ekran
127
Değer
dPES
Delta Özofajiyal Basıncı (dPES), tepe özofajiyal basınç ile anahat özofajiyal basınç arasındaki farktır.
WOBP
Hasta Solunum İşlemi (WOBP), total inspirasyon tidal hacmine normalize edilmiştir.
WOBI
Maruz Kalınan Solunum (WOBI), hastanın solunum aletleri (örn. E.T tüpü, solunumun devresi ve istemli akış sistemi) vasıtasıyla
spontane solunum yapmasıyla gerçekleşen işlem olarak tanımlanır.
WOBV
Ventilatörün Solunum İşlemi (WOBV), havayolu basıncı eksi inspirasyon sırasında hastaya verilen tidal hacim değişikliğinin özetidir,
total inspirasyon tidal hacmine (Vti) normalizedir.
AutoPEEP
AutoPEEP, ekspirasyon durdurma manevrasının sonundaki hava yolu basıncıdır.
dAutoPEEP
Delta AutoPEEP (dAutoPEEP), ekspirasyon durdurma manevrasının sonundaki hava yolu basıncı ile ekspirasyon durdurma
manevrasından sonra gelen solunumun başlangıcındaki hava yolu basıncının arasındaki farktır.
Ptp PEEP
AutoPEEPES
CCW
CLUNG
Ptp Plat
Transpulmoner basınç, AutoPEEP (PtpPEEP), AutoPEEP manevrası sırasında ekspirasyon durdurma işlemi sonundaki ilgili hava
yolu ile özofajiyal basınç arasındaki farktır.
AutoPEEPES ekzalasyon sonunda ölçülen özofajiyal basınçtan hasta tarafından başlatılan solunumun ve ventilatör istem sisteminin
başlangıcında ölçülen özofajiyal basıncının çıkarılmasıyla elde edilen değerdir.
Göğüs duvarı Kompliansı (CCW) tidal hacmin (ekzalasyon) Delta Özofajiyal Basınca (dPES) oranıdır.
Akciğer Kompliansı (CLUNG), tidal hacmin (ekzalasyon) delta transpulmoner basınca oranı.
İnspirasyon durdurma sırasındaki transpulmoner basınç.
MIP
Maksimum İnspirasyon Basıncı ekspirasyon durdurma manevrası sırasında hastanın ulaştığı maksimum negatif hava yolu
basıncıdır.
P100
Respirasyon Tahriği (P100), inspirasyon eforu tespit edildikten sonra 100 ms içinde meydana gelen negatif basınçtır.
nCPAP
nCPAP modunda ortalama havayolu basıncı.
CPAP Akışı
nCPAP modunda ortalama inspirasyon akışı.
EtCO2
Hava yolundaki CO2 sensörü tarafından ölçülen ve rapor edilen zirve ekzalasyon CO2 değeri. EtCO2 herbir nefes için ölçülür.
Görüntü ya her nefesin ölçümü ya da ölçümlerin ortalamasıdır.
VCO2
CO2 miktarı her dakika elimine edilir. Bu, her dakika hesaplanır ve sonra ayarlanan VCO2 ortalama süresine bağlı olarak ortalaması
alınır.
VtCO2
CO2 miktarı nefes başına ekzale edilir. Bu, her nefeste ölçülür ve sonra ayarlanan VCO2 ortalama süresine bağlı olarak ortalaması
alınır.
Vdana
Hastanın havayolundaki ölü alan hacmidir. Anatomik ölü alan herbir nefes için ölçülür. Bu değerin ortalaması ayarlanan VCO2
ortalama süresine bağlı olarak hesaplanır.
Vdana/Vt
Vd/Vt ana’nın ortalaması ayarlanan VCO2 ortalama süresine bağlı olarak hesaplanır.
L2786-116 Rev. L
128
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
Kullanım Kılavuzu
Olaylar
Dokunmatik ekranın solundaki EVENT membran düğmesine
basılması, 66 izlenen parametre ile birlikte trend buffer
içinde bulunan olay işaretçilerinin menüsünü açar. Bir olayı
seçmek için olay menüsünün içinde gezmek üzere kontrol
düğmesini kullanın ve istediğiniz olayı vurgulayın. Olayı
ternd bilgisine yerleştirmek için kontrol düğmesinin
yanındaki ACCEPT düğmesine basın. Olaylar, zaman
kodunun yanında bir yıldız işaretiyle birlikte yeşil renkli
olarak veri tablosunda görüntülenir (bkz. “Trendler”).
Şekil 4–18: Olaylar menüsü
Seçilebilir olaylar aşağıda verilmektedir:
Olay
Kısaltma
Kan Gazı
BG
Göğüs X-ray
CXR
Diyagnostik (Dx) Prosedürü
Dx
Besleme
Feed
İntübasyon
ETT
Terapötik (Rx) Prosedür
Rx
Emme
Sxn
Aşağıdaki olaylar olay kayıtlarına otomatik olarak kaydedilir:
Olay
Kısaltma
Temel veya gelişmiş kontrol ayarının değiştirilmesi
Stgs
Ventilatörün açılması
Pon
Ventilatörün kapatılması
Poff
Standby durumuna giriş
eSby
Standby durumundan çıkış
xSby
Nebülizörün devreye girmesi
Neb
Ekspirasyon durdurmanın devreye girmesi
eHold
İnspirasyon durdurmanın devreye girmesi
iHold
Manuel solunum
Man
Emme düğmesinin devreye girmesi
Sxn
O2 arttırma düğmesinin devreye girmesi
IncO2
Yeni Hasta seçeneğinin devreye girmesi
NwPt
İstem dışı Güç kaybı ve Telafi
Prec
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
129
Trendler
Daha önceki bölümde tanımlanan izlenen parametreler 24 saatlik periyotta bir dakikayla ortalaması alınan değerler
olarak eğilim göstermektedir. Trend verisine, dokunmatik ekranın sol tarafındaki dokunmalı paneldeki ekran tuşuna
basılarak veya dokunmatik ekran görüntüsünün üst orta bölümündeki ekran göstergesine basılarak ulaşılır. Ekran
menüsü görüntülenir. Trend ekranını açmak için ekran menüsündeki. TREND düğmesine basın.
Şekil 4–19: Trend Penceresi
Not:
Açık bırakılırsa Trend Penceresi her 10 saniyede bir güncellenir.
Dokunmatik ekranda dört histogram ve bir tablo görüntülenir. Her histogram ve tablodaki her sütun izlenen parametreler
ve olaylar listesinden yapılandırılabilir. Kaydırmalı menüyü açmak için herhangi bir histogramın başlık çubuğuna veya
herhangi bir sütunun başlığına dokunun. Kontrol düğmesini çevirerek listede dolaşın. Görüntülenecek maddeyi
vurgulayın ve yeni maddenin gösterilmesini onaylamak için vurgulanan görüntüye veya kontrol düğmesinin üstündeki
ACCEPT düğmesine basın.
Histogramlar eksenlere dokunularak ölçeklendirilebilir. Ölçeği ayarlamak için vurgulanan eksenle birlikte kontrol
düğmesini de kullanın Değişikliği onaylamak için eksene tekrar dokunun veya ACCEPT butonuna basın.
Zamanlara göre eğilimleri görmek üzere histogram ve sayfaya bakmak için, FREEZE düğmesine basın ve imleci zaman
çizgisine getirmek için veri düğmesini kullanın. Zaman satırı tabloda sarı renkli metin olarak görüntülenir. Olay işaretleri
yeşil renkli metinle belirtilir.
Not:
Cihazın dahili saatinde tarih / zaman ayarlarını değiştirmek kaydedilmiş olan trend verilerini de silecektir.
L2786-116 Rev. L
130
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
Kullanım Kılavuzu
Ana Ekran Görüntüleri
Hesaplanan I:E Oranı
AVEA I:E Oranını (Calc I:E) hacim kontrollü solunumlarda ayarlanan solunum hızı, tidal hacim ve tepe akışı
değerlerinden; basınç, TCPL ve PRVC solunumlarında ayarlanan solunum hızı ve inspirasyon süresini kullanarak
hesaplar. Görüntü Ana ekranın sol alt tarafındaki Hesaplanan Dakika Hacminin yanında bulunmaktadır. Bu görüntü,
değişikliği kabul etmeden önce değişiklik kabul edildiğinde ortaya çıkacak Hesaplanan I:E Oranını görmek amacıyla
görüntüleri etkileyen ilk hasta ayarlarından herhangi biri değiştiriliği sırada gerçekleşen veri kadranı dönüşüyle birlikte
güncellenir. Bu görüntü değişiklik iptal edildiği veya süre dolduğu takdirde daha önce belirtilen değerleri geri getirir.
Şekil 4–20: Hesaplanan I:E Oranı Ekranı
Aralık:
1:99,9 – 99,9:1
Sınırlamalar: Hacim solunumlarında hesaplanan I:E oranı tidal hacim, solunum hızı ve tepe akışı değiştiği zaman
değişir Basınç, TCPL, PRVC solunumlarında hesaplanan I:E oranı yalnızca solunum hızı ve
inspirasyon süresi değiştirilirse değişir.
Not:
Hesaplanan I:E oranı APRV/BIPHASIC modda aktif değildir.
Hesaplanan Dakika HAcmi (Calc Ve)
Ventilatör ana ekranın sol altında Hesaplanan Dakika Hacmini aşağıda açıklandığı şekilde göstermektedir:
Calc Ve = [(Ayarlanan tidal hacmi) x (Ayarlanan solunum hızı)]
Bu görüntü, değişikliği kabul etmeden önce değişiklik kabul edildiğinde ortaya çıkacak Hesaplanan Ve’yi görmek
amacıyla görüntüleri etkileyen ilk hasta ayarlarından herhangi biri değiştiriliği sırada gerçekleşen veri kadranı dönüşüyle
birlikte güncellenir. Bu görüntü değişiklik iptal edildiği veya süre dolduğu takdirde daha önce belirtilen değerleri geri
getirir.
Sınırlamalar: Yalnızca Hacim solunumları için: Sadece tidal hacim ya da solunum hızı değiştirildiğinde Calc Ve
değeri değişir.
Hesaplanan Time High ve Time Low Min / Maks
AVEA, APRV/BiPhasic ventilasyonda hesaplanan maksimum ve minimum Time High ve Time Low değerlerini
görüntüler. Görüntü, ana ekrandaki Time High ve Time Low temel kontrollerinin hemen altında bulunur.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
131
Hesaplanan Time High (Yüksek Süre): Time Low (Düşük Süre) Oranı
AVEA, APRV / BiPhasic ventilasyonda hesaplanan Time High / Time Low oranını gösteren hesaplanan oranı görüntüler. Görüntü,
Time High ile Time Low görüntüleri arasında (minimum ve maksimum değerlerin görüntülendiği yer) Pressure High ayarı
görüntüsünün altında bulunur. Bu oran I:E oranına benzer şekilde sunulur, ancak aslında Time High:Time Low oranıdır. Oran,
I:E Oranının formatıyla aynı formatta görüntülenir ve birden küçük olan oranlardan birden büyük olan oranlara geçiş sırasında
aynı kurallara sahiptir. Bu görüntüyü etkileyen hasta ayarlarından herhangi biri değiştiriliği sırada gerçekleşen veri kadranı
dönüşüyle birlikte bu görüntü dinamik bir şekilde güncellenir. Bu görüntü ayrıca değişiklik iptal edildiği veya süre dolduğu takdirde
daha önce belirtilen oranı geri getirir.
Min
Maks
Min
Maks
Şekil 4–21: Hesaplanan T High / T Low
Not:
Time High ve Time Low zaman dönüşümlü bir geçiş için maksimum zaman ayarıdır. Geçerli zamanlar hastanın
spontane solunum türüne ve Sync pencere ayarına göre değişiklik gösterebilir.
L2786-116 Rev. L
132
Ekranlar, Görüntüler ve Manevralar
Kullanım Kılavuzu
Ana Ekran Monitörizasyonları
Toplam 5 parametre grafik görüntülerinin sol tarafında sürekli olarak monitörize edilebilir Bunlar, Monitör ekranındaki
görüntülerle aynı şekilde seçilir.
1.
Seçmek için dokunmatik ekranı kullanın ve ayarlamayı istediğiniz monitörü vurgulayın.
2.
Dokunmatik ekranın altındaki kontrol düğmesini kullanarak menü seçenekleri arasında dolaşın.
3.
Seçiminizi onaylamak için, vurgulanan görüntünün üstüne dokunun veya kontrol düğmesinin yanındaki accept (onayla)
düğmesine basın.
Vurgulanan
Parametre
İzlenen Parametre için
Seçim Menüsü
Şekil 4–22: Ana Ekran Üzerinde Görüntülenen Seçilebilir Izleme Parametreleri
Not:
Ana ekran izleme parametreleri döngü veya trend ekranı üzerindeki izleme parametrelerinden farklı olabilir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Bölüm 5
133
Hacimsel Kapnografi
Giriş
Hacimsel Kapnografi, AVEA için Vco2 Seçeneği, yeni izleme ve gelişmiş hesaplama özellikleri getirir. Bu seçenek,
sensör ve yazılım etkinleştirmesi satın alınmasını gerektirir. Geleneksel ETCO2 ve kapnografiye ek olarak, doktora
hastanın değerlendirilmesi konusunda yardımcı olan yeni özellikler bulunmaktadır.
Uyarılar
CO2 sensörünü aşırı nem ve sekresyon oluşumu bakımından düzenli olarak kontrol edin.
Hacimsel kopnografi ölçümleri alınan hacimlerin doğru bir şekilde ölçülmesini gerektirir. Bu nedenden ötürü, proksimal bir
akış sensörü veya devreye uyumlu kompanse kullanılmalıdır. Ayrıca, derveye uyumlu kompanse kullanıldığında devre
uyumu değişirse, hacimsel doğruluk da değişebilir.
Manetsiz endotrakeal tüplerden kaynaklanan bir sistem sızıntısı akışla ilgili okumaları etkileyebilir. Bu akışla ilgili
okumalar arasında akış, basınç, ölü alan, CO2 üretimi ve diğer solunumla ilgili parametreler yer almaktadır.
Azot oksit, aşırı oksijen düzeyleri, helyum ve halojen içeren hidrokarbonlar CO2 ölçümlerini etkileyebilir. AVEA oksijeni ve
helyum gazını otomatik olarak dengeler.
Ventilasyon parametrelerini değiştirmek için, CO2 ölçümlerini klinik durumu ve kan gazı gibi bağımsız izlemeleri referans
olarak almadan tek başına kullanmayın. CO2 ölçümleri solunum devresi sızıntısı, sekresyon veya sensör arızası
olduğunda yanlış gerçekleştirilebilir.
CO2 sensörünü veya kablosunu dolaşmaya, strangulasyona veya bir tüpün yanlışla çıkmasına neden olacak şekilde
konumlandırmayın. Sensör kablosunu solunum devresinde sabitlemek için gerekirse klips kullanın.
Ventilasyon parametrelerini değiştirmek için EtCO2’yi klinik durumu ve kan gazı gibi bağımsız izlemeleri referans olarak
almadan tek başına kullanmayın.
İkazlar
CAPNOSTAT® 5 kullanıcının işine yaramayan parçalar içermektedir.
Hasar görmüş sensörleri veya kabloları kullanmayın.
Bu kılavuzda belirtilmediği sürece sensörleri sterilize etmeyin veya sıvıya batırmayın.
Sensör kablolarının hiçbirine aşırı gerilim uygulamayın.
CO2 sensörünün aerosolize edilmiş ilaç her alındığında devreden çıkarılması önerilir. Bunun nedeni ilaçlardaki
viskozitenin artmasıdır. Bu durum sensör pencerelerinin kirlenmesine neden olarak sensörün kullanım ömrünü kısaltır ve
yanlış veri okumasına neden olur.
Çalışma Yöntemi
CAPNOSTAT® 5, CO2’yi kızılötesi absorpsiyon yöntemini kullanarak ölçer. Bu yöntem, klinik uygulamaya yaklaşık 20 yıl
önce girmiştir ve çok hızlı bir gelişim göstererek yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir yöntem haline gelmiştir. Çalışma
ilkesi CO2 moleküllerinin belirli dalga boylarının kızılötesi (IR) ışık enerjisini tamamen CO2 konsantrasyonuna bağlı olarak
yüksek miktarda enerjiyle birlikte absorbe etmesidir. Bir IR ışını CO2 içeren bir gaz örneğinden geçtiğinde, foto
dedektörden (geriye kalan enerji miktarını ölçer) elektronik bir sinyal alınabilir. Bu sinyal IR kaynağının enerjisiyle
karşılaştırılır ve örnekteki CO2 konsantrasyonunu doğru bir şekilde yansıtması için kalibre edilir.
L2786-116 Rev. L
134
Hacimsel Kapnografi
Kullanım Kılavuzu
Kurulum
1.
CO2 sensör kablosunun ucunu EtCO2 etiketli AVEA UIM’un dibinde bulunan bağlantı noktasına takın.
EtCO2 Bağlantısı
Şekil 5–1: AVEA UIM’in Altı
Not:
Yalnızca CareFusion tarafından sağlanan kapnografi kabloları AVEA ile kullanım için uygundur.
UYARI
Sensör kablosunu hastaya dolaşmayacak veya bir tüpün yanlışlıkla çıkmasına neden olmayacak şekilde
konumlandırın. Sensör kablosunu solunum devresinde sabitlemek için klips kullanılabilir.
2.
Kurulum ve uygulamalar kontrollerine Screens (Ekranlar) düğmesine basarak, Utility (Uygulama) seçeneğini ve
Monitoring (İzleme) sekmesini seçerek erişin.
Screens (Ekranlar)
düğmesi
Şekil 5–2: Screens (Ekranlar) düğmesi
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
3.
Hacimsel Kapnografi
135
CO2 İzlemesini Enable/Disable (Etkinleştir/Devre Dışı Bırak) düğmesine dokunarak etkinleştirin.
Şekil 5–3: İzleme Sekmesi, Özellikler Ekranı
Not:
Kapnografi, bir proksimal akış sensörü veya devre komplians kompansesinin devrede olmasını gerektirir.
CO2 izleme etkinleştirildiği halde proksimal akış sensörü veya devreye uyumlu kompanse etkinleştirilmediyse, bir uyarı
iletişim kutusu görüntülenir.
Şekil 5–4: Vco2 Uyarı İletişim Kutusu
4.
Hacimsel kapnografi gerekiyorsa, proksimal bir akış sensörü ekleyin veya devreye uyumlu kompanseyi etkinleştirin (veya
her ikisini de yapın) ve ardından CO2 izlemesini yukarıda da açıklandığı gibi yeniden etkinleştirin. Aksi takdirde, yalnızca
PCO2 dalga formu ve End-tidal CO2 izlemesi mevcut durumda olur.
5.
İlgili havayolu adaptörünü ambalajından çıkarın ve hasarlı olmadığından ve kullanıma hazır olduğundan emin olun.
L2786-116 Rev. L
136
6.
Hacimsel Kapnografi
Kullanım Kılavuzu
Havayolu adaptörünü CO2 sensörüne takın. Adaptör uygun bir şekilde takıldığında bir klik sesi duyulur.
Şekil 5–5a: Yetişkin / Pediatrik Adaptörü
Şekil 5–5b: Pediatrik / Neonatal Adaptörü
Şekil 5–5: Hava yolu adaptörleri
7.
“CAPNOSTAT 5’i Sıfırlama”, sayfa 144 bölümündeki talimatları uygulayarak “sensor sıfır” prosedürü gerçekleştirin.
Sıfırlama prosedürü tek kullanımlık ve tek kullanımlık olmayan adaptörler arasında geçiş yaparken de
gerçekleştirilmelidir.
8.
Sensör başarılı bir şekilde sıfırlandıktan sonra, havayolu adaptörünü ve sensörü yukarıdaki çizimde de gösterildiği gibi Y
ve endotrakeal tüp (veri diğer tüm adaptörler) arasındaki ventilatör devresine yerleştirin.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Hacimsel Kapnografi
137
Ayarlar ve Görüntülenen Değerler
Ayarlar
Kurulum ve uygulamalar kontrollerine Screens (Ekranlar) düğmesine basarak, Utility (Uygulama) seçeneğini ve
Monitoring (İzleme) sekmesini seçerek erişilir.
Şekil 5–6: İzleme Sekmesi, Özellikler Ekranı
Kapnografi – Etkinleştir / Devre Dışı Bırak
CO2 izlemesi etkinleştirildiğinde, tüm CO2 izlemesi ve alarm fonksiyonları da etkinleştirilir. CO2 İzlemesi devre dışı
bırakıldığında, tüm CO2 izlemesi ve alarm fonksiyonları da devre dışı bırakılır.
Aralık: Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak
Varsayılan: Devre dışı
EtCO2 Ortalamasının Alınması
EtCO2 herbir nefes için ölçülür. Nefes sayısını EtCO2 ortalamasının görüntülendiği ekrandan seçebilirsiniz.
Aralık: 1 veya 8 nefes
Varsayılan: 8 nefes
VCO2 Ortalamasının Alınması
VCO2 bir dakikalık aralıklarla güncellenir. Süreyi VCO2 ortalamasının görüntülendiği ekrandan seçebilirsiniz. Ayrıca bu
süre dahilinde hesaplanan ortalamalar Vd, Vd/Vt, VtCO2 ve VA’dır.
Aralık: 3, 6, 9 veya 12 dakika
Varsayılan: 6 dakika
L2786-116 Rev. L
138
Hacimsel Kapnografi
Kullanım Kılavuzu
Sıfır CO2
Bu kontrol sensör sıfır prosedürünü başlatır. Bu prosedürün yalnızca havayolu adaptör türleri (tek kullanımlık veya
yeniden kullanılabilir) arasında değişiklik yaparken kalibrasyon denetiminin bir parçası olarak gerçekleştirilmesi gerekir.
Bkz. bölüm “CAPNOSTAT 5’i Sıfırlama”, sayfa 144.
Not:
CO2 Sıfır ve kalibrasyon denetimi kontrolleri yalnızca CO2 etkinleştirildiğinde ve bir sensör bağlandığında ve başlatma
işlemini tamamlandığında mevcut duruma gelir. Bu başlatma işlemi yaklaşık 5 saniye sürer.
Kalibrasyon Denetimi
Bu kontrol kalibrasyon denetimi prosedürüne erişim sağlar. Bu prosedürün yalnızca yıllık koruyucu bakım prosedürü
gerçekleştirilirken uygulanması gerekir. Bkz. bölüm “CAPNOSTAT 5 Doğruluğunun Kontrol Edilmesi”, sayfa 146.
Görüntülenen Değerler
End Tidal CO2 (EtCO2)
Hastanın piki havayolundaki CO2 sensörüyle ölçüldüğü ve bildirildiği gibi CO2’yi tüketti. EtCO2 herbir nefes için ölçülür.
Görüntü ya herbir nefesin ölçümü ya da ölçümlerin ortalamasıdır.
Aralık: 0 – 150 mmHg (0 – 20,0 kPa)
Kararlılık: 0,1 mmHg (0,01 kPa) veya üç anlamlı rakam (hangisi daha büyükse)
Doğruluk:
0 – 40 mmHg için ± 2 mmHg
41 – 70 mmHg için ± %5’luk değer
71 – 100 mmHg için ± %8’luk değer
101 – 150 mmHg için ± %10’luk değer
Not:
Solunan ve verilen CO2 arasındaki minimum fark 5 mmHg (0,7 kPa) veya daha büyük olmalıdır.
UYARI
Ventilasyon parametrelerini değiştirmek için, EtCO2’yi klinik durumu ve kan gazı gibi bağımsız izlemeleri
referans olarak almadan tek başına kullanmayın.
CO2 Eliminasyonu (VC O 2)
CO2 miktarı her dakika elimine edilir. Bu, her dakika hesaplanır ve sonra ayarlanan VCO2 ortalama süresine bağlı olarak
ortalaması alınır.
Aralık: 0 – 999 mL/dak.
Kararlılık: 0,1 mL veya üç anlamlı rakam (hangisi daha büyükse)
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Hacimsel Kapnografi
139
CO2 (VtCO2)
CO2 miktarı nefes başına ekzale edilir. VtCO2 her nefesten sonra ölçülür ve sonra ayarlanan VCO2 ortalama süresine
bağlı olarak ortalaması alınır.
Aralık: 0 – 299 mL
Kararlılık: 0,1 mL veya üç anlamlı rakam (hangisi daha büyükse)
Anatomik Ölü Alan (Vd ana)
Hastanın havayolundaki ölü alan hacmidir. Anatomik ölü alan herbir nefes için ölçülür. Bu değerin ortalaması ayarlanan
VCO2 ortalama süresine bağlı olarak hesaplanır.
Aralık: 0 – 999 mL
Kararlılık: 0,1 mL veya üç anlamlı rakam (hangisi daha büyükse)
Anatomik Ölü Alan / Tidal hacim oranı (Vd / Vt ana)
Vd/Vt ana’nın ortalaması ayarlanan VCO2 ortalama süresine bağlı olarak hesaplanır.
Aralık: 0 – 99%
Kararlılık: 1%
Not:
VCO2 , VtCO2, Vd ana ve Vd/Vt ana’nın Y’de proksimal bir akış sensörüyle veya devreye uyumlu kompanseyle
ölçülmesi için akışın etkin olmasını gerekir. Proksimal akış sensörü veya devreye uyumlu kompanse kullanılmıyorsa,
AVEA bu alanlarda *** işaretini görüntüler.
Not:
VA, Vd phy, Vd/Vt phy, Vd alv, OI ve P/F’nin hesaplanması için arteryal kan gazı örneği gerekir. Bu değerler
Capnography Maneuver (Kapnografi Manevrası) ekranında mevcuttur.
Alveolar Ventilasyonu (VA)
Alveolar Ventilasyonu bir dakikada gaz alışverişinde yer alan gazın hacmidir.
Aralık: 0 – 99,9 L/dak.
Kararlılık: 0,01 L/dak veya üç anlamlı rakam (hangisi daha büyükse)
Fizyolojik Ölü Alan (Vd phy)
Aralık: 0 – 999 mL
Kararlılık: 0,1 mL veya üç anlamlı rakam (hangisi daha büyükse)
L2786-116 Rev. L
140
Hacimsel Kapnografi
Kullanım Kılavuzu
Fizyolojik Ölü Alan / Tidal hacim oranı (Vd / Vt phy)
Aralık: 0 – 99%
Kararlılık: 1%
Alveolar Ölü Alan (Vd alv)
Aralık: 0 – 999 mL
Kararlılık: 0,1 mL veya üç anlamlı rakam (hangisi daha büyükse)
Oksijenasyon İndeksi (OI)
Oksijenasyon indeksi genellikle oksijenasyonun “basınç toplamını” değerlendirmek için kullanılan ölçüsüz bir sayıladır.
OI Aralığı: 0 – 200 (PAO2 mmHg cinsinden girildiğinde); OI Aralığı: 0 – 1500 (PAO2 kPa cinsinden girildiğinde)
Kararlılık: 0,1 veya üç anlamlı rakam (hangisi daha büyükse)
PaO2 / FIO2 Oranı (P/F)
PAO2 / FIO2 oranı gaz alış verişinin basit bir değerlendirmesidir.
Aralık: 0 – 800 (mmHg cinsinden girilen PaOPAO2) 0 – 106 (kPa cinsinden girilen PAO2)
Kararlılık: 0,1 veya üç anlamlı rakam (hangisi daha büyükse)
Dalga Formları ve Döngüler
PCO2 dalgası (kapnogram)
CO2 değerini Y’deki CO2 sensörüyle ölçüldüğü ve raporlandığı gibi solunum döngüsüyle görüntüler.
Maksimum aralık: 0 – 150 mmHg (0 – 20 kPa)
PCO2 / Vte döngü
Hastanın ekzale ettiği CO2 değerini dikey eksende ve ekzale ettiği Vt değerini yatay eksende görüntüler.
Solunum aşamasında, her iki değer de sıfıra ayarlanır.
Maksimum aralık (CO2): 0 – 150 mmHg (0 – 20 kPa)
Maksimum aralık (Vte): 0 – 2,5 litre
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Hacimsel Kapnografi
141
Alarmlar
Şekil 5–7: Kapnometre Alarmları
High EtCO2
Görüntülenen EtCO2 bu ayarı aşarsa düşük öncelikli bir alarm oluşturur (bkz. önceki şekil).
Aralık: 6 – 150 mmHg (0,8 – 20 kPa) veya Kapalı
Kararlılık: 1 mmHg (0,1 kPa)
Varsayılan: 60 mmHg (8 kPa)
Not:
High EtCO2 alarmı en az 5 mmHg (0,7 kPa) değerine, Low EtCO2 alarm ayarının üstünde olacak şekilde
ayarlanmalıdır.
Low EtCO2
Görüntülenen EtCO2 ayarı aşmazsa düşük öncelikli bir alarm oluşturur (bkz. önceki şekil).
Aralık: 1 – 145 mmHg (0,1 – 19,3 kPa) veya Kapalı
Kararlılık: 1 mmHg (0,1 kPa)
Varsayılan: 30 mmHg (4 kPa)
Not:
Low EtCO2 alarmı en az 5 mmHg (0,7 kPa) değerine, High EtCO2 alarm ayarının altında olacak şekilde ayarlanmalıdır.
L2786-116 Rev. L
142
Hacimsel Kapnografi
Kullanım Kılavuzu
Manevralar
Ekzale edilen CO2 ve hacim ölçümleriyle aynı anda PaCO2 ve PAO2 değerleri elde edilirse, çeşitli ek fizyolojik parametre
(Vd/Vt phy, Vd phy, Vd alv, VA, OI ve PF) hesaplanabilir.
1.
Arteryal kan örneği almadan hemen önce, Event düğmesine basın ve Arterial Blood Gas (Arteryal Kan Gazı)
seçeneğini seçin.
•
Event Düğmesi
Şekil 5–8: Event Düğmesi
Önceki dönemden elde edilen hacim ve CO2 verisi (ayarlanan VCO2 Ortalama alma süresi) saklanır.
UYARI
Hastanın kardiyo-solunum durumu sonuçların olabildiğince doğru bir şekilde elde edibilmesi için kapnografi
hesaplamaları gerçekleştitilmeden önce stabil olmalıdır.
Not:
Arterial Blood Gas (Arteryal Kan Gazı) durumu oluşturmadıysanız, veriler saklanmaz ve hiçbir hesaplama işlemi
yapılamaz.
2.
Arteryal örneği analiz edildikten sonra, Screens (Ekranlar) düğmesine basın, Maneuvers (Manevralar) seçeneğini seçin
ve ardından Capnometry Maneuver (Kapnometri Manevrası) ekranını görüntüleme için Capnometry (Kapnometri)
seçeneğini seçin.
Bu ekran son beş manevradan elde edilen verileri görüntüler ve aşağıdakileri içerir:
•
Dijital ekranlardaki kapnometrik veriler
•
Kapnogram
•
Arteryal kan gazı olayının tarihi ve saati
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Hacimsel Kapnografi
Kapnografik veriler
Kapnogram
143
Arteryal kan gazı olayının tarihi ve saati
Şekil 5–9: Manevra Ekranındaki Kapnometre
Manevra ekranından çıktığınızda, dijital ekranlar ve dalga formları başlangıçtaki ayarlarına geri döner.
3.
Uygun kontrole dokunarak veri çevrimini kullanıp PAO2 ve/veya PaCO2 değerlerini girin.
PAO2 giriş aralığı: 0 – 750 mmHg
PaCO2 giriş aralığı: 0 – 250 mmHg
Not:
Yalnızca PCO2 değerini girerseniz, OI ve P/F oranı hesaplanmaz. Benzer şekilde, yalnızca PAO2 değerini girerseniz, OI
ve P/F oranı gerçekleştirilen TEK hesaplamalar olur. Arteryal kan gazı değerlerini girmezseniz veya Arterial Blood Gas
(Arteryal Kan Gazı) olayını oluşturamazsanız, bir uyarı iletişim kutusu görüntülenir.
4.
Arteryal kan gazı değerlerini girdikten sonra Calculate (Hesapla) düğmesine basın.
Ekran hesaplanan parametreleri görüntüler.
5.
Arteryal kan gazı değerlerinin doğru olduğundan emin olun ve Accept (Kabul Et) düğmesine basın.
Bir değişiklik yapmanız gerekiyorsa, Cancel (İptal Et) düğmesine basın ve kan gazı değerlerini yeniden girin.
Kabul edildikten sonra, yeni hesaplamalar kapnometri manevra ekranının son satırında görüntülenir.
L2786-116 Rev. L
144
Hacimsel Kapnografi
Kullanım Kılavuzu
CAPNOSTAT 5’i Sıfırlama
CAPNOSTAT 5 AVEA’ya bağlandığında ve izleme başlatıldığında sıfırlanmalıdır. Havayolu adaptör türlerini (tek hastada
kullanmak üzere veya yeniden kullanılabilir) değiştirdikten sonra sensörü optik özelliklere uygun olarak ayarlamak için de
sıfırlanmalıdır.
UYARI
CAPNOSTAT 5’in doğru bir şekilde sıfırlanamaması yanlış verilerin görüntülenmesine neden olabilir.
Havayolu adaptörü ve CO2 sensörü sıfır prosedürü sırasında hasta devresine takılmalıdır.
UYARI
Havayolu adaptörü ve CO2 sensörü sıfır prosedürü sırasında hasta devresine takılmalıdır.
Not:
Capnostat sıfırlanırken çalışma sıcaklığında olmalıdır. Gerekirse, AVEA sensörün ısınması için yaklaşık 120 saniye
bekleyebilir. Sıfır prosedürü işlemdeyken, tüm CO2 alarmları kapalıdır. Prosedür tamamlandığında alarmlar tekrar
açılır.
1.
CO2 sensör kablosunun ucunu AVEA UIM’un dibinde bulunan bağlantı noktasına takın.
Şekil 5–10: AVEA UIM’in Altı
2.
CO2 sensörünü havayolu adaptörüne takın.
3.
Capnography Utilities (Kapnografi Uygulamaları) öğesine Screens (Ekranlar) yazılım düğmesine basarak, Utility
(Uygulama) seçeneğini ve Monitoring (İzleme) sekmesini seçerek erişin.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Hacimsel Kapnografi
145
Şekil 5–11: Sıfır CO2 Sensörü mesajı
4.
CO2 İzlemesinin etkin olduğundan emin olun.
5.
Zero CO2 tuşuna ve Continue (Devam Et) tuşuna basın.
6.
Sensör sıfırlamak için hazırsa, “Zeroing CO2 Sensor…” mesajı görüntülenir ve 30 saniyelik geriye sayım başlar.
Not:
Continue (Devam Et) düğmesine basıldıktan sonra “CO2 Sensor not ready to zero…” mesajı görüntülenirse ve
120 saniyelik geriye sayım başlar. Sensör çalışma sıcaklığında değilse, nefes algılıyorsa veya sensör arızası varsa
sıfırlama işlemi başlamayacaktır. Sensör sıfırlamak için hazır olduğunda, “Zeroing CO2 Sensor…” mesajı görüntülenir
ve 30 saniyelik geriye sayım başlar.
7.
Sensör sıfırlandığında, “Zero CO2 PASS” mesajı görüntülenir.
CO2 sensörü Zero Failed (Sıfırlama Başarısız) mesajı görüntülerse, sayaç durur ve Zero CO2 FAIL mesajı görüntülenir.
Geriye sayım CO2 sensörü bir Sıfırlama tamamladı veya başarısız durumuna geçmeden sıfıra ulaşırsa, Zero CO2
TIMEOUT mesajı görüntülenir. Bu durumda, sensörün fiili sıfırlama işleminin daha sonra tamamlanmak üzere devam
ettirildiğini unutmayın. Bu durum Exit (Çıkış) kontrolünün etkinleştirilmesinden önce meydana gelirse, mesaj Zero CO2
PASS veya Zero CO2 FAIL olarak duruma göre değişir.
8.
Mesajı kapatmak için Exit (Çıkış) düğmesine basın.
Sıfır prosedürü hala işlemdeyse, diğer ventilatör fonksiyonlarına erişim sağlamak için CO2 Zero Popup penceresi
kapatılabilir. Bu durumda, sıfırlama işlemi daha sonra başarıyla tamamlanır veya başarısız olur. Başarısız olursa, CO2
Zero Required alarm mesajı görüntülenir.
CO2 Sıfırlama işlemi sürüyorsa, tüm CO2 alarmları devre dışı bırakılır. Bu alarmlar yeniden etkinleştirilebilir ve tüm CO2
ekranları sıfırlama işlemi tamamlandıktan sonra yeniden başlatılır.
L2786-116 Rev. L
146
Hacimsel Kapnografi
Kullanım Kılavuzu
CAPNOSTAT 5 Doğruluğunun Kontrol Edilmesi
CAPNOSTAT 5 sensör doğruluğu her on iki ayda bir kalibrasyon gazıyla karşılaştırılmalıdır.
1.
CO2 sensör kablosunun ucunu AVEA UIM’un dibinde bulunan bağlantı noktasına takın.
Şekil 5–12: UIM’in Altı
2.
CO2 sensörünü havayolu adaptörüne takın.
3.
Capnography Utilities (Kapnografi Uygulamaları) öğesine Screens (Ekranlar) düğmesine basarak, Utility (Uygulama)
seçeneğini ve Monitoring (İzleme) sekmesini seçerek erişin.
Screens (Ekranlar)
düğmesi
Şekil 5–13: Screens (Ekranlar) Düğmesi
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Hacimsel Kapnografi
147
İzleme
sekmesi
Şekil 5–14: Yardımcı Program Ekranındaki Konfigürasyon Sekmesi
4.
“CAPNOSTAT 5’i Sıfırlama” prosedürünü uygulayın sayfa’deki 144. Prosedür tamamlandığında Continue (Devam Et)
düğmesine basın.
5.
Calibration Check (Kalibrasyon Denetimi) ve sonra Continue (Devam Et) düğmesine basın.
6.
Gaz sıcaklığı ayarını kalibrasyon gazına göre ayarlayın (genel oda sıcaklığı).
Şekil 5–15: CO2 Kalibrasyon Mesajı
L2786-116 Rev. L
148
Hacimsel Kapnografi
Kullanım Kılavuzu
7.
%5’lik CO2 (± %0,03) ve nitrojen (N2) gaz karışımı havayolu adaptörüyle dengelendikten sonra, bir regülatör takın.
Kalibrasyon gazının akış hızını 2 – 5 litre/dakika olarak ayarlayın.
8.
Okumanın sabitlenmesi için 10 dakika bekleyin. Beklenen okuma %5 ± %0,26’dır.
Not:
Calibration Check (Kalibrasyon Denetimi) rutini işlemdeyken, tüm CO2 alarmları bekletilir. Prosedür tamamlandığında
alarmlar tekrar açılır.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Bölüm 6
149
İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu
Nazal CPAP (nCPAP)
Genel Açıklama
Bebek Nazal CPAP bir spontan ventilasyon modudur. Bu moda, mekanik pozitif basınç solunumu verilmez ve herhangi
bir inspirasyon tetiklemesi gerekli değildir. Hasta “nCPAP seviyesi” adı verilen yüksek bir başlangıç basıncında spontan
olarak solunum yapar.
Not:
Nazal CPAP sadece Bebek Modu Seçim Ekranında mevcuttur.
Devre Uyumluluğu
AVEA nCPAP hasta arabirimi için standart iki kollu yeni doğan hasta devrelerinden ve nasal pronglardan yararlanır.
Aşağıdaki nazal CPAP pronglarının şunlarla kullanımı onaylanmıştır:
•
HUDSON Bebek Nazal CPAP Kanül: Boyutlar 0’dan 4’e kadar
Hudson RCI, Research Triangle NC
•
INCA® Bebek Nazal Kanül: Boyutlar 7,5F, 9F, 10,5F, 12F, 15F
CooperSurgical, Inc., Trumbull CONN
•
NEOTECH Binazal Havayolu: Boyutlar 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm
NEOTECH Products, Inc., Valencia CA
•
ARGYLE® Bebek Nazal Kanül: Boyutlar Ekstra-küçük, Küçük, Büyük
Sherwood Medical; St. Louis MO
Genel Özellikler
nCPAP Düzeyi
Aralık
2 – 10 cmH2O
Kararlılık
1 cmH2O
Varsayılan
5 cmH2O
Doğruluk
± 2 cmH2O
nCPAP Akışı
Akış yazılım kontrolü altında verilir ve maksimum 15 LPM olacak şekilde sınırlanmıştır.
Gelişmiş Ayarlar
Nazal CPAP’nin ana ayarları için herhangi bir gelişmiş ayar yoktur.
Alarmlar
Alarm Ayarları Ekranı Nazal CPAP’de açılmaz.
L2786-116 Rev. L
150
İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu
Kullanım Kılavuzu
Mevcut makine alarmları ve güvenlik sistemleri muhafaza edilecektir. NCPAP desteği sırasında, belli alarmlar askıya
alınır.
nCPAP sırasında askıya alınan alarmlar
Zaman Alarmları
High Rate (Yüksek Hız)
I-Time Limiti
I:E Limiti
Apne Aralığı
Hacim Ayarları
High Ve (Yüksek Ve)
High Vt (Yüksek Vt)
Low Vte (Düşük Vte)
Low Ve (Düşük Ve)
Volume Limit (Hacim Sınırı)
Basınç Alarmları
High Ppeak (Yüksek Pzirve)
Ext High Peak Alarm (Ekstra Yüksek Zirve Alarmı)
Low PEEP (Düşük PEEP)
Low Ppeak (Düşük Pzirve)
Occlusion (oklüzyon)
nCPAP sırasında eklenen alarmlar
Yüksek nCPAP Basıncı
Basıncının 15 saniyeden daha uzun süreyle eşiği aştığı durumlarda daima bir yüksek öncelikli sesli/görsel alarm etkin
hale gelir.
Alarm eşiği konrol ayarlarının onaylanmasıyla otomatikman güncellenir.
Eşik:
Ayarlanan nCPAP seviyesi + 3 cmH2O veya Basınç Limiti
Düşük nCPAP Basıncı
Basıncının 15 saniyeden daha uzun süreyle eşiğin altına düştüğü durumlarda daima bir yüksek öncelikli sesli/görsel
alarm etkin hale gelir.
Alarm eşiği kontrol ayarlarının onaylanmasıyla otomatikman güncellenir.
Eşik:
Ayarlanan nCPAP seviyesi –2 cmH2O (nCPAP ayarının ≥ 3 cmH2O olduğu durumlarda)
Ayarlanan nCPAP seviyesi –1 cmH2O (nCPAP ayarının < 3 cmH2O olduğu durumlarda)
nCPAP Basınç Limiti
Nazal CPAP’nin 3 saniye boyunca 11 cmH2O’yu geçmesi halinde yüksek öncelikli bir sesli/görsel alarm devreye girer.
Alarmın devreye girmesiyle güvenlik valfi ortam basıncına gelecek şekilde açılır. NCPAP basıncı 4,5 cmH2O’nun altına
düşerse alarm etkisiz hale gelecek ve güvenlik valfi kapanacaktır.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu
Nasal CPAP’nin Başlatılması
1. Nazal CPAP’yi başlatmak için, UIM üzerindeki membran düğmelere veya Mevcut Modun Görüntülenmesi için ekrana
dokunun. Mod Seçim kutusu çıkar.
Şekil 6–1: Mod Seçimi
2. Nasal CPAP’ye dokunun. Aşağıdaki mesaj görünür.
Şekil 6–2: Kalibrasyon Gerekiyor Mesajı
3. Nazal CPAP’nin hastayla bağlantısını kesin ve devrenin hasta Y tarafındaki ekspirasyon kolunun bağlantısını kesin
(Şekil 6–3).
Test İçin Burada
Bağlantıyı Kesin
Şekil 6–3: Kalibrasyon İçin Bağlantı Kesme Noktası
Y’deki Nazal CPAP’nin bağlantısını kesmeyin ve prongları ortama açık halde tutun.
L2786-116 Rev. L
151
152
İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu
Kullanım Kılavuzu
4. Devam’a dokunun, aşağıdaki mesaj görüntülenir.
Şekil 6–4: Kalibrasyon İlerleme Mesajı
Kalibrasyon başarılıysa, aşağıdaki mesaj görünür:
Şekil 6–5: Kalibrasyon Başarıyla Tamamlandı Ekranı
Not:
Kalibrasyon testi başarısız olursa, aşağıdakileri kontrol edin:
•
Hasta bağlantısının kalibrasyon sırasında kesilmiş olduğundan emin olun.
•
Devre bağlantılarının güvenli olduğundan emin olun.
•
Kalibrasyon sırasında devrede herhangi bir hareket olmadığından emin olun.
•
Prongların test sırasında açık olduğundan emin olun.
• Devrenin ekspirasyon kolu bağlantısının kalibrasyon öncesinde kesilmiş olduğundan emin olun.
Yukarıda sayılanların tamamını kontrol ettikten sonra kalibrasyon hatası hala devam ediyorsa, ventilatörün kullanımına son
verin ve cihazı kalifiye bir teknisyene kontrol ettirin.
5. Devrenin ekspirasyon kolunu hasta Y tarafına bağlayın.
6. Nazal CPAP cihazını hastaya bağlayın ve Devam’a basın. Hasta başlangıçta sürekli pozitif havayolu basıncının varsayılan
2 cmH2O değeriyle desteklenecektir.
7. NCPAP Basıncı ve/veya FIO2 için öngörülen seviyeyi ana kontrole dokunup istenen değer görüntülenene kadar Veri
Düğmesini çevirerek ayarlayın ve ayarı etkin konuma getirmek için tekrar ana kontrole dokunun veya Veri Düğmesinin
yanındaki ACCEPT (kabul et) membran düğmesine dokunun.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu
Not:
Düşük Nazal CPAP Basıncı ve yüksek Nazal CPAP Basınç Alarm Eşikleri nCPAP Ana Kontrollerinde yeni bir değer
onaylandığında otomatik olarak güncellenir.
Şekil 6–6: nCPAP Ana Kontroller ve Alarm Eşiği Göstergeleri
DIKKAT
NCPAP esnasında apne yedekleme ventilasyonu askıya alınır.
AVEA nCPAP uygulaması boyunca sürekli olarak aşağıdaki mesajı gösterir:
Şekil 6–7: İkaz Mesajı Ekranı
Monitörler
Nazal CPAP’de aşağıdakiler hariç tüm monitörler askıya alınacaktır:
•
Hava Girişi Basıncı (Hava girişi)
•
Oksijen Girişi (O2 Girişi)
•
Gaz Kompozisyonu Monitörü (FIO2)
•
Kaçak yüzdesi
Aşağıdaki monitörler Nasal CPAP için eklenmiştir:
•
•
nCPAP seviyesi (ortalama havayolu basıncı)
Aralık:
0 – 120 cmH2O
Kararlılık:
1 cmH2O
Doğruluk:
Değerin ± %3,5’u veya ± 2 cmH2O hangisi büyükse
CPAP Akışı (ortalama inspirasyon akışı)
Aralık:
0 – 300 LPM
Kararlılık:
0,1 LPM
Doğruluk:
±%10
L2786-116 Rev. L
153
154
İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu
Kullanım Kılavuzu
Grafikler
Hacim dalgasının (Vt) hiçbir işlevinin seçilebilir olmaması ve devre seçim düğmesinin devre dışı olması dışında tüm
mevcut dalgalar muhafaza edilecektir.
Görüntülenen Dalgalar
•
Net Akış (Akış)
Aralık:
•
Minimum:
–2 ila +2 LPM
Maksimum:
–300 ila +300 LPM
Varsayılan:
–40 ila +40 LPM
İnspirasyon Akışı / CPAP Akışı (Finsp)
Aralık:
•
•
•
Minimum:
–2 ila +2 LPM
Maksimum:
–300 ila +300 LPM
Varsayılan:
–20 ila +20 LPM
Ekspirasyon Akışı (Fexp)
Minimum:
–2 ila +2 LPM
Maksimum:
–300 ila +300 LPM
Havayolu Basıncı / CPAP Seviyesi (Paw)
Minimum:
–1 ila +2 cmH2O
Maksimum:
–60 ila +120 cmH2O
Varsayılan:
–20 ila +40 cmH2O
İnspirasyon Hacmi (PINSP)
Minimum:
–1 ila +2 cmH2O
Maksimum:
–60 ila +120 cmH2O
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu
155
Nazal Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (nIMV)
Nazal CPAP bir spontan ventilasyon modudur. Bu modda, herhangi bir mekanik pozitif basınç nefesi verilmez.
Nasal IMV nazal pronglar yoluyla sağlanan basınç kontrollü ventilasyonun zaman tetiklemeli, zaman ayarlı bir modudur.
Bu sistem nazal CPAP modunda yapılan bir iyileştirmedir. Bir oran sıfırdan büyük ayarlandığı zaman, zaman tetiklemeli
zorunlu solununum sağlanır. Her soluma, verilen basıncın temel düzeyden (PEEP) PEEP + Soluk Alma Basıncı
düzeyine çıkarıldığı bir soluk alma ve verilen basıncın PEEP düzeyine döndüğü bir soluk verme aşamasından oluşur.
Nazal IMV solunumları şunlardır:
•
Basınç ile kontrol edilen
•
Basınç ile sınırlanan
•
Süre esas alınarak tekrarlanan
Not:
Nazal CPAP/IMV yalnızca yenidoğan hasta boyu ayarlarında kullanılabilir.
Devre uyumluluğu
Bu mod hasta arabirimi için standart iki kollu bebek/yenidoğan hasta devrelerinden ve nazal pronglardan yararlanır.
Aşağıdaki nazal CPAP pronglarının kullanımı onaylanmıştır:
•
HUDSON İnfant Nazal CPAP Kanül: Boyutlar 0’dan 4’e kadar
Hudson RCI, Research Triangle NC
•
INCA® Bebek Nazal Kanül: Boyutlar 7,5F, 9F, 10,5F, 12F, 15F
CooperSurgical, Inc., Trumbull CONN
•
NEOTECH Binazal Havayolu: Boyutlar 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm
NEOTECH Products, Inc., Valencia CA
•
ARGYLE® Bebek Nazal Kanül: Boyutlar Ekstra-küçük, Küçük, Büyük
Sherwood Medical; St. Louis MO
Genel özellikler
nCPAP Seviyesi
Aralık: 2 – 10 cmH2O
Duyarlılık: 1 cmH2O
Varsayılan: 5 cmH2O
Doğruluk: ±2 cmH2O
L2786-116 Rev. L
156
İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu
Kullanım Kılavuzu
İnsp Basıncı
Aralık: 0 – 30 cmH2O
Duyarlılık: 1 cmH2O
Varsayılan: 5 cmH2O
Doğruluk: ±2 cmH2O
İnsp Artışı
Aralık: 1 ile 9
(bu kontrol görecelidir ve 1 ayarında hızlı 9 ayarında yavaştır)
Varsayılan: 5
Not:
İnspirasyon Artışı yalnızca Hız ayarlanmışsa kullanılabilir.
İnsp Süresi
Aralık: 0,15 ila 3,0 saniye
Varsayılan: 0,35 saniye
Hız
Aralık: Kapalı, 1 ila 80 bpm
Varsayılan: Kapalı (yalnızca nCPAP)
nCPAP Akışı
Akış iletimi yazılımla kontrol edilir ve maksimum 15 LPM olacak şekilde sınırlandırılmıştır.
Gelişmiş Ayarlar
Not:
Hız Kapalı olarak ayarlanmış ise, ana ayarlar için gelişmiş ayarlar yoktur.
Alarmlar
Not:
Hız Kapalı olarak ayarlanmışsa bu modda Alarm Ayarları penceresi kullanılamaz. Mevcut makine alarmları ve güvenlik
sistemleri muhafaza edilir. Hız Kapalı olarak ayarlanmışken nCPAP desteği sırasında, bazı alarmlar askıya alınır.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu
Hız kapalıyken nCPAP sırasında askıya alınan alarmlar
Zaman temelli alarmlar
High Rate (Yüksek Hız)
I-Time Limit (I-Süre Sınırı)
I:E Limit (I:E Sınırı)
Apnea Interval
(Apne Aralığı)
Hacim temelli ayarlar
High Ve (Yüksek Ve)
High Vt (Yüksek Vt)
Low Vte (Düşük Vte)
Low Ve (Düşük Ve)
Volume Limit (Hacim Sınırı)
157
Basınç alarmları
High Ppeak (Yüksek Ptepe)
Ext High Peak Alarm (Ekstra
Yüksek Tepe Alarmı)
Low PEEP (Düşük PEEP)
Low Ppeak (Düşük Ptepe)
Occlusion (Oklüzyon)
Low Ppeak (Düşük Ptepe)
Aralık: 1 - 40 cmH2O (Yeni doğan ayarı – nCPAP / IMV)
Varsayılan: 7 cmH2O
Not:
Hız bir veya daha büyük bir değere ayarlanmadıkça nazal CPAP modunda kullanılamaz.
nCPAP / IMV sırasında yapılan alarm eşiği ayar değişiklikleri, nazal CPAP modundan çıkıştan sonra diğer ventilasyon
modları için saklanmaz.
High Ppeak (Yüksek Ptepe)
Aralık: 2 - 45 cmH2O (Yeni doğan ayarı – nCPAP / IMV)
Varsayılan: 20 cmH2O
Not:
Hız bir veya daha büyük bir değere ayarlanmadıkça nazal CPAP modunda kullanılamaz.
nCPAP / IMV sırasında yapılan alarm eşiği ayar değişiklikleri, nazal CPAP modundan çıkıştan sonra diğer ventilasyon
modları için saklanmaz.
L2786-116 Rev. L
158
İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu
Kullanım Kılavuzu
nCPAP/IMV Disconnect Sensitivity (nCPAP/IMV Bağlantı Kesilme Hassasiyeti)
nCPAP/IMV'de hasta devresi bağlantı kesilmesi nazal prongların karakterizasyonuna dayanır, nCPAP solunum devresi
karakterizasyonu sırasında yapılır.
nCPAP/IMV'de DEVRE BAĞLANTI KESİLME alarmı için ekshalasyon (temel basınç dönemleri) sırasındaki kaçak akışa
göre verilir. Devre karakterizasyonu pronglar burundan çıkarılmış halde bir kaçak akış değeri sağlar. Kaçak akış bu
karakterize edilmiş kaçak akışın operatör tarafından ayarlanmış yüzdesini aşarsa alarm verilir. Bu alarm bağlantının
kesilmesinden sonraki 15 saniye içinde etkinleşir.
Aralık: %20 – %95
Duyarlılık: %5
Varsayılan: %95
Bağlantı Kesilme Hassasiyeti ayarı başlığı mesaj çubuğunda belirir. Mevcut ölçülen kaçak başlığın solunda ve Bağlantı
Kesme Hassasiyeti ayarı sağ tarafta gösterilir. Arka plan renkleri Bağlantı Kesilme Hassasiyeti ayarı ile ilgili olarak mavi
olarak gösterilir.
Nasal CPAP / IMV karakterizasyon prosedürünün tamamlanmasını müteakip, ölçülen kaçak yüzdesini not edin.
Nazal pronglar hala takılmamışken, Bağlantı Kesilme Hassasiyetini ölçülen kaçak yüzdesinin biraz altına ayarlayın.
Bu özellikle küçük prongların kullanıldığı durumlarda bağlantı kesilmesinin doğru şekilde algılanmasına yardımcı olur.
Not:
Bağlantı Kesilme Hassasiyeti alarmı Hız bir veya daha büyük bir değere ayarlandığında kullanılabilir.
Ölçülen kaçak Bağlantı Kesme Hassasiyeti ayarının %5'i dahilindeyse operatöre bir alarm verilmek üzere olduğunu
göstermek üzere ölçülen kaçak değeri KIRMIZI renkle gösterilir.
Devre Bağlantı Kesme alarmı verildiğinde, Bağlantı Kesme Hassasiyeti ayarı başlığı arka planı, alarm durumu sona
erene kadar, Bağlantı Kesme Hassasiyeti ayarının üzerindeki kaçak seviyesini KIRMIZI olarak gösterir.
Not:
nCPAP/nIMV mdounda % kaçak izleme özelliği yoktur.
UYARI!
Küçük prongların kullanılması ve/veya yüksek solunum hızlarının uygulanması gibi bazı durumlarda,
Devre Bağlantı Kesme Alarmı prongların nCPAP veya nIMV sırasında burun deliklerinden çıkmış olduğunu
algılamayabilir. Uygun fizyolojik izlemenin yapıldığından emin olun.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu
High nCPAP pressure (Yüksek nCPAP basıncı)
nCPAP'ın 15 saniyeden daha uzun süreyle yüksek havayolu basıncı eşiğini aştığı her seferinde bir yüksek öncelikli
sesli/görsel alarm etkin hale gelir.
Eşik: Ayarlanan CPAP Seviyesi + 3 cmH2O
Tolerans: ±0,5 cmH2O
Not:
nCPAP kontrol ayarında bir değişiklik yapılması durumunda eşik otomatik olarak güncellenir.
Low nCPAP Pressure (Düşük nCPAP Basıncı)
nCPAP basıncının 15 saniyeden daha uzun süreyle düşük havayolu basıncı eşiğinin altına düştüğü her seferinde bir
yüksek öncelikli sesli/görsel alarm etkin hale gelir.
Eşik:
Ayarlanan nCPAP Seviyesi - 2 cmH2O (ayarlanan nCPAP ≥ 3 cmH 2O ise)
Ayarlanan nCPAP Seviyesi - 1 cmH2O (ayarlanan nCPAP < 3 cmH2O ise)
Tolerans:
±0,5 cmH2O
Not:
nCPAP kontrol ayarında bir değişiklik yapılması durumunda eşik otomatik olarak güncellenir.
nCPAP Pressure Limit (nCPAP Basınç Sınırı)
nCPAP basıncının 3 saniye süreyle havayolu basıncı sınırından yüksek olduğu her seferinde yüksek öncelikli bir
sesli/görsel alarm etkin hale gelir. nCPAP basıncı 4,5 cmH2O'nun altına düştüğü zaman alarm devre dışı kalır.
Basınç Sınırı: 11 cmH2O (yalnız nCPAP, hız kapalı ayarda)
Ayarlanan CPAP Seviyesi + İnspirasyon Basıncı + 3 cmH2O (nCPAP / IMV, hız sıfır değil)
Tolerans: 0,5 cmH2O
L2786-116 Rev. L
159
160
İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu
Kullanım Kılavuzu
Nazal CPAP / NIMV’ın Başlatılması
1.
Nazal CPAP’ı başlatmak için, UIM üzerindeki Modlar membran düğmesini seçin veya Geçerli Mod Ekranı için ekran
alanına dokunun. Mod Seçim kutusu belirir.
2.
Nazal CPAP/nIMV'ı seçin. Aşağıdaki mesaj görünür.
3.
Nazal CPAP cihazının hastayla bağlantısını kesin ve devrenin hasta Y borusu tarafındaki ekspirasyon uzantısının
bağlantısını kesin.
Test İçin Burada
Bağlantıyı Kesin
Y borusundaki Nazal CPAP cihazının bağlantısını kesmeyin ve prongları ortam havasına açık halde tutun.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
4.
İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu
161
Continue (Devam) seçeneğine dokunun, aşağıdaki mesaj görüntülenir.
Kalibrasyon başarılıysa, aşağıdaki mesaj görünür.
Not:
Kalibrasyon testi başarısız olursa, aşağıdakileri kontrol edin:
•
Hasta bağlantısının kalibrasyon sırasında kesilmiş olduğundan emin olun.
1.
Devre bağlantılarının güvenli olduğundan emin olun.
2.
Kalibrasyon sırasında devrede herhangi bir hareket olmadığından emin olun.
3.
Prongların test sırasında açık olduğundan emin olun.
4.
Devrenin ekspirasyon uzantısı bağlantısının kalibrasyon başlamadan önce kesilmiş olduğundan
emin olun.
Yukarıda sayılanların tamamını kontrol ettikten sonra kalibrasyon hatası hala devam ediyorsa, ventilatörün kullanımına
son verin ve cihazı kalifiye bir teknisyene kontrol ettirin.
5.
Hasta bağlantısını kesilmiş durumda bırakın ve devre ekspirasyon uzantısını hasta y borusuna yeniden takın.
L2786-116 Rev. L
162
İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu
Kullanım Kılavuzu
6.
Continue (Devam) seçeneğini seçin, aşağıdaki mesaj görüntülenir:
7.
Karakterizasyon başarılıysa aşağıdaki mesaj görünür:
8.
Continue (Devam) seçeneğini seçin.
9.
nCPAP Basıncı ve/veya FIO2 için öngörülen seviyeyi ana kontrole dokunup istenen değer görüntülenene kadar Veri
Düğmesini çevirerek ayarlayın ve yeni ayarı etkinleştirmek için tekrar ana kontrole dokunun veya Veri Düğmesinin
yanındaki ACCEPT (kabul et) membran düğmesine dokunun. NIMV belirtilmiş ise İnspirasyon Basıncı, İnspirasyon
Süresi ve Hızı için de önerilen seviyeyi ayarlayın.
10. Nazal CPAP cihazını hastaya bağlayın.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu
Monitörler
Nazal CPAP’da aşağıdakiler hariç tüm monitörler askıya alınacaktır:
•
Hava Giriş Basıncı (Hava girişi)
•
Oksijen Girişi (O2 Girişi)
•
Gaz Kompozisyonu Monitörü (FIO2)
Aşağıdaki monitörler yalnız Hız bir veya daha büyük bir değere ayarlandığında kullanılabilir:
•
Toplam Solunum Hızı
•
Zorunlu Solunum Hızı
•
Inspiratory Time (İnspirasyon Süresi)
•
Ekshalasyon Süresi
•
I:E Oranı
•
Tepe İnspirasyon Basıncı
•
Ortalama Havayolu Basıncı
•
PEEP
Nazal CPAP özel monitörleri
nCPAP/IMV'da hız bire veya daha yüksek bir değere ayarlandığında, nCPAP seviyesi yalnızca kontrol basıncının
nCPAP ayarına (ekshalasyon, inspirasyon artış kontrolü tarafından belirlenen basınç düşüşünün bitişi ardından) eşit
olduğu dönemler için hesaplanır.
•
nCPAP seviyesi
Aralık: 0 – 120 cmH2O
Duyarlılık: 1 cmH2O
Doğruluk: ±Değerin ± %3,5’i veya ±2 cmH2O, hangisi büyükse
•
CPAP Akışı (ortalama inspirasyon akışı)
Aralık: 0–300 LPM
Duyarlılık: 0,1 LPM
Doğruluk: %±10
L2786-116 Rev. L
163
164
İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu
Kullanım Kılavuzu
Grafikler
Hacim (Vt) dalga biçimi dışındaki mevcut tüm dalga biçimleri korunur. Hacim dalga biçimi hiçbir işlevselliği olmadan
seçilebilir ve döngü seçim düğmesi devre dışıdır.
Görüntülenen dalga biçimleri
•
Net Flow (Net Akış [Akış])
Aralık:
Minimum: -2 ila +2 LPM
Maksimum: -300 ila +300 LPM
Varsayılan: -40 ila +40 LPM
•
Inspiratory Flow / CPAP Flow (İnspirasyon Akışı / CPAP Akışı [Finsp])
Aralık:
Minimum: -2 ila +2 LPM
Maksimum: -300 ila +300 LPM
Varsayılan: -20 ila +20 LPM
•
Expiratory Flow (Ekspirasyon Akışı [Fexp])
Minimum: -2 ila +2 LPM
Maksimum: -300 ila +300 LPM
•
Airway Pressure / CPAP Level (Havayolu Basıncı / CPAP Seviyesi [Paw])
Minimum: -1 – +2 cmH2O
Maksimum: -60 – +120 cmH2O
Varsayılan: -20 – +40 cmH2O
•
Inspiratory Pressure (İnspirasyon Basıncı [PINSP])
Minimum: -1 – +2 cmH2O
Maksimum: -60 – +120 cmH2O
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu
165
Mesajlar
AVEA® mesaj çubuğu metni
Nedeni
NASAL CPAP’da karakterizasyon gerekiyor.
Nazal CPAP karakterizasyonu yapılırken Mod Tuşuna
basılmış.
Nasal CPAP’da Gelişmiş Ayarlar yok.
Gelişmiş Ayarlar Ekranı Düğmesine Solunum Hızı
kapalıyken basılmış.
Nasal CPAP’da Alarm Limitleri yok.
Alarm Sınırları Ekranı Düğmesine Solunum Hızı
kapalıyken basılmış.
Nasal CPAP’da Manüel Solunum yok.
Manüel Solunum Düğmesine basılmıştır.
“Nasal CPAP / IMV mode: I:E ratio not in range”
(Nazal CPAP / IMV modu: I:E oranı aralık
dahilinde değil)
I:E oranı I:E oranı sınırını aşıyor. Bu ayar kabul
edilmez.
nCPAP’da Proksimal Akış Algılama yok.
Nazal CPAP Modunda Proksimal Akış Sensörü
algılaması sonucunda.
Sorun Giderme
Alarm
Öncelik
Olası nedenler
Eylemler
NCPAP Pressure
Limit (NCPAP
Basınç Sınırı)
Yüksek
Hasta devresinin ekspirasyon
uzantısının tıkanması
Tıkanmış ekspirasyon filtresi
Ekspirasyon uzantısında
bükülme ve/veya su olup
olmadığını kontrol edin
Ekspirasyon filtresini değiştirin
Low NCPAP
Pressure (Düşük
NCPAP Basıncı)
Yüksek
Devre bağlantısının kesik olması
Devrede kaçak olması
Hasta arabiriminde kaçak olması
Devreyi kontrol edin
Nazal prongları kontrol edin
High NCPAP
Pressure (Yüksek
NCPAP Basıncı)
Yüksek
Hasta devresinde tıkanıklık
Devrede su olması
Hasta etkileşimi
Hasta devresini kontrol edin
Nazal prongları kontrol edin
DÜŞÜK PTEPE
Yüksek
Bağlantının kısmen veya tamamen
kopması
Devrede kaçak olması
Hasta arabiriminde kaçak olması
Hasta devresini kontrol edin
Nazal prongları kontrol edin
YÜKSEK PTEPE
Yüksek
Devrenin kısmen veya tamamen
tıkalı olması
Devrede su olması
Hastanın öksürmesi / hapşırması
Hasta devresini kontrol edin
Nazal prongları kontrol edin
Circuit Disconnect
(Devre Bağlantısı
Kesik)
Yüksek
Hasta devresi bağlantısının kesik
olması
Hasta devresini kontrol edin
L2786-116 Rev. L
166
İnvazif olmayan Bebek Ventilasyonu
Kullanım Kılavuzu
Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Bölüm 7
167
Alarmlar ve Göstergeler
Durum Göstergeleri
Ventilatörde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir.
Compressor Active (Kompresör Aktif)
Dahili kompresör aktifse, Compressor Active simgesi, sesli bir uyarı olmaksızın, dokunmatik ekranın alt tarafında
görüntülenir.
Heliox Source Connected (Heliox Kaynağı Bağlı)
Heliox gaz bağlandığında bu yeşil simge dokunmatik ekranın sağ alt kısmında görüntülenir.
Elektrik/Batarya Göstergeleri
•
•
•
Ventilatör ön panelinde elektrik beslemesi ile dahili ve harici batarya durumlarını gösteren görsel durum göstergeleri
bulunur (Şekil 7–1).
Ventilatörün güç kullanmadaki öncelik sırası aşağıdaki gibidir:
Elektrik Güç Beslemesi
Harici Batarya (varsa)
Dahili Batarya
Power On (Güç Açık) Göstergesi
Açma/kapama düğmesi açıldığında (I) yeşil renkli Power On göstergesi yanar ve mevcut herhangi bir elektrik
kaynağından elektrik beslemesi başlar.
Dahilli veya harici batarya çalışırken batarya göstergesinde, ekranın sağ alt kenarında bir batarya simgesi yanıp söner.
AC Power (Elektrik) Göstergesi
Ventilatörün elektrik bağlantısı yapıldığında yeşil renkli AC göstergesi açılır. Bu, elektrik açma/kapama düğmesinin
açık (I) veya kapalı (0) olduğunu gösterir.
Operating On Battery (Batarya ile Çalışıyor) Göstergesi
Batarya akımı ile çalışırken (Dahili veya Harici) LCD ekranın sağ alt kenarında sarı renkli yanıp sönen batarya
göstergesi görüntülenir.
External Battery Power (Harici Batarya Gücü) Göstergesi
Batarya durum göstergelerinin üstünde bulunan EXT göstergesi, ventilatörün temel güç kaynağı harici batarya tarafından
sağlandığı zaman yanar.
Internal Battery Power (Dahili Batarya Gücü) Göstergesi
Batarya durum göstergelerinin üstünde bulunan INT göstergesi, ventilatörün temel güç kaynağı dahili batarya tarafından
sağlandığı zaman yanar.
L2786-116 Rev. L
168
Alarmlar ve Göstergeler
Kullanım Kılavuzu
Batarya Durum Göstergeleri
Şekil 7–1’de gösterilen batarya durum göstergesi bataryada kalan şarj durumuna bağlı olarak, INTernal veya opsiyonel
EXTernal batarya için artan renklerde yanar.
Not:
Ventilatör elektrik beslemesine bağlıyken ve dahili veya opsiyonel harici batarya (varsa) için batarya durum lambası
yanmıyorsa, bataryanın kontrol edilmesi ve/veya değiştirilmesi gerekir. Dahili batarya değiştirme işlemi yetkili
CareFusion teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
LED Gösterge
Dahili Batarya (NiMH)
Harici Batarya (SLA)
YEŞİL
Kalan şarj miktarı en az %90
Kalan şarj miktarı en az %80
SARI
Kalan şarj %30 ile %90 arasında
Kalan şarj %20 ile %80 arasında
KIRMIZI
Kalan şarj %30’den az
Kalan şarj %20’den az
Not:
Yaklaşık 2 dakikalık batarya şarjı kaldığında ventilatör iptal edilemeyen bir alarm başlatır. Ventilatörün hemen uygun bir
elektrik kaynağına bağlanması gerekir.
AC
göstergesi
Yeşil
Sarı
Kırmızı
Şekil 7–1: Ön Panel Ekran Alanı. Kapsamlı model gösterilmektedir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Alarmlar ve Göstergeler
169
Mesajlar
AVEA mesajları aşağıdaki iki yoldan birini kullanarak görüntüler.
•
“Popup” mesaj kutusunda
•
Dokunmatik ekranın sağ alt tarafındaki Mesaj çubuğunda
Kullanıcının onay vermesini gerektiren Alarm Mesajları “pop-up” mesaj kutusunda “OK” ve “Continue” (Devam)
düğmeleri bulunur. Onaylama düğmesine basıldığında, mesaj kaybolur ve ventilatör normal çalışmasına devam eder.
“Popup” Alarm Mesajları
Bu mesajlar “Popup” kutusunu temizlemek için bir düğmeye basmanızı gerektirir.
•
ILV aktifken APRV/BiPhasic Moduna geçilemiyor.
•
Pres Low değeri Pres High değerinden daha yüksek ayarlanamıyor.
•
Pres High değeri Pres Low değerinden daha düşük ayarlanamıyor.
•
Kayıtlı Ayarlar ve Konfigürasyon Verisi kayıp.
•
Ayarlar varsayılan olarak kaydedildi. Barometrik Basınç ayarını kontrol edin.
•
Kayıtlı Ayarlar kayıp. Ayarlar varsayılan olarak kaydedildi.
•
Kayıtlı Konfigürasyon Verisi kayıp. Barometrik Basınç ayarını kontrol edin.
•
TCPL Modunda hasta türü PED veya ADULT olarak değiştirilemiyor.
•
PRVC Modunda hasta türü NEO (YENİDOĞAN) olarak değiştirilemiyor.
•
APRV / BiPhasic Modunda hasta türü NEO (YENİDOĞAN) olarak değiştirilemiyor.
•
Makine Hacmi aktifken hasta türü değiştirilemiyor.
•
APRV / BiPhasic Modunda ILV yok.
•
Heliox kullanımdayken O2 Alarmı devreden çıkarılamıyor.
•
Ppeak > 90 cmH2O
•
Barometrik basınç kalibrasyonu geçersiz. Servis temsilcisini arayın. 760mmHg kullanarak.
Mesaj Çubuğu
Onaylama veya cevap gerektirmeyen mesajlar dokunmatik ekranın sağ alt kısmında bulunan Mesaj Çubuğunda
görüntülenir. Bu mesajlar için mesaj çubuğunda görüntülenen metinlerin tam listesi açıklamalarla birlikte Ek F’de
verilmiştir.
L2786-116 Rev. L
170
Alarmlar ve Göstergeler
Kullanım Kılavuzu
Alarmlar
Alarm Kategorileri
AVEA ventilatör alarmları üç kategoriye ayrılır:
Yüksek öncelikli (warning) (uyarı)
Bu kategorideki alarmlar hemen müdahale gerektirir. Yüksek öncelikli alarmlar için, alarm göstergesi KIRMIZI renktedir
ve alarm simgesi 2 Hz (hızlı) hızla yanıp söner. Yüksek öncelikli alarmda, üçü düşük ikisi yüksek tonda olmak üzere
6 saniyelik aralıklarla tekrarlanan beş tonlu seri bir sesli alarm bulunur.
Orta öncelikli (caution) (ikaz)
Orta öncelikli alarmda sarı renkli bir gösterge görüntülenir ve alarm simgesi ½ HZ hızla (yavaş) yanıp söner.
Orta öncelikli alarmda, hepsi aynı seviyede olan ve 20 saniye aralıkla tekrarlanan üç tonlu sesli uyarı bulunur.
Düşük öncelikli (advisory) (tavsiye)
Düşük öncelikli alarm (veya tavsiye) göstergesi sarı renktedir ve alarm simgesi yanıp sönmez.
Düşük öncelikli alarmda tek tonlu ve tekrarlanmayan bir sesli uyarı duyulur.
Tüm alarm kategorilerinin görsel uyarıları vardır. Dokunmatik ekranın sağ üst tarafındaki göstergede bir metin mesajı
görüntülenir.
Alarm simgesi, alarmın nedeni ortadan kalkana kadar yanıp söner. Çözümlenen yüksek ve orta öncelikli alarmlar koyu
sarı renkli mesaj göstergesiyle görüntülenir ancak Alarm Reset (Alarm Sıfırlama) düğmesine basılana kadar simge
görüntülenmez. (Alarm mesajları için bkz. Tablo 7–1, sayfa 178.)
Çoklu alarmlar aynı anda görüntülenebilir. 2 veya daha çok alarm devredeyse, alarm göstergesinin/mesajının sağ
tarafında beyaz renkli bir üçgen görüntülenir. Üçgenin üstündeki ekrana dokununca dokuz alarma kadar alarm
mesajlarını gösteren bir kutu açılır.
Açılır kutuyu kapamak ve tek bir alarmı görüntülemek için üçgene tekrar dokunun.
Alarm mesajlarının önceliği meydana gelme sırasına göre belirlenir, en yüksek öncelikli alarm daima alarm gösterge
ekranının en üstünde yer alır.
Alarm göstergesi koyu yeşil renktedir ve aktif bir alarm olmadığında mesaj görüntülenmez.
Yedekleme Alarmı (tavsiye)
•
Ventilatörün çalışmaması durumunda sürekli bir alarm tonu duyulur ve Yedekleme Alarmının elektronik devreleri temel
alarmın çalışmadığını tespit eder.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Alarmlar ve Göstergeler
171
Alarm Kontrolleri
Alarm Limitinin Ayarlanması
Her alarm limitini ayarlamak için, kullanıcı arayüzünün
sağ tarafında bulunan ve yanda simgesi gösterilen
kırmızı renkli Alarm LİMİTLERİ düğmesine basın.
Alarm Limitleri ekranı görüntülenir (Şekil 7–2). Bir alarmın limitlerini ayarlamak için alarm kontrolünün hemen üstünde
bulunan dokunmatik ekrana basın. Kontrol vurgulanır (rengi değişir).
Şekil 7–2: Alarm Limitleri Ekranı
Şekil 7–3: Kontrol Düğmesi ve Kabul Et / İptal Tuşları
L2786-116 Rev. L
172
Alarmlar ve Göstergeler
Kullanım Kılavuzu
Kontrol seçili durumdayken, ekranın alt tarafında bulunan geniş kontrol düğmesini kontrol istediğiniz ayara ulaşana
kadar çevirin. Yeni ayarı onaylamak için kontrolün üstündeki dokunmatik ekrana tekrar basın veya ACCEPT düğmesine
basın.
Not:
Temel kontrollerde görüntülenen kırmızı göstergeler ilgili alarm için geçerli alarm ayarlarını gösterir.
Alarm Susturma
Alarm Susturma (Alarm Silence) düğmesine basarak sesli alarmı 2 dakika ± 1 saniye için devreden çıkarabilirsiniz.
2 dakikalık süre dolmadan önce Alarm Susturma düğmesine tekrar basıldığında “susturma” işlemi iptal edilir. Bu özellik,
“Vent Inop” (Ventilatör çalışmıyor) alarmı hariç tüm alarmlar için kullanılabilir.
Not:
Sesli alarm susturma düğmesinin devreye sokulması, bazı alarm koşullarında sesli alarm sinyallerinin daha sonra
devreye girmesini engellemez.
Alarm Sıfırlama (Alarm Reset)
Alarm Reset (Alarm Sıfırlama) düğmesi artık aktif olmayan alarmların görsel göstergelerini kapatır.
Alarm Türleri
Makine Alarmları
Emniyet Valfi Açık
Bu yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. Emniyet valfi açık olduğunda, SAFETY VALVE OPEN (EMNİYET VALFİ
AÇIK) mesajı görüntülenir ve yüksek öncelikli sesli bir alarm duyulur.
Ventilatör Çalışmıyor
Bu yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. Ventilatör güç kesilmesi veya gaz beslemesinin kesilmesi gibi ciddi bir
problem nedeniyle çalışamaz duruma geldiğinde VENT INOP alarmı verir. Yüksek öncelikli sesli alarm çalışır. Emniyet
valfleri açılır, SAFETY VALVE OPEN alarm mesajı görüntülenir ve hasta ortamdaki havayla solunum yapar.
Not:
VENT INOP veya SAFETY VALVE OPEN alarm durumlarında PEEP değeri korunmaz. Ventilatör emniyet valfi
açıldığında ventilatör grafikleri mor renkli görüntüyle bir emniyet durumu mevcut olduğunu gösterir.
Ventilasyon Yok
Bu yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. NOT VENTILATING (VENTİLASYON YOK), dahili karıştırılmış sistem
basıncı yaklaşık 12 saniyeden uzun süre 1 psi’nin altına düşerse görüntülenir. Bu alarmdaki zaman gecikmesi, yüksek
hasta istemi nedeniyle basınçta geçici bir alarm olmasını sağlar. Bu alarm, ventilasyonun oluşmasını engelleyen bir
bileşen arızası olduğunda tetiklenir. Emniyet Valfi normalde bu sistem basıncı tarafından fiziksel olarak kapalı tutulur ve
bu nedenle emniyet valfi, bu konumda Emniyet Valfini kapalı tutmak için sistem basıncı yoksa açık olmalıdır. Yazılım
Emniyet Valfini açık duruma getirmediğinden ve yazılım Emniyet Valfinin fiziksel durumunu tespit edemediğinden bu
alarm “Safety Valve Open” (Emniyet Valfi Açık) alarmından farklıdır. Bu yerel bir alarmdır ve herhangi bir iletişim
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Alarmlar ve Göstergeler
173
protokolüyle iletilmez ancak diğer alarmların daima etkin olması ve iletilmesi gerekir; bu yeni alarm mesajının temel
amacı operatörü olası bir makine hatası olduğu konusunda açıklama sunmak ve “Circuit Disconnect” (Devre Bağlantı
Kesme) ile bir ayrım sağlamaktır.
Operatörün ilk kontrol etmesi gereken şey bir sıkıştırılmış gaz kaynağı olup olmadığıdır. “Not: Ventilating” mesajı, “Loss
of Gas” alarmı olmadan görüntülenirse, üniteyi kullanmaya devam edilmemesi gerekir.
Fan Arızası
Bu düşük öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. Ventilatörün arka bölümündeki devridaim fanı dönmediğinde FAN FAILURE
(FAN ARIZASI) görüntülenir ve düşük öncelikli sesli alarm duyulur.
Devre Bağlantısı Kesilme Alarmı
Bu yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. Sapma akışının total inspirasyon akışının %10’undan daha az olduğunda,
5 saniyelik sapma akışında ventilatör bir bağlantı kesilmesi alarmı verir. Ayrıca, yeni doğan uygulamalarda proksimal
akış sensörü kullanıldığında Yüzde Kaçağı ((Vti – Vte) / Vti) üç ardışık solunumda %95 daha fazlaysa devre
bağlantısının kesildiği sesli olarak bildirilir.
“Circuit Disconnect” alarmıyla birlikte “Loss of Gas” veya “Not: Ventilating” alarmları da etkin durumdaysa, bu alarmları
tetikleyen bir devre kaçağı veya devre bağlantısının kesilmesi değil bir sistem basıncı kaybı durumudur. Bu koşullarla
ilgili ayrıntılar ve çözümler için bkz. sayfa 173, “Hava Kaynağı Göstergeleri ve Alarmları” ve sayfa 172, “Ventilasyon Yok”.
Not:
Devre bağlantı kesme alarmı aktifken, ventilatör dönüşümü durdurur ve bir sapma akışı ayarı yapar. Bağlantı tekrar
sağlandığında ventilatör otomatik olarak hastayı tespit eder ve normal ventilasyona devam eder.
Hasta Devresi Bağlantı Kesme Alarmı sırasında apne aralık zamanlayıcısı askıya alınır.
Devre Komplians Kompansesi aktif değilken tidal hacimlerinin son derece az seviyede ayarlanması ve proksimal akış
sensörünün kullanılması, Hasta Devresi Bağlantı Kesme Alarmlarına neden olabilir.
Hava Kaynağı Göstergeleri ve Alarmları
Hava Kaybı
Bu yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. LOSS, AIR görüntülenir ve yüksek öncelikli sesli alarm duyulur. Hava
kaynağından ventilatöre sağlanan havanın basıncı 1,2 bar (18 psig’in) altına düşerse ve ventilatörün dahili kompresörü
çalışmıyorsa veya kompresör çıkışı aletin istemini karşılamada yetersizse bu alarm oluşur. Hastaya sadece oksijen
kaynağı ile ventilasyon yaptırılmaya devam edilir.
O2 Kaybı
Bu yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. LOSS, O2 görüntülenir ve yüksek öncelikli sesli alarm duyulur. Oksijen
kaynağından ventilatöre sağlanan basınç 1,2 bar (18 psig’in) altına düşerse ve bu durumda %O2 kontrolü %21’den büyük
değerlere ayarlanmışsa bu alarm oluşur. Hastaya hava kaynağından (merkezi sistem ya da dahili kompresör)
ventilasyon yaptırılmaya devam edilir.
Hava Kaynağı Kaybı
Bu yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. LOSS, GAS SUPPLY görüntülenir ve yüksek öncelikli sesli alarm duyulur.
Ventilatöre bağlı tüm hava kaynakları (merkezi hava sistemi, varsa dahili kompresör ya da merkezi oksijen sistemi)
çalışamaz durumdayken bu alarm oluşur. Emniyet valfleri açılır, SAFETY VALVE OPEN alarm mesajı görüntülenir
ve hasta ortamdaki havayla solunum yapar.
L2786-116 Rev. L
174
Alarmlar ve Göstergeler
Kullanım Kılavuzu
Not:
LOSS, GAS SUPPLY alarm durumunda hastaya PEEP yaptırılmaz. Ventilatör emniyet valfi açıldığında ventilatör
grafikleri mor renkli görüntüyle bir emniyet durumu mevcut olduğunu gösterir.
Heliox Kaybı
Bu yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. LOSS, HELIOX görüntülenir ve yüksek öncelikli sesli alarm duyulur. Heloix
kullanılmaya başlandıysa ve ventilatöre sağlanan Heliox beslemesi 1,2 bar (18 psig’in) altına düşerse bu alarm oluşur.
Hastaya sadece oksijen kaynağı ile ventilasyon yaptırılmaya devam edilir.
Basınç Alarmları
Düşük Tepe Basıncı
Bu yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. Ekranda LOW PPEAK mesajı görülür ve yüksek tonda işitsel alarm verir. Bir
solunumdaki inspirasyon tepe basıncı, ayarlanan LOW PPEAK basıncından düşük ise bu alarm oluşur.
Aralık:
3 – 99 cmH2O
Varsayılanlar:
8 cmH2O (Yetişkin/Pediatrik)
5 cmH2O (Yenidoğan)
Sınırlamalar:
Spontan solunumlar için aktif değildir.
Yüksek Tepe Basıncı
Bu yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. Ayarlanan High PPEAK eşiği aşıldığında HIGH PPEAK görüntülenir ve yüksek
öncelikli sesli bir alarm duyulur. İnspirasyon sonlandırılır ve devre basıncı geçerli anahat basıncı artı 5 cmH2O değerine
geri döner Devre basıncı, bir sonraki solunum gönderilmeden önce anahat +5 cmH2O değerine geri dönmelidir.
•
Normal “High PPEAK” Alarmı
Hasta devresindeki inspirasyon basıncı, iç çekme solunum dönüşümleri hariç solunumun inspirasyon fazında
ayarlanan High PPEAK alarm değerini geçerse bu alarm dereye girer.
Aralık:
10 – 105 cmH2O (Yetişkin/Pediatrik)
10 – 85 cmH2O (Yeni doğan)
(Yetişkin/Pediatrik)
Varsayılanlar:
40 cmH2O
30 cmH2O
(Yeni doğan)
İç çekme solunumları için aktif değildir.
•
İç Çekme “High PPEAK” Alarmı
İç çekme solunumu sırasında, hasta devresindeki inspirasyon basıncı Sigh High PPEAK alarm değerini geçerse
bu alarm devreye girer.
Aralık:
1,5 x (Normal High PPEAK), maksimum 105 cmH2O değerine kadar
Yalnızca İç Çekme Solunumları için aktiftir.
Not:
Maksimum Devre Basıncı Limiti:
Ventilatörde, hasta Y noktasındaki maksimum basıncı 125 cmH2O değerine kadar sınırlandıran bağımsız bir mekanik
basınç yardım valfi bulunur.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Alarmlar ve Göstergeler
175
Uzatılmış Yüksek Tepe Basıncı
Bu yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. Yüksek PPEAK alarmı 5 saniyeden daha fazla aktif kalırsa (devre basıncı
5 saniye içinde PEEP + 5 cmH2O seviyesine düşmez) ekranda EXT HIGH PPEAK, ibaresi görüntülenir ve yüksek öncelikli
sesli alarm duyulur. Bu alarm sırasında hastaya solunum gönderilmez. Hastanın oda ortamından hava almasını
sağlamak için emniyet ve ekzalasyon valfleri açılır ve Emniyet Valfi (Safety Valve) alarmı aktif hale geçer. Bu alarm aktif
durumdayken Durağan Akış (Bias Flow) askıya alınır. PEEP devam ettirilemeyebilir. Alarmı oluşturan durum ortadan
kaldırılıncaya kadar alarm aktiftir (yanıp söner).
Düşük PEEP
Bu yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. Anahat basıncı (PEEP), 0,25 ± 0,05 saniyeden daha uzun süre Low PEEP
alarm seviyesinin altında olursa ekranda LOW PEEP mesajı görülür ve yüksek tonda sesli alarm duyulur.
Aralık:
Varsayılanlar:
0 – 60 cmH2O
3 cmH2O
1 cmH2O
(Yetişkin/Pediatrik)
(Yeni doğan)
Alarm sıfıra ayarlanırsa kapalıdır.
Devre Oklüzyon Alarmı
Bu yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. Hasta devresinin inspirasyon veya ekspirasyon kolu alarmın verilmesine
yetecek kadar tıkandığında, CIRCUIT OCCLUSION (DEVRE OKLÜZYON) ifadesi görüntülenir ve öncelikli bir alarm sesi
duyulur. İnspirasyon kolunun tıkanması hastada basınç artışına genellikle neden olmaz ve nefesin sonlanmasına
neden olur.
Sistem, ekspirasyon kolu tıkanmasının, ET borusunun distal ucunda ölçülen hasta basıncında şu limitlerin üzerinde bir
artış yaratmayacağı şekilde tasarlanmıştır:
•
Yenidoğan için: hedef basıncın 5 cmH2O veya %15 üzeri (hangisi büyükse)
•
Yetişkin/Pediyatrik için: hedef basıncın 10 cmH2O veya %15 üzeri (hangisi daha büyükse)
Alarm aktifken durağan akış kesilir ve tıkanma giderildiğinde alarm devre dışı kalır.
Not:
Yüksek hasta devresi direnci yanlış devre oklüzyon alarmlarına neden olabilir. İnspirasyon tepe akışı yetişkinler için
150 L/dak., pediyatrikler için 75 L/dak. ve yenidoğanlar için 30 L/dak. değerini aştığında yanlış devre oklüzyon alarmları
meydana gelebilir. Yenidoğan devre direnci için önerilen test için, bkz. “Ek E Sensör Özellikleri ve Devre Rezistansı”
sayfa 217.
Bu alarm nCPAP modunda aktif değildir.
Not:
Ölçülen PEEP operatör tarafından ayarlanan PEEP değerinden önemli derecede yüksek olduğu durumlarda vantilatör bir
devre tıkanıklık alarmı verilir.
L2786-116 Rev. L
176
Alarmlar ve Göstergeler
Kullanım Kılavuzu
Hacim Alarmları
Ekzalasyon Düşük Dakika Hacmi (Low Ve)
Bu yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. İzlenen ekzalasyon dakika hacmi Ekzalasyon Düşük Dakika Hacmi seviyesi
ayarından daha düşük olduğunda ekranda LOW MINUTE VOLUME mesajı görülür ve yüksek öncelikli alarm tonunda
sesli alarm verir.
Aralık:
Kapalı (0 ile gösterilir), 1 – 50 L
(Yetişkin)
Kapalı (0 ile gösterilir), 0,1 – 30,0 L
(Pediatrik)
Kapalı (0 ile gösterilir), 0,01 – 5,00 L (Yeni doğan)
Varsayılanlar:
1,00 Litre (Yetişkinler)
0,50 Litre (Pediyatrikler)
0,05 Litre (Yenidoğan)
Ekzalasyon Yüksek Dakika Hacmi (High Ve)
Bu orta öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. İzlenen ekzalasyon dakika hacmi Ekzalasyon Yüksek Dakika Hacmi seviyesi
ayarından daha yüksek olduğunda ekranda HIGH MINUTE VOLUME mesajı görülür ve yüksek öncelikli alarm tonunda
sesli alarm verir.
Aralık:
Varsayılanlar:
0 – 75 L
(Yetişkin)
0,0 – 30,0 L
(Pediatrik)
0,00 – 5,00 L
(Yeni doğan)
30,0 L
(Yetişkin/Pediatrik)
5,00 L
(Yeni doğan)
Düşük Ekzalasyon Tidal Hacmi (Low Vt)
İzlenen mutlak ekzalasyon tidal hacmi, Düşük Vte Hassasiyeti için ayarlanan Düşük Tidal Hacim alarm eşiğini
aşmadığında yüksek öncelikli sesli/görsel alarm devreye girer ve ekranda LOW TIDAL VOLUME görüntülenir.
Aralık:
Kararlılık:
Doğruluk:
Kapalı (0,00 ile gösterilir) – 3,00 L
(Yetişkin)
Kapalı (0 ile gösterilir) – 1000 mL
(Pediatrik)
Kapalı (0,0 ile gösterilir) – 300,0 mL
(Yeni doğan)
0,01 L
(Yetişkin)
1 mL
(Pediatrik)
0,1 mL
(Yeni doğan)
İzlenen ekzalasyon tidal hacmi + 0,01 L (Yetişkin)
İzlenen ekzalasyon tidal hacmi + 1 mL (Pediatrik)
İzlenen ekzalasyon tidal hacmi + 0,1 mL (Yeni doğan)
Varsayılanlar:
0,00 L
(Yetişkin)
0 mL
(Pediatrik)
0,0 mL
(Yeni doğan)
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Alarmlar ve Göstergeler
177
Not:
Düşük Ekzale Tidal Hacmi alarmı bir düşük ekzale hacmi oluştuğunda ileri sürülür. Çeşitli tidal hacimleri olan hastalarda,
Düşük Ekzalasyon Tidal Hacim alarmı kapanabilir (varsayılan) ve Düşük Ekzalasyon Dakika hacmi alarmı, zararlı
alarmları önlemek için kullanılabilir.
Yüksek Tidal Hacim (High Vt)
Bu düşük öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. İzlenen mutlak ekzalasyon tidal hacmi ayarlanan High Tidal Volume (Yüksek
Tidal Hacim) değerinden büyükse ekranda HIGH Vt görüntülenir ve düşük öncelikli sesli alarm duyulur.
Aralık:
0,10 – 3,00 L
(Yetişkin)
25 – 1000 ml
(Pediatrik)
2,0 – 300 ml
(Yeni doğan)
Varsayılanlar:
3,00 L
(Yetişkin)
1000 ml
(Pediatrik)
300 ml
(Yeni doğan)
Hız / Süre Alarmları
Apne Aralığı
Bu yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. Ventilatör ayarlanan sure içerisinde bir solunum başlangıcı tespit etmezse
(herhangi bir şekilde) ekranda APNEA INTERVAL görüntülenir ve yüksek öncelikli sesli alarm duyulur. Apne
ventilasyonu alarm devreye girdiğinde başlar.
Aralık:
6 – 60 san.
Varsayılan:
20 saniye
High Rate (Yüksek Hız)
Bu orta öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. İzlenen toplam solunum hızı alarm ayarını aşarsa ekranda HIGH RATE
görüntülenir ve orta öncelikli sesli alarm duyulur.
Aralık:
1 – 200 bpm
Varsayılan:
75 bpm
Maksimum İnspirasyon Süresi Limiti (Max I-Time)
Bu düşük öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. Herhangi bir solunumun inspirasyon süresi ayarlanan maksimum inspirasyon
süresiyle durdurma süresinin toplamını aşarsa ekranda I-TIME LIMIT görüntülenir ve düşük öncelikli sesli alarm duyulur.
Yetişkin/pediyatrik hastalar için maksimum inspirasyon süresi 5,0 saniye, yenidoğan hastalar içinse 3,0 saniyedir. Bu
alarm devreye girdiğinde solunumun inspirasyon fazı sona erer.
I:E Oranı Limiti (I:E Limit)
Bu düşük öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. Zorunlu solunumda I:E Oranı 4:1’I geçerse ekranda I:E LIMIT görüntülenir ve
düşük öncelikli sesli alarm duyulur. Solunumun inspirasyon fazı bu alarm devreye girdiğinde sona erer.
Bu alarm APRV / BIPHASIC modda aktif değildir.
L2786-116 Rev. L
178
Alarmlar ve Göstergeler
Kullanım Kılavuzu
O2 Alarmları
Düşük %O2 (Low FIO2)
Bu yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. Gönderilen ayarlanan FIO2 eksi %6 veya %18 FIO2 değerlerinden daha
yüksek olan değerin altına düşerse ekranda LOW FIO2 görüntülenir ve yüksek öncelikli sesli alarm duyulur.
Yüksek %O2 (High FIO2)
Bu yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarmdır. Gönderilen %O2 ayarlanan FIO2 + %6 değerinin üstüne çıkarsa ekranda
HIGH FIO2 görüntülenir ve yüksek öncelikli sesli alarm duyulur.
Tablo 7–1: Alarm Durumları
Mesaj
Alarm Durumu
Aralık
Öncelik
SAFETY
VALVE OPEN
Güvenlik valfi açık
Belirtilmemiş
Yüksek
VENT INOP
Ventilatörde giderilebilir veya giderilemez bir durumdan kaynaklanan bir
arıza var. Emniyet valfleri açılır, SAFETY VALVE mesajı görüntülenir ve
hasta ortamdaki havayla solunum yapar. PEEP devam ettirilemez.
Belirtilmemiş
Yüksek
LOSS, AIR
Merkezi hava sistemi basıncı 1,2 bar (18,0 psig) altına düştüğünde ve
ventilatöre bağlı fonksiyonel bir kompresör yoksa bu alarm oluşur. Hastaya
sadece O2 kaynağından ventilasyon yaptırılmaya devam edilir.
Belirtilmemiş
Yüksek
LOSS, O2
Oksijen kaynağından ventilatöre sağlanan basınç 1,2 bar (18,0 psig) altında
ve %O2 kontrolü %21’ den büyük değerlere ayarlanmış. Hastaya sadece
hava kaynağından ventilasyon yaptırılmaya devam edilir.
Belirtilmemiş
Yüksek
LOSS, HELIOX
Heliox kullanılmaya başlandıysa ve ventilatöre sağlanan heliox beslemesi
1,2 bar (18,0 psig’in) altına düşerse bu alarm oluşur. Hastaya sadece
oksijen kaynağı ile ventilasyon yaptırılmaya devam edilir.
Belirtilmemiş
Yüksek
LOSS, GAS
SUPPLY
Ventilatöre bağlı tüm hava kaynakları; merkezi hava sistemi, dahili kompresör
(varsa) ya da merkezi oksijen sistemi çalışmıyor. Emniyet valfleri açılır,
SAFETY VALVE OPEN (güvenlik valfi açık) mesajı görüntülenir ve hasta
ortamdaki havayla solunum yapar. PEEP devam ettirilmez.
Belirtilmemiş
Yüksek
NOT
VENTILATING
(VENTİLASYON
YOK)
Dahili karıştırılmış hava basıncı 12 saniyeden daha uzun süreler için
1 psi’nin altındadır ve bu ventilasyonun gerçekleştirilmediğini gösterir. Bu
durumda, emniyet valfini kapalı tutacak basınç olmadığından emniyet
valfinin açık olması gerekir. Bu alarm, yalnızca bu basınç seviyesinin
izlenmesi içindir ve ventilatörün “durumunu” değiştirmez. Basınç normal
duruma getirilirse durum giderilebilir.
Basınç 12 saniye için < 1psi >
Yüksek
LOW PPEAK
İnspirasyon tepe basıncı, ayarlanan LOW PPEAK basıncından daha düşük
seviyededir. Spontan solunumlar için aktif değildir.
3 – 99 cmH2O
Varsayılan 3 cmH2O
Yüksek
HIGH PPEAK
İnspirasyon tepe basıncı, ayarlanan HIGH PPEAK. Değerinden daha büyüktür
İnspirasyon sonlandırılır ve bir sonraki solunum gönderilmeden önce devre
basıncı geçerli anahat basıncı + 5 ± 1,5 cmH2O değerine geri döndürülür.
Normal Solunum Hızı:
Yetişkin: 10 – 105 cmH2O
Varsayılan: 40 cmH2O
Pediyatrik: 10 – 85 cmH2O
Varsayılan: 40 cmH2O
Yenidoğan:
Varsayılan: 30 cmH2O
İç Çekme Solunum Hızı:
1,5 x ayarlanan normal
HIGH PPEAK
Yalnızca iç çekme
solunumları için geçerlidir.
Yüksek
EXT HIGH
PPEAK
HIGH PPEAK alarmının 5 saniyeden daha uzun süre etkin olduğu zamanlarda
aktif hale gelir (yani devre basıncının 5 saniye içinde PEEP + 5 cmH2O ‘ya
dönmekte başarısız olduğu durumlarda.) Güvenlik ve ekzalasyon valfleri
Belirtilmemiş
Yüksek
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Mesaj
Alarmlar ve Göstergeler
Alarm Durumu
açılır ve solunum verilmez. SAFETY VALVE OPEN alarmı devreye girer.
Bu alarm aktif durumdayken Durağan Akış (Bias Flow) askıya alınır. PEEP
devam ettirilemeyebilir. Bu durum çözülenen kadar alarm aktif kalır.
179
Aralık
Öncelik
LOW PEEP
Anahat basıncı (Ekspirasyon Sonu Pozitif Basınç) 0,25 ± 0,05 saniyeden
daha uzun süre ayarlanan LOW PEEP seviyesinin altındadır. Alarm sıfıra
ayarlanırsa KAPALIDIR.
0 – 60 cmH2O
Varsayılanlar:
3 cmH2O
(Yetişkin/Pediatrik)
1 cmH2O (Yenidoğan)
Yüksek
LOW Ve
İzlenen ekzalasyon dakika hacmi (Ve) ayarlanan LOW Ve alarmı seviyesinin
altındadır.
KAPALI (0), 1 – 50 L (Yetişkin)
KAPALI (0), 0,1 – 30 L
(Pediyatrik)
KAPALI (0), 0,01 – 5,00 L
(Yenidoğan)
Varsayılan KAPALI
Orta
HIGH Ve
İzlenen ekzalasyon dakika hacmi (Ve) ayarlanan HIGH Ve alarmı seviyesinin
üstündedir.
0 – 75 L (Yetişkin)
0,0 – 30,0 L (Pediyatrik)
0,00 – 5,00 L (Yenidoğan)
Varsayılanlar:
30,0 L (Yetişkin/Pediyatrik)
5,00 (Yenidoğan)
Orta
HIGH Vt
İzlenen mutlak ekzalasyon tidal hacmi ayarlanan HIGH Vt alarm seviyesinin
üstündedir.
0,10 – 3,00 L (Yetişkin)
25 – 1000 ml (Pediyatrik)
2,0 – 300,0 ml (Yenidoğan)
Varsayılanlar:
3,00 L (Yetişkin)
1000 ml (Pediyatrik)
300,0 ml (Yenidoğan)
Görsel
Uyarı
Low Vt
İzlenen mutlak ekzalasyon tidal hacmi Low Tidal Volume alarm seviyesi
ayarını aşmıyor.
Kapalı – 3,00 L (Yetişkin)
Kapalı – 1000 mL(Pediyatrik)
Kapalı – 300,0 mL (Yenidoğan)
Yüksek
APNEA
INTERVAL
Ventilatör ayarlanan APNEA aralığında solunum tespit etmiyorsa A/C,
SIMV, APRV / BIPHASIC ve CPAP / PSV modlarında aktiftir.
6 – 60 saniye
Varsayılan 20 saniye
Yüksek
HIGH RATE
İzlenen toplam solunum hızı ayarlanan alarm HIZINI aşar.
1 – 200 bpm
Varsayılan: 75 bpm
Orta
I-TIME LIMIT
bir solunumun inspirasyon süresi ayarlanan maksimum inspirasyon
süresiyle durdurma süresinin toplamını aşar. Bu süre yetişkin/pediyatrik
hastalar için 5,0 saniye, yenidoğan hastalar için 3,0 saniyedir.
Belirtilmemiş
Düşük
I:E LIMIT
İnspirasyon: Ekspirasyon oranı zorunlu solunumda 4:1’I geçer. Solunumun
inspirasyon fazı sona erer.
APRV / BIPHASIC modunda
aktif değildir.
Düşük
LOW FIO2
Gönderilen oksijen yüzdesi ayarlanan FIO2 eksi %6 veya %18 FIO2
değerlerinden büyük olanın altına düşer.
Belirtilmemiş
Yüksek
HIGH FIO2
Gönderilen oksijen yüzdesi ayarlanan FIO2 artı %6 değerinin üstüne çıkar.
Belirtilmemiş
Yüksek
CIRCUIT
DISCONNECT
Hasta devresi bağlantısı hastadan veya ventilatörden çıkarsa yüksek
öncelikli sesli/görsel bir alarm devreye girer ve ekranda CIRCUIT
DISCONNECT görüntülenir.
Belirtilmemiş
Yüksek
LOW BATTERY
Dahili batarya en az iki dakikalık güvenlik çalışması yapacak seviyeye
gelecek kadar boşaldığında yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarm devreye
girer ve ekranda LOW BATTERY görüntülenir.
Belirtilmemiş
Yüksek
LOSS, AC
POWER
Açma/kapama düğmesi açıkken ve elektrik beslemesi ventilatörden
çıkarıldığında (örn. Elektrik kablosu çıkmış veya güç beslemesi kaybı var)
yüksek öncelikli sesli/görsel bir alarm devreye girer ve ekranda LOSS, AC
POWER görüntülenir.
Belirtilmemiş
Yüksek
ILV
DISCONNECT
Yardımcı ventilatör ILV sırasında ana ventilatörden çıkarsa yüksek öncelikli
sesli/görsel bir alarm devreye girer ve ekranda ILV DISCONNECT
Belirtilmemiş
Yüksek
L2786-116 Rev. L
180
Alarmlar ve Göstergeler
Mesaj
görüntülenir.
Alarm Durumu
Kullanım Kılavuzu
Aralık
Öncelik
INVALID GAS
ID
Ventilatöre arızalı gaz I.D. konektörü takıldığında orta öncelikli sesli/görsel
alarm devreye girer ve ekranda INVALID GAS I.D. görüntülenir. Arızalı bir
Gas I.D. tespit edildiğinde, gaz düzeltmeleri havayı sağlamaz.
Belirtilmemiş
Orta
FAN FAILURE
Fan dönmeyi durdurduğunda düşük öncelikli sesli/görsel alarm devreye
girer ve ekranda FAN FAILURE görüntülenir.
Belirtilmemiş
Düşük
High EtCO2
İzlenen EtCO2 alarm eşik ayarını geçerse düşük öncelikli alarm.
6 – 150 mmHg veya kapalı
Varsayılan: 60 mmHg
Düşük
Low EtCO2
İzlenen EtCO2 alarm eşik ayarını geçmezse düşük öncelikli alarm.
1 – 145 mmHg veya kapalı
Varsayılan: 30 mmHg
Düşük
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Alarmlar ve Göstergeler
181
Nazal CPAP / Nazal IMV Alarmları
Not:
Hız Kapalı olarak ayarlanmışsa bu modda Alarm Ayarları penceresi kullanılamaz. Mevcut makine alarmları ve güvenlik
sistemleri muhafaza edilir. Hız Kapalı olarak ayarlanmışken nCPAP desteği sırasında, bazı alarmlar askıya alınır.
Hız kapalı ayarında iken nCPAP sırasında askıya alınan alarmlar
Zaman temelli alarmlar
High Rate (Yüksek Hız)
I-Time Limit (I-Süre Sınırı)
I:E Limit (I:E Sınırı)
Apnea Interval
(Apne Aralığı)
Hacim temelli ayarlar
High Ve (Yüksek Ve)
High Vt (Yüksek Vt)
Low Vte (Düşük Vte)
Low Ve (Düşük Ve)
Volume Limit (Hacim Sınırı)
Basınç alarmları
High Ppeak (Yüksek Ptepe)
Ext High Peak Alarm (Ekstra
Yüksek Tepe Alarmı)
Low PEEP (Düşük PEEP)
Low Ppeak (Düşük Ptepe)
Occlusion (Oklüzyon)
Low Ppeak (Düşük Ptepe)
Aralık: 1 - 40 cmH2O (Yeni doğan ayarı – nCPAP / IMV)
Varsayılan: 7 cmH2O
Not:
Hız bir veya daha büyük bir değere ayarlanmadıkça nazal CPAP modunda kullanılamaz.
nCPAP / IMV sırasında yapılan alarm eşiği ayar değişiklikleri, nazal CPAP modundan çıkıştan sonra diğer ventilasyon
modları için saklanmaz.
L2786-116 Rev. L
182
Alarmlar ve Göstergeler
Kullanım Kılavuzu
High Ppeak (Yüksek Ptepe)
Aralık: 2 - 45 cmH2O (Yeni doğan ayarı – nCPAP / IMV)
Varsayılan: 20 cmH2O
Not:
Hız bir veya daha büyük bir değere ayarlanmadıkça nazal CPAP modunda kullanılamaz.
nCPAP / IMV sırasında yapılan alarm eşiği ayar değişiklikleri, nazal CPAP modundan çıkıştan sonra diğer ventilasyon
modları için saklanmaz.
nCPAP/IMV Disconnect Sensitivity (nCPAP/IMV Bağlantı Kesme Hassasiyeti)
nCPAP/IMV'de hasta devresi bağlantı kesilmesi nazal prongların karakterizasyonuna dayanır, nCPAP solunum devresi
karakterizasyonu sırasında yapılır.
nCPAP/IMV'de DEVRE BAĞLANTI KESİLME alarmı için ekshalasyon (temel basınç dönemleri) sırasındaki kaçak akışa
göre verilir. Devre karakterizasyonu pronglar burundan çıkarılmış halde bir kaçak akış değeri sağlar. Kaçak akış bu
karakterize edilmiş kaçak akışın operatör tarafından ayarlanmış yüzdesini aşarsa alarm verilir. Bu alarm bağlantının
kesilmesinden sonraki 15 saniye içinde etkinleşir.
Aralık: %20 – %95
Duyarlılık: %5
Varsayılan: %95
Bağlantı Kesme Hassasiyeti başlığı simgesi mesaj çubuğunda belirir. Mevcut ölçülen kaçak başlığın solunda ve Bağlantı
Kesme Hassasiyeti ayarı sağ tarafta gösterilir. Arka plan renkleri Bağlantı Kesilme Hassasiyeti ayarı ile ilgili olarak mavi
olarak gösterilir.
Nasal CPAP / IMV karakterizasyon prosedürünün tamamlanmasını müteakip, ölçülen kaçak yüzdesini not edin.
Nazal pronglar hala takılmamışken, Bağlantı Kesilme Hassasiyetini ölçülen kaçak yüzdesinin biraz altına ayarlayın.
Bu özellikle küçük prongların kullanıldığı durumlarda bağlantı kesilmesinin doğru şekilde algılanmasına yardımcı olur.
Not:
Bağlantı Kesilme Hassasiyeti alarmı Hız bir veya daha büyük bir değere ayarlandığında
kullanılabilir.
Ölçülen kaçak Bağlantı Kesme Hassasiyeti ayarının %5'i dahilindeyse operatöre bir alarm verilmek üzere olduğunu
göstermek üzere ölçülen kaçak değeri KIRMIZI renkle gösterilir.
Devre Bağlantı Kesme alarmı verildiğinde, Bağlantı Kesme Hassasiyeti ayarı başlığı arka planı, alarm durumu sona
erene kadar, Bağlantı Kesme Hassasiyeti ayarının üzerindeki kaçak seviyesini KIRMIZI olarak gösterir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Alarmlar ve Göstergeler
183
UYARI!
Küçük pronglar olması ve yüksek solunum hızları gibi bazı durumlarda, Devre Bağlantı Kesme Alarmı prongların
burun deliklerinden çıkmış olduğunu algılamayabilir. Uygun fizyolojik izlemenin yapıldığından emin olun.
High nCPAP pressure (Yüksek nCPAP basıncı)
nCPAP'ın 15 saniyeden daha uzun süreyle yüksek havayolu basıncı eşiğini aştığı her seferinde bir yüksek öncelikli
sesli/görsel alarm etkin hale gelir.
Eşik: Ayarlanan CPAP Seviyesi + 3 cmH2O
Tolerans: ±0,5 cmH2O
Not:
nCPAP kontrol ayarında bir değişiklik yapılması durumunda eşik otomatik olarak güncellenir.
Low nCPAP Pressure (Düşük nCPAP Basıncı)
nCPAP basıncının 15 saniyeden daha uzun süreyle düşük havayolu basıncı eşiğinin altına düştüğü her seferinde bir
yüksek öncelikli sesli/görsel alarm etkin hale gelir.
Eşik:
Ayarlanan nCPAP Seviyesi - 2 cmH2O (ayarlanan nCPAP ≥ 3 cmH 2O ise)
Ayarlanan CPAP Seviyesi - 1 cmH2O (ayarlanan CPAP < 3 cmH2O ise)
Tolerans:
±0,5 cmH2O
Not:
nCPAP kontrol ayarında bir değişiklik yapılması durumunda eşik otomatik olarak güncellenir.
nCPAP Pressure Limit (nCPAP Basınç Sınırı)
nCPAP basıncının 3 saniye süreyle havayolu basıncı sınırından yüksek olduğu her seferinde yüksek öncelikli bir
sesli/görsel alarm etkin hale gelir. nCPAP basıncı 4,5 cmH2O'nun altına düştüğü zaman alarm devre dışı kalır.
Basınç Sınırı: 11 cmH2O (yalnız nCPAP, hız kapalı ayarda)
Ayarlanan CPAP Seviyesi + İnspirasyon Basıncı + 3 cmH2O (nCPAP / IMV, hız sıfır değil)
Tolerans: + 0,5 cmH2O
L2786-116 Rev. L
184
Alarmlar ve Göstergeler
Kullanım Kılavuzu
Hacim Garantisi Alarmları
Y Sensör Bağlantısının Kesilmesi
Sesli/görsel bir alarm etkinleşir ve FLOW SENSOR ERROR (AKIŞ SENSÖRÜ HATASI) aşağıdaki durumlar geçerliyse
görüntülenir: 1) yenidoğan akış sensörü kullanılıyorsa; 2) hacim garantisi işlevi etkinleştirilmişse ve 3) izlenen Vti net
iletilen hacmin %20 altına düşerse. Bu durumda sistem operatörün ayarladığı İnspirasyon Basıncına geri döner.
Alarm gecikmesi: 3 soluk veya daha büyükse 10 sn. veya daha azsa 30 sn.
Alarm önceliği: Orta
UYARI!
Hacim Garantisi etkinken proksimal akış sensörünün bağlantısının kesilmesi veya devreden çıkarılması,
ventilatörün ayarlanan İnspirasyon Basıncında basınç ventilasyonu iletmesine yol açar.
Low Ppeak (Düşük Ptepe)
Aralık: 1 – 80 cmH2O
Varsayılan: 5 cmH2O
High Ppeak (Yüksek Ptepe)
Aralık: 10 – 85 cmH2O
Varsayılan: 30 cmH2O
Low Expired Volume (Düşük Soluk Verme Hacmi)
Sesli/görsel bir alarm etkinleşir ve hacim garantisinin etkin olduğu ve izlenen ekspirasyon tidal hacminin hacim
hedefinden ayarlanan eşikten az olduğu durumlarda LOW Vte (DÜŞÜK Vte) ortaya çıkar.
Hacim eşiği: Hacim hedefinin %90'ı
Alarm gecikmesi: 30 sn. veya 10 soluk (hangisi daha büyükse)
Alarm önceliği: Orta
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Alarmlar ve Göstergeler
185
Limit volume (Sınır Hacmi)
İnspire edilen hacim, ayarlanan Hacim Hedefine ve kaçağa (kısım olarak ifade edilir) göre belirlenen ve daha önceki
30 saniyenin ortalaması alınarak hesaplanan eşiği aştığı zaman, tüm VG solukları hacme göre peryotlandırılır.
Hacim Sınırı hesaplaması kaçak derecesine göre değişir:
Ortalama Kaçak < %63: Hacim sınırı = (Hacim Hedefi x 1,3) x ((1,1 x Kaçak)+1)
Ortalama Kaçak > %63: Hacim sınırı = Hacim Hedefi x 2,2
Not:
TCPL modundaki test solunumları ayarlanamayan hacim sınırına tabi olabilir.
Alarmın etkinleşmesi
Aşağıdaki alarmların etkinleşmesi süresince, iletilen soluklar devre dışı bırakılır ve VG kontrol algoritması etkin olmaz;
devre dışı bırakma üzerine VG kontrol algoritması sıfırlanır ve operatörün yaptığı Insp Pres (İnsp Basıncı) ayarında‘'test
solukları' iletilir.
Circuit Disconnect (Devre Bağlantısı Kesik)
Safety Valve Open (Emniyet Valfi Açık)
Vent INOP (Ventilatör Çalışmıyor)
Aşağıdaki alarm durumlarının etkinleştirilmesi dönemi sırasında sistem operatörün ayarladığı basınca geri döner ve
devre dışı kalma üzerine tidal hacim hedefleme algoritmasını yeniden başlatır:
Low Ppeak (Düşük Ptepe)
Low PEEP (Düşük PEEP)
Flow sensor error (Akış sensörü hatası)
Not:
Low Tidal Volume (Düşük Tidal Hacim), High Tidal Volume (Yüksek Tidal Hacim) ve Low Vte Alarm Sensitivity
(Düşük Vte Alarm Hassaslığı ) ayarları Hacim Garantisi etkinken uygulanamaz.
L2786-116 Rev. L
186
Alarmlar ve Göstergeler
Kullanım Kılavuzu
Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Bölüm 8
187
Bakım ve Temizleme
Temizlik ve Sterilizasyon
AVEA kolay bakım yapılacak biçimde tasarlanmıştır. Ventilatörün açıkta kalan tüm parçaları paslanmaya karşı dayanıklıdır.
DİKKAT
Ventilatörü saf sıvı temizlik çözeltilerinin içine SOKMAYINIZ ya da ventilatör içine saf temizlik sıvıları
KAÇIRMAYINIZ.
Ventilatörü sterilize ETMEYİN. Cihazın iç komponentleri sterilizasyon tekniklerine uygun değildir.
Boru adaptörlerine veya konektörlerine boruya takılı olduklarında gaz sterilizasyonu ve buhar otoklavı
UYGULAMAYIN. Aksi takdirde boru, zaman içinde adaptörün şeklini alarak sıkı bağlantı yapamaz hale gelir.
Temizlik ve parça değişimi sıklığını en aza indirmek için AVEA tasarımında ekzalasyon manifoldu, akış sensörü ve
diyafram, ekzalasyon filtresi ve su tutucu arkasına yerleştirilmiştir.
Yeniden İşleme Sınırları
Ventilatörle birlikte verilen ayrı parçalar ve aksesuarlar için başka üreticiler tarafından sağlanan talimatlar bulunmaktadır. Hasta
değiştirirken işlemden geçirmek için bu talimatlara uyun.
Talimatlar
Kullanım Noktası: Bir materyali işlemden geçirmek üzere bir hasta alanından çıkarmak için kurumunuzun prosedürlerini
uygulayın.
Arındırma için Hazırlık: Bu parçaların Arındırma için Hazırlanmasıyla ilgili özel koşullar yoktur.
Otomatik Temizleme: Aşağıdaki temizleme talimatlarını izleyin. Özel otomatik temizleme cihazları onaylanmamıştır.
Manuel Temizleme:
Dış Yüzeylerin Temizliği: Ventilatörün tüm dış yüzeylerinin temizliği (Ekzalasyon kartuşu dahil) aşağıdakilerle yapılabilir:
Izopropil Alkol veya maksimum 1:10 konsantrasyon oranında Klor Bileşimleri.
Aksesuar ve Parça Temizliği: YALNIZCA aşağıdaki üç parça enzimli solüsyon kullanılarak temizlenebilir: Su Tutucu
(PN 50000-40035), Infant Sıcak Kablo Akış sensörü (PN 16465) ve Su Toplama Kavanozu (PN 33985).
1.
Klenzyme® (Steris Corporation, Mentor, OH tarafından üretilen) ) gibi veya eşdeğer bir enzim bazlı solüsyonu 20 – 30°C
(68 – 86°F) steril damıtılmış su kullanarak üreticinin talimatlarına göre hazırlayın.
2.
Temizlenecek parçayı hazırlanan solüsyonun içine 2 – 5 dakika süreyle daldırarak , tüm lümenlerin ve hava ceplerinin
tamamen solüsyonla dolmasını sağlayın ve düzenli olarak hareket ettirin.
3.
2 – 5 dakika sonra parçayı solüsyondan çıkarın ve 20 – 30°C (68 – 86°F) sıcaklıktaki 1 galon (4 litre) steril damıtılmış
suya daldırarak durulayın. Parçayı durulama yapacağınız kabın için en az 1 dakika süreyle bırakın ve bu arada
tamamen durulanmasını sağlamak için ara sıra hareket ettirin.
L2786-116 Rev. L
188
Bakım ve Temizleme
Kullanım Kılavuzu
4.
Parçayı durulama kabından çıkardıktan sonra, parçanın üzerinde kalıntı olmadığını gözle kontrol edin.
5.
Gerekirse temizleme yöntemini tekrarlayın.
Kapnometri sensörü ve kablosunun dış yüzeyinin temizlenmesi:
1.
%70 izopropil alkolle, %10 beyazlatıcı çözeltiyle, Steris Coverage® SprayHB gibi dezenfekte edici sprey temizleyicisiyle,
amonyakla ıslatılmış veya hafif sabun sürülmüş bir bez kullanın.
2.
Kullanmadan önce yüzeyleri temiz, suyla ıslatılmış bir bezle silin. Sensörün kullanılmadan önce temiz ve kuru
olduğundan emin olun.
Bakım, Kontrol ve Test:
Temizlenen bileşenler kullanılmak üzere tekrar birleştirildiğinde, kaçak olup olmadığını kontrol etmek amacıyla Genişletilmiş
Sistem Testi (EST) yapılmalıdır.
Ambalaj:
Materyal ambalajı sterilizasyonu için kurumunuzun talimatlarını uygulayın.
Sterilizasyon:
Yalnızca aşağıdaki parçalara buhar sterilizasyonu (autoklav) yapılabilir: Su Tutucu (PN 50000-40035), Infant Sıcak
Kablo Akış sensörü (PN 16465) ve Su Toplama Kavanozu (PN 33985).
Buhar sterilizasyonu (autoklav): maksimum sıcaklık 138°C (280°F), minimum sıcaklık 132°C (270°F), maksimum
18 dakika ve minimum 15 dakika için (30 döngü bu parçaların her biri için maksimum sayı).
Vakum Buhar Döngüsü: 3 ön koşullu atım (vakum atımları). Sterilizasyon vakum hedefi 10–26 psig olarak ayarlanır.
132 – 138°C sıcaklıkta (270 – 280°F) 4 ila 8 dakika süreyle durur. (Sıcak kablolu infant akış sensörü için maksimum
50 döngü ve su tutucu/su toplama kavanozu için maksimum 25 döngü.
Buhar döngüsü sonrasında kurutma:
Minimum kuruma süresi: 15 dakika
Infant Sıcak Kablo Akış Sensörü (parça no. 16465) %2,4 glutaraldehid solüsyonu kullanılarak soğukta sterilize edilebilir.
Saklama:
Sıcaklık: –20 ila 60°C (–4 ila 140°F)
Nem: 0 – %95 Bağıl Nem, yoğunlaşmasız.
Kapnometri Havayolu Adaptörleri
Yeniden Kullanılabilir Adaptörler
Yeniden kullanılabilir adaptörleri ılık sabunlu suda yıkadıktan sonra %70 izopropanol alkol, %10 beyazlatıcı çözelti, Cidex®,
Steris System1® gibi %2,4 glutaraldehid solüsyonu veya amonyak gibi dezenfekte edici bir sıvıya batırarak temizleyin.
Kullanmadan önce steril suyla durulayın ve iyice kurulayın.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Bakım ve Temizleme
189
Adaptör aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak da dezenfekte edilebilir:
•
Adaptörü buharlı otoklava tabi tutarak (yalnızca yetişkin adaptör).
•
Adaptörü Cidex gibi %2,4 glutaraldehid çözeltisinde 10 saat boyunca bekleterek.
•
Adaptörü Perasafe® gibi %0,26 parasetik asit çözeltisinde 10 saat boyunca bekleterek.
•
Cidex OPA kullanın (üreticinin kullanım talimatlarına uyun).
Adaptörü yeniden kullanmadan önce, pencerelerinin kuru olduğundan, kalıntı madde içermediğinden ve adaptörün
temzileme/dezenfeksiyon işlemleri sırasında hasar görmediğinden emin olun.
Tek Kullanımlık Adaptörler
Tek hastada kullanılmak üzere üretilmiş tüm adaptörleri tek hastada kullanılmak üzere üretilmiş diğeraraçlar için
uygulanan kurumsal protokole uygun olarak yok edin.
Ek Bilgi
Aşağıdaki parçalar tek kullanımlık olarak düşünülmektedir ve bu nedenle CareFusion bu parçaların sterilizasyonu veya
temizliği için herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır:
•
Tek Kullanımlık Değişken Ağızlı Akış Sensörü (PN 50000-40038 ve PN 50000-40031)
•
Trakeal Adaptörler (PN 50000-40034)
•
Trakeal Kateterler (PN 10635)
•
Kateter Uzatma Boruları (PN 50000-09910 ve PN 50000-09920)
•
Özofajiyal Kateterler (PN 7003401 ve PN 7003100)
•
Nazogastirk Basınç İzleme Boruları (PN 7003300 ve PN 7003402)
•
Özofajiyal Basınç İzleme Borusu Seti (PN 7003503)
•
AVEA Tek Kullanımlık Su Tutucu (PN 11556)
•
AVEA Tek Kullanımlık Ekspirasyon Filtresi/Su Tutucu tertibatı (PN 11590)
•
Kapnografi tek hastada kullanılan havayolu adaptörleri (PN 16605 ve 16606)
Yukarıda belirtilen talimatlar, tıbbi cihazın üreticisi tarafından onaylanmıştır. Yeniden işleme işleminin, yeniden
işleme tesisinde doğru ekipman, materyal ve personel kullanılarak yapılmasını sağlamak işlemi yapan kişinin
sorumluluğundadır. Normal olarak bu onay ve işlemin rutin olarak izlenmesini gerektirir.
L2786-116 Rev. L
190
Bakım ve Temizleme
Kullanım Kılavuzu
Tavsiye Edilen Periyodik Bakım
CareFusion Yoğun Bakım Bölümü ürün destek hizmeti vermektedir. Ventilatörün çalışması ya da bakımı hakkındaki
sorularınız için Ek A’da İrtibat Bilgileri verilen temsilciliklerimize başvurabilirsiniz.
Bataryaların senede dört kez (üç ayda bir) deşarj/şarj döngüsünden geçirilmesi gerekir.
AVEA ventilatöre yılda bir Koruyucu Bakım yapılmalıdır. Bu bakımı yaptırmak için Ek A’da numarası verilen CareFusion
Müşteri Servisi arayarak yetkili Servis Teknisyeni çağırınız.
UYARI
Elektrik çarpması tehlikesine karşı, ventilatörün kapak ya da panellerini çıkarmayınız. Tüm bakım işlemleri yetkili
CareFusion teknisyenine başvurun.
Yıllık bakım aşağıdakileri içermektedir.
Değiştirilecek parçalar:
•
Hava Giriş Filtresi
•
Oksijen Giriş Filtresi
•
Kompresör Giriş Filtresi (kompresörlü modeler için)
•
Kompresör Çıkış Filtresi (kompresörlü modeler için)
•
Ekzalasyon Diyaframı.
Aşağıdaki bakımlar yapılmalıdır:
•
Yukarıdaki parçaların sökülmesi ve değiştirilmesi
•
Aşağıdaki transdüserlerin belirtilen kalibrasyon değerlerinde olduğunu onaylayın:
•
Hava
•
O2
•
Karıştırılmış Hava
•
Ekspirasyon
•
İnspirasyon
•
Ekzalasyon Akışı delta
•
Y akışı delta
•
Yardımcı
•
Özofajiyal
•
O2 Sensörünün Değiştirilmesi
•
Ventilatörün optimum parametrelerle çalıştığını onaylamak için Kontrol Testi
•
Ekran Kalibrasyonu
•
Capnostat Kalibrasyonu
•
Batarya Performansı Doğrulama
•
Her iki yılda bir aşağıdakilerin değiştirilmesi önerilir:
•
Dahili Bataryalar
•
Harici Bataryalar
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Bakım ve Temizleme
191
AVEA Bakımı, eğitimli ve yetkili servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Devre şemaları, komponentlerin parça listesi,
kalibrasyon talimatları ve üretici tarafından onarılabilir parçalar olarak belirlenen diğer ventilatör parçalarının tamiri için
gerekli diğer bilgileri içeren servis kılavuzu ve eğitimli teknisyenleri ile CareFusion yardımınıza hazırdır.
UYARI
Ventilatör çalışırken mekanik veya elektrikle ilgili bir sorun çıktığında, ventilatörü kullanmayınız ve bakım için
yetkili kişilere başvurunuz.
Ventilatörü bu durumda kullanmak, hastada yaralanmalara yol açabilir.
Batarya Bakımı
AVEA ventilatörde Nikel Metal Hidrit dahili batarya paketi bulunur; bu batarya elektrik
kesilmesi ile ilgili bir problem oluştuğunda devreye girerek cihazı kısa bir süre çalıştırılır
(Şekil 8–1). Normal çalışma koşullarında ve tamamen şarjlı olduğunda dahili batarya
ventilatör ve kompresörü 30 dakika, sadece ventilatörü ise 1 saat çalıştırabilmektedir.
Şekil 8–1: Dahili Batarya Paketi
Not:
Dahili batarya elektrik hattında kesinti olması durumunda kısa süreli yedekleme için kullanılır. Normal olarak dahili batarya
ventilatör ve kompresör için 30 dakikalık bir batarya gücü sağlar. Pilde kalan şarj durumuna bağlı olarak pilin şarj edilme süresi
4 saat veya daha fazladır. Hastaları bina içinde bir yerden başka bir yere nakil etmek isterseniz ventilatöre opsiyonel harici
batarya takmanız gerekir. Harici batarya takılması, ventilatör ve kompresör için batarya kullanım süresini 2 saate uzatır.
CareFusion, nakil durumlarında kullanıldığında ön görülen nakil süresinin kullanılabilir batarya ömrünün %50’sinden
daha uzun olmamasını tavsiye etmektedir. Bu, gecikme veya batarya şarjının zamanından önce bitmesine karşı bir
güvenlik önlemidir. Beklenen gönderme süresi geciktirildiğinde, adanmış bir gönderme sistemi dikkate alınmalıdır.
Herhangi bir hasta naklinde, uygun bir manuel ventilasyon yedeklemesi bulunmalıdır.
DİKKAT
Batarya gücüyle çalıştırmadan önce, dahili (ve takılmışsa harici) batarya göstergelerinin yeşil olması gerekir. Batarya
gücüyle çalıştırmadan önce, ventilatör batarya göstergesi yeşil renkte yanıncaya kadar elektrik prizine bağlanmalıdır.
Opsiyonel mühürlü kurşun-asit (SLA) harici batarya paketi de mevcuttur. Bu, ventilatör elektrik beslemesine bağlı
olmadığı zaman ventilatörün kullanım süresini belirgin bir şekilde uzatır. Normal koşullar altında, tamamen şarj edilmiş
durumdaki kombine bir harici ve dahili pil ventilatör ve kompresörü 2 saat ve daha uzun süre ve ventilatörü 4 saat veya
daha uzun süre çalıştırabilmektedir.
Her iki batarya da şarj edilebilir olup takıldığında biraz bakım gerektirir.
Dahili bataryanın yaklaşık üç ayda bir boşaltılması ve yeniden şarj edilmesi gerekir.
L2786-116 Rev. L
192
Bakım ve Temizleme
Kullanım Kılavuzu
Harici bataryanın yaklaşık on iki ayda bir boşaltılması ve yeniden şarj edilmesi gerekir.
Ön paneldeki Pil Durum Göstergeleri kalan pil şarj miktarını göstermektedir (bkz. “Bölüm 7 Alarmlar ve Göstergeler”).
DİKKAT
Dahili bataryanın değiştirilmesi gerektiğinde CareFusion temsilcisine başvurun. Bataryayı kendiniz değiştirmeye
ÇALIŞMAYIN. Batarya sadece yetkili teknisyen tarafından değiştirilmelidir.
Elektriğin öncelikli kullanımı
Ventilatörün güç kullanmadaki öncelik sırası aşağıdaki gibidir:
1.
AC
2.
Harici Batarya (varsa)
3.
Dahili Batarya
DİKKAT
Ventilatörü uzun süre sıcak ortamlarda tutmayınız. 27°C (80°F) üstündeki sıcaklıklar batarya ömrünü azaltır. Ventilatör
saklanırken bataryasının şarj edilmemesi de bataryanın ömrünü azaltır.
DİKKAT
Ventilatörün takılacağı şehir hattı girişindeki topraklamadan kuşku duyuyorsanız, ventilatörü dahili batarya ile veya
opsiyonel harici batarya ile çalıştırın.
Not: Pil bakımı ve test prosedürleri için Servis Kılavuzuna bakın.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Bakım ve Temizleme
193
Batarya Durumu
Dahili ve harici bataryaların şarj durumunu gösteren batarya durum göstergeleri cihazın ön panelindedir (Şekil 8–2).
Yeşil
Sarı
Kırmızı
Şekil 8–2: Ön Panel Görüntü Alanı. Kapsamlı model gösterilmektedir.
Batarya şarjının, batarya monitöründeki düşük aralığın altına düşmesine izin verilirse, bir batarya durumu gösterge LED’i
görüntülenmeyebilir. Bataryaların yeniden şarj olmasını sağlamak için ünitenin AC güç kaynağına bağlanması gerekir.
Batarya şarjı batarya monitörünü çalıştırmaya yetecek duruma geldiğinde, batarya durum göstergeleri görüntülenecektir.
Şarj olmama durumu
Ventilatör AC güç kaynağına bağlı ve dört saat dolmasına rağmen dahili bataryada kayda değer bir şarj olma durumu
gözlenmemişse, bataryayı değiştirmek için Ek A’da verilen teknik destek temsilciliklerinden biri ile irtibata geçin. Tam şarj
olma süresi, bataryanın başlangıçtaki doluluk derecesine ve şarj olma esnasında ventilatörün kullanım durumuna
bağlıdır.
Not:
Ventilatörde bulunan bataryalar kullanılmadığında ve AC kaynağına bağlı olmadığında, yavaşça boşalmaya devam
eder. Tamamen şarj edilmiş bir batarya kendiliğinden boşalma nedeniyle boşalmış duruma gelebilir. Ancak, batarya
tamamen dolu olsa bile, ventilatör 4 saatten daha fazla süre prize takılı kalmazsa, dahili batarya durum göstergesi
batarya şarjının azaldığını belirtecek şekilde kırmızı renkte yanacaktır. Bu durumda ventilatör doğru şarj durumuna
ulaşması için 10 – 12 dakika süreyle prize takılmalıdır.
L2786-116 Rev. L
194
Bakım ve Temizleme
Kullanım Kılavuzu
Sigortalar
AVEA dahili DC, harici DC ve AC güç kaynakları aşağıdaki değiştirilebilir sigortalara sahiptir.
UYARI
Ventilatör hastaya takılı iken sigortaları değiştirmeyiniz ve herhangi bir bakım işlemi yapmayınız. Bu işlemleri
daima ventilatör “hastaya bağlı değil” iken yapınız.
Batarya Sigortaları
Dahili ve opsiyonel harici batarya sigortaları 10A, 250V, 5 x 20 mm özelliklerde yavaş, atabilir türdedir.
Opsiyonel harici batarya sigortası arka panelde harici batarya konektörünün yanındadır ve değiştirilebilir. Dahili batarya
sigortası UIM bağlantısının sağında bulunur. Sigortaları çıkarmak için vidaları düz ağızlı tornavida kullanarak açın ve
sigortaları çıkarın.
Harici Batarya Sigorta Tutucusu
Harici Batarya Konnektörü
Şekil 8–3: Harici Batarya Konektörü ve Sigortası
UYARI
Yangın tehlikesine karşı ventilatör parça listesinde belirtilen ve kullanımdaki sigorta ile aynı tip, voltaj ve akım
özelliklerindeki sigortayı kullanın.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Bakım ve Temizleme
195
Şehir Şebekesi Sigortaları
Şehir şebekesi (AC) sigortaları, cihazın arka panelinde, güç giriş modülü yuvasındadır. Yavaş, atabilen tiptedir. Güç giriş
modülündeki penceresinde yazılı voltaj değerlerini kontrol edin.
Tablo 8–1: Şehir Şebekesi sigortaları
Hat Voltajı
Sigorta
Amper
100/120VAC
250V 6,35 x 31,75 mm
3,2A
230/240VAC
250V 6,35 x 31,75 mm
1,5A
Şehir Hattı Elektrik Sigortasının Değiştirilmesi
UYARI
Sigortayı çıkarmadan ya da yenisi ile değiştirmeden önce elektrik kablosunu prizden çıkarın.
Ana elektrik sigortalarını değiştirmek için:
1.
Ventilatörü prizden çıkarın ve güç kablosunu ventilatörün arkasındaki güç giriş modülünden çıkarın.
2.
Küçük düz ağızlı bir tornavida ile güç giriş modülünün kapağını açın.
L2786-116 Rev. L
196
Bakım ve Temizleme
3.
Kullanım Kılavuzu
Kırmızı renkteki sigorta tutacağını güç giriş modülünden dikkatlice çıkarın.
4.
Sigorta tutucu iki sigorta içermektedir (Tablo 8–1’e bakınız); her ikisi de 3,1 Amp (100 – 120 voltluk hatlar için) ya da
2,0 Amp (230 – 240 voltluk hatlar için) tipindedir.
5.
Sigorta tutucusundaki bozuk sigortayı çıkarıp, aynı tip, voltaj ve akım özelliklerinde yeni sigorta ile değiştirin.
6.
Kırmızı renkteki sigorta tutacağını güç giriş modülünden dikkatlice çıkarın. Sigorta tutacağını güç giriş modülüne
tekrar taktığınızda doğru hat voltajının en üst seviyede olduğunu kontrol edin.
7.
Güç giriş modülünün kapağını kapatın ve pencerede yazılı voltaj değerini kontrol edin.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ek A
197
İrtibat ve Sipariş Bilgisi
Servisi Çağırma
Koruyucu rutin bakımlarınyapılması hakkında yardım almak veya ventilatörünüze servis yaptırmak için CareFusion ile
irtibata geçin:
Teknik ve Klinik Destek
Çalışma Saatleri: Pazartesi – Cuma arası, 06:30 – 16:30 arasında
Telefon:
(800) 231-2466
Faks:
(714) 283-8471
Belirtilen saatler haricinde:
Telefon:
ABD içinde (800) 231-2466, 2. seçeneği seçiniz.
CareFusion Müşteri Hizmetleri Yardım Hattı
Çalışma Saatleri: 24 saat, haftanın 7 günü
Telefon:
(800) 231-2466, ABD içinden aramalar için
Garanti değişimleriyle ilgili olarak aşağıdaki adresten online hizmet alınabilir:
carefusion.com
Ekranın solundaki seçenekler arasından “Warranty Form” (Garanti Formu) seçeneğini seçiniz.
L2786-116 Rev. L
198
İrtibat ve Sipariş Bilgisi
Kullanım Kılavuzu
Parça Siparişi
AVEA parçaları siparişi için, CareFusion müşteri servisi ile irtibata geçiniz:
Çalışma Saatleri: 07:00 – 16:30 (PST) arasında
Pazartesi – Cuma
Telefon:
(800) 328-4139
(760) 778-7200
Faks:
(760) 778-7274
Aksesuarlar
Neonatal Kit Parça Numarası 50-40012-00
CareFusion
Parça Numarası
50000-40038
Tanım
Neonatal tek kullanımlık akış sensörü
Miktar
1
Harici Batarya Opsiyonu
AVEA’nıza harici batarya opsiyonunu eklemek için, aşağıdaki parçaları sipariş etmeniz gerekmektedir:
CareFusion
Parça Numarası
Tanım
Miktar
33977
Harici Batarya Tepsi Tertibatı
1
16217
Harici Batarya Kablo Demeti
1
68269
AVEA Harici Batarya
2
Diğer Yedek Parçalar ve Aksesuarlar
CareFusion
Parça Numarası
Tanım
71667
Dahili/Harici Batarya Sigortası
71612
100/120 VAC Şebeke Besleme Sigortası
56000-20064
33978
51000-40640
230/240 VAC Şebeke Besleme Sigortası
Gaz Tankı Raf Tertibatı
Filtre Kartuşu
11590
Tek Kullanımlık Ekspirasyon Filtresi/Su Tutucu (12’li kutu)
11556
Tek Kullanımlık Su Tutucu (12’li kutu)
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
İrtibat ve Sipariş Bilgisi
Gelişmiş Fizyolojik İzleme Parçaları ve Aksesuarları (10’lu Paket)
CareFusion Parça Numarası
10635
50000-09910
50000-40034
7003100
7003401
50000-09920
16401
7003300
7003402
7003503
Tanım
Trakeal kateter 5 FR. Tek Kullanımlık
Trakeal kateter uzatma borusu
Trakeal kateter adaptörü
Yetişkin özofajiyal kateter 8 FR
Pediatrik özofajiyal kateter 6 FR
Özofajiyal kateter uzatma borusu
Bicore Aksesuar Kiti
Nazogastrik Basınç İzleme Borusu Seti,
16FR Yetişkin
Nazogastrik Basınç İzleme Borusu Seti,
7FR Pediatrik
Özofajiyal Basınç İzleme Borusu Seti,
5 FR Pediatrik Yenidoğan
Kapnografi Parçaları ve Aksesuarları
CareFusion Parça Numarası
16578
16605
16606
16607
16608
79044
L2786-116 Rev. L
Tanım
Tekrar Kullanılabilir CO2 Sensörü (1’li kutu)
Tek Hastada Kullanılan Yetişkin Havayolu Adaptörleri (10’lu kutu)
Tek Hastada Kullanılan Yenidoğan Havayolu Adaptörleri (10’lu kutu)
Tekrar Kullanılabilir Yetişkin Havayolu Adaptörü (1’li kutu)
Tekrar Kullanılabilir Yenidoğan Havayolu Adaptörü (1’li kutu)
%5 CO2 Kalibrasyon Kontrol Gazı (4’lü kutu)
199
200
İrtibat ve Sipariş Bilgisi
Kullanım Kılavuzu
Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ek B
201
Özellikler
Pnömatik Besleme
Hava ya da Heliox Kaynağı
Basınç Aralığı:
1,4 ila 5,5 bar (20 ila 80 psig) (Hava Beslemesi)
1,4 ila 5,5 bar (20 ila 80 psig) (Heliox Beslemesi – Sadece %80 / %20 Heliox)
0,2 ila 0,7 bar (3 ila 10 psig)
(Kompresyonlu Hava)
Sıcaklık:
5 ila 40°C (41 ila 104°F)
Nem:
Gazın yoğunlaşma noktası ortam sıcaklığının altında 1,7°C (3°F) olmalıdır (minimum).
Minimum Akış:
1,4 bar’da (20 psig) 80 L/dak.
Hava Giriş bağlantısı:
CGA DISS tip gövde, No. 1160. BS-5682:1984’e (Hava) istinaden NIST bağlantısı da
mevcuttur.
Heliox Giriş Bağlantısı: CGA DISS tip gövde, No. 1180. BS-5682:1984’e (Heliox) istinaden NIST bağlantısı da
mevcuttur.
Oksijen Kaynağı
Basınç Aralığı:
1,4 ila 5,5 bar (20 ila 80 psig) (Oksijen Kaynağı)
Sıcaklık:
5 ila 40°C (41 ila 104°F)
Nem:
Gazın yoğunlaşma noktası ortam sıcaklığının altında 1,7°C (3°F) olmalıdır (minimum).
Minimum Akış:
1,4 bar’da (20 psig) 80 L/dak.
Giriş Bağlantısı:
CGA DISS tip gövde, No. 1240. BS-5682:1984’e (O2) istinaden NIST bağlantısı da mevcuttur.
Elektrik Kaynağı
AC Güç Kaynağı
Ventilatörün çalışabileceği AC güç kaynağı spesifikasyonları:
Nominal
Voltaj Aralığı
Frekans Aralığı
100 VAC
(85 – 110 VAC)
47 – 65 Hz
120 VAC
(102 – 132 VAC)
55 – 65 Hz
230 VAC
(196 – 253 VAC)
47 – 65 Hz
240 VAC
(204 – 264 VAC)
47 – 65 Hz
L2786-116 Rev. L
202
Özellikler
Kullanım Kılavuzu
DC Güç Kaynağı
Ventilatör ayrıca 24 VDC’lik DC güç kaynağı ile de çalışabilir (dahili ve harici batarya).
Dahili Batarya:
Dahili Bataryanın tam olarak şarj olması için minimum 4 saatlik şarj süresi gereklidir. Normal koşullarda dahili batarya
ventilatör ve kompresör cihazı 30 dakika, sadece ventilatörü ise 1 saat çalıştırmaktadır. Ventilatör batarya gücüne
geçmeden önce en az 4 saat süreyle elektrik prizine takılı kalmalı ve şarj edilmelidir.
Harici Batarya: 22,0 – 26,4 VDC
Normal çalışma koşullarında, tam şarjlı dahili ve harici batarya ile ventilatör ve kompresörü cihazı 2 saat veya daha fazla,
sadece ventilatörü ise 7 saat veya daha fazla çalıştırılabilir. Batarya boşken ventilatör elektrik prizine takılmalı ve tam
olarak dolması için en az 12 saat şarj edilmelidir.
Veri Giriş / Çıkışı
Bağımsız Akciğer Ventilasyonu (ILV)
Ventilatörde senkronizasyon amacıyla çıkış (master) ve giriş (slave) bağlantıları bulunmaktadır. Çıkışta ventilatörün
arkasındaki 25 pimlik konektör vasıtasıyla master solunum fazı ile senkronize 5 VDC sinyal vardır. Bu konektörün
pim konfigürasyonu şu şekildedir:
PİM
İŞLEVİ
1
Analog Giriş Kanalı 0
14
Analog Giriş Kanalı 1
18
ILV Girişi
6
ILV Çıkışı
20
Sadece Fabrika Kullanımı İçindir, BAĞLAMAYIN
22
Analog Çıkış, BASINÇ
23
Analog Çıkış, AKIŞ
24
Analog Çıkış, HACİM
25
Analog Çıkış, NEFES ARALIĞI
5,9,10,11,12,13
Topraklama, Analog
Not:
Emniyetli ve doğru sinyal çıkışı ve girişi için en azından bir analog topraklama gereklidir. Diğer tüm sinyaller için bir
analog topraklama yeterlidir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Özellikler
203
Analog Girişler
Ventilatör analog sinyal girişleri için 2 adet programlanabilir kanal vardır. Her bir kanal giriş aralıklarına göre
ölçeklenebilir.
Aralık:
0 – 1 VDC
0 – 5 VDC
0 – 10 VDC
Kararlılık:
0,25 mV (0 – 1 VDC)
1,37 mV (0 – 5 VDC)
2,5 mV (0 – 10 VDC)
Analog Çıkışlar
Ventilatör analog çıkış konektörüne 4 sinyal sağlar:
1.
2.
Havayolu Basıncı, Paw:
Aralık:
–60 ila 140 cmH2O
Skala:
1 cmH2O/25 mV
Doğruluk:
± 50 mV veya ± %5’dan hangisi büyükse
Sıfır Kayması:
1,5 VDC, 0 cmH2O’da
Akış
İnspirasyon/Ekspirasyon:
Seçildiğinde, ventilatör inspirasyon akışından ekspirasyon akışı farkını gösteren sürekli analog sinyal vermektedir.
Aralık:
–300 – 200 L/dak. (Yetişkin)
–120 – 80 L/dak. (Pediatrik)
–60 – 40 L/dak.
Skala Faktörü:
(Yeni doğan)
1 L/dak. / 10 mV (Yetişkin)
1 L/dak. / 25 mV (Pediatrik)
1 L/dak. / 50 mV (Yeni doğan)
Doğruluk:
Sıfır Kayması:
Değerin ± %10’u veya ± 30 mV’den hangisi büyükse
3,0 VDC – 0 L/dak.
Makine:
Seçildiğinde, ventilatör makineden gönderilen akış ile ilgili sürekli analog sinyal vermektedir.
Aralık:
L2786-116 Rev. L
0 – 200 L/dak.
(Yetişkin)
0 – 100 L/dak.
(Pediatrik)
0 – 50 L/dak.
(Yeni doğan)
204
Özellikler
Skala Faktörü:
Kullanım Kılavuzu
1 L/dak. / 25 mV (Yetişkin)
1 L/dak. / 50 mV (Pediatrik)
1 L/dak. / 100 mV (Yeni doğan)
3.
Doğruluk:
Değerin ± %10’u veya ± 30 mV’den hangisi büyükse
Sıfır Kayması:
Yok
Hacim:
Aralık:
Skala Faktörü:
4.
–1,00 – 4,00 L
(Yetişkin)
–200 – 800 ml
(Pediatrik)
–100 – 400 ml
(Yeni doğan)
1L/V
(Yetişkin)
1 ml / 5 mV
(Pediatrik)
1 ml / 10 mV
(Yeni doğan)
Doğruluk:
± Değerin ± %10’u veya ± 30 mV’den hangisi büyükse
Sıfır Kayması:
1,000 VDC
Solunum Fazı
Ventilatör solunum fazını gösteren sürekli analog sinyal vermektedir (İnspirasyon= 5 VDC, Ekspirasyon= 0 VDC).
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Özellikler
Dijital Haberleşme
RS 232 Çıkışı
MIB etiketli port vasıtasıyla dijital iletişim için RS 232 çıkış formatını ayarlar.
RS-232 çıkış konfigürasyonu, aşağıdaki ayar seçeneklerini sunar:
Generic
Bu arabirim AVEA yazılımı 3.3 ve üstü sürümlerinde bulunmaktadır. AVEA GSP Arabirim Kitinin parça numarası 16375’tir
ve kit bir CAT–5 kablo ve 9 pimli adaptör içermektedir.
8, N, 1 ve aşağıdaki Baud Hızlarından birini seçin: 9600, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 veya 115200
L2786-116 Rev. L
205
206
Özellikler
Kullanım Kılavuzu
veya
CR/LF veya Yalnızca CR seçeneğini seçin
VueLink
AVEA yazılımının 3.1 ve üstü sürümlerinde, Phillips Vue–Link sistemi bağlantısı yapılabilir. Vue-Link CAT–5 seri kablo ve
adaptörün parça numarası 16337’dir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Özellikler
207
VOXP (Ventilatör Açık XML Protokolü)
AVEA yazılımının 3.7 ve üstü sürümlerinde VOXP desteği bulunur. AVEA VOXP Arabirim kitinin parça numarası 16375’tir ve kit
bir CAT–5 kablo ve 9 pimli adaptör içermektedir.
8,N,1 / 7,N, 1 / 7, E, 1 veya 7, 0, 1’i ve aşağıdaki Baud Hızlarından birini seçin: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Ventilatörün çift yönlü veri iletişimi için 2 adet RS-232 çıkış portu vardır: RS-232 Ch1 yazılım güncelleme ve harici
sistemlerle veri iletişimi için kullanılmaktadır.
L2786-116 Rev. L
208
Özellikler
Kullanım Kılavuzu
VOXP Bağlantıları Gereksinimleri
Bağlantı, fiziksel kablolardan, adaptörlerden ve bağlantı parametrelerinden uygun prokollere doğru sistem düzeyinde
öğelerin uygun bir şekilde yapılandırılmış ayarı kullanılarak havalandırma ve harici sistem arasında tesis edilir. Ayrıntılı
arayüz tanımı ayrı bir özellikte yani bölüm numarası L3058, Revizyon A veya sonrasındaki Birleştirilmiş VOXP
Özelliği’nde mevcuttur.
Havalandırmanın doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için, arayüz uygulaması harici cihazlarla ciddi bir şekilde
sınırlandırılır. Dalga formları 57600’dan daha düşük olan baud hızı ayarlarında seçilmemelidir, ayrıca 57600 ve üstü
baud hızlarında üçten fazla dalga formu seçilmemelidir. Dalga boyu geçişi yüksek hız bağlantıları gerektirir ve düşük
baud hızlarında dalga formları seçildiğinde veya yüksek baud hızlarında çok sayıda dalga formu seçildiğinde bazı
sorunlar ortaya çıkar.
UYARI
Havalandırmanın doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için, dalga formları kullanan harici cihaz bağlantıları
bölüm numarası L3058, Revizyon A veya sonrasındaki Birleştirilmiş VOXP Spesifikasyonu’nda bulunan
önerileri izlemelidir. MIB portu, IEC60601–1 standardına uygun bir cihaza bağlanmalıdır.
Yazıcı
Ventilatörde harici bir yazıcının arabirimi için standart 25 pimli Centronics paralel yazıcı bağlantı noktası vardır.
Uzaktan Hemşire Çağırma
Ventilatörde normal olarak kapalı (NC, Alarm açık) veya normal olarak açık (NO, alarm kapalı) sinyalli harici sistemler ile
arabirime konfigüre edilebilir bir modüler jak vardır.
Aktif durumdayken, uzaktan alarm 1,0 A’dır.
Video Çıkışı
Ventilatör harici yerleştirilen 256-renk, 800 x 600, SVGA monitöre arabirim vazifesi gören bir video çıkış konektörüne
sahiptir. Video Çıkışı her zaman etkin durumdadır.
Dil Desteği
AVEA’da seçilebilecek diller şunlardır: İngilizce, Çince, Çekçe, Flemenkçe, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca,
Japonca, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve Türkçe.
Atmosfer ve Çevre Koşulları Spesifikasyonları
Sıcaklık ve Nem
Saklama
Sıcaklık:
Nem:
−20 ila –60°C (4 ila 104°F)
Çalışma
0 – %95 RH yoğunlaşmayan
Sıcaklık:
5 ila 40°C (41 ila 104°F)
Nem:
0 – %95 RH yoğunlaşmayan
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Özellikler
209
Barometrik Basınç
Barometrik basınç bir dahili barometre tarafından otomatik olarak ölçülür. Bu veri, ayar ekranında bir izleme değeri olarak
gösterilir.
Aralık: 760 – 545 mmHg
Fiziki Boyutlar
Herşey Dahil Boyutu
Ventilatör
43,2 W X 40,6 D X 26,7 cm H veya (17 x 16 x 10.5 in.)
UIM
41,3 W X 6,4 D X 34,9 cm H (16.25 x 2.5 x 13.75 in.)
Ağırlık
UIM’li Ventilator kompresör yok
< 33,1 kg (73 lb)
UIM’li Ventilator ve Kompresör
< 36,3 kg (80 lb)
Aksesuarlar
Mikrop Filtresi
Rezistans
AVEA ile birlikte verilen ekzalasyon filtresi Pall Medical, Ann Arbor, MI, USA firması tarafından üretilmektedir. 100 L/dak.
akışta 725 filtresinin maksimum direnci 4 cmH2O’dur.
Komplians
Filtrenin kompliansı < 0,4 ml/cmH2O’dur.
Malzemeler
Filtrenin yapımında kullanılan malzemeler USP Sınıf VI 121°C Plastik ve Sitotoksite testini geçmiştir.
Daha fazla bilgi için Pall Medical firması ile irtibata geçiniz.
Su Tutucu
Rezistans
Su toplayıcı şişesi dahil dahili ekzalasyon su tutucusunun direnci 50 L/dak. akışta < 0,5 cmH2O’dur.
Komplians
Su toplayıcı şişesi dahil dahili ekzalasyon su tutucusunun kompliansı < 0,2 cmH2O’dur.
L2786-116 Rev. L
210
Özellikler
Kullanım Kılavuzu
AVEA® Tek Kullanımlık Ekspirasyon Filtresi / Su Tutucu
SPESİFİKASYONLAR
Viral ve Bakteriyel Filtreleme Etkinliği (VFE ve BFE):
%99,999’dan büyük
Partikül Filtreleme Etkinliği (PFE):
60 L/dak akışta 0,3 Tm nominal partikül büyüklüğü için %99,97
Giriş Konektörü:
22 mm erkek, 15 mm dişi konik konektörle
Çıkış Konektörü:
22 mm erkek, standart boyutta olmayan dişi konik konektörle
Akış Direnci:
Yeni olduğunda 60 L/dakikada 1,0 cmH2O’dan az
Akış kaçağı:
140 cmH2O dahili basınçta 0,01 L/dakikadan az
Boyut:
9,7 cm çap, 33 cm uzunluk (3,8 inç çap, 13 inç uzunluk)
Plastik materyal:
Polistiren
Dahili hacim:
Yaklaşık 500 mL
Komplians:
0,5 mL/cmH2O’dan az
Yoğunlaşmış Su Tutucu kapasitesi:
Yaklaşık 130 mL (Maksimum Doldurma Çizgisine kadar)
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ek C
211
Pnömatik Diyagramı
Hava Gönderim Sistemi
Hava Gönderim Motoru dahili ve/veya harici kaynaklardan (kompresör) Oksijen ve Hava sağlar. Ardından sağlanan hava istenilen
konsantrasyonda karıştırılır ve istenilen akış ya da basınçta hastaya gönderilir.
Gaz Gönderim Motoru Giriş Pnömatik sistemleri ile başlar. Giriş Pnömatiği temiz Oksijen veya Havayı kabul eder; ekstra filtreleme
sağlar ve Oksijen Karıştırıcısına girmeden önce hava ve Oksijeni düzenler. Oksijen Karıştırıcı gazları Akış Kontrol Valfine
ulaşmadan önce istenilen konsantrasyonda karıştırır. Akış Kontrol Valfi gaz karışımının akış kontrolünü sağlar. Oksijen Karıştırıcı
ile Akış Kontrol Valfi arasındaki Akümülatör Sistemi ile tepe akışı kapasitesi ayarlanır. Akış Sensörü kapalı döngü servo kontrolü
için geçerli inspirasyon akışı hakkında bilgi sağlar. Güvenlik/Emniyet valfi ve Çıkış Manifoldu kullanılarak hava hastaya verilir.
Compressor
Kompresör
Flow
Akışı
(Optional)
(Opsiyonel)
Air
Hava
Oxygen
Oksijen
Inlet
Giriş
Pneumatics
Pnömatiği
Oxygen
Oksijen
Blender
Karıştırıcı
Şekil C–1: Gaz Gönderme Motoru
L2786-116 Rev. L
Accumulator
Akümülatör
System
Sistemi
Flow
Control
Akış Kontrol
Valve
Valfi
FlowAkış
Sensor
Sensörü
Safety/Relief
Güvenlik/
Valve Valfi
&
Emniyet
veManifold
Manifoldu
Hasta
Patient
Flow
Akışı
212
Pnömatik Diyagramı
Kullanım Kılavuzu
Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ek D
213
Monitörizasyon Aralıkları ve Doğrulukları
GÖRÜNTÜ
TANIM
ARALIK
DOĞRULUK
HACİM MONİTORİZASYONU
Solunumun inspirasyon fazında ölçülen hacime inspire edilen tidal hacim, ekspirasyon fazında ölçülen hacime ekshale edilen tidal
hacim denir. Bu hacim, hacim solunumları için Devre Komplians Kompansesi içermemektedir.
Vte
Ekshale edilen tidal hacim Ekzalasyon hacmi
değerleri, ekspirasyon akış sensörü tarafından
ölçülür. Bu değer, ventilatördeki nemlendirici
ayarından etkilenebilir. Proksimal akış sensörü
kullanıldığında, VTe sensörün takıldığı noktada
hastadan uzağa giden ekspirasyon akışı olarak
(hasta arabirimi ile Y parçası arasında) ölçülür.
0–4 L
Vte/kg
Hastanın kilosuna göre ayarlanan ekshale tidal
hacim.
0 – 4 ml/kg
Vti
İnspirasyon tidal hacmi. VTi, ventilatörün içindeki
inspirasyon akış sensörü tarafından ölçülür ve boru
kompliansı için kompansasyon olmadan hacmi
yansıtır. Bu, gönderilen akış ile inspirasyon
sırasında ekzale edilen akış arasındaki farkın
hesaplanmasıdır. Proksimal akış sensörü
kullanıldığında, VTi sensörün takıldığı noktada
hastaya giden inspirasyon akışı (hacme çevrilir)
olarak (hasta arabirimi ile Y parçası arasında)
ölçülür.
0–4 L
Vti/kg
Hastanın kilosuna göre ayarlanan inspirasyon tidal
hacmi.
0 – 4 ml/kg
Spon Vt
Spontan tidal hacim. Sıfır (0) Spont Vt, en son
solunumun spontane bir solunum olmadığını
gösterir. Bu anlık bir değerdir.
0–4 L
Spon Vt/kg
Hastanın kilosuna göre ayarlanan spontan tidal
hacim.
0 – 4 ml/kg
Zorunlu tidal hacmi. 8 solunumda ya da 1 dakikada
bir yenilenir, hangisi büyükse.
0–4L
Yetişkin makine sensörü: ± 20 ml +
okunan değerin %10’u
Yenidoğan makine sensörü: ± 1 ml +
okunan değerin %10’u
Hasta kilosuna göre ayarlanan zorunlu solunum
tidal hacmi.
0 – 4 ml/kg
Türetilmiş
Ventilatörün inspirasyon akış sensörü tarafından
ölçülen gönderilen toplam makine hacmi. Bu değer,
boru komplians kompansasyonunun aktif olması
durumunda VTi’den büyük olacaktır.
0 - 4L
± 20ml +okumanın %10’u
Kaçak yüzdesi. % cinsinden inspirasyon ve
ekshalasyon arasındaki fark.
Türetilmiş
Türetilmiş
Dakika Hacmi. Son 1 dakikada hastaya gönderilen
gazın hacmi.
0 – 99,9 L
Türetilmiş
Hastanın kilosuna göre ayarlanan dakika hacmi.
0 – 999 ml/kg
Türetilmiş
Spontan dakika hacmi.
0 ila 99,9L
Türetilmiş
Hastanın kilosuna göre ayarlanan spontan dakika
hacmi.
0 ila 999ml/kg
Türetilmiş
0 – 200 bpm
± %3 veya ± 2 bpm’den hangisi büyükse
Mand Vt
Mand Vt/kg
Vdel
% Leak
Ve
Ve/kg
Spon Ve
Spon Ve/kg
Yetişkin makine sensörü: ± 20 ml +
okunan değerin %10’u
Yenidoğan makine sensörü: ± 1 ml +
okunan değerin %10’u
Yetişkin makine sensörü: ± 20 ml +
okunan değerin %10’u
Yenidoğan makine sensörü: ± 1 ml +
okunan değerin %10’u
Yetişkin makine sensörü: ± 20 ml +
okunan değerin %10’u
Yenidoğan makine sensörü: ± 1 ml +
okunan değerin %10’u
HIZ/SÜRE MONİTORİZASYONLARI
Rate
Solunum Hızı.
L2786-116 Rev. L
214
Monitörizasyon Aralıkları ve Doğrulukları
Kullanım Kılavuzu
GÖRÜNTÜ
TANIM
ARALIK
Spon Rate
Spontan solunum hızı. Son dakika için spontan hızı
yansıtır.
0 – 200 bpm
± %3 veya ± 2 bpm’den hangisi büyükse
Ti
İnspirasyon süresi.
0,00 – 99,99
san.
± 0,03 san.
Te
Ekzalasyon Süresi.
0,00 – 99,99
san.
± 0,03 san.
I:E
İnspirasyon/Ekspirasyon oranı.
Not: İstem solunumlarında aktif değildir.
1:99,9 – 99,9:1
Ti ve Te monitörizasyonu
doğruluklarından türetilir
Tanım
Aralık
Doğruluk
Hızlı yüzeysel solunum indeksi
0 – 500
b2/min/L
Spontan solunum hızı ve spontan dakika
hacmi doğruluklarından türetilir.
Ekran
f/Vt
DOĞRULUK
BASINÇ MONİTORİZASYONLARI
Ppeak
Tepe inspirasyon basıncı.
Spontan solunumlarda aktif değildir.
0 – 120
cmH2O
± Değerin ± %3,5’u veya ± 2 cmH2O
hangisi büyükse
Pmean
Ortalama havayolu basıncı.
0 – 120
cmH2O
± Değerin ± %3,5’u veya ± 2 cmH2O
hangisi büyükse
Pplat
Plato basıncı. Plato oluşmamışsa monitör ibaresini
gösterir. * * *
0 – 120
cmH2O
± Değerin ± %3,5’u veya ± 2 cmH2O
hangisi büyükse
PEEP
Ekspirasyon sonrası pozitif basınç.
0 – 60 cmH2O
± Değerin ± %3,5’u veya ± 2 cmH2O
hangisi büyükse
Air Inlet
Hava giriş besleme basıncı.
0 – 80 psig
± 1,4 – 5,5 bar (5 psig)
O2 Inlet
Oksijen giriş besleme basıncı.
0 – 80 psig
± 1,4 – 5,5 bar (5 psig)
Pbaro
Barometrik basınç
760 – 545
mmHg veya
101 –
72,7 kPA
± tüm ölçeğin %2’si
%0 – %100
± 3%
0 – 300
ml/cmH2O
Türetilmiş
GAZ BİLEŞİMİ MONİTORİZASYONLARI
FIO2
Gönderilen O2 yüzdesi.
MEKANİK
Cdyn
Dinamik Komplians (CDYN and CDYN / Kg), göreceli
hasta kilosuna göre normalizeli.
Cdyn/Kg
Cstat
Cstat/Kg
0,00 – 5,00
ml/cmH2O kg
Respirasyon sistemi kompliansı (CRS), (diğer adıyla
Statik Komplians CSTAT), göreceli hasta kilosuna
göre normalizeli.
Not: Bu bir Inspiratory Hold manevrası gerektirir.
0 – 300
ml/cmH2O
Türetilmiş
0,00 – 5,00
ml/cmH2O kg
Rrs
Respirasyon sistemi direnci.
Not: Inspiratory Hold esnasında hesaplamalar
yapılmıştır.
0 – 100
cmH2O/L/san
Türetilmiş
PIFR
Zirve İnspirasyon akış hızı.
0 – 300 L/dak.
(Tüm hastalar)
± Ayarın %10’u veya ± (0,2 L/dak. +
ayarın %10’u), hangisi büyükse
PEFR
Zirve Ekspirasyon akış hızı.
0 – 300 L/dak.
(Tüm hastalar)
± Ayarın %10’u veya ± (0,2 L/dak. +
ayarın %10’u), hangisi büyükse
Tidal hacmin (ekzalasyon) Delta Özofajiyal Basınca
(dPES) oranıdır. Özofajiyal balon gerekmektedir.
0 – 300
mL/cmH2O
+ %10
Ccw
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Monitörizasyon Aralıkları ve Doğrulukları
CLUNG
Tidal hacmin (ekzalasyon) delta transpulmuner
Basınca (dPES) oranıdır. Delta transpulmoner
basınç havayolu plato basıncı (inspirasyon
duraklaması sırasında) ile özofajiyal basınç (hava
yolu plato basıncının ölçüldüğü sırada) arasındaki
farktan hava yolu ile özofajiyal ana hat basınçları
arasındaki farkın çıkarılmasıyla bulunan değerdir.
İnspirasyon tutuşu ve özofajiyal balon gerektirir.
0 – 300
mL/cmH2O
+ %10
C20 / C
İnspirasyonun son %20’lik bölümündeki dinamik
kompliansın (C20) toplam dinamik kompliansa
oranı (C).
0,00 – 5,00
+ %10
Ekran
Tanım
Aralık
Doğruluk
Solunumun inspirasyon aralığı sırasında toplam
direnç. Respirasyon Sistemi Direnci, hava yolu
basınç diferansiyelinin (tepe – plato) inspirasyon
sona ermeden önceki 12 ms inspirasyon akışına
oranıdır. İnspirasyon tutuşu gerektirir.
0 – 100
cmH2O/L/san
+ %10
RPEAK
Tepe Ekspirasyon Direnci (RPEAK) Tepe
Ekspirasyon Akışı (PEFR) sırasındaki direnç olarak
tanımlanır
0,0 – 100,0
cmH2O/L/san
+ %10
RIMP
Hasta devresi ve trakeal sensör arasındaki
havayolu direncidir. İnspirasyon tutuşu ve
trakeal kateter gerektirir.
0,0 – 100,0
cmH2O/L/san
+ %10
RLUNG
Trakeal basınç diferansiyelinin (zirve – plato)
inspirasyon sona ermeden önceki 12 ms
inspirasyon akışına oranıdır. İnspirasyon tutuşu
ve trakeal kateter gerektirir.
0,0 – 100,0
cmH2O/L/san
+ %10
dPAW
Zirve havayolu basıncı (PPEAK AW) ve anahat
havayolu basıncı (PEEPAW) arasındaki farktır.
−120 – 120
cmH2O
± 2 cmH2O veya ± %+5’ten hangisi
büyükse
dPES
Zirve özofajiyal basınç (PPEAK ES) ve anahat
özofajiyal basınç (PEEPES) arasındaki farktır.
−120 – 120
cmH2O
± 2 cmH2O veya ± %+5’ten hangisi
büyükse
AutoPEEP
Ekspirasyon durdurma manevrasının sonundaki
hava yolu basıncıdır. Pasif bir hasta gerektirir.
0 – 50 cmH2O
± 2 cmH2O veya ± %+5’ten hangisi
büyükse
dAutoPEEP
Ekspirasyon durdurma manevrasının sonundaki
hava yolu basıncı ile ekspirasyon durdurma
manevrasından sonra gelen solunumun
başlangıcındaki hava yolu basıncının arasındaki
farktır. Pasif bir hasta gerektirir.
0 – 50 cmH2O
± 2 cmH2O veya ± %+5’ten hangisi
büyükse
AutoPEEPES
Ekzalasyon sonunda (PEEPES) ölçülen özofajiyal
basınçtan hasta tarafından başlatılan solunumun
(PES start) ve ventilatör istem sisteminin
başlangıcında ölçülen özofajiyal basıncın
çıkarılmasıyla elde edilen değerdir. Ventilatör istem
sisteminin hassasiyeti, hasta bir solunum
başlattığında (PAW start) anahat havayolu basıncı
(PEEPAW) ile havayolu basıncı arasındaki farktır.
Özofajiyal balon gerekmektedir.
0 – 50 cmH2O
± 2 cmH2O veya ± %+5’ten hangisi
büyükse
Ptp Plat
Havayolu plato basıncı (PPLAT AW) ve ilgili özofajiyal
basınç arasındaki fark olan inspirasyon tutuşu
sırasındaki transpulmoner basınçtır. İnspirasyon
tutuşu ve özofajiyal balon gerektirir.
−60 – 120
cmH2O
± 2 cmH2O veya ± %+5’ten hangisi
büyükse
Ptp PEEP
Bir AutoPEEP manevrası sırasında eksipirasyonun
sonundaki havayolu ve özofajiyal basınçların
arasındaki farktır. İnspirasyon tutuşu ve özofajiyal
kateter gerektirir.
−60 – 120
cmH2O
± 2 cmH2O veya ± %5’den hangisi
büyükse
RRS
L2786-116 Rev. L
215
216
Monitörizasyon Aralıkları ve Doğrulukları
Kullanım Kılavuzu
MIP
Ekspirasyon durdurma manevrası sırasında
hastanın ulaştığı maksimum negatif hava yolu
basıncıdır.
−60 – 120
cmH2O
± 2 cmH2O veya ± %5’den hangisi
büyükse
P100
Bir inspirasyon tespit edildikten sonra 100 ms’de
oluşan negatif basınç
−60 – 120
cmH2O
± 2 cmH2O veya ± %5’den hangisi
büyükse
Tanım
Aralık
Doğruluk
WOBV
Havayolu basıncı (PAW) eksi anahat havayolu
basıncı (PEEPAW) sürelerinin özeti inspirasyon
sırasında hastaya verilen tidal hacim değişikliği (V),
total inspirasyon tidal hacmine (Vti) normalizedir.
0,00 – 20,00
Joul/L
+ %10
WOBP
Hasta Solunum İşlemi (WOBP), total inspirasyon
tidal hacmine normalize edilmiştir Hasta solunum
işlemi iki bileşenin toplamı olarak tanımlanır:
Akciğerin çalışması ve göğüs duvarının çalışması
Özofajiyal balon gerekmektedir.
0,00 – 20,00
Joul/L
+ %10
WOBI
E.T borusu, solunum devresi gibi solunum aparatı
ve istek akış sistemi ile hastaya solunum uygulama
işlemi. Trakeal kateter gerektirir.
0,00 – 20,00
Joul/L
+ %10
Ekran
Not:
İzlenen değerler BTPS olarak görüntülenir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ek E
217
Sensör Özellikleri ve Devre Rezistansı
VarFlex® Sensör Özellikleri
Tablo E–1: Varflex Akış Sensörü Özellikleri
Sensör
Bebek 15 mm
Yetişkin 15 mm
Parça Numarası
Türü
Devre Konumu
Performans Özellikleri
Akış Aralığı
Farklı Bas Aralığı
Doğruluk*
7002500
Tek Kullanımlık
Y
7002300
Tek Kullanımlık
Y
0,024 – 30 L/dak.
± 5,72 cmH2O
± (0,012 L/dak. + %5 veya
okunan değer
4,5 cmH2O @ 30 L/dak.
0,7 ml takılı
17 Hz
–140 – 140 cmH2O
29 Nokta Eğim
Noktalar arasında < %1
5 – 40°C
41 – 104°F
1,2 – 180 L/dak.
± 5,72 cmH2O
± (0,1 L/dak. + %5 veya
okunan değer
2,4 cmH2O @ 60 L/dak.
9,6 ml takılı
26 Hz
–140 – 140 cmH2O
29 Nokta Eğim
Noktalar arasında < %1
5 – 40°C
41 – 104°F
3,5 cm (1,36 in.)
15 mm DÇ
15 mm DÇ
121,9 cm (48 in.)
Bicore
22 g (0.7 oz)
Tek Hastada Kullanılmak
Üzere
Belirtilmemiş
Sensör – Lexan
Flape – Mylar
Boru – PVC
Konektör – ABS
6,2 cm (2,45 in.)
15 mm DÇ
15 mm DÇ
185,4 cm (73 in.)
Bicore
31 g (1.0 oz)
Tek Hastada Kullanılmak
Üzere
Belirtilmemiş
Sensör – Lexan
Flape – Mylar
Boru – PVC
Konektör – ABS
Rezistans
Ölü Alan
Frek. Tepkisi**
Havayolu Bas Aralığı
Kalibrasyon (EEPROM)
Doğrusallık
Çalışma Sıcaklığı
Fiziki Özellikler
Sensör Uzunluğu
Çap İnsp (Kanal Tarafı)
Çap Eksp (Hasta)
Tüp Uzunluğu
Konektör
Ağırlık
Hizmet Ömrü
Sterilizasyon
Malzeme
L/dak.: 25°C (77°F) ve 14,7 psig barometrik basınçta kuru hava.
* ± %2 sıcaklık ve nem varyasyonları açısından basınç transdüserinde sıfır sapma ile doğrusallık ve histerezis
için ± %1 içerir.
Sensör barometrik basınç ve oksijen konsantrasyonu açısından düzeltilmelidir.
** Frekans Tepkisi 0,707 girişe sinyal zayıflamasıdır ve 100 Hz numune oranını varsayar.
L2786-116 Rev. L
218
Sensör Özellikleri ve Devre Rezistansı
Kullanım Kılavuzu
Sıcak Kablo Akış Sensörü Özellikleri
Tablo E–2: Sıcak kablo sensörü özellikleri
Parça Numarası
Türü:
Devre Konumu:
Performans Özellikleri
Akış Aralığı:
Hacim Doğruluğu:
Akış Direnci:
Ölü Alan:
Frek. Tepkisi*:
Kalibrasyon:
Doğrusallık:
Çalışma Sıcaklığı:
Fiziki Özellikler
Sensör uzunluğu
Çap İnsp (Kanal Tarafı)
Çap Eksp (Hasta Tarafı)
Tüp uzunluğu
Konektör
Ağırlık
Hizmet Ömrü
Sterilizasyon
Malzemeler
51000-40081
Çoklu kullanımlı ısıtılmış kablo
Y
0 (+/–0,002) – 30 L/dak.
+/–%10
6 cmH2O @ 20 L/dak.
0,8 mL
16 Hz
36 nokta eğim
< 2%
5 ila 40°C
1,68 inç
15 mm DÇ
15 mm DÇ
Belirtilmemiş
Pim ve Soket tipi
< 10 g (kablolu hariç)
25 döngü
Buhar Otoklavı
Sensör – Delrin
Kablo – Platinum
Ekran – Paslanmaz Çelik 304 veya 316
Pim – PhBz, nikel kaplama üzerine altın
Spacer – Delrin
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Sensör Özellikleri ve Devre Rezistansı
219
Devre Direnç Testi
Yenidoğan hasta devresinin direnci ventilatörün yenidoğan hasta boyu uygulamalarında görevini doğru yapması için test
edilmelidir. Bu koşullar altında aşırı devre direnci olması Devre Oklüzyon Alarmının tetiklenmesine neden olabilir.
Bu direnç testi, nCPAP haricindeki tüm yenidoğan uygulamaları için geçerlidir.
1. Solunum devresinin direncini ölçmek için, sistemi aşağıdaki gibi ayarlayın:
Mod
TCPL AC
Flow Correction (Akış Düzeltme)
ATPD (Uygulama ekranında
konfigürasyon sekmesinden ayarlayın)
Rate(Hız)
4
Inspiratory Pressure (İnspirasyon Basıncı)
10 cmH2O
Peak Flow (Tepe Akışı)
15 L/dk
Inspiratory Time (İnspirasyon Süresi)
3,0 san.
PEEP
0 cmH2O
Flow Trigger (Akış Tetiği)
20 L/dk
Pressure trigger (Basınç tetiği)
20 cmH2O
% O2
%21 (Heliox yok)
Durağan Akış (Bias Flow)
2 L/dk
Nemlendirici
Kuru hazne inline, nemlendirici kapalı
Hasta devresi
Temiz ve kuru
Ekspirasyon Filtresi
Takılı, temiz ve kuru
Akciğer Testi
Kullanılmaz, Y noktasını bloke edin
2. Dalga formu Pinsp ve Paw'ı seçin.
3. Hasta Y noktası bloke edilmişken, bir TCPL solunumu meydana gelmesine izin verin ve ardından FREEZE
düğmesine basın ve data dial (veri çağırma) ile İmleç Hattını, solunumun inspirasyon bölümünün ortasına gelene
kadar kaydırın.
4. İmleç Hattı verilerinden Pinsp ve Paw dalga formlarındaki basıncı okuyun.
5. Paw'ı Pinsp'ten çıkarın. Pinsp – Paw = X cmH2O
6. Ortaya çıkan basınç farkı (X cmH2O) 15 L'dak. değerindeki akışta 3,1cmH2O değerini geçmemelidir ve söz konusu
solunum için bir oklüzyon alarmı olmamalıdır.
7. Utility (Uygulama) ekranındaki “Flow Correction” (Akış Düzeltme) ayarını “BTPS” olarak sıfırlayın (hasta kullanımı için
normal ayar).
Not:
Pediyatrik hasta boyutundaki bir uygulamada yenidoğan devresi kullanılması önerilmez.
L2786-116 Rev. L
220
Sensör Özellikleri ve Devre Rezistansı
Kullanım Kılavuzu
Hacimsel Kapnografi Spesifikasyonları
Sensörler
Sensör Türü
Sensörün Fiziksel Özellikleri
Sensör Uyumluluğu
CO2 Ölçümü
CO2 Ölçüm aralığı
CO2 Ölçümü Doğruluğu
CO2 Kararlılığı
CO2 Stabilitesi
Gaz Bileşim Kompansasyonu
Havayolu Adaptörleri
Yetişkin/Pediatrik
Tek Hastada Kullanılmak Üzere
İnfant /Pediatrik
Tek Hastada Kullanılmak Üzere
Yetişkin/Pediatrik
Tekrar Kullanılabilir
İnfant /Pediatrik
Tekrar Kullanılabilir
Bileşenlerin hiçbirinde Lateks bulunmaz
Ana akış, ayırgan olmayan kızılötesi tek ışınlı optikler, ikili dalga boyları. Hareketli
parça yok
Ağırlık: 25 g (standart kablo ve konektörlerle 78 g)
Boyut: 33 mm x 43 mm x 23 mm. Kablo uzunluğu: 3 m
CareFusion Capnostat 5 yalnızca CareFusion donanımında değiştirilebilirdir.
0 – 150 mmHg (0 – 20 kPa)
0 – 40 mmHg için ± 2 mmHg
41 – 70 mmHg için değerin ± %5’u
71 – 100 mmHg için değerin ± %8’u
101 – 150 mmHg için değerin ± %10’u
1 mmHg
dört saat boyunca < 0,8 mmHg
Oksijen ve Helyum gazı bileşimi. Otomatik kompansasyon
İç çapı 4 mm’den daha büyük olan endotrakeal tüple kullanılmak üzere
Ölü alan: 5 mL
Ağırlık: 7,7 g
Renk: Şeffaf
İç çapı 4 mm’e eşit olan veya daha küçük olan endotrakeal tüple kullanılmak üzere
Ölü alan: < 1 mL
Ağırlık: 9,1 g
Renk: Mor
İç çapı 4 mm’den daha büyük olan endotrakeal tüple kullanılmak üzere
Ölü alan: 5 mL
Ağırlık: 12 g
Renk: Siyah
İç çapı 4 mm’e eşit olan veya daha küçük olan endotrakeal tüple kullanılmak üzere
Ölü alan: < 1 mL
Ağırlık: 14,9 g
Renk: Kırmızı
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ek F
221
AVEA Mesaj Çubuğu Metni
AVEA MESAJ ÇUBUĞU METNİ
“Confirm Apnea Settings.” (Apne Ayarlarını Onayla)
“Proximal Flow Sensor required.”
(Proksimal Akış Sensörü gereklidir)
“Bias Flow insufficient to allow Flow Trigger.”
(Akış tetiklemesine izin vermek için Sapma Akışı yetersiz)
“Heliox concentration will change.”
(Heliox konsantrasyonu değişmeyecek)
“Nebulizer not available.”
(Nebulizör kullanılabilir değil)
“Confirm inspiratory pressure settings.”
(İnspirasyon basıncı ayarlarını onayla)
“Settings restored to defaults.”
(Ayarlar varsayılan olarak kaydedildi)
“Compliance Compensation not active for NEO.”
(NEO için Komplians Kompansesi aktif değil)
“Minimum 0,2 sec Inspiratory Time.”
(Minimum 0,2 san İnspirasyon Süresi)
“Maximum 4:1 I:E Ratio.”
(Maksimum 4:1 I:E Oranı)
“Minimum 3 sec Inspiratory Time.”
(Minimum 3 san İnspirasyon Süresi)
“Minimum 5 sec Inspiratory Time.”
(Minimum 3 san İnspirasyon Süresi)
“Invalid Calibration”
(Geçersiz Kalibrasyon)
“Error saving Serial/Model Number”
(Seri/Model Numarası kaydında hata)
Clear Messages
(Mesajları Sil)
“FCV Characterization in progress.”
(FCV Karakterizasyonu yapılıyor)
“FCV Characterization complete.”
(FCV Karakterizasyonu tamamlandı)
“FCV Characterization failed.”
(FCV Karakterizasyonu başarısız)
Installed Software Version (Kurulan Yazılım Sürümü)
Current Time, Date, and Runtime Hours
(Geçerli Saat, Tarih ve Çalıştırma Saatleri)
“DPRAM Comm. Error, Ctrl”
“Printing.” (Yazdırılıyor)
“Printer Out of Paper.” (Yazıcıda Kağıt Yok)
“Printer Offline.” (Yazıcı Çevrimdışı)
“Printer Error.” (Yazıcı Hatası)
“Printer Ready.” (Yazıcı Hazır)
L2786-116 Rev. L
NEDEN
Aktifken Mod Seçme üzerinde CPAP/PSV veya APRV’nin seçilmesi.
Hasta türü NEO’yken Hacim Limit ayarlarının onaylanması ve herhangi bir Y Akış
sensörünün bağlanmamış olması (Varflex veya Hotwire).
Akış Tetiği < (Sapma Akışı +0,5 lpm) iken Sapma Akış ayarının veya Akış Tetiği
ayarının kabul edilmesi.
Heliox kullanılırken % O2 ayarının kabul edilmesi.
Tepe Akış ayarı < 15 lpm iken Nebulizör membran tuşuna basıldığında veya
Nebulizör aktifken < 15 lpm Tepe Akış ayarının kabul edilmesi.
Hacim Sınırlama aktifken Hacim Sınırlama kontrolünün seçilmesi (ör.
Varsayılan/en yüksek değerde değilken).
Yeni Hasta seçildiğinde Hasta Kabulü.
Tür NEO iken ve Circ Comp ayarı sıfır değilken Tür Onayı.
0,2 saniyeden daha az I-Süresi oluşturan ayarların herhangi bir
kombinasyonunun kabulü.
4:1 I:E Oranı veya daha fazlasını oluşturan ayarların herhangi bir
kombinasyonunun kabulü.
Tür NEO iken ve 3 saniyeden daha fazla I-Süresi oluşturan ayarların herhangi bir
kombinasyonunun kabulü.
Tür PED veya ADULT iken ve 5 saniyeden daha fazla I-Süresi oluşturan
ayarların herhangi bir kombinasyonunun kabulü.
Sadece Servis Durumu:
Kalibrasyon iletişim kutusu seçilen cihaz için aktifken doğrulama hatası.
Sadece Servis Durumu:
Seri Numarası veya Model Numarası Değişiminin kabulünde.
Sadece Servis Durumu:
Kalibrasyon iletişim kutusu seçilen cihaz için aktifken doğrulamanın başarılı
olması.
Sadece Servis Durumu:
Akış Kontrol Valfi karakterizasyonu prosedürünün başlangıcında.
Sadece Servis Durumu:
Akış Kontrol Valfi karakterizasyonu prosedürünün başarılı olması durumunda.
Sadece Servis Durumu:
Akış Kontrol Valfi karakterizasyonu prosedürünün başarısız olması durumunda.
Karakterizasyon ve arama verilerinde doğrulama hatası.
Açma
Ana tuşa basılmış.
Kontrol mikroişlemcisi ile İletişim Kaybı
Print Screen düğmesine basılmış, yazıcıya ekran verileri gönderimi başlatılmış.
Print Screen düğmesine basılmış, yazıcı kağıdın bittiğini bildiriyor.
Print Screen düğmesine basılmış, yazıcı kullanılabilir değil.
Print Screen düğmesine basılmış, yazıcı bir hatayı bildiriyor.
Ekran verilerinin yazıcıya gönderilmesi tamamlandı.
222
AVEA Mesaj Çubuğu Metni
AVEA MESAJ ÇUBUĞU METNİ
“Printer Busy.”
(Yazıcı Meşgul)
“Volume Limit disabled.”
(Hacim Limiti devre dışı)
“Proximal Flow Sensor disconnected.”
(Proksimal Akış Sensörü bağlantısı kesildi)
“Flow sensor is not Heliox-compatible.”
(Akış sensörü Heliox uyumlu değil)
“Proximal Airway Line disconnected.”
(Proksimal Havayolu Hattı bağlantısı kesildi)
“Proximal Flow Sensor conflict.”
(Proksimal Akış Sensörü bağlantısı çatışması)
“Esophageal monitoring not available.”
(Özofajiyal izleme kullanılabilir değil)
“Tracheal monitoring not available.”
(Trakeal izleme kullanılabilir değil)
“Flow Sensor Error.” (Akış Sensörü Hatası)
“Wye Sensor Error.” (Y Sensörü Hatası)
“Device Error.” (Cihaz Hatası)
“Esophageal Balloon Leak Test Failed.”
(Özofajiyal Balon Kaçak Testi Başarısız)
“Stopped: Patient Effort Detected”
(Durduruldu: Hasta Eforu Tespit Edildi)
“Proximal Flow Sensor Ready.”
(Proksimal Akış Sensörü bağlantısı hazır)
Kullanım Kılavuzu
NEDEN
Print Screen düğmesine basılmış, cihaz daha önceki aktivasyondan veri
gönderme işlemini tamamlamamış.
Tür NEO ve Hacim Limiti aktifken WFS bağlantısının kesilmesi (Neo veya
Hotwire).
Her tür WFS bağlantısı kesildiğinde.
Heliox aktif değilken Sıcak kablo bağlantısı durumunda.
Proksimal Basınç bağlantısının kesilmesi durumunda.
Sıcak kablo veya VarFlex WFS simultane bağlantısı durumunda.
Tür NEO iken Özofajiyal Balonun bağlanması durumunda.
Tür NEO iken Trakeal Kateterin bağlanması durumunda.
Cihaz açıkken, herhangi bir dahili akış sensörünün doğrulanması hatası.
Herhangi bir proksimal akış sensörünün bağlanma hatası.
“Device Error” (Cihaz Hatası) olarak sınıflanmış bir hatanın tespiti durumunda.
Özofajiyal Balon kaçak testi başarısız olduğunda.
Hastanın pasif olmasını gerektiren manevralarda Hasta eforu tespit edildiğinde.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ek G
223
Gelişmiş Pulmoner Mekanik Monitörizasyon
Parametreleri
Hızlı Yüzeysel Solunum İndeksi (f / Vt)
Ventilatör, tidal hacim başına spontane solunum oranı olan Hızlı Yüzeysel Solunum İndeksi (f / Vt) için
hesaplanan değeri gösterir.
f / Vt = f 2 / Ve, spontane solunum hızı (BPM) ve
Ve = LPM’de spontane dakika hacmi
Aralık:
0 – 500 b2/min/L.
Kararlılık:
1 b2/min/L
Göğüs duvarı Kompliansı (CCW)
Göğüs duvarı Kompliansı (CCW) tidal hacmin (ekzalasyon) Delta Özofajiyal Basınca (dPES) oranıdır.
CCW =
Vte
dPES
Aralık:
0 – 300 mL/cmH2O
Kararlılık:
1 mL/cmH2O
Not:
Özofajiyal balon kateteri gerektirir.
Doğruluk:
± %10
Akciğer Kompliansı (CLUNG)
Akciğer Kompliansı (CLUNG), tidal hacmin (ekzalasyon) delta transpulmoner basınca oranı Delta
transpulmoner basınç havayolu plato basıncı (inspirasyon duraklaması sırasında) ile özofajiyal basınç
(hava yolu plato basıncının ölçüldüğü sırada) arasındaki farktan hava yolu ile özofajiyal ana hat
basınçları arasındaki farkın çıkarılmasıyla bulunan değerdir.
CLUNG =
Aralık:
L2786-116 Rev. L
Vte
, = dPPLAT TP = (PPLAT AW − PES) − (PEEPAW − PEEPES)
dPPLAT TP
0 – 300 mL/cmH2O
Kararlılık:
1 mL/cmH2O
Not:
Inspiratory Hold (İnspirasyon Durdurma) manevrası ve özofajiyal balon kateteri gerektirir.
Doğruluk:
±%10
224
Gelişmiş Pulmoner Mekanik Monitörizasyon Parametreleri
Kullanım Kılavuzu
Komplians Oranı (C20 / C)
Komplians Oranı (C20 / C), inspirasyonun son %20’lik bölümündeki dinamik kompliansın (C20) toplam
dinamik kompliansa oranıdır (C).
Aralık:
0,00 – 5,00
Kararlılık:
0,01
Doğruluk:
± %10
Respirasyon Sistemi Direnci (RRS)
Respirasyon Sistemi Direnci (RRS), solunumun inspirasyon fazı sırasındaki toplam dirençtir Respirasyon
Sistemi Direnci, hava yolu basınç diferansiyelinin (tepe – plato) inspirasyon sona ermeden önceki 12 ms
inspirasyon akışına oranıdır.
Aralık:
0 – 100 cmH2O/L/san
Kararlılık:
0,1 cmH2O/L/san
Sınırlamalar:
Yalnızca Hacim solunumları için aktiftir.
Not:
İnspirasyon Durdurma Manevrası gerektirir.
Doğruluk:
± %10
Tepe Ekspirasyon Direnci (RPEAK)
Ventilatör, Tepe Ekspirasyon Akışındaki (PEFR) direnç olarak tanımlanan Tepe Ekspirasyon Direncini
(RPEAK) hesaplar ve görüntüler.
RPEAK =
PPEFR
PEFR
Aralık:
0,0 – 100,0 cmH2O/L/san
Kararlılık:
0,1 cmH2O/L/san
Doğruluk:
± %10
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
225
Maruz Kalınan Direnç (RIMP)
Maruz Kalınan Direnç (RIMP), hasta devresinin Y noktası ile trakea sensörü arasındaki hava yolu
direncidir.
Aralık:
0,0 – 100,0 cmH2O/L/san
Kararlılık:
0,1 cmH2O/L/san
Not:
Inspiratory Hold (İnspirasyon Durdurma) manevrası ve trakea kateteri gerektirir.
Doğruluk:
± %10
Akciğer Direnci (RLUNG)
Akciğer Direnci (RLUNG), trakeal basınç diferansiyelinin (tepe – plato) inspirasyon sona ermeden önceki
12 ms inspirasyon akışına oranıdır.
Aralık:
0,0 – 100,0 cmH2O/L/san
Kararlılık:
0,1 cmH2O/L/san
Not:
Inspiratory Hold (İnspirasyon Durdurma) manevrası ve trakea kateteri gerektirir.
Doğruluk:
± %10
Tepe İnspirasyon Akış Hızı (PIFR)
Ventilatör, solunumun inspirasyon fazı için gerçek tepe inspirasyon akış hızını izleyebilir ve
görüntüleyebilir.
Aralık:
0 ila 300 LPM
(Tüm hastalar)
Kararlılık:
1 LPM
0,1 LPM
(Yetişkin/Pediatrik)
(Yeni doğan)
Doğruluk:
± %10
Tepe Ekspirasyon Akış Hızı (PEFR)
Ventilatör, solunumun ekspirasyon fazı için gerçek tepe ekspirasyon akış hızını izleyebilir ve
görüntüleyebilir.
L2786-116 Rev. L
Aralık:
0 ila 300 LPM
(Tüm hastalar)
Kararlılık:
1 LPM
0,1 LPM
(Yetişkin/Pediatrik)
(Yeni doğan)
Doğruluk:
± %10
226
Gelişmiş Pulmoner Mekanik Monitörizasyon Parametreleri
Kullanım Kılavuzu
Delta Havayolu Basıncı (dPAW)
Delta Havayolu Basıncı (dPAW), tepe hava yolu basıncı (PPEAK AW) ile anahat hava yolu basıncı (PEEPAW)
arasındaki farktır.
dPAW = PPEAK AW − PEEPAW
Aralık:
−120 – 120 cmH2O
Kararlılık:
1 cmH2O
Doğruluk:
± 2 cmH2O veya ± %5’den hangisi büyükse
Delta Özofajiyal Basınç (dPES)
Delta Özofajiyal Basınç (dPES), tepe özofajiyal basınç (PPEAK ES) ile anahat özofajiyal basınç (PEEPES)
arasındaki farktır.
dPES = PPEAK ES − PEEPES
Aralık:
−120 – 120 cmH2O
Kararlılık:
1 cmH2O
Doğruluk:
± 2 cmH2O veya ± %5’den hangisi büyükse
AutoPEEPAW
AutoPEEPAW, ekspirasyon durdurma manevrasının sonundaki hava yolu basıncıdır.
Aralık:
0 – 50 cmH2O
Kararlılık:
1 cmH2O
Doğruluk:
± 2 cmH2O veya ± %5’den hangisi büyükse
Not:
Pasif bir hasta gerektirir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
227
Delta AutoPEEPAW (dAutoPEEPAW)
Delta AutoPEEPAW (dAutoPEEPAW), ekspirasyon durdurma manevrasının sonundaki hava yolu basıncı
ile ekspirasyon durdurma manevrasından sonra gelen solunumun başlangıcındaki hava yolu basıncının
arasındaki farktır.
Aralık:
0 – 50 cmH2O
Kararlılık:
1 cmH2O
Not:
Pasif bir hasta gerektirir.
Doğruluk:
± 2 cmH2O veya ± %5’den hangisi büyükse
AutoPEEPES
AutoPEEPES ekzalasyon sonunda (PEEPES) ölçülen özofajiyal basınçtan hasta tarafından başlatılan
solunumun (PES start) ve ventilatör istem sisteminin başlangıcında ölçülen özofajiyal basıncın
çıkarılmasıyla elde edilen değerdir. Ventilatör istem sisteminin hassasiyeti, hasta bir solunum
başlattığında (PAW start) anahat havayolu basıncı (PEEPAW) ile havayolu basıncı arasındaki farktır.
AutoPEEPES = (PEEPES − PES start) − (PEEPAW − PAW start)
Aralık:
0 – 50 cmH2O
Kararlılık:
1 cmH2O
Not:
Özofajiyal balon kateteri gerektirir.
Doğruluk:
± 2 cmH2O veya ± %5’den hangisi büyükse
Transpulmoner Basınç, Plato (Ptp Plat)
Ventilatör, hava yolu plato basıncı (PPLAT AW) ile ilgili özofajiyal basınç arasındaki fark olan inspirasyon
durdurma sırasındaki Transpulmoner basıncı ölçebilir ve görüntüleyebilir.
PtpPlat = PPLAT AW − PES
Not:
Aralık:
−60 – 120 cmH2O
Kararlılık:
1 cmH2O
Doğruluk:
± 2 cmH2O veya ± %5’den hangisi büyükse
İnspirasyon durdurma ve özofajiyal kateter gerektirir.
L2786-116 Rev. L
228
Gelişmiş Pulmoner Mekanik Monitörizasyon Parametreleri
Kullanım Kılavuzu
Transpulmoner Basınç, AutoPEEP (Ptp PEEP)
Transpulmoner basınç, AutoPEEP (PtpPEEP), AutoPEEP manevrası sırasında ekspirasyon durdurma
işlemi sonundaki ilgili hava yolu ile özofajiyal basınçları arasındaki farktır.
PtpPEEP = PAW − PES (solunum durdurmanın sonunda)
Aralık:
−60 – 120 cmH2O
Kararlılık:
1 cmH2O
Doğruluk:
± 2 cmH2O veya ± %5’den hangisi büyükse
Not:
Ekspirasyon durdurma ve özofajiyal kateter gerektirir.
Maksimum İnspirasyon Basıncı (MIP)
Maksimum İnspirasyon Basıncı (MIP) ekspirasyon durdurma manevrası sırasında hastanın ulaştığı
maksimum negatif hava yolu basıncıdır.
Aralık:
−60 – 120 cmH2O
Kararlılık:
1 cmH2O
Doğruluk:
± 2 cmH2O veya ± %5’den hangisi büyükse
Respirasyon Tahriki (P100)
Respirasyon Tahriki (P100), inspirasyon eforu tespit edildikten sonra 100 ms içinde meydana gelen negatif
basınçtır.
P100 = Pend 100 − PEEPAW
Aralık:
−60 – 120 cmH2O
Kararlılık:
1 cmH2O
Doğruluk:
± 2 cmH2O veya ± %5’den hangisi büyükse
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
229
Ventilatör Solunum İşlemi (WOBV)
Havayolu basıncı (PAW) eksi anahat havayolu basıncı (PEEPAW) sürelerinin özeti inspirasyon sırasında
hastaya verilen tidal hacim değişikliği (∆V), total inspirasyon tidal hacmine (Vti) normalizedir.
If PAW > PEEPAW,
∑ (P
AW
WOBV =
− PEEPAW )∆V
Insp
Vti
Aralık:
0,00 – 20,00 Joul/L
Kararlılık:
0,01 Joules/L
Doğruluk:
± %10
Hasta Solunum İşlemi (WOBP) (Gönderilen Tidal Hacme Normalize Edilmiş)
Hasta Solunum İşlemi (WOBP), total inspirasyon tidal hacmine normalize edilmiştir Hasta solunum işlemi
iki bileşenin toplamı olarak tanımlanır: Akciğerin çalışması ve göğüs duvarının çalışması.
WOBP = WOBLUNG + WOBCW
burada; WOBLUNG =
Tiend
∑ ( PEEP
ES
− PES )∆V
(if PEEPES > PES ve V > 0)
Testart
VP 2
ve WOBCW =
2CCW
(if PEEPES > PES)
Akciğerin çalışması (WOBLUNG), anahat özofajiyal basınç (PEEPES) hasta eforunu gösteren özofajiyal
basınçtan (PES) büyük olduğunda özofajiyal basınç kullanılarak hesaplanır.
Spontane solunum yapan bir hastadaki göğüs duvarının çalışması (WOBCW), toplam tidal hacmin
yalnızca hasta eforuna (VP) bağlı olarak gönderilen bölümü ve göğüs duvarı kompliansı (CCW)
kullanılarak hesaplanır.
Aralık:
Kararlılık:
Doğruluk:
Not:
0,00 – 20,00 Joul/L
0,01 Joules/L
± %10
Özofajiyal balon kateteri gerektirir.
L2786-116 Rev. L
230
Gelişmiş Pulmoner Mekanik Monitörizasyon Parametreleri
Kullanım Kılavuzu
Maruz Kalınan Solunum İşlemi (WOBI)
Maruz Kalınan Solunum (WOBI), hastanın solunum aletleri (örn. E.T tüpü, solunumun devresi ve istemli
akış sistemi) vasıtasıyla spontane solunum yapmasıyla gerçekleşen işlem olarak tanımlanır.
Maruz kalınan işlem, trakea basıncı ve tidal hacimdeki değişikliğin entegre edilmesi ve entegre edilen
değerin toplam inspirasyon tidal hacmine (Vti) normalize edilmesiyle değerlendirilir. (Opsiyonel trakea
kateteri kullanılması gerekir.) Aşağıdaki formül kullanılır:
WOBI =
Vti
∫ (PEEP
0
AW
− PTR ) *
dV
,
dt
burada; PEEPAW = havayolu anahat basıncı
PTR = trakea basıncı
Vti = inspirasyon tidal hacmi
Aralık:
Kararlılık:
Doğruluk:
0,00 – 20,00 Joul/L
0,01 Joules/L
± %10
Not:
Trakea kateteri kullanılması gerekir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ek H
231
Kapnometri Sorun Giderme
Hata Mesajı
Düzeltici Önlem
CO2 İletişim Hatası
Medium-priority alarm (Orta öncelikli alarm). Sensörün uygun bir şekilde takılmış
olduğundan emin olun. Gerekirse, tekrar takın. Hata devam ediyorsa, teknik
destekle irtibata geçin.
Medium-priority alarm (Orta öncelikli alarm). Sensörün uygun bir şekilde takılmış
olduğundan emin olun. Gerekirse, tekrar takın. Hata devam ediyorsa, teknik
destekle irtibata geçin.
Medium-priority alarm (Orta öncelikli alarm). Sensörün lambalardan kaynakalanan
sıcaklık gibi aşırı yüskek sıcaklıklara maruz kalmadığından emin olun. Hata devam
ediyorsa, teknik destekle irtibata geçin.
Medium-priority alarm (Orta öncelikli alarm). Havayolu adaptörünü kontrol edin ve
gerekirse temizleyin. Hata devam ediyorsa, adaptör sıfır prosedürü gerçekleştirin.
Sensör ile ölçülen CO2 150 mmHg (20,0 kPa) değerini aşıyorsa, Medium-priority
alarm (Orta öncelikli alarm). Hata devam ediyorsa, sıfır prosedürü gerçekleştirin.
Medium-priority alarm (Orta öncelikli alarm). Havayolu adaptörünü kontrol edin ve
gerekirse temizleyin. Hata devam ediyorsa, adaptör sıfır prosedürü gerçekleştirin.
Medium-priority alarm (Orta öncelikli alarm). CAPNOSTAT 5 ile tespit edilmiş
solunum bulunmamaktadır. Hasta tarafından spontan veya mekanik solunum
verilip verilmediğinden emin olun. Havayolu adaptörünün konnektörler ve devre
Y’si arasındaki havayolunda bulunduğunu ve sensörün adaptöre sıkı bir şekilde
takılmış olduğunu onaylayın.
CO2 Sensörü Hatası
CO2 Sensöründe Aşırı Sıcaklık
CO2 Sıfır Gerekli
CO2 Ölçüm Aralığı Dışında
CO2 Havayolu Adaptörü Kontrolü
Geçersiz EtCO2
L2786-116 Rev. L
232
Kapnometri Sorun Giderme
Kullanım Kılavuzu
Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ek I
233
Hacimsel CO2 Hesaplamaları
Not:
AVEA sensörden geçen tüm gazın BTPS’de (kalibrasyon kontrolü dışında) biriktiğini varsayar. Barometrik basınç
(PBar) entegre bir barometrik basınç sensörü kullanılarak ölçülür. PCO2’nin doğru olarak raporlanabilmesi için, gaz
bileşimi CO2 sensörüyle ve algoritmalarla tespit edilmelidir. AVEA elde edilen gaz bileşimi verilerini dahili olarak rapor
eder.
PCO2
İnhale ve ekzale edilen gazdaki kısmi karbon dioksit basıncı sürekli olarak ölçülür ve Y’deki CO2 sensörü ile rapor
edilir. Bu kapnogram dalga boyu gibi grafiksek olarak görüntülenir.
EtCO2
Y’deki CO2 sensörü ile rapor edilen ekzale edilmiş gazdaki kısmi karbon dioksit basıncı. Bu her bir nefes için
hesaplanır ve sonra ortalama ayar kontolü EtCO2Ortalama Hesaplama ile belirtilen şekilde belirlenir.
FCO2
Sürekli olarak ölçülen ve Y’deki CO2 sensörü ile rapor edilen inhale ve ekzale edilmiş gazdaki karbon dioksit
fraksiyonu. Bu değer, VCO2’de ve ölü alan hesaplamalarında kullanılır, ancak görüntülenmez.
VCO2
Ekzale edilen CO2’nin dakika hacmi. Sürekli olarak ölçülür ve ortalaması kullanıcı tarafından seçilen süre üzerinden
alınır (VCO2 Ortalaması: 3, 6, 9, 12 dakika).
Y’deki akıştır ve ölçülür veya hesaplanır.
VtCO2
Ekzale edilen CO2’nin tidal hacmi. Her solunum süresi üzerinden ölçülür ve ortalaması kullanıcı tarafından seçilen
süre üzerinden alınır (VCO2 Ortalama: 3, 6, 9, 12 dakika).
L2786-116 Rev. L
234
Hacimsel CO2 Hesaplamaları
Kullanım Kılavuzu
FeCO2
Y’deki CO2sensörü ile rapor edilen ekzale edilmiş gazdaki karbon dioksit yüzdesi. Bu değer ölü alan
hesaplamalarında kullanılır, ancak görüntülenmez.
PeCO2
Y’deki CO2sensörü ile rapor edilen ekzale edilmiş gazdaki kısmi karbon dioksit basıncının ortalaması. Bu değer ölü
alan hesaplamalarında kullanılır, ancak görüntülenmez.
Fizyolojik Ölü Alan (Vd phy)
Anatomik ölü alandan (aşağıya bakın) ve gaz alış verişinde yer almayan solunum bölgelerinden (solunum bronşları,
alveolar kanallar ve alveoli) meydana gelir. Fizyolojik ölü alanı hesaplamak için klasik Bohr-Enghoff 2 denklemi
kullanılır. Bu yöntem alveolar CO2’yi (PACO2) tahmin etmek için arteryal CO2’yi (PaCO2) kullanır.
Fizyolojik Ölü Alan / Tidal hacim oranı (Vd phy / Vt)
Gaz alış verişinde yer almayan (atık ventilasyon) tidal hacmin oranını hesaplamak üzere kullanılır.
2
Enghoff H: Volumen inefficax: Bemerkungen zur Frage des schadlichen Raumes. Upsalla Lakareforen Forhandl, 1938; 44:191218.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Hacimsel CO2 Hesaplamaları
235
Anatomik Ölü Alan (Vd ana)
Burundan terminal bronşlara giden hava yollarının toplam hacmi (gaz alış verişinde yer almayan alanlar). Anatomik
ölü alan ayrıca CO2 sensörü ve hasta arasında yer alan ventilatör devresine eklenmiş mekanik ölü alanların tümünü
içerir.
Her ekzalasyondan sonra, hesaplama Fowler 3 tarafından tanımlanan grafiksel yönteme uygun olarak
gerçekleştirilir. Ekzale edilen gazdaki CO2 fraksiyonu ekzale edilen hacmin bir fonksiyonu olarak kabul edilir.
Fowler nomenklatürü kullanıldığı için, aşama I sabit bir FCO2 değerine sahip ilk ekzale edilmiş hacimdir. Aşama I
sırasında FCO2 FI olarak hesaplanır. Aşama III akciğer gaz alış veriş birimlerinin ekzalasyonuyla ilişkili
kaprogramın doğrusal bir parçasıdır. Bu, ekzale edilen CO2’nin %30 ila 70’ini temsil eden kaprogramın bir parçası
üzerinde doğrusal gerileme kullanılarak hesaplanır. Aşama III eğimi, FCO2 ekseni FO’daki ofset kullanılarak m
olarak hesaplanır.
Gölgeli x ve y alanları eşittir.
Kapnogramın üzerindeki hacim ve aşama III’ün altındaki gerileme çizgisi A olarak hesaplanır.
Anatomik ölü hacim, eğrinin altına ve üstünde kalan gölgeli hacimlerin eşit olduğu hacim ekseni üzerinde nokta
olarak tanımlanır. Bu cebirsel yöntem kullanılarak hesaplanır 4
Bu parametre her bir nefes için hesaplanır ve sonra ortalaması aynı süre dahilinde VCO2 olarak alnır.
Aşama I veya aşama III eğim varyasyonuna bağlı olarak hastalık tanımlıysa, anatomik ölü alan hesaplanmaz ve bu
parametre ‘***’ olarak görüntülenir.
3
Fowler W S, Lung Function Studies II: The Respiratory Dead Space, Am J Physiol 1948; 154: 405-416
4
Heller H, Könen-Bergmann M, Schuster K D, An Algebraic Solution to Dead Space Determination According to Fowler’s
Graphical Method, Comput Biomed Res 1999; 32: 161-167
L2786-116 Rev. L
236
Hacimsel CO2 Hesaplamaları
Kullanım Kılavuzu
Anatomik Ölü Alan / Tidal hacim Oranı (Vd ana / Vt)
Anatomik ölü alan/ Tidal hacim oranı gaz alış verişinde yer almayan (atık ventilasyon) tidal hacmin oranını
hesaplamak üzere kullanılır. Bu hesap herbir nefes için ayrı hesaplanır. Vd phy / Vt klinik bakımdan daha ilgilidir,
ancak doğru bir şekilde hesaplanması için arteryal kan numunesi gerekir.
Alveolar Ölü Alan
Alveolar ölü alan (matematiksel olarak) fizyolojik ölü alan anatomic ölü alan arasındaki farktır. Görece perfüzyon
altında bulunan veya perfüze edilmemiş alveolinin ventilasyonunda yer alan solunum bölgesinin hacmini temsil
eder.
Alveolar Ventilasyonu (VA)
Gaz alışverişinde yer alan taze gazın dakika hacmi.
Oksijenasyon İndeksi (OI)
Oksijenasyon indeksi genellikle oksijenasyonun “basınç toplamını” değerlendirmek için kullanılan ölçüsüz bir
sayıladır. Bu parametre FIO 2 ortalama havayolu basıncı ve klinisyen tarafından girilen arterial kan oksijen ölçümü
kullanılarak hesaplanır.
PAO2 / FIO2 Oranı (P/F)
PAO2 / FIO2 oranı, gaz alış verişinin basit bir değerlendirmesidir. Bu parametre FIO 2 ortalama havayolu basıncı ve
klinisyen tarafından girilen arterial kan oksijen ölçümü kullanılarak hesaplanır.
Not:
PAO2, mmHg veya kPa olarak girilebildiği için, OI ve P/F parametrelerinin normal aralığı CO2 birim kontrolünün ayarına
bağlı olarak farklılık gösterir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ek J
237
Elektromanyetik Bildirimler
60601-1-2 IEC:2001 (E) Tablo 201
Kılavuz ve imalatçının bildirimi — elektromanyetik emisyonlar
AVEA Ventilatör aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır AVEA Ventilatör müşterisi ya da kullanıcısı
bu gibi ortamlarda kullanıldığından emin olmalıdır.
Emisyon testi
Komplians
Elektromanyetik ortam – kılavuz
RF emisyonları
CISPR 11
Grup 1
RF emisyonları
CISPR 11
Sınıf B
Harmonik emisyonlar
Sınıf A
IEC 61000-3-3
Voltaj Dalgalanması/
Titreşim emisyonları
IEC 61000-3-3
L2786-116 Rev. L
Uyumludur
AVEA Ventilatör, RF enerjisini sadece dahili işlevleri için kullanır. Bu nedenle, RF
emisyonları çok düşük olup yakındaki elektronik cihazlarda herhangi bir girişime
neden olması beklenmez.
AVEA Ventilatör evlerde ve ev kategorisindeki binalarda kullanılmak üzere dağıtımı
yapılan düşük voltajlı şehir şebekesine doğrudan bağlı olanlar dahil tüm
kuruluşlarda kullanılmaya elverişlidir.
238
Elektromanyetik Bildirimler
Kullanım Kılavuzu
60601-1-2 IEC:2001 (E) Tablo 202
Kılavuz ve imalatçının dildirimi – elektromanyetik bağışıklık
AVEA Ventilatör aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır AVEA Ventilatör müşterisi ya da kullanıcısı
bu gibi ortamlarda kullanıldığından emin olmalıdır.
Bağışıklık Testi
IEC 60601
Uyumluluk seviyesi
Elektromanyetik ortam – kılavuz
Test seviyesi
Elektrostatik deşarj
(ESD)
± 6 kV kontak
± 6 kV kontak
IEC 61000-4-2
± 8 kV hava
± 8 kV hava
Elektrik hızlı
geçici/parçalanmalı
bağışıklık
Güç kaynağı hatları için
Güç kaynağı hatları için
IEC 61000-4-4
Giriş/çıkış hatları için
± 1 kV
Giriş/çıkış hatları için
Şok
±1 kV diferansiyel modu
±1 kV diferansiyel modu
IEC 61000-4-5
± 2 kV ortak modu
± 2 kV ortak modu
Giriş hatları güç
kaynağındaki voltaj
sapmaları, kısa kesintiler
ve voltaj farklılıkları
< %5 UT
(UT’de > %95 sapma)
0,5 döngü için
< %5 UT
(UT’de > %95 sapma)
0,5 döngü için
Şebeke gücü kalitesi, tipik ticari veya hastane
ortamı kalitesinde olmalıdır.
%40 UT
(UT’de %60 sapma)
5 döngü için
%40 UT
(UT’de %60 sapma)
5 döngü için
Komplians, operatörün takılan batarya
paketi için önerilen şarj ve bakım
gerekliliklerini yerine getirip getirmemesine
bağlıdır.
%70 UT
(UT’de %30 sapma)
25 döngü için
%70 UT
(UT’de %30 sapma)
25 döngü için
< %5 UT
(UT’de > %95 sapma)
5 saniye için
< %5 UT
(UT’de > %95 sapma)
5 saniye için
IEC 61000-4-11
Güç frekansı (50/60 Hz)
manyetik alanı
± 6 kV
± 6 kV
Zeminler tahta, beton veya seramik karo döşeli
olmalıdır. Sentetik malzemeyle kaplı zeminlerde
bağıl nem oranı en az %30 olmalıdır.
Şebeke gücü kalitesi, tipik ticari veya hastane
ortamı kalitesinde olmalıdır.
± 1 kV
3 A/m
3 A/m
IEC 61000-4-8
NOT UT seviyesinin uygulanmasından önceki a.c. şebeke voltajıdır.
Şebeke gücü kalitesi, tipik ticari veya hastane
ortamı kalitesinde olmalıdır.
Güç frekansının manyetik alanları, tipik bir ticari
ortamda veya hastane ortamında tipik bir
konuma özgü seviyelerde olmalıdır.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Elektromanyetik Bildirimler
239
60601-1-2 IEC:2001 (E) Tablo 203
Kılavuz ve üreticinin bildirimi – electromanyetik bağışıklık
AVEA Ventilatör aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır AVEA Ventilatör müşterisi ya da kullanıcısı
bu gibi ortamlarda kullanıldığından emin olmalıdır
Bağışıklık Testi
IEC 60601
Uyumluluk
Elektromanyetik ortam - kılavuz
Test seviyesi
seviyesi
Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı, kablolar da dahil
olmak üzere AVEA Ventilatörün herhangi bir parçasına, verici
frekansı için geçerli olan denklemle hesaplanmış önerilen
ayırma mesafesinden daha yakın olmamalıdır.
Önerilen ayırma mesafesi
İletilen RF
IEC 61000-4-6
Yayılan RF
IEC 61000-4-3
3 Vrms
150 kHz – 80 MHz
ISM bantları dışındaa
3V
10 Vrms
150 kHz – 80 MHz
ISM bantlarındaa
10 V
10 V/m
80 MHz – 2,5 GHz
10 V/m
80 MHz – 800 MHz
800 MHz – 2,5 GHz
verici üreticisine göre watt (W) cinsinden vericinin
maksimum çıkış derecesi ve
is the metre (m) cinsinden
önerilen ayırma mesafesidir b
Elektromanyetik bir alan incelemesi c ile belirlenen sabit RF
vericilerinin alan gücü,a her frekans aralığındaki uyum
düzeyinden az olmalıdır.d
Şu sembolle işaretli donanımın yakınında parazit oluşabilir:
NOT 1 80 MHz ve 800 MHz’de, daha yüksek olan frekans aralığı geçerlidir.
NOT 2 Bu yönergeler her koşulda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma; binalar, nesneler ve insanlar tarafından emilim ve yansıtılmadan etkilenir.
a
b
c
d
ISM (endüstriyel, bilimsel ve tıbbi) bantlar bantlar; 150 kHz ve 80 MHz arasında 6,765 MHz tilao 6,795 MHz; 13,553 MHz ila
13,567 MHz; 26,957 MHz ila 27,283 MHz; ve 40,66 MHz ila 40,70 MHz’dır.
150 kHz ve 80 MHz arasındaki ISM frekans bantlarının ve 80 MHz ila 2,5 GHz arasındaki frekans aralığının uygunluk seviyeleri,
mobil/taşınabilir iletişim ekipmanlarının yanlışlıkla hastanın bulunduğu alana getirildiğinde etkileşime yol açması olanağını azaltmaya
yöneliktir. Bu nedenle, vericiler için bu frekans aralığında önerilen ayırma mesafesini hesaplamak için 10/3 ek faktörü kullanılır.
Telsiz (cep/kablosuz) telefonlar ve mobil araç telsizleri, amatör telsiz, AM ve FM radyo yayınları ve TV yayını gibi sabit vericilerden
gelen alan güçleri, teorik açıdan önceden doğru olarak tahmin edilemez. Sabit RF vericileri nedeniyle elektromanyetik ortamı
değerlendirmek için bir elektromanyetik yer incelemesi düşünülmelidir. AVEA Ventilatörün kullanıldığı yerdeki ölçülen alan gücü,
yukarıdaki geçerli RF uyumluluk düzeyini AVEA Ventilatörün çalışmasının normal olduğu, gözlemlenerek kontrol edilmelidir. Anormal
bir performans gözlenirse, AVEA Ventilatörün yönünü veya yerini değiştirmek gibi ilave önlemler gerekebilir.
150 kHz – 80 MHz. arasındaki frekans aralığı üzerindeki alan güçlerinin 3 V/m’den az olması gerekir.
L2786-116 Rev. L
240
Elektromanyetik Bildirimler
Kullanım Kılavuzu
60601-1-2 IEC:2001 (E) Tablo 205
Taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazı ile AVEA ventilatör arasındaki
önerilen ayırma mesafesi
AVEA Ventilatör, yayılan RF girişimlerinin kontrol edilebildiği elektromanyetik ortamda kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır AVEA
ventilatörün sahibi veya kullanıcısı elektromanyetik parazitten korunmak için taşınabilir ve mobil RF iletişim aygıtları (vericiler) ile AVEA
Ventilatör arasında, iletişim ekipmanının maksimum çıkışına bağlı olarak, aşağıda önerilen minimum mesafeyi muhafaza etmelidir.
Vericinin frekansına göre uzaklık mesafesi
m
Vericinin hesaplanan
150 kHz – 80 MHz, ISM 150 kHz – 80 MHz, ISM
80 MHz – 800 MHz
80 MHz – 800 MHz
maksimum çıkış gücü
bantları dışında
bantları içinde
W
0,01
0,1
1
10
100
0,12
0,37
1,16
3,67
11,60
0,12
0,38
1,20
3,79
12,00
0,12
0,38
1,20
3,79
12,00
0,23
0,73
2,30
7,27
23,00
Yukarıdaki listede yer almayan maksimum çıkış gücü ölçülen vericiler içinvericinin frekansına uygun denklem kullanılarak önerilen uzaklık mesafesi
metre (m) cinsinden hesaplanabilir; burada
verici üreticisi tarafından verilen vat (W) cinsinden maksimum verici çıkış gücü oranını göstermektedir.
NOT 1 80 MHz ve 800 MHz’de, daha yüksek frekans aralığı için olan ayırma mesafesi uygulanır.
NOT 2 150 kHz ile 80 MHz arasındaki ISM (endüstriyel, bilimsel ve tıbbi) bantları 6,765 MHz – 6,795 MHz; 13,553 MHz – 13,567 MHz; 26,957 MHz –
27,283 MHz; ve 40,66 MHz – 40,70 MHz’dir.
NOT 3 Vericiler için 150 kHZ ile 80 MHz arasındaki ISM frekans bantlarında önerilen ayırma mesafesini hesaplamak ve 80 MHz ila 2,5 GHz arasındaki
frekans aralığında mobil/taşınabilir iletişim ekipmanlarının yanlışlıkla hastanın bulunduğu alana getirildiğinde etkileşime yol açması olanağını azaltmak için
10/3 ek faktörü kullanılır.
NOT 4 Bu yönergeler her koşulda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılma; binalar, nesneler ve insanlar tarafından emilim ve yansıtılmadan etkilenir.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Ek K
Sözlük
AC
Akış
ATPD
bpm
BTPD
BTPS
cmH2O
Durağan Akış
Düğme
Göstergeler
Hasta Solunum Devresi
İç Çekme Solunumu
İstem Akışı
Kontroller
L
L/dak.
LED
Mod
Monitorize Edilen
Parametre
O2
Olay
Önceden Yapılmış Ayar
Paw
PEEP
Ppeak
L2786-116 Rev. L
241
Dalgalı Akım (şehir elektriği).
Havanın hastaya gönderilme hızı. Litre/dakika biriminden ölçülür (L/min).
Ortam Sıcaklığı, Ortam Basıncı, Kuru
Solunum/Dakika
Ortam basıncındaki vücut sıcaklığı, Kuru.
Ortam basıncındaki vücut sıcaklığı, Doymuş.
Santimetre su basıncı.
Ekspirasyon fazında hasta devresinde var olan akış miktarı Bu akış,
akış tetikleme için kullanılır.
Bir fonksiyonu açmak ya da kapatmak için kullanılan itmeli anahtar.
Çalışma durum bilgisini gösteren görsel elemanlar.
Ventilatör ile hasta arasındaki ventilasyon arayüzünü sağlayan hortum.
Hacim kontrollü makine solunumdur ve ayarlanan tidal hacmin 1,5 katı
(%150) tidal hacimde solunum yaptırır.
Hastanın akış talebini karşılamak için ventilatörün akış üretmesi. Bu
şekilde PEEP seviyesi önceden ayarlanan seviyede kalır.
Ventilatörün ayarlarını değiştiren herhangi bir düğme, anahtar ya da
dönmeli anahtar.
Litre. Bir hacim birimi.
Litre/dakika. Bir akış birimi.
Işık Yayan Diyod.
Ventilatörün hastaya göndereceği solunum türünü gösteren özellik.
Monitör penceresinde gösterilen ölçüm değeri
Oksijen
Ventilatördeki veya hasta bakım faaliyetinde bulunan ve trend verisine
kaydedilebilen bazı kontroller veya fonksiyonlar.
Operatörün ventilatör parametrelerinde yaptığı ayarlar.
Havayolu Basıncı. cmH2O türünden ölçülür.
Ekspirasyon Sonrası Pozitif Basınç Ekzalasyon sonunda devrede tutulan
basınç.
Tepe İnspirasyon Basıncı İnspirasyon esnasında hasta devresinde
ölçülen en yüksek basınç Bu ekran inspirasyon sonunda güncellenir.
Ppeak spontan solunumlar için güncellenmez.
242
Sözlük
Pplat
PSIG
Solunum Aralığı
Solunum Hızı
Solunum Periyodu
Tetikleme
WOB
Kullanım Kılavuzu
Plato Basıncı. Inspiratory Hold manevrası sırasında veya basınç
kontrollü solunumun sıfır akışında ölçülür. Statik Kompliansı (Cstat)
hesaplamak için kullanılır.
Pound / inç 2. 0,07 bar = 1 PSIG
İlk solunumun başlangıcı ile ikinci solunum başlangıcı arasındaki süre.
Bir dakikada hastaya yaptırılan solunum sayısı.
Ventilatörün başlattığı solunumlar arasındaki zaman farkı Ayarlanan
Breath Rate (Solunum Hızı) ayarına bağlıdır.
Hastanın efor ölçümü sonrasında, ventilatörün hastada bir solunum
başlatmas.
Hastanın Solunum İşlemi örn. Hasta Eforu ölçümü.
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
İndeks
A
akım sensörlerinin takılması · 18
akış dönüşümü · 100
akış tetikleme · 90
aktif nemlendirici · 16
akýllý Heliox konnektörler · 26
akýllý konnektörlerin takýlmasý · 26
alarm durumlarý · 178
alarm göstergeleri · 58
alarm göstergesi · 170
alarm limitleri · 171
alarm sesi · 28
alarm susturma · 172
alarm sýfýrlama düðmesi · 172
alarm türleri · 172
alarmlar · 170
apne aralığı · 177
düşük O2 yüzdesi · 178
düşük PEEP · 175
düşük tepe basıncı · 174
düþük öncelikli · 170
ekzalasyon düşük dakika hacmi · 176
ekzalasyon yüksek dakika hacmi · 176
emniyet valfinin açılması · 172
fan arızası · 173
hava kaybı · 173
hava kaynağı kaybı · 173
IE oranı · 177
maksimum inspirasyon süresi · 177
O2 kaybı · 173
orta öncelikli · 170
uzatılmış yüksek tepe basıncı · 175
vent inop · 172
yüksek hız · 177
yüksek O2 yüzdesi · 178
yüksek öncelikli · 170
yüksek tepe basıncı, iç çekme · 174
yüksek tepe basıncı, normal · 174
yüksek tidal hacim · 177
ana ekran monitörleri · 132
ana solunum kontrolleri
basınç desteği · 93
düşük basınç · 95
düşük süre · 96
inspirasyon basıncı · 92
L2786-116 Rev. L
243
inspirasyon süresi · 93
isnpirasyon durdurma · 93
PEEP · 94
solunum hızı · 92
tidal hacim · 92
yüksek basınç · 95
yüksek süre · 95
ana solunum kontrolleri düşük basınç · 96
apne yedekleme
CPAP veya APRV / BIPHASIC · 84
apne yedekleme ventilasyonu · 66
arka panel diagramı · 24
AVEA ventilatörünüzün kurulumu · 7
B
bağımsız akciğer ventilasyonu · 29, 30, 104
barometrik basınç · 169
basınç destekli ventilasyon · 82
basınç solunumları · 75
basınçlı solunumlar · 155
batarya deðiþtirme · 192
batarya durum göstergeleri · 193
batarya durum göstergesi · 168
batarya kablosu · 9
batarya paketi · 191
harici · 191
bekleme modu · 87
bir döngünün dondurulması · 109
bütün hastalar için varsayılan mod · 78
C
çoklu alarmlar · 170
control düðmesi · 106
control düğmesi · 132
CPAP/PSV modu · 66, 76
D
dahili batarya · 38, 192
dakika hacmi · 125
dakikalýk hacim · 213
dalga formu · 93
dalgaformlarının seçimi · 106
dalgaformlarý
244
ana ekran · 105
dondur · 107
dondurma · 105
menü · 106
yazdýrma · 107
dalgaformu · 100, 106, 107, 132
seçenekler · 107
dalgaformu ekranındaki renkler · 105
dalgaformu renkleri · 105
deðiþtirilebilir sigortalar · 194
değişken ağızlı sensör · 20
destek kontrol ventilasyon modu · 78
devam etme düğmesi · 88
devre komplians kompansesi · 3, 62
devre kompliansı · 3, 62
Devre Oklüzyon Alarmı · 42
dilin Ayarlanması · 31
dinamik komplians · 126, 214
döngüler
bir döngünün dondurulması · 109
döngülerin karþýlaþtýrýlmasý · 109
döngünün kaydedilmesi · 109
referans · 109
reference · 109
renkler · 105
sçim · 108
döngüler ekraný · 108
döngüler ekranýnýn dondurulmasý · 109
döngünün kaydedilmesi · 109
döngüyü kaydet düğmesi · 109
dört değişkenle tanımlanan solunumlar · 74
durağan akış · 101, 241
durum göstergeleri · 167
düşük basınç · 90
düşük basınç kontrolü · 96
düşük süre · 90, 96
kontrol · 96
düþük öncelikli alarm · 170
E
ekran seçim kutusu · 87
ekranlar
hasta seçim ekranı · 59
hasta seçimi · 60
ekspirasyon sonrası pozitif basınç · 126
ekspirasyon sonrasý pozitif basýnç · 214
ekspirasyon süresi · 125
ekspire edilen tidal hacim · 125
ekzalasyon filtresi · 9, 11, 187
İndeks
Kullanım Kılavuzu
ekzalasyon süresi · 214
ekzalasyon tidal hacmi · 213
elektromanyetik bileşenler · vii
eski ayarlarý sürdür · 59
G
gaz hattı basıncı · 7
gaz kaynakları · 7
hava beslemesi · 7
gelişmiş ayarlar · 96
akış dönüşümü · 100
basınç tetikleme · 101
dalgaformu · 100
durağan akış kontrolü · 101
ekrana erişim · 96
gösterge · 96
hacim limiti · 98
iç çekme · 101
insp. artışı · 100
makine hacmi · 99
Vsync yükselmesi · 102
gelişmiş ayarlar grubuna erişim · 96
geliþmiþ ayarlar
PSV devresi · 103
PSV Tmaks · 103
gerçek zamanlı döngü · 108
görsel alarm uyarýlarý · 170
görüntülenen değer · 91
göstergeler · 167
dahili batarya · 167
elektrik AC · 167
harici batarya · 167
gösterilen deðerler · 124
grafikler · 107
güç kablosu · 38
güç kaynağı · 7
güvenlik bilgisi · ix
H
hacim limiti · 75, 98
hacim solunumları · 74
harici batarya · 38, 192
harici su tutacaðý · 25
hasta eforu · 78, 79, 242
hasta kilosuna göre ayarlanan zorunlu solunum tidal hacmi ·
213
hasta kimliği · 63
hasta seçim ekranı · 59
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Sözlük
hasta tarafından tetiklenen solunumlar · 76
hasta türü · 3
hasta türü göstergeleri · 55
hasta türü seçim ekranı · 60
hasta türüne göre solunum türleri ve modları
yetişkin ve pediatrik · 89
hastanın kilosuna göre ayarlanan ekshale edilen spontan
tidal hacim · 125
hastanın kilosuna göre ayarlanan ekshale tidal hacim · 213
hastanın kilosuna göre ayarlanan ekspirasyon tidal hacmi ·
125
hastanın kilosuna göre ayarlanan inspirasyon tidal hacmi ·
213
hastanın kilosuna göre ayarlanan spontan tidal hacim · 213
hastanýn kilosuna gore ayarlanan · 125
hastanýn kilosuna gore ayarlanan dakika hacmi · 213
hastanýn kilosuna gore ayarlanan inspirasyon tidal hacmi ·
125
hastanýn kilosuna gore ayarlanan spontan dakika hacmi ·
125
hava beslemesi · 7
hava giriş besleme basıncı · 126
hava giriþ besleme basýncý · 214
heliox baðlantýsý · 26
heliox verme · 4
her solunum türü ve moduna ilişkin kontroller · 97
hesaplanan dakika hacmi · 130
hesaplanan IE oraný · 130
histogramlarýn ölçeklendirilmesi · 129
hýzlý yüzeysel solunum indeksi · 125, 214
I
iç çekme · 101, 174, 178
iç çekme hacim solunumları · 101
ikazlar · x
inhale edilen tidal hacim · 213
insp artışı · 100
insp duraklatma · 90
insp pres · 90
insp time · 90
inspirasyon basıncı · 92
inspirasyon durdurma · 93
inspirasyon süresi · 93, 125, 214
inspire edilen tidal hacim · 125
istem solunumları · 76
K
kablo yolu · 9
L2786-116 Rev. L
245
kaçak kompansesi · 62
kaçak yüzdesi · 125, 213
kompresörlü gaz kaynakları · 7
kontrol düðmesi · 172
kontrol düğmesi · 107, 124, 132
koruyucu bakým · 190
koruyucu topraklama bağlantısı · 38
M
mach vol · 44, 99
membran düğme
ekspirasyon tutma · 55
membran düğmeler
alarm limitleri · 53
alarm sıfırlama · 52
alarm susturma · 52
ana · 58
ayar · 56
dondurma · 57
ekranlar · 58
elle solunum · 53
emme · 53
inspirasyon tutma · 55
iptal · 54
mod · 56
yazdırmat · 56
membran düğmeler ve LED’ler · 52
membran düğmeleri
oksijen artırma · 53
membrane düðmeler
geliþmiþ ayarlar · 56
mod seçenekleri ekranı · 66
monitör ekraný · 124
monitored values choices · 125
müþteri servisi · 198
N
nebulizör · 21, 55
nemlendirme · 4, 16, 63
NIST baðlantýlarý · 25
O
O2 Alarmlarının Etkinleştirilmesi/Devreden Çıkarılması · 28
O2 sensörünün bağlanması · 25
O2 yüzdesi · 90
oksijen giriş basıncı · 126, 214
246
oksijen kaynağı · 7
oksijen sensör kablosu · 25
oksijen sensörü · 24
hücre · 25
oksijen yüzdesi · 126, 214
olay işaretleri · 128
olay kayýtlarý · 128
olaylar · 128
opsiyonel harici batarya · 9
oran · 90
orta öncelikli alarm · 58, 170
ortalama inspirasyon basýncý · 126, 214
otomatik olarak kaydedilen olaylar · 128
özellikler · 201
aksesuarlar · 209
atmosferik & çevresel · 208
elektrik · 201
fiziki boyutlar · 209
pnömatik · 201
veri girdisi ve veri çıktısı · 203
özofajiyal balon · 23
bağlantı · 23
P
parçaların sipariş edilmesi · 197
pasif nemlendirici veya HME · 16
PEEP · 75, 76, 90, 92, 94, 101, 126, 172, 174, 175, 178,
179, 214, 241
plato basýnç · 126
plato basýncý · 214
power on göstergesi · 167
pozitif ekspirasyon basıncı · 94
pres trig · 101
PSV · 90
PSV artışı · 102
PSV cycle · 103
PSV dönüşümü · 76
PSV kontrolü · 93
PSV solunumu · 76
PSV Tmax · 76, 103
R
referans döngü · 109
referans döngüsü · 109
respirasyon sistemi direnci · 126, 214
İndeks
Kullanım Kılavuzu
S
saat ayarı · 37
sapma akışı · 95
semboller · xi
senkronize aralıklı zorunlu ventilasyon · 79
servis çağrıları · 197
sesli alarmýn devreden çýkarýlmasý · 172
sıcak kablo sensörü · 18
sigortalar · 195
SIMV modu · 79
solunum aralığı · 55, 78, 79, 92
solunum aralığı zamanlama mekanizması · 78
solunum hızı · 78, 79, 92, 125, 213
solunum hýzý · 130, 177, 179
solunum türleri · 74, 241
solunum türü ve dağıtım modu · 66
solunum türünün ve ventilasyon modunun ayarlanması · 66
spontan solunum · 77
spontan solunum hızı · 214
spontane dakika hacmi · 125, 213
spontane solunum hýzý · 125
spontane tidal hacmi · 125, 213
statik komplians · 126, 214
su tutacağı · 9, 10
su tutucu · 10, 187
suni hava kompansesi · 61
T
tarih ayarı · 37
temel akış · 101
temel solunum kontrolleri · 90, 92
temizlik ve sterilizasyon
aksesuar ve parçalar · 187
dýþ yüzeyler · 187
tepe inspirasyon basýncý · 214
tidal hacim · 92
trakeal kateter · 23
trend verisi
spreadsheet · 129
trendler ekranı · 129
trendli veri · 129
U
üreticiyle irtibata geçmek · 197
uyarılar · ix
uzaktan hemþire çaðýrma sistemi · 37
L2786-116 Rev. L
AVEA Ventilatör Sistemleri
Sözlük
247
V
Ý
ventilasyon ekranı · 61
ventilasyon modları · 78
ventilatör senkronizasyonu · 29
ventilatörün güç kullanmadaki öncelik sýrasý · 192
veri düğmesi · 91
Vsync · 102
basınç kontrol solunumları · 102
hacim test solunumu · 102
yükselmesi · 102
Vt · 90
ýnspirasyon/ekspirasyon oraný · 214
ýnspirasyon/ekspirasyon oraný · 125
Y
yanıp sönen alarmlar · 170
yazdýrma · 107
yedekleme alarmý · 170
yeni hasta düğmesi · 59
yenidoğan hasta devresi · 17
yerinde kurulum · 7
yetişkin hasta devresi · 16
L2786-116 Rev. L
Y
yüksek basınç · 90, 95
yüksek öncelikli alarm · 170
yüksek süre · 90, 95
kontrol · 95
yýllýk bakým · 190
Z
zaman dönüşümlü, basınç limitli solunumlar · 75
zirve akış · 90
zirve ekspirasyon akýþ hýzý · 126, 214
zirve inspirasyon akýþ hýzý · 126, 214
zirve inspirasyon basýncý · 125
zorunlu solunum · 74
zorunlu tidal hacim · 125, 213
hastanın kilosuna göre ayarlanan · 125
248
İndeks
Kullanım Kılavuzu
Bu sayfa özellikle boş bırakılmıştır.
L2786-116 Rev. L

Benzer belgeler

Vela™ Ventilatör Diamond Serisi

Vela™ Ventilatör Diamond Serisi haberdar edilmedikçe, (B) arızalı ünite veya parça, nakliyat ücretleri Satın Alan tarafından önceden  ödenmek üzere Şirket’e iade edilmedikçe, (C) arızalı ünite veya parça, garanti süresinin son gü...

Detaylı