Alban 25 İzolban 25 Baron Seminal 25 Autoban 25 Catamaran 25

Transkript

Alban 25 İzolban 25 Baron Seminal 25 Autoban 25 Catamaran 25
Hastalık Adı
Bozkurt
(Agrotis
spp.)
Etkili Madde
Adı ve Oranı
Chlorpyrifosethyl, %25
(zehirli yem,
tohum
ilaçlaması ve
yeşil aksamda
kulanıllır)
Cypermethrin,
250 g/l
Deltamethrin,
25 g/l
Danaburnu
(Gryllotalpa
Chlorpyrifosethyl, %25
Ticari Adı
Alban 25
İzolban 25
Baron
Seminal 25
Autoban 25
Catamaran 25
Massban 25
Safban 25
Pestban 25
Efdal Prinos 25
Pyrinex 25
Jokker 25
Canmethrin 25
Imperator
Lance 25
Kral 250
Best Siper 25
Izolmethrin 25
Dante 25
Cardosso 250
Nigbo 25
Massmethrin
25
Sipretor
Kulcyperin 25
Athletic 25
Simegon 25
Cyperkiller 250
Cymbush
Imperator
Arrivo 25
Cypra Plus
Jupiter 25
Siperkor 25
Efdal Kimetrin
25
Matador 250
Deltharin 2.5
Demond 2.5
Decis 2.5
Dedel 2.5
Declare 25
Dentis 25
Efdal Delmetrin
25
Predator 2.5
Dekagard 25
Decan 2,5
Alban 25
Formü
lasyon
u
wp
Doz
10 kg
kepek+500 g
şeker+300 gr
etkili madde
(zehirli yem)
1 kg tohuma
12 kg (tohum
ilaçlaması)
1200 g (yeşil
aksam
ilaçlaması
İlaçlama Zamanı
Dikimden sonra kontrol
edilen bitkilerde %1-3
oranında larva
veya kesik bitki
saptandığında
ilaçlama yapılır.
1. Tohum İlaçlaması
2. Zehirli Yem
3. Bandırma Yöntemi
4. Yeşil Aksam
Hasat
Aralığı
(Gün)
-
7
EC
40 ml/100lt
7
EC
50 ml/100lt
3
WP
10 kg kepek+
500 g
Bulundukları yerde
mutlaka zarar yapmaları
-
Kırmızı
Örümcekler
Şeker+400 gr
etkili madde
nedeniyle yoğunluklarına
bakılmaksızın mücadeleye
geçilmelidir. Bir yerde
bulunup bulunmadıkları;
yenik bitki, açtıkları galeri,
nemli
toprakların 1 cm altındaki
yüzeysel kazı izlerinin
incelenmesi ile
anlaşılabilir.ilkbahardan
ekim ayı sonuna kadar
mücadele yapılabilir.
EC
25 ml/100lt
Küçük yapraklı sebzelerde
yaprak başına 3 adet,
büyük yapraklı sebzelerde
5 adet canlı Kırmızı
örümcek bulunduğunda
ilaçlama yapılır.
EC
70 ml/100lt
7
50ml/da
3
İzolban 25
Baron
Seminal 25
Autoban 25
Catamaran 25
Massban 25
Safban 25
Pestban 25
Efdal Prinos 25
Pyrinex 25
Jokker 25
gryllotalpa)
Abamectin
İki noktalı
kırmızıörüm
cek
(Tetranychus
urticeae)
Pamuk
kırmızıörüm
ceği
(Tetranychus
cinnabarinus
)
Atlantik
akarı
(Tetranychus
atlanticus)
Contest
Torpedo
Arvilmec
Abamec
Agrimec
Romactin 1.8
Plamec 18
Timectin
Actinmor
Avirmec
Efdal Mectin 18
Take-off
Tallstar 100
Spiromesife Bestugan
3
Bifenthrin
n 240g/l
Bifenazate
240g/l
Clofentezine,
500 g/l
Fenazaquin,
200 g/l
Fenpyroximate
, 50 g/l
Hexythiazox,
50 g/l
Floramite 240
SC
60 ml/100 lt
Antarctic 500
Apollo
Korpollo 500
İzoltitanik
Seebus 500
Totem 200
Tomquin 200
Bohem 200
Meteor
Raincall
Truegold
Nissorun 5
İzollorun 5
Hexorun 5
Twister 5
Pladox 5
Nissol –Ulta 5
SC
30 ml/100lt
SC
50 ml/100lt
EC
75 ml/100lt
EC
50 ml
(patlıcan)/100lt
larva,nimf
3
3
14
1
Efdal Hekzarun
50
Canizox 5
Yoksorrun 5
Malathion 190
g/l
Hektion 20
Gold Malathion
20
EC
300 ml/100lt
7
Malathion
500g/l
Hektion 50
Malactol 50
Malathion 50
EC
100 ml/100lt
7
Malathion
650g/l
Nivathion 60
Hektion 65
Gold Malathion
65
Malathol 60
Malathion 65
Malathion 60
EC
90 ml/100lt
7
Tütün
beyazsineği
(Bemisia
tabaci)
Sera
beyazsineği
(Trialeurode
s
vaporarioru
m)
Yaprak başına 5 adet
larva olduğunda ilaçlama
yapılır.
Thiamethoxam
240gr/l
Chlorpyrifos
ethyl, 480 g/l
Cypermethrin,
200 g/l
Actara 240
Aktinara 240
Dursban 4
Pestban 4
Pyrinex 48
Serfos 48
Napoleon 4
Terpan 4
Korban 4
Agrosban 4
Sarban 4
Priban 4
Ffdal Prinos 4
Catamaran 4
Priban 4
Serfos 48
Jokker 4
Polytrin 200
Rocyper 20
Doğmetrin 20
30 ml/da erginlarva
5
EC
200 ml/da
7
EC
40 ml/da
7
Prima 20
Impermethrin
20
Matador 200
Cyperkiller 200
Arrivo 20
Ripcord 20
Dictatore 200
Fersiper 20
Siperkor 20
Cypermethrin,
250 g/l
Canmethrin 25
Imperator 25
Lance 25
Kral 250
Best Siper 25
Izolmethrin 25
Dante 25
Cardosso 250
Nigbo 25
Massmethrin
25
Sipretor
Kulcyperin 25
Athletic 25
Simegon 25
Cyperkiller 250
Cymbush
Imperator
Arrivo 25
Cypra Plus
Jupiter 25
Siperkor 25
Efdal Kimetrin
25
Matador 250
EC
30 ml/da
7
Deltamethrin, 25
g/l
Deltharin 2.5
Demond 2.5
Decis 2.5
Dedel 2.5
Declare 25
Dentis 25
Efdal Delmetrin
25
Predator 2.5
Dekagard 25
Decan 2.5
Meriva
Comprador 350
Backen 350
EC
100 ml/da
3
SC
100 ml domates,
patlıcan (serada
damla sulama)
7
Imidacloprid,
350g/l
Lambda
cyhalothrin+
Buprofezin,
20+100 g/l
Pymetroziine
%25
Pymetrozine,
%50
Pyriproxyfen,
100 g/l
Pyriproxyfen, 50
g/l
Confidor 350
Conmirid 350
Kohinor 350
Konfidenza 350
Asvidor 350
Hekvidor 350
Insector 350
Katana
Kungapp
Sporer
Acran 50
Greensun 50
Plenum 50
Bestiat
Admiral 10
Admin 10
Goldamiral 5
Sarı yapışkan
tuzak
(570-580 nm)
Pis kokulu
yeşil böcek
(Nezara
viridula)
EC
300 ml/da
7
WG
60 g
(patlıcansera)/100
lt
3
EC
50 ml (patlıcan)/da
1
EC
100 ml
(örtüaltı)/100lt
1
Seralarda
Monitör 1 ad/da
Yakalama: Sebze
1 ad/10 m2, süs
bitkileri 1 ad/5 m2
-
WP
Tuzak
Deltharin 2.5
Demond 2.5
Decis 2.5
Dedel 2.5
Declare 25
Dentis 25
Efdal Delmetrin
25
Predator 2.5
Dekagard 25
Decan 2.5
Hektion 20
Gold Malathion
20
EC
50 ml/100lt
EC
500 ml/100lt
7
Hektion 50
Malactol 50
Malathion 50
EC
200 ml/100lt
7
Malathion
650g/l
Nivathion 60
Hektion 65
Gold Malathion
65
Malathol 60
Malathion 65
Malathion 60
EC
170 ml/100lt
7
Malathion
Hektion 25
WP
400 gr/100lt
7
Deltamethri
n, 25 g/l
Malathion
190 g/l
Malathion
500g/l
Bitki başına 5 ergin+nimf
olduğunda ilaçlama
yapılır.
3
Sebzelerde
Pamuk
Yaprak
kurdu
(Spodoptera
littoralis)
% 25
Malathion 25
Gold Malathion
25
Chlorpyriph
osethyl,480
g/l
Dursban 4
Pestban 4
Pyrinex 48
Serfos 48
Napoleon
Terpan 4
Korban 4
Agrosban 4
Sarban 4
Priban 4
Jokker 4
Ffdal Prinos 4
Hypnoz 05
Pancart 05
Jockey 05
Emarebeno 05
Proclaim 05
Hektion 20
Gold Malathion
20
%5
Emamectin
benzoate
Malathion
190 g/l
Sebzelerde
tel kurdu
(Agriotes
spp.)
EC
180 ml/da
Bitkilerde % 5 bulaşma
olduğunda ilaçlama
yapılır.
İlaçlama larvalar
dağılmadan yapıldığında
sonuç daha iyi olur.
7
SG
30 g /100 lt
suya
7
EC
600 g/100lt
7
Malathion
500g/l
Hektion 50
Malactol 50
Malathion 50
EC
250 ml/100lt
7
Malathion
650g/l
Nivathion 60
Hektion 65
Gold Malathion
65
Malathol 60
Malathion 65
Malathion 60
EC
200 ml/100lt
7
Malathion
% 25
Hektion 25
Malathion 25
Gold Malathion
25
WP
480 gr/100lt
7
Chlorpyrifo
s-ethyl,
%25
Alban 25
İzolban 25
Baron
Seminal 25
Autoban 25
Catamaran 25
Massban 25
Safban 25
Pestban 25
WP
1.2 kg/da
ve12 g 1 kg
tohuma
Ortalama olarak m2’de 6
ve daha fazla sayıda larva
mevcutsa ilaçlama
Yapılmalıdır.
7
Efdal Prinos 25
Pyrinex 25
Jokker 25
Sebzelerde
Yaprak
Bitleri
Pamuk
yaprakbiti
(Aphis
gossypii)
Bakla
yaprakbiti
(Aphis
fabae)
Şeftali
yaprakbiti
(Myzus
persicae)
Patates
yaprakbiti
(Macrosiphu
m
euphorbiae)
Küçük yapraklı bitkilerde
yaprak başına 10 adet,
büyük yapraklı
bitkilerde 20 adet ve daha
fazla Yaprakbiti olduğunda
ilaçlama yapılır.
Deltamethri
n, 25 g/l
Imidaclopri
d, 350 g/l
Pirimicarb,
% 50
Pirimiphosmethyl, 500
g/l
Malathion
190 g/l
Malathion
Deltharin 2.5
Demond 2.5
Decis 2.5
Dedel 2.5
Declare 25
Dentis 25
Efdal Delmetrin
25
Predator 2.5
Dekagard 25
Decan 2.5
Comprador 350
Conmirid 350
Confidor 350
Meriva
Backen 350
Kohinor 350
Konfidanza 350
Asvidor 350
Hekvidor 350
Insector 350
Primor
EC
50 ml/100lt
3
SC
20 ml/100lt
7
WP
50 g/100lt
7
Activizm 50
Actellic 50
EC
100 ml/100lt
3
Hektion 20
Gold Malathion
20
EC
400ml/da
7
Hektion 50
EC
150ml/da
7
500g/l
Malactol 50
Malathion 50
Yaprak
galeri
sinekleri
(Liriomyza
trifolii,
Liriomyza
bryoniae,
Liriomyza
huidobrensis
,
Phytomyza
horticol)
Küçük yapraklı bitkilerde
yaprak başına 4 adet,
büyük yapraklı
bitkilerde yaprak başına
10 adet larva olduğunda
ilaçlama yapılır.
Sarı
yapışkan
tuzak
(570-580
nm)
Sebzelerde
Yaprak
Pireleri
Empoasca
decipiens
Paoli,
Asymmetras
ca decedens
Pirimicarb,
% 50
Panzher
Pricarb 50
Kormicarb 50
WP
Seralarda
Monitör
1 ad/da
Yakalama:
Sebze 1
ad/10 m2,
süs bitkileri
1 ad/5 m2
50 gr/100lt
Deltamethri
n, 25 g/l
Decan 2,5
Demond 2,5
Jetsis 2.5
Deprive 2.5
Deltadoğ 25
Predator 2.5
Deltaplan 25
Belair 2.5
Desinol 2.5
Dekagard 25
EC
50 ml/100lt
3
-
Ülkemizde patateste
mücadele eşiğine
ulaşmadığı için yaprak
pirelerine karşı Kimyasal
Mücadele
yapılmamaktadır. Ancak
tohumluk patates üretimi
yapılan yerlerde virüs
hastalıklarının
yaygınlaşmasını önlemek
için Kimyasal Mücadele
gerekebilir.
İlaçlama zamanını
belirlemek amacıyla bitki
çıkışından itibaren tarlaya
köşegenleri doğrultusunda
bitkilerin taze yaprak ve
sürgünlerinden rasgele 50
yaprakta sayım
yapılır.Yapılan sayımlarda,
yaprak başına 10 ve daha
fazla birey saptandığında
ilaçlama yapılır.
7
3
Domates
Pas akarı
(Aculops
lycopersici)
Sebzelerde
Yeşilkurt
Heliothis
armigera
Pyridaben,
%20
Chlorpyrifosethyl, 480 g/l
Cypermethrin,
200 g/l
Cypermethrin,
250 g/l
Deltharin 2.5
Decis 2.5
Dedel 2.5
Declare 25
Dentis 25
Efdal
Delmethrin25
Pendaben 20
Ramses 20
Hotdog 20
Onset 20
Puzzle 20
Sanmite 20
Primite 20
Satellite 20
Pyramite 20
Efdal Pirden 20
Dursban 4
Pestban 4
Pyrinex 48
Serfos 48
Napoleon 4
Terpan 4
Korban 4
Agrosban 4
Sarban 4
Priban 4
Ffdal Prinos 4
Jokker 4
Polytrin 200
Rocyper 20
Doğmetrin 20
Prima 20
Impermethrin
20
Matador 200
Cyperkiller 200
Arrivo 20
Ripcord 20
Dictatore 200
Fersiper 20
Siperkor 20
Canmethrin 25
Imperator 25
Lance 25
Kral 250
Best Siper 25
Izolmethrin 25
Dante 25
Cardosso 250
75 g
/100lt(domat
es-sera)
İlk görüldüğünde ilaçlama
yapılmalıdır.
3
EC
180 ml/da
Bitkilerde %5 bulaşma
olduğunda ilaçlamaya
başlanır.
7
EC
30 ml/da
7
EC
30 ml/da
7
WP
Deltamethrin,
25 g/l
Malathion
650g/l
Malathion %
25
Malathion 190
g/l
Sebzelerde
Tripsler
Spinosad 480
g/l
Nigbo 25
Massmethrin
25
Sipretor
Kulcyperin 25
Athletic 25
Simegon 25
Cyperkiller 250
Cymbush
Imperator
Arrivo 25
Cypra Plus
Jupiter 25
Siperkor 25
Efdal Kimetrin
25
Matador 250
Decan 2,5
Demond 2,5
Jetsis 2.5
Deprive 2.5
Deltadoğ 25
Predator 2.5
Deltaplan 25
Belair 2.5
Desinol 2.5
Dekagard 25
Deltharin 2.5
Decis 2.5
Dedel 2.5
Declare 25
Dentis 25
Efdal
Delmethrin25
Nivathion 60
Hektion 65
Gold Malathion
65
Malathol 60
Malathion 65
Malathion 60
EC
50 ml/da
3
EC
200 ml/da
7
Hektion 25
Malathion 25
Gold Malathion
25
Hektion 20
Gold Malathion
20
WP
500 gr/da
7
EC
600 ml/da
7
Laser
SC
20 ml/100lt
sera
Küçük yapraklı bitkilerde
yaprak başına 20 adet,
3
Tütün tripsi
(Thrips
tabaci)
Çiçek tripsi
(Frankliniella
occidentalis)
patlıcanda
çiçek tripsine
Pirimicarb, %
50
Deltamethrin,
25 g/l
Domates
Mildiyösü
(Phytophytor
a infestans)
Chlorothalonil
500 g/l
Mancozeb %
80
büyük yapraklı bitkilerde
40 ve çiçekte 10 adet trips
olduğunda ilaçlama
yapılır.
Panzher
Pricarb 50
Kormicarb 50
Decan 2,5
Demond 2,5
Jetsis 2.5
Deprive 2.5
Deltadoğ 25
Predator 2.5
Deltaplan 25
Belair 2.5
Desinol 2.5
Dekagard 25
Deltharin 2.5
Decis 2.5
Dedel 2.5
Declare 25
Dentis 25
Efdal
Delmethrin25
Deltharin 2.5
Deconil 500
Bravo 500
Banko 500
Safconil 500
Paraconil 500
Dunconil 500
Korconil 500
Efdal Cotonil
500
WP
50 gr/100 lt
7
EC
50 ml/100 lt
3
FL
175 ml/100 lt
Dithane M45
Cankozeb M45
Cankozeb M45
WP
200 gr/100 lt
İlaçlı mücadeleye
çevredeki domates
yapraklarında 3-5 cm
çapında
kahverengi lekelerin
altında beyaz kül gibi
örtünün görülmesiyle veya
hastalığın her yıl çıktığı
yerlerde, hastalık için
uygun koşullar gerçekleşir
gerçekleşmez
başlanmalıdır.
Mildiyö daha çok
yaprakların altında olduğu
için ilaçlama sırasında
mutlaka yaprak alt
yüzeylerinde ve bitkinin
her tarafında bir ilaç
tabakası
oluşturmaya özen
göstermelidir.
Uygulamalar 10–12 gün
arayla yapılmalı ve
hastalığın şiddetine ve
iklim koşullarına göre 3-8
uygulama tekrarlanmalıdır.
3
14
Mancozeb 80
Sentrazab 80
Sancozeb 80
Dequiman Mz
45
Sakozeb M45
Maycep M45
Izolmanzeb M45
Genozeb 80
Atazeb M45
Kingcozeb M45
Stager M45
Helcozeb 80
Dithane M45
Cankozeb M-45
Sancozeb
Dequiman Mz- 45
Fungozeb M-45
72
Nemispor 80
Supercozeb M45
Fumazin 80
Specıal
Penncozeb
Intrazeb
Dıkozeb 80
Dıkozın M-45
Mankotam M-45
Rhonazeb
Kimyagerler M45
Indofil M-45
Majestik M 45
Dakuta M-45
Dequizeb M 45
Manco 80
Luxazeb
Dikotan M-45
Dikozeb 80
Dıkozın M-45
Mankotam M45
Maneb % 80
Ferneb 80
Trimangol M 22
WP
200 gr/100 lt
28
Kurşuni Küf
(Botrytis
cinerea)
Patlıcan
Erken
Yaprak
Yanıklığı
(Alternaria
solani)
Manebtin
Rivaneb 80
Dikotan M 22
Agroneb M 22
Signum
WC
150/100 lt
Cyprodinil
%37.5+Flud
ioxonil %25
Imazalil
500g/l
Switch 62.5
WG
60gr/100lt
7
Bestnate 50
EC
30ml/100lt
3
Mancozeb
% 80
WP
Dithane M45
Cankozeb M45
Cankozeb M45
Mancozeb 80
Sentrazab 80
Sancozeb 80
Dequiman Mz
45
Sakozeb M45
Maycep M45
Izolmanzeb M45
Genozeb 80
Atazeb M45
Kingcozeb M45
Stager M45
Helcozeb 80
Dithane M45
Cankozeb M-45
Supercozeb M- 4
Boscalid%2
6,7+Pyraclo
strobin%6,
7
Dequiman Mz- 45
Fungozeb M-45
72
Nemispor 80
Supercozeb M45
Fumazin 80
Specıal
Penncozeb
Intrazeb
Dıkozeb 80
Dıkozın M-45
Fumazin M-45
Hektaneb M-22
200 gr/100lt
İlaçlamaya çevrede ilk
hastalık belirtileri
görüldüğünde başlanır.
Ekolojik koşullara ve
hastalığın seyrine göre 14
gün ara ile devam edilir.
İlaçlı mücadeleye ilk belirtiler
görülür görülmez
başlanmalıdır
• Bitkinin tüm yüzeyi
ilaçlanmalı, ilaçlama serin ve
rüzgârsız zamanlarda 7–10
gün arayla yapılmalıdır.
3
14
Mankotam M-45
Rhonazeb
Kimyagerler M45
Indofil M-45
Majestik M 45
Dakuta M-45
Dequizeb M 45
Manco 80
Luxazeb
Dikotan M-45
Dikozeb 80
Dıkozın M-45
Mankotam M45
Cansaneb M-22
WP
Ferneb 80
Trimangol M 22
Manebtin
Rivaneb 80
Dikotan M 22
Agroneb M 22
WP
Kuppa 50
Agrovit 50
Vitigran 50
Koruma Bakır 50
Best Bakır 50
Efdal Bakırox 50
200 gr/100lt
28
500 g/100lt
14
Bakır
oksiklorid
% 50
WP
Agrovit 50
Vitigran 50
Koruma Bakır 50
Efdal Bakırox 50
Kuppa 50
300–400 g/lt
(Domates)
Bakır
kompleksi
% 21 +
Mancozeb
% 20
Polyza
Masstriforte
Tri Miltox
Tri Miltox Forte
Trival Forte
WP
300 g/100 lt
(Domates)
7
Mancozeb
% 75
Atazeb
Dithane
WG
200 g/100 lt
(Domates)
14
Maneb
%80
Bakır
oksiklorid
%50
Bakteriyel
Benek
Hastalığı
(Pseudomon
as syringae
pv. Tomato)
Fidelikte ve serada hastalık
görülür görülmez koruyucu
olarak yeşil aksam
ilaçlaması yapılmalıdır. Fide
döneminde bakırlı ilaçlardan
biri ile haftada bir
arayla 2–3 kez % 0,3 lük
dozda, diğer dönemlerdeki
ilaçlamalar ise bakırlı
ilaçlardan biri ile 8–10 gün
arayla 2–3 kez % 0,4 lük
dozda yapılmalıdır.
14
Mangrif 75
Dithane Dg
Neotec
Sebze
Fidelerinde
kök
Çürüklüğü
(Çökerten)
Hastalığı
(Phythium
spp.,Rhizoct
onia
spp.,Fusariu
m
spp.,Alternar
ia spp.,
Sclerotinia
spp.)
Yağ ve
Rosin
asitlerinin
bakır tuzları
Tenn-cop 5 E
EC
200 ml/ da
(Domates)
Bakır
oksiklorid %50
Agrovit 50
Vitigran 50
Koruma Bakır
Efdal Bakırox 50
Kuppa 50
Best Bakır 50
WP
300-500 g
(fidelik
ilçl.)/100lt
Bakır Sülfat %
25
Super Göztaşı
Safa Göztaşı
Suda
çözün
en
kristal
% 0,5 lik
Bordo
bulamacı
500+1000g
(fidelik ilç.)
14
Dazomet
Basamitgranulat
Bazomet
Basomit
Efdal Azom
GR
60 g/m2
-
Mancozeb %
80
Dithane M45
Cansaneb M220000000000
Cankozeb M45
Cankozeb M45
Mancozeb 80
Sentrazab 80
Sancozeb 80
Dequiman Mz
45
Sakozeb M45
Maycep M45
Izolmanzeb M45
Genozeb 80
Atazeb M45
Kingcozeb M45
Stager M45
Helcozeb 80
Dithane M45
Cankozeb M-45
Sancozeb
WP
200 g/
100 kg
tohum
-
7
Tohum İlaçlaması
Ekimden önce tohuma
uygulanır.
Toprak İlaçlaması
Ekimden önce, ekimden
sonra fidelerin toprak
yüzüne çıkmasından
sonra ve fidelerin veya
tarlaya şaşırtılmasından
sonra yapılır.
14
Dequiman Mz- 45
Fungozeb M-45
72
Nemispor 80
Supercozeb M45
Fumazin 80
Specıal
Penncozeb
Intrazeb
Dıkozeb 80
Dıkozın M-45
Fumazin M-45
Hektaneb M-22
Mankotam M-45
Rhonazeb
Kimyagerler M45
Indofil M-45
Majestik M 45
Dakuta M-45
Dequizeb M 45
Manco 80
Luxazeb
Dikotan M-45
Dikozeb 80
Dıkozın M-45
Mankotam M45
Maneb % 80
Thiram % 80
Tolclofosmethyl%30+T
hiram%30
Tolclofos
Methyl % 50
Ferneb 80
Trimangol M 22
Manebtin
Rivaneb 80
Dikotan M 22
Agroneb M 22
WP
250 g/100lt
(fidelik
ilaçlaması)
Protect-Forte
Kortiram Forte
Sumiriz-T 60
WP
200 g/100
kg tohuma
WP
400g/da
damlama
sulama ile
Lozilex 50
Plalex 50
Korsilex 50
WP
1000 g/da
veya
100 g/100
lt su
Toprak ve bitki
200 g/
100 kg
tohum
28
-
Patlıcan fideleri seraya
şaşırtıldıktan sonra
damlama sulama sistemi
ile koruyucu olarak
ilaçlama yapılır.
3
-
Patlıcanda
Külleme
(Leveillula
taurina)
Kükürt %80
Triadimenol
250g/l
Penconazole
100gr/l
Cyflufenamid
%3.4
Rizolex 50
Agrolex 50
Sulgran
Finesulfur 80
Ransulphur 80
Sulphex Gold
Tirade super 25
Sanga
ilç. can suyu
uygulaması
WG
400gr/100 lt
7
EC
40ml/100lt
3
7
WG
50ml/100lt su
veya dekara
25g/100lt
1

Benzer belgeler

Şeftali Hastalık ve Zararlıları

Şeftali Hastalık ve Zararlıları incelenmeli ve ur benzeri oluşumlar varsa bu fidanlar yakılarak imha edilmelidir. Temiz görünenler ise kök kanserine karşı kiraz ve şeftalide ruhsatlı biyolojik preparatla ekim veya dikimden önce i...

Detaylı