2016-2017 akademik takvim/academıc calendar

Transkript

2016-2017 akademik takvim/academıc calendar
2016-2017 AKADEMİK TAKVİM/ACADEMIC CALENDAR
EYLÜL/SEPTEMBER
P/M
S/T
Ç/W
5
6
7
12
13
19
20
26
27
EKİM/OCTOBER
P/T
C/F
C/S
P/S
1
2
3
4
8
9
10
14
15
16
21
22
23
28
29
30
Ç/W P/T
C/F
KASIM/NOVEMBER
P/M
S/T
C/S
P/S
1
2
8
9
P/M
11
3
4
5
6
7
17
18
10
11
12
13
14
15
16
24
25
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
15
S/T
Ç/W P/T
C/F
C/S
P/S
P/M
S/T
Ç/W
C/F
C/S
P/S
P/M
1
2
3
4
42
S/T
Ç/W P/T
C/F
Starting for Course Election Period
2
3
4
5
6
20
26 Eylül-08 Ekim.
Kayıt Dönemi
26 September-08 October.
Registration Period
8
9
10
11
12
13
25
03 Ekim.
Kayıt Dondurma Başvurusu İçin Son Gün
03 October.
Last Day for Leave of Absence Applications
5
14
15
16
17
18
19
20
30
08 Ekim.
Ders Seçimi Son Günü
08 October.
Last Day for Course Election
10
21
22
23
24
25
26
27
36
10 Ekim.
Ders Başlangıcı
10 October.
Starting for the Courses
28
29
30
28 Ekim.
Ders Ekleme-Çıkarma Son Günü
28 October.
Last Day for Course Add/Drop
10 Kasım.
Atatürk'ü Anma
ŞUBAT/FEBRUARY
C/S
FALL TERM
19 September.
1
OCAK/JANUARY
P/T
Ders Seçim Süreci Başlangıcı
7
31
ARALIK/DECEMBER
GÜZ DÖNEMİ
19 Eylül.
P/S
P/M
S/T
Ç/W P/T
1
1
C/F
C/S
P/S
2
3
4
5
10 November.
Commemoration of ATATÜRK
26 Kasım-03 Aralık. Vize Sınavları
26 November-03 December.
Midterm Exams
13 Aralık.
Vize Sınav Notları Teslimi Son Günü
13 December.
Last Day for Midterm Grades Submissions
14 Aralık.
Vize Sınav Notlarının İlanı
14 December
Announcement of Midterm Grades
15-16 Aralık.
Vize Telafi Sınavı Başvuruları
15-16 December.
Midterm Make-up Exam Applications
Midterm Make-up Exams
5
6
7
8
9
10
11
47
2
3
4
5
6
7
8
67
6
7
8
9
10
11
12
20-21 Aralık.
Vize Telafi Sınavları
20-21 December.
12
13
14
15
16
17
18
52
9
10
11
12
13
14
15
72
13
14
15
16
17
18
19
06 Ocak.
Dersten Çekilme Son Günü
06 January.
Last Day for Course Withdraw
19
20
21
22
23
24
25
57
16
17
18
19
20
21
22
20
21
22
23
24
25
26
13 Ocak.
Derslerin Son Günü
13 January.
Last Day for Courses
26
27
28
29
30
31
62
23
24
25
26
27
28
29
27
28
16-27 Ocak.
Final Sınavları
16-27 January.
Final Exams
30
31
31 Ocak.
Final Sınav Notları Teslimi Son Günü
31 January.
Last Day for Final Grades Submissions
01 Şubat.
Güz Dönemi Sınav Notlarının İlanı
01 February.
Announcement of Fall Term Grades
06-08 Şubat.
Bütünleme Sınavları
06-08 February.
Re-sit Exams
MART/MARCH
P/M
S/T
6
7
13
C/F
NİSAN/APRİL
Ç/W
P/T
P/M
S/T
1
2
3
4
5
10
8
9
10
C/S
11
P/S
12
15
3
4
5
6
7
14
15
16
17
18
19
20
10
11
12
13
20
21
22
23
24
25
26
25
17
18
19
27
28
29
30
31
30
24
25
26
HAZİRAN/JUNE
P/M
S/T
Ç/W
5
6
7
12
13
19
26
Ç/W P/T
MAYIS/MAY
C/F
C/S
P/S
P/M
S/T
1
2
30
1
2
3
4
5
6
7
56
8
9
36
8
9
10
11
12
13
14
61
14
15
16
42
15
16
17
18
19
20
21
20
21
22
23
47
22
23
24
25
26
27
28
27
28
29
30
52
29
30
31
TEMMUZ/JULY
P/T
C/F
C/S
P/S
1
2
3
4
8
9
10
14
15
16
20
21
22
23
27
28
29
30
P/M
S/T
11
3
4
5
6
7
17
18
10
11
12
13
24
25
17
18
19
24
25
26
3
Ç/W P/T
C/F
Ç/W P/T
C/F
C/S
P/S
Ç/W
P/T
C/F
C/S
P/S
1
2
3
Bütünleme Sınav Notları Teslimi Son Günü
13 February.
Last Day for Re-sit Grades Submissions
Bütünleme Sınav Notlarının İlan Edilmesi
14 February.
Announcement of Re-sit Grades
65
13-18 Şubat.
Kayıt Dönemi
13-18 February.
Registration Period
70
13 Şubat.
Ders Seçimi Süreci Başlangıcı
13 February.
Starting for Course Election Period
15-17 Şubat.
Güz Sonrası Mezuniyet Telafi Sınav Başvuruları
15-17 February.
After Fall Graduation Make-up Exam Applications
13 Şubat.
Kayıt Dondurma Başvurusu İçin Son Gün
13 February.
Last Day for Leave of Absence Applications
18 Şubat.
Ders Seçimi Son Günü
18 February.
Last Day for Course Election
22-24 Şubat.
Güz Sonrası Mezuniyet Telafi Sınavları
22-24 February.
After Fall Graduation Make-up Exams
Starting for the Courses
BAHAR DÖNEMİ
SPRING TERM
C/S
P/S
1
2
1
2
3
4
5
6
25
20 Şubat.
Ders Başlangıcı
20 February.
8
9
8
7
8
9
10
11
12
13
30
03 Mart.
Diplomaların Verilmesi
03 March.
Diplomas' Presentation
14
15
16
13
14
15
16
17
18
19
20
35
10 Mart.
Ders Ekleme-Çıkarma Son Günü
10 March.
Last Day for Course Add/Drop
20
21
22
23
17
21
22
23
24
25
26
27
08-15 Nisan.
Vize Sınavları
08-15 April.
Midterm Exams
27
28
29
30
22
28
29
30
31
20 Nisan.
Vize Sınav Notları Teslimi Son Günü
20 April.
Last Day for Midterm Grades Submissions
21 Nisan.
Vize Sınav Notlarının İlanı
21 April
Announcement of Midterm Grades
24-25 Nisan.
Vize Telafi Sınavı Başvuruları
24-25 April.
Midterm Make-up Exam Applications
27-28 Nisan.
Vize Telafi Sınavları
27-28 April.
Midterm Make-up Exams
18 Mayıs.
Dersten Çekilme Son Günü
18 May.
Last Day for Course Withdraw
26 Mayıs.
Derslerin Son Günü
26 May.
Last Day for Courses
Final Exams
P/M
S/T
Ç/W P/T
C/F
C/S
P/S
EYLÜL/SEPTEMBER
S/T
13 Şubat.
14 Şubat.
AĞUSTOS/AUGUST
31
P/M
5
RESMİ TATİLLER/PUBLIC HOLİDAYS
4
5
6
7
8
9
10
12-15 Eylül/Sept.2016
Kurban Bayramı/Kurban Bayram
29 Mayıs-09 Haz.
Final Sınavları
29 May-09 June.
11
12
13
14
15
16
17
29 Ekim/October
Cumhuriyet Bayramı/Turkish Republic Day
12 Haziran.
Final Sınav Notları Teslimi Son Günü
12 June.
Last Day for Final Grades Submissions
18
19
20
21
22
23
24
15 Kasım/November
KKTC Cumhuriyet Bayramı/TRNC Republic Day
13 Haziran.
Bahar Dönemi Sonu Notlarının İlanı
13 June.
Announcement of Spring Term Grades
25
26
27
28
29
30
11 Aralık/December
Mevlid Kandili/Mawlid
14-16 Haziran.
Bütünleme Sınavları
14-16 June.
Re-sit Exams
01 Ocak/January
Yeni Yıl/New Year
18 Haziran.
Bütünleme Sınav Notları Teslimi Son Günü
18 June.
Last Day for Re-sit Grades Submissions
23 Nisan/April
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı/National Independence
19 Haziran.
Bütünleme Sınav Notlarının İlan Edilmesi
19 June.
Announcement of Re-sit Grades
01 Mayıs/May
İşçi Bayramı/Labour Day
20-21 Haziran.
Bahar Dönemi Mezuniyet Telafi Sınav Başvuruları
20-21 June.
After Spring Graduation Make-up Exam Applications
Kayıt/Registration
19 Mayıs/May
ATATÜRK'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı/Commemoration of ATATÜRK, Youth &
Sports Day
22-23 Haziran.
Bahar Dönemi Mezuniyet Telafi Sınavları
22-23 June.
Ders Ekleme-Çıkarma Son Günü/Last Day Course Add-Drop
25-27 Haziran/June
Ramazan Bayramı/Ramadan
Vize Sınavları/Midterm Exams
20 Temmuz/July
KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı/TRNC Peace & Freedom Day
22-24 Haziran.
Kayıt Dönemi
22-24 June.
Registration Period
Dersten Çekilme Son Günü/Last Day For Course Withdraw
01 Ağustos/August
KKTC Toplumsal Direniş Bayramı/Turkish Community Resistance Day
24 Haziran.
Yaz Dönemi Ders Seçimi Son Günü
24 June.
Last Day for Course Election
Final Sınavları/Final Exams
30 Ağustos/August
Zafer Bayramı/Turkish Victory Day
26 Haziran.
Mezuniyet Töreni
26 June.
Graduation Ceremony
Bütünleme Sınavları/Re-Sit Exams
01-04 Eylül/Sept.2017
Kurban Bayramı/Kurban Bayram
28 Haziran.
Ders Başlangıcı
28 June.
Starting for the Courses
18 Ağustos.
Derslerin Son Günü
18 August.
Last Day for Courses
21-23 Ağustos.
Final Sınavları
21-23 August.
Final Exams
25 Ağustos.
Final Sınav Notları Teslimi Son Günü
25 August.
Last Day for Final Grades Submissions
26 Ağustos.
Yaz Dönemi Sonu Notlarının İlanı
26 August.
Announcement of Summer Term Grades
06-08 Eylül.
Bütünleme Sınavları
06-08 September
Re-sit Exams
13 Eylül.
Bütünleme Sınav Notları Teslimi Son Günü
13 September.
Last Day for Re-sit Grades Submissions
11-13 Eylül.
Yaz Dönemi Mezuniyet Telafi Sınav Başvuruları
11-13 September
After Summer Graduation Make-up Exam Applications
RENK KODLARI/COLOUR CODES
Resmi Tatıller/Public Holidays
YAZ DÖNEMİ
After Spring Graduation Make-up Exams
SUMMER TERM

Benzer belgeler

Akademik Takvim

Akademik Takvim KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı/TRNC Peace & Freedom Day

Detaylı

2010 YILI

2010 YILI Pa Sa Ça Pe Cu Ct Pa

Detaylı

Vertex42 Calendar Template

Vertex42 Calendar Template Gençlik ve Spor Bayramı/Youth & Sports Day

Detaylı

2014-2015 Akademik Takvim İndir

2014-2015 Akademik Takvim İndir (Haz.) Exam (Sınav) 24-26 June (Haz.) After Summer (Yaz Dönemi Sonrası) Apply (Başvuru) 16-18 Sep. (Eyl.) Exam (Sınav) 5-7 Oct. (Ekim)

Detaylı

Quizzes Name Surname Midterm Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q_Avg

Quizzes Name Surname Midterm Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q_Avg Burhan Ceyda Nur Deniz Didem Emre Berkay Erdi Eren Erhan Filiz Gökhan Gönenç Hilal Hüseyin Barış Hüseyin Bircan Işıl İsmail Kaan Mehmet Seren Mert Mert Mert Merve Nusret Erdi Ömer Faruk Önder Onur ...

Detaylı