4.sınıflar

Transkript

4.sınıflar
ANKARA ÖZEL FİNAL OKULLARI
2014-2015 AKADEMİK YILI
4.SINIF VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU (9 ŞUBAT-10 MART)
4. Well Done kitabımız ,‘It’s Strong’ ünitesi dahilinde ve dışında pek çok kelime
öğrendik. Görsel destekli flashkartlar kullanarak öğrendiğimiz kelimeleri tekrar ettik. Dilbilgisi
(gramer) konularından ‘This is…/that is…’ ,‘These are…/those are’ yapısını,anlamını ve farkını
öğrendik. Bol örnek ve tekrarlarla öğrendiklerimizi pekiştirdik. Aynı zamanda devlet müfredatı
konularını işledik. ‘Prepositions’(in,on,under,behind,between,in front of…) konusunu
çalışma
kağıtları ile tekrar ettik. Her öğrenci çevresinden örnekler vererek kendi cümlelerini
kendileri kurdu.’Present Continuous Tense’ kalıbını öğrendik. (Are you taking a photo..?, Is
he walking on the floor?’) ‘Mime game’ oyunu ile eylemleri sınıf içinde canlandırarak şimdiki
zaman (present cont.tense)kalıbını kullandık. Mesleklerin İngilizce karşılığını öğrendik(Jobs).
Mevsimlerin ve hava durumunun (cloudy,sunny,foggy…) İngilizce karşılığını anımsayıp,konu
bazında kıyafetleri (clothes) tekrar ettik. Verilen proje ödevinde her öğrenci kendi kuklasını
(puppet) oluşturdu. Hazırlanan kuklaları kullanarak dialoglar kurup,(sunum)presentation yaptık.
‘We’re having fun at the zoo’ şarkısını öğrendik. Well Done kitabımızda geçen 4.ünite
kapsamındaki
hikayeyi
(story)
canlandırdık(‘The
Photos’).
Hayvan
türlerini
öğrendik(omnivores,herbivores,carnivores).
English Skills

My favourite book Unit

Words – ( camera, doctor, town, clown, island, city, handag, farmer, nurse, jungle, pirate,
treasure, village, train driver, robot…) Cumleler icinde kullandik.

Reading and speaking kısımlar sınıfça işlendi

Listening kısmı sınıfça dinlendi ve işlendi

Story kısmı sınıfça dinlenip okundu, yeni kelimeler öğrenildi

What’s your book about? – kalıbı öğrendik

Boring, exciting, difficult, easy, famous, terrible, loud, quiet, slow, quick.. sıfatları öğrenip
cümle içinde kullandık.

More and the most kalıbı öğrendik-Comparative and Superlative (more exciting, more
difficult, the most beautiful..)

Movers practice test sınıfça yaptık

Language practice sınıfça işledik

This is my family Unit

Words (Mother, father, parents, grandmother, grandfather, grandparents, brother, sister,
cousins, wife, husband,daughter, son, grandchildren, grown-up, curly, straight, beard,
moustache, long, short, blonde, flat.)

How many grown-ups live with you? How many cousins have you got? Soruları sınıfça
cevapladık

Could and couldn’t kalıbını öğrendik. (I couldn’t swim when I was 3 year old I could skate
when I was 7. Could you ride a bike when you were 4?)

Movers practice test sınıfça yaptık

Language practice sınıfça işledik
Saygılarımızla,
İngilizce Zümresi

Benzer belgeler

8 şubat

8 şubat ANKARA ÖZEL FİNAL OKULLARI 2014-2015 AKADEMİK YILI 4.SINIF VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU (9 ŞUBAT-10 MART)

Detaylı

3.sınıflar

3.sınıflar ANKARA ÖZEL FİNAL OKULLARI 2014-2015 AKADEMİK YILI 4.SINIF VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU (9 ŞUBAT-10 MART)

Detaylı

16.12.2011 7 B SINIFI 1) AMAZING(şaşırtıcı

16.12.2011 7 B SINIFI 1) AMAZING(şaşırtıcı öğrendik. Görsel destekli flashkartlar kullanarak öğrendiğimiz kelimeleri tekrar ettik. Dilbilgisi (gramer) konularından ‘This is…/that is…’ ,‘These are…/those are’ yapısını,anlamını ve farkını öğr...

Detaylı