İ.T.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS BİLGİ FORMU

Transkript

İ.T.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS BİLGİ FORMU
İ.T.Ü.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DERS BİLGİ FORMU
Dönem Projesi
DERSİN ADI
Term Project
DERSİN İNGİLİZCE ADI
Sosyal Bilimler Enstitüsü / Konut ve Deprem Programı
OKUTULDUĞU BİRİM
KDP599
KOD NUMARASI
Kredisiz
DERS SAATİ/HAFTA
Güz (3.Yarıyıl)
OKUTULDUĞU YARIYIL(LAR)
VARSA ALMAK İÇİN ÖNKOŞUL
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
DERSİ VEREN(LER)
Türkçe
DERSİN DİLİ
Zorunlu
DERSİN TÜRÜ
GEREKÇESİ: Deprem Bölgelerinde Yerleşme ve Konut Örnekleri: Karşılaştırmalı Analizler dersi
kapsamında yürütülen çalışmalara ve öğrencinin program süresince seçme derslerdeki yönelimine
bağlı olarak, Dünyada ve Türkiye’de deprem sonrasında gerçekleştirilmiş, acil barınaklar, geçici ve
kalıcı yerleşme ve konut örneklerini içeren yeniden yapılanma programlarının, fiziksel, toplumsal,
çevresel, yasal, yönetimsel, ekonomik, vb. konu ve sorunların incelenmesi, analiz ve
değerlendirilmesinin yapılması hedeflenmektedir.
TÜRKÇE İÇERİK: Konut-Deprem yüksek lisans eğitim süreci boyunca edinilen bilgiler ışığında
öğrencinin ilgi alanına göre seçilen özel bir konuda araştırma veya uygulamaya yönelik kapsamlı bir
projenin bir araştırma veya tasarım süreci adımlarına uygun olarak geliştirilmesi.
İNGİLİZCE İÇERİK: Development of a research or implementation project; applying the phases
of a research or design process; on a special subject which is selected considering the background of
the student and knowledge gained during the housing and earthquake education.
KAYNAKLAR: Öğrencinin konusuna göre ayrıntılandırılacaktır.
• Aysan, Y. and Davis, I., (1992), Disasters and the Small Dwelling, Perspectives for the UN
IDNDR, James and James Science Publishers Ltd., London.
• Aysan, Y. and Oliver, P., (1987), Housing and Culture After Earthquakes, Oxford
Polytechnic, Oxford, UK.
• Comerio, M.C., (1998), Disaster Hits Home, University of California Press, Berkeley, Los
Angeles, London.
• Cuny, F., (1983), Disasters and Development, Oxford University Press, Oxford, UK.
• Davis, I., (1978), Shelter After Disaster, Oxford Polythechnic Press, Oxford, UK.
• Fuller, M., 2000, More Than Houses, How Habitat for Humanity is Transforming Lives and
Neighborhoods, Word Publishing, Nashville.
• Gausa, M., (1998), Housing, New Alternatives, New Systems, Birkhauser, Actar, Barcelona
• Haas, J.E., et al, (1977), Reconstruction Following Disaster, The MIT Press, Cambridge,
USA.
• Lawrence, R.J., (1987), Housing, Dwellings and Homes, Design theory, research and
practice, John Wiley & Sons Ltd.
• Punter, J. and Carmona, M., (1997), The Design Dimension of Planning, Theory, content
and best practice for design policies, E&FN Spon, London.

Benzer belgeler