ertan özkan - Beykent Üniversitesi

Transkript

ertan özkan - Beykent Üniversitesi
1
1. Adı Soyadı: Ertan Özkan
2. Doğum Tarihi: 14 Haziran 1940
3. Ünvanı: Profesör, Doktor
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans, Y. Lisans
Mimarlık
Đstanbul Teknik Üniversitesi
1965
Doktora
Yapı Bilgisi
Đstanbul Teknik Üniversitesi
1976
5. Akademik Ünvanlar
Yardımcı Doçent Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1976-1981
Doçent
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1981-1982
Doçent
Kral Suud Universitesi, 1982-1992
Doçent
Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1992-1994
Profesör
Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1994-1999
Profesör
Beykent Universitesi, Đstanbul, 1999- ---
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
•
Çelik Yapılarda Taşıyıcı Sistemle Dış Duvarları Bütünleştirme Olanakları, Mimar
Sena Özfiliz, ĐTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, 2002.
•
Hafif Giydirme Cephe Sistemlerinin Analizi ve Değerlendirilmesi Đçin Bir Model,
Mim. V. Gür, ĐTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Haziran 2001.
•
Düz Çatılarda Isı ve Su Yalıtımı Malzemelerinin Performans Yaklaşımı ile
Değerlendirilmesi, Çakır Z., ĐTÜ Fen Bilimleri Ensitüsü, Haziran 2000.
•
Afet Sonrası Barınakların ve Geçici Konutların Analizi Ve Değerlendirilmesi, Songür
D., ĐTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2000
•
Metal Çerçeveli Giydirme Cepheler, Uzak E., ĐTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat
1998.
•
Prefabrike Bina Üretiminde Panel Elemanlarla Servis Sistemlerinin Bütünlenmesi,
Memiş A., ĐTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 1998.
2
•
Konut Dış Duvarlarında Isı Yalıtımının Sürekliliğinin Sağlanması Üzerine Bir
Đnceleme, Yıldız A., ĐTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 1998.
•
Performans Yaklaşımı Đle Yapı Bileşenlerinin Değerlendirilmesi Đçin Bir Yöntem
Üzerine Đnceleme, Sirmen Y., ĐTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 1997.
•
An Exploratory and Experimental Study of Certain Aspects of Earth Brick as a
Building Material and Its Architectural Application in the Central Region of Saudi
Arabia, Al-Herbish M., King Saud University, College of Architecture and
Planning,Riyadh, KSA, 1992.
6.2. Doktora Tezleri
•
Bina Toprak Altı Dış Kabuk Sistemlerinde Yer Alan Bitümlü Örtülerin Basınçlı Su
Etkisi Altında Geçirimsizlik Performansının Belirlenmesi Đçin Bir Yöntem, Şahal N.,
ĐTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan 2001.
•
Mimari Yapısal Öğelerin Tasarımı Đçin Bir Yöntem, Dr. Ecem Edis Y.Mimar, Đstanbul
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
6.3 Doktora Danışmanlığı
Doktora öğrencisi – Uğur ÖZCAN, Eylül 2010
Doktora Temel Alanı: Mimarlık, Başlama Tarihi : Eylül 2010
Konu: Aktif Đklimlendirme sistemlerinin Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekserji Yaklaşımı ile
Değerlendirilmesi Đçin Bir Model
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler
•
An Approach for the Evaluation of Energy and Cost Efficiency of Glass Facades,
Energy and Buildings, 37, s. 673-684, 2005. (Đ.Çetiner ile).
•
Proposed Performance – Based, Laboratory – Test Method for Measuring Vapour and
Water Permabeability of Water profing Membranes Under Hydrastatic Pressure,
Construction and Building Materials, 18 (2004) (N.Şahal ile, Uluslararası Hakemli
Dergide Makale).
•
An Experimental Study of the Critical Properties of Pressed and Stabilized Earth
Bricks, Architectural Science Review, V. 38.2, Sydney, Australia, June 1995, s. 59-74,
( M.S. Al-Herbish ile).
•
Strength, Elongation and Toughness of Fresh and Weathered Polyvinyl Chloride and
Chlorinated Polyethylene Roofıng Membranes, Architectural Science Review, V.37.3,
Sydney, Australia, September 1994, s. 123-36.
3
•
Thermal and Mechanical Properties of Cellular Polystyrene and Polyurethane
Insulation Materials Aged on Flat Roof in Hot-Dry Climate, ASTM Journal of Testing
and Evaluation, JTEVA, Vol. 22, No. 2, March 1994, Philadelphia, ABD, 1994, s. 149160.
•
The Strength, Elongation and Toughness of Fresh and Weathered Bituminous Roofing
Membranes, Buildìng Research and Information V.21, N.4, London, July/ August
1993, s. 225-234.
•
Surface and Inner Temperature Attainment of Flat Roof Systems in Hot-Dry Climate,
Building Research and Information, V.21, N.1 London, Jan./Feb. 1993. s. 25-35.
•
Temperature Attained in Naturally Weathered Waterproofing Membranes Used for
Roofing, Architectural Science Review, Vol.34, No.1, Sydney, Australia, March 1991,
s. 9-11.
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings)
basılan veya CD’de yayınlanan bildiriler
•
Performance Assessment of Pumice Aggregate Concrete Block Wall, proceedings of
8.International Masonry Conference 2010, Technische Universitat Dresten, Dresten,
Germany 2010, s.1037-1046. (Kus H., Edis E., Göçer Ö. Ile).
•
Hygrothermal Performance of a Space Enclosed with Lightweight Concrete Block
Wall, Frm Poster, Clima 10, HTML Documents, R5 – TS53 – PP02, Antalya 2010.
(Göçer Ö., Edis E., Kus H., ile)
•
Hygrothermal Performance Measurements of Lightweight Concrete Block Wall,
proceedings of International Conference on Building Envelope Systems and
Technology, (ICBEST2010). Vol.2.2. P.391-92, NRCC Institude of Research in
Construction, Vancouver, Canada, 2010. (Kus H., Göçer Ö., Edis E. ile)
•
CFD Analysis of Heat Transfer Through Pumice Aggregate Concrete Blocks,
proceedings of The Fourth International Building Physics Conference, ĐTÜ Đstanbul,
15-18 Haziran 2009, ISBN 978-975-561-350-5, s. 03 - 10. (Ö. Göçer, E.Edis, H. Kuş )
•
Envelope Design for Sustainability - a Decision Making Model for Wall Product
selection, proceedings of The Fourth International Building Physics Conference, ĐTÜ
Đstanbul, 15-18 Haziran 2009, ISBN 978-975-561-350-5, s. 225-232. (Edis E., Göçer
Ö. ile)
•
Implimentation of Project and Performance Based Approach for achieving
Architectural Design Technology Integration, ; Architectural Education Forum 4:
Flexibility in Architectural Education, Erciyas University, Faculty of Architecture,
Kayseri, 26-29 May 2009. CD olarak yayınlandı: s. 459-477. (Göçer Ö.,.Edis E ile)
4
•
Comparative Environmental Assesment of Masonry Wall Units Regarding
Manufacturing Process; 2008 Wold Sustainable Building Conference Proceedings,
World SB08 Melbourne, Avusturalya, 21-25 Eylül 2008. CD olarak yayınlandı: ISBN
978-0-64650322-1. (H. Kuş, E.Edis ile)
•
Environmental Profiling of Masonry Wall Products Regarding the Manufacture and
Construction Phases, SB07HK – Sustainable Building Conference, Hong Kong, 4,5
December 2007, CD olarak yayınlandı, (Kuş H., Edis E. ile)
•
Thermal Perfomance Simulation of an Atrium Building, International Building
Performance Simulation Association - IBPSA, “Energy Simulation - ESIM 2006”
Konferans CD, Toronto, Canada 2-4 Mayıs 2006. (Ö. Göçer, A. Tavil ile).
•
Simulation Model for Energy Performance and User Comfort Evaluation of Atrium
Buildings, International Building Performance Simulation Association - IBPSA ve
MIT, Building Sustainability and Performance Through Simulation - SimBuild 2006,
Konferans, Boston, USA, 2-4 Ağustos 2006. (Ö. Göçer, A. Tavil ile)
•
Technology-Management Interaction in Building System Design, Proceedings of 2nd
International Post-Graduate Research Conferance: Built and Human Environment,
University of Salford, Ed.Sun M. and others, Blackwell Publications, 2002, s.75-80.
(E.Edis ile, hakemli)
•
Performance Test Results of Strained bituminous Membranes Under Hydrostatic
Pressure, 9th International Conference on Durability of Building Materials and
Components, The Proceedings on CD-ROM, 2002, Brisbane, Australia. (N. Sahal ile,
hakemli).
•
Mimarlıkta Toplam Kalite, Lisans ve Lisans Sonrası Mimarlık Eğitimine Yansıması,
Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, TMMOB Mimarlar Odası, Đstanbul 3-5 Aralık 2001,
Mimarlar Odası Đstanbul Şubesi Yayını, s. 177-180, 2002, Yıldız, Đstanbul.
•
Thermal Performance of Wall Roof Interaction Areas in the External Envelope of
Residential Buildings, CIB World Building Congress: Performance in Product and
Practice, New Zealand, 2-6 April 2001. Proceeding CD- Paper No:195. (C. Altun ile,
hakemli).
•
Hygrotermal Performance Criteria for Energy Efficient Retrofitting of Walls in
Residential Buildings, CIB World Building Congress: Performance in Product and
Practice, New Zealand, 2-6 April 2001. Proceeding CD- Paper No:178. (C. Altun, A.
Tavil, N. Şahal, ĐTÜ ile, hakemli).
•
Performance Requirements and Criteria for Basement Envelope Systems and Testing,
CIB World Building Congress: Performance in Product and Practice, New Zealand, 26 April 2001. Proceeding CD- Paper No:062. (N. Şahal ile, hakemli).
5
•
Bina Toprak Altı Dış Kabuk Sistemlerinde Kullanılan Bitümlü Su Yalıtım Örtülerinin
Basınçlı Su Etkisi Altında Geçirimsizlik Dayanımının Belirlenmesi Đçin Bir Yöntem,
3. Isı-Ses-Su ve Yangın Yalıtımı Sempozyumu, Đstanbul Aralık 1999 (Şahal N. Đle)
•
Performance of Strained Bituminous Waterproofing Membranes Under Hydrostatic
Pressure, Proceedings of the Eighth International Conference on Durability of
Building Materials and Components Eds. Lacasse M.A., Vanier D.J., Vancouver,
Canada, 1999, Vol.2 s. 1156-65. (Nil Şahal ile)
•
The Effects of Fenestration Characteristics on the Thermal Performance of Retrofitted
Residential Buildings in Istanbul, Proceedings of CIB World Building Congress,
Gavle, Sweden, 1998, s. 1123-30 (A. Tavil ile)
•
Cost Efficiency and Financial Feasibility of Retrofitting with Heat Insulation of
Existing Residential Buildings in Istanbul, Proceedings of CIB World Building
Congress, Gavle, Sweden, 1998, s.1353-60. (N. Şahal ile)
•
Mechanical Performance of New and Naturally Weathered Bituminous and Synthetic
Single-Ply Roofing Membranes, Proceedings of Forth International Symposium on
Roofing Technology, National Roofing Constructors Association-NRCA ve National
Institute of Standards and Technology-NIST, Rosemont, USA, 1997.
•
The Simulations of the Thermal Performance of Retrofitted Existing Residential
Buildings in Đstanbul With Micro-DOE-2.1E Computer Program, The Proceedings of
5th International IBPSA Conference: Building Simulation 97, Ed. Spitler J.D., Hensen
J.L.M., Chech Technical University, Prag, 1997, s. 363-371. (A. Tavil ve N. Şahal ile)
•
Income Distribution and the Financial Feasibility of Low-Income Housing Production
in Turkey, Proceeding of Istanbul Workshops, Housing for Low Income Groups,
Habitad II, 10-13 Haziran 1996, Đstanbul
•
A Small Scale Experimental Study for Natural Weathering and Testing of
Waterproofing Membranes Used for Roofing, Lifespan of Buildings, V.II, XIth
International Congress Proceedings, CIB'89, CSTB, Paris, France, 1989, s. 462-70.
•
Development of Window Systems and Standards in Regard to Energy and Cost
Efficiency, The Proceedings of the 10th CIB Congress, Vol.6, National Bureau of
Standards (NBS), Washington D.C.,ABD, 1986, s. 2586-2593.
•
Financial and Technical Feasibilities and Problems of Staging of Low Cost Hosing in
Turkey, The Proceedings of The Third International Symposium on Building
Economics. Vol.5, CIB Working Comission W55, National Research Council of
Canada, Ottowa, Kanada, 1984, s. 52-61.
•
A Method for Selecting Building Products to Perform the Same Functions Required by
User, The Proceedings of the Seventh CIB Congress and General Assembly, Vol.C,
Building Research Station, Garston, Đngiltere, 1977, s. 151-168.
6
7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
•
Örme Duvar Ürünlerinin Yaşam Dönemi Değerlendirmesi - Hafif Beton Bloklar,
Mimarlıkta Malzeme Sayı 11, Kış 2008 (2009/1), ISSN 1306 - 6501, s.76-82. (Edis E.,
Kuş H., ile)
•
Mimarlık Alanında Öğretim-Öğrenim, Mimar.ist, No.27, Mart 2008, Đstanbul, s.69-75.
•
Mimari Yapısal Ögelerin Tasarımında ‘Teknoloji-Tasarım’ Etkileşimi, ĐTÜ Dergisi/a,
Mimarlık Planlama Tasarım, Cilt:6, Sayı.1, Đstanbul, 2008, s. 31-42.
•
Yapı Elemanlarında Isı Yalıtımı Ekonomisi ve Malzeme Kalınlığının Isı
Geçirgenliğine Marjinal Etkisi, Đstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, Cilt 52, Sayı 1-2,
Đstanbul Teknik Üniversitesi, 1994, sayfa 91-105.
7.5. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
•
Đşlenmemiş Doğal Malzemeler ile Üretilen Isı Đletkenliği Düşük Çağdaş Yapı
Malzemelerinin Isıl Performansları, Üretimlerinde Enerji Tüketimi ve CO2
Yayınımının Değerlendirilmesi, 4.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi,
TMMOB Mimarlar Odası, Đstanbul Büyükkent Şubesi, 11-14 Kasım 2008. Kongre
Bildirileri Kitabı, s. 376-392, ISB 978 -9944-89-633-7, Kasım 2008. (Ö. Göçer, E.Edis,
H.Kuş ile)
•
Gözenekli Hafif Beton Bloklarla Dış Duvar Tasarımında Higrotermal Performans
Enformasyonu, 3.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, Kongre Bildirileri, TMMOB,
Mimarlar Odası, Đstanbul Büyük Kent Şubesi, Istanbul, Kasım 2006, s. 310-322 (E.
Edis ve H. Kuş ile)
•
Bina Toprak Altı Dış Kabuk Sistemlerinde Kullanılan Bitümlü Su Yalıtım Örtülerinin
Basınçlı Su Etkisi Altında Geçirimsizlik Dayanımının Belirlenmesi Đçin Bir Yöntem, 3.
Isı-Ses-Su ve Yangın Yalıtımı Sempozyumu, Đstanbul Aralık 1999 (Şahal N. Đle)
•
Mevcut Konutlarda Isı Korunumu Önlemlerinin Enerji ve Ekonomik Etkinliği, Türkiye
7. Enerji Kongresi, Enerjide Verimlilik, Cilt IV, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli
Komitesi, Ankara, Eylül 1997, s.93-108. (A. Tavil ve N. Şahal ile).
•
Orta Avrupa Ülkeleri, Đngiltere ve Amerika'da Mimarlık Bölümleri, Programları ve
Strüktürel Yaklaşımlar, Mimarlık Eğitimi, Derleyen Y. Al, N. Teymur, TMMOB
Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, Ankara, 1997, s. 189-218
•
Dış Kabuk Sistemleri, Katmanlaşma ve Birleşim Olanakları, Yapılarda Dış Kabuk
Sempozyumu, Yapı Endüstri Merkezi, Đstanbul, 1995, s.1-23.
•
Mimarlık ve Mimarlık Bilimi: Mimarlıkta ve Mimarlık Eğitiminde Bilimle
Bütünleşme, Mimarlık Eğitimi Forum1: Nasıl Bir Gelecek?, ĐTÜ Mimarlık Fakültesi,
Cenkler Matbaası, Đstanbul, 1995, s. 127-41.
7
•
Hücreli Polimer Isı Yalıtımları ve Yaşlanma, Sempozyum, Bildiriler, Isı ve Su
Yalıtımında Yenilikler, Yapı Endüstri Merkezi, Đstanbul, 20 Ocak 1994, s.1-24.
•
Türkiye'de Ulusal Düzeyde Konut Gereksinimi-Đstemi ve Finanslama Olanaklarına
Gelir Açısından Bir Bakış, Sempozyum, Türkiye'de Konut Đhtiyacının Karşılanmasında
Uygulanan Yaklaşımların Değerlendirilmesi, ĐTÜ, Mimarlık Fakültesi, Đstanbul, 1981.
•
Yapı Gereksinmesinin Ekonomik Varlığı ve Tasarımda Maliyet Planlaması, Birinci
Mimarlık Bilimleri Kongresi, ODTÜ, Mimarlık Fakültesi, Çevre Yapı ve Tasarım,
derleyen M. Pultar, Ankara, 1979.
•
Konut Birimi Alanı Üzerine Bir Değerlendirme, 3.Yapı Üretimi Kongresi, TMMOB,
Đnşaat Mühendisleri Odası, Đzmir Şubesi, Đzmir, l979.
•
Proje Düzeyinde Bina Planlama ve Proğramlaması Üzerine Bir Uygulama (Bina
Proğramlama Semineri, ĐTÜ, Mimarlık Fakültesi,1978), Bina Proğramlama,
TÜBĐTAK, Yapı Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1979.
7.6. Diğer Yayınlar
Kitaplar
•
Türkiye'de Konut Sorunu ve Ekonomik Sınırlamalar Đçinde Konut Üretimini
Finanslama Olanakları, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Đnşaat ve Mimarlık Fakültesi,
Trabzon, 1981.
•
Yapı Üretiminde Endüstrileşme, Boyutsal ve Modüler Eşgüdüm, Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Đnşaat ve Mimarlık Fakültesi, Trabzon, 1979.
•
Yapım Sistemlerinin Seçimi için Bir Yöntem, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Baskı
Atölyesi, Trabzon, 1976.
Tamamlayici ders notlar (örnekler)
•
Yığma ve Đskelet Taşıyıcı Sistemler ve Sistem Bileşenleri, Tamamlayıcı Ders Notları,
Yapı Elemanları: Yapı Bilgisi II, ĐTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 1994
•
Taşıyıcı olmayan Duvarlar, Tamamlayıcı Ders Notları, Yapı Elemanları: Yapı Bilgisi
II, ĐTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 1994.
Makaleler
•
Bina Toprak Altı Dış Kabuk Sistemlerinde Kullanılan Bitümlü Su Yalıtım Örtülerinin
Basınçlı Su Etkisi Altında Geçirimsizlik Dayanımının Belirlenmesi Đçin Bir Yöntem,
Đzolasyon Dünyası, Mayıs/Haziran 2000, Sayı 23, Đstanbul. Sayfa 26-32. (Şahal N.
Đle)
•
Mevcut Konutlarda Yapı Dış Kabuğunun Enerji Etkin Yenilenerek Geliştirilmesi,
Yalıtım Dergisi, 1997, s. 24-29. (A. Tavil ve N. Şahal ile).
8
•
The Up-Side Down Roofing System for Better Protection of Waterproofing Materials
in Flat Roofs, Albenaa, Vol. 6, No. 35, Riyadh, KSA, 1987, s. 73-76.
•
Mimarlık Eğitimine Yapı Üretimi Açısından Bakış, Mimarlık Bülteni 1, 1976.
Bildiriler
•
Mevcut Konutlarda Yapı Dış Kabuğunun Enerji Etkin Yenilenerek Geliştirilmesi,
Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı Semineri, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi, Đstanbul, 1920 Şubat 1997. (A. Tavil ve N. Şahal ile).
•
Hazır Yapı Ürünlerini Yatay ve Düşey Taşıma Sorunları, Mimarlık ve Teknoloji
Simpozyumu, KTÜ, Mimarlık Bölümü, Trabzon, 1982.
•
Yapı Üretiminde Hazır Yapı Ürünlerini Uygulama Sorunlarì Mimarlık ve Teknoloji
Simpozyumu, KTÜ, Mimarlık Bölümü,Trabzon, 1982.
•
Türkiye'de Konut Üretimini Finanslama Olanakları Endüstrileşme Etkileşimi,.
Mimarlık ve Teknoloji Simpozyumu, KTÜ, Mimarlìk Bölümü, Trabzon, 1982.
•
Türkiye'de Ulusal Ekonomi Çerçevesinde Toplu Konut Kanunu'nun Getirdiği
Finanslama Olanakları, Mimarlık ve Ekonomi Toplu Çalışması, KTÜ, Mimarlìk
Bölümü, Trabzon, 1981.
8. Projeler
8.1. Araştırma Projeleri:
•
Pomza Taşı Agregalı Beton Bloklarla Yapılan Dış Duvarların Isıl ve
Nemsel Performansı, Yaşam Dönemi Enerji ve Ekonomik Etkinliği
Proje Yürütücüsü (P.I.)
Araştırma Görevlileri
:
:
Araştırmayı Veren Kurum :
TÜBĐTAK,
Araştırma Projesi
TÜBĐTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik
Araştirma Projesi
Mart 2008
:
Araştrma Başlama Tarihi :
•
Yapı Elemanlarının Birleşimlerinde Isıl ve Nem ile Đlgili Optimum
Performans Gösterecek Seçeneklerin Geliştirilmesi
Proje Yürütücüsü (P.I.)
Araştırma Görevlileri
Araştırmayı Veren Kurum
Araştırma Projesi
Rapor
•
Doç.Dr. Hülya Kuş,
Prof.Dr. Ertan Özkan, Y.Doç.Dr. Ecem Edis,
Y.Doç.Dr. Özgür Göçer
:
:
:
:
:
.Dr. Ertan Özkan,
Dr. Cem Altun
TÜBĐTAK, Đnşaat Teknolojileri Grubu
INTAG 234, 1998-2000
2. Rapor verilmiştir.
Mevcut Konutların Rehabilitasyonunda Yapı Dış Kabuğunun Enerji Etkin
Yenilenerek Geliştirilmesi,
9
•
Proje Yürütücüsü (P.I.)
:
Prof.Dr. Ertan Özkan,
Araştırma Görevlileri
:
C. Altun, A. Tavil, N. Şahal, H. Kuş
Araştırmayı Veren Kurum :
TÜBĐTAK, Đnşaat Teknolojileri Grubu
Alan
Araştırma Projesi
:
:
Toplu Konut Sorununun Mühendislik Boyutu
INTAG/TOKĐ 223, Nisan 1994-Mart 1996.
Son raporun veriliş tarihi
:
Mart 1997, 660 sayfa.
Investigation of Roofing and Roofing Insulation Materials in the Hot-Dry
Climate of Saudi Arabia.
Başkan (P.I.)
Araştırmaya katılanlar
:
:
Araştırmayı Veren Kurum :
Araştırma Projesi
Son raporun veriliş tarihi
•
:
:
Doç.Dr. Ertan Özkan,
Dr. Salim Al-Deab, Dr, Abdul Rahman AlTassan, Arch. Eng. Kemal Nasır
King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST),,Riyadh, KSA
AR-09-035, Aralìk 1987-Aralık 1991.
Mart 1992, 1600 sayfa.
Preliminary Investigation of Temperature Attainment and Degradation of
Naturally Weathered Waterproofing Membranes,
KSU, College of Architecture and Planning, Riyadh, 1987-1990.
•
Türkiye'de Sosyal Konutların Alan ve Yapı Elemanları Düzeylerinde
Maliyet Analizleri,
KTÜ, Mimarlık Bölümü, Trabzon, 1980-1982.
8.2. Mimarlık - Şehircilik Projeleri
•
Çorlu askeri hastanesine ek poliklinik ve intaniye servisi projesi, 1966.
•
Edirne, askeri lojman ve sınır karakolu inşaat kontrolluğu, 1965-1967
•
Kırklareli Halk Bankası ve lojmanı projesi ve uygulama projeleri, Halk Bankası, 1966.
•
Trabzon, Özel Soğuksu Kolleji mimari ve uygulama projesi ve inşaat kontrolluğu,
1974-1978.
9. Đdari Görevler
• Mühendislik & Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Beykent Üniversitesi, 2003-2005.
• Mimarlık Bölümü Başkanı, Mühendislik & Mimarlık Fakültesi, Beykent Üniversitesi,
1999 – ---• Yapı Araştırma Merkezi (YAM), ĐTÜ Müdür Yardımcısı 1994-99.
• Yapı Elemanları Birimi Yürütücüsü, ĐTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,
1994-1999
10
10.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler
•
Yapı Araştırma Kurumu (YAK), Đstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,
Đstanbul, (1975-1982)
•
Mimari Planlama ve Tasarım Enstitüsü, ĐTÜ, Mimarlık Fakültesi, Đstanbul, (1978-82).
•
International Council for Building Research and Documentation (CIB), Bouwcentrum,
Rotterdam, the Netherlands (1989 yılına kadar).
•
CIB Working Commission W55: Building Economics.
•
CIB Working Commission W83: Committee on Membrane Roofing System.
11. Ödüller
•
•
•
UNESCO – UNDP Bursu: University of Liverpool, Department of Building
Engineering, England, 1977.
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yer Bilimleri ve Orman Fakültesi proje yarışmasında
ikincilik ödülü (Mimar Mustafa Polatoğlu ile, 1972.
Hollanda Hükümeti Bursu: Bouwcentrum, International Education, 1974.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki
tabloyu doldurunuz.
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
2007-2008
Güz
Arch.Technology II, (A, B)*1/2
Arch.Technology IV
Int. Arch.Technology I
Building Materials, Arch.
Building Materials, Int.Arch.
4/4
2/2
3/4
3/4
3/4
2007-2008
Bahar
Arch.Technology I.
Arch.Technology III
Arch.Technology V
Int.Arch.Techchnology II (1/2)
4/4
4/4
4/4
2/2
2008-2009
Güz
Arch.Technology II, (1/2) *2
Arch.Technology IV (1/2)
Int. Arch.Technology I
Building Materials
4/4
2/2
4/3
4/3
2008-2009
Bahar
Arch.Technology I,
4/4
Haftalık
Öğrenci
Sayısı
11
Arch.Technology III
Arch.Technology V
Thesis Jury
13. Đletişim Bilgileri
E-Mail Adresi: [email protected]
4/4
4/4
-

Benzer belgeler