1 ANDENGINE OYUN MOTORU 1 Kurulum 1 Android

Transkript

1 ANDENGINE OYUN MOTORU 1 Kurulum 1 Android
İÇİNDEKİLER
VII
İÇİNDEKİLER
1 ANDENGINE OYUN MOTORU 1
Kurulum 1
Android SDK ve Emulatör Kurulumu 2
AndEngine ve Box2D Kurulumu 6
Başlarken 8
AndEngine & Box2D Nedir? AndEngine Proje Oluşturma & Çalıştırma 9
11
Aktiviteler 15
BaseGameActivity 15
Diğer Aktiviteler 2 ORTAK KULLANIMLAR Alan/Kamera Nesneleri 19
23
23
Camera Sınıfı 24
BoundCamera ve CameraFactory Sınıfı 28
ZoomCamera ve SmoothCamera Sınıfı 30
Scene (Sahne) Nesneleri CameraScene Sınıfı 33
37
Options Sınıfları 40
EngineOptions Sınıfı 40
WakeLockOptions, TouchOptions ve Diğer Sınıflar 44
Örnek Uygulama 47
3 GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA 49
Yardımcı Nesneler 49
Texture Sınıfı 49
TextureRegion Sınıfı 52
Sprite Sınıfı 54
AnimatedSprite Sınıfı 56
VIII
ANDROID OYUN PROGRAMLAMA
Görüntü Objeleri Line ve Rectangle Kullanımı 59
59
Resim Oluşturma 65
Animasyon Oluşturma 72
Menü Oluşturma 81
Metinsel Objeler 98
BuildableTexture Nesnesi 98
Font Nesnesi 100
ChangeableText Nesnesi 104
4 ÇOKLU DOKUNMATİK (MULTI-TOUCH) Multi-Touch Programlama 109
109
Dokunmaları (Touch) Yönet 110
Örnek Uygulama 113
5 SENSÖRLER 125
Sensör Kullanımı 125
6 FİZİK MOTORU 137
Box2D Nedir? 137
Box2D Kurulumu 138
Yardımcı Nesneler 138
Body Sınıfı 139
Contact, Fixture Sınıfları 146
Joint, RevoluteJointDef, LineJoint Sınıfları 148
PhysicsWorld, PhysicsFactory Sınıfları 152
PhysicsConnector, PhysicsConnectorManager Sınıfları 159
Örnek Uygulamalar 162
Fiziksel Nesneler 163
Hız, Ağırlık ve Çarpışmalar 169
Eklem Oluşturma 194
İÇİNDEKİLER
7 SES (SOUND & MUSIC) DOSYALARI Ses (Sound) nesneleri 199
199
Sound ve SoundFactory Sınıfları 199
SoundManager ve BaseAudioManager Sınıfları 203
Müzik (Music) Nesneleri 204
Music Sınıfı 205
MusicFactory Sınıfı 207
Örnek Uygulama 208
8 PARÇACIK (PARTICLE) KAVRAMI Yardımcı Nesneler 219
219
ParticleSystem Sınıfı 220
CircleOutlineParticleEmitter Sınıfı 227
Örnek Uygulamalar 229
9 ÖRNEK OYUNLAR 253
Giriş 253
Dungeon 254
FlappyBird 272
IX
X
ANDROID OYUN PROGRAMLAMA

Benzer belgeler