TÜMOSAN MOTOR ve TRAKTÖR HALKA ARZ BİLGİLENDİRME

Transkript

TÜMOSAN MOTOR ve TRAKTÖR HALKA ARZ BİLGİLENDİRME
TÜMOSAN Motor ve Traktör Halka Arzı
TÜMOSAN MOTOR ve TRAKTÖR HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU
Halka Arz Bilgileri
HALKA ARZ BİLGİLERİ
Halka Arz Öncesi Sermaye
105.000.000 TL
Sermaye Arttırımı
10.000.000 TL
Ortak Satışı
20.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Sermaye
115.000.000 TL
Halka Arz Fiyatı
4,00 TL
Halka Arz Büyüklüğü
120.000.000 TL
Sermaye Artırımı
40.000.000 TL
Ortak Satışı
80.000.000 TL
Halka Arz Öncesi Piyasa Değeri
420.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri
460.000.000 TL
Arz Yöntemi
En İyi Gayret Aracılığı İle Sabit Fiyatla Talep Toplama
Tahsisatlar
%90 Yurtiçi Biraysel, %10 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı
Satmama Taahhüdü
Ortaklar sahip oldukları payları 180 gün boyunca
satmama, Şirket 180 gün süreyle bedelli sermaye
arttırımı yapmama tahhüdünde bulunmuştur.
Tahmini Zaman Planı
12.11.2012 / 14:00
Konsorsiyum katılım bildirimi
12.11.2012 / 17:00-18:00
Aracılık ve Konsorsiyum sözleşmesinin imzalanması
15.11.2012
SPK ONAYI
28-29-30.11.2012
Talep Toplama
1
TÜMOSAN Motor ve Traktör Halka Arzı
ÇATI ŞİRKET-Albayrak Grubu
 Albayrak Grubu 1952 yılında inşaat sektöründe başladığı faaliyetlerini bugün; 6 farklı sektörde 20’den fazla
şirketle sürdürmektedir.
 Grubun faaliyette bulunduğu sektörler;
 Hizmet Sektörü: Çöp toplama, sayaç okuma, faturalandırma
 Taahhüt-Gayrimenkul: Grup, yakın geçmişte aralarında İstanbul Taksim Metrosu ve birçok konut
projesinin bulunduğu önemli işlere imza atmıştır.
 Lojistik: Albayrak Grubu; 2.500 araçlık filosu ile bugün ülkenin en büyük şehir içi servis
firmalarından biridir.
 Sanayi: Tekstil, kağıt, traktör, döküm ve araç üstü ekipman alanlarında faaliyet gösterilmektedir.
 Medya: Albayrak Grubu’nun bünyesinde, yayın hayatına 1995’te başlayan Yeni Şafak Gazetesi ile
2007’den beri yayın yapan TV Net televizyonu bulunmaktadır.
 Turizm: Giresun’da faaliyet gösteren Otelin yanında grubun Marmaris ve Didim’de tatil köyü
projeleri bulunmaktadır
2
TÜMOSAN Motor ve Traktör Halka Arzı
Tarım Sektörü
 Türkiye’de 38 milyon hektar tarım arazisi bulunmaktadır. Ülkemiz 24 milyon hektar işlenen tarım alanı ile
dünyanın ilk 15 ülkesi arasında yer almaktadır.
 2011 yılı itibarıyla Tarımsal Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) 61,8 milyar $ ile toplam GSYİH’dan %8,0 pay
almıştır. Türkiye dünyanın 7. büyük tarım ekonomisine sahiptir.
 Tarımsal üretimin yıllık ortalama bileşik büyümesi 2002-2011 arası dönemde %11,2 olurken aynı dönemde
GSYİH büyümesi ise %14,4 seviyesindedir.
 Tarım ürünleri 2011 itibarıyla Türkiye’nin dış ticaretinden %3,7 oranında pay alırken 2002 – 2011
döneminde tarım ürünleri ithalatı %20,7 , ihracatı ise %12,8 yıllık ortalama bileşik büyüme göstermiştir.
 Türkiye birçok tarım ürününün üretiminde dünyada ilk 10’da bulunmaktadır: Fındık(1), Karpuz(2), Şeker
Pancarı (4), Domates (4), Mandalina(4), Arpa(6), Üzüm(6), Buğday(10).
 Türkiye’nin genel tarımsal yapısı gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında; parçalanmış arazi yapısı, sınırlı işletme
büyüklüğü, eksik girdi kullanımı dikkat çekmektedir.
 Ülkemizde ortalama işletme büyüklüğü 6,8 hektar seviyesindeyken Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama
işletme büyüklüğü 17,4 hektar seviyesindedir.
 Parçalı arazi yapısı ve ülkedeki tarım arazisine oranla yüksek işletme sayısının sonucu olarak mevcut
işletmelerin %83’ü 10 hektardan daha küçük araziler üzerinde faaliyet göstermektedir.
 İşletmelerin tarım arazileri parçalı yapıya sahiptir. İşlenen toplam arazinin %45’i 4 – 9 parçalıdır. Arazilerin
sadece %11’i tek parçadır.
 Tarım Bakanlığı tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesi ve mevcut yapının düzeltilerek
toplulaştırılma yoluyla ortalama işletme büyüklüklerinin artırılmasını öncelikli konular arasında
değerlendirmektedir.
 2002 yılında tarıma 1,8 milyar $ seviyesinde kaynak ayırılırken yıllık %14 ortalama bileşik büyüme ile kaynak
tutarı 2011 yılında 5,8 milyar $ seviyesine ulaşmıştır. 2009 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz sonrası
yeniden düzenlenen teşvik ve destek programı ile kaynaklar ve GSYİH içindeki payları artmaktadır. Son iki
yılda ayrılan kaynaklarda yıllık büyüme %15’e yaklaşmıştır.
 Tarıma ayrılan kaynaklar içinde Ziraat Bankası aracılığıyla 2004 yılından bu yana verilen tarımsal kredi faiz
desteği, 2011 yılında tahmini 400 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır.
 Traktör alımlarında 35 bin TL’ye kadar kredi faizinin %50’si , 35bin TL – 500 bin TL aralığında ise kredi
faizinin %25’i teşvik kapsamında devlet tarafından karşılanmaktadır.
 Tarla uygulamalarında çalışma süreleri ve tarımsal istihdam azalırken artan nüfusun ihtiyaçlarının
karşılanması tarımda verimlik artışını zorunlu kılmaktadır. Bunun en önemli sonucu, insan gücüne dayalı
uygulamaların yerini mekanizasyona dayalı uygulamalara bırakmasıdır.
3
TÜMOSAN Motor ve Traktör Halka Arzı
Traktör Sanayi
 70 milyar dolar büyüklüğe sahip dünya tarım makineleri pazarında yaklaşık %30 pay ile traktör segmenti ilk
sırada gelmektedir.
 Dünyada nüfus, işlenen tarım arazisi ve tarım ekonomisi sıralamalarında en üst sırada yer alan Çin ve
Hindistan, dünya traktör pazarı büyüklüğünde de liderdir.
 2011 yılında dünyada 1,5 milyon traktör satışı gerçekleşirken, bu satışların yaklaşık %65’i Çin ve
Hindistan’da gerçekleşmiştir.
 Türkiye, 2011’de Çin, Hindistan ve ABD’nin ardından dünyanın en büyük 4. traktör pazarı konumuna
gelmiştir.
 Dünyada nüfus artışına paralel olarak beslenme ihtiyacı da artmaktadır. Tüm dünyada artan işletme
büyüklüklerine karşın özellikle gelişmiş ülkelerde yatay seyreden tarım istihdamı, tarımda verimlilik artışı
yanında hem traktör ihtiyacını artırmakta hem de mevcut traktörlerin daha yüksek motor gücüne sahip
traktörlerle yenilenmesini gerektirmektedir.
 2011 yılı itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyon adet traktör bulunmaktadır. Traktör parkının 1980-2011
döneminde yıllık ortalama bileşik büyümesi %5 seviyesindedir.
 Türkiye traktör parkının yaş ortalaması 23’tür. Ülkemiz şartlarında (yıllık ortalama 500 saat çalışma) azami
ömür olarak sayılabilecek 25 yaş ve üzerindeki traktörler 704 bin adet ile toplam traktör parkının %48’ini
oluştururken, bu gruptaki traktörlerin yaş ortalaması ise 34’ün üzerindedir.
 Avrupa’da yıllık 1.000 saat çalışma ile ortalama traktör ekonomik ömrü 10 yıl olarak değerlendirilmektedir.
Türkiye’de 10 yaşından büyük traktör sayısı 1,2 milyon adet ve toplam parkın %80’idir.
 Türkiye’nin yıllık traktör üretim kapasitesi 100 bin adedin üzerindedir. 2001 – 2011 döneminde traktör
üretiminin yıllık ortalama bileşik büyüme oranı %15 olmuştur. 2011 yılı yaklaşık 63 bin adet ile traktör
üretiminin en yüksek seviyeye ulaştığı yıl olmuştur.
 2012 yılının ilk yarısında iç pazardaki talebin daralmasına karşın, ihracata yönelik üretim artışı ile 2011 yılının
aynı dönemindeki üretim seviyesi korunmuştur.
 Traktör ihracatı 2003 yılından itibaren artmaya başlayarak yıllık 10 bin adedi aşmıştır.
 2012 yılının ilk yarısında yaklaşık 9 bin adet traktörle bir önceki yılın tamamına yakın ihracat
gerçekleştirilmiştir.
 İthalat 2011 yılında yaklaşık 15 bin adet traktörle en yüksek seviyesine ulaşmıştır. İthal traktörler; i)
Türkiye’de kullanımı sınırlı bahçe tipi traktörlerden ii) Türkiye’de üretimi sınırlı olan 100 hp ve üzeri
modellerden iii)yerli üretimle fiyat rekabeti yaratabilecek düşük beygirli tarla traktörlerinden oluşmaktadır.
4
TÜMOSAN Motor ve Traktör Halka Arzı
 Mevcut traktör parkının %60’ını Massey Ferguson ve Fiat marka traktörler oluşturmaktadır.
 Son yıllarda satışlarını artıran Tümosan parktaki 31 bin traktörü ile %2 paya sahiptir.
 Son yıllarda hızla gelişen traktör pazarında, 2001 yılında sadece 4 marka varken, bugün 11 ülkeden 25 firma
30 farklı marka ile pazarda faaldir. Markalarının sadece 5 tanesi yerli üretime dayalı geri kalanı ithaldir.
 Türkiye’de satılan traktör markaları arasında kendi motorunu imal edebilen üretici sayısı sadece 2’dir. Bu
markaların 2011 yılı itibarıyla toplam pazar payı 60’ın üzerindedir.
 2013 yılında devreye girmesi beklenen hurda teşviki ile gelecek yıllarda satışların yıllık 50 bin adedi aşması
beklenmektedir.
 2013 ve izleyen iki yılın seçim yılı olması, tarımsal desteklerde artış beklentisini güçlendirmektedir.
 2001 yılından itibaren çevreye duyarlı üretim zorunluluğu getiren yasa uygulamalarının devamı olarak 2014
yılında Avrupa Birliği Emisyon Standardı Stage IV motor kullanımı zorunlu hale gelecektir.
 Arazilerin toplulaşması ile tarımsal işletmelerin büyümesi sonucunda mekanizasyon artmaktadır.
 Mevcut traktör parkının yaşlılığı nedeniyle yenileme ihtiyacı her yıl artmaktadır.
 Tarımsal işletmelerin sadece %28’inin kendi traktörüne sahiptir.
5
TÜMOSAN Motor ve Traktör Halka Arzı
TÜMOSAN
Tarihçe
1976
Tümosan, Makine ve Kimya Endüstri Kurumu (MKEK), Türkiye Zirai Donatım
Kurumu (TZDK), Şekerbank, Türkiye Denizcilik Bankası ve Devlet Sanayi ve İşçi
Yatırım Bankasının iştirakiyle Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak; traktör üretimi ve
hafif hizmet, kamyon ve ağır kamyonlar için dizel motorları üretmek amacıyla
kurulmuştur.
1977
Traktör ve dizel motorları üretimi için İtalyan FIAT Firması ile lisans anlaşması
yapılarak 49-142 hp aralığında 3, 4 ve 6 silindirli dizel motor ve 8 tip traktör
üretim lisansına sahip olunmuştur.
1981
Konya’da motor montaj ve test atölyesi tamamlanarak motor üretimine
başlanmıştır.
1983
Traktör montaj atölyesi tamamlanarak Traktör üretimine başlanmıştır.
1986
Traktör mekanik atölyesi tamamlanmıştır.
1987
Motor bloğu, silindir kafası, ana yatak kep imalat hatları yatırımı tamamlanarak
yerli motor üretimine başlanmıştır.
1987 – 1992
1988 yılında FIAT Firması ile lisans anlaşması sona ermiş ve Tümosan izleyen
yıllarda kendi markası ile dizel motor ve traktör üretimine devam etmiştir. 19871992 yıllarında Traktör üretimine ara verilmiş sadece motor üretimi yapılmıştır.
1993
Traktör üretimine yeniden başlanmıştır
1998
Özelleştirme programı kapsamına alınmıştır.
2000
Özelleştirme ihalesi tamamlanmış ancak alıcı firmaların sözleşme imzalamaması
nedeniyle ihale sonuçlandırılamamıştır.
2004
İkinci özelleştirme ihalesi sonucunda Albayrak Grubu şirketlerinden Alçelik
tarafından satın alınmıştır.
6
TÜMOSAN Motor ve Traktör Halka Arzı
Üretim – Genel
 2011 İSO-500 listesinde 185. sırada yer alan Tümosan,
Konya’da mülkiyeti kendisine ait 1,6 milyon metrekare
üzerinde 93 bin metrekare kapalı alanda dizel motor ve traktör
üretimi yapmaktadır.
Üretim Kapasitesi
Tek Vardiya
Üç Vardiya
25.000
30.000
30.000
159.300
75.000
90.000
90.000
477.000
Dizel Motor
Motor Bloğu
 Türkiye’nin tek çatı altında en büyük üretim kapasitesine sahip
olan Şirket, ihtiyaç halinde kapasite artırımını, ek arsa yatırımı Silindir Kafası
yapmaksızın mevcut kompleks üzerinde gerçekleştirme Ana Yatak Kepi
imkanına sahiptir.
 Dizel Motor üretim kapasitesi üç vardiyada yıllık 75.000 adettir. 50-85 hp arası 3 silindir ve 75 – 115 hp arası
4 silindirli dizel motor üretilmektedir.
 Traktör üretim kapasitesi üç vardiyada yıllık 45.000 adettir. 48-105 hp aralığında 10 seride, 22 ana model
altında 174 farklı model traktör üretilmektedir.
 Fabrikada 100’ü beyaz yakalı, 255’i mavi yakalı toplam 355 personel görev yapmaktadır.
 Özelleştirme sonrası yapılan makine teçhizat yatırımıyla üretim teknolojisi yenilenmiştir.
 Tesislerin kurulu olduğu Konya; i) Traktör talebinin yaklaşık %35’ini oluşturan; Akdeniz, G.Doğu Anadolu ve
Orta Anadolu’ya yakınlığı ii) Kara ve demiryollarının kesişim noktasında bulunması iii) Şirket’in yurt içinden
yaptığı malzeme tedarikinde, yaklaşık %20 ile en yüksek paya sahip il olması avantajlarına sahiptir.
 %80’in üzerinde yerli malzeme kullanımı sayesinde rekabetçi fiyatlama.
 Tümosan, Türkiye’nin ilk dizel motor üreticisi olup, 1981 yılından bu yana aralıksız üretim yapılmaktadır. Son
30 yılda toplam 170 bin adet dizel motor üretimi gerçekleştirilmiştir.
 2014 yılında uygulamaya alınacak Avrupa Birliği emisyon standardı Stage IV’e uygun dizel motorlu traktör
üretiminde son test aşamasına gelinmiştir.
 Tümosan ayrıca ürün geliştirme çalışmaları da yamaktadır. Şirket pamuk toplama ve ilaçlama makinalarının
yanında uzun vadede forklift, biçerdöver ve telehandler üretimleri gerçekleştirmek için de çalışmalar
yapmaktadır.
7
TÜMOSAN Motor ve Traktör Halka Arzı
Satışlar
Beygir Gücü – HP
Pazar Payı (Adet Bazlı)
Cirodaki Payı
50 – 59
60 – 69
70 – 79
80 – 89
90 – 99
9%
9%
29%
24%
44%
11%
8%
29%
18%
35%
 Üretimin başladığı yıldan 2004’te yapılan özelleştirmesine kadar geçen 18 yılda toplam 10.046 traktör
üreten Tümosan, sadece 2011 yılında 10 bin adedin üzerinde traktör üretim ve satışını gerçekleştirmiştir.
 Tümosan satışları içinde yüksek karlılığa sahip 90 hp ve üzeri traktörler %28 ile en büyük paya sahiptir.
 Türkiye’de üretimi gerçekleştirilmeyen bu nedenle ithal ürünlerin oluşturduğu 110 hp ve üzeri traktör
segmentinde ilk ürünün lansmanı Ocak 2013’te yapılacaktır. Bu segmentte ithal ürünlere göre sunulacak
fiyat avantajı ile rekabette üstünlük sağlanacaktır.
 Tümosan 2011 itibarıyla 90-100 hp segmentinde yurt içi satışlarda %44 pazar payı ile lider konumdadır.
 2009 yılında 48 yetkili bayi ile Türkiye’nin %60’ına ulaşabilen Tümosan bugün; 11 bölge müdürlüğüne bağlı,
65 ilde 100 noktada sahip olduğu yaygın yetkili bayi ağıyla Türkiye’nin tamamına ulaşmaktadır.
8
TÜMOSAN Motor ve Traktör Halka Arzı
Özet Finansallar
Gelir Tablosu
Gelir Tablosu Ayrıntıları
SATIŞ GELİRLERİ
2009/12
59.000.000
2010/12
181.100.000
2011/06
2012/06
196.000.000 148.300.000 -24,34%
2011/09
2012/09
296.100.000 202.100.000
-31,75%
SMM
49.600.000
146.400.000
153.400.000 119.700.000 -21,97%
227.800.000 163.000.000
-28,45%
BRÜT KAR
9.400.000
15,93%
2.700.000
4,58%
5.000.000
8,47%
0
0,00%
34.700.000
19,16%
24.200.000
13,36%
24.800.000
13,69%
16.300.000
9,00%
FAALİYET KARI
FAVÖK
NET DÖNEM KARI
42.600.000
21,73%
33.400.000
17,04%
36.200.000
18,47%
26.100.000
13,32%
28.600.000
19,29%
18.900.000
12,74%
20.000.000
13,49%
14.600.000
9,84%
-32,86%
-43,41%
-44,75%
-44,06%
68.300.000
23,07%
55.100.000
18,61%
58.000.000
19,59%
41.400.000
13,98%
39.100.000
19,35%
24.900.000
12,32%
26.800.000
13,26%
20.300.000
10,04%
-42,75%
-54,81%
-53,79%
-50,97%
Temettü Politikası
 2012 yılı karından temettü dağıtılması planlanmamaktadır.
 2013 ve izleyen yılların karından düzenli temettü dağıtımı planlanmaktadır.
 Aşağıdaki Tabloda Şirketin 2011 yılsonu verileri ile 2012-2103 yılları beklentileri ile oluşturulmuş çarpan
oranları, sektörün halka açık diğer şirketi Türk Traktör’ün çarpanları ile karşılaştırılmıştır.
TÜMOSAN Halka Arz Sonrası
F/K
FD/FAVÖK
FD/CİRO
PD/DD
2011
8,52
5,98
1,06
3,24
2012T
12,11
8,37
1,31
2,70
9
2013T
7,42
5,24
1,02
1,98
TTRAK
Cari
8,85
7,98
1,17
3,76
Tarihsel Ortalama
6,68
5,57
0,98
2,79
TÜMOSAN Motor ve Traktör Halka Arzı
Bilanço
Dönen Varlıklar, TL
2009
Nakit ve Nakit Benzerleri
2010
2011
2012/06
2012/09
200.000
4.100.000
300.000
300.000
500.000
Ticari Alacaklar
2.400.000
11.900.000
31.500.000
56.800.000
57.200.000
İlişkili Taraflardan Alacaklar
1.100.000
5.000.000
1.000.000
2.100.000
1.200.000
30.700.000
32.200.000
79.900.000
84.000.000
74.300.000
4.500.000
11.200.000
20.100.000
24.100.000
32.500.000
-
-
0
9.400.000
-
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Devir Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar
Toplam Dönen Varlıklar
38.900.000
Duran Varlıklar, TL
64.400.000 132.700.000
2009
Maddi Duran Varlıklar, Net
Maddi Olmayan Duran Varlıklar,
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2011
2012/06
2012/09
35.900.000
37.000.000
82.600.000
73.700.000
75.100.000
100.000
1.300.000
500.000
700.000
700.000
1.800.000
1.700.000
1.700.000
400.000
400.000
-
-
61.000.000
74.700.000
82.400.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
200.000
-
200.000
-
İlişkili Taraflardan Alacaklar
Diğer Duran Varlıklar
2010
176.600.000 165.700.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.600.000
Toplam Duran Varlıklar
42.400.000
40.300.000 145.900.000
149.700.000 158.700.000
Toplam Varlıklar
81.300.000 104.700.000 278.600.000
326.300.000 324.400.000
*2012/09 verileri bağımsız denetimden geçmemiştir.
Kısa Vadeli Yükümlülükler , TL
2009
2010
2011
2012/06
2012/09
Finansal Borçlar
23.100.000
13.700.000
26.100.000
66.500.000
62.200.000
Ticari Borçlar
10.300.000
28.600.000
85.900.000
74.600.000
68.300.000
9.500.000
0
0
2.900.000
2.700.000
İlişkili Taraflara Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
-
-
2.300.000
4.900.000
5.500.000
800.000
3.900.000
5.200.000
6.100.000
5.700.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
100.000
300.000
300.000
500.000
300.000
2.400.000
3.500.000
5.900.000
20.200.000
Borç Karşılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler, TL
2.900.000
46.700.000
48.900.000 123.200.000
2009
Finansal Borçlar
2010
2011
161.300.000 165.000.000
2012/06
2012/09
-
5.900.000
10.200.000
6.900.000
4.500.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
600.000
1.200.000
1.300.000
1.400.000
1.400.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.600.000
-
1.800.000
0
500.000
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.200.000
7.100.000
13.400.000
8.300.000
6.400.000
Özkaynaklar, TL
Ödenmiş Sermaye
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Özel Fonlar
Maddi Duran Varlık Değerleme Fonu
Geçmiş Yıl Zararları
Dönem Net Kârı
2009
2010
2011
2012/06
55.000.000
56.000.000
56.000.000
2012/09
105.000.000 105.000.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1.000.000
-
-
-
-
-
-
39.400.000
39.400.000
39.300.000
-23.700.000 -23.600.000
0
16.300.000
100.000
-7.300.000
-2.400.000 -11.800.000
54.000.000
14.600.000
20.300.000
Toplam Özkaynaklar
32.400.000
48.700.000 142.000.000
156.600.000 152.900.000
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar
81.300.000 104.700.000 278.600.000
326.300.000 324.400.000
İlişkili Taraflardan Alacaklara İlişkin Yapılan Protokol
 Şirket ve ilişkili taraf ortaklıklar arasında yapılan protokole göre 30.09.2012 itibarıyla 82,4 milyon TL olan
alacak tutarı 1 yıl içerisinde şirkete geri ödenecektir.
10
TÜMOSAN Motor ve Traktör Halka Arzı
Halka Arz Teşvikleri
Bonus
(İlave) Hisse
Günlük Alım
Emri
Taahhüdü
2013 Yılı
Mali
Performans
Garantisi
Halka Arzdan Pay Alan
Yatırımcılar
Yatırımcılar halka arzdan satın aldıkları Şirket paylarının
tamamını veya bir kısmını payların İMKB’de işlem
görmeye başlamasından itibaren 90 gün süreyle
hesaplarında tutmaları durumunda, 90 günlük süre
içerisinde hesaplarında herhangi bir gün sonunda
bulunan en düşük Şirket payı üzerinden hesaplanmak
üzere, % 4 bonus (ilave) B grubu hamiline Tümosan
payı almaya hak kazanacaklardır.
Tüm Yatırımcılar
Payların işlem görmeye başladığı gün dahil ilk 10 iş
günü boyunca her gün halka arz fiyatından 2 milyon
adet günlük alım emri sabah açılış seansında sisteme
girilecektir. 10. iş günü sonunda toplam 20 milyon adet
pay için halka arz fiyatından alım emri girilmiş
olacaktır.
Tüm Yatırımcılar
Şirketin hakim ortağı Ereğli Tekstil 2013 mali yılı
FAVÖK ve Net Kar ortalamasının 72,5 milyon TL’nin
altında gerçekleşmesi durumunda, sapmayı telafi
amacıyla bedelsiz hisse dağıtacaktır. Bedelsiz paylar
borsada işlem gören tüm paylara 2013 yıl sonu mali
tabloların açıklanmasının ardından dağıtılacaktır.
Dağıtılacak ilave hisse oranı yüzde 50 ile sınırlı
olacaktır. Dağıtımda halka arza katılmış olma şartı
aranmayacaktır.
Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti;
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
11

Benzer belgeler

Yatırımcı Sunumu Haziran 2013

Yatırımcı Sunumu Haziran 2013 TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. sorumluluk kabul etmemektedir. • İşbu Sunum ve içerdiği bilgiler gizlidir. Sunum’un kısmen dahi olsa çoğaltılması, kopyalanması ve her ne suretle olursa olsun ...

Detaylı