TDS - Polisan

Transkript

TDS - Polisan
ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ
PUR- ACRYL TOP COAT
PAINT
(Top coat glossy paint)
PUR- ACRYL SON KAT BOYA
(Son kat parlak boya)
Revizyon Tarihi : 17.01.2013
Product Description:
Acrylic resin based, two-component, reaction
drying curing with aliphatic isocyanate.
UV resistant, also chemical resistance,
glossy top coat paint
Revizyon No:00
Ürün Tanımı :
Akrilik reçine esaslı, çift komponentli,
reaksiyon kurumalı ve alifatik izosiyanat
sertleştiricisi ile kürlenen, UV dayanımı
yüksek, kimyasal dayanımı olan parlak
sonkat boyadır.
Properties:
Developed specially to protect outdoor
wooden and metal surfaces. Excellent level
performance for all general industrial,
machinery application, steel construction,
metal protection and marine applications.
Used on any wood, metal and mineral
surfaces exposed to water, seawater,
chemicals and corrosion.
Özellikleri :
Özellikle atmosphere açık alanlarda, uv
dayanımı istenen ahşap ve metal yüzeylerin
korunması için geliştirilmiştir. Genel Sanayi,
makine üreticileri, metal korunumu, çelik
konstrüksiyon boyamalarında ve marin
uygulamalarında performansı çok iyidir.
Specifications:
Colour: See katalog
Gloss 60 º: Min. 90 gloss
Density (gr /cm3) : 1.0-1.20 (Up to colour)
Viscosity ( DIN6, 20±2 °C) : 58-62
Spesifikasyonlar :
Renk: Renk kataloğuna bakınız.
Parlaklık 60 º: Min. 90 gloss
Yoğunluk (gr/cm 3) : 1.0-1.2 (Renge göre
değişir)
Viskozite ( DIN6, 20±2 °C) : 58-62
Coverage :
8-10 m²/L kg ( paint+hardener/50 micron
dry film thickness)
Boyanabilen ( Kaplanabilen) Alan :
8-10 m²/ L ( boya+sertleştirici/50 mikron
kuru film kalınlığı)
Dry film thickness: 40-50 micron
Kuru film kalınlığı: 40-50 mikron
Application Temperature : 10 °C - 30 °C
Uygulama sıcaklığı: 10 °C - 30 °C
6 Drying Time ( 20 °C):
8 Kuruma Zamanı ( 20 °C):
9 (23 °C’de ve % 50 bağıl nemde)
7 (23 °C’de ve % 50 humidity)
Dokunma kurumasını: 1-2 saatte
Touch dry: 1-2 hours
Üzerine kat uygulamak için gerekli zaman:
The time needed between coats is minimum
En az 24 saat
24 hours.
Kimyasal dayanıklılığını kazanma süresi: 7
Chemical resistance is reached in 7 days.
gündür.
Application:
a) Surface Preparation:
If to be applied on unprimed surfaces:
Surface must be free of oil and dirt and
should be sanded before application.
Metal surfaces must be sanded at least at
grade Sa21/2 and primed with epoxy or pu
Uygulama:
a) Yüzey Hazırlama:
Yeni boyanacak yüzeyler: Yüzeyden yağ
ve kirler temizlenmeli, uygulanacak yüzey
zımparalanarak boyamaya uygun hale
getirilmelidir.
Metal yüzeyler en az Sa21/2 derecesinde
ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ
anticorrosive primer (6-8) hours.
If to be applied on painted surfaces:
Loose and swelled parts on previously
painted surfaces should be removed. In
order to create a uniform and leveled
surface, it should be filled and sanded with
an epoxy putty. All surfaces should be
cleaned of dusts.
b) Application
After mixing the two components at given
ratio wait for 30 minutes before application.
Surface temperature should be at least 10
°C. Application should not be done around
dew point (between 2-5 °C).
c) Tools: Applied with conventional air
pistol. The air pressure should be 3-4 bar
and, the calibre should be 1,4-1,6 mm or for
small area can be applied with brush or
roller.
Check for formation of bubbles when
applied with a roller, and slightly spread
with soft long haired brush.
Thinning Ratio:
4 part PUR-ACRYL PAINT
1 part PUR-ACRYL PAINT HARDENER
% 15-20 Acrylic thinner
kumlanmalı 6 saat içerisinde epoksi veya
poliüretan
antikorozif
astar
ile
astarlanmalıdır.
Astar
kurumasını
tamamladıktan sonar (6-8 saat sonra) sonkat
uygulamasına geçilir.
Eski boyalı yüzeyler: Yüzeyde bulunan
gevşek kabarmış boyalar temizlenmeli
yüzeydeki seviye bozuklukları epoksi macun
ile doldurulmalı ve zımparalanmalıdır.
Yüzeydeki
tüm
serbest
tozlar
temizlenmelidir.
b) Tatbikat Şekli:
Belirtilen oranlarda karıştırıldıktan sonra ön
reaksiyon için uygulama öncesi 30 dakika
beklenmelidir. Yüzey sıcaklığı en az 10 °C
olmalıdır. Suyun çiğlenme noktası civarında
(2-5 °C aralığında) kesinlikle uygulama
yapılmamalıdır.
c) Kullanılan Aletler: Konvansiyonel tipte
boya tabancası ile hava basıncı 3-4 bar,
meme çapı 1,4-1,6 mm, havasız tabanca,
rulo ve küçük alanlarda fırça kullanılabilir.
Rulo uygulamalarında kabarcık oluşumu
izlenmeli ve eğer varsa yumuşak uzun kıllı
bir fırça ile hafif taramalar yapılmalıdır.
İnceltme / Karışım Oranı :
4 kısım PUR-ACRYL BOYA
Storage Conditions:
1 kısım PUR-ACRYL BOYA
Should be stored in closed packs without SERTLEŞTİRİCİ
being exposed to direct sunlight. The % 15-20 Akrilik tiner
ambient temperature while storage should
be between 10–30 °C. Keep packs closed Depolama Koşulları :
when not in use. Preserve against freezing.
Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı
ambalajlarda,
10-30
C
arasında
Storage stability : Min.1 year
depolayınız. Kullanılmadığında ambalajının
ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.
Packaging (A+B):
1 kg, 3 kg, 20 kg (A+B)
Raf ömrü: Min. 1yıl
Flash point : > 23 C
Ambalaj Bilgisi (A+B) :
1 kg, 3 kg, 20 kg (A+B)
POZ NO: 04.506
Safety Warnings :
S2. Keep out of reach of children.
S16. Keep away from sources of ignition-No Parlama Noktası : > 23 C
smoking
S23.
Do
not
breathe
gas/fumes/vapour/spray.
ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ
S26. In case of contact with eyes, rinse
immediately with plenty of water and seek
medical advice.
S29. Do not empty into drains.
S36/37/39. Wear suitable protective clothing
and eye/face protection.
S46. If swallowed, seek medical advice
immediately and show this container or
label.
S51 . Use only in well-ventilated areas.
R10. Flammable
R20/21. Harmfull by inhalation , in contact
with skin and if swallowed.
R65. Harmful: May cause lung damage if
swallowed.
R66. Repeated exposure may cause
dryness or cracking of the skin.
R67. Vapors may cause drowsiness and
dizziness.
FPB.001-15.1
Güvenlik Uyarıları:
S2. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak
tutun.
S16. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunsigara içmeyin.
S26. Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve
doktora başvurun.
S28. Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice
yıkayın.
S29. Kanalizasyona boşaltmayın.
S36/37/39. Çalışırken uygun koruyucu giysi,
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske
kullanın
S46. Yutulması halinde hemen doktora
başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S51. Sadece iyi havalandırılan yerlerde
kullanınız.
R10. Alevlenebilir.
R20/21. Solunduğunda, yutulduğunda ve
deri ile temasta sağlığa zararlıdır.
R65. Gözleri,solunum sistemini ve cildi tahriş
edicidir.
R66. Tekrarlanan maruz kalmalarda deride
kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R67. Buharları uyuşukluğa ve baş
dönmesine neden olabilir.

Benzer belgeler

TDS - Polisan

TDS - Polisan S2. Keep out of reach of children. S16. Keep away from sources of ignition-No Parlama Noktası : > 23 C smoking S23. Do not breathe gas/fumes/vapour/spray.

Detaylı

TDS - Polisan

TDS - Polisan Boyanabilen ( Kaplanabilen) Alan : 8-10 m²/ L ( boya+sertleştirici/50 mikron kuru film kalınlığı)

Detaylı

ürün teknik bülteni

ürün teknik bülteni Raf ömrü: Min. 1yıl Flash point : > 23 C

Detaylı

Field of application

Field of application ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ anticorrosive primer (6-8) hours. If to be applied on painted surfaces: Loose and swelled parts on previously painted surfaces should be removed. In order to create a uniform a...

Detaylı