Performans Testleri. Antrenör.Nihan DÖNMEZ

Transkript

Performans Testleri. Antrenör.Nihan DÖNMEZ
Performans Testleri
Antrenör
Nihan DÖNMEZ

Yetenek seçimi

Vücut yapısı

Reaksiyon zamanı

Güç ve kuvvet testi

Anaerobik kapasite

Dayanıklılık

Sağlık
testleri
gibi konu başlıkları altında farklı birçok testi
yüzücülere uygulayabiliriz.
Bu testler ile sporcunun branşına ve düzeyine uygun
özellikler temel alınarak fiziksel eksikliklerini belirleme ve
yerine koyma şansı elde edilebilir.
MAKSİMAL TESTLER (AEROBİK TESTLER)
.Genel
dayanıklılık düzeyini
belirlemenin
öncelikli
olarak
amaçlandığı testlerdir.
.Tükenene kadar egzersizin sürdürüldüğü bu test sırasında
maske ve hortum yardımı ile metabolik analizör içine verilen nefes
havasında, oksijen ve karbon dioksit miktarı ölçülür.
.Maksimal
oksijen
tüketim
değeri
Max.VO2
hesaplanır.
Dakikada kullanılan oksijenin litre olarak miktarıdır. Üst düzey bir
Max.VO2;
- yüksek şiddet ve uzun süreli egzersizleri desteklemeye,
- yoğun bir egzersizden sonra çabuk toparlanmaya
- aşırı yorgunluk göstermeksizin daha aktif olmaya,
- önemli antrenman yüklerini desteklemeye,
- uzun süreli yarışmalarda daha başarılı olmaya olanak sağlar.[1]
 BALKE TESTİ
[2]
Sporcular 400 m. vb koşu pistinde 15 dakika boyunca
alabildikleri kadar mesafeyi koşarlar. 15. dakikanın
sonunda en yakın 25 m. not edilir.
VO2max(ml/kg/dk)=
 COOPER TESTİ
2,67 x 15 dakikada koşulan
mesafe(m.)+ 9,6 [3]
[2]
12 dk. testi Dr. Kenneth Cooper, Balke’nin (1963) 15
dk. koşu testi olan orijinalinden geliştirilmiştir. Cooper
testinin 12 dk. ve 1,5 mil versiyonları vardır.
 QUEENS KOLEJ BASAMAK TESTİ
[2]
Sporcular 3 dk. boyunca, bayanlar dakikada 22 ve
erkekler dakikada 24 basamak olmak üzere platforma
çıkıp inerler. Test biter bitmez sporcuların kalp atım
sayıları 5. ve 20.
saniyeler
arasında
15
sn.
süre
ölçülür.

3-DAKİKA BASAMAK TESTİ
[2]
Sporcular ritme alışana kadar metronomu dinlerler ve
hazır
olduklarında
teste
başlarlar.
Denekler
96
vuruş/dk. tempoya ayarlı metronomla yukarı, yukarı,
aşağı,
aşağı
adımlar
alırlar.
Bu
da
dakikada
24
basamağa denk gelir. 3 dk. boyunca basamağa inip
çıkarlar ve son basamaktan sonra oturur pozisyonda
kalp atımları 1 dk. boyunca sayılır.
ANAEROBİK TEST
.Kısa sürede ve maksimum şiddette yapılan fiziksel
aktivitelerde enerji ihtiyacı baskın olarak anaerobik enerji
metabolizmasına
dayanmaktadır.
Anaerobik
özelliği
belirlemeye yönelik testler, çok yüksek şiddetle, birkaç
saniye ya da dakikada yapılan egzersizleri içeren testlerdir.
.Anaerobik performansı ölçen testler genel anlamda
"çok kısa (1-10sn.) " ve "kısa (20-60 sn.) " anaerobik
testler olarak iki grupta incelenebilir.
."Çok
hakkında
kısa"
bilgi
testler
verirken,
"alaktasit
"kısa"
anaerobik
testlerin
"laktasit anaerobik" performansı ölçmektir.
[4]
genel
sistem"
amacı

Wingate anerobik testi (WanT) :
.Diğer
testlerden
performansın
hem
ayırılan
en
laktasit
belirgin
hem
özelliği
de
anaerobik
alaktasit
bileşen
hakkında bilgi verebilmesidir.
. Ayrıca WanT, anaerobik performansı ölçmede geçerliliği,
güvenilirliği ve hassaslığı yüksek düzeyde olan bir testtir.
bisiklet yada kol ergometresinde maksimum eforla 30
süresince,
bireyin
vücut
ağırlığına
göre
saniye
belirlenmiş
bir
dirence karşı pedal çevirmesini gerektirmektedir.
.WanT'de 3 ila 5 saniyedeki en yüksek güç çıktısı "Zirve
Güç“(alaktasit
anaerobik
ortalama
çıktısı
güç
gücü)
"Ortalama
,30
saniye
süresince
Güç“(laktasit
anaerobik
kapasiteyi) , test süresince ulaşılan en düşük güç çıktısı da
"Minimum Güç" olarak tanımlanmaktadır .
[4]
"(Zirve Güç - Minimum Güç) * 100 / Zirve Güç" formülü ile
hesaplanan
"Yorgunluk
İndeksi"
de
(Yİ)
sporcunun
anaerobik özelliklerini yansıtabilmektedir. Yİ yüksek ise
anaerobik alaktasit kapasitenin, Yİ düşük ise anaerobik
laktasit kapasitenin iyi durumda olduğu yorumu yapılabilir.
[4]

Kuvvet-Hız (F-V) Bisiklet Testi
Bu test peak gücü kısa süreli bisiklet veya kol egzersizi ile
belirlemeye
çalışmaktadır.
5
ile
7
sn.
süren
bisiklet
kullanma süresi, farklı ancak sabit fren gücü (direnç) ile
olan 5-8 tekrarlı, tüm eforun kullanıldığı testlerdir.

Margaria Testi
Merdivenleri koşu ile çıkan bireyin peak mekanik gücünü
hesaplayan bir testtir. Denek merdivenleri bir defada
maksimal 2 merdiven alacak şekilde çıkmaktadır.

Dikey Sıçrama Testleri

Sargent Sıçrama
Sargent (1921) tarafından geliştirilmiştir. Ani çökme ve
kolların salınımıyla parmakların bir tahtaya değmesiyle
uygulanmaktadır.
Parmakların
mesafe olarak alınmaktadır.
[5]
ulaştığı
maksimal
dikey

Sprint Koşu Testleri
Bu testler tükenene kadar koşu bandında sprint yaparak
uygulanmaktadır.
Çocuklarda
da
uygulanabilmektedir.
Total anaerobik kapasite hakkında bilgi verebilmektedir.

İzokinetik Anaerobik Bisiklet Testleri
[5]
KAS KUVVET TESTİ
Sporcunun branşına göre diz, omuz … bölgelerinin kas
kuvveti,
dayanıklılığı
İzokinetik
gibi
dinamometre
özellikler
ile
test
yapılan
bu
edilmektedir.
ölçümlerin
sonucunda kas kuvvet özelliklerinin branşa uygunluğu
belirlenmektedir.
[6]
ANTROPOMETRİ
Vücut yağ yüzdesini belirlemenin amaçlandığı bu test ile
vücudun
değişik
ölçülmektedir.
[6]
bölgelerinin
deri
kıvrım
kalınlılığı
 LAKTAT TESTİ
.Laktat
Nabız Profil testinin 4 safhası vardır, her biri 2
dakikalık dinlenmenin ardından yaklaşık 3 dakika sürekli
yüzmeyi gerektirir.
.Laktat her 2 dakikalık dinlenmenin en başında taşınabilir
bir laktat analiz aleti kullanılarak belirlenir. 1. ve 2.
safhalar doğal olarak aerobik olarak düzenlenirken, 3. ve 4.
safhalar öncelikle anaerobik olmalıdır.
.Laktat
eşik,
kullanılan
enerji
sisteminin
aerobikten
anaerobiğe değiştiği nokta olarak tanımlanır.
4.safhadan
tam 3 dakika sonra 20 dakikalık hareketsiz bir toparlanma
süreci başlar. Laktat, antrenmanın 3 dakika ardından
başlayarak, bu sürede her 10 dakikada bir belirlenir.
[7]
. Bu testin sonuçlarına bağlı olarak setler ve dinlenme için
özel antrenman hızları belirlenebilir.
. Laktat-hız ilişkisindeki değişiklikler bir sporcunun aerobik
çalışmaya
olan
direncini
kapasitesini yansıtır.
gösterir
ve
aerobik
çalışma
Gelişmeli yüzmede laktat ne kadar
yavaş yükselirse, anaerobik çalışma kapasitesi de o kadar
yüksek olur.
.
Laktat
temizleme,
bir
sporcunun
kandaki
laktatı
etkisizleştirme potansiyelini yansıtır. Laktat temizliği ise
toparlanma sırasında gözlemlenir.
[7]
YÜZMEDE BELİRLİ FİTNESS TESTLERİ
Yüzeme
için
basamak
testi
fitness
gibi,
tesleri,
kalp
örneğin
atım
8x200
[8]
m.
oranını,
kandaki
laktatı,ara zamanı,vuruş oranını ve seçilen
çabanın
kaydedildiği antrenman veya yarış tipi testleri içerir.
Yüzmeyle ilişkili fitness testleri:
.Swimming Beep Test:
.Critical Swim Speed Test:
CSS (m/sec) = (D2 – D1) ÷ (T2 – T1)
.Swimming Step Test : 7 x 200 m.
kaynaklar
[1]http://akanbayrakdar.blogcu.com/spor-fizyolojisi/1231486
[2]http://w3.gazi.edu.tr/~tubas/calismalar_dosyalar/aerobiktest.ppt#290,18,Sp
orcuların aerobik performanslarını gösteren tablo:
[3http://80.251.40.59/sports.ankara.edu.tr/koz/egzfizII/dayaniklilik.olcumu.pdf
[4]http://www.atletik.org/ABTD-makaleler/makale-abtd0356-sayi49-sayfa32cocuk%20anaerobik%20kapasite.htm
[5]http://www.atletik.org/ABTD-makaleler/makale-abtd0270-sayi31-sayfa25yetiskinler%20ve%20cocuklarda-nagihan2040.htm
[6]http://www.sporhekimligi.com/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=88&Itemid=112
[7] http://www.yuzmeperformans.com/perf_3.html
[8]http://www.topendsports.com/sport/swimming/testing.htm
Teşekkürler…

Benzer belgeler

Orta ve Uzun Mesafe Koşularında Aerobik Kapasite Antrenmanları

Orta ve Uzun Mesafe Koşularında Aerobik Kapasite Antrenmanları .Tükenene kadar egzersizin sürdürüldüğü bu test sırasında maske ve hortum yardımı ile metabolik analizör içine verilen nefes havasında, oksijen ve karbon dioksit miktarı ölçülür. .Maksimal

Detaylı

MESAFE KOŞULARINDA PERFORMANSI ARTTIRMA YÖNTEMLERİ

MESAFE KOŞULARINDA PERFORMANSI ARTTIRMA YÖNTEMLERİ .Tükenene kadar egzersizin sürdürüldüğü bu test sırasında maske ve hortum yardımı ile metabolik analizör içine verilen nefes havasında, oksijen ve karbon dioksit miktarı ölçülür. .Maksimal

Detaylı