50_02_3D-Kalıp-Tasarım 2014/09

Transkript

50_02_3D-Kalıp-Tasarım 2014/09
Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı
Sac Metal Kalıpları Dersi 3D Kalıp Tasarım Çalışmaları
Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 1
1 - Sac parçasının pim dayamalı kesme kalıbına göre bant çizimini yapınız.
2 - Bant üzerinden dişi plaka ebatlarını tespit tablosuna uygun çiziniz.
3 - Pim dayamalı kesme kalıbını çiziniz.
S: Sac kalınlığı
Fire ve bordürler = S . 2.5 ≈ 3
Adım = fire + parça boyu kadardır.
Dayamalar bantın kalıp içerisinde ilerlemesini istenilen kadar yapmak ve durdurmak için kullanılır.
Kesme ve delme boşlukları 4 mm'den fazla yaklaşamaz. Sistem bir adım ileriye alınır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ÇİZİM AŞAMALARI
Skecth’te sac parçanın çizimi, Pattern ile doğrusal çoğaltma ve katılaştırma.
Dişi plaka ölçülerinin belirlenmesi, Convert Entities kullanımı, katılaştırma ve açısal boşluk verilmesi.
Hole Wizard ile vida bağlantı deliklerinin oluşturulması ve tüm plakalara taşınması.
Alt plakanın bağlama pabucu mesafeli olarak çizilip katılaştırılması.
Kesme ve delme zımbalarının katılaştırılması.
Kayıt ve Kılavuz plakanın katılaştırılması.
Zımba tutucu plakanın katılaştırlması.
Üst plakanın katılaştırılması.
Solid Bodies’teki dataların ayrı kaydedilip (save bodies) montajda vidalı olarak birleştirilmesi.
Solidworks Part ve Assembly Çizim Komutları ;
New Solidwoks Dokuments-Part, Top plane, Sketch, Straight Slot, Linear Sketch Pattern, Line, Tangent Arc, Smart Dimension, Spline,
Trim-Trimto closest, Extruded Boss/Base, Merge result, Convert Entities, Circle, Hole Wizard, Cut-Extruded, Reference Geometry-Axis,
Chamfer, Revolved Boss/Base, Appearances-color, Solid Bodies, Save bodies1.
New Solidwoks Dokuments-Assembly, İnsert Compenents, Fix, Float, Mate, Toolbox, ISO, Hex Socket Head, Parellel Pin Hardened
Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 2
1 - Sac parçasının yançakılı kesme kalıbına göre bant çizimini yapınız.
2 - Bant üzerinden dişi plaka ebatlarını tespit tablosuna uygun çiziniz.
3 - Yançakılı kesme kalıbını çiziniz.
S : Sac kalınlığı
Fire ve bordürler = S . 2.5 ≈ 3
Adım = fire + parça boyu kadardır.
Yançakı boyu = fire + parça boyu kadardır. En, düz olan yançakılarda 6 ... 16 mm alınır.
Yançakı boşluğuna kesme ve delme boşlukları 4 mm'den fazla yaklaşamaz. Sistem bir adım ileriye alınır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ÇİZİM AŞAMALARI
Skecth’te sac parçanın çizimi, Pattern ile doğrusal çoğaltma ve katılaştırma.
Dişi plaka ölçülerinin tespit tablosuna göre belirlenmesi, katılaştırma ve açısal boşluk verilmesi.
Hole Wizard ile vida bağlantı deliklerinin oluşturulması ve tüm plakalara taşınması.
Alt plakanın bağlama pabucu mesafeli olarak çizilip katılaştırılması.
Kesme ve delme zımbalarının katılaştırılması
Kayıt ve Kılavuz plakanın katılaştırılması
Zımba tutucu plakanın katılaştırlması.
Üst plakanın katılaştırılması.
Solid Bodies’teki dataların ayrı kaydedilip (save bodies) montajda vidalı olarak birleştirilmesi.
Solidworks Part ve Assembly Çizim Komutları ;
New Solidwoks Dokuments-Part, Top plane, Sketch, Straight Slot, Linear Sketch Pattern, Line, Tangent Arc, Smart Dimension, Spline,
Trim-Trimto closest, Extruded Boss/Base, Merge result, Convert Entities, Circle, Hole Wizard, Cut-Extruded, Reference Geometry-Axis,
Chamfer, Revolved Boss/Base, Appearances-color, Solid Bodies, Save bodies1.
New Solidwoks Dokuments-Assembly, İnsert Compenents, Fix, Float, Mate, Toolbox, ISO, Hex Socket Head, Parellel Pin Hardened,
Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 3
1 - Sac parçasının pim dayamalı delme kesme kalıbına göre bant çizimini yapınız.
2 - Bant üzerinden dişi plaka ebatlarını tespit tablosuna uygun çiziniz.
3 - Pim dayamalı delme kesme kalıbını çiziniz.
S : Sac kalınlığı
Fire ve bordürler = S . 2.5 ≈ 3
Adım = fire + parça boyu kadardır.
Dayamalar bantın kalıp içerisinde ilerlemesini istenilen kadar yapmak ve durdurmak için kullanılır.
Kesme ve delme boşlukları 4 mm'den fazla yaklaşamaz. Sistem bir adım ileriye alınır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ÇİZİM AŞAMALARI
Skecth’te sac parçanın çizimi, Pattern ile doğrusal çoğaltma ve katılaştırma.
Dişi plaka ölçülerinin belirlenmesi, Convert Entities kullanımı, katılaştırma ve açısal boşluk verilmesi.
Hole Wizard ile vida bağlantı deliklerinin oluşturulması ve tüm plakalara taşınması.
Alt plakanın bağlama pabucu mesafeli olarak çizilip katılaştırılması.
Kesme ve delme zımbalarının katılaştırılması
Kayıt ve Kılavuz plakanın katılaştırılması
Zımba tutucu plakanın katılaştırlması.
Üst plakanın katılaştırılması.
Solid Bodies’teki dataların ayrı kaydedilip (save bodies) montajda vidalı olarak birleştirilmesi.
Solidworks Part ve Assembly Çizim Komutları ;
New Solidwoks Dokuments-Part, Top plane, Sketch, Straight Slot, Linear Sketch Pattern, Line, Tangent Arc, Smart Dimension, Spline,
Trim-Trimto closest, Extruded Boss/Base, Merge result, Convert Entities, Circle, Hole Wizard, Cut-Extruded, Reference Geometry-Axis,
Chamfer, Revolved Boss/Base, Appearances-color, Solid Bodies, Save bodies1.
New Solidwoks Dokuments-Assembly, İnsert Compenents, Fix, Float, Mate, Toolbox, ISO, Hex Socket Head, Parellel Pin Hardened,
Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 4
1 - Sac parçasının yançakılı delme kesme kalıbı bant çizimini yapınız.
2 - Bant üzerinden dişi plaka ebatlarını tespit tablosuna uygun çiziniz.
3 - Yançakılı delme kesme kalıbını çiziniz.
S : Sac kalınlığı
Fire ve bordürler = S . 2.5 ≈ 3
Adım = fire + parça boyu kadardır.
Yançakı boyu = fire + parça boyu kadardır. En, düz olan yançakılarda 6 ... 16 mm alınır.
Yançakı boşluğuna kesme ve delme boşlukları 4 mm'den fazla yaklaşamaz. Sistem bir adım ileriye alınır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ÇİZİM AŞAMALARI
Skecth’te sac parçanın çizimi, Pattern ile doğrusal çoğaltma ve katılaştırma.
Dişi plaka ölçülerinin belirlenmesi, Convert Entities kullanımı, katılaştırma ve açısal boşluk verilmesi.
Hole Wizard ile vida bağlantı deliklerinin oluşturulması ve tüm plakalara taşınması.
Alt plakanın bağlama pabucu mesafeli olarak çizilip katılaştırılması.
Kesme ve delme zımbalarının katılaştırılması
Kayıt ve Kılavuz plakanın katılaştırılması
Zımba tutucu plakanın katılaştırlması.
Üst plakanın katılaştırılması.
Solid Bodies’teki dataların ayrı kaydedilip (save bodies) montajda vidalı olarak birleştirilmesi.
Solidworks Part ve Assembly Çizim Komutları ;
New Solidwoks Dokuments-Part, Top plane, Sketch, Straight Slot, Linear Sketch Pattern, Line, Tangent Arc, Smart Dimension, Spline,
Trim-Trimto closest, Extruded Boss/Base, Merge result, Convert Entities, Circle, Hole Wizard, Cut-Extruded, Reference Geometry-Axis,
Chamfer, Revolved Boss/Base, Appearances-color, Solid Bodies, Save bodies1.
New Solidwoks Dokuments-Assembly, İnsert Compenents, Fix, Float, Mate, Toolbox, ISO, Hex Socket Head, Parellel Pin Hardened,
Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 5
1 - Sac parçasının sağ-sol yançakılı delme kesme kalıbı bant çizimini yapınız.
2 - Bant üzerinden dişi plaka ebatlarını tespit tablosuna uygun çiziniz.
3 – Sağ-sol yançakılı delme kesme kalıbını çiziniz.
S : Sac kalınlığı
Fire ve bordürler = S . 2.5 ≈ 3
Adım = fire + parça boyu kadardır.
Yançakı boyu = fire + parça boyu kadardır. En, düz olan yançakılarda 6 ... 16 mm alınır.
Yançakı boşluğuna kesme ve delme boşlukları 4 mm'den fazla yaklaşamaz. Sistem bir adım ileriye alınır.
ÇİZİM AŞAMALARI
1. Skecth’te sac parçanın çizimi, Pattern ile doğrusal çoğaltma ve katılaştırma.
2. Dişi plaka ölçülerinin belirlenmesi, Convert Entities kullanımı, katılaştırma ve açısal boşluk verilmesi.
3. Hole Wizard ile vida bağlantı deliklerinin oluşturulması ve tüm plakalara taşınması.
4. Alt plakanın bağlama pabucu mesafeli olarak çizilip katılaştırılması.
5. Kesme ve delme zımbalarının katılaştırılması
6. Kayıt ve Kılavuz plakanın katılaştırılması
7. Zımba tutucu plakanın katılaştırlması.
8. Üst plakanın katılaştırılması.
9. Solid Bodies’teki dataların ayrı kaydedilip (save bodies) montajda vidalı olarak birleştirilmesi.
Solidworks Part ve Assembly Çizim Komutları ;
New Solidwoks Dokuments-Part, Top plane, Sketch, Straight Slot, Linear Sketch Pattern, Line, Tangent Arc, Smart Dimension, Spline,
Trim-Trimto closest, Extruded Boss/Base, Merge result, Convert Entities, Circle, Hole Wizard, Cut-Extruded, Reference Geometry-Axis,
Chamfer, Revolved Boss/Base, Appearances-color, Solid Bodies, Save bodies1.
New Solidwoks Dokuments-Assembly, İnsert Compenents, Fix, Float, Mate, Toolbox, ISO, Hex Socket Head, Parellel Pin Hardened,
Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 6
1 - Sac parçasının sağ-sol yançakılı ve pilot pimli delme kesme kalıbı bant çizimini yapınız.
2 - Bant üzerinden dişi plaka ebatlarını tespit tablosuna uygun çiziniz.
3 – Sağ-sol yançakılı ve pilot pimli, delme kesme kalıbını çiziniz.
S : Sac kalınlığı
Fire ve bordürler = S . 2.5 ≈ 3
Adım = fire + parça boyu kadardır.
Yançakı boyu = fire + parça boyu kadardır. En, düz olan yançakılarda 6 ... 16 mm alınır.
Yançakı boşluğuna kesme ve delme boşlukları 4 mm'den fazla yaklaşamaz. Sistem bir adım ileriye alınır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ÇİZİM AŞAMALARI
Skecth’te sac parçanın çizimi, Pattern ile doğrusal çoğaltma ve katılaştırma.
Dişi plaka ölçülerinin belirlenmesi, Convert Entities kullanımı, katılaştırma ve açısal boşluk verilmesi.
Hole Wizard ile vida bağlantı deliklerinin oluşturulması ve tüm plakalara taşınması.
Alt plakanın bağlama pabucu mesafeli olarak çizilip katılaştırılması.
Kesme ve delme zımbalarının ve pilot pimlerin katılaştırılması
Kayıt ve Kılavuz plakanın katılaştırılması
Zımba tutucu plakanın katılaştırlması.
Üst plakanın katılaştırılması.
Solid Bodies’teki dataların ayrı kaydedilip (save bodies) montajda vidalı olarak birleştirilmesi.
Solidworks Part ve Assembly Çizim Komutları ;
New Solidwoks Dokuments-Part, Top plane, Sketch, Straight Slot, Linear Sketch Pattern, Line, Tangent Arc, Smart Dimension, Spline,
Trim-Trimto closest, Extruded Boss/Base, Merge result, Convert Entities, Circle, Hole Wizard, Cut-Extruded, Reference Geometry-Axis,
Chamfer, Revolved Boss/Base, Appearances-color, Solid Bodies, Save bodies1.
New Solidwoks Dokuments-Assembly, İnsert Compenents, Fix, Float, Mate, Toolbox, ISO, Hex Socket Head, Parellel Pin Hardened,
Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 7
1 - Sac parçasının sağ-sol yançakılı ve pilot pimli delme kesme kalıbı bant çizimini yapınız.
2 - Bant üzerinden dişi plaka ebatlarını tespit tablosuna uygun çiziniz.
3 – Sağ-sol yançakılı ve pilot pimli, delme kesme kalıbını çiziniz.
S : Sac kalınlığı
Fire ve bordürler = S . 2.5 ≈ 3
Adım = fire + parça boyu kadardır.
Yançakı boyu = fire + parça boyu kadardır. En, düz olan yançakılarda 6 ... 16 mm alınır.
Yançakı boşluğuna kesme ve delme boşlukları 4 mm'den fazla yaklaşamaz. Sistem bir adım ileriye alınır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ÇİZİM AŞAMALARI
Skecth’te sac parçanın çizimi, Pattern ile doğrusal çoğaltma ve katılaştırma.
Dişi plaka ölçülerinin belirlenmesi, Convert Entities kullanımı, katılaştırma ve açısal boşluk verilmesi.
Hole Wizard ile vida bağlantı deliklerinin oluşturulması ve tüm plakalara taşınması.
Alt plakanın bağlama pabucu mesafeli olarak çizilip katılaştırılması.
Kesme,delme zımba, yançakı ve pilot pimlerin katılaştırılması
Kayıt ve Kılavuz plakanın katılaştırılması
Zımba tutucu plakanın katılaştırlması.
Üst plakanın katılaştırılması.
Solid Bodies’teki dataların ayrı kaydedilip (save bodies) montajda vidalı olarak birleştirilmesi.
Solidworks Part ve Assembly Çizim Komutları ;
New Solidwoks Dokuments-Part, Top plane, Sketch, Straight Slot, Linear Sketch Pattern, Line, Tangent Arc, Smart Dimension, Spline,
Trim-Trimto closest, Extruded Boss/Base, Merge result, Convert Entities, Circle, Hole Wizard, Cut-Extruded, Reference Geometry-Axis,
Chamfer, Revolved Boss/Base, Appearances-color, Solid Bodies, Save bodies1.
New Solidwoks Dokuments-Assembly, İnsert Compenents, Fix, Float, Mate, Toolbox, ISO, Hex Socket Head, Parellel Pin Hardened.
Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 8
1 - Sac parçasının sağ-sol yançakılı ve pilot pimli delme kesme kalıbı bant çizimini yapınız.
2 - Bant üzerinden dişi plaka ebatlarını tespit tablosuna uygun çiziniz.
3 – Sağ-sol yançakılı ve pilot pimli, delme kesme kalıbını çiziniz.
S : Sac kalınlığı
Fire ve bordürler = S . 2.5 ≈ 3
Adım = fire + parça boyu kadardır.
Yançakı boyu = fire + parça boyu kadardır. En, düz olan yançakılarda 6 ... 16 mm alınır.
Yançakı boşluğuna kesme ve delme boşlukları 4 mm'den fazla yaklaşamaz. Sistem bir adım ileriye alınır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ÇİZİM AŞAMALARI
Skecth’te sac parçanın çizimi, Pattern ile doğrusal çoğaltma ve katılaştırma.
Dişi plaka ölçülerinin belirlenmesi, Convert Entities kullanımı, katılaştırma ve açısal boşluk verilmesi.
Hole Wizard ile vida bağlantı deliklerinin oluşturulması ve tüm plakalara taşınması.
Alt plakanın bağlama pabucu mesafeli olarak çizilip katılaştırılması.
Kesme,delme zımba, yançakı ve pilot pimlerin katılaştırılması
Kayıt ve Kılavuz plakanın katılaştırılması
Zımba tutucu plakanın katılaştırlması.
Üst plakanın katılaştırılması.
Solid Bodies’teki dataların ayrı kaydedilip (save bodies) montajda vidalı olarak birleştirilmesi.
Solidworks Part ve Assembly Çizim Komutları ;
New Solidwoks Dokuments-Part, Top plane, Sketch, Straight Slot, Linear Sketch Pattern, Line, Tangent Arc, Smart Dimension, Spline,
Trim-Trimto closest, Extruded Boss/Base, Merge result, Convert Entities, Circle, Hole Wizard, Cut-Extruded, Reference Geometry-Axis,
Chamfer, Revolved Boss/Base, Appearances-color, Solid Bodies, Save bodies1.
New Solidwoks Dokuments-Assembly, İnsert Compenents, Fix, Float, Mate, Toolbox, ISO, Hex Socket Head, Parellel Pin Hardened.
Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 9
1 - Sac parçasının sağ-sol yançakılı ve pilot pimli delme kesme kalıbı bant çizimini yapınız.
2 - Bant üzerinden dişi plaka ebatlarını tespit tablosuna uygun çiziniz.
3 – Sağ-sol yançakılı ve pilot pimli, delme kesme kalıbını çiziniz.
S : Sac kalınlığı
Fire ve bordürler = S . 2.5 ≈ 3
Adım = fire + parça boyu kadardır.
Yançakı boyu = fire + parça boyu kadardır. En, düz olan yançakılarda 6 ... 16 mm alınır.
Yançakı boşluğuna kesme ve delme boşlukları 4 mm'den fazla yaklaşamaz. Sistem bir adım ileriye alınır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ÇİZİM AŞAMALARI
Skecth’te sac parçanın çizimi, Pattern ile doğrusal çoğaltma ve katılaştırma.
Dişi plaka ölçülerinin belirlenmesi, Convert Entities kullanımı, katılaştırma ve açısal boşluk verilmesi..
Hole Wizard ile vida bağlantı deliklerinin oluşturulması ve tüm plakalara taşınması.
Alt plakanın bağlama pabucu mesafeli olarak çizilip katılaştırılması.
Kesme,delme zımba, yançakı ve pilot pimlerin katılaştırılması
Kayıt ve Kılavuz plakanın katılaştırılması
Zımba tutucu plakanın katılaştırlması.
Üst plakanın katılaştırılması.
Solid Bodies’teki dataların ayrı kaydedilip (save bodies) montajda vidalı olarak birleştirilmesi.
Solidworks Part ve Assembly Çizim Komutları ;
New Solidwoks Dokuments-Part, Top plane, Sketch, Straight Slot, Linear Sketch Pattern, Line, Tangent Arc, Smart Dimension, Spline,
Trim-Trimto closest, Extruded Boss/Base, Merge result, Convert Entities, Circle, Hole Wizard, Cut-Extruded, Reference Geometry-Axis,
Chamfer, Revolved Boss/Base, Appearances-color, Solid Bodies, Save bodies1.
New Solidwoks Dokuments-Assembly, İnsert Compenents, Fix, Float, Mate, Toolbox, ISO, Hex Socket Head, Parellel Pin Hardened.
Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 10
1 - Sac parçasının sağ-sol yançakılı ve pilot pimli delme kesme kalıbı bant çizimini yapınız.
2 - Bant üzerinden dişi plaka ebatlarını tespit tablosuna uygun çiziniz.
3 – Sağ-sol yançakılı ve pilot pimli, delme kesme kalıbını çiziniz.
S : Sac kalınlığı
Fire ve bordürler = S . 2.5 ≈ 3
Adım = fire + parça boyu kadardır.
Yançakı boyu = fire + parça boyu kadardır. En, düz olan yançakılarda 6 ... 16 mm alınır.
Yançakı boşluğuna kesme ve delme boşlukları 4 mm'den fazla yaklaşamaz. Sistem bir adım ileriye alınır.
Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 11
1 - Sac parçasının sağ-sol yançakılı ve pilot pimli delme kesme kalıbı bant çizimini yapınız.
2 - Bant üzerinden dişi plaka ebatlarını tespit tablosuna uygun çiziniz.
3 – Sağ-sol yançakılı ve pilot pimli, delme kesme kalıbını çiziniz.
S : Sac kalınlığı
Fire ve bordürler = S . 2.5 ≈ 3
Adım = fire + parça boyu kadardır.
Yançakı boyu = fire + parça boyu kadardır. En, düz olan yançakılarda 6 ... 16 mm alınır.
Yançakı boşluğuna kesme ve delme boşlukları 4 mm'den fazla yaklaşamaz. Sistem bir adım ileriye alınır.
Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 12
1 - Sac parçasının sağ-sol yançakılı ve pilot pimli delme kesme kalıbı bant çizimini yapınız.
2 - Bant üzerinden dişi plaka ebatlarını tespit tablosuna uygun çiziniz.
3 – Sağ-sol yançakılı ve pilot pimli, delme kesme kalıbını çiziniz.
S : Sac kalınlığı
Fire ve bordürler = S . 2.5 ≈ 3
Adım = fire + parça boyu kadardır.
Yançakı boyu = fire + parça boyu kadardır. En, düz olan yançakılarda 6 ... 16 mm alınır.
Yançakı boşluğuna kesme ve delme boşlukları 4 mm'den fazla yaklaşamaz. Sistem bir adım ileriye alınır.
Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 13
1 - Sac parçasının sağ-sol yançakılı ve pilot pimli delme kesme kalıbı bant çizimini yapınız.
2 - Bant üzerinden dişi plaka ebatlarını tespit tablosuna uygun çiziniz.
3 – Sağ-sol yançakılı ve pilot pimli, delme kesme kalıbını çiziniz.
S : Sac kalınlığı
Fire ve bordürler = S . 2.5 ≈ 3
Adım = fire + parça boyu kadardır.
Yançakı boyu = fire + parça boyu kadardır. En, düz olan yançakılarda 6 ... 16 mm alınır.
Yançakı boşluğuna kesme ve delme boşlukları 4 mm'den fazla yaklaşamaz. Sistem bir adım ileriye alınır.
Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 14
1 - Sac parçasının sağ-sol yançakılı ve pilot pimli delme kesme kalıbı bant çizimini yapınız.
2 - Bant üzerinden dişi plaka ebatlarını tespit tablosuna uygun çiziniz.
3 – Sağ-sol yançakılı ve pilot pimli, delme kesme kalıbını çiziniz.
S : Sac kalınlığı
Fire ve bordürler = S . 2.5 ≈ 3
Adım = fire + parça boyu kadardır.
Yançakı boyu = fire + parça boyu kadardır. En, düz olan yançakılarda 6 ... 16 mm alınır.
Yançakı boşluğuna kesme ve delme boşlukları 4 mm'den fazla yaklaşamaz. Sistem bir adım ileriye alınır.
Bursa Nilüfer Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 15
1 - Sac parçasının sağ-sol yançakılı ve pilot pimli delme kesme kalıbı bant çizimini yapınız.
2 - Bant üzerinden dişi plaka ebatlarını tespit tablosuna uygun çiziniz.
3 – Sağ-sol yançakılı ve pilot pimli, delme kesme kalıbını çiziniz.
S : Sac kalınlığı
Fire ve bordürler = S . 2.5 ≈ 3
Adım = fire + parça boyu kadardır.
Yançakı boyu = fire + parça boyu kadardır. En, düz olan yançakılarda 6 ... 16 mm alınır.
Yançakı boşluğuna kesme ve delme boşlukları 4 mm'den fazla yaklaşamaz. Sistem bir adım ileriye alınır.
Bursa Nilüfer Atatürk Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 16
1 - Sac parçasının prograsif kalıp çizimini yapınız.
S : Sac kalınlığı
Fire ve bordürler = S . 2.5 ≈ 3
Adım = fire + parça boyu kadardır.
Yançakı boyu = fire + parça boyu kadardır. En, düz olan yançakılarda 6 ... 16 mm alınır.
Yançakı boşluğuna kesme ve delme boşlukları 4 mm'den fazla yaklaşamaz. Sistem bir adım ileriye alınır.
Bursa Nilüfer Atatürk Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 16
Bursa Nilüfer Atatürk Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 16
Bursa Nilüfer Atatürk Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 16
Bursa Nilüfer Atatürk Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 17
1 - Sac parçasının prograsif kalıp çizimini yapınız.
Operasyon sıralaması
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Profil yançakı ile kenar profili kesme, delik delme ve fire koza boşaltma
Fire bağlantı kesme, pilot pimli delik,
U bükme ve pilot pimli delik,
Etekli ters U bükme ve pilot pimli delik
Etekli ters U bükme kalibrasyonu ve pilot pimli delik
Delik büyütme ve etekli ters U bükme kalibrasyonu
Etekli ters U bükme kalibrasyonu ve pilot pimli delik,
Delik pilot pimli, Bükmenin Kalibrasyonu ve ayırma
Bursa Nilüfer Atatürk Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 18
1 - Sac parçasının prograsif kalıp çizimini yapınız.
Operasyon sıralaması
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Profil yançakı ile kenar profili kesme, delik delme ve fire koza boşaltma
Pilot pimli delik, Boş
Fire bağlantı kesme ve pilot pimli delik,
Yuvarlak bükme ve pilot pimli delik
Pilot pimli delik ve yuvarlak bükme kalibrasyonu,
Pilot pimli delik ve yuvarlak bükme kalibrasyonu,
Etekli ters U bükme kalibrasyonu, pilot pimli delik ve ayırma
Bursa Nilüfer Atatürk Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 19
1 - Sac parçasının prograsif kalıp çizimini yapınız.
Operasyon sıralaması
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Profil yançakı ile kenar profili kesme, koza ön delik delme ve fire koza boşaltma
Pilot pimli koza delik, Boş
Fire bağlantı kesme ve pilot pimli koza delik,
L bükme ve açılı bükme, pilot pimli koza delik
Koza delik büyütme ve bükme kalibrasyon,
Pilot pimli koza delik ve bükme kalibrasyonu,
Pilot pimli koza delik ve bükme kalibrasyonu ve ayırma
Bursa Nilüfer Atatürk Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 20
1 - Sac parçasının prograsif kalıp çizimini yapınız.
Operasyon sıralaması
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Profil yançakı ile ayırma kenar ön profili kesme
Delik ve koza delme
Delik ve koza delme pilot pimli boş
Delik ve koza delme pilot pimli ve L bükme
Delik ve koza delme pilot pimli, L bükme kalibrasyonu
Delik pilot pimli, Koza delik pilot pimli, Bükmenin Kalibrasyonu
Delik pilot pimli, Koza delik pilot pimli, Bükmenin Kalibrasyonu ve ayırma
Bursa Nilüfer Atatürk Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Makine Teknolojisi Alanı Endüstriyel Kalıp Dalı SAC KALIP TASARIM - 21
1 - Sac parçasının prograsif kalıp çizimini yapınız.
Operasyon sıralaması
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Profil yançakı ile ayırma kenar ön profili kesme
Etekli ters U Bükme
Etekli ters U Bükmenin kalibrasyonu
Delik Delme
Delik pilot pimli, Koza delme ve kenar profil açınım son kesme
Delik pilot pimli, Koza delik pilot pimli, Bükmenin Kalibrasyonu
Delik pilot pimli, Koza delik pilot pimli, Etek bükme
Delik pilot pimli, Koza delik pilot pimli, Etek bükmenin Kalibrasyonu
Delik pilot pimli, Koza delik pilot pimli, Etek bükme Kalibrasyonu ve Ayırma

Benzer belgeler

A II - Ved Yog

A II - Ved Yog mrt-Ittrfe%kftrii.gr-qt k31 ¶ krwrth I qvrtmilti km554'4 ttnItiiik I Rfnialek %dour 1W end krek it ken: mit kTrrikkreigitriff, q#4 41 Er 7.hvtir wan it'4li3/419 cgT cl7W191 W4FiriT Wt;i9ttlfi:Ifk I...

Detaylı

50_04_Kalıp Termin Kitabı 2013/02

50_04_Kalıp Termin Kitabı 2013/02 yada devamsızlık yapıyorsanız. Bunların yeterli ölçüde faydası olmayacaktır. ü İnsan 30 sn. kadar bilinçli dinler. Sonra 1-2 sn. kopukluk olur yapmanız gereken bu zorunlu kopmadan sonra tekrar konu...

Detaylı