sonuç raporu için tıklayınız.

Transkript

sonuç raporu için tıklayınız.
ULUSLAR ARASI İŞSİZLİK ÇALIŞTAYI RAPORU
23.01.2012
Projenin tanıtımı yapılarak, Türk grubu içersinde tanışma oldu . Bu proje için yapılması gerekenler
konuşularak toplantı yapıldı.
Şehrimize ulaşan İspanyol grubun otel giriş işlemleri halledildi. İspanya’lılar ile tanışma
gerçekleştirildi. Proje programı ile bilgi verilerek plan dahilindeki tanıtımlar gerçekleştirildi.
İspanya lı takım ile Kırşehir kalesi, Cacabey cami, yeraltı çarşında gezintiye çıkıldı.
Şehrimize ulaşan Romanya ve Litvanya gruplarının otel girişleri yapılarak uygulanacak program
hakkında bilgilendirildi.
24.01.2012
Sabah kahvaltısından sonra iştirakçi grupların birbirleri ile tanışmaları için toplantı düzenlendi ve
çeşitli grup etkinlikleri ile grupların birbirlerini tanımaları ve kaynaşmaları sağlandı. Daha sonra Sayın
Valimiz Mehmet Ufuk ERDEN’ inde iştirak edeceği proje açılışı için gerekli hazırlıklar yapıldı. Daha
önceden planlandığı gibi toplantı saatinde bütün katılımcıların toplantı salonunda olmaları sağlandı.
Açılış sunumu Uzm. Psikolojik Danışman Gazanfer K. PEHLİVAN tarafından yapılan toplantıda projenin
tanıtımını yapmak üzere proje koordinatörü olan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Erol
ATA söz aldı.
Gruplar kendi ülkelerinde ki işsizlik hakkında bilgiler verdiler.
İSPANYA
Bundan 5-10 yıl önce ekonomileri çok iyi olan ispanyanın bankaları çok yüklü miktarda kredi
vermelerine rağmen şuan kredi imkanları sınırlı. Bu nedenle özel teşebbüs az insanlar genel anlamda
tek başına iş yapmak istemiyorlar. Bu ise iş alanlarının açılmasını engelliyor ve işsizliğin artmasına
neden oluyor.
Konuşmacılar üniversite eğitimlerinin yetersiz olduğunu , iş bulma olanaklarının sınırlı olduğunu
sertifika almalarına rağmen iş bulamadıklarını belirttiler. Üniversitede okumak için yüksek not
ortalamasına sahip olmak gerektiğinden veya burs alacak kadar başarılı olmak gerektiğinden bu
başarılara sahip olamayan gençleri üniversite eğitiminden mahrum kaldıklarını söylediler.
LİTVANYA
Yetersiz olan iş olanakları yüzünden Litvanya vatandaşı ağırlık olarak İngiltere ve Almanya gibi
ülkelere göç etmek zorunda kalıyorlar. Genelde %30 civarında yüksek işsizlik oranı olan ülkenin
çalışan kesimi arasında büyük maaş dengesizlikleri var. Ülke genelinde maaşlar düşük vergiler ve
ihtiyaç fiyatları yüksektir. Ülkede askeri gelir 150 Euro civarındadır.Ev fiyatları uygun olmasına
rağmen uygulanan yüksek vergiler yüzünden ev satın alma talebi düşüktür. Hükümetleri üniversite
eğitimlerini burslar aracılığıyla desteklemektedir.
YUNANİSTAN
Yunanistan da diğer Avrupa ülkelerine göre işsizlik oranı daha yüksektir. 15-24 arası gençlerin %43.5
25-34 yaş arası gençlerin %22.6’sı işsizdir. Yaşadıkları kriz dolayısıyla haftada 1200 kişi işini
kaybetmektedir. Bu yüzden dış ülkelere yoğun bir göç vardır. Gençler kalifiye olmalarına rağmen iş
bulamamaktadır. Ülkedeki yüksek ev fiyatlarından dolayı aileleriyle yaşamak zorunda kalıyorlar.
Maksinum 600 Euro kazanan çalışanların gelirlerinden gelirlerinden her ay devlet tarafından vergi
olarak 100 Euro kesilmektedir.
ROMANYA
Resmi raporlara göre ülkede %5.12 oranında işsizlik var. Kırsal alanda şehirlere göre işsizlik daha
fazladır. Ülkede 2011den itibaren işsizlik oranında azalma gözlenmiştir. En büyük işsiz grubu 40-49
yaşları arasında insanların olduğunu, eğitim düzeyi yüksek olan insanlarda düşük olduğu belirtiliyor.
Saniyeler çok fazla gelişmemiş, ancak 1-2 fabrika var. Bu yüzden başka ülkelere göç ediyorlar.
Vergileri çok yüksek değil. En düşük maaş 180 Euro’dur. İşsizliğin azaltılması için önerdikleri çözümler
ise yatırımcılar ülkelerine çekmek ve girişimciliği artırmak olarak belirttiler.
İTALYA
Nüfusu çok yaşlı olan İtalya’da %25’i işsiz. Gençleri iş bulmak için başka ülkelere göç etmek zorunda
kalıyorlar.Ayrıca üniversite eğitimi alabilmek için çok fazla para ayırmaları gerekiyor. Gençlere iş
fırsatları için bilgilendirmelere yapan çeşitli gruplara sahipler. Yoğunluk olarak sanayinin ülkenin
kuzeyinde yapılmasından dolayı güney ile kuzey İtalya arasında işsizlik oranı açısından büyük farklar
var. Üniversite eğitiminden sonra staj eğitimi alan gençler 6 ay süre ile maaş alamamakta, bu yüzden
gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Gençler gelirleri kısıtlı olduğu için aileleriyle beraber yaşamak
zorundadır.
25.01.2012
İŞKUR
Ömer Faruk AKYOL ve Mutlu KÖYLÜ
Türkiye’ de işsizlik oranları azaldığı konusundan bahsedildi. Çalışma kuralları ve kurumlar hakkında
bilgi verildi. İşsizlik sigortası süresinin dolması için kaç gün olması gerektiği konusunda bilgi verildi.
İspanya’da sigorta günüyle ilgili bilgi sunuldu. İspanya’da normalde 1 yıllık çalışma için 6 aylık sigorta,
10 yıllık çalışma için 2 yıl ödeme olduğu söylendi. Romanya’daki sistemde benzerlik göstermektedir.
İtalya’da 1 yıldan fazla sigortası olmayan kişilere ödeme yapılmamaktadır. Türkiye ile İspanya
arasında farklardan biride üniversite bittikten sonra İspanya’daki öğrencilere çalışma sistemi
konusunda kurs verilmemektedir. Son olarak ülkeler arası iş kurumunun çalışma sistemi karşılaştırıldı.
26.01.2012
VALİ YARDIMCISI
26.01.2012
Konuşmaya kendini tanıtarak başladı. Konuşmacılar kendi ülkelerindeki işsizlik durumundan bahsetti.
İşsizlik durumlarından emeklilik konularından, ve sağlık sigortası durumlarından bahsetti.
İtalya, İspanya ülkelerinde sağlık hizmetleri ücretsiz ve herkesin bu hizmetlerde güvencesi
vardır(Katılımcı ülkeler işsizlik sigortasının kötü niyetli kullanımından şikayetçidirler).
Hükümet iş bulmaya yardımcı oluyor ancak iş olanakları olmadığından iş bulmakta zorlanıyor, göç
etmek zorunda kalıyorlar. Morgece sistemi ekonomilerini ve sosyal yaşamlarını olumsuz etkiliyor.
1980’deki Avrupa’daki değişim, iş gücü piyasasında hareketlilik, doğu bloku ülkelerindeki ayrılmalara
endüstriyel gelişime olumsuz etki yaratıyor.
Yeni sınır gelişimleri uygulamaların güvenlik sorunları, işsizlik sürelerinin uzaması
Gençler için en önemli konu niteliklerini artırmak, dil öğrenmek, ve herhangi bir yerde iş bulabilecek
hale gelmek.
Vali Bey, organizasyon kapsamında dünya gençlerinin sorunlarını önemseyip tartışması ve çözüm
aramalarını olumlu karşılayarak konuşmana başladı. Çalışmalar ile ilgili genel anlamda izlenimlerimizi
ve çalışmalarımızla alakalı bilgi aldı. Türkiye’deki yeni uygulamamaları öğrencilere anlatarak, yeni SGK
kurallarından bahsetti. İşsizlik oranını düşürmeye çalıştıklarını anlattı. Emeklilik yaşının düşürülmesi
çalışmasını planladıklarını böylece gençlerin boşalan yerlere yerleşiminde katkıda bulunacaklarını
anlattı. Gençlerin önünün açılması gerektiğini söyledi. Bazı konularda sorular yönetildi. Bizim işsizlik
oranımızın nasıl düşürüldüğü soruldu. Yeni yatırımcılara destek ve İŞKUR’dan istihdam edilmeye
çalışıldığını söyledi. Gençlerin projeleri için devlet destekli büyük para yardımıyla desteklendiği
belirtildi. Bütün ülkeler kendi ülkelerinde iş sorunlarını anlattı. Bizim ülkemizde bu çalışmaların nasıl
ilerlediği soruldu. İŞKUR’un çalışma departmanları misafirlere gezdirilerek bilgi verildi.
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Üniversitede Yr.Doç. Menderes ÜNAL açılış konuşmasını yaptı. Ney dinletisi sunuldu .
Yr.doç. Menderes Ü nal işsizlik ile sunumunu sundu. Proje kapsamında Türkiye’de ki işsizlik
sorunlarını ,oranlarını, ve bunun Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerle oranların karşılaştırmasını yaptı.
Önemli işsizlik sorunlarınıda tek tek sıraladı . Bu sorunlar için neler yapılabiliceğini ve kendi
önerilerini anlattı.
27.01.2012
Günlük program başlangıcını tekrar ettik .
Günlük program hakkında bilgi verildi.Ahi Evran Üniversitesi’nden Oktay Aktürk katılımıyla işsizlik
sorunu ve çözümleri aynı zamanda girişimciliğin Türkiye’ de ki yeri ve gittikçe artan öneminden
bahsetti.
İşsizliğin tüm dünyadaki yeri ve nedenleri ,çözümleri kapsamında tüm katılımcıların fikirleri alındı.
Bütün ülkelerin morcage sistemiyle yaşadıkları sıkıntı özellikle Yunanistan’daki sistemden konuşuldu.
Litvanya ‘da ki kara para olayları ,Romanya’da Türkiye’de ki yiyecek,tekstil vb. fiyatların aynı
olmasına rağmen maaşların yaklaşık ¼ olmasından bahsedildi. Tüm AB ülkelerinin dış borçları
nedeniyle şuan durumlarının kötü olduğu ve işsizlik oranlarının arttığı konuşuldu.
Ayrıca Oktay Aktürk kapitalist rejimin sonuçları getirileri ve dünyadaki yeri hakkında konuşma yaptı.
BÜTÜN ÜLKELERİN İŞSİZLİK SORUNU (ORTAK ÖZEL)
TÜRKİYE’DE: Bizim üretim gücümüz az
Diğer ülkelere dış ihracat yok
İnsanların kendi aileleri ile yaşamak istemesi
Son günlerde dünyanın arzına uygun çalışma alanlarının seçilmemesi
İş başvurularında genel anlamda deneyim
İnsanların kendi aileleri ile yaşamak istemesi
Son günlerde dünyanın arzına uygun çalışma alanlarının seçilmemesi
İş başvurularında genel anlamda deneyim istenmesi fakat yeni mezun kişilerin bu
deneyime malesef sahip olmaması
Bazı diplomatların ulusal otoritelerce tanınmaması
Ayrım yapma
Fazla yeteneklilik
Ekonomik iktisadi durgunluk
Yaşam standartlarında genel ihtiyaçların pahalı olması nedeniyle maaşların bunu
karşılayamaması
Makinalı teknolojinin insanlara olan ihtiyacı azaltması
Glabalizasyon
Teknoloji
Bürokrasi
Yüksek nufüs oranları
Eğitim sistemi
Yüksek kalifiyede olmak
Kötü amaçla kullanılan medya
VAHŞİ KAPİTALİZM



Tüketim çılgınlığı
Ayrımcılık
Zengin ile fakir arasında gelir dengesizliği
Etkisiz sendikalar
Yanlış hükümet politakaları
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Yabancı diller öğrenmek
Okul seçiminden önce daha çok iş deneyimi olması
İşverenlerin genç işsizlere daha çok imkan vermesi
Uzmanlaşmak
Yatırımları yeni iş imkanları konusunda teşvik etmek
Avrupa ve diğer ülkelerde bazı fonlaı değişik projelerle çekici hale getirmek
Devletten sosyal yardım beklemek yerine insanları çalışmak için eğitmek
Erken emekliliğe teşvik etmek
Kamu kuruluşu çalışanları için periyodik aralıklarla sınav uygulamak
Mesleki liselerin sayısını arttırmak
İşsiz gençlere işverenler arasında bilgi ağı kurmak
Düşük vergilerle standartlar yoluyla daha çok iş imkanı yaratmak
Staj imkanlarını arttırmak
Grup çalışmasından sonra belediye başkanlığı ziyaret edildi
Konuklarımızın soruları alındı,bu bağlamda belediye başkanımız sayın Zafer Bahçeci katılımcıların
Sorularılarını yanıtladı. Dünya ve Türkiye ekonomik sorunları ve çözümleri hakkında konuşuldu .
List of participants (For more participants use copies of this page or extend the list with copy/paste of rows above)
Project title:
Venue:
N°
organızatıon
country
Fırst name
surname
1
Youth business office
Lıthuanıa
Irma
Klapatauskaite
2
Youth business office
Lıthuanıa
Marius
Ceponas
3
Youth business office
Lıthuanıa
Laurynas
Gurevicius
4
Youth business office
Lıthuanıa
Kestutis
Vievesis
5
Youth business office
Lıthuanıa
Giedrius
Paknys
6
Youth business office
Lıthuanıa
Ruta
Gudasyte
7
A.E.P.A Casar de Cáceres
Spaın
Sara
Fernández Ramos
8
A.E.P.A. Casar de Cáceres
Spaın
Beatrız
Cordobés Campón
9
A.E.P.A. Casar de Cáceres
Spaın
Alejandro
Tovar Cebrıán
10
A.E.P.A. Casar de Cáceres
Spaın
Gemma
Granados Pérez
11
A.E.P.A. Casar de Cáceres
Spaın
María Jesús
Puerto Rodríguez
12
A.E.P.A. Casar de Cáceres
Spaın
Juan
Tovar Fernández
13
Support for youth development
Romanıa
Andreea Elena
Galatanu
14
Support for youth development
Romanıa
Marıus
Grad
15
Support for youth development
Romanıa
Andreea
Andrıes
Romanıa
Alexandra
Bıanca
Vrınceanu
16
Support for youth development
17
Support for youth development
Romanıa
Lavınıa
Schıopu
18
Support for youth development
Romanıa
Igor
Rotaru
19
Civil Protectıon Volunteers of
Panorama
Greece
Sofia
Koroxenidou
The European Commission, the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency and the National Agencies inform the participants that all data provided in this report will be used for the purposes of solely managing
and evaluating the Youth in Action Programme. All personal data collected for the purpose of this project shall be processed in accordance with Regulation (EC) N° 45/2001 of the European Parliament and of the Council
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies.
Data subjects may, on written request, gain access to their personal data. They should address any questions regarding the processing of their personal data to the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency or
the relevant National Agency. Data subjects may lodge a complaint against the processing of their personal data with the European Data Protection Supervisor at any time.
Youth in Action programmee – Sub-Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible for youth policy
Page 1
List of participants
List of participants (For more participants use copies of this page or extend the list with copy/paste of rows above)
Project title:
Venue:
N°
Dates:
organızatıon
Country
Name
Surname
20
Civil Protectıon Volunteers of
Panorama
Greece
Maria
Terzidou
21
Civil Protectıon Volunteers of
Panorama
Greece
Serafeim
Karafyllidis
22
Civil Protectıon Volunteers of
Panorama
Greece
Dialehti
Vouzina
23
Civil Protectıon Volunteers of
Panorama
Greece
Myrto-Athina
Nanakoudi
24
Civil Protectıon Volunteers of
Panorama
Greece
Varvara
Mouratidou
25
Scambi Europei
Italy
Viola
Lauriola
26
Scambi Europei
Italy
Valentina
Fortunati
27
Scambi Europei
Italy
Chiara
Loi
28
Scambi Europei
Italy
Chıara
Loda
29
Scambi Europei
Italy
Stefano
Campanari
30
Scambi Europei
Italy
Luca
Cavanini
31
Rehberlik Araştırma Merkezi
Türkiye
Yunus
Şenbay
32
Rehberlik Araştırma Merkezi
Ali
Erdem
33
Rehberlik Araştırma Merkezi
Türkiye
Türkiye
Baran
gürses
Rehberlik Araştırma Merkezi
Türkiye
Gazanfer
Kürşat
Pehlivan
35
Rehberlik Araştırma Merkezi
Türkiye
Zeynep
Kuşdemir
36
Rehberlik Araştırma Merkezi
Sefa
Kumlubıçak
34
Türkiye
Youth in Action programmee – Sub-Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible for youth policy
)
Page 2
List of participants
List of participants (For more participants use copies of this page or extend the list with copy/paste of rows above)
Project title:
Venue:
Dates:
N°
organızatıon
37
Rehberlik Araştırma Merkezi
Country
Türkiye
Name
Oral
Surname
)
Ardıç
The European Commission, the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency and the National Agencies inform the participants that all data provided in this report will be used for the purposes of solely managing
and evaluating the Youth in Action Programme. All personal data collected for the purpose of this project shall be processed in accordance with Regulation (EC) N° 45/2001 of the European Parliament and of the Council
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies.
Data subjects may, on written request, gain access to their personal data. They should address any questions regarding the processing of their personal data to the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency or
the relevant National Agency. Data subjects may lodge a complaint against the processing of their personal data with the European Data Protection Supervisor at any time.
List of participants (For more participants use copies of this page or extend the list with copy/paste of rows above)
Project title:
Venue:
Dates:
N°
Family name, first name
Date of arrival
Date of departure
Country of residence
38
Rehberlik Araştırma Merkezi
Türkiye
çisem
erdoğdu
39
Rehberlik Araştırma Merkezi
Türkiye
hanife
E-mail address
Female (F)
or male (M)
Participant
(P)
or leader (L)
Year of
birth
akbacak
Youth in Action programmee – Sub-Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible for youth policy
Page 3
List of participants
Signature
List of participants (For more participants use copies of this page or extend the list with copy/paste of rows above)
Project title:
Venue:
Dates:
N°
Family name, first name
Date of arrival
Date of departure
Country of residence
38
Rehberlik Araştırma Merkezi
Türkiye
çisem
erdoğdu
E-mail address
Female (F)
or male (M)
Participant
(P)
or leader (L)
Year of
birth
Signature
The European Commission, the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency and the National Agencies inform the participants that all data provided in this report will be used for the purposes of solely managing
and evaluating the Youth in Action Programme. All personal data collected for the purpose of this project shall be processed in accordance with Regulation (EC) N° 45/2001 of the European Parliament and of the Council
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies.
Data subjects may, on written request, gain access to their personal data. They should address any questions regarding the processing of their personal data to the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency or
the relevant National Agency. Data subjects may lodge a complaint against the processing of their personal data with the European Data Protection Supervisor at any time.
Youth in Action programmee – Sub-Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible for youth policy
Page 4
List of participants

Benzer belgeler

ismet okyay

ismet okyay 3.5. Kentsel Mimari Mirasın Korunmasında Nora - Evano Raporu, Barre Raporu'nun Katkıları ve Başlıca Ulusal ve Sivil Örgütler

Detaylı

CURRICULUM VITAE - EN / Bilkent University

CURRICULUM VITAE - EN / Bilkent University 16. Altintas, O. Ocali , S. Topcu, S.G. Tanyer, and H. Koymen, "Computer Aided Frequency Planning for the Radio and TV Broadcasts," IEEE Trans. Broadcasting, Vol.42, No.2, pp.144-148, June 1996. 17...

Detaylı