ağustos / august / agosto - Türkiye, Expo Milano 2015

Transkript

ağustos / august / agosto - Türkiye, Expo Milano 2015
 AĞUSTOS / AUGUST / AGOSTO
01 – 09 Ağustos 2015
Workshop: Ebru sanatı
01 – 09 August 2015
Workshop: The Turkish Art of Paper Marbling (Ebru)
01 – 09 Agosto 2015
Workshop: L’arte Turca di Marmorizzazione della Carta (Ebru)
—————————————————————————————
01 – 15 Ağustos 2015
Türk Sofralarının Eşsiz Lezzetleri Haftası
Pasta, Bulgur, Pulses, Vegetable Oil Promotion Group
15.00 – 17.00 Workshoplar, tadım ve Showlar
01 – 15 August 2015
Unique Taste of Turkish Food Week
Pasta, Bulgur, Pulses, Vegetable Oil Promotion Group
15.00 – 17.00 Workshops, tastings and performances
01 – 15 Agosto 2015
La settimana del Gusto unico di Cibo Turco
Pasta, Bulgur, Pulses, Vegetable Oil Promotion Group
15.00 – 17.00 Workshops, degustazioni e prestazioni
—————————————————————————————
15 – 31 Ağustos 2015
'’Binlerce Yıllık Anadolu Geleneği’’ Zeytin ve Zeytinyağı Haftası
Olive and Olive Oil Promotion Group
Sofralarımıza sağlık, cildimize güzellik katan zeytin ve zeytinyağı geçmişimiz ve
kültürümüz tüm dünya katılımcıları ile paylaşılacaktır.
Konularla ilgili tadımlar, bilgilendirici workshoplar yapılacaktır.
15.00 – 17.00 Workshoplar, tadım ve Showlar
15 – 31 August 2015
‘’Thousand Years Anatolian Tradition’' Olive and Olive Oil Week
Olive and Olive Oil Promotion Group
The history and culture of olive and olive oil adding health to our tables and beauty to
our skins will be shared with the whole world.
Tastings and workshops will be held on related topics.
15.00 – 17.00 Workshops, tastings and performances
15 – 31 Agosto 2015
‘’Migliaia di Anni Tradizione dell’Anatolia’’ La Settimana d’Oliva e d’Olio
Olive and Olive Oil Promotion Group
La storia e la cultura d’oliva e d’olio aggiungendo la salute alla nostra tavola e la
bellezza alla nostra pelle saranno condivisi con tutto il mondo.
Degustazioni e workshop si terranno su argomenti correlati.
15.00 – 17.00 Workshops, degustazioni e prestazioni
——————————————————————————————————
20 – 25 Ağustos 2015
Türk Halk Musikisi Toplulukları
20 – 25 August 2015
Turkish Folk Music Ensemble
20 – 25 Agosto 2015
Gruppi della musica popolare turca
——————————————————————————————————
26 – 30 Ağustos 2015
Workshop: Yemeni Ayakkabı Yapımı
26 – 30 August 2015
Workshop: Making of Traditional Leather Shoes
26 – 30 Agosto 2015
Workshop: Produzione delle Scarpe tradizionali in pelle.
—————————————————————————————————
EYLÜL / SEPTEMBER / SETTEMBRE
04 – 10 Eylül 2015
Workshop: Bakır İşlemeciliği
04 – 10 September 2015
Workshop: Copper Carving
04 – 10 Settembre 2015
Workshop: Intaglio di Rame
——————————————————————————————————
01 – 15 Eylül 2015
Türk Çiçekleri Dağıtım Etkinliği
01 – 15 September 2015
Event of Distribution of Turkey Flower
01 – 15 Settembre 2015
Evento del Distribuzione dei Fiori Turchi
——————————————————————————————————
08 – 15 Eylül 2015
"Temiz Suların Eşsiz Lezzetleri" Türk Su Ürünleri Haftası
Turkish Sea Food Promotion Group
Bereketli su ürünlerimiz tüm dünya ile paylaşılır. Konularla ilgili tadımlar, bilgilendirici
workshoplar yapılmıştır.
15.00 – 17.00 Workshoplar, tadım ve showlar
08 – 15 September 2015
"The Unique Flavour of Fresh Water" Turkish Aquaculture Week
Turkish Sea Food Promotion Group
Our fertile fisheries will be shared with the world. Tastings and informative workshops
will be held on related topics.
15.00 – 17.00 Workshops, tastings and performances
08 – 15 Settembre 2015
"Il Sapore Unico di Acqua Dolce" Settimana Acquacoltura Turca
Turkish Sea Food Promotion Group
Le nostre fertili pesca saranno condivisi con il mondo. Degustazioni e workshop
informativi si terranno su argomenti correlati.
15.00 – 17.00 Workshops, degustazioni e prestazioni
——————————————————————————————————
14 Eylül 2015 Pazartesi
Milli Gün
10.00 – 12.00 Türk Kahvaltısı
11.20 – 11.50 Expo Ana Sahnede Dans performansı
12.00 – 13.00 Mehter Takımı Karşılama
13.00 – 14.00 Açılış ve Protokol
15.30 – 18.30 Anadolu Yemekleri Seminerleri ve Workshopları
18.30 – 20.30 Dans ve Müzik Performansları
21.00 – 22.00 Sema Gösterisi
14 Settembre 2015 Lunedi
Il Giorno Nazionale
10.00 – 12.00 Colazione Turca
11.20 – 11.50 Prestazione Danza nel Palcoscenico Principale di Expo
12.00 – 13.00 Banda dei Giannizzeri
13.00 – 02.00 Apertura e Protocollo
15.30 – 18.30 Seminari dei cibi Anatoliche e workshop
18.30 – 20.30 Prestazioni Danza e Musica
21.00 – 22.00 Prestazione dei dervisci rotanti
14 September 2015 Monday
The National Day
10.00 – 12.00 Turkish Breakfast
11.20 – 11.50 Dance Performance at the Main Stage of Expo
12.00 – 13.00 Janissary Band
13.00 – 02.00 Opening and Protocol
15.30 – 18.30 Anatolian Food Seminars and Workshops
18.30 – 20.30 Dance and Music Performances
21.00 – 22.00 Performance of the Whirling Dervishes
——————————————————————————————————
14 Eylül 2015 Pazartesi
Workshop: Ebru sanatı
14 September 2015 Monday
Workshop: The Turkish Art of Paper Marbling (Ebru)
14 Settembre 2015 Lunedi
Workshop: L’arte Turca di Marmorizzazione della Carta (Ebru)
——————————————————————————————————
15 – 30 Eylül 2015
"Türk Mutfağının Vazgeçilmezleri"
Turkish Flour Yeast & Ingredients Promotion Group
Türk kültürünün vazgeçilmezleri olan kahvaltı, buğday ve ekmek, mantı, tarhana gibi
unlu mamuller tüm dünya ile paylaşılır.
15.00 – 17.00 Workshoplar, tadım ve showlar
15 – 30 September 2015
“Indispensables of Turkish Cuisine"
Turkish Flour Yeast & Ingredients Promotion Group
The essentials of Turkish culture; Baked goods like breakfast, wheat and bread,
ravioli and tarhana will be shared with the world.
15.00 – 17.00 Workshops, tastings and performances
15 – 30 Settembre 2015
"Indispensabili della Cucina Turca"
Turkish Flour Yeast & Ingredients Promotion Group
Gli elementi essenziali della cultura turca; Prodotti da forno come la colazione, il
grano e pane, ravioli e tarhana saranno condivisi con il mondo.
15.00 – 17.00 Workshops, degustazioni e prestazioni
——————————————————————————————————
EKİM / OCTOBER / OTTOBRE
01 – 04 Ekim 2015
Workshop: Çini işlemeciliği
01 – 04 October 2015
Workshop: Tile Carving
01 – 04 Ottobre 2015
Workshop: Intaglio di Cina
——————————————————————————————
01 – 15 Ekim 2015
Türk Sofralarının Eşsiz Lezzetleri Haftası
Turkish Poultry Promotion Group
15.00 – 17.00 Workshoplar, tadım ve Showlar
01 – 15 October 2015
Egg and White Flavours in Turkish Cuisine Week
Turkish Poultry Promotion Group
15.00 – 17.00 Workshops, tastings and performances
01 – 15 Ottobre 2015
La Settimana Dell’ Uovo e Sapori Bianchi nella Cucina Turca
Turkish Poultry Promotion Group
15.00 – 17.00 Workshops, degustazioni e prestazioni
————————————————————————————————
15 – 31 Ekim 2015
Turkish Citrus Promotion Group
15.00 – 17.00 Workshoplar, tadım ve Showlar
15 – 31 October 2015
Turkish Citrus Promotion Group
15.00 – 17.00 Workshops, tastings and performances
15 – 31 Ottobre 2015
Turkish Citrus Promotion Group
15.00 – 17.00 Workshops, degustazioni e prestazioni
——————————————————————————————————
15 – 31 Ekim 2015
Türk Sofralarının Eşsiz Lezzetleri Haftası
Pasta, Bulgur, Pulses, Vegetable Oil Promotion Group
15.00 – 17.00 Workshoplar, tadım ve showlar
15 – 31 October 2015
Unique Taste of Turkish Food Week
Pasta, Bulgur, Pulses, Vegetable Oil Promotion Group
15.00 – 17.00 Workshops, tastings and performances
15 – 31 Ottobre 2015
La settimana del Gusto unico di Cibo Turco
Pasta, Bulgur, Pulses, Vegetable Oil Promotion Group
15.00 – 17.00 Workshops, degustazioni e prestazioni
——————————————————————————————————
14 Ekim 2015 Çarşamba
Konferans 14.00 – 15.15
“Türkiye'de Sürdürülebilirlik“ Uygar Özesmi
14 October 2015 Wednesday
Conference 14.00 – 15.15
“Sustainability in Turkey“ Uygar Özesmi
14 Ottobre 2015 Mercoledi
Conferenza 14.00 – 15.15
“Sostenibilità in Turchia“ Uygar Özesmi
——————————————————————————————————
Ekim Ayının İkinci Haftası – Türkiye Pavilyonu Kapanış Etkinliği
12.00 – 13.00 Türk Müzik Performansı
14.00 – 15.30 Film Gösterimi
15.30 – 18.30 Türkiye Lezzet Turu Etkinliği ve Workshoplar
18.30 – 20.00 Yöresel Dans Performansları
20.00 – 21.00 Canlı Müzik Performansı
The second week of October – Closing event of the Turkish Pavilion
12.00 – 13.00 Turkish Music performance
14.00 – 15.30 Film Screening
15.30 – 18.30 A Tour of Taste Workshops of Turkey and Workshops
18.30 – 20.00 Local Dance Shows
20.00 – 21.00 Live Music Performance
La seconda settimana di ottobre – Evento di chiusura del Padiglione Turco
12.00 – 13.00 Prestazione di musica turca
14.00 – 15.30 Proiezione di film
15.30 – 18.30 Un Giro dei Laboratori del Gusto di Turchia e Workshops
18.30 – 20.00 Spettacoli di Danza Locale
20.00 – 21.00 Prestazione Musica in Tensione

Benzer belgeler