mağaracılık düğümleri - hümak

Transkript

mağaracılık düğümleri - hümak
HÜMAK - Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu
Hacettepe University Cave Research Soceity
MAĞARACILIK DÜĞÜMLERİ
Birçok mağarada ip kullanmak mecburidir. Eğer mağarada ip kullanmak gerekli ise mağaracının
da gerekli düğümleri bilmesi gereklidir. Birçok mağaracılık tekniği gibi düğümler de mağarada
öğrenilmez. Düğümleri öğrenmenin en iyi yolu kendinize birkaç metre ince dağcı ipi(6-8 mm idealdir) ,
bir metre, daha kalın çaplı başka renkli bir ip ve bir metre kadar da perlon satın almakla başlar.Sonra
gösterilen düğümleri çalışmaya başlayabilirsiniz. İlgileneceğiniz noktalar; kolay yapılması, yüksek bir
sağlamlık, üzerine yük bindikten sonra kolay çözülmesi ve kendiliğinden çözülmemesi olmalıdır.
*** Her mağaracının kesinlikle bilmesi gereken düğümler.
** Eğer sıklıkla ip kullanıyorsanız öğrenilebilecek düğümler.
* Zor durumda kalmadıkça, kullanmaktan kaçınacağınız düğümler
*** Sekizli Düğümü
En kullanışlı, kolay atılabilen,
yük bindikten sonra kolay çözülebilen
bir düğümdür. İpin üzerindeki gerilimi
düşürür ve ip üzerinde her yere
atılabilir.
İpin
sonuna
da
atmak
gerekmektedir. İpin sonuna attığınız
zaman durdurucu bir düğüm gereklidir.
Doğal
emniyete
karabinaya
ipi
veya
bolta
bağlı
sabitlemek
için
kullanılır.
**Basit Sekizli Düğümü
Basit
başlangıç
sekizli
düğümü
ipin
bitiş
noktasına
atılır.
ve
Başlangıç noktasına sekizli düğümün
her ihtimale karşı kaymasını önlemek,
bitiş
noktasına
ise
inişte
sonunu
bilmediğimiz bir inişte ipin kısa gelip
desandörün
içinden
kayıp
gitmesini
engellemek için kullanılır. Genelde ipin
sonuna sekizli düğümü 30-40 cm .
sonrasına da basit sekizli düğümü atılır.
Durdurucu bir düğümdür.
HÜMAK
www.humak.hacettep.edu.tr
1
HÜMAK - Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu
Hacettepe University Cave Research Soceity
** Dokuzlu Düğümü
Bu düğüm sekizlinin yerine
kullanılabilir,
olmasına
dayanımı
rağmen
fazla
hem
yer
kaplayan bir düğümdür hem de yük
bindikten
sonra
ipin
çözülmesi
zordur.
** Üçlü Sekizli
Esas kullanım alanı inişte ipin
kısa gelmesi durumunda ip üzerinde
aynı özellikte, aynı çapa sahip iki ipi
birbirine
bağlamak
için
kullanılır.
Durdurucu düğüm gereklidir.
** Çiftli Sekizli düğümü
Farklı iki noktadan emniyet almak
için
kullanılır.
Avantajı
çift
emniyette
olmanız ve loopların boylarını düğümü
attıktan sonra bile ayarlayabilmenizdir. Tek
dezavantajı üzerine yük bindikten sonra
kolay çözülmemesidir.
HÜMAK
www.humak.hacettep.edu.tr
2
HÜMAK - Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu
Hacettepe University Cave Research Soceity
** Çiftli Izbarço
Başka bir çift loop düğümüdür. Çiftli
sekizli yerine kullanılabilir ve çiftli sekizliden
daha küçük bir düğüm olduğu için daha
kullanışlıdır.
** İzbarço Düğümü
Atması ve çözmesi çok kolaydır. Boşta kalan
uca durdurucu düğüm gereklidir. Birini güvenlik altına
almak için kullanılır. Sekizliden daha az yer kaplar,
hareketli bir düğüm değildir yani hep gergin durmalıdır.
Kişinin ağırlığıyla sıkışır.
** Kelebek Düğümü
İp üstünde emniyet noktasıdır. İp
içinden 180 derecelik açıyla geçer.
Gelen iple giden ip arasında 180
derecelik açı varsa dayanımı sekizli
düğümünden fazladır.
HÜMAK
www.humak.hacettep.edu.tr
3
HÜMAK - Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu
Hacettepe University Cave Research Soceity
* Üzengi Düğümü
Kolay
atılabilen
bir
düğümdür,
karabinlerde
ve
halkalarda kullanılır. İki ip arasında açı olması ekstra stres
yaratır. Kullanılmaması önerilir.
*** Çiftli Basit Düğüm
En iyi sabitleme düğümüdür. Atılması ve
çözülmesi kolaydır ve üçlüsünden daha az yer kaplar.
Atılan iki düğüm birbirinin simetriği olmalıdır. Aksi
halde birbirine yapışamazlar, düğümün
verimliliği
düşer.
** Üçlü Basit Düğüm
Genellikle
sabitlemede
iki
kullanılır.
ipi
birbirine
Çiftli
basit
düğümden daha sağlamdır, yerine
kullanılabilir
HÜMAK
www.humak.hacettep.edu.tr
4
HÜMAK - Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu
Hacettepe University Cave Research Soceity
* Balıkçı Düğümü
İki
ipi
birbirine
bağlamada kullanılan en
kolay düğümdür. ipe şok
bindiği
zaman
kendine
kendi
çözülebilir.
Önerilmez. Attıktan sonra
simetrisi olmuş mu diye
kontrol etmek gerekir.
** Çift Balıkçı Düğümü
İki
ipi
birbirine
bağlamada kullanılan standart bir
düğümdür. Balıkçı düğümünden
daha sağlamdır.
Kullanmadan önce vücut
ağırlığıyla
sıkıştırılması
ve
uçların kaymayacak kadar uzun
bırakılması gereklidir. Yerine çiftli
ya
da
üçlü
basit
düğüm
kullanılması önerilir..
** Üçlü Balıkçı Düğümü
İpin
kaygan
olduğu
durumlarda, çift balıkçı düğümü yerine
iki
ipi
birbirine
kullanılır.uçların
bağlamada
kaymayacak
kadar
uzun ve kullanmadan önce vücut
ağırlığıyla sıkıştırılması gerekmektedir.
Yerine
üçlü
basit
düğümün
kullanılması önerilmektedir.
HÜMAK
www.humak.hacettep.edu.tr
5
HÜMAK - Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu
Hacettepe University Cave Research Soceity
** Yarım Kazık Düğümü
Kendi kendine dönebilen,
sürtünme
arttırıcı,
hareketli
düğümdür. Merdiven
bir
kullanırken
emniyet ipi olarak ve desandörün
kaybolması
veya
unutulması
durumunda inişlerde kullanılır.
Geniş, çelik, kilitli ve HMS
şekilli karabinalarda kullanılmalıdır.
İnişte
kullanılırken,
ipin
dolaşmasına sebep olabilmektedir.
***Tam Kazık Düğümü
Güçlü
bir
olmamasına
düğüm
rağmen,
hızlı
hareket sağlar. İki ucuna da
ağırlık
verilmesi
durumunda
kullanılabilir. Ancak güvenlik söz
konusuysa,
sekizli
kullanılmalıdır.
Esas
düğümü
kullanım
amacı istasyon geçerken, ayağa
atılarak
ayak
bağı
gibi
kullanılmasıdır.
*** Perlon Düğümü
Bu düğüm iki perlonu birbirine bağlamada
kullanılır, özelliği bu maksatla kullanılan tek düğüm
olmasıdır. Perlonun sahip olduğu geniş yüzey alanı
yüksek sürtünme yaratır, birbirinden kaymasını önler.
Düğüm atıldıktan sonra, üzerine yük vererek sıkışması
sağlanmalıdır. Uçlar en az 10 cm. fazladan bırakıldıktan
sonra
elektrik
bantıyla
şekilde
görüldüğü
gibi
bağlanmalıdır.
HÜMAK
www.humak.hacettep.edu.tr
6
HÜMAK - Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu
Hacettepe University Cave Research Soceity
** Basit Düğüm
En
kolay
düğümlerden
Dezavantajı,
atılabilen
biridir.
yük
bindikten
sonra kolay çözülememesidir.
*** Pursik Düğümü
Jumar yerine kullanılmamalıdır. Sadece emniyet için kullanılan, gerekli bir düğümdür. Pursik
ipinin çapı esas ipten iki üç mm. küçük olmalıdır.
İpi loopun içinden, ipe ağırlığınız bindiğinde sıkışana kadar geçirebilirsiniz.
*** Camadan Düğümü
Donanımda kullanılmaz.
İlkyardımda
sarmada
bandajları ve kırık
kullanılan
ipleri
bağlamakta kullanılır.
HÜMAK
www.humak.hacettep.edu.tr
7
HÜMAK - Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu
Hacettepe University Cave Research Soceity
** Çiftli Fiyonk Düğümü
This knot is fairly easy to tie / untie, it is mainly used for mid rope attachment or to make an
improvised harness in emergencies. This knot has a tendency to pull through so a stopper knot is
required in the ‘spare’ end.
HÜMAK
www.humak.hacettep.edu.tr
8

Benzer belgeler

Faaliyet ERCİYES KUZEY BUZULU-BATI SIRTI TRANSI Faaliyetin

Faaliyet ERCİYES KUZEY BUZULU-BATI SIRTI TRANSI Faaliyetin 8:15 gibi buluştuk. Araç bizi hacılara ulaştırdı. Oradan bizi dağ evine götürecek olan kamyonet binip 10:45 gibi Dağ evine vardık. 20 dakika kadar hazırlıktan sonra 11:00 da Tarak kayalara doğru ha...

Detaylı

HÜMAK - Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu

HÜMAK - Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu durumda yapılacak şey lapayı boşaltıp (yanımızda mağaradan çıkartılabilecek şekilde poşete...) yerine yeni karpit koymaktır.

Detaylı

karda emniyet sistemleri

karda emniyet sistemleri Zayıf kar ve riskli yüklenme durumunda yeterli güvenliği sağlayabilmek için üçlü kazma emniyeti kurmak gerekebilir. Açılan yarığın içine yatay yerleştirilecek olan kazmanın sapından daha kısa aralı...

Detaylı