2015 - Sarıyer Belediyesi

Transkript

2015 - Sarıyer Belediyesi
SARIYER BELEDİYESİ
2015
FA ALİYET RAPORU
Sarıyer Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır.
Sarıyer’i yaşamak,
Sarıyer’de yaşamak.
Birlikte ve emekle...
2015
1
Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden,
rahat yaşamak isteyen toplumlar;
evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini
daha sonra da istiklal ve istikballerini
kaybetmeye mahkumdurlar.
“Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar”
2
2015
3
4
SUNUŞ
Demokratik,
Etkin ve
Güçlü Belediye
Sizlere yedinci kez faaliyet raporu sunuyor olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduğumu belirtmek
istiyorum.
Sarıyer’i dünya ölçeğinde fark edilir bir kent yapma yolunda verdiğimiz mücadelemizde özverileri ile bizim
yanımızda yer alan tüm çalışma arkadaşlarıma ve bu güne kadar mecliste görev almış tüm meclis üyesi
arkadaşlarıma tek tek teşekkür ederim.
Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik yapıları bir arada barındıran Sarıyer’i farklı bir yaklaşım ile yönetmeye
seçildiğimiz ilk gün karar vermiştik. Bildiğiniz üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu yasal olarak belediyelerin
görev, yetki ve sorumluluklarını ana çerçeve olarak tanımlayan bir kanun. Bugün birçok belediyenin kendilerini
“sosyal belediye” olarak tanımladıkları hizmetler de zaten yürürlükteki kanuna göre yapmakla sorumlu olduğu
işlerdir. Ancak, biz Sarıyer Belediyesi olarak, seçildiğimiz gün ve sonraki her süreçte hedefimizi bir çıta üste
koyduk ve belediyenin işleyiş ana prensibini bize yasal olarak tanımlanan sorumlulukları yerine getirmenin
ötesine çıkarttık. “Belediyenin temel belediye görevlerinin ötesinde ne yapılabilir?” sorusu bizim yönetim
anlayışımızı oluşturan çerçeve anlayış oldu.
“Demokratik, etkin ve güçlü” bir belediye yönetimi oluşturmak doğrultusunda dünyadaki başarılı belediye
örneklerini, “AVRUPA BİRLİĞİ YEREL YÖNETİMLER ŞARTNAMESİ”’ni ve yeni yerel yönetim modellerini inceledik.
“Katılımcılık İlkesi”nin yönetim anlayışımızın temel taşlarından birini oluşturma sebebi bu oldu. 2009 seçim
kampanyamızı hatırlayanlar bilirler. Seçim döneminde bir söz vermiş: “Sarıyer’i beraber yöneteceğiz” demiştik.
“Ortak akıl oluşturma” prensibi bizim senelerdir çözülememiş ve çözülmemiş problemleri çözmemizde ana
prensibimiz oldu. Sorunları ortak tespit ederek, çözümleri de ortak akıl oluşturarak üretmenin demokratik
olarak da en doğru yol olduğu düşüncesindeyiz. İşte bu nedenle paydaşlarımız olan sivil toplum örgütlerimiz,
muhtarlarımız, mahalle örgütlerimiz, üniversitelerimiz ve kent konseyimizle hatta kardeş şehirlerimizle sürekli
ve aktif işbirliği içerisindeyiz.
Bu anlayışın bir ürünü olarak ortaya çıkan Sarıyer Kalkınma Eylem Planı (SKEP) bizim tüm yönetim anlayışımızı
içeren bir vizyon projesidir. Kamu, sivil ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan SKEP sadece
Sarıyer için değil, İstanbul, hatta Türkiye için de bir model oluşturabilecek, yerelden, demokratik ve şeffaf
belediyecilik anlayışını esas alan bir eylem planıdır. Sarıyer’in geçmişten itibaren tüm sorunlarının saptandığı,
çözümlerinin planlandığı ve geleceğe yönelik vizyonunun çizildiği SKEP, aynı zamanda bizim “Planlı Belediyecilik
Anlayışı”mızın da bir göstergesidir.
Her faaliyet raporunda ısrarla bahsettiğimiz bir yönetim prensibimiz var: “Maksimum hizmet, maksimum
yatırım ve maksimum tasarruf anlayışı” Biliyoruz ki, etkin ve verimli bir bütçe politikası uygulanmadığı takdirde
belediyenin güçlü bir pozisyona gelme imkanı asla olmayacaktır. Ayrıca, “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ” kavramı da yine
hizmet ve yatırım yaratma projelerimizin temelini oluşturmadığı takdirde başarılı olma şansı bulunmamaktadır.
İşte bu nedenle, biz belediyenin her türlü hizmet ve projesinde doğru planlama ve sürdürülebilirlik prensiplerini
benimsiyor, Sarıyer’in ve Sarıyerli’nin bu doğrultuda geleceğini planlıyoruz.
Bu yönetim anlayışıyla yedi yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımız artık büyük meyvelerini de vermeye başladı.
İlk olarak geçtiğimiz sene Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi kapılarını açtı. Yıllardır mütevazı bir
salonda hizmet vermeye çalışan ve Sarıyerliler’in mağdur olduğu Nikah Salonu yerine de Sarıyerli’ye yakışan
modern bir nikâh salonu yapacağımızı söylemiştik. Yaptık. Tamamen Sarıyerli’nin ve Sarıyer’in öz kaynakları
ile yaptığımız Kültür Merkezi sayesinde Sarıyerliler rahatlıkla Sarıyer’de evlenebiliyor, böylece hem daha önce
başka belediyelere kaybettiğimiz gelirlerimize sahip çıkıyor, hem de Sarıyerliler’in bu en mutlu günlerini en güzel
şekilde yaşamalarını sağlıyoruz. Ayrıca, kültür merkezinin sağladığı ayrıcalıklar sayesinde sadece Sarıyerliler’e
değil, tüm İstanbullulara hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz !
Günü kurtaran değil, “KALICI, YERİNDEN VE KALKINMACI YEREL YÖNETİM” anlayışı bizim için bir yerel yönetimin
sahip olması gereken en temel prensiplerden biri. Bu anlayışımızın en somut göstergelerinden biri, dünyanın
ilk yeşil kamu hizmet binasının hizmete hazırlanmasıdır. Sarıyer Belediyesi olarak, sadece Sarıyerli’ye hizmet
edecek bir belediye hizmet binası inşa etmek yerine, Türkiye’ye örnek oluşturacak çok amaçlı bir kamu binası
yapmak istedik. Belediyemizin planlama, doğru bütçe yönetimi, çevre dostu, engelsiz, yatırımcı ve en önemlisi
hayatı kolaylaştırma prensiplerinin her birinin vücut bulabildiği bu dev proje kapılarını bu sene açıyor. Tamamen
Sarıyerli’nin ve Sarıyer’in öz kaynakları ile yaptığımız Dünyanın ilk sertifikalı “Yeşil Kamu Hizmet Binası”na da
yine Sarıyer Belediye’si olarak imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Dünya çapında bir otorite olan BREEAM kuruluşunun sertifika kriterlerine göre tasarımından tamamlanmasına
kadar inşa edilen, Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi, engelsiz, çevreci ilk yeşil kamu hizmet
binası olma özelliği ile sadece Türkiye’de değil, dünyada bir ilk’tir! Bunun yanında kullanılan enerjinin belli
bir yüzdesini doğal enerji dönüşümü ile sağlayacak olan binamızın içerisinde kuracağımız DEMO PARK ile
de bu dönüşümü labaratuar ortamında yaşayacağız. Daha önce de söylediğim gibi, biz bu donanımlı bina ile
belediyemizin senelerdir kanserleşen bir sorununu çözmeyi, çözerken de mali gücünü artırmayı ve iş şartlarını
geliştirerek verimliliği artırmayı amaçladık. Sadece bir ilçeye hizmet etmesi yerine tüm İstanbul’a katkı yapmak
amacıyla binamızı farklı bir şekilde donattık.
2015
5
Biliyorsunuz ki; Türkiye’de ve dünyada Boğaz gelişimini inceleyebileceğimiz bir müze yok. Biz de farklı bir
vizyon ile bu yokluğu gidermek için çeşitli üniversitelerden oluşturduğumuz akademisyen komisyonu ile
yoğun çalışmalar sonrasında alt yapı projesini tamamladığımız, İstanbul Boğazı’nın oluşum sürecini, tarihini,
oşinografisini ve günümüz yapısını anlatan bir müze oluşturduk. Bu müzede öğrencileri ve tüm ilgilileri ve
hatta Boğaz sevenleri konuk etmenin yanı sıra dünyanın tüm bilim adamları ile Boğaz’ın bilimsel gelişimini
inceleyeceğimiz bir enstitü kurmuş olacağız. Ayrıca, Türkiye’nin tarihsel kültürüne de sahip çıkmak amacı ile
yine söz konusu binada “TARİHİ KENTLER MÜZESİ” de kurulacaktır.
Sanata verilen desteğin azaldığı, sanatın adeta yok edilmek istendiği bu dönemde biz sanatın halkın en kuvvetli
güçlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Belediye bünyemizde farklı sanat buluşmaları, edebiyat günleri, festivaller
vs. yapıyoruz ama hizmet binamızı da yine hem Sarıyer’in hem de İstanbul’un yararlanabileceği bir donanımla
taçlandırmak istedik. Yapılan tiyatro salonunumuz ile İstanbullu sanatseverleri ağırlayabileceğimiz müjdesini
de verebilirim.
Hizmet binasının çevreci özelliklerini veya teknik üstünlüklerini burada tek tek anlatmayacağım ama kısaca
söylemek istiyorum ki, bu bina tüm özellikleri ve hedefleri göz önüne alındığında hem teknik öğrencilere, hem
çevre dostlarına hem sanatseverlere, kısacası sadece Sarıyerliler’e ya da İstanbullular’a değil, tüm dünyaya
Sarıyer Belediyesi’nin bir armağanı olacaktır.
Yazımın başında da belirttiğim gibi, yerinden yönetim ve sosyal belediyecilik olguları günümüz koşullarında
birbirleriyle entegre olarak gelişmektedir. Yerinden yönetim mekanizmasının daha eşitlikçi ve demokratik
işleyebilmesi, sosyal belediyecilik anlayışını geliştirir. Bu anlayışın uygulanması gereken çok önemli bir konu
kentsel dönüşüm sürecidir. Bizim anlayışımıza göre, kentsel dönüşümde yerel halkın katılımının sağlanması
şarttır. Bu nedenle, bizim kentsel dönüşüme bakışımız uzlaşmacı, paylaşımcı yerinde dönüşümdür.
Sarıyer Belediyesi olarak 2010 yılında Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü adı altında bir müdürlük
kurmamızın temel nedeni mülkiyet farklılıklarını göz önünde bulundurarak her mahallemize uygun çözüm
senaryoları üretmekti. Çünkü dönüşüme parsel bazında değil de mahalle ölçeğinde baktığımız zaman doğru
bir uygulamaya gidebiliriz.
Dönüşüm sürecinde konut hakkının değil, barınma hakkının esas alınması gerektiğini savunuyoruz. Dönüşüme
halkçı bir yaklaşımla bakmak isteyen herkesin ortak noktası da bu olmalıdır: Halkın tam katılımı yani sivil toplum
örgütlerimiz, muhtarlarımız, mahalle örgütlerimiz, üniversitelerimiz ve kent konseyimiz ile bütüncül, özgün ve
yerel, kamu yararını gözeten bir dönüşüm uygulamasını savunuyoruz.
Çağdaş ve demokratik bir yönetim anlayışından söz edeceksek katılımcılık prensibinden ödün veremeyiz.
Katılımcılık prensibi ile eş doğrultuda giden diğer bir vazgeçilmezimiz “HİZMETTE EŞİTLİK” ilkemizdir. Göreve
geldiğimiz günden itibaren yaşamın her alanında toplumun hiçbir kesimine ayrım yapmadan, insanı hayata ve
yaşama katma prensibi ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bu anlayış çerçevesinde özellikle altyapı çalışmaları konusunda Sarıyer Tarihi’nin en parlak günlerini yaşadığını
herkes görüyor. Hiç bir ayrım gözetmeksizin yaptığımız kanal, duvar, bordür, merdiven, asfalt, tretuvar, engelli
erişebilirlik çalışmaları ile biz sadece Sarıyer’imizin altyapısını rekorlar kırarak geliştirmekle kalmıyoruz.
Sarıyerliler’e yaşam alanlarında rahat bir şekilde yaşayarak farklı belediyelerin kentsel dönüşüm korkusu
yaşayan sakinlerinden farklı olarak geleceğe güvenle bakmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yeni yollar açıyor,
mahallelerimizin gelişimine katkı sunuyoruz. Ayrıca mahallelerimize yaptığımız parklarımızda, çevre dostu bir
belediye olmamızın yanısıra Sarıyerlilerimiz’in çoluk çocuk parklarda ve ortak yaşam alanlarında keyif alarak
yaşama katılımlarını sağlıyoruz.
6
Sarıyer Belediyesi olarak sağlık ve eğitim haklarını insan hakları olarak görüyoruz. TOPLUMCU YEREL
YÖNETİM’in tanımı da budur. Yaşamdaki herkesin sağlık ve eğitim haklarından yararlanması gerekiyor. Huzurlu
bir toplum olabilmenin temel şartları bize göre; insanın temel ihtiyaçları konusunda endişe duymaması, ayrım
görmemesidir. Bize göre sağlık da eğitim de temel ihtiyaçlardır. Bu inaçla Sarıyerliler’e çok aktif bir şekilde
eğitim ve sağlık hizmetleri sunuyoruz. Ambulans, poliklinik, ağız-diş sağlığı, portör muayene, ücretsiz ilaç,
psikolojik destek sağlık alanındaki hizmetlerimizden sadece bazıları.
Eğitim konusunda da iddialıyız. Sagemler, yaz okullarımız, binlerce öğrenciye sağladığımız burslar bir yana
bugün Türkiye’de bir örnek sayılacak Sarıyer Akademi ile eğitimde fırsat eşitliği prensibini dünya çapında bir
noktaya taşıdık. Sarıyerli öğrencilerimiz belediyemizin kursu ile sınavlara hazırlanıyor ve geleceğe güvenle
bakabiliyorlar. Biz de onların bu başarı hikayelerinde yanlarında olmaktan büyük bir keyif alıyor, başarıları ile
gurur duyuyoruz.
Farklı günlerde düzenlediğimiz sosyal ve kültürel etkinliklerimizin de, sportif etkinliklerimizin de altında yatan en
temel anlayış, katılımcı ve eşitlikçi bir belediye yönetmeye çalışmamızdır.
Kentte yaşayan halkın sorun, ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilen kalkınma politikaları ile başarıyı
yakalayabileceğimizi biliyoruz. Ancak ve ancak doğru kurgulanmış yerel kalkınma politikaları ile sakinlerin
yaşam alanları ve yaşam kalitelerini artırmak mümkündür. Farklı siyasi görüş, kimlik ve sosya-ekonomik sınıfları
ortak bir paydada birleştirmek bir yerel yönetimin en büyük görevidir. Bu açıdan yerel yönetimler toplumsal
barış ve dayanışmanın güçlenmesinde çok önemli olanaklara sahip gizli aktörlerdir.
Sarıyer ilçesinde başarılı bir şekilde yönetmeye ve açmaya devam ettiğimiz Sagemler, Semt Evlerimiz, Yaşlılar
Gündüz Bakım Evlerimiz, Kadın Koordinasyon Merkezi’miz, Engelli Koordinasyon Merkezi’miz, EÇADEM gibi
sosyal hizmetlerimiz sadece gençlerimizin, kadınlarımızın, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın çeşitli kurslar
görmelerini, yaşama katılmalarını sağlamıyor, aynı zamanda toplumsal alanda farklı noktadaki insanlarımızı
ortak bir alanda toplayarak ortak bir doku oluşturulmasını sağlıyoruz. Birbirimizi tanıdıkça toplumsal huzur ve
barışın gelişeceğini biliyoruz ve bu ortak mekanlar ile ilçe ölçeğimizde Sarıyerliler’e birbirini tanıma ve benzer
amaçlarla bir arada olma fırsatı yaratmaya çalışıyoruz.
Sonuç olarak bir kez daha tekrar etmek istiyorum ki; yerel düzeydeki faaliyetlerin başarısı güçlü bir yerel
demokrasi anlayışı ile mümkün olabilir. Çünkü yerel yönetimler yerel halkın çıkarını en iyi koruyabilecek
kurumlardır.
Sarıyer Belediyesi olarak seçildiğimiz günden itibaren gününü kurtaran değil, güçlü bir Sarıyer kurmayı
hedefliyoruz. Mutlu bireylerin yaşadığı bir ilçe hedefliyoruz. Tüm birikim ve vizyonumuzu bu doğrultuda projeler
gerçekleştirmek için kullanıyoruz. Sarıyerli olmanın farklılığını, ayrıcalığını ve önceliğini sizlere sunmak için var
gücümüzle çalışmaktayız.
Burada bir kez daha tüm çalışma arkadaşlarıma ve meclis üyelerime bana verdikleri destekten dolayı teşekkür
ediyorum.
SUNUŞ
SARIYER BELEDİYE BAŞKANI VE BAŞKAN YARDIMCILARI
ŞÜKRÜ GENÇ
BELEDİYE BAŞKANI
GÖKAN ZEYBEK
BAŞKAN YARDIMCISI
SEMRA KARTAL
BAŞKAN YARDIMCISI
SEVGİ ATALAY
BAŞKAN YARDIMCISI
MUSTAFA TOK
BAŞKAN YARDIMCISI
İSMAİL ERDEM
BAŞKAN YARDIMCISI
2015
7
SARIYER BELEDİYE BAŞKANI VE BİRİM MÜDÜRLERİ
2
7
3
11
12
8
6
4
9
10
13
1
5
1. Şükrü GENÇ (Belediye Başkanı)
2. Oğuz AFACAN
3. Cevdet AYDIN
4. Ahmet KARAKOÇ
5. Şehnaz BULUT
6. Sevim KOÇ
7. Mustafa POLAT
8. Mustafa ADIGÜZEL
9. Dursun ŞİŞMAN
10. Saadet GÖNE ERGENÇ
11. Ali BALCI
12. Murat DURNA
13. Coşgun UZALDI
8
16
14
15
17
18
19
22
23
20
21
14. İrfan BİLBOĞA
15. Ayhan AKBULUT
16. Necmi AKÇAL
17. Filiz COŞKUN
18. Veysel KAHRAMAN
19. Osman DEMİR
20. Hatice YAZLIK
21. Sibel AKI HELVACIOĞLU
22. Sezgin BAŞALAN
23. Erdinç GÜN
24. Selma CABBAS
25. Mahmut ALİKAYA
24
25
ORGANİZASYON ŞEMASI
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
Ali Rıza YILMAZ
Hüseyin COŞKUN
İsmail ERDEM
Mustafa TOK
Gökan ZEYBEK
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
Nizamettin GÜNEL
Sevim YALINKILIÇ
Mustafa Oktay AKSU
Nadir GÜNDAY
Özkan SUCU
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
Sevim ÇELEBİ
Fatik EKER
Merdan Ali GÜRKAN
Nihal NEVRUZ
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
Ali GÖRGÜLÜER
Mustafa BAKIR
Mustafa BALCI
Veysel YEŞİL
Salih AKINCI
CHP
CHP
CHP
CHP
CHP
Aysin Akyıldız GÜNEN
Ekrem TEKÇE
Hayrettin DERELİ
CHP
CHP
CHP
Hasan KARAGÖZ
2015
9
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
10
Nurettin ÇELİK
Hicran Hamza ÇELİKYAY
Hüseyin COŞGUN
Salim KAİN
Mehmet BÜYÜK
AKP
AKP
AKP
AKP
AKP
Ergin DURDU
Selçuk BOZKIR
Verda YİĞİT
Abdullah AKŞAHİN
Şevket CANKUR
AKP
AKP
AKP
AKP
AKP
Adem ÖZEL
Ebru TEKİN
Mehmet YAMAN
Abdullah GÜNAYLI
AKP
AKP
AKP
AKP
ORGANİZASYON ŞEMASI
İLÇE MAHALLE MUHTARLARI
Nebahat İMAMOĞLU
Aslı Nalbant BÜTÜNEL
Ayşe ÇOBAN
Semra ÖZKAYA
Demirciköy
Maslak
Bahçeköy Merkez
Zekeriyaköy
Hüseyin SARIUÇAK
Hasan Refet ÜSTÜN
Mehmet GÜMÜŞ
Hasan KILIÇÖZ
Halil ÖZKAYA
Darüşşafaka
Tarabya
Maden
Poligon
Uskumruköy
İbrahim BEKTAŞ
Bekir APAK
Turgut SERDARLI
Yusuf YILDIRIM
Abdullah GÜNDOĞDU
Çayırbaşı
Huzur Mahallesi
Kilyos
Ptt Evleri
Gümüşdere
Erol KOCAER
Erdoğan KAVRAZ
Mustafa KARAMAN
Recep ALKAN
Engin CEVAHİROĞLU
Kısırkaya
Bahçeköy Yeni Mahalle
Ayazağa
İstinye
Yeniköy
2015
11
İLÇE MAHALLE MUHTARLARI
12
Ali YAZICI
Turan ÖZTÜRK
Ayhan YILMAZ
Raşit ERBAŞ
Celal SELİM
Büyükdere
Ferahevler
Pınar Mahallesi
Kazim Karabekir
Reşitpaşa
Nevzat AKTAN
Genco ÇAĞLAYAN
Şafak KILIÇ
Feridun BERBER
Nazif ARTAR
Cumhuriyet
Kireçburnu
Rumeli Feneri
Garipçe
Bahçeköy Kemer
Ali Haydar ASLAN
Osman KARAÇAM
Ferda YILDIRIM
Ahmet ÇINAR
Çetin KARAYILAN
Baltalimanı
Fatih Sultan Mehmet
Kocataş
Yenimahalle
Rumelihisarı
Aydemir GÖRMEZ
Muharrem YAVUZ
Sinan DEMİRCİ
Sinan YÜKSEL
Derbent
Emirgan
Rumeli Kavağı
Sarıyer Merkez
İÇİNDEKİLER
BAŞKAN SUNUŞU
5
I - GENEL BİLGİLER
A-
Misyon ve Vizyon
B-
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
1. Belediyenin Yetki Görev ve Sorumlukları
2. Belediyenin Yetki ve İmtiyazları
3. Belediyeye Tanınan Muafiyet
4. Sarıyer Belediyesi Meclisine Ait Bilgiler
5. Meclis İhtisas Komisyonlarına Ait Bilgiler
C-
İdareye İlişkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapı
1.1. Belediye Taşınmazları
1.2. Belediye Taşınır Değerleri
2. Örgüt Yapısı
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4. İnsan Kaynakları
5. Sunulan Hizmetler
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
15
15
15
15
16
16
16
18
18
18
19
20
21
22
28
258
II - AMAÇ VE HEDEFLER
A- Sarıyer Belediyesi’nin Amaç ve Hedefleri
B- Temel Politika ve Öncelikler
260
263
III - FAALİYETELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER MALİ BİLGİLER
265
265
265
266
280
300
301
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2.1. Bilanço
2.2. Ayrıntılı Mizan
Mali Denetim Sonuçları
Diğer Hususlar
IV - KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
B- Zayıflıklar
C- Değerlendirme
302
302
302
V - ÖNERİ VE TEDBİRLER
VI - EKLER
Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
304
305
2015
13
GENEL BİLGİLER
I. GENEL BİLGİLER
A- MİSYON VE VİZYON
Misyonumuz;
Yerel ve ortak nitelikteki hizmetleri, “Halk için halkla beraber” anlayışıyla sunan, hemşehrilik bilincini ve insana saygı ilkesini şeffaf yönetim biçimiyle birleştiren bir belediyecilik
yapmaktır.
Vizyonumuz;
Sarıyer’in değerlerine halkıyla birlikte sahip çıkan, adil ve şeffaf bir yönetimle, tüm
sorunlarını geride bırakmış, tarihi varlıklarıyla, turizmiyle, farklı inanç gruplarıyla,
kültürüyle, sanatıyla adından söz ettiren öncü bir dünya kenti yaratmaktır.
TEMEL DEĞER VE İLKELERİMİZ
• Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık.
• Eğitime sınırsız destek veren,
• Hemşehrilerini kent yönetimine katarak aidiyet duygusunu
geliştiren,
• Güvenilir, tarafsız ve hesap verebilen,
• Proaktif, çözüm odaklı ve gelişime açık olan,
• Erişimin kolay ve kesintisiz olduğu, profesyonel ve güler yüzlü hizmet sunan,
• Pozitif ayrımcı yaklaşımla kadınların ekonomik hayata katkısını arttıran,
• Yerel ekonomik kaynakları verimli kullanarak nitelikli ve kentsel estetiği gözeten
hizmetler sunan,
• Tarihi değerleri, Kent’in kullanımına sunarak yaşatan,
• İnsana ve tüm görüşlere saygılı, hukuka,etik değerlere bağlı adil yönetim anlayışıdır.
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1- Belediyenin Görev ve Sorumlulukları
Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel
kişileri şeklinde tanımlanmıştır.
Yerel müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan belediyemiz, kaynağı başta
Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine
getirmekte, bu görevlerini yerine getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden
kaynaklanan yetkileri kullanmakta, bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar
üstlenmektedir.
oldukları hizmet ve hususların tespit edilmiş olmasıdır. 5018 sayılı Kanun ile de söz
konusu Kanunlarda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi sırasında,
gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alan ve yetki sahibi olanlar ile bunların mali
sorumluluklarının ortaya konulmuş olmasıdır. 5393 sayılı kanun;
Madde 14: Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;
• İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri;
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve
ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut;
kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları;
sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
• Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve
çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve
hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
• Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir
veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili
her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür
ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve
işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması
mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik
etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî
yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler,
yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere,
sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
Gıda bankacılığı yapabilir.
• Belediyelerin, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki
yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir
belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.
• Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin
ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
• Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler
uygulanır.
• Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
• Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
• 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
Diğer taraftan Anayasa’mızın yukarıda yer verilen maddesinde, “Mahallî idarelerin kuruluş
ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir”
hükmüne dayanılarak, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla
ortaya konulmuştur.
• Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm
tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
Belediye Başkanlığı’mızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun
olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu bu alanda belirleyici olmaktadır.
Madde 15: Belediyenin yetki ve imtiyazları şunlardır:
Bunun nedeni, anılan belediye kanunları ile belediyelerin görev alanı, yetkileri ve sorumlu
14
2- Belediye’nin Yetki ve İmtiyazları
• Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her
türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
• Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
• Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatı vermek.
• Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının
tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine
göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak
veya yaptırmak.
• Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak;
atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri
kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
• Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel,
raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve
işlettirmek.
• Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması
ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
• Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve
mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya
kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek
• Borç almak, bağış kabul etmek.
• Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili
mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu
yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
• Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla
tasfiyesine karar vermek.
• Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak
ve denetlemek.
• Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz
satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların
faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda
maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda
dışı malları yoksullara vermek.
• Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
• Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve
hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda
çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
• Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri
yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya
vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri
yürütmek.
• Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili
diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme
istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate
alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.
• Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından
verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik
mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene
kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.
• Bir önceki bend uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak
belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık
periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin
de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon
kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır
• İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il
belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi
ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz,
yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli
veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak
olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı’nın
onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz
tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya
da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
• Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
• Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da
uygulanır.
• Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve
kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi,
resim ve harç gelirleri haczedilemez.
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu
Bu kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler
doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi
ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî
yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm
malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.
2015
15
Belediyemizin bu iki kanun yanında görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen başlıca
kanunlar;
5- Meclis İhtisas Komisyonlarına Ait Bilgiler
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3194
sayılı İmar Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 6502 Sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3572 sayılı
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanun, 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu,
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Kanunu, 5393 Sayılı Kanun’un 37 ve 60 ıncı Maddeleri ile 4109
Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun,4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri
ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 2380 Sayılı Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu, 213
sayılı Vergi Usul Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu.
BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ
3- Belediyeye Tanınan Muafiyet
Madde 16: Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir
getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel
tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.
4- Sarıyer Belediyesi Meclisine Ait Bilgiler
MECLİS İHTİSAS KOMİSYONU ÜYELERİ
1
Nadir GÜNDAY
2
Fatik EKER
3
Mustafa BAKIR
• İmar Komisyonu: Meclis toplantısında görüşülen konuları
ve komisyona havale edilen dosyaları inceler, rapor hazırlar
ve mecliste görüşür.
İMAR KOMİSYONU ÜYELERİ
1
Gökan ZEYBEK
2
Nizamettin GÜNEL
3
Özkan SUCU
4
Hüseyin COŞGUN
5
Selçuk BOZKIR
• Bütçe Komisyonu: Belediyenin bir önceki yıla ait gelir ve
gider hesaplarını inceler, sonuçlar hakkında analiz yapar ve
rapor hazırlar.
BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ
30 Mart 2014 mahalli idareler genel seçim sonuçlarından sonra; Sarıyer Belediyesi
Meclisi, 24 üye CHP ve 14 üye de AKP’den olmak üzere 38 kişiden oluşmuştur.
1
Hayrettin DERELİ
2
Salih AKINCI
Belediye bünyesinde kurulabilecek olan ihtisas komisyonlarına ait bilgiler 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 24. Maddesinde düzenlenmiştir.
3
Ali GÖRGÜLÜER
4
Ergin DURDU
• Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas
komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için
kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.
5
Mehmet BÜYÜK
• İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye
sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri
ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının
kurulması zorunludur.
• Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar
ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyonlar kendilerine
havale edilen işlerle ilgili raporlarını bu sürenin sonunda meclise sunmadıkları takdirde,
konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır.
• İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten
sonra belediye meclisinde karara bağlanır.
• Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili
sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına
giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir.
• Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir.
• Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere meclis
tarafından maliyetlerini aşmamak üzere belirlenecek bedel karşılığında verilir.
16
• Hukuk Komisyonu: Meclis toplantısında görüşülen konuları ve
komisyona havale edilen dosyaları inceler ve rapor hazırlar.
HUKUK KOMİSYONU ÜYELERİ
1
Sevim YALINKILIÇ
2
Ekrem TEKÇE
3
Sevim ÇELEBİ
4
Abdullah AKŞAHİN
5
Şevket CANKUR
• Çevre ve Sağlık Komisyonu: Meclis toplantısında görüşülen
konuları ve komisyona havale edilen dosyaları inceler ve
rapor hazırlar.
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
ÜYELERİ
1
Hüseyin COŞKUN
2
Fatik EKER
3
Mustafa Oktay AKSU
4
Verda YİĞİT
5
Abdullah GÜNAYLI
• Kültür ve Turizm Komisyonu: Meclis toplantısında görüşülen
konuları ve komisyona havale edilen dosyaları inceler ve rapor
hazırlar.
• Avrupa Birliği Komisyonu: Avrupa Birliği’nin yerel yönetimler
alanında yapmış olduğu çalışmaları analiz eder, raporlar.
KÜLTÜR VE KADIN KOMİSYONU
ÜYELERİ
AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU
ÜYELERİ
1. Aysin GÜNEN
1
Hayrettin DERELİ
2. Ali Rıza YILMAZ
2
Sevim YALINKILIÇ
3. Veysel YEŞİL
3
Mustafa BALCI
4. Salim KAİN
4
Hicran HAMZA ÇELİKYAY
5. Adem ÖZEL
5
Adem ÖZEL
• Tarım - Hayvancılık - Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonu:
Meclis toplantısında görüşülen konuları ve komisyona havale
edilen dosyaları inceler ve rapor hazırlar.
• Gecekondu ve Mülkiyet sorunlarını Araştırma - İnceleme
Komisyonu: Meclis toplantısında görüşülen konuları ve
komisyona havale edilen dosyaları inceler ve rapor hazırlar.
TARIM - HAYVANCILIK BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ
KOMİSYON ÜYELERİ
GECEKONDU VE MÜLKİYET
SORUNLARINI ARAŞTIRMA
İNCELEME KOMİSYONU ÜYELERİ
1
Mustafa BALCI
1
Veysel YEŞİL
2
Mustafa Oktay AKSU
2
Hüseyin COŞKUN
3
Hasan KARAGÖZ
3
Nizamettin GÜNEL
4
Abdullah GÜNAYLI
4
Selçuk BOZKIR
5
Abdullah AKŞAHİN
5
Mehmet YAMAN
• Gençlik Spor ve Olimpiyat Komisyonu: Meclis toplantısında
görüşülen konuları ve komisyona havale edilen dosyaları
inceler ve rapor hazırlar.
GENÇLİK SPOR ve
OLİMPİYAT KOMİSYONU
ÜYELERİ
• Kadın ve Aile Komisyonu: Meclis toplantısında görüşülen
konuları ve komisyona havale edilen dosyaları inceler ve
rapor hazırlar.
KADIN ve AİLE
KOMİSYONU ÜYELERİ
1
Sevim ÇELEBİ
Nihal NEVRUZ
1
Salih AKINCI
2
2
Merdan Ali GÜRKAN
3
Ali GÖRGÜLÜER
3
Mustafa BAKIR
4
Ebru TEKİN ÇETİN
4
Adem ÖZEL
5
Verda YİĞİT
5
Salim KAİN
• Tarife Komisyonu: Belediyenin her yıl belirlemiş olduğu
yıllık ücret tarifelerini inceler, konu hakkında rapor hazırlar,
fiyat belirlemesinde bulunur ve rapor hazırlar.
• Engelsiz Yaşam ve Araştırma – İnceleme Komisyonu
Üyeleri: Meclis toplantısında görüşülen konuları ve
komisyona havale edilen dosyaları inceler ve rapor hazırlar.
TARİFE
ENGELSİZ YAŞAM VE
ARAŞTIRMA - İNCELEME
KOMİSYON ÜYELERİ
KOMİSYONU ÜYELERİ
1
Merdan Ali GÜRKAN
1
Hayrettin DERELİ
2
Aysin GÜNEN
2
Ekrem TEKÇE
3 Nihal NEVRUZ
3
Hasan KARAGÖZ
4
Salim KAİN
4
Şevket CANKUR
Mehmet YAMAN
5
Ebru TEKİN ÇETİN
5
2015
17
GENEL BİLGİLER
C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1. Fiziksel Yapı
1.1. Belediye Taşınmazları
Sarıyer Belediyesi’nin fiziksel yapısı içinde yer alan taşınmazlara ait bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
Taşınmazın Nevi
2015 Yılı Değeri
Arazi ve Arsalar Hesabı
96.363.111,40
Araziler
21.013.383,90
Arsalar
75.349.727,50
Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı
35.638.926,16
Yer altı ve Yerüstü Düzenleri 12.556.190,58
Park ve Bahçe Düzenleri
23.082.735,58
Binalar Hesabı
28.856.930,19
Hizmet Binaları
9.412.226,44
Spor Hizmeti Amaçlı Binalar
4.756.965,74
Turizm Amaçlı Binalar
6.110.996,16
Tarihi Yapılar
6.213.605,68
Sosyal Ve Kültürel Amaçlı Binalar
1.343.641,12
Eğitim Amaçlı Binalar
824.534,17
Sağlık Hizmeti Amaçlı Binalar
194.960,88
TOPLAM160.858.967,75
18
160.858.967,75 TL
TAŞINMAZLARIN
2015 YILI DEĞERİ
1.2. Belediye Taşıt Durumu
Belediyemiz çalışmalarında kullanılan taşıtların çizelgeleri
SARIYER BELEDİYESİ’NE AİT MOTORLU ARAÇLAR VE İŞ MAKİNALARI
ARAÇLAR
FAAL
G.FAAL TOPLAM
ARAÇLAR
FAAL
G.FAAL TOPLAM
BİNEK
11
3
14
YOL BAKIM ARACI
3
-
3
MOTOSİKLET
3
3
6
BİLGİ İŞLEM
-
3
3
ANONS ARACI
1
-
1
TAMİR ARACI
3
-
3
BAŞKANLIK VİP ARACI
2
-
2
TRAKTÖR
1
-
1
ÖZEL AMAÇLI MİNİBÜS
3
1
4
JENARATÖR ARACI
2
PİKAP
10
1
11
ARAÇ ÇEKİCİSİ
1
-
1
OTOBÜS
2
-
2
KAPAKLI KAMYON
1
-
1
DAMP. KAMYON
23
1
24
1
-
1
SU TANKERİ
2
-
2
OKUL TEMİZLEME
ARACI
AMBULANS
3
-
3
SAKAT ARACI
1
-
1
VİNÇ
2
-
2
CENAZE NAKİL ARACI
1
-
1
TIR
1
-
1
YAĞLAMA ARACI
-
2
2
SAĞLIK
1
-
1
FORK LİFT
1
-
1
BOM ARACI
6
-
6
KANAL MAKİNESİ
2
1
3
ASFALT ROBOTU
3
-
3
TRASKAVATÖR
1
-
1
YOL SÜPÜRGESİ
2
-
2
MİKRO YÜKLEYİCİ
1
-
1
KAYNAK ARACI
4
-
4
1
1
MAZOT İKMAL ARACI
1
-
1
1
4
İŞ MAKİNE TAŞIYICI
1
-
1
VİDANJOR KUKA
1
-
1
HAYVAN TOPLAMA
ARACI
-
2
2
FİNİŞER
2
SİLİNDİR
3
BEKO LODER
5
LODER
4
1
5
GRAYDER
2
-
2
TOPLAM
115
20
135
5
SARIYER BELEDİYESİ HİZMET ALIMI (KİRALIK) MOTORLU ARAÇLAR DURUM ÇİZELGESİ
ARAÇLAR
TOPLAM
BİNEK
80
OTOBÜS
20
MİNİBÜS
30
KAMYONET
47
TOPLAM
177
177
ARAÇ
2015
19
GENEL BİLGİLER
ÖRGÜT YAPISI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2. Örgüt Yapısı
BELEDİYE MECLİSİ
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKAN YARDIMCISI
Sevgi ATALAY
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYE ENCÜMENİ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKAN YARDIMCISI
Mustafa TOK
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYE BAŞKANI
ŞÜKRÜ GENÇ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKAN YARDIMCISI
A. Semra KARTAL
İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI
RUHSAT VE DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKAN YARDIMCISI
İsmail ERDEM
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞKAN YARDIMCISI
Gökan ZEYBEK
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
20
3. Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar
Kullanılan Yazılımlar
Edinim
Yılı
Adı
Fonksiyonları
Otomasyon Sistemi
Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Ödeme emri,
Demirbaş bilgileri, Taşınır işlem fişi , Şikayet istek,
E.Belediye, Çağrı Merkezi, Genel Tahakkuk, Genel
Tahsilat, Kent Rehberi ve çeşitli programların
kullandığı servisler.
Belediye İntranet
Loglama Sunucusu
Belediyemizde yapılan bütün bilişim konulu işlemlerin
kayıt altına alınması.
4734 Sayılı
Kanun İle
Web Sunucusu
www.sariyer.bel.tr nin belediye bünyesinde güvenli
olarak barındırılması.
4734 Sayılı
Kanun İle
…[email protected] uzantılı maillerin barındırılması.
4734 Sayılı
Kanun İle
Belediye Güvenlik Duvarı
İnternet üzerinden gelebilecek olan siber saldırılara
karşı kurumun korunması.
4734 Sayılı
Kanun İle
Mobil Belediye
Belediyemizin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin mobil
platformlardan halka ulaştırılması.
4734 Sayılı
Kanun İle
Ücretsiz Kablosuz
İnternet
İlçemizin 25 ayrı noktasından ücretsiz olarak verilen
internet hizmeti
4734 Sayılı
Kanun İle
Sarıyer Tv
www.sariyer.bel.tr ve/veya sariyer.tr.tv adresinden
vatandaşlarımızın belediyemiz faaliyetleri hakkında
görsel bilgi edindiği platform.
4734 Sayılı
Kanun İle
Webden Ücretsiz İngilizce
www.sariyer.bel.tr adresinden 3-10 yaş seviyesinde ki
çocuklarımız için ücretsiz İngilizce eğitim programı.
4734 Sayılı
Kanun İle
Çağrı Merkezi
Vatandaşlarımızın 444 1 722 (SBB) numarası
üzerinden belediyemiz ile iletişim kurduğu platform.
4734 Sayılı
Kanun İle
Sayısal Santral
Sistemleri
Bütün belediye birimlerinin birbirleri ile 4 haneli
numaralar ile ücretsiz olarak iletişim kurduğu yapı.
VPN Data Hatlarımız
Bütün belediye birimlerimizin otomasyon, internet,
telefon görüşmeleri amacıyla kullandığı data altyapısı.
Lisanslarımız
Belediyemizde kullanılan işletim sistemleri,
ofis programları, veritabanı programları, çizim
programları, sanallaştırma yazılımları, yedekleme
yazılımları vb.
2015
4734 Sayılı
Kanun İle
Sunucularımız
Belediyemiz iş ve işlemlerinin yapılması amacıyla
sahip olduğumuz IBM P7 Sunucular. DHCP, DNS, AD
sunucuları.
2012
4734 Sayılı
Kanun İle
Mail Sunucusu
2012
Edinim Şekli
4734 Sayılı
Kanun İle
4734 Sayılı
Kanun İle
2015
21
GENEL BİLGİLER
4. İNSAN KAYNAKLARI
Sarıyer Belediye Başkanlığı personelin istihdam türlerine göre dağılımları aşağıda sunulmuştur.
Memur
Dolu Kadro
Sözleşmeli Personel
Boş Kadro
327
417
Dolu Kadro
Boş Kadro
Dolu Kadro
34
0
120
İşçi
Boş Kadro
113
2015 Yılı Cinsiyet Durumuna Göre Personel Sayısı
250
Sarıyer Belediye Başkanlığı, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.
maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştu. Personel İstihdamı
ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak
çıkarılan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.
200
150
214
100
113
50
105
15
0
Memur
Erkek
İşçi
16
18
Sözleşmeli
Kadın
Kadro Durumu
22
Sarıyer Belediyesi’nin istihdam edebileceği personel sayıları yukarıda
verilmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle toplam 778 memur ve 233 işçi
personel kadrosu mevcuttur.
İNSAN KAYNAKLARI
Eğitim Durumuna Göre
MEMUR
Sayı
İlkokul İŞÇİ
S
ÖZLEŞMELİ
Oran (%) Sayı
Oran (%)
Sayı
TOPLAM
Oran (%)
Sayı
Oran (%)
13
3,98
68 56,67 0
0
81
16,84
Ortaokul
12
3,67
1512,50 0
0
27
5,61
Lise
87
26,6123
19,17
0
0110 22,87
2 Yıllık Y.O.
57
17,43
4 Yıllık Fakülte
144
44,03
Lisans Üstü
14
4,28
0
0 10 29,41
67
13,93
14 11,6624 70,59
182
37,84
14
2,91
0
0 0
0
Toplam 327100120
100
34
100481
100
Sarıyer Belediye Başkanlığında görev yapmakta olan personelin, öğrenim durumunu yansıtan tablo yukarıda verilmiştir. Buna göre, memur personellerin büyük çoğunluğu, lise ve üstü
eğitime sahipken, işçi personellerde lise ve üstü personel sayısı azalmaktadır.
2015 Yılı Personel Eğitim Durumu
160
144
140
120
100
87
80
68
60
57
40
20
23
24
15
13
0
0
12
İlkokul
Memur
Ortaokul
İşçi
0
0
Lise
0
10
2 Yıllık
Yüksekokul
14
14
0
4 Yıllık
Fakülte
0
Lisansüstü
Sözleşmeli
2015
23
GENEL BİLGİLER
Aşağıdaki tabloda personelin yaş dağılımı yer almaktadır.
Personel Yaş Durumuna Göre
Yaş Aralığı
MEMUR
Sayı
İŞÇİ
Oran (%)
Sayı
SÖZLEŞMELİ
Oran (%)
Sayı
Oran (%)
TOPLAM
Sayı
Oran (%)
20 - 30 15
4,59
0
0
13
38,24
28 5,82
30 - 40 50
15,29
22
18,33
17
50,00
89 18,50
40 - 50 112
34,25
67
55,84
4
11,76
183 38,05
50 - 60
140
42,81
28
23,33
0
0
168 34,93
60 yaş üstü
10
3,06
3
2,50
0
0
13 2,70
Toplam 327
100
120
100
34
100
481
100
2015 Yılı Personel Yaş Durumuna Göre
140
140
120
112
100
80
67
60
50
40
22
20
0
15
13
17
0
Memur
10
4
20 - 30
24
28
30 - 40
İşçi
Sözleşmeli
40 - 50
0
50 - 60
3
0
60 üstü
İNSAN KAYNAKLARI
Aşağıdaki tabloda personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı yer almaktadır.
HİZMET SINIFINA GÖRE
MEMUR / SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI
Sınıfın Adı
Memur Sayısı
GİH
199
SH
18
YH
12
TH
125
AH
7
TOPLAM
361
Hizmet Sürelerine Göre Personel Dağılımı
MEMUR
Erkek
Sayı
0-5 Yıl
İŞÇİ
Kadın
Erkek
Oran (%)
2823 15,60
SÖZLEŞMELİ
Kadın
Sayı
Erkek
Oran (%) 0 0
TOPLAM
K
adın
Sayı
Erkek
Oran (%)
Kadın
Sayı
Oran (%)
01618 100 44 41 17,67
5-10 Yıl 8 4 3,67 1 2 2,5000
0 9 6 3,12
10-15 Yıl 3 3 1,83 47 6 44,1700
0 50 912,27
15-20 Yıl257 9,79 23422,5000 0481112,27
20-25 Yıl533426,61 13 0 10,8300
0 663420,79
25 Yıl Üstü
974242,50 21 3 20,0000
01184533,88
Toplam214113
100 105 15
1001618 100 335146 100
2015
25
GENEL BİLGİLER
2015 Yılı Yönetici Hizmet Süresine Göre
10
8
8
7
6
4
4
3
2
2
1
0
1
0
10-15 yıl
Kadın
15-20 yıl
20-25 yıl
25 yıl ve üstü
Erkek
2015 Yılı Memur Hizmet Süresine Göre
120
97
100
80
60
40
41
53
44
42
25
20
4
0
1-5 yıl
Kadın
26
Erkek
8
5-10 yıl
3
3
10-15 yıl
34
7
15-20 yıl
20-25 yıl
25 yıl ve üstü
İNSAN KAYNAKLARI
2015 Yılı İşçi Hizmet Süresine Göre
50
47
45
21
40
35
30
25
23
20
15
13
10
5
0
6
0
2
0
1-5 yıl
Kadın
1
5-10 yıl
10-15 yıl
4
15-20 yıl
0
20-25 yıl
3
25 yıl ve üstü
Erkek
2015
27
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
28
5- SUNULAN HİZMETLER
SARIYER BELEDİYESİ HİZMET BİNASI-KÜLTÜR MERKEZİ VE DEMO PARK
Toplam 90.000 m² inşaat alanı ile çevreci, yenilenebilir enerji sistemlerine sahip; engelsiz, akıllı ve tüm bu özelliklerini Breeam Sertifikası ile belgelendirecek
Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Binası’nın 2016 Nisan ayı itibarı ile kaba inşaat tamamlandı. Yönetim Binası olarak hizmet verecek olan A blokta cephe
kaplama, elektrik – elektronik – mekanik ve diğer ince işler büyük bir hızla devam ediyor. Hizmet binasının 2016 Eylül ayı itibariyle hizmete açılması
hedeflenmektedir. Konser, tiyatro ve gösteri performansının yüksek standartlarda sergilenebileceği 654 koltuk kapasiteli Kültür Merkezi (B Blok) inşaatında
betonarme işleri bitirilerek 28 metre açıklıklı çatı dahil olmak üzere çelik konstrüksiyon işlerine başlanmıştır. Aynı zamanda Kültür Merkezi’nin en işlevsel
şekilde kullanılabilmesi için dekorasyon proje çalışmaları devam etmektedir. Binanın tasarım ve yapım aşamalarının tümünde esas alınan ve tüm dünyada
önemi her geçen gün artan yeşil – yenilenebilir enerji sistemlerinin ilçemizde özellikle çocuklara ve gençlere öğretilerek bu konuda bilinç oluşturulması
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda B blok terasında yaklaşık 400 m² alanda yeşil – yenilenebilir enerji demoparkı oluşturulacaktır. Ayrıca kaba inşaatı devam
eden C blokta Boğaz Müzesi ve Tarihi Kentler Müzesi’nin oluşturulması için inşaat çalışmaları sürmektedir.
SUNULAN HİZMETLER
2015
29
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
30
SUNULAN HİZMETLER
2015
31
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
32
SUNULAN HİZMETLER
2015
33
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
34
AYAZAĞA ATATÜRK – DEREBOYU1 CADDESİ “HERKES İÇİN ERİŞİM PROJESİ”
Atatürk ve Dereboyu1 Caddeleri bölgenin temel ulaşım aksları olduğundan dolayı yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu güzergahlar yoğun yaya ve araç
sirkülasyonu ile birlikte denetimsiz ve kontrolsüz parklanmaların da sıkça yaşandığı arterlerdir. Çözüm noktasında öncelikle trafiğin yoğun olduğu gün ve
saatlerde araç sayımları yapılarak sorunlar tespit edilmiş, araçların parklanma biçimleri farklı gün ve saatlerde yapılan gözlemlerle belirlenmiştir. Problemlerin
genel bir tespiti yapıldıktan sonra projelendirme aşamasına geçilmiş ve proje bölge sakinlerinin bilgisine duyuru ve ilan panolarıyla sunulmuştur. Uygulamaya
aşamasında mahalle sakinlerinden gelen öneriler dikkate alınmış ve proje revize edilerek ihale süreci gerçekleştirilmiş, imalat süreci 2015 yılı sonuna doğru
bitirilmiştir. Bu proje ile yoğun kullanımlı bu caddelerde araç hareketleri sistematik hale getirilmiş, ulaşım kalitesi asfalt kaplaması yenilenerek artırılmış,
parklanma rejimi düzenlenerek trafik sorunu çözülmüştür. Ayrıca engelli vatandaşların erişimine dönük olarak cadde boyu (800 metre) görme engelli parkuru
ve yürüme engellilerin erişimini kolaylaştıracak plak taşlar ve rampalar imal edilmiştir. Böylelikle bu caddelerde hem engelsiz erişim mümkün kılınmış, hem
de araç – yaya sirkülasyonu ilişkisi sorunsal olmaktan çıkarılmıştır. Atatürk ve Dereboyu1 caddelerindeki çalışmalar ile 202. Sokakta gerçekleştirilen Şerife
Bacı Parkı ve Çevre Düzenleme Projesi ilişkilendirilerek bir uyumluluk projesine dönüştürülmüştür.
SUNULAN HİZMETLER
AYAZAĞA ŞERİFE BACI PARKI ve ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ
Ayazağa 202. Sokak’ta daha öncesinde muhtarlık, İSKİ ve PTT veznelerinin de yer aldığı metruk sayılabilecek yapılar yıkılarak kaldırıldı. Alana cephesi olan muhtelif
tip ve ebatlardaki dükkan ve işletmelere ait sundurmalar – tenteler sökülerek işletme ilgililerine daha estetik malzemelerle ve alan kullanımını bozmayacak şekilde
yeniletilmesi sağlandı. Sarıyer Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından tüm altyapı çalışmaları gerçekleştirilen alan Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından
tasarlanarak kültürel değerlerin, çocukların, engellilerin ve bölge sakinlerinin beklentilerinin de gözetildiği şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, Cumhuriyetimizin en büyük
değerlerinden biri olan Şerife Bacı’ya ait bir heykelle taçlandırılarak Ayazağa halkının kullanımına sunuldu.
2015
35
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
36
MASLAK MEYDAN PROJESİ
Dünya ve Avrupa’nın önemli finans merkezlerinden birisi olarak görülen, dikey yapılaşmanın son derece hakim olduğu, yaya ve araç trafiğinin en üst
noktalarda ve günün her saatinde pik olarak yaşandığı plazalar bölgesi Maslak’ta; bölgenin dokusuna uygun olarak yaya ve araç trafiği akışını rahatlatan,
sokak yaşam konforunun öncellendiği projeler geliştirildi. Kamuya ait alanlar ve yollardaki işgaller giderilerek, şeçkin yol ve tretuvar kaplama malzemeleri
ile birlikte geniş kapsamlı düzenlemeler yapıldı. Ayrıca trafik adasına kent estetiğini tamamlayan bir sanat objesi (heykel) koyulmuş, başka benzer bir trafik
adası için de sanat çevreleri ile görüşülerek altyapı çalışmaları ardından yeni bir heykel koyma kararı alınmıştır.
SUNULAN HİZMETLER
MASLAK ATATÜRK OTO SANAYİ
Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nin, Sarıyer Belediyesi sınırlarına katılımasından sonra yerinde yapılan incelemelerde genel olarak altyapı ve üstyapı eksiklikleri tespit
edilmiş, bunların giderilmesine yönelik çok hızlı bir iş programı yapılarak çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında yağmursuyu kanalları, bordür – tretuvar,
refüj, asfalt kaplama ve baca – yağmursuyu ızgaraları yükseltme çalışmaları gerçekleştirilerek bölge esnafının ve bu alanı kullanan İstanbul halkının hizmetine sunuldu.
Ayrıca bu düzenlemeler yol ve tretuvar çalışmalarıyla sınırlı kalmayıp peyzaj düzenlemesi kapsamında alan tespiti de yapılarak bir ATATÜRK KÖŞESİ için düzenleme
yapılmış ve büstün konumlanmasına uygun hale getirilmiştir.
2015
37
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
38
SARIYER MERKEZ – SARIDAĞ BAĞLANTI YOLU (YEMİN SOKAK) ÇALIŞMASI
Sarıyer Merkez’i Sarıdağ’a bağlayan Yemin Sokak’ın yetersiz koşulları yeni projeyle ortadan kaldırılmaya başlandı. Toplu ulaşım araçlarının da (Hat Minibüsleri)
erişimini sağlayacak şekilde hazırlanan proje kapsamına giren parsel malikleri ve bölge halkıyla muvafakat sağlanması için Belediye Başkanı Şükrü Genç’in
de katılımıyla toplantılar yapılmış ve uzun zaman alan istişareler gerçekleştirilerek gerekli izinler sağlanmıştır. 2015 yılında tamamlanması hedeflenen bu
proje gerek izin süreçleri gerekse mevsim koşullarının çalışma şartlarını güçleştirmesi nedeniyle 2016 yılının ilk çeyreğinde tamamlanma aşamasına geldi.
Büyük bir kısmı tamamlanan sanat yapılarından sonra (Betonarme ve Taş İstinat Duvarları) yaya erişimlerine yönelik merdiven ihalesi sonuçlandırılmış,
yer teslimi yapılmış ve imalat aşamasına gelinmiştir. 2016 Nisan ayı sonu itibariyle asfalt kaplama çalışmalarının da tamamlanması ile Sarıdağ sakinlerinin
bölgelerine gerek yaya gerekse toplu ulaşım araçlarıyla çok daha rahat koşullarda erişmesi sağlanacaktır.
SUNULAN HİZMETLER
ASFALT ÇALIŞMALARI
Tüm mahallelelerde asfalt kaplama ve yama çalışmalarına devam edildi.
Asfalt Çalışması
94,161
Ton
100,000
90,000
72,071
Ton
80,000
64,001
Ton
70,000
51,808
Ton
60,000
50,000
40,000
30,000
40,408
Ton
25,213
Ton
22,142
Ton
20,000
10,000
Kocataş Barbaros İlköğretim Okulu
Maden - Çırçır Barış Yolu Caddesi
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ayazağa 193. Sokak
2015
39
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMALARI
Mahalle
Toplam
Mahalle
Ayazağa Mahallesi
9.847.168 Kg
Kilyos Mahallesi
Bahçeköy Mahallesi
1.641.697 Kg
Kireçburnu Mahallesi
241.690 Kg
270.651 Kg
Baltalimanı Mahallesi
160.199 Kg
Kocataş Mahallesi
Büyükdere Mahallesi
99.451 Kg
Maden Mahallesi
6.773.237 Kg
Cumhuriyet Mahallesi
221.328 Kg
Maslak Mahallesi
20.357.293 Kg
Çayırbaşı Mahallesi
548.136 Kg
Pınar Mahallesi
405.930 Kg
Darüşşafaka Mahallesi
168.828 Kg
Poligon Mahallesi
386.660 Kg
Demirciköy Mahallesi
56.155 Kg
PTT Evleri Mahallesi
19.741 Kg
Derbent Mahallesi
74.535 Kg
Reşitpaşa Mahallesi
95.042 Kg
Emirgan Mahallesi
38.301 Kg
Rumeli Feneri Mahallesi
23.236 Kg
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
281.144 Kg
Rumeli Hisarı Mahallesi
1.005.093 Kg
Ferahevler Mahallesi
322.027 Kg
Rumeli Kavağı Mahallesi
44.690 Kg
10.450 Kg
Sarıyer Merkez Mahallesi
837.884 Kg
Garipçe Mahallesi
Gümüşdere Mahallesi
2.692.380 Kg
Tarabya Mahallesi
1.137.161 Kg
Huzur Mahallesi
2.791.345 Kg
Uskumruköy Mahallesi
3.862.089 Kg
İstinye Mahallesi
403.587 Kg
Yeni Mahalle Mahallesi
26.740 Kg
Kazım Karabekir Mahallesi
120.896 Kg
Yeniköy Mahallesi
1.924.177 Kg
Zekeriyaköy Mahallesi
7.056.572 Kg
Genel Toplam
64.001.013 Kg
Kısırkaya Mahallesi
Ayazağa - Hadım Koru Yolu Caddesi
40
45.151 Kg
Toplam
10.350 Kg
SUNULAN HİZMETLER
Adet
Toplam
Ayazağa Mahallesi
16 Adet
299 m²
Bahçeköy Mahallesi
3 Adet
273 m²
Baltalimanı Mahallesi
15 Adet
479 m²
Büyükdere Mahallesi
11 Adet
764 m²
7 Adet
306 m²
Çayırbaşı Mahallesi
5 Adet
51 m²
Darüşşafaka Mahallesi
3 Adet
53 m²
Demirciköy Mahallesi
1 Adet
35 m²
Derbent Mahallesi
12 Adet
182 m²
Emirgan Mahallesi
2 Adet
47 m²
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
14 Adet
284 m²
Ferahevler Mahallesi
9 Adet
208 m²
Huzur Mahallesi
3 Adet
45 m²
İstinye Mahallesi
11 Adet
425 m²
Kazım Karabekir Mahallesi
18 Adet
954 m²
Kısırkaya Mahallesi
Mahalle
1Adet
Adet
150
m²
Toplam
Kilyos Mahallesi
2 Adet
49 m²
Kireçburnu Mahallesi
4 Adet
90 m²
Kocataş Mahallesi
26 Adet
2.817 m²
Maden Mahallesi
14 Adet
1.721 m²
Maslak Mahallesi
4 Adet
173 m²
Pınar Mahallesi
9 Adet
339 m²
2,000
Poligon Mahallesi
5 Adet
406 m²
0,000
PTT Evleri Mahallesi
1 Adet
18 m²
Reşitpaşa Mahallesi
14 Adet
501 m²
Rumeli Hisarı Mahallesi
11 Adet
179 m²
Rumeli Kavağı Mahallesi
3 Adet
53 m²
Sarıyer Merkez Mahallesi
9 Adet
505 m²
Tarabya Mahallesi
9 Adet
315 m²
Yeni Mahalle Mahallesi
2 Adet
10 m²
Yeniköy Mahallesi
2 Adet
55 m²
Zekeriyaköy Mahallesi
9 Adet
456 m²
Cumhuriyet
Mahallesi
DUVAR
ÇALIŞMALARI
Genel Toplam
255 Adet
12.240 m²
12.240
m²
Mahalle
İSTİNAT DUVARI
Duvar Çalışması
14,000
12,240m2
12,000
10,000
8,563m2
8,000
6,827m2
2
2
5,111m2 5,134m
6,000
5,611m
4,000
1,737m2
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Büyükdere Mahallesi - Mühendis Şevket Sokak
2015
41
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
BORDÜR ÇALIŞMALARI
Kaldırımı yoldan ayırmak, yol yüzeyindeki suları yağmursuyu sistemine yönlendirmek için gerçekleştirilen bordür çalışmaları devam etti.
Bordür Çalışması
50,000
44,126
mtül
45,000
40,000
35,000
30,000
20,794 22,542
mtül
mtül
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Bahçeköy Su Yolu Sokak
Mahalle
Ayazağa Mahallesi
3.632 mtül
7,129
mtül
2,832
mtül
2009
28,113
mtül
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Mahalle
Toplam
Kocataş Mahallesi
203 mtül
Bahçeköy Mahallesi
266 mtül
Maden Mahallesi
2.964 mtül
Baltalimanı Mahallesi
206 mtül
Maslak Mahallesi
6.158 mtül
Büyükdere Mahallesi
772 mtül
Pınar Mahallesi
Cumhuriyet Mahallesi
108 mtül
Poligon Mahallesi
Çayırbaşı Mahallesi
209 mtül
PTT Evleri Mahallesi
30 mtül
1.772 mtül
Reşitpaşa Mahallesi
246 mtül
12 mtül
Rumeli Feneri Mahallesi
212 mtül
Derbent Mahallesi
614 mtül
Rumeli Hisarı Mahallesi
473 mtül
Emirgan Mahallesi
54 mtül
Rumeli Kavağı Mahallesi
134 mtül
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
575 mtül
Sarıyer Merkez Mahallesi
76 mtül
Ferahevler Mahallesi
667 mtül
Tarabya Mahallesi
Huzur Mahallesi
700 mtül
Uskumruköy Mahallesi
2.800 mtül
İstinye Mahallesi
371 mtül
Yeni Mahalle Mahallesi
12 mtül
Darüşşafaka Mahallesi
Demirciköy Mahallesi
Kazım Karabekir Mahallesi
42
Toplam
25,429
mtül
64 mtül
Yeniköy Mahallesi
Kilyos Mahallesi
648 mtül
Zekeriyaköy Mahallesi
Kireçburnu Mahallesi
180 mtül
Genel Toplam
73 mtül
190 mtül
492 mtül
335 mtül
2.866 mtül
28.113 mtül
SUNULAN HİZMETLER
TRETUVAR ÇALIŞMALARI
Engelli ve engelsiz vatandaşların erişim konforunu yükseltmeye yönelik beton parke ve doğal taş malzemelerle tretuvar uygulamaları gerçekleştirildi.
Kilit Taşı - Tretuvar Çalışması
60,000
51,499m2
47,651m2
50,000
42,800m2
40,000
32,596m2
30,000
20,000
10,000
Mahalle
Ayazağa Mahallesi
Toplam
6.390 m²
22,649m2
2
6,829m
2,382m2
2009
2010
2011
2012
Mahalle
2013
2014
2015
Toplam
Kireçburnu Mahallesi
54 m²
Bahçeköy Mahallesi
501 m²
Kocataş Mahallesi
Baltalimanı Mahallesi
227 m²
Maden Mahallesi
4.044 m²
1.617 m²
Maslak Mahallesi
9.627 m²
Büyükdere Mahallesi
Cumhuriyet Mahallesi
Çayırbaşı Mahallesi
Darüşşafaka Mahallesi
Demirciköy Mahallesi
247 m²
15 m²
452 m²
Pınar Mahallesi
73 m²
Poligon Mahallesi
723 m²
6.572 m²
PTT Evleri Mahallesi
30 m²
10 m²
Reşitpaşa Mahallesi
207 m²
Derbent Mahallesi
557 m²
Rumeli Feneri Mahallesi
38 m²
Emirgan Mahallesi
73 m²
Rumeli Hisarı Mahallesi
4.874 m²
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
152 m²
Rumeli Kavağı Mahallesi
168 m²
Ferahevler Mahallesi
529 m²
Sarıyer Merkez Mahallesi
159 m²
Gümüşdere Mahallesi
175 m²
Tarabya Mahallesi
1.031 m²
Huzur Mahallesi
380 m²
Uskumruköy Mahallesi
5.571 m²
İstinye Mahallesi
3.368 m²
Yeni Mahalle Mahallesi
2 m²
Kazım Karabekir Mahallesi
355 m²
Yeniköy Mahallesi
Kilyos Mahallesi
396 m²
Zekeriyaköy Mahallesi
Genel Toplam
118 m²
2.767 m²
51.499 m²
2015
43
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
YAĞMUR SUYU KANALI ÇALIŞMALARI
Yağmur suyu kanal çalışmaları devam etti. 2015 yılında 3 bin 980 metre çalışma gerçekleştirildi.
Kanal Çalışması
16,000
13,931m
14,000
12,000
11,056m
10,000
8,391m
8,000
6,000
4,760m
4,000
2,000
0,000
Cumhuriyet Mahallesi - Atılgan Sokak
Mahalle
3,980m
1,348m
2009
2010
2011
2012
Mahalle
2013
2014
2015
Toplam
Ayazağa Mahallesi
561 m
Kilyos Mahallesi
59 m
Bahçeköy Mahallesi
221 m
Kireçburnu Mahallesi
50 m
28 m
Kocataş Mahallesi
39 m
Bölge Geneli
294 m
Maden Mahallesi
406 m
Büyükdere Mahallesi
236 m
Maslak Mahallesi
76 m
Cumhuriyet Mahallesi
218 m
Pınar Mahallesi
15 m
Baltalimanı Mahallesi
44
Toplam
2,836m
Çayırbaşı Mahallesi
47 m
Poligon Mahallesi
160 m
Darüşşafaka Mahallesi
32 m
Reşitpaşa Mahallesi
Demirciköy Mahallesi
7m
Rumeli Feneri Mahallesi
Derbent Mahallesi
98 m
Rumeli Hisarı Mahallesi
2m
Emirgan Mahallesi
60 m
Rumeli Kavağı Mahallesi
7m
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
80 m
Sarıyer Merkez Mahallesi
77 m
Tarabya Mahallesi
43 m
72 m
Ferahevler Mahallesi
408 m
Gümüşdere Mahallesi
60 m
Uskumruköy Mahallesi
6m
Huzur Mahallesi
86 m
Yeni Mahalle Mahallesi
13 m
İstinye Mahallesi
83 m
Yeniköy Mahallesi
60 m
Kazım Karabekir Mahallesi
67 m
Zekeriyaköy Mahallesi
Kısırkaya Mahallesi
25 m
Genel Toplam
284 m
3.980 m
SUNULAN HİZMETLER
Poligon Dere Sokak - Yağmur Suyu Kanalı Çalışması
Güvercin Sokak ve Aydınlar Caddesi’nden gelen yağmur sularının mevcut alt yapı yetersizliği nedeniyle su baskını problemi yarattığı Dere Sokak ve Boğaziçi Sitesi
C blokları yapılan kapsamlı çalışmalarla çözüme kavuşturuldu. Bölgede yağmur suyu kanalı, istinat duvarı, asfalt çalışmaları bütünü sayesinde mahalle sakinlerinin
mağduriyeti ortadan kaldırıldı.
2015
45
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
46
İstinye, Menzil Çıkmazı - Yağmur Suyu Kanalı Çalışması
İstinye Mahallesi Menzil Çıkmazı’nı Bostan Koru Üstü Sokağa bağlayan merdivenlerin tamiri sırasında uzun yıllar boyunca yaşanan su baskını sorununa
karşı kesin çözümler üretildi. Bölgede, İSKİ ile irtibat kurularak atık su kanalı yapılması sağlandığı gibi yağmur suyu kanalı da belediyemizce döşenerek su
baskınlarının önüne geçildi. Kanal çalışmalarının tamamlanması ile birlikte iki sokağı birbirine bağlayan merdiven inşa edilerek vatandaşların kullanımına sunuldu.
SUNULAN HİZMETLER
Gümüşdere Kaynak Suyu Hattı
Ormandan gelen kaynak suyunu Gümüşdere ’ye ulaştıran su hattında meydana gelen çökmeler tamir edilerek köy sakinlerinin daha rahat faydalanması sağlandı. 400
metrelik uzunluğa sahip, köy sakinlerince 40 yıldır kullanılan su hattının tamir edilmesiyle debisi azalan ve steril olma özelliğini kaybeden su akışı yeniden hızlanarak steril hale geldi.
2015
47
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
48
MERDİVEN ÇALIŞMALARI
Gerçekleştirilen merdiven çalışmaları ile sadece sokakları ve caddeleri değil yaşamı birbirne bağladık.
Bahçeköy Mahallesi - Yıldız Sokak
Ferahevler Mahallesi - Mantar Sokak
Kazım Karabekir Mahallesi - Gülbağlar Caddesi
Reşitpaşa Mahallesi - Cengiz Topel Caddesi
Rumeli Kavağı İskele Caddesi
Yeni Mahalle - Satranç Sokak
SUNULAN HİZMETLER
Ferahevler Petunya Sokak – Tarabya Dere Sokak Bağlantı Merdivenleri Çalışması
Ferahevler Mahallesi Çamlık Caddesi ile Petunya, Çarkıfelek, Çavdar ve Çay Sokakları’nda oturan vatandaşların Tarabya’ya iniş amacıyla yoğun olarak kullandıkları
patika yol yapılan 560 mtül merdiven çalışmasıyla daha rahat ve güvenli hale getirildi.
2015
49
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
50
Darüşşafaka - Balamir Sokak Merdiven Çalışması
Mahalle sakinlerinin patika yoldan sağladıkları ulaşımı merdiven çalışmasıyla güvenli hale getirildiği bir diğer çalışma Darüşşafaka Hukukçular Sitesi ile
Balamir Sokak arasında yapıldı.
SUNULAN HİZMETLER
Mahalle
Adet
Toplam
20.545
mtül
MERDİVEN ÇALIŞMALARI
Ayazağa Mahallesi
55 Adet
6.047 mtül
Bahçeköy Mahallesi
4 Adet
138 mtül
Baltalimanı Mahallesi
9 Adet
952 mtül
Büyükdere Mahallesi
6 Adet
598 mtül
Cumhuriyet Mahallesi
3 Adet
88 mtül
Darüşşafaka Mahallesi
2 Adet
227 mtül
Derbent Mahallesi
14 Adet
919 mtül
Emirgan Mahallesi
2 Adet
190 mtül
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
9 Adet
449 mtül
Ferahevler Mahallesi
5 Adet
444 mtül
Huzur Mahallesi
9 Adet
707 mtül
İstinye Mahallesi
6 Adet
520 mtül
Kazım Karabekir Mahallesi
23 Adet
1.886 mtül
Kilyos Mahallesi
2 Adet
176 mtül
Kireçburnu Mahallesi
1 Adet
70 mtül
Kocataş Mahallesi
8 Adet
812 mtül
Maden Mahallesi
8 Adet
454 mtül
Maslak Mahallesi
3 Adet
187 mtül
Pınar Mahallesi
6 Adet
647 mtül
Poligon Mahallesi
5 Adet
440 mtül
Reşitpaşa Mahallesi
14 Adet
1.154 mtül
Rumeli Hisarı Mahallesi
6 Adet
505 mtül
Rumeli Kavağı Mahallesi
14 Adet
593 mtül
25,000
Sarıyer Merkez Mahallesi
7 Adet
376 mtül
20,000
Tarabya Mahallesi
6 Adet
1.009 mtül
Uskumruköy Mahallesi
1 Adet
50 mtül
Yeni Mahalle Mahallesi
2 Adet
365 mtül
Yeniköy Mahallesi
4 Adet
526 mtül
Zekeriyaköy Mahallesi
2 Adet
16 mtül
Genel Toplam
236 Adet
20.545 mtül
MERDİVEN
Merdiven Çalışması
20,545
mtül
16,647
mtül
15,000
10,354
mtül
10,000
5,000
0,000
12,552
mtül
4,790
mtül
1,425
mtül
1,177
mtül
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015
51
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
PLANLI YOL ÇALIŞMALARI
14 noktada planlı yol çalışması gerçekleştirdik.
Toplam
Kilyos Mahallesi
2 Adet
330 mtül
906 Ada
1 Adet
150 mtül
934 Ada İle 932 Ada Arası
1 Adet
180 mtül
Maden Mahallesi
6 Adet
2.020 mtül
1265 ve 1264 Ada Arası
1 Adet
120 mtül
1268 ve 1269 Ada Arası
1 Adet
150 mtül
1650 Ada Çevresi
1 Adet
200 mtül
Baba Kenan Doğusu
1 Adet
300 mtül
Çırçır Deresi (2014 Yılında Başlandı)
1 Adet
1.100 mtül
Bağlantı Yolu
1 Adet
150 mtül
Tarabya Mahallesi
1 Adet
250 mtül
Muhabbet Çıkmazı
1 Adet
250 mtül
Uskumruköy Mahallesi
4 Adet
2.220 mtül
1404 Ada Park Alanı Arası
1 Adet
350 mtül
1431 ve 1711 Ada Çevresi
1 Adet
870 mtül
1445 Ada İle 1446 Ada Arası
1 Adet
600 mtül
1450 ve 1449 Ada Arası
1 Adet
400 mtül
Zekeriyaköy Mahallesi
1 Adet
400 mtül
Orman Ada Doğusu
1 Adet
400 mtül
Genel Toplam
52
Adet
14 Adet
5.220 mtül
5.220
PLANLI YOL
mtül
Mahalle
Uskumruköy - Şehit Tevfik İnan Sokak Cadde Bağlantısı
Çırçır Barış Yolu
SUNULAN HİZMETLER
Mahalle
Ayazağa Mahallesi
Toplam
1.414 m²
Bahçeköy Mahallesi
160 m²
Baltalimanı Mahallesi
180 m²
Büyükdere Mahallesi
76 m²
Cumhuriyet Mahallesi
80 m²
Çayırbaşı Mahallesi
28 m²
Derbent Mahallesi
24 m²
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Ferahevler Mahallesi
28 m²
723 m²
İstinye Mahallesi
5 m²
Kazım Karabekir Mahallesi
47 m²
Kısırkaya Mahallesi
70 m²
Kilyos Mahallesi
71 m²
Toplam 55 m²
Maden Mahallesi
10 m²
Maslak Mahallesi
40 m²
Pınar Mahallesi
Poligon Mahallesi
Reşitpaşa Mahallesi
100 m²
23 m²
398 m²
Rumeli Feneri Mahallesi
12 m²
Rumeli Hisarı Mahallesi
267 m²
Rumeli Kavağı Mahallesi
153 m²
Sarıyer Merkez Mahallesi
121 m²
Tarabya Mahallesi
10 m²
Uskumruköy Mahallesi
36 m²
Yeni Mahalle Mahallesi
52 m²
Yeniköy Mahallesi
Zekeriyaköy Mahallesi
Genel Toplam
YÜZEY KAPLAMA
101 m²
Huzur Mahallesi
Mahalle
Kocataş Mahallesi
4.524
m²
YÜZEY KAPLAMA ÇALIŞMALARI
Baltalimanı - İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisleri
213 m²
28 m²
4.524 m²
Kilyos Muhtarlık Binası
2015
53
54
BACA - IZGARA YAPIM VE YÜKSELTME ÇALIŞMALARI
Mahalle
Toplam
Ayazağa Mahallesi
419 Adet
Bahçeköy Mahallesi
12 Adet
Baltalimanı Mahallesi
26 Adet
Bölge Geneli
15 Adet
Büyükdere Mahallesi
119 Adet
Cumhuriyet Mahallesi
16 Adet
Çayırbaşı Mahallesi
54 Adet
Darüşşafaka Mahallesi
26 Adet
Demirciköy Mahallesi
1 Adet
Derbent Mahallesi
11 Adet
Emirgan Mahallesi
5 Adet
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
136 Adet
Ferahevler Mahallesi
26 Adet
Huzur Mahallesi
38 Adet
İstinye Mahallesi
15 Adet
Kazım Karabekir Mahallesi
89 Adet
Kilyos Mahallesi
348 Adet
Kireçburnu Mahallesi
6 Adet
Kocataş Mahallesi
57 Adet
Maden Mahallesi
279 Adet
Maslak Mahallesi
317 Adet
Pınar Mahallesi
4 Adet
Poligon Mahallesi
32 Adet
PTT Evleri Mahallesi
15 Adet
Reşitpaşa Mahallesi
14 Adet
Rumeli Hisarı Mahallesi
33 Adet
Rumeli Kavağı Mahallesi
9 Adet
Sarıyer Merkez Mahallesi
128 Adet
Tarabya Mahallesi
51 Adet
Uskumruköy Mahallesi
4 Adet
Yeni Mahalle Mahallesi
215 Adet
Yeniköy Mahallesi
153 Adet
Zekeriyaköy Mahallesi
597 Adet
Genel Toplam
3.270 Adet
3.270
Adet
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
BACA - IZGARA
Baca Izgara Yapımı ve Yükseltme
3,697
Adet
4,000
3,270
Adet
3,500
2,889
Adet
3,000
2,500
2,000
1,814
Adet
1,500
1,449
Adet
1,000
500
00
668
Adet
96
Adet
2009
2010
2011
Şehit Naci Canan Tuncer Sokak
2012
2013
2014
2015
SUNULAN HİZMETLER
Mahalle
Toplam
Ayazağa Mahallesi
720 Adet
Bahçeköy Mahallesi
108 Adet
Büyükdere Mahallesi
229 Adet
Cumhuriyet Mahallesi
161 Adet
Çayırbaşı Mahallesi
116 Adet
Darüşşafaka Mahallesi
20 Adet
Derbent Mahallesi
66 Adet
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
234 Adet
Ferahevler Mahallesi
182 Adet
Gümüşdere Mahallesi
40 Adet
Huzur Mahallesi
32 Adet
İstinye Mahallesi
162 Adet
Kazım Karabekir Mahallesi
222 Adet
Kilyos Mahallesi
438 Adet
Kireçburnu Mahallesi
71 Adet
Kocataş Mahallesi
118 Adet
Maden Mahallesi
480 Adet
Maslak Mahallesi
374 Adet
Pınar Mahallesi
25 Adet
Poligon Mahallesi
20 Adet
PTT Evleri Mahallesi
240 Adet
Reşitpaşa Mahallesi
68 Adet
Rumeli Feneri Mahallesi
10 Adet
Rumeli Hisarı Mahallesi
77 Adet
Rumeli Kavağı Mahallesi
20 Adet
Sarıyer Merkez Mahallesi
364 Adet
Tarabya Mahallesi
130 Adet
Uskumruköy Mahallesi
24 Adet
Yeni Mahalle Mahallesi
321 Adet
Yeniköy Mahallesi
216 Adet
Zekeriyaköy Mahallesi
594 Adet
Genel Toplam
5.882 Adet
5.882
Adet
MAZGAL TEMİZLEME ÇALIŞMALARI
MAZGAL TEMİZLEME
Ayazağa 204. Sokak Dere Üstü
Şahinci Sokak Mazgal Tamiri
2015
55
BOYA ÇALIŞMALARI
Mahalle
Okul
Anadolu Lisesi
Ayazağa İlkokulu ve Ortaokulu
Ayazağa Mahallesi
Mehmet Rıfat Evyap Endüstri Meslek Lisesi
21. YY. Eğitim ve Kültür Vakfı Nilüfer Gökay
İlköğretim Okulu
Uğur Erkey İlköğretim Okulu
Bahçeköy Mahallesi
Firuzan Kemal Demironaran Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
Kız Öğrenci Yurdu
Türkan Efe İlköğretim Okulu
Baltalimanı Mahallesi
Hacı Mehmet Şalgamcıoğlu İlköğretim Okulu
Büyükdere Mahallesi
Kız Meslek Lisesi
Cumhuriyet Mahallesi
Fahrettin Aslan İlköğretim Okulu
Çayırbaşı Mahallesi
Atatürk İlköğretim Okulu
Darüşşafaka Mahallesi
5.221
BOYA YARDIMI
Mustafa Kemal Anadolu Öğretmen Lisesi
Hatemoğlu İlkokulu ve Ortaokulu
Ferahevler Mahallesi
Hürriyet İlköğretim Okulu
Gümüşdere Mahallesi
Gümüşdere İlkokulu
Süleyman Çelebi İlkokulu ve Ortaokulu
TEV Celalettin Buluğ Ortaokulu
İstinye Mahalllesi
Mehmet Sevim Ulusal İmam Hatip Ortaokulu
Kilyos Mahallesi
Ferhan Bedii Feyzioğlu İlköğretim Okulu
Kocataş Mahallesi
Barbaros Ortaokulu
Maden Mahallesi
BOYA
İstinye Anadolu Lisesi
Derbent Mahallesi
Huzur Mahallesi
211.955
m²
Gerçekleştirilen boya çalışmaları ile ibadethaneler, spor kulüpleri, kamu kurum ve kuruluşları ve
ihtiyaç sahiplerine yapılan boya yardımları;
Kg
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
Fatih İlköğretim Okulu
Mehmet Şam Ticaret Meslek Lisesi
Maslak Mahallesi
Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu İlkokulu
PTT Evleri Mahallesi
Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu
Pınar Mahallesi
Mehmet Akif İlkokulu ve Ortaokulu
Karacapaşa İlkokulu
Reşitpaşa Mahallesi
Osman Saçmacı Ortaokulu
Tuncay Artun İMKB Doğan Evler İlköğretim Okulu
Rumeli Kavağı Mahallesi
R. Güney Kıldıran İlkokulu ve Ortaokulu
Sarıyer Merkez Mahallesi
Sarıyer İlkokulu ve Ortaokulu
Tarabya Mahallesi
Alparslan İlköğretim Okulu
Uskumruköy Mahallesi
Yeniköy Mahallesi
56
Ayazağa Mehmet Rıfat Evyap Endüstri Meslek Lisesi
Ali Akkanat Anadolu Lisesi
Anafartalar İlköğretim Okulu
Org. Emin Alpkaya İlkokulu ve Ortaokulu
Yeniköy İlkokulu
Yardımlar
5.221 Kg
Genel Toplam
211.955 m2
Reşitpaşa Tuncay Artun İlkokulu ve Ortaokulu
SUNULAN HİZMETLER
ENGELLİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI
Engelli vatandaşlar için 46 adet rampa, merdiven ve yüzey kaplamasının yanı sıra görme engelliler için de 1.055 m² Uyarı ve Kılavuz Taşı Uygulaması yapıldı.
Kilyos Sosyal Tesisleri
Mahalle
Ayazağa Mahallesi
Yaşar Kemal Kültür Merkezi
Toplam
11 Adet
Mahalle
Toplam
Kilyos Mahallesi
1 Adet
Baltalimanı Mahallesi
2 Adet
Kocataş Mahallesi
1 Adet
Büyükdere Mahallesi
3 Adet
Maden Mahallesi
1 Adet
Çayırbaşı Mahallesi
1 Adet
Pınar Mahallesi
3 Adet
Derbent Mahallesi
2 Adet
Reşitpaşa Mahallesi
5 Adet
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
6 Adet
Rumeli Hisarı Mahallesi
1 Adet
Ferahevler Mahallesi
2 Adet
Rumeli Kavağı Mahallesi
1 Adet
Huzur Mahallesi
3 Adet
Sarıyer Merkez Mahallesi
2 Adet
Kazım Karabekir Mahallesi
1 Adet
Genel Toplam
46 Adet
2009 - 2015 ÜRETİM TOPLAMLARI
ASFALT ÇALIŞMASI
369.804 Ton
BACA IZGARA YAPIMI ve YÜKSELTME ÇALIŞMASI
13.883 Adet
KANAL ÇALIŞMASI
BORDÜR ÇALIŞMASI
DUVAR ÇALIŞMASI
46.302 m
150.965 mtül
45.223 m2
KİLİT TAŞI ve TRETUVAR ÇALIŞMASI
206.406 m2
MERDİVEN ÇALIŞMASI
67.490 mtül
2015
57
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
AFET SONRASI YARDIM ÇALIŞMALARI
Komisyon tarafından gerçekten ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşların kötü hava koşullarından olumsuz şekilde etkilenmiş ve kullanım ömrünü tamamlamış
yapılarına (185 konuta) çatı ve muhtelif inşaat malzemesi desteği verildi. Aynı zamanda 20 konuta işgücü desteği verilerek yenilenmesi sağlandı.
ÖNCE
Pınar, Fener Çiçeği Sokak
ÖNCE
Pınar, Fener Çiçeği Sokak
ÖNCE
Reşitpaşa, Yıldırım Sokak
58
SONRA
Pınar, Fener Çiçeği Sokak
SONRA
Pınar, Fener Çiçeği Sokak
SONRA
Reşitpaşa, Yıldırım Sokak
SUNULAN HİZMETLER
AFET KOORDİNASYON VE KIŞLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
Fen İşleri Müdürlüğü sevk ve idaresinde Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Ulaşım Hizmetleri, Zabıta, Destek Hizmetleri ve Emlak İstimlak (Numarataj Birimi) Müdürlükleri de
dâhil olmak üzere kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda 10.000 çuval tuz dağıtılarak, 2.500 ton tuzlama yapıldı.
2015
59
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET ÖZETİ
İŞ TANIMI
MİKTARI
Asfalt Kaplama / Yama Çalışması
64.001 Ton
Bordür Yapımı ve Tamir Çalışması
28.113 mtül
Kilit Taşı Yapımı ve Tamir Çalışması
51.499 m²
Merdiven Yapımı, Kaplama ve Bakım Onarım Çalışması
20.545 mtül
Engelli Vatandaşlarımız İçin Yapılan Çalışmalar (Rampa, Merdiven ve Yüzey Kaplama)
46 Adet
Görme Engelli Uyarı ve Kılavuz Taşı
1.055 m²
Duvar Çalışması (Taş, Tuğla ve Betonarme Duvar)
8.368 m²
Duvar Çalışması (Taş, Tuğla ve Betonarme Duvar Malzeme Yardımı)
3.872 m²
Kanal Çalışması (Atıksu ve Yağmursuyu)
Baca + Izgara Yapımı ve Yükseltme
3.270 Adet
Baca + Izgara Temizliği
5.882 Adet
Çatı Yapımı ve Onarımı (Okullar, Kız Öğrenci Yurdu, Muhtarlıklar, Kapalı Spor Salonu,
Dernekler, Sosyal Tesisler, İbadethaneler vs.)
İnşaat ve Çatı Malzemesi Yardımı Yapılan Hane Sayısı (Komisyon Kararlı)
Sıva Yapımı
Boya Çalışması (Okullar, Kız Öğrenci Yurdu, Muhtarlıklar, Kapalı Spor Salonu, Dernekler,
Sosyal Tesisler, İbadethaneler vs.)
Boya Yardımı Yapılan Kurum ve Kuruluşlar (Okullar, Kız Öğrenci Yurdu, Muhtarlıklar,
Kapalı Spor Salonu, Dernekler, Sosyal Tesisler, İbadethaneler vs.)
İmarlı Yol Açma, Yol Tesviye ve Dolgu
Doğal Afet Sonucu Restore Edilen Hane Sayısı
Trafik Düzenleme ve Esnek Dikme Uygulamaları
Yüzey Kaplama Çalışması (Granit, Çini, Traverten vd.)
Hız Kesici Bant (Kasis)Uygulamaları
Seramik ve Karo Uygulamaları
Kanal Müdahale Çalışmaları (Vidanjör İle Kanal Açma ve Foseptik Çekme)
İnşaat Atığı, Moloz ve Hafriyat Nakli
65 Adet
3.279 m²
185 Konut
15.263 m²
5.397 m²
211.955 m²
5.221 kg
5.220 mtül
20 Konut
2.268 Adet
4.524 m²
11 Adet
1.957 m²
1.005 Adet
7.880 Sefer
Stabilize ve Reglaj Çalışmaları
40.350 m³
Kışla Mücadele Çalışmaları (Cadde - Sokakların Kürenmesi ve Tuzlanması)
2.500 Ton
Kriz Ekibi Çalışması (Muhtarlıklar, Okullar, İbadethaneler vb. Torbalanmış Tuz Dağıtımı)
60
3.980 m
10.000 Çuval
Etkinlik Alanı Düzenlemesi (Ramazan Çadırı Kurulumu, Kurban Alanlarının Düzenlenmesi,
İstinye Tersane Alanının Ramazan Etkinlikleri İçin Hazırlanması vb.)
60 Adet
Yapım, Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri
22 Adet
SUNULAN HİZMETLER
MERDİVEN, DUVAR ÜZERİ, KORKULUK ÇALIŞMALARI
Engebeli yapısından dolayı özellikle yaşlılar ile çocukların güvenli ulaşımını sağlamak için merdiven ve duvar üzeri korkuluk, tutamak, ferforje, çesan korkuluk, yol bariyeri
imalat-montaj ve boya çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
2015
61
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
MAHALLELERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
MİKTAR
BİRİM
YOL KENARI VE BARİYERİ KORKULUK İMALAT VE MONTAJI
1297
MTÜL
MERDİVEN VE DUVAR ÜSTÜ KORKULUK
1648
MTÜL
YAĞMUR SUYU METAL IZGARALAR
71
MTÜL
FERFORJE VE ÇESAN KORKULUK
475
MTÜL
YOL KENAR TUTAMAK İMALAT VE MONTAJI
27
MTÜL
MUHTELİF ELEKTRİK SERVİS HİZMETİ SAĞLANMASI
151
ADET
KURBAN KESİM ÜNİTESİ KURULUMU
1
ÜNİTE
METAL BOYA ÇALIŞMALARI
6813
MTÜL
TABELA MONTAJI
2
ADET
ELEKTRİK VE REKLAM PANOSU İMALAT VE MONTAJI
4
ADET
BASKET POTASI İMALAT VE MONTAJI
8
ADET
ENGELLİ RAMPA VE KORKULUK İMALAT VE MONTAJI
142
MTÜL
DENİZ MERDİVENİ
16
ADET
PAZAR-STAT-ELEKTRİK-BAYRAK-KAMERA DİREĞİ İMALAT VE MONTAJI
92
ADET
YOL TRAFİK AYNALARI
34
ADET
SUNDURMA İMALAT VE MONTAJI
28
M²
PARK ENGELLEYİCİ BABALAR İMALAT VE MONTAJI
18
ADET
MAHALLELERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
105
15
Engelli Rampa Korkuluk İmalat ve Montajı
Ferforje ve Çesan Korkuluk
Merdiven ve Duvar Üstü Korkuluk
113
Yol Kenarı ve Bariyeri Korkuluk İmalat ve Montajı
214
METRE (TÜL)
ŞEHİR AKSESUARLARI
62
SUNULAN HİZMETLER
KISIRKAYA HAYVAN KISIRLAŞTIRMA ve
REHABİLİTASYON MERKEZİ’NDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Kısırkaya Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde uygun yaşam alanları oluşturmak için mevcut köpek kulübelerinin daha elverişli şekilde dizaynının yapılması,
38 adet yeni barınma ünitesi, çatı konstrüksiyon, çesan kapı, atık rögar kapağı, depo giriş kapısı ve idari bina çatısı imalat ve montaj işlemleri, mevcut ve yeni yapılan
ünitelerin aydınlatma işlerinin tamamının revizyon ve imalatı yapıldı.
KURBAN KESİM ÜNİTELERİ KURULUM ÇALIŞMALARI
Maden Mahallesi Kurban Satış ve Kesim Alanı kesim üniteleri, ekipmanları, aydınlatmaları ile hazır hale getirilerek Sarıyerliler’in hizmetine sunuldu.
2015
63
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
EMLAK İSTİMLAK ÇALIŞMALARI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesindeki birimlerin 2015 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda bölümler halinde sunulmuştur.
KALEM BİRİMİ
Yapılan İşlemler
Miktar (Adet)
Yapılan Yazışmalar
50
Yapılan Evrak Kaydı
2090
Yapılan Evrak Çıkışı
1878
ARŞİV BİRİMİ
Yapılan İşlemler
Miktar (Adet)
Havalesi yapılan ve birimlere
teslim edilen evrak
2090
Taraması yapılıp arşivlenen
Tevhit – İfraz İşlemlerine
ait Değişiklik Tasarım
Folyeleri, Kot Kesit, İnşaat
İstikamet, Plankote ve Ağaç
Röleve Krokileri ile İskan ve
Cins Değişiklik belgeleri
279
Yapılan Evrak Çıkışı
1878
HARİTA BİRİMİ
64
Yapılan İşlemler
Miktar (Adet)
Temel Üstü
81
Tapu Senedi
88
Kot Kesit Krokisi
105
İnşaat İstikamet Rölevesi
38
Plankote ve Ağaç Rölevesi
17
Tevhit – İfraz İşlemleri
40
İskan - Cins Değişikliği
İşlemleri
79
Yazışmalar
332
SUNULAN HİZMETLER
2015
65
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
YAPILAN DİĞER İŞLEMLER
Yapılan İşlemler
Miktar (Adet)
Park ve Bahçeler Müdürlüğü için yapılan Plankote, Aplikasyon ve tespit
işlemleri.
22
Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirler Birimi İçin işgaliye ve ecrimisil
harçlarına esas olmak üzere yapılan tespit işlemleri.
33
Zabıta Müdürlüğü için yapılan detay alımı ve tespit işlemleri.
4
Emlak – İstimlak Birimi için yapılan tespit işlemleri.
19
Fen İşleri Müdürlüğü için yapılan aplikasyon işlemleri.
10
Yapı Denetim Birimi için yapılan detay alımı ve işgal tespit işlemleri.
35
Durum Proje Tasdik Birimi için yapılan tespitler işlemleri.
18
Yazışmalar
332
EMLAK VE İSTİMLAK BİRİMİ
Yapılan İşlemler
66
Miktar (Adet)
Kiraya Verilen Taşınmazlar
18
Kiralanan Taşınmazlar
3
Satışı Yapılan Taşınmazlar
10
Şartsız Hibe Alınan
Taşınmazlar
21
Ecrimisil İşlemleri
5
SUNULAN HİZMETLER
NUMARATAJ BİRİMİ
Yapılan İşlemler
Miktar (Adet)
Dilekçe ile müracaat edip güncel adres yazısı alan kişi sayısı
2850
Yeni verilen Sokak İsimlerinin adres değişlik yazısı ve Meclis Kararının
vatandaşa teslimi yapılan işlem sayısı
678
Tutanak ile vatandaşa teslim edilen kapı numarası
846
Yerinde olmadığı tespit edilerek Büyükşehir Belediyesine bildirilip yerine
takılan sokak tabelası
116
Yeni açılan ve ismi olmayan sokakların isimlendirilmesi için Meclise gönderilen ve onaylanan sokak isimleri
35
GIS ve UAVT sistemlerinde Adres güncelleme çalışması devam etmektedir.
Birimler
Tahsilat
Harita Birimi
669.837,00 - TL
Emlak – İstimlak Birimi
8.204.629,00 - TL
Toplam
8.874.466.00 - TL
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce 2015 yılı içinde yapılan faaliyetler her birim için ayrı
ayrı yukarıda tablo halinde belirtilmiş olup, belirtilen bu faaliyetler karşılığında 2464
sayılı Belediye Gelirleri Yasası çerçevesinde alınması gereken harç ve ücretlerin toplam
tahakkuk ve tahsilat miktarları aşağıda özet olarak gösterilmiştir.
2015
67
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kalem Birimi, Arşiv Birimi, Durum-Proje Birimi, Yapı Denetim Birimi ve Makine Elektrik Birimi olmak üzere beş ayrı birim olarak faaliyetini
yürütmektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Çerçevesinde 2015 yılı içinde gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda birim bazında sunulmuştur.
DURUM - PROJE TASDİK BİRİMİ
KALEM BİRİMİ
Yapılan İşlemler
Yapılan Yazışmalar
Yapılan Evrak Kaydı
Yapılan Evrak Çıkışı
Verilen Ruhsat
Verilen İmar Durumu
Verilen İskân
Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu
Miktar (Adet)
150
8307
5262
133
278
165
82
ARŞİV BİRİMİ
Yapılan İşlemler
Miktar (Adet)
Ekspertizlik Hizmeti 1293
Proje kopyalama
100
Taranan belge ve proje sayısı
1000
Taranan işlem dosyası sayısı
480
Taranan belge sayısı
175000
Yeni açılan işlem dosyası sayısı 252
MAKİNA ELEKTRİK BİRİMİ
Yapılan İşlemler
Miktar (Adet)
Mekanik – elektrik proje onayı
112
Yapı iskan kontrolü
59
Asansör tescil belgesi
69
A Sınıfı yetkili kuruluş tarafından
yıllık asansör kontrolünün
koordinasyonu
697
İşyeri açma ve çalıştırma
proje işlemleri 34
İhale dosya işlemleri
2
Proje suret tasdiki işlemleri
1
68
Yapılan İşlemler
Miktar (Adet)
Yazı ile bildirilen imar durumu
1113
Tanzim edilen çizimli imar durumu
243
Çeşitli yazışmalar
566
Onaylanan vaziyet planı 58
Tasdik edilen avan proje
54
Tasdik edilen mimari uygulama projesi
101
Suret tasdiki yapılan mimari proje sayısı
3
Onaylanan kat irtifakı
32
Onaylanan cins tashihi
61
Hatalı Bağımsız bölümü düzeltmesi
13
Mimari proje tescili
89
YAPI DENETİM BİRİMİ
Yapılan İşlemler
Miktar (Adet)
Tutulan Yapı Tatil Tutanakları
57
Encümene Sevk Edilen Evrak
57
Çeşitli yazışmalar
274
Yapı denetim evrak yazışmaları
304
Yapı denetim hakedişleri
238
Düzenlenen Yapı ruhsatı (parsel bazında)
133
Düzenlenen Yapı ruhsatı (bina bazında)
450
Temel üstü vize işlemleri (parsel bazında)
34
Yapı kullanma belgesi (bina bazında)
165
Zemin etüdü onay işlemleri 101
Bahçe duvarı izin belgesi işlemleri
2
Riskli yapı tespit işlemleri
39
Riskli yapı evrak yazışmaları
290
Riskli yapılara ait kira yardımı işlemi
2
Yıkım ruhsatı düzenlenmesi (Bina bazında)
92
Yıkılan riskli bina sayısı 47
Yıkılan normal bina sayısı
31
Statik proje onay işlemleri
101
SUNULAN HİZMETLER
TEMEL, TEMELÜSTÜ ve DİĞER YAPIM AŞAMASI DENETİMİNE AİT FAALİYETLER
YAPILARIN İSKAN AŞAMASINDAKİ DENETİME AİT FAALİYETLER
DIŞ CEPHE İYİLEŞTİRME ve MANTOLAMA FAALİYETLERİ
RİSKLİ YAPI TESPİTİ ve YIKIM AŞAMASINA AİT FAALİYETLER
MEKANİK, ELEKTRİK, YANGIN TESİSATI VE İŞYERİ AÇMA RUHSAT İNCELEMESİ
2015
69
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
KENTSEL TASARIM ve PLAN ÇALIŞMALARI
Şişli İlçesi’ne bağlı Ayazağa, Maslak ve Huzur Mahalleleri 6360 sayılı yasanın 2. madde 38. fıkrası kapsamında, 30.03.2014 tarihinden itibaren İstanbul Sarıyer İlçesi
sınırlarına dâhil edildiğinden söz konusu alanlara ait planlama çalışmaları tarafımızca yürütülmektedir. Ayrıca planlı alanlarda, ihtiyacı karşılamayan planların revizyon
çalışmaları yapılmaktadır.
KALEM BİRİMİ
Yapılan İşlemler
Yapılan Yazışmalar
Yapılan Evrak Kaydı
Yapılan Evrak Çıkışı
ARŞİV BİRİMİ
Miktar (Adet)
30
928
695
Yapılan İşlemler
Taranan belge sayısı
Miktar (Adet)
928
1) 1 / 1000 Ölçekli Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planı
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 17.01.2015 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planı 07.07.2015 – 07.08.2015 tarihleri
arasında 1 ay süre ile askıya çıkarıldı, itirazları Sarıyer Belediye Meclisine gönderildi ve dağıtımı yapıldı.
1/1000 ölçekli Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planı
70
SUNULAN HİZMETLER
2) 1/1000 Ölçekli Ayazağa Uygulama İmar Planı
- 1/1000 ölçekli Ayazağa Uygulama İmar Planı çalışmaları sırasında halk toplantıları düzenlenerek vatandaşlar bilgilendirildi.
3) Bakanlık Makamınca 23.09.2013 tarihinde ve tadilatı 26.05.2015 tarihinde dağıtımı yapılan “Sarıyer İlçesi, Huzur Mahallesi, Gecekondu Önleme Bölgesi, Seyrantepe Cendere
Yolu-TEM Otoyolu Bağlantısı Yol ve Kavşak Uygulamalarına ilişkin İmar Planları”nn dağıtımı yapıldı.
4)
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, 2 Pafta, 11 ada, 95 no.lu parsele ait İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanınca 17.03.2011 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli
uygulama imar planının dağıtımı yapıldı.
5) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanınca 13.03.2015 tarihinde onaylanan Alibeyköy-Maslak Enerji İletim Hattının 7-11 Numaralı Direkler Arasının Deplase Edilmesine
İlişkin 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği dağıtımı yapıldı.
6) Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi K.A.U.İ.Planına ait tadilatlar NetCAD ortamında planlara işlendi ve tadilat dosyaları dijital ortama aktarıldı.
7) Dağıtımı yapılan planlar NetCAD ortamına aktarıldı.
- Ayazağa Mahallesi’nde bulunan Sarıyer Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda kurulan ofiste vatandaşlara 1 ay boyunca 1/1000 ölçekli Ayazağa Uygulama İmar Planı hakkında bilgi verildi.
- 1/1000 ölçekli Ayazağa Uygulama İmar Planı çalışmaları tamamlanarak 30.04.2015 tarihinde karar alınmak üzere Sarıyer İlçe Belediye Meclisi’ne gönderildi. 1/1000 ölçekli Ayazağa
Uygulama İmar Planı, Sarıyer İlçe Belediye Meclisi’nin 01.06.2015 tarih ve 2015/71 sayılı kararı ile onaylanarak 14.07.2015 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne iletildi.
1/1000 ölçekli Ayazağa Uygulama İmar Planı
2015
71
Fen İşleri- Ulaşım Hizmetleri / İmar
Emlak - İstimlak / Kentsel Tasarım
Alt Yapı-Üst Yapı
GENEL BİLGİLER
72
Uygulama İmar Planı Olan Alanlar
SUNULAN HİZMETLER
Uygulama İmar Planı Olan Alanlar
Plan Adı
Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi K.A.U.İ.P
Alanı (ha)
Tasdik Tarihi
1.917,00
29.07.03
Uskumruköy - Zekeriyaköy K.A.U.İ.P
757,00
20.10.03
Kilyos - Demirciköy Yerleşim Alanları ve Çevresi K.A.U.İ.P.
302,60
11.04.07
Kilyos - Demirciköy - Rumelifeneri Bölgesi K.A.U.İ.P.
319,90
11.01.10
Zekeriyaköy Toplu Konut Alanı K.A.U.İ.P.
5,12
14.08.13
Uskumruköy 450 Parsel’e ilişkin Gümüşdere-Kısırkaya Bölgesi K.A.U.İ.P.
8,26
16.08.13
Mirgün, 48 Pafta, 154 Adanın Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı
3,54
17.10.14
Ayazağa Mah., 3/3 Pafta, 452 Parsel Uygulama İmar Planı
3,66
7.02.11
Ayazağa Mah., 3/2 Pafta, 482 Parsel ve Yol Alanına Ait Uygulama İmar Planı
2,66
29.09.11
62 Pafta, 386 Ada (Kısmen) 4 Parsele İlişkin Uygulama İmar Planı
0,93
19.05.12
Ayazağa Mah., 2 Pafta, 1 Ada, 139 Sayılı Parsele ait Uygulama İmar Planı
3,01
16.05.11
Ayazağa Cendere Vadisi Güney (B) Uygulama İmar Planı
73,99
30.09.11
Ayazağa Cendere Vadisi Doğu (C) Uygulama İmar Planı
22,77
20.03.12
Ayazağa Cendere Vadisi Kuzey (D) Uygulama İmar Planı
50,12
30.09.11
3 Ada 32-33-34-35 Parsellere ait Uygulama İmar Planı
44,12
16.09.13
Fatih Ormanı Tabiat Parkı Uygulama İmar Planı
149,38
29.08.12
Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planı
303,00
17.01.15
1,33
17.03.11
Ayazağa Mah. 2 Pafta, 11 Ada, 95 Parsele İlişkin Uygulama İmar Planı
TOPLAM
3.968,39
Nazım İmar Planı Olan Alanlar
Plan Adı
Gümüşdere - Kısırkaya Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
Alanı (ha)
Tasdik Tarihi
1.000,00
14.02.09
Rumelifeneri Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
280,00
20.11.09
Ayazağa Nazım İmar Planı
154,00
17.02.14
TOPLAM
Bölgesi
1.434,00
Alanı (ha)
Oran (%)
Toplam İlçe Alanı
17491,21
100
Orman Alanı
10639,22
60,81
İmar Alanı
6851,99
39,19
Öngörünüm Bölgesi
2014,04
11,51
443,96
2,53
Etkilenme Bölgesi
1818,61
10,39
Mücavir Alan
1932,43
11,04
Gerigörünüm Bölgesi
2015
73
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
ZİYARETİMİZE GELEN KONUKLARIMIZ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kardeş Belediyecilik Projesi Kapsamında Aachen’den gelen Alman misafirler
Işık Üniversitesi Eski Rektörü Nafiye Güneş
Işık Üniversitesi Yeni Rektörü Şirin TEKİNAY
KOSGEP Şube Müdürü Gürsel KIZILASLAN
Şişli Belediye Başkanı Hayri İNÖNÜ
Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz BALKAN
İstanbul Jandarma Bölge Kriminal Başkanı Kıdemli Albay Salih SALA
EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞIMIZ VE KATILDIĞIMIZ PROGRAMLAR
Eczacıbaşı genel Müdürü Mehmet MRE
Avusturya Başkonsolosu Christine WENDİ
- İlköğretim, ortaöğretim ve üniversitelerin mezuniyet törenleri,
İlçe Emniyet Müdürü Ercan ÇAMIRCI
- 2014-2015 eğitim öğretim yılı kapanış töreni,
MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed ŞAHİN
- Okul, dernek, vb. sivil toplum kuruluşlarının kermes, sergi, piknik vb.
İstanbul Orman Bölge Müdürü Zekeriya MERE
etkinlikleri,
Yapımcı Türker İNANOĞLU
- Başkonsoloslukların resepsiyonları,
İTÜ rektörü Mehmet KARACA
- Cenaze törenlerine,
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Gülay BARBAROSOĞLU
- Kilyos Sosyal Tesisleri’nde kalan öğrencilerimizin uğurlanması,
Polonya Başkonsolosu Grzegorz MİCHALSKİ
- 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri,
Amerika Başkonsolosu Charlaes HUNTER
- Yaz Spor Okulları açılış töreni,
Almanya Başkonsolosu Dr. Birgelen
- Özel günler, önemli olaylar ve etkinlikler ile ilgili SMS’ler,
Japonya Başkonsolosu Norio EHARA
- Hacı Bektaş Veli’yi anma törenleri,
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim TAHMAZ
- 1 Eylül Barışa Çağrı Festival çerçevesinde düzenlenen yemek ve
Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Bölge Başkanı Kenan YAKŞİ
etkinliğe ev sahipliği,
Genç TV Genel Yayın Yönetmeni Gökhan YALÇIN
- Sarıyer Kadın Voleybol Takımı’nın maçları,
TOÇEV Eğitim Vakfı Kurucusu Ebru UYGUN
- İlçemiz Amatör Spor Kulüpleri ve Sarıyer Futbol Takımı’nın maçları,
MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Mustafa ÖZCAN
- İlçemizde bulunan üniversitelerin düzenledikleri konferans, sempozyum
DİSK Genel Başkanı Kani BEKO
ve seminerleri, gerek kentsel dönüşüm gerekse farklı konularla ilgili
İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Başkanı Hüseyin ERGUN
bilgilendirmeler,
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Meriç ALBAY
- Çeşitli ödül törenleri,
Passolig Genel Müdürü Özgür GÜNDOĞAN
- Sevgililer günü etkinlikleri,
Sanatçı Yalçın ÖZDEN
- Belediyemizin Yaşam Evi açılışları,
Aachen Üniversitesi Başhekimi Dr. Ute HABEL ve Heyeti
- Hıdırellez kutlamaları,
Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman BİLGİN
- Çeşitli Partilerin İlçe Başkanlarının ağırlanması,
Acıbadem Zekeriyaköy Başhekimi Nilay Soydan ŞAHİNOĞLU
- Tıp Bayramı dolayısı hastahane ziyaretleri,
Diyarbakır-Unesco Genel Müdürü Yekten DİKAN
- Kiliselerde düzenlenen bazı ayinlere,
Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Kıdemli Albay Yavuz GEÇİM
- Sarıyer Kooperatif ve Dernekleri İle MülkiyetbSorunları Çalıştayı,
İSKİ Genel Müdürü Dursun Atilla ALTAY
- Kardeş şehirlerimizden gelen çocukların ağırlanması ve ağaç dikimi,
- Kardeş şehir belediye başkanlarının ağırlanması,
- Ortadoğu Oruç Ayı Münasebeti dolayısı ile oruç yemekleri,
Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman BİLGİN
- Rice Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü öğrencileri ile görüşme,
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Gülay BARBAROSOĞLU
- Sarıyer Ağız ve diş Sağlığı Merkezi açılışı,
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim TAHMAZ
- Zekeriyaköy Rotary Kulübü Şenlikleri,
Alman Başkonsolosu Bayan Wolke
- 3. Sarıyer Mini Voleybol Şenliği,
Jandarma Bölge Komutanı Zekeriya MERE
- Balıkçılık sezonu açılışı,
İlçe Emniyet Müdürü Murat KARAKAYA
- MEF Üniversitesi ile protokol imza töreni.
ZİYARET ETTİĞİMİZ KURUMLAR
-
-
-
-
-
-
74
SUNULAN HİZMETLER
2015
75
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
TOPLANTILAR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Belediye Meclis toplantıları,
Tarihi Kentler Birliği toplantıları,
Kent Konseyi toplantıları,
Site toplantıları,
Belediye Başkanları toplantıları,
İBB yetkilileri ile yapılan toplantılar,
Kardeş Şehir Belediye başkanları ile toplantı,
Mahalle toplantıları,
Muhtarlar ve Muhtarlar Federasyonu ile toplantılar,
Ayaparaskevi Ayazma Günü Geleneksel Duası,
Marmara Boğazı Belediyeler Birliği toplantıları,
Okulların sorunları ve eksikleri için yapılan toplantılar,
Başkonsoloslar ve ruhani liderler ile yemek,
RAMAZAN AYI
-
-
-
-
-
-
-
-
Davetli olduğumuz iftar yemekleri,
Ramazan çadırlarımızda iftar ve çeşitli Radyo ve TV’lerde canlı yayınlar,
İstinye Eski Tersane Alanı’nda yapılan etkinlik, konser vb. programlar,
Taksi duraklarında sahur yemekleri,
Büyükdere Ermeni Kilisesi ile ortak sahur,
Belediye personeli ile bayramlaşma,
Bayram çikolatası dağıtımı,
İlçe protokolü, meclis üyeleri, mahalle muhtarlarına bayram çikolatası dağıtımı,
ÖZEL KALEM 2015
Gelen e-mail sayısı: 6 bin 312
Gelen telefon sayısı (Kurum İçi Hariç): 72 bin 365
Randevulu gelen ziyaretçi sayısı: 12 bin 946
Randevusuz gelen ve görüşen – başkan yardımcıları ve müdürlüklere yönlendirilen kişi sayısı: 50 bin 278
Sivil Toplum Kuruluşları’nın, dernekle ve okulların piknik, pilav günü, kermes, sergi vb. etkinliklerine katılım sayısı: 243
76
SUNULAN HİZMETLER
NİKÂH FAALİYETLERİMİZ
BAŞKANIN KIYDIĞI NİKAHLAR
97
NİKAH MÜRACAATI
3362
NİKAH AKDİ
2766
İZİNLİ GİDEN
503
İZİNLİ GELEN
632
NİKAH İPTALİ
Yaşar Kemal Kültür Merkezi - Nikah Salonu
92
YABANCI UYRUKLU MÜRACAATI
154
2015
77
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
37
TİYATROLAR
Yıl boyunca 14’ü çocuk, 23’ü yetişkin 37 tiyatro oyunu, 159 kez sahnelenerek toplam 23.358 kişi tarafından izlendi.
Tiyatro sezonunda 5’i çocuk oyunu olmak üzere 15 tiyatro oyunu 120 defa sahnelenerek, 13.088 kişi izlendi.
Ramazan ayı içersinde 16 mahallemizde “Bir Evlenme Teşebbüsü“ adlı tiyatro oyunu sahnelenerek, 5.150 kişi tarafından izlendi.
Beşincisi düzenlenen “Sarıyer TiyatrOda Şenliği” kapsamında (27 Mart - 12 Nisan) 9’u çocuk, 14’ü yetişkin olmak üzere
23 tiyatro oyunu gösterimi yapılarak, 5.120 kişi tarafından izlendi.
OYUN
23.358
SEYİRCİ
Yetişkin Oyunları
Üç Günlük Dünya (SBT/Sarıyer Belediye Tiyatrosu)
O.B.E.B (Altıdan Sonra Tiyatro)
Bernarda Alba’nın Evi (SBT)
Mükemmel (Tiyatral)
Düdüklüde Kıymalı Bamya (SBT)
Karahindiba (Mask-Kara Tiyatrosu)
Bir Evlenme Teşebbüsü (SBT)
Kelebekler Özgürdür (Tiyatro Akla Kara)
Hayvanat Bahçesi (SBT)
Kapıların Dışında (Yolcu Tiyatro)
Çöp Kuşları (Belediye Çöp Kuşları Drama Topluluğu)
İki Kapılı Ev (Ekip Tiyatrosu)
Masanın Altında (Yıldız Teknik Üni. Tiyatro Topluluğu )
Uzak Adam (Tiyatro Prova)
Uçlar “Mahkemeler Sadece Ölü Bir Kadına İnanır” (Tiyatro Martı)
Büyük Jüstinyen (Ferdi Merter Tiyatro Can’sın)
Ben Orhan Veli (Tiyatro Kumpanyası)
Fil (Tiyatro Bereze)
Sultan ve Ozan (Tiyatro Simurg)
Kırmızı (Tiyatro Hal)
Nalınlar (Ordu Ünye Sanat Tiyatrosu)
Sahte Gelin (Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu)
Sınır (Yön Sanat Tiyatrosu)
Çocuk Oyunları
78
Pırtlatan Bal (SBT)
Pufun Sihirli Elbisesi (Sarıyer Sanat Tiyatrosu)
Dans Eden Eşşek (Mask-Kara Tiyatrosu)
Çevki Geri Dönüşüm Yolunda (Çevko Çocuk Tiyatrosu)
Sözcük Dükkanı (SBT)
Hayvanlar Çiftliği (Toprak Sahne Tiyatrosu)
Küçük Hayalci (SBT)
Korkak Korkuluk (Tiyatro Pruva)
Hayalim Masal (Mask-Kara Tiyatrosu)
Gülelim, Eğlenelim, Öğrenelim (Sermet Erkin İlizyon Tiyatrosu)
Karagöz’ün Rüyası (Yeşil Çevre Çocuk Tiyatrosu)
Neşeli Saat (Tiyatro Yeniçizgi)
Çöp Canavarı (Cengiz Özek Gölge Tiyatrosu)
Üç Haydut ve Kırmızı Başlıklı Kız (Tiyatro Düş’üm)
SUNULAN HİZMETLER
Hayalim Masal
2015
79
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
MAHALLELERDE TİYATRO
Ramazan ayı boyunca mahallelerde tiyatro keyfi Sarıyer Belediye Tiyatrosu’nun “Bir Evlenme Teşebbüsü” adlı oyunu ile sürdü. Oyun 16 mahallede tiyatroseverlerle
buluşarak, 5150 seyirci tarafından izlendi.
Gösterim Yapılan Mahalleler
Rumelihisarüstü Doğa Tepe Parkı
Reşitpaşa T. Artun İ.M.K.B İ.Ö.O Bahçesi
Zekeriyaköy Acarlar Sitesi
Derbent Hatemoğlu İ.Ö.O Bahçesi
Arıköy Etkinlik Alanı
İstinye Dereiçi Mevlana Parkı
Darüşşafaka Yaşam Evi Bahçesi
Ayazağa İ.Ö.O Bahçesi
Kireçburnu Ömürtepe /Çamlık
Bahçeköy Semt Evi Bahçesi
Rumelifeneri İ.Ö.O Bahçesi
Uskumruköy İ.Ö.O Bahçesi
Demirciköy Muhtarlık Binası Yanı
Gümüşdere İ.Ö.O Bahçesi
Kilyos Muhtarlık Otoparkı
K. Karabekir 2 Temmuz Parkı
80
SUNULAN HİZMETLER
5.Sarıyer TiyatrOda Şenliği
27 Mart - 12 Nisan 2015 tarihleri arasında beşincisi düzenlenen “Sarıyer TiyatrOda“ Şenlikleri kapsamında 9’u çocuk, 14’ü yetişkin olmak üzere toplam 23 tiyatro oyununun
gösterimi yapıldı. 23 oyun toplam 5.120 kişi tarafından izlendi.
Sergilenen Oyunlar
Yetişkin Oyunları
Bernarda Albanın Evi (SBT)
Nalınlar (Ordu Ünye Sanat Tiyatrosu)
Sınır (Yön Sanat Tiyatrosu)
O.B.E.B (Altıdan Sonra Tiyatro)
Mükemmel (Tiyatral)
Karahindiba (Mask-Kara Tiyatrosu)
Kelebekler Özgürdür (Tiyatro Akla Kara)
Kapıların Dışında (Yolcu Tiyatro)
İki Kapılı Ev (Ekip Tiyatrosu)
Uzak Adam (Tiyatro Prova)
Büyük Jüstinyen (Ferdi Merter Tiyatro Can’sın)
Fil (Tiyatro Bereze)
Kırmızı (Tiyatro Hal)
Sahte Gelin (Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu)
5. TiyatrOda Şenliği
Çocuk Oyunları
Karagöz’ün Rüyası (Yeşil Çevre Çocuk Tiyatrosu)
Çöp Canavarı (Cengiz Özek Gölge Tiyatrosu)
Pufun Sihirli Elbisesi (Sarıyer Sanat Tiyatrosu)
Çevki Geri Dönüşüm Yolunda (Çevko Çocuk Tiyatrosu)
Hayvanlar Çiftliği (Toprak Sahne Tiyatrosu)
Korkak Korkuluk (Tiyatro Pruva)
Gülelim, Eğlenelim, Öğrenelim (Sermet Erkin İlizyon Tiyatrosu)
Neşeli Saat (Tiyatro Yeniçizgi)
Üç Haydut ve Kırmızı Başlıklı Kız (Tiyatro Düş’üm)
Fil (Tiyatro Bereze)
2015
81
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
10. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Sarıyer’de
Büyükdere Nubar Terziyan Sokağı’nda gerçekleştirilen “10. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali Sarıyer’de” etkinliğinde “Bir Avuç Kömür İçin Ömrünü Verenler”, “Vedat Türkali”,
“Cennetin Düşüşü”, “Komşu Komşu Hu”, “Ölmez Ağaç” adlı filmlerin gösterimi yapılarak, 750 kişi tarafından izlendi.
İşçi Filmleri Festivali
KARNE ŞENLİĞİ
Dördüncüsü düzenlenen “Karne Şenliği” 2’si tiyatro oyunu (12 gösterim) ve 2’si ise çocuk filmi (16 gösterim) olmak üzere 28 gösterim yapılmıştır. Çocukların tatillerini
keyifli geçirmeleri için ücretsiz olarak düzenlenen “Karne Şenliği” etkinlikleri kapsamında “Dans Eden Eşek, Küçük Hayalci” adlı tiyatro oyunları ile “Sevimli Hayalet ve
Ejdarhanı Nasıl Eğitirsin 2” adlı film 4078 çocuk tarafından izlendi.
82
Çocuk Oyunları
Sinema
Dans Eden Eşek (Mask-Kara Tiyatrosu)
Sevimli Hayalet
Küçük Hayalci (Sarıyer Belediye Tiyatrosu)
Ejdarhanı Nasıl Eğitirsin 2
SUNULAN HİZMETLER
KİLYOS KUM ZAMBAKLARI FESTİVALİ
Beşincisi düzenlenen “Kilyos Kum Zambakları Festivali” mikrokredi desteği alan kadınların el emeklerini sundukları resim sergisi, el sanatları kermesi ve sinema gösterileriyle
gerçekleştirildi.
5. Kilyos Kum Zambakları Festivali
2015
83
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
84
KUMDA SANAT ŞENLİĞİ
Sarıyer Kent Konseyi Kültür - Sanat Komisyonu ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla ikincisi düzenlenen ‘KUMDA SANAT ŞENLİĞİ’ bu yıl ‘’Barış” temasıyla
gerçekleştirildi. Usta sanatçılarının yanı sıra amatör sanatçılar ve SAGEM öğrencilerinin de yer aldığı etkinlikte kumdan heykeller, çakıl taşlarından mozaikler ve çevreden
toplanan malzemelerle barış temalı yapılan heykeller sergilendi.
SUNULAN HİZMETLER
SERGİLER
Hat, Ebru, Resim, Seramik, El Sanatları, Üç Boyutlu Resim ve Fotoğraf branşlarında olmak üzere 9 ayrı sergi düzenlendi.
Ebru’da Hüsn-i Hat (3-8 Ocak 2015) Emin Barın ve Savaş Çevik’in Hat eserlerini, Kamuran İşcan ve Füsun Onomay ebru
sanatı eserlerini sergilemiştir.
Maskeli Balo ve Renkleri Sergisi (11-18 Nisan 2015) Dr. Şahin ÜNAL
Öz’e Dönüş Resim Sergisi (23-29 Mart 2015) Ressam Perihan GÜL
Farkındalık Fotoğraf Sergisi (20-25 Nisan 2015) Çağrı Yılmaz
Mars Sanat Merkezi Grubu Karma Resim Sergisi (8-9 Mart 2015) Ressam Nasrin Bagheri
Geleneksel Yıl Sonu Sergisi”Gönülden Ele Elden Size” (3-5 Haziran) Sarıyer Belediyesi Kursiyerleri
İstinye Park El Sanatları Sergisi (19-29 Haziran 2015) Sarıyer Belediyesi Üç Boyutlu Resim, Qiling, Hesap İşi, Tel Kırma,
Maraş İşi Kursiyerleri
Kadınların Yüzleri Resim Sergisi (8 Mart 2015) Hukukçu, Ressam ve Yazar Rezan Özger
Yazın-Sanat Kursiyerleri Resim Sergisi (10-12 Aralık 2015) Sarıyer Belediyesi Yazın-Sanat Resim Kursiyerleri
Sarıyer Belediyesi Kursiyerleri Yıl Sonu Sergisi
2015
85
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
4. SARIYER EDEBİYAT GÜNLERİ (15 - 16 - 17 MAYIS)
Türkiye’nin değerli edebiyatçı, şair ve yazarlarının ağırlandığı Sarıyer Edebiyat Günleri’nin dördüncüsü düzenlendi.
Etkinlik kapsamında;
“İnternet Edebiyatı Öldürür mü?” Prof Dr. Üstün Dökmen, Şair Taner CİNDORUK,
”İstanbul Boğazının Oluşumu ve İnsanlık Tarihine Etkileri” Prof. Dr.Naci GÖRÜR, Prof Dr. M. Namık ÇAĞTAY,
“Yenikapı Kazıları Işığında İstanbul’un Sekiz Bin Yılı ve İstanbul Boğazı ile ilişkileri”, Arkeolog Rahmi ASAL,
“Efsanelerle İstabul Boğazı” Prof. Dr Mehmet SAKINÇ
“Mizahın Gücü”,Tiyatrocu-Yazar Müjdat GEZEN ve Çizer Mehmet ÇAĞÇAĞ
“Konumuz Aşk Olsun” Gazeteci Yazar Çiğdem ANAD, Yazar Lütfiye PEKCAN ve Yazar Aşk Doktoru Mehmet ÇOŞKUNDENİZ,
“Edebiyat ve Köy Enstitüleri” Yazar Adnan BİNYAZAR, Yazar Osman ŞAHİN, Çağdaş Eğitim ve Köy Enstitüleri Vakfı Başkanı Erdal ATICI, Yazar Mehmet BAŞARAN ve Köy
Enstitülü öğretmenlerimiz,
“Susturulamayan Kalemler” Gazeteci Zafer ARAPKİRLİ, Gazeteci Leyla TAVŞANOĞLU ve Dolunay KIŞLALI’nın katılımlarıyla panel ve söyleşiler düzenlendi.
İMZA GÜNÜ
Hıfzı Topuz, Nur İçözü, Ayşe Kulin, Irmak Zileli, Mustafa Çiftçi, Aydın Ilgaz -Nilgün Ilgaz, Zafer Doruk, Hüseyin Avni Dede, Emre Kongar, Faruk Duman, Cem Kalender, Ecem
Yıldırım, Penguen Mizah Dergisi’nin çizerleri Serkan Altuniğne, Kutlukhan Perker, Pelin Batu, Mine Kırıkkanat, Lütfiye Pekcan, Afşar Timuçin, Uygar Şirin, Orhan Bursalı,
Halil Genç, Vecdi Çıracıoğlu, Sarıyer’e değer katan gazeteci yazar, romancı ve İbrahim Balcı, Cafer Hergünsel, Rezan Özger, Tuncay Dağlı, Aslan Sağlam, Emine Ataman Koç,
Emine Topçu, Erdoğan Sarıgül, Gökten Ulugergelli, Halil İbrahim Özcan, Hikmet Haksöz, İsa Altun, Cemal Beşkardeş, M.Gökhan Bulut, Muhip Sueltürk, Necmi Günel, Süleyman Zaman, Yaşar İliksiz, Yekta Aydın ve Yetkin Aröz gibi birbirinden değerli isimler imza günlerinde okurlarıyla buluştu.
86
SUNULAN HİZMETLER
“HERKESİN BİR ÖYKÜSÜ VARDIR” ÖYKÜ YARIŞMASI
Sarıyer Edebiyat Günleri kapsamında “Herkesin Bir Öyküsü Vardır” sloganıyla düzenlenen yarışmaya 47’si ortaokul, 148’i lise 87’si yetişkin olmak üzere toplam 282 yarışmacı katılarak
dereceye giren eserler sahiplerine ödülleri 17 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen törenle verildi.
Edebiyat günleri etkinlikleri kapsamında Sarıyer’de okuma-yazmaya olan ilgiyi arttırmak amacıyla düzenlenen öykü yarışmasında dereceye giren 1. Kategori Ortaokullarda Mansiyon
Ödülü’nü Ilgaz Tarhan alırken, Berat Atasoy 3. Nimet Keneş 2. ve Damla Altan 1. oldu. 2. Kategori Liselerde Mansiyon Ödülü’nü Berat Okur alırken 3. Damla Şahin, 2. Sıla Tanrıverdi ve
1. Kerim Görkem Gökkaya oldu.
3. Kategori Yetişkinlerde Mansiyon Ödülü’nü Arzu Başlantı alırken 3. lüğü, Mehmet Edemen, 2. liği Murathan Çarboğa ve 1. liği de Mehmet Cemal Beşkardeş aldı. Mehmet Akif Üzmer
de Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Sarıyerlilerin 3 gün boyunca yoğun katılım gösterdiği Edebiyat Günleri’nde Trio Dolce Müzik Grubu da sahne aldı.
BEYAZ MARTI EDEBİYAT ONUR ÖDÜLÜ
Dördüncüsü düzenlenen Sarıyer Edebiyat Günleri’nin Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli’ye verildi. Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü’nü yerel yazarlardan
İbrahim Balcı aldı.
2015
87
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
KONFERANS & SEMİNER
Çeşitli konularda, uzmanların katılımıyla düzenlenen 8 Konferans ve Sempozyuma yaklaşık 1400 kişi katıldı.
Günümüzde Kadın Hakları & Baş ve Bel Ağrıları (Av. Nazan Moroğlu & Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu)
Çocuklarda Sinir Sistemi Yaralanmaları & Tüketici Hakları (Dr. Hikmet Turan Süslü & Tüketici Hakları Baro Başkanı Av. Oya Şahin McCarty
Hepatit Nedir? Nasıl Bulaşır? Korunma ve Tedavi (Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu)
Doktor Pratik İlkyardım Semineri ve Müzik Dinletisi (Dç.Dr İlker ESER)
Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet (Prof.Dr. Ute Habel / Aachen Üniversitesi, Dr. Meral Avcı/Aachen Üniversitesi, Av.Selin Nakipoğlu / Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı)
Cumhuriyet ve Demokrasi (Av. Başar YALTI / Türkiye Barolar Birliği Başkan Yrd.)
25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü / Şiddetle Nasıl Başa Çıkılabilir? (SAKEM)
Nasıl Kadın ve Erkek Olduk? Toplumsal Cinsiyet (Filiz Aslan / SAKEM)
8
KONFERANS
1400
KATILIM
88
SUNULAN HİZMETLER
KONSERLER
Düzenlenen 6 konser yaklaşık 10 bin kişi tarafından izlendi.
Nazım Hikmeti Anma Etkinliği (Leman Sam Konseri)
Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliği (Sarıkamış üzerine yazılmış türküler; Türkçe, Arapça, Gürcüce, Kürtçe, Lazca, Çerkezce seslendirildi.)
Sarıyer Belediyesi Kadın Halk Müziği Korosu Konseri (8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü)
Anneler Günü Konseri (Belediye THM Korusu & Halk Dansları Topluluğu)
Banu Yınal & Nihan Atalay Viyola & Flüt Konseri
Sarıyer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri
2015
89
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
90
KURS FAALİYETLERİ
44 farklı branşta, 16 merkezde 44 eğitmenle 3418 kursiyere eğitim verildi.
KURS KAYIT RAPORU
KURSİYER SAYISI
Meslek Edindirme ve
El Sanatları Kursları
1.017
El Nakışları 11
Kurdela Nakışı
43
Üç Boyutlu Şekillendirme
45
Maraş İşi
18
Hesap İşi
20
Tel Kırma
23
Antep İşi
42
Ahşap Boyama
133
İğne Oyası
18
Takı Tasarım
23
Mefruşat( El &Makine )
77
Nikah Şekeri Yapımı
31
Giyim58
Kitre Bebek Yapımı
8
Stilistlik19
Quiling (Kağıt Kıvırma Sanatı)
44
Yapma Çiçek Sanatı
45
Keçe Yapımı
12
Dantel Angles
11
Ahşap Rölyef
11
Temel Makyaj Dersleri
20
Manikür-Pedikür20
Cilt Bakımı
31
Seramik Biçimlendirme
80
Resim174
Enstrüman Kursları
480
Gitar118
Keman78
Piyano132
Bağlama55
Şan (Ses Eğitimi )
50
Ritim (Darbuka )
47
KURS KAYIT RAPORU
Müzik Kursları
Türk Sanat Müziği
Türk Halk Müziği
KURSİYER SAYISI
286
63
223
Dans Kursları
575
Flamenko138
Türk Halk Oyunları
437
Görsel Sanat Kursları
Drama (Çocuk Grubu)
Uygulamalı Tiyatro (Yetişkin Grubu)
Senaryo Yazarlığı
232
96
106
30
Dil Kursları 290
İngilizce (Çocuk +Yetişkin)
190
Fransızca30
İspanyolca30
Almanca25
İtalyanca15
Okuma Yazma Kursu
Okuma yazma kursu (Yetişkin Grup)
130
130
Yazın Sanat Kursları (7-14 yaş)
408
Gitar93
Piyano57
Keman32
Drama58
Resim 119
Halk Oyunları
49
Genel Toplam
3.418
SUNULAN HİZMETLER
Kurs Faaliyetlerimiz
2015
91
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
ANMA ETKİNLİKLERİ
AZİZ NESİN 100. YAŞ GÜNÜNDE UNUTULMADI
Türkiye’nin usta mizah yazarı Aziz Nesin’in 100’üncü yaş gününde, Fehmi Gerçeker’in Nesin’in eserlerinden esinlenerek yazdığı “Sultan ve Ozan” isimli danslı, müzikli ve
eğlenceli gösterisi tiyatroseverlerle buluştu.
NAZIM HİKMET’İ 113.ÜNCÜ DOĞUM GÜNÜNDE ANDIK
Türk ve dünya şiirinin büyük ustası, Memleket Şairi Nâzım Hikmet 113. yaş gününde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Türkiye’den ayrıldığı son kara parçası olan Tarabya
sahilinde başlayan etkinlikler aynı gün akşamında TIM Show Center’da düzenlenen gece ile devam etti.
ORHAN VELİ ‘Yİ 100. YAŞINDA ANDIK
Sarıyer Büyükdere’de ikamet etmiş ve kabri Sarıyer sınırları içinde (Rumeli Hisarı Mezarlığı’nda) olan, büyük şair Orhan Veli 100. Doğum Günü’nde unutulmadı.
Orhan Veli’nin şiirlerinden uyarlanan “Ben Orhan Veli” adlı oyun, Sarıyer Halk Eğitim Merkezi’nde Tiyatro Kumpanyası oyuncuları tarafından sahnelendi.
SARIKAMIŞ ANMA ETKİNLİĞİ
100 yıl önce eksi 40 derecede donarak ölen Sarıkamış şehitleri için anma etkinliği düzenlendi. Sergi ile başlayan etkinlik Belgesel gösterimi ve konserle devam etti. Yüz yıl
önce cephede tek kurşun atamadan ölen Sarıkamış şehitleri anıldı. Anma kapsamında Sarıkamış’ta hayatını kaybeden Sarıyerli askerler adına fidanlar dikildi.
92
SUNULAN HİZMETLER
SARIYER BELEDİYESİ DEMİRTAŞ CEYHUN HALK KÜTÜPHANESİ
Demirtaş Ceyhun Halk Kütüphanesi’nde; 2015 yılı sonu itibariyle 7365 adet materyale (kitap, referans kaynakları, çocuk kitapları, öykü, roman, hikâyeler ve görme
engellilere yönelik kabartma kitaplar) ulaşıldı.
Genç-yetişkin kitabı
Çocuk kitabı
Toplam
5258 2107
7365
Kütüphane 2015 yılı üye sayısı
Yeni üye
Eski üye
Toplam
266
454
720
2015 yılı üyelerin yaş ortalaması
Genç-yetişkin üye
Çocuk üye
Toplam
454
266
720
2015 yılı kütüphane ziyaretçi sayısı
4.200 kişi
2013-2015 verilen kitap ve iade işlemleri
2013-2014
2015 yılı
Toplam
3256
2200
5456
2015
93
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
KADIN ÇALIŞMALARI KOORDİNASYON MERKEZİ (SAKEM) FAALİYETLERİ
Yeni doğum yapan kadınlara, doğum sonrası kadın sağlığı, temel bebek bakımı konularında eğitim verilen “Anne-Bebek Mutlu Günlere”projesi kapsamında 294 aile ziyaret
edildi.
8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliği kapsamında;
Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Hukukçu – Yazar Ressam Rezan Özger’in “Kadınların Yüzleri” resim sergisi düzenlendi.
Sarıyer Halk Eğitimi Merkezi’nde Tiyatro Hal tarafından kadına şiddete karşı toplumun sessizliğini, duyarsızlığını konu alan, son yıllarda artan cinayet, tecavüz ve taciz
olaylarının gözle görülür derecede artmasını görmezden gelerek yok edilemeyeceğini vurgulayan “Uçlar” adlı oyun sahnelendi.
“Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet” konulu panel düzenledi.
Sarıyer Belediyesi Kadın Halk Müziği Korosu, Sarıyer Oda Orkestrası, Sarıyer Belediyesi Kadın Halk Dansları Topluluğu ve Sarıyer Belediye Tiyatrosu’nun katıldığı “8 Mart
Dünya Kadınlar Günü” etkinliği düzenlendi.
Kadına yönelik gerçekleştiren şiddete dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yapılarak, “Seminer ve Kadın Forumu” düzenlendi.
Yetişkin Kadın Okuma-Yazma Kursları:
2015 yılı Ocak – Aralık döneminde Sarıyer Merkez (Akşam Kursu), Sarıyer Merkez (Gündüz Kursu), Ayazağa, Rumeli Hisarüstü, Cumhuriyet ve Pınar mahallesinde 1’i
akşam olmak üzere toplam 6 okuma-yazma kursu açılarak 110 kadına eğitim verildi.
Kadından Kadına Paylaşım Eğitim Programı kapsamında;
Eğitim seminerleri kapsamında Pınar, Cumhuriyet ve İstinye Mahalleleri’ne eğitimler düzenlenerek, 43 kişi tarafından izlendi.
Kadınlarla Perşembe Buluşmaları:
Konu başlığı önceden belirlenerek, o konu üzerine ilçemizdeki kadınların yaşadıkları sorunların ve çözüm yollarının dile getirildiği, konusunda uzman kişilerin katılımları ile
seminerler gerçekleştirildi. “Nasıl Kadın ve Erkek Olduk? Toplumsal Cinsiyet” konulu eğitim seminerleri gerçekleştirildi.
Kadınlarla Kent Gezileri:
“Adım Adım İlçemizi Tanıyalım” ve İstanbul Gezileri kapsamında Ayazağa (3), Sarıyer Merkez (2), FSM ve Pınar Mahallesi’ndeki kadınlara yönelik, Eyüp Camii ve Külliyesi,
Pier Loti, İstanbul Modern Müzesi, İtalya Lisesi ve Rum Ortaokulu ile Tophane-i Amire binası ve salonları, Sabancı ve Sadberk Hanım Müzeleri’ne toplam 7 kültür gezisi
düzenlenerek, 175 kadının gezilere katılması sağlandı.
94
SUNULAN HİZMETLER
EN BAŞARILI MİKROKREDİ ŞUBESİ: SARIYER
Sarıyer Mikrokredi Merkezi, imkânları kısıtlı Sarıyerli Kadınlara Mikrokredi kullandırarak, kendi ayakları üstünde durabilme ve aile bütçe lerine katkı sağlama olanağı
sağlıyor. Marmara Bölgesi’nin en hızlı gelişen Mikrokredi Merkezi seçilen Sarıyer, kendi masraflarını çıkardıktan sonra kâra geçen şube olarak herhangi bir fon desteği
olmaksızın kendi fonunu dağıtabilme konumuna geldi.
Sarıyer Belediyesi dağıtılan kredi haricinde kadınların ürettiklerini tüketicisi ile buluşturmak üzere yılbaşı, anneler günü vb. özel günlerde kermesler düzenleyerek, satış
ve pazarlama imkanları sunmaya devam etti.
2015
95
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
KÜLTÜR GEZİLERİ
Nevşehir Kültür Gezisi ( Hacı Bektaş-i Veli ) ,Sivas Kültür Gezisi, Ankara Kültür Gezisi (Anıtkabir ), Çanakkale Kültür Gezisi (Çanakkale Şehitlik), Edirne Kültür Gezisi (Hıdrellez
Şenlikleri), İtalya Kültür Gezisi, Yunanistan Kültür Gezisi, il ve ilçemizde ki tarihi turistik yerler ve müzelere düzenlediğimiz (Eyüp Camii ve Külliyesi, Pier Loti, İstanbul Modern
Müzesi, İtalya Lisesi ve Ruma Ortaokulu ile Tophane-i Amire Binası,Sabancı ve Sadberk Hanım Müzeleri) kültür gezilerine 2.916 kişi katılmıştır.
BOLCA NİNE ZİYARETİ
Baharın gelişini kutlayan Sarıyerliler için Babaeski’de bulunan Bolca Nine Türbesi gezisi düzenlendi.
MÜBADİLLERE YUNANİSTAN GEZİSİ
Sarıyer’de yaşayan Lozan Mübadilli vatandaşlara Lozan Antlaşması’nın 92. yılında ata topraklarına kültür gezisi düzenlendi. Yunanistan kültür gezisi kapsamında Bahçeköy’den
yola çıkan kafile Vodina, Fuştan ve Karaçova şehirleri ile Selanik’i gezdiler.
Adım Adım İlçemizi Tanıyalım ve İstanbul Gezileri (175 kadın gezilere katıldı)
Nevşehir Kültür Gezisi (Hacı Bektaş-i Veli) 880 kişi
Sivas Kültür Gezisi (505 kişi)
Ankara Kültür Gezisi (Anıtkabir ) 380 kişi
Çanakkale Kültür Gezisi (Çanakkale Şehitlik) 253 kişi
Edirne Kültür Gezisi (Hıdrellez Şenlikleri) 546 kişi
Yunanistan Kültür Gezisi (177 kişi )
96
Eyüp Camii ve Külliyesi
Pier Loti (Eyüp)
İstanbul Modern Müzesi
İtalya Lisesi ve Rum Ortaokulu
Tophane-i Amire Binası
Sabancı Müzesi
Sadberk Hanım Müzesi
SUNULAN HİZMETLER
KÜLTÜR GEZİLERİ
Yunanistan Gezisi
Edirne Gezisi
Çanakkale Gezisi
Çanakkale Gezisi
Edirne Gezisi
2015
97
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER
Söyleşi ve İmza Günü
-Cafer Hergünsel ile Söyleşi & İmza Günü
-Cemile Savaş Söyleşi & İmza Günü
-Sarıyer Girişimci Kadın Tasarım Atölyesi
-İlk ve Ortaöğretim Okullarında 3D Sinema Gösteri
Sarıyer’den İtalya’ya Kültür Köprüsü
Sarıyer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun, İtalya’nın San Giovanni Rotondo kentinde 07-10 Ağustos arası düzenlenen “33.Leco Del Gargano” festivaline katıldı. Üç
gün süren festival kapsamında Halk Dansları Topluluğumuzun ülkemizin farklı yörelerine ait halk oyunları gösterilerini sergileyerek, Sarıyer’den İtalya ya kültür köprüsü
oluşturdular.
-Sarıyer Belediye Tiyatrosu Turnesi;
Adana Büyükşehir Belediyesi, Altın Koza ve Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği, 2. Adana Şehir Tiyatroları Festivali
1. Bozcaada Tiyatro Festivali
- Bakırköy Metris 2. Nolu Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nin her yıl olduğu gibi bu yılda talebi üzerine 13 Eylül 2015 tarihinde “Bir Evlenme Teşebbüsü” adlı oyun
sahnelendi.
- Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu’nun talebi üzerine 24 Şubat 2015 tarihinde “Bir Evlenme Teşebbüsü“ adlı oyun sahnelendi.
-“14 Şubat Sevgililer Günü Etkinliği”; Sarıyerli kadınlar olarak , V-Day hareketinin “One Billion Rising” çağrısına destek vererek, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde “kadın
cinayetlerine, tacize ve tecavüzlere dur” demek için dünyada bir milyar kadınla birlikte dans ettik.
-Nejat Uygur Sahnesi Salon Tahsisi (İlçemizde bulunan kamu kurum kuruluşları ile STK’lara; toplam 68 salon tahsisi yapıldı.)
-Kamu kurum ve kuruluşlar ile STK’lara 87 defa ses sistemi hizmeti verildi.
98
SUNULAN HİZMETLER
2015
99
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
ÇANAKKALE ZAFERİ ANMA ETKİNLİĞİ
Çanakkale Savaşı’nın 100.yılında Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde, ilçe protokolü ile gaziler ve şehit ailelerine yemek düzenlendi.
AŞIK VEYSEL ANMA GÜNÜ
Ustalara saygı etkinlikleri kapsamında Halk Ozanı Aşık Veysel ölümünün 42. yılında Maslak TIM Show Center’da düzenlenen gecede anıldı. Aşık Veysel’in torunu Çiğdem
Özer başta olmak üzere birçok ünlü konuğun ağırlandığı akşamda Türk Halk Müziği Sanatçıları Zara ve Cengiz Özkan’ın yanı sıra Şef Zafer Gündoğdu yönetiminde, Sarıyer
Oda Orkestrası eşliğinde Sarıyer Belediyesi Halk Müziği Korosu sahne aldı.
100
SUNULAN HİZMETLER
HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ
Çayırbaşı Stadı’nda gerçekleştirilen şenlikte Güllü ve Kobra Murat’ın yanı sıra yerel sanatçılar sahne aldı.
ANNELER GÜNÜ
Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü olarak kutlanan “Anneler Günü”nde Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Şef Zafer Gündoğdu yönetiminde sahne alan koronun
konseriyle keyifli bir gün yaşandı. İzzet Baysal Huzurevi sakini annelerinin de katıldığı etkinlikte günün anısına pasta kesildi.
2015
101
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMASI
Bayram, binlerce Sarıyerlinin katılımıyla İstinye Tersane Alanı’nda coşkuyla kutlandı. Etkinlikte Yalın ve Ozan Doğulu sahne aldı.
RUMELİHİSARÜSTÜ BAHAR ŞENLİĞİ
İlki düzenlenen Rumeli Hisarüstü Bahar Şenliği, köfte - ekmek ikramı ile başlayarak konserler ile devam etti. Etkinlikte Özgür Akdemir ve Niyazi Koyuncu sahne aldı.
102
SUNULAN HİZMETLER
SÜNNET ŞÖLENİ
Geleneksel olarak gerçekleştirilen, üç yaş üzeri çocukların ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen sünnet şenliği coşkuyla yaşandı.
SEVGİ, BARIŞ VE HOŞGÖRÜ GÜNÜ
Büyükdere Surp Hıripsimyants Ermeni Kilisesi işbirliğiyle sevgi, barış ve hoşgörü etkinliği düzenlendi. Bariton Artur Bağdasaroğlu ve Piyanist Edvin Galipoğlu farklı dillerde eserler seslendirdi.
2015
103
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
104
RAMAZAN ETKİNLİKLERİ
Ramazan ayı etkinlikleri İstinye Eski tersane Alanı’nda devam etti. Ferhat Göçer, Sinan Akçıl, Demet Akalın, Teoman, Onur Akın gibi birbirinden ünlü isimlerin ve yerel
sanatçıların konserleri ile tiyatro oyunları, sinema gösterimleri düzenlendi.
SUNULAN HİZMETLER
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 92. yıldönümünde de on binlerce Sarıyerlinin katılımı ile coşkuyla kutlandı. Kefeliköy’den başlayan Fener Alayı Sarıyer Merkez’de son buldu.
2015
105
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
106
ULUSLARARASI SARIYER BARIŞA ÇAĞRI FESTİVALİ
İlki 2009 yılında düzenlenen “Barışa Çağrı Festival”’nin yedincisi gerçekleştirildi. “Sarıyer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu” ve “Hatay Medeniyetler Korosu” nun sahne
aldığı gecede birçok dilden şarkılar barış için söylendi.
SUNULAN HİZMETLER
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkârlar” olarak ifade ettiği öğretmenlerin günü olan 24 Kasım’da ilçede yer alan tüm okullar
adına Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu İlk ve Ortaokulu ziyaret edildi. Öğretmenler günü kutlamasına aynı akşam Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde ilçe protokolü ile ilçede görev
yapan yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikle devam edildi. Gecede sanatçı Mehtap Meral ve Sarıyer Halk Dansları Topluluğu sahne aldı.
BALIK EKMEK FESTİVALİ
Sarıyer’in Balık-Ekmek Festivali Ayazağa Merkez’de yapıldı. Binlerce balığın dağıtıldığı etkinlikte yerel sanatçılar sahne aldı.
2015 YILI MASA-SANDALYE, PANKART VE BAYRAK VERİLERİ
2015 yılı içerisinde belediyemiz etkinlik ve faaliyetlerini, resmi ve özel günleri duyurmak amacıyla;
1414 adet pankart asılmış olup, belediyemizin düzenlemiş olduğu etkinlikler de 55000 adet bayrak dağıtılmış ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 107668 adet
masa- sandalye vb. malzeme hizmeti verilmiştir.
2015
107
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
OKULLARA YAPILAN SPOR MALZEMESİ YARDIMLARI
Okullara basketbol, futbol, voleybol topu ve filesi olmak üzere çeşitli malzeme yardımı yapıldı.
• Vehbi Koç Vakfı Lisesi
• Tuncay Artun İlköğretim Okulu
• Büyükdere Kız Meslek Lisesi
• Süleyman Çelebi İlköğretim Okulu
• Ayazağa Nilüfer Gökay İlköğretim Okulu
• Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
• Bahçeköy Türkan Efe İlköğretim Okulu
• Hürriyet İlköğretim Okulu
• Orgeneral Emin Alpkaya İlköğretim Okulu
• Sarıyer İlköğretim Okulu
• Sarıyer Ortaokulu
• Hatemoğlu İlköğretim Okulu
• Yeniköy Mehmetçik İlköğretim Okulu
• Fahrettin Aslan İlköğretim Okulu
• Şükrü Naili Paşa İlköğretim Okulu
• Sarıyer Mehmet İpgin İlköğretim Okulu
• Emirgan İlköğretim Okulu
• Bahçeköy İlköğretim Okulu
• Gümüşdere İlköğretim Okulu
• İstinye Anadolu Öğretmen Lisesi
• Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu
• Hacı Mehmet Şalgamcıoğlu İlköğretim Okulu
• Şükran Ülgezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
• Firuzan-Kemal Demironaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
• Recaizade Ekrem İlköğretim Okulu
• M.E.V. Dumlupınar İlköğretim Okulu - Ortaokulu
• Kumköy Ferhan Bedii Feyzioğlu İlköğretim Okulu – Ortaokulu
• Hacı Cemal Öğüt İmam Hatip Ortaokulu
• Rumeli Feneri İlköğretim Okulu
OKUL SPOR SALONLARI İÇİN YAPILAN BAKIM ONARIM İŞLERİ
• Türkan Efe İlköğretim Okulu’nun alt katında sığınak olarak kullanılan odanın boya, bakım-onarımı, yer döşemesi yapılarak, spor ve etkinlik odası haline getirilmiştir.
• Mehmet Rıfat Evyap Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi’nin bakım onarım işleri gerçekleştirilerek, spor salonundan daha fazla öğrencinin yararlanabilmesi için mevcut alan
2 ayrı voleybol sahası haline getirilerek, 4 adet voleybol direği kurulmuştur.
• Yeniköy İlköğretim Okulu ve Şükrü Naili Paşa İlköğretim Okulu’nda Jimnastik ve Taekwondo dersleri için, yer minderleri alınmış, zemin çalışmaları yapılmıştır.
108
SUNULAN HİZMETLER
OKULLARDA SPOR EĞİTİMİ PROJESİ
•Kış Spor Okullarımız, Çim Filizleri ve Minik Sımaçlar projelerimiz kapsamaında, Emirgan İlköğretim Okulu, Şükrü Nailpaşa İlköğretim Okulu, İstinye Lisesi, Süleyman Çelebi ilköğretim
Okulu, Ferhan Bedii İ.Ö., Sarıyer İ.Ö., Kız Meslek Lisesi, Yeniköy İ.Ö., Tuncay Artun İ.Ö., Vehbi Koç Lisesi, Hüseyin Kalkavan lisesi, Gümüşder İ.Ö., Ali Kemal Yiğitoğlu İ.Ö., Mehmet
Akif İ.Ö, Mehmet İpgin İ.Ö. okullarında ders programları dışında haftanın her günü branş eğitmenlerimiz tarafından voleybol, basketbol, futbol, kız futbol, jimnastik eğitimleri verildi.
• Okullarda yetenekli sporcu taraması yapılarak, yetenekli öğrenciler Belediye Spor Kulübü altyapısı kategorilerine alındı.
2015
109
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PROJE VE SEMİNERLERİMİZ
• “Engelleri Sporla Aşıyoruz” projesi kapsamında; Sarıyer Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren EÇADEM’deki çocuklara, haftanın 2 günü (Çarşamba-Cuma) İstanbul
Otizm Derneği’nin uzman eğitmenleri ve antrenörlerimiz tarafından spor dersleri verildi.
• Spor Kulübümüz ’deki Branş Antrenörlerine “Sigarayı Bırakma ve Sağlıklı Yaşam” ile ilgili bir seminer verildi.
• Deneyimsel Tasarım Atölyesi’nin “Aile İçi Huzur” konulu semineri Reşitpaşa SAGEM’de bayan katılımcılar eşliğinde gerçekleştirildi.
Sar-Fit Spor Tesisleri; Engelli vatandaşlarımız ve mahallelerdeki bayanlarımız ücretsiz olarak tesislerimizden faydalanmaktadır. Ayrıca Yaz Spor Okulları kapsamında tesiste
yüzme dersleri verildi.
DERNEKLER VE AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE YAPILAN AYNİ VE NAKDİ YARDIMLAR
Amatör liglerde mücadele eden 26 kulüp ile 2 derneğe spor malzemeleri ve federasyon lisans ücretleri bedeli olarak, nakdi yardım yapıldı.
Dernek ve amatör kulüplere turnuvalarında, gecelerinde ve tanıtım materyallerinde aynı yardımla verildi.
• Reşitpaşa Gençlik ve Spor Kulübü
• Kireçburnu Gençlik ve Spor Kulübü
• Fatih Sultan Mehmet Gençlik ve Spor Kulübü
• Pınar Spor Kulübü
• Uskumru Köyü Spor Kulübü
• Rumelihisarı Spor Kulübü
• Kısırkaya Spor Kulübü
• Çayırbaşı Spor Kulübü
• Ayazağa Esen Spor Kulübü
• Tarabya Spor Kulübü
• Yıldız Kanaryalar Spor Kulübü
• Yeniköy Spor Kulübü
• Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Spor Kulübü • Yeni Sarıyer Maden Spor Kulübü
• Ayazağa Birlikspor Kulübü Derneği
• Ferahevler Spor Kulübü
• Vatan Engelliler Spor Kulübü Derneği
• Büyükdere Spor Kulübü
• Sarıdağ Spor Kulübü Derneği
• Poligon Fethiyespor Kulübü
• Sarıyer Yenimahalle Spor Kulübü
• Çayırbaşı Özkanspor Kulübü
• Emirgan Spor Kulübü
• Zekeriyaköy Gençlik ve Spor Kulübü
• Ayazağa Spor Kulübü
• Gümüşdere Spor Kulübü
• Sarıyer Belediye Spor Kulübü
• Bahçeköy Spor Kulübü
• Derbent Spor Kulübü Derneği
• Rumelikavağı Spor Kulübü
• Beyaz Martı Spor Kulübü Derneği
• Sarıyer Spor Kulübü Derneği
AMATÖR FUTBOL KULÜPLERİNİN ANTRENMAN VE
MAÇLARI İÇİN KULLANILAN TESİSLERİMİZ
• Tüm amatör spor kulüpleri, Sarıyer Belediyesi’ne bağlı Çayırbaşı Stadı ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bahçeköy Futbol
Sahası’nda haftaiçi her gün (gece ve gündüz) antrenmanlarını, haftasonu ise resmi müsabakalarını yapmaktadırlar.
BAKIM ONARIMI YAPILAN KURUMLAR
Seyrantepe Polis Lojmanları halı saha tesislerinin bakım ve onarım işleri yapılmıştır.
110
SUNULAN HİZMETLER
SPOR TESİSLERİ BAKIM - ONARIMI
• Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu: Yaz ve Kış Spor Okulları kapsamındaki; Judo, Taekwondo ve Karate derslerimiz ile bayanlara yönelik yapılan Pilates ve Zumba
derslerimizde kullanılan stadın altındaki salonların; temizlik, boya ve genel bakım onarım işleri yapılmıştır.
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bahçeköy Kapalı Spor Salonu: Bayan Voleybol A Takımı’nın tüm sezon maçlarını yaptığı salonda; internet erişimi, güvenlik kamera
sistemi, ses sistemi ve teknik malzeme temini, kablo döşemesi yapılmıştır. Salon zemini, tuvaletler, masaj odası, salon ve giriş yerlerinin genel bakım ve onarım işleri
yapılmıştır. Pano ve görseller yenilenmiştir. Skorbord ve kalorifer kazanının genel bakımı yapılmıştır.
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Bahçeköy Futbol Sahası: Amatör Spor Kulüpleri’nin akşam antrenmanları ve maçlarını yaptığı sahanın; temizlik, boya, bakım, tadilat
ve elektrik işleri yapılmıştır.
Çayırbaşı Stadı: Sarıyer’deki tüm amatör kulüplerin maç ve antrenmanlarını yaptığı stada; jeneratör ve ışıklandırma bakım onarımı, kale arkasına ses engelleyici ağ
gerilmesi, elektrik tesisat işleri, antrenör odasının boya işleri ile bakım ve onarım işleri yaptırılmıştır. Pano ve görseller yenilenmiştir. Ayrıca Stat içinde bulunan kafeterya
mutfağının bakım ve tadilat işleri yapılmıştır. Aynı zamanda genel su tesisatı tadilatı yaptırılmış, yeni bir şofben alınmıştır. Yeni skorbord takılmıştır.
2015
111
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
112
DÜZENLENEN VE DESTEK VERİLEN TURNUVALAR
• Sarıyer 4. Uluslararası Boğaziçi Voleybol Turnuvası, Volei Csm Targoviste (Romanya), Vizura (Sırbistan), Çanakkale Belediye, Nilüfer Belediye ve İlbank takımları
katılımıyla gerçekleştirildi.
- Devright’s Implant World Cup Turnuvası, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 300 diş hekiminin katılımıyla Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda düzenlendi.
- Sarıyer Belediye Spor Kulubü Halı Saha Tesisleri’nde 10 okuldan 200 öğrencinin katılımı ile 3. Okullar Arası Mini Voleybol Turnuvası organizasyonu yapıldı.
- 4. WUSV Açık Orta Doğu Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası’na lojistik destek sağlandı.
SUNULAN HİZMETLER
KADINLARA YÖNELİK SPOR PROJESİ
Sarıyer Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bayanları spora yöneltmek amacıyla, Pilates, Zumba, Yüzme ve Yürüyüş gibi spor aktivitelerine başladı. Deneyimli antrenörler
eşliğinde tesis imkanları oluşturularak, bayanlara ücretsiz spor yapma imkanı sağlandı.
Etkinlik Yapılan Mahalleler ve Tesisler;
• Cumhuriyet Mahallesi Yaşam Evi
• Pınar Mahallesi Derneği
• Gümüşdere Düğün Salonu
• Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı Spor Salonları
• Kireçburnu Semt Evi
• Bahçeköy GYM Spor Salonu
• Kilyos Sosyal Tesisleri
• Seyrantepe Polis Lojmanları
• SARFİT Spor Tesisi
• Hafta sonları Belgrad Ormanı ve Gümüşdere’de kadınlara doğa yürüyüşü yaptırılmaktadır.
2015
113
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
YAZ SPOR OKULLARI
• Yedincisi düzenlenen Yaz Spor Okulları 2629 öğrenciye ev sahipliği yaptı.
• Yaz Spor Okulları’na katılacak olan çocuklara spor malzemeleri ücretsiz olarak verilirken, ücretsiz servis desteği sağlandı.
• Futbol, kız futbol, basketbol, voleybol, yüzme, atletizm, judo, karate, taekwondo ve jimnastik olmak üzere toplam 10 branşta açılan Yaz Spor Okulları’nda 2jimnastik
branşı yeni eklendi.
10
BRANŞ
2629
ÖĞRENCİ
114
SUNULAN HİZMETLER
KAYIT SAYISI GRAFİĞİ (2629 SPORCU)
1000
917
900
800
700
600
500
400
432
356
388
300
198
200
100
0
45
Futbol
Basketbol
Voleybol
Kız Futbol
118
26
Atletizm
Jimnastik
Yüzme
Karate
92
57
Taekwon-do
Judo
2015
115
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
116
SARIYER BELEDİYESİ KADIN VOLEYBOL A TAKIMI
Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi’nde mücadele etmektedir.
SUNULAN HİZMETLER
VOLEYBOL ALTYAPI
KÜÇÜK KIZ TAKIMI: 2002 / 2003 / 2004 doğumlu sporcuların yer aldığı takım, M. Rıfat Evyap Okulları’nda haftanın 6 günü 17.00 - 20.00 saatleri arasında antrenmanlarına devam
etmektedir. Sarıyer Belediyesi takımında 22 lisanslı sporcu bulunmaktadır. Haziran - Eylül 2015 tarihleri arasında sezon planlaması yapılan 13 takımın bulunduğu ligde, takım oynadığı
6 müsabakadan da galibiyetle ayrılmıştır.
YILDIZ VE GENÇ TAKIM: 2000 ve 2001 doğumlu 12 lisanslı belediye sporcusu bulunmaktadır. Hafta içi 17.00 - 19.00 saatleri arasında, Sarıyer Kapalı Spor Salonu ve Özel İstek Vakfı
Okullarında antrenmanlar gerçekleşmektedir. Yıldız Takım, 8 takımdan oluşan İstanbul final grubunda 4 galibiyet alarak 3. sırada yer almıştır. Genç Takım, 8 takımdan oluşan İstanbul
final grubunda 3 galibiyet alarak 5. sırada yer almıştır.
SARIYER BELEDİYESİ KADIN VOLEYBOL A PİLOT TAKIMI (ANKA SPOR): Altyapıdaki oyunculara lig deneyimi kazandırıp, Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol A Takımı’na hazırlamak amacıyla
kurulan bir proje takımıdır. Takım TVF 3. Bayanlar liginde mücadele etmektedir. 2. grupta yer almakta 12 takım arasında 6. sırada bulunmaktadır.
VOLEYBOL KIŞ OKULU VE HAZIRLIK GRUPLARI: 2004 / 2005 / 2006 doğumlu 130 belediye sporcusu, Ayazağa Nilüfer Gökay İlköğretim Okulu Spor Salonu, Reşitpaşa Tuncay Artun
İlköğretim Okulu Spor Salonu ve Sarıyer Kapalı Spor Salonu olmak üzere ilçemizde 3 ayrı bölgede; cuma, cumartesi, pazar, pazartesi günleri voleybol eğitimlerine devam etmektedir.
BASKETBOL ALTYAPI
Lisanslı 60 sporcunun bulunduğu “Genç” ve “Yıldız” takımları, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi mahalli liglerinde mücadele etmektedir. “Küçük Takımı” ise İstanbul’da düzenlenen
özel turnuvalara katılım göstermektedir. 2015 sezonunda 3 takımımız 36 resmi müsabakada yer almıştır. Antrenmanlarımız Sarıyer Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilmektedir. Kış
Spor Okulu ve hazırlık gruplarımızda 112 sporcu eğitimlerine devam etmektedir. Hedef kitle ise ilçemizde bulunan okullar ile Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM)
öğrencileridir. Veli-Okul-Öğrenci üçgeni içinde faaliyetler devam etmektedir. Sarıyer Belediyesi Basketbol Takımı olarak Sarıyer’deki gençleri ve çocukları Türk sporuna kazandırmak ve
yeteneklerini geliştirerek altyapı takımlarında yer almalarını sağlamaktır.
2015
117
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
FUTBOL ALTYAPI
• Futbol branşında 169 lisanslı belediye sporcusu bulunmaktadır. Yıl içerisinde 84 sporcuya vize yapılmıştır.
• Takımlar 2015 sezonunda U-12/U-14 ve U-16 kategorilerinde TFF liglerine katılım göstermiştir.
TFF 2015 SEZONU PLANLAMASI U-16 TAKIMI (19 ARALIK 2014 – 12 MART 2015)
U-14 TAKIMI (13 MART – 28 MAYIS 2015)
U-12 TAKIMI (10 EKİM – 20 ARALIK 2015)
• Sarıyer Belediyesi U-12 takımı 31 puanla ligini 2. sırada, U-14 takımı 16 puanla ligini 6. sırada, U-16 takımı 22 puanla ligini 6. sırada tamamlamıştır.
• İlçe ve ilçe dışı diğer futbol takımlarına transfer olan 38 sporcumuz bulunmaktadır.
• U-12 takımından Ayberk AKSOY ve Kadir GICIR süper lig takımlarından Kasımpaşa Spor Kulübü altyapı takımlarına transfer olmuştur.
• 1999 doğumlu sporcu Furkan OSKAY süper lig takımlarından Fenerbahçe Spor Kulübü altyapı takımlarına transfer olmuştur ve U-16 milli takımları kalecisidir.
• U-14 takımı oyuncularından Ömer Emir AKGÜL ve Gökdeniz AYDIN, U-15 takımı oyuncularından Ömer YILDIZ Sarıyer Spor Kulübü altyapı takımlarına transfer olmuştur.
• Yaz spor okullarında yetenekli olan sporcular belirlenip altyapı kategorilerine bu sporcular dahil edilmektedir.
• İlçe okullarındaki proje kapsamında öğrencilere, okul ders saati dışında futbol eğitimi verilmektedir. Ayrıca yetenekli sporcu taraması da yapılmaktadır.
118
SUNULAN HİZMETLER
KIZ FUTBOL
Kız çocuklarını spora yönlendirmek amacıyla başlatılan “Çim Filizleri Kız Futbol” projesi ile ilçe okullarında yapılan yetenekli sporcu taraması sonucunda, çocuklar futbol oynamaya teşvik
edilmiştir. Hazırlık gruplarından sonra “Sarıyer Belediyesi Kadın Futbol” takımı kurulmuş, 2015 yılında “Genç Takım” ve “Türkiye Futbol Federasyonu 3. Bayanlar Futbol Ligi”nde mücadele
eden takımımız oluşturulmuştur. Kız futbol takımında 30 lisanslı sporcu bulunmaktadır.
JUDO
Sarıyer Belediyesi Judo takımı bütün kategorilerde bay - bayan müsabakalara katılım göstermektedir. Büyükler bay - bayan takımı Judo 1. liginde yer almaktadır. Takımda Avrupa ve
dünya kupalarında derece almış sporcular; Aydın ÇALIŞKAN, Emre MAVİ, Furkan BESDİL, Abdulkadir KARAKUŞ, Onur BİLGE, Berkan KUMBASAR, Emine KARABOĞA, Neslişah ERGÜL,
Esra SODEK milli takımlarda yer almaktadır.
2015 YILI SARIYER BELEDİYESİ JUDO
TAKIMI KAZANILAN MADALYA LİSTESİ
ALTIN
MİNİKLER 23 NİSAN ŞAMPİYONASI
9
8
6
SÜPER MİNKLER FETİH ŞAMPİYONASI
3
3
2
YILDIZLAR İSTANBUL ŞAMPİYONASI
3
4
2
YILDIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
GÜMÜŞ
1
YILDIZLAR BALKAN ŞAMPİYONASI
GENÇLER İSTANBUL ŞAMPİYONASI
1
9
GENÇLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
ÜMİTLER İSTANBUL ŞAMPİYONASI
6
3
2
1
1
ÜMİTLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
BÜYÜKLER İSTANBUL ŞAMPİYONASI
BRONZ
2
1
2
BÜYÜKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
2
2
1
BÜYÜKLER AVRUPA ŞAMPİYONASI
1
MARMARA JUDO TURNUVASI
1
6
8
ULUSLARARASI 30 AĞUSTOS
ZAFER BAYRAMI TUR.
1
2
2
2015
119
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
120
TAEKWON-DO
Taekwon-do branşında 35 lisanslı belediye sporcusu bulunmaktadır. Küçük yaştaki çocuklara sporu ve taekwon-do branşını sevdirmek için faaliyetlerimiz devam etmektedir.
SUNULAN HİZMETLER
KARATE
Karate branşında 160 belediye sporcusu bulunmaktadır. 100 sporcu lisanslı olup, hazırlık grubundaki 60 sporcu ise beyaz kuşak sahibidir. Tüm kategorilerde Karate Federasyonu’nun
faaliyet programında yer alan şehir içi ve şehir dışındaki müsabakalara katılım göstermektedir. Karate branşında büyükler, ümitler, gençler, yıldızlar ve minikler bay - bayan
kategorileri bulunmaktadır. 2015 yılında katılım gösterilen yarışmalardan 17 altın, 12 bronz, 4 gümüş toplamda 33 madalya kazanılmıştır.
2015
121
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
ÇOCUK HAKLARI ÇALIŞMALARI
Sarıyer İlçesi’nde çocuk haklarını koruyan ve savunan bir yaşam kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla 2015-2016 eğitim ve öğretim dönemi
boyunca ilçedeki ortaokullarla ve Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezleri’nde hak temelli çalışmalar yürütülmüştür.
Çocuk hakları eğitmen eğitimleri düzenlendi. Bu eğitimler, Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezlerine (SAGEM) ve okullara yönelik verildi.
Çocuklarda insan haklarına ilişkin farkındalık ve duyarlılığın artırılması sağlayacak, Sarıyer’in değerlerini tanıtacak Sarıyer Belediyesi’ne özgü çocuk hakları oyunu
tasarlandı.
Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezleri’nde (SAGEM) ve pilot okullarda her hafta çocuklarla resim, drama, müzik gibi sanat faaliyetleri ile haklar üzerine
çalışmalar yapıldı.
Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuklar tarafından hazırlanan “Dünya Çocukların Olsaydı” temalı söyleşi düzenlenmiştir.
Her çocuğun tüm haklarının hayata geçtiği, barış içerisinde çocuk haklarına duyarlı ortamlara ulaşılması için başlatılan çalışmalar neticesinde her yıl 2500 çocuğun
katılım gösterdiği “Çocuk Hakları Festivali’’ gerçekleştirilmektedir. 2015 yılı festivali, 10-11-12 Aralık tarihlerinde Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Festivalde
çocuklar tarafından hak temelli yazılan, çizilen, resmedilen yani üretilen tüm projeler yine çocuklar tarafından sahnelendi.
122
SUNULAN HİZMETLER
AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ PROJESİ
2012 yılından bu yana Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’ndan alınan akreditasyon ile 17 ve 30 yaş arası Sarıyerli gençler, 2 ile 12
aylık süreler aralarında Avrupa ülkelerinde sosyal içerikli projelerde yer almaktadır. Bu kapsamda 2015 yılında 14 gence Avrupa fırsatı sağlandı. Bununla birlikte Fransa’dan bir
gence de 15 Eylül 2015 - 14 Eylül 2016 tarihleri arasında kuruluşumuzda Avrupa Gönüllü Hizmeti yapmasına olanak tanınmıştır.
2 Ekim 2015 tarihinde ERASMUS PLUS - Avrupa Gönüllü Hizmeti Tanıtım Kokteyli düzenlenmiştir. Sarıyer Belediyesi’nin, Erasmus Plus kapsamında gençlik alanında Avrupa’da
öğrenme ve iş birliği fırsatları yarattığı Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı’nın Büyükelçilik ve Konsolosluklara yönelik tanıtım kokteyli düzenlendi.
4 Mart 2015 tarihinde Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Programına başvuruda bulunularak 50.184,00 Avro hibe kazanılmıştır. Sözleşme makamı, Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’dır.
Avrupa Ağına üyeliğimiz -MORE CİTİZENSHİP NETWORK (MCN) Toplantıları
Sarıyer Belediyesi Portekiz’deki Proje Ortağı Associação Mais Cidadania tarafından koordine edilen MORE CITIZENSHIP isimli Avrupa Ağına, 2014 yılından bu yana üye
bulunuyor. Network kapsamında AB fon fırsatlarından yararlanılması ve ağ dâhilinde proje üretilebilmesi için 1-6 Eylül 2015 tarihleri arasında Portekiz’de düzenlenen
çalışmalara katılım gösterilmiştir. 2016 yılı toplantıları için Portekiz Ulusal Ajansına hibe başvurusunda bulunuldu.
Sarıyer Belediyesi ve Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında öğretmenlere yönelik proje yazma eğitimleri düzenlendi.
2015
123
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
BELÇİKA BRÜKSEL ZİYARETİ
Avrupa Parlamentosu’nun merkezi Brüksel’de 4 gündür yoğun temaslarda bulunan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Yerel yönetimlerin karşılıklı olarak işbirliğini
arttırmasının, sorunların çözümünde en etkili yöntem olduğunu belirtti.
124
SUNULAN HİZMETLER
KARDEŞ KENT İLİŞKİLERİ VE DIŞ İLİŞKİLER FAALİYETLERİ
Sarıyer Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kardeş belediyesi Aachen ile birlikte sempozyum düzenledi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen sempozyumda Aachen’dan ve Türkiye’den katılan konuşmacılar “Toplumsal cinayet ve kadına yönelik şiddet” başlığı altında araştırmalarını izleyicilere
sundu.
Sarıyer ve kardeş kent Aachen’ın yanı sıra Polonya ve Finlandiya’dan gelen öğrenciler ile birlikte, ülkelerini temsil eden süs kirazı, ıhlamur, erguvan ve manolya fidan
ekim etkinliği Ferahevler Uluslararası Hatıra Parkı’nda gerçekleştirildi.
Sarıyer Belediyesi’nin öncülüğünde Aachen Lions Kulübü ve Tarabya Lions Kulübü bir araya gelip, yeni projeler geliştirirken, Ferahevler Uluslararası Hatıra Parkı’na
akça ağaç fidanı dikimi gerçekleştirildi.
Mustafa Kemal Atatürk Anadolu Lisesi ve kardeş şehirler Aachen, Polonya ve Finlandiya’dan Comenius projesi kapsamında Sarıyer’e gelen öğrenciler 1 haftalık süreç
sonrasında, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenledikleri seremonilerini gerçekleştirdiler.
ALMANYA AACHEN ZİYARETİ
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, kardeş belediye Aachen ile temaslarda bulunmak üzere Almanya’ya ziyarete gitti. İki belediye arasında kurulan ilişkilerin her yıl
artarak sürmesi, çeşitli ortak projelerin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.
Kardeş Kent Aachen’da temaslarını sürdüren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kuzey Ren Vestfalya Parlamento Başkanı Carina Gödecke ile bir araya geldi.
Berlin Başbakanı, Çalışma ve Uyum Bakanı Dilek Kolat ile bir araya gelen Başkan Şükrü Genç, Sarıyer Kalkınma Eylem Planı - SKEP hakkında Kolat’a bilgiler verdi.
Görüşmeler sonunda Aachen ve Sarıyer arasında kurulan köprü daha kuvvetlenirken, sosyal projelerde birlikte çalışma kararı alındı.
2015
125
Özel Kalem / Kültür / Halkla İlişkiler / Strateji / Spor
Kültür ve Sosyal Yaşam
POLONYA KONSOLOSLUĞU’NUN AZİZ NICHOLAS GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Polonya Konsolosluğu’nun Aziz Nikolas günü etkinliğine, Sarıyer Belediyesi ev sahipliği yapmıştır. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin
organizasyonu, Dış İlişkiler Birimi tarafından gerçekleştirilmiştir.
KARDEŞ KENT RAVENNA KÜLTÜR TEMSİLCİSİNİN SARIYER ZİYARETİ
Sarıyer Belediyesi, kardeş şehirlerinden olan İtalya Rövena Belediyesi’nde kültür temsilcisi olan Maria Grazia’yı Sarıyer’de ağırladı.
POLONYA ZABJE HEYETİNİN SARIYER ZİYARETİ
Kardeş Kentler” projesi kapsamında Sarıyer Belediyesi’ni ziyaret eden Polonya’nın önemli sanayi ve kültür şehri Zabje’den gelen heyet, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç tarafından Başkanlık Binası’nda kabul edilmiştir.
126
SUNULAN HİZMETLER
GELENEKSEL YENI YIL YEMEĞİ
Sarıyer Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yeni yıl yemeği devam etti. Diini önderler, konsoloslar, il ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekelştirilen geleneksel yeni yıl
yemeğinde barış vurgusu yapıldı.
2015
127
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
SARIYER BELEDİYESİ ENGELLİLER KOORDİNASYON MERKEZİ (SEKOM)
Sarıyer Belediyesi, engellilere yönelik yapılacak her çalışmayı çağdaş bir bakış açısıyla ele almakta ve sosyal belediyecilik ilkelerinin yol göstericiliğiyle temellendirmektedir.
SEKOM ile amaçlanan Engellilerin toplumdaki varlığını ve ihtiyaçlarını gözeterek, engelliliği toplumsal bir olgu olarak kavrayıp ilçemizde yaşayan engelli, yaşlı ve hareket
güçlüğü çeken tüm yurttaşlarımızın bedensel ve ruhsal gelişimlerini sağlamaktır.
YAPILAN FAALİYETLER
SAYI
SOSYAL VE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
VERİ TABANI ÇALIŞMASI
5600 Kişi
Ayazağa Sevgi Parkı Yemeği
DANIŞMANLIK VE YÖNLENDİRME
3700 Kişi
Sosyal Tesisler Yaz Kampı
300 Kişi
Darıca Hayvanat Bahçesi
74 Kişi
Karanlık Diyalog Gezisi
12 Kişi
KİŞİYE ÖZEL ENGELLİ
DÜZENLEMELERİ
65 Kişi
MEDİKAL DESTEK
Manuel Tekerlekli sandalye
Emirgan Korusuna Piknik
135 Adet
Cevahir Spor Tesisleri
42 kişi
WC Lİ Tekerlekli Sandalye
2 Adet
Arena Spor Salonu Maç İzleme
Koltuk Değneği
3 Adet
Ev Ziyaretleri
63 Adet
Geçici Akülü ve Manuel Sandalye
Verilen
40 Adet
Akülü Sandalye Tamiri
86 Adet
548
250 Kişi
22 kişi
23 Adet
Akülü Tekerlekli Sandalye Aküsü
80 Kişi
Yüzme ve Spor
Akülü Tekerlekli Sandalye
ENGELLİ TAŞIMA HİZMETİ
Konferans - Ali TEZEL ‘’Engelli
Hakları ve Sosyal Güv. Kısıtlamaları
At ile Terapi (Hipoterapi)
Berber Kuaför Hizmeti
Evde Temizlik hizmeti
Danışmanlık ve Yönlendirme Hizmetleri
SEKOM’un en yoğun faaliyet konusu olan danışmanlık ve yönlendirme hizmeti 3700 vatandaşa verilmiştir.
128
SAYI
9
65 kişi
300 kişi
576 seans
23 kişi
70 kişiye 180
defa temizlik
SUNULAN HİZMETLER
Engelli Düzenlemeleri
Fen İşleri Müdürlüğü ile işbirliği halinde oluşturulan ekiple engelli kişilerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda düzenlemeler yapıldı. Engellilerin ev girişleri ile kullandıkları mekânların
ulaşılabilir olması için engelsiz geçiş düzenlemesi yapılarak, düzenlemeden 65 engelli yurttaş yararlandı.
Eğitim Çalışmaları
•27.02.2015 tarihinde Darüşşafaka YKKM’de Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali TEZEL’in konuşmacı
olduğu ‘’Engelli Hakları ve Sosyal Güvenlik Kısıtlamaları’’ konulu 300 kişi katılımlı Konferans
düzenlendi.
•30.03.2015 tarihinde İletişim Uzmanı Mehmet KIZILTAŞ tarafından sunulan ‘’Engellilerle 360
Derece İletişim’’ semineri gerçekleştirildi.
•21/22 Mayıs 2015 tarihinde EÇADEM yöneticileriyle beraber 1.EÇADEM ‘Engelli Çocuk
Annelerinin Yaşadığı Sorunlara Multidisipliner Yaklaşımı’ konulu sempozyum organize edildi.
Sosyal Destek ve Etkinlik Çalışmaları
Engeller Durdurmasın konulu İTÜ’lü gönüllülerin organize ettiği etkinliğe gidildi.
-LİONS kulübünün katkılarıyla Ayazağa Sevgi Parkı’nda 80 kişilik öğlen yemeği verildi.
- 74 engelli ve aileleriyle birlikte Darıca Hayvanat Bahçesi’ne geziye gidildi.
-Karanlıkta Diyalog Gezisi’ne 12 kişilik personel ile katılım sağlandı.
-İTÜ Gönüllüler aracılığıyla bir grup engelli basket maçına götürüldü.
-Engelli ve aileriyle birlikte Emirgan Korusu’nda 250 kişilik piknik yapıldı.
-Ayazağa Sevgi Parkı’nda LİONS’ların düzenlemiş olduğu 23 Nisan etkinliğine Ayazağa Mah. engellilerin katılımı sağlandı. Etkinlikte Furkan Başa’ya LİONSLAR tarafından manuel
sandalye verildi.
-Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu yemeğe ilçeden engelli vatandaşlarımızla katılım sağlandı.
-Engelli Haftası kapsamında Kilyos Sosyal Tesilerinde mangal partisi yapıldı.
-Engelli Hakları Mücadelesi kapsamında engelli vatandaşlarla Ankara’ya gidildi.
-Beşiktaş Belediyesinin Çanakkale Küçükkuyu Yeşilida Tatil Köyü’nde engelli kişiler için gerçekleştirilen tatil etkinliğine ilçemizden de engelli ve ailelerinin katılımına olanak
sağlandı.
-Şişli Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu tekne gezisine 20 kişilik grupla katılım sağlandı.
-CNR EXPO FUAR alanında Dünya Engelli Haftası’nda Engelsiz Yaşam Fuarı’na katılım oldu.
-CNR EXPO Fuar Merkezi’nde Sağlık Uygulama Tebliği (SUD) Tıbbi ödemeler ve yaşanan sorunlar konusunda panele katılım sağlandı.
2015
129
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
ENGELSİZ HOBİ BAHÇESİ PROJESİ
Engelli çocukların doğa ve toprak ile ilişkili olmalarının diğer tüm çevresel etkilerden uzak olarak rahatlatıcı bir etki yaratacağı düşüncesinden hareketle Park Bahçeler
Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Engelsiz Hobi Bahçesi projesi gerçekleştirildi. EÇADEM öğrencileri tarafından domates, biber, salatalık ve patlıcan ekimi yapıldı.
ENGELLİ VATANDAŞLARIN AKÜLÜ SANDALYELERİNİN BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI
Engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini arttırmak için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde “Engelsiz Ulaşım Aracı” servis
hizmeti başlatıldı. 99 engelli vatandaşın akülü tekerlekli araçlarının bakım,onarım ve tadilat işlemlerini yapılırken, 93 engellinin tekerlekli aracının akü grubu ve 72 engelli
aracının da ön-arka tekerlek değişimi yapıldı.
ENGELLİ RAMPASI KORKULUK ÇALIŞMASI
Mahallelelerde, okullarda, kamu kurumlarında standartlara uygun engelli rampası ve korkuluk çalışmaları devam etti.
130
SUNULAN HİZMETLER
ENGELLİ ÇOCUK VE AİLELERİNE DESTEK MERKEZİ (EÇADEM)
Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen EÇADEM’den 55 engelli çocuk hizmet almaktadır.
• Engelli çocukların bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi
• Engelli çocuklara psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilmesi
• Engelli çocukların sosyal hizmetlere erişiminin artırılması ve sosyal
yaşama katılımlarının sağlanması
• Engelli çocukların özbakım kapasitelerinin artırılması
• Engelli çocuk annelerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmesi
• Engelli çocuk annelerinin bakım yükünün azaltılması
• Engelli çocuk annelerinin stres düzeyinin azaltılması
• Engelli çocuk annelerinin psiko-sosyal sorunlarının azaltılması
• Engelli çocuk kardeşlerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri
• Engelli çocuk kardeşlerinin hayatlarının bu dönemi için geçerli olan risklerden korunmaları;
şimdinin ve geleceğin mutlu, üretken, yaratıcı bireyleri olabilmeleri için psikolojik, sosyal gelişimlerinin
desteklenmesi.
GÖRME ENGELLİ UYARI ve KILAVUZ TAŞI
1055
m²
Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezinin hedefleri
KILAVUZ TAŞI
2015
131
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
SARIYER BELEDİYESİ GENÇLİK EĞİTİM MERKEZİ (SAGEM)
Sarıyer’de yaşayan çocuklar ve ailelere eğitsel ve sosyal alanlarda destek sağlamak, farklı sosyo ekonomik olanaklara sahip ailelere ve çocukların fırsat eşitliğine
destek olmak amacıyla Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM)ler 11 şubede hizmete devam etti.
SAGEM ŞUBELERİMİZ
1
Ayazağa SAGEM
7
Kazım Karabekir SAGEM
2
Bahçeköy SAGEM
8
Pınar SAGEM
3
Cumhuriyet SAGEM
9
Reşitpaşa SAGEM
4
Ferahevler SAGEM
10 Sarıyer SAGEM
5
Fatih Sultan Mehmet SAGEM
11 Bağlar SAGEM
6
İstinye SAGEM
KATILIM SAYILARI
KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI
8230
GÜNLÜK ORTALAMA GELEN ÖĞRENCİ SAYISI
675
AYLIK ORTALAMA DERS VE ETKİNLİKLERE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI
ETKİNLİK VE KURSLARA KATILAN YETİŞKİN SAYISI
17.824
1567
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ İLE BİREYSEL GÖRÜŞME SAYISI
665
SAGEM KATILIM
1567 665
Psikolojik Danışmanlık Birimi Bireysel Görüşme Seans Sayısı
8230
675
Günlük Ortalama Gelen Öğrenci Sayısı
Aylık Ortalama Ders ve Etkinliklere Katılan Öğrenci Sayısı
17824
Etkinlik ve Kurslara Katılan Etkinlik Sayısı
Kayıtlı Öğrenci Sayısı
132
SUNULAN HİZMETLER
Şubelerde öğrencilere yönelik yürütülen çalışmalar;
• Matematik, fen ve teknoloji, türkçe, hayat bilgisi, sosyal bilgiler, • Oyun atölyeleri
inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersleri
• Halk oyunları
• Bilgisayar dersleri etüt ve proje çalışmaları
• Bilgisayar ve internet kullanımı
• Sosyal ve kültürel geziler
• İngilizce dil eğitimi
• Belirli günler ve haftalar ile ilgili etkinlikler
• Ödev araştırmaları, ödev çıktısı verme, ödev yardımı
• Okuma saatleri ve okuma atölyeleri
• Sağlık ve temizlik çalışmaları
• Edebiyat kulübü
• Mesleki tanıtım dersleri
• Çocuk hakları atölye çalışmaları
• Dramatik okuma
• Resim dersi, proje elişi çalışmaları
• Çocuk hakları festivali (Sahne gösterileri ve sergi )
• Doğa ve çevre atölyesi
• Sinema ve belgesel gösterimleri
• Fotoğrafçılık atölyesi
• Satranç öğretimi ve satranç kulübü
• Yaratıcı drama atölyeleri
• Puzzle etkinlikleri
• Müzik dersi ve koro çalışmaları
• Bulmacalar ve bilgi yarışmaları
• Spor dersi ve sınıf içi eğitsel oyunlar
• Sagem dergi çalışmaları / Basın Yayın Kulübü
• Psikolojik danışmanlık ve rehberlik
• Sanat atölyeleri
Şubelerde yetişkinlere yönelik yürütülen çalışmalar;
• Okuma – yazma çalışmaları
• Bilgisayar öğretimi
• İngilizce öğretimi
• Açık ilkokul, ortaokul ve lise dersleri
• Satranç öğretimi
• Hızlı okuma ve anlama teknikleri resim atölyeleri
• Psikolojik danışmanlık
• Veli seminerleri
(Çocuk gelişiminde anne-baba tutumlarının etkisi, ergenlik dönemi, organını koru,
ailede huzur)
• Aile Eğitimi ( 7-11 Yaş )
• ‘’Kadından Kadına Bilgi Aktarımı’’ eğitim çalışması
(SAKEM İşbirliği ile)
• Aile - Eğitmen buluşmaları (Veli toplantıları)
• Psikodrama Atölye Çalışmaları
Yetişkinlere yapılan etkinlikler;
• Türkiye Sirki Gösterisi
• Uçurtma Festivali
• SAGEM 23 Nisan Çocuk Şenliği
• Çocuk Hakları Festivali
• 4. Sarıyer Edebiyat Günleri Etkinliği ve SAGEM Şiir Teknesi
• Yaz spor okulları açılışı
• Kadın spor etkinliği
• Kültürel geziler
2015
133
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
SAGEM ŞUBELERİNDE ORTAK YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER VE KATILIMLARI
Tiyatro Gösterimi (Küçük Hayalci, Hayalim Masal
İBB Çocuk Meclisi Etkinliği
12 Kişi
Türkiye Sirki Gösterisi
214 Kişi
İSTEK Vakfı Okulları “Uzay Atölyesi”
96 Kişi
SAGEM Veli Seminerleri
205 Kişi
Çanakkale-Gelibolu Tarihi Milli Parklar Gezisi
116 Kişi
Uçurtma Festivali
518 Kişi
SAGEM 23 Nisan Çocuk Şenliği
481 Kişi
Kilyos Sosyal Tesisleri Öğrenci Yemeği ve Eğlence
Tuncay Dağlı ile Söyleşi ve İmza Günü
94 Kişi
354 Kişi
Anneler Günü Etkinliği
37 Kişi
4. Sarıyer Edebiyat Günleri Etkinliği ve Şiir Teknesi
İBB 5. Çocuk Oyunları Şampiyonası
323 Kişi
58 Kişi
Lunapark Gezisi
199 Kişi
Kilyos Sosyal Tesisleri SAGEM Yaz Kampı
95 Kişi
Kilyos Kum Zambakları ve Kumda Sanat Festivali
59 Kişi
SAGEM Şube Açılışları ( Ayazağa ve Bağlar )
148 Kişi
Aile - Eğitmen Buluşmaları ( Veli Toplantıları )
366 Kişi
Çocuk Hakları Festivali
533 Kişi
Söz Küçüğün Radyo Programı
4 Kişi
Joan Miro Resim Sergisi / Sakıp Sabancı Müzesi
51 Kişi
Açı Okulları ile Atölyeler
76 Kişi
Sinema Gösterimleri ( Halk Eğitim Merkezi )
97 Kişi
Güldür Güldür Show
20 Kişi
Onurumla Oyunuzla 6 Yıl Etkinliği
21 Kişi
Çatalca Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği
17 Kişi
Sarıyer’de Kadınlar için Spor Tanıtım Toplantısı
4 Kişi
Emek Treni Kokteyli
5 Kişi
20 Kasım Çocuk Hakları Günü
37 Kişi
Psikodrama Atölye Çalışması
15 Kişi
Ayazağa / İstinye / Kazım Karabekir Şubeleri
Zero Sergisi / Sakıp Sabancı Müzesi
152 Kişi
18 Kişi
TOPLAM: 4561
134
136 Kişi
SUNULAN HİZMETLER
BAHÇEKÖY KIZ KONUK EVİ
Bahçeköy kız konuk evi 1 yönetici, 1 psikolog, 1 büro görevlisi, 1 gündüz resepsiyon görevlisi, vardiyalı 3 gece resepsiyon görevlisi ve 3 hizmetli personel ile 122 üniversite
öğrencisine hizmet vermektedir.
GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ
3-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti vermek amacıyla hayata geçirilen bakımevleri 3 şubeyle hizmete devam etti.
1- Çayırbaşı Gündüz Bakım Evi, 5 sınıf ile 65 öğrenciye hizmet vermektedir.
2- Bahçeköy Gündüz Bakım Evi, 3 sınıf ile 42 öğrenciye hizmet vermektedir.
3- Yunus Emre Gündüz Bakım Evi, 3 sınıf ile 41 öğrenciye hizmet vermektedir.
Öğrenciler, sınıf öğretmenlerinin desteği ile Türkçe dil etkinliklerinden faydalanmakta, yapılan sanat çalışmaları ile öğrendiklerini görselleştirmekte ve yaratıcılıklarını geliştirmektedir.
Serbest zaman etkinliklerinde, arkadaşlarıyla ilişkilerini kuvvetlendirmekte, paylaşımcı olmayı ve birlikte oyun oynamanın yollarını öğrenmektedirler.
2015
135
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
Gündüz Bakımevleri Faaliyetleri
1. TİYATRO GEZİLERİ
-Atık Pil Toplama (Nejat Uygur Sahnesi)
-Dans Eden Eşek (Nejat Uygur Sahnesi)
-Neşeli Saat (Nejat Uygur Sahnesi)
2. GEZİLER
-Kütüphane Gezisi: Demirtaş Ceyhun Halk Kütüphanesi
-Minik Gurmeler Çocuk Parti Evi
-Emirgan Korusu
-Kemerburgaz Kahve Dünyası
-Darıca Hayvanat Bahçesi
-Klasik Otomobil Müzesi
-Sabancı Müzesi, Zero Sergisi
-Beşiktaş Belediyesi Ağız-Diş Sağlığı Polikliniği
-İTÜ Bilim Müzesi
-Dolmabahçe Sarayı
-İtfaiye Gezisi
-Levent Diş Hastanesi
-Uçurtma Şenliği
-Belgrad Ormanı Gezisi
-Sadberk Hanım Müzesi
3. ETKİNLİKLER
-23 Nisan Etkinliği (Nisan)- Yaşar Kemal Kültür Merkezi
-Anneler Günü (Mayıs)- Bahçe etkinliği
-Yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreni- (5-6 Yaş) Yaşar Kemal Kültür Merkezi
-Yıl sonu gösterisi- (3-4 Yaş) Nejat Uygur Sahnesi
-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
-10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni
-Yerli malı partisi (Aralık)
-Yeni yıl partisi (Aralık)
-Doğum günü etkinlikleri
-Öğretmenler günü etkinliği
-Organik bahçe ve fidan dikimi
-Veli katılımı hikaye okuma etkinliği
- Grup veli toplantıları ekim ayında yapılmıştır. Gündüz bakım evi işleyiş yönetmeliği hakkında veliler bilgilendirilmiştir.
- Bireysel veli toplantıları, öğrencilerin gelişimlerinin velilerle paylaşıldığı toplantılar, kasım ve aralık aylarında yapılmıştır.
136
SUNULAN HİZMETLER
NAKDİ YARDIM
Sarıyer’de ikamet eden, maddi desteğe muhtaç ailelere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesinin (n) bendi gereğince nakdi yardımlar yapılmaktadır. Başvuru yapan 1244
kişiye 498.300 TL nakdi yardım yapılmıştır.
YILLARA GÖRE NAKDİ YARDIM DAĞILIMI
500.000
498.300 TL
400.000
273.700 TL
300.000
156.330 TL
200.000
141.250 TL
103.000 TL
100.000
0
620
480
348
928
1244
YILLAR
2011
2012
2013
2014
2015
KİŞİ
620
480
348
928
1244
156.303
141.250
103.000
273.700
498.300
NAKDİ
YARDIM
AYNİ VE NAKDİ YARDIMLAR (Toplam)
YARDIM TÜRÜ
BİRİM
ADET
YARDIM TÜRÜ
BİRİM
HASTA BEZİ
ADET
EĞİTİM YARDIMI
KİŞİ
ONLİNE EĞİTİM KARTI
ADET
8520
2 .EL EŞYA YARDIMI
ADET
4981
2.EL GİYİM EŞYASI
KİŞİ
HASTA YATAĞI
ADET
35
SÜNNET KIYAFETİ
KİŞİ
ET YARDIMI
AİLE
919
AŞURE DAĞITIM
ADET
TEKERLEKLİ SANDALYE
ADET
135
MADDİ YARDIM
KİŞİ
1244
TEKERLEKLİ AKÜLÜ ARABA
ADET
23
CENAZE YEMEĞİ
KİŞİ
868
WC Lİ TEKERLEKLİ SANDALYE ADET
2
RAMAZAN İFTAR YEMEĞİ
KİŞİ
60.000
TEKERLEKLİ SANDALYE AKÜSÜ ADET
63
RAMAZAN GIDA KOLİSİ
ADET
19841
KOLTUK DEĞNEĞİ
30.000
300
55.000
ADET
ADET
2015
107
1676
3
137
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
EĞİTİM YARDIMI
Sarıyer sınırlarında ikamet eden 6312 öğrencimizin eğitim yardımı talepleri değerlendirilerek 4981 öğrencimizin yardım talebi karşılanmıştır.
YILLARA GÖRE EĞİTİM YARDIMLARI
4981
5000
4000
3000
3000
2000
1500
1663
2011
2012
1721
1000
0
2013
2014
2015
Öğrenci
RAMAZAN PAKETİ ve KURU GIDA YARDIMI
Sarıyer ilçesi sınırlarında yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacı doğrultusunda 20.221 kişiye ramazan paketi olarak kuru gıda yardımı yapılmıştır.
20.000
20.000
2012
2013
20.221
18.645
2014
Kuru Gıda
138
2015
SUNULAN HİZMETLER
İFTAR SOFRALARIMIZI PAYLAŞTIK
Ramazan ayı boyunca 38 mahallenin farklı noktalarında 58.633 vatandaşın katılımıyla iftar sofraları paylaşıldı.
70.000
62.450
60.000
50.000
40.000
54.320
58.633
40.200
30.000
20.000
10.000
0
2012
2013
2014
2015
İftar Yemeği
SAHUR
Ramazan ayı boyunca 1175 vatandaş ile sahur sofraları paylaşıldı.
MUHARREM AYI
Muharrem Ayı boyunca 6350 kişilik yemek dağıtıldı.
AŞURE DAĞITIMI
Muharrem ayında 20.160 kişilik sıcak aşure, 34.840 kişilik soğuk aşure olmak üzere toplamda 55.000 adet aşure dağıtımı yapıldı.
2. EL EŞYA VE GİYSİ YARDIMLARI
Kullanılabilecek 2. el eşya ve giyim malzemeleri toplanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıldı. 35 yurttaşa hasta yatağı, 107 vatandaşa 2. el eşya,1676 vatandaşa
ise 2.el giyim yardımları yapıldı.
HASTA BEZİ YARDIM
Sağlık problemi yaşayan yurttaşlara 8520 adet hasta bezi yardımında bulunuldu.
SÜNNET KIYAFET YARDIMI
Sünnet çağına gelen 5 yaş ve üzeri 300 çocuğun sünnet törenlerinde giyeceği asa, pelerin, gömlek, pantolon, şapka, maşallah, papyon ve bel kuşağı olmak üzere 8
parçadan oluşan sünnet kıyafet yardımı yapıldı.
2015
139
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
İŞKUR
Yıl içerisinde Sarıyer Belediyesi İŞKUR Hizmet Birimi tarafından firmalara yerleştirilen aday sayısı 291 kişidir.
İş kur Birimine Başvuran Kişi Sayısı
İşe Yerleştirilen Eleman Sayısı
İŞKUR’a Başvuran Engelli Sayısı
İşe Yerleştirilen Engelli Sayısı
288
30
3
Toplam İşe Yerleştirilen Sayısı
291
İŞKUR’a Gelen Proje Sayısı
284
Yapılan Mülakatlar
Yapılan Eğitim
140
2640
11
1
SUNULAN HİZMETLER
İŞKUR FAALİYET
3000
2640
2500
2000
1500
1000
500
288
0
İşkur
Birimine
Başvuran
Kişi Sayısı
İşe
Yerleştirilen
Sayısı
30
3
İşkur’a
Başvuran
Engelli
Sayısı
İşe Yetiştirilen
Engelli
Sayısı
291
284
Toplam
İşe Yetiştirilen
Sayı
İşkur’a Gelen
Proje
Sayısı
11
1
Yapılan
Mülakatlar
Yapılan
Eğitim
Kişi
İŞKUR FAALİYET
300
257
250
200
291
161
150
100
50
0
2013 İşe Yerleştirilen
Sayısı
2014 İşe Yerleştirilen
Sayısı
2015 İşe Yerleştirilen
Sayısı
Kişi
2015
141
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
OKULLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Sarıyer Belediyesi tüm birimleri ile okullara çeşitli alanlarda destekler verdi. Altyapı çalışmalarından, temizlik hizmetlerine kadar birçok alanda çalışmalar gerçekleştirildi.
Çocukların daha iyi şartlarda eğitim alması amacıyla yapılan çalışmalar ihtiyaçlarının aciliyetine göre planlanarak yapılmıştır.
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü;
100
93
90
80
70
60
50
53
40
30
20
15
10
0
Adet
12
3
2
Basketbol
Potaları
Bayrak
Direkleri
Elektrik
Direği
Montajı
Futbol
Kale Direği
İmalat ve
Montajı
53
15
3
2
1
Minyatür
Muhtelif
Okul
Futbol
Elektrik
Tabelası
Kaleleri Servis Hizmeti Montajı
Sağlanması
12
93
1
2
5
Park
Raylı Kapı
Engelleyici İmalat ve
Baba İmalat Montajı
ve Montajı
2
5
10
Voleybol
Direkleri
Yön
Tabelası
Montajı
10
Bahçe İçi ve Ara Metal Kapı İmalat Montajı
4
Raylı Kapı İmalat ve Montajı
5
Basketbol Potaları53
Minyatür Futbol Kaleleri12
Voleybol Direkleri10
Bayrak Direkleri15
Futbol Kale Direği İmalat ve Montajı
2
Yön Tabelası Montajı6
Elektrik Direği Montajı3
Okul Tabelası Montajı1
Park Engelleyici Baba İmalat ve Montajı
2
Muhtelif Elektrik Servis Hizmeti Sağlanması
93
Engelli Rampası İmalat ve Montajı
56
Duvar Üzeri Çesan Korkuluk İmalat ve Montajı
742
Metal Merdiven ve Korkuluk İmalat ve Montajı
43
Bahçe İçi Korkuluk İmalat ve Montajı
160
Muhtelif Metal Aksamların Tadilat ve Kaynak İşleri
47
Sundurma İmalat ve Montajı
12
Pencere Muhafazaları24
Yağmur Suyu Metal Izgara, Rögar Kapakları İmalat ve Montajı
16
142
6
6
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Mtül
Mtül
Mtül
Mtül
Mtül
M²
Mtül
Mtül
SUNULAN HİZMETLER
Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 46 okulda; kapsamlı diri örtü temizliği, ağaç budamaları, yeni bank, saksı ve çöp kovalarının konulması, okul çevrelerinin güvenliğini sağlamak için
panel-tel ile sınırların çekilmesi, ağaç, fidan gül gibi bitkilerin dikimlerinin ve bakımlarının yapılması, yeni oyun alanlarının oluşturulması ve mevcut oyun alanlarının bakım-onarım
çalışmalarının yapımı, amfi, spor salonu zemin kaplamaları, Atatürk büstü ve Atatürk köşeleri yapımı, okul bahçelerinde uygun alanlar üzerinde sek-sek, satranç, tırtıl ve denge oyun
alanları oluşturarak çocukların hizmetine sundu.
2015
143
144
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
Destek Hizmetleri Müdürlüğü;
Sıra
No
Okul Adı
Temizlik ve Diğer Hizmetler
1
Nilüfer Gökay Ortaokulu (Ayazağa)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. Kapalı Spor
Salonuna Plastik Sandalye Yardımı Yapıldı.
2
Uğur Erkey Ortaokulu (Ayazağa)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. Okulun Çevre
Düzenlemesi Yapıldı.
3
"Mehmet Rıfat Evyap Teknik v e Endüstri
Meslek Lisesi (Ayazağa)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. Tadilat
Hizmeti Verildi.
4
Ayazağa Ortaokulu (Ayazağa)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. Spor Salonu
Temizlendi ve Dezenfekte Edildi.Seyyar Seslendirme,
Ses ve Zil Sistemi Kurulumu Yapıldı. Çay, Kahve, Meyve
Suyu İkramı Yapıldı.
5
Firuzan Kemal Demironaran Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi (Bahçeköy)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. İsim
Tabelaları ve Panoları Yenilendi.
6
Türkan Efe İlköğretim Okulu (Bahçeköy)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. Spor Salonu
Bakım ve Onarımı Yapıldı.
7
Hacı Mehmet Şalgamcı İlköğretim Okulu
(Baltalimanı)
8
Mehmet İpkin İlköğretim Okulu (Büyükdere)
9
Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(Büyükdere)
10
Fahrettin Aslan İlköretim Okulu (Cumhuriyet)
Temizlik, Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi, Malzeme
Yardımı Yapıldı. CCTV Kamera Sistemi Kurulumu Yapıldı.
11
Çayırbaşı Atatürk İlköğretim Okulu
(Çayırbaşı)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. Tesisattaki
Patlak Boru Tamir Edildi.
12
Hatemoğlu İlköğretim Okulu (Derbent)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi, Malzeme
Yardımı Yapıldı. Eski Laboratuar Elektrik Tesisatı ve Su
Tesistaları İptal Edildi.Lavabo ve Pisuvar Muslukları
Tamir Edildi. Muhtelif Elektrik ve Elektronik Malzemesi
Yardımı Yapıldı. Boyama Hizmeti Verildi.
13
Ferahevler Hürriyet İlköğretim Okulu
(Ferahevler)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. Taşıma
Hizmeti Verildi. Muhtelif Elektrik ve Elektronik
Malzemesi Yardımı Yapıldı.
14
Gümüşdere İlkokulu (Gümüşdere)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi.
15
Süleyman Çelebi Ortaokulu (Huzur)
Yerli Malı Haftası Kapsamında Meyve Dağıtımı Yapıldı,
İkram Ekibi Görevlendirildi Çay Standı Kuruldu. İsim
Tabelaları ve Panoları Yenilendi.
16
TEV Celalettin Buluğ İlkokulu (Huzur)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi.
17
İstinye Anadolu Lisesi (İstinye)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. Zil ve Ses
Sistemi Bakım Onarımı Yapıldı.
Temizlik Malzemesi Yardımı Yapıldı.
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. Masa ve
Sandalye Yardımı Yapıldı.
Doğalgaz Dönüşüm Hizmeti Verildi.
SUNULAN HİZMETLER
Sıra
No
Okul Adı
Temizlik ve Diğer Hizmetler
18
İstinye Mustafa Kemal Anadolu Öğretmen Lisesi
(İstinye)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. İç
Bakımları Yapıldı. Malzeme Yardımı Yapıldı. Ses
Sistemi Yenilendi. Konferans Salonu'na Bakım,
Onarım ve Tadilat Yapıldı. Koltuk ve Perde
Yardımı Yapıldı. İsim Tabelaları ve Panoları
Yenilendi.
19
Kilyos İlköğretim Okulu (Kilyos)
Temizlik Hizmeti Verildi.
20
Şükrü Nailpaşa İlkokulu (Kireçburnu)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. Veli
Bekleme Alanı Düzenlendi, Engelliler İçin Giriş
Düzenleme Yardımı Yapıldı.
21
Kocataş Barbaros İlköğretim Okulu (Kocataş)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi.
Doğalgaz Tesisatı Bakım Onarımı Yapıldı.
Fatih İlkokulu (Maden)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi.
CCTV Kamera Sistemi Kurulumu Yapıldı.
Kırtasiye Malzeme Yardımı Yapıldı. Projeksiyon
Perdesi Yardımı Yapıldı. Sıhhi Tesisat Malzemeleri Takıldı.
23
R.Güney Kıldıran İlkokulu (Rumeli Kavağı)
Temizlik, Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. İç
Bakımlar Yapıldı. Atatürk Büstü Yenilendi. Bina
İçi Yönlendirme, Kapaı İsimlikleri, Panolar ve
Yön Tabelaları Yenilendi. Muhtelif Kırtasiye
Malzemesi Yardımı Yapıldı. Doğalgaz Tesisatı
ve Kombi Bakım Onarımı Yapıldı.
24
Karacapaşa İlköğretim Okulu (Reşitpaşa)
Temizlik, Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. Malzeme Yardımı Yapıldı. 500 Kişilik İkram Yapıldı.
25
Osman Saçmacı İlköğretim Okulu (Reşitpaşa)
Temizlik Malzemesi Yardımı Yapıldı.
26
Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlköğretim Okulu
(Reşitpaşa)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi.
Boyama Hizmeti Verildi.
22
27
28
29
Rumelifeneri İlkokulu (Rumeli Feneri)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi.
Malzeme Yardımı Yapıldı. Gösteri Malzemeleri
Yardımı Yapıldı.
Türkan Şoray Ortaokulu (Rumeli Hisarüstü)
Temizlik Malzemesi Yardımı Yapıldı. Güvenlik
Kulübesi (Yazı Sehpalı Mobo) Yardımı Yapıldı.
Ses Anons Sistemi Yenilendi.
Sarıyer Ortaokulu (Sarıyer)
CCTV Kamera Sistemi Kurulumu Yapıldı.
Salonu Boyandı. Doğalgaz Tesisatı Bakım ve
Onarımı Yapıldı. Seyyar Ses Anons Sistemi
Tamir Edildi. Mevcut Asansörün Bakım ve
Onarımı Yapıldı.
2015
145
146
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
Sıra
No
Okul Adı
Temizlik ve Diğer Hizmetler
30
Alparslan İlkokulu (Trabya)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. Malzeme
Yardımı Yapıldı.
31
Ali Akkanat Anadolu Lisesi (Uskumruköy)
Temizlik, Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. Malzeme
Yardımı Yapıldı.
32
Yeniköy İlkokulu (Yeniköy)
Temizlik Hizmeti Verildi. Alüminyum Kapı Değişimi Hizmeti Verildi. İsim Tabelaları ve Panoları Yenilendi.
33
Org.Emin Alpkaya Ortaokulu (Yeniköy)
Temizlik Malzemesi Yardımı Yapıldı. Güvenlik Kulübesi
(Yazı Sehpalı Mobo) Yardımı Yapıldı. Ses Anons Sistemi
Yenilendi. Mobiya ve Dolap Yardımı Yapıldı.
34
Zekeriyaköy İlk ve Ortaokulu (Zekeriyaköy)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. Camlar Silindi. Doğalgaz Tesisatı ve Kazan Bakım Onarımı Yapıldı.
Boyama Hizmeti Verildi.
35
Kazımkarabekir İlköğretim Okulu (Poligon
Mah.)
Temizlik Hizmeti Verildi.
36
Balahatun İlköğretim Okulu (Sarıyer)
Temizlik, Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi.
37
MEV Dumlupınar İlköğretim Okulu (Rumeli
Hisarı)
Temizlik Malzemesi Yardımı Yapıldı. Güvenlik Kulübesi
(Mobo) Yardımı Yapıldı.
38
Uskumruköy İlköğretim Okulu (Uskumruköy)
Temizlik Hizmeti Verildi.
39
Turgut Akan İlköğretim Okulu (Kazım Karabekir)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi.
40
Sarıyer Hüseyin Kalkavan Lisesi (Sarıyer)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. Spor Malzemeleri Yardımı Yapıldı.
41
Recaizade Ekrem İlköğretim Okulu (İstinye)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi.
42
Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi (Sarıyer)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi.
43
Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi
(Baltalimanı)
Temizlik, Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. Malzeme
Yardımı Yapıldı.
44
Özdemir Sabancı Anadolu Lisesi (Emirgan)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. Çay Standı
Kuruldu.
45
Şükran Ülgezen Kız Teknik ve Meslek Lisesi
(İstinye)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi.
46
Yaşar Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi
(Ferahevler)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi.
47
Cevat Koçak Ticaret Meslek Lisesi (Tarabyaüstü)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi.
48
Süleyman Çelebi İlköğretim Okulu (Huzur)
Boyama Hizmeti verildi.
49
Anafartalar İlköğretim Okulu (Uskumruköy)
Atatürk Büstü Yenileme Hizmeti Verildi.
50
Kumköy Ferhan Bedii Feyzioğlu İlköğretim
Okulu (Kumköy)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi.
SUNULAN HİZMETLER
Sıra
No
Okul Adı
Temizlik ve Diğer Hizmetler
51
Yeniköy Mehmetçik Ortaokulu (Yeniköy)
Güvenlik Kulübesi (Yazı Sehpalı Mobo) Yardımı
Yapıldı.
52
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi (Darüşşafaka)
Temizlik, Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi.
Malzeme Yardımı Yapıldı. İsim Tabelaları ve
Panoları Yenilendi.)
53
Mehmet Sevim Ulusal İmam Hatip Ortaokulu (İstinye)
Temizlik ve Dezenfeksiyon Hizmeti Verildi. WC
Tesisatının Onarımı ve Kalorifer Borularının
Değişimi Yardımı Yapıldı.
Periyodik olarak temizlik, dezenfeksiyon hizmeti ve malzemeleri verildi. (53 okula 41 iş günü 105 kez hizmet verildi.)
İBADETHANELER ve DİĞER KURUMLARA VERİLEN HİZMET SAYISI
21
OKULLARA VERİLEN HİZMETLER SAYISI
53
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2015 YILI HİZMETLERİ
21
53
İbadethaneler ve diğer kurumlara verilen hizmet sayısı
Okullara verilen hizmetler sayısı
2015
147
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
İBADETHANELERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
İlçe okullarına olduğu gibi ibadethanelere de altyapı, çevre düzenlemesi ve lojistik destekler sunulmaya devam edildi. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Ulaşım hizmetleri,
Destek Hizmetleri başta olmak üzere birçok birim müdürlüğü destekler verdi.
İBADETHANELERE YAPILAN HİZMETLER
ŞERİFE BACI İbadethane
CAMİ
Adı
MERKEZ CAMİ
YEŞİLTEPE CAMİ
Mahalle
AYAZAĞA
CENDERECİ MUHİTTİN ÇELEBİ CAMİ
YENİ CAMİ
2 adet tente kurulumu
yapıldı
ve boyandı
Yapılan
İş
4 adet tente bez değişimi yapıldı
4 adet tente bez değişimi yapıldı ve boyandı
Tente boyandı
BAHÇEKÖY
Pencere muhafazaları yapıldı ve boyandı
Musalla sehpası yapıldı
TAŞ OCAKLARI CAMİ
Su deposu sehpası yapıldı
BALTALİMANI
Rögar, su saati ve vana kapağı yapıldı
Muhtelif metal aksamların boya işleri yapıldı
SURP HIRİPSİMYANTS KİLİSESİ
Park engelleyici babalar yapıldı ve boyandı
BÜYÜKDERE
Sokak lambası ve projektörler takıldı
Tente kurulumu yapıldı
AYA PARASKEVİ RUM ORTODOKS KİLİSESİ
Merdiven korkuluğu yapıldı
Pencere muhafazaları ve giriş kapısı boyandı
İMAM HÜSEYİN CEMEVİ
CUMHURİYET
Elektrik arızası giderildi
Jeneratör kurulumu yapıldı
Priz hatları çekildi
KIZ KURAN KURSU
CUMHURİYET
Tente bez değişimi yapıldı
Tente kurulumu yapıldı
AHMET CELALETTİN PAŞA CAMİ
EMİRGAN
Duvar üzeri korkuluk boyandı
Merdiven korkulukları boyandı
Giriş kapısı ve köprü boyandI
148
SUNULAN HİZMETLER
İBADETHANELER ve DİĞER KURUMLARA VERİLEN HİZMETLER
Sıra
No
Kurum Adı
Diğer Hizmetler
1
Sarıyer Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü
(Ferahevler)
Sıhhi Malzeme ve Sağlık Malzemeleri ve Kırtasiye
Yardımı Yapıldı.
2
Cezayirli Gazi Hasanpaşa Camii (Büyükdere)
Çift Açılır Branda Yardımı Yapıldı.
3
Osman Kuyu Camii (Ayazağa)
Halı Yardımı Yapıldı.
4
İstinye Boğaziçi Camii (İstinye)
Açılır Tente/Branda Yardımı Yapıldı.
5
İstinye Neslişah Sultan Camii (İstinye)
Çift Açılır Şemsiye/Tente Yardımı Yapıldı.
6
Kemer Bahçeköy Nuray Artam Camii (Bahçeköy)
Halı Yardımı Yapıldı. Avluya 2 Adet Çift Açılır Branda
Yardımı Yapıldı.
7
Bahçeköy Merkez Camii (Bahçeköy)
2 Adet Çift Açılır Branda Yardımı Yapıldı.
8
Ayazağa Sağlık Ocağı (Ayazağa)
Atatürk Heykeli Yapıldı.
9
Sarıyer Askerlik Şubesi Hizmet Binası (Yeniköy)
Açılır Tente/Branda Yardımı Yapıldı.
10
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü (Reşitpaşa)
Doğalgaz Döşemesi Hizmeti Verildi.
11
Sarıyer Kaymakamlığı İlçe Toplum Sağlığı Merkezi
(Ferahevler)
Tadilat ve Tamirat Hizmeti Verildi.
12
Büyüdere Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi ve İlk
Mektebi Vakfı (Büyükdere)
Açılır Tente/Branda Yardımı Yapıldı.
13
Tarabya Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi ve Rum
İlkokulu Aya Yorgi Vakfı (Tarbaya)
Açılır Tente/Branda Yardımı Yapıldı.
14
Sarıyer Vergi Dairesi (Büyükdere)
Açılır Tente/Branda Yardımı Yapıldı.
15
Sarıyer Aile Sağlığı Merkezi (Sarıyer)
Açılır Kapanır Pencere Yardımı Yapıldı.
16
Sarıyer Merkez Camii (Sarıyer)
Camii Önüne Branda Yardımı Yapıldı.
17
Sarıyer İmam Hüseyin Cemevi (Tarabya)
Kamera Sistemi Kurulumu Yapıldı. Hidrofor Yardımı
Yapıldı.
18
Çamlıtepe (Derbent) Mahallesi Muhtarlığı (Derbent)
Doğalgaz Döşemesi Hizmeti Verildi. Atatürk Büstü Yenilendi.
19
Pınar Mahallesi Muhtarlığı (istinye)
Doğalgaz Döşemesi Hizmeti Verildi.
20
Kocataş İletişim Merkezi Binası (Kocataş)
Doğalgaz Döşemesi Hizmeti Verildi.
21
Sarıyer Merkez Mahallesi Muhtarlığı (Sarıyer)
Doğalgaz Döşemesi Hizmeti Verildi.
2015
149
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
İBADETHANELER ve DİĞER KURUMLARA YAPILAN HİZMET BEDELİ
İBADETHANELERE YAPILAN HİZMETLER
180.683,00
OKULLARA YAPILAN HİZMETLER
667.866,63
DİĞER KURUMLARA ve MUHTARLIKLARA YAPILAN HİZMETLER
41.617,00
TOPLAM
890.166,63
İBADETHANELERE YAPILAN HİZMETLER
İbadethane Adı
Mahalle
Tente boyandı
İMAM-I AZAM CAMİ
FSM CAMİ
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ
2 adet tente kurulumu
yapıldı
ve boyandı
Yapılan
İş
FATİH SULTAN
MEHMET
Tente kurulumu yapıldı, boyandı
Jeneratör kurulumu yapıldı
Elektrik tesisatı çekildi.
BOĞAZİÇİ CEMEVİ
DEDEMAN CAMİ
FERAHEVLER
ŞEHİTLER CAMİ
İSTİNYE
Muhtelif kaynak işleri yapıldı
Elektrik arızaları giderildi enerji verildi
Tente kurulumu yapıldı
İSTİNYE KURAN KURSU
Tente kurulumu yapıldı
ESENTEPE CAMİ
Duvar üzeri ferforje korkuluklar boyandı
GARİP HASAN CAMİ
KAZIM KARABEKİR
Tente kurulumu yapıldı
Tente kurulumu yapıldı
ESENTEPE CAMİ
KOCATAŞ CAMİ
KOCATAŞ
NAZMİ AKBACI CAMİ
MASLAK
Dış kapı tadilatı ve menteşe değişimi yapıldı
Tente kurulumu yapıldı
Muhtelif metal aksamların boya işleri yapıldı
Merdiven korkulukları tamiri yapıldı
Sürgülü kapının babaları değişti
MERKEZ CAMİ
Musalla sehpası yapıldı ve boyandı
Giriş kapısı ve babaları boyandı
SARIDAĞ CAMİ
Tente kurulumu yapıldı
HACI SAMİ TATARİ CAMİ
Tente boyandı
OSMAN KABİL CAMİ
PINAR MAHALLESİ
Tente tadilat yapıldı
VAKIFBAHÇE UHUT CAMİ
Tente kurulumu yapıldı
KAVAK CAMİ
REŞİTPAŞA
RUMELİ KAVAĞI
DOSTEVLER CAMİ
TARABYA
Tente kurulumu yapıldı
HAVANTEPE CAMİ
YENİ MAHALLE
Tente boyandı
CEVAHİRLER CAMİ
YALILAR CAMİ
MERKEZ CAMİ
150
MERKEZ
YENİKÖY
Tente boyandı
Arızalı projektör yapıldı. 2 adet tente tadilatı
yapıldı.
Projektör takıldı
Tente kurulumu yapıldı
SUNULAN HİZMETLER
İBADETHANE VE DİĞER KURUMLARA YAPILAN YARDIMLAR
Ayazağa Osmankuyu Camii Halı
Sarıyer Ortaokulu Kamera ve Ses Sistemi
İstinye Neslişah Sultan Camii Tente
Mehmet Sevim Ulusal İmam Hatip Ortaokulu Bayrak ve Atatürk Portresi
Derbent Muhtarlığı Doğalgaz Tesisatı Döşemesi ve Atatürk Büstü
2015
151
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
KAMU ve DİĞER KURUMLARA YAPILAN HİZMETLER
Hizmet kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda korkuluk, raylı kapı, pencere muhafazaları, ferforje merdiven korkulukları gibi imalat-montaj ve yapılanlara ait boya
çalışmalar gerçekleştirildi.
MUHTARLIK BİNALARINA YAPILAN HİZMETLER
KURUM
BAHÇEKÖY
BÜYÜKDERE
DARÜŞŞAFAKA
GÜMÜŞDERE
HUZUR MAHALLESİ
İSTİNYE
KİLYOS
MASLAK
PINAR MAHALLESİ
POLİGON
152
YAPILAN HİZMETLER
Giriş kapısı ve aydınlatma direği boyandı
Lamba, pano ve klima bağlantıları yapıldı, arızalar giderildi
Duvar üzeri ferforje korkuluk ve giriş kapısı boyand
Aydınlatma direğine hat çekildi.
Hidrafora hat çekildi
Raylı kapı yapıldı,boyandı
Tabela takıldı
Ferforje pencere muhafazası yapıldı, boyandı
Tabela takıldı
Klima hattı çekildi
Sundurma yapıldı
Merdiven ve duvar üzeri ferforje korkuluk yapıldı
Pencere muhafazaları yapıldı
Tüm metal aksamların boya işlemleri yapıldı
Elektrik panosu kafesi, elektrik direği, pano, kofra ve sayaç takıldı
Yeraltı kablosu döşendi
Projektörler değiştirildi
Aydınlatma direğine enerji verildi
Bayrak direği imalat ve montajı yapıldı
Ters U demir montajı yapıldı,boyandı
Tuvalet kapısı onarıldı, boyandı
Tesisat çekildi, armatür montajı yapıldı
SUNULAN HİZMETLER
Okullarda, mahallelerde, etkinliklerde, kamu ve diğer kurumlarda yer altı güç kablo, havai hat kablo ve iç tesisat kablosu olarak toplam 39,792 mt kablo kurulumu gerçekleştirildi.
Aynı zamanda 1086 adet aydınlatma (projektör, sokak lambaları, led ışıkları), 116 adet kumanda panoları kurulumu, 56 adet jeneratör tedarik-kurulumu ve 739 adet muhtelif
elektrik servis hizmet verildi.
ELEKTRİK SERVİS HİZMETLERİ
ADET
METRE
JENERATÖR TEDARİK ve KURULUMLARI
56
KUMANDA PANOLARI KURULUMU
116
AYDINLATMA (PROJEKTÖR, SOKAK LAMBALARI, LED IŞIKLARI)
1086
MUHTELİF ELEKTRİK SERVİS HİZMETİ
739
İÇ TESİSAT KABLOSU KURULUMU30,252
HAVAİ HAT KABLOSU KURULUMU2,960
YER ALTI KABLOSU KURULUMU6,580
TOPLAM
199739,792
İLÇE GENELİNDE SAĞLANAN ELEKTRİK SERVİS HİZMETLERİ
Aydınlatma (Projektör, Sokak Lambaları, Led Işıkları)
Jeneratör Tedarik ve Kurulumları
37 %
54 %
6%
Kumanda Panoları Kurulumu
Muhtelif Elektrik Servis Hizmeti
3%
İLÇE GENELİNDE SAĞLANAN ELEKTRİK SERVİS HİZMETLERİ
30,252
Yer Altı Kablosu Kurulumu
METRE
6,580
İç Tesisat Kablosu Kurulumu
2,960
Havai Hat Kablosu Kurulumu
Havai Hat Kablosu
Kurulumu
İç Tesisat Kablosu
Kurulumu
Yer Altı Kablosu
Kurulumu
2015
153
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
BELEDİYE KURUM ÖDEMELERİ
BEDAŞ
936.991,44 TL
İGDAŞ
463.234,41 TL
İSKİ
130.230,59 TL
KİRALIK DEVRE
43.659,60 TL
TTNET
44.387,15 TL
TÜRK TELEKOM
150.240,37 TL
TURKCELL
121.276,03 TL
TOPLAM
1.890.019,59 TL
MUHTARLIKLARA YAPILAN ÖDEMELER
BEDAŞ
15.718,20 TL
İGDAŞ
10.801,73 TL
TTNET
26.456,61 TL
TELEKOM
20.739,35 TL
TOPLAM
73.715,89 TL
BELEDİYENİN
BEDAŞ, İGDAŞ, İSKİ, KİRALIK DEVRE, TTNET, TÜRK TELEKOM, TURKCELL ÖDEMELERİ
MUHTARLIKLARA YAPILAN
BEDAŞ, İGDAŞ, TTNET, TELEKOM ÖDEMELERİ
936.991,44 TL
26.456,61 TL
463.234,41 TL
150.240,37 TL
121.276,03 TL
130.230,59 TL
20.739,35 TL
15.718,2 TL
10.801,73 TL
44.387,15 TL
43.659,6 TL
Bedaş
154
İgdaş
İski
Kiralık
Devre
TTNET
Türk Türkcell
Telekom
Bedaş
İgdaş
TTNET
Telekom
SUNULAN HİZMETLER
ÖZEL GÜVENLİK BİRİMİ FAALİYETLERİ
Sarıyer Belediyesi bünyesinde istihdam edilen 101 güvenlik personeli yıl boyunca hizmet binalarının 24 saat korumasını gerçekleştirdi.
2015
155
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
CENAZE YEMEĞİ
Vefat eden 868 yurttaşın cenazesinde, çay standı, çadır, masa, sandalye hizmeti verilerek, cenaze yemeği hizmeti sunuldu.
SEMT EVLERİ
Hizmetlerin mahalle bazında yaygınlaşması ve mahalle sorunlarının yerinde tespiti amacıyla kullanılan
semt evlerinde; sağlık seminerleri, yabancı dil kursları, tüketici bilinçlendirme toplantıları, doğum günü gibi
etkinliklerin yapıldığı gibi, vergi ödeme hizmeti ile de hizmet halkın ayağına götürülmektedir. Ayrıca kadınlar
için el sanatları geliştirme kursları, müzik kursları ve el emeği ürünlerini atölyelerde yaparak sergileme olanağı
yaratılmaktadır.
156
NO
SEMT EVLERİ
1
Bahçeköy Semt Evi
2
Kazım Karabekir Semt Evi
3
Kireçburnu Semt Evi
4
Rumelikavağı Semt Evi
5
Ptt Semt Evi Semt Evi
6
Hisarüstü Semt Evi
7
Poligon Semt Evi
SUNULAN HİZMETLER
FAALİYET ADI
FAALİYET SAYISI
KATILIM SAYISI
Kına
62
16140
Nişan
39
4410
Kulüp Toplantısı
4
76
Doğum Günü
25
1185
Hayır Yemeği
10
1190
Üniversite Toplantısı
1
50
Tohum Terapisi
20
300
Belediye Öğrenci Toplantısı
3
60
Yoga
14
140
Kadın Koordinasyon Toplantısı
1
10
Kooperatif Toplantıları
6
750
Ders (İlk ve Orta İlköğretim)
12
180
Çocuk Gösterisi
2
100
Türk Sanat Müziği
20
300
Sünnet
25
2575
Dernek Toplantısı
7
310
Asker Eğlencesi
2
80
253
27856
TOPLAM
2015
157
158
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
YAŞAM EVLERİ
Sosyal olanakları kısıtlı, yaşlı ve emekli vatandaşlara hizmet vermek, sosyal ve kültürel paylaşımlarının sağlanması amacıyla 5 yaşamevi hizmet vermektedir.
YAŞAM EVLERİNDE VERİLEN HİZMETLER
FAALİYET ADI
FAALİYET SAYISI
KATILIM SAYISI
Kına
54
8110
1
Bağlar Yaşam evi
Nişan
28
4030
2
2 Temmuz Yaşam evi
Düğün
4
820
3
Cumhuriyet Yaşam evi
Doğum Günü
120
7510
4
Darüşşafaka Yaşam evi
Hayır Yemeği
30
4780
5
Şifasuyu Yaşam evi
Sünnet Düğünü
13
1680
Asker Etkinliği
1
40
Kahvaltı
8
345
Sağlık Taraması
1
40
Dış İlişkiler Toplantısı
1
7
Uyuşturucu ile
Mücadele Toplantısı
4
300
Mahalle Toplantısı
23
720
Toplam
287
28382
NO YAŞAM EVLERİ
SUNULAN HİZMETLER
SOSYAL TESİSLER
Sarıyer Belediyesi Kilyos sosyal Tesisleri’nde kardeş belediyelerden ve Anadolu’dan gelen öğrenciler, ilçedeki başarılı öğrenciler, sporcu ve engelliler, ilçede düzenlenen sosyal
amaçlı etkinlikler ve uluslararası konferans ile seminer gibi etkinliklerde görev alan kişiler misafir edilmiştir. Tesislerde yıl boyunca 2492 kişi konaklamıştır.
SOSYAL TESİSLERDE AYLARA GÖRE KONAKLAMA
500
456
450
406
400
350
366
358
300
250
241
200
150
100
167
165
124
95
86
50
0
0
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
28
Aralık
Konaklama
2015
159
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
CENAZE HİZMETLERİ
Hastane dışı, adli olmayan tüm vefatlarda, “ölüm belgesi” Sarıyer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Mesai dışı cenaze hizmeti amacıyla
Büyükdere’’de bulunan Sağlık İşleri Müdürlük binasında ambulans sürücüsü tarafından gece 23:00’e dek nöbet tutulmakta, başvuru halinde hekim ile vefat yerine
gidilerek “ölüm muayenesi” gerçekleştirilerek defin işlemi ve cenaze yol izni ile nüfustan düşüm belgesi anlamına gelen ölüm belgesi düzenlenmektedir. Yeni
gerçekleşen ölümler haricinde, daha önce vefat etmiş olup; kimsesiz ya da kayıp olarak defnedildikten sonra yakınları tarafından bulunarak farklı bir yere defnedilmek
istenen veya yakınları ya da yetkili makamlarca inceleme, mezar yeri değişimi isteği olan cenazelerin “nakl-i kabir” (mezar açma ve nakli) işlemleri için hekimler,
ilçe sınırları içerisindeki mezarlıklarda refakat ve mezardan çıkarılan cenazenin ilaçlanması ve korunması için hizmet vermektedir. Tüm bu hizmetler kamu hizmeti ve
toplum sağlığı çalışması olduğundan, hiçbir şekilde ücretlendirilmemektedir.
AYLIK İZLEM TABLOSU
CENAZE
HİZM.
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
MESAİ
İÇİ
VEFAT
32
16
25
19
17
17
28
22
15
20
24
22
257
MESAİ
DIŞI
VEFAT
20
19
22
23
20
17
15
20
20
17
9
14
216
KABİR
NAKLİ
1
0
1
0
1
3
6
1
2
0
0
3
18
TOPLAM
53
35
48
42
38
37
49
43
37
37
33
39
491
ARALIK TOPLAM
Yıl boyunca mesai içi ve mesai dışında defin belgesi verilen toplam 473 vefat olayında mesai dışı hizmet oranı yüzde 45,6 olarak gerçekleşmiştir. Vefat hizmetlerinin
yaklaşık yarısı mesai saatleri dışında verilmiştir.
160
SUNULAN HİZMETLER
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Ayazağa Halk Sağlığı Birimi’nde hayata geçirilen Ağız ve Diş Sağlığı Ünitesi, 2(iki) Diş Hekimi ve 1(bir) Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri ile hizmet
vermektedir.
AYLIK İZLEM TABLOSU
DİŞ SAĞLIĞI
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ
AGUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
GÜVENCELİ
-
-
-
-
43
299
259
311
267
273
343
333
2.128
GÜVENCESİZ
-
-
-
-
2
11
14
23
12
4
3
17
86
TOPLAM
-
-
-
-
45
310
273
334
279
277
346
350
2.214
GÜVENCESİZ %
-
-
-
-
4,4
3,5
5,1
6,9
4,3
1,4
0,9
4,9
3,9
Yıl içerisinde 2.214 hastaya ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmiştir. Hastaların yüzde 86’sı güvencesiz olup, güvencesiz hasta hizmet oranı yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.
TEKNİK DAĞILIM TABLOSU
DİŞ SAĞLIĞI
MÜDAHALE
CİNSİYET DAĞILIM TABLOSU
SAYI
DİŞ
SAĞLIĞI
0-12 YAŞ
13-18
YAŞ
19-49
YAŞ
50-65
YAŞ
65 YAŞ
ÜSTÜ
TOPLAM
%
KADIN
237
83
706
145
24
1.195
54,0
46,0
Noninvaziv
Muayene
(Girişimsel olmayan)
Flor uygulaması
1.239
İnvaziv
(Girişimsel)
Diş çekimi
534
ERKEK
215
92
555
126
31
1.019
Diş dolgu
126
TOPLAM
452
175
1261
271
55
2.214
Sutur / Dikiş
3
Genel
İçinde %
20,4
7,9
57,0
12,2
2,5
TOPLAM
312
2.214
MAHALLE DAĞILIM TABLOSU
POLİKLİNİK HİZMETİ
TOPLAMI: 2.214
• Bahçeköy, tüm mahalleleri ile tek bölge olarak ele alınmıştır.
• İlçe dışı olarak kastedilen, Sarıyer sınırları dışında ikamet eden personel, evsiz/kimsesiz vatandaşlar ve misafir olarak hizmet alan
vatandaşlar
2015
161
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
POLİKLİNİK HİZMETLERİ
Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Büyükdere’ ve Ayazağa Halk Sağlığı Birimlerinde verilen poliklinik hizmetleri, muayene esasına dayanmakla birlikte laboratuar ve röntgen
tetkikleri ile desteklenmektedir.
AYLIK İZLEM TABLOSU
POLİKLİNİK
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
GÜVENCELİ
707
855
947
971
1192
2.476
959
922
904
1283
1268
1438
13.922
GÜVENCESİZ
135
102
111
160
113
101
118
115
75
113
134
132
1.409
TOPLAM
842
957
1058
1131
1305
2.577
1077
1037
979
1396
1402
1570
15.331
GÜVENCESİZ %
16,0
10,7
10,5
14,1
8,7
3,9
11,0
11,1
7,7
8,1
9,6
8,4
9,2
Yıl içerisinde 15.331 hastaya muayene hizmeti verilmiştir. Hastaların 1.409’u güvencesiz olup, güvencesiz hasta hizmet oranımız yüzde 9,2 olarak gerçekleşmiştir.
CİNSİYET DAĞILIM TABLOSU
POLİKLİNİK
0-12 YAŞ
13-18 YAŞ
19-49 YAŞ
50-65 YAŞ
65 YAŞ ÜSTÜ
TOPLAM
%
KADIN
1113
763
3.685
1274
638
7.473
48,7
ERKEK
1108
881
3.699
1.651
519
7.858
51,3
TOPLAM
2.221
1.644
7.384
2.925
1157
15.331
14,5
10,7
48,2
19,1
7,5
Genel İçinde %
Hastaların yüzde 25,2’si 18 yaş altı genç ve çocuklar; yüzde 7,5’i ise 65 yaş üstü yaşlılardır. Kadın hasta oranı yüzde 48,7’dir.
MAHALLE DAĞILIM TABLOSU
MAHALLE/KÖY
Sayı
1
AYAZAĞA
3.488
2
BAHÇEKÖY
3
BALTALİMANI
4
BÜYÜKDERE
5
CUMHURİYET
6
ÇAYIRBAŞI
7
DARÜŞŞAFAKA
8
DEMİRCİKÖY
9
DERBENT
141
10 EMİRGAN
88
450
94
1.579
MAHALLE/KÖY
Sayı
MAHALLE/KÖY
Sayı
MAHALLE/KÖY
11 F.S.M.
139
22 MADEN
199
32 TARABYA
12 FERAHEVLER
256
23 MASLAK
204
33 USKUMRUKÖY
2
24 MERKEZ
1.871
13 GARİPÇE
34 YENİKÖY
14 GÜMÜŞDERE
21
25 PINAR
341
15 HUZUR
24
26 POLİGON
981
16 İSTİNYE
383
27 PTT EVLERİ
193
37 İLÇE DIŞINDAN İKAMET
17 KAZIM KARABEKİR
336
28 REŞİTPAŞA
273
-
29
7
18 KİLYOS
224
28
217
314
35 YENİMAHALLE
27
88
36 ZEKERİYAKÖY
147
37
29 R.FENERİ
20
19 KİREÇBURNU
106
30 R.HİSARI
98
20 KOCATAŞ
336
31 R.KAVAĞI
58
-
2.525
-
POLİKLİNİK TOPLAM
15.331
• Bahçeköy, tüm mahalleleri ile tek bölge olarak ele alınmıştır.
• İlçe dışı olarak kastedilen, Sarıyer sınırları dışında ikamet eden personel, evsiz/kimsesiz vatandaşlar ve misafir olarak hizmet alan vatandaşlar
162
Sayı
SUNULAN HİZMETLER
KÜÇÜK MÜDAHALE HİZMETLERİ
Poliklinik hizmetlerinin bir parçası olarak; hekim gözetiminde sağlık personeli tarafından rutin ya da acil olarak sunulan tıbbi hizmetlerdir.
AYLIK İZLEM TABLOSU
K.MÜDAHALE
OCAK
ŞUBAT
MART
154
206
265
TOPLAM
NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ
232
333
384
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
310
293
335
372
319
3.473
270
TEKNİK DAĞILIM TABLOSU
CİNSİYET DAĞILIM TABLOSU
K.MÜDAHALE
0-12
YAŞ
13-18
YAŞ
19-49
YAŞ
50-65
YAŞ
65 YAŞ
ÜSTÜ
TOPLAM
74
135
997
345
168
1.719
49,5
64
80
878
537
195
1.754
50,5
KADIN
ERKEK
TOPLAM
138
215
1.875
882
363
Genel İçinde
%
4,0
6,2
54,0
25,4
10,5
%
3.473
KÜÇÜK MÜDAHALE
MÜDAHALE
EKG çekimi
Noninvaziv
(Girişimsel olmayan) Tansiyon takibi
İnvaziv
(Girişimsel)
SAYI
9
770
Enjeksiyon
1.723
Pansuman
687
Serum Uygulaması
253
Solunum-inhalasyon 31
TOPLAM
3.473
Sonuç: Hastalarn yüzde 10,2’si 18 yaş altı genç ve çocuklar; yüzde 10,5’i
ise 65 yaş üstü yaşlılardır. Kadın hasta oranı yüzde 49,5’tir.
MAHALLE DAĞILIM TABLOSU
MAHALLE/KÖY
Sayı
1
AYAZAĞA
1015
2
BAHÇEKÖY
3
MAHALLE/KÖY
Sayı
MAHALLE/KÖY
Sayı
MAHALLE/KÖY
Sayı
11 F.S.M.
14
21 KOCATAŞ
111
31 R.KAVAĞI
12
54
12 FERAHEVLER
17
22 MADEN
48
32 TARABYA
55
BALTALİMANI
11
13 GARİPÇE
0
23 MASLAK
14
33 USKUMRUKÖY
1
4
BÜYÜKDERE
585
14 GÜMÜŞDERE
0
24 MERKEZ
101
34 YENİKÖY
22
5
CUMHURİYET
35
15 HUZUR
0
25 PINAR
15
35 YENİMAHALLE
10
6
ÇAYIRBAŞI
298
16 İSTİNYE
46
26 POLİGON
19
36 ZEKERİYAKÖY
42
7
DARÜŞŞAFAKA
17 KAZIM KARABEKİR
88
27 PTT EVLERİ
46
37 İLÇE DIŞINDAN İKAMET
669
8
DEMİRCİKÖY
18 KİLYOS
5
28 REŞİTPAŞA
36
9
DERBENT
23
19 KİREÇBURNU
30
29 R.FENERİ
0
10 EMİRGAN
6
20 KISIRKAYA
5
30 R.HİSARI
25
14
1
KÜÇÜK MÜDAHALE
TOPLAM
3.473
• Bahçeköy, tüm mahalleleri ile tek bölge olarak ele alınmıştır.
• İlçe dışı olarak kastedilen, Sarıyer sınırları dışında ikamet eden personel, evsiz/kimsesiz vatandaşlar ve misafir olarak hizmet alan vatandaşlar
2015
163
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
AMBULANS HİZMETLERİ
Acil durumlar haricinde, bölgemizde ikamet eden yatalak, düşkün ya da (bir hastalık, kaza veya operasyon nedeniyle) oturamayacak durumda olan hastaların, hastane
vb. sağlık kuruluşları ile meskenleri arasındaki nakil hizmetleri “Hasta Nakli Ambulansları” ile gerçekleştirmektedir. Ambulans servisimize katılan üçüncü araç ile birlikte
hizmet taleplerinin karşılanmasındaki sorunlar nispeten giderilmeye çalışılmaktadır. Ambulanslar hasta nakilleri haricinde ayrıca; taramalar, evde müdahaleler, vefat
halinde hekimin ölüm muayenesine ulaşımı, sosyal organizasyon sağlık tedbirleri ile spor karşılaşmalarında hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığı Özel Ambulans Servisleri
Yönetmeliği’ne göre; hasta nakil ambulanslarının acil hastaya müdahale ve taşıması yasaktır. Bunu kontrol etmek için bu tür ambulanslar üzerinde, 112 Acil ve Büyükşehir
Hızır Ambulansları gibi kırmızı değil mavi şerit bulunmaktadır.
AYLIK İZLEM TABLOSU
AMBULANS
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
HASTA SAYI
180
151
209
190
177
199
178
166
156
196
195
192
2.189
DIŞ GÖREV
15
24
35
23
33
31
18
8
17
28
28
29
289
TOPLAM
195
175
244
213
210
230
196
174
173
224
223
221
2.478
Yıl içerisinde üç hasta nakil ambulansı ile toplam 2.189 hastaya nakil hizmeti verildi. Ayrıca toplam 289 dış görevi yerine getirildi. Haziran-Temmuz döneminde Ramazan
Etkinlikleri nedeniyle etkinlik alanındaki sağlık tedbirleri alındı.
• Dış görev ile kastedilen; taramalar, evde müdahaleler, cenaze ölüm muayenesi, sosyal organizasyon ve spor karşılaşmaları sağlık tedbirleridir.
CİNSİYET DAĞILIM TABLOSU
AMBULANS
0-12 YAŞ
13-18 YAŞ
19-49 YAŞ
50-65 YAŞ
65 YAŞ ÜSTÜ
TOPLAM
%
KADIN
12
12
110
190
578
902
41,2
ERKEK
8
22
201
352
704
1.287
58,8
TOPLAM
20
34
311
542
1.282
2.189
0,9
1,6
14,2
24,8
58,6
Genel İçinde %
Hastaların yüzde 2,7’si 18 yaş altı genç ve çocuklar; yüzde 58,6’sı ise 65 yaş üstü yaşlılardır. Kadın hasta oranı yüzde 41,2’dir.
164
SUNULAN HİZMETLER
MAHALLE DAĞILIM TABLOSU
MAHALLE/KÖY
1
AYAZAĞA
2
BAHÇEKÖY
3
Sayı
100
MAHALLE/KÖY
Sayı
MAHALLE/KÖY
Sayı
MAHALLE/KÖY
Sayı
11 F.S.M.
76
21 KOCATAŞ
37
31 R.KAVAĞI
18
47
12 FERAHEVLER
60
22 MADEN
40
32 TARABYA
67
BALTALİMANI
18
13 GARİPÇE
1
23 MASLAK
31
33 USKUMRUKÖY
9
4
BÜYÜKDERE
81
14 GÜMÜŞDERE
3
24 MERKEZ
395
34 YENİKÖY
50
5
CUMHURİYET
103
15 HUZUR
6
25 PINAR
22
35 YENİMAHALLE
0
6
ÇAYIRBAŞI
97
16 İSTİNYE
74
26 POLİGON
19
36 ZEKERİYAKÖY
68
7
DARÜŞŞAFAKA
11
17 KAZIM KARABEKİR
101
27 PTT EVLERİ
22
37 İLÇE DIŞINDAN İKAMET
59
8
DEMİRCİKÖY
18 KİLYOS
4
28 REŞİTPAŞA
111
9
DERBENT
293
19 KİREÇBURNU
99
29 R.FENERİ
9
10 EMİRGAN
14
20 KISIRKAYA
0
30 R.HİSARI
43
1
KÜÇÜK MÜDAHALE
TOPLAM
3.473
• Bahçeköy, tüm mahalleleri ile tek bölge olarak ele alınmıştır.
• İlçe dışı olarak kastedilen, Sarıyer sınırları dışında ikamet eden personel, evsiz/kimsesiz vatandaşlar ve misafir olarak hizmet alan vatandaşlar
AYLIK İZLEM TABLOSU
AMBULANS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOPLAM
GD 4302
27.541
45.898
38.124
28.853
29.356
30.022
199.794
FH 5031
17.982
41.914
31.488
28.459
36.461
26.575
182.879
UR 4977
-
436
27.060
41.467
32.522
29.468
130.953
TOPLAM
45.523
88.248
96.672
98.779
98.339
86.065
513.626
Ambulans servisi araçları, hizmete başladıkları tarihten 2015 yıl sonuna kadar; toplam 513.626 km yol yaparak hizmet sunmuştur.
2015
165
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
PORTÖR HİZMETLERİ
Gıda işyerleri ve sıhhi müessese çalışanlarında bulaşıcı hastalıkların saptanması, hastalığın tedavi edilmesi ya da yayılmadan durdurulması amacı ile yapılan tüm
tıbbi işlemler “Portör Muayenesi” başlığı altında ele alınır. Esnafların işlerini engellememek için toplu-kurumsal başvurulara randevulu olarak işyerini ziyaret ile cevap
verilerek, hizmet vatandaşın ayağına götürülmüştür. Modern donanımlı “mobil sağlık aracı”nda akciğer filmleri çekilerek tetkikleri çalışılmaktadır. Büyükdere Sağlık
İşleri Müdürlük binasındaki radyoloji ünitesinde filmleri basılmakta, tetkikleri sonuçlandırılarak tüm resmi denetlemelerde ibrazı istenecek olan “portör muayene raporu”
düzenlenmektedir. Hizmet, başvuranların çalıştıkları iş koluna uygunlukları, iş mekânı gibi toplu kullanılan, üretim yapılan ve hizmet verilen ortamlarda diğer insanlara
bulaşması mümkün bir hastalık risklerinin belirlenmesi esasına uygun olarak sunulmaktadır. Hastalık taşıyıcısı ya da halen hasta olan kişi, tedavisi planlanarak tekrar
tetkike çağırılmakta veya ileri tetkik ve tedavisi için bir üst basamak sağlık kuruluşunda ilgili uzmanlık dalına yönlendirilmektedir. Tedavi tamamlanarak kendisi ve/veya
çevresi için riskleri ortadan kalkan kişiye sağlık raporu düzenlenebilmektedir. Ancak tedavisi sağlanamayacak olup bu risklere sahip bireyin bu iş kolunda çalışması
toplum sağlığı açısından engellenmektedir.
AYLIK İZLEM TABLOSU
PORTÖR
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
KİŞİ SAYISI
70
42
39
44
49
47
53
55
45
55
33
67
599
TETKİK SAYISI
350
210
195
220
245
235
265
281
225
265
165
335
2.991
TOPLAM
195
175
244
213
210
230
196
174
173
224
223
221
2.478
Sonuç
: 2015 yılında toplam 599 kişiye 2.991 adet tetkik ile portör muayenesi hizmeti verilmiştir.
FAALİYET YILLARI ANALİZ TABLOSU
PORTÖR
2011
2012
2013
2014
2015
TOPLAM
KİŞİ SAYISI
1.306
1.042
1.220
1.016
599
5.183
TETKİK SAYISI
6.564
5.244
6.100
5.080
2.991
25.979
Yıl içerisinde Hizmetin başladığı 2011 yılından 2015 yıl sonuna kadar; toplam 5.183 kişiye 25.979 adet tetkik ile portör muayenesi hizmeti verilmiştir.
166
SUNULAN HİZMETLER
LABORATUAR HİZMETLERİ
Belediye hizmet polikliniklerde muayene olan ya da bir sağlık kuruluşu hekimince yönlendirilerek tetkikleri belirlenen hastaların kan sayımı, kan biyokimyası (şeker, kolesterol,
karaciğer, safra kesesi ve böbrek testleri), serolojik (romatizmal vd.) tetkikleri ve idrar tetkikleri, rutin veya acil şekilde, ücretsiz olarak yapılmaktadır. Laboratuar tetkikleri uzman
hekim denetiminde yapılmaktadır.
AYLIK LABORATUAR HİZMETLERİ TABLOSU
LABORATUAR
OCAK ŞUBAT MART
KİŞİ
NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
318
436
377
580
550
1.485
589
605
478
538
730
760
7.446
TETKİK
3.178
4.322
3.898
6.676
3.939
6.367
4.855
5.348
3.815
4.309
4.967
5.606
57.280
ORT.TETKİK/KİŞİ
10,0
9,9
10,3
11,5
7,2
4,3
8,2
8,8
8,0
8,0
6,8
7,4
7,7
2015 yılında toplam 7.446 kişiye laboratuar hizmeti sunularak 57.280 tetkik çalışılmıştır. 2015 yılı genelinde kişi başına düşen tetkik ortalaması 7,7 olarak gerçekleşmiştir.
CİNSİYET DAĞILIM TABLOSU
LABORATUAR
0-12 YAŞ
13-18 YAŞ
19-49 YAŞ
50-65 YAŞ
65 YAŞ ÜSTÜ
TOPLAM
%
KADIN
320
776
2.098
447
163
3.804
51,1
ERKEK
320
727
2.027
403
165
3.642
48,9
TOPLAM
640
1.503
4.125
851
327
7.446
Genel İçinde %
8,6
20,2
55,4
11,4
4,4
Hastaların yüzde 28,8’i 18 yaş altı genç ve çocuklar; yüzde 4,4’ü ise 65 yaş üstü yaşlılardır. Kadın hasta oranı yüzde 51,1’dir.
LABORATUAR HİZMET DAĞILIM TABLOSU
LABORATUAR
KİŞİ
TETKİK
RUTİN VE
ACİL
PORTÖR
EVLİLİK
SPOR
EĞİTİM
İSTKA
TOPLAM
3.731
599
1.665
1.398
15
38
7.446
34.842
3.001
14.988
4.085
60
304
57.280
MAHALLE DAĞILIM TABLOSU
MAHALLE/KÖY
Sayı
1
AYAZAĞA
1.509
11
MAHALLE/KÖY
F.S.M.
Sayı
156
21
MAHALLE/KÖY
KOCATAŞ
Sayı
244
31
R.KAVAĞI
14
2
BAHÇEKÖY
70
12
FERAHEVLER
154
22
MADEN
270
32
TARABYA
42
3
BALTALİMANI
102
13
GARİPÇE
3
23
MASLAK
383
33
USKUMRUKÖY
4
BÜYÜKDERE
517
14
GÜMÜŞDERE
5
24
MERKEZ
673
34
YENİKÖY
32
5
CUMHURİYET
204
15
HUZUR
247
25
PINAR
211
35
YENİMAHALLE
36
6
ÇAYIRBAŞI
458
16
İSTİNYE
173
26
POLİGON
160
36
ZEKERİYAKÖY
7
DARÜŞŞAFAKA
165
17
KAZIM KARABEKİR
207
27
PTT EVLERİ
183
37
İLÇE DIŞINDAN İKAMET
8
DEMİRCİKÖY
22
18
KİLYOS
30
28
REŞİTPAŞA
170
9
DERBENT
135
19
KİREÇBURNU
118
29
R.FENERİ
10
EMİRGAN
42
20
KISIRKAYA
6
30
R.HİSARI
56
136
MAHALLE/KÖY
Sayı
6
54
453
LABORATUAR TOPLAM
3.473
• Bahçeköy, tüm mahalleleri ile tek bölge olarak ele alınmıştır.
• İlçe dışı olarak kastedilen, Sarıyer sınırları dışında ikamet eden personel, evsiz/kimsesiz vatandaşlar ve misafir olarak hizmet alan vatandaşlar
2015
167
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
SAĞLIK RAPORLAMA HİZMETLERİ
Portör Muayenesi Hizmeti için istihdam edilen uzman hekimlerin idaresinde yapılan laboratuar ve röntgen tetkikleri sayesinde 01.06.2011 tarihinden itibaren sağlık raporu
başvuruları daha geniş şekilde karşılanmaya başlanmıştır. Bu hizmet başlığı altında; esnaf portör raporları, evlilik sağlık raporları, yüzme, futbol, fitness vb spor sağlık
raporları, okul, kreş-ana sınıfı vb. eğitim-öğrenim sağlık raporları bulunmaktadır. Sarıyer Kaymakamlığı’nın “Kadın İstihdamı” başlıklı İstanbul Kalkınma Ajansı projesi
olan “Şefkatli Eller İş Başında Projesi” kapsamında, yaşlı ve hasta bakımı eğitimine alınacak kursiyerlerin sağlık muayene ve tetkikleri de bu kapsamda ele alınmıştır.
27.02.2015 tarih ve 490-585 sayılı Sarıyer Kaymakamlığı emrine istinaden 09.03.2015 tarih ve 4512718-119 sayılı Başkanlık Makamı onayı ile bu proje hizmetleri ücretsiz
verilmiş olup 2016 yılında da devam edilecektir. Hizmet, başvuranların amaçladıkları sosyal, mesleki ya da sportif aktiviteleri tıbben yapmaya uygunlukları, sınıf, salon ve
havuz gibi toplu kullanılan ortamlarda diğer insanlara bulaşması mümkün bir hastalıkla ilişkilerinin belirlenmesi esasına uygun olarak sunulmaktadır. Hastalık taşıyıcısı
ya da halen hasta olan kişi, tedavisi planlanarak tekrar tetkike çağırılmakta veya ileri tetkik ve tedavisi için bir üst basamak sağlık kuruluşunda ilgili uzmanlık dalına
yönlendirilmektedir. Tedavi tamamlanarak kendisi ve/veya çevresi için riskleri ortadan kalkan kişiye sağlık raporu düzenlenebilmektedir. Ancak tedavisi sağlanamayacak
olup bu risklere sahip bireye, başvurusuna ilişkin sağlık raporu verilmemektedir.
AYLIK İZLEM TABLOSU
RAPORLAMA
PORTÖR
EVLİLİK
SPOR ve
EĞİTİM
İSTKA
GRAFİ
TOPLAM
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
Kişi
70
42
39
44
49
47
53
55
45
55
33
67
599
Tetkik
350
210
195
220
245
235
265
281
225
265
165
335
2.991
Kişi
108
152
137
170
151
159
135
151
104
108
110
180
1.665
Tetkik
972
1.368
1.236
1.530
1.359
1.431
1.215
1.359
936
972
990
1.620
14.988
Kişi
6
5
0
0
102
1.034
32
37
26
49
60
62
1.413
Tetkik
18
15
0
0
306
3.023
96
111
78
147
180
171
4.145
Kişi
-
-
-
-
-
-
-
11
18
3
4
2
38
Tetkik
-
-
-
-
-
-
-
88
144
24
32
16
304
Kişi
196
218
197
238
274
320
300
265
200
317
329
411
3.265
Kişi
380
417
373
452
576
1560
520
519
393
532
536
722
6.980
Tetkik
1.358
1.617
1.452
1.774
1.984
4.803
1.688
1.887
1.416
1.559
1.549
2.304
23.391
Sonuç: 2015 yılı içerisinde; toplam 6.980 vatandaşımız raporlama hizmetinden faydalanmıştır. Bu hizmet sırasında vatandaşlarımıza 23.391 adet tetkik yapılmıştır.
• Sarıyer Kaymakamlığı “Şefkatli Eller İş Başında” İSTKA Projesi kapsamında 2015 yılında 38 kişiye 304 adet tetkik yapılarak raporlandırılmıştır.
168
SUNULAN HİZMETLER
EVLİLİK HİZMETLERİ
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 133.maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 123. ile 124.maddeleri ve Evlendirme Yönetmeliği’nin 14. ve 15. maddelerinde belirtildiği
üzere evlendirmeye engel olacak hastalıklar açısından yapılması zorunlu tetkiklerle ilgili laboratuvar, muayene ve tıbbi danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 18 yaş üzeri ve
eşlerden en az birinin bölgemizde ikamet etmesi şartı ile; T.C. ya da başka ülke vatandaşı tüm İlçemiz sakinlerine hizmet sunulabilmektedir. Portör Muayenesi Hizmeti için
istihdam edilen uzman hekimlerin idaresinde yapılan laboratuar ve röntgen tetkikleri sayesinde 01.06.2011 tarihinden itibaren evlilik sağlık hizmeti başvuruları karşılanmaya
başlanmıştır. Hizmet, evlilik akdi ile toplumda yer edinecek bireylerin kendisi, müstakbel eşi, muhtemel çocuklarını ve toplum için riskli bir hastalıkla olan ilişkisini ortaya çıkarma
esasına dayanır. Bulaşıcı hastalık taşıyan ya da bizzat yaşayan kişi, çoğunlukla tedavisinin bir üst sağlık kurumunda planlanması amacı ile ilgili uzmanlık dalına yönlendirilmektedir.
Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince tespit edilen hastalıkların Sağlık Bakanlığı’na ihbarı ve takibi söz konusudur. Aslında Türk Medeni Kanunu, hastalığın tedavisi mümkün
olmasa dahi, eşlerin birbirlerinin hastalıklarından haberdar olarak kabul etmeleri halinde özel bir izinle evliliğe müsaade etmektedir. Müdürlüğümüz bu tür durumlarda hasta ya
da taşıyıcı olmayan eşin nasıl hastalık risklerinden korunacağı konusunda bilgi ve yönlendirme hizmetleri sunmaktadır. Tüm tetkik ve hizmetler için “Kamu Hizmeti” mantığı ile ve
Belediyemiz Meclisi Ücret Komisyonu tarafından onaylandığı üzere; 2015 yılında kişi başına sadece 40,00 (Kırk) TL. ücret alınmıştır. Evlilik başvurusunda bulunan çiftlerin takip
eden işlemleri için Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden alacakları sağlık raporunu ikamet ettikleri ilçe belediyesi evlendirme şefliğine iletmeleri gerekmektedir.
EVLİLİK HİZMETLERİ TABLOSU
EVLİLİK
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ
KİŞİ SAYISI
108
152
137
170
151
159
TETKİK SAYISI
972
1.368
1.236
1.530
1.359
1.431
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
135
151
104
108
110
180
1.665
1.215
1.359
936
972
990
1.620
14.988
2015 yılında toplam 1.665 kişiye 14.988 adet tetkik ile evlilik sağlık raporu düzenlenmiştir.
FAALİYET YILLARI ANALİZ TABLOSU
EVLİLİK
KİŞİ SAYISI
TETKİK SAYISI
2011
2012
2013
2014
2015
TOPLAM
202
1.150
1.049
430
1.665
4.496
1.616
9.200
8.392
3.024
14.988
37.220
Hizmetin başladığı 2011 yılından 2015 yıl sonuna kadar; toplam 4. bin 496 kişiye 37 bin 220 adet tetkik ile evlilik sağlık raporu düzenlenmiştir.
2015
169
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
RADYOLOJİ HİZMETLERİ
Bu hizmet kapsamında, rutin veya acil şekilde Sağlık İşleri polikliniklerinde muayene olan ya da bir sağlık kuruluşu hekimince yönlendirilerek tetkikleri belirlenen
hastalarımızın, direkt röntgen grafileri radyoloji ünitemizde çekilerek otomatik banyosu yapılır ve kurutulmasını takiben teslim edilir. Ancak 70 mA gücündeki röntgen
cihazımız, özellikle akciğer grafisi, basit uzuv grafileri gibi basit ve standart görüntülemelere yetebilmektedir. Radyoloji tetkiklerimiz uzman hekim denetimindedir.
AYLIK ÇEKİLEN RÖNTGEN TABLOSU
GRAFİ
OCAK
ŞUBAT MART
NİSAN
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK TOPLAM
Poliklinik
18
24
21
24
74
114
112
48
33
151
182
162
963
Portör
70
42
39
44
49
47
53
55
45
55
33
67
599
Evlilik
108
152
137
170
151
159
135
151
104
108
110
180
1.665
İSTKA
-
-
-
-
-
-
-
11
18
3
4
2
38
196
218
197
238
274
320
300
265
200
317
329
411
3.265
TOPLAM
Poliklinik kaynaklı rutin ya da acil 963 grafi çekimi haricindeki 599 portör muayenesi ve 1.665 evlilik sağlık raporu başvurusundaki akciğer filmi çekimleri de hesaba
katılırsa; 2015 yılında toplam 3.265 grafi çekilmiştir.
• Bu da aylık ortalama 272 film çekildiği anlamına gelir.
ÜCRETSİZ İLAÇ DESTEĞİ
Sağlık İşleri polikliniklerinde muayene olan ya da bir sağlık kuruluşu hekimince yönlendirilen, reçete ile ilaçları belirli, sosyal güvencesi olmayan ya da sosyo-ekonomik
düzeyi yetersiz hastaların ilaç ihtiyaçları, bağışlarla oluşturulmuş ilaç stoklarımızdan ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Sosyal bir proje olarak başlayan bu hizmet ile aslında,
evlerdeki ilaç sarfiyatının ekonomik bir değerlendirmesi ve sağlık kurumu mantığı içerisinde ihtiyaç sahiplerine tıbbi denetlemeden geçirilerek sunulması amaçlanmıştır.
AYLIK İZLEM TABLOSU
İLAÇ
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
KİŞİ
139
109
110
156
107
90
82
104
91
144
161
146
1.441
İLAÇ
402
261
288
457
294
222
189
144
105
232
195
237
3.026
2015 yılında 1.441 hastaya ilaç desteği sağlanmıştır. Toplam 3.026 kutu ilaç sağlanmıştır. İlaç destek verimi, kişi ya da her reçete başına 2,3 kutu ilaç olarak hesaplanmıştır.
CİNSİYET DAĞILIM TABLOSU
İLAÇ
0-12 YAŞ
13-18 YAŞ
19-49 YAŞ
50-65 YAŞ
65 YAŞ ÜSTÜ
TOPLAM
%
KADIN
46
28
285
179
153
699
48,5
ERKEK
43
25
274
277
131
742
51,5
TOPLAM
89
53
559
456
284
1.441
Genel İçinde %
6,2
3,7
38,8
31,6
19,7
2015 yılında hizmetten faydalanan 1.441 hastamızın; yüzde 48,5’i kadın, yüzde 51,5’i erkek hastadır. yüzde 9,9’u 18 yaş altı, yüzde 19,7’si 65 yaş üstü olmak üzere
toplam yüzde 29,6’sı dezavantajlı grupta yer almaktadır.
170
SUNULAN HİZMETLER
MAHALLE DAĞILIM TABLOSU
MAHALLE/KÖY
Sayı
118
MAHALLE/KÖY
1
AYAZAĞA
11 F.S.M.
2
BAHÇEKÖY
43
12 FERAHEVLER
3
BALTALİMANI
19
4
BÜYÜKDERE
303
5
CUMHURİYET
6
ÇAYIRBAŞI
7
DARÜŞŞAFAKA
8
9
Sayı
MAHALLE/KÖY
5
Sayı
MAHALLE/KÖY
Sayı
21 KOCATAŞ
39
31 R.KAVAĞI
2
21
22 MADEN
39
32 TARABYA
17
13 GARİPÇE
0
23 MASLAK
11
33 USKUMRUKÖY
14 GÜMÜŞDERE
0
24 MERKEZ
67
34 YENİKÖY
10
51
15 HUZUR
1
25 PINAR
0
35 YENİMAHALLE
29
387
16 İSTİNYE
21
26 POLİGON
2
36 ZEKERİYAKÖY
3
1
17 KAZIM KARABEKİR
48
27 PTT EVLERİ
12
DEMİRCİKÖY
0
18 KİLYOS
0
28 REŞİTPAŞA
20
DERBENT
8
19 KİREÇBURNU
7
29 R.FENERİ
2
10 EMİRGAN
0
20 KISIRKAYA
0
30 R.HİSARI
7
1
37 İLÇE DIŞINDAN İKAMET
147
ÜCRETSİZ İLAÇ
TOPLAM
3.473
• Bahçeköy, tüm mahalleleri ile tek bölge olarak ele alınmıştır.
• İlçe dışı olarak kastedilen, Sarıyer sınırları dışında ikamet eden personel, evsiz/kimsesiz vatandaşlar ve misafir olarak hizmet alan vatandaşlar
ÜCRETSIZ İLAÇ DESTEĞİ-PROJE DEĞERLENDİRME TABLOSU
İLAÇ
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOPLAM
KİŞİ
1.282
2.224
1.478
1.258
936
1.127
1.441
9.746
ADET
1.881
5.285
3.066
3.446
3.008
2.688
3.349
22.723
1,5
2,4
2,1
2,7
3,2
2,4
2,3
2,3
ORT.İLAÇ/KİŞİ
2009 yılından itibaren 2015 yılı sonuna dek; toplam 9.746 hastaya 22.723 kutu ilaç sağlanmıştır. Kişi başı ilaç ortalaması proje genelinde reçete başına 2,3 kutu olarak ortaya
çıkmıştır.
2015
171
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
PSİKOSOSYAL HİZMETLER
Sağlık İşleri Müdürlük polikliniğinde hekimlerce verilen psikolojik danışmanlık, psikiyatrik ilk basamak muayene ve tedavileri haricinde; iki farklı birimi ailelere ve bireylere
koruyucu, önleyici, geliştirici, rehberlik edici destek hizmeti sağlamaktadır. “Sarıyer Aile Danışma ve Eğitim Merkezi” SADEM ile, genel amaçlı hizmet verilirke, “Sarıyer
Psikolojik Danışma Merkezi” SAPDAM adlı birim de, T.C. Başbakanlığı’nın 13 Kasım 2014 tarih ve 29174 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı 2014/19 sayılı “Uyuşturucu
İle Mücadele” konulu genelgesi çerçevesinde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 15.04.2015 tarih ve 653 sayılı Başkanlık Makamı onayı ile kurularak faaliyete
geçirilmiştir. “Sarıyer Aile Danışma ve Eğitim Merkezi” SADEM, Cumhuriyet ve Büyükdere Mahallelerindeki iki merkezde; “Sarıyer Psikolojik Danışma Merkezi” SAPDAM
ise Ayazağa Halk Sağlığı Birimi’nde psikologlar ile gerekli destek hizmetlerini sunmaktadır.
“Aile Danışmanlığı”, “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi”, “Ergenlik Eğitimi”, “Bireysel Terapi”, “Grup Oturumları “ başlıkları altında sunulan psikolojik danışmanlık hizmetleri, bireysel
faydayı yüksek tutmak amacı ile ücretsiz ve randevulu olarak verilmekte olup hasta hakları ve mahremiyet kurallarına önemle uyulmaktadır. 2013 yılı içerisinde başlayan
“korunmaya muhtaç çocuk”lara verilen psikolojik destek hizmetleri, belediyemizi yetkilendiren çocuk mahkemelerinin “suça sürüklenen çocuk”ların ebeveynlerine
yönelik danışmanlık tedbir kararları çerçevesinde hizmetler halen verilmeye devam edilmektedir. Adli süreç haricinde, çocuklarımızın bu özel durumları nedeniyle bu tür
hizmetlerde azami bir gizlilik tedbiri uygulanmaktadır.
AYLIK SEANS SAYISI TABLOSU
PSİKOSOSY. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
SADEM
EKİM
KASIM
ARALIK TOPLAM
383
348
481
465
394
273
210
229
240
211
428
383
4.045
SAPDAM
-
-
-
-
57
54
33
39
125
121
176
154
759
TOPLAM
383
348
481
465
451
327
243
268
365
332
604
537
4.804
Toplam 4.804 seans danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bu hizmetin yüzde 84,2’lik kısmı SADEM’lerde, yüzde 15,8’i ise SAPDAM’da sunulmuştur.
CİNSİYET DAĞILIM TABLOSU
PSİKOSOSY.
0-12 YAŞ
13-18 YAŞ
19-49 YAŞ
50-65 YAŞ
65 YAŞ ÜSTÜ
TOPLAM
%
KADIN
1.156
500
1.070
146
6
2.875
59,8
ERKEK
1.311
284
297
34
3
1.929
40,2
TOPLAM
2.467
784
1.364
180
9
4.804
51,4
16,3
28,4
3,7
0,2
Genel İçinde %
2015 yılında hizmetten faydalanan 4.804 seansın; yüzde 589,8’i kadın, yüzde 40,2’si erkek danışanlara verilmiştir. Yüzde 67,7’si 18 yaş altı, yüzde 0,2’si 65 yaş üstü olmak
üzere toplam yüzde 67,9’u dezavantajlı grupta yer almaktadır.
172
SUNULAN HİZMETLER
MAHALLE DAĞILIM TABLOSU
MAHALLE/KÖY
Sayı
MAHALLE/KÖY
1
AYAZAĞA
836
11 F.S.M.
2
BAHÇEKÖY
187
12 FERAHEVLER
3
BALTALİMANI
60
4
BÜYÜKDERE
5
CUMHURİYET
6
ÇAYIRBAŞI
7
DARÜŞŞAFAKA
1
17 KAZIM KARABEKİR
8
DEMİRCİKÖY
6
9
DERBENT
10 EMİRGAN
Sayı
57
222
MAHALLE/KÖY
21 KOCATAŞ
Sayı
MAHALLE/KÖY
Sayı
82
31 R.KAVAĞI
44
22 MADEN
110
32 TARABYA
234
13 GARİPÇE
7
23 MASLAK
11
33 USKUMRUKÖY
12
185
14 GÜMÜŞDERE
8
24 MERKEZ
382
34 YENİKÖY
520
15 HUZUR
1
25 PINAR
161
35 YENİMAHALLE
31
76
16 İSTİNYE
161
26 POLİGON
43
36 ZEKERİYAKÖY
35
95
27 PTT EVLERİ
87
37 İLÇE DIŞINDAN İKAMET
18 KİLYOS
24
28 REŞİTPAŞA
79
46
19 KİREÇBURNU
87
29 R.FENERİ
41
11
20 KISIRKAYA
3
30 R.HİSARI
11
184
664
PSİKOSOSYAL
DANIŞMANLIK TOPLAM
4.804
• Bahçeköy, tüm mahalleleri ile tek bölge olarak ele alınmıştır.
• İlçe dışı olarak kastedilen, Belediyemizin ilçemiz dışında ikamet eden personeli, evsiz/kimsesiz vatandaşlarımız ve misafir olarak hizmet alan vatandaşlarımızdır.
2015
173
S osyal Yardım İşleri / Ulaşım Hizmetleri
Destek Hizmetleri / Sağlık / Temizlik İşleri
Sosyal Hizmetler
GENEL BİLGİLER
SÜNNET KAMPANYASI
Her yıl gerçekleştirilen sünnet kampanyasında 293 çocuk hizmet alınan bir sağlık kuruluşunda sünnet ettirildi. Yapılan tetkikler ile tıbben sünnet olmasında sakınca
bulunmadığı tespit edilen çocuklar, hijyen ve psikolojik şartları uygun olan ortamlarda, randevulu olarak bir ayı aşkın bir süre içerisinde sıra ile hiçbir panik yaşatmadan
tıbbi hizmet almışlardır.
MAHALLİ DAĞILIM TABLOSU
MAHALLE/KÖY
1
AYAZAĞA
2
BAHÇEKÖY
3
Sayı
21
MAHALLE/KÖY
Sayı
MAHALLE/KÖY
Sayı
MAHALLE/KÖY
11 F.S.M.
27
21 KOCATAŞ
14
31 R.KAVAĞI
2
7
12 FERAHEVLER
13
22 MADEN
15
32 TARABYA
8
BALTALİMANI
5
13 GARİPÇE
0
23 MASLAK
1
33 USKUMRUKÖY
6
4
BÜYÜKDERE
10
14 GÜMÜŞDERE
0
24 MERKEZ
7
34 YENİKÖY
5
CUMHURİYET
38
15 HUZUR
0
25 PINAR
8
35 YENİMAHALLE
3
6
ÇAYIRBAŞI
10
16 İSTİNYE
15
26 POLİGON
1
36 ZEKERİYAKÖY
1
7
DARÜŞŞAFAKA
0
17 KAZIM KARABEKİR
20
27 PTT EVLERİ
9
37 İLÇE DIŞINDAN İKAMET
0
8
DEMİRCİKÖY
0
18 KİLYOS
1
28 REŞİTPAŞA
8
9
DERBENT
7
19 KİREÇBURNU
11
29 R.FENERİ
1
10 EMİRGAN
4
20 KISIRKAYA
0
30 R.HİSARI
0
20
SÜNNET KAMPANYASI
TOPLAM
293
• Bahçeköy, tüm mahalleleri ile tek bölge olarak ele alınmıştır.
• İlçe dışı olarak kastedilen, Sarıyer sınırları dışında ikamet eden personel, evsiz/kimsesiz vatandaşlar ve misafir olarak hizmet alan vatandaşlar
FAALİYET YILLARI ANALİZ TABLOSU
SÜNNET
ÇOCUK
2013
2013
2014
2015
TOPLAM
184
215
251
293
943
Sünnet kampanyalarının Müdürlük tarafından üstlenildiği 2012 yılından bugüne kadar toplam 943 çocuk sünnet ettirildi.
174
Sayı
SUNULAN HİZMETLER
SARIYER YAŞLI BAKIM PROJESİ (SAYBAP)
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından; Sarıyer’de yaşayan, kimsesi olmayan, yardıma muhtaç, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların evlerini periyodik olarak baştan aşağı
temizlemek ve insani ihtiyaçlarını gidermek amacıyla başlatılan SAYBAP; Sağlık işleri ve Sosyal Yardım İşleri müdürlüklerinin de katılmasıyla örnek bir sosyal çalışma
haline geldi. Yardıma muhtaç, yaşlı ve engelli vatandaşların ev temizliği yanı sıra sağlık muaeyenesi yapılıyor, ihtiyaç durumunda ev eşyası yardımı veriliyor.
2015
175
Çevre ve Temizlik
Park Bahçe / Temizlik / Çevre / Veterinerlik
Ulaşım Hizmetleri
GENEL BİLGİLER
176
PARK ve BAHÇELER
Sarıyer Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak amacımız; Sarıyer’in tarihi, kültürel, sosyal ve çevresel zenginliklerine sahip çıkmak, halkın
talep ve ihtiyaçlarını mahallelerde halkla toplantı yaparak ihtiyaç ve isteklerini birlikte belirleyerek, hem yeni parklar yapmak hem de mevcut parkların
standartlarını yükselterek, temizlik bakım ve onarımının yapılması, ihtiyaç duyulan yerlerin bitkilendirilmesi ve düzenlemeler yaparak aktif yeşil alanların
kullanıma kazandırılması gibi hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamaktır.
TAMAMLANAN ÇALIŞMALAR
ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIĞIMIZ PARK/YEŞİL ALAN METRAJ TABLOSU
Sıra No
PARK/ YEŞİL ALAN DÜZENLEME YAPILAN ALANLAR
TOPLAM ALAN
1
AYAZAĞA 162. SOKAK YEŞİL ALAN DÜZENLEME
2
AYAZAĞA BEYKENT KONUK EVİ YANI PARKI
1,418m²
3
AYAZAĞA ŞEHİT ŞERİFE BACI MEYDAN VE PARK DÜZENLEME
1,765m²
4
BALTALİMANI GÜL SOKAK PARKI
937m²
5
BÜYÜKDERE MÜHENDİS ŞEVKET SOKAK PARKI
719m²
6
CUMHURİYET MAH. CEM EVİ ÖNÜ MEYDAN YEŞİL ALAN DÜZENLEME
7
ÇAYIRBAŞI ORTA REFÜJ DÜZENLEME
964m²
8
ÇAYIRBAŞI CEZAYİRLİ HASAN PAŞA PARKI DÜZENLEME
900m²
9
KİREÇBURNU ADA SOKAK PARKI
1,065m²
10
MADEN KASAPÇAYIRI KOÇ ÜNİ. PARKI DÜZENLEME
4,000m²
11
MASLAK ORTA REFÜJ ANKA HEYKELİ ÖNÜ DÜZENLEME
12
RUMELİ KAVAĞI HALI SAHA DÜZENLEME
13
RUMELİ FENERİ KALE YOLU PARKI
14
RUMELİ FENERİ BÜYÜK PARK
3,124m²
15
SARIYER SPOR KLÜBÜ ALT YAPI/BABA KENAN ANTREMAN
FUTBOL SAHASI YENİLEME
4,490m²
16
SARIYER AKADEMİ AVLU ÇALIŞMASI
17
TARABYA ŞALCIKIR PARKI
1,909m²
18
YENİKÖY ALBAY OSMAN PARKI
1,428m²
19
AYAZAĞA CUMHURİYET PARKI ÇİM SERİMİ
20
CUMHURİYET MAH. OKUL ALTI SOKAK PARKI
375m²
1,909m²
170m²
1,182m²
472m²
375m²
3.011,38m²
499m²
SUNULAN HİZMETLER
Maden Kasapçayırı Koç Üni. Parkı Düzenleme
Maden Kasapçayırı Koç Üni. Parkı Düzenleme
Baltalimanı Gül Sokak Parkı
Sarıyer Akademi Avlu Çalışması
Yeniköy Albay Osman Parkı
2015
177
Çevre ve Temizlik
Park Bahçe / Temizlik / Çevre / Veterinerlik
Ulaşım Hizmetleri
GENEL BİLGİLER
BAKIM - ONARIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI YAPILAN PARKLAR
1. Ayazağa Şehit Orhan Karadağ Parkı
2. Ayazağa Yeşiltepe Belediye Evleri Önü Parkı
3. Ayazağa Bahçeyolu Sosyal Konut Önü Parkı
4. Ayazağa Magazin Gazeteciler Sitesi
5. Baltalimanı Dereiçi Parkı
6. Darüşşafaka Gazeteciler Sitesi
7. Huzur Şehit Hüseyin Güvercin Parkı
8. Kireçburnu Şeyh Edebali Parkı
9. Rumeli Kavağı Halı Saha Yanındaki Oyun Grubu
10. İstinye Mevlana Parkı
11. Zekeriyaköy Aygaz Parkı
12. Zekeriyaköy Yonca Sitesi
DEVAM EDEN PARKLARIMIZ
1. Büyükdere Mah. Merkez Parkı
2. Kazım Karabekir Mah. 538 Ada Cami Yanı Parkı
3. Ferahevler Mah. 438 /9 Parsel Yanı Park ve Spor Alanı
4. Bahçeköy Tecrübeni Paylaş Gündüz Bakım Evi
PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PARKLAR
1.Sarıyer Sarıdağ Parkı
2.Reşitpaşa H. Ahmet Çelebi Parkı
3. Ayazağa Oto Sanayi Parkının Meydan Olarak Düzenlenmesi
4. Reşitpaşa Doğaevler Girişi Parkı
5. Ayazağa Sosyal Konutlar Parkı
6. Darüşşafaka Pelin Sokak Parkı
7. Belediye Hizmet Binası
8. Bahçeköy Orman Bölge Müdürlüğü Lojman Parkı
PROJESİ TAMAMLANAN ve YAPIMINA BAŞLANACAK ÇALIŞMALAR
1. Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Parkı
2. Tarabya Dr. Sadık Ahmet Parkı Sahil Bandı Yürüyüş Alanı Yenilemesi
3. Pınar Hisar Belediye Parkı
4. Zekeriyaköy Engelsiz Parkı
5. Ayazağa 170. Sokak Parkı
6. Ayazağa Yeşiltepe 105. Sokak Parkı
7. Yenimahalle Merkez Parkı
8. Bahçeköy SAGEM Önü Spor Alanı
KARDEŞ BELEDİYELERE YAPILAN YARDIMLAR
1. Çorum Mecitözü Belediyesi
2. Çorum Oğuzlar Belediyesi
3. Erzincan Geçit Belediyesi
4. Erzincan Mollaköy Belediyesi
178
SUNULAN HİZMETLER
2015
179
Park Bahçe / Temizlik / Çevre / Veterinerlik
Ulaşım Hizmetleri
Çevre ve Temizlik
GENEL BİLGİLER
180
SUNULAN HİZMETLER
AĞAÇ, MEVSİMLİK ÇİÇEK, ÇİM SERİMİ ve FİDAN DİKİMLERİ
Mevsimlik Çiçek
390,650 Adet
Çalı-Gül Fidanı
4,964 Adet
Çim Serimi
20,353m²
Ağaç Dikimi
398 Adet
ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Park ve Bahçeler Müdürlüğü teknik ekibi tarafından tasarımı yapılan çocuk oyun grubu, pergola, bank, piknik masaları, panel çit, kafes tel uygulaması vb. çoğu imalat
müdürlük atölyelerinde konusunda uzmanlaşmış ekiplerce üretilmekte olup, ihtiyaç doğrultusunda kaliteli üretim yapılırken büyük oranda da tasarruf sağlanmaktadır.
• Marangozhane Çalışmaları • Kaynakhane Çalışmaları • Boyama Çalışmaları • Elektrik Çalışmaları
MARANGOZHANE ÇALIŞMALARI
İMAL EDİLEN ÜRÜN ADI
İMAL EDİLEN ÜRÜN
ADEDİ
İMAL EDİLEN ÜRÜN ADI
İMAL EDİLEN
ÜRÜN ADEDİ
BANK
738
RAF YAPIMI
11
PİKNİK MASASI
143
REKLAM PANOSU YAPIMI
1
ÇÖP KOVASI
149
MASA ALTI AYAKLIK YAPIMI
8
OYUN GRUBU (2 kuleli)
7
KOLTUK ARKASI BANT YAPIMI
20
OYUN GRUBU (tek kuleli)
4
MALZEME DOLABI YAPIMI
11
PERGOLE/ÇARDAK
4
KAPI TAMİRİ YAPIMI
12
MUTFAK DOLABI
8
MASA TAMİRİ YAPIMI
12
EVRAK DOLABI
17
KLÜBE YAPIMI
1
KUTU YAPMI
3
ŞOVALE TADİLATI
10
PLATFORM YAPIMI
2
KAR KÜREĞİ YAPIMI
60
KÖPEK KLUBESİ
35
MERDİVEN YAPIMI
2
KÖPRÜ YAPIMI
2
AHŞAP LAMBRİ KAPLAMA
AYAKKABILIK YAPIMI
1
ÇİT KAPI YAPIMI
5
PARAVAN YAPIMI
4
SUNDURMA YAPIMI
2
SEDİR YAPIMI
1
AHŞAP PUF YAPIMI
12
SEHPA YAPIMI
2
AHŞAP GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU
8
KAPI YAPIMI
6
AHŞAP KAR KÜREĞİ
50
ATATÜRK KÖŞESİ YAPIMI
1
DOLAP/ÇEKMECE KİLİT TAMİRİ
27
MASA YAPIMI
7
KAPI KİLİT TAMİRİ
52
ÇARDAK ÇATI YAPIMI
2
AHŞAP AMFİ OTURMA ALANI
ÇİT YAPIMI
99mt
39,50m²
322m²
SAKSI (BETON)
120
2015
181
Çevre ve Temizlik
Park Bahçe / Temizlik / Çevre / Veterinerlik
Ulaşım Hizmetleri
GENEL BİLGİLER
182
KAYNAK ATÖLYESİ
YAPILAN İMALAT
CİNSİ (Adet, m², kg)
DEMİR KORKULUK
3.438 KG
FERFORJE
1.532 KG
PANEL-ÇİT
1.633M²
KAFES TEL UYGULAMASI
1.604M²
KAYDIRAK
25 adet
SAYAÇ PANOLARI
15 adet
SALINCAK DEĞİŞİMİ
100 adet
SALINCAK ZİNCİR TAMİRİ
150 mt
SALINCAK KORUMALIĞI
60 adet
DEMİR KAPI
11 adet
SUNULAN HİZMETLER
KAMU KURUMLARINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
1. Darüşşafaka Aile Sağlığı Merkezi Engelli Rampası Yapımı
2. Büyükdere Vergi Dairesi Bahçe Düzenleme
3. Kilyos Sosyal Tesisler Engelli Yürüyüş Yolu Panel-Tel Yapımı
4. Kaymakamlık Binası Saksı Değişimi ve Bitkilendirme
5. Çayırbaşı Sahil Güvenlik Merkez Komutanlığı Ot Biçimi Maslak 3. Kolordu Komutanlığı Ot Biçimi
AĞAÇ BUDAMA, KESİM VE DİRİ ÖRTÜ TEMİZLİĞİ
Sarıyer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ağaç bakım ve budama işlemleri Kasım - Nisan ayları arasında kalan dönemde yoğun olmak üzere,
yılın tamamında devam etmektedir. İlçemizin oksijen kaynağı olan ağaçlarımızın hayatiyetlerini sağlıklı olarak sürdürebilmeleri için kuru ve tehlikeli dalların uzaklaştırılması, devrilme riskinin
ortadan kaldırılması, yaz periyodunda ise form budamaları ve su sürgünlerinin alım işleri yapılmaktadır.
Budama çalışmaları sadece ilçemize görsel güzellik kazandırmak için değil;
• Ağaçların yaşam sürelerini uzatıp sağlıklı olmalarını sağlamak,
• Polen üreten ağaçların alerjik hastalıklara tetiklemesine engel olmak,
• Yol kenarlarındaki ağaçların yaya ve araç geçişlerine engel olan dallarına düzen vermek,
• Hastalıklı ağaçların devrilerek insanlara zarar vermesini engellemek amacıyla yapılmaktadır.
Sarıyer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, budama çalışmaları kapsamında verimliliği arttırmak amacıyla Kasım ile Nisan ayları arasında budama takvimini 36 mahalleye eşit haftalara
bölüştürerek işlemler gerçekleştirildi. Mahallelerde gerçekleştirilen budama işlemleri sokaklarımızda bulunan kuru ağaçların kesimi, aydınlatmaya engel olan, elektrik tellerine gelen, yürüme
yollarını kapatan dalların budanması ve tehlike arz eden ağaçların budanması işlemlerini kapsamaktadır.
3 adet sepetli bom aracı ve 6 budama uzmanı işçimizle, orman mühendislerimizin gözetim ve denetiminde vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda cadde ve sokaklarda ki ağaçların
budamasını ve kuruyan ağaçların kesim işlemini gerçekleştirdik. Toplam 36 mahallede 626 adreste 1155 adet ağacın budaması ve 212 adet kuru ağacın kesimi yapılmıştır. Kesilen ve
budaması yapılan ağaçlardan elde edilen odunlar, ihtiyaç sahibi 90 aileye dağıtılmıştır. Ayrıca budama dönemi dışında kalan yaz aylarında budama işçileri diri örtü temizliğinde dönüşümlü
olarak çalışmaktadırlar. 34 mahallede vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 449 adreste diri örtü temizliği gerçekleştirilmiştir.
2015
183
Çevre ve Temizlik
Park Bahçe / Temizlik / Çevre / Veterinerlik
Ulaşım Hizmetleri
GENEL BİLGİLER
ATIK TOPLAMA VE ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİMİZ
SUNULAN HİZMETLERE YÖNELİK SAYISAL VERİLER
VERİLEN HİZMETLER
2015 YILI
TOPLAM
MİKTARLAR
2015 YILI GÜNLÜK
MİKTARLAR
1
TOPLANAN EVSEL (ÇÖP) ATIK MİKTARI
ARAÇLARIN DÖKÜM YERİNE SEFER SAYISI
169.623 Ton/Yıl
22.038 Sefer/Yıl
464,72 Ton/Gün
60,37 Sefer/Gün
2
TOPLANAN KATI ATIK (ESKİ EŞYA) MİKTARI
ARAÇLARIN ŞANTİYE SAHASINA SEFER SAYISI
14.230 Ton/Yıl
5.692 Sefer/Yıl
38,99 Ton/Gün
15,59 Sefer/Gün
3
TOPLANAN AMBALAJ ATIK (GERİ DÖNÜŞÜM) MİKTARI
(Kâğıt, karton, plastik, metal Vb Atıklar 8.621 Ton + Cam
Atıkları 1.622 Ton) : 10.244 Ton/Yıl
10.244 Ton/Yıl
28,06 Ton/Gün
4
DAĞITILAN VE YIKAMADA KULLANILAN SU MİKTARI
21.000 m³/Yıl
57,50 m³/Gün
S.N
EVSEL (ÇÖP) ATIK TOPLAMA
Evsel atıklar gündüz ve gece olmak üzere iki vardiya halinde toplanmaktadır. Gündüzleri 1. Bölgede bulunan mahalleler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, 2. Bölgede
bulunan mahalleler salı, perşembe ve cumartesi günleri 3. Bölgede bulunan mahallelerde ise haftanın 7 günü evsel atıklar toplanmaktadır. Ayrıca; ana caddelerin her gün
düzenli olarak sabah saat 06:30’da başlayıp gece 02:00’ye kadar 2 vardiya halinde ortalama 7 sefer evsel atıkları toplanmaktadır. Bununla birlikte ilçemizdeki semt pazar
yerlerinin evsel atıkları düzenli olarak toplanıp yıkanmaktadır. Yıl içerisinde toplam 169.623 ton evsel (çöp) atık toplanarak, İ.B.B katı atık aktarma ve bertaraf tesislerine nakli
gerçekleştirildi.
Yıllara Göre Toplanan Evsel (Çöp) Atık Miktarları
180.000
156.489
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
118.879
124.386
125.898
123.636
169.623
124.843
60.000
40.000
20.000
0
9.907
2009
10.366
2010
10.303
2011
2012
Yıllık Ton
184
10.492
Aylık Ton
10.404
2013
13.041
2014
14.135
2015
SUNULAN HİZMETLER
MODERN HİZMET ARAÇ FİLOSU
2015
185
Çevre ve Temizlik
Park Bahçe / Temizlik / Çevre / Veterinerlik
Ulaşım Hizmetleri
GENEL BİLGİLER
KATI ATIK (KULLANILMIŞ EV EŞYASI) TOPLAMA
Katı atık toplama çalışmalarımızda her gün 4 adet 4 m kapasiteli açık kasa damperli katı atık aracı görev yapmaktadır. 3 adet araç gündüz, 1 adet araç gece çalışmaktadır.
Tüm mahallelerden koltuk, kanepe, dolap v.b eski ev eşyaları ile yol kenarlarına kaçak olarak dökülen, işçi marifeti ile alınabilecek miktardaki atıklar araçlarımızla alınarak,
Sarıyer Belediyesi şantiye sahasına getirilip buradan 20 ton kapasiteli açık kasa katı atık aracımızla (Tır), İ.B.B katı atık bertaraf tesislerine taşımaktadır.Yıl içerisinde toplam
14.230 ton katı atık toplanarak, İ.B.B katı atık bertaraf tesislerine nakli gerçekleştirildi.
Yıllara Göre Toplanan Katı Atık (Eski Ev Eşyası) Miktarları
18.000
16.000
14.230
14.000
12.000
10.000
8.000
12.289
9.499
8.829
9.567
8.382
6.560
6.000
4.000
2.000
0
547
2009
736
2010
792
2011
Yıllık Ton
186
699
797
1024
2012
2013
2014
Aylık Ton
1186
2015
SUNULAN HİZMETLER
AMBALAJ ATIK TOPLAMA
Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ambalaj atıklarını toplama ekibimiz konut, işyeri ve tüm kamu kurumlarına ambalaj atıklarını toplama hizmeti vermektedir.
Bu çerçevede tüm mahallelerimizde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
• Yıl içerisinde geri dönüşüm toplama çalışmaları kapsamında konut ve işyerlerine her ay ortalama 170.000 adet mavi geri dönüşüm poşeti dağıtılmıştır.
• Yıl içerisinde geri dönüşüm toplama çalışmaları kapsamında 75 adet geri dönüşüm konteyneri ile 2.500 adet iç mekan kutusu dağıtılmıştır.
Hedefimiz 2017-2018-2019 yılları içerisinde ambalaj atıkları miktarını artırıp, çevremize ve doğamıza katkıda bulunarak, çocuklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.
Yıllara Göre Toplanan Geri Dönüşüm Atık (Kâğıt, Karton, Metal, Plastik vb.) Miktarları
10.000
9.000
8.000
7.227
7.000
3.000
2.000
1.000
0
6.747
5.040
6.000
5.000
4.000
8.621
7.696
2.970
2.150
179
2009
248
2010
420
2011
602
2012
Yıllık Ton
562
2013
641
2014
718
2015
Aylık Ton
Ambalaj atıklarının toplanması için 54 adet geri dönüşüm toplama merkezi oluşturulmuş olup çalışmalara tüm hızı ile devam edilmektedir.
2015
187
Çevre ve Temizlik
Park Bahçe / Temizlik / Çevre / Veterinerlik
Ulaşım Hizmetleri
GENEL BİLGİLER
CAM ATIK TOPLAMA
Ambalaj atıklarını yerinde toplama projesi ile milli gelire sahip çıkan Sarıyer Belediyesi, “Cam Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi” kapsamında ilçemizdeki
uygun yerlere 210 adet modern cam atık kumbarası konularak, cam atıkları ekonomiye kazandıran çalışmalarını sürdürmektedir.
Yıllara Göre Toplanan Cam Atık Miktarları
1800
1.622
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
879
475
350
29
2009
188
1.510
1.250
1.035
40
2010
86
2011
73
104
2012
2013
Yıllık Ton
Aylık Ton
126
2014
135
2015
SUNULAN HİZMETLER
CADDE, SOKAK, KAMU ALANLARI VE SAHİL GÜZERGÂHLARINI
SÜPÜRME VE YIKAMA ÇALIŞMASI
2015
189
Çevre ve Temizlik
Park Bahçe / Temizlik / Çevre / Veterinerlik
Ulaşım Hizmetleri
GENEL BİLGİLER
ÇÖP KONTEYNERLERİ DEZENFEKSİYONU
Sarıyer geneline hizmet veren “Çöp Konteyneri Yıkama ve Dezenfekte Aracı” ile düzenli bir biçimde çöpler alındıktan sonra, temizlenerek yeniden vatandaşların hizmetine
sunuldu. Çevre dostu araç, pis suyu kendi içerisinde barındırarak dışarı vermiyor, yıkama işleminin yanı sıra doğaya zarar vermeyen özel solüsyonlar ile dezenfekte edilen
konteynerler pırıl pırıl bir hale getirildi.
ŞEBEKE SUYU OLMAYAN VATANDAŞLARA TANKERLE SU DESTEĞİ
Şehir şebeke suyu olmayan vatandaşların su ihtiyaçları tankerler ile düzenli olarak karşılandı. Semt pazar tuvaletlerine, balıkçı barınaklarına, Sarıyer Belediyesi Kısırkaya Hayvan
Rehabilitasyon Merkezi’ne, Bahçeköy Kapalı Spor Salonu’na, kurban satış ve kesim alanı ile Ramazan ayı boyunca iftar ve etkinlik alanlarına ihtiyaç halinde su desteği verildi.
Yıllara Göre Yıkama Çalışmaları ve Şehir Şebeke Suyu Dağıtımında Kullanılan Su Miktarları
28.311
30.000
26.107
25.000
20.000
18.282
19.012
21.000
19.570
17.711
15.000
10.000
5.000
1.524
2.359
2.176
0
2009
2010
2011
1.584
2012
Yıllık m
190
1.476
2013
3
Aylık m3
1.631
2014
1.750
2015
SUNULAN HİZMETLER
TOPLU TEMİZLİK EKİBİ GENEL TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
Tüm mahallelerde ana caddeler, ara sokaklar, kaldırım kenarları, merdiven çevreleri, boş arsalar ile ibadethane, okul çevreleri, ot, çalı kesimi ve genel mıntıka temizliği yapıldı. İlçede bulunan
104 ibadethane ile birçok mescit, modern temizlik araçlarıyla program dâhilinde, düzenli olarak temizlendi. İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm okulların bahçeleri ile çevresi de yıkanarak
temizlendi. Sarıyer sınırlarında bulunan köy ve gayrimüslimlere ait mezarlıklarda temizlik gerçekleştirildi. Deniz yüzeyinde görüntü kirliliğine neden olan atıklar temizlenerek kıyı temizliğine
önem verildi.
Okul Bahçesi Temizlik ve Yıkama Çalışması
Yol Kenarı ve Orman İçi Temizliği
Plaj ve Kıyı Temizliği
2015
191
Park Bahçe / Temizlik / Çevre / Veterinerlik
Ulaşım Hizmetleri
Çevre ve Temizlik
GENEL BİLGİLER
İbadethane Temizliği
192
SUNULAN HİZMETLER
Yol Kenarı Ot ve Çalı Kesimi
Çöp Ev ve Dere Temizliği
Mezarlık ve Yol Temizliği
2015
193
Çevre ve Temizlik
Park Bahçe / Temizlik / Çevre / Veterinerlik
Ulaşım Hizmetleri
GENEL BİLGİLER
EVSEL (ÇÖP) ATIK KONTEYNERLERİNİ YENİLENDİ
Bir çok ana cadde ve sahil güzergâhında bulunan ekonomik ömrünü tamamlayarak kullanılmayacak duruma gelen evsel (çöp) atık konteynerleri yenileri ile değiştirildi.
Denetim elemanlarının tespiti ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bir çok arızalı evsel (çöp) atık konteynerleri, şantiye alanına getirilerek tamir, bakım ve
boyama işlemleri yapılarak yerlerine tekrar konulmuştur.
BORDÜR TAŞLARI BOYANDI
Cadde ve sokaklarda bulunan bordürler düzenli olarak boyandı. 54.250 m²’lik alan boyanarak yaşanılan çevrenin temiz ve estetik bir görünüme kavuşturulmasını sağlandı.
194
SUNULAN HİZMETLER
KIŞ ÇALIŞMALARINA DESTEK
Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli karla mücadele çalışmalarında, kriz ekibine destek vermek için gece ve gündüz 4 adet posta aracı ve 24 kişiden oluşan tuzlama ekibi ile
cadde, sokak, ibadethane, hastane, okul önleri ve otobüs durakları gibi alanlarda tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.
KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ ÇALIŞMALARI
Maden ve Ayazağa Mahalleleri’nde kurulan kurban satış ve kesim yerleri temizlenerek yıkandı. Kurulan çadırların su ihtiyaçları karşılanıp, kurban satış alanlarında vatandaşlarımıza
tartı hizmeti ile kurbanlarını koymaları için gıda poşeti dağıtım hizmeti verildi.
2015
195
Çevre ve Temizlik
Park Bahçe / Temizlik / Çevre / Veterinerlik
Ulaşım Hizmetleri
GENEL BİLGİLER
ATIK PİL TOPLAMA
İlçe genelinde atık pillerin toplanması TAP (Taşınılabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ) ile işbirliği halinde yürütülmektedir. Sarıyer Belediyesi Çevre Müdürlüğü
kullanılmış pillerin doğaya vereceği zararı en aza indirmek için ilçede bulunan kamu kurumları, okul, üniversite, muhtarlık, market, hastane, alışveriş merkezi, site, plaza ve
ibadethaneler başta olmak üzere birçok yere ve ihtiyaca göre masa tipi, duvara monte, yer tipi atık pil kutuları dağıtımı gerçekleştirdi. Okullar arası “Atık Pil Toplama Yarışması”
düzenlenerek, öğretmenlere de “Eğiticinin Eğitimi” başlıklı bir seminer verildi. Yıl içinde gelen talepler doğrultusunda 819 adet yeni atık pil toplama kutuları dağıtımı yapılırken,
toplama noktalarından yaklaşık 4000 kg. atık pilin geri dönüşü sağlandı.
ATIK BİTKİSEL YAĞLARI TOPLAMA
“1 litre atık yağın, 1 milyon litre içme suyunu kirlettiği” gerçeğinden hareketle ilçe genelinde çeşitli işyerleri ve evlerde biriken atık yağlar periyodik olarak toplandı. Tüm
mahallelerde başlatılan çalışma ile başta tüm muhtarlıklar olmak üzere, ibadethane, işletme, site ve okullara büyük boy atık yağ toplama bidonları bırakıldı. Ayrıca atık
yağların korsan firmalar tarafından toplanmasını önlemek maksadıyla işletmeler (restoran, tesis vb.) tek tek ziyaret edilerek lisanslı firmalarla sözleşme yapmalarını sağladı.
Bu çalışmalar sonunda atık bitkisel yağ miktarı geçtiğimiz yıla göre ciddi ölçüde artış gösterdi. Bir yılda 195.000 litre atık bitkisel yağ toplandı.
196
SUNULAN HİZMETLER
“GELECEĞİNİZİ ÇÖPE ATMAYIN“ GERİ DÖNÜŞÜM STANDI
Çevreye zarar veren ve geri dönüşümü olan atıkların (mavi kapak, teneke kutu, atık piller, evsel atık yağlar) bir arada toplanması için hazırlanan stant, pilot okul seçilen Yeniköy
İlköğretim Okulu’ndan başlanarak okullara dağıtıldı. Stant öğrencilerde geri dönüşüm konusundaki, bilgi ve duyarlılıklarını arttırmak tasarlanarak 45 ilk ve ortaokula kuruldu.
Şükrü Nail Paşa İlkokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Atatürk İlköğretim Okulu
Fahrettin Aslan Ortaokulu
Org. Emin Alpkaya İlkokulu
Org. Emin Alpkaya Ortaokulu
Kocataş Barbaros Ortaokulu
Tarabya Alparslan İlköğretim Okulu
Hürriyet İlkokulu
Gümüşdere İ.Ö.O.
R. Güney Kıldıran Ortaokulu
Balahatun İ.Ö.O.
Balahatun İ.Ö.O.
Zekeriyaköy İlkokulu
Ferhan Bedii Feyzioğlu İ.Ö.O.
Fatih İlkokulu
Sarıyer İlkokulu
Sarıyer Ortaokulu
Recaizade İ.Ö.O.
Yeniköy Mehmetçik Ortaokulu
Süleyman Çelebi İlkokulu
Süleyman Çelebi Ortaokulu
Uğur Erkey İ.Ö.O.
Zübeyde Hanim İ.Ö.O.
Türkan Efe İlkokulu
Turgut Akan İlkokulu
Osman Saçmacı İ.Ö.O.
Tuncay Artun İ.Ö.O.
Mehmet Akif Ortaokulu
Hatemoğlu İlkokulu
Ayazağa İ.Ö.O.
Mehmet Sevim Uysal İ.H.O.
Mehmet İpgin İ.Ö.O.
Şair Nigar Ortaokulu
Emirgan İlkokulu
Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu
Hacı Mehmet Şalgamcı Ortaokulu
Türkan Şoray Ortaokulu
Dumlupınar İlkokulu
Celalettin Buluğ İlkokulu
Yeniköy İlköğretim Okulu
Yeniköy İmam Hatip Ortaokulu
Türkan Şoray İlkokulu
Karacapaşa İlkokulu
Hatemoğlu Ortaokulu
Mehmet Akif İlkokulu
2015
197
Çevre ve Temizlik
Park Bahçe / Temizlik / Çevre / Veterinerlik
Ulaşım Hizmetleri
GENEL BİLGİLER
BALIK AVI SEZONU AÇILIŞI
Balık avlanma sezonu açılışının ilk gününde Rumeli Feneri Rıhtımı’nda balıkçılarla bir araya gelindi. Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay ve çok sayıda medya mesubu ile limanda denize açılmayı bekleyen tekneler uğurlanarak bir tekneyle denize açıldı. Sabahın ilk saatlerine kadar
süren avlanma sırasında balıkçılar tüm sorunları ve yasaklarla ilgili sıkıntılarını anlatma fırsatı buldu.
BALIK EKMEK FESTİVALİ
Ayazağa Mahallesi Merkez Parkı’nda ilk kez gerçekleşen “Balık Ekmek Festivali”nde 12.000 deniz çuprası ve deniz levreği pişirilerek diğer ikramları ile vatandaşa servis edildi.
Festivale katılan dernekler:
Doğu Anadolu Dernekler Birliği,
Nilüfer Gökay Ortaokulu Aİle Birliği,
Ayazağa Birlik Spor Kulübü,
Hacı Bektaş Vakfı Derneği,
Sinop İli Gerze ve Çevre İlçeleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneği
Sarıyer Giresunlular Derneği,
Giresun Eynesil Kemaliye Köyü Derneği,
Giresun Eynesil Yarımca Köyü Derneği,
Ayazağa Spor Kulübü,
198
Ayazağa Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği,
Ayazağa Esen Spor Kulübü,
Nİlüfer Gökay Spor Kulübü,
Ayazağa Semerkant Gönüllüleri Derneği,
Ayazağa Trabzonlular Derneği,
Ayazağa Sinoplular Derneği,
Ayazağa Samsunlular Derneği,
Ayazağa Sivaslılar Derneği,
Ayazağa Ordulular Derneği ve
Giresun Eynesil Kösemen Köyü Derneği
SUNULAN HİZMETLER
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI
Çevre Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Birimi’nin organize ettiği eğitim programı Sarıyer Belediyesi Evlendirme Dairesi ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Su Ürünleri Mühendisleri
Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası, Sarıyer Kaymakamlığı ve İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi desteğiyle düzenlenen ve bilinçli tüketici ve üretici oluşturmak için herkese açık
olacak şekilde verilen eğitimleri düzenli takip eden katılımcılara sertifika verilmiştir.
Eğitimler:
“Balık ve Diğer Su ürünlerini Neden Tüketmeliyiz?
“Balık ve Diğer Su Ürünleri & İçme Suyu Kaynakları”
“Geleneksel ve Kaybolmaya Yüz Tutan Balıkçılık Yöntemleri”
“Balık ve Diğer Su Ürünlerinin Muhafazası ve Raf Ömrü”
“Su Ürünlerinin Avlanma Boyları ve Koruma Altındaki Türler”
“Çiftlik Balıkları ve Balık Çiftlikleri Hakkında Bilinen Yanlışlar”
“Fırtına Yön İsimleri” ve “Seyir Fenerleri ile İşaretlerin Anlamı”
“Soframızdaki Gıda Ne Kadar Güvenli?”
“Akvaryum Balıkları, Bakımı ve Birbirleriyle Uyumu”
“Balık Satışında Hijyen Kuralları ve Amatör Dalyan Balıkçılığı”
2015
199
Çevre ve Temizlik
Park Bahçe / Temizlik / Çevre / Veterinerlik
Ulaşım Hizmetleri
GENEL BİLGİLER
HAFRİYAT İZİN BELGESİ
Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması,
değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari hususlar ile uyulması gereken genel kuralları düzenlemek amacıyla, ilçemizde faaliyet gösteren inşaat
çalışmaları esnasında hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üretenler, ürettikleri hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını, taşıma izni almış nakliye araçlarıyla gerekli
izinleri almış depolama sahalarına taşımak veya taşıtmakla yükümlüdürler. Bu çerçevede hafriyatın taşınabilmesi için “Hafriyat Taşıma İzin Belgesi” Çevre Müdürlüğü
tarafından verilmektedir. Yıl içerisinde 50 adet hafriyat izin belgesi verilmiştir.
SU DEPOLARI TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU
Su depolarına temiz olarak gelen şehir şebeke suyundaki klor elementi, depolardaki bekleme sırasında aktivitesini kaybetmekte ve depolarda yosun, tortu, pas, kum,
çamur vb. olumsuzluklar oluşturmaktadır. Ayrıca tifo, kolera, dizanteri, hepatit, gibi hastalıklara neden olan patojen mikroorganizmaların üremesini ve hızla yayılmasını
sağlamaktadır. Sarıyer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilçedeki 51 adet resmi ilköğretim okulu ve liselerle, 76 adet ibadethanenin su depolarının temizlik ve
dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi.
200
SUNULAN HİZMETLER
MAVİ KAPAK
Plastik kapak toplama kampanyasında İlçedeki resmi-özel tüm okullara, muhtarlıklara, SAGEM’lere, resmi kurum ve kuruluşlara, site ve işyerlerine mavi kapak toplama
kutusu dağıtıldı. Toplanan mavi kapaklar “Lisanslı Geri Dönüşüm” firmalarına verilerek yerine engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye alınmaktadır. Yıl içerisinde 22
adet sandalye temin edilerek Sarıyer Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi’ne teslim edilmiştir.
Mavi kapakla engelsiz yaşam
2015
201
Çevre ve Temizlik
Park Bahçe / Temizlik / Çevre / Veterinerlik
Ulaşım Hizmetleri
GENEL BİLGİLER
202
“YAŞANABİLİR ÇEVRE İÇİN EL ELE” PANELLERİ
Çevre Müdürlüğü, daha temiz ve sağlıklı bir Sarıyer için çevre bilincini geliştiren konferans ve panelleri okullara taşıdı. Prof. Dr. Orhan Kural’ın panelistliğini yaptığı “Yaşanabilir
Çevre İçin El ele” Konferansı’nda çevre, doğa, zararlı alışkanlıklar, beslenme, yaşam tarzının insan bedenine verdiği zarar, bilinçsiz tüketim ve bunların açtığı olumsuz sonuçlar
sunum ve filmlerle desteklenerek anlatıldı.
SUNULAN HİZMETLER
ÇEVRE ŞİKÂYETLERİ
Yıl içerisinde 94 adet çevre şikâyeti ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda denetimi yapılarak, aksaklıklar giderilmiştir. Yetki devri Sarıyer Belediyesi’nin dışındaki konular
ise ilgili kurumlara resmi yazışmalar ile bildirildi. 7 kanalizasyon, 20 gürültü, 30 bacalardan kaynaklı gürültü, hava kirliliği ve koku, 14 genel çevre kirliliği ve 10 hafriyat
şikâyetleri sonuçlandırılmıştır.
ELEKTRONİK ATIK TOPLAMA
Kullanıcılar için değeri kalmayan, hasar görmüş, bozuk, kırık, tamir imkânı olmayan ya da özellikleri açısından ihtiyaca cevap vermeyen elektronik atıklar geri dönüşüme katkı
sağlaması açısından toplanmaktadır. Buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, ısıtıcı vb. gibi elektrikli büyük ev aletleri, masa üstü veya dizüstü bilgisayarlar, televizyon, telefon,
elektrikli süpürge, ütü, tost ve ekmek kızartma makineleri, çay –kahve makineleri, elektrik kabloları, saat, kamera vb. küçük elektrikli ev aletleri olmak üzere yıl içerisinde
yaklaşık 9000 kg. elektronik atık toplandı.
2015
203
Çevre ve Temizlik
Park Bahçe / Temizlik / Çevre / Veterinerlik
Ulaşım Hizmetleri
GENEL BİLGİLER
ÇEVRE ETKİNLİKLERİ
“BİYOLOJİ GÜNLERİ”
Sarıyer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Uskumruköy Ali Akkanat Anadolu Lisesi’nin düzenlediği Biyoloji Günleri’nde “Sarıyer’de Güncel Çevre Sorunları” konulu
atölye çalışmasının konuğu oldu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
AVRUPA’YI TEMİZLEYELİM (LET’S DO IT EUROPE)
Sarıyer Belediyesi Çevre Müdürlüğü’nün desteklediği ve tüm dünyada düzenlenen Let’s Do It (Haydi Avrupa’yı Temizleyelim) adlı etkinlikte çevre gönüllüleri ormandaki çöplere
dikkat çekmek amacıyla biraraya geldi. Daha temiz bir dünya hayaliyle yola çıkarak başlatılan etkinliğin amacı, 350 milyon gönüllüye ulaşılarak çevreyi temiz ve sağlıklı hale
getirmek. Aynı etkinlik kapsamında Belgrad Ormanı ve Kömürcü Bendi, “Çöpüne Sahip Çık Vakfı, Dönüşüm Derneği, Düşler Akademisi” ile öğrenci kulüplerinin katılımıyla
temizlendi. Etkinliğe farklı yaş gruplarından 300 kişi katıldı.
204
SUNULAN HİZMETLER
SAHİL TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ
Sarıyer Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü, British International School İstanbul öğrencileri ile birlikte sahil temizliği yaptı. Temiz çevre algısının yaygınlaşması amacıyla düzenlenen sahil
temizliği etkinliğinde, ellerine eldiven takıp, sahildeki çöpleri toplayan yaklaşık 250 çevre gönüllüsü öğrenci, 325 kg. çöp toplayarak herkese örnek oldu. Etkinliğin sonunda oluşturulan
takımların ne kadar çöp topladığı tartı ile belirlendi ve en fazla çöp toplayan ilk üç takıma ödüller verildi.
OKULLARDA DUVAR RESMİ ÇALIŞMASI
Sarıyer, Reşitpaşa Mahallesi’nde seçilen pilot okulun duvarına çevre bilincinin arttırılması için çevre konulu resim çalışmaları yapıldı. Öğrencilerin, günün büyük bir bölümünü geçirdikleri
okullarda bahçe duvarları daha neşeli bir durum alırken, oradaki resimlerin görsel hafızalarında kalıcı bir çevre bilinci oluşturması planlanan etkinliğin artırılması için çalışmalar sürüyor.
2015
205
Çevre ve Temizlik
Park Bahçe / Temizlik / Çevre / Veterinerlik
Ulaşım Hizmetleri
GENEL BİLGİLER
KUDUZ AŞISI UYGULAMA HİZMETLERİ
Sarıyer ilçesi dâhilinde bulunan, evcil sahipli ve sahipsiz hayvanlar (köpek ve kedi) kuduz hastalığına karşı her yıl aşılanmaktadırlar. Haziran ayında kuduz aşısı kampanyası
yapılmış olup, kampanya dışında Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne başvuran vatandaşlar tarafından getirilen kedi ve köpekler ile kısırlaştırma işlemine tabi tutulan sahipsiz sokak
hayvanlarına da kuduz aşısı uygulanmaktadır. Bu amaçla, müdürlüğümüz polikliniğinde ve aşı kampanyasında 820 köpek ve 446 kedi olmak üzere toplam 1266 hayvan kuduza
karşı aşılanmıştır. Ayazağa birimimizde 33 köpek ve 26 kediye kuduz aşısı uygulanmıştır.
Geçici hayvan bakım merkezinde tedavi edilen ve kısırlaştırılan sahipsiz sokak hayvanlarına kuduz aşısı uygulaması yapılmaktadır. Geçici hayvan bakım merkezinde, 768 köpek
ve 383 kedi olmak üzere toplam 1151 sahipsiz hayvana kuduz aşısı uygulanmıştır. Toplam olarak 1621 köpek ve 855 kedi olmak üzere 2476 hayvan kuduza karşı aşılanmıştır.
KUDUZ AŞISI UYGULAMA HİZMETLERİ
AYLAR
KÖPEK
KEDİ
TOPLAM
OCAK 90 38128
ŞUBAT127 47 174
MART182 66 248
NİSAN137 60 197
MAYIS91 28119
HAZİRAN500
192
692
TEMMUZ107
84
191
AĞUSTOS122
85
207
EYLÜL50 65 115
EKİM 53 72125
KASIM97 62 159
ARALIK65 56 121
TOPLAM1621
855 2476
2009 - 2015 YILLARI ARASI KUDUZ AŞISI VERİLERİ
Kuduz Aşısı Uygulaması
2159
2015
2082
2000
1833
1795
889
1621
693
302
KÖPEK
206
373
510
855
1621
855
KÖPEK
KEDİ
641
KEDİ
SUNULAN HİZMETLER
MUAYENE VE TEDAVİ HİZMETLERİ
Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sarıyer Merkez’de bulunan müdürlük hizmet binası polikliniği, Kısırkaya Mahallesi Geçici hayvan bakımevi ile 2015 yılı Haziran ayında hizmete
açılan Ayazağa hizmet birimi polikliniğinde ilçe genelinde bulunan sahipsiz hayvanlara hizmet vermektedir. Bu merkezlere gerek vatandaşlar tarafından ve gerek belediyemiz hayvan
toplama ve nakil ekipleri tarafından getirilen sahipsiz hayvanlar, Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimleri tarafından ücretsiz olarak muayene ve tedavi edilmektedir. Yıl içerisinde 4258 hayvan
(1286 köpek, 2899 kedi ve 73 diğer) muayene ve tedavi edilmiştir. Muayene ve tedavi hizmetlerinde 2014 yılına göre fiziki koşulların iyileştirilmesi ve Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün
Ayazağa biriminin hizmete girmesine bağlı olarak bir artış söz konusudur.
MUAYENE VE TEDAVİ HİZMETLERİ
AYLAR
KÖPEK
KEDİ
OCAK 78
ŞUBAT 96
MART 111
NİSAN 142
MAYIS 138
HAZİRAN130
TEMMUZ128
AĞUSTOS108
EYLÜL 87
EKİM 91
KASIM 91
ARALIK 86
TOPLAM1286
DİĞER
TOPLAM
239 1318
214 6316
230 7348
231 8381
217 5360
229
17 376
267 12 407
241
4 353
231 5323
258 3352
263 2356
279 3368
2899
73 4258
2009 - 2015 YILLARI ARASI TEDAVİ HİZMETLERİ VERİLERİ
Tedavi Verileri
2899
1230
973
1182
918
807
396
1286
718
455
343
470
1286
580
460
23
KÖPEK
KEDİ
57
73
69
41
29
DİĞER
2899
37
73
KÖPEK
KEDİ
2015
DİĞER
207
Çevre ve Temizlik
Park Bahçe / Temizlik / Çevre / Veterinerlik
Ulaşım Hizmetleri
GENEL BİLGİLER
KISIRLAŞTIRMA HİZMETLERİ
Hayvan sağlığına yönelik çalışmalar kapsamında evcil sahipli ve sahipsiz hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması amacıyla yapılan kısırlaştırma çalışmaları önemli bir
yer tutmaktadır. Bu uygulama sahipsiz sokak hayvanlarını kapsamaktadır. Sahipsiz sokak köpekleri, geçici hayvan bakım merkezinde, sahipsiz sokak kedileri ise hem geçici
hayvan bakım merkezinde, hem Ayazağa biriminde, hem de müdürlüğümüz polikliniğinde kısırlaştırılmaktadır. Yıl içerisinde 824 köpek ve 1029 kedi olmak üzere 1853 hayvan
kısırlaştırılmıştır. 2016 yılında kısırlaştırılacak köpek sayısında ciddi bir azalma beklenmektedir. Fakat kısırlaştırılacak kedi sayısında önemli bir artış hedeflenmektedir.
HAYVAN KISIRLAŞTIRMA HİZMETLERİ
AYLAR
KÖPEK
KEDİ
TOPLAM
OCAK 75 80155
ŞUBAT116 84 200
MART171 106 277
NİSAN103 98 201
MAYIS70 70140
HAZİRAN44
97 141
TEMMUZ33 100 133
AĞUSTOS28
84 112
EYLÜL32 6y 94
EKİM 39 74113
KASIM78 88 166
ARALIK35 81 116
TOPLAM824 1029 1853
2009 - 2015 YILLARI ARASI KISIRLAŞTIRMA VERİLERİ
991
909
Kısırlaştırma Verileri
1029
920
837
853
824
849
774
530
639
824
1029
KÖPEK
KEDİ
408
138
KÖPEK
208
293
KEDİ
SUNULAN HİZMETLER
SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARINA SU İÇME SULUKLARI HİZMETLERİ
Sarıyer Belediyesi sahipsiz hayvanları besleme noktalarına ilave olarak 2012 yılı içerisinde özellikle şebeke suyunun bulunduğu parklarda ve diğer uygun noktalarda sahipsiz hayvanların
susuz kalmamaları için otomatik suluk projesini başlatmıştır. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün montajını yaptığı bu otomatik suluklar sayesinde o noktalarda bulunan hayvanların su
ihtiyacı şebeke suyu kesilmediği sürece düzenli olarak giderilmektedir. Özellikle Sarıyer’in mahallelerinde uygulamaya konulan bu proje kapsamında, toplam olarak 30 noktaya otomatik
suluk konulmuştur. Ayrıca mamamatiklerde de hayvanların su ihtiyacı için suluklar bulunmaktadır.
SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARINI BESLEME HİZMETLERİ
Sokak hayvanlarının beslenmeleri için oluşturulan beslenme noktalarına yiyecek temini ve bu beslenme noktalarına taşınması için araç ve personel temini yapılmış ve uzun zamandır yemek
toplama ve dağıtma hizmeti yapılmaktadır. Yaklaşık 25 adet beslenme noktası uygun alanlarda hazırlanmıştır. Bu alanlara ilçemiz sınırları içinde ve civarında bulunan birçok işletmeden
alınan hayvan beslemeye uygun yemek artıkları ve su bırakılmaktadır. Yıl içerisinde Sarıyer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden Sarıyer Belediyesi Veterinerlik İşleri
Müdürlüğü’ne devredilen ve yeni oluşturulan otomatik besleme noktalarıyla birlikte mamamatik sayısı 17’ye çıkarılmıştır. Ancak daha önce gönüllü vatandaşlar tarafından oluşturulmuş
olan uygun beslenme noktalarının bir kısmına Sarıyer Belediyesi tarafından haftanın belirli günleri mama veya yemek atıkları bırakılmak suretiyle hayvanlar beslenmektedir.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde, sosyal belediyecilik anlayışı ile Sarıyer halkına hizmet vermektedir. Bu hizmetler yıldan yıla daha kaliteli bir şekilde
devam etmektedir.
2015
209
Çevre ve Temizlik
Park Bahçe / Temizlik / Çevre / Veterinerlik
Ulaşım Hizmetleri
GENEL BİLGİLER
210
MÜŞAHADE HİZMETLERİ
Sahipli veya sahipsiz hayvanlar tarafından ısırılan şahıslar Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne müracaat ettikleri zaman, ısırılanlar ile ilgili tutanak düzenlendikten sonra kuduz aşısı
olmaları için ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir. Isıran hayvanlar sahipsiz ise müdürlüğümüz tarafından 10 gün süre ile karantina altına alınmaktadır. Hayvan sahipli
ise sahibi tarafından karantina altında tutulmakta ve bu işlem için tutanak düzenlenmektedir. Yıl içerisinde 64 adet ısırma olayı (57 köpek ve 7 kedi) meydana gelmiş ve
karantina sonunda hiçbir hayvanda kuduz tespit edilmemiştir.
HAYVAN SEVGİSİ AŞILAMA VE BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ
Gençlere hayvan sevgisi bilincini aşılamak amacıyla Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne müracaat eden kurumların (Okul) talebi doğrultusunda Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne
gelen öğrencilere, hayvanlara yönelik yapılan çalışmalar ve hayvan sevgisi konusunda bilgiler verilmektedir.
SUNULAN HİZMETLER
KURBAN BAYRAMI HİZMETLERİ
Kurban hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirler alınarak, kurbanlıkların sağlık kontrolleri Veterinerlik İşleri hekimleri tarafından gerçekleştirdi. Kurban Bayramı nedeniyle ilçede
satışa sunulan kurbanlık hayvan sayısında bir önceki yıla göre azalma görüldü. Kurbanlık olarak 480 büyükbaş ve 1150 küçükbaş olmak üzere toplam 1630 kurbanlık satışa sunulmuştur.
Satılan kurbanlıklardan 215 büyükbaş ve 239 küçükbaş Sarıyer Belediyesi tarafından oluşturulan yasal kesim yerlerinde kesilmişlerdir.
SAHİPLENDİRME HİZMETLERİ
Sokaklardan kısırlaştırma ve rehabilitasyon amacıyla toplanan hayvanlar bu işlemlere tabi tutulduktan sonra sahiplendirilmeye çalışılmaktadır. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne hayvan
sahiplenmek için müracaat eden vatandaşlar, hayvan rehabilitasyon merkezine yönlendirilmektedir. Beğenilen sahipsiz hayvan için aşı kartı ve sahiplendirme formu düzenlenip kendilerine
teslim edilmektedir. Yıl içerisinde 97 adet sahipsiz sokak hayvanı (91 köpek ve 6 kedi) sahiplendirilmiştir.
2015
211
Çevre ve Temizlik
Park Bahçe / Temizlik / Çevre / Veterinerlik
Ulaşım Hizmetleri
GENEL BİLGİLER
212
İLAÇLAMA VE DEZENFEKSİYON HİZMETLERİ
a) İlaçlama Hizmetleri:
Eğitimli ve sertifikalı personeller tarafından yürütülen ilaçlama ve dezenfeksiyon işleri, ilçe genelinde vektör kontrolü amacıyla ihtiyaç görülen alanlarda faaliyet göstermektedir.
Kene, fare, karasinek ve evsel haşerelere karşı ilaçlama faaliyetleri yerine getirilmektedir. İlçede bulunan hayvan ahırları, mazgallar ve çöp konteynerleri, mayıs ayından eylül
ayı sonuna kadar karasineğe karşı ilaçlanmaktadır. Ayrıca ilçe genelinde bulunan parklar ile temizliği yapılan sokak ve cadde kenarlarındaki kaldırımlar kenelere ve pireye
karşı ilaçlanmaktadır.
Yıl içerisinde 388 adet fare, 935 adet haşere, 159 adet kene, 83 adet yaban arısı ilaçlamaları yapıldı. 1.565 ilaçlama ile ilgili şikâyet ile yetki ve sorumluluk alanına giren yasal
taleplerin tamamı değerlendirilmiştir. İlçemiz genelinde bulunan ibadethaneler ile resmi ilköğretim ve orta öğretim okullarından gelen ilaçlama ile ilgili talepler ücretsiz olarak
değerlendirilmiştir. Uçkun ( sinek ve sivrisinek ) ile ilgili ilaçlama hizmetleri, Danıştay 8 Dairesinin 26.03.2008 tarih ve 2008/2269 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyelerine
devredilmiştir.
SUNULAN HİZMETLER
b)Dezenfeksiyon Hizmetleri:
İlçe genelinde İlçe Milli eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilk ve orta öğretim okullarında eylül ayı başı ile aralık ayı sonuna kadar ücretsiz dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. İklim şartlarına bağlı
olarak, periyodik yapılan dezenfeksiyon çalışmalarına ilave olarak ibadethanelerden ayrıca gelen dezenfeksiyon talepleri de değerlendirilerek yerine getirildi. Sarıyer Belediyesi kurs ve
hizmet binaları ile resmi kurumların hizmet binalarında da mevsimsel olarak, özellikle salgın bulaşıcı hastalıkların kolaylıkla yayılma ihtimalinin olduğu aylarda, dezenfeksiyon işlemi
uygulanmıştır.
BÜRO HİZMETLERİ
1. Arşiv Düzenleme Çalışmaları: Yıl boyunca gelen ve Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden çıkan evrakların arşive taranması düzenli olarak yapılmıştır.
2. Taşınır Kayıtların Düzenlenmesi: Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne yıl içerisinde gelen taşınırların kayıtları düzenlenmiş olup, barkodlama işlemi yapılmıştır.
3. Büro Çalışmaları: Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne vatandaşlar tarafından değişik iletişim yollarıyla gelen istek ve şikâyetler, önem ve aciliyet sırasına göre makul bir süre içinde işlem
yapılıp cevaplandırıldı. Kurum ve kuruluşlardan gelen evraklar zamanında yanıtlandı. Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğü ile ilgili faaliyetler hakkında gerekli raporlar hazırlanıp ilgili yerlere
düzenli olarak gönderildi.
Yıl boyunca 31 personel (5 veteriner hekim ve 26 işçi) Sarıyer genelinde sahipsiz hayvanlara yönelik hizmet, veteriner halk sağlığı kapsamında ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmeti
vermiştir. (3 veteriner hekim ve 5 işçi personel yıl içerisinde yapılan iş artışıyla alınmışlardır.) Ayrıca yıl içerisinde değişik iletişim yoluyla gelen 5668 şikâyet ve taleplerin yasal olanları
değerlendirilerek cevaplandırılmıştır.
2015
213
Z a bı t a / Ruhs a t
K e n t E se n li ği
GENEL BİLGİLER
ZABITA HİZMETLERİ
Sarıyer Belediyesi sınırları içinde, belde halkının esenlik, sağlık, huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan ve özel yönetmeliği olan özel
zabıta kuvvetidir. Bu amaçla kanun, tüzük, yönetmelik, KHK’lerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen beldenin düzen, esenlik, imar, sağlık, trafik, yardım ve
benzeri konulardaki görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, yerine getirileceği belirtilip mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye
zabıtası tarafından yerine getirilmesini gerektiren görevleri yapmak. Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek.
Kanunların belediyelere verdiği görevleri takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek. Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve
encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmakla yetkili kılınan Zabıta Müdürlüğü personeli kendilerine verilen görev, yetki
ve sorumlulukları şöyledir:
• 1 Müdür
• 3 Amir
• 1 Başkomiser
• 9 Komiser
• 5 Komiser Yardımcısı
• 43 Zabıta Memuru
• 89 Yardımcı Personel
Toplam 151 Personel
•Binek Araç
5 Adet
•Minibüs
12 Adet
•Kamyonet
4 Adet
•4x4 Kamyonet
3 Adet
•4x4 ATV
2 Adet
•Motorsiklet
2 Adet
•Çekici
1 Adet
•Binek Araç (Kangoo)
1 Adet
•Binek Araç (Doblo)
4 Adet
Resmi ve “Hizmet Satın Alımı” yoluyla temin edilen toplam 34 adet araç filosu ile çalışmalarını yürütmektedir;
Zabıta Müdürlüğü Emrinde:
Ferahevler Mahallesi’nde bulunan A Bölge Amirliği
Ferahevler Mahallesi’nde bulunan
B Bölge Amirliği
Kemer Mahallesi’nde bulunan C Bölge Amirliği
Zekeriyaköy Mahallesi’nde bulunan
D Bölge Amirliği
Ayazağa Mahallesi’nde bulunan
E Bölge Amirliği
Kireçburnu Mahallesi’ndeki Merkez Amirliği
Altı ayrı amirlikle bünyelerinde teşkil edilen “Evrak - Denetim - Pazar - Çarşı - İnşaat Ekipleri” zabıta hizmetlerini yürütmektedir.
Zabıta Müdürlüğüne ait organizasyon şeması aşağıda gösterildiği gibi olup, Müdürlük emrinde çalışmalarını 1 merkez ve 5 bölge amirliği ile görev, yetki ve sorumluluklarını
yerine getirmektedir.
214
SUNULAN HİZMETLER
TELSİZ-TELEFON HİZMETLERİ
İlçe sınırları dahilinde kanun, tüzük, yönetmelik ve KHK’lere aykırı davranışlar
konusunda vatandaşlardan gelen ihbar, şikayet ve müracaatlar ilgili bölge amirliklerine
iletilmekte, sonuçlarla ilgili yazılı veya sözlü dönüşleri sağlanarak kurum, kuruluş ve
şahıslar bilgilendirilmektedir. Ayrıca vatandaşların bilgi amaçlı yaptığı müracaatlar
konusunda da vatandaşlar kurum, kuruluş ve ilgili birimlere yönlendirmekte veya
ilgili kurumlara ulaşamayacak durumda olanların müracaatlarını bizzat alarak yetkili
kurum, kuruluş ve birimlere yazılı veya sözlü iletilmekte bu hususta vatandaşlar
bilgilendirilmektedir.
Telefonla Gelen İhbar ve Müracaat Çizelgesi
Müdürlüğe Gelen ve Sonuçlanan,
Telefon İhbar ve Müracaatları
5842 Adet
BÜRO HİZMETLERİ
Zabıta Müdürlüğü Bürosunda; gelen, giden evrak, ceza, personel aylık, haftalık ve
günlük çalışma programları ile nöbetlerinin düzenlenmesi yapılmaktadır. Ödeme
emirlerinin hazırlanması, personelin izin, istirahat, terfi, kademe ilerlemelerinin
takibi, taşınır mal kayıtları, bütçe teklif hazırlıkları, kurum içi ve dışı yazışmalar,
e-posta, BİMER ve istek-şikayet birimi yoluyla gelen ihbar ve müracaatlar
yanıtlandırılmaktadır. Ayrıca, yapılan bu işlemlere ait yazışmalar arşivlenmektedir.
Büro Çalışmaları Çizelgesi
Gelen Evrak Adedi
Giden Evrak Adedi
Yanıtlanan İstek- Şikayet ve e-posta müracaatları
Taraması yapılarak arşivlenen evrak
İşlem Gören Evrak Adedi Toplamı
2015
3667 Adet
5018 Adet
3836 Adet
8954 Adet
21.475 Adet
215
İŞYERİ DENETİM VE EVRAK EKİPLERİ HİZMETLERİ
Z a bı t a / Ruhs a t
K e n t E se n li ği
GENEL BİLGİLER
Ruhsatsız Faaliyetinden Mühürlenen İşyeri-35 Adet
Araştırması Yapılan Asker Ailesi - 523 Adet
İlçe sınırları dahilindeki mahallelerde görev yapan beş bölge amirliği, evrak ve denetim ekiplerince vatani görevini yapan eratın muhtaç durumda olan ailelerine ait araştırma
çalışmaları yaparak Yazı İşleri Müdürlüğü’ne raporların geri dönüşümü gerçekleştirilmiştir. Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri mühürlenmek suretiyle faaliyetten men edildi.
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunla Zabıta
Müdürlüğü’ne verilen yetki ve sorumluluklar dahilinde işyerlerinde gerekli denetimler yapılarak, aykırı davranışta bulunanlar hakkında ceza tutanağı düzenlendi. İlçe dahilinde,
3572 sayılı kanun ve yönetmelik çerçevesinde sıhhı, gayrisıhhi , gayrisıhhi gıda üretim yeri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimleri yapılmış, ruhsata aykırı
veya ruhsatsız faaliyet gösterenler hakkında tutanaklar düzenlendi.
İlçe Dahili İşyeri Denetimi Ve Evrak Ekipleri Çalışma Çizelgesi
Araştırması Yapılan Asker Ailesi Evrakları
Denetlenen Sıhhi İşyeri
Denetlenen Gayrisıhhi İşyeri
2782 Adet
480 Adet
Denetlenen Gayrisıhhi Gıda Üretim Yerleri
18 Adet
Denetlenen Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri
86 Adet
Ruhsatsız Faaliyetinden Dolayı Zabıt Tanzim Edilen İşyeri
198 Adet
Ruhsatsız Faaliyetinden Dolayı Mühürlenen İşyeri
35 Adet
Mühür Fekkinden Dolayı Tutanak Tanzim Edilen İşyeri
34 Adet
Kaymakamlık Makamından Gelen Talimat Doğrultusunda Süreli Mühürlenen İşyerleri
İLÇE DAHİLİ TOPLAM İŞLEM ADEDİ
216
523 Adet
2 Adet
4.158 ADET
SUNULAN HİZMETLER
PAZAR EKİBİ ÇALIŞMALARI
İlçe sınırları dahilinde kurulmakta olan 15 semt pazarında tezgah kurma belgesi olmadan tezgah açan esnaf ile tezgah kurma belgesini yenilemeyen esnafın belge almaları ve önceki
yıllara ait borçlarını ödemeleri temin edilerek, belediye gelirlerine katkıda bulunuldu. 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanarak çıkarılan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği, ilçe dahilinde kurulmuş olan 15 adet semt pazarının krokili listeleri ile pazarlarda faaliyet
gösteren esnafın fotoğraflı bilgileri bilgisayar ortamına aktarılarak pazar esnafının kayıt altına alınması işlemi tamamlandı. Yönetmelik gereği temini gerekli olan pazar esnafına ait belgeler
tamamlanarak, arşivleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Sarıyer ilçe sınırlarında kurulan semt pazarlarında faaliyet gösteren pazarcı esnaflarına ait bilgileri içeren “Pazarcı Kimlik Kartları“
Zabıta Müdürlüğü’nce hazırlanarak pazar yerlerini kullanan 488 pazarcı esnafına dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Pazarlardan alışveriş yapan vatandaşların satın aldığı malların cins, nitelik
ve fiyat bilgilerine rahatlıkla ulaşabilmeleri amacıyla Pazar Yerleri hakkında Yönetmeliğin “20. maddesi gereği satışa sundukları malların üzerine konulması zorunlu olan etiketlerin“ pazar
tezgahlarındaki malların üzerinde bulunması yönündeki çalışmalar Zabıta Müdürlüğü pazar ekiplerince titizlikle devam etmektedir. Yine ilçedeki pazar yerlerinde satışa sunulan malları
satın alan vatandaşlarımızın malın ağırlığı konusunda tereddüte düştüğü durumlarda Pazar Yerleri hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesinin 7. fıkrası gereği başvuruda bulunarak malların
ağırlığını kontrol ettirebilecekleri elektronik tartıların pazarın kurulduğu günlerde pazarın giriş ve çıkış noktalarına konularak vatandaşın mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalar
pazar ekiplerince yürütülmekte, vatandaşların da bu yönde memnuniyeti sağlanmaktadır. Semt pazarlarında 2015 yılı içinde 41 esnafın Belediye Encümen kararı ile devir ve iptal işlemleri
sağlanmıştır. Ayrıca, pazar yerlerinde 5957 Sayılı Kanuna aykırı davranışta bulunduğu tespit edilen pazarcı esnafı hakkında kanun kapsamında cezai işlemler sürdürülmektedir.
Pazar Ekibince Uygulanan Cezai İşlemler
5957 Sayılı Kanuna aykırı davranışta bulunduğundan
cezai işlem uygulaması yapılan esnaf adedi
30 Esnaf
5957 Sayılı Kanuna aykırı davranışta bulunan pazarcı
esnafına uygulanan ceza tutarı
2,793,00
2015
217
Z a bı t a / Ruhs a t
K e n t E se n li ği
GENEL BİLGİLER
İNŞAAT EKİP HİZMETLERİ
Sarıyer İlçesi dahilinde hiçbir şekilde gecekondu ve kaçak yapılaşmaya müsaade edilmemiştir. Bu tür faaliyetlere anında müdahalede bulunulurken, ancak gelen talepler
üzerine vatandaş mağduriyetlerini gidermek amacıyla Zabıta Müdürlüğü’ne yıl içerisinde müracaatta bulunarak çatısını tamir etmek veya yenilemek isteyen vatandaşlara
izin verilerek çatılarının onarım yaptırılmak suretiyle mağduriyetleri önlenmiştir. İlçe dahilindeki binalara ait ısı kaybını önlemek üzere mantolama yapma talebinde bulunan
vatandaşın talepleri karşılanmış ve mantolama amacıyla kurulan iskelenin işgal ettiği alanla ilgili, işgal harcı tahakkuk ettirilerek belediye gelirlerine katkıda bulunulmuştur.
Söz konusu tarihler arasında tüm ilçe dahilinde inşaat ekiplerimizce herhangi bir izin alınmadan veya yeni yapıldığı tespit edilen (Duvar, beton, kalıp, kolon, sıva, çatı,
merdiven, garaj, temel, ilave, gecekondu, tadilat v.b) inşaat faaliyetine bölge ekiplerince gerek durdurulmak, gerekse yıkılmak suretiyle son verilmiştir. İlçe dahilinde
imar mevzuatına aykırı yapıldığı tespit edilen kaçak yapılar hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce gerekli yasal işlem yapılmak üzere ekiplerimizce tutanak tanzim
edilmiş, tutanaklar ilgili birime gönderilmiştir. İlçemiz sınırları dahilindeki metruk vaziyette olup, çevre güvenliği açısından tehlike arz eden binaların tespitleri yapılıp gerekli
tedbirlerin alınması veya aldırılması sağlanmıştır. İlçe sınırları dahilinde hava koşulları sebebiyle çatıları zarar gören, yangın nedeniyle mağdur olan veya maddi imkansızlıklar
sebebiyle ikametini onaramayan vatandaşlar tarafından Müdürlüğe yapılan başvurular doğrultusunda mağdur durumdaki vatandaşlara ilgili birimler tarafından yapılacak
malzeme yardımı amacıyla sosyal durum araştırmaları gerçekleştirildi.
İnşaat Ekiplerinin Çalışma Çizelgesi
“Yeni Yapıldığı Tespit Edilerek Durdurulan,Yıkılan İnşaat Faaliyetleri”
(Gecekondu, çatı, tadilat, pencere, temel, duvar, garaj, çadır, baraka, blokaj, konteyner,
konstrüksiyon)
Mühür Fekkinde İşlem Yapılan Kaçak inşaat
Tespiti Yapılarak İmar Müdürlüğüne bildirilen kaçak inşaat
TOPLAM İŞLEM GÖREN
1 Adet
12 Adet
507 ADET
Mantolama Ve Çatı Onarım Faaliyetleri
218
494 Adet
SUNULAN HİZMETLER
MOTORİZE EKİP HİZMETLERİ
Yıl içerisinde Zabıta Müdürlüğü emrinde görev yapan 10 yardımcı personele ilkyardım kursu, daha sonra 6 yardımcı personele AFAD ve 5 yardımcı personele de cankurtaran eğitimleri
aldırıldı. Eğitimlerini tamamlayan personele, aldıkları eğitimlere ait sertifikalar verildi.
Zabıta Personeli İlkyardım Eğitimi
Zabıta Personeli AFAD Eğitimi
Zabıta Personeli Cankurtaran Eğitim
Kefeliköy Araç Kazası Sonrası İlkyardım
Kısırkaya Plajı Önleme,Uyarma ve Kurtarma Çalışmaları
2015
219
Z a bı t a / Ruhs a t
K e n t E se n li ği
GENEL BİLGİLER
ÇARŞI EKİBİ HİZMETLERİ
C Bölge Amirliği’ne bağlı faaliyet gösteren Çarşı Ekibi, Sarıyer Merkez Mahallesi’ndeki işyeri önlerinde, yaya geliş geçişine engel oluşturan işgallerin kaldırılması yönünde
çalışmalar yaparak, kurallara uymayanlar hakkında cezai işlemler uygulanmıştır. Yine Sarıyer Merkez Mahallesi’nde cadde üzerinde trafiğin akışına mani olan işgaller ile yol
kenarına park edilen araçların kaldırılması yönünde İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ile müşterek çalışmalar yapılmış olup, çalışmalar rutin olarak devam etmektedir.
Sarıyer İlkokul önünde okula giriş yapan öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerinde gerekli tedbirler alınmış olup, çalışmalarımız aynı doğrultuda sürdürülmektedir. Ayrıca
Sarıyer Merkez Mahallesinden hareket ederek Sarıyer’in çeşitli mahalleleri ile diğer ilçe merkezlerine dolmuş hizmeti veren hatlı minibüslerin trafikte aksamalara sebebiyet
vermemeleri amacıyla Taşkıran Mevki’nde depolama ve bekleme alanları oluşturuldu. Sarıyer merkezde sabit pazar yerimizde her hafta pazartesi günü kurulan köylü pazarı,
çarşamba-cumartesi-pazar günleri kurulan antika ve el emeği göz nuru pazarları devam etmekte olup, ayrıca kullanılmayan günlerde yerel sivil toplum örgütleri ve derneklerin
istifadelerine sunularak çeşitli etkinlikler ve kermesler düzenlenmesine olanak sağlandı.
Sarıyer Merkez Mahallesinde Yapılan İşgal Kaldırma Çalışmaları
Sarıyer Merkez Mahallesinden Hareket Eden Hatlı Minibüsler İçin Oluşturulan Depolama ve Bekleme Alanı
220
SUNULAN HİZMETLER
İLÇE DAHİLİNDE DESTEK VE TRAFİK EKİPLERİ ÇALIŞMALARI
Merkeze bağlı faaliyet gösteren destek ve trafik ekiplerimize; görüntü kirliliğine ve vatandaş şikayetlerine konu olan trafikten düşürülmüş hurda araçlar belediyemiz hurda deposuna
çekilmek suretiyle vatandaşların mağduriyeti giderilmiş, ayrıca çeşitli sebeplerle trafikte kalarak mağdur duruma düşen araç ilgililerinin talepleri doğrultusunda ilgililerin denetim ve
kontrolünde araçların uygun alanlara çekilmeleri sağlandı. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce; İlçe sınırları dahilindeki yol, cadde, sokak, tretuvar üzerindeki işgaller kaldırılmakta,
işgallerini kaldırmayanlar hakkında cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. İlçenin doğal güzellikleri ile film çekimlerine yönelik daha rahat bir çalışma ortamına sahip olan özellikle sahil
güzergahında yapılan çekimler esnasındaki yol, park, yeşil alan gibi yerlerdeki işgaller sebebiyle film şirketlerinden işgaliye bedeli tahakkuk ve tahsilatı yaptırılarak, belediye gelirine
katkı sağlanmaktadır. Yine İlçe dahilindeki seyyar faaliyetler men edilmekte, araç üzerindeki seyyar faaliyetlerin men işlemleri esnasında araçların megafonları söktürülerek, megafondan
kaynaklı gürültülere son verildi. Ayrıca Belediye emir ve yasaklarına uymadığı tespit edilen ilgililer hakkında gerekli idari yaptırım ceza tutanağı düzenlemek suretiyle cezai yaptırımlar
uygulandı. Maslak Mahallesi’nin İlçe sınırlarına katılmasıyla birlikte Maslak Mahallesi’nden gelen yoğun şikayetler üzerine bilhassa Atatürk Oto Sanayi Kavşağında seyyar kaldırma çalışmaları
başlatılmış, trafik oluşmasına sebep olan seyyar pilavcı, kokoreççi, araba kılıfı satıcısı, karpuzcu v.b seyyarlar anılan yerden kaldırılarak kavşak ve geçit altı seyyardan arındırılarak trafik
akışına etkileri ortadan kaldırılarak vatandaşların olumlu dönüşleri sağlanmıştır. İlçenin çeşitli mahallelerindeki cadde ve sokaklarda yaşanan trafik sorunları nedeniyle ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının katılımları sonucu yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Müdürlüğe bağlı ekiplerin Sarıyer Merkez Mahallesi, Maslak ve İstinye mevkilerinde trafik açısından engel
oluşturan işgaller İl Trafik Müdürlüğü ekipleri ile müşterek yaptığı çalışmalar neticesinde kaldırılarak trafik akışında olumlu sonuçlar alınmıştır. Destek ekipleri Derbent girişinde yeni inşa
edilen Evlendirme Dairesi içinde yapılan Meclis toplantılarında ve belediyemiz etkinliklerinde gerekli önlemler alınmıştır. Ayrıca destek ekiplerimizce İlçe dahilinde bölge amirliklerine bağlı
inşaat ekiplerinin yapmış olduğu yıkım çalışmalarına gerekli personel desteği sağlanarak yıkımların gerçekleştirilmesine yardımcı olundu.
İlçe Dahilindeki Hurda Araçları Kaldırma Çalışmaları
Maslak ve İstinye Mahallelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri İle
Müştereken Yapılan İşgal ve Çeşitli Materyallerin Kaldırılma Çalışmaları
2015
221
Z a bı t a / Ruhs a t
K e n t E se n li ği
GENEL BİLGİLER
İlçe Genelinde Seyyar Satış Faaliyetlerine Karşı Yapılan Çalışmalar
Maslak ve İstinye Mahallelerinde İl Emniyet
Müdürlüğü Trafik Ekipleri İle Müştereken Yapılan
İşgal ve Çeşitli Materyallerin Kaldırılma Çalışmaları
İzinsiz Asılan Afişlerin Toplanmasına Yönelik Çalışmalar
İlçe sınırları dahilinde çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet verecek şekilde izinsiz asılmış ilan, reklam ve tanıtım tabela ve afişlerinin toplanmasına yönelik çalışmalar
yapılarak yönetmeliğe aykırı asılmış olan afiş ve tabela ilgilileri hakkında cezai işlem yapılmakta, çalışmaları Bölge Amirliklerine bağlı ekipler ve destek ekiplerince rutin olarak
sürdürülmektedir.
İlçe Dahilinde Bölge Amirliklerine Bağlı Ekiplerin Yapmış olduğu Ceza Uygulamaları Çizelgesi
Belediye Emir ve Yasaklarına Aykırı Hareketten Uygulanan Cezai İşlem
Belediye Emir ve Yasaklarına Aykırı Hareketten Uygulanan
Toplam Ceza Tutarı
222
228 Adet
192.089,00
SUNULAN HİZMETLER
İlçemiz Dahilinde Yapılan Film Çekimlerinin Kontrolüne Yönelik Çalışmalar
İlçe sınırları dahilinde çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet verecek şekilde izinsiz asılmış ilan, reklam ve tanıtım tabela ve afişlerinin toplanmasına yönelik çalışmalar
yapılarak yönetmeliğe aykırı asılmış olan afiş ve tabela ilgilileri hakkında cezai işlem yapılmakta, çalışmalarımız bölge amirliklerine bağlı ekiplerimiz ve destek
ekiplerimizce rutin olarak sürdürülmektedir.
İlçemizdeki Film Çekim Harçları
93.758,61 TL
Spor Müsabakaları Çalışmaları
Zabıta Müdürlüğü’nce yıl içerisinde; Sarıyer halkının huzur, güven ve esenliğine yönelik olarak, Huzur Mahallesinde bulunan Galatasaray TT Arena Stadı’nda ve Sarıyer Merkez
Mahallesi’ndeki Yusuf Ziya Öniş Stadı ile Bahçeköy Orman Fakültesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılan spor müsabakalarında stat çevresinde Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine
Dair Kanunun 12. maddesinin 1. Fıkrasının (b ve c) bendlerine aykırı olarak seyyar satış faaliyetleri ile 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 48. Maddesi (a) fıkrasına aykırı olarak stat çevresinde lisanssız ürün satışı yapan seyyar satıcılarla, konusunda uzman ekiplerce seyyar faaliyetleri önlemeye yönelik
çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.
2015
223
ETKİNLİK HİZMETLERİ
Yıl boyunca çeşitli mahallerde Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri, tiyatro ve sinema gösterileri gibi vatandaşlara yönelik yapılan kültür ve sosyal amaçlı
aktivitelerde vatandaşın huzur, esenlik ve güvenliğine dair tedbirler alındı.
Z a bı t a / Ruhs a t
K e n t E se n li ği
GENEL BİLGİLER
29 Ekim Fener Alayı
Ramazan Etkinlikleri
Tim Gösteri Salonunda
Sağlık Ocağı Açılışı
224
4. Sarıyer Edebiyat Günleri
Ek Hizmet Binası Açılışı
SUNULAN HİZMETLER
Çevre Temizleme Çalışmaları
Maslak Kalıdırım, Yol Genişletme ve
Meydan Düzenlemeleri Yıkım Çalışmaları
Kar Temizleme Çalışmaları
Pazar Yeri Çevresinin Temizleme
GECE EKİBİ ÇALIŞMALARI
Zabıta Müdürlüğü merkez binasında hizmet veren ve dönüşümlü olarak çalışan gece ekibi belediye hizmetlerinin takiplerini yapılmakta, gelen şikayet ve müracaatlar değerlendirilmekte, gündüz
ekiplerinin takibinin gerektiği durumlarda şikayetler gündüz ekiplerine iletilmekte ve Sarıyer Belediyesi’nin yaptığı yeni hizmet binasındaki beton çalışmalarında gerekli tedbirler alınmaktadır.
2015
225
Z a bı t a / Ruhs a t
K e n t E se n li ği
GENEL BİLGİLER
İŞ YERİ RUHSAT HİZMETLERİ
Sarıyer Belediyesi bünyesinde bulunan Çağrı Merkezi ile Ruhsat Müdürlüğü’ne yazılı ve e-mail adresine yapılan şikayetler değerlendirilerek, incelemesi yapıldıktan sonra sorun
çözülerek şikayet ilgilisine bilgilendirme yapılmaktadır.
Yıl İçinde Gelen Şikayet Dağılımı
20
18
20
16
14
12
10
10
8
8
6
4
2
2
0
Vatandaş ve Kurumlar
E - Mail
Çağrı Merkezi
Toplam
Yıl İçinde Verilen Ruhsatların Dağılımı
1200
1027
1000
819
800
600
400
200
0
125
Sıhhi
Gayri Sıhhi
83
Umuma Açık
Toplam
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği’ne istinaden 2015 yılında ilçemizde faaliyet gösteren toplam 1.027 adet işyeri ruhsatlandırılmıştır. Bu işletmelerden
819 adet sıhhi, 125 adet gayrisıhhi, 83 adet umuma açık müessesedir.
226
SUNULAN HİZMETLER
1000
901
900
800
700
600
3
500
Canlı Müzik
400
300
200
100
8
0
Hafta Tatili
Mesul Müdür
93
Ölçü Ayar
394 sayılı “Hafta Tatili Kanunu” gereğince 901 adet “Hafta Tatili Ruhsatı” verilmiştir.
8 adet Mesul Müdür Belgesi verilmiştir.
Sarıyer ilçesinde bulunan 93 adet işyerinin ölçü ayar kontrolü yapılmıştır.
İlçemizde bulunan içkili restoranlardan 3 adet işyerine “Canlı Müzik İzin Belgesi” verilmiştir.
Denetim ekibi tarafından terk-i ticaret yaptığı tespit edilen 193 adet işletmenin ruhsat iptali yapılmıştır.
4.800,000”
21.000,000”
579.685,037”
Ruhsat Harcı
Hafta Tatili Ruhsatı Harcı
Mesul Müdür Ruhsat Harcı
4.570.146,056”
Canlı Müzik Ruhsat Harcı
2015 yılında işyeri açma ve ruhsat harcı olarak 4.570.146,056 TL., hafta tatil harcı olarak 579.685,037 TL., mesul müdür harcı olarak 4.800 TL., canlı müzik harcı olarak 21.000
TL. Toplamda ise; 5.175.631,093 TL. harç alınmıştır.
2015
227
Z a bı t a / Ruhs a t
K e n t E se n li ği
GENEL BİLGİLER
BÜRO HİZMETLERİ
1. Kamu düzeninin sağlanması ve kaçak işyeri faaliyetinin önlenmesi için işyerlerinin kayıt altına alınmalarını sağlamak amacıyla şeffaflık, saydamlık ve hesap verilebilirlik
ilkelerini gözeterek gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak açacakları işyerlerinin ruhsatlandırılması aşamasında Ruhsat Müdürlüğü’ne yapılan müracaatlar yasal
mevzuat doğrultusunda gerekli tetkik işlemleri yapıldıktan sonra ruhsat türüne göre sıhhi müesseseler, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence
yerleri faaliyet ve türüne göre değerlendirilerek 2015 yılı sonu itibari ile toplam 1027 “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı”, 901 “Hafta Tatil Ruhsatı”, 8 “Mesul Müdür Belgesi” ve
3 adet “Canlı Müzik İzin Belgesi” düzenlendi.
2. Yıl içerisinde “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” verilen işyerlerine ruhsat kesinleştirilmesi amacı ile komisyon incelemesi yapılmış olup, ilçemizde faaliyette bulunan
işyerlerinin hijyenik koşullara uygun hale getirilmesi için Ruhsat Müdürlüğü denetim ekibi tarafından sürekli olarak kontrol edilmektedir.
228
SUNULAN HİZMETLER
3. Ruhsat Müdürlüğü’ne “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” almak için müracaat eden ve işlemleri bitmiş olan işletmecilere ruhsatlarını alma hususunda bilgilendirme yapılarak, gelmeyen
işletmelere ruhsatları işyerlerinde teslim edilmektedir.
4. Sezonluk olarak çalışan işyerleri (plaj) tespit edilerek sezonluk ruhsat düzenlemeleri yapılmış ve plajlarda bulunması gereken ambulans, doktor, acil müdahale ekipmanları kontrol
edilerek plajda uyulması gereken kurallar ilgililere tebliğ edildi.
5. 6360 sayılı kanun gereği ilçemize dahil edilen Maslak, Ayazağa ve Huzur mahallelerinde bulunan işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat yenileme işlemleri devam etmektedir.
6. 3516 sayılı Ölçü ve Tartı Aletleri Kanunu’na göre “Ölçü ve Tartı Aletleri”nin yıllık beyannameleri alınarak kontrol ve damgalama işlemleri yapılmıştır. Ayrıca periyodik muayene, ani
muayene ve şikayet muayeneleri yapılmaktadır.
2015
229
Kurumsal Kapasite
Ulaşım Hizmetleri / Bilgi İşlem / Basın / Yazı İşleri
GENEL BİLGİLER
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak; Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde bahçıvan, kaynakçı, boyacı,
sıvacı ve demir kalıp işlerinde çalışan 250 personelin mesleki eğitimleri tamamlanıp, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalandırıldı.
Sarıyer Belediyesi’ne bağlı müdürlüklerde bulunan kadrolu ve taşeron personellere İş Güvenliği Uzmanı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilerek sertifikalandırıldı.
İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği bulunması gereken 20 kişilik arama kurtarma personelinin teorik ve pratik eğitimleri tamamlanarak, Afad tarafından
belgelendirildi. 13 Mayıs 2015 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde iş kazası sonucu hayatını kaybeden madenciler için ‘’Soma Faciasını Anma Töreni ‘’düzenlendi.
230
SUNULAN HİZMETLER
Belediyemize bağlı memur ve kadrolu işçi personelimize İlkyardım eğitimi verilerek İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce ‘’İlkyardımcı’’ olarak sertifikalandırıldı.
İlkyardım yönetmeliği gereği işyerlerinde oluşturulması zorunlu İlkyardım Ekibi; İl Sağlık Müdürlüğünce Yetkili kurumdan eğitim alınarak, memur ve kadrolu işçi çalışanlarımızdan 35 kişi
yetkilendirildi.
• 2015 yılı Ocak ayı itibari ile yıl içerisinde 12 ay boyunca aylık olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı“ yapıldı.
• Yıl içerisinde 50 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim programı düzenlenerek, eğitim sonunda çalışanlarımızdan 550 kişi sertifikalandırıldı.
Fen İşleri Müdürlüğü Ferahevler Şantiyesi, Zekeriyaköy Şantiyesi ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde Güvenli Yüksekte Çalışma Alanı örneği oluşturulup, personellerimize paraşüt tipi
emniyet kemeri, kişisel koruyucu ekipman kullanma eğitimi verildi.
• Yıl İçerisinde kurumlar arası koordinasyonla, üniversite ve diğer belediyelerle bağlantı kurularak sempozyum, seminerlere ve fuarlara katılım sağlandı.
• Sarıyer Belediyesi’ne ait hizmet binalarına, şantiyelere ve saha çalışmalarına sürekli olarak yerinde denetimler yapıldı.
• Sarıyer Kaymakamlık Binası İş sağlığı ve güvenliği açısından denetlenerek, ilgili raporlama çalışması yapıldı.
• Belediye ile ihale sözleşmesi yapan tüm firmaların “İş Güvenliği” uzmanları ile toplantılar yapılarak, alınan kararlar doğrultusunda ortak hareket alınması sağlandı.
• Belediye’ye yeni eklenen hizmet noktalarında Risk Değerlendirme Raporlamaları yapılmış ve hali hazırda devam etmektedir.
• Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılarak; Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde bahçıvan, kaynakçı, boyacı, sıvacı ve demir
kalıp işlerinde çalışan 250 personelin mesleki eğitimleri tamamlanıp, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalandırıldı.
2015
231
Kurumsal Kapasite
Ulaşım Hizmetleri / Bilgi İşlem / Basın / Yazı İşleri
GENEL BİLGİLER
MOTORLU ARAÇLAR ve İŞ MAKİNALARI BAKIM ÇALIŞMALARI
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü atölyesinde Sarıyer Belediyesi’ne ait motorlu araçlar ve iş makinaları, kalifiye personeller tarafından tamir, periyodik bakım, onarım ve revizyon
işlemleri yapılarak verimli bir şekilde hizmete hazır hale getirildi.
MAKİNA İKMAL ARAÇ BAKIM - ONARIM ÇALIŞMALARI
MEKANİK
KAPORTA
BOYA REVİZYON
OTO-ELEKTRİK
OTO KAYNAK İŞLERİ
CAM-KİLİT
MAKASHANE
İŞ MAKİNASI ENGELLİ AKÜLÜ ARAÇLAR
232
615REVİZYON
85REVİZYON
41
REVİZYON
483REVİZYON
84
REVİZYON
99REVİZYON
28REVİZYON
187
REVİZYON
99
REVİZYON
ROT BALANS AYARI
33
REVİZYON
SİLİNDİR KAPAK REKTİFİYE
9
REVİZYON
POMPA ENJEKTÖR BAKIMI
15
REVİZYON
TORNAHANE
224REVİZYON
RADYATÖR BAKIM-ONARIM
6
REVİZYON
MOTOR REKTİFİYE
6
REVİZYON
LASTİKHANE
159REVİZYON
YAĞLAMA
218REVİZYON
TOPLAM
2391REVİZYON
SUNULAN HİZMETLER
KIŞ ÇALIŞMALARI İÇİN ARAÇLARA VERİLEN LOJİSTİK DESTEK
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte yapılan kış çalışmalarında araçların hazır hale getirilmesi ve çalışmalar esnasındaki mekanik, elektrik arızalarının
giderilmesi için yoğun mesai içerisinde bulunuldu.
2015
233
Kurumsal Kapasite
Ulaşım Hizmetleri / Bilgi İşlem / Basın / Yazı İşleri
GENEL BİLGİLER
SİVİL SAVUNMA
28 Şubat Sivil Savunma günü etkinliği kapsamında Özel ENKA Okulları’nda donanımlı ekiplerimiz tarafından tabii afetlere ve yangınlara karşı alınacak önlemler ile ilgili
öğrencilere yönelik bir sunum gerçekleştirildi.
• İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik gereği oluşturulması zorunlu Arama ve Kurtarma Ekibi, Afad tarafından eğitim verilerek, 21 Sarıyer çalışanı
belgelendirilmiştir.
234
SUNULAN HİZMETLER
ARAÇLAR VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Başşoförlük birimi olarak şehir içi ve dışı cenaze hizmetleri, sportif, kültürel faaliyetler, okul gezileri, ibadethane ziyaretleri, dernek, vakıf hizmetleri,
sokak hayvanlarının toplanması ve nakliyesi, diyaliz hastalarının ve diğer hasta nakilleri, belediye personellerimizin mesaiye geliş gidişleri için sağlanan servis hizmeti görevleri
için araç tahsisleri yapıldı.
ARAÇ SERVİS HİZMETLERİ
ŞEHİR İÇİ
ŞEHİR DIŞI
ARAÇ SAYISI
CENAZE NAKİL HİZMETLERİ
976
SPORTİF FAALİYET HİZMETLERİ
704
KÜLTÜREL FAALİYET HİZMETLERİ
İLKÖĞRETİM, ORTAOKUL,LİSE ve ÜNİVERSİTE GEZİLERİ
985
İBADETHANE ZİYARETLERİ
160
VAKIFLAR ve DERNEKLER
189
DİALİZ HASTALARI NAKİLLERİ
469
HASTA NAKİLLERİ
240
GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ
85
BELEDİYE BİRİMLERİMİZE SAĞLANAN HİZMETLER
1547
TOPLAM
5355
132
64
147
23
47
413
Belediye mülkiyetinde 111 adet resmi araç ve iş makinesi bulunmaktadır. 177 adet de kiralık araçla hizmet verilmektedir.
2015
235
Kurumsal Kapasite
Ulaşım Hizmetleri / Bilgi İşlem / Basın / Yazı İşleri
GENEL BİLGİLER
AÇIK KAYNAK KODLU OTOMASYON SİSTEMİ
Sarıyer Belediyesi personelinin de iş süreçlerine dahil olacağı bir otomasyon (yapı tesisi) için çalışmalar yapmış, bu kapsamda otomasyon sistemini açık kaynak kodlu
mimaride olacak şekilde tasarlamıştır. Bu sayede belediyemiz, otomasyon firmalarının yüzde yüz etkisinde kalmaktan kurtularak, maliyetlerin düşürülmesini ve taleplerin
yerinde ve daha hızlı karşılanabilmesini sağlamıştır.
Belediyenin ihtiyacı olan her şey açık kaynak kodlu ve tek bir platformda;
• Portal tabanlı • Modüler • Doküman Yönetim Sistemi • GIS(GBS)/CAD • Dijital Arşiv • Süreç Yönetim Sistemi
• İş Zekası • Kurum İçi Portal
Otomasyon Genel Bilgileri
• Java Platformu • Açık Kaynak Kodlu Yapı • Farklı platformlarda erişim (Intranet, Internet, Mobil Telefon, Pad ve PC) • 62+ Modül • 2500+ tablo • 2800+ sayfa • 800+
rapor • Erişim (Yüzde100 Web tabanlı - Her yerden erişim) • Kolay raporlama (Doğrudan HTML raporlama - Word, Excel raporlama - PDF raporlama) • Gelişmiş vatandaş
bilgilendirme (E-posta ile bilgilendirme - SMS ile bilgilendirme - Posta ile bilgilendirme) • Modern analiz araçlarına uyumluluk (OLAP (Online Analytical Process) araçlarıyla
bağlantı - Veri tabanı araçlarıyla kullanılabilirlik.
Uygulamanın Mimarisi ve Teknolojiler
• SOA based • Native jQuery • Tomcat/jBOSS • JSP, JSF, AJAX • jBPM • Alfresco
Haritacılık Uygulamaları
• OpenLayers • Geotools • Geoserver • ArcGIS Engine • ArcGIS Server • ArcSDE • ArcIMS
236
SUNULAN HİZMETLER
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS)
Her türlü coğrafi referanslı bilginin etkin olarak elde edilmesi, depolanması, güncellenmesi, kullanılması, analizi ve görüntülenmesi için bilgisayar donanımı, yazılımı, personel ve yöntemlerin
organize olarak bir araya toplanmasıdır.
CBS KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
1. Veri Toplama: Sarıyer Belediyesi sınırları içerisindeki kadastral, imar, numarataj, mülkiyet verilerinin değişik kurumlardan ve araziden manuel veya online olarak toplanması.
2. Veri İşletimi: Farklı formattaki verinin alınarak belirli standarda göre düzenlenmesi, dönüştürülmesi.
3. Veri Yönetimi: İlişkisel veri tabanına atılan verilerin okuma, yazma, görme gibi hakların hangi birim veya personele verileceğinin belirlenmesi.
4. Sorgulama ve Analiz: Kapsamlı sorgulama ve analizlerin yapılması.
5. Görselleştirme: Sarıyer halkına ve belediye çalışanlarına anlaşılır sade bir görünüm ile verilerin sunumu.
CBS - Kent Rehberinin Genel Özellikleri:
• Sarıyer genel görünüm
• Lazer nokta bulutu ile ölçülebilir 360° bütün Sarıyer’in panoramik görüntüsü
• Adres sorgusu
• Parsel sorgusu
• Bina sorgusu
• Önemli yer sorgusu
• Ortofoto görüntüsü (2014 yılı)
• Online imar durumu; seçeneği ile istenilen binanın imar durum belgesi alınabilmektedir. İmar durum belgesi, plan, altlık ve ortofoto bilgisiyle görüntülenir ve yazdırılabilir.
Ada ve parsel bilgileriyle imar durumu sorgulaması yapılabilir, plan notlarına ulaşılabilir.
2015
237
Kurumsal Kapasite
Ulaşım Hizmetleri / Bilgi İşlem / Basın / Yazı İşleri
GENEL BİLGİLER
CBS - Cadmap Uygulamasında Temel Özellikler:
Kolay Sorgulama
a) Adres ve parsel sorgulama,
b) Önemli yer sorgulama,
c) Tüm harita üzerinde text sorgulama,
d) SQL sorgulama,
e) Lokasyon bazlı sorgulama.
CBS - Gelişmiş Harita Düzenleme Araçları
a) Numarataj hizmetleri için pratik düzenleme araçları,
b) İsteğe bağlı ve geliştirilebilir çözümler.
CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) –YBS (Yönetim Bilgi sistemi) Entegrasyonu CBS ve YBS’de yer alan ada, parsel, bina, yol, kapı, vb. verilerinin YBS’deki aynı verilerle entegreli
bir şekilde çalışması sağlanmıştır.
DİJİTAL ARŞİV ve STANDART DOSYA PLANI
Dijital arşiv çalışmaları kapsamında bütün müdürlüklerde otomasyon sisteminin ve gerekli donanımsal ekipmanların bakım, onarım ve güncelleştirmeleri yapılmıştır.
Bu kapsamda müdürlükler tarafından 5 km harita ve 700 bin adet evrak taranarak sisteme dahil edildi.
238
SUNULAN HİZMETLER
İNGİLİZCE EĞİTİMİNİ AYAĞINIZA GETİRDİK
Uzaktan eğitim, zaman ve mekandan tasarruf sağlaması, geniş kitlelere aynı anda hizmet verebilmesi gibi özellikleri ile son yıllarda giderek önem kazanmaktadır. İnteraktif eğitim olanağı
sayesinde pratik yapma fırsatı dahi sunabilen uzaktan eğitim ile İngilizce öğrenme fırsatını Sarıyerlilerle buluşturuyoruz. Vatandaşlarımız evlerinin sıcak ortamında belediyemizin web sayfası
üzerinden 7/24 İngilizce öğrenebilmektedirler. İngilizce eğitim programı hizmetimiz 5 seviyeden oluşmaktadır. Eğitim hizmeti 100 ders saati, 750 interaktif aktivite, her aktiviteden sonra İngilizce
öğretici oyunlar, 10 şarkı, 80 video, anne-baba ve öğretmenler için öğrenci gelişim takip raporları içermektedir.
2015 yılı içerisinde 2000 (3-10 yaş) çocuğumuzun faydalanmasıyla birlikte bu güne kadar toplam 8000 vatandaşımız bu eğitim hizmetinden yararlandı.
SANAL KAN BANKASI
Sarıyer Belediyesi, kan ihtiyacı olan vatandaşlarımızı, kan verebilecek vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefleyen “Sanal” Kan Bankası projesini hayata geçirdi. Bu uygulamayla Sarıyer Belediyesi,
ihtiyaç sahipleriyle gönüllü kan bağışçıları arasında köprü vazifesi görmektedir. Kan ihtiyacı ile ilgili her çabanın artık bir sosyal sorumluluk projesi değil hayat kurtarmak olarak algılanması en
doğru çözümdür.
Kan bağışı yapmak isteyenler www.sariyer.bel.tr ya da 444 1 722 numaralı çağrı merkezimize ulaşarak kan bankası veritabanı oluşturulmasına destek verebilmektedir.
Sistem Nasıl Çalışıyor:
1- Sarıyer Belediyesi’nin tüm hizmetlerine ulaşmanın en kolay yolu olan çağrı merkezi ya
da internet sitesi üzerinden bağış yapmak isteyen veya kana ihtiyacı olan vatandaşlar, kan
bankasına kolayca ulaşabilmektedir.
2- Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, internetten kan bankasına veya çağrı merkezine
ulaşıp gerekli bilgileri vererek kayıtlarını yaptırabilmektedir.
3- Kana ihtiyacı olan vatandaşların bu ihtiyaçları, çağrı merkezi aracılığı ile uygun kriterleri
sağlayan bağışçılara, sms mesajı iletilmektedir.
4- Gönderilen mesajlara olumlu cevap veren bağışçılara kan talebi ile ilgili bilgiler aktarılarak
buluşmaları sağlanmaktadır.
2015
239
Kurumsal Kapasite
Ulaşım Hizmetleri / Bilgi İşlem / Basın / Yazı İşleri
GENEL BİLGİLER
MOBİL BELEDİYE
Vatandaşların belediye hizmetlerini, akıllı telefon veya tablet bilgisayarından kesintisiz alabilmeleri amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Android ve iOS (iPhone) gibi en yaygın cihazlarda kullanılan işletim sistemlerine uygun tasarlanan
mobil belediye uygulaması sayesinde vatandaşlar, vergi ödeme, imar durumu, gibi bir çok işlemi yapabilmektedir. Sarıyer
Belediyesi’nin bir çok faaliyet ve duyurularına da hızlı ve ayrıntılı olarak ulaşabilmekteler. Mobil uygulama 4021 vatandaş
tarafından kullanılmaktadır.
GÜVENLİK UYGULAMALARI
Sarıyer Belediyesi bünyesinde hizmet veren bütün birimlerde bilişim cihazlarıyla yapılan çalışmalar 5651 sayılı yasa
gereklerine göre kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca dışarıdan veya içeriden meydana gelebilecek siber saldırılara karşı
da idare, azami derecede donanımsal ve yazılımsal olarak koruma altına alınmaktadır. Bütün otomasyon sistemlerinin
yedekleri günlük, haftalık ve aylık olarak alınarak yedekler, yanmaz çelik kasalarda muhafaza edilmektedir. Server
sistemlerimiz uluslararası hizmet veren 128 bitlik Global Sign sertifikaları ile güvence altına alınmıştır. Ayrıca bilgisayar
sistemlerimiz Eset Antivirüs programları ile sürekli olarak virüs vb. zararlı yazılımlardan korunmaktadır.
ÇAĞRI MERKEZİ
Hizmet kalitesinin yüksek tutulması amacıyla Sarıyer Belediyesi’ne ait tüm santrallerin tek bir noktadan 444 1 722 (SBB) numaralı telefon ile hizmet verdiği servistir.
Yıl içerisinde toplam 201.661 çağrı alınmıştır.
240
SUNULAN HİZMETLER
ÜCRETSİZ KABLOSUZ İNTERNET HİZMETİ
Ücretsiz kablosuz internet, ilçemizin 25 ayrı noktasına kurulan ve vatandaşların cep telefonu, tablet, dizüstü veya bilgisayarları üzerinden ücretsiz olarak internete girebilmesini
sağlayan hizmettir. Sistem 5651 no’lu yasanın gereklerini karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan uygulama ile ilgili talepler her
geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda bütün ilçenin sisteme dahil edilmesi planlanmaktadır. Sistemden 14.800 kişi üye olarak yararlanmaktadır.
25 noktada sunulan ücretsiz Wi-Fi
1 - Çelik Gülersoy Parkı
2 - Bahçeköy Yaşamevi ( Bahçeköy Muhtarlık )
3 - Bahçeköy Kız Konuk evi
4 - Darüşşafaka Yaşamevi
5 - Kısırkaya Meydanı
6 - FSM Aşık Veysel Parkı
7 - Gümüşdere Köyü Meydanı
8 - İstinye Yaşamevi
9 - İstinye Devlet Hastanesi
10 - Kazım Karabekir Muhtarlık Yaşamevi
11 - M. Akif Ersoy Parkı
12 - Derbent Mevlana Parkı
13 - Pınar Mahallesi Yunus Emre Parkı
14 - Kilyos Sosyal Tesisler
15 - Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı (Yönetim ve Kamp Binası dahil)
16 - Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı
17 - Rumeli Kavağı Meydanı
18 - Ayazağa Ek Hizmet Binası ve çevre Parklar
19 - Cumhuriyet Mahallesi Yaşamevi
20 - Bağlar Mevkii Yaşamevi
21 - Reşitpaşa Sagem
22 - Reşitpaşa Diyaliz Merkezi Parkı
23 - Bahçeköy Voleybol Sahası
24 -Yaşar Kemal Kültür Merkezi
25 - SarFit Spor Merkezi
2015
241
Kurumsal Kapasite
Ulaşım Hizmetleri / Bilgi İşlem / Basın / Yazı İşleri
GENEL BİLGİLER
242
SARIYER TV
Bir web televizyonu uygulamasıdır. “Siz Neredeyseniz Orada” sloganıyla hayata başlayan Sarıyer TV sayesinde vatandaşlar istek, şikayet ve beklentilerini daha kolay ve hızlı
dile getirebilmektedir. Sarıyer Belediyesi’nce gerçekleştirilen bütün etkinlikler, dünyanın her tarafından bir tıklamayla izlenebilmektedir. Uygulamaya www.sariyer.bel.tr
adresinden veya mobil uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşılabilmektedir.
SUNULAN HİZMETLER
DONANIM, YAZILIM VE DESTEK SERVİSLERİ
Donanım Servisi:
Bütün bilgisayarların, sunucuların, yazıcıların, güç kaynakları, dijital santraller ve bilişim konulu aktif cihazların kurulum, montaj ve demontajı amacıyla hizmet veren servistir.
Donanım servisi belediye birimlerinin yanında muhtarlıklar, okullar ile ilçede bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da teknik destek konulu yardımlarda bulunmaktadır.
Donanım hizmetlerinin kurum içerisinde yapılması kurumun konu ile ilgili maddi anlamda yükünü ciddi anlamda azaltmaktadır.
Yazılım Servisi:
Konusunda uzman yazılım ekibi, bütün iş geliştirme süreçlerinde yer almakta, Belediye’nin ihtiyaç duyduğu yeni modülleri hayata geçirmektedir. İstenilen her türlü rapor ve
analiz, ilgili müdürlüklere anında verilmektedir. Yazılım servisinin kurulması ile otomasyon firmaları ile yapılan güncelleştirme ve bakım antlaşma maliyetleri ciddi anlamda
aşağı çekilmiştir.
Bizzat yazılım servisi tarafından yapılan modüller ve geliştirmeler;
Hizmet Yönetim Modülü
Hurda Deposu Otomasyonu
Sanal Depo Otomasyonu
İş Kur Modülünün Geliştirilmesi
Takbis Entegrasyonu
Evlendirme Modülünün Geliştirilmesi
Sosyal Hizmetler Yardım Modülünün Geliştirilmesi
Destek Servisi:
Sarıyer Belediyesi’nce kullanılmakta olan otomasyon uygulamalarında kanun, yönetmelik ve idari personellerce gerekli görülen geliştirmelerin talepleri oluşturularak,
çözümlenmektedir. Otomasyonda çıkan problemlere yerinde veya uzaktan bağlantı sistemiyle müdahale edilmektedir. Personele, Exchange ortamında 50 kullanıcı açıldı.
www.sariyer.bel.tr web sayfamızın düzenli çalışabilmesi için gerekli destekler verildi. Belediye’de kullanmakta olan otomasyon sistemine giriş yapılabilmesi için 103 kullanıcı
daha oluşturuldu. Belediye’de kullanmakta olan otomasyonun geliştirilmesi için 2015 yılında 500 talep karşılanmış ve kullanıcı bazında 15.000 destek hizmeti verildi.
LİSANSLAMA ÇALIŞMALARI
Kurumlarda güvenlik açısından lisanslı ve güncel yazılım kullanmak hayati önem arz etmektedir. Bu anlamda Sarıyer Belediyesi, bütün işletim sistemlerini, ofis uygulamaları
ve grafik çizim uygulamalarını güncelleştirmek amacıyla alım gerçekleştirmiştir. Belediye’nin bilişim alt ve üst yapısını geliştirmek adına Ar-Ge çalışmaları yapıldı.
2015
243
Kurumsal Kapasite
Ulaşım Hizmetleri / Bilgi İşlem / Basın / Yazı İşleri
GENEL BİLGİLER
BASIN DANIŞMANLIĞI
Basın Danışmanlığı 2015 faaliyet yılında Sarıyer Belediyesi’nin yazılı ve görsel medyada
haber çıkartma çalışmalarını yürüttü. Sarıyer Belediyesi ile ilgili tanıtım haberleri,
özel filmler ve basın toplantıları düzenlendi. Sarıyer Belediyesi’nin kurumsal web
sayfasına içerik sağlandı. Belediye’nin tüm birimlerinin fotoğraf ve video çekimleri
gerçekleştirildi. 2015 yılında medya merkezlerinin “sadece” takip edebildiği ölçüm ve
analiz raporlarına göre; Sarıyer Belediyesi yazılı basında 1321 kez, görsel medyada
244, internette, haber portalları ve bloglarda 2 bin 605 kez, yer aldı.
2015 yılında, ulusal ve yerel basına
7 bin 11 fotoğraf ve video servis edildi.
• 81 basın daveti metni hazırlandı ve servis edildi.
• 26 duyuru metni hazırlandı ve servis edildi.
• 705 haber metni hazırlandı ve servis edildi.
• 12 basın açıklaması hazırlandı ve servis edildi.
• Gazeteci ve yazarlarla düzenli görüşmeler gerçekleştirildi.
244
SUNULAN HİZMETLER
SOSYAL MEDYADA SARIYER
Haftanın 7 günü, 24 saat hizmet... Bayramı yok, tatil yok, gecesi yok, gündüzü yok. Hangi gün, hangi saat olursa olsun hiç kimse habersiz, cevapsız bırakılmadı.
Sarıyer Belediyesi sosyal medya hesaplarıyla Sarıyerli vatandaşlar arasındaki iletişim yıl boyunca hiç kopmadı.
2 milyon 800 bin
Kişiye Ulaşıyoruz
2015’te Sosyal Medya bürosunca yönetilen tüm mecralardan yıl içinde 6 bin 600’den fazla etkinlik, duyuru, hizmet tanıtımı yapıldı, yıl içinde çeşitli sosyal medya
mecralarından gelen yaklaşık 4 bin 500 soru, talep ve şikâyetin kurum içi takibini yapıp, aynı mecralar üzerinden veya ilgili birim arattırılarak yanıtlandı. Aylık ortalama 2
milyon 800 bin tekil kullanıcıya ulaşıldı. Sarıyer Belediyesi sosyal medya bürosu şu anda 10’dan fazla sosyal medya mecrasını aktif olarak kullanmaktadır.
2015
245
Kurumsal Kapasite
Ulaşım Hizmetleri / Bilgi İşlem / Basın / Yazı İşleri
GENEL BİLGİLER
WEB’DE SARIYER
Sarıyer Belediyesi web sitesi günlük ortalama 2.500 ziyaretçi almaktadır. Web sitesi dünyanın dört bir yanından özellikle de Avrupa’nın birçok kentinden takip edilmektedir.
Web üzerinden online 24 saat yayın yapan Sarıyer TV günlük ortalama 900 ziyaretçi almaktadır. Sarıyer Belediyesi kurumsal web sitesi gibi Sarıyer TV’de dünyanın birçok
büyük şehrinden izleyiciye ulaşmaktadır.
Sarıyer TV 2015 Yılı Erişilme ve İzlenme İstatistikleri
246
SUNULAN HİZMETLER
sariyer.bel.tr 2015 Yılı Erişilme ve Ziyaretçi İstatistikleri
DÜNYA SARIYER’İ İZLİYOR
sariyer.tr.tv
Stuttgart
Baku
Munich
Hamburg
Moscow
London
Coffeyville
Berlin
Saint Petersburg
New York
Mumbai
High Wycombe
Or Yehuda
Aachen
Dubai
Dubai
Sydney
Aachen
New York
Bregenz
Dornbirn
Moscow
Cologne
London
Frankfurt
Berlin
Boston
Ashburn
Stuttgart
Dusseldorf
Offenbach
sariyer.bel.tr
2015
247
Kurumsal Kapasite
Ulaşım Hizmetleri / Bilgi İşlem / Basın / Yazı İşleri
GENEL BİLGİLER
248
KATILDIĞIMIZ CANLI YAYIN PROGRAMLARI
Kanal D: Kanal D:
Fox Tv:
Lig Tv:
Ana Haber: Başkan Genç Kilyos sahillerindeki tehlikeleri anlattı.
Nazım Hikmet Doğumu’nun 114. yılında Tarabya’da anıldı.
Sarıyerli öğrencilerin emek treni adlı kitabı tanıtıldı.
Şükrü Genç, topsuz alan programına konuk oldu.
SUNULAN HİZMETLER
GÖRSEL TASARIM ATÖLYESİ
Yazılı ve görsel meteryaller (Billboard, pankart, afiş, broşür, davetiye, kurumsal çalışmalar, dergi, kitapçık, roll-up, sahne düzenlemeleri) Sarıyer Belediyesi görsel tasarım
atölyesinde üretilmektedir. Belli sayıdaki çalışmalar hiç matbaaya gitmeden atölyenin kendi baskı merkezinde çoğaltılmaktadır.
GÖRSEL TASARIMLAR
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Adet
Pankart
Afiş
Billboard
Çadır Arkası
Broşür
Banner
Vinil
Sticker
Roll-up
1942
4392
628
30
31.465
19
211
1898
39
2015
249
Kurumsal Kapasite
Ulaşım Hizmetleri / Bilgi İşlem / Basın / Yazı İşleri
GENEL BİLGİLER
BELEDİYE MECLİSİ
2014-2019 dönemi itibari ile Sarıyer Belediye Meclisi (Belediye Başkanı dahil) toplam 38 üyeden oluşmaktadır. Üyelerden 24 kişi Cumhuriyet Halk Partisi ,14 kişi Adalet ve
Kalkınma Partisi üyesidir. Belediye, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ise 8 üye ile temsil edilmektedir. Belediye Meclisi, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlamak
üzere, yılın bir ayı hariç olmak üzere, her ay düzenli olarak toplanır.
2015 yılında;
•11 ayda 22 birleşim olmuştur.
•Meclis çalışmaları sürecinde 154 adet karar alındı.
•Yazılı ve sözlü olmak üzere Divan’a 56 adet önerge verildi.
350
300
294
Gündem Madde sayısı
250
Birleşim Sayısı
200
154
150
Meclis Karar Sayısı
100
50
0
56
Önerge
22
2015
02.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında toplam 22 birleşim yapılmış olup, 294 adet gündem maddesinden 154 adedi karar altına alınmıştır.
250
SUNULAN HİZMETLER
ENCÜMEN BÜRO FAALİYETLERİ
Belediye Encümeni
Encümen, Belediye’nin danışma, yürütme ve koordinasyon organıdır. Encümen’in başlıca görevleri şunlardır:
• Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.
• Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
• Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
• Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.
• Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Sarıyer Belediye Encümeni toplam 7 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerden 3 kişi, belediye meclisi tarafından kendi üyeleri arasından her yıl seçimle belirlenirken, 3 kişi de Belediye Başkanı
tarafından atanmaktadır. Ancak, Mali Hizmetler Müdürü, Encümen’in doğal üyesidir. Encümen, gündemindeki konuları görüşmek üzere her hafta (Perşembe) düzenli olarak toplanır.
İhale Kararları
Belediyemiz Müdürlüklerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladığı ihale dosyalarının görüşülüp karara bağlanması için; Müdürlüğümüz ihale komisyonunun sekretarya
görevini yürütmektedir. Buna göre;
•İhale komisyonuna havale edilen dosyaların ihale komisyon başkanlığına sunulması,
•Karar tutanaklarının 2’şer adet yazılıp, ihale komisyon üyelerine imzalatılarak diğer işlemlerin yapılması için ilgili müdürlüklere gönderilmesi,
•İhale kararlarının arşivlenmesi Müdürlüğümüzce yapılmıştır.
1000
865
900
800
Toplantı Sayısı
700
600
Encümen Karar Sayısı
500
400
300
200
İhale Karar Sayısı
75
100
0
23
2015
02.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında toplam 75 adet toplantı yapılmış olup 865 adet encümen kararı ve 23 adet ihale kararı alınmıştır.
2015
251
Kurumsal Kapasite
Ulaşım Hizmetleri / Bilgi İşlem / Basın / Yazı İşleri
GENEL BİLGİLER
Asker Ailelerine Yardım Büro Faaliyetleri
4109 sayılı yasa uyarınca 2015 yılında;
İlçemizde ikamet eden 479 muhtaç asker ailesinin başvuruları kabul edilerek gerekli tahkikatları yapıldıktan sonra karar için Encümene sevki sağlanmıştır.
Karara bağlanan dosyalardan;
• Uygun bulunan 423 Tahsis Edilen Asker maaşı bağlanmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderildi.
• Ret olan 50 er dosyası bulunmaktadır.
• Tahkikatı devam eden 6 tane er dosyası mevcuttur.
• Tüm kararların arşivlenmesi sağlandı.
500
479
Müracaat
423
400
Tahsis
300
200
Red
100
50
6
0
Tahkikat Devam Eden
2015
Genel Evrak (Evrak Kayıt İşlemleri) Büro Faaliyetleri
• Genel Gelen Evrak 17866
• Genel Giden Evrak 18658
• Genel Kurum içi gelen dilekçe 4364
• Genel Kurum için giden dilekçe 1439
• Yazı İşleri Gelen Evrak 1569
• Yazı İşleri Giden Evrak 614
• 7529 adet makineden posta evrakı işlem görmüştür.
• 310 adet evrak pul ile işlem görmüştür.
Toplam 51735 evrak ile ilgili işlem yapılmıştır.
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
252
18.658
Genel Gelen Evrak
17.866
Genel Giden Evrak
Kurum İçi Gelen Dilekçe
4.364
1.439
2015
Kurum İçi Giden Dilekçe
SUNULAN HİZMETLER
HUKUK İŞLERİ
Hukuk İşleri Müdürlüğünün mevcut yapısı ile 01.01.2015-31.12.2015 tarihlerini içeren faaliyet raporudur.
Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde halen bir tanesi müdür olmak üzere sekiz avukat ve iki memur görev yapmaktadır.
Avukatlardan Hukuk İşleri Müdürü memur, 6 Avukat memur bir Avukat sözleşmeli memur ve bir avukat da işçi kadrosunda bulunmaktadır.
a) Belediye Başkanı adına tüm Yargı mercilerinde hakemler , icra daireleri ve noterlerde müdürlük avukatları vasıtasıyla belediye tüzel kişiliğini temsil eder, icra işlemlerini yürütür,
dava açar açılan davalarda gerekli savunmalarda bulunur ve davaları sonuçlandırır.
b) Tüm yargı mercileri hakemler , icra daireleri ile noterlerden yapılacak tebliğleri Belediye Başkanlığı adına alarak ilgili Mercilere iletir, ilgili mercilerin verecekleri bilgi üzerinden hukuksal
gereklerini yerine getirir.
c) Başkanlık kat’ı veya belediyeye bağlı müdürlerin çözemedikleri tereddüde düştükleri konularda hukuki görüş bildirir.
d) Belediyesinin tüm hukuksal sorunları ile ilgili işleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Bu bağlamda Hukuk İşleri Müdürlüğünün takip ettiği davaları idari ve adli olmak üzere iki büyük başlık altında toplayabiliriz.
İDARİ DAVALAR
Yukarıda belirtilen süreçte açılan İdari dava sayısı 142 adettir.
1) 2960 Sayılı Boğaziçi yasasına aykırılık nedeniyle Belediyemiz Encümenince verilmiş olan yıkım kararlarına karşı açılan iptal davaları.
2) Bunlar plan ve plan uygulamalarına karşı açılan davalar ve ağırlıklı olarak kaçak yapılara 3194 sayılı Kanun gereğince Belediye encümenince verilen yıkım ve para cezalarının iptali
istemiyle açılan davalar ve muhtelif davalardır.
ADLİ DAVALAR
Yukarıda belirtilen tarihte açılan adli dava sayısı ise 164 adet olup ağırlıklı olarak işe iade davaları, kamulaştırmasız el atma, ecrimisil ve imar plan ve uygulama işlemlerinin iptali ile
tazminat davalarından müteşekkildir. Belediyemiz malvarlığına yapılan haciz işlemlerine karşı ilgili mercilerde gerekli şikayet davaları açılmış, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen
talepler doğrultusunda ödeme emrindeki borç miktarlarına itiraz edilmiş itiraz edilmeyen dosyalar ve kısmi itirazlar içinde yine ilgili icra daireleri nezdinde mal beyanında bulunulmuştur.
İdaremiz aleyhine yapılan haciz işlemlerine karşı şikayet yoluna gidilmiş olup Yasaya aykırı olan haciz işlemlerinin kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. 01.01.2015-31.12.2015
tarihleri arasında Müdürlüğümüz avukatlarınca adli ve idari olmak üzere toplam 530 kez duruşmaya girildi.
Yukarıda belirtilen tarihlerde Müdürlüğümüz avukatlarınca toplam 34 keşifte hazır bulunuldu.
Belediyemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda Hukuk İşleri Müdürü tarafından başta İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne olmak üzere 42 adet hukuki görüş bildirildi. Müdürlüğümüzde
mevcut dosyaların Digikent programına kayıt işlemleri tamamlandı. Hukuk İşleri Müdürü, 5393 sayılı Belediye Yasası uyarınca haftada bir gün olmak üzere Belediye Encümen toplantılarında
hazır bulundu. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hukuki konularda bilgilendirme yapıldı.Müdürlük bu süre içerisinde Yasalar ve Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği’nin getirdiği
tüm görev ve yükümlülüklerini yerine getirmiş ve yargı organları nezdinde İdaremizi temsil etmiştir.
2015
253
GENEL BİLGİLER
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun
55. maddesi’nde İç Kontrol; “İdarenin amaçlarına,
belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını,
muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını,
mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir
olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından
oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç
denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.”
şeklinde tanımlanmıştır.
Diğer taraftan, kamu idarelerinin mali yönetim ve
kontrol sistemi, söz konusu Kanun’un 57. maddesinde,
kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinin;
harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile
ön mali kontrol ve iç denetimden oluştuğu hükme
bağlanarak, iç kontrolün kapsamı da belirlenmiştir.
Kanun’un 11. maddesi incelendiğinde mali yönetim ve
kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesi
konusunda mahalli idarelerde üst yöneticilerin yerel
meclise karşı sorumlu olduğu değerlendirilmektedir.
Aynı maddede, üst yöneticilerin bu sorumluluklarının
gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi
ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme
bağlanmıştır.
İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının
uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar
yapılması ise sözü edilen Kanun’un 60. maddesi ile
mali hizmetler birimine verilmiştir.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte
değerlendirildiğinde, iç kontrolün, üst yöneticinin
sorumluluğu altında; harcama birimleri, muhasebe
birimi ve iç denetimden oluşan bir bütün olduğu
sonucuna varılmaktadır.
İç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve
işlerliğinin sürekliliğinin sağlanması üst yöneticinin
sorumluluğundadır. Böyle olmakla birlikte iç kontrol;
mali hizmetler (strateji geliştirme birimi) müdürlüğü
altında kurulması öngörülen iç kontrol alt biriminin
254
koordinasyonu
altında,
harcama
birimlerinin
katılımıyla hayata geçirilmesi gereken bir sistemler
bütünüdür. Mali ve mali olmayan tüm süreçleri içine
alacak sistematik bir iç kontrol düzeninin kurulması
bu anlamda temel amaçtır. Bu açıdan bakıldığında
Söz konusu tebliğ ile kamu idareleri tarafından iç
kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına
uyumunu sağlamak üzere yapılması gereken
çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için
eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve
ilgili düzenlemelerin hazırlanması hususunda üst
yöneticilerin gerekli tedbirleri alacakları belirtilmiştir.
4.2.2009 tarih ve 1205 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe
ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “İç Kontrol
Çalışmaları” başlıklı yazısı ekinde yer verilen “Kamu
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi”
çerçevesinde çalışmaların yürütülmesi ve eylem
planlarının 30.06.2009 tarihine kadar hazırlanması
istenilmiştir.
Belediyemiz
bünyesinde
2011
döneminde
hazırlanmış olan eylem planına tam anlamıyla
işlerlik kazandırılamamış, gerekli revize çalışmaları
tamamlanamamış, bir yıllık dönemler itibariyle revize
edilmesi gereği tam manasıyla yerine getirilememiştir.
Yukarıda sayılmış bulunan eksikliklerden yola çıkılarak
iç kontrol faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve daha
sağlıklı bir zemine oturtulabilmesi amacıyla 24/02/2014
tarihli görevlendirme yazısı ile yeni bir çalışma grubu
oluşturulmuştur. Bu çalışma grubunun çalışmalarında
esas alacağı ilke ve esaslar ile bağlı olarak görev
yapacağı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun
kurulması ile görev ve sorumluluklarını düzenleyen
bir genelge taslağı hazırlanarak, 2014-2016 dönemi
için esas alınacak iç kontrol uyum eylem planının
hazırlanması hususunda ön çalışmalara başlanılmıştır.
Çalışma grubu üyeleri harcama birimlerinin temsil
edilmesini sağlayacak şekilde belirlenmiş; iç kontrol
öz değerlendirme yöntemi esas alınarak sürdürülecek
çalışmalar öncesinde, çalışma grubu üyelerine
başlangıç aşamasında verilmesi öngörülen eğitimler
verilmiştir.
YÖ N E T İ M V E İ Ç KO N T R O L S İ S T E M İ
Stratejik planlama çalışmaları ışığında dikkate alınacak
hususların da ilavesiyle çalışma grubunca hazırlanacak
iç kontrol eylem planı taslağı; öncelikle İç Kontrol
Çalışmaları İzleme ve Yönlendirme Kurulunun bilgi ve
onayına sunularak revize edildikten sonra üst yönetimin
onay ve görüşlerine sunulmuştur.
İç kontrole yönelik çalışmalarla ilgili olarak öncelikle bir
iş programı ve çalışma takvimi belirlenmiş, çalışmalar bu
program dâhilinde yürütülmüştür. İç Kontrol Uyum Eylem
Planı hazırlıkları kapsamında ilk olarak bir Çalışma Grubu
oluşturulmuştur.
Çalışma Grubu, yetkinlik ve ilgilerine göre, iç kontrol
bileşenleri bazında küçük gruplara ayrılmıştır. Bu şekilde
oluşturulan çalışma grupları, temsil ettikleri bileşene ait
genel şartlara ilişkin mevcut durumu analiz etmişlerdir.
Daha sonra her bileşen grubu, tespit ettikleri mevcut
durumun İç Kontrol Standartlarına uygun hale getirilmesi
için Genel Şart bazında gerçekleştirilmesi gereken
eylemleri belirlemiş ve bunları “Eylem Matrisleri” haline
getirilip öngörülen tamamlanma tarihleri belirlenmiştir.
Bilgi ve iletişim bileşenine ilişkin olarak; karar alma
süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve
hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin temini
için raporlamaların güvenirliliğini daha da arttıracak
önlemler alınmıştır. Ayrıca belge yönetim sisteminde bilgi
güncellemeleri yapılıp sisteme yeni raporlama modülleri
dahil edilmiştir.
İç kontrol sisteminin izlemeye ilişkin standartların
sağlanması amacıyla izleme formları oluşturulmuştur.
Planda öngörülen eylemlerden bir kısmının hayata
geçirilmesi ise fiziki imkanlar ,bütçe kısıtı ve yeni
hizmet binasına geçişin planlanması sebebiyle gelecek
dönemlere ertelenmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle yapılan
değerlendirmeler sonucunda 2016 yılı içerisinde ise
mevcut eylem planında revizyon çalışması yapılması
planlanmaktadır.
Bu aşamalardan sonra son halini alan mevcut eylem
planında
COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) iç
kontrol modeline uygun olarak kontrol ortamı,risk
değerlendirme,kontrol faaliyetleri,bilgi- iletişim ve izleme
bileşenine/unsuruna ilişkin standartların sağlanmasına
yönelik eylemler belirlenmiştir. 2015 yılı içerisinde özellikle
risk değerlendirme bileşenine ilişkin standartlara özel
önem verilip stratejik plan,performans programı ve bütçe
çalışmalarında eylem planına uygun hareket edilmiştir.
Bu amaçla 2016 yılı bütçesinin performans programı
ve stratejik planla bağının kurulması ve performans
göstergelerinin gerçekçi ve ölçülebilir nitelikte belirlenip
bilgi sistemine dahil olması sağlanmıştır.
Kontrol ortamı ve kontrol faaliyetleri bileşenine
ilişkin,temel olarak diğer unsurlara ilişkin birçok
standardın da sağlanmasına katkı sağlayacak biçimde
birim görev ve çalışma yönetmelikleri revize edilmiş
ardından tüm belediye birimlerinin süreç algoritması
çıkarılmıştır.
2015
255
AMAÇ VE HEDEFLER
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A-Sarıyer Belediyesi’nin Amaç ve Hedefleri
AMAÇ. 2
SARIYER BELEDİYESİNDE BELİRLENEN MİSYONU YERİNE
GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN DANIŞMA
VE DESTEK HİZMETLERİNİN EN OPTİMUM SEVİYEDE
YÜRÜTÜLMESİ
SARIYER'İN KENTSEL
ALTYAPISINI GÜÇLENDİREREK
SÜRDÜRÜLEBİLİR
KENTLEŞMENİN SAĞLANMASI
VE HER YÖNDEN AFETLERE
HAZIRLIKLI VE KONFORLU
BİR KENT YAŞAM ALANI
OLUŞTURULMASI
AMAÇ.1
STRATEJİK AMAÇ
256
KODU
STRATEJİK HEDEF
H.1.1
Vizyona Ulaşmayı Hedefleyen, İnsan Kaynağı Yönetim Sistemini
Geliştirmek.
H.1.2
Mali Yönetim Sistemini Kurumsallaştırmak
H.1.3
İç Kontrol ve Stratejik Yönetimi Kurumsallaştırmak
H.1.4
Markalaşmış Bir Sarıyer İçin Gerekli Olan Mali Kaynaklara Ulaşmak
H.1.5
Karar Organlarının Daha Etkinleşmesini Sağlamak
H.1.6
Misyonu Gerçekleştirmek İçin Gerekli Olan Bilgiye Erişimi Temin Etmek
H.1.7
Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek ve Uzman Bir Kamu Hukuku Merkezi
Haline Gelmek
H.1.8
Belediye Taşınmaz Yönetimini Etkinleştirmek ve Mali Yönetimle
Bütünleştirmek
H.1.9
Araştırma ve Geliştirmeye Dayalı Yönetim Sistemleri Oluşturmak
H.1.10
Bilişim alanında dünyanın belirli şehirleriyle kıyaslanabilir teknolojiye
sahip olmak
H.1.11
Denetim Süreçlerini Etkinleştirmek Suretiyle Belediyede İyi Yönetişimi
Hakim Kılmak
H.1.12
Lojistik, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Gibi Destek Hizmetlerini
Mevzuata Uyumlu ve Hızlı Sunmak
H.2.1
İmar hukuku kapsamında, depreme dayanıklı, güvenilir, engelsiz, çevreci, enerji tasarruflu ve estetik yaşam alanlarından oluşan yaşanabilir bir
kent haline gelinmesini sağlamak
H.2.2
Kentteki fonksiyonların iyileştirilmesine yönelik düzenleme yapmak ve
projeler üretmek
H.2.3
Kent kimliği ve imajına uygun ve afet yönetim planımızla bütünleşik
tasarımlar üretmek
H.2.4
İlçede çağdaş hizmet binaları tesis ederek markalaşmış bir kentin
hizmetine sunmak, ihtiyaç olan yol ve kaldırımları yapmak ve mevcutları
iyileştirmek ve ilçe sınırları içerisinde bulunan doğrudan halka hizmet
eden mekansal yapıların standartlarını yükseltmek
H.3.1
Parkların Bakım ve Onarımlarını Yapmak ve Temalı ve Fonksiyonel
Parklarla İlçe Genelinde kişi başına düşen yeşil alanları artırmak
H.3.2
Atık yönetimini etkinleştirerek daha temiz ve sağlıklı bir Sarıyer'i
oluşturmak
H.3.3
Çevre bilincini artırarak, geri dönüşebilir atıkların ekonomiye
kazandırılması ve doğal kaynak kullanımını azaltmak suretiyle organik
yaşamı desteklemek
H.3.4
Zoonoz hastalıkları önlemek, haşere ve kemirgenlerle mücadele etmek
ve kent ekosistemini bozmadan halk, çevre ve hayvan sağlığını korumak
H.4.1
Hemşehri Hukuku alanında örnek belediyecilik faaliyetleri geliştirmek ve
uygulamak
H.4.2
Kurumsal İmajı Geliştirmek, Yerel ve Ulusal Düzeyde Görünürlüğünü
Sağlamak ve Belediye Faaliyetlerini Tanıtmak
H.4.3
Kentteki Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek suretiyle sokaklarında
sanat ve kültürün yaşandığı bir ilçe haline gelmek
H.4.4
Ülkemizdeki örnek kütüphanecilik hizmetlerinden birisini veren belediye
olmak
H.5.1
Kente İlişkin Üretim Sektörleri Desteklenerek Kent Ekonomisini
Geliştirmek
H.5.2
Tarihi, Kültürel ve Doğal Güzelliklere Sahip Çıkarak Turizmi Geliştirmek
AMAÇ.5
TARİHİ, KÜLTÜREL VE
DOĞAL GÜZELLİKLERE
SAHİP ÇIKILARAK KENT
TURİZMİNİN VE KENTE
İLİŞKİN ÜRETİM SEKTÖRLERİ
DESTEKLENEREK
KENT EKONOMİSİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
AMAÇ.4
KATILIMCILIĞIN VE HEMŞEHRİLİK
HUKUKUNUN GELİŞTİRİLMESİ,
BELEDİYE FAALİYETLERİNİN
TANITILMASI VE KÜLTÜREL
HAYATIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
SURETİYLE MARKA KENT
OLUŞTURULMASI
AMAÇ.3
DOĞAYA SAYGI
ANLAYIŞIYLA, TEMİZ
VE YAŞANABİLİR
BİR ÇEVRENİN
OLUŞTURULMASI VE
SÜRDÜRÜLMESİ
İ DA R E N İ N A M AÇ V E H E D E F L E R İ
2015
257
AMAÇ.8
İNSAN ODAKLI VE YAYA
ÖNCELİKLİ BELEDİYECİLİK
ANLAYIŞI İÇİNDE GÜVENLİ,
HUZURLU BİR BARIŞ
KENTİ OLUŞTURULMASI VE
BELEDİYE HİZMETLERİNİN
KALİTESİNİN ARTIRILMASI
AMAÇ.7
SAĞLIK VE SPOR
ALANLARINDA ÖRNEK
UYGULAMALAR
GELİŞTİREREK BİR
CAZİBE MERKEZİ
OLUŞTURULMASI
AMAÇ.6
BÜTÜNCÜL SOSYAL
YARDIM VE SOSYAL
HİZMET UYGULAMALARI
İLE TOPLUMSAL REFAHIN
ARTTIRILMASI VE
SOSYAL DAYANIŞMANIN
GÜÇLENDİRİLMESİ
AMAÇ VE HEDEFLER
258
H.6.1
Tüm dezavantajlı grupların, ihtiyaç duydukları ayni ve nakdi yardımları
gerçekleştirmek
H.6.2
Sosyal yardımlarla bütünleşik olarak, ihtiyaç sahiplerine gerekli sosyal
hizmetleri dünya standartlarında sunmak
H.6.3
Toplum temelli okul öncesi eğitim hizmeti sunmak
H.6.4
Engelsiz Sarıyer İçin Gerekli Tüm Çalışmaları Yapmak
H.7.1
Merkezi hükümet tarafından yürütülen sağlık hizmetlerine destek olmak
üzere sağlık hizmetlerini yürütmek.
H.7.2
Sporla bütünleşik bir ilçe olmak, olimpiyat şampiyonları yetiştirme
vizyonuyla hareket ederek ve spor alanında ki ulusal markalarımızı
artırmak
H.8.1
Ruhsatsız işyerlerinin denetlenmesi ve ruhsatlandırma işlemlerinin etkin
bir şekilde yürütülmesini sağlamak
H.8.2
İnsan Odaklı ve Yaya Öncelikli Belediyecilik Anlayışı İçinde Güvenli ve
Huzurlu Bir Kent Oluşturmak
H.8.3
Halka Sunulan Belediye Hizmetlerinin Kalitesini Yükseltmek
H.8.4
Tüm Bileşenleriyle Afetlere Hazırlıklı Bir Kent Oluşturmak
İ DA R E N İ N A M AÇ V E H E D E F L E R İ
B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Onuncu kalkınma planı (2014-2018) 30.10.1984
tarihli ve 3067 sayılı kanun gereğince Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurulu’nun 01.07.2013 tarihli
127.bileşiminde onaylanmış ve 02.07.2013 tarihinde
mükerrer 28699 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Ülkemizin orta vadede kalkınma
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla makro düzeyde
hazırlanmış olan bu plan mali idarelerin ilgi alanlarına
giren hizmetlere ait amaç, hedef ve politikalar da
içermektedir. Bu bağlamda belediyemiz tarafından
öncelikle ele alınması öngörülen konular ve bu
konulara ait politikalara aşağıda yer verilmiştir.
1.KALKINMA PLANINDA YER ALAN TEMEL
POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
1.1. Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum
Bu bölümde insan için ve insanla beraber kalkınma
yaklaşımının hayata geçirilmesi ve gelişmişliğin
toplumun farklı kesimlerine yaygınlaştırılması
amacıyla uygulanacak politikalara yer verilmektedir.
Bu bölümün alt başlıkları aşağıdaki şekildedir.
1- Eğitim;
2- Sağlık;
3- Adalet;
4- Güvenlik;
5-Temel Hak ve Özgürlükler;
6- Sivil Toplum Kuruluşları;
7- Aile ve Kadın;
8-Çocuk ve Gençlik;
9- Sosyal Koruma;
10- Kültür ve Sanat;
11- İstihdam ve Çalışma Hayatı;
12- Sosyal Güvenlik;
13- Spor;
14- Nüfus Dinamikleri;
15-Kamuda Stratejik Yönetim;
16- Kamuda İnsan Kaynakları;
17- Kamu Hizmetlerinde E-Devlet Uygulamaları.
1.2. Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme
Bu bölümde üretimde yapısal dönüşüme ve Sarıyer
halkının refah artışına yönelik hedef ve politikalar
ele alınmaktadır. Bu bölümün alt başlıkları aşağıdaki
şekildedir.
1- Büyüme ve İstihdam;
2- Yurtiçi Tasarruflar;
3- Ödemeler Dengesi;
4- Enflasyon ve Para Politikası;
5- Mali Piyasalar;
6- Maliye Politikası;
7- Sosyal Güvenlik Finansmanı;
8- Kamu İşletmeciliği;
9- Yatırım Politikaları (Kamu ve Özel);
10- Bilim, Teknoloji ve Yenilik;
11- İmalat Sanayiinde Dönüşüm;
12- Girişimcilik ve KOBİ’ler;
13- Fikri Mülkiyet Hakları;
14- Bilgi ve İletişim Teknolojileri;
15- Tarım ve Gıda;
16- Enerji;
17- Madencilik;
18- Lojistik ve Ulaştırma;
19- Ticaret Hizmetleri;
20- Turizm;
21-İnşaat, Mühendislik, Müşavirlik.
1.3. Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre
Bu başlık altında çevreye duyarlı yaklaşımların sosyal
ve ekonomik faydalarının artırılması, insanımızın
şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin
sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesi ile bölgeler
arası gelişmişlik farklarının azaltılması kapsamındaki
hedef ve politikalara yer verilmektedir. Bu bölümün alt
başlıkları aşağıdaki gibidir.
1- Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik;
2- Mekânsal Gelişme ve Planlama;
3- Kentsel Dönüşüm ve Konut,
4- Kentsel Altyapı,
5- Mahalli İdareler;
6- Kırsal Kalkınma;
7-Çevrenin Korunması,
8- Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi;
9- Afet Yönetimi.
1.4. Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği
Bu bölümde ise kalkınmanın dış dinamikleri ile
ülkemizin ikili, bölgesel ve çok taraflı ilişkilerindeki
temel öncelikler ve politikalar ele alınmaktadır. Bu
bölüm aşağıdaki alt başlıklara ayrılmıştır.
1- Uluslararası İşbirliği Kapasitesi;
2- Bölgesel İşbirlikleri;
3- Küresel Kalkınma Gündemine Katkı.
2015
259
AMAÇ VE HEDEFLER
2. ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI
2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planının
amaçlarına ulaşılabilmesi açısından önem taşıyan,
temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm
sürecine katkıda bulunabilecek, genellikle birden fazla
bakanlığın sorumluluk alanına giren, kurumlar arası
etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektiren kritik
reform alanları için “Öncelikli Dönüşüm Programları”
tasarlanmıştır.
Öncelikli Dönüşüm Programları, program havuzunun
yönetilebilir ve sonuçlarının ölçülebilir olması açısından
sınırlı sayıda tutulmuştur. Sektörel ve sektörler arası
bir yaklaşımla oluşturulan programlar kapsamında
rehber niteliğinde olmak üzere, programın amacı ve
kapsamına, hedeflerine, performans göstergelerine
ve bileşenlerine yer verilmiş; ayrıca programlar
için merkezi düzeyde uygulama mekanizması ve
müdahale araçları tasarlanmış; bileşenlerden ve
koordinasyondan sorumlu kurumlar belirlenmiştir.
Öncelikli Dönüşüm Programlarının tasarımında
kalkınma planında yer alan politikalarla bağlantı
kurulmuş, bu politikaların etkin bir şekilde hayata
geçirilebilmesi için programların temel unsurları
ortaya konulmuştur.
260
SÖZ KONUSU PROGRAMLAR
AŞAĞIDA LİSTELENMİŞTİR
1- Üretimde verimliliğin artırılması
2- İthalata olan bağımlılığın azaltılması
3- Yurtiçi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi
4- İstanbul uluslararası finans merkezi
5- Kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi
6- Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması
7- İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi
8- İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi
9- Kayıt dışı ekonominin azaltılması
10- İstatistiki bilgi altyapısını geliştirme
11- Öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme
12- Kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme ve yerli
üretim
13- Yerli kaynaklara dayalı enerji üretim
14- Enerji verimliliğinin geliştirilmesi
15- Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi
16- Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm
17- Sağlık turizminin geliştirilmesi
18- Taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm
19- Temel ve mesleki becerileri geliştirme
20- Nitelikli insan gücü için çekim merkezi
21- Sağlıklı yaşam ve hareketlilik
22- Ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması
23- Yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi
24- Rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştiren kentsel
dönüşüm
25- Kalkınma için uluslararası işbirliği altyapısının
geliştirilmesi
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18. Maddesinde faaliyetlere ilişkin bilgi
ve değerlendirmelere ait bilgilerin sunuluş şekli açıklanmıştır. Anılan maddenin mali bilgilere ait olan bölümünde
“kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık
ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali
tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki
özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.“ şeklinde açıklanmıştır. Bu bağlamda; temel muhasebe standart ve
ilkeleri göz önünde bulundurularak Belediyemiz mali verilerine ilişkin bilgiler başlıklar dahilinde bu bölümde
gösterilmeye çalışılmıştır. 2015 yılında ilgili kalemlere ait veriler ile geçmiş yıllara ait bilgilerin oranlanması
suretiyle yıl bazında yaşanan değişimlerin yorumlanmasının daha kolay hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
MALİ BİLGİLER
1. TEMEL MALİ TABLOLAR
1.1 Bütçe Uygulama Sonuçları
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 7. Maddesi’nde, bütçe uygulama sonuçları tablosu
ilkelerine yer verilmiş olup, aşağıda açıklanmıştır:
a) Kamu idarelerinin bütçe gelir ve bütçe gider hesapları, yılı bütçe düzenlemesi ve diğer mevzuatla bütçe geliri
ve bütçe gideri olarak tanımlanan ve kesin hesabın çıkarılmasına esas teşkil eden işlemlerinin kaydına mahsustur
b) Kamu idareleri işlemlerinin, nakit esasında kayıt ve raporlanmasında bütçe geliri ve bütçe gideri hesaplarına
kaydedilen tutarların, ilgisine göre faaliyet hesapları veya bilanço hesaplarıyla ilişkilendirilmesinde yansıtma
hesapları kullanılır.
Diğer taraftan, Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’nin 424.maddesinde de bütçe uygulama sonuçları
tablosu, kurumun bütçe uygulamaları sonucunda belirli raporlama dönemlerinde elde ettiği bütçe gelirleri ve
yaptığı bütçe giderlerini gösteren ve bunlar hakkında detaylı bilgi sağlayan mali tablo şeklinde tanımlanmıştır.
Söz konusu maddede, bütçe uygulama sonuçları tablosunun, bütçe gelir ve bütçe gider hesapları hesap grupları
hesaplarından üretileceği, bütçe yılının tamamına ilişkin olarak düzenlenen tabloya mahsup dönemi işlemlerinin
de dahil edileceği hüküm altına alınmıştır.
Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, dönemler arası karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak üzere son üç mali
yıla ilişkin verileri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.
2015
261
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
T.C.
SARIYER BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
Hes.
Kodu
I
830
01
830
01
830
01
II
III
29.910.560,40
35.965.374,73
44.909.004,59
01
Memurlar
10.969.586,83
18.550.205,86
19.675.841,02
01
01
Temel
Maaşlar
6.136.517,17
9.506.443,69
9.972.021,21
Temel
Maaşlar
6.136.517,17
9.506.443,69
9.972.021,21
Zamlar ve
Tazminatlar
4.001.493,49
8.150.154,89
8.860.355,82
Zamlar ve
Tazminatlar
4.001.493,49
8.150.154,89
8.860.355,82
414.177,15
448.556,42
422.451,49
01
830
01
01
02
830
01
01
02
830
01
01
04
Sosyal
Haklar
04
Sosyal
Haklar
01
830
01
01
05
830
01
01
05
830
01
02
01
2015 YILI
Personel
Giderleri
01
830
2014 YILI
02
01
01
01
01
414.177,15
448.556,42
Ek Çalışma
Karşılıkları
417.399,02
445.050,86
421.012,50
Ek Çalışma
Karşılıkları
417.399,02
445.050,86
421.012,50
Sözleşmeli
Personel
1.191.714,35
223.380,19
765.901,56
01
Ücretler
01
657 S.K. 4/B
Sözleşmeli
Personel
1.191.714,35
223.380,19
765.901,56
223.380,19
02
830
01
03
İşçiler
17.155.392,94
16.360.343,55
23.480.575,67
03
01
İşçilerin
Ücretleri
9.241.391,59
9.434.629,62
10.433.189,97
01
Sürekli
İşçilerin
Ücretleri
9.241.391,59
İşçilerin
İhbar ve
Kıdem
Tazminatları
620.295,73
830
830
01
01
03
03
01
02
830
01
03
02
830
01
03
03
830
01
03
03
830
01
03
04
830
01
03
04
830
01
03
05
830
01
03
05
01
01
01
01
9.434.629,62
91.136,38
II
III
10.433.189,97
7.096.826,38
2013 YILI
2014 YILI
2015 YILI
Vergi
Gelirleri
74.539.923,72
122.029.738,40
178.833.079,65
Mülkiyet Üzerinden Alınan
Vergiler
39.973.741,13
79.220.004,13
106.187.140,40
Mülkiyet Üzerinden Alınan
Diğer Vergiler
39.973.741,13
79.220.004,13
106.187.140,40
IV
800
01
800
01
02
800
01
02
09
800
01
02
09
51
Bina Vergisi
26.285.249,55
51.553.729,71
73.170.692,44
800
01
02
09
52
Arsa Vergisi
12.650.152,71
26.339.930,11
30.886.525,56
800
01
02
09
53
Arazi Vergisi
14.513,78
23.046,13
19.317,42
800
01
02
09
54
Çevre Temizlik
Vergisi
1.023.825,09
1.303.298,18
2.110.604,98
800
01
03
Dahilde Alınan
Mal ve Hizmet
Vergileri
9.952.609,00
10.510.381,96
11.761.925,68
800
01
03
02
Özel Tüketim
Vergisi
8.429.317,18
7.989.557,18
9.525.635,46
800
01
03
02
51
Haberleşme
Vergisi
288.846,24
153.311,71
154.332,09
800
01
03
02
52
Elektrik ve
Havagazı Tüketim Vergisi
8.140.470,94
7.836.245,47
9.371.303,37
800
01
03
09
Dahilde Alınan
Diğer Mal ve
Hizmet
1.523.291,82
2.520.824,78
2.236.290,22
800
01
03
09
51
Eğlence Vergisi
339.203,70
1.397.097,02
409.815,05
800
01
03
09
53
İlan ve Reklam
Vergisi
1.184.088,12
1.123.727,76
1.826.475,17
765.901,56
01
01
01
1.191.714,35
BÜTÇE
GELİRLERİNİN
TÜRÜ
Ekonomik
422.451,49
830
830
Hes.
Kodu
I
01
01
2013 YILI
IV
830
830
262
BÜTÇE
GİDERİNİN
TÜRÜ
Ekonomik
800
01
06
800
01
06
09
800
01
06
09
800
01
06
09
Harçlar
23.646.528,94
31.302.467,75
60.648.999,22
Diğer Harçlar
23.646.528,94
31.302.467,75
60.648.999,22
51
Bina İnşaat
Harcı
16.193.377,76
24.179.411,50
47.754.344,48
53
İşgal Harcı
2.152.828,22
2.375.912,21
2.085.014,87
1.292.876,42
2.266.483,54
4.670.596,05
800
01
06
09
54
İşyeri Açma
İzni Harcı
800
01
06
09
55
Kaynak Suları
Harcı
17.219,75
8.431,71
8.521,52
2.673.155,26
800
01
06
09
56
Ölçü ve Tartı
Aletleri Muayene Harcı
3.402,00
1.638,00
4.035,00
2.729.448,45
2.673.155,26
800
01
06
09
57
Tatil Günlerinde Çalışma
Ruhsatı Harcı
586.972,47
434.544,94
611.014,91
2.166.039,38
1.249.191,03
693.005,67
800
01
06
09
58
Tellallık Harcı
624.603,00
0,00
0,00
Sürekli
İşçilerin Fazla Mesaileri
2.166.039,38
1.249.191,03
693.005,67
800
01
06
09
99
Diğer
Harçlar
2.775.249,32
2.036.045,85
5.515.472,39
İşçilerin
Ödül ve
İkramiyeleri
2.445.829,48
2.855.938,07
2.584.398,39
Sürekli
İşçilerin
Ödül ve
İkramiyeleri
2.445.829,48
2.855.938,07
2.584.398,39
Sürekli
İşçilerin
İhbar ve
Kıdem
620.295,73
91.136,38
7.096.826,38
İşçilerin Sosyal Hakları
2.661.466,19
2.729.448,45
Sürekli
İşçilerin Sosyal Hakları
2.661.466,19
İşçilerin Fazla Mesaileri
MALİ BİLGİLER
830
01
03
09
830
01
03
09
830
01
04
830
01
04
830
01
04
01
01
830
01
05
830
01
05
01
830
01
05
01
830
01
05
01
01
İşçilerin
Diğer Ödemeleri
20.370,57
0,00
0,00
800
01
09
Sürekli
İşçilerin
Diğer Ödemeleri
20.370,57
0,00
0,00
800
01
09
01
Geçici Personel
198.726,19
266.770,85
237.134,98
800
01
09
01
Ücretler
198.726,19
266.770,85
237.134,98
800
01
09
09
800
01
09
09
800
01
09
09
800
03
800
03
01
800
03
01
01
235.014,35
Kaldırılan Vergi
Artıkları
16,76
21,20
1,40
Kaldırılan Vergi
Artıkları
16,76
21,20
1,40
Başka Yerde
Sınıflandırılmayan
Diğer
967.027,89
996.863,36
235.012,95
99
Başka Yerde
Sınıflandırılmayan
Diğer
967.027,89
996.863,36
235.012,95
99
EVSEL KATI
ATIK BERTARAF
VERGİSİ
967.027,89
996.863,36
235.012,95
Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri
3.327.215,07
4.366.459,01
6.754.470,24
Mal ve Hizmet
Satış Gelirleri
1.286.334,14
1.698.651,73
1.746.767,29
Mal Satış Gelirleri
438.278,76
449.096,90
470.137,69
01
Diğer Personel
395.140,09
564.674,28
749.551,36
Ücret ve
Diğer Ödemeler
395.140,09
564.674,28
749.551,36
51
Belediye
Başkanına
Yapılan
Ödemeler
10.951,60
76.784,70
113.187,88
52
Belediye
Meclis
Üyelerine
Yapılan
384.188,49
Sosyal
Güvenlik
Kurumlarına
Devlet
5.236.046,51
5.565.864,17
5.485.116,58
800
03
01
01
01
Şartname, Basılı
Evrak, Form Satış
437.041,81
449.096,90
455.008,45
Memurlar
1.962.943,40
2.459.299,30
2.595.921,16
800
03
01
01
99
Diğer Mal Satış
Gelirleri
1.236,95
0,00
15.129,24
Sosyal
Güvenlik
Kurumuna
1.962.943,40
2.459.299,30
2.595.921,16
800
03
01
02
Hizmet Gelirleri
848.055,38
1.249.554,83
1.276.629,60
02
Diğer hizmet
gelirleri
848.055,38
1.249.554,83
1.276.629,60
Kira Gelirleri
2.040.880,93
2.667.807,28
5.007.702,95
Taşınmaz Kiraları
2.040.880,93
2.667.807,28
5.007.702,95
Ecrimisil Gelirleri
938.924,77
643.822,73
1.560.257,71
266.770,85
487.889,58
237.134,98
636.363,48
830
02
01
830
02
01
06
830
02
01
06
01
Sosyal
Güvenlik
Primi Ödemeleri
1.239.935,25
1.626.625,28
1.719.095,12
800
03
01
830
02
01
06
02
Sağlık Primi
Ödemeleri
723.008,15
832.674,02
876.826,04
800
03
06
830
02
02
Sözleşmeli
Personel
185.606,45
41.340,42
122.725,91
800
03
06
01
02
Sosyal
Güvenlik
Kurumuna
185.606,45
41.340,42
122.725,91
800
03
06
01
06
996.884,56
198.726,19
02
02
02
967.044,65
Aday Çırak,
Çırak ve
Stajyer
Öğrencilerin
830
830
Başka Yerde
Sınıflandırılmayan
Vergiler
99
02
2015
263
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Hes.
Kodu
I
II
III
IV
830
02
02
06
01
830
02
03
830
02
03
04
830
02
03
04
830
02
03
06
830
02
03
06
830
02
05
830
830
02
02
05
05
01
01
06
06
01
2013 YILI
2014 YILI
2015 YILI
800
04
04
01
Sosyal
Güvenlik
Primi
Ödemeleri
2.812.257,88
2.794.669,71
2.522.097,75
800
04
04
01
Diğer Personel
2.762,20
0,00
0,00
2.762,20
Sosyal
Güvenlik
Primi Ödemeleri
2.762,20
Mal Ve
Hizmet Alım
Giderleri
103.041.001,80
121.768.835,47
153.785.352,54
Üretime
Yönelik Mal
Ve Malzeme
2.184.519,81
159.095,78
378.564,58
Hammadde
Alımları
2.131.863,46
0,00
0,00
Hammadde
Alımları
2.131.863,46
0,00
0,00
0,00
0,00
08
Metal Ürünü
Alımları
0,00
48.890,00
53.749,00
03
02
01
830
03
02
01
05
05
01
800
05
01
08
800
05
01
08
800
05
01
09
800
05
01
09
800
05
01
09
800
05
02
800
05
02
02
800
05
02
02
800
05
02
02
2014 YILI
2015 YILI
1.101.956,16
2.023.984,55
3.447.445,24
Alınan Bağış ve
Yardımlar ile
Özel
398.125,00
27.853.235,17
237.940,20
Kurumlardan
ve Kişilerden
Alınan
398.125,00
27.853.235,17
237.940,20
Cari
398.125,00
27.853.235,17
237.940,20
02
Kişilerden
alınan Bağış ve
Yadımlar
346.000,00
141.100,00
237.940,20
03
Kurumlardan
Alınan Şartlı
Bağış ve
52.125,00
27.712.135,17
0,00
Diğer Gelirler
43.682.837,32
64.628.699,64
68.154.061,97
Faiz Gelirleri
12.383,26
13.135,15
336.196,17
Vergi, Resim ve
Harç Gecikme
Faizleri
3.050,00
13.023,90
2.367,15
Vergi, Resim ve
Harç Gecikme
Faizleri
3.050,00
13.023,90
2.367,15
Diğer Faizler
9.333,26
111,25
333.829,02
03
Mevduat
Faizleri
0,00
0,00
333.745,02
99
Diğer Faizler
9.333,26
111,25
84,00
Kişi ve Kurumlardan Alınan
Paylar
37.316.392,35
50.684.938,01
59.801.330,25
Vergi ve Harç
Gelirlerinden
Alınan Paylar
37.018.565,18
50.072.731,12
58.742.127,95
51
Merkezi idare
Vergi Gelirlerinden Alınan
34.150.238,64
46.993.350,48
55.046.344,82
52
Çevre Temizlik
Vergisinden
Alınan
2.868.326,54
3.079.380,64
3.695.783,13
Kamu
Harcamalarına
Katılma Payları
2.852,47
2.053,45
72,29
Yol
Harcamalarına
Katılma Payı
2.852,47
2.053,45
72,29
Mahalli
İdarelere Ait
Paylar
246.466,90
444.346,52
798.078,33
0,00
53.749,00
830
800
800
2013 YILI
Diğer Taşınmaz
Kira Gelirleri
0,00
48.890,00
01
01
2.522.097,75
0,00
02
04
2.794.669,71
Metal Ürünü
Alımları
03
04
2.812.257,88
08
830
800
Sosyal
Güvenlik
Kurumuna
01
02
04
244.371,76
03
03
04
270.554,74
830
830
800
272.476,58
01
09
04
İşsizlik
Sigortası
Fonuna
01
01
800
244.371,76
03
03
99
270.554,74
830
830
01
272.476,58
01
09
06
İşsizlik
Sigortası
Fonuna
01
01
03
2.766.469,51
03
03
800
3.065.224,45
830
830
IV
3.084.734,46
01
01
III
İşçiler
03
01
II
122.725,91
830
03
I
41.340,42
Sosyal
Güvenlik
Kurumuna
BÜTÇE
GELİRLERİNİN
TÜRÜ
Ekonomik
185.606,45
03
01
Hes.
Kodu
Sosyal
Güvenlik
Primi Ödemeleri
830
830
264
BÜTÇE
GİDERİNİN
TÜRÜ
Ekonomik
01
Diğer Mal
ve Malzeme
Alımları
52.656,35
110.205,78
324.815,58
Diğer Mal
ve Malzeme
Alımları
52.656,35
110.205,78
324.815,58
Tüketime
Yönelik Mal
Ve Malzeme
9.807.016,01
9.199.239,89
13.616.759,75
800
05
02
04
Kırtasiye
ve Büro
Malzemesi
Alımları
1.026.796,11
897.196,96
1.315.566,72
800
05
02
04
01
Kırtasiye
Alımları
511.097,85
303.970,38
570.728,87
800
05
02
08
02
Büro
Malzemesi
Alımları
31.199,11
82.514,54
38.220,63
800
05
02
08
51
6.288,98
17.008,86
54.786,51
7.610,00
10.991,38
7.795,59
Maden
İşletmelerinden
Alınan Paylar
800
05
02
08
52
Müze Giriş
Ücretlerinden
Alınan Paylar
94.517,02
227.121,99
180.781,92
800
05
02
08
53
Ortak Altyapı
Hizmetleri İçin
Diğer
0,00
0,00
51.252,10
800
05
02
08
54
Otopark Gelirlerinden İlçe ve
İlk Kademe
145.660,90
87.163,09
174.978,31
01
830
03
02
01
03
Periyodik Yayın
Alımları
830
03
02
01
04
Diğer Yayın
Alımları
4.613,95
0,00
0,00
830
03
02
01
05
Baskı ve Cilt
Giderleri
472.275,20
496.416,66
698.100,65
53
MALİ BİLGİLER
0,00
113.052,58
336.279,49
Diğer Paylar
48.507,80
165.806,92
261.051,68
Diğer Paylar
48.507,80
165.806,92
261.051,68
Para Cezaları
5.255.321,23
4.740.131,29
6.184.629,26
Vergi Cezaları
4.490.606,81
4.130.181,49
4.697.797,88
01
Vergi ve
Diğer Amme
Alacakları
4.057.563,25
3.696.603,58
3.999.882,05
02
Vergi Barışı
TEFE Tutarı
433.043,56
433.577,91
697.915,83
Diğer Para
Cezaları
764.714,42
609.949,80
1.486.831,38
Yukarıda
Tanımlanmayan
Diğer Para
764.714,42
609.949,80
1.486.831,38
Diğer Çeşitli
Gelirler
1.098.740,48
9.190.495,19
1.831.906,29
Diğer Çeşitli
Gelirler
1.098.740,48
9.190.495,19
1.831.906,29
01
İrat Kaydedilecek Nakdi
Teminatlar
540,00
3.013,20
5.520,00
01
05
Para Farkları
0,00
0,00
291,79
09
01
06
Kişilerden
Alacaklar
0,00
124.282,93
301.776,38
09
01
99
Yukarıda
Tanımlanmayan
Diğer Çeşitli
1.098.200,48
9.063.199,06
1.524.318,12
Sermaye
Gelirleri
2.458.242,00
4.858.865,63
6.026.288,00
Taşınmaz Satış
Gelirleri
2.458.242,00
4.858.865,63
6.026.288,00
Arsa Satışı
2.458.242,00
4.858.865,63
6.026.288,00
Arsa Satışı
2.458.242,00
4.858.865,63
6.026.288,00
124.406.343,11
223.736.997,85
260.005.840,06
Vergi Gelirleri
135.051,07
562.854,13
166.277,96
Mülkiyet
Üzerinden
Alınan Vergiler
113.804,93
546.120,68
146.913,88
Mülkiyet
Üzerinden
Alınan Diğer
Vergiler
113.804,93
546.120,68
146.913,88
0,00
3.304,00
720,98
800
05
02
08
Su ve
Temizlik
Malzemesi
Alımları
665.661,89
679.920,65
941.919,79
800
05
02
09
01
Su Alımları
528.188,08
472.590,92
604.317,55
800
05
02
09
02
Temizlik
Malzemesi
Alımları
137.473,81
207.329,73
337.602,24
800
05
03
Enerji
Alımları
6.151.204,50
5.333.725,70
6.128.972,69
800
05
03
04
01
Yakacak
Alımları
522.872,37
479.274,87
552.415,08
800
05
03
04
03
02
Akaryakıt ve
Yağ Alımları
4.669.766,52
4.057.257,94
4.517.325,54
800
05
03
04
02
03
03
Elektrik
Alımları
958.565,61
797.192,89
1.059.232,07
800
05
03
09
03
02
04
Yiyecek,
İçecek ve
Yem Alımları
255.153,29
169.142,76
759.090,00
800
05
03
09
05
09
02
04
01
Yiyecek
Alımları
800
03
0,00
0,00
43.788,75
800
05
09
01
02
İçecek
Alımları
800
05
09
01
800
05
09
800
05
800
05
03
02
01
830
03
02
02
830
03
02
02
830
03
02
02
830
03
02
03
830
03
02
03
830
03
02
830
03
830
830
830
Mahalli
İdarelere Ait
Diğer Paylar
Diğer
Kırtasiye
ve Büro
Malzemesi
830
03
02
04
830
03
02
04
830
03
02
90
03
255.153,29
162.180,76
99
99
599.434,45
Yem Alımları
0,00
6.962,00
115.866,80
05
Giyim ve
Kuşam
Alımları
290.333,14
355.213,56
541.103,62
129.250,42
348.900,56
153.898,48
830
03
02
05
01
Giyecek
Alımları
830
03
02
05
02
Spor
Malzemeleri
Alımları
161.082,72
6.313,00
387.205,14
830
03
02
06
Özel
Malzeme
Alımları
543.420,62
608.010,87
2.354.005,41
800
06
830
03
02
06
01
Laboratuvar
Malzemesi
ile Kimyevi
ve
41.579,07
140.185,09
232.631,10
800
06
01
830
03
02
06
02
Tıbbi Malzeme ve İlaç
Alımları
115.072,49
173.889,31
597.563,44
800
06
01
05
830
03
02
06
03
Zirai Malzeme ve İlaç
Alımları
52.156,00
0,00
0,00
800
06
01
05
830
03
02
06
90
Diğer Özel
Malzeme
Alımları
334.613,06
293.936,47
1.523.810,87
830
03
02
07
Güvenlik ve
Savunmaya
Yönelik Mal,
0,00
17.526,54
0,00
830
03
02
07
Diğer Savunma Mal
ve Malzeme
0,00
17.526,54
830
03
02
09
Diğer Tüketim Mal ve
Malzemesi
Alımları
874.446,46
1.138.502,85
90
99
01
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI (B)
810
01
0,00
810
01
02
1.576.101,52
810
01
02
09
2015
265
Hes.
Kodu
I
II
III
2013 YILI
2014 YILI
2015 YILI
830
03
02
09
01
830
03
02
09
90
Diğer Tüketim Mal ve
Malzemesi
Alımları
850.445,46
1.136.812,85
1.552.472,52
830
03
03
Yolluklar
255.657,30
284.987,17
391.048,51
830
03
03
01
Yurtiçi
Geçici Görev
Yollukları
210.729,67
226.550,39
175.414,65
830
03
03
01
Yurtiçi
Geçici Görev
Yollukları
210.729,67
226.550,39
175.414,65
Yurtiçi
Sürekli
Görev
Yollukları
0,00
Yurtiçi
Sürekli
Görev
Yollukları
0,00
Yurtdışı
Geçici Görev
Yollukları
26.567,63
830
830
830
03
03
03
03
03
03
03
03
01
02
02
01
03
03
830
03
03
05
830
03
03
05
830
03
04
830
03
04
02
830
03
04
02
01
01
Yurtdışı
Geçici Görev
Yollukları
24.001,00
1.690,00
23.629,00
26.567,63
5.924,00
5.924,00
26.462,70
26.462,70
120.140,71
59.970,85
Yolluk
Tazminatları
18.360,00
26.050,08
35.522,30
Seyyar Görev
Tazminatları
18.360,00
26.050,08
35.522,30
Görev Giderleri
522.176,61
773.660,33
1.308.217,38
Yasal Giderler
522.176,61
773.660,33
1.308.217,38
04
Mahkeme
Harç ve
Giderleri
490.801,90
768.212,74
1.278.004,19
15.000,00
0,00
28.975,28
03
04
02
05
830
03
04
02
90
Diğer Yasal
Giderler
16.374,71
5.447,59
1.237,91
830
03
05
Hizmet
Alımları
81.422.469,11
102.227.821,30
121.950.092,48
Müşavir
Firma ve
Kişilere Ödemeler
38.287.895,42
39.864.520,83
47.776.579,76
01
Etüt-Proje
Bilirkişi
Ekspertiz
Giderleri
0,00
0,00
64.800,00
1.050,00
0,00
0,00
05
01
830
03
05
01
2013 YILI
2014 YILI
2015 YILI
I
II
III
IV
810
01
02
09
51
Bina Vergisi
89.405,25
172.198,43
86.099,27
810
01
02
09
52
Arsa Vergisi
20.119,72
372.871,61
59.525,60
810
01
02
09
54
Çevre Temizlik
Vergisi
4.279,96
1.050,64
1.289,01
810
01
03
Dahilde Alınan
Mal ve Hizmet
Vergileri
1.278,65
6.363,20
3.864,49
810
01
03
09
Dahilde Alınan
Diğer Mal ve
Hizmet
1.278,65
6.363,20
3.864,49
810
01
03
09
İlan ve Reklam
Vergisi
1.278,65
6.363,20
3.864,49
810
01
06
Harçlar
19.967,49
10.370,25
15.499,59
810
01
06
09
Diğer Harçlar
19.967,49
10.370,25
15.499,59
810
01
06
09
53
İşgal Harcı
970,37
1.433,25
665,59
18.497,12
8.937,00
13.264,00
53
810
01
06
09
54
İşyeri Açma İzni
Harcı
810
01
06
09
57
Tatil Günlerinde
Çalışma Ruhsatı
Harcı
500,00
0,00
0,00
810
01
06
09
99
Diğer Harçlar
0,00
0,00
1.570,00
810
03
Teşebbüs
ve Mülkiyet
Gelirleri
21.459,38
19.692,00
6.674,50
810
03
01
Mal ve Hizmet
Satış Gelirleri
21.459,38
19.692,00
6.674,50
810
03
01
01
Mal Satış
Gelirleri
0,00
0,00
500,00
810
03
01
01
Şartname,
Basılı Evrak,
Form Satış
0,00
0,00
500,00
810
03
01
02
Hizmet Gelirleri
21.459,38
19.692,00
6.174,50
810
03
01
02
Diğer hizmet
gelirleri
21.459,38
19.692,00
6.174,50
810
05
Diğer Gelirler
3.421,00
1.201,00
2.598,00
810
05
01
Faiz Gelirleri
0,00
25,00
0,00
810
05
01
08
Vergi, Resim ve
Harç Gecikme
Faizleri
0,00
25,00
0,00
810
05
01
08
Vergi, Resim ve
Harç Gecikme
Faizleri
0,00
25,00
0,00
Diğer Çeşitli
Gelirler
3.421,00
1.176,00
2.598,00
Diğer Çeşitli
Gelirler
3.421,00
1.176,00
2.598,00
59.970,85
830
03
BÜTÇE
GELİRLERİNİN
TÜRÜ
Ekonomik
120.140,71
Ödül,
İkramiye ve
Benzeri Ödemeler
830
Hes.
Kodu
IV
Bahçe
Malzemesi
Alımları ile
Yapım ve
830
266
BÜTÇE
GİDERİNİN
TÜRÜ
Ekonomik
830
03
05
01
02
Araştırma ve
Geliştirme
Giderleri
830
03
05
01
03
Bilgisayar
Hizmeti
Alımları
59.641,92
0,00
0,00
830
03
05
01
04
Müteahhitlik
Hizmetleri
31.084.021,84
34.725.115,19
40.788.219,83
810
05
09
830
03
05
01
07
Danışma
Yönetim
ve İşletim
Giderleri
0,00
241.197,50
528.050,00
810
05
09
01
01
99
01
MALİ BİLGİLER
830
03
05
01
08
Temizlik
Hizmet
alımları
2.814.860,26
244.068,32
110.920,00
830
03
05
01
09
Güvenlik
Hizmet alımı
4.328.321,40
4.654.139,82
6.284.589,93
Haberleşme
Giderleri
829.661,90
997.486,53
1.216.559,28
830
03
05
02
830
03
05
02
01
Posta ve
Telgraf
Giderleri
24.601,00
21.080,00
21.500,00
830
03
05
02
02
Telefon
Abonelik ve
Kullanım
Ücretleri
801.088,28
937.711,56
1.065.812,35
830
03
05
02
03
Bilgiye
Abonelik
Giderleri
2.447,00
3.194,00
99.120,69
830
03
05
02
04
Haberleşme
Cihazları
Ruhsat ve
1.525,62
35.500,97
30.126,24
830
03
05
03
Taşıma
Giderleri
104.141,55
56.674,05
34.500,00
830
03
05
03
04
Geçiş
Ücretleri
69.500,00
54.585,00
34.500,00
830
03
05
03
90
Diğer
Taşıma
Giderleri
34.641,55
2.089,05
0,00
830
03
05
04
Tarifeye
Bağlı Ödemeler
273.149,95
216.599,83
331.632,54
830
03
05
04
01
İlan Giderleri
96.703,70
76.858,55
146.082,87
830
03
05
04
02
Sigorta
Giderleri
176.446,25
139.741,28
167.927,47
830
03
05
04
90
Diğer Tarifeye Bağlı
Ödemeler
0,00
0,00
17.622,20
830
03
05
05
Kiralar
9.740.551,43
14.475.499,68
17.433.879,93
830
03
05
05
02
Taşıt
Kiralaması
Giderleri
8.080.824,60
13.101.468,75
16.403.674,75
830
03
05
05
03
İş Makinası
Kiralaması
Giderleri
392.554,51
426.038,99
15.301,06
830
03
05
05
05
Hizmet
Binası
Kiralama
Giderleri
772.137,32
589.322,89
775.228,71
830
03
05
05
07
Arsa ve Arazi
Kiralaması
Giderleri
489.135,00
286.244,25
239.675,41
830
03
05
05
08
Yüzer Taşıt
Kiralaması
Giderleri
5.900,00
0,00
0,00
830
03
05
05
90
Diğer
Kiralama
Giderleri
0,00
72.424,80
0,00
830
03
05
09
Diğer Hizmet
Alımları
32.187.068,86
46.617.040,38
55.156.940,97
830
03
05
09
03
Kurslara
Katılma
ve Eğitim
Giderleri
81.893,10
206.095,60
80.180,80
830
03
05
09
90
Diğer Hizmet
Alımları
32.105.175,76
46.410.944,78
55.076.760,17
810
05
09
01
99
BÜTÇE GELİRLERİNDEN
RET ve İADELER
TOPLAMI(C)
Yukarıda
Tanımlanmayan
Diğer Çeşitli
3.421,00
1.176,00
159.931,45
583.747,13
2015
2.598,00
175.550,46
267
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Hes.
Kodu
268
Ekonomik
III
BÜTÇE
GİDERİNİN TÜRÜ
2013 YILI
2014 YILI
2015 YILI
Temsil Ve
Tanıtma Giderleri
3.493.784,31
4.591.711,93
6.265.106,78
Temsil Giderleri
2.787.421,32
3.312.880,48
5.301.608,63
Temsil, Ağırlama,
Tören, Fuar,
2.787.421,32
3.312.880,48
5.301.608,63
Tanıtma Giderleri
706.362,99
1.278.831,45
963.498,15
Tanıtma,
Ağırlama, Tören,
Fuar,
706.362,99
1.278.831,45
963.498,15
Menkul
Mal,Gayrimaddi
Hak Alım, Bakım
3.516.644,02
3.099.000,35
5.967.341,58
Menkul Mal Alım
Giderleri
1.654.179,25
1.086.314,74
3.396.466,96
I
II
IV
830
03
06
830
03
06
01
830
03
06
01
830
03
06
02
830
03
06
02
830
03
07
830
03
07
01
830
03
07
01
01
Büro ve İşyeri
Mal ve Malzeme
Alımları
202.949,99
328.616,20
838.422,11
830
03
07
01
02
Büro ve İşyeri
Makine ve
Techizat
779.062,70
415.787,25
1.480.577,53
830
03
07
01
03
Avadanlık ve
Yedek Parça
Alımları
205.160,25
240,01
71.701,95
830
03
07
01
04
Yangından
Korunma Malzemeleri
37.664,00
6.112,40
0,00
830
03
07
01
90
Diğer Dayanıklı
Mal ve Malzeme
Alımları
429.342,31
335.558,88
1.005.765,37
830
03
07
03
Bakım ve Onarım
Giderleri
1.862.464,77
2.012.685,61
2.570.874,62
830
03
07
03
01
Tefrişat Bakım ve
Onarım Giderleri
14.390,00
5.739,19
16.431,50
830
03
07
03
02
Makine Teçhizat
Bakım ve Onarım
373.193,07
174.729,14
244.345,21
830
03
07
03
03
Taşıt Bakım ve
Onarım Giderleri
1.309.046,83
1.404.184,28
1.844.940,30
830
03
07
03
04
İş Makinası
Onarım Giderleri
137.822,88
16.284,00
81.754,81
830
03
07
03
90
Diğer Bakım ve
Onarım Giderleri
28.011,99
411.749,00
383.402,80
830
03
08
Gayrimenkul Mal
Bakım Ve Onarım
1.838.734,63
1.433.318,72
3.908.221,48
830
03
08
01
Hizmet Binası
Bakım ve Onarım
772.906,74
793.466,24
2.005.481,80
830
03
08
01
01
Büro Bakım ve
Onarımı Giderleri
1.043,12
1.652,00
17.828,62
830
03
08
01
02
Okul Bakım ve
Onarımı Giderleri
59.039,98
131.813,10
807.022,65
830
03
08
01
04
Atölye ve Tesis
Binaları Bakım ve
0,00
1.121,00
0,00
01
01
MALİ BİLGİLER
830
03
08
01
830
03
08
03
830
03
08
03
830
03
08
06
830
03
08
06
830
03
08
09
830
03
08
09
830
04
830
04
02
830
04
02
09
830
04
02
09
830
05
830
05
03
830
05
03
01
830
05
03
01
830
05
03
01
830
05
04
830
05
04
02
830
05
04
02
830
05
04
03
830
05
04
03
830
05
04
04
830
05
04
04
830
05
04
07
Diğer Hizmet
Binası Bakım ve
Onarım
712.823,64
658.880,14
1.180.630,53
Sosyal Tesis
Bakım ve Onarımı
0,00
0,00
348.879,18
Sosyal Tesis
Bakım ve Onarımı
0,00
0,00
348.879,18
Yol Bakım ve
Onarımı Giderleri
867.049,81
461.125,33
1.515.594,34
Yol Bakım ve
Onarımı Giderleri
867.049,81
461.125,33
1.515.594,34
Diğer Taşınmaz
Yapım, Bakım ve
198.778,08
178.727,15
38.266,16
Diğer Taşınmaz
Yapım, Bakım ve
198.778,08
178.727,15
38.266,16
Faiz Giderleri
1.302.791,55
2.614.965,71
3.555.228,11
Diğer İç Borç Faiz
Giderleri
1.302.791,55
2.614.965,71
3.555.228,11
Diğer İç Borç Faiz
Giderleri
1.302.791,55
2.614.965,71
3.555.228,11
YTL Cinsinden
Diğer İç Borç Faiz
1.302.791,55
2.614.965,71
3.555.228,11
Cari Transferler
11.032.238,59
34.686.255,89
9.464.630,70
Kar Amacı
Gütmeyen
Kuruluşlara
2.027.813,09
1.300.021,46
1.583.525,35
Kar Amacı
Gütmeyen
Kuruluşlara
2.027.813,09
1.300.021,46
1.583.525,35
01
Dernek, Birlik,
Kurum, Kuruluş,
Sandık
1.236.666,73
572.849,25
809.103,11
05
Memurların Öğle
Yemeğine Yardım
791.146,36
727.172,21
774.422,24
Hane Halkına
Yapılan Transferler
7.830.971,65
4.208.532,66
6.038.954,12
Eğitim Amaçlı
Diğer Transferler
603.867,76
1.031.400,00
2.717.920,00
Eğitim Amaçlı
Diğer Transferler
603.867,76
1.031.400,00
2.717.920,00
Sağlık Amaçlı
Transferler
140.838,90
131.811,90
0,00
Sağlık Amaçlı
Transferler
140.838,90
131.811,90
0,00
Yiyecek Amaçlı
Transferler
1.517.170,50
1.564.948,50
1.157.127,12
Yiyecek Amaçlı
Transferler
1.517.170,50
1.564.948,50
1.157.127,12
Sosyal Amaçlı
Transferler
5.569.094,49
1.480.372,26
2.163.907,00
90
01
01
01
01
01
01
01
2015
269
Hes.
Kodu
270
BÜTÇE
GİDERİNİN TÜRÜ
Ekonomik
2013 YILI
2014 YILI
2015 YILI
I
II
III
IV
830
05
04
07
01
Muhtaç ve Körlere Yardım
98.150,00
248.589,76
509.736,00
830
05
04
07
51
Muhtaç Asker
Ailelerine Yardım
1.201.006,00
1.189.290,00
1.474.630,00
830
05
04
07
90
Diğer Sosyal
Amaçlı Transferler
4.269.938,49
42.492,50
179.541,00
830
05
08
Gelirlerden
Ayrılan Paylar
1.173.453,85
29.177.701,77
1.842.151,23
830
05
08
05
Mahalli İdarelere
Verilen Paylar
545.244,12
28.282.598,93
739.156,75
830
05
08
05
Büyükşehir
Belediyelere
Ayrılan Paylar
545.244,12
28.282.598,93
739.156,75
830
05
08
09
Diğerlerine
Verilen Paylar
628.209,73
895.102,84
1.102.994,48
830
05
08
09
İller Bankasına
Verilen Paylar
628.209,73
895.102,84
1.102.994,48
830
06
Sermaye Giderleri
20.097.600,18
33.502.999,22
53.723.889,00
830
06
01
Mamul Mal
Alımları
102.247,00
46.407,16
232.002,30
830
06
01
02
Büro ve İşyeri
Makine Teçhizat
Alımları
0,00
0,00
55.484,78
830
06
01
02
Büro Makinaları
Alımları
0,00
0,00
55.484,78
830
06
01
04
Taşıt Alımları
0,00
0,00
58.704,55
830
06
01
04
Kara Taşıtı
Alımları
0,00
0,00
58.704,55
830
06
01
05
İş Makinası
Alımları
102.247,00
0,00
9.676,00
830
06
01
05
Hareketli İş
Makinası Alımları
102.247,00
0,00
9.676,00
830
06
01
07
Kültür Varlığı
Yapımları,
Alımları ve
0,00
46.407,16
108.136,97
830
06
01
07
Tablo-Heykel
Yapım, Alım ve
Onarımları
0,00
46.407,16
108.136,97
830
06
02
Menkul Sermaye
Üretim Giderleri
914.716,66
929.929,63
1.873.027,89
830
06
02
05
Kereste ve
Kereste Ürünleri
Alımları
249.558,20
305.372,20
305.637,70
830
06
02
05
Kereste ve
Kereste Ürünleri
Alımları
249.558,20
305.372,20
305.637,70
830
06
02
07
Kimyevi Madde
İle Kauçuk ve
Plastik
87.305,84
174.640,00
101.718,91
830
06
02
07
Kimyevi Madde
İle Kauçuk ve
Plastik
87.305,84
174.640,00
101.718,91
02
51
01
01
30
02
01
01
Metal Ürün
Alımları
287.708,97
240.915,19
1.231.123,50
Metal Ürün
Alımları
287.708,97
240.915,19
1.231.123,50
Diğer Alımlar
290.143,65
209.002,24
234.547,78
Diğer Alımlar
290.143,65
209.002,24
234.547,78
Gayrimenkul
Alımları Ve
Kamulaştırması
585.446,00
0,00
824.820,57
Arazi Alım ve
Kamulaştırma
Giderleri
585.446,00
0,00
824.820,57
Diğer Gayrimenkul Alım ve
585.446,00
0,00
824.820,57
Gayrimenkul
Sermaye Üretim
Giderleri
15.479.466,01
31.312.325,59
48.294.894,28
Malzeme Giderleri
165.552,29
952.410,93
652.339,34
01
İnşaat Malzemesi
Giderleri
0,00
952.410,93
652.339,34
90
Diğer Giderler
165.552,29
0,00
0,00
Müteahhitlik
Giderleri
13.530.756,82
29.963.892,54
47.642.554,94
01
Hizmet Binası
6.480.331,45
27.508.002,94
35.618.617,49
07
07
Yol Yapım Giderleri
2.928.395,44
2.122.684,04
11.884.650,34
05
07
90
Diğerleri
4.122.029,93
333.205,56
139.287,11
06
05
09
Diğer Giderler
1.783.156,90
396.022,12
0,00
830
06
05
09
Diğer Giderler
1.783.156,90
396.022,12
0,00
830
06
07
Gayrimenkul
Büyük Onarım
Giderleri
3.015.724,51
1.214.336,84
2.499.143,96
830
06
07
02
Malzeme Giderleri
1.961.735,02
1.214.336,84
2.499.143,96
830
06
07
02
İnşaat Malzemesi
Giderleri
1.961.735,02
1.214.336,84
2.499.143,96
830
06
07
09
Diğer Giderler
1.053.989,49
0,00
0,00
830
06
07
09
Diğer Giderler
1.053.989,49
0,00
0,00
830
08
Borç Verme
0,00
5.000.000,00
0,00
830
08
Yurtiçi Borç
Verme
0,00
5.000.000,00
0,00
830
06
02
08
830
06
02
08
830
06
02
09
830
06
02
09
830
06
04
830
06
04
01
830
06
04
01
830
06
05
830
06
05
02
830
06
05
02
830
06
05
02
830
06
05
07
830
06
05
07
830
06
05
830
06
830
01
01
01
90
01
01
01
2015
271
Hes.
Kodu
BÜTÇE
GİDERİNİN TÜRÜ
Ekonomik
I
II
III
830
08
01
06
830
08
01
06
2014 YILI
2015 YILI
IV
59
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A)
272
2013 YILI
Kamu
Teşebbüslerine,
Döner
0,00
5.000.000,00
0,00
Diğer Döner
Sermaye
İşletmelerine
0,00
5.000.000,00
0,00
2013
2014
2015
2013
2014
2015
NET BÜTÇE GELİRİ (D=B-C)
124.246.411,66
223.153.250,72
259.830.289,60
170.620.239,03
239.104.295,19
270.923.221,52
BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI
-46.373.827,37
-15.951.044,47
-11.092.931,92
1.2 Bilanço
Bilanço, kamu kurum ve kuruluşlarının edinmiş olduğu varlık, yabancı kaynak ve öz kaynaklarını gösteren temel mali
tabloların başında gelmektedir. 2015 yılı sonu itibariyle Belediyemizin sahip olduğu varlık ve kaynaklar aşağıda gösterilmiştir.
T.C.
SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Bilanço
AKTİF HESAPLAR
I
DÖNEN VARLIKLAR
A
Hazir Degerler
2015 YILI
PASİF HESAPLAR
2015 YILI
156.999.508,35
III
KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR
131.166.345,81
31.781.470,85
A
Kisa Vadeli Iç Mali Borçlar
0,00
100
KASA HESABI
0,00
300
BANKA KREDILERI HESABI
0,00
101
ALINAN ÇEKLER HESABI
0,00
303
KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI
0,00
102
BANKA HESABI
29.273.866,21
304
CARI YILDA ÖDENECEK TAHVILLER HESABI
0,00
103
VERILEN ÇEKLER VE
GÖNDERME EMIRLERI HESABI
-4.001,79
309
KISA VADELI DIGER IÇ MALI BORÇLAR HESABI
0,00
104
PROJE ÖZEL HESABI
B
Kisa Vadeli Dis Mali Borçlar
0,00
105
DÖVIZ HESABI
0,00
310
CARI YILDA ÖDENECEK DIS MALI BORÇLAR
HESABI
0,00
106
DÖVIZ GÖNDERME EMIRLERI HESABI ( - )
0,00
C
Faaliyet Borçlari
30.156.045,72
108
DIGER HAZIR DEGERLER HESABI
70.384,00
320
BÜTÇE EMANETLERI HESABI
30.156.045,72
109
BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR
HESABI
2.179.315,05
322
BÜTÇELESTIRILECEK BORÇLAR HESABI
B
Menkul Kiymet ve Varliklar
0,00
D
Emanet Yabanci Ka....
117
MENKUL VARLIKLAR HESABI
0,00
330
ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI
118
DIGER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI
0,00
333
EMANETLER HESABI
C
Faaliyet Alacaklari
E
Alinan Avanslar
0,00
120
GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI
121
GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI
122
GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR
126
Verilen Depozito ve Teminatlar Hs.
127
Diğer Faaliyet Alacakları
D
Kurum Alacaklari
0,00
132
KURUMCA VER?LEN BORÇLARDAN ALACAKLAR
0,00
137
TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI HESABI
0,00
E
Diger Alacaklar
120.111,45
140
KISILERDEN ALACAKLAR HESABI
120.111,45
261.907,38
115.773.102,90
1.036.672,63
114.607.929,06
19.781,21
1.582,00
107.138,00
0,00
35.399.892,30
2.699.741,00
32.700.151,30
340
ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI
0,00
349
ALINAN DIGER AVANSLAR HESABI
0,00
F
Ödenecek Diger Yü
52.061.897,44
360
ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI
11.952.343,31
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI
14.237.513,05
362
FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERI ADINA
19.179.560,22
363
KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI
6.692.480,86
368
VADESI GEÇMIS, ERTELENMIS VEYA
0,00
G
Borç ve Gider Kars...
0,00
372
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI
0,00
2015
273
274
F
Stoklar
6.962.902,97
379
DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI HESABI
150
ILK MADDE VE MALZEME HESABI
6.962.902,97
H
Gelecek Aylara Ait
13.548.510,35
10.212.955,75
153
TICARI MALLAR HESABI
0,00
380
GELECEK AYLARA AIT GELIRLER HESABI
157
DIGER STOKLAR HESABI
0,00
381
GIDER TAHAKKUKLARI HESABI
G
Ön Ödemeler
I
Diger Kisa Vadeli Y
633.924,74
0,00
3.335.554,60
0,00
160
IS AVANS VE KREDILERI HESABI
0,00
391
HESAPLANAN KATMA DEGER VERGISI HESABI
0,00
161
PERSONEL AVANSLARI HESABI
0,00
397
SAYIM FAZLALARI HESABI
0,00
162
BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI
633.924,74
399
AKREDITIFLER HESABI
0,00
DIGER ÇESITLI KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR
0,00
164
165
MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN AVANS VE
0,00
IV
UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR
166
PROJE ÖZEL HESABINDAN VER?LEN AVANS VE
0,00
A
Uzun Vadeli Iç Mali
30.853.747,08
167
DOGRUDAN DIS PROJE KREDI KULLANIMLARI
0,00
400
BANKA KREDILERI HESABI
30.853.747,08
403
KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI
0,00
H
Gelecek Aylara Ait Varliklar
0,00
180
GELECEK AYLARA AIT GIDERLER HESABI
0,00
I
Diger Dönen Varliklar
1.727.995,44
190
DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI
1.727.995,44
191
INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI HESABI
197
SAYIM NOKSANLARI HESABI
II
DURAN VARLIKLAR
A
Menkul Kiymet ve Varliklar
0,00
0,00
260.011.926,15
0,00
217
MENKUL VARLIKLAR HESABI
0,00
218
DIGER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI
0,00
B
Faaliyet Varliklari
0,00
220
GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI
0,00
222
GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR
0,00
C
Kurum Alacaklari
0,00
232
KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR
0,00
D
Mali Duran Varliklar
240
MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER
241
MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA
YATIRILAN
19.463.735,23
14.345.600,23
5.118.135,00
233.207.655,29
404
TAHV?LLER HESABI
0,00
409
UZUN VADELI DIGER IÇ MALI BORÇLAR HESABI
0,00
B
Uzun Vadeli Dis Mali
0,00
410
DIS MALI BORÇLAR HESABI
C
Diger Borçlar
0,00
430
ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI
438
KAMUYA OLAN ERTELENMIS VEYA
D
Alinan Avanslar
0,00
190.931.016,88
0,00
190.931.016,88
440
ALINAN SIPARIS AVANSLARI HESABI
0,00
449
ALINAN DIGER AVANSLAR HESABI
0,00
E
Borç ve Gider Kars
6.583.805,78
472
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI
6.583.805,78
479
DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI HESABI
F
Gelecek Yillara Ait
0,00
4.839.085,55
480
GELECEK YILLARA AIT GELIRLER HESABI
481
GIDER TAHAKKUKLARI HESABI
0,00
G
Diger Uzun Vadeli
0,00
499
DIGER UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR
HESABI
0,00
4.839.085,55
E
Maddi Duran Varliklar
240.548.190,91
V
ÖZKAYNAKLAR
52.637.433,40
250
ARAZI VE ARSALAR HESABI
96.363.111,40
A
Net Deger Hesabi
35.539.509,23
251
YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI
35.638.926,16
500
NET DEGER HESABI
35.539.509,23
252
BINALAR HESABI
28.856.930,19
B
Yeniden Degerleme
0,00
253
TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR HESABI
3.411.975,11
522
YENIDEN DEGERLEME FARKLARI HESABI
0,00
254
TASITLAR HESABI
7.713.558,97
C
Geçmis Yillar Faaliyet
30.214.021,58
255
DEMIRBASLAR HESABI
570
GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAAL?YET SONUÇLARI
30.214.021,58
13.592.160,19
256
DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR HESABI
D
Geçmis Yillar Olum
-80.672.672,04
257
BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - )
-56.194.616,80
0,00
580
GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI
-80.672.672,04
258
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
111.166.145,69
E
Dönem Faaliyet S.
67.556.574,63
67.556.574,63
259
YATIRIM AVANSLARI HESABI
0,00
590
DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI
F
Maddi Olmayan Duran
0,00
591
DÖNEM OLUMSUZ FAALIYET SONUCU HESABI
260
HAKLAR HESABI
264
ÖZEL MALIYETLER HESABI
268
BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - )
G
Gelecek Yillara ait
0,00
280
GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI
0,00
H
Diger Çesitli Duran Varliklari
0,01
294
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDI
DURAN
297
DIGER ÇESITLI DURAN VARLIKLAR HESABI
299
BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - )
AKTİF TOPLAM
0,00
952.850,00
0,00
-952.850,00
2.124.608,65
0,00
-2.124.608,64
PASİF TOPLAM
417.011.434,50
417.011.434,50
9
NAZIM HESAPLAR
26.266.989,53
0,00
90
Ödenek Hesaplari
0,00
0,00
900
GÖNDERILECEK BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI
0,00
9
NAZIM HESAPLAR
26.266.989,53
90
Ödenek Hesaplari
900
GÖNDERILECEK BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI
901
BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI
0,00
901
BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI
0,00
905
ÖDENEKLI GIDERLER HESABI
0,00
905
ÖDENEKLI GIDERLER HESABI
0,00
906
MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK
0,00
906
MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN KULLANILACAK
0,00
907
MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER
0,00
907
MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN ÖDENEKLER
0,00
91
Nakit Disi Teminatlar
26.266.989,53
91
Nakit Disi Teminatlar
910
TEMINAT MEKTUPLARI HESABI
26.266.989,53
910
TEMINAT MEKTUPLARI HESABI
911
TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI HESABI
0,00
911
TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI HESABI
912
KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI
0,00
912
KISILERE AIT MENKUL KIYMETLER HESABI
0,00
913
KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERI
HESABI
0,00
913
KISILERE AIT MENKUL KIYMET EMANETLERI
HESABI
0,00
92
Taahhüt Hesaplari
0,00
92
Taahhüt Hesaplari
0,00
26.266.989,53
0,00
26.266.989,53
920
GIDER TAAHHÜTLERI HESABI
0,00
920
GIDER TAAHHÜTLERI HESABI
0,00
921
GIDER TAAHHÜTLERI KARSILIGI HESABI
0,00
921
GIDER TAAHHÜTLERI KARSILIGI HESABI
0,00
TOPLAM
AKTIF GENEL TOPLAM
26.266.989,53
443.278.424,03
TOPLAM
PASIF GENEL TOPLAM
26.266.989,53
443.278.424,03
2015
275
1.3. Ayrıntılı Mizan
2015 mali dönemi sonunda ilgili hesaplara ait genel hesap düzeyindeki hareketler ayrıntılı mizan defteri
aracılığıyla gösterilmektedir. Ayrıntılı mizan, ilgili hesapların borç ve alacak bakiyelerine yer vermesi
nedeniyle yıl içinde hesapların yaşamış olduğu değişimler üzerinde genel bir bakış açısı kazanmamızı
sağlamaktadır.
T.C.
SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Ayrıntılı Mizan Defteri
Hesap No
Hesap Adı
Borç Tutarı
TL
276
Alacak Tutarı
Kr
TL
Borç Bakiye
Kr
TL
Alacak Bakiye
Kr
TL
Kr
102
BANKA HESABI
587.585.237,61
558.311.371,40
29.273.866,21
0,00
103
VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ
HESABI ( - )
268.559.468,18
268.563.469,97
0,00
4.001,79
104
PROJE ÖZEL HESABI
433.756,03
171.848,65
261.907,38
0,00
127.365,33
127.365,33
0,00
0,00
70.384,00
0,00
70.384,00
0,00
59.007.867,89
56.828.552,84
2.179.315,05
0,00
106
DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - )
108
DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI
109
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR
HESABI
120
GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
241.068.455,64
240.031.783,01
1.036.672,63
0,00
121
GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI
205.754.979,88
91.147.050,82
114.607.929,06
0,00
122
GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI
7.763.138,98
7.743.357,77
19.781,21
0,00
126
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
1.582,00
0,00
1.582,00
0,00
127
DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI
13.107.426,00
13.000.288,00
107.138,00
0,00
140
KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI
488.209,75
368.098,30
120.111,45
0,00
150
İLK MADDE VE MALZEME HESABI
24.849.534,78
17.886.631,81
6.962.902,97
0,00
160
İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI
162
BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI
456.405,61
456.405,61
0,00
0,00
1.248.937,13
615.012,39
633.924,74
0,00
165
MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE
KREDİLER HESABI
1.150,00
1.150,00
0,00
0,00
190
DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI
1.727.995,44
0,00
1.727.995,44
0,00
220
GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
1.739.540,10
1.739.540,10
0,00
0,00
222
GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI
2.028.379,43
2.028.379,43
0,00
0,00
240
MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER
HESABI
14.345.600,23
0,00
14.345.600,23
0,00
241
MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA
YATIRILAN SERMAYE
5.118.135,00
0,00
5.118.135,00
0,00
250
ARAZİ VE ARSALAR HESABI
105.876.399,40
9.513.288,00
96.363.111,40
0,00
MALİ BİLGİLER
251
YERALTI VE YERÜSTÜ
DÜZENLERİ HESABI
35.638.926,16
0,00
35.638.926,16
0,00
252
BİNALAR HESABI
46.320.538,92
17.463.608,73
28.856.930,19
0,00
253
TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
HESABI
4.093.707,71
681.732,60
3.411.975,11
0,00
254
TAŞITLAR HESABI
7.780.922,97
67.364,00
7.713.558,97
0,00
255
DEMİRBAŞLAR HESABI
16.151.868,09
2.559.707,90
13.592.160,19
0,00
257
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
HESABI ( - )
0,00
56.194.616,80
0,00
56.194.616,80
258
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
HESABI
111.166.145,69
0,00
111.166.145,69
0,00
260
HAKLAR HESABI
952.850,00
0,00
952.850,00
0,00
268
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
HESABI ( - )
0,00
952.850,00
0,00
952.850,00
294
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR
VE MADDİ DURAN VARLIKLAR
2.274.608,65
150.000,00
2.124.608,65
0,00
299
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
HESABI ( - )
150.000,00
2.274.608,64
0,00
2.124.608,64
300
BANKA KREDİLERİ HESABI
320
BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
330
11.866.684,13
11.866.684,13
0,00
0,00
183.063.513,82
213.219.559,54
0,00
30.156.045,72
ALINAN DEPOZİTO VE
TEMİNATLAR HESABI
2.399.858,65
5.099.599,65
0,00
2.699.741,00
333
EMANETLER HESABI
47.681.651,28
80.381.802,58
0,00
32.700.151,30
360
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
HESABI
8.167.239,12
20.119.582,43
0,00
11.952.343,31
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK
KESİNTİLERİ HESABI
0,00
14.237.513,05
0,00
14.237.513,05
362
FONLAR VEYA DİĞER KAMU
İDARELERİ ADINA YAPILAN TA
11.510.291,33
30.689.851,55
0,00
19.179.560,22
363
KAMU İDARELERİ PAYLARI
HESABI
393.083,18
7.085.564,04
0,00
6.692.480,86
372
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
HESABI
4.858.590,38
4.858.590,38
0,00
0,00
380
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
HESABI
166.324.675,42
176.537.631,17
0,00
10.212.955,75
381
GİDER TAHAKKUKLARI HESABI
3.619.468,92
6.955.023,52
0,00
3.335.554,60
397
SAYIM FAZLALARI HESABI
17.348,45
17.348,45
0,00
0,00
400
BANKA KREDİLERİ HESABI
5.836.693,61
36.690.440,69
0,00
30.853.747,08
438
KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ
VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇ
11.650.250,33
202.581.267,21
0,00
190.931.016,88
472
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
HESABI
4.858.590,38
11.442.396,16
0,00
6.583.805,78
481
GİDER TAHAKKUKLARI HESABI
500
NET DEĞER HESABI
570
3.062.846,07
7.901.931,62
0,00
4.839.085,55
140.447.075,31
175.986.584,54
0,00
35.539.509,23
GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU
FAALİYET SONUÇLARI HESABI
15.087.036,76
45.301.058,34
0,00
30.214.021,58
580
GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ
FAALİYET SONUÇLARI HESABI (
173.138.024,44
92.465.352,40
80.672.672,04
0,00
590
DÖNEM OLUMLU FAALİYET
SONUCU HESABI
15.126.984,82
82.683.559,45
0,00
67.556.574,63
600
GELİRLER HESABI
310.073.315,48
310.073.315,48
0,00
0,00
630
GİDERLER HESABI
234.884.846,15
234.884.846,15
0,00
0,00
2015
277
690
FAALİYET SONUÇLARI HESABI
297.560.977,12
297.560.977,12
0,00
0,00
800
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
260.005.840,06
260.005.840,06
0,00
0,00
805
GELİR YANSITMA HESABI
260.005.840,06
260.005.840,06
0,00
0,00
810
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET
VE İADELER HESABI
175.550,46
175.550,46
0,00
0,00
830
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
270.923.221,52
270.923.221,52
0,00
0,00
835
GİDER YANSITMA HESAPLARI
270.923.221,52
270.923.221,52
0,00
0,00
895
BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI HESABI
530.929.061,58
530.929.061,58
0,00
0,00
900
GÖNDERİLECEK BÜTÇE
ÖDENEKLERİ HESABI
382.715.100,00
382.715.100,00
0,00
0,00
901
BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI
494.506.978,48
494.506.978,48
0,00
0,00
905
ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI
270.923.221,52
270.923.221,52
0,00
0,00
910
TEMİNAT MEKTUPLARI
HESABI
29.616.659,53
3.349.670,00
26.266.989,53
0,00
911
TEMİNAT MEKTUPLARI
EMANETLERİ HESABI
3.349.670,00
29.616.659,53
0,00
990
Kiraya verilen duran varlıklar
hesabı
735.616,71
0,00
735.616,71
999
Diğer nazım hesaplar karşılığı
hesabı
0,00
735.616,71
0,00
TOPLAM
6.192.328.543,19
6.192.328.543,19
583.962.790,01
26.266.989,53
0,00
735.616,71
583.962.790,01
Temel Mali Tabloları takiben ekte sırasıyla şu tablolara yer verilmektedir.
•Çok yıllı gelir gider tahmin ve gerçekleşmeleri
•2015 Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırması
•2015 Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması
•Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu
•2015 yılı gider gerçekleşmesi ekonomik sınıflandırma
•2015 yılı gider gerçekleşmesi ekonomik sınıflandırma detayları(personel,sgk,mal ve hizmet
alımları,faiz giderleri cari transferler,sermaye transferleri)
•2015 yılı gelir gerçekleşmesi ekonomik sınıflandırma
•Bütçe gelirlerinin tahmin tahakkuk ve tahsilat gerçekleşmeleri
•Kamu kurumları ile Yapılandırılan ve uzlaşılan borçlar tablosu
•Taşınır yönetim hesabı cetveli
278
ÇOK YILLI GELİR GİDER TAHMİN VE GERÇEKLEŞMELERİ
BÜTÇE TAHMİNİ
GELİR
GERÇEKLEŞEN GELİR
ORAN %
BÜTÇE GİDER
TAHMİNİ
GERÇEKLEŞEN GİDER
ORAN %
2008
110.760.000,00
76.520.907,56
69,09
110.760.000,00
101.079.244,49
91,26
2009
124.740.000,00
62.083.162,35
49,77
124.740.000,00
88.682.249,00
71,09
2010
118.790.000,00
101.144.595,80
85,15
118.790.000,00
97.421.628,30
82,01
2011
145.610.000,00
124.086.382,19
85,22
145.610.000,00
121.011.993,47
83,11
2012
189.709.000,00
116.148.593,63
61,22
189.709.000,00
147.944.120,25
77,98
2013
169.155.000,00
124.246.411,66
73,45
225.155.000,00
170.620.239,03
75,78
2014
275.000.000,00
223.153.250,72
81,15
264.500.000,00
239.104.295,19
90,40
2015
340.871.000,00
259.830.289,60
76,23
322.770.000,00
270.923.221,52
83,94
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
2008
2009
2010
Gerçekleşen Gelir
2011
2012
2013
2014
2015
Gerçekleşen Gider
2015
279
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI
2013
2014
2015
36.323.965,09
98.428.393,82
88.728.444,48
8.327.383,98
5.483.765,71
5.256.059,59
EKONOMİK İŞLER VE HİZ.
51.571.236,09
69.995.816,97
99.421.813,04
ÇEVRE KORUMA HİZ.
42.401.540,04
39.719.249,08
39.443.311,26
İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZ.
12.478.243,72
9.211.164,01
13.310.378,42
3.092.330,38
3.377.217,11
5.876.924,79
16.425.539,73
12.888.688,49
18.436.728,43
0,00
0,00
449.561,51
170.620.239,03
239.104.295,19
270.923.221,52
GENEL KAMU HİZMETLERİ
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZ.
SAĞLIK HİZMETLERİ
DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZ.
EĞİTİM HİZMETLERİ
TOPLAM
100.000.000,00
90.000.000,00
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
Genel
Kamu
Kamu
Düzeni ve
Hizmetleri Güvenlik
Hizmetleri
Ekonomik
Çevre
İşler ve
Koruma
Hizmetleri Hizmetleri
2013
280
2014
İskan ve
toplum
Refahi
Hizmetleri
2015
Sağlık
Hizmetleri
Dinlenme
Kültür ve
Din
Hizmetleri
Eğitim
Hizmetleri
MALİ BİLGİLER
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI
Kurumsal
Sınıflandırma
Açıklama
46
34
28
02
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
46
34
28
04
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
46
34
28
05
46
34
28
46
34
28
46
34
46
46
Bütçe İle
Verilen Ödenek
(Meclis ve Encümen Kararıyla)
EKLENEN (+)
DÜŞÜLEN (-)
Net Ödenek
Toplamı
Bütçe Gideri
Toplamı
İptal Edilen
Ödenek
Gerçekleşme
%
4.104.000,00
1.314.000,00
125.000,00
5.293.000,00
5.182.386,18
110.613,82
126
64.230.000,00
7.341.000,00
5.247.000,00
66.324.000,00
64.888.730,25
1.435.269,75
101
INSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
1.204.000,00
220.000,00
361.000,00
1.063.000,00
575.874,64
487.125,36
48
10
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
1.791.000,00
2.691.500,00
459.000,00
4.023.500,00
2.465.893,07
1.557.606,93
138
12
DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ
1.290.000,00
142.000,00
370.000,00
1.062.000,00
425.751,49
636.248,51
33
28
18
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
729.000,00
62.000,00
21.000,00
770.000,00
542.913,88
227.086,12
74
34
28
20
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
365.000,00
14.000,00
9.000,00
370.000,00
311.740,57
58.259,43
85
34
28
21
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
289.000,00
53.000,00
36.000,00
306.000,00
261.890,93
44.109,07
91
46
34
28
23
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
29.931.000,00
2.063.000,00
20.965.500,00
11.028.500,00
10.331.173,83
697.326,17
46
34
28
24
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
907.000,00
869.500,00
31.500,00
1.745.000,00
1.665.971,38
79.028,62
184
46
34
28
25
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER
2.998.000,00
1.860.000,00
272.000,00
4.586.000,00
4.463.936,64
122.063,36
149
46
34
28
32
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MDR.
1.539.000,00
676.000,00
187.000,00
2.028.000,00
964.301,31
1.063.698,69
63
46
34
28
33
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
9.569.000,00
67.000,00
36.000,00
9.600.000,00
1.812.365,74
7.787.634,26
19
46
34
28
34
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
402.000,00
920.000,00
13.000,00
1.309.000,00
1.275.971,61
33.028,39
317
46
34
28
35
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
86.763.000,00
10.251.600,00
13.797.600,00
83.217.000,00
65.943.922,87
17.273.077,13
76
46
34
28
40
IMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2.683.000,00
292.000,00
77.000,00
2.898.000,00
2.813.876,87
84.123,13
105
46
34
28
42
İŞLETMELER VE İŞTİRAKLER
5.126.000,00
30.000,00
3.822.000,00
1.334.000,00
120.228,60
1.213.771,40
2
46
34
28
46
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
389.000,00
48.000,00
10.000,00
427.000,00
383.655,70
43.344,30
99
46
34
28
48
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
46
34
28
52
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
46
34
28
54
RUHSAT MÜDÜRLÜĞÜ
46
34
28
55
46
34
28
46
34
46
*
116
1.805.000,00
2.276.000,00
105.000,00
3.976.000,00
2.078.814,46
1.897.185,54
115
12.369.000,00
3.164.000,00
2.211.000,00
13.322.000,00
10.083.184,48
3.238.815,52
82
477.000,00
146.000,00
7.000,00
616.000,00
535.579,66
80.420,34
112
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.292.000,00
2.010.000,00
141.000,00
6.161.000,00
5.876.924,79
284.075,21
137
56
SOSYAL YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
6.729.000,00
3.642.500,00
1.501.500,00
8.870.000,00
8.300.480,11
569.519,89
123
28
57
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.500.000,00
1.051.000,00
401.000,00
2.150.000,00
1.810.792,85
339.207,15
121
34
28
61
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
40.665.000,00
1.122.000,00
417.000,00
41.370.000,00
38.479.009,95
2.890.990,05
95
46
34
28
63
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
31.682.000,00
9.971.000,00
8.174.000,00
33.479.000,00
31.954.712,59
1.524.287,41
101
46
34
28
64
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.086.000,00
351.000,00
208.000,00
3.229.000,00
1.402.948,98
1.826.051,02
45
46
34
28
66
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
5.856.000,00
496.000,00
141.000,00
6.211.000,00
5.256.059,59
954.940,41
90
46
34
28
67
ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME
0,00
5.550.000,00
550.000,00
5.000.000,00
449.561,51
4.550.438,49
0
46
34
28
68
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
1.251.000,00
249.000,00
1.002.000,00
264.566,99
737.433,01
0
322.770.000,00
59.945.100,00
59.945.100,00
322.770.000,00
270.923.221,52
51.846.778,48
84
GENEL TOPLAM
* 21.000.000 TL Yedek Ödenek düşüldükten sonra hesaplandı.
2015
281
282
114.547.000,00
2.100.000,00
7.881.000,00
70.286.000,00
3. Mal ve
Hizmet
Alımı
4. Faiz
Giderleri
5. Cari
Transferler
6. Sermaye
Giderleri
19.000.000,00
264.500.000,00
9.Yedek
Ödenekler
TOPLAM
5.000.000,00
5.606.000,00
2. SGK
Devlet
Primleri
8.Borç
Verme
40.080.000,00
(B1)
Bütçe İle
verilen
ödenek
1. Personel
Giderleri
I.Düzey
Ekonomik
Kodlama
GİDERLER
292.196.135,17
177.000,00
5.000.000,00
59.860.000,00
35.258.635,17
2.615.000,00
139.866.500,00
6.518.000,00
42.901.000,00
Yılsonu
Bütçe Ödeneği
(C1)
239.104.295,19
0,00
5.000.000,00
33.502.999,22
34.686.255,89
2.614.965,71
121.768.835,47
5.565.864,17
35.965.374,73
(D1)
Yıl Sonu
Harcama
2014
90
0
100
48
440
125
106
99
82
0
100
56
98
100
87
85
84
Gerçekleşme
(%)
Gerçekleşme
(%)
90
C1
D1/
B1
D1/
322.770.000,00
21.000.000,00
5.000.000,00
87.296.000,00
7.000.000,00
2.500.000,00
156.807.000,00
6.338.000,00
36.829.000,00
(B2)
Bütçe İle
verilen
ödenek
322.770.000,00
168.500,00
1.183.000,00
77.215.000,00
10.058.000,00
3.564.000,00
175.179.000,00
6.958.000,00
48.444.500,00
Yılsonu Bütçe
Ödeneği (C2)
BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER TABLOSU
270.923.221,52
0,00
0,00
53.723.889,00
9.464.630,70
3.555.228,11
153.785.352,54
5.485.116,58
44.909.004,59
(D2)
Yıl Sonu
Harcama
84
0
0
62
135
142
98
87
122
Gerçekleşme
(%)
B2
D2/
2015
84
0
0
70
94
100
88
79
93
Gerçekleşme
(%)
C2
D2/
22
11
0
24
-11
19
37
13
-8
2014/2015
Değişim(%)
B1
B2/
10
-5
-76
29
-71
36
25
7
13
2014/2015
Değişim(%)
C1
C2/
13
-100
60
-73
36
26
-1
25
2014/2015
Değişim(%)
D1
D2/
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
MALİ BİLGİLER
2015 YILI GİDER GERÇEKLEŞMESİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA)
AÇIKLAMA
BÜ TÇE GERÇEKLEŞME GİDER
2013
PERSONEL GİDERLERİ
2014
2015
29.910.560,40
35.965.374,73
44.909.004,59
5.236.046,51
5.565.864,17
5.485.116,58
103.041.001,80
121.768.835,47
153.785.352,54
1.302.791,55
2.614.965,71
3.555.228,11
CARİ TRANSFERLER
11.032.238,59
34.686.255,89
9.464.630,70
SERMAYE GİDERLERİ
20.097.600,18
33.502.999,22
53.723.889,00
0,00
5.000.000,00
0,00
170.620.239,03
239.104.295,19
270.923.221,52
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
BORÇ VERME
TOPLAM
160.000.000,00
140.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
Personel
Giderleri
Sosyal
Güvenlik
Kurumları
Mal ve
Hizmet
Alım
Giderleri
2013
Faiz
Giderleri
2014
Cari
Transferler
Sermaye
Giderleri
Borç
Verme
2015
2015
283
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
2015 YILI GİDER GERÇEKLEŞMESİNİN AÇILIMI
(Ekonomik Sınıflandırma)
PERSONEL GİDERLERİ
AÇIKLAMA
TUTAR
MEMURLAR
ORAN %
19.675.841,02
43,8
765.901,56
1,7
23.480.575,67
52,3
GEÇİCİ PERSONEL
237.134,98
0,5
DİĞER PERSONEL
749.551,36
1,7
44.909.004,59
100,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ
0,5% 1,7%
Memurlar
Sözleşmeli Personel
43,8%
52,3%
İşçiler
Geçici Personel
Diğer Personel
1,7%
284
MALİ BİLGİLER
SGK DEVLET PRİMLERİ
AÇIKLAMA
TUTAR
MEMURLAR
ORAN %
2.595.921,16
47,3
122.725,91
2,2
İŞÇİLER
2.766.469,51
50,4
TOPLAM
5.485.116,58
100,0
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
SGK DEVLET PRİMLERİ
47,3%
Memurlar
Sözleşmeli Personel
50,5%
İşçiler
2,2%
2015
285
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
MAL VE HİZMET ALIMLARI
AÇIKLAMA
TUTAR
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
ORAN %
378.564,58
0,25
13.616.759,75
8,85
391.048,51
0,25
GÖREV GİDERLERİ
1.308.217,38
0,85
HİZMET ALIMLARI
121.950.092,48
79,30
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
6.265.106,78
4,07
MENKUL MAL G. MADDİ HAK ALIM BAKIM VE
ONARIM GD.
5.967.341,58
3,88
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GD.
3.908.221,48
2,54
153.785.352,54
100,0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
TOPLAM
0,2%
2,5%
3,9%
4,1%
0,3%
0,9%
8,9%
MAL VE HİZMET ALIMLARI
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Yolluklar
Görev Giderleri
Hizmet Alımları
Temsil ve Tanıtma Giderleri
Menkul Mal G. Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Gd.
79,2%
286
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gd.
MALİ BİLGİLER
FAİZ GİDERLERİ
AÇIKLAMA
TUTAR
ORAN %
DİĞER İÇ BORÇ VE FAİZ GİDERLERİ
3.555.228,11
100
TOPLAM
3.555.228,11
100
CARİ TRANSFERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
ORAN %
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN YARDIMLAR
1.583.525,35
16,7
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
6.038.954,12
63,8
DİĞER VERİLEN PAYLAR
1.842.151,23
19,5
TOPLAM
9.464.630,70
100
CARİ TRANSFERLER
17%
19%
Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan yardımlar
Hane halkına yapılan transferler
Diğer verilen paylar
64%
2015
287
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Başlıca Yardım Kalemleri
AÇIKLAMA
2014
ASKER AİLELERİ
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM
ÖĞRENCİLERE BURS YARDIMI
DERNEK BİRLİK KUR.(Amatör Spor K.)
KOLİLENMİŞ KURU GIDA YARDIMI
2015
1.189.290,00
1.474.630,00
248.589,76
509.736,00
1.031.400,00
2.717.920,00
572.849,25
734.574,31
1.109.538,00
1.157.127,12
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Asker
Aileleri
İhtiyaç
Sahiplerine
Yardım
Öğrencilere
Burs
Yardımı
2014
288
2015
Dernek
Birlik
Kolilenmiş
Kuru
Gıda
MALİ BİLGİLER
SERMAYE GİDERLERİ
AÇIKLAMA
TUTAR
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL ALIMLARI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM
ORAN %
232.002,30
0,4
1.873.027,89
3,5
824.820,57
1,5
48.294.894,28
89,9
2.499.143,96
4,7
53.723.889,00
100,0
SERMAYE GİDERLERİ
0,4%
4,7%
3,5%
1,5%
Mamul Mal Alımları
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
Gayrimenkul Alımları
Gayrimenkul Sermaye Üretim
Gayrimenkul Büyük Onarım
89,9%
2015
289
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
2011
6.899.447,27
2012 13.879.343,07
2013 16.383.720,83
YAŞAR KEMAL KÜLTÜR
MERKEZİ
6.029.173,81
2014 30.243.837,17
YAŞAR KEMAL KÜLTÜR
MERKEZİ
6.905.920,76
2015 47.662.618,74 HİZMET BİNASI
HİZMET
BİNASI
20.045.204,39
35.415.671,70
50.000.000,00
45.000.000,00
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
2011
2012
2013
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
290
2014
2015
2015 YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA)
AÇIKLAMA
BÜTÇE GERÇEKLEŞME GELİR
VERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL
GELİRLER
DİĞER GELİRLER
SERMAYE GELİRLERİ
TOPLAM
2013
2014
2015
74.404.872,65
121.466.884,27
178.666.801,69
3.305.755,69
4.346.767,01
6.747.795,74
398.125,00
27.853.235,17
237.940,20
43.679.416,32
64.627.498,64
68.151.463,97
2.458.242,00
4.858.865,63
6.026.288,00
124.246.411,66
223.153.250,72
259.830.289,60
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
Vergi
Gelirleri
Teşebbüs
ve Mülkiyet
Gelirleri
2013
Alınan Bağış
ve
Yardımlar ile
Özel Gelirler
2014
Diğer
Gelirler
Sermaye
Gelirleri
Toplam
2015
2015
291
BÜTÇE GELİRLERİNİN TAHMİN-TAHAKKUK VE TAHSİLAT GERÇEKLEŞMELERİ
GELİRİN
KODU
Açıklama
Bütçe İle
Tahmin Edilen
01
Vergi Gelirleri
224.296.000,00
03
Tesebbüs
ve Mülkiyet
Gelirleri
04
Alinan Bagis
ve Yardımlar
ile Ozel
Gelirler
05
06
Tahsilattan
Red ve İadeler
Tahakkuk
Tahsilat
62.632.848,89
208.608.714,07
271.241.562,96
178.833.079,65
166.277,96
178.666.801,69
65,87
79,66
13.005.000,00
9.027.307,28
8.103.883,77
17.131.191,05
6.754.470,24
6.674,50
6.747.795,74
39,39
51,89
450.000,00
0,00
237.940,20
237.940,20
237.940,20
0,00
237.940,20
100,00
52,88
Diger Gelirler
83.020.000,00
11.082.654,62
70.016.528,17
81.099.182,79
68.154.061,97
2.598,00
68.151.463,97
84,03
82,09
Sermaye
Gelirleri
20.100.000,00
107.138,00
6.026.288,00
6.133.426,00
6.026.288,00
0,00
6.026.288,00
98,25
29,98
340.871.000,00
82.849.948,79
292.993.354,21
375.843.303,00
260.005.840,06
175.550,46
259.830.289,60
69,13
76,23
Net Tahsilat
Tahakkuk/
Tahsil %
Bütçe/
Tahsil
Oranı
%
Toplam
Tahakkuk
GENEL TOPLAM
292
2014 Yılından
Devreden
Tahakkuk
2015
293
8.252.851,85
5. Diğer
Gelirler
TOPLAM
62.127.471,20
0,00
0,00
4. Alınan Bağış
ve Yardımlar
ile özel
Gelirler
6. Sermaye
Gelirleri
8.556.053,48
3. Teşebbüs
ve Mülkiyet
Gelirleri
241.696.652,13
4.858.865,63
65.256.186,31
27.841.235,17
4.830.777,12
138.909.587,90
(B1)
(A1)
45.318.565,87
Yılı Tahakkuk
Devreden
Tahakkuk
1.Vergi
Gelirleri
I.Düzey)
(Ekonomik
Kodlama
Gelirler
306.711.229,57
4.966.003,63
75.835.637,19
27.853.235,17
13.393.766,29
184.662.587,29
Toplam
Tahakkuk
(C1
2014 Yılı
223.153.250,72
4.858.865,63
64.627.498,64
27.853.235,17
4.346.767,01
121.466.884,27
(D1)
Yıl Sonu
Tahsilat
73
98
85
100
32
66
(%)
C1
D1/
82.849.948,79
107.138,00
11.082.654,62
0,00
9.027.307,28
62.632.848,89
(A2)
Devreden
Tahakkuk
292.993.354,21
6.026.288,00
70.016.528,17
237.940,20
8.103.883,77
208.608.714,07
(B2)
Yılı Tahakkuk
375.843.303,00
6.133.426,00
81.099.182,79
237.940,20
17.131.191,05
271.241.562,96
Toplam
Tahakkuk (C2)
(D2)
Yıl Sonu
Tahsilat
259.830.289,60
6.026.288,00
68.151.463,97
237.940,20
6.747.795,74
178.666.801,69
2015 Yılı
BÜTÇE GELİRLERİNİN TAHMİN-TAHAKKUK VE TAHSİLAT GERÇEKLEŞMELERİ
69
98
84
100
39
66
(%)
C2
D2/
16,44
24,03
5,45
-99,15
55,24
47,09
Değişim(%)
D1
D2/
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
6111 VE 6552 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILANDIRILAN VE UZLAŞILAN BORÇLAR
KURUM
BAHÇEKÖY BELEDİYE VERGİ
DAİRESİ
ÖDEME
324.248,04
114.440,52
İL ÖZEL İDARE MÜD.
8.903.161,43
2.229.328,85
BAHÇEKÖY BEL.SGK.
274.036,07
169.167,25
TEMİZLİK İŞL.MÜD.SGK.
3.121.143,89
821.341,35
FEN İŞL.MD.SGK.
5.494.175,94
1.445.836,30
247.940,80
77.481,50
VERGİ DAİRESİ
86.645.777,96
3.354.173,79
SGK
40.579.728,90
1.160.761,05
2.219.121,44
246.569,04
308.388,24
119.928,76
16.830.304,02
935.016,95
SARIYER VER.TECİL VE
TAKSİTLENDİRME
7.323.306,73
976.204,97
VERGİ DAİRESİ UZLAŞMA
9.306.874,94
SGK UZLAŞMA
2.787.256,45
İST.BÜYÜKŞEHİR BEL.
KALKINMA AJANSI
İBB
KÜLTÜR VARLIKLARI
BÜYÜKŞEHİR UZLAŞMA
İL ÖZEL İDARE MÜD.UZLAŞMA
TOPLAM
294
YAPILANDIRMA
16.681.435,11
1.534.367,25
202.581.267,21
11.650.250,33
MALİ BİLGİLER
TAŞINIR YÖNETİM HESABI CETVELİ
Muhasebe Hesabının Adı ve Detay Kodu
150
İLK MADDE VE MALZEME HESABI
150
1
Kırtasiye Malzemeleri Grubu
150
2
Beslenme/gıda amaçlı ve mutfakta kull.tük.mlz.
150
3
150
Geçen Yıldan Devir
4.636.291,17
Yıl İçinde Giren
20.213.243,61
Toplam
Yıl İçinde Çıkan
24.849.534,78
Gelecek Yıla Devir
17.886.631,81
6.962.902,97
496.472,35
911.293,88
130.392,67
1.277.373,56
31.625,16
156.271,81
187.896,97
72.343,62
115.553,35
Tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri grubu
188.372,98
934.432,64
1.122.805,62
783.569,31
339.236,31
4
Yakıtlar,yakıt katkıları ve katkı yağlar grubu
1.981,22
4.543.270,75
4.545.251,97
4.541.181,56
4.070,41
150
5
Temizleme Ekipmanları Grubu
252.139,54
922.400,01
1.174.539,55
421.793,45
752.746,10
150
6
Giyecek,Mefruşat ve tuhafiye Malz.grubu
100.478,28
836.646,72
937.125,00
799.174,57
137.950,43
150
7
Yiyecek grubu
3.135,28
171.522,40
174.657,68
142.963,85
31.693,83
150
8
İçecek Grubu
38.474,99
497.386,78
535.861,77
251.293,26
284.568,51
150
10
Zirai Maddeler Grubu
33.577,57
205.434,45
239.012,02
234.216,81
4.795,21
150
11
Yem Grubu
66.552,01
115.866,80
182.418,81
116.790,95
65.627,86
150
12
Bakım Onarım ve üretim Malz.grubu
3.048.520,00
6.673.962,21
9.722.482,21
6.965.962,41
2.756.519,80
150
13
Yedek Parçalar Grubu
566.679,95
1.470.727,73
2.037.407,68
1.771.007,79
266.399,89
150
14
Nakit Vasıtaları Lastikleri Grubu
0,00
287.969,56
287.969,56
287.969,56
0,00
150
15
Değişim,Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar grubu
3.654,20
100.902,11
104.556,31
86.683,11
17.873,20
150
16
Spor Malz.Grubu
1.534,00
165.224,26
166.758,26
165.269,72
1.488,54
150
17
Basınçlı Ekipmanları
1.456,12
37.846,16
39.302,28
38.601,35
700,93
150
99
Diğer Tüketim Amaçlı Malz.
167.717,20
1.816.005,66
1.983.722,86
711.338,14
1.272.384,72
TESİS,MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI
2.871.418,14
1.222.289,57
4.093.707,71
681.732,60
3.411.975,11
253
1.407.766,23
253
2
Makineler ve aletler grubu
1.500.994,88
682.032,63
2.183.027,51
454.229,82
1.728.797,69
253
3
Cihazlar ve Aletler grubu
1.370.423,26
540.256,94
1.910.680,20
227.502,78
1.683.177,42
TAŞITLAR HESABI
7.568.375,97
212.547,00
7.780.922,97
67.364,00
7.713.558,97
7.466.300,07
212.547,00
7.678.847,07
67.364,00
7.611.483,07
101.952,00
0,00
101.952,00
0,00
101.952,00
123,90
0,00
123,90
0,00
123,90
10.566.718,93
5.585.149,16
16.151.868,09
2.559.707,90
13.592.160,19
567.885,73
415.259,91
983.145,64
246.516,19
736.629,45
254
254
1
Karayolu Taşıtları Grubu
254
2
Su ve Deniz Taşıtları Grubu
254
3
Hava Taşıtları Grubu
255
DEMİRBAŞLAR HESABI
255
1
Döşeme ve Mefruşat Grubu
255
2
Büro Makineler Grubu
4.647.326,31
1.843.797,29
6.491.123,60
962.407,34
5.528.716,26
255
3
Mobilyalar Grubu
2.396.190,38
1.627.085,19
4.023.275,57
777.328,69
3.245.946,88
255
4
Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu
14.799,16
27.428,90
42.228,06
400,80
41.827,26
255
6
Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu
60.990,36
85.550,00
146.540,36
48.594,00
97.946,36
255
7
Kütüphane Demirbaşları Grubu
37.837,56
13.560,08
51.397,64
1.300,20
50.097,44
255
8
Eğitim Demirbaşları Grubu
650.442,75
868.432,03
1.518.874,78
175.581,16
1.343.293,62
255
9
Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu
658.962,12
224.198,23
883.160,35
58.104,36
825.055,99
255
10
Güvenlik,Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar gr.
456.029,55
313.768,78
769.798,33
212.658,16
557.140,17
255
11
Demirbaş Niteliğinde ki süs Eşyaları
5.940,73
1.180,00
7.120,73
590,00
6.530,73
255
12
Kullanım Olan Demirbaş niteliğindeki değerli
Eşyalar
9.332,62
0,00
9.332,62
0,00
9.332,62
255
99
Diğer Demirbaşlar Grubu
1.060.981,66
164.888,75
1.225.870,41
76.227,00
1.149.643,41
2015
295
1. Mali Denetim Sonuçları
Belediyelerin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, kurumun mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara,
kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesini ifade eder.
İç denetim, belediyelerin çalışmalarını geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına
göre yönetilmesini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız ve nesnel bir faaliyettir.
İç denetim, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin
etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul
görmüş standartlara uygun olarak gerçekleşir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi hükmünce her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl
gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından denetim
komisyonu oluşturulur.
5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında görevli olan iç denetçiler eliyle belediyenin iç
denetimi gerçekleştirilir.
2015 yılı mali döneminde, Başkanlık Makamının 23.12.2014 tarih 74393763/448 7497/1893 sayılı
onayları doğrultusunda hazırlanan 2015 – 2017 yılları Denetim Planı ve 2015 yılı İç Denetim Programı
kapsamında Belediyemizin bazı müdürlüklerine ait mal alımlarına yönelik ihale işlemleri sürecinin denetimi
ve çeşitli faaliyetlerinin denetimi yürütülmüştür. Bu kapsamda; Nakdi Yardım Faaliyetleri, Araç Kiralama
Hizmetleri, Yeşil Alan Planlama Süreci, Yeşil Alan Bakım Faaliyetleri, İlan ve Reklam Gelirleri Süreci mali yıl
içerisinde denetlenmiş ve hazırlanan raporlar ilgili müdürlüklere bildirilmiştir.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi gereğince Belediye Meclisince oluşturulan Denetim
Komisyonu, 2015 yılı iş ve işlemlerimizi belirli aralıklarla denetlemiştir.
Dış denetim; genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları çerçevesinde kamu idarelerinin
hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali tabloların güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin
mali denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp
kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi
suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim Sayıştay Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmekte olup harcama sonrası dış denetimin amacı,
genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali
faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi
ve sonuçlarının raporlanmasıdır.
Dış denetim sırasında belediyenin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, Sayıştay denetçisinin bilgisine
sunulur.
2. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 68. Maddesi ve 6085 sayılı Sayıştay
Kanunu’nun 4. Maddesi gereğince; 2014 yılı Haziran ayı içerisinde Belediyemiz, Sayıştay Başkanlığı tarafından
denetlenmeye başlanmış bu denetimler 2015 yılı sonuna kadar sürmüştür. Denetim sonucunda Belediyemiz
mali durumuna ve Performans Programına dönük sorgu raporları düzenlenmiştir. Söz konusu raporlar
tarafımızdan titizlikle değerlendirilmiş olup Sayıştay Başkanlığına gerekli cevabı raporlar hazırlanmıştır.
Sunulan cevaplarımız doğrultusunda Sayıştay Başkanlığı tarafından oluşturulan sorguların tamamı çözüme
kavuşturulmuştur.
296
Diğer Hususlar
Belediyemiz 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 70 ve 18/i maddeleri ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
kapsamında; taahhüdünün tamamı yerine getirilmiş hiçbir borcu ve taahhüdü bulunmayan sermayesi kadar
aktifi bulunan “Sarbel Organizasyon Temizlik Spor Hizmetleri İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni
bağışçının isteğine istinaden sermayesinin tamamını belediye hizmetlerinin daha fonksiyonel yürütülmesine
katkı sağlamak amacıyla Başkanlığın 31/10/2013 tarih ve 4373911/591 sayılı oluruyla şartsız ve ivazsız olarak
devralmıştır.Şirketin yönetim ve denetimi Türk Ticaret Kanunu, Sayıştay Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine
tabidir.
Meclis kararıyla 5.000.000,00 TL tutarındaki sermayesinin tamamı belediyemizce taahhüt edilen SARBEL
A.Ş.’ ye 2015 yılı sonuna kadar, 2.850.932,32 TL sermaye ödemesi yapılmıştır. Bu kapsamda şirketin varlıkları
toplamı 2015 yılı sonu itibariyle 1.488.152,32 TL’dir. Yükümlükleri toplamı 471.165,67 TL’dir.Şirketin kısa vadeli
borçlarından 53.344,97 TL si banka ve finans kuruluşlarına, 185.047,60 TL si satıcılara, 86.213,99 TL si kamuya
olan borçlarından oluşmaktadır.
2015
297
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. Üstünlükler
• Üst yönetimin faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde
kararlılık göstermesi ve öncülük etmesi
• Personelin ortalama öğrenim durumunun yüksek
olması
• Personelin ağırlıklı olarak Sarıyer’de ikamet ediyor
olması
• Kıdemli ve genç personelin uyum içinde çalışıyor
olması
• Bütçe gelir performansında son dönemde üst üste
yakalanan başarı
• Kiralanan ve tahsis edilen yer sayısının son derece
sınırlı olması
• Kültürel etkinliklerin çok fazla olması ve bunlara
ilçe halkının yoğun katılımı
• Amatör spor kulüplerine yardım ve işbirliğinde
ciddi çalışmalar bulunması
• Veterinerlik alanında başarılı ve sayısal açıdan
yüksek standartlara erişen çalışmalar bulunması
• Kişi başına düşen aktif yeşil alanların ülke
standartlarının üzerinde olması
• Mahalleler bazında çok sayıda park alanının
belediye tarafından yapılmış ve yapılmakta olması
• Mali yönetimin kurumsallaşmış olması
• Çok yönlü faaliyette bulunma kapasitesine sahip
bir iştirak olması
• Sosyal yardımların bütüncül ve etkili sunuluyor
olması
• Kuvvetli ve çok yönlü hizmet içi eğitimler
düzenlenmiş olması
• Son dönemde ihtiyaç analizlerine dayalı olarak
geliştirilmiş pek çok proje bulunması
B. Zayıflıklar
• İç kontrol sisteminin etkin düzeyde kullanılamaması
• Hizmet binalarının dağınık olması ve buna bağlı
olarak kurumsallaşma problemlerinin olması
298
• Kurumsal prosedürlerin tam olarak çıkartılamamış
olması
• Gerek iç kontrol, gerekse stratejik yönetim
alanlarında izleme değerlendirme sistemlerinin etkin
olmaması
• Ön mali kontrol sisteminin etkin olmadığı
• Gelir süreçlerinin etkin yönetilmediği
• Sosyal kart gıda bankacılığı gibi sosyal imkanlardan
gerektiği gibi yararlanılmadığı
C. Değerlendirme
• Stratejik planlama ve proje yönetimi konusunda
üst yönetimin kararlılığı ve görev alan personelin
birikimlerinin göreceli yüksekliğine rağmen, kurum
içi koordinasyon ve iletişimin istenen düzeyde tesis
edilmemiş olmasının giderilmeye başladığı tespit
edilmektedir.
• Yapımı devam etmekte olan belediye hizmet binasının
tamamlanması ile kurumsallaşma ve koordinasyon
alanında fayda getirmesi beklenmektedir. Bununla
birlikte ekonomik anlamda rahatlama sağlayacağı
düşünülmektedir.
• Mali yapının güçlendirilmesi; tasarruf alışkanlıklarının
özendirilmesinin gerektiği değerlendirilmektedir.
• Personelin etkin katılımıyla ihtiyaçlara uygun ve
uygulanabilir bir prosedür setinin mevcut işleyişi daha
etkin hale getirileceği düşünülmektedir.
• Sosyal yardımlar konusunda yakalanan başarının
sosyal kart gıda bankacılığı uygulamasıyla daha etkin
hale gelebileceği düşünülmektedir.
II- ÖNERİ VE TEDBİRLER
• Belediye gelirlerinin arttırılması ve kaynak
tasarrufunun sağlanması esastır. Gelir arttırıcı
çalışmalar için özel projeler yürütülmesinde fayda
görülmektedir.
• Stratejik Plan ve Performans Program Hazırlanması
ve bütçe ile bağının kurulması anlamında görev alan
personelin sayısının arttırılmalıdır.
• Müdürlükler, her kademedeki personelinin
görevleri ile ilgili eğitim eksiklikleri tespit etmelidir.
Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde, belirli program
dahilinde hizmet içi eğitim ve seminerlere katılmaları
sağlanmalıdır.
• Performans esaslı bütçe uygulamasının daha
etkin yürütülmesi amacıyla, verimli bir bilgi yönetim
sistemi geliştirilmesinde fayda bulunmaktadır. Bu
sistemle bütünleşik bir elektronik belge arşiv yönetim
sisteminin tesisi önem taşımaktadır.
• Kurulması mevzuatta da öngörülmüş bulunan
iç kontrol sisteminin tesisi ve sürdürülebilirliğinin
sağlanmalıdır.Belediye
genelinde
yürütülmesi
planlanan tüm faaliyetler, rutin hizmetler ve projelerin
periyodik olarak izleme ve değerlemeye tabi tutulması
ile ölçülebilirlik kazandırılacaktır. Bu anlamda görev
yapacak İzleme ve Yönlendirme Kurulunun aktif olarak
kullanılması ve personelin bütün olarak sürece dahil
edilmelidir.
2015
299
EKLER
Ek-6 Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim
ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin azami ölçüde işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi
sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Sarıyer
Belediye Başkanlığı 21/03/2016)
300
Ek-7 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin azami ölçüde işletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2015 yılı Faaliyet Raporunun “Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
(Sarıyer Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 21/03/2016)
2015
301
EKLER
302
2015
303

Benzer belgeler