(YEŞİL) PASAPORTU İŞLEM SÜREÇLERİ

Transkript

(YEŞİL) PASAPORTU İŞLEM SÜREÇLERİ
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLENDİRME ve DIŞ İLİŞKİLER ŞUBESİ
HİZMET (YEŞİL) PASAPORTU İŞLEM SÜREÇLERİ
Doküman No: ST 8.2.7.11
Yürürlük Tarihi: 01.01.2014
Revizyon No/Tarih:
AMAÇ

Üniversitemizde görev yapan personelin Hususi (Yeşil) pasaport almalarına ilişkin standart bir yöntem belirlemektir
KAPSAM

Bu süreç akışı, Üniversitemizde görev yapan personelin Hususi (Yeşil) pasaport almalarına ilişkin tüm faaliyetleri kapsar.
TANIMLAR



PDB: Personel Daire Başkanlığı
İlgili Mevzuat: 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
İlgili Memur: Görevli Memur
SORUMLULAR

Daire Başkanı - Şube Müdürü ve Sorumlu Memur
SÜREÇ ADIMLARI




Hazırlayan
Kontrol Eden
Onaylayan
Pasaport talep eden personel fotoğraf, nüfus cüzdan örneği ile birlikte pasaport formu doldurarak PDB’na başvuruda bulunur.
Bilgileri kontrol edilen pasaport formu imzaya sunulur.
İmzadan çıkan form, mühürlenir ve kayıt altına alınır.
Hazırlanan pasaport ilgiliye teslim edilir.
Adı Soyadı
Görevi
Hüseyin ERDOĞAN-Erhan UNGAN
Şef
Neşe TAŞKOLU
Personel Şube Müdürü
Süleyman GÜRGAN
Personel Daire Başkanı
İmza
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREVLENDİRME ve DIŞ İLİŞKİLER ŞUBESİ
HİZMET (YEŞİL) PASAPORTU İŞLEM SÜREÇLERİ
Doküman No: ST 8.2.7.11
Yürürlük Tarihi: 01.01.2014
Revizyon No/Tarih:
SÜREÇ AKIŞI
SORUMLULAR
DOKÜMANLAR
İlgili, pasaport formu
doldurarak PDB’na
başvuruda bulunur.
PDB
Bilgileri kontrol edilen
pasaport formu imzaya
sunulur
Memur/Şef/
Şb. Md./Daire Bşk.
Hazırlanan pasaport
formunun bir sureti ilgiliye
teslim edilir
İlgili Şef/Memur
Onaylayan
Giden Evrak Kayıt
Formun bir örneği kişinin
dosyasına konur
İlgili Şef/Memur
Kontrol Eden
5682 Sayılı Pasaport
Kanunu
İmzadan çıkan form,
mühürlenir ve kayıt altına
alınır
İlgili Şef/Memur
Hazırlayan
5682 Sayılı Pasaport
Kanunu
Adı Soyadı
Görevi
Hüseyin ERDOĞAN-Erhan UNGAN
Şef
Neşe TAŞKOLU
Personel Şube Müdürü
Süleyman GÜRGAN
Personel Daire Başkanı
İmza

Benzer belgeler