Dural sinüs anatomi sinüs ve kortikal venöz tromboz

Transkript

Dural sinüs anatomi sinüs ve kortikal venöz tromboz
Dural Sinüs ve Kortikal Venöz
Tromboz
Anatomiden Görüntülemeye
Dr. Osman KIZILKILIÇ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD
26-28 Eylül 2014
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz
ve dağıtılamaz.
İstanbul
Dural Venöz Sinüsler
Posterosuperior Grup
■
■
■
■
■
■
■
SSS
İSS
St S
Confluens sinuum
(torkula)
TS’ler
Sigmoid sinüsler
Juguler bulbuslar
Anteroinferior Grup
■
■
■
■
Kavernöz Sinüsler
SPS ve İPS’ler
Klival venöz plex
Sfenoparietal sinüs
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
DS’ler ve VP’lar
Duranın dış (periostal) ve iç (meningeal)
tabakaları arasında bulunur
■ İçlerinde (öz.le KS ve KVP) fenestrasyon
ve kanallar bulunur
■
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
DS’ler ve VP’lar
■
■
■
■
DS’ler içinde araknoid
granülasyonlar
(Pacchionian
granülasyonlar) g.
BOS içeren
subaraknoid uzantılar
En sıklıkla TS ve
SSS’de g
Trombozu taklit
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Superior Sagittal Sinüs
■
■
■
■
■
■
Önde asc frontal venlerden başlar
Yüzeyel küçük venler
Trolard veni (en büyük anastomotik ven)
Diploik mesafeden gelen venöz gölcükleri
alır
Koronal görüntülerde üçgen
Sagittal görüntülerde yarımay biçiminde
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
İnferior Sagittal Sinüs
Falksın alt kenarında KK ve singulat
girusun üzerinde seyreder
■ Falksın serbest kenarına kadar uzanır
■ Galen veni birleşerek straight sinüsü
oluşturur
■
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
SS
İSS ve VoG birleşimi ile falkotentoriyal
bileşkede oluşur
■ Falks serebri, tentoriyum serebelli ve
komşu beyin parankiminden küçük venler
alır
■ SSS ile birleşerek konfluensi oluşturur
■
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Falsin Sinüs
Persistan falsin sinüs %2 sıklıkla görülür
■ İSS veya VoG’I doğrudan SSS’e bağlar
■ Falsin sinüs saptanan olguların 2/3’nde SS
rudimanter veya yoktur
■
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
TS-lateral sinüs
■
■
■
■
■
Torkulanın kenarından petröz kemik pos.a
Labbe venini alır
2/3 olguda asimetrik, sıklıkla sağ geniş
Hipoplazi-rudimanter—trombozu taklit
AG’ler---trombozu taklit edebilir
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Sig S ve Juguler bulbuslar
Sig S—TS ve juguler bulbus arası
■ Juguler bulbus—Sig S ile İJV arası
■ Juguler bulbus lezyonlarında kemik
erozyonu g
■
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Kavernöz sinüs
Sup orbital fissürden başlayıp, sellanın her
iki yanından uzanarak pos.da klivus ve
petröz apekse kadar uzanır
■ Her iki ICA, KS 6,3,+, 5-1, 5-2 lat duvarı
içinde seyreder
■ SOV-İOV ve SphS’ler KS’lere drene olur
■
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Kavernöz sinüs
Sup orbital fissürden başlayıp, sellanın her
iki yanından uzanarak pos.da klivus ve
petröz apekse kadar uzanır
■ Her iki ICA, KS 6,3,+, 5-1, 5-2 lat duvarı
içinde seyreder
■ SOV-İOV ve SphS’ler KS’lere drene olur
■
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Kavernöz sinüs
İnterkavernöz bağlantılarla bağlıdırlar
■ İnf.da for ovale yoluyla pterigoid venöz
plex.a,
■ pos.da klival venöz plex.a ve SPS ve
İPS’lere drene olurlar
■
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
SPS-İPS
SPS—petröz kemiğin üzerinde KS ve SigS
arasında uzanır
■ İPS—petrooksipital fissür üzerinde klival
venöz plex ile juguler bulbus arasında
uzanır
■
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Klival Venöz Plex (KVP)
For magnumdan yukarıya klivus boyunca
dorsum sellaya kadar uzanan venöz
kanallar
■ KS’ler ile PS’ler ve foramen magnum
çevresindeki suboksipital venleri bağlarlar
■
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Sfenoparietal Sinüs (SphPS)
Orta kranial fossada sfenoid küçük kanadı
çevresinden başlar
■ Anterior temporal lobtan aldığı venleri
KS’lere veya İPS’lere bağlar
■
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Dural venöz sinüs kortikal venöz tromboz
■
■
■
■
■
Tüm iskemik inmelerin %1’i
Belli predispozan faktörler var
TS>SSS>SS>KS
K:E 3:1
30-40 Y sık
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Serebral Venöz Tromboz
Sık Nedenler
Oral kontraseptif kull
■ Protrombotik durumlar
■
■
Prot C-S ve antitrombin 3 eks, hiperhomosisteinemi
■
Aktive prot C direnci (Fak V Leiden)
■
Protrombin gen mutasyonu, Antifosfolipid-Antikardiyolipin Ab
Gebelik-lohusalık
■ Metabolik (dehidratasyon, tirotoksikoz)
■
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Dural Sinüs Trombozu
■
■
■
■
■
■
TS>SSS>SS>KS
Tüm inmelerin %1
%80’i <50Y genç yaşta
K>>>E (3:1)
Başağrısı—en sık bulgu
Bulantı-kusma, bilinç kaybı
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
SVT-DST Taklitçileri
■
■
■
■
■
■
Anatomik varyasyonlar (hipoplazi)
Akım artefaktları
Araknoid granülasyon, septasyonlar
Yüksek dansiteli kan
Düşük dansitede beyin (ödem)
Subdural hematom
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Serebral Venöz Tromboz
Diğer Nedenler
■
■
■
■
■
■
■
Enfeksiyon
Travma
Tm-ilişkili
Koll vask hast
Hematolojik hast (polisitemi)
Enfl Barsak hast
Vaskülit (Behçet hast)
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
BT-MR bulguları
■
■
■
■
BT’de hiperdens sinüs görünümü
MR’de sinüs içinde akım sinyal kaybı ve
trombuse ait görünüm
MRV-daha duyarlı
Kontrastlı kesit incelemelerde “empty
delta” işareti
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Dural Sinüs Trombozu
!
Venöz Konjesyon
!
Yüksek venöz basınç
!
kapillerlerden ES mesafeye sıvı geçişi
!
KBB yıkımı
!
Vazojenik ödem
Venöz enfarkt
!
Sitotoksik ödem (DWI kısıtlı lezyon)
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
16 Y E çocuk
Şiddetli başağrısı
Ağır spor sonrası
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
38 Y K başağrısı
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Dr.Özlem Alkan
teşekkürler
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Dr.Özlem Alkan
teşekkürler
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
KS Trombozu
Sıklıkla sinüs-yüz enfeksiyonu ile birlikte
(tromboflebit)
■ Başağrısı (trigeminal trase)
■ Oftalmopleji, görme kaybı, göz arkasında
ağrı
■ Ayırıcı tanı
■ KKF
■ Enfl hast (sarkoidoz, granülomatöz
anjiit-Wegener, psödotm)
■
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
41 Y E hasta alnındaki sivilceyi koparma
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
SKVT
Sinovenöz oklüzyonların %5’i
■ En sık bulgu başağrısı
■ BT—SAK, hiperdens damar işareti
■ T2* (GRE-SWI) sekanslar en duyarlı
■
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
3.Ay kontrol
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
SSS trombozu
Sağ parietal lobta kortikal alanda diffüzyonda
kısıtlanma
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
7 ay sonra
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
DST Ayırıcı Tanı
Psödooklüzyon
■ Hipoplazik/rudimanter TS
■ Dev araknoid granülasyon
■ Diğer nedenler
■ Tentoriyum üzerinde, falks boyunca
subdural hematom
■ Yüksek Hct (tüm damarlarda)
■
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
İntrakraniyal Hipertansiyon
■
■
■
■
Glob pos.da düzleşme
İntraoküler optik sinir protrüzyonu
Parsiyel empty sella
Dural sinüs stenoz
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
PTA ve Stentle tedavi sonrası
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
VASKÜLER TEORİ?
■
■
■
Perivenüler inflamatuar
demiyelinizan süreç
Venöz hastalık ?
Venöz patolojiler--hemodinamik
yetersizlik--enfl tetiklenir
Normal Jugular
MS Jugular
al: J Neurol Neurosurg
Psychiatry
2009
Bu sunumda
kullanılan materyallerin MS
tüm hakları
olmadanetkullanılamaz,
çoğaltılamaz
ve dağıtılamaz.
Normal
Azigos
Azigossaklıdır, sahibinin izni Zamboni
MS balon anjioplasti
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Dr.Paolo Zamboni
Dr.Jean Martin
Charcot
14 Mart 1868
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Teşekkürler
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Benzer belgeler

sunu akışı difüzyon görüntüleme dwı, dtı

sunu akışı difüzyon görüntüleme dwı, dtı Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Detaylı

Demans Görüntüleme

Demans Görüntüleme 41 Y E hasta alnındaki sivilceyi koparma Bu sunumda kullanılan materyallerin tüm hakları saklıdır, sahibinin izni olmadan kullanılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Detaylı