newsletter

Transkript

newsletter
DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 08 |Oktober 2011
newsletter
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Themen
Über uns
S.1
Neues aus Bonn
S.2
Neue Kolleginnen
und Kollegen
S.7
Neues aus Ankara
S.12
Neues aus Istanbul
S.17
DAAD-Stipendiaten
Berichten
S.19
Landeskunde
S.21
Ausblick
S. 24
DAAD-KollegInnen aus Ankara, Adana und Erzurum am Tag der deutschen Einheit, v.l.n.r./
İçindekiler
Almanya Birleşme Günü’nde Ankara, Adana ve Erzurum’dan DAAD görevlileri, soldan sağa:
Hakkımızda
S.1
Ahmet Dalgıçoğlu, Neşe Özdiker, Kathleen Oehmichen, Dr. Nilgün Yüce, Ursula Graser,
Bonn‘dan haberler
S.2
Geraldine Raabe, Amelie Ellinger, Marlene Menk, Enrico Lippmann, Helen Osterloh Yetiş
Yeni
Meslektaşlarımız
S.7
Über uns
Ankara‘dan
Haberler
S.12
Istanbul‘dan
Haberler
S.17
DAAD bursiyerleri
anlatıyor
S.19
Yurt bilgisi
S.21
Gelecek etkinlikler
S.24
Liebe Leserinnen und Leser!
Wir freuen uns, Ihnen die neue
Ausgabe des DAAD-Newsletters
mit Neuigkeiten aus Bonn und
Ankara sowie Berichten von
aktuellen und vergangenen
Veranstaltungen des DAAD
präsentieren zu dürfen! Einen
schönen und besinnlichen Herbst
wünschen Ihnen
und das ganze Team des IC
Ankara!
Hakkımızda
Değerli okuyucular!
Size, Bonn’dan ve Ankara’dan yeni
haberler, güncel ve geçmiş etkinliklerimizden bahsedilen DAAD haber
bülteninin yeni sayısını sunabilmekten
kıvanç duyarız! Hepinize hoş ve huzurlu bir sonbahar diler,
Saygılarımızı sunarız!
ve tüm IC Ankara ekibi!
newsletter >>>>>>
Seite 2
Ausgabe 08 | 2011
Neues aus Bonn
Wechsel in der Leitung des
Ref. 314 (Südeuropa, Türkei)
Zum 05.09.2011 hat sich Frau Ulrike
Stepp, die seit Juli 2009 das Referat
314 (S üdeuropa, Türkei) leitete und
während dieser Zeit auch mehrmals
Ankara, Istanbul und Erzurum
besuchte, beurlauben lassen. Frau
Stepp hat in dieser Zeit mehrere große
Projekte in der Türkei erfolgreich
initiiert und war stets bemüht, die
deutsch-türkischen
Wissenschaftsbeziehungen zu
erweitern und den wissenschaftlichen
Nachwuchs zu fördern. Es war uns,
den Vertreterinnen und Vertret ern des
DAAD in der Türkei, eine große Freude,
mit Frau Stepp zu arbeiten! Wir danken
ihr für diese großartige, sehr
inspirierende Zeit und wünschen ihr für
den neuen Lebensabschnitt alles
erdenklich Gute!
Die Aufgaben der Referatsleitung hat
nun Herr Gebhard Reul übernommen,
ein langjähriger und sehr geschätzter
Kollege aus dem DAAD. Herr Reul, von
Haus aus Germanist, Romanist und
Kaukasus-Experte, kennt und bereist die
Türkei schon seit längerer Zeit. In den
Jahren 2006 – 2011 war er Leiter des
DAAD-Informationszent rums in Tbilissi,
Georgien, und hat in dieser Funktion bei
vielen trilateralen Summerschools am
Schwarz en Meer, in Batumi und
Trabz on, mitgewirkt. Wir, die
Kolleginnen und Kollegen des DAAD vor
Ort, beglückwünschen Herrn Reul ganz
herzlich und freuen uns sehr darauf, mit
ihm gemeinsam die Projekte und
Programme des DAA D in der Türk ei
fortführen und weiter entwickeln zu
dürfen!
Bonn’dan Haberler
DAAD Bölüm 314’ün (Güney
Avrupa, Türkiye masasının)
başkanı değişti
05.09. 2011 tarihinde, temmuz 2009’dan beri
Bölüm 314’ün (Güney A vrupa, Türkiye
masası) başkanı olan ve bu sürede birkaç
defa Ankara, İstanbul ve Erzurum’a da gelen
Sayın Ulrike Stepp izine ayrıldı.
Görev süresince Türkiye’de başarıyla büyük
projeler başlattı ve her zaman Türk -Alman
bilim ilişkilerini genişletmeye ve genç bilim
insanlarını teş vik etmeye gayret gösterdi.
Türkiye’deki DAAD temsilcileri olarak bizler
için Sayın Stepp ile çalışmak büyük bir
zevkti!
Bu harika ve ilham verici süre için kendisine
teşekkür eder, hayat ının yeni döneminde
mutluluklar temenni ederiz!
Bölüm başkanlığı görevini bundan böyle,
DAAD’de uzun y ıllardır çalışan ve çok değer
verdiğimiz bir meslektaşımız olan Say ın
Gebhard Reul üstlendi.
Alman ve Fransız Filolojisi ile Kafkasya
uzmanı olan Sayın Reul, Türkiye’yi uzun
zamandır tanıyor ve ziyaret ediyor.
2006-2011 yılları aras ında Tiflis’te,
Gürcistan’da DAA D’nin Bilgi ve Danışma
Merkezi’ni yönetti ve bu görevi çerçevesinde
Karadeniz bölgesinde, Batum ve Trabzon’da
çok sayıda üç taraflı yaz okulları
gerçekleştirdi.
Buradaki DAAD’nin görevlileri olarak bizler
Sayın Reul’u candan kutlar,
onunla birlikte DAAD’nin Türkiye’deki projelerini ve
programlarını devam ettirip geliştirebilmekten
dolay ı kıvanç duymaktayız!
Kontakt:
İletişim:
Gebhard Reul
Kennedyallee 50
Leiter Referat 314 - Südeuropa, Türkei
53175 Bonn
Head of Section 314 - Southern Europe, Turkey
Tel: +49 (0) 228 882 - 252
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Fax: +49 (0) 228 882 - 9252
German Academic Exchange Service
[email protected]
www.daad.de
newsletter >>>>>>
Neue Referatsleiterin im Referat 224
Neue Leit erin des Referates 224 ist nunmehr Frau Dr.
Meltem Goeben. Frau Goeben wurde in Ankara geboren.
Sie absolvierte ein Studium der Rechtswissenschaften an
der Istanbul Universität und war an der Marmara
Universität wissenschaftlich tätig. 1995 promovierte Sie
an der Juristischen Fakultät der Universität Göttingen. Sie
hat bis 2008 an verschiedenen Stellen der
Senats verwaltung in Hamburg gearbeitet. Seit 2008 ist sie
beim DAA D tätig, zuerst als Referentin im Türkeireferat
sowie anschlie-ßend in der Gruppe 22, Hochschulprojekte
im Ausland.
Seit April 2011 ist sie Leiterin des Referats “Projekte
Türkei” und Geschäftsstelle des "Konsortium DTU e.V."
Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns, mit Frau
Göben auch in ihrer neuen Funktion weiterhin zusammen
arbeiten zu dürfen!
Kontakt/İletişım:
Dr. Meltem Goeben
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
German Academic Exchange Service
Referat 224 - Türkeiprojekte und Geschäftsstelle K-DTU
e. V.
Kennedyallee 50
D- 53175 Bonn
Tel.: ++49 228 882-653
Fax.: ++49 228 882-9-653
Email: [email protected]
http://www.daad.de
Seite 3
DAAD'de Bölüm 224'te (Türkiye Projeleri ve
K-DTU e.V.)
224 numaralı Bölümün yeni başkanı bundan böyle
Sayın Dr. Meltem Göben. Dr. Göben, Ankara
doğumludur, Istanbul Üniversitesi'nde hukuk eğitimini
tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi'nde bilimsel
çalışmalar yapmıştır. 1995 y ılında Göttingen
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını
tamamlamıştır. 2008'e kadar Hamburg Senatosu'nun
yönetiminde çeşitli görevler üstlenmiştir. 2008'den beri
DAAD'de görevlidir, önce Türkiye masas ında ve daha
sonra “Yurtdışında Üniversite Projeleri” ‘nden sorumlu
olan Grup 22'de. Nisan 2011'den beri “Türkiye'deki
Projeler” ve “K onsortium-DTU e.V.”, yani Türk-Alman
Üniversitesi Konsorsyumu Derneği'nden sorumlu olan
Bölüm 224'ün yeni başkanıdır. İçtenlikle tebrik eder,
Meltem Hanım ile yeni görevinde de birlikte
çalışacağımızdan dolayı mutluluk duyarız !
newsletter >>>>>>
Seite 4
Ausgabe 08 | 2011
Deutschland auf Platz 1
Almanya birinciliği elde etti
Bei der Internationalisierung der Hochschulen liegt
Deutschland auf Platz 1 vor Australien, Großbritannien
und China. Dies ist das Ergebnis der im März 2011
durchgeführten Studie des British Councils „Global
Gauge“. Das Ranking vergleicht Hochschulsysteme von
elf Ländern im Hinblick auf den Zugang, die Qualität und
Reputation der Abschlüsse, Unterstützung für
ausländische Studierende und Möglichkeiten für eigene
Akademiker, im Ausland zu studieren und zu forschen.
Üniversitelerin uluslar arası öğrencilerin kazanılması
açısından A vustralya, Büyük Britanya ve Çin'in önünde,
birinci konumda bulunmaktadır. Bu sonucu, Mart
2011'de British Council'in “Global Gauge” adlı
araştırmas ı ortaya ç ıkarmıştır. Bu sıralamada, onbir ülke
baş vuru şartları, diplomaların saygınlığı ve kalitesi ,
yabacı öğrencilere sağlanan destek ve o ülkenin kendi
akademisyenlerine sunulan yurtdışında eğitim görme ve
araştırma yapma imkanları karş ılaştırılmıştır.
Die Ergebnisse der Studie spiegeln die erheblichen
Anstrengungen der über 400 Hochschulen in
Deutschland wieder, ihre Attraktivität für internationale
Studierende weiter zu erhöhen.
2010 waren fast 250.000 internationale Studierende in
Vollzeit-Studiengängen in ganz Deutschland
eingeschrieben.
Berichte der BBC und THE über die Studie sind zu finden
unter:
http://www.bbc.co.uk/news/business-12610268
und
Araştırmanın sonuçları, Almany a'da bulunan 400'den
fazla üniversitenin Uluslar arası öğrencilere yönelik
çekiciliklerini arttırma amac ıyla ort aya koyduğu büyük
gayretleri yansıtmaktadır.
2010 yılında bütün Almanya'da neredeyse 250 000
uluslar aras ı öğrenci üniversite eğitimi almaktaydı.
Bu araştırma ile ilgili BBC'nin ve THE 'nin ay rıntılı
röportajlarını şu linklerden bulmak mümkün:
http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?
storycode=415465
http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?
storycode=415465
http://www.bbc.co.uk/news/business-12610268
ve
www.phdgermany.de
www.dfg.de
Wenn Sie in Deutschland promovieren möchten, können
www.researchingermany.de
Sie sich hier über geeignete Institutionen und
Die DFG ist im Bereich Forschung eine sehr bekannte und wichtige
Stellenangebote für Doktoranden informieren. Doktora
Einrichtung. Forschungsarbeiten in allen Disziplinen können über
yapmak istiyorsanızburadan Almanya’daki uygun kurum
diese Einrichtung gefördert werden. Alman Araştırma Kuru mu,
ve iş imkanları hakkında blgi edinebilirsiniz.
Almanya’ nın araştırma konusunda tanınmış ve önemli bir
Dieses P ortal informiert
über die Forschungslandkuruluşudur. Tüm disiplinlerdeki araştırmalar bu kuruluş tarafından
schaft in Deutschland,
teşvik edilebilir.
Forschungsschwerpunkte,
Institutionen, Fördermöglichkeiten u.v.m.
Bu portalden Almanya’ daki
araştırma i mkanları, ağırlik
alanları, kurumlar, teşvikler
vs. konularda bilgi
alabilirsiniz.
www.humbol dtfoundati on.de
Diese Stiftung fördert hochqualifizierte junge Forscher, die
bereits promoviert sind. Bu vakıf, doktorasını yapmış üstün
nitelikli genç araştırmacıları teşvik etmektedir.
newsletter >>>>>>
Seite 5
Ausgabe 08 | 2011
Neue Bewerbungsfristen bei einigen
DAAD-Stipendien
Bazı DAAD burslarında yeni başvuru
tarihleri
Bei folgenden Kurzzeitstipendien haben sich die
Bewerbungs fristen geändert:
Aşağıdaki kısa süreli burslara müracaat edecek olanlar
için baş vuru tarihleri değişti:
1.
Forschungsstipendien für Doktoranden und
Nachwuchs wissenschaftler (1 - 6 Monate)
1.
Doktora öğrencileri ve genç araştırmac ılar için
Araştırma Bursu (1- 6 ay)
2.
Arbeitsaufenthalt e für Künstler (1-3 Monate)
2.
Sanatçılar için Çalışma Bursu (1 - 3 ay)
3.
Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und
Wissenschaftler (1-3 Monate)
3.
Öğretim Üyelerine ve Bilim Adamlarına
Araştırma Çalışmaları Burs u (1 - 3 ay )
4.
Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten
4.
Eski buryerlerin yeniden davet edilmesi (1 - 3
ay)
(1-3 Monate)
Bewerbungstermine
Bewerbungstermin spät estens am 01.07.2011: Für
Aufenthalte ab Dezember 2011
Bewerbungstermin spät estens am 01.11.2011: Für
Aufenthalte ab April 2012
Bewerbungstermin spät estens am 01.03.2012: Für
Aufenthalte ab August 2012
Bewerbungsort:
Botschaft der BRD in Ankara, Kulturreferat
Wichtig: Bewerbungen können auch auf dem
Postweg eingereicht werden. Bewerbungen direkt
beim DAA D Bonn sind nicht möglich.
Başvuru tarihleri
Son baş vuru tarihi 01.07.2011: Aralık 2011’den
itibaren başlayan araştırma süreleri için
Son baş vuru tarihi 01.11.2011: Nisan 2012’den
itibaren başlayan araştırma süreleri için
Son baş vuru tarihi 01.03.2012: Ağustos 2012’den
itibaren başlayan araştırma süreleri için
Başvuru yeri:
Ankara’daki Almanya Büyükelçiliği, Kültür Bölümü
Önemli: Başvurular posta yoluyla da gönderilebilir.
Direkt DAA D Bonn’a baş vurmak mümkün değildir.
Adre sse/Adre s:
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
Ataturk Bulvarı 114
06540 Kavaklıdere – Ankara
Tel.: +90-312-455 51 70 oder 71
Fax: +90-312-455 53 31
E-Mail: [email protected] auswaertiges-amt.de
Internet: www.ankara.diplo.de
Foto: http://www.ankara.diplo.de/
Kulturreferat
newsletter >>>>>>
Seite 6
Ausgabe 08 | 2011
Rise worldwide: Institutionen für
Forschungspraktika im Sommer 2012
gesucht
Anknüpfend an den Erfolg des Programms RISE in North
America, das 2009 angelaufen ist und Studierende aus
den USA und Großbritannien zu Praktika in Deutschland
einlädt, besteht mit der Weiterentwicklung RISE welt weit
nun auch für deutsche Studierende die Möglichkeit, ein
Sommerpraktikum im Ausland zu absolvieren.
Zusammengefasst soll das Programm deutschen
Bachelor-Studierenden aus den Nat ur- und
Ingenieurwissenschaften sowie angrenzenden Disziplinen
ermöglichen, im Sommer 2012 welt weit an akkreditierten
Hochschulen oder nicht-profitorientierten
Forschungsinstitutionen ein Forschungspraktikum zu
absolvieren. Türkische Partner könnten also potentielle
Mentoren und Betreuer für einen gut ausgebildeten
deutschen Praktikanten im Sommer 2012 werden. Daher
lädt der DAAD interessierte Forschungsgruppen aus der
Türkei ein, nächsten Sommer einen Prakikanten aus
Deutschland aufzunehmen und sich in eine speziell dafür
eingerichtete Datenbank einzutragen.
Das Interesse an der ersten RISE welt weit Runde 2011
war sehr groß: Anfang dies en Jahres konnten 247
deutsche Studierende aus den genannten Fachbereichen
für Sommerpraktikumsaufenthalte in 22 Länder der Welt
ausgewählt werden. Ins gesamt sind im Herbst 2010 643
Praktikumsangebot e aus 34 Ländern in die OnlineDatenbank des Programms eingetragen worden. Leider
waren aus der Türkei in der ersten Runde noch keine
Praktikumsangebot e in der Dat enbank des Programms zu
finden. Es wäre großartig, wenn in diesem Jahr zu den
bereits registrierten Angeboten noch einige aus der Türkei
dazukommen würden. Die Datenbank zum Einstellen
eines weltweiten Praktikumsangebots wird zwischen dem
10. Oktober 2011 und 27. November 2011 geöffnet sein
und ist über die Webseit e
www.daad.de/riseprograms oder www.daad. de/rise-weltweit zugänglich.
Kontakt:
German Academic Exchange Service
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAA D)
Section 316 - Programs for North Americans,
Project Grants
RISE worldwide
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Germany
Rise worldwide: 2012 yazı için araştırma
stajları aranmaktadır
2009’da başlayan, ABD ve İngilt ere’den Almanya’ya staj
yapmaya davet eden RISE in North America
programının baş arısının devamı olarak Ris e welt weit
(dünya çapında Rise) ile Alman üniversite öğrencilerine
de yurtdışımda yaz aylarında staj imkanı oluşturuldu.
Özetlenirse bu program, fen ve mühendislik alanlarından
ve bunlara yakın olan diğer alanlardan 2012 yazında
Alman lisans öğrencilerine dünya çapında tanınmış
üniversitelerde veya kar amacı gütmeyen araştırma
merkezlerinde bir araştırma stajı yapma olanağı
sağlayacak.
Türkiye’den de part nerler iyi eğitimli bir Alman stajyeri
için 2012 yaz ında potansiyel bir mentör veya danışman
olabilirler. Bu nedenle DAAD, Türkiye’den ilgi duyan
araştırma gruplarını gelecek yaz Almanya’dan bir stajyer
kabul etmeye ve bunun için özel olarak oluşturulan bir
bilgi bankasına kaydolmaya davet etmektedir. 2011’de
başlayan ilk dünya çapında RISE programına yönelik ilgi
çok büyük oldu: Bu senenin başında yukarıda belirtilen
bölümlerden 247 Alman öğrenci dünyanın 22 ülkesinde
yaz stajı yapmak üzere seçilebildi. 2010’un
sonbaharında 34 ülkeden 643 staj teklifi programın
online bilgi bankasına girilebildi. Maalesef ilk turda
programın bilgi bankas ında Türkiye’den henüz staj
teklifleri bulunmamaktaydı. Bu sene kayıt olan tekliflere
Türkiye’den de bazıları eklenebilirse çok iyi olur. Bilgi
bankas ı, dünyanın her hangi bir yerinden bir staj
teklifinin girilmesi için 10 Ekim - 27 Kas ım 2011
tarihlerinde açık olacak ve
www.daad.de/rise-programs ya da www. daad.de/ riseweltweit
adlı web sayfalarından ulaşılabilecek.
İletişim:
Alexander Munzig
Phone: 49 -228-882-696
Fax: +49 -228-882-9-696
E-Mail: ri se-worldwide<at>daad.de
Corina Bejan
Phone: +49 -228-882-601
Fax: +49 -228-882-9-601
E-Mail: ri se-worldwide<at>daad.de
newsletter >>>>>>
Seite 7
Ausgabe 08 | 2011
Neue Kolleginnen und Kollegen in
Adana
Adana‘daki yeni meslektaşlarımız
Adana? Wo ist das eigentlich? Diese Frage
wurde uns in der letzten Zeit von Freunden und
Bekannten sehr oft gestellt. Die Stadt scheint
ein schwarzer Fleck auf der mentalen
Landkarte vieler Menschen in Deutschland zu
sein. Um es gleich vorwegzunehmen - es liegt
in der Türkei und zwar genau hier:
Adana mı? Neresi orası? Bu soru bize son
zamanlarda arkadaşlarımızdan ve
tanıdıklarımızdan çok yöneltildi. Bu şehir
Almanya‘daki birçok kişinin zihinsel haritasında
siyah bir nokta sanki. Ama hemen belirtelim ki
Türkiye‘de bulunuyor, işte tam burada:
Doch wir (Martin Rebhan, DAAD – Sprachassistent, und
Kathleen Oehmichen, DAAD – Lektorin) halten hier die
Stellung. Martin, der Griechenlanderprobte, ert rägt mit
stoischer Gelassenheit das hupende Chaos und die
schweißtreibende Hitze und
Kathleen wird nach ihrer
Sprachassistenz im stillen
Dänemark wieder in alte
izmirianische Zeiten
zurück versetzt. Adana ist
jeden Tag für
Überraschungen gut, sowohl
beruflicher als auch privater
Natur, und wir sind stets
bereit, tatkräftig jeder
alltäglichen Herausforderung
gegenüberzutret en.Bereits
nach kurzer Zeit haben wir
bemerkt, auf wieviel Interesse
und Sympat hie wir und
unsere Arbeit hier stoßen.
Kein Wunder, denn die Çuk urova-Universität mit ca.
690 DaF-Studenten im Tages- und Abendstudium ist
die wichtigste Anlaufstelle für Deutschstudenten und
Deutschlandinteressierte in der Region und wir einige
der sehr wenigen Deutschen vor Ort. Wir freuen uns
sehr auf alle zukünftigen Aufgaben und Erfahrungen,
die uns hier erwarten werden. Adana grüßt und wir
schließen uns an!
Ve bizler (Martin Rebhan, DAAD dil asistanı ve Kathleen
Oehmichen, DAA D lektörü) burada çalışıyoruz.
Yunanistan deneyimli Martin klakson sesleri ile dopdolu
keşmekeşe ve terleten s ıcağa gayet sakin dayanıy or,
Kathleen ise sessiz bir ülke olan
Danimarka‘da geçirdiği DAAD dil
asistanlığı görevinden sonra
İzmir‘de yaşadığı eski günleri
hatırlıyor.
Adana her gün hem mesleki
açıdan hem de özel hayatımızda
sürprizlerle dolu ve bizler günlük
hayattaki her türlü duruma göğüs
germeye haz ırız
Kısa sürede bize ve buradaki
işimize ne denli çok ilgi ve
sempati gösterildiğini farkettik.
Böyle olması da şaşırtıcı değil,
çünkü Çukurova Üniversitesi
gündüz ve akşam eğitiminde 690 öğrencinin ok uması
nedeniyle bölgedeki Almanc a öğrencileri ve Almanya‘ya
ilgi duyan ins anlar için en önemli odak noktası ve biz de
yörede bulunan çok az Almandan bazılarıy ız.
Bizi bekleyen görevlerden ve deneyimlerden dolay ı çok
mutluyuz.
Bizden ve Adana‘dan herkese selamlar!
newsletter >>>>>>
Seite 8
Ausgabe 08 | 2011
Neue Kolleginnen und Kollegen in
Ankara
Andreas Volk, Lektor an der
Middle East Technical
University
In der Universitätslandschaft Ankaras
bin ich eigentlich kein neues Gesicht.
Von September 2010 bis Juni 2011,
direkt nach meinem Magisterstudium
der Kommunikationswissenschaften
an der RW TH Aachen, habe ich als
DAAD-Sprachassistent an der BilkentUniversität gearbeitet. Dort konnte ich
wichtige Erfahrungen sammeln und
ich fand auch Zeit, ein wenig Land
und Leute kennen zu lernen sowie
mein Türkisch zu verbessern.
Aufgrund meiner sehr positiven
Erfahrungen mit den Kollegen und
Menschen vor Ort habe ich mich auf
das freigewordene Lektorat an der
Middle East Technic al University beworben und
habe es auch bekommen. Ich bin natürlich sehr
glücklich darüber und blicke voller Neugier und
Tatendrang auf meine neuen Aufgaben als Lektor
an der School of Modern Languages der ME TU.
Darüber hinaus habe ich weiterhin vor, außerhalb
meiner regulären Uni-Tätigkeit Projekte wie den
deutsch-türkischen Stammtisch oder deutsche
Filmabende zu organisieren.
Ursula Graser, DAADSprachassistentin an der
Bilkent Universität
Frisch von der Uni verabschiedet finde
ich mich nun in der Türkei wieder, in
einem Land das mir nicht mehr fremd
ist: Bereits seit fünf Jahren bin ich
regelmäßig in der Türkei herumgereist
und bin auf viele spannende Städte,
wunderschöne Gegenden und vor
allem sehr herzliche Menschen
getroffen. Letztes Jahr hat es mich
dann im Zuge meines DaF-Studiums
nach Istanbul zu einem deimonatigen
Praktikum als Deutschlehrerin bei
Mercedes verschlagen, was mir sehr
gut gefallen hat. Die positive Erfahrung,
andere Menschen für die deutsche
Ankara’ daki yeni meslektaşlarımız
Andreas Volk, ODTÜ’de okutman
Aslında A nkara`daki üniversite
çevrelerinde yeni bir sima sayılmam.
RWTH Aachen’da İletişim Bilimleri
alanında masterımı bitirdikten hemen
sonra Eylül 2010’dan, Haziran 2011’e
kadar Bilkent Üniversitesi’nde DAA D dil
asistanı olarak görev yapt ım.
Burada önemli deneyimler edindim, ülkeyi
ve insanlarını tanıma fırsat ı yakaladım ve
Türkçe bilgilerimi ilerlettim.
Ankara’da tanıştığım meslekdaşlarım ve
diğer insanlar ile son derece olumlu
münasebetler yaşadığımdan dolay ı Orta
Doğu Teknik Üniversitesi’nde boşalan
Okutmanlık pozisyonuna müracaat ettim
ve kabul edildim. Buna tabii ki çok
sevindim ve büyük bir merak ve istek ile
ODTÜ’nün Modern Diller Bölümü’nde yeni okutmanlık
görevime haz ırlanıyorum.
Bunun yanı s ıra üniversitedeki düzenli görevimin
dış ında Türk -Alman Tanışma Gec esi (DeutschTürkischer Stammtisch) veya Alman Film Geceleri tarzi
projelerin organizasyonunu da mutlaka devam
ettireceğim.
Ursula Graser, Bilkent
Üniversitesi‘nde DAAD dil
asistanı
Henüz mezun oldum ve bana art ık
yabanc ı olmayan bir ülkede,
Türkiye’de bulunuyorum:
Beş yıldır düzenli olarak Türkiye’yi
gezdim ve birçok heyecan verici
şehir, harikulade yerler ve özellikle
sıcak kanlı insanlarla karşılaştım.
Geçen yıl Yabancı Dil olarak
Almanca öğrenimim çerçevesinde,
Mercedes’te üç ay öğretmen olarak
staj yapmak üzere İstanbul’a gittim
ve çok beğendim. Başka insanlara
Alman dilini ve kültürünü sevdirmek
konusundaki olumlu deneyimim
newsletter >>>>>>
Seite 9
Ausgabe 08 | 2011
Sprache und Kultur begeistern zu können, hat mich
schon damals dazu motiviert, mich als
Sprachassistentin beim DAA D zu bewerben. Außer
Deutsch als Fremdsprache habe ich
Erziehungswissenschaft en und Soziologie in Marburg
studiert und mein Studium erst vor wenigen Wochen
beendet. In meinem DAF-Studium beschäftigte ich
mich vor allem mit Interkultureller Literatur. An meiner
Uni in Marburg erhielt ich glücklicherweise die
Möglichkeit, Türkisch-Kurse zu besuchen, so dass ich
mich bereits ein klein wenig heimisch in der türkischen
Spache fühle. Derzeit vertiefe ich meine TürkischKenntnisse in einem Sprachkurs . Voller Vorfeude
habe ich den Beginn des neuen Studienjahres in
Ankara erwartet und freue mich auf die DAA DSprachassistenz an der Bilkent -Universitaet, über die
ich bisher so viel Positives gehört habe sowie auf
einen produktiven int erkulturellen Austausch in
Ankara!
Amelie Ellinger, DAAD-Sprachassistentin
an der Ankara- und Gazi-Universität
beni ta o zamandan beri DAA D’ye dil asistanı olarak
baş vuru yapmam için motive etti.
Marburg’ta, Yabancı Dil olarak Almanca dışında eiğitim
bilimleri ve sosyoloji okudum ve henüz birk aç ay önce
öğrenimimi bitirdim. Yabancı Dil olarak Almanca
eğitimim çerçevesinde özellikle kültürler aras ı edebiyat
ile ilgilendim.
Marburg’taki üniversitemde bir şans eseri Türkçe
kurslarına gitme fırs atım oldu, bu nedenle Türkçe’ye
biraz yakınlık hisstemeye başladım.
Çok sevinerek Ankara’daki akademik yılın başlamasını
iple çektim ve bugüne kadar, hakkında çok olumlu
şeyler duyduğum Bilkent Üniversitesi’nde dil asistanı
olarak çalışmaktan, ayrıca Ankara’da verimli, kültürler
aras ı bir değişim gerçekleştireceğimden çok
memnunum!
Amelie Ellinger, Ankara ve Gazi
Üniversitelerinde DAAD dil asistanı
Ich habe Diplom-Germanistik mit dem Schwerpunkt
Deutsch als Fremdsprache und
dem Wahlpflicht fach Spanische
Literaturwissenschaft in Bamberg
studiert (Abschluss 2010). Für zwei
Semester studierte ich an der
Universidad de Buenos Aires in
Argentinien. Dort absolvierte ich
auch ein Praktikum am GoetheInstitut Buenos Aires. Nach meiner
Rückkehr arbeitete ich als
studentische Hilfskraft an der
Professur für Deutsche
Sprachwissenschaft/DaF in
Bamberg. Bis Juni 2011 war ich
Projektmitarbeiterin im DFGProjekt "Fremdsprac henerwerb
und Fremdsprac henkompet enz in
deutschen Städten des
Spätmittelalters und der Frühen
Neuz eit" an der Otto-FriedrichUniversität Bamberg.
Bamberg’de, Yabancı Dil olarak Almanca ağırlıklı ve
zorunlu seçmeli ek bölüm olarak
İspanyol Edebiyatı olmak üzere
Alman Dili ve Edebiyatı okudum
ve yüksek lisans diploması aldım
(mezuniy etim 2010’da). İki
sömestr boyunc a Arjantin’de
Universidad de Buenos Aires’te
okudum. Ayrıca Buenos
Aires’teki Goethe Enstitüsü’nde
bir staj yaptım. Döndükten sonra
Bamberg’deki Alman Dil Bilimi /
Yabancı Dil olarak Almanca
kürsüsünde araştırma görevlisi
olarak çalıştım. Haziran 2011’e
kadar Bamberg Otto Friedrich
Üniversitesi’nde Alman Araştırma
Kurumu projesi olan “Geç Ortaçağ
ve Erken Yeniçağ’da Alman
şehirlerinde yabancı dil kazanımı
ve yabanc ı dil yetkinliği” adlı
projede görevliydim.
Das erste Mal kam ich im Rahmen
meiner Diplomarbeit mit der
türkischen Sprache in Kontakt. Mein Thema
untersuc hte Alphabetisierungskurse türkischer
Migrantinnen in Deutschland. Da ich auch in Kurs en
hospitiert e, begann ich, Türkisch zu lernen, um
Inhalte besser verstehen zu können. Denn der
Unterricht war oft kontrastiv aufgebaut. Seitdem
fasziniert mich die türkische Sprache. Umso mehr
freue ich mich nun, als Sprachassistentin in Ankara
Yüksek lisans tezi yazarken ilk
defa Türk diliyle ilgilendim.
Araştırma konum çerçevesinde Almanya’daki Türk
kadın göçmenlere yönelik okuma yazma kurslarını
inceledim. Bu kurslara konuk dinleyici olarak da
katıldığımdan konuşulanları daha iyi anlamak için
Türkçe öğrenmeye başladım. Çünkü dersler çoğu
zaman karş ılaştırılmalı yapıldı. O zamandan beri
Türkçe beni büyülüyor. Bu nedenle Ankara’da dil
asistanı olarak bulunabilmekten daha da çok
newsletter >>>>>>
Seite 10
Ausgabe 08 | 2011
sein zu dürfen.
In den letzten beiden Sommern habe ich zusätzlich
im SprachHaus Bamberg gearbeitet. Dort
unterrichtete ich Deutsch als Fremdsprache. Das
SprachHaus verfolgt ein besonderes Konzept: Der
Student wohnt als Gast beim Lehrer, taucht ganz in
die deutsche Sprache ein und wird intensiv
unterrichtet. Er muss sich also stets mit der
deutschen Sprac he aus einandersetzen. Morgens
findet Unt erricht statt, danach kann man sich allein
beschäftigen oder an Exkursionen teilnehmen. Die
Familie ist als Ansprechpartner immer für Einen da.
Diese Kombination aus Lernen, Alltagsleben und
Kulturerleben ist einmalig und bereitet auc h der
Lehrkraft sehr viel Freude!
Neben sportlichen Aktivitäten wie Klettern oder
Radfahren ist es meine Lieblingsbeschäftigung,
fremde Länder zu bereisen und neue Kulturen
kennenzulernen. Wann immer es mir beruflich
möglich ist, packe ich also meinen Koffer! Umso
mehr freue ich mich darauf, ein Jahr in der Türk ei
verbringen zu dürfen und dabei nicht nur mein Land,
meine Sprache und meine Kult ur vorzustellen,
sondern ebens o viel von der
türkischen Kultur zu erfahren.
Geraldine Raabe, DAADSprachassistentin an der
Ankara Universität
Hallo, mein Name ist Geraldine
Raabe. Ab Sept ember 2011 bin ich
eine der drei neuen DAA D
Sprachassistentinnen in Ankara und
werde an der Ankara Üniversitesi
Deutsch unt erric hten. Ich habe in
meiner süddeutschen Heimatstadt
Augsburg Deutsch als Zweit - und
Fremdsprac he studiert und war nach
meinem Abschluss einige Zeit als
Deutschlehrerin im
Integrationsbereich tätig.
Dabei habe ich entdeckt, welche
Freude es mir macht, Menschen aus
anderen Kulturen meine Muttersprache und
gleichzeitig unzählige Aspekte meiner eigenen Kultur
näher zu bringen.
Bereits während meines Studiums habe ich für ein
Praktikum 5 Monate in der Türk ei, genauer gesagt in
Istanbul verbracht und freue mich daher umso mehr
darauf, wieder in der Türkei zu arbeiten und zu leben.
Yakında görüşmek üzere!
memnunum.
Son iki yaz boyunca ek olarak SprachHaus
Bamberg’de çalıştım. Orada yabanc ı dil olarak Almanca dersi verdim. SprachHaus’un özel bir konsepti
var: Öğrenci konuk olarak öğretmenin yanında kalıyor, tamamen Almanca konuşulan bir ortama giriyor
ve yoğun ders görüyor. Yani devamlı Alman dili ile
haşır neşir oluyor. Sabahları derse giriliyor, daha
sonra ya tek baş ına meşgul olmak ya da gezilere
katılmak mümkün. Her konuda yanında yaşadığınız
aileye danışabiliyors unuz. Öğrenme, günlük hayat ve
kültürü yaşamaktan ibaret olan bu kombinasyon eşsiz
ve öğretmene de çok zevkli geliyor!
Dağa tırmanma ve bisiklete binme gibi sportif etkinliklerin yanı sıra en çok yabanc ı ülkelere gitmeyi ve yeni
kültürler tanımayı seviyorum.
Meslek hayatım elverdikçe bavullarımı hemen topluyorum yani!
Geraldine Raabe, Ankara
Üniversitesi‘nde DAAD dil
asistanı
Merhaba, benim adım Geraldine
Raabe. Eylül 2011’den beri
Ankara’daki 3 yeni DAA D Dil
Asistanlarından birisiyim ve bu
görevim kapsamında Ankara
Üniversitesi’nde Almanca dersi
vereceğim. Almanya’nın güneyinde
bulunan memleketim Augsburg’da
Almanca Öğretmenliği Bölümü’nden
mezun oldum ve sonrasında bir
süreliğine entegrasyon alanında
Almanca Öğretmenliği yapt ım.
Bu esnada başka kültürlerden gelen
insanlara kendi ana dilimi öğretmenin
ve aynı zamanda kendi kültürümüz ün çeşitli
yönlerini tanıtma imkanı bulmanın mutluluğunu fark
ettim.
Üniversite eğitimi aldığım sırada Istanbul’da 5 aylık
bir staj tamamladım ve bu nedenle tekrar Türkiye’de
çalışacağım ve yaşayacağım için de çok mutluyum.
Yakında görüşmek üzere
newsletter >>>>>>
Seite 11
Ausgabe 08 | 2011
Marlene Menk, Praktikantin
am IC
Hallo, ich heiße Marlene Menk und
unterstütze bis Ende des Jahres als
Praktikantin die Mitarbeiter des
DAAD-Informationszent rums hier in
Ankara. Ich habe in Bielefeld Deutsch
als Fremdsprache und
Sozialwissenschaften studiert und
befinde mich nun am Ende meines
Masters „Bildungsmanagement“ an
der TU Berlin. Bereits in Bielefeld
habe ich begonnen, die türkische
Sprache zu lernen und bin seitdem
auch schon ein paar mal in die Türkei
gereist. Letzten Sommer habe ich in
einer Schule am Schwarzen Meer
zwei Wochen lang Englisch
unterrichtet und bin danach noch
durch das Land gereist. In meinem
Studium habe ich mich zuletzt in
meiner Masterarbeit mit
Migrationsdiskursen in Lehrwerken der
gesellschaftswissen-schaftlichen Schulfächer beschäftigt.
Ich bin sehr gespannt darauf, zu erfahren, welches
Interesse an einem Aufenthalt an einer deutschen
Hochschule besteht und welche Maßnahmen zur
Förderung des Austausches zwischen deutschen und
türkischen Hochschulen umgesetzt werden. Außerdem
freue ich mich auf viele nette Menschen und neue
Eindrücke!
Marlene Menk, Ursula
Graser, Amelie Ellinger und
Geraldine Raabe am DAA DStand beim Tag der
deutschen Einheit am 3.
Oktober 2011 in der
deutschen Botschaft
Ankara.
Marlene Menk, IC’de stajyer
Merhaba, adım Marlene Menk, ben
sene sonuna kadar DAAD Bilgi ve
Danışma Merkezi görevlilerine stajyer
olarak yardımcı olacağım. Bielefeld'de
Yabancı Dil olarak Almanca ve Sosyal
Bilimler okudum ve şimdi Berlin Teknik
Üniversitesi'nde “Eğitim Yönetimi”
alanındaki yüksek lisansımın sonuna
geldim. Daha Bielefeld’deyken Türkçe
öğrenmeye başlamıştım ve o
zamandan beri birkaç defa Türkiye’yi
ziyaret ettim. Geçen yaz Karadeniz’de
bir okulda iki haft a boyunca İngilizce
dersi verdim ve daha sonra biraz
seyahat ettim.
Öğrenim hayatımda en son master
tezimde okullardaki sosyal bilgiler
derslerinde kullanılan kitaplarda göç
söylemleriyle ilgilendim.
Bir alman üniversitesinde okumaya
yönelik ilginin nasıl olduğunu, Türk ve Alman
üniversitelerin aras ındaki değişimin teş vik
edilmesi için ne gibi önlemlerin alındığını çok
merak ediyorum.
Ayrıca çok sayıda hoş insanlarla tanışacağım
ve birçok izlenimler edineceğim için çok
seviniyorum!
Marlene Menk, Ursula Gras er,
Amelie Ellinger ve Geraldine
Raabe 3 ekim 2011’de
Almanya’nin Birleşme
Günü’nde Almanya
Büyükelçiliği’ndeki DAAD
standında.
newsletter >>>>>>
Seite 12
Ausgabe 08 | 2011
Neues aus Ankara
Vortrag und Workshop von Prof. Dr. Weingarten an
der Universi tät Ankara
Ankara’dan Haberler
Prof. Dr. Rüdiger Weingarten Ankara
Üniversite si’nde bir sunum ve bir çalışma atölyesi
gerçekleştirdi
Am 28.09.2011 hielt Prof. Dr. Rüdiger Weingarten
(Universität Bielefeld) für DAA D-Alumni und
Germanistikstudierende einen Vortrag zum Thema
„Modus und Modalität – Kommunik ation über
Mögliches und Notwendiges“ in der
Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Ankara.
Zum Vortrag eingeladen waren DAA D-Alumni,
Studierende und Lehrende aller deutschsprachigen
Abteilungen in Ankara.
Die aus der linguistischen Semantik stammenden
Begriffe Modus und Modalität wurden in dem Vortrag
anhand von Beispielen aus unterschiedlichen
Textformen illustriert und so die sprachlichen Mittel
zum Ausdruck von Modus und Modalität
herausgearbeitet.
Herr Weingarten mit Teilnehmer Innen des Workshops an der
Universität Ankara. Prof.Dr. Weingarten ve Ankara Üniversitesi’ndeki
çalışma atölyesinin katılımcılar ı
Im Anschluß wurden mehrere Aspekte vom Publikum
aufgegriffen und lebhaft diskutiert. Am Vortragsort
vertreten war auch ein Stand des DAA D, welcher
Interessierten Informationsmat erialien und Beratung
anbot.
Während seines Aufenthalts in Ankara vermittelte Prof.
Dr. Weingarten Nac hwuchswissenschaftlern der
Germanistik im Rahmen eines dreitägigen Workshops
Kenntnisse in der Anwendung eines Programms zur
computerbasierten phonetischen Analyse der
deutschen Sprac he.
Vor den Veranstaltungen in Ankara hatte Herr
Weingarten am 26. September 2011 auch im
Fachbereich Germanistik der Yüzüncü Yıl Universitaet
in Van einen Workshop und einen Vortrag angeboten.
28.09. 2011 tarihinde Prof.Dr. Rüdiger Weingarten
(Bielefeld Üniversitesi), Ankara Üniversitesi DTCF’de
DAAD „Kip ve kiplik – olas ılık ve gereklilik üzerine
iletişim“ konulu bir sunum gerç ekleştirdi. Sunuma
Ankara’da Almanca eğitim verilen tüm bölümlerden
DAAD bursiyerleri, öğrenciler ve öğretim üyeleri
davetliydi. Dilbiliminde semantiğe ait olan kip ve kiplik
kavramları bu
sunumda
değişik metin
örnekleriyle
anlat ıldı, kip
ile kipliği
anlatmak için
kullanılan
dilsel araçlar
böylece
ortaya
çıkarıldı.
Daha sonra
dinleyiciler
birçok
ögelere
değindi ve
Pof.Dr. Weingarten mit Dr. Abdülkerim Uzağan,
canlı bir
dem Leiter der Germanistikabteilung, in Van.
tartışma yapıldı.
Prof.Dr. Weingarten ve Alman Dili ve Edebiyatı Sunumun
yapıldığı
bölüm başkanı Dr. Abdülkerim Uzağan ile
salonun önünde
DAAD’nin broşürleri sergilendi ve ziyaretçilere bilgi
verildi. Prof. Dr. Weingarten, Ankara’da kaldığı sürede
üç günlük bir çalışma at ölyesi yaparak Alman Dili ve
Edebiyat ı alanındaki genç araştırmacılara Alman dilinin
bilgisayar destekli fonetik analizi için kullanılan bir
programın kullanımını anlattı. Ankara’daki etkinliklerden
önce Sayın Weingarten 26 eylül 2011‘de Van Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde de
bir sunum ve bir çalışma atölyesi gerç ekleştirmişti.
newsletter >>>>>>
Seite 13
Ausgabe 08 | 2011
Wissenschaftler der Universitaet Ankara
forscht in Bielefeld
Ankara Üniversitesi’nden bir bilim adamı
araştırma yapmak için Bielefeld’de bulundu
Prof. Dr. Yalçın Elerman, Fachbereich
Ankara Üniversitesi Fizik mühendisliği bölümünden
Physikingenieurwissenschaft an der Universitaet Ankara,
Alexander von Humboldt Vakfı’nın bursiyeri olan ve
Alumnus der Alexander
Federal Almanya
von Humboldt-Stiftung und
Cumhuriyeti’nin
Traeger des
liyakat nişanını almış
Bundes verdienstkreuzes
olan Prof. Dr. Yalçın
am Bande, widmete sich
Elerman yaz ayları
in den Sommermonaten
boyunca Bielefeld
an der Universität BieÜniversitesi’nde
lefeld seinen Forschungen
Shape-memory
an Heusler-Legierungen,
özelliğine, yani şekil
die sich durch den sogehafızas ına sahip olan
nannten Shape-memory
ve Spint ronik
Effekt, also ein Formalanında da
gedächtnis auszeichnen
kullanılmaları
und auch in der Spint ronik
öngörülen Heusler
eingesetzt werden sollen.
alaşımları konus unda
In der Spintronik wird der
araştırmalarını
Spin, also die Drehung
sürdürdü. Spintronik
des Elektrons, für weitere
alanında spin, yani
Funktionen genutzt. An
elektronun dönme
V.l.n.r./soldan sağa: Prof.Dr. Günter Reiss, Prof.Dr. Arunava Gupta, Prof.Dr.
dieser Thematik forschen Yalçın Elerman, Prof.Dr. Andreas Hütten (Quelle/kaynak: Prof.Dr. Y. Elerman)
hareketi çeşitli
Professor Elerman und
fonksiyonlar için
der Bielefelder Physikprofessor Andreas Hütten auf der
kullanılmaktadır. Bu konuyu Prof. Elerman ve
Basis eines vom Bundesministeriums für Wissenschaft
Bielefeld’li Fizik profesörü Andreas Hütten, Federal
und Forschung (BMBF) und dem WissenschaftlichEğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ve Türkiye
Technologischen Forschungsrats der Türkei (TÜB ITAK)
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜB İTAK)
im Rahmen der wissenschaftlich-technologischen
tarafından Türkiye ve Almanya arasındaki bilimsel ve
Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Deutschland
teknolojik işbirliği çerçevesinde teş vik edilen bir projeye
geförderten Projektes.
dayalı olarak araştırmaktadırlar.
Mit ihnen forschten auch der Alexander von Humboldt Forschungspreisträger P rof. Dr. Arunava Gupta von der
University of Alabama, Tuscaloosa/ USA, der sich den
physikalischen Grundlagen der besonderen
Funktionalitäten dünner Heusler-Legierungs-Schichten
im Hinblick auf Anwendungen in Bauelementen,
Sensoren und in der Biomedizin widmet, sowie Prof. Dr.
Günter Reiss von der Fakultät für Physik der Universität
Bielefeld. Die international anerkannten Wissenschaftler
forschen an vielversprechenden Materialien mit
besonderen Magnet- und Leitungseigenschaften. Mehr
Informationen zu dem Programm IntenC zur Förderung
deutsch-türkischer Hochschulforschung finden Sie unter
folgendem Link:
http://www.internationales-buero.de/de/ 2654.php
Für weitere Informationen/Daha detaylı bilgi için:
Internationales Büro des BMBF beim DLR
Heinrich-K onen-Straße 1
53227 Bonn
Dr. Akın Akkoyun
Tel.: +49 - (0)228 - 3821- 1470
Fax: +49 - (0)228 - 3821- 1444
Alexander von Humboldt Vakfı’ndan araştırma ödülü
alan ve ince Heusler alaş ım katmanların inşaatta
kullanılan elemanlardaki sensörlerdeki ve biyomedikal
alandaki uygulanmalarına yönelik özel fonksiyonlarının
fiziksel temelleriyle ilgilenen, ABD/ Tuscoloosa’daki
University of Alabama’dan gelen Prof. Dr. Arunava
Gupta ile Bielefeld Üniversitesi Fizik Fakültesi’nden
Prof. Dr. Günter Reiss da onlarla beraber çalıştı.
Uluslar aras ı tanınmış olan bu bilim adamaları öz el
manyetik ve iletken vas ıfları olan, gelecekte önem
vaadeden materyalleri araştırmaktadır.
Türk-Alman üniversiteler arası araştırmaların teş vikine
yönelik IntenC programı ile ilgili bilgileri şu linkten
edinebilirsiniz: http://www.internationales-buero.de/
de/2654.php
newsletter >>>>>>
Seite 14
Ausgabe 08| 2011
Informationsveranstaltung an der ErnstReuter-Schule in Ankara
Ankara’daki Ernst Reuter Alman
Okulu’nda bilgilendirme toplantısı
Am 19. Mai 2011 bot Dr. Nilgün Yüce, Leit erin des
DAAD Informationszentrums in Ankara, auf
Einladung von Frau Angelika Bauer-İpek eine
Informations veranstaltung zu den Themen
“Studienmöglichkeiten in Deutschland” und “Duales
Studium” an der Ernst Reuter Schule in Ankara an.
Die Schülerinnen und
Schüler, die gerade ihren
Abschluss “International
Baccalaureat” (IB ) machen,
hatten den besonderen
Wunsch geaeussert,
Informationen über duale
Studienmöglichkeiten in
Deutschland, d.h. eine
Berufsausbildung und ein
theoretisches Studium
parallel durchzuführen, zu
erhalten. Die Fragen der
Schülerschaft waren sehr
konkret und interessiert.
Auch die internationalen
Studiengaenge in
Deutschland sowie die
allgemeinen Zulassungs voraussetzungen der
deutschen Universitaeten stiessen auf grosses
Interesse.
19 Mayıs 2011’de DAAD Bilgi ve Danışma
Merkezi müdürü Dr. Nilgün Yüce, Sayın Angelika
Bauer-İpek’in daveti üzerine Ankara’daki Ernst
Reut er Alman Okulu’nda “Almanya’da Eğitim
Olanakları” ve “Dual Öğrenim” konulu bir
bilgilendirme toplantıs ı gerçekleştirmiştir. Uluslar
aras ı lise diploması olan
“International
Baccalaureat” (IB ) yapan
öğrenciler, Almanya’daki
dual eğitim olanakları,
yani hem meslek eğitimini
hem de teorik üniversite
eğitimini bir arada
gerçekleştirme imkanları
hakkında bilgilendirilmek
istemişlerdi. Öğrencilerin
sorduğu sorular çok sok
somut ve ilgiliydi.
Almanya’daki İngilizce
eğitim programları ve
Alman üniversitelerin
genel kabul şartları büyük
ilgi uyandırdı.
„Research in Germany“ an der
Universität Ankara
Am 30.09.2011 beric htete der DAA D Ankara an
der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Ankara unter dem Titel „Study and
Research in Germany“ über Forschungs- und
Förderungsmöglichkeiten in Deutschland für
Studierende, Nachwuchswissenschaftler und
Hochschullehrer. Die Teilnehmer wurden durch
Dr. Nilgün Yüce in einem Vortrag über die
deutsche Forschungslandschaft,
Forschungseinrichtungen und Stipendien
informiert. Im Anschluss daran wurden bei einer
angeregten Diskussion zahlreiche Fragen durch
das Publikum gestellt und beant wortet.
Ankara Üniversitesi'nde “Almanya'da
Eğitim ve Araştırma” konulu
bilgilendirme toplantısı
DAAD Ankara görevlileri, 30.09.2011 tarihinde
Ankara Üniversitesi'nde DTCF'de “Almanya'da
Eğitim ve Araştırma” konus u altında öğrenciler,
genç araştırmacılar ve öğretim üyeleri için
Almanya'da araştırma imkanları ve burslar
hakkında bilgi verdi. Katılımcılar Dr. Nilgün Yüce
tarafından Almanya'da araştırma alanının genel
hatları, değişik araştırma kurumları ve onların
sunduğu burslarla ilgili bilgilendirildi. Ardından
oldukça canlı geçen bir sohbette çok sayıda
sorular yöneltildi ve cevaplandırıldı.
newsletter >>>>>>
Seite 15
Ausgabe 08| 2011
Tagung zum Thema Karriereplanung und
Mehrsprachigkeit am TED Ankara Koleji
TED Ankara Koleji’nde Kariyer planlaması
ve Çokdillilik konularında bir konferans
verildi
Auf Einladung der renommierten Privatschule TE D
Ankara Koleji fand am 6. Mai 2011 in Kooperation mit der
Erziehungswissenschaftlichen Fakultaet der Hacettepe
Universitaet und dem DAA D in Ankara eine Tagung zum
Thema „Karriere und Mehrsprachigkeit“ statt. Die Leiterin
des Fachbereiches Deutsch für das Lehramt an der
Hacettepe Universitaet, Frau Prof. Dr. Ayten Genç,
verdeutlichte in ihrem Vortrag die Bedeutung der zweiten
und dritten Fremdsprache neben den unverzichtbaren
Englischkenntnissen im zukünftigen Berufsleben der
Schülerinnen und Schüler. Frau Prof. Dr. Genç 2010
vorgenommene Unt ersuchung von über 3000
Stellenausschreibungen für 15 verschiedene Berufsfelder
auf der türkischen Webseite „k ariyer.net“ hatte ergeben,
dass in 43,7 % der A usschreibungen Englischkenntnisse
und in 20,4 % auch die Kenntnisse einer zweiten
Fremdsprac he erwartet werden. Den SchülerInnen wurde
aufgrund der engen wirtschaftlichen Beziehungen der
Türkei mit Deutschland empfohlen, Deutsch als zweite
Fremdsprac he zu lernen.
Tanınmış TE D Ankara Koleji’nin daveti üzerine 6
Mayıs 2011 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi ile Ankara’daki Alman Akademik Değişim
Servisi DAA D arasında gerçekleşen bir işbirliği
çerçevesinde „Kariyer ve Çokdillilik“ konulu bir
konferans yapıldı. Hacettepe Üniversitesi Almanca
Öğretmenliği bölümünün başkanı Sayın Prof. Dr. Ayten
Genç sunumunda, öğrencilerin ileriki çalışma
hayatlarına yönelik vazgeçilmez olan İngilizce bilgisinin
yanıs ıra ikinci ve üçüncü bir yabancı dil bilmenin
önemini vurguladı. 2010 yılında kariyer.net web
sitesinde 15 sektörden 3000 ilanı taradığını söyleyen
Prof. Dr. Genç, bu ilanlardan %43. 7'sinde İngilizce
bilmenin zorunlu tutulduğu, %20.4'ünde ise ikinci
yabanc ı dil bilgisi arandığını sözlerine ekledi. Türkiye
ile Almanya arasındaki yoğun ekonomik ilişkilerden
dolay ı öğrencilerin ikinci yabancı dil olarak Almanca
öğrenmeleri önerildi.
(Quelle/Kaynak: TED Ankara Koleji)
Die DAA D-Lektorin Annika Müller stellte in ihrem Vort rag
DAAD görevlisi Annika Müller sunumunda DAAD’yi ve
Almanya’daki eğitim ve araştırma imkanlarını tanıtarak
özellikle Alman üniversitelerin giriş koşullarına değindi.
International Baccalaureat (IB) diploması ile
Almanya’da okumak istenince nelere dikkat edilmesi
gerektiği konusu dinleyicilerin yoğun ilgisini çekti. TED
Ankara Koleji öğrencileri hem Lise Diplomas ı hem de
IB alarak mezun olabilmektedir.
Prof. Dr. Genç (HÜ) und/ve Annika Müller
den DAAD und die Studien- und
Forschungsmöglichkeiten in Deutschland vor, wobei sie
besonders auf die Zulassungsbedingungen der
deutschen Universitaeten einging. Auch das Thema,
worauf bei einem Int ernational Baccalaureat (IB)
geachtet werden muss, um damit in Deutschland
studieren zu können, stieß auf großes Interesse. Das
TE D Ankara Koleji kann sowohl mit einem Lise
Diploması, als auch mit einem IB abgeschlossen werden.
SchülerInnen des TED Ankara Koleji
TED Ankara Koleji öğrencileri
newsletter >>>>>>
Seite 16
Ausgabe 08 | 2011
Empfang zum Tag der deutschen Einheit in
der deutschen Botschaft
Almanya‘nın birleşmesi nedeniyle Alman
Elçiliği‘nde veriler davet
Am 3.Oktober 2011 veranstaltete die Deutsche Botschaft
Ankara eine Feier anlässlich des Tags der deutschen
Einheit. Der deutsche Botschafter Eberhard Pohl und der
türkische Kulturminister Ertuğrul Günay begrüssten die
zahlreichen Gäste aus Politik, Kultur, Wissenschaft und
Wirtschaft im Garten des weitläufigen
Botschaftsgeländes. Neben einem Stand zum Thema
des 50. Jahrestags der ersten A nwerbeabkommen
zwischen Deutschland und der Türkei präs entiert e sich
auch der DAA D mit einem Informationsstand zu den
Themen Studieren und Forschen in Deutschland. Das
Interesse an den angebotenen Materialien und der
individuellen Beratung durch die Mitarbeiter des DAA D
war sehr gross. Auch sehr viele Alumni des DAA D waren
3 Ekim 2011 tarihinde Ankara'daki Almanya
Büyükelçiliği'nde Almanya'nın Birleşme Günü nedeniyle bir
kutlama düzenlendi. Almanya Büyükelçisi Eberhard Pohl
ve Türkiye'nin Kültür Bak anı Ertuğrul Günay, elçiliğin geniş
bahçesine siyaset, kültür, bilim ve ekonomi alanlarından
davet edilen çok sayıdaki konukları selamladı. AlmanyaTürkiye arasındaki işgöçü anlaşmas ının 50. yıldönümü
konulu bir standın yanı sıra DAAD, Almanya'da eğitim ve
araştırma konularında bilgilerin verildiği bir standla
kendisini takdim etti. Sergilenen materyallere ve DAAD
görevlileri tarafından sunulan bireysel danışmanlık büyük
rağbet gördü. Etkinliğe katılan çok sayıdaki DAAD
bursiyerleri, Ankara, Erzurum ve Adana'dan iştirak eden
DAAD lektörleri ve asistanları ile buluşmanın keyfini
V.l./Soldan: Dr. Nilgün Yüce, Ahmet
Dalgıçoğlu,Neşe Özdiker, Marlene Menk
gekommen und freuten sich über das
Wiedersehen mit den DAA D-Lektoren und
Sprachassistenten aus Ankara, Erzurum und
Adana, die ebenfalls eingeladen worden waren.
Deutsche Unternehmen aus der Umgebung von Ankara
präsentierten sich mit unterschiedlichsten Produkten und
für das leibliche Wohl wurde durch ein Buffet mit
Spezialitäten aus der deutschen Küche gesorgt. Im Laufe
des Abends spielte eine Live-B and auf und sorgte, neben
einem sehr spektakulären Feuerwerk, für die
Unterhalt ung der Gäste.
Dr. Nilgün Yüce mit /ve DAAD-Alumni
yaşadı. Ankara çevresindeki Alman firmaları değişik
ürünlerini sergiledi ve konuklar aç ık büfede ikram edilen
Alman mutfağının leziz yemekleriyle ağırlandı. Konukların
eğlenmesi için gecenin akış ında canlı müzik ve olağanüstü
bir havai fişek gösterisi sunuldu.
Im Garten der deutschen Botschaft
Elçiliğin bahçesinde
newsletter >>>>>>
Seite 17
Ausgabe 08 | 2011
Neues aus Istanbul
Empfang zur Vorstellung des TDU-Logos
Am 10.10. 2011 luden Frau Dr. Dorothea
Rüland (Generalsekretärin des DAAD) und Frau Prof.
Dr. Rita Süssmuth (P räsidentin des deutschen
Konsortiums (K -DTU e.V.) zu einem Empfang in das
Titanic City Hotel Taksim in Istanbul ein. Der Empfang
richtete sich überwiegend an Deutschland Alumni, um
sie über den Sac hstand der Türkisch-Deutschen
Universität (TDU) zu informieren und um das Logo der
TDU zu prämieren.
Das Logo der TDU wurde in einem DAAD-geförderten
Gemeinschaftsprojekt
“Corporat e
Design
TDU”
entwickelt. Studierende der Anadolu-Universität in
Eskişehir und der Hochschule RheinMain in Wiesbaden
haben zuvor in gemischten Teams im Wettbewerb
untereinander mehrere Logoent würfe entwickelt. Von
den 16 Bewerbern haben Alessia Mandanici (HS
RheinMain) und Emrah Şat ıroğlu (Anadolu- Universität)
mit Ihrem gemeinsamen Beitrag „Technik und Natur“
den Wettbewerb gewonnen. Einers eits verbinden Sie in
Ihrem Design natürliche (organische) und eckige
(technische) Elemente, andererseits ist es Ihnen
gelungen, dass man aus einem einzigen Logo die
deutsche und die türkische Abkürzung der Universität
„tdu“ und „taü“ zugleich herauslesen kann.
DAAD-Generalsekretärin Frau Dr. Rüland, Frau Prof.
Dr. Süssmuth, Präsidentin K-DTU, und
Generalk onsulin in Istanbul, Frau Brita Wagener,
İstanbul’dan Haberler
Türk-Alman Üniversite si'nin logosunun tanıtımı
için resepsiyon
10.10. 2011 tarihinde Sayın Dr. Dorothea Rüland
(DAA D'nin genel sekreteri) ve Prof. Dr. Rita
Süssmuth (Alman kons orsyumum başkanı) İstanbul/
Taksim'deki Titanic City Hot el'de yapılan bir
resepsyona davet ettiler. Davetlilerin çoğu
Almanya’da eğitim almış Alumnilerdi ve Türk-Alman
Üniversitesi (TA Ü) hakkında bilgilendirildiler, ayrıca
TA U’nun logosu ödüllendirildi. DAAD tarafından
teşvik edilen “TA Ü Corporate Design” ortak projesi
ile TA U'nun logos u geliştirildi.
16 yarışmacıdan Alessia Mandanici (RheinMain
Üniversitesi) ve Emrah Şat ıroğlu (A nadolu
Üniversitesi) “Teknik ve Doğa” adlı ort ak projeleriyle
kazandı. Dizaynlarında hem doğal (organik) ve
köşeli (teknik) elementleri birleştiriyorlar, hem de bir
tek logodan üniversitenin adının Türkçe ve Almanca
kısaltılışı olan “tdu” ve “taü” çıkartmak mümkün.
DAAD’nin Genel Sekreteri Say ın Dr. Rüland, Sayın
Prof. Dr. Süssmuth ve Istanbul'daki başkonsolos,
Sayın Brita Wagener, konukları selamladı. Berlin Hür
Üniversite'den Say ın Prof.Dr. Kunig, üniversitenin
özelliklerinden olacak olan disiplinler arası
çalışmaları, çeşitliliği ve yenilikçiliği vurguladı ve aynı
zamanda bu hedefler doğrultusunda aşılması
gereken zorluklardan da bahsetti. Berlin Hür
Üniversite’den (FU Berlin) Sayın Prof.Dr. Kunig
TA Ü’nin araşt ırmay a yönelik mahiy etini vurguladı,
üniversitenin özelliği olan disiplinler arasılılığı,
çeşitliliği ve yenilikçiliği vurguladı ve aynı zamanda
bu hedefe ulaşmak için henüz aşılmas ı gereken
V.l.n.r./Soldan sağa: Andreas Kraft, Ursula Graser, Robert
Wegener, Selin Arıfoğlu, Dr. Peter Widmann, Dr. Dorothea Rüland,
Dr. Isabell Risch, Fatma Günaydın, Stefanie Kempter
begrüßten die Gäste. Herr Prof. Dr. Kunig von der
Freien Universität (FU) Berlin betonte die
forschungsorientiert e Ausrichtung der TDU, hob die
Aspekte der Interdisziplinarität, der Vielfalt und
Innovativität, die die Universität auszeichnen sollen,
hervor, erwähnte allerdings auc h die Schwierigkeiten,
TDU-Rektor/TAU rektörü Prof. Dr.
Ziya Şanal
newsletter >>>>>>
Seite 18
Ausgabe 08 | 2011
die auf dem Weg zur Realisierung dies er
Ziele überwunden werden müssen.
Der Rektor der TDU, Prof. Dr. Ziya Şanal,
berichtet e über Studiengänge, die
voraussichtlich im Wintersemester 2012/
2013 den Lehrbetrieb aufnehmen werden und
für die bereits Curric ula erarbeitet worden
sind. Dies sind ein Bachelorstudiengang in
Rechtswissenschaften sowie im
ingenieurwissenschaftlichen Bereich ein
innovativer Studiengang mit dem Titel
“Mechat ronic Systems Engineering”, der
Elemente von Maschinenbau und
Elektrotechnik verbindet und so für das
Projektmanagement im High-Tech-Bereich
qualifiziert.
TA U rektörü Sayın Prof.Dr. Ziya Şanal,
2012/13 kış sömestrinde başlamas ı
öngörülen ve ders müfredatları haz ır
olan öğrenim programlarını tanıttı.
Hukuk alanında bir lisans programı ve
mühendislik alanında “Mechatronic
Systems Engineering” başlığı altında,
makina ile elektrik/elektronik
mühendisliği içeriklerini biraraya
getirerek High-Tech alanında proje
yönetimi için kalifikasyon sağlayan
yenilikçi bir program başlat ılacak.
İşletme (İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi) ile Kültür Bilimleri (Kültür ve
Sosyal Bilimler Fakültesi)
Prof. Dr. Kunig (FU Berlin)
Für die Studiengänge Betriebswirtprogramlarının yanı sıra moleküler ve
schaftslehre (Fakultät für Wirtschafts- und
mikrobiyoloji (Fen Bilimler), AB Araştırmaları (İktisadi ve
Verwaltungswissenschaften) und Kultur-wissenschaften
İdari Bilimler) ve Arkeoloji ( Kültür ve Sosyal Bilimler)
(Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften) werden
alanındaki master programları için şu anda ders
Curricula erarbeitet, ebenso für Masterstudiengänge im
müfredatları oluşturulmaktadır.
Bereich der Molekular- und Mikrobiologie
(Nat urwissenschaften), EU-Studien (Wirtschafts- und
Rektör Prof. Dr. Şanal ve Prof.Dr. Kunig’in
Verwaltungswissenschaften), Archäologie (Kultur- und
konuşmalarından sonra TA Ü’nün logosu ödüllendirildi.
Sozialwissenschaften).
Sn. Prof. Dr. Süssmuth ile Sn. Dr. Dorothea Rüland önce
“TAÜ Corporate Design” ort ak proje yarışmasında
Im Anschluss an die Redebeiträge von Herrn Rektor Prof. Dr.
Şanal sowie Herrn Prof. Dr. Kunig, folgte die Prämierung des
öğrencilerin ortaya koyduğu baz ı ürünleri gösterdi ve
Logos der TDU. Frau Prof. Dr. Süssmuth und Frau Dr. Rüland
nihayet büyük bir heyec anla beklenen şampiyon logo
ödülüne kavuştu.
zeigten zunächst einige Ergebnisse der Studierenden-Teams
des Corporat e Design TDU Wettbewerbs, bis schließlich das
in großer Spannung erwartete Sieger-Logo prämiert wurde.
Ortak projenin kazanan ekibi çiçekler verilerek tebrik
Dem Sieger-Team des Gemeinschaftsprojekts wurde mit
edildi ve kendilerine çok teşekkür edildi.
Blumensträußen gratuliert und ein großer Dank
ausgesprochen. Es wird überlegt, auch weiterhin im
Üniversitenin yapılandırılma aşamas ında bundan böyle
Aufbauprozess der Universität Wettbewerbe für deutsche
de Alman ve Türk öğrenciler arasında yarışmaların
und türkische Studierende auszuschreiben und damit den
düzenlenmesi ve genç sanatçıların teş vik edilmesi
künstlerischen Nachwuchs zu fördern.
düşünülmektedir.
V.l.n.r./soldan sağa: Dr. Dorothea Rüland, Prof.Dr. Rita Süssmuth, Alessia Mandanici,
Emrah Şatıroğlu
newsletter >>>>>>
Seite 19
Ausgabe 08 | 2011
Stipendiaten berichten
DAAD bursiyerleri anlatıyor
Elif Esen über die Möglichkeiten, die Ihr die
Förderungen durch den DAAD eröffneten
Elif Esen DAAD bursunun kendi sine sunduğu
imkanlardan bahsediyor
Mein Name ist Elif. Ich möchte gern von meiner
Hochschulausbildung in Europa berichten, die mit einem
Hochschulsommerk ursstipendium des DAAD begann,
worauf ein Socrates-E rasmus-Stipendium folgte und
schliesslich nun ein Erasmus-Mundus -Masterstipendium.
Zunaechst möchte ich betonen, dass mir – wie jeder/m
DAAD-Stipendiatin/en- bewusst ist, wie glücklich ich mich
schaetzen kann. Ich schaetze mich sehr glücklich, denn
im Jahre 2008 habe ich im Rahmen der vom DAAD
angebotenen Möglichkeiten meine erste
Auslandserfahrung gemacht und bin von der Universitaet
zu Köln in Deutschland, wo ich Stipendiatin war, mit
wunderbaren Erinnerungen zurückgekehrt.
Adım Elif. Size DAAD bursiyerliğiyle başlayan, ardından Socrates Erasmus’un geldiği ve şimdi ise Erasmus
Mundus’la devam eden A vrupa’daki öğrenimimden
bahsetmek istiyorum.
Ich komme aus einer Kleinstadt - aus Gemlik bei Bursa.
Damals war eine Ausbildung in Europa nur ein grosser
Traum für mich. Meine kleine Welt bestand aus Gemlik
und aus Ankara, wohin ich zum Hochschulstudium
gegangen war. Aber spaeter habe ich verstanden, dass
die Verwirklichung von Traeumen niemals unmöglich ist.
Vor allem, wenn man ein wenig Selbst vertrauen hat
sowie Institutionen bzw. Einrichtungen in seiner Naehe,
die immer bereit sind, zu helfen... Und so hat alles für
mich angefangen. Als spaeter ein Socrates-ErasmusStipendium folgte, glaubte ich noch mehr daran, dass ich
meinen Horizont noch erweitern und neue Orte, neue
Menschen kennenlernen könnte. Denn es war ein
grossartiges Gefühl, sich mit Menschen, deren
Muttersprache ich nicht kannte, in einer
Öncelikle her DAA D bursiyeri gibi ben de ne kadar
şanslı olduğumun fark ındayım. Ş anslıy ım ki 2008 y ıliıda DAAD´nin sunduğu imkanlar çerçevesinde ilk yurt
dış ı deneyimimi yaşadım ve bursiyeri olduğum Almanya/Köln Üniversitesi’nden harika anılarla ayrıldım.
Ben küçük bir kasabadan geliyorum, Bursa´nın Gemlik
ilçesinden. O zamanlar benim için A vrupa´da eğitim
sadece büyük bir rüyaydı. Küçük dünyam Gemlik‘ten
ve üniversite okumak için gittiğim Ankara‘dan ibaretti.
Ama sonradan anladım ki bu rüyalar asla
gerçekleşmeyecek kadar zor değiller. Hele insan
kendine biraz güvenirse ve yak ınında yardım etmeye
her zaman aç ık kurum ve kuruluşlar varsa... ve böyle
başladı benim için her şey. Devamında gelen Socrat es
Erasmus‘la daha da çok inandım ufkumu daha da fazla
genişletebileceğime, yeni yerler, yeni insanlar
tanıyabilieceğime. Çünkü o harika bir duyguydu; dilini
bilmediğin insanlarla ortak bir dilde buluşabilmek,
anlaşabilmek, birlikte gülüp, ağlayabilmek. Ve her
biraktiğin şehirde yeni evler edinmek, önceden bir iken,
nefesin sadece Türkiye‘deyken şimdi başka yerlerde
hatırlanabilmek ve bir şekilde oralarda var olabilmek.
Güzel anılarla, harika insanlar tanıyarak bitirdim
Socrates Erasmus‘u ve Ankara´ya döndüm. Ama
hayallerim beni asla yalnız bırakmadı; 2008‘de
DAAD´nin bana Almanya´ya açtığı yol 2010 Eylül
ayında Portekiz´ e götürdü; Erasmus Mundus ile
tanıştım ve hayallerimi şu anda Porto´da GLITEMA
(German Literature in the European Middle Ages) ile
gerçekleştirmeye çalış ıyorum.
GLITEMA ilk kez 2010 Eylül ay ında eğitim vermeye
gemeinsamen Sprache begegnen zu können, sich zu
verstaendigen, gemeinsam zu lachen und zu weinen.
Und in jeder Stadt, die man verlaesst, ein Heim zu
haben, waehrend man früher nur ein einziges gekannt
hatte, und an anderen Orten Menschen zu haben, die
sich an einen erinnern, in gewisser Weise dort existent
zu sein, waehrend man früher nur in der Türkei geatmet
newsletter >>>>>>
Seite 20
Ausgabe 08 | 2011
hatte.
Mit schönen Erinnerungen und der Bekanntschaft
grossartiger Menschen habe ich meinen SocratesErasmusaufenthalt beendet und bin nach A nkara
zurückgekehrt. Aber meine Traeume haben mich
niemals im Stich gelassen: Der Weg, den mir der DAA D
2008 geöffnet hatte, führt e mich 2010 nach Portugal.
Ich erhielt ein E rasmus-Mundus-Masterstipendium und
verwirkliche meine Traeume gegenwaertig in Porto mit
dem Programm GLITEMA (German Literature in the
European Middle Ages).
Das GLITEMA-Masterprogramm begann zum ersten
Mal im September 2010. Es gibt drei
Partneruniversitaeten in Portugal (K oordination in
Porto), Deutschland (Bremen) und Italien (Palermo).
Ausserdem wird das Programm unterstützt durch
zahlreiche Universitaeten in Amsterdam, die FU Berlin,
Kairo, Greifs wald, Olomonc, Liubljana, Moskau
(Lomonosov), North Carolina, Rio de Janeiro, Santiago
de Compostela, Wien und Zürich.
Das Ausbildungs programm dauert zwei Jahre, in denen
man an drei Partneruniversitaet en studieren und einen
doppelten Abschluss erwerben kann. Wir lernen neue
Orte kennen, neue Menschen treten in unser Leben und das Schönste ist, dass wir die Sprache und
Literatur des Mittelalters gemeinsam mit unseren
wundervollen Professoren entdecken. Darüber hinaus
haben wir Gastprofessoren aus aller Welt zu Besuch
und haben das Glück, bei ihnen lernen zu dürfen. Und
das Beste ist, dass wir in drei schönen Staedt en
dreier wunderschöner Laender studieren können.
Manchmal treten auch Schwierigkeiten auf, aber
diese sind niemals so gross, dass man sie nicht
bewaeltigen könnte. Letztendlich sind die
Erlebnisse und Erfahrungen, die wir machen, all
das wert.
başladı. 3 partner üniversiteden oluşuy or: Portekiz
(Koordinasyon), Almanya ve İtalya. Ayrıca Amsterdam, FU
Berlin, Kairo, Greifswald, Olomonc, Lubljana, Moskau
[Lomonosov], North Carolina, Rio de Janeiro, Santiago de
Compostela, Viyana, Zürih gibi bir çok üniversite tarafından
da destekleniyor. Eğitim 2 sene sürüyor ve bu süre
içerisinde bu 3 partner üniversitede okuy up, çift diploma
almaya hak kazanıyoruz. Yeni yerler tanıy oruz, yeni
insanlar giriy or hayatlatlarımıza ve en güzeli de orta çağı,
dilini ve edebiyatını harika profes örlerimizle yeniden
keşfediyoruz. Bunun yanında düny anın dört bir y anından
misafir profes örler ağırlıyoruz ve onları dinleme şansını
yakalıyoruz. Ve en güzeli de 3 güzel ülkenin 3 güzel
şehrinde okuma imkanı buluyoruz. Zaman zaman
zorlanıyoruz ama, hiç bir zorluk aş ılamayacak nitelikte değil.
Sonuçta yaşadıklarımız ve kazandığımız bu tecrübeler her
şeyi yaşamaya değer.
Ben o bahsettiğim küçük kasabanın büyük kızı olmak
isteyen Elif Esen, DAAD ´ye çok şey borçluyum. Buaradan
ufkumu genişleten, hayatımı değiştiren DAA D´ye, herzaman
yanımda olan Nilgün YÜCE´ye ve yardımını ve sevgisini
esirgemeyen P orto´taki kordinatörümüz Prof. Dr. John
GREENFIE LD´e teşekkürü bir borç bilirim. Beni her zaman
destekledikleri için özellikle Ankara Üniversitesi‘ndeki
hocalarıma da içtenlikle teşekkür ederim. Ve siz; benim gibi
küçük kasabaların büyük insanları olmak isteyenler; hiç bir
hayat yaşamak için zor değildir!
Sevgilerimle,
Ich, Elif Esen, die die grosse Tochter jener
kleinen Stadt, von der schon die Rede war, sein
möchte, verdanke dem DAAD sehr viel. Ich
möchte mich an dieser Stelle beim DAA D, der
meinen Horizont erweitert und mein Leben
veraendert hat, bedanken. Ebenso danke ich Nilgün
YÜCE, die mir immer zur S eite stand, und unserem
Koordinat or Prof. Dr. John GREENFIELD, dessen Hilfe
und Güte wir niemals zu missen haben. Ganz
besonders bedanke ich mich auch bei meinen
akademischen Lehrern an der Universität Ankara für
ihre stetige Unterstützung.
Allen, die wie ich grosse Menschen aus kleinen Städten
sein möchten, würde ich gerne etwas mit auf den Weg
geben: Kein Lebensentwurf ist zu schwierig, um ihn
nicht zu verwirklichen!
Herzlichst,
Elif Esen
Elif Esen
Für weitere Informationen: http://glitema.up.pt/
Daha det aylı bilgi: http://glitema.up.pt/
newsletter >>>>>>
Seite 21
Ausgabe 08 | 2011
Landeskunde
Yurt Bilgisi
Martinstag
Martin Günü
Sankt-Martins-Umzug, Martinssingen,
Martinsgans
Am 11. November jeden Jahres gibt es in Deutschland
und Österreich verschiedene traditionelle B räuche. Beim
Martinszug ziehen Kinder mit bunten, selbsgebastelten
Laternen singend durch die Straßen. Am Ende des
Umzuges wird oft ein großes Feuer gemacht. Vielerorts
gehen die Kinder nac h dem Umzug auch mit ihren
Laternen von Haus zu Haus, wo sie mit Gesang
Süßigkeiten, Gebäck, Obst und andere Gaben erbitten.
Außerdem ist es an diesem Tag weit verbreitet, eine
traditionelle Martinsgans zuzubereiten oder im Restaurant
zu essen.
Aziz Martin fener alayı, Martin şarkıları,
Martin kaz yemeği
Her y ıl 11 Kasım’da Almanya ve A vusturya’da çeşitli
geleneksel kutlamalar yapılır. Martin fener alay ında
çocukla rengarenk, kendi yaptıkları elişi fenerlerle
şarkı söyleyerek caddelerde dolaşırlar. Bu fener
alayının sonunda çoğu zaman büyük bir ateş yakılır.
Birçok yerde çocuklar fener alay ından sonra
fenerleriyle birlikte tek tek evleri dolaşıp şarkı
söyleyerek şekerlemeler, kurabiyeler, mey veler ve
başka hediyeler toplarlar. Ayrıc a o gün geleneksel bir
Martin kaz yemeği pişirmek veya onu restoranda
yemek de çok yaygındır.
Die Legende vom heiligen Martin
Eine der vielen sich um seine guten Taten rankenden
Legenden besagt nun folgendes: als er erfuhr, dass er
wegen seiner guten und barmherzigen Tat, die er dem
Bettler gegenüber leistete, zum Bischof geweiht werden
sollte, schämte sich der selbstlose Martin angesichts der
ihm zukommenden Ehre und versteckte sich in einem
Gänsestall. Die Menschen suchten ihn bis in die
Dunk elheit mit Hilfe von Lateren und fanden ihn schließlich
in dem Stall. Daraufhin wurden die Gänse als Festessen
zubereitet und verspeist. In manchen Gegenden werden
die Laternenumzüge daher begleitet von einem auf einem
Schimmel sitzenden und als römischer Soldat oder als
Bischof verkleideten Reiter, der mit einem rot en Mantel
den Heiligen Martin darstellt.
Aziz Martin efsanesi
Foto: Dieter Schütz/pixelio.de
Der Name Martinstag geht dabei auf den heiligen Martin
von Tours zurück, der im 4.
Jahrhundert als römischer
Soldat lebte. Eines Tages
traf er einen armen,
frierenden Bettler und da er
nichts anderes dabei hatte,
zerteilte er mit seinem
Schwert seinen Mantel und
schenkte ihn dem Bettler. In
der folgenden Nacht sei ihm
dann im Traum Christus
erschienen, bekleidet mit
dem halben Mantel, den
Martin dem Bettler gegeben
hatte. Er widmete sich jetzt
nur noch der Botschaft
Gottes durch Jesus und
lebte als asketischer Mönch.
Später wurde er zum
Bischof von Tours geweiht. Der Namenstag des Heiligen
fällt auf den 11. November, den Tag der Grablegung
Martins.
Martin gününün adı, 4.
Yüzyılda Romalı asker olarak
yaşayan Tourslu Aziz
Martin’den geliyor. Bir gün
yoksul, üşüyen bir dilenciye
rastlar ve yanında başka bir
şey olmadığı için kılıcıyla
pelerinini ikiye ayırır ve o
dilenciye armağan eder. Bir
sonraki gece rüyas ında,
dilenciye verdiği yarım
pelerini sarınmış olan
Hazreti İsa’yı gördüğü rivayet
edilir. O günden sonra
yoksulluğu seçen bir rahip
olarak yaşar. Daha sonra
Tours’ta piskopos olur. Bu
azizin isim günü, Martin’in
toprağa verildiği 11
Kasım’dadır.
Yaptığı iyiliklerle ilgili efsanelerden birinde şunlar
anlat ılır: dilenciye karş ı gösterdiği olumlu ve
merhametli davranış ından dolay ı piskopos
yapılacağını duy duğu zaman, kendisini hiç
düşünmeyen Martin bu onurdan dolay ı utanır ve bir
kaz kümesinde saklanır. İnsanlar onu karanlık
basıncaya kadar fenerlerle arar ve nihayet kümeste
bulurlar. Bunun üzerine kazlar şölen için pişirilir ve
yenir. Bu yüzden bazı yörelerde fener alaylarında
beyaz bir ata binmiş ve Romalı asker kiyafetleri
giymiş, kırmızı pelerini ile Aziz Martin’i canlandıran
bir atlı olur.
newsletter >>>>>>
Seite 22
Ausgabe 08 | 2011
Yılın akışındaki eski anlamı
Frühere Bedeutung im Jahresverlauf
Neben der Geschichte des heiligen Martin wurzeln die
verschiedenen Bräuche in zwei wohl
zusammenhängenden Umständen.
In der von Byzanz beeinflussten Christenheit wurde
vom Mittelalter bis in die Neuzeit hinein – in den
orthodoxen Kirchen teilweise bis heute - die
vierzigtägige Fastenzeit nicht wie vor Ostern, sondern
vor Weihnachten begangen. Am letzten Tag vor
Beginn dieser Fastenzeit konnten die Menschen –
analog zur Fastnacht – noch einmal schlemmen.
Dieser letzte Tag fiel auf den 11. November, also den
Martinstag.
Daneben war der Martinstag auch der traditionelle Tag
des Zehnten. Die Steuern wurden früher in Naturalien
bezahlt, auch in Gänsen, da die bevorstehende
Winterzeit das Durchfüttern der Tiere nur in einer
eingeschränkten Zahl möglich machte. An diesem Tag
begannen und endeten auch Dienstverhältnisse,
Pacht-, Zins- und Besoldungsfristen.
Landpachtverträge beziehen sich auch heute noch
häufig auf „Martini“ als Anfangs- und Endtermin, da der
Zeitpunkt dem Anfang und Ende der natürlichen
Bewirtschaftungsperiode entspricht.
Foto: kanal8.de
Zu Beginn der dunklen und kalten Jahreszeit ist es
sehr schön, sich mit Lichtern und Gesängen die
düstere Zeit etwas aufzuhellen und sich mit Feuer und
einem fetten Braten aufzuwärmen. Besonders für
Kinder ist das Basteln und bunte Bemalen der
Laternen und der anschließende Laternenumzug ein
besonderes Erlebnis.
Değişik olan bu gelenekler, Aziz Martin’in
öyküsü dışında birbiri ile bağlantılı baz ı
konulardan da kaynaklanır.
Bizans’tan etkilenen Hıristiyanlık alemi
ortaçağdan yeniçağa kadar, hatta ortodoks
kiliselerde kısmen bugüne kadar dahi 40
günlük oruç dönemi Paskalyadan önce değil
de noel bayramından önce olurdu. Oruç
dönemin başlamasından bir gün önce
insanlar, karnavalda olduğu gibi son defa
doyasıya yemek yiyebilirlerdi. Bu son gün 11
Kasım’a, yani Martin gününe rastlardı.
Ayrıca Martin günü aynı zamanda geleneksel
olarak yüzde on oranında ödenen vergi verme
günüydü.
Eskiden vergiler yiyeceklerle, yani kazlarla da
ödenirdi, çünkü gelecek olan kış döneminde
sadece belirli sayıda ev hayvanını yem
vererek beslemek mümkündü. O gün iş
kontratları, icarlama, faiz ve maaş ödeme
süreleri sona ererdi. Bugün dahi arazi
icarlama sözleşmelerinde halen başlangıç ve
bitiş tarihi olarak “Martin günü” öngörülür,
çünkü arazinin ekilip biçilme süresinin doğal
başlama ve bitme tarihine denk gelir.
Karanlık ve soğuk mevsime girerken bu iç
karartıcı zamanı ış ıklarla ve şarkılarla
aydınlatmak, bir ateş ve yağlı bir kızartma ile
ısınmak çok güzel bir şey. Özellikle çocuklar
için fenerleri elişi olarak yapmak, rengarenk
boyamak ve daha sonraki fener alayına
katılmak çok değişik bir yaşantı oluyor.
newsletter >>>>>>
Seite 23
Ausgabe 08 | 2011
Zutaten für sechs
Personen
1 Gans, küchenfertig
(zirka 5 kg)
250 g Backpflaumen,
(vorher einweichen)
500 g Äpfel
2 EL Zucker
5 EL Brot (trockenes
geriebenes Vollkornbrot)
Klassische Martinsgans
Die Gans sorgfältig waschen und trockenen. Nur von innen salzen. Die eingeweichten
Trockenpflaumen entsteinen und mit den geschält en, entkernten und zerkleinerten Äpfeln
und et was Flüssigkeit vermischen. Mit Zucker, geriebenem Vollkornbrot und Zimt
abschmecken. Die Gans damit füllen und an der offenen Seite zunähen.
Vor dem Braten in die Fettfangschale et wa 3 Tassen Wasser und einen get eilten Apfel
geben. Die gefüllte Gans auf einen Bratrost legen und alles in den vorgeheizten Ofen auf
die unterste Schiene schieben. Bei 200°C bis zu 3 Stunden langsam braten und
gelegentlich mit dem Bratensaft begießen. Nach der halben B ratzeit einige Male unterhalb
der Keule in die Haut stechen, damit das Fett ausbrat en kann. 10 Minut en vor Ende der
Garzeit die Gans mit kaltem Salzwasser bestreichen und bei 250°C knusprig braten.
Die in der Fettpfanne befindliche Tunke mit Wasser verlängern, mit Sahne und Mehl
binden und mit Apfelmus, Salz und Pfeffer abschmecken. 10 Minuten aufkochen lassen.
Die Fäden ent fernen und die Gans tranchieren.
Dazu Kartoffel- oder Semmelknödel und Blaukraut servieren.
Zimt
4 EL Sahne
1 EL Mehl
3 EL Apfelmus
Salz
Foto: lecker.de
6 kişilik malzeme:
Pişirilmeye hazır bir
kaz (yaklaşık 5 kg)
250 g kuru erik (daha
önce suda
yumuşatınız)
Foto: M-Großmann/pixelio.de
Pfeffer
500 g elma
Klasik Martin kaz yemeği
2 yemek kaşığı şeker
Kazı itina ile yıkayınız ve kurutunuz. İçini tuzlayınız. Suda ıslanmış kuru eriklerin
çekirdeklerini çıkarın ve soyulmuş, çekirdekleri temizlenmiş ve küçük küpler şeklinde
doğranmış elmalarla ve biraz su veya süt ile karışt ırınız. Şeker, rendelenmiş tam tahıl ekmeği
ve tarç ın ile tatlandırınız. Bu karış ımı kaz ın içine doldurunuz ve açık kenarları dikiş atarak
kapayınız.
5 yemek kaşığı ekmek
(rendelenmiş kuru tam
tahıl ekmeği)
Tarçın
4 yemek kaşığı süt
kreması ve ya kaymak
1 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı elma
püresi
Tuz
Karabiber
Kazı kızartmadan önce kaz ın eriyen yağlarını biriktirmek için kullanacağınız çukur bir tepsiye
yaklaşık üç büyük fincan su ve dilimlenmiş bir elma koyunuz. Doldurulmuş kazı önceden
ısıtılmış fırının en alttaki ızgarasına yerleştiriniz. 200°C’ta 3 saate kadar yavaş yavaş
kızartınız ve arada sırada altında biriken erimiş yağdan üzerinden gezdiriniz. Kızartma
süresinin yarıs ı geçtikten sonra, yağların daha da iyi eriyip akması ve kazın çıtır kızarması
için butların alt kısmındaki deriy e birkaç defa çatal batırınız. Kızartma süresinin sona
ermesine 10 dakika kala kazın derisine soğuk tuzlu su sürünüz ve 250°C’ta çıtır kızart ınız.
Yağın birktiği kabın içine biraz su ilave ediniz, krema ve un ile terbiye ediniz, elma püresi, tuz
ve karabiber ile baharatlandırınız. 10 dakika kaynat ınız. İplikleri çıkartınız ve kazı bıçakla
parçalara bölünüz.
Yanında patatesten veya ekmek içinden yapılmış köft eler ile k ırmızı lahana servis edilir.
newsletter >>>>>>
Seite 24
Ausgabe 08 | 2011
Ausblick
Gelecek etkinlikler
17. November 2011:
„Res earc h in Germany“
Hacettepe Universitesi
Edebiyat Fakültesi, Anfi
Beytepe/Ankara
12:30 Uhr
17 Ka sım 2011:
„Almanya'da Eğitim ve Araştırma İmkanları“
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Anfi
Beytepe/Ankara
Saat 12:30
23. November:
„Res earc h in Germany”
Bilkent Universität
Foreign Language Unit V 02
12:00 Uhr
23 Ka sım 2011:
„Almanya'da Eğitim ve Araştırma İmkanları”
Bilkent Universitesi
Foreign Language Unit V 02
Saat 12:00
15. November 2011
Bewerbungsschluss für lange
Forschungsstipendien (7-10monatige
Forschungsaufenthalte):
15 Ka sım 2011
Doktora öğrencilerine ve genç araştırmac ılara
yönelik uzun araştırma burslarının son baş vuru
tarihi (7-10 ay sürecek araştırmalar için):
15. Dezember:
Bewerbungsschluss Hochschulsommerkurs- und
Intensivsprachkursstipendien.
15 Aralık 2011
Üniversite yaz kursu bursu ve yoğunlaştırılmış dil
kursu bursu için son baş vuru tarihi.
Richten Sie die Bewerbungen bitte an folgende
Adresse:
Baş vurularınızı şu adrese gönderiniz:
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
Kulturreferat
Ataturk Bulvarı 114
06540 Kavaklıdere – Ankara
Tel.: +90-312-455 51 70 oder 71
Fax: +90-312-455 53 31
E-Mail: [email protected] auswaertiges-amt.de
Internet: www.ankara.diplo.de
Federal Almanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği
Kültür Bölümü
Ataturk Bulvarı 114
06540 Kavaklıdere – Ankara
Tel.: +90-312-455 51 70 oder 71
Fax: +90-312-455 53 31
E-Mail: [email protected] auswaertiges-amt.de
Internet: www.ankara.diplo.de
Herausgeber/Yayımlayan
Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD)
Kennedyallee 50
D-53175 Bonn
Verantwortlich i.S.d.P./Sorumlu kişi
Dr. Dorot hea Rüland
Kontakt/İletişim
DAAD IC Ankara, Bulvar Palas İş Merkezi,
B Blok 96-97
Atatürk Bulvarı 141
TR-06640 Bakanlıklar/Ankara
Tel.: +90 312 419 3554
Fax.:+90 312 419 3568
E-mail: daad.ank [email protected]
http://<http:///> ic.daad.de/ankara/tr/
Redaktion/redaksiyon:
Dr. Nilgün Yüce (verantwortlich)
Marlene Menk
Übersetzungen/ Çeviriler:
Dr. Nilgün Yüce
Ahmet Dalgıçoğlu
Doğa Akdoğan
Bildnachweis/Resimler:
Dr. Nilgün Yüce
Auflage:
4000