18. uluslararası iktisat öğrencileri kongresi 18

Transkript

18. uluslararası iktisat öğrencileri kongresi 18
18. ULUSLARARASI İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
18TH INTERNATIONAL STUDENTS’ CONFERENCE ON
ECONOMICS
28-30 NİSAN / APRIL 2015
IZMIR / TURKEY
Ayrıntılı Bilgi için : http://kongreikt.ege.edu.tr
For More Information : http://kongreikt.ege.edu.tr
KOMİTELER
Bilim Komitesi / Advisory Committe*
Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay
Prof. Dr. Osman Aydoğuş
Doç. Dr. Nazif Çatık
Prof. Dr. Ayla Dedeoğlu
Prof. Dr. Ertuğrul Deliktaş
Doç. Dr. Mehmet Güçlü
Prof. Dr. Nazan Günay
Prof. Dr. Metin Karadağ
Prof. Dr. Ayten Ayşen Kaya
Doç. Dr. Alp Yücel Kaya
Prof. Dr. Jülide Kesken
Prof. Dr. Neşe Kumral
Prof. Dr. Aykut Lenger
Prof. Dr. Özlem Önder
Prof. Dr. R. Funda Barbaros
Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili
Prof. Dr. Fatih Saygılı
Prof. Dr. Haluk Soyuer
Prof. Dr. Türker Susmuş
Prof. Dr. Rezan Tatlıdil
Prof. Dr. Tanju Tosun
Organizasyon Komitesi / Organisation Committee
Arş. Gör. Burcu Abacı
Arş. Gör. İpek Akad
Yrd. Doç. Dr. Aydanur Gacener Atış
Arş. Gör. Dr. Elif Tunalı Çalışkan
Arş. Gör. Orkun Çelik
Yrd. Doç. Dr. Ural Gökay Çiçekli
Yrd. Doç. Dr. Çağaçan Değer
Yrd. Doç. Dr. Altuğ Günal
Yrd. Doç. Dr. Burcu Türkcan
Öğrenci Komitesi / Student Committee
Kübra Avanos
Koray Buğdaycı
Anıl Aynaoğlu
Ömer Faruk Durur
Emre Elmacık
Onur Idızbez
Özge Erdölek Kozal
Hakan Malkoç
İnanç Önay
Gizem Ülkü
*Soyadı Alfabetik
28 NİSAN 2015 SALI / 28th APRIL , 2015 TUESDAY
09:00 – 12:00 Açılış Töreni / Opening Ceremony
Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
09:00 – 09:30 Kayıt / Registration
09:30 - 10:30 Açılış Konuşmaları / Opening Speeches
Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
Tanıtım Filmi/ Introduction Film
18. İktisat Öğrencileri Kongresi Öğrenci Temsilcisi/ Student Representative
Prof. Dr. Ayten Ayşen KAYA
- Ege Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı
Economics Department Chair, FEAS
Prof. Dr. Jülide KESKEN
– Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı
Dean, Ege University, FEAS
Olgun ATİLLA
– Bornova Belediye Başkanı
Mayor of Bornova
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ
– Ege Üniversitesi Rektörü
Rector, Ege University
10:30 – 12:00 Açılış Dersi / Invited Lecture
Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi
Büyüme ve Çevre Üzerine Düşünceler: Bir Çerçeve Analiz
Prof. Dr. Ömer Faruk ÇOLAK
İktisat ve Toplum Dergisi Editörü
12:00 – 13:00 Yemek Arası / Lunch Break
13:00 – 14:30 Oturum 1A (Lisansüstü)/Session 1A (Graduate)
Ege Üniversitesi, İİBF, Conferance Hall
“Energy and Environment: Case Studies”
Oturum Başkanı/Chair: Prof. Dr. Aykut Lenger
“Renewable Energy Resources within South Caucasus Region Case of Georgia”
Mariam Gachechiladze – International Black Sea University
“Business Cycles and Optimal Environmental Policy Choice: Case of Turkey”
Armağan Demir, Mustafa Turkoz and Anıl Dönmez, – Boğaziçi University
“The Investigating of the three dimension’s Sustainability index in İran and Global”
Reza Amiri and Zabihallah Falahati – University of Tehran
“Addressing Green Growth Sustainable Development in Southeast Asia”
Arif Darmawan – Marmara University
13:00 – 14:30 Oturum 1B/Session 1B
Ege Üniversitesi, İİBF, Seminar Hall I
“İnsan ve Çevre Etkileşiminde Sürdürülebilir Kalkınma”
Oturum Başkanı/Chair: Prof. Dr. Tanju Tosun
““Yeşil Ekonomi: Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevresel Kalkınma İlişkisi”
Serpil AKDAĞ, Volkan ÖZDEMİR – Marmara Üniversitesi
“Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Belirleyicisi: Eko-İnovasyon”
Fatma Tunç, Merve Kaya– Ege Üniversitesi
“Sürdürülebilir Kalkınma: Faktörler Açısından Değerlendirilmesi”
Necip Abdullah Kurtaran, Serhat Aktaş, Hamza Yavuz – İnönü Üniversitesi
“Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma”
Feriha EREN, Gamze KAYACIK – Trakya Üniversitesi
“Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre”
Merve Güney, Fatma Ekşi – Hitit Üniversitesi
13:00 – 14:15 Oturum 1C/ Session 1C
Ege Üniversitesi, İİBF, Seminar Hall II
“Yeşil Kalkınma: Planlama Örnekleri”
Oturum Başkanı/Chair: Prof. Dr. Neşe Kumral
“Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Trakya Kalkınma Ajansı Örneği”
Pınar Duranay – Trakya Üniversitesi
“Yeşil Devrimle Gelen Sürdürülebilir Kalkınma: Küba Modeli”
Fatmanur Yanmaz, Burcu Yılmaz – Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi
“Yeşil Ekonomi: Sürdürülebilir Kalkınma ve İstihdam Türkiye”
Ceyda Ayyıldız – Yeditepe Üniversitesi
“Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Ergene Havzası Kirlilik Önleme Projesi Analizi”
Sema Dursun – Ege Üniversitesi
“Kent Memnuniyetinde Çevre Faktörünün Beklentilere Yansıması: İzmir İli Örneği”
Arda Hepbektaş, Deniz Baloğlu – Dokuz Eylül Üniversitesi
14:15 – 14:45 Kahve Arası / Coffee Break
14:45–16:00 Oturum 2A /Session 2A
Ege Üniversitesi, İİBF, Conferance Hall
“Eco-projects: Theory and Case Studies”
Oturum Başkanı/Chair: Assist. Prof. Dr Çağaçan Değer
“Indonesian Herbal Village Development Program For Ecoturism Object”
Larasati Amaranggana, Indah Khairunnisa Hardani, Dewi Lestari – Padjadjaran University
“Initiating "Green" Paths in Modernized World: 5 Steps To Elucidate Reformation Trough Green Economy”
Rahmad Supriyanto– İstanbul Technical University
“Erosi tobing (Eco-Agro-Fisheries on Two Top Buildings ): As a Smart Solution To Increase Food Production
in Capital City Due to the wane of Agricultural Land, and as a way to create a green city”
Ignu Priyadi, Ulfa Dwi Prastiwi, Dina Yauma Asra – Bogor Agricultural University
“Potential National Tourism Park Raja Ampat as Ecotourism destinations to increase the income of local
communities Raja Ampat, Indonesia”
Fakhri Irawan, Nur Aulia, Tikas Wahyu Haryono– Communication Science at University of Indonesia
“Air Pollution: Main Environmental Issue of Almaty City”
Dossanova Bakytgul – Almaty Management University
14:45–16:00 Oturum 2B (Lisansüstü) /Session 2B (Graduate)
Ege Üniversitesi, İİBF, Seminar Hall I
“Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Politikalar”
Oturum Başkanı/Chair: Doç. Dr. Alp Yücel Kaya
“Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Yeşil Ekonomi”
Kübra Yüksel, Burak Yüksel – Hitit Üniversitesi
“1990 Sonra Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Petrolün Enerji Bağımlılığının Ekonomik Açıdan
Analizi”
Hatice Karakaya, Büşra Hilal Akayın – Sakarya Üniversitesi
“Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yeşil Ekonominin Yeri ve Önemi: Dünya İncelemesi”
Sevilay Konya, Sadife Güngör – Selçuk Üniversitesi
“Sessiz Bahar'dan Ortak Geleceğimize, Sürdürülebilirliğin Kısa Tarihçesi: 1962-1987”
Ayşe Özbek – Marmara Üniversitesi
Ege Üniversitesi, İİBF, Seminar Hall II
“Karbon Ayakizinin Maliyeti ve Finansmanı”
Oturum Başkanı/Chair: Prof. Dr. Metin Karadağ
14:45–16:00 Oturum 2C /Session 2C
“Kyoto Protokolü'nün Türkiye Enerji Sektörüne Etkileri ve Protokol'ün Finansman Kaynakları”
Esin Elibol, Nihal Çelen – Adnan Menderes Üniversitesi
“Çevre Maliyetleri Desteklerinin Ticarete Etkisi”
Betül Yenici, Elif Cingöz – Gediz Üniversitesi
“Yeşil Ekonominin Finansmanı: Türkiye Örneği”
Hüseyin Yılmaz – Yıldız Teknik Üniversitesi
“Miladdan Sonra (COP17): Düşük Karbon Ekonomisi”
Yeliz Simitçi – Trakya Üniversitesi
16:00 – 16:15 Kahve Arası / Coffee Break
16:15 – 18:00 Panel
Ege Üniversitesi, İİBF, Konferans Salonu / Conference Hall
“Ekolojik Ekonomi”
Modaratör: Prof. Dr. R. Funda Barbaros
Konuşmacılar:
- Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili (Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği)
- Engin Yılmaz (Doğa Derneği Genel Müdürü)
- Güneşin Aydemir (Buğday Derneği Başkanı)
- Duygu Kutluay (TEMA Vakfı Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı)
- Zeynep Delen (Ege’de Atölye Derneği Başkanı)
- Mahmut Boynudelik (Yeşil Gazete Editörü)
18:30 – 21:00 Açılış Kokteyli / Opening Cocktail
29 NİSAN 2015 Çarşamba/ 29th APRIL, 2015 Wednesday
09:30 – 10:45 Oturum 3A / Session 3A
Tren Brasserie
Ege Üniversitesi, İİBF
Ege Üniversitesi, İİBF, Conferance Hall
“Mikroekonomi Çerçevesinde Yeşil İş”
Oturum Başkanı/Chair: Doç. Dr. Mehmet Karaçuka
“Tüketiciler Neden Anlık Alışveriş Yaparlar? Fiyat İndirimleri ve Çevreci Bakış Açısından Deneysel Bir
Araştırma”
Simay Öğücü – Mersin Üniversitesi
“Yeşil Marka Algısı ve Kriterleri Bağlamında Yeşil Markaların Tüketici Sadakati ve Rekabet Üstünlüğü Üzerine
Etkisi: Türkiye Örneği”
Kemal Tanın, Tuğçe Parlak – Niğde Üniversitesi
“Tarımda ve Gıdada Sürdürülebilir Tedarik Zinciri: Türkiye İncelemesi”
Gökçe Koç – Ege Üniversitesi
“Yeşil Markaların Sürdürülebilirliği ve Türkiye Pazar Payları”
Dilan Bakır, Mine Tohumcugil– Gediz Üniversitesi
“Firmaların üretim Sürecinde Kullandığı Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Yenilenebilir Enerji İçin Verilen
Devlet Destekleri”
Baturalp Balcı, Berkay Güler – Atılım Üniversitesi
09:30 – 10:45 Oturum 3B / Session 3B
Ege Üniversitesi, İİBF, Seminar Hall I
“Yenilenebilir Enerji Üretimi”
Oturum Başkanı/Chair: Prof. Dr. R. Funda Barbaros
“Türkiye'de Şeker Pancarından Üretilen Biyoethanol'ün Ekonomik Etkileri”
Burak Uzel, İlhan Erdem – Bozok Üniversitesi
“Permakültür Uygulamalarıyla Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji Yaratmak”
Betül Öztürk – İstanbul Aydın Üniversitesi
“Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olan Güneş Kaynaklı Enerjinin İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi
Açısından Önemi”
Coşkun Zeren ve İsra Yüksel– İnönü Üniversitesi
“Sürdürülebilir Kalkınma ve Rüzgar Enerjisinin OECD Ülkeleri arasında Karşılaştırılması”
Cansu Kunt – Ege Üniversitesi
“Yenilenebilir Bir Enerji Kaynağı Olan Jeotermal Enerji ve Ülke Ekonomisine Katkıları”
Nuriye Kuzören– Ege Üniversitesi
09:30 – 10:45 Oturum 3C / Session 3C
Ege Üniversitesi, İİBF, Seminar Hall II
“Çevre Dostu Teknolojiler”
Oturum Başkanı/Chair: Doç. Dr. A. Nazif Çatık
“Gelişmiş Ülke Örnekleriyle Çevre Dostu İnovasyonların Tarım Sektörüne Uygulanışı ve Tarımın Yapısal
Dönüşümü”
Yasin Özhan– Marmara Üniversitesi
“Firmaların Uluslararasılaşma sürecinde eko-innovasyon faaliyetlerinin rolü”
O. Can Ergül, Gökhan Saydam, Murat Çam – Ged’z Üniversitesi
“Yenilenebilir Enerji Uygulamaları”
Murat Uzun – Niğde Üniversitei
“Güçlü ve Sınırsız İstiridye”
Mehmet Berkay Yüngeviş, Ümit Sezen, Gizemnur Özatay, Süheyla Keyik – Pamukkale Üniversitesi
“Bir Yeşil Enerji Kaynağı Olarak Jeotermal Enerjinin Tarımsal Üretimde Kullanımı: Sorgun (İLKSER) Örneği”
Dilek Büyükkaya – Bozok Üniversitesi
10:45 – 11:15 Kahve Arası / Coffee Break
11:15 – 12:30 Oturum 4A (Lisansüstü) / Session 4A (Graduate)
Ege Üniversitesi, İİBF, Conference Hall
“Environment Friendly Progress”
Oturum Başkanı/Chair: Prof. Dr. A. Özlem Önder
“Renewable Energy-Future Energy of Kazakhstan”
Amangeldinova Altynai and Ibraimova Aisulu – Almaty Management University
“Challanges and Opportunities for Being an Environmental Leader in Green Business”
Zakariya Chabani – İstanbul University
“Energy That Should be Used”
Salome Gabliani, Giorgi Jangiani – Tbilisi Ivane Javakhishvili State University
“Greening the Future of The World's Economies”
Monika Spasovska – University Ss. “Cyril and Methodius”
“Eco-innovation”
Fitore Munishi, Lorik Maxhuni – Iliria Royal University
11:15 – 12:30 Oturum 4B / Session 4B
Ege Üniversitesi, İİBF, Seminar Hall I
“Büyüme ve Çevre: Ampirik Analizler”
Oturum Başkanı/Chair: Doç. Dr. Mehmet Güçlü
“Uzun Dönemdeki Büyüme ve Hasıladaki Büyüme Arasındaki Nedensel İlişki: Granger Nedensellik Yaklaşımı”
Tuğba Koyuncu, Şeyma Alkan – Bozok Üniversitesi
“Çevre Kirliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştırmalı Analizi”
Mevdüle Ertürk – Hitit Üniversitesi
“Doğanın Gücüyle Büyümek”
Merve Köse– Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
“Tarım Toplumundan Sanayi ve Bilgi Toplumuna Geçişlerde Değişen Çevresel Kuznet Eğrisi: Türkiye,
Hollanda ve ABD Örneği”
Mehmet Tekçe, Uğur Yavuz – Dokuz Eylül Üniversitesi
11:15 – 12:30 Oturum 4C / Session 4C
Ege Üniversitesi, İİBF, Seminar Hall II
“Yeşil Politika ve Projelerin Etkileri”
Oturum Başkanı/Chair: Prof. Dr. Ertuğrul Deliktaş
“Hidroelektrik Santrallerin (HES'lerin) Ekonomi Politiği: Türkiye Örneği”
Yunus Odabaş, Ayşe Karataş – Artvin Çoruh Üniversitesi
“Sürdürülebilirlik Endeksi ve Karbon Ayakizi Bağlamında Türkiye'de Gönüllü Karbon Piyasası Gelirlerinin
Döviz Kazanımları Üzerine Olası Etkisi”
Burak Sever, Betül Atılmış – Niğde Üniversitesi
“Dersimdeki Barajların Ekolojik Dengeye Zararları ve Bölgesel Kalkınma Açısından İncelenmesi”
Özen Polat, Yüce Kaya, Muharrem Köse, Yıldız Oysal– Tunceli Üniversitesi
“Ülkeye Uygulanan Ekokent Projelerinin Sosyal ve İktisadi Etkileri”
Hakan Çakır – Ege Üniversitesi
“Yeşil Ekonomi ve Küreselleşme: Karşılıklı Etkileşim ve Dönüşümsel Süreç”
Tuğberk Çiloğlu – Dokuz Eylül Üniversitesi
12:30 – 13:30 Yemek Arası/ Lunch Break
13:30 – 14:15 Poster Sunumları/ Poster Presentations
“Mağaza İmajı, Algılanan Değer ve Fiyat Arasındaki İlişkilerin Mağazanın Çevreci Uygulamaları Açısından
İncelenmesi”
Ümran Altay, Zeynep Kalın – Mersin Üniversitesi
“Ceviz Üretiminde Dünya, Türkiye ve Kaman'ın İncelenmesi”
Çiğdem Ordu – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
“Yeni Dünya Kentleri : Ekokentler”
Gizem Özyiğit – Ege Üniversitesi
“Türkiye'nin AB Uyum Sürecinde Çevre Politikası”
Hanife Bilir, İrfan Er – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
“Türkiye'de Sürdürülebilir Enerji Potansiyeli ve Kullanım Değeri”
İsmail Yüksel Yiğit, Recep Değirmen – Ordu Üniversitesi
“Gelir Dağılımı Dengesizliğini Azaltmada Piyasa Ekonomisi Çözümleri”
Emine Ateş – Afyon Kocatepe Üniversitesi
“Türkiye'de Adil Ticaret (Fair trade) Modelinin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi”
Senanur Başpınar, Özge Adar, Zeliha Fatma Demir – Nuh Nuci Yazgan Üniversitesi
“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Günümüze Etkisi ve Katkısı”
Büşra Durdu – Trakya Üniversitesi
“Yeşil Ekonomi ile Sürdürülebilir Kalkınma”
Ayşe Nur Destebaşı, Özlem Yavuz, Senem Toplar – Ege Üniversitesi
“Rüzgar Enerjisinin Türkiye Potansiyeli ve Çevresel Anlamda Olası Faydaları”
Ferhan Kocaoğlu, Gülçin Cengiz – Pamukkale Üniversitesi
“Karbon emisyonu ticareti: dünü, Bugünü ve yarını”
Safa Kocademir, Yunus Emre Dirim – Mersin Üniversitesi
14:15 – 15:30 Oturum 5A / Session 5A
Ege Üniversitesi, İİBF, Conference Hall
“Firm Behavior and Environment”
Oturum Başkanı/Chair: Prof. Dr. R. Fatih Saygılı
“Effects of R&D - Innovations Incentives on Sustainable Development: An Analysis of R&D, Innovation and
Industrial Application Support Programme Provided by KOSGEB”
Elif Dursun– Gediz University
“Disclosure of Corporate Social Responsibility Implementation of Manufacturing Companies As Industrials
Group Listed in Indonesia Stock Exchange”
Tien Norma Habsari – University of Sriwijaya
“Trade-off Between Profit Maximization and Environmental Sustainability”
Emrah Kılınç– Ege Üniversitesi
14:15 – 15:30 Oturum 5B / Session 5B
Ege Üniversitesi, İİBF, Seminar Hall I
“Hizmet Sektöründe Çevre Odaklı Yaklaşımlar”
Oturum Başkanı/Chair:Yrd. Doç. Dr. Tamer Keçecioğlu
“Yeşil Bilişimin Türkiye Ekonomisindeki Rolü”
Burcu Güneş- Gamze Teke – Trakya Üniversitesi / Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
“Türkiye'de Ekoturizmin Önemi, Sorunları ve Çözüm Önerileri”
Hilal Canlı – Ahi Evran Üniversitesi
“Ekoturizm, Ekolojik Deneyim ve Müşteri Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”
Melis Gizem Öztürk, Fahreddin Tekin, Derya Paşa– Gediz Üniversitesi
“Türkiye'de Ekoturizm: Çorum Hattuşaş”
Selvi Soylu, Hicran Hikmet – Hitit Üniversitesi
14:15 – 15:30 Oturum 5C (Lisansüstü)/ Session 5C (Graduate)
Ege Üniversitesi, İİBF, Seminar Hall II
“Alternatif Teknolojiler ve Enerji Bağımlılığı”
Oturum Başkanı/Chair: Prof. Dr. Haluk Soyuer
“Türkiye'nin Cari Açığı İçinde Enerji İthalatının Rolü ve Alternatif Yeşil Enerji Yolları”
Burak Özçalkan – İstanbul Aydın Üniversitesi
“Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyokütlenin Dünyada ve Türkiye'de Durumu”
Sıtkıcan Saraçoğlu– Gazi Üniversitesi
“Doğanın ve Doğal Kaynakların Korunmasında Ortak Malların Yönetilmesinin Rolü”
Erhan Çelik – Afyon Kocatepe Üniversitesi
“Yeşil-Sürdürülebilir Binaların Yaygınlaştırılması”
Kemal Sadıker– Marmara Üniversitesi
15:30 – 16:00 Kahve Arası / Coffee Break
16:00 – 17:45 Panel
Ege Üniversitesi, İİBF, Konferans Salonu / Conference Hall
“Yeşil Ekonomi, Yeşil Enerji ve Yeşil Üretim”
Modaratör: Prof. Dr. Osman Aydoğuş
Konuşmacılar:
-
Tunç Soyer – Seferihisar Belediye Başkanı
Can Sözen – Zenit Enerji Firması – Şirket Müdürü
Bülent Urgan – Bocsh Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. Aş. Fabrika Üretim Müdürü
Toygun Tunçer – Özgörkey Otomotiv
18:30 Ödül Töreni ve Yemeği / Award Ceremony and Dinner Ege Üniversitesi, Anemon Ege Sağlık Oteli
30 NİSAN 2015 PERŞEMBE / 30th APRIL, 2015 THURSDAY
10:00 – 16:00 Ege Finans Derneği: Enerji Piyasaları, Finansmanı ve Enerji Borsası
10:00 – 10:20 Açılış
Ege Finans Derneği Tanıtımı
Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay
Ege Üniversitesi İktisat Bölümü
Ege Finans Derneği YK Başkanı
10:20 – 12:00 1. Oturum / Session 1
Ege Üniversitesi, İİBF, Conferance Hall
Oturum Başkanı/Chair: Emir Çetinkaya
Ege Finans Derneği YK Üyesi – Genel Sekreter
“Enerji Piyasaları ve EPİAŞ”
Mustafa Karahan – EPİAŞ, Enerji Ticareti Derneği YK Üyesi
“Enerji Projelerinde Finansman Yöntemleri”
Binnur Balıkçı – Kurumsal Finans Danışmanı, Ege Finans Derneği Üyesi
“Dünya Enerji Piyasaları ve Borsaları: ABD Örneği”
Alpay Çınar – POLSER A.Ş. YK Üyesi, Ege Finans Derneği Üyesi
12:00 – 13:00 Yemek Arası/ Lunch Break
13:00 – 15:30 2. Oturum / Session 2
Ege Üniversitesi, İİBF, Conferance Hall
Oturum Başkanı/Chair: Doç. Dr. C. Coşkun Küçüközmen
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Ege Finans Derneği Başkan Yardımcısı
“Enerji Piyasaları ve Enerji Riski”
Prof. Dr. Osman Sevaioğlu – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
“Doğalgazda Treni Kaçırıyor muyuz?”
A. Arif Aktürk – NATURGAZ Genel Müdürü
“Geleceğimi Kömürde mi?”
Haluk Direskeneli – Enerji Analisti
15:30 – 16:00 Katılım Belgesi Töreni
17:00 – 19:00
Gezi /Excursion
Konferans Salonu
)
ÖDÜL VEREN KURULUŞLAR
AWARD GRANTING ORGANIZATIONS
TO BE ANNOUNCED
DESTEK VEREN KURULUŞLAR
SPONSORS
TO BE ANNOUNCED

Benzer belgeler