Gümrük Saymanlık Müdürlüğü

Transkript

Gümrük Saymanlık Müdürlüğü
EK: B/6
GÜMRÜK SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ
Nilgün KARAYAZI
Nilgün KARAYAZI
Banka Servisi
Özlük, Maaş
Kişi Borcu
Muh.Bir.Ar.İşlemleri
Hes.
Evrak KayıtSekreterlik işl.
Servisi
İcra Servisi
Emanet Servisi
Vezne Servisi
Yevmiye Servisi
Bütçe Gideri ve
Bütçe Geliri- Taşınır
İşl.- Vekalet İşl.
Servisi
Servis Sorumlusu
Teminat
Mektubu
Servisi
Daire/ Servis Adı
Nilgün KARAYAZI
Nilgün KARAYAZI
Servet ÖZDEN
Servet ÖZDEN
Servet ÖZDEN
Servet ÖZDEN
Yedek Görevli
Servet ÖZDEN
Servet ÖZDEN
Servet ÖZDEN
Servet ÖZDEN
Görevler
Görevli
Yedek Görevli
Z.Figan SANCAR
TİRYAKİ
Yasemen BONCUK ÖZ
Yasemen BONCUK ÖZ
Z.Figan SANCAR
TİRYAKİ
Bütçe Gideri ve Bütçe Geliri Servisi
Görevlisi
Teminat Mektubu İşlemleri Servis Görevlisi Özlem KASAR
Özlem KASAR
Yasemen BONCUK ÖZ
Z.Figan SANCAR
TİRYAKİ
Z.Figan SANCAR
TİRYAKİ
Yasemen BONCUK ÖZ
Hayriye DİLCİ
Ayşe TUNCER
DEMİRTAŞ
Ayşe TUNCER
DEMİRTAŞ
Hayriye DİLCİ
Mehmet ERDİNÇ
Ayşe TUNCER
DEMİRTAŞ
Zekine DİLAVER
Türkan KOÇAK
Türkan KOÇAK
Zekine DİLAVER
Zekine DİLAVER
Türkan KOÇAK
Türkan KOÇAK
Zekine DİLAVER
Merdan TAŞ
Zeynep UYAR
Zeynep UYAR
Merdan TAŞ
Sevim YENİ
Bilge GÜLDÜREN
Bilge GÜLDÜREN
Sevim YENİ
Yevmiye Servisi Görevlisi
Vezne Servisi Görevlisi
Nilgün KARAYAZI Emanet Servis İşlemleri Görevlisi
Nilgün KARAYAZI İcra Servisi Görevlisi
Nilgün KARAYAZI Özlük Servisi Görevlisi
Nilgün KARAYAZI Banka Servisi Görevlisi

Benzer belgeler

Görev Tanım Çizelgesi

Görev Tanım Çizelgesi EK: B/6 GÜMRÜK SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ

Detaylı