ST - F - 8 Serisi

Transkript

ST - F - 8 Serisi
Filtrasyon Sistemleri
ST - F - 8 Serisi
STANDART ÖZELLÝKLER
• Epoksi boya kaplý karbon çelik tank
• Maksimum çalýþma basýncý 5 bar
• Zamana baðlý ters yýkama
• Pnömatik aktüatörlü kelebek vanalar
• Otomatik ve manuel hava alma vanasý ve tank drenaj vanasý
• Numune musluklarý (Sistem giriþ - çýkýþ hattý)
• Manometreler (Sistem giriþ - çýkýþ hattý)
• PLC bazlý IP 54 kontrol panosu
• Elektrik 220V / 50Hz / 1pH
• Galvaniz yüzey borulama
• Galvaniz kaplý karbon çelik üst distribütör borusu,
15mm sac üzerine PP nozullardan oluþan alt toplama yapýsý
OPSÝYONEL ÖZELLÝKLER
• Elektrik aktüatörlü kelebek vanalar
• Fark basýnç kontrollü geri yýkama
• Fark basýnç þalteri
• Debi monitörü ve sensörü
• Hava ile sýyýrma
• Sýcak daldýrma galvaniz kaplý tank imalatý
(95,125,140,160 cm çaplý tanklar için)
• Neopren kaplý tank imalatý
• ASME standartlarýna uygun tank imalatý
• Loyd sertifikalý filtre tanklarý
• Yüksek basýnç tank imalatý
• Uygulamaya özel filtre dizayný
Teknik Özellikler
model
çok katmanlý kum filtreleri
akýþ kapasitesi (m3/h)
ortalama geri yýkama
boru çapý (DN)(1)
tank boyutlarý (cm)(2)
medya (kg)
servis
drenaj
çakýl
kum
antrasit
çap x yükseklik
YMMF 095 AS
14,4
21,5
50
50
150
500
234
95 x 261
YMMF 125 AS
25,5
38,2
65
65
300
850
414
125 x 278
YMMF 160 AS
39,8
59,7
80
80
450
1350
648
160 x 303
YMMF 190 AS
57,3
86,0
100
100
675
1950
936
190 x 317
YMMF 240 AS
89,6
134,4
150
150
1050
3000
1476
230 x 340
YMMF 285 AS
127,6
191,4
150
150
1800
4700
2200
285 x 360
• Kum Filtrelerinde ortalama akýþ hýzý 20 m/saat, geri yýkama akýþ hýzý 30 m/saat olarak hesaplanmýþtýr.
Teknik Özellikler
aktif karbon filtreleri
ortalama
geri yýkama
servis
drenaj
çakýl
aktif karbon
tank boyutlarý
(cm)(2)
çap x yükseklik
YACF 095 AS
14,4
17,9
50
50
150
325
95 x 261
YACF 125 AS
25,5
31,8
65
65
300
575
125 x 278
YACF 160 AS
39,8
49,8
80
80
450
900
160 x 303
YACF 190 AS
57,3
71,7
100
100
675
1300
190 x 317
YACF 240 AS
89,6
112,0
150
150
1050
2025
230 x 340
YACF 285 AS
127,6
159,5
150
150
1800
2875
285 x 360
model
akýþ kapasitesi (m3/saat)
boru çapý (DN)(1)
medya (kg)
• Aktif Karbon Filtrelerde ortalama akýþ hýzý 20 m/saat, geri yýkama akýþ hýzý 24 m/saat olarak hesaplanmýþtýr.
• Filtreler istenilen hýz deðerlerine göre dizayn edilebilirler.
1- Filtrenin servis ve drenaj boru çaplarý, dizayn kesit hýzýna göre deðiþebilecektir.
2- Ayaklar dahil toplam tank yüksekliði
• 95 cm çaplý tankta gövde kalýnlýðý 6 mm ve bombe et kalýnlýðý 8 mm,
• 125, 140, 160, 190 cm çaplý tanklarda gövde kalýnlýðý 8 mm ve bombe et kalýnlýðý 10 mm,
• 230 cm çaplý tankta gövde kalýnlýðý 10 mm ve bombe et kalýnlýðý 12 mm' dir."
7