ARTIK ECZANELERİMİZDE ŞİDDETE MARUZ KALMAK

Transkript

ARTIK ECZANELERİMİZDE ŞİDDETE MARUZ KALMAK
ARTIK ECZANELERİMİZDE ŞİDDETE MARUZ KALMAK İSTEMİYORUZ!
25 Aralık 2015
BASIN AÇIKLAMASI
BU SON OLSUN!
ARTIK ECZANELERİMİZDE ŞİDDETE MARUZ KALMAK İSTEMİYORUZ!
İstanbul’daki bir eczacımıza yapılan saldırının üzerinden henüz 24 saat geçmişken, Gaziantep’te yine
eczanesinde nöbet tutan bir meslektaşımız ve çalışanları saldırıya uğramış, eczanesi darmadağın
edilmiştir. Eczacımıza ve çalışanlarına yapılan bu saldırıyı kınıyoruz.
Acil hizmet veren eczacıların hiçbir can güvenliği olmadan verdikleri özverili hizmeti hiçe sayan bu
zihniyet, cezalandırılmadığı ve önlemler artırılmadığı sürece yapılan bu haksızlığa ortak olacaktır; dün ve
bugün olduğu gibi, sağlık çalışanlarına şiddet her geçen gün artacaktır.
Şiddeti her zaman lanetleyen, insan sağlığını ne pahasına olursa olsun korumak için çaba sarf eden
biz eczacılar, eczanelerimizde özellikle nöbetlerde sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalıyor, ancak
sesimizi duyuramıyoruz.
Dün yaptığımız açıklamamızda da belirttiğimiz gibi, acil önlemler alınmazsa, korkumuz odur ki,
şiddetin boyutu daha da artacaktır. İşte bu sebeple, bir kez daha yineliyoruz;
Sağlık çalışanına daha fazla şiddet vakası ile karşılaşmak istemiyorsak göstermelik çözümler değil, acil
ve kalıcı önlemlerin alınması elzemdir.
Bu doğrultuda ülkemizin dört bir yanında gece-gündüz eczanesinde halka sağlık hizmeti sunmaya
çalışan eczacıyı şiddetten korumak için:
* Sağlık çalışanlarına şiddete karşı caydırıcı yasal önlemler alınması ve saldırganlara cezaların artırılması,
* Sağlık çalışanlarının kamu hizmeti verdiklerinin altının çizilmesi,
* Medyada sağlık çalışanının “saldırılabilir” biri olduğu izlenimini verecek şekilde haberlerden kaçınılması,
* Sağlık çalışanları tarafından yapılan şikâyetlerin ya da tehdit bildirimlerinin kolluk ve diğer makamlar
tarafından öncelikli olarak ele alınması,
* Nöbetçi eczanelere yapılacak devriye ziyaretlerinin sıklaştırılması,
* Eczanelere özellikle gece nöbet esnasında aktif olarak kullanılmak üzere “Acil Butonu” koyulması
gerekmektedir.
Yapılan bu saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor, meslektaşımıza ve eczane çalışanlarına geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyoruz. Türk Eczacıları Birliği olarak, tüm yetkilileri eczacıya ve sağlık çalışanlarına
şiddete karşı birlikte hareket etmek üzere göreve davet ediyoruz.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ