Ders Dosyası

Transkript

Ders Dosyası
Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları
Ders
Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders
Saati
Yaz
IE 499 Güz
Stajı II
0
Uygulama
Saati
Laboratuar Kredi AKTS
Saati
0
0
0
6
Ön Koşul Ders(ler)i IE 304, IE307 ve IE 399 derslerinin alınıp en az iki
tanesinin geçilmesi
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Soru-Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan
Öğretme Teknikleri Gezisi
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Yrd. Doç. Dr. Babek Erdebilli
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencinin bir üretim veya hizmet
şirketinde minimum 6 hafta (30 iş günü)
yapılandırılmış bilgi toplama, analiz ve gözlem
yapmasına rehberlik etmek için tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
30 iş günü bir üretim veya hizmet şirketinde fiilen
çalışma ve bölüm tarafından hazırlanmış staj
rehberi doğrultusunda yazılı bir staj raporu
hazırlama.
• Öğrenci gerçek bir şirkette bölümler arasındaki
çeşitli fonksiyonalite ve etkileşimleri gözleyip tesbit
edebilecektir.
• Öğrenci Endüstri Mühendisliği sistemleri ve
Endüstri Mühendislerinin görev ve sorumlulukları
hakkında geniş bir perspektif geliştirecektir.
• Öğrenci yaptığı yazılı sunumla formal rapor
yazma yeteneklerini geliştirecektir.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Kaynaklar
1. Barnes, R. M., Motion and Time Study Design and
Diğer
Kaynaklar: Measurement of Work, John Wiley and Sons Inc., USA, 1980.
2. Fitzsimmons, J.A. and Fitzsimmons, M.J., Service
Management: Operations Strategy and Information
Technology, McGraw- Hill International Edition, 2006.
3. Hicks, P. E., Industrial Engineering and Management, A
New Perspective, McGraw-Hill International Editions,
Industrial Engineering Series, USA, 1994.
4. Kolarik, W. J., Creating Quality - Concepts, Systems,
Strategies and Tools, McGraw-Hill International Editions,
Industrial Engineering Series, USA, 1995.
5. Montgomery D.C., Introduction to Statistical Quality
Control, 6th Edition, John Wiley and Sons Co. 2008.
6. Nahmias, S., Production and Operations Analysis, 6th
Edition, Irwin McGraw-Hill, 2009. O’Brien, J., Maracas, G.,
Management Information Systems, 9th Edition 2008,
McGraw-Hill.
7. Phillips, C. A., Human Factors Engineering, John Wiley and
Sons Inc., USA, 2000. Russell, R.S. and Taylor, B.W.,
Operations Management, 3rd Edition, Prentice Hall,
TS.155.RUS.1999.
8. Sanders, M.S. and E.J. McCormick, Human Factors
Engineering and Design, 3rd Edition, McGraw-Hill Inc., New
York, USA, 1993.
9. Sipper, D. and Bulfin Jr. R.L., Production: Planning, Control
and Integration, McGraw-Hill, 1997.
10. Turner, W. C., Mize, J. H., Case K. E. and Nazemetz J. W.,
Introduction to Industrial and Systems Engineering, Prentice
Hall, USA ,1993.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
1
100
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
-
-
Genel Sınav/Final Juri
-
-
Toplam
1
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
Ders Kategorisi
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
0
100
Toplam
Temel Meslek
Dersleri
100
X
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve endüstri mühendisliği
konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki
kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik
problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme
becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama,
tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla
uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve
uygulama becerisi.
X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi
kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri
karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla
modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
(Gerçekçi kısıtlar ve koşullar, tasarımın niteliğine göre;
ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik,
etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi
öğeleri içerirler.)
4 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney
tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz
etme ve yorumlama becerisi.
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney
tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz
etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde
çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en
az bir yabancı dil bilgisi.
X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye
erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve
kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi
gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma
hakkında farkındalık.
X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal
boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri
ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik
çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre
sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve
iyileştirilmesi konularında beceri.
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun
analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama
yöntemleri konusunda bilgi.
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
X
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
1
80
80
1
100
100
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü
180

Benzer belgeler

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Kitabı: 1. Issues for Today (3. ed.) Lorraine C. Smith ve Nancy Nici Mare (Thomson Heinle)

Detaylı

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (IE 104) Ders Detayları 11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusun...

Detaylı

Tedarik Zinciri Modelleme (IE 306) Ders Detayları

Tedarik Zinciri Modelleme (IE 306) Ders Detayları 11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusun...

Detaylı