HP Officejet Pro K550 Series

Transkript

HP Officejet Pro K550 Series
HP Officejet Pro K550 Series
Kullanım Kılavuzu
HP Officejet Pro K550 Series
Kullanım Kılavuzu
Telif Hakkı Bilgileri
Ticari Marka Kredileri
© 2005 Telif Hakkı Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Microsoft®, Windows® ve Windows NT®
Microsoft Corporation'ın ABD'de tescilli
ticari markalarıdır.
Basım 1, 10/2005
Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar
dışında, önceden yazılı izin alınmadan
çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir
dile çevrilmesi yasaktır.
Burada sunulan bilgiler önceden
bildirilmeksizin değiştirilebilir.
HP ürünleri ve hizmetleri için verilen tüm
garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte
verilen özel garanti bildirimlerinde açık
olarak belirtilmiştir. Burada verilen
bilgilerden hiçbiri ek garanti olarak
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki
teknik hatalardan, basım ve yazım
hatalarından veya eksikliklerden sorumlu
tutulamaz.
Güvenlik Bilgileri
Yangından veya elektrik çarpmasından
yaralanma riskini azaltmak için bu ürünü
kullanırken her zaman temel güvenlik
önlemlerini alın.
Windows Connect NowTM Microsoft
Corporation'ın kayıtlı ticari markasıdır.
Novell® ve NetWare®, Novell Corporation’ın
tescilli ticari markalarıdır.
Pentium®, Intel Corporation’ın tescilli ticari
markasıdır.
Adobe® ve Acrobat® Adobe Systems
Incorporate kuruluşunun tescilli ticari
markalarıdır.
1. Yazıcıyla birlikte gelen belgelerdeki tüm
talimatları okuyup anlayın.
2. Bu ürünü bir güç kaynağına bağlarken
mutlaka topraklanmış priz kullanın. Prizin
topraklanmış olup olmadığını
bilmiyorsanız, yetkin bir elektrik
teknisyenine başvurun.
3. Üründe belirtilen tüm uyarıları ve
talimatları dikkate alın.
4. Temizlemeden önce bu ürünün tüm
fişlerini çekin.
SecureEasySetupTM HP, BroadCom ve
LinkSys'nin kayıtlı ticari markasıdır.
5. Bu ürünü suya yakın yerlerde veya siz
ıslakken kurmayın veya kullanmayın.
6. Ürünü düz bir yüzeye sağlam bir şekilde
duracak şekilde koyun.
7. Ürünü, kimsenin basamayacağı veya hat
kablosunun üzerinden atlamayacağı ve hat
kablosunun zarar görmeyeceği korumalı bir
yere koyun.
8. Ürün normal çalışmazsa, bkz: Bakım ve
sorun giderme.
9. Ürünün içinde kullanıcı tarafından
bakımı yapılabilecek veya onarılabilecek
herhangi bir parça bulunmamaktadır.
Hizmet vermeyi yetkili hizmet personeline
bırakın.
İçindekiler
1 Başlangıç
Ürünle ilgili diğer kaynakları bulma..........................................................................................................2
Erişilebilirlik..............................................................................................................................................4
Yazıcı parçalarını tanıma.........................................................................................................................5
Önden görünüş.......................................................................................................................5
Kontrol paneli..........................................................................................................................6
Arkadan görünüm...................................................................................................................7
2 Aksesuarları takma
Dupleksleme birimini takma...................................................................................................................10
Tepsi 2'yi takma.....................................................................................................................................11
3 Yazıcının Kullanılması
Yazdırma ortamını seçme.....................................................................................................................14
Yazdırma ortamı seçme ve kullanma hakkında ipuçları.......................................................14
Desteklenen ortam spesifikasyonlarını anlama....................................................................15
Desteklenen boyutları anlama.............................................................................15
Desteklenen ortam türlerini ve ağırlıklarını anlama.............................................17
En küçük kenar boşluklarını ayarlama..................................................................................17
Ortam yerleştirme..................................................................................................................................19
Tepsileri yapılandırma...........................................................................................................................21
Yazıcı ayarlarını değiştirme...................................................................................................................23
Geçerli işlere yönelik olarak ayarları uygulamadan değiştirmek için (Windows)..................23
Sonraki tüm işlere yönelik olarak varsayılan ayarları değiştirmek için (Windows)...............23
Ayarları değiştirmek için (Mac OS).......................................................................................23
Yazdırma işini iptal etme.......................................................................................................................24
Her iki tarafa da yazdırma (dupleksleme)..............................................................................................25
Sayfanın iki yüzüne yazdırma yönergeleri............................................................................25
Dupleksleme gerçekleştirmek için (Windows)......................................................................25
Otomatik dupleksleme gerçekleştirmek için (Mac OS).........................................................26
Özel ve özel boyutlu ortamlara yazdırma..............................................................................................27
Özel veya özel boyutlu ortama yazdırmak için (Windows)...................................................27
Özel veya özel boyutlu ortama yazdırmak için (Mac OS).....................................................27
4 Bakım ve sorun giderme
Mürekkep kartuşlarını değiştirme..........................................................................................................30
Yazıcı kafalarının bakımı.......................................................................................................................31
Yazıcı kafası durumunu kontrol etmek için...........................................................................31
Baskı kalitesi tanı sayfasını yazdırmak için..........................................................................31
TRWW
iii
Yazıcı kafalarını hizalamak için............................................................................................33
Satır beslemeyi kalibre etmek için........................................................................................33
Yazıcı kafalarını temizlemek için..........................................................................................34
Yazıcı kafası temas noktalarını temizlemek için...................................................................34
Yazıcı kafalarını değiştirmek için..........................................................................................36
Renk kalibrasyonu.................................................................................................................................38
Sorun giderme ipuçları ve kaynakları....................................................................................................39
Genel sorun giderme ipuçları................................................................................................................40
Yazdırma sorunlarını çözme..................................................................................................................41
Yazıcı beklenmedik biçimde kapanıyor................................................................................41
Tüm yazıcı ışıkları yanıyor....................................................................................................41
Yazıcı yanıt vermiyor (hiçbir şey yazdırmıyor)......................................................................41
Yazıcı yazıcı kafalarını kabul etmiyor...................................................................................42
Yazıcının yazdırması uzun zaman alıyor..............................................................................42
Boş sayfa yazdırıldı...............................................................................................................43
Sayfada eksiklikler veya yanlışlıklar var...............................................................................43
Metin veya grafik yerleşimi yanlış.........................................................................................43
Düşük baskı kalitesi ve beklenmeyen çıktılar........................................................................................45
Düşük baskı kalitesi..............................................................................................................45
Anlamsız karakterler yazdırılıyor..........................................................................................45
Mürekkep bulaşıyor...............................................................................................................46
Mürekkep metni veya grafikleri tam olarak doldurmuyor......................................................46
Çıktılar cansız veya donuk renkli..........................................................................................46
Renkliler siyah beyaz yazdırılıyor.........................................................................................47
Yanlış renkler yazdırılıyor.....................................................................................................47
Çıktılarda soluk renkler var...................................................................................................47
Renkler doğru şekilde sıralanmıyor......................................................................................47
Metin veya grafiklerde çizgi veya noktalar eksik..................................................................48
Kağıt besleme sorunlarını çözme..........................................................................................................49
Tepsi takılamıyor...................................................................................................................49
Farklı bir kağıt besleme sorunu oluşuyor..............................................................................49
Yazıcı yönetimi sorunlarını çözme........................................................................................................51
Katıştırılmış Web sunucusu açılamıyor................................................................................51
Yükleme sorunlarını giderme.................................................................................................................52
Hizalama sayfası yazdırma sorunları...................................................................................52
Yazılım yükleme sorunları....................................................................................................52
Ağa bağlanma sorunları........................................................................................................52
Kablolu ağa bağlanma sorunları...........................................................................................53
Kablosuz iletişim kurma ve kullanma sorunları.....................................................................53
Sıkışan kağıtları temizleme...................................................................................................................56
Sıkışmayı gidermek için........................................................................................................56
Sıkışmaları önlemek için.......................................................................................................58
5 Yazıcı ışıkları başvuru kılavuzu
Kontrol paneli ışıklarını yorumlama.......................................................................................................60
Ağ konektörü ışıklarını yorumlama........................................................................................................65
6 Yazıcıyı yapılandırma ve yönetme
Yazıcıyı yönetme...................................................................................................................................68
Yazıcı yönetme görevlerine genel bakış...............................................................................68
iv
TRWW
Yazıcıyı izleme.....................................................................................................69
Yazıcıyı yönetme..................................................................................................70
Ağ ayarlarını yapılandırma...................................................................................71
Yazıcı yönetim araçlarına genel bakış..................................................................................72
Katıştırılmış Web sunucusu.................................................................................72
Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için..........................................72
Katıştırılmış Web sunucusu sayfaları..................................................72
Araç Kutusu (Windows)........................................................................................73
Araç Kutusu'nu açmak için..................................................................73
Araç Kutusu sekmeleri .......................................................................73
HP Printer Utility (Mac OS)..................................................................................74
HP Printer Utility'yi açmak için.............................................................74
HP Printer Utility panelleri...................................................................75
Network Printer Setup Utility (Ağ Yazıcısı Kurulum Yardımcı Programı)
(Mac OS)..............................................................................................................75
HP Web Jetadmin yazılımı...................................................................................76
HP Instant Support...............................................................................................76
Güvenlik ve gizlilik...............................................................................77
HP Instant Support erişimi kazanmak için...........................................77
myPrintMileage....................................................................................................77
Yapılandırma sayfasını anlama.............................................................................................................79
Yazıcıyı yapılandırma (Windows)..........................................................................................................83
Doğrudan bağlantı................................................................................................................83
Yazıcıyı bağlamadan önce yazılımı yüklemek için (önerilen)..............................83
Yazılımı yüklemeden önce yazıcıyı bağlamak için..............................................83
Yerel olarak paylaştırılan ağda yazıcı paylaşmak için.........................................84
Ağ Bağlantısı.........................................................................................................................85
Ağ yazıcısı yüklemek için.....................................................................................85
İstemci bilgisayarlara yazdırma yazılımını yüklemek için....................................86
Yazıcı Ekle’yi kullanarak yazıcı sürücüsü yüklemek için.....................................86
Yazıcıyı yapılandırma (Mac OS)...........................................................................................................87
Ağ veya doğrudan bağlantı yazılımı yükleme (Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4))......................87
Yerel olarak paylaşılan ağda yazıcı paylaştırmak için (Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4)).........87
Yazıcıyı kablosuz iletişim için ayarlama (HP Officejet Pro K550dtwn).................................................89
802.11 kablosuz ağ ayarlarını anlama..................................................................................89
Özel ağda yazıcı kurmak için (Mac OS)...............................................................................91
Kablosuz iletişim yazıcısını kurmak için (Windows).............................................................91
SecureEasySetup (SES) kullanarak kablosuz iletişim kurmak için......................................92
Birden çok yazıcıda kablosuz iletişim kurmak için (yalnızca Windows)...............................93
Kablosuz iletişimi kapatmak için...........................................................................................93
Kablosuz ağda paraziti azaltacak yönergeler.......................................................................94
Kablosuz ağ güvenliğini sağlama yönergeleri......................................................................94
Yazıcı yazılımını kaldırma.....................................................................................................................96
Yazıcı yazılımını kaldırmak için (Windows) .........................................................................96
Yazıcı yazılımını kaldırmak için (Mac OS)............................................................................96
Ek A HP sarf malzemeleri ve aksesuarları
Yazıcı sarf malzemelerini çevrimiçi sipariş etme.................................................................................100
Aksesuarlar..........................................................................................................................................101
Sarf Malzemeleri..................................................................................................................................102
TRWW
v
Ek B Destek ve garanti
Elektronik destek alma........................................................................................................................104
HP telefon desteği alma......................................................................................................................105
Aramadan önce...................................................................................................................105
Telefon destek numaraları..................................................................................................105
Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi...............................................................................................109
Sınırlı garanti kapsamı........................................................................................................109
Garanti sınırlamaları...........................................................................................................110
Sorumluluk sınırlamaları.....................................................................................................110
Yerel yasa...........................................................................................................................111
HP Inkjet Sarf Malzemeleri - Garanti Hızlı Başvuru............................................................................112
Ürününüz garanti kapsamında mı?....................................................................................112
HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geçerliliği Son Tarihi...............................................................112
Ürünü nasıl iade edeceksiniz?............................................................................................112
Ek C Yazıcı spesifikasyonları
Ek D Düzenleme bilgileri
FCC statement.....................................................................................................................................120
Shielded cables...................................................................................................................120
Exposure to radio frequency radiation................................................................................120
Diğer düzenleme bilgileri.....................................................................................................................121
Kablosuz ürünler için düzenleyici bilgiler.............................................................................................122
Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs Canadien............................122
Notice to users in Brail/Notificação de Normas de Uso de Dispositivos Sem Fio do
Brasil...................................................................................................................................122
Notice to users in Italy........................................................................................................122
Notice to users in France....................................................................................................122
Notice to users in the European Union...............................................................................123
Declaration of conformity.....................................................................................................................124
Çevre koruma programı.......................................................................................................................126
Azaltma ve ortadan kaldırma..............................................................................................126
Güç tüketimi........................................................................................................................126
Malzeme güvenliği veri sayfaları.........................................................................................126
Geri dönüşüm.....................................................................................................................127
Ürün ambalajı.....................................................................................................127
Plastikler.............................................................................................................127
Avrupa Birliği’nde özel ev kullanıcılarına ait atık donatıların tahliyesi ..............127
HP ürünleri ve sarf malzemeleri.........................................................................127
Dizin.....................................................................................................................................................................129
vi
TRWW
1
Başlangıç
Bu yazıcıyı aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuz yazıcının nasıl kullanılacağı, yazıcı ve yazdırma
sorunlarının nasıl çözüleceği hakkında bilgiler içerir.
Bu bölümde aşağıdaki bilgiler bulunur:
TRWW
●
Ürünle ilgili diğer kaynakları bulma
●
Erişilebilirlik
●
Yazıcı parçalarını tanıma
1
Ürünle ilgili diğer kaynakları bulma
Bu kılavuzda yer almayan ürün bilgilerini ve diğer sorun giderme kaynaklarını aşağıdaki
kaynaklardan edinebilirsiniz:
Kaynak
Açıklama
Konum
Kurulum posteri
Resimli kurulum bilgileri verir.
Yazıcı ile birlikte bu belgenin basılı bir
kopyası verilir. Ayrıca Başlangıç
CD’sinde Adobe® Acrobat® Taşınabilir
Belge Biçimi (PDF) belgesi olarak
elektronik bir kopya da bulunur.
Başlangıç kılavuzu
Yazıcının kurulmasıyla ilgili yönergeler
içerir ve garanti ve güvenlik
konularında bilgi verir.
Yazıcının kutusunda basılı bir kılavuz
olarak bulunur.
Benioku dosyası ve sürüm notları
En son bilgileri ve sorun giderme
ipuçlarını sağlar.
Başlangıç CD'sinde bulunur.
Katıştırılmış Web sunucusu (ağ
bağlantısı)
Durum bilgilerini görüntülemenizi,
ayarları değiştirmenizi ve ağdaki
bilgisayarlardan yazıcıyı yönetmenizi
sağlar.
Standart Web tarayıcıları aracılığıyla
kullanılabilir.
Bkz: Katıştırılmış Web sunucusu.
Araç Kutusu (Microsoft® Windows®)
Yazıcı kafası durumu hakkında bilgi
verir ve yazıcı bakım hizmetlerine
erişim sağlar.
Araç Kutusu'nu da içeren bir yükleme
seçeneği belirlerseniz, normal olarak
yazıcı yazılımıyla birlikte yüklenir.
Bkz: Araç Kutusu (Windows).
Yazıcı sürücüsü ekran Yardımı
(Windows)
Yazıcı sürücüsündeki özelliklerin
açıklamasını verir.
Yazıcı sürücüsünde bulunur.
HP Printer Utility (Mac OS)
HP Printer Utility'de yazdırma ayarlarını
yapılandırmak, yazıcıyı ayarlamak,
yazdırma kafalarını temizlemek,
yazıcının yapılandırma sayfasını
yazdırmak, çevrimiçi sarf malzemesi
sipariş etmek ve web sitesinden destek
bilgilerini bulmak için araçlar vardır.
Kablosuz yazdırma ayarlarını da
yapılandırabilirsiniz.
HP Printer Utility normal olarak yazıcı
yazılımıyla birlikte yüklenir.
Bkz: HP Printer Utility (Mac OS).
HP Instant Support
Yazdırma sorunlarını hızla
belirlemenizi, tanılamanızı ve
çözmenizi sağlar.
Tüm standart Web tarayıcılarında ve
Araç Kutusu'nda (Windows) vardır.
Bkz: HP Instant Support.
Kontrol paneli
2
Bölüm 1
Başlangıç
Yazıcının çalışmasıyla ilgili durum,
hata ve uyarı bilgileri verir.
Bkz: Yazıcı ışıkları başvuru kılavuzu.
TRWW
Kaynak
Açıklama
Konum
Günlükler ve raporlar
Gerçekleşen olaylar hakkında bilgi verir.
Bkz: Yazıcıyı izleme.
Yapılandırma sayfası
Yazıcı bilgilerini (ürün adı, model
numarası, seri numarası ve ürün bilgisi
sürüm numarası gibi), takılı
aksesuarları (dupleksleme birimi gibi),
tepsiler ve aksesuarlardan yazdırılan
sayfa sayısını, mürekkep düzeyi
bilgilerini ve yazıcı kafası durumunu
gösterir. Yazıcı ağa bağlıysa, ek bir ağ
yapılandırma sayfası da vardır.
Bkz: Yapılandırma sayfasını anlama.
Baskı kalitesi tanı sayfası
Yazıcının baskı kalitesini etkileyen
sorunlara tanı koyar ve çıktılarınızın
baskı kalitesini iyileştirecek bakım
araçlarını çalıştırıp
çalıştırmayacağınıza karar vermede
yardımcı olur.
Bkz: Baskı kalitesi tanı sayfasını
yazdırmak için.
HP Web siteleri
En son yazıcı yazılımı, ürün ve destek
bilgilerini sağlar.
www.hp.com/support/officejetprok550
www.hp.com
HP telefon desteği
TRWW
HP'ye başvuru bilgilerini listeler.
Garanti süresi boyunca bu destek
çoğunlukla ücretsizdir.
Bkz: HP telefon desteği alma.
Ürünle ilgili diğer kaynakları bulma
3
Erişilebilirlik
HP yazıcınız, yazıcıyı engelli kişiler için erişilebilir hale getiren bazı özelliklere sahiptir.
Görsel
Yazıcı yazılımı ,işletim sisteminizin erişilebilirlik seçenek ve özelliklerinin kullanımıyla görsel
engellere veya düşük görme gücüne sahip kullanıcılar için erişilebilir hale gelir. Yazıcı yazılımı ayrıca
ekran okuyucular, Körler alfabesi okuyucuları ve sesten metne uygulamaları gibi çoğu yardımcı
teknolojileri de destekler. Renk körü olan kullanıcılar için, yazılım ve HP yazıcı üzerinde kullanılan
renkli düğme ve sekmeler uygun eylemi ifade eden basit metin ve simge etiketlerine sahiptir.
Hareket Yeteneği
Hareket engelli kullanıcılar için, yazıcı yazılımı işlevleri klavye komutlarıyla yürütülebilir. Yazılım
ayrıca, StickyKeys, ToggleKeys, FilterKeys ve MouseKeys gibi Windows erişilebilirlik seçeneklerini
de destekler. Yazıcı kapakları, düğmeleri, kağıt tepsileri ve kağıt kılavuzları kısıtla güç ve erişime
sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
Destek
Bu ürünün erişilebilirliği ve HP'nin ürün erişilebilirliğine bağlılığı hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen
HP'nin www.hp.com/accessibility adresinde bulunan Web sitesini ziyaret edin.
Macintosh işletim sistemlerine ait erişilebilirlik bilgileri için, www.apple.com/disability adresindeki
Apple web sitesini ziyaret edin.
4
Bölüm 1
Başlangıç
TRWW
Yazıcı parçalarını tanıma
Önden görünüş
TRWW
1
Kontrol paneli
2
Çıkış tepsisi
3
Kağıt kılavuzları
4
Tepsi 1
5
Tepsi 2 (HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn)
6
Mürekkep kartuşu kapağı
7
Mürekkep kartuşları
8
Yazıcı kafaları
9
Yazıcı kafası mandalı
10
Üst kapak
Yazıcı parçalarını tanıma
5
Kontrol paneli
Kontrol paneli ışıklarını yorumlama hakkında daha fazla bilgi için, bkz: Yazıcı ışıkları başvuru kılavuzu.
1
Güç düğmesi ve ışığı
2
Yapılandırma Sayfası düğmesi
HP Officejet Pro K550dtn
HP Officejet Pro K550dtwn
6
3
İptal düğmesi
4
Devam düğmesi ve ışığı
5
Yazıcı kafası ışıkları
6
Mürekkep kartuşu ışıkları
Bölüm 1
Başlangıç
TRWW
Arkadan görünüm
TRWW
1
USB ana bilgisayar konektörü (flaş sürücü gibi USB aygıtlarını bağlar) (HP Officejet Pro K550dtwn)
2
Ağ konektörü (HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn)
3
USB konektörü
4
Güç girişi
5
Arka erişim paneli (HP Officejet Pro K550)
6
İsteğe bağlı iki yüze baskı aksesuarı (dupleksleme birimi) (HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn)
Yazıcı parçalarını tanıma
7
8
Bölüm 1
Başlangıç
TRWW
2
Aksesuarları takma
Bu bölümde aşağıdaki bilgiler bulunur:
TRWW
●
Dupleksleme birimini takma
●
Tepsi 2'yi takma
9
Dupleksleme birimini takma
İsteğe bağlı otomatik iki yüze baskı aksesuarı (dupleksleme birimi) yazıcıya takılı olduğunda, kağıdın
her iki tarafına da otomatik olarak yazdırabilirsiniz. Dupleksleme birimi HP Officejet Pro K550dtn ve
HP Officejet Pro K550dtwn yazıcılarla birlikte verilir. Dupleksleme birimi hakkında bilgi için, bkz: Her
iki tarafa da yazdırma (dupleksleme). Sipariş bilgileri için ayrıca bkz: Aksesuarlar.
Dupleksleme birimini takmak için
10
1
Arka erişim panelindeki düğmelere basıp paneli yazıcıdan çıkarın.
2
Dupleksleme birimini, yerine oturacak şekilde yazıcıya kaydırın. Dupleksleme birimi takılırken,
birimin iki yanındaki düğmelere basmayın; bunları yalnızca birimi yazıcıdan çıkarırken kullanın.
Bölüm 2
Aksesuarları takma
TRWW
Tepsi 2'yi takma
Tepsi 2 en çok 350 sayfa düz kağıt alır. HP Officejet Pro K550dtn ve HP Officejet Pro K550dtwn
yazıcılarla birlikte gelir ve HP Officejet Pro K550 yazıcı için isteğe bağlı bir aksesuardır. Sipariş
bilgileri için bkz: Aksesuarlar.
Tepsi 2’yi takmak için
1
Tepsinin kutusunu açıp ambalaj için kullanılan bantları ve malzemeleri çıkarın ve tepsiyi
hazırlanmış konuma taşıyın. Yüzeyin sağlam ve düz olması ve iyi havalandırılan bir yerde
bulunması gerekir. Yazıcının etrafında, havalandırma için gereken 50 mm'lik (2 inç) alanı da
hesaba katarak bir boşluk bırakın.
2
Yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin.
3
Yazıcıyı tepsinin üzerine yerleştirin.
DİKKAT Parmaklarınızı ve ellerinizi yazıcının altında tutmamaya özen gösterin.
4
TRWW
Güç kablosunu takıp yazıcıyı açın.
Tepsi 2'yi takma
11
12
Bölüm 2
Aksesuarları takma
TRWW
3
Yazıcının Kullanılması
Bu bölümde yazıcının ortam kullanımı, yazdırma ayarlarını değiştirme ve temel yazdırma görevlerini
gerçekleştirme hakkında bilgiler verilir.
TRWW
●
Yazdırma ortamını seçme
●
Ortam yerleştirme
●
Tepsileri yapılandırma
●
Yazıcı ayarlarını değiştirme
●
Yazdırma işini iptal etme
●
Her iki tarafa da yazdırma (dupleksleme)
●
Özel ve özel boyutlu ortamlara yazdırma
13
Yazdırma ortamını seçme
Yazıcı işyerine yönelik kağıt türlerinin çoğuyla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Baskı ortamını toplu
miktarda satın almadan önce çeşitli ortam türlerini denemeniz önerilir. En iyi baskı kalitesini elde
etmek için HP ortamlarını kullanın. HP ortamı ayrıntıları için www.hp.com HP web sitesini ziyaret edin.
Yazdırma ortamı seçme ve kullanma hakkında ipuçları
En iyi sonuçları elde etmek için aşağıdaki yönergeleri gözden geçirin.
○
Her zaman yazıcı spesifikasyonlarına uygun ortamlar kullanın. Bkz: Desteklenen ortam
spesifikasyonlarını anlama.
○
Tepsiye aynı anda farklı türden ortamlar yerleştirmeyin.
○
Tepsi 1 ve tepsi 2 için, ortamı, yazdırılacak yüzü aşağı bakacak, tepsinin sağ ve arka kenarlarına
hizalanacak biçimde yerleştirin. Bkz: Ortam yerleştirme.
○
Tepsi 2 yalnızca düz kağıt tutmak üzere tasarlanmıştır.
○
Tepsiye belirtilen oranları aşan miktarda kağıt yüklemeyin. Bkz: Desteklenen ortam
spesifikasyonlarını anlama.
○
Kağıt sıkışması, kötü baskı kalitesi ve diğer yazıcı sorunlarını engellemek için aşağıdaki
ortamları kullanmaktan kaçının:
○
Birden çok bölümlü formlar
○
Hasar görmüş, kıvrılmış veya buruşmuş ortamlar
○
Kesilmiş veya delikli ortamlar
○
Belirgin dokulu, kabartmalı veya mürekkebi iyi emmeyen ortamlar
○
Çok hafif veya kolay esneyen ortamlar
Kartlar ve zarflar
○
Kaygan yüzeye sahip, kendiliğinden yapışkanlı, üzerinde kıskaç veya bölmeler bulunan zarflar
kullanmayın. Ayrıca, kalın, normal boyutlarda olmayan, kavisli kenarlara sahip veya buruşmuş
alanların bulunduğu, yırtık veya başka şekilde hasar görmüş kart ve zarfları da kullanmayın.
○
Sağlam şekilde yapılandırılmış zarflar kullanın ve kat yerlerinin iyice belirginleştirildiğinden emin
olun.
○
Zarfları yazıcıya kapakları yukarı bakacak biçimde yerleştirin.
Fotoğraf kağıdı
14
○
Fotoğraflara bastırırken En İyi modunu kullanın. Bu modda baskı işleminin daha uzun sürdüğünü
ve bilgisayarda daha fazla bellek alanı gerektiğini unutmayın.
○
Bastırılan her sayfayı aygıttan alıp kuruması için kenara bırakın. Islak ortamın yığılması
lekelenmeye neden olabilir.
Bölüm 3
Yazıcının Kullanılması
TRWW
Asetatlar
○
Asetatları, pürüzlü tarafı aşağı bakacak ve yapışkan bant yazıcının arkasına dönük olacak
şekilde yerleştirin.
○
Asetatlara yazdırırken En İyi modunu kullanın. Bu modda kuruma süresi daha uzundur ve bir
sonraki sayfa çıkış tepsisine gönderilmeden önce mürekkep tamamen kurumuş olur. Islak
ortamın yığılması lekelenmeye neden olabilir.
Özel boyutlu ortam
○
Yalnızca yazıcının desteklediği özel boyutlu ortamları kullanın.
○
Yazılım uygulamanız özel boyutlu ortamları destekliyorsa, belgeyi yazdırmadan önce
uygulamada ortam boyutunu ayarlayın. Ayarlamadıysanız, boyutu yazıcı sürücüsünde ayarlayın.
Varolan belgeleri özel boyutlu ortamlara hatasız yazdırabilmeniz için yeniden biçimlendirmeniz
gerekebilir.
Desteklenen ortam spesifikasyonlarını anlama
Not Tepsi 2, HP Officejet Pro K550dtn ve HP Officejet Pro K550dtwn yazıcılarla birlikte verilir.
Desteklenen boyutları anlama
Ortam boyutu
Tepsi 1
Tepsi 2
Dupleks birimi
Standart kağıt boyutları
U.S. Letter* (216 x 279 mm; 8,5 x 11 inç)
8,5 x 13 inç (216 x 330 mm; 8,5 x 13 inç)
U.S. Legal* (216 x 356 mm; 8,5 x 14 inç)
A4* (210 x 297 mm; 8,3 x 11,7 inç)
U.S. Executive* (184 x 267 mm; 7,25 x 10,5 inç)
U.S. Statement* (140 x 216 mm; 5,5 x 8,5 inç)
B5* (182 x 257 mm; 7,17 x 10,12 inç)
A5* (148 x 210 mm; 5,8 x 8,3 inç)
Zarflar
U.S. #10 Zarf (105 x 241 mm; 4,12 x 9,5 inç)
Monarch Zarf (98 x 191 mm; 3,88 x 7,5 inç)
TRWW
Yazdırma ortamını seçme
15
Ortam boyutu
Tepsi 1
Tepsi 2
Dupleks birimi
HP Tebrik Kartı Zarfı (111 x 152 mm; 4,38 x 6 inç)
A2 Zarf (111 x 146 mm; 4,37 x 5,75 inç)
DL Zarf (110 x 220 mm; 4,3 x 8,7 inç)
C5 Zarf (162 x 229 mm; 6,4 x 9 inç)
C6 Zarf (114 x 162 mm; 4,5 x 6,4 inç)
Chou #3 Japon Zarfı (120 x 235 mm; 4,7 x 9,3 inç)
Chou #4 Japon Zarfı (90 x 205 mm; 3,5 x 8,1 inç)
Kartlar
Dizin kartı* (3 x 5 inç; 76,2 x 127 mm)
Dizin kartı* (4 x 6 inç; 102 x 152 mm)
Dizin kartı* (5 x 8 inç; 127 x 203 mm)
A6 kart* (4,13 x 5,83 inç; 105 x 148,5 mm)
Hagaki* (100 x 148 mm; 3,9 x 5,8 inç)
Ofuku Hagaki* (148 x 200 mm; 5,8 x 7,9 inç)
Fotoğraf ortamı
Fotoğraf ortamı* (3 x 5 inç; 76,2 x 127 mm)
Fotoğraf ortamı* (4 x 6 inç; 102 x 152 mm)
Çıkarılabilir şeritli fotoğraf ortamı* (4 x 6 inç; 102 x 152 mm)
Çıkarılabilir şeritli fotoğraf ortamı* (4 x 8 inç; 102 x 203 mm)
Diğer ortamlar
3 - 8,5 inç eninde ve 5 - 14 inç boyunda (76,2 - 216 mm eninde ve
127 - 356 mm boyunda)* özel boyutlu ortamlar*
16
Bölüm 3
Yazıcının Kullanılması
TRWW
* Bu ortam boyutları el ile çift dupleks yazdırmayı destekler. Bkz: Her iki tarafa da yazdırma
(dupleksleme).
Desteklenen ortam türlerini ve ağırlıklarını anlama
Tepsi
Tür
Ağırlık
Kapasite
Tepsi 1
Kâğıt
60 - 105 g/m2
En çok 250 sayfa düz kağıt
(16 - 28 lb bond)
(25 mm veya 1 inç yığınlanmış biçimde)
Asetatlar
En çok 70 sayfa
(17 mm veya 0,67 inç yığınlanmış
biçimde)
Fotoğraf kağıdı
280 g/m2
En çok 100 sayfa
(75 lb bond)
(17 mm veya 0,67 inç yığınlanmış
biçimde)
Etiketler
En çok 100 sayfa
(17 mm veya 0,67 inç yığınlanmış
biçimde)
Zarflar
Kartlar
75 - 90 g/m2
En çok 30 sayfa
(20 - 24 lb bond zarf)
(17 mm veya 0,67 inç yığınlanmış
biçimde)
En çok 200 g/m 2
En çok 80 kart
(110 lb dizin)
Tepsi 2
Dupleks birimi
Yalnızca düz kağıt
Kâğıt
60 - 105 g/m2
En çok 350 sayfa düz kağıt
(16 - 28 lb bond)
(35 mm veya 1,38 inç yığınlanmış
biçimde)
60 - 105 g/m2
Uygulanmaz
(16 - 28 lb bond)
Çıkış tepsisi
Desteklenen tüm
ortamlar
En çok 150 yapraklık düz kağıt (metin
yazdırma)
En küçük kenar boşluklarını ayarlama
Dikey yönlendirmede, belge kenar boşlukları, bu kenar boşluğu ayarlarıyla eşleşecek veya bunları
aşacak şekilde ayarlanmalıdır.
TRWW
Yazdırma ortamını seçme
17
Yazdırma ortamları
(1) Sol kenar
boşluğu
(2) Sağ kenar
boşluğu
(3) Üst kenar
boşluğu
(4) Alt kenar
boşluğu*
U.S. Letter, U.S. Legal, A4, U.S.
Executive, U.S. Statement, 8.5 x 13
inç, B5, A5, kartlar, özel boyutlu
ortamlar, fotoğraf ortamları
3,3 mm (0,13 inç)
3,3 mm (0,13 inç)
3,3 mm (0,13 inç)
3,3 mm (0,13 inç)
Zarflar
16,5 mm (0,65 inç)
16,5 mm (0,65 inç)
3,3 mm (0,13 inç)
3,3 mm (0,13 inç)
* Windows çalıştıran bir bilgisayarda bu kenar boşluğu ayarını yapabilmek için, yazıcı sürücüsünde
Efektler sekmesini ve ardından Kenar Boşluklarını En Düşük Düzeye Getir'i seçin.
Not Dupleks birimi kullandığınızda, en küçük alt ve üst kenar boşluklarının 12 mm ile (0,47
inç) eşleşmesi veya bunu aşması gerekir.
18
Bölüm 3
Yazıcının Kullanılması
TRWW
Ortam yerleştirme
Bu bölüm yazıcıya ortam yerleştirilmesiyle ilgili yönergeler sağlar.
Tepsi 1 veya Tepsi 2’yi yüklemek için
1
Tepsinin ön kısmının altından tutarak tepsiyi yazıcıdan çekip çıkarın.
2
11 inçten (279 mm) uzun kağıtlar için tepsinin ön kapağını kaldırıp (gölgeli tepsi bölümüne bakın)
tepsinin ön kısmını aşağı indirin.
3
Kağıdı, basılacak yüzü aşağı bakacak şekilde tepsinin sağ tarafı boyunca yerleştirin. Kağıt
yığınının tepsinin sağ ve arka kenarlarına göre hizalandığından ve tepsideki çizgilerden
taşmadığından emin olun.
Not Tepsi 2'ye yalnızca düz kağıt koyulabilir.
4
TRWW
Yerleştirdiğiniz ortamın boyutuna göre ayarlamak için tepsideki kağıt kılavuzları kaydırın.
Ortam yerleştirme
19
5
Tepsiyi yavaşça yeniden yazıcıya takın.
DİKKAT Legal boyutunda veya daha uzun bir ortam yerleştirdiğinizde tepsinin ön
kısmını aşağıda tutun. Tepsinin ön kısmını, bu uzun ortamları yerleştirdikten sonra
kaldırırsanız ortamda veya yazıcıda hasar oluşabilir.
6
20
Çıkış tepsisindeki uzantıyı dışarı çekin.
Bölüm 3
Yazıcının Kullanılması
TRWW
Tepsileri yapılandırma
Varsayılan olarak, yazıcı ortamı Tepsi 1'den alır. Tepsi 1 boşsa, yazıcı ortamı Tepsi 2'den (takılıysa
ve içinde kağıt varsa) alır. Aşağıdaki özellikleri kullanarak varsayılan bu davranışı değiştirebilirsiniz.
○
Tepsi Kilitleme: Antetli veya hazır kağıt gibi özel ortamların yanlışlıkla kullanılmasını
engellemek için bu özelliği kullanın. Yazıcı bir belgeyi yazdırırken kağıdı biterse, yazdırma işini
tamamlamak için kilitli tepsideki kağıtları kullanmaz.
○
Varsayılan Tepsi: Yazıcının ortamı önce hangi tepsiden alacağını belirlemek için bu özelliği
kullanın.
Not Tepsi kilitleme ve varsayılan tepsi ayarlarını kullanmak için yazıcı yazılımındaki otomatik
tepsi seçimi seçeneğini belirlemeniz gerekir. Yazıcı bir ağdaysa ve varsayılan tepsi ayarı
yaptıysanız, bu ayar yazıcının tüm kullanıcılarını etkiler.
Tepsi 2 yalnızca düz kağıt tutmak üzere tasarlanmıştır.
Tepsileri yapılandırmak için
1
Yazıcı çalışıyor durumda olmalıdır.
2
Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
3
a
Katıştırılmış Web sunucusu: Önce Ayarlar sekmesini, ardından da sol paneldeki Kağıt
Kullanımı seçeneğini tıklatın.
b
Yazıcı sürücüsü (Windows): Hizmetler sekmesini tıklatın. Windows 2000, Windows XP ve
Windows Server 2003'te Bu Aygıta Hizmet Uygula düğmesini (Bu seçenek yalnızca Araç
Kutusu yüklüyse kullanılabilir) ve Yazdırma Hizmetleri sekmesini sağ tıklatın. Kağıt
Kullanımı'nı tıklatın.
c
Araç Kutusu (Windows): Önce Yazdırma Hizmetleri sekmesini, ardından da Kağıt
Kullanımı seçeneğini tıklatın.
d
HP Printer Utility (Mac OS): Printer Settings (Yazıcı Ayarları) panelinden Trays
Configuration'ı (Tepsi Yapılandırması) tıklatın.
İstediğiniz tepsi ayarlarını değiştirin ve OK'i (Tamam) veya Apply (Uygula) seçeneğini tıklatın.
Aşağıdaki tabloda, yazdırma gereksinimlerinizi karşılamak için kullanabileceğiniz tepsi ayarların
yapmaya yönelik olası yöntemler listelenir.
Yapmak istediklerim...
İzlenecek adımlar
İki tepsiye de aynı ortamı yerleştirip, biri boşaldığında
yazıcının diğer tepsideki ortamı almasını sağlayın.
1
Ortamı tepsi 1 ve tepsi 2'ye yerleştirin. Bkz: Ortam
yerleştirme
2
Tepsi kilitleme özelliğinin devre dışı olduğundan emin
olun.
1
Tepsi 1'e özel ortam, tepsi 2'ye de düz kağıt yerleştirin.
2
Tepsi 1'de tepsi kilitleme özelliğinin ayarlı olmasını
sağlayın.
Tepsilerde özel ortamın (asetat veya antetli kağıt gibi) ve
düz kağıdın her ikisinin de bulunmasını sağlayın.
TRWW
Tepsileri yapılandırma
21
22
Yapmak istediklerim...
İzlenecek adımlar
İki tepsiye de ortam yerleştirin, ancak ortamın öncelikle özel
tepsiden alınmasını sağlayın.
1
Ortamları tepsi 1 ve tepsi 2'ye yerleştirin.
2
Varsayılan tepsi olarak istediğiniz tepsinin ayarlı
olduğundan emin olun.
Bölüm 3
Yazıcının Kullanılması
TRWW
Yazıcı ayarlarını değiştirme
Yazdırma ayarlarını (kağıt boyutu veya türü gibi) uygulamadan veya yazıcı sürücüsünden
değiştirebilirsiniz. Uygulamadan yapılan değişikliklerin yazıcı sürücüsünden yapılan değişikliklere
göre önceliği vardır. Ancak, uygulama kapandıktan sonra ayarlar yazıcı sürücüsünde yapılandırılan
varsayılan değerlere döner.
Not Yazdırma ayarlarının tüm yazdırma işlerine yönelik olması için değişiklikleri yazıcı
sürücüsünde yapın.
Windows yazıcı sürücüsü özellikleri hakkında daha fazla bilgi için yazıcı sürücüsünün
çevrimiçi yardımına bakın. Özel bir uygulamadan yazdırma hakkında daha fazla bilgi için söz
konusu uygulamanın belgelerine bakın.
Geçerli işlere yönelik olarak ayarları uygulamadan değiştirmek için
(Windows)
1
Yazdırmak istediğiniz belgeyi açın.
2
Dosya menüsünden, Yazdır seçeneğini tıklatın ve Kur, Özellikler veya Tercihler'i tıklatın. (Belli
özellikler kullandığınız uygulamaya göre değişebilir.)
3
İstediğiniz ayarları değiştirin ve Tamam, Yazdır veya benzer bir komutu tıklatın.
Sonraki tüm işlere yönelik olarak varsayılan ayarları değiştirmek
için (Windows)
1
Başlat'ı tıklatıp Ayarlar'ın üzerine gelin ve Yazıcılar veya Yazıcı ve Fakslar'ı tıklatın.
2
Yazıcı simgesini sağ tıklatın, sonra da Özellikler, Belge Varsayılanları veya Yazdırma
Tercihleri'ni tıklatın.
3
İstediğiniz ayarları değiştirip Tamam'ı tıklatın.
Ayarları değiştirmek için (Mac OS)
TRWW
1
File (Dosya) menüsünden Page Setup (Sayfa Yapısı) seçeneğini tıklatın.
2
İstediğiniz ayarları (kağıt boyutu gibi) değiştirip OK'i (Tamam) tıklatın.
3
Yazıcı sürücüsünü açmak için File (Dosya) menüsünde Print (Yazdır) seçeneğini tıklatın.
4
İstediğiniz ayarları (ortam türü gibi) değiştirip OK'i (Tamam) veya Print'i (Yazdır) tıklatın.
Yazıcı ayarlarını değiştirme
23
Yazdırma işini iptal etme
Yazdırma işini aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak iptal edebilirsiniz:
24
○
(İptal) düğmesine basın. Yazıcıda işlenmekte olan yazdırma işi
Kontrol paneli:
temizlenecektir. Bu durum, işlenmek için bekleyen işleri etkilemez.
○
Windows: Bilgisayar ekranının sağ alt köşesinde görüntülenen yazıcı simgesini çift tıklatın.
Yazdırma işini seçip klavyedeki Delete (Sil) tuşuna basın.
○
Mac OS: Printer Setup Utility (Mac OS X, 10.3, 10.4) veya Print Center'da (Mac OS X, 10.2)
yazıcıyı çift tıklatın. Yazdırma işini seçip Delete (Sil) seçeneğini tıklatın.
Bölüm 3
Yazıcının Kullanılması
TRWW
Her iki tarafa da yazdırma (dupleksleme)
Ortamın her iki yüzüne de, isteğe bağlı iki yüze baskı aksesuarını (dupleks birimi) kullanarak
otomatik olarak veya sayfaları elle çevirip yeniden yazıcıya vererek yazdırabilirsiniz.
Sayfanın iki yüzüne yazdırma yönergeleri
○
Her zaman yazıcı spesifikasyonlarına uygun ortamlar kullanın. Bkz: Desteklenen ortam
spesifikasyonlarını anlama.
○
Dupleks seçeneklerini uygulamanızda veya yazıcı sürücüsünde belirtin.
○
Asetatların, zarfların, fotoğraf kağıdının, parlak ortamların veya 16 lb bond'dan (60 g/m2) daha
hafif veya 28 lb bond'dan (90 g/m2) daha ağır kağıtların iki yüzüne yazdırmayın. Bu tür
ortamlarda kağıt sıkışması oluşabilir.
○
Çeşitli ortam türleri her iki yüze yazdırma işleminde belirli bir yön gerektirir (örneğin, antetli, hazır,
filigranlı ve delikli kağıtlar). Windows çalıştıran bilgisayardan yazdırdığınızda, yazıcı önce
ortamın birinci yüzünü yazdırır. Mac OS kullanan bilgisayardan yazdırdığınızda, yazıcı önce
ikinci yüzü yazdırır. Ortamları ön yüzü aşağı bakacak biçimde yerleştirin.
○
Otomatik dupleksleme için, ortamın bir yüzünde yazdırma işlemi tamamlandığında, yazıcı ortamı
tutup mürekkebin kuruması için bir süre duraklar. Mürekkep kuruduktan sonra, ortam yazıcıya
geri alınır ve ikinci yüz yazdırılır. Yazdırma işlemi tamamlandığında ortam çıkış tepsisine düşer.
Yazdırma işlemi tamamlanmadan ortamı çekmeyin.
○
Yazıcının dupleks özelliklerini kullanarak, desteklenen özel boyutlu ortamların her iki yüzüne de
yazdırabilirsiniz. Desteklenen özel boyutlu ortamların listesi için bkz: Desteklenen ortam
spesifikasyonlarını anlama.
Dupleksleme gerçekleştirmek için (Windows)
1
Uygun ortamı yerleştirin. Bkz: Sayfanın iki yüzüne yazdırma yönergeleri ve Ortam yerleştirme.
2
Otomatik dupleksleme için bu dupleks biriminin düzgün takılmış olduğundan emin olun. Bkz:
Dupleksleme birimini takma.
3
Belge açıkken, Dosya menüsünde Yazdır'ı ve sırasıyla Kur'u, Özellikler'i veya Tercihler'i tıklatın.
4
Son sekmesini tıklatın.
5
Her İki Yüze de Yazdır onay kutusunu seçin. Otomatik dupleksleme için Otomatik
Dupleksleme Birimini Kullan'ın seçili olduğundan emin olun.
Not Otomatik Dupleksleme Birimini Kullan seçeneği kullanılamıyorsa, Efektler
sekmesini kullanın ve Kenar Boşluklarını En Düşük Düzeye Getir'in temizlendiğinden
emin olun.
6
TRWW
Sayfaların belgenin ekran düzeninde otomatik olarak yeniden boyutlandırılması için Düzeni
Koru'nun seçili olduğundan emin olun. Bu seçeneğin kaldırılması istenmeyen sayfa sonlarına
neden olabilir.
Her iki tarafa da yazdırma (dupleksleme)
25
7
Hangi kenardan ciltleme yapacağınıza bağlı olarak Sayfaları Yukarı Çevir onay kutusunu
işaretleyin veya temizleyin. Örnekler için yazıcı sürücüsündeki çizimlere bakın.
8
İsterseniz, Kitapçık Düzeni açılan listesinden bir kitapçık düzeni seçin.
9
İstediğiniz diğer ayarları değiştirip Tamam'ı tıklatın.
10 Belgenizi yazdırın.
11 El ile dupleksleme için, kağıt yığınının bir yüzü yazdırıldıktan sonra, yazdırma işini tamamlamak
üzere tepsiye yazdırılmış kağıtları yerleştirmeyle ilgili ekran yönergelerini izleyin.
Otomatik dupleksleme gerçekleştirmek için (Mac OS)
26
1
Uygun ortamı yerleştirin. Bkz: Sayfanın iki yüzüne yazdırma yönergeleri ve Ortam yerleştirme.
2
File (Dosya) menüsünden Print’i (Yazdır) tıklatın.
3
Two Sided Printing (İki Yüze Baskı) panelini açın.
4
Her iki yüze de yazdırmaya yönelik seçeneği belirleyin.
5
Uygun simgeyi tıklatarak istediğiniz ciltleme yönünü seçin.
6
İstediğiniz diğer ayarları değiştirin ve OK (Tamam) veya Print'i (Yazdır) tıklatın.
Bölüm 3
Yazıcının Kullanılması
TRWW
Özel ve özel boyutlu ortamlara yazdırma
Özel veya özel boyutlu ortama yazdırmak için (Windows)
1
Uygun ortamı yerleştirin. Bkz: Ortam yerleştirme.
2
Belge açıkken, Dosya menüsünde Yazdır'ı ve sırasıyla Kur'u, Özellikler'i veya Tercihler'i tıklatın.
3
Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
4
Boyut açılan listesinden ortam boyutunu seçin.
Özel ortam boyutunu ayarlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın.
5
a
Özel düğmesini tıklatın.
b
Yeni özel boyut için bir ad yazın.
c
Genişlik ve Yükseklik kutularına boyutları girip Kaydet'i tıklatın.
d
Yazıcının özellikler veya tercihler iletişim kutusunu kapatmak için iki kez Tamam'ı tıklatın.
Ardından iletişim kutusunu yeniden açın.
e
Yeni özel boyutu seçin.
Aşağıdakileri yaparak ortam türünü seçin:
a
K Tür aşağı açılan listesinde Diğer'i tıklatın.
b
İstenen ortam türünü seçin ve Tamam'ı tıklatın.
6
Kaynak açılan listesinden ortam kaynağını seçin.
7
İstediğiniz diğer ayarları değiştirip Tamam'ı tıklatın.
8
Belgenizi yazdırın.
Özel veya özel boyutlu ortama yazdırmak için (Mac OS)
TRWW
1
Uygun ortamı yerleştirin. Bkz: Ortam yerleştirme.
2
File (Dosya) menüsünden Page Setup (Sayfa Yapısı) seçeneğini tıklatın.
3
Ortam boyutunu seçin.
4
Özel ortam boyutunu ayarlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın.
a
Settings (Ayarlar) açılan menüsünde Custom Paper Size’ı (Özel Kağıt Boyutu) tıklatın.
b
New'u (Yeni) tıklatıp, boyut için Paper Size Name (Kağıt Boyutu Adı) kutusuna bir ad yazın.
Özel ve özel boyutlu ortamlara yazdırma
27
c
Width (Genişlik) ve Height (Yükseklik) kutularına boyutları girip, istiyorsanız kenar
boşluklarını ayarlayın.
d
Done (Bitti) veya OK'i (Tamam), sonra da Save’i (Kaydet) tıklatın.
5
File (Dosya) menüsünde Page Setup’ı (Sayfa Yapısı) tıklatıp yeni özel boyutu seçin.
6
OK’i (Tamam) tıklatın.
7
File (Dosya) menüsünden Print’i (Yazdır) tıklatın.
8
Paper Type/Quality (Kağıt Türü/Kalite) panelini açın.
9
Paper (Kağıt) sekmesini tıklatıp ortam türünü seçin.
10 İstediğiniz diğer ayarları değiştirin ve OK (Tamam) veya Print'i (Yazdır) tıklatın.
28
Bölüm 3
Yazıcının Kullanılması
TRWW
4
Bakım ve sorun giderme
Bu bölümde, yazıcı bakımı, yazıcı sorunlarını giderme veya yazdırma sorunları hakkında aşağıdaki
bilgiler yer alır.
TRWW
●
Mürekkep kartuşlarını değiştirme
●
Yazıcı kafalarının bakımı
●
Renk kalibrasyonu
●
Sorun giderme ipuçları ve kaynakları
●
Genel sorun giderme ipuçları
●
Yazdırma sorunlarını çözme
●
Düşük baskı kalitesi ve beklenmeyen çıktılar
●
Kağıt besleme sorunlarını çözme
●
Yazıcı yönetimi sorunlarını çözme
●
Yükleme sorunlarını giderme
●
Sıkışan kağıtları temizleme
29
Mürekkep kartuşlarını değiştirme
Tahmini mürekkep düzeylerini Araç Kutusu'ndan (Windows), HP Printer Utility'den (Mac OS) veya
katıştırılmış Web sunucusundan denetleyebilirsiniz. Bu araçları kullanma hakkında bilgi için, bkz:
Yazıcı yönetim araçlarına genel bakış. Bilgileri görmek için yapılandırma sayfası da yazdırabilirsiniz
(bkz: Yapılandırma sayfasını anlama).
Not Kartuşu paketinden çıkardıktan sonra hemen takın. Kartuşu uzun bir süre yazıcıdan
çıkarmayın.
Yazıcınızla hangi kartuşun kullanıldığını öğrenmek için bkz: Sarf Malzemeleri.
Mürekkep kartuşlarını değiştirmek için
30
1
Mürekkep kartuşu kapağını hafifçe çekerek açın.
2
Değiştirilmesi gereken kartuşu, baş parmağınız ve işaret parmağınız arasında iyice kavrayarak
kendinize doğru çekin ve çıkarın.
3
Yeni mürekkep kartuşunu ambalajından çıkarın.
4
Kartuşu renk kodlu yuvayla hizalayıp yuvaya yerleştirin. Kartuşu sıkıca bastırarak yerine tam
olarak oturmasını sağlayın.
5
Mürekkep kartuşu kapağını kapatın.
Bölüm 4
Bakım ve sorun giderme
TRWW
Yazıcı kafalarının bakımı
Yazdırılan karakterler tam çıkmıyorsa veya yazılı çıktılarda nokta veya çizgiler eksikse, bunun nedeni
püskürtme uçlarının tıkanması olabilir ve yazıcı kafalarını temizlemeniz gerekebilir.
Çıktı kalitesi kötüleşirse ilgili adımları aşağıdaki sırayla tamamlayın:
1
Yazıcı kafalarının durumunu kontrol edin (bkz: Yazıcı kafası durumunu kontrol etmek için).
2
Temiz bir beyaz kağıda baskı kalitesi tanı sayfasını yazdırın. Sorunlu yerleri belirleyip önerilen
eylemleri gerçekleştirin (bkz: Baskı kalitesi tanı sayfasını yazdırmak için).
3
Basılı sayfalardaki renklerde sarıya, macentaya veya maviye doğru belirgin bir kayma varsa
rengi kalibre edin (bkz: Renk kalibrasyonu).
4
Yazıcı kafasındaki temas noktalarını el ile temizleyin. Bkz: Yazıcı kafası temas noktalarını
temizlemek için.
5
Temizledikten sonra sorun devam ederse yazıcı kafalarını değiştirin. Bkz: Yazıcı kafalarını
değiştirmek için.
DİKKAT HP, yazıcı kafalar üzerinde değişiklik yapılmasından kaynaklanan yazıcı
hasarlarından sorumlu değildir.
Yazıcı kafası durumunu kontrol etmek için
Yazıcı kafası durumunu kontrol etmek için aşağıdaki yollardan birini kullanın: Yazıcı kafalarından
herhangi birinin durumu iyi değilse, bakım işlevlerinden birini gerçekleştirin veya yazıcı kafalarını
temizleyin ya da değiştirin.
○
Yapılandırma sayfası: Temiz bir sayya beyaz kağıda yapılandırma sayfasını yazdırın ve yazıcı
kafası durumu bölümünü kontrol edin. Bkz: Yapılandırma sayfasını anlama.
○
Katıştırılmış Web sunucusu: Katıştırılmış Web sunucusunu açın (bkz: Katıştırılmış Web
sunucusunu açmak için). Önce Bilgi sekmesini, ardından da sol bölmedeki Mürekkep
Malzemeleri seçeneğini tıklatın.
○
Araç Kutusu (Windows): Araç Kutusu'nu açın (bkz: Araç Kutusu'nu açmak için). Önce Bilgi
sekmesin, ardından da Yazıcı Kafası Durumu'nu tıklatın.
Baskı kalitesi tanı sayfasını yazdırmak için
Yazıcının baskı kalitesini etkileyen sorunları tanılamak için baskı kalitesi tanı sayfasını kullanın. Bu
sayfa çıktılarınızın baskı kalitesini yükseltmek için bakım araçlarını çalıştırıp çalıştırmamaya karar
TRWW
Yazıcı kafalarının bakımı
31
vermenizde yardımcı olur. Sayfada mürekkep düzeyi bilgilerini ve yazıcı kafası durumunu da
görebilirsiniz.
32
○
(Güç) düğmesini basılı turun,
(İptal) düğmesine bir kez basın,
Kontrol paneli:
düğmesine 4 kez basın ve
(Güç) düğmesini serbest bırakın.
○
Katıştırılmış Web sunucusu: Sırasıyla Ayarlar sekmesini ve sol bölmedeki Yazdırma
Hizmetleri'ni tıklatın, Baskı Kalitesi bölümündeki açılan listeden Baskı kalitesi tanı sayfası'nı
ve Uygula'yı tıklatın.
○
Yazıcı sürücüsü (Windows): Hizmetler sekmesini tıklatın. Windows 2000, Windows XP ve
Windows Server 2003'te Bu Aygıta Hizmet Uygula düğmesini (Bu seçenek yalnızca Araç
Kutusu yüklüyse kullanılabilir) ve Yazdırma Hizmetleri sekmesini sağ tıklatın. Baskı kalitesini
tanı sayfası yazdır'ı tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
○
Araç Kutusu (Windows):Yazdırma Hizmetleri sekmesini, ardından da Baskı kalitesi tanı
sayfasını yazdır 'ı tıklatın, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.
○
HP Printer Utility (Mac OS): Information and Support (Bilgi ve Destek) panelinden Print PQ
Diagnostic Page'i (Baskı Kalitesi Tanı Sayfasını Yazdır) tıklatın.
(Devam)
1
Yazıcı Bilgileri: Yazıcı bilgilerini (ürün model numarası, seri numarası ve ürün yazılımı sürüm numarası gibi),
tepsilerden ve dupleksleme biriminden yazdırılan sayfa sayısını, mürekkep düzeyi bilgilerini ve yazıcı kafası
durumunu gösterir.
2
Sınama Deseni 1: Çizgiler düz ve bağlı değilse yazıcı kafalarını hizalayın. Bkz: Yazıcı kafalarını hizalamak için.
3
Sınama Deseni 2: Renkli blokların arasında ince beyaz çizgiler varsa yazıcı kafalarını temizleyin. Bkz: Yazıcı
kafalarını temizlemek için.
Bölüm 4
Bakım ve sorun giderme
TRWW
4
Sınama Deseni 3: Okların gösterdiği yerde koyu çizgiler veya beyaz boşluklar varsa satır beslemeyi kalibre edin.
Bkz: Satır beslemeyi kalibre etmek için.
Yazıcı kafalarını hizalamak için
Bir yazıcı kafasını yenisiyle değiştirdiğinizde, yazıcı en iyi baskı kalitesini sağlamak üzere yazıcı
kafalarını otomatik olarak hizalar. Bununla birlikte, yazdırılan sayfalarınızın görünümü yazıcı kafaların
hatalı hizalandığını gösteriyorsa, hizalama işlemini el ile başlatabilirsiniz.
○
(Güç) düğmesini basılı tutun,
Kontrol paneli:
düğmesini bırakın.
○
Katıştırılmış Web sunucusu: Sırasıyla Ayarlar sekmesini ve sol bölmedeki Yazdırma
Hizmetleri'ni tıklatın, Baskı Kalitesi bölümündeki açılan listeden Yazdırma kafalarını hizala'yı
belirleyip Uygula'yı tıklatın.
○
Yazıcı sürücüsü (Windows): Hizmetler sekmesini tıklatın. Windows 2000, Windows XP ve
Windows Server 2003'te Bu Aygıta Hizmet Uygula düğmesini (Bu seçenek yalnızca Araç
Kutusu yüklüyse kullanılabilir) ve Yazdırma Hizmetleri sekmesini sağ tıklatın. Yazdırma
Kafalarını Hizala’yı tıklatıp ekrandaki yönergeleri izleyin.
○
Araç Kutusu (Windows): Yazdırma Hizmetleri sekmesini, ardından da Yazdırma Kafalarını
Hizala seçeneğini tıklatın, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.
○
HP Printer Utility (Mac OS): Information and Support (Bilgi ve Destek) panelinden Align'ı
(Hizala) tıklatın.
(Devam) düğmesine 2 kez basın ve
(Güç)
Satır beslemeyi kalibre etmek için
TRWW
○
(Güç) düğmesini basılı tutun,
Kontrol paneli:
düğmesini bırakın.
○
Katıştırılmış Web sunucusu: Sırasıyla Ayarlar sekmesini ve sol bölmedeki Yazdırma
Hizmetleri'ni tıklatın, Baskı Kalitesi bölümündeki açılan listeden Satır Beslemeyi Kalibre Et'i
belirleyip Uygula'yı tıklatın.
○
Yazıcı sürücüsü (Windows): Hizmetler sekmesini tıklatın. Windows 2000, Windows XP ve
Windows Server 2003'te Bu Aygıta Hizmet Uygula düğmesini (Bu seçenek yalnızca Araç
Kutusu yüklüyse kullanılabilir) ve Yazdırma Hizmetleri sekmesini sağ tıklatın. Satır Beslemeyi
Kalibre Et’i tıklatıp ekrandaki yönergeleri izleyin.
○
Araç Kutusu (Windows): Yazdırma Hizmetleri sekmesini, ardından da Satır Beslemeyi
Kalibre Et'i tıklatın, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.
○
HP Printer Utility (Mac OS): Information and Support (Bilgi ve Destek) panelinden Calibrate
Linefeed'i (Satır Beslemeyi Kalibre Et) tıklatın.
(Devam) düğmesine 3 kez basın ve
(Güç)
Yazıcı kafalarının bakımı
33
Yazıcı kafalarını temizlemek için
Not Temizlik için mürekkep kullanıldığından, gerekmedikçe yazıcı kafalarını temizlemeyin.
Temizleme işlemi yaklaşık 3,5 dakika sürer. Bu işlem sırasında biraz gürültü olabilir.
○
(Güç) düğmesini basılı tutun,
Kontrol paneli:
düğmesini bırakın.
○
Katıştırılmış Web sunucusu: Sırasıyla Ayarlar sekmesini ve sol bölmedeki Yazdırma
Hizmetleri'ni tıklatın, Baskı Kalitesi bölümündeki açılan listeden Yazdırma kafalarını temizle'yi
belirleyip Uygula'yı tıklatın.
○
Yazıcı sürücüsü (Windows): Hizmetler sekmesini tıklatın. Windows 2000, Windows XP ve
Windows Server 2003'te Bu Aygıta Hizmet Uygula düğmesini (Bu seçenek yalnızca Araç
Kutusu yüklüyse kullanılabilir) ve Yazdırma Hizmetleri sekmesini sağ tıklatın. Yazdırma
Kafalarını Temizle’yi tıklatıp ekrandaki yönergeleri izleyin.
○
Araç Kutusu (Windows): Yazdırma Hizmetleri sekmesini, ardından da Yazdırma Kafalarını
Temizle'yi tıklatın, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.
○
HP Printer Utility (Mac OS): Information and Support (Bilgi ve Destek) panelinden Clean'i
(Temizle) tıklatın.
(Devam) düğmesine 6 kez basın ve
(Güç)
Yazıcı kafası temas noktalarını temizlemek için
Yazıcı kafaları takıldıktan sonra, kontrol panelindeki bir veya her iki yazıcı kafası ışığı yanıp sönmeye
başlar ve yazıcı yazdırmazsa, yazıcı kafalarında yazıcıda bulunan elektrik temas noktalarını
temizlemeniz gerekebilir.
DİKKAT Elektrik temas noktalarını yalnızca yazıcı kafalarını temizleme girişiminden sonra
temizleyin. Bkz: Yazıcı kafalarını temizlemek için. Elektrik temas noktaları, kolayca zarar
görebilen hassas elektronik bileşenler içerir.
34
1
Üst kapağı açın.
2
Taşıyıcı otomatik olarak sola doğru hareket etmezse,
(Devam) düğmesini 3 saniye basılı
tutun. Taşıyıcının durmasını bekleyin ve yazıcının güç kablosunu çıkarın.
3
Yazıcı kafası mandalını kaldırın.
4
Yazıcı kafasının tutamacını (yanıp sönen yazıcı kafası ışığına karşılık gelen) kaldırın ve yazıcı
kafasını yuvasından dışarı çekmek için kullanın.
Bölüm 4
Bakım ve sorun giderme
TRWW
5
Temiz, kuru, yumuşak ve tüy bırakmayan temizleme malzemesi edinin. Kahve filtreleri ve gözlük
camı temizleme kağıtları uygun malzemelerdir.
DİKKAT Su kullanmayın.
6
Yazıcı kafasındaki elektrik temas noktalarını silin ancak püskürtme uçlarına dokunmayın.
Not Elektrik temas noktaları yazıcı kafasının bir yüzünde gruplanmış, bakır renkli küçük
karelerdir.
Püskürtme uçları yazıcı kafasının farklı bir tarafındadır. Püskürtme uçlarında mürekkep
görünür.
DİKKAT Püskürtme uçlarına dokunmak kalıcı hasara neden olabilir. Ayrıca, mürekkep
giysiler üzerinde kalıcı lekelere neden olabilir.
7
Temizlikten sonra, yazıcı kafasını bir kağıdın veya kağıt havlunun üzerine koyun. Püskürtme
uçlarının yukarı doğru baktığından ve kağıtla temas etmediğinden emin olun.
8
Yazıcının içindeki elektrik temas noktalarını kuru, yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle temizleyin.
9
Fişi takın ve yazıcıyı açın. Kontrol panelinin yazıcı kafasının eksik olduğunu belirtmesi gerekir.
10 Yazıcı kafasını renk kodlu yuvasına yerleştirin (yazıcı kafasındaki etiket yazıcı kafası
mandalındaki etiketle eşleşmelidir). Yazıcı kafasına sıkıca bastırarak yerine tam olarak
oturmasını sağlayın.
11 Yazıcı kafası mandalını ileri doğru itin, sonra da yerine oturmasını sağlamak için aşağı bastırın.
Mandalı kapatmak için biraz bastırmanız gerekebilir.
12 Gerektiğinde, kalan yazıcı kafaları için de yukarıdaki adımları tekrarlayın.
TRWW
Yazıcı kafalarının bakımı
35
13 Üst kapağı kapatın.
14 Bir veya her iki yazıcı kafası ışığı hala yanıp sönüyorsa, yanıp sönen yazıcı kafası ışığına karşılık
gelen yazıcı kafası için yukarıda açıklanan temizleme yordamını yineleyin.
15 Bir veya her iki yazıcı kafası ışığı hala yanıp sönüyorsa, yanıp sönen ışığa karşılık gelen yazıcı
kafasını değiştirin.
16 Yazıcı, yazıcı kafalarını kullanıma hazırlayıncaya ve hizalama sayfası yazdırıncaya kadar
bekleyin. Yazıcı sayfa yazdırmazsa, hizalama işlemini el ile başlatın (bkz: Yazıcı kafalarını
hizalamak için).
Yazıcı kafalarını değiştirmek için
Not Yazıcınızla hangi yazıcı kafalarının kullanıldığını öğrenmek için bkz: Sarf Malzemeleri.
36
1
Üst kapağı açın.
2
Taşıyıcı otomatik olarak sola doğru hareket etmezse,
tutun. Taşıyıcının durmasını bekleyin.
3
Yazıcı kafası mandalını kaldırın.
4
Yazıcı kafasının tutamacını yukarı çekin ve tutamacı kullanarak yazıcı kafasını yuvasından
çıkarın.
5
Yeni yazıcı kafasını ambalajından çıkarın ve turuncu koruyucu kapaklarını çıkarın.
6
Yazıcı kafasını renk kodlu yuvasına yerleştirin (yazıcı kafasındaki etiket yazıcı kafası
mandalındaki etiketle eşleşmelidir). Yazıcı kafasına sıkıca bastırarak yerine tam olarak
oturmasını sağlayın.
Bölüm 4
Bakım ve sorun giderme
(Devam) düğmesini 3 saniye basılı
TRWW
TRWW
7
Yazıcı kafası mandalını ileri doğru itin, sonra da yerine oturmasını sağlamak için aşağı bastırın.
Mandalı kapatmak için biraz bastırmanız gerekebilir.
8
Üst kapağı kapatın.
9
Yazıcı, yazıcı kafalarını kullanıma hazırlayıncaya ve hizalama sayfası yazdırıncaya kadar
bekleyin. Yazıcı sayfa yazdırmazsa, hizalama işlemini el ile başlatın (bkz: Yazıcı kafalarını
hizalamak için).
Yazıcı kafalarının bakımı
37
Renk kalibrasyonu
Bir yazıcı kafasını yenisiyle değiştirdiğinizde, yazıcı en iyi baskı kalitesini sağlamak üzere renkleri
otomatik olarak kalibre eder. Renklerin görünümünden memnun kalmazsanız, renk kalibrasyonu
işlemini el ile başlatabilirsiniz.
38
○
(Güç) düğmesini basılı tutun,
Kontrol paneli:
düğmesini bırakın.
○
Katıştırılmış Web sunucusu: Sırasıyla Ayarlar sekmesini ve sol bölmedeki Yazdırma
Hizmetleri'ni tıklatın, Baskı Kalitesi bölümündeki açılan listeden renkleri kalibre edecek
seçeneği belirleyip Uygula'yı tıklatın.
○
Yazıcı sürücüsü (Windows): Hizmetler sekmesini tıklatın. Windows 2000, Windows XP ve
Windows Server 2003'te Bu Aygıta Hizmet Uygula düğmesini (Bu seçenek yalnızca Araç
Kutusu yüklüyse kullanılabilir) ve Yazdırma Hizmetleri sekmesini sağ tıklatın. Rengi Kalibre Et’i
tıklatıp ekrandaki yönergeleri izleyin.
○
Araç Kutusu (Windows): Yazdırma Hizmetleri sekmesini, ardından da Rengi Kalibre Et'i
tıklatın, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.
○
HP Printer Utility (Mac OS): Information and Support (Bilgi ve Destek) panelinden Calibrate
Color'ı (Rengi Kalibre Et) tıklatın.
Bölüm 4
Bakım ve sorun giderme
(İptal) düğmesine 2 kez basın ve
(Güç)
TRWW
Sorun giderme ipuçları ve kaynakları
Yazdırma sorunlarını çözmek için aşağıdaki ipuçlarını ve kaynakları kullanın.
○
Kağıt sıkışma sorunu için bkz: Sıkışan kağıtları temizleme.
○
Kağıt kayması ve kağıt alma gibi kağıt besleme sorunları için bkz: Kağıt besleme sorunlarını
çözme.
Bazı yazıcı sorunları yazıcının sıfırlanmasıyla çözülebilir.
Yazıcının ağ ayarlarını sıfırlamak için (HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn)
TRWW
1
/
(Yapılandırma Sayfası) düğmesini basılı tutun,
(Devam) düğmesine 3 kez basın ve
(Yapılandırma Sayfası) düğmesini serbest bırakın. Güç ışığı birkaç saniye boyunca yanıp
söner. Güç ışığı yanana kadar bekleyin.
2
Yapılandırma sayfasını yazdırmak için
/
(Yapılandırma Sayfası) düğmesine basın ve ağ
ayarlarının sıfırlandığını doğrulayın. Varsayılan olarak, ağ adı (SSID) “hpsetup”, iletişim modu da
“özel” olur.
Sorun giderme ipuçları ve kaynakları
/
39
Genel sorun giderme ipuçları
Aşağıdakilerin geçerli olduğundan emin olun:
40
○
Güç ışığı yanıp sönmeden, sürekli şekilde yanıyor. Yazıcının ilk açılışında, yazıcı kafaları
takıldıktan sonra yazıcının başlaması yaklaşık 8 dakika alır.
○
Yazıcının hazır durumda olduğundan emin olun. Işıklar açıksa veya yanıp sönüyorsa bkz: Yazıcı
ışıkları başvuru kılavuzu.
○
Bilgisayar ekranında hata mesajı görünmemelidir.
○
Güç kablosu ve diğer kablolar çalışır durumda ve yazıcıya sıkıca takılı olmalıdır. Yazıcının etkin
bir alternatif akım (AC) prizine sıkıca takılı ve açık olduğundan emin olun. Voltaj gereksinimleri
için, bkz: Elektrik spesifikasyonları.
○
Ortam, tepsiye düzgün şekilde yerleştirilmiş ve yazıcıda sıkışmamış olmalıdır.
○
Yazıcı kafaları ve mürekkep kartuşları renk kodlarıyla belirtilmiş yuvalarına düzgün şekilde takılı
olmalıdır. Her birini sıkıca bastırarak yerlerine tam olarak oturmalarını sağlayın. Tüm yazıcı
kafalarındaki turuncu koruyucu kapakları çıkarmış olduğunuzdan emin olun.
○
Yazıcı kafası mandalı ve tüm kapaklar kapalı olmalıdır.
○
Arka erişim paneli (HP Officejet Pro K550) veya dupleks birimi (HP Officejet Pro K550dtn/
K550dtwn) yerine oturmuş durumda.
○
Tüm paket bantları ve malzemeleri yazıcıdan çıkartılmış olmalıdır.
○
Yazıcı yapılandırma sayfası yazdırabiliyor olmalıdır. Bkz: Yapılandırma sayfasını anlama.
○
Yazıcı, geçerli ya da varsayılan yazıcı olarak ayarlanmış olmalıdır. Windows için, yazıcıyı
Yazıcılar klasöründe varsayılan olarak ayarlayın. Mac OS için, yazıcıyı Seçici veya Yazdırma
Merkezi'nde varsayılan olarak ayarlayın. Daha fazla bilgi için bilgisayar belgelerine bakın.
○
Windows çalıştıran bir bilgisayar kullanıyorsanız, Yazdırmayı Duraklat komutu seçili olmamalıdır.
○
Bir görevi gerçekleştirirken birçok program çalıştırmamalısınız. Kullanılmayan programları
kapatın veya görevi tekrar denemeden önce bilgisayarı yeniden başlatın.
Bölüm 4
Bakım ve sorun giderme
TRWW
Yazdırma sorunlarını çözme
Yazıcı beklenmedik biçimde kapanıyor
Elektrik olup olmadığını ve güç bağlantılarını kontrol edin
○
Yazıcının etkin bir alternatif akım (AC) prizine sıkıca takılı olduğundan emin olun. Voltaj
gereksinimleri için, bkz: Elektrik spesifikasyonları.
Yazıcı havalandırma deliklerini kontrol edin
○
Havalandırma delikleri yazıcının sol tarafında bulunur. Havalandırma delikleri kapanırsa ve yazıcı
fazla ısınırsa otomatik olarak kendini kapatır. Delikler kapalı olmamalı, yazıcı serin ve kuru bir
yerde bulunmalıdır. Yazıcı için gereken çalıştırma ortamı için bkz: Ortam spesifikasyonları.
Tüm yazıcı ışıkları yanıyor
Kurtarılamaz bir hata oluştu.
○
Tüm kabloları (güç kablosu, ağ kablosu ve USB kablosu gibi) çekin, 20 saniye kadar bekleyip
yeniden takın. Sorun devam ederse, en son sorun giderme bilgileri, ürün düzeltmeleri ve
güncelleştirmeleri için HP Web sitesini (www.hp.com/support/officejetprok550) ziyaret edin.
Yazıcı yanıt vermiyor (hiçbir şey yazdırmıyor)
Yazıcı kablosuz iletişimi destekliyorsa, ayrıca bkz: Kablosuz iletişim kurma ve kullanma sorunları.
Yazıcı ayarlarını gözden geçirin
○
Bkz: Genel sorun giderme ipuçları.
Yazıcı kafasının kullanıma hazır olup olmadığını kontrol edin
○
Yazıcı kafaları takıldığında veya değiştirildiğinde, yazıcı, yazacı kafalarını hizalamak için
otomatik olarak birkaç hizalama sayfası yazdırır. Bu işlem yaklaşık 8 dakika sürer. İşlem
tamamlanıncaya kadar yalnızca otomatik hizalama sayfaları yazdırılabilir.
Yazıcı yazılımı yüklemesini kontrol edin.
○
Yazdırma sırasında yazıcı kapatılırsa bilgisayarınızın ekranında bir uyarı iletisinin
görüntülenmesi gerekir; görünmüyorsa yazıcı yazılımı doğru yüklenmemiş olabilir. Bu sorunu
çözmek için yazılımı tamamen kaldırıp yeniden yükleyin. Bkz: Yazıcı yazılımını kaldırma.
Kablo bağlantılarını kontrol edin
TRWW
○
Ağ kablosunun her iki ucunun da güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
○
Yazıcı bir ağa bağlıysa aşağıdakileri kontrol edin:
○
Yazıcının arkasındaki bağlantı ışığını kontrol edin. Bkz: Ağ konektörü ışıklarını yorumlama.
○
Yazıcı bağlantısında telefon kablosu kullanmadığınızdan emin olun.
○
Ağ hub'ı, anahtarı veya yönlendiricisi açık ve düzgün çalışıyor.
Yazdırma sorunlarını çözme
41
Yazıcı ayarlarını ağ ortamı için denetleyin
○
Doğru yazıcı sürücüsü ve yazıcı sürücüsü bağlantı noktasının kullanılmasını sağlayın. Ağ
bağlantıları hakkında daha fazla bilgi için Yazıcıyı yapılandırma (Windows), Yazıcıyı
yapılandırma (Mac OS) bölümüne veya ağ satıcılarınızın sağladığı belgelere bakın.
Bilgisayarda yüklü kişisel güvenlik duvarı yazılımlarını denetleyin
○
Kişisel güvenlik duvarı yazılımları bilgisayarı saldırılardan koruyan güvenlik programlarıdır.
Ancak güvenlik duvarı bilgisayar ve yazıcı arasındaki iletişimi de engelleyebilir. Yazıcıyla
iletişimde bir sorun varsa, geçici olarak güvenlik duvarını devre dışı bırakmayı deneyin. Sorun
devam ediyorsa, iletişim sorununun kaynağı güvenlik duvarı değildir. Güvenlik duvarını yeniden
etkinleştirin.
Güvenlik duvarının devre dışı kalması yazıcıyla iletişim sorununu ortadan kaldırıyorsa, yazıcıya
statik IP adresi atayıp güvenlik duvarını yeniden etkinleştirmeniz gerekebilir. Bkz: Ağ ayarlarını
yapılandırma.
Yazıcı yazıcı kafalarını kabul etmiyor
Yazıcı kafası mandalını kontrol edin
○
Yazıcı kafası mandalının düzgün kapatıldığından emin olun.
Yazıcı kafasını kontrol edin
○
Yazıcı kafalarının doğru renk kodlu yuvalara takıldığından emin olun. Bkz: Yazıcı kafalarını
değiştirmek için.
○
Yazıcı kafasını çıkarın, kafanın turuncu koruyucu kapaklarının çıkarılmış olup olmadığına bakın.
Yazıcı kafasını temizleyin
○
Yazıcı kafası temizleme işlemini tamamlayın. Bkz: Yazıcı kafalarının bakımı.
Yazıcı kafasını çıkardıktan sonra yazıcıyı kapatın
○
Yazıcı kafasını çıkardıktan sonra yazıcıyı kapatın, 20 saniye kadar bekleyip yazıcı kafası
takmadan yeniden açın. Yazıcı yeniden başlatıldıktan sonra yazıcı kafasını yeniden takın.
Yazıcının yazdırması uzun zaman alıyor
Sistem yapılandırmasını kontrol edin
○
Bilgisayarın yazıcının gerektirdiği en düşük sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun.
Bkz: Sistem gereksinimleri.
Yazıcı yazılım ayarlarını gözden geçirin
○
Baskı kalitesi olarak En İyi veya Maksimum dpi seçili olduğunda yazıcının baskı hızı yavaşlar.
Baskı hızını artırmak için yazıcı sürücüsündeki farklı yazdırma ayarlarını seçin. Bkz: Yazıcı
ayarlarını değiştirme.
Radyo parazitini kontrol edin
○
42
Yazıcı kablosuz iletişim kullanılarak bağlandıysa ve baskı hızı yavaşsa, radyo sinyalleri zayıf
olabilir. Bkz: Kablosuz ağda paraziti azaltacak yönergeler.
Bölüm 4
Bakım ve sorun giderme
TRWW
Boş sayfa yazdırıldı
Mürekkep kartuşlarının boş olup olmadığını gözden geçirin
○
Hangi kartuşun azaldığını anlamak için yazıcı ışıklarını kontrol edin (bkz: Kontrol paneli ışıklarını
yorumlama). Araç Kutusu (Windows), HP Printer Utility (Mac OS) ve yapılandırma sayfası (bkz:
Yapılandırma sayfasını anlama) mürekkep düzeyleri hakkında bilgi verir. Siyah bir metin
yazdırıyorsanız ve sayfa boş olarak yazdırılıyorsa, siyah kartuşu boş olabilir. Bkz: Mürekkep
kartuşlarını değiştirme.
Ortam ayarlarını kontrol edin
○
Tepsiye yüklenen ortam için yazıcı sürücüsünde doğru baskı kalitesi ayarları seçtiğinizden emin
olun.
○
Yazıcı sürücüsündeki sayfa ayarlarıyla tepsideki ortam sayfa boyutuyla eşleştiğinden emin olun.
Sayfada eksiklikler veya yanlışlıklar var
Yazıcı kafaları gözden geçirin
○
Temiz bir beyaz kağıda baskı kalitesi tanı sayfasını yazdırın. Sorunlu yerleri belirleyip önerilen
eylemleri gerçekleştirin (bkz: Baskı kalitesi tanı sayfasını yazdırmak için).
Kenar boşluğu ayarlarını gözden geçirin
○
Belge kenar boşluğu ayarlarının, yazıcının yazdırılabilir alanını aşmadığından emin olun. Bkz: En
küçük kenar boşluklarını ayarlama.
Renkli yazdırma ayarlarını gözden geçirin
○
Yazıcı sürücüsünde Gri Tonlamalı Yazdır seçeneğinin belirlenmediğinden emin olun.
Yazıcının yerini ve USB kablosunun uzunluğunu kontrol edin
○
Yüksek elektromanyetik alanlar (örneğin, USB kabloları tarafından üretilenler) bazen çıktılarda
bozulmalara neden olabilir. Yazıcıyı elektromanyetik alan kaynağından uzaklaştırın. Bu gibi
elektromanyetik alan etkilerini en aza indirmek için 3 metreden (9,8 fit) kısa USB kablosu
kullanmanız da önerilir.
Metin veya grafik yerleşimi yanlış
Ortam yüklenme şeklini gözden geçirin
○
Ortam genişliği ve yüksekliği kılavuzlarının ortam yığını kenarlarına tam olarak uyduğundan ve
tepsilerin aşırı dolu olmadığından emin olun. Bkz: Ortam yerleştirme.
Ortam boyutunu denetleyin
TRWW
○
Belge boyutu kullandığınız ortamdan büyükse sayfa içeriği kesilebilir.
○
Yazıcı sürücüsündeki seçili ortam boyutuyla tepsideki ortam boyutunun eşleştiğinden emin olun.
○
Windows çalıştıran bilgisayar kullanıyorsanız, belgeyi seçili durumdaki ortam boyutuna sığdırmak
için yazıcı sürücüsünden LaserJet Kenar Boşluklarına Öykün'ü seçin. Bkz: Yazıcı ayarlarını
değiştirme.
Yazdırma sorunlarını çözme
43
Kenar boşluğu ayarlarını gözden geçirin
○
Metin veya grafikler sayfa kenarlarında kesik olarak yazdırılıyorsa, belge kenar boşluğu
ayarlarının yazıcının yazdırılabilir alanını aşmadığından emin olun. Bkz: En küçük kenar
boşluklarını ayarlama.
Sayfa yönü ayarını gözden geçirin
○
Uygulamada seçilmiş olan ortam boyutu ve sayfa yönünün yazıcı sürücüsündeki ayarlarla
eşleştiğinden emin olun. Bkz: Yazıcı ayarlarını değiştirme.
Yazıcının yerini ve USB kablosunun uzunluğunu kontrol edin
○
Yüksek elektromanyetik alanlar (örneğin, USB kabloları tarafından üretilenler) bazen çıktılarda
bozulmalara neden olabilir. Yazıcıyı elektromanyetik alan kaynağından uzaklaştırın. Bu gibi
elektromanyetik alan etkilerini en aza indirmek için 3 metreden (9,8 fit) kısa USB kablosu
kullanmanız da önerilir.
Yukarıdaki çözüm yolları sorunu gidermiyorsa, sorunun nedeni yazdırma ayarlarının uygulama
tarafından doğru yorumlanmaması olabilir. Bilinen yazılım çakışmaları için sürüm notlarına bakın
veya uygulamanın belgelerine bakın ya da belirli yardımlar için yazılım üreticisine başvurun.
44
Bölüm 4
Bakım ve sorun giderme
TRWW
Düşük baskı kalitesi ve beklenmeyen çıktılar
Düşük baskı kalitesi
Yazıcı kafalarını ve mürekkep kartuşlarını gözden geçirin
○
Temiz bir beyaz kağıda baskı kalitesi tanı sayfasını yazdırın. Sorunlu yerleri belirleyip önerilen
eylemleri gerçekleştirin (bkz: Baskı kalitesi tanı sayfasını yazdırmak için).
○
Mürekkep düzeyi azalan kartuşları yenisiyle değiştirip yeniden yazdırmayı deneyin. Bkz:
Mürekkep kartuşlarını değiştirme.
Kağıt kalitesini gözden geçirin
○
Kağıt fazla nemli veya pürüzlü olabilir. Kullanılan ortamın HP spesifikasyonlarına uyduğundan
emin olun ve yeniden yazdırmayı deneyin. Bkz: Yazdırma ortamını seçme.
Yazıcıya yerleştirilen ortamın türünü kontrol edin
○
Tepsinin yerleştirdiğiniz ortamı desteklediğinden emin olun. Bkz: Desteklenen ortam
spesifikasyonlarını anlama.
○
Yazıcı sürücüsünde, kullanmak istediğiniz ortamın olduğu tepsiyi seçtiğinizden emin olun.
Yazıcının yerini ve USB kablosunun uzunluğunu kontrol edin
○
Yüksek elektromanyetik alanlar (örneğin, USB kabloları tarafından üretilenler) bazen çıktılarda
bozulmalara neden olabilir. Yazıcıyı elektromanyetik alan kaynağından uzaklaştırın. Bu gibi
elektromanyetik alan etkilerini en aza indirmek için 3 metreden (9,8 fit) kısa USB kablosu
kullanmanız da önerilir.
Anlamsız karakterler yazdırılıyor
Yazdırılan iş kesilirse, yazıcı işin kalanını tanımayabilir.
Yazdırma işini iptal edin ve yazıcının hazır durumuna dönmesini bekleyin. Yazıcı hazır durumuna
dönmezse tüm işi iptal edip bir kez daha bekleyin. Yazıcı hazır olunca işi yeniden gönderin.
Bilgisayar işi yeniden denemenizi isterse, İptal'i tıklatın.
Kablo bağlantılarını kontrol edin
○
Yazıcı ve bilgisayar USB kablosuyla bağlıysa sorun gevşek kablo bağlantısından oluşabilir.
Kablo bağlantısının her iki uçta da iyice oturduğundan emin olun. Sorun devam ederse yazıcıyı
kapatın, kabloyu yazıcıdan çıkarıp yazıcıyı kablo bağlantısı olmadan yeniden başlatın ve
yazdırma biriktiricisinden kalan işleri silin. Güç ışığı açık olduğunda ve yanıp sönmediğinde
kabloyu yeniden takın.
Belge dosyasını gözden geçirin
○
TRWW
Belge dosyası zarar görmüş olabilir. Aynı uygulamadan başka belgeler yazdırabiliyorsanız,
belgenizin bir yedeğini (varsa) yazdırmayı deneyin.
Düşük baskı kalitesi ve beklenmeyen çıktılar
45
Mürekkep bulaşıyor
Yazdırma ayarlarını gözden geçirin
○
Çok mürekkep kullanan belgeleri yazdırdığınızda, çıktıları almadan önce kuruması için zaman
bırakın. Özellikle asetatlarda kuruma süresi uzayabilir. Yazıcı sürücüsünde baskı kalitesi için En
İyi seçeneğini belirleyin, ayrıca, gelişmiş özellikler (Windows) veya mürekkep özellikleri (Mac
OS) altında mürekkep hacmini kullanarak mürekkep kuruma süresini artırın ve mürekkep
doygunluğunu azaltın. Mürekkep doygunluğunu azaltmanın "soluk renkli" çıktılara neden
olabileceğini de unutmayın.
○
En İyi baskı kalitesi kullanılarak yazdırıldığında, zengin, karışık renklere sahip renkli belgelerde
kıvrılma veya bulaşma olabilir. Kullanılan mürekkebin azaltılması için Normal gibi diğer yazdırma
modlarını deneyin veya canlı renklere sahip belgeleri yazdırmak için tasarlanmış HP Premium
Kağıt kullanın. Bkz: Yazıcı ayarlarını değiştirme.
Ortam türünü gözden geçirin
○
Bazı ortam türleri mürekkebi iyi çekemez, mürekkep daha yavaş kurur ve bulaşıklar oluşur. Bkz:
Yazdırma ortamını seçme.
Kenar boşluğu ayarlarını gözden geçirin
○
Belgenizdeki kenar boşluklarını artırın. Yazılım uygulamanızda yer alan belgelere bakın.
○
Windows çalıştıran bir bilgisayar kullanıyorsanız, yazıcı sürücüsünde Kenar Boşluklarını En
Düşük Düzeye Getir'in seçilmediğinden emin olun.
Mürekkep metni veya grafikleri tam olarak doldurmuyor
Mürekkep kartuşlarını gözden geçirin
○
Mürekkep kartuşlarında mürekkep bitmiş olabilir. Boş kartuşu yenisiyle değiştirin. Kartuşları
yerinden çıkarıp yeniden takın; yerlerine iyice oturduklarından emin olun. Bkz: Mürekkep
kartuşlarını değiştirme.
Ortam türünü gözden geçirin
○
Bazı ortam türleri yazıcıda kullanım için uygun değildir. Bkz: Yazdırma ortamını seçme.
Çıktılar cansız veya donuk renkli
Yazdırma modunu gözden geçirin
○
Yazıcı sürücüsündeki taslak veya hızlı modu, taslakları yazdırmaya uygun hızlı yazdırmanızı
sağlar. Daha iyi sonuç almak için, Normal veya En İyi seçeneğini tercih edin. Bkz: Yazıcı
ayarlarını değiştirme.
Kağıt türü ayarını kontrol edin
○
46
Asetat veya diğer özel ortamlara yazdırırken yazıcı sürüsünde ilgili ortamı seçin. Bkz: Özel veya
özel boyutlu ortama yazdırmak için (Windows).
Bölüm 4
Bakım ve sorun giderme
TRWW
Mürekkep kartuşlarını gözden geçirin
○
Metin veya resimdeki çizgiler kesik veya düzgün yazdırılmamışsa, mürekkep kartuşlarında biri
veya daha fazlasında mürekkep bitmiş veya hatalı olabilir. İlgili kartuşları yenileriyle değiştirin.
Bkz: Mürekkep kartuşlarını değiştirme.
Renkliler siyah beyaz yazdırılıyor
Yazdırma ayarlarını gözden geçirin
○
Yazıcı sürücüsünde Gri Tonlamalı Yazdır seçeneğinin belirlenmediğinden emin olun.
Yanlış renkler yazdırılıyor
Yazdırma ayarlarını gözden geçirin
○
Yazıcı sürücüsünde Gri Tonlamalı Yazdır seçeneğinin belirlenmediğinden emin olun.
Yazıcı kafaları gözden geçirin
○
Temiz bir beyaz kağıda baskı kalitesi tanı sayfasını yazdırın. Sorunlu yerleri belirleyip önerilen
eylemleri gerçekleştirin (bkz: Baskı kalitesi tanı sayfasını yazdırmak için).
Çıktılarda soluk renkler var
Yazdırma ayarlarını gözden geçirin
○
Bazı ortam türü ayarlarında (asetat ve fotoğraf kağıdı gibi) ve baskı kalitesi ayarlarında (En İyi
gibi) diğerlerinden daha fazla mürekkep gerekir. Yazıcı sürücüsünde farklı yazdırma ayarları
seçip, doğru ortam türünü seçtiğinizden emin olun. Bkz: Yazıcı ayarlarını değiştirme.
Mürekkep kartuşlarını gözden geçirin
○
Mürekkep kartuşlarının tahrif edilmediğinden emin olun. Yeniden doldurma işlemleri ve uyumsuz
mürekkep kullanımı, karmaşık yazdırma sistemini bozabilir ve baskı kalitesini düşürerek yazıcı
veya yazıcı kafasında hasara neden olabilir. HP, yeniden doldurulmuş mürekkep kartuşlarını
garanti kapsamına almaz veya desteklemez. Sipariş bilgisi için bkz: HP sarf malzemeleri ve
aksesuarları.
Yazıcı kafaları gözden geçirin
○
Temiz bir beyaz kağıda baskı kalitesi tanı sayfasını yazdırın. Sorunlu yerleri belirleyip önerilen
eylemleri gerçekleştirin (bkz: Baskı kalitesi tanı sayfasını yazdırmak için).
Renkler doğru şekilde sıralanmıyor
Yazıcı kafaları gözden geçirin
○
Temiz bir beyaz kağıda baskı kalitesi tanı sayfasını yazdırın. Sorunlu yerleri belirleyip önerilen
eylemleri gerçekleştirin (bkz: Baskı kalitesi tanı sayfasını yazdırmak için).
Grafik yerleşimini gözden geçirin
○
TRWW
Grafiklerin sayfa üzerindeki yerleşiminde boşluk olup olmadığını denetlemek için yazılımınızın
yakınlaştırma veya baskı önizleme özelliğini kullanın.
Düşük baskı kalitesi ve beklenmeyen çıktılar
47
Metin veya grafiklerde çizgi veya noktalar eksik
Yazıcı kafaları gözden geçirin
○
48
Temiz bir beyaz kağıda baskı kalitesi tanı sayfasını yazdırın. Sorunlu yerleri belirleyip önerilen
eylemleri gerçekleştirin (bkz: Baskı kalitesi tanı sayfasını yazdırmak için).
Bölüm 4
Bakım ve sorun giderme
TRWW
Kağıt besleme sorunlarını çözme
Kağıt sıkışmasını çözme hakkında bilgi için bkz: Sıkışan kağıtları temizleme.
Tepsi takılamıyor
○
Tepsiyi yeniden yerleştirin. Yazıcıdaki açıklıkla aynı hizada olmasına dikkat edin.
○
Kağıt sıkışması olup olmadığına bakın. Bkz: Sıkışan kağıtları temizleme.
Farklı bir kağıt besleme sorunu oluşuyor
Ortam yazıcı veya tepsi tarafından desteklenmiyor
○
Yalnızca, kullanılan yazıcı veya tepsinin desteklediği ortamları kullanın. Bkz: Desteklenen ortam
spesifikasyonlarını anlama.
Tepsiden ortam alınmadı
○
Tepsiye ortam yerleştirildiğinden emin olun. Bkz: Ortam yerleştirme. Yerleştirmeden önce
ortamları havalandırın.
○
Kağıt kılavuzlarının yerleştirdiğiniz ortam boyutu için tepsideki doğru işaretlere ayarlandığından
emin olun. Kılavuzun kağıt yığınına iyice oturduğundan, ancak çok sıkışık olmadığından emin
olun.
○
Tepsideki ortamın kıvrılmadığından emin olun. Kıvrılmışsa, kıvrımın zıt yönüne doğru bükerek
kıvrımı düzeltin.
○
Tepsinin düzgün takıldığından emin olun.
Ortam doğru çıkmıyor
TRWW
○
Çıktı tepsisi uzantısının açıldığından emin olun; aksi takdirde basılı sayfalar yazıcıdan düşer.
○
Çıkış tepsisinde fazla olan ortamı çıkarın. Tepsinin alabildiği sayfa sayısı sınırlıdır.
○
Yazdırma işi sırasında arka erişim paneli veya dupleksleme birimi düzgün takılmamışsa, ortam
yazıcının arkasından çıkabilir. Arka erişim panelini veya dupleksleme birimini yeniden takın ya da
dupleksleme biriminin kapağını takın.
Kağıt besleme sorunlarını çözme
49
Sayfalar kıvrılıyor
○
Tepsilere konan ortamın kağıt kılavuzlarıyla hizalandığından emin olun. Gerekirse, tepsileri
yazıcıdan çıkarın, ortamı gerektiği gibi yeniden yükleyin ve kağıt kılavuzlarının düzgün şekilde
hizalandığından emin olun.
○
Tepsiyi yazıcıya takarken nazik davranın. Tam bir kağıt yığını bulunan tepsiyi zorlayarak takmak
sayfaların yazıcının içine kaymasına neden olur; bu da yazıcıda kağıt sıkışmasına veya her
seferinde birden çok kağıt alınmasına neden olacaktır.
○
Arka erişim paneli veya dupleksleme biriminin düzgün takılmış olduğundan emin olun.
Birden çok sayfa alınıyor
50
○
Yerleştirmeden önce ortamları havalandırın.
○
Kağıt kılavuzlarının yerleştirdiğiniz ortam boyutu için tepsideki doğru işaretlere ayarlandığından
emin olun. Kılavuzun kağıt yığınına iyice oturduğundan, ancak çok sıkışık olmadığından emin
olun.
○
Tepsiye aşırı miktarda kağıt yüklenmediğinden emin olun.
○
Tepsiyi yazıcıya takarken nazik davranın. Tam bir kağıt yığını bulunan tepsiyi zorlayarak takmak
sayfaların yazıcının içine kaymasına neden olur; bu da yazıcıda kağıt sıkışmasına veya her
seferinde birden çok kağıt alınmasına neden olacaktır.
○
En iyi performans ve verimlilik için HP ortamlarını kullanın.
Bölüm 4
Bakım ve sorun giderme
TRWW
Yazıcı yönetimi sorunlarını çözme
Bu bölümde yazıcı yönetiminde sık karşılaşılan sorunlarla ilgili çözümler verilmiştir.
Katıştırılmış Web sunucusu açılamıyor
Ağ ayarlarınızı kontrol edin.
○
Yazıcıyı ağa bağlamak için telefon kablosu veya çapraz kablo kullanmadığınızdan emin olun.
Bkz. Yazıcıyı yapılandırma (Windows) veya Yazıcıyı yapılandırma (Mac OS).
○
Ağ kablosunun yazıcıya sıkıca oturduğundan emin olun.
○
Ağ hub'ı, anahtarı veya yönlendiricisinin açık ve düzgün çalıştığından emin olun.
Bilgisayarı kontrol edin
○
Kullandığınız bilgisayarın ağa bağlı olduğundan emin olun.
Web tarayıcınızı kontrol edin
○
Web tarayıcısının en düşük sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun. Bkz: Sistem
gereksinimleri.
Yazıcı IP adresini denetleyin
○
Yazıcının yapılandırma sayfalarını yazdırın ve ikinci sayfadaki yazıcı IP adresini bulun. Bkz:
Yapılandırma sayfasını anlama.
○
MS-DOS komut isteminden IP adresini kullanarak yazıcıya ping uygulayın.
Örneğin IP adresi 123.123.123.123 ise MS-DOS komut istemine şunu yazın:
C:\Ping 123.123.123.123
Yanıt gelirse IP adresi doğrudur. Zaman aşımı yanıtı gelirse IP adresi yanlıştır.
TRWW
Yazıcı yönetimi sorunlarını çözme
51
Yükleme sorunlarını giderme
Hizalama sayfası yazdırma sorunları
Yazıcı kafaları takıldığında veya değiştirildiğinde, yazıcı, yazacı kafalarını hizalamak için otomatik
olarak birkaç hizalama sayfası yazdırır. İşlem yaklaşık 8 dakika sürer; yazdırıldıktan sonra hizalama
sayfaları atılabilir. Yazıcı sayfaları yazdırmazsa, hizalama işlemini el ile başlatmaya çalışın (bkz:
Yazıcı kafalarını hizalamak için).
Yazılım yükleme sorunları
Not En son sorun giderme bilgileri, ürün düzeltmeleri ve güncelleştirmeleri için HP web
sitesini (www.hp.com/support/officejetprok550) ziyaret edin.
Bilgisayar gereksinimlerini doğrulayın
○
Bilgisayarın sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun. Bkz: Sistem gereksinimleri.
Yükleme hazırlıklarını doğrulama
○
Windows yüklü bilgisayara yazılım yüklemeden önce, tüm diğer programların kapalı olduğundan
emin olun.
○
Bilgisayar, CD-ROM sürücünüz için yazdığınız yolu tanımıyorsa, doğru sürücü harfini
belirttiğinizden emin olun.
○
Bilgisayar, CD-ROM sürücüsündeki Starter CD'sini tanımıyorsa, Starter CD'sinin hasarlı olup
olmadığına bakın. Yazıcı sürücüsü www.hp.com/support/officejetprok550 adresinden yüklenebilir.
Yazıcı yazılımını yeniden yükleme
○
Windows kullanıyorsanız ve bilgisayar yazıcıyı algılayamıyorsa, yazıcı yazılımını temiz bir
şekilde kaldırmak için kaldırma yardımcı programını kullanın (Hazırlık CD'sinde Util\Scrubber
\Uninstall.exe). Bilgisayarınızı yeniden başlatıp yazılımı yeniden yükleyin. Bkz: Yazıcı yazılımını
kaldırma.
Ağa bağlanma sorunları
Not Aşağıdakilerden birini düzelttikten sonra, yükleme programını yeniden çalıştırın.
Ağ ile ilgili genel sorun giderme
Bilgisayara yazıcı yazılımını yükleyemiyorsanız, aşağıdakileri doğrulayın:
52
○
Bilgisayara ve yazıcıya giden tüm kablo bağlantıları sıkıca yapılmış olmalıdır.
○
Ağ çalışır durumda ve ağ hub'ı açık olmalıdır.
○
Virüsten koruma programları ve kişisel güvenlik duvarları da dahil olmak üzere tüm uygulamalar
geçici olarak kapalı veya devre dışı olmalıdır.
○
Yazıcının, yazıcıyı kullanacak bilgisayarlarla aynı alt ağda yüklenmiş olduğundan emin olun.
Bölüm 4
Bakım ve sorun giderme
TRWW
○
Yükleme programı yazıcıyı algılayamıyorsa, yazıcının yapılandırma sayfasını yazdırın ve
yapılandırma sayfasında listelenen IP adresini yükleme sırasında girin. Bkz: Yapılandırma
sayfasını anlama.
○
MS-DOS komut isteminden IP adresini kullanarak yazıcıya ping uygulayın.
Örneğin IP adresi 123.123.123.123 ise MS-DOS komut istemine şunu yazın:
C:\Ping 123.123.123.123
Yanıt gelirse IP adresi doğrudur. Zaman aşımı yanıtı gelirse IP adresi yanlıştır.
○
Windows çalıştıran bir bilgisayar kullanıyorsanız, yazıcı sürücüsünde oluşturulan ağ bağlantı
noktalarının yazıcı IP adresi ile eşleştiğinden emin olun:
1
Yapılandırma sayfasını yazdırın. Bkz: Yapılandırma sayfasını anlama.
2
Windows masaüstünde Başlat'ı tıklatıp Ayarlar'ın üzerine gelin ve Yazıcılar veya Yazıcı ve
Fakslar'ı tıklatın.
3
Yazıcı simgesini sağ tıklatıp, önce Özellikler'i, sonra da Bağlantı Noktaları sekmesini tıklatın.
4
Bağlantı Noktaları sekmeli sayfasında yazıcı için TCP/IP bağlantı noktasını seçip Bağlantı
Noktası Yapılandır'ı seçin. İletişim kutusunda listelenen IP adresini karşılaştırın ve bu adresin
yapılandırma sayfasında listelenen IP adresiyle eşleştiğinden emin olun. IP adresleri farklıysa,
iletişim kutusundaki IP adresini yapılandırma sayfasındaki adresle eşleşecek şekilde değiştirin.
Farklı olarak, aşağıdakileri yaparak yeni bir HP standart TCP/IP bağlantı noktası oluşturun
(yapılandırma sayfasında listelenen IP adresini kullanarak):
5
a
Bağlantı Noktaları sekmeli sayfasında Bağlantı Noktası Ekle seçeneğini tıklatın.
b
Standart TCP/IP Bağlantı Noktası'nı seçin ve Yeni Bağlantı Noktası'nı tıklatın.
c
Yazıcının IP adresini kullanarak yeni TCP/IP bağlantı noktasını oluşturmak için ekrandaki
yönergeleri izleyin.
Ayarları kaydetmek için iki kez Tamam'ı tıklatın ve iletişim kutularını kapatın.
Kablolu ağa bağlanma sorunları
○
Ağ konektörü üzerindeki Bağlantı ışığı yanmıyorsa, Genel sorun giderme ipuçları konusunda
listelenen koşullarının karşılandığından emin olun.
○
Yazıcıya statik IP adresi atamanız önerilmese de, yazıcıya statik bir IP adresi atayarak bazı
yükleme sorunlarını (kişisel güvenlik duvarı ile çakışma gibi) giderebilirsiniz. Daha fazla bilgi için
bkz: Ağ ayarlarını yapılandırma.
Kablosuz iletişim kurma ve kullanma sorunları
Yazıcı kablosuz kurulum ve yazılım yüklemesi tamamlandıktan sonra ağla iletişim kuramıyorsa,
aşağıdaki görevlerden bir veya daha fazlasını gerçekleştirin:
TRWW
Yükleme sorunlarını giderme
53
Kablosuz ağ ayarlarını kontrol edin
○
Bilgisayarın kablosuz kartının doğru kablosuz profiline ayarlandığından emin olun. Kablosuz
profili, verilen ağda benzersiz olan ağ ayarları grubudur. Tek kablosuz kartında birçok kablosuz
profili olabilir (örneğin, biri ev ağı için, biri de iş yeri ağı için). Bilgisayarınızda takılı ağ kartına ait
yapılandırma yardımcı programını açın ve seçilen profilin yazıcı ağ profili olduğunu doğrulayın.
○
Yazıcı ağ ayarlarının ağınızdakilerle eşleştiğinden emin olun. Ağınızdaki ayarları bulmak için
aşağıdakilerden birini yapın:
○
○
○
Altyapı iletişim modu: Kablosuz erişim noktası (WAP) yapılandırma yardımcı programını
açın.
○
Özel iletişim modu: Bilgisayarınıza takılı ağ kartıyla ilgili yapılandırma yardımcı programını
açın.
Ağ ayarlarını yazıcının ağ yapılandırma sayfasında görülen ayarlarla karşılaştırıp (bkz:
Yapılandırma sayfasını anlama) farkları not alın. Olası sorunlar şunlar olabilir:
○
WAP, donanım adreslerini filtreler (MAC adresleri). Bkz: Kablosuz erişim noktasına (WAP)
donanım adresleri eklemek için.
○
Yazıcıdaki bu ayarlardan biri yanlış olabilir: iletişim modu (altyapı veya özel), ağ adı (SSID),
kanal (yalnızca özel ağlar), kimlik doğrulama türü, şifreleme. Bkz: 802.11 kablosuz ağ
ayarlarını anlama.
Bir belge yazdırın. Belge yine yazdırılamazsa yazıcının ağ ayarlarını sıfırlayın (Sorun giderme
ipuçları ve kaynakları altındaki yönergelere bakın) ve yazıcı yazılımını yeniden yükleyin (bkz:
Yazıcıyı kablosuz iletişim için ayarlama (HP Officejet Pro K550dtwn)).
Kablosuz ağ ayarları doğruysa, bilgisayarın başka bir kablosuz ağla ilişkisi olabilir. Bilgisayarla
yazıcının aynı kablosuz ağla ilişkili olmasını sağlayın. Kullanıcılar kendi bilgisayarlarının kablosuz
ayarlarını denetleyerek bunu sağlayabilir. Ek olarak, bilgisayarların kablosuz ağa erişimleri olmasını
sağlayın.
Kablosuz ağ ayarları doğru değilse, yazıcı ağ ayarlarını düzeltmek için aşağıdaki adımları izleyin:
54
1
Yazıcıyı ağ kablosuyla ağınıza veya yazıcıyla birlikte verilen çapraz kabloyla bilgisayara bağlayın.
2
Yazıcının katıştırılmış Web sunucusunu açın. Bkz: Katıştırılmış Web sunucusu.
3
Önce Ağ sekmesini, sonra da sol bölmedeki Kablosuz (802.11) seçeneğini tıklatın.
4
Ağ ayarlarıyla eşleştirmek üzere yazıcı ayarlarını değiştirmek için Kablosuz Kurulumu
sekmesindeki Kablosuz Kurulumu sihirbazını kullanın.
5
Katıştırılmış Web sunucusunu kapatıp yazıcıdan kabloyu çıkarın.
6
Yazıcı yazılımını tamamen kaldırıp yeniden yükleyin. Bkz: Yazıcı yazılımını kaldırma.
Bölüm 4
Bakım ve sorun giderme
TRWW
Sinyal gücünü denetleyin
○
Yazıcının ağ yapılandırma sayfasında belirtilen sinyal gücünü denetleyin (bkz: Yapılandırma
sayfasını anlama). Değer '0' olursa, kablosuz aygıtlar (bilgisayar, hub, kablosuz yönlendirici gibi)
çok uzakta olabileceği gibi kablosuz sinyalleri engellenmiş de olabilir.
Yapılabiliyorsa aygıtı daha yakına getirin veya engel ve parçaların olmadığı bir yere taşıyın.
Ayrıca bkz: Kablosuz ağda paraziti azaltacak yönergeler.
Yazıcı ışıklarını kontrol edin
○
Yapılandırma Sayfası ışığı yanıp sönüyorsa aygıtta arıza olabilir.
○
Yapılandırma Sayfası ışığı yanmıyorsa, yazıcının ağ yapılandırması sayfasındaki ağ durumu ve
bağlantı türü bilgilerini kontrol edin. Bilgilerde Çevrimdışı ve Kablolu görünüyorsa, yazıcı kablolu
ağa bağlıdır.
Ağ kablosunu çekip yazıcıyı kablosuz iletişim için yapılandırın.
Not Yazıcı kablolu veya kablosuz modda çalıştırılabilir; aynı anda her iki modda birden
yazdıramaz.
TRWW
Yükleme sorunlarını giderme
55
Sıkışan kağıtları temizleme
Sıkışmayı gidermek için
56
1
Çıkış tepsisindeki tüm ortamları çıkarın.
2
Arka erişim panelini veya dupleksleme birimini kontrol edin.
a
Arka erişim paneli veya dupleksleme biriminin her iki yanındaki düğmelere basarak paneli ya
da birimi çıkarın.
b
Yazıcının içinde sıkışan kağıdı bulun ve iki elinizle kağıdı tutup kendinize doğru çekin.
c
Sıkışma orada değilse, dupleksleme biriminin tepesindeki mandalı itip kapağı aşağı doğru
indirin. Sıkışma iç kısımdaysa, dikkatlice çıkarın. Kapağı kapatın.
d
Arka erişim panelini veya dupleksleme birimini yazıcıya yeniden takın.
Bölüm 4
Bakım ve sorun giderme
TRWW
3
4
5
Sıkışıklığı bulamıyorsanız, çıktı tepsisini kaldırıp sıkışmanın tepsi 1'de olup olmadığını kontrol
edin. Ortam tepside sıkışmışsa aşağıdakileri yapın:
a
Tepsi 1'i çekerek çıkarın.
b
Kağıdı kendinize doğru çekin.
c
Tepsiyi yeniden takıp çıktı tepsisini indirin.
Sıkışmayı bulamıyorsanız ve tepsi 2 de takılıysa, olabiliyorsa tepsiyi çekerek çıkarıp sıkışan
ortamı temizleyin. Olmuyorsa şunları yapabilirsiniz:
a
Yazıcıyı kapatıp güç kablosunu prizden çekin.
b
Yazıcıyı tepsi 2’nin üzerinden kaldırın.
c
Sıkışan ortamı yazıcının alt bölümünden veya tepsi 2’den alın.
d
Yazıcıyı yeniden tepsi 2’nin üzerine yerleştirin.
Üst kapağı açın. Yazıcının içinde kağıt kalmışsa, şaryonun yazıcının sağına gitmesini sağlayın,
kağıt parçacıklarını veya kıvrılmış ortamları temizleyin ve bilgisayarın üstünden ortamı kendinize
doğru çekin.
UYARI! Yazıcı açıksa ve taşıyıcı sıkışmışsa elinizi yazıcıya sokmayın. Üst kapağı
açtığınızda taşıyıcı yazıcının sağ tarafındaki konumuna geri dönmelidir. Sağa doğru
hareket etmezse sıkışan ortamı çıkarmadan önce yazıcıyı kapatın.
6
Sıkışmayı giderdikten sonra, tüm kapakları kapatın ve (kapalı durumda ise) yazıcıyı çalıştırarak
baskı işini yeniden gönderin.
Kağıt sıkışması sorunuyla sık karşılaşıyorsanız, tepsilerin veya dupleksleme biriminin temiz olup
olmadığını anlamak için sayfa besleme sınaması gerçekleştirin. Bu işlem 20 boş sayfa yazdıracaktır.
Sayfa besleme sınaması gerçekleştirmek için
TRWW
○
Katıştırılmış Web sunucusu: Sırasıyla Ayarlar sekmesini ve sol bölmedeki Yazdırma
Hizmetleri'ni tıklatın, Baskı Kalitesi bölümündeki açılan listeden sayfa besleme sınaması
yapacak seçeneği belirleyip Uygula'yı tıklatın.
○
Yazıcı sürücüsü (Windows): Hizmetler sekmesini tıklatın. Windows 2000, Windows XP ve
Windows Server 2003'te Bu Aygıta Hizmet Uygula düğmesini (Bu seçenek yalnızca Araç
Kutusu yüklüyse kullanılabilir) ve Yazdırma Hizmetleri sekmesini sağ tıklatın. Sayfa Beslemeyi
Sına’yı tıklatıp ekrandaki yönergeleri izleyin.
Sıkışan kağıtları temizleme
57
○
Araç Kutusu (Windows): Yazdırma Hizmetleri sekmesini, ardından da Sayfa Beslemeyi
Sına'yı tıklatın, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.
○
HP Printer Utility (Mac OS): Information and Support (Bilgi ve Destek) panelinden Test
Paper Feed'i (Sayfa Beslemeyi Sına) tıklatın.
Sıkışmaları önlemek için
58
○
Kağıt girişinde engelleyici bir nesne bulunmadığından emin olun.
○
Tepsiye belirtilen oranları aşan miktarda kağıt yüklemeyin. Bkz: Desteklenen ortam
spesifikasyonlarını anlama.
○
Kağıdı düzgün şekilde yükleyin. Bkz: Ortam yerleştirme.
○
Tepsiyi yazıcıya takarken nazik davranın. Tam bir kağıt yığını bulunan tepsiyi zorlayarak takmak
sayfaların yazıcının içine kaymasına neden olur; bu da yazıcıda kağıt sıkışmasına veya her
seferinde birden çok kağıt alınmasına neden olacaktır.
○
Kıvrılmış veya buruşmuş ortam kullanmayın.
○
Her zaman spasifikasyonlara uygun ortamlar kullanın. Bkz: Yazdırma ortamını seçme.
○
Baskı işini gönderirken çıkış tepsisinin aşırı derecede dolu olmamasına dikkat edin.
○
Ortamın tepsinin sağ kenarına hizalandığından emin olun.
○
Ortam uzunluğu ve genişliği kılavuzlarının tam olarak ortama dayanacak biçimde
hizalandığından, ancak ortamı kırıştırıp bükmediğinden emin olun.
Bölüm 4
Bakım ve sorun giderme
TRWW
5
Yazıcı ışıkları başvuru kılavuzu
Yazıcı ışıkları yazıcı durumunu gösterir ve yazdırma sorunlarını tanılamak için yararlıdır. Bu bölüm
yazıcı ışıkları hakkında neyi gösterdikleri ve sorun olduğunda ne yapılması gerektiği gibi bilgileri içerir.
TRWW
●
Kontrol paneli ışıklarını yorumlama
●
Ağ konektörü ışıklarını yorumlama
59
Kontrol paneli ışıklarını yorumlama
1
Güç düğmesi ve ışığı
2
Yapılandırma Sayfası düğmesi
HP Officejet Pro K550dtn
HP Officejet Pro K550dtwn
3
İptal düğmesi
4
Devam düğmesi ve ışığı
5
Yazıcı kafası ışıkları
6
Mürekkep kartuşu ışıkları
Daha fazla bilgi için, en son sorun giderme bilgilerini, ürün düzeltmelerini ve güncelleştirmelerini
bulabileceğiniz HP Web sitesini (www.hp.com/support/officejetprok550) ziyaret edin.
Işık tanımlaması/Işık düzeni
Açıklama ve önerilen eylem
Tüm ışıklar sönük.
Yazıcı kapalı.
○
○
Güç ışığı açık.
Bölüm 5
Yazıcı ışıkları başvuru kılavuzu
(Güç) düğmesine basın.
Yazıcı hazır.
○
60
Güç kablosunu takın.
Herhangi bir eylem gerekmez.
TRWW
Işık tanımlaması/Işık düzeni
Açıklama ve önerilen eylem
Güç ışığı yanıp sönüyor.
Yazıcı açılıyor, kapatılıyor veya bir iş gerçekleştiriyor.
○
Herhangi bir eylem gerekmez.
Yazıcı mürekkebin kuruması için duraklatıldı.
○
Güç ve Devam ışıkları yanıp sönüyor.
Mürekkebin kurmasını bekleyin.
Yazıcıya yazdırma ortamı sıkışmıştır.
○
Çıkış tepsisindeki tüm ortamları çıkarın. Sıkışmanın
yerini bulun ve sıkışmayı giderin. Bkz: Sıkışan
kağıtları temizleme.
Yazıcı taşıyıcısı durdu.
Güç ışığı yanıyor ve Devam ışığı yanıp sönüyor.
○
Üst kapağı açın ve (sıkışan ortam gibi) engelleri
kaldırın.
○
Yazdırmaya devam etmek için
düğmesine basın.
○
Sorun devam ederse, yazıcıyı kapatın ve yeniden açın.
(Devam)
Yazıcıda kağıt bitti.
○
Kağıt yükleyin ve
(Devam) düğmesine basın.
Yazıcı el ile dupleksleme modunda. Sayfaların ters
çevrilip yeniden yerleştirilebilmesi için mürekkebin
kuruması bekleniyor.
○
Güç ve Devam ışıkları yanıyor.
Ortam yığınını yazıcıya yeniden yükleyin ve
(Devam) düğmesine basın.
Kapaklardan biri düzgün kapatılmamış.
○
Tüm kapakların düzgün bir şekilde kapatıldığından
emin olun.
Arka erişim paneli veya dupleks birimi eksik veya yerine
iyi oturtulmamış.
○
TRWW
Arka erişim panelinin (HP Officejet Pro K550) veya
dupleks biriminin (HP Officejet Pro K550dtn/
K550dtwn) yazıcının arkasındaki yerine gerektiği gibi
yerleştirildiğinden emin olun.
Kontrol paneli ışıklarını yorumlama
61
Işık tanımlaması/Işık düzeni
Açıklama ve önerilen eylem
Güç ve Devam ışıkları yanıp sönüyor ve mürekkep
kartuşu ışıklarından bir veya daha fazlası yanıyor.
Bir veya daha fazla mürekkep kartuşunun kullanım süresi
sona ermiştir.
DİKKAT Kullanım süresi dolan mürekkep
kartuşlarının kullanımından kaynaklanan yazıcı
servis ve onarımları garanti kapsamında değildir.
○
Belirtilen mürekkep kartuşunu değiştirin.
○
Kullanım süresi dolmuş mürekkep kartuşunu
kullanmayı tercih ederseniz,
(Güç) düğmesini
(Devam) düğmesine üç kez basın.
basılı tutarken
Güç ışığı dışındaki tüm ışıklar söner. Yazıcıda bu
kartuşu kullanmaktan kaynaklanan hasarlar garanti
kapsamı dışındadır.
Güç ışığı yanıyor ve bir veya daha fazla yazıcı kafası ışığı
yanıp sönüyor.
Güç ışığı ve bir veya daha fazla yazıcı kafası ışığı yanıp
sönüyor.
Güç ışığı yanıyor ve bir veya daha fazla mürekkep
kartuşu ışığı yanıp sönüyor.
Bir veya daha fazla yazıcı kafası eksiktir.
○
Gösterilen yazıcı kafasını takın ve yazdırmayı deneyin.
○
Hata devam ediyorsa, gösterilen yazıcı kafasını
değiştirin.
Bir veya daha fazla yazıcı kafası arızalı veya kontrol
edilmesi gerekiyor.
○
Gösterilen yazıcı kafasının doğru şekilde
takıldığından emin olun ve yeniden yazdırmayı
deneyin. Gerekirse yazıcı kafasını çıkarıp yeniden
takın.
○
Hata devam ediyorsa, gösterilen yazıcı kafasını
değiştirin.
Bir veya daha fazla mürekkep kartuşu eksik.
○
Gösterilen mürekkep kartuşunu takın ve yazdırmayı
deneyin.
○
Hata devam ederse, belirtilen mürekkep kartuşunu
değiştirin.
Bir veya daha fazla mürekkep kartuşunun mürekkebi bitti
ve yazdırmaya devam edebilmeniz için değiştirilmeleri
gerekiyor.
○
62
Bölüm 5
Yazıcı ışıkları başvuru kılavuzu
Belirtilen mürekkep kartuşunu değiştirin.
TRWW
Işık tanımlaması/Işık düzeni
Açıklama ve önerilen eylem
Güç ışığı ve bir veya daha fazla mürekkep kartuşu ışığı
yanıp sönüyor.
Bir veya daha fazla mürekkep kartuşu arızalı veya kontrol
edilmeleri gerekiyor.
Güç ışığı yanıyor ve bir veya daha fazla mürekkep
kartuşu ışığı yanıyor.
○
Gösterilen mürekkep kartuşunun doğru şekilde
takıldığından emin olun ve yeniden yazdırmayı
deneyin.
○
Hata devam ederse, belirtilen mürekkep kartuşunu
değiştirin.
Bir veya daha fazla mürekkep kartuşunun mürekkebi
azalmış ve yakında değiştirilmesi gerekecek.
○
Yeni mürekkep kartuşlarını hazırlayın ve
boşaldıklarında mevcut kartuşları değiştirin.
Güç ışığı yanıp sönüyor ve bir veya daha fazla mürekkep
kartuşu ışığı yanıyor.
Yapılandırma Sayfası ışığı yanıp sönüyor.
Aşağıdaki işlemlerden biri gerçekleştiriliyor:
(HP Officejet Pro K550dtwn)
○
Yazıcı kablosuz iletişim başlatıyor.
○
Yazıcıyı ayarlamak için SecureEasySetup (SES)
kullanıyorsanız, yazıcı kablosuz ağa bağlanmaya
çalışıyor olabilir.
○
Yazıcıyı kurmak için Windows Connect NowTM
kullanıyorsanız, yazıcı USB flaş sürücüsünden
kablosuz bilgilerini alıyordur.
Bu işlemlerden her biri 2 dakikadan az sürer.
○
TRWW
Herhangi bir eylem gerekmez.
Kontrol paneli ışıklarını yorumlama
63
64
Işık tanımlaması/Işık düzeni
Açıklama ve önerilen eylem
Yapılandırma Sayfası ışığı yanıyor.
Yazıcı kablosuz iletişim modunda.
(HP Officejet Pro K550dtwn)
○
Tüm ışıklar yanıyor.
Kurtarılamaz bir hata oluştu Bkz: Tüm yazıcı ışıkları
yanıyor.
Bölüm 5
Yazıcı ışıkları başvuru kılavuzu
Herhangi bir eylem gerekmez.
TRWW
Ağ konektörü ışıklarını yorumlama
1
Etkinlik ışığı
2
Ağ konektörü
3
Bağlantı ışığı
Not Yazıcı ağ kablosu kullanılarak bağlandığında, yazıcının kablosuz iletişimi kapatılır.
Işık tanımlaması/Işık düzeni
Açıklama ve önerilen eylem
Bağlantı ışığı açık. Etkinlik ışığı kapalı.
Yazıcı ağa bağlı, ancak ağ üzerinden veri almıyor veya
iletmiyor. Yazıcı açık ve boşta.
○
Bağlantı ışığı açık. Etkinlik ışığı yanıp sönüyor.
Yazıcı ağ üzerinden veri almıyor veya iletmiyor.
○
TRWW
Herhangi bir eylem gerekmez.
Herhangi bir eylem gerekmez.
Ağ konektörü ışıklarını yorumlama
65
Işık tanımlaması/Işık düzeni
Açıklama ve önerilen eylem
Bağlantı ışığı kapalı. Etkinlik ışığı kapalı.
Yazıcı kapalı veya ağa bağlı değil.
○
66
Bölüm 5
Yazıcı ışıkları başvuru kılavuzu
Yazıcı kapalıysa, yazıcıyı açın. Yazıcı açıksa ve bir
ağ kablosu bağlıysa, bkz: Ağa bağlanma sorunları.
TRWW
6
Yazıcıyı yapılandırma ve yönetme
Bu bölümde aşağıdaki bilgiler bulunur:
TRWW
●
Yazıcıyı yönetme
●
Yapılandırma sayfasını anlama
●
Yazıcıyı yapılandırma (Windows)
●
Yazıcıyı yapılandırma (Mac OS)
●
Yazıcıyı kablosuz iletişim için ayarlama (HP Officejet Pro K550dtwn)
●
Yazıcı yazılımını kaldırma
67
Yazıcıyı yönetme
Yazıcı yönetme görevlerine genel bakış
Aşağıdaki tabloda yazıcıyı yönetmek için kullanılabilecek genel yazıcı araçları listelenir. Belirli
yordamlar başka yöntemler içerebilir. Araçlara erişme ve araçları kullanma hakkında bilgi için bkz:
Yazıcı yönetim araçlarına genel bakış.
Not Mac OS kullanıcıları kontrol panelini, katıştırılmış Web sunucusunu ve HP Printer
Utility'yi kullanabilir. Windows kullanıcıları kontrol panelini, katıştırılmış web sunucusunu,
yazıcı sürücüsünü, Araç Kutusu'nu, HP Web Jetadmin'i ve myPrintMileage'ı kullanabilir.
HP Web Jetadmin yazılımı hakkında daha fazla bilgi için HP Web Jetadmin yazılımını açıp
belgelerine bakın. myPrintMileage hakkında daha fazla bilgi için myPrintMileage web sitesini
ziyaret edin.
68
Bölüm 6
Yazıcıyı yapılandırma ve yönetme
TRWW
Bunları yapmak için...
...şu araçları kullanın.*
Kontrol
paneli
parçaları
Katıştırılmış
Web
sunucusu
Araç
Kutusu
(Windows)
HP Printer Utility
(Mac OS)
HP Web
Jetadmin
yazılımı
myPrintMileage
Yazıcıyı izleme
○
Sarf malzemeleri
durumu
○
Sarf malzemeleri ve
ortamların kullanımı
○
Çalışma ve durum
Yazıcıyı yönetme
○
Yazıcı bakımı
○
Yazıcı güvenliği
○
Güç Tasarrufu modu
süresi
○
Tepsi ayarları
○
Uyarılar ve bildirimler
Ağ ayarlarını yapılandırma
○
Ağ ayarlarını
yapılandırma
Yazıcıyı izleme
Bu bölüm yazıcının izlenmesine yönelik yönergeler sağlar.
Aşağıdaki araçları kullanarak...
...şu bilgileri alırsınız.
Kontrol paneli
İlerleyen işin durumu, yazıcının çalışma durumu, mürekkep
kartuşu ve yazdırma kafalarının durumu hakkında bilgi edinin.
Daha fazla bilgi için bkz: Yazıcı ışıkları başvuru kılavuzu.
TRWW
Yazıcıyı yönetme
69
Aşağıdaki araçları kullanarak...
...şu bilgileri alırsınız.
Katıştırılmış Web sunucusu
○
Yazıcı durumu bilgileri: Önce Bilgi sekmesini,
ardından da sol bölmedeki kullanılabilir seçeneklerden
birini tıklatın.
○
Mürekkep kartuşu ve yazdırma kafası durumu: Önce
Bilgi sekmesini, ardından da sol bölmedeki Mürekkep
Malzemeleri seçeneğini tıklatın.
○
Toplam mürekkep ve ortam kullanımı: Önce Bilgi
sekmesini, ardından da sol bölmedeki Kullanım
seçeneğini tıklatın.
○
Mürekkep kartuşu bilgileri: Mürekkep düzeyi bilgilerini
görmek için Yazıcı Durumu sekmesini tıklattıktan sonra
değiştirilecek mürekkep kartuşları ve son kullanım
tarihleri hakkındaki bilgileri görmek için de Kartuş
Bilgisi düğmesini tıklatın.
○
Yazıcı hataları: Yazıcı hataları ve uyarılarının
görüntülenmesini sağlamak için Yazıcı Durumu
sekmesini, Tercihler seçeneğini tıklatın ve ardından bir
veya daha fazla onay kutusunu seçin.
○
Ink cartridge information (Mürekkep kartuşu
bilgileri): Information and Support (Bilgi ve Destek)
panelini açıp Bilgi ve Destek (Sarf Malzemeleri
Durumu) seçeneğini tıklatın.
Araç Kutusu (Windows)
HP Printer Utility (Mac OS)
Yazıcıyı yönetme
Bu bölüm, yazıcıyı yönetme ve ayarları değiştirme işlemleri hakkında bilgi edinmenizi sağlar.
Aşağıdaki araçları kullanarak...
...şunları yapabilirsiniz.
Kontrol paneli
○
Yönetici parolasını ve ağ ayarlarını sıfırlayın:
(Yapılandırma Sayfası) düğmesini basılı tutun,
/
(Devam)
/
(Yapılandırma Sayfası)
düğmesine üç kez basın ve
düğmesini serbest bırakın. Sorun giderme ipuçları ve
kaynakları altındaki ayrıntılara bakın.
Katıştırılmış Web sunucusu
70
Bölüm 6
Yazıcıyı yapılandırma ve yönetme
○
Yönetici parolasını değiştirin: Önce Ayarlar sekmesini,
ardından da sol bölmedeki Güvenlik seçeneğini tıklatın.
○
Tepsi ayarlarını değiştirin: Önce Ayarlar sekmesini, ardından
da sol bölmedeki Kağıt Kullanımı seçeneğini tıklatın.
○
Yazıcı bakımı görevlerini gerçekleştirin: Önce Ayarlar
sekmesini, ardından da sol bölmedeki Yazdırma Hizmetleri
seçeneğini tıklatın.
TRWW
Aşağıdaki araçları kullanarak...
...şunları yapabilirsiniz.
Araç Kutusu (Windows)
○
Tepsi ayarlarını değiştirin: Önce Yazdırma Hizmetleri
sekmesini, ardından da Kağıt Kullanımı seçeneğini tıklatın.
○
Yazıcı bakımı görevlerini gerçekleştirin: Yazdırma
Hizmetleri sekmesini tıklatın ve ardından gerçekleştirmek
istediğiniz görevin düğmesini tıklatın.
○
Uyarı ve bildirimler ayarlayın: Önce Yazıcı Durumu
sekmesini, ardından da Tercihler seçeneğini tıklatın.
Yazıcı sürücüsü (Windows)
HP Printer Utility (Mac OS)
Yazıcı bakımı görevlerini gerçekleştirin:
1
Windows masaüstünde, Başlat'ı tıklatıp Ayarlar'ın üzerine
gelin, Yazıcılar'ı veya Yazıcı ve Fakslar'ı tıklatın.
2
Yazıcı simgesini sağ tıklatın, sonra da Özellikler'i, Belge
Varsayılanları'nı veya Yazdırma Tercihleri'ni tıklatın.
3
Hizmetler sekmesini tıklatın. Windows 2000, Windows XP ve
Windows Server 2003'te Bu Aygıta Hizmet Uygula düğmesini
(bu seçenek yalnızca Araç Kutusu yüklüyse kullanılabilir) ve
Yazdırma Hizmetleri sekmesini tıklatın. Gerçekleştirmek
istediğiniz görevin düğmesini tıklatın.
○
Tepsi ayarlarını değiştirin: Printer Settings (Yazıcı Ayarları)
panelinden Trays Configuration'ı (Tepsi Yapılandırması)
tıklatın.
○
Yazıcı bakımı görevlerini gerçekleştirin: Information and
Support (Bilgi ve Destek) panelini açın ve ardından
gerçekleştirmek istediğiniz görev seçeneğini tıklatın.
Ağ ayarlarını yapılandırma
Bu bölüm, yazıcının ağ ayarlarını yapılandırma hakkında bilgi edinmenizi sağlar.
Geçerli ayarların listesi için yapılandırma sayfası yazdırın. Bkz: Yapılandırma sayfasını anlama.
Aşağıdaki araçları kullanarak...
...şunları yapabilirsiniz.
Katıştırılmış Web sunucusu
○
Ağ ayarlarını yapılandırın: Ağ İşlemleri sekmesini tıklatın.
○
Statik IP adresi ayarlayın: Ağ İşlemleri sekmesini tıklatın, IP
Adresi Yapılandırması açılan listesinden El ile IP seçeneğini
belirleyip El ile IP Adresi kutusuna statik IP adresini girin,
gerekiyorsa El ile Alt Ağ Maskesi ve El ile Varsayılan Ağ
Geçidi seçeneklerini de girip Uygula'yı tıklatın.
Not Yazıcıya statik IP adresi atamanız önerilmez.
Ancak, statik IP adresi kişisel güvenlik duvarı
çakışması gibi bazı kurulum ve yazdırma sorunlarını
çözebilir.
TRWW
Yazıcıyı yönetme
71
Yazıcı yönetim araçlarına genel bakış
Katıştırılmış Web sunucusu
Yazıcı bir ağa bağlandığında, durum bilgilerini görüntülemek, ayarları değiştirmek ve yazıcıyı
bilgisayarınızdan yönetmek için yazıcının katıştırılmış Web sunucusu özelliğini kullanabilirsiniz.
Not Katıştırılmış Web sunucusu özelliğine yönelik sistem gereksinimleri listesi için bkz:
Yazıcı spesifikasyonları. Bazı ayarlar, parola gereksinimiyle kısıtlanmış olabilir. İnternet’e
bağlanmadan katıştırılmış Web sunucusunu açıp kullanabilirsiniz. Ancak, bazı özellikler
kullanılamayabilir.
Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için
Katıştırılmış Web sunucusunu aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak açabilirsiniz:
Not Katıştırılmış Web sunucusunu yazıcı sürücüsünden (Windows), Araç Kutusu'ndan
(Windows) veya HP Printer Utility'den (Mac OS) açmak için yazıcının ağda bulunması ve bir
IP adresi olması gerekir.
○
Web tarayıcı: Bilgisayarınızda desteklenen Web tarayıcısında, yazıcıya atanmış IP adresini
yazın.
Örneğin IP adresi 123.123.123.123 ise, Web tarayıcısına şu adresi yazın:
http://123.123.123.123
Yazıcının IP adresi, yapılandırma sayfasında belirtilir. Bkz: Yapılandırma sayfasını anlama.
Katıştırılmış Web sunucusu açıldıktan sonra, ileride hızlı bir şekilde geri dönebilmek için yer
işareti belirtebilirsiniz.
○
Yazıcı sürücüsü (Windows): Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için önce Hizmetler
sekmesini, ardından da düğmeyi tıklatın.
○
Araç Kutusu (Windows): Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için önce Bilgi sekmesini,
ardından da düğmeyi tıklatın.
○
HP Printer Utility (Mac OS): Information and Support (Bilgi ve Destek) panelinden EWS'yi
(Katıştırılmış Web Sunucusu) tıklatın.
Katıştırılmış Web sunucusu sayfaları
Katıştırılmış Web sunucusunda ürün bilgilerini görüntülemek ve yazıcı ayarlarını değiştirmek için
kullanabileceğiniz sayfalar vardır. Bu sayfalar ayrıca diğer e-servislere gitmenizi sağlayan bağlantılar
da içerir.
72
Sayfalar
İçindekiler
Bilgi
Yazıcı, mürekkep sarf malzemeleri ve kullanımı, yazıcı olayları
günlüğü (hatalar gibi) hakkında durum bilgilerini gösterir.
Ayarlar
Yazıcı için yapılandırılmış ayarları gösterir ve bu ayarları
değiştirebilmenizi sağlar.
Bölüm 6
Yazıcıyı yapılandırma ve yönetme
TRWW
Sayfalar
İçindekiler
Ağ işlemleri
Yazıcı için yapılandırılan ağ durumu ve ağ ayarlarını gösterir. Bu
sayfalar yalnızca yazıcı ağa bağlıysa görüntülenir. Daha fazla bilgi
için bkz: Ağ ayarlarını yapılandırma.
Diğer bağlantılar
HP Instant Support, myPrintMileage ve çevrimiçi saf malzemesi
siparişi gibi e-hizmetlerin yer aldığı diğer kaynaklara bağlanın. Bkz:
HP Instant Support ve myPrintMileage.
Ayrıca, seçtiğiniz Web sitesine giden bir bağlantı ekleyebilir veya
bağlantıyı özelleştirebilirsiniz. Bu bağlantı katıştırılmış Web
sunucusu sayfalarının sol bölmesinde görüntülenir.
Araç Kutusu (Windows)
Araç Kutusu, yazıcı hakkında durum ve bakım bilgileri sağlar. Ayrıca, temel yazdırma görevlerini
yerine getirme ve sorunları çözme konularında yardımcı olması için bu kılavuza bağlantılar da sağlar.
Not Araç Kutusu, bilgisayar sistem gereksinimlerini karşılıyorsa tam yükleme seçeneği
belirlenerek Başlangıç CD'sinden yüklenebilir.
Yazıcıyı istemci makinesindeki paylaşılan bir bağlantı noktasından (örneğin, \
\bağlantınoktasıadı\yazıcıadı) izleyebilmek için, Araç Kutusu’nun istemci makinesinin yanı sıra
sunucu makinesinde de çalışıyor olması gerekir.
Araç Kutusu'nu açmak için
○
Bilgisayarınızın Başlat menüsünden önce Programlar'ın, sonra da yazıcı adının üzerine gelip
Araç Kutusu simgesini tıklatın.
Araç Kutusu sekmeleri
Araç Kutusu'nda aşağıdaki sekmeler vardır.
TRWW
Sekmeler
İçindekiler
Yazıcı Durumu
○
Seçili yazıcı: Araç Kutusu tarafından desteklenen yüklü
yazıcıların listesini görüntüler.
○
Mürekkep Düzeyi Bilgisi: Kartuşlardaki tahmini mürekkep
düzeyini gösterir.
○
Sarf Malzemeleri Siparişi: Yazıcı için yazdırma sarf
malzemelerini çevrimiçi sipariş edebileceğiniz web sitesine
erişim sağlar.
○
Kartuş Bilgileri: Takılmış olan mürekkep kartuşlarının sipariş
numaralarını ve son kullanma tarihlerini gösterir.
○
Tercihler: Hata mesajlarının görüntülenip
görüntülenmeyeceğini ve yazıcı veya yazdırma hatası
oluştuğunda sesli uyarı verilip verilmeyeceği gibi tercihlerinizi
ayarlamanızı sağlar.
Yazıcıyı yönetme
73
Sekmeler
İçindekiler
Bilgi
○
Yazıcı Bilgileri: myPrintMileage'e bağlantı sağlar ve yazıcı
donanımını ve yazdırma kafası durumu bilgilerini gösterir.
○
Yardım Bilgileri: Temel yazdırma görevlerini ve sorun giderme
işlemlerini gerçekleştirme hakkında yardım için bu kılavuzun
yanı sıra HP Instant Support, HP Müşteri Desteği ve çevrimiçi
yazıcı kaydına bağlantılar sağlar. Bkz: HP Instant Support.
○
BK (baskı kalitesi) tanı sayfası yazdır: Yazıcının baskı
kalitesini etkileyen sorunlara tanı koymanızı sağlar. Bkz: Baskı
kalitesi tanı sayfasını yazdırmak için.
○
Test Paper Feed (Kağıt Besleme Sınaması): Kağıt
kaynağının kağıt alma mekanizmasını denetlemenizi sağlar.
Sıkışan kağıtları temizleme altındaki yönergelere bakın.
○
Yapılandırma Sayfası Yazdır: Yazıcının yapılandırma
sayfasını yazdırmanızı sağlar. Bu sayfa yazıcı ve sarf
malzemeleriyle ilgili bilgiler içerir. Bkz: Yapılandırma sayfasını
anlama.
○
Align Printheads (Yazdırma Kafalarını Hizala): Yazdırma
kafalarını hizalama hakkında yönergeler sağlar. Bkz: Yazıcı
kafalarını hizalamak için.
○
Yazdırma Kafalarını Temizle: Yazdırma kafalarını temizleme
hakkında yönergeler sağlar. Bkz: Yazıcı kafalarını temizlemek
için.
○
Satır Beslemeyi Kalibre Et: Satır besleme kalibrasyonu
gerçekleştirmenizi sağlar. Bkz: Satır beslemeyi kalibre etmek için.
○
Calibrate Color (Rengi Kalibre Et): Renk tonlarıyla ilgili
sorunları düzeltmek için renk kalibrasyonu yapmanızı sağlar.
Bkz: Renk kalibrasyonu.
○
Kağıt Kullanımı: Tepsi kilitlemeyi ayarlamanızı ve varsayılan
tepsi seçmenizi (tepsi 2 takılıysa) sağlar. Bkz: Tepsileri
yapılandırma.
Yazıcı Hizmetleri
HP Printer Utility (Mac OS)
HP Printer Utility'de yazdırma ayarlarını yapılandırmak, yazıcıyı kalibre etmek, yazıcı kafalarını
temizlemek, yazıcının yapılandırma sayfasını yazdırmak, çevrimiçi sarf malzemesi sipariş etmek ve
web sitesi destek bilgilerini bulmak için araçlar vardır.
HP Printer Utility'yi açmak için
74
1
Finder (Seçici) menüsü altında bulunan Go (Git) menüsünden Computer'ı (Bilgisayar) seçin.
2
Sırasıyla Library (Kitaplık) ve Printers (Yazıcılar) seçeneklerini belirleyin.
3
hp, Utilities (Yardımcı Programlar) ve HP Printer Selector (HP Yazıcı Seçici) seçeneklerini
sırayla seçin.
Bölüm 6
Yazıcıyı yapılandırma ve yönetme
TRWW
4
Yazıcıyı seçip Launch Utility (Yardımcı Programı Başlat) seçeneğini tıklatın.
HP Printer Utility panelleri
Information and Support (Bilgi ve Destek) paneli
○
Supplies Status (Sarf Malzemeleri Durumu): Takılı olan yazdırma kafaları ve mürekkep
kartuşları hakkındaki bilgileri gösterir.
○
Device Information (Aygıt Bilgileri): Yazıcı modeli ve seri numarası hakkında bilgiler
görüntüler. Yazıcının yapılandırma sayfasını yazdırmanızı da sağlar. Bu sayfa yazıcı ve sarf
malzemeleriyle ilgili bilgiler içerir. Bkz: Yapılandırma sayfasını anlama.
○
Print PQ Diagnostic Page (Baskı Kalitesi Tanı Sayfası Yazdır): Yazıcının baskı kalitesini
etkileyen sorunlara tanı koymanızı sağlar. Bkz: Baskı kalitesi tanı sayfasını yazdırmak için.
○
Test Paper Feed (Kağıt Besleme Sınaması): Kağıt kaynağının kağıt alma mekanizmasını
denetlemenizi sağlar. Sıkışan kağıtları temizleme altındaki yönergelere bakın.
○
Clean (Temizle): Yazdırma kafalarını temizleme hakkında yönergeler sağlar. Bkz: Yazıcı
kafalarını temizlemek için.
○
Align (Hizala): Yazdırma kafalarını hizalama hakkında yönergeler sağlar. Bkz: Yazıcı kafalarını
hizalamak için.
○
Calibrate Color (Rengi Kalibre Et): Renk tonlarıyla ilgili sorunları düzeltmek için renk
kalibrasyonu yapmanızı sağlar. Bkz: Renk kalibrasyonu.
○
Satır Beslemeyi Kalibre Et: Satır besleme kalibrasyonu gerçekleştirmenizi sağlar. Bkz: Satır
beslemeyi kalibre etmek için.
○
HP Support (HP Desteği): Yazıcı desteğini bulabileceğiniz, yazıcıyı kaydettirebileceğiniz ve
kullanılmış yazıcı sarf malzemelerinin iade edilmesi ve geri dönüşüme sokulması hakkında
bilgiler bulabileceğiniz HP web sitesine erişim sağlar.
Printer Settings (Yazıcı Ayarları) paneli
○
Trays Configuration (Tepsi Yapılandırması): Tepsi için varsayılan ortam türünü ve boyutunu
ve tepsi önceliğini ayarlayın. Bkz: Tepsileri yapılandırma.
○
Network Settings (Ağ Ayarları): Ağ bağlantısına yönelik IP ayarlarını yapılandırın.
Network Printer Setup Utility (Ağ Yazıcısı Kurulum Yardımcı Programı) (Mac
OS)
Bu araç yazıcıda ağ ayarlarını yapılandırmanızı sağlar. Ağ konumu adı ve kablosuz mod gibi
kablosuz ayarları ve TCP/IP adresi, yönlendirici ve alt ağ maskesi gibi kablolu ayarları
yapılandırabilirsiniz.
Network Printer Setup Utility'yi (Ağ Yazıcısı Kurulum Yardımcı Programı) açmak için
TRWW
1
Finder (Seçici) menüsü altında bulunan Go (Git) menüsünden Computer'ı (Bilgisayar) seçin.
2
Sırasıyla Library (Kitaplık) ve Printers (Yazıcılar) seçeneklerini belirleyin.
Yazıcıyı yönetme
75
3
HP, Utilities (Yardımcı Programlar) ve Network Printer Selector (Ağ Yazıcısı Kurulum
Yardımcı Programı) seçeneklerini sırayla seçin.
4
Yazıcıda ağ ayarlarını yapılandırmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
HP Web Jetadmin yazılımı
HPWeb Jetadmin yazılımı, çok çeşitli HP ve HP olmayan ağ çevre donanımının uzaktan yüklenmesi,
yapılandırılması (tek veya toplu biçimde), durumunun izlenmesi (sarf malzemesi düzeylerini de
içerecek şekilde), uzaktan tanı yapılması ve ilgili sorunların giderilmesi için Web tabanlı bir yönetim
çözümüdür.
Yazılım yüklendikten sonra, standart bir Web tarayıcısı kullanarak intranetinizde herhangi bir yerden
erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak veya yazılımı yüklemek için şu adrese gidin: www.hp.com/go/
webjetadmin.
HP Instant Support
HP Instant Support Web tabanlı sorun giderme araçlarına yönelik bir gruptur. Bilgisayarla ve
yazdırmayla ilgili sorunları belirlemenizi, tanılamanızı ve çözmenizi sağlar.
HP Instant Support aygıtınız hakkında aşağıdaki bilgileri sağlar:
76
○
Easy access to troubleshooting tips (Sorun giderme ipuçlarına kolay erişim): Aygıtınıza
özel ipuçları sağlar.
○
Resolution of specific device errors (Belirli aygıt hatalarını giderme): Aygıtınıza özel hata
mesajlarını çözümlemenize yardımcı olacak bilgilere anında erişim sağlar. Sorunun açıklamasını
ve sorunu giderme veya önleme konusundaki önerileri görmek için mesajdaki bağlantıyı tıklatın.
Önceki tüm aygıt hatalarının listesini görmek için, HP Instant Support sayfasının sol tarafındaki
Alerts (Uyarılar) düğmesini tıklatın.
○
Notification of device driver updates (Aygıt sürücüsü güncelleştirmelerini bildirme): Yazıcı
sürücüsü için bir güncelleştirme olduğunda sizi uyarır. HP Instant Support giriş sayfasında bir
mesaj görüntülenir; doğrudan HP web sitesinin yükleme bölümüne gitmek için mesajdaki
bağlantıyı tıklatın.
○
Obtaining support services (Destek hizmetlerini alma): Aygıtınız için kullanılabilen destek
hizmetlerinin listesini sağlar.
○
Managing ink and media usage (Mürekkep ve ortam kullanımını Yönetme)
(myPrintMileage): Yazıcı sarf malzemeleri kullanımını yönetmenize ve tahmin etmenize
yardımcı olur.
○
Self diagnostic testing for your device (Aygıtınız için kendi kendini tanılama sınaması):
Aygıtınız için bir tanılama sınaması çalıştırır. Aygıtlarda tanılama başlatmak için Instant Support
sayfasında Self Help (Kendi Kendine Yardım) menüsündeki Printer (Yazıcı) seçeneğini
belirleyin. HP Instant Support bilgisayarı denetler ve yapılandırılmış aygıtların listesi görüntülenir.
Tanı koymak istediğiniz aygıtı seçtikten sonra, HP Instant Support, kullanılabilir en son aygıt
sürücüsüne sahip olduğunuzdan emin olmak, aygıt durumu hakkında raporlara ve ayrıntılı aygıt
tanı bilgilerine erişim kazanmak gibi işlemlerde yardımcı olabilir. Bu işlem sırasında hata
algılanırsa, aygıt sürücüleri için güncelleştirme gerçekleştirmek veya aygıtta ayrıntılı tanılama
sınamaları yapma olanağı sağlanır.
○
HP expert help online (Active Chat) (HP çevrimiçi uzman yardımı (Etkin Sohbet): İstendiği
anda bir HP destek uzmanı tarafından Web üzerinden kişiselleştirilmiş yardım sağlanır. Bir soru
Bölüm 6
Yazıcıyı yapılandırma ve yönetme
TRWW
veya sorununuzun açıklamasını göndermeniz yeterlidir. Sorunu yeniden açıklamanız
gerekmemesi için aygıta yönelik yakın zamana yönelik geçmiş bilgileri, sistem yapılandırmanız
ve denemiş olduğunuz eylemler otomatik olarak HP'ye gönderilir (onayınız alındıktan sonra). HP
destek uzmanı, gerçek zamanlı Web sohbeti ile sorununuzu çözümlemek için çevrimiçi olarak
yanıt verir.
○
Knowledge database (Bilgi veritabanı) Sorularınızın yanıtlarını hızlı şekilde bulmak için HP bilgi
veritabanını kullanın.
Güvenlik ve gizlilik
HP Instant Support'u kullandığınızda, seri numarası, hata koşulları ve durum gibi ayrıntılı aygıt
bilgileri HP'ye gönderilir. HP gizliliğinizi korur ve bu bilgileri HP Çevrimiçi Gizlilik Bildirimi
(www.hp.com/country/us/eng/privacy.htm) kuralları uyarınca ele alır.
Not HP'ye gönderilen verilerin tümün görüntülemek için Web tarayıcınızın Görünüm
menüsünden Source (Kaynak) (Internet Explorer ve Opera'da) veya Page Source (Sayfa
Kaynağı) (Netscape ve Mozilla Firefox'da) seçeneğini belirleyin.
HP Instant Support erişimi kazanmak için
○
Araç Kutusu (Windows): Bilgi sekmesini ve HP Instant Support seçeneğini tıklatın.
○
Katıştırılmış web sunucusu: Web tarayıcısında aygıta atanan IP adresini yazın. (Adres
yapılandırma sayfasında listelenir. Bkz: Yapılandırma sayfasını anlama.)
Bilgi veya Ayarlar sekmesinin Diğer Bağlantılar bölümünde HP Instant Support seçeneğini
tıklatın.
Not HP Instant Support'u açmak için kullanılan Web sayfalarına yer işareti koymayın. Siteye
yer işareti koyar ve yer işaretini kullanarak bağlanırsanız, sayfalar geçerli bilgileri içermez.
myPrintMileage
myPrintMileage, HP tarafından sunulan ve aygıt kullanımına yönelik tahminler yapmanın yanı sıra
sarf malzemelerinin satın alınmasını planlamanıza yardımcı olmak üzere, tüm aygıt kullanımınızı
izleyebilmeniz için tasarlanmış bir hizmettir.
myPrintMileage'ı kullanabilmek için aşağıdakilere sahip olmanız gerekir:
○
Yüklü Araç Kutusu (Windows)
○
Internet bağlantısı
○
Bağlı aygıt
myPrintMileage Web sitesinde şu öğeyi görebilirsiniz:
○
TRWW
Kullandığınız mürekkep miktarı, siyah mürekkebi mi, yoksa renkli mürekkebi mi daha çok
kullandığınız, kalan mürekkep miktarıyla yazdırabileceğiniz tahmini sayfa sayısı gibi yazdırma
analizi.
Yazıcıyı yönetme
77
myPrintMileage'a erişim hakkı kazanma
○
Katıştırılmış web sunucusu: Diğer Bağlantılar bölümünde myPrintMileage seçeneğini tıklatın.
○
Araç Kutusu (Windows): Bilgi sekmesini, ardından da myPrintMileage seçeneğini tıklattıktan
sonra ekrandaki yönergeleri izleyin.
○
Windows görev çubuğu: Windows görev çubuğunda Araç Kutusu seçeneğini sağ tıklatıp
myPrintMileage seçeneğini tıklatın ve View my print usage (Yazdırma kullanımımı göster)
seçeneğini belirleyin.
Not myPrintMileage’ı açmak için kullanılan Web sayfalarına yer işareti koymayın. Siteye yer
işareti koyar ve yer işaretini kullanarak bağlanırsanız, sayfalar geçerli bilgileri içermez.
78
Bölüm 6
Yazıcıyı yapılandırma ve yönetme
TRWW
Yapılandırma sayfasını anlama
Geçerli yazıcı bilgilerini, mürekkep kartuşu durumunu ve yazdırma kafası durumunu görüntülemek,
yazıcı sorunlarını giderme konusunda yardım almak ve dupleks birimi gibi isteğe bağlı aksesuarların
yüklenmesini doğrulamak için yapılandırma sayfasını kullanın. Yapılandırma sayfasında yakın
zamanda gerçekleşen olayların günlüğü de yer alır. Yazıcı bir ağa bağlıysa, ek bir ağ yapılandırma
sayfası yazdırılır; bu sayfada yazıcının ağ ayarları gösterilir.
HP'yi aramanız gerekirse, aramadan önce yapılandırma sayfası yazdırmak çoğunlukla yararlı olabilir.
TRWW
1
Yazıcı Bilgileri: Yazıcı bilgilerini (ürün adı, model numarası, seri numarası ve ürün bilgisi sürüm
numarası gibi), takılı aksesuarları (dupleks birimi gibi), tepsiler ve aksesuarlardan yazdırılan
sayfa sayısını gösterir.
2
Mürekkep Kartuşu Durumu: Tahmini mürekkep düzeylerini (grafik biçiminde ölçüm işaretleri
olarak gösterilir), mürekkep kartuşlarının parça numarası ve son kullanım tarihlerini gösterir.
3
Yazdırma Kafası Durumu: Toplam mürekkep kullanımını, yazdırma kafası durumunu, parça
numaralarını, ilk takılma tarihini ve yazdırma kafalarının garanti süresinin bitiş tarihini gösterir.
Yazdırma kafası durum seçenekleri şunlardır: iyi, orta ve değiştirin. Durum orta olduğunda baskı
kalitesinin izlenmesi gerekir, ancak yazdırma kafasını değiştirmek gerekmez. Durum 'değiştirin'
olduğunda, yazdırma kafası değiştirilinceye kadar yazıcı çalışmayacağından yazdırma kafasının
değiştirilmesi gerekir.
4
Olay Günlüğü: Oluşan son olayların günlüğünü gösterir.
Yapılandırma sayfasını anlama
79
Ağ Yapılandırma Sayfası
1
Genel Bilgiler: Geçerli ağ bağlantı türü ve durumu hakkında bilgilerin yanı sıra katıştırılmış Web
sunucusu URL'si ve yazıcının donanım adresi gibi bilgileri de gösterir.
●
Ağ Durumu: Bu ayar, 'Hazır' veya 'Çevrimdışı' olabilir. Ayarın Çevrimdışı olması, IP'nin DNS
sunucusu tarafından atanmakta veya IP adresi üzerinde anlaşılmaya çalışılmakta olduğunu
veya Otomatik IP'nin veya ağın kullanılamadığını gösterir.
●
Etkin Bağlantı Türü: Yazıcı ve ağ bağlantısı türünün geçerli durumunu gösterir. Yazıcı
kablolu bir ağa bağlıysa 'Kablolu', kablosuz bir ağa bağlıysa da 'Kablosuz' ifadesini gösterir.
2
TCP/IP: Ana makine adı, IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi, sunucu ve hizmet adı
gibi yazıcı yapılandırma bilgilerini gösterir. Ayrıca, yazıcı eşdüzeyli ağa bağlıysa 'Otomatik IP',
yazıcıya IP adresi atandıysa veya DHCP sunucusu tarafından yapılandırıldıysa da 'DHCP'
ifadesini gösteren bir Yapılandıran alanı vardır.
3
802.3 Kablolu/802.11 Kablosuz: Kablolu ağ için, bölüm adı '802.3 Kablolu' olarak gösterilirken,
kablosuz ağ için '802.11 Kablosuz' olarak gösterilir.
●
802.3 Kablolu:
○
80
Bölüm 6
iLink Yapılandırması: Olası değerler '10T/100T HalfDplx/FullDplx', '10T HalfDplx', '100T
FullDplx' ve '100T HalfDplx'tir.
Yazıcıyı yapılandırma ve yönetme
TRWW
●
802.11 Kablosuz:
○
Durum: Değer 'İlişkili' olduğunda, yazıcı kablosuz aygıtla (PC veya kablosuz erişim
noktası (WAP)) iletişim kurabilir. Değer 'İlişkisiz' olduğunda, ağ adı (SSID) gibi doğru
kablosuz ayarlar ile şifreleme türünün/anahtarlarının her iki aygıtta da eşleştiğinden emin
olun. Kablosuz erişim parçalarının hazır ve çalışır durumda olduğundan da emin olun.
○
Radyo Donanımı Durumu: Değer 'Hazırlandı' olduğunda, yazıcı kullanıma hazırdır.
Ancak, kablosuz özelliği, kontrol panelinden veya katıştırılmış Web sunucusundan devre
dışı bırakılmışsa, Yapılandırma Sayfası ışığı yanıncaya kadar 5 saniye süreyle
(Yapılandırma Sayfası) düğmesini basılı tutarak veya katıştırılmış Web sunucusu
aracılığıyla bu özelliği yeniden etkinleştirin.
○
İletişim Modu: Olası değerler 'özel' ve 'altyapı'dır. Ayrıntılar için bkz: 802.11 kablosuz ağ
ayarlarını anlama.
○
Ağ Adı (SSID): Varsayılan olarak, yazıcı kablosuz ağ adını veya "hpsetup" adlı Hizmet
Kümesi Tanımlayıcısı'nı (SSID) arar. Ağınızda farklı bir SSID olabilir.
○
Sinyal Gücü (1-5): Değer '0' olursa, kablosuz aygıtlar (bilgisayar, hub, kablosuz
yönlendirici gibi) çok uzakta olabileceği gibi kablosuz sinyalleri engellenmiş de olabilir.
Yapılabiliyorsa aygıtı daha yakına getirin veya engel ve parçaların olmadığı bir yere
taşıyın. Ayrıca bkz: Kablosuz ağda paraziti azaltacak yönergeler.
○
Kimlik Doğrulama Türü: Olası değerler 'Açık', 'Açık ve Paylaştırılmış', 'Paylaştırılmış' ve
'WPA-PSK'dır (Wi-Fi® Korumalı Erişim Önceden Paylaştırılmış Anahtar). Ayrıntılar için
bkz: 802.11 kablosuz ağ ayarlarını anlama.
○
Şifreleme Türü: Olası değerler 'Hiçbiri', 'WEP' (Kabloluya Eşdeğer Gizlilik), 'TKIP'
(Geçici Anahtar Bütünlük Protokolü), 'AES' (Gelişmiş Şifreleme Standardı) ve
'Otomatik'tir (AES veya TKIP). Ayrıntılar için bkz: 802.11 kablosuz ağ ayarlarını anlama.
Değer kablosuz aygıtın ayarlarıyla aynı olmalıdır. Örneğin, kablosuz ayarları bir WEP
şifreleme türüne göre yapıldıysa, sayfada görüntülenen değer WEP olmalıdır.
○
Kanal Aralığı: The range can have a value such as 'Locale: 3:0:0:1'.
Özel ağda, değer kablosuz aygıtın ayarlarıyla aynı olmalıdır.
İlk basamak Yerel Ayar Numarası'nı gösterir
Yerel Ayar 0: Kanallar 1-11:
○
yüksek güç 802.11b
○
düşük güç 802.11g
Yerel Ayar 1: Kanallar 1-13:
TRWW
○
düşük güç 802.11b
○
düşük güç 802.11g
Yapılandırma sayfasını anlama
81
Yerel Ayar 2: Kanallar 1-14:
○
düşük güç 802.11b
○
düşük güç 802.11g
Not Kanal 14'te 802.11g'ye izin verilmez.
İkinci basamak Özel Uyumluluk Modu'nu gösterir
0: Nominal Özel bağlantı durumu
1: Özel her zaman bağlı görünür
Üçüncü basamak Altyapı Hız Kısıtlaması'nı gösterir
0: 802.11b veya 802.11g
1: yalnızca 802.11b
Dördüncü basamak Özel Hız Kısıtlaması'nı gösterir
0: 802.11b veya 802.11g
1: yalnızca 802.11b
4
Çeşitli: İletilen ve alınan toplam yayın, tek noktaya yayın, yayın paketleri ve yönetici ayrıntıları
gibi bilgileri gösterir.
●
Yönetici Parolası: Katıştırılmış Web sunucusunun Ayarlar/Ağ sekmesinde parola
ayarlanmamışsa 'Ayarlanmadı', aksi taktirde 'Ayarlandı' ifadesi görüntülenir.
Yapılandırma sayfası yazdırmak için
○
(Güç) düğmesini basılı tutun,
Kontrol paneli: HP Officejet Pro K550:
bir kez basın ve
(Güç) düğmesini serbest bırakın.
HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn:
82
/
(İptal) düğmesine
(Yapılandırma Sayfası) düğmesine basın.
○
Yazıcı sürücüsü (Windows): Önce Hizmetler sekmesini, ardından da Yapılandırma Sayfası
Yazdır seçeneğini tıklatın.
○
Araç Kutusu (Windows): Önce Yazdırma Hizmetleri sekmesini, ardından da Yapılandırma
Sayfası Yazdır seçeneğini tıklatın.
○
HP Printer Utility (Mac OS): Information and Support (Bilgi ve Destek) panelinden Device
Information (Aygıt Bilgileri) seçeneğini, ardından da Print Configuration Page (Yapılandırma
Sayfası Yazdır) seçeneğini tıklatın.
Bölüm 6
Yazıcıyı yapılandırma ve yönetme
TRWW
Yazıcıyı yapılandırma (Windows)
Yazıcıyı doğrudan bilgisayara bağlayabileceğiniz gibi, ağdaki diğer kullanıcılar arasında
paylaştırabilirsiniz.
Not Yükleme programını çalıştırmak için Microsoft Internet Explorer 6.0'ın bilgisayar
sistemine yüklenmiş olması gerekir.
Yazıcı sürücüsünü Windows 2000, Windows XP veya Windows Server 2003'e yüklemek için
yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız da gerekir.
Doğrudan bağlantı
USB kablosunu kullanarak yazıcıyı doğrudan bilgisayara bağlayabilirsiniz.
Not Windows çalıştıran bilgisayara yazıcı yazılımını yükleyip yazıcı bağlarsanız, aynı
bilgisayara, yazıcı yazılımını yeniden yüklemeden USB kabloları kullanarak ek yazıcılar
bağlayabilirsiniz.
Yazıcıyı kurarken, yükleme programı yükleme işlemini en kolay şekilde yapmanızı sağlamak üzere
tasarlandığından, HP, yazılımı yükledikten sonra yazıcıyı bağlamanızı önerir. Ancak, önce kabloyu
bağladıysanız, bkz: Yazılımı yüklemeden önce yazıcıyı bağlamak için.
Yazıcıyı bağlamadan önce yazılımı yüklemek için (önerilen)
Not Bilgisayarınız sistem gereksinimlerini karşılıyorsa, tam yükleme seçeneğini belirleyerek
Araç Kutusu'nu yüklemeniz önerilir. Araç Kutusu, yazıcı hakkında durum ve bakım bilgileri
sağlar. Belgelere erişim ve yazıcı sorunlarını çözmek üzere çevrimiçi yardım araçları sağlar.
Araç Kutusu olmadığında, bilgisayar ekranında hata iletilerini göremez ve myPrintMileage web
sitesine erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: Araç Kutusu (Windows).
1
Çalışan uygulamaları kapatın.
2
CD sürücüsüne Başlangıç CD’sini takın. CD menüsü otomatik olarak başlar. CD menüsü
otomatik olarak başlamazsa, bilgisayarda CD sürücüsünü bulup Setup.exe dosyasını çift tıklatın.
3
CD menüsünde Yükle seçeneğini tıklatıp ekrandaki yönergeleri izleyin.
4
İstendiğinde, yazıcıyı kapatıp USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın. Bilgisayar ekranında
Yeni Donanım Bulundu sihirbazı görünür ve Yazıcılar klasöründe yazıcı simgesi oluşturulur.
Not USB kablosunu, daha sonra, yazıcıyı kullanmanız gerektiği zaman da bağlayabilirsiniz.
Yazıcıyı, yerel olarak paylaştırılan ağ olarak bilinen basit bir ağ biçimi kullanarak da diğer
bilgisayarlara paylaştırabilirsiniz. Bkz: Yerel olarak paylaştırılan ağda yazıcı paylaşmak için.
Yazılımı yüklemeden önce yazıcıyı bağlamak için
Yazıcı yazılımını yüklemeden önce yazıcıyı bilgisayara bağlarsanız, bilgisayar ekranında Yeni
Donanım Bulundu sihirbazı görüntülenir.
TRWW
Yazıcıyı yapılandırma (Windows)
83
Not Yazıcıyı açtıysanız, yükleme programı çalışırken yazıcıyı kapatmayın veya kablosunu
çıkarmayın. Bunları yaparsanız, yükleme programı tamamlanmaz.
1
Yazıcı sürücüsü bulma yöntemi seçmeyi sağlayan Yeni Donanım Bulundu iletişim kutusunda
gelişmiş seçeneğini belirleyin ve İleri'yi tıklatın.
Not Yeni Donanım Bulundu sihirbazının yazıcı sürücüsü için otomatik arama
yapmasına izin vermeyin.
2
Sürücü konumunu belirlemek için kullanılan onay kutusunu seçin ve diğer onay kutularının
işaretlenmediğinden emin olun.
3
CD sürücüsüne Başlangıç CD’sini takın. CD menüsü görüntülenirse, kapatın.
4
Başlangıç CD'sine göz atarak kök dizini (örneğin, D) bulun ve Tamam'ı tıklatın.
5
İleri’yi tıklatıp ekrandaki yönergeleri izleyin.
6
Yeni Donanım Bulundu sihirbazını kapatmak için Son'u tıklatın. Sihirbaz, otomatik olarak
yükleme programını başlatır (bu, kısa bir süre alabilir). Windows 98 ve Windows Me için, İngilizce
dışında bir yazıcı sürücüsü yüklemek isterseniz, yükleme programını tamamlamanız gerekir.
7
Yükleme işlemini tamamlayın.
Not Yazıcıyı, yerel olarak paylaştırılan ağ olarak bilinen basit bir ağ biçimi kullanarak da
diğer bilgisayarlara paylaştırabilirsiniz. Bkz: Yerel olarak paylaştırılan ağda yazıcı paylaşmak
için.
Yerel olarak paylaştırılan ağda yazıcı paylaşmak için
Yerel olarak paylaştırılan ağda, yazıcı doğrudan seçili bilgisayarın (sunucu olarak bilinir) USB
konektörüne bağlanmıştır ve diğer bilgisayarlar (istemciler) tarafından paylaşılmaktadır.
Not Doğrudan bağlanmış yazıcı paylaştırıldığında, sunucu olarak en yeni işletim sistemine
sahip bilgisayarı kullanın. Örneğin, Windows 2000 çalıştıran bilgisayarınız varsa ve diğer
bilgisayar Windows'un daha eski bir sürümünü çalıştırıyorsa, Windows 2000 çalıştıran
bilgisayarı sunucu olarak kullanın.
Bu yapılandırmayı yalnızca küçük gruplarda ve kullanım oranı düşükken kullanın. Yazıcıya
bağlı bilgisayar, çok sayıda kullanıcı yazıcıda yazdırma işlemi yaptığında yavaşlar.
84
1
Sunucu bilgisayarın Windows masaüstünde Başlat'ı tıklatıp Ayarlar'ın üstüne gelin ve Yazıcılar
veya Yazıcı ve Fakslar'ı tıklatın.
2
Yazıcı simgesini sağ tıklatıp, önce Özellikler'i, sonra da Paylaşım sekmesini tıklatın.
3
Yazıcıyı paylaştırma seçeneğini tıklatıp yazıcıya bir paylaşım adı verin.
Bölüm 6
Yazıcıyı yapılandırma ve yönetme
TRWW
4
Yazıcıyı Windows’un diğer sürümlerini kullanan istemci bilgisayarlara paylaştırırken, bu
bilgisayarlara kolaylık sağlamak açısından, ilgili sürücüleri yüklemek üzere Ek Sürücüler’i
tıklatabilirsiniz. CD sürücünüzde Başlangıç CD'sinin olması gerekir.
Ağ Bağlantısı
Yazıcının ağa bağlanma özelliği varsa, yazıcıyı ağa doğrudan bağlayarak ağ ortamında
paylaştırabilirsiniz. Bu bağlantı türünde, katıştırılmış Web sunucusu kullanılarak ağdaki herhangi bir
bilgisayardan yazıcıyı yönetme olanağı sağlanır.
Not Yükleme programını çalıştırmak için Microsoft Internet Explorer 6.0'ın bilgisayar
sistemine yüklenmiş olması gerekir.
Sahip olduğunuz ağ türü yükleme seçeneğini belirleyin:
○
İstemci/sunucu ağı: Ağınızda yazıcı sunucusuna ayrılmış olarak görev yapan bir bilgisayar
varsa, yazıcı yazılımını önce sunucuya (bkz: Ağ yazıcısı yüklemek için), ardından da istemci
bilgisayarlara yükleyin (bkz: İstemci bilgisayarlara yazdırma yazılımını yüklemek için).
○
Eşdüzeyli ağ: Eşdüzeyli ağınız (ayrılmış yazıcı sunucusu olmayan ağ) varsa, yazılımı yazıcıyı
kullanacak tüm bilgisayarlara yükleyin. Bkz: Ağ yazıcısı yüklemek için.
Ek olarak, Windows'daki Yazıcı Ekle sihirbazını kullanarak her iki tür ağa da ağ yazıcısı
bağlayabilirsiniz. Bkz: Yazıcı Ekle’yi kullanarak yazıcı sürücüsü yüklemek için.
Ağ yazıcısı yüklemek için
Aşağıdaki ağ oluşturma senaryolarına yazıcı yazılımı yüklemek için aşağıda verilen adımları kullanın:
○
Ağınızda ayrılmış yazıcı sunucusu olarak çalışan bir bilgisayar var
○
Eşdüzeyli ağınız (ayrılmış yazıcı sunucusu olmayan ağ) var
1
Yazıcının ağ bağlantı noktası üzerindeki koruyucu kapağı çıkarın ve yazıcıyı ağa bağlayın.
2
Yazıcı sunucusu olarak görev yapan bilgisayar sisteminde çalışan uygulamaları kapatın.
3
CD sürücüsüne Başlangıç CD’sini takın. CD menüsü otomatik olarak başlar. CD menüsü
otomatik olarak başlamazsa, bilgisayarda CD sürücüsünü bulup Setup.exe dosyasını çift tıklatın.
4
CD menüsünde Yükle seçeneğini tıklatıp ekrandaki yönergeleri izleyin.
5
Bağlantı Türü ekranında, ağ üzerinden bağlanmak için olan seçeneği belirleyin ve İleri
düğmesini tıklatın.
6
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri uygulayın.
Not Yazıcıyı Windows istemci bilgisayarlarıyla paylaştırmak için, bkz: İstemci bilgisayarlara
yazdırma yazılımını yüklemek için ve Yerel olarak paylaştırılan ağda yazıcı paylaşmak için.
TRWW
Yazıcıyı yapılandırma (Windows)
85
İstemci bilgisayarlara yazdırma yazılımını yüklemek için
Yazıcı sürücüleri yazıcı sunucusu görevini yerine getiren bilgisayara yüklendikten sonra, yazdırma
işlevleri paylaştırılabilir. Ağdaki yazıcıyı kullanmak isteyen tek tek Windows kullanıcılarının yazılımı
kendi bilgisayarlarına (istemciler) yüklemesi gerekir.
İstemci bilgisayar aşağıdaki şekillerde yazıcıya bağlanabilir:
○
Yazıcılar klasöründe Yazıcı Ekle simgesini çift tıklatın ve ağ kurulumuna yönelik yönergeleri
uygulayın. Bkz: Yazıcı Ekle’yi kullanarak yazıcı sürücüsü yüklemek için.
○
Ağda, yazıcıyı bulup Yazıcılar klasörünüze sürükleyin.
○
Yazıcıyı ekleyin ve yazılımı ağınızdaki INF dosyasından yükleyin.
INF dosyaları, Başlangıç CD'sinde, aşağıdaki biçimi kullanan klasörlerde depolanır: <CD
sürücüsü>:\Sürücüler\<işletim sistemi>\<dil>
Örneğin, CD sürücünüzün sürücü harfi D ise, Windows 2000, Windows XP ve Windows Server
2003 için olan İngilizce INF dosyası, D:\Drivers\Win2k_XP\English klasöründe bulunur.
Yazıcı Ekle’yi kullanarak yazıcı sürücüsü yüklemek için
1
Windows masaüstünde Başlat'ı tıklatıp Ayarlar'ın üzerine gelin ve Yazıcılar veya Yazıcı ve
Fakslar'ı tıklatın. Başka bir yöntemde, Başlat'ı, Denetim Masası'nı tıklatıp Yazıcılar veya Yazıcı
ve Fakslar'ı çift tıklatmaktır.
2
Yazıcı Ekle'yi çift tıklatın, sonra da İleri'yi tıklatın.
3
Ağ Yazıcısı veya Ağ Yazıcı Sunucusu'nu seçin.
4
İleri’yi tıklatın.
5
Aşağıdakilerden birini yapın:
6
86
●
Paylaşılan yazıcının ağ yolunu veya kuyruk adını yazın ve İleri'yi tıklatın. Yazıcı modelinin
seçilmesi istendiğinde Disketi Var düğmesini tıklatın.
●
İleri’yi tıklatıp yazıcıyı paylaşılan yazıcılar listesinden bulun.
İleri’yi tıklatın ve yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Bölüm 6
Yazıcıyı yapılandırma ve yönetme
TRWW
Yazıcıyı yapılandırma (Mac OS)
Yazıcıyı USB kablo kullanarak tek bir Macintosh bilgisayarla kullanabileceğiniz gibi, ağdaki diğer
kullanıcılar arasında paylaştırabilirsiniz.
Ağ veya doğrudan bağlantı yazılımı yükleme (Mac OS X (10.2, 10.3,
10.4))
1
USB kablosu kullanarak yazıcıyı bilgisayara bağlayın.
2
CD sürücüsüne Başlangıç CD’sini takın. Masaüstünde CD simgesini, ardından kurulum
simgesini çift tıklatın. Başlangıç CD'sinden Installer (Yükleme Aracı) klasörünü de bulabilirsiniz.
3
Install Driver’ı (Sürücü Yükle) tıklatıp ekrandaki yönergeleri izleyin.
4
Gerekiyorsa, yazıcıyı diğer Macintosh bilgisayar kullanıcılarıyla paylaşın.
●
Doğrudan bağlantı: Yazıcıyı diğer Macintosh bilgisayarı kullanıcılarıyla paylaşın. Bkz: Yerel
olarak paylaşılan ağda yazıcı paylaştırmak için (Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4)).
●
Ağ bağlantısı: Ağdaki yazıcıyı kullanmak isteyen tek tek Macintosh bilgisayar
kullanıcılarının, yazıcı yazılımını kendi bilgisayarlarına yüklemesi gerekir.
Yerel olarak paylaşılan ağda yazıcı paylaştırmak için (Mac OS X
(10.2, 10.3, 10.4))
Yazıcıyı doğrudan bağladığınızda, yazıcıyı, yerel olarak paylaştırılan ağ olarak bilinen basit bir ağ
biçimi kullanarak da diğer bilgisayarlara paylaştırabilirsiniz. Bu yapılandırmayı yalnızca küçük
gruplarda ve kullanım oranı düşükken kullanın. Yazıcıya bağlı bilgisayar, çok sayıda kullanıcı
yazıcıda yazdırma işlemi yaptığında yavaşlar.
Macintosh ortamında paylaştırmaya ilişkin temel gerekler şu öğeleri içerir:
○
Macintosh bilgisayarlar, TCP/IP kullanarak ağda iletişim kurmalı ve IP adresleri olmalıdır.
(AppleTalk desteklenmez.)
○
Paylaşılan yazıcı ana Macintosh bilgisayarındaki yerleşik bir USB bağlantısına takılmış olmalıdır.
○
İstemci Macintosh bilgisayarların PowerMac veya PowerPC bilgisayarları olması gerekir.
○
Yazıcı paylaşma programının ve yüklü yazıcıya ait yazıcı sürücüsünün veya PPD’nin, ana
Macintosh bilgisayarında ve paylaşılan yazıcıyı kullanan istemci Macintosh bilgisayarlarında
yüklenmiş olması gerekir. (Yazıcı paylaşma yazılımını ve ilgili Yardım dosyalarını yüklemek için
yükleme programını çalıştırabilirsiniz.)
USB yazıcı paylaşımı hakkında daha fazla bilgi için, Apple web sitesindeki destek bilgilerine
(www.apple.com) veya bilgisayardaki Mac Help'e (Mac Yardımı) bakın.
TRWW
Yazıcıyı yapılandırma (Mac OS)
87
Mac OS çalıştıran bilgisayarlar arasında yazıcıyı paylaşmak için
88
1
Yazıcıya bağlı Macintosh bilgisayarda (ana bilgisayar) yazıcı paylaşımını etkinleştirin: System
Preferences'ı (Sistem Tercihleri) açın, sırasıyla Sharing (Paylaşım) ve Services'i (Hizmetler)
tıklatın, sonra da Printer Sharing (Yazıcı Paylaşımı) onay kutusunu seçin.
2
Ağdaki diğer Macintosh bilgisayarlardan (istemciler) yazdırmak için Sharing'de (Paylaşım)
yazıcıyı önceden seçin. Ardından, yazıcının paylaştırılacağı bölgeyi seçin ve yazıcıyı belirleyin.
Bölüm 6
Yazıcıyı yapılandırma ve yönetme
TRWW
Yazıcıyı kablosuz iletişim için ayarlama
(HP Officejet Pro K550dtwn)
Aşağıdaki yollardan birini kullanarak yazıcıyı kablosuz iletişim için ayarlayabilirsiniz:
○
Çapraz kablo veya ağ kablosu kullanma
Bkz: Özel ağda yazıcı kurmak için (Mac OS) veya Kablosuz iletişim yazıcısını kurmak için
(Windows).
○
SecureEasySetup (SES) kullanma
Bkz: SecureEasySetup (SES) kullanarak kablosuz iletişim kurmak için.
○
Windows Connect Now kullanma
Bkz: Birden çok yazıcıda kablosuz iletişim kurmak için (yalnızca Windows).
Not Sorunla karşılaşırsanız bkz: Kablosuz iletişim kurma ve kullanma sorunları.
Kablosuz bağlantılarla yazıcıyı kullanmak için en az bir kez Başlangıç CD'sinden yükleme
programını çalıştırmanız ve kablosuz bağlantı oluşturmanız gerekir.
Yazıcının ağ kablosu kullanarak ağa bağlı olmadığından emin olun.
Gönderme aygıtında yerleşik 802.11 özelliği veya takılı 802.11 kablosuz kartı olması gerekir.
Yazıcı ve yazıcıyı kullanan bilgisayarların aynı alt ağda olması önerilir.
Yazıcı yazılımını yüklemeden önce ağınızın ayarlarını biliyor olmanız gerekebilir. Bilgileri sistem
yöneticinizden alın veya aşağıdaki görevleri yerine getirin:
○
Ağın kablosuz erişim noktası (WAP) veya bilgisayarın ağ kartına yönelik yapılandırma yardımcı
programını kullanarak, ağınızın ağ adını (SSID) ve iletişim modunu (altyapı veya özel)
edinebilirsiniz.
○
Ağınızın kullandığı şifreleme türünü bulun (Kabloluya Eşdeğer Gizlilik (WEP) gibi).
○
Kablosuz aygıtın güvenlik parolasını veya şifreleme anahtarını bulun.
802.11 kablosuz ağ ayarlarını anlama
Ağ adı (SSID)
Varsayılan olarak, yazıcı kablosuz ağ adını veya "hpsetup" adlı Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı'nı
(SSID) arar. Ağınızda farklı bir SSID olabilir.
TRWW
Yazıcıyı kablosuz iletişim için ayarlama (HP Officejet Pro K550dtwn)
89
İletişim modu
İki iletişim modu seçeneği vardır:
○
Özel: Özel ağda, yazıcı özel iletişim moduna ayarlandığında, yazıcı kablosuz erişim noktası
(WAP) kullanmaksızın doğrudan diğer kablosuz aygıtlarla iletişim kurar.
Özel ağdaki tüm aygıtlar aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:
○
○
802.11 ile uyumlu olmalıdır
○
İletişim modları özel mod olmalıdır
○
Aynı ağ adına (SSID) sahip olmalıdır
○
Aynı alt ağ ve aynı kanal üzerinde olmalıdır
○
802.11 güvenlik ayarları aynı olmalıdır
Altyapı (önerilen): Altyapı ağında, yazıcı altyapı moduna ayarlanıp kablolu veya kablosuz
ağdaki tüm diğer aygıtlarla WAP üzerinden iletişim kurabilir. WAP'ler küçük ağlar üzerinde
genellikle yönlendirici veya ağ geçidi görevini üstlenirler.
Güvenlik ayarları
Not Yazıcı için kullanılabilir ayarları görmek üzere, Yapılandırma sayfasını anlama altındaki
ağ yapılandırma sayfasına bakın.
Kablosuz güvenlikle ilgili daha fazla bilgi için,
www.weca.net/opensection/pdf/whitepaper_wi-fi_security4-29-03.pdf sitesini ziyaret edin.
○
○
90
Ağ kimlik doğrulaması: Yazıcının fabrika varsayılan ayarı 'Açık'tır. Bu ayar kimlik doğrulama
veya şifreleme için güvenlik gerektirmez. Diğer olası değerler 'Açık', 'Açık ve Paylaştırılmış',
'Paylaştırılmış' ve 'WPA-PSK'dır (Wi-Fi® Korumalı Erişim Önceden Paylaştırılmış Anahtar).
○
WPA kablosuz verilerini koruma düzeyiyle, mevcut ve gelecekteki Wi-Fi ağları üzerindeki
erişim kontrolü düzeyini artırır. 802.11 standardındaki özgün yerel güvenlik mekanizması
olan WEP'in bilinen tüm zayıflıklarını kapsar.
○
WPA2, kuruluş ve tüketici Wi-Fi kullanıcılarına, yalnızca yetkili kullanıcıların kablosuz ağa
erişebileceğine ilişkin güvence sağlayan ikinci nesil WPA güvenliğidir.
Veri şifreleme:
○
Kablolu Eşdeğer Gizlilik (WEP), bir kablosuz aygıttan diğerine radyo dalgaları aracılığıyla
gönderilen verileri şifreleyerek güvenlik sağlar. WEP'nin etkin olduğu bir ağdaki aygıtlar,
verileri kodlamak için WEP anahtarları kullanır. Ağınızda WEP kullanılıyorsa, kullanılan WEP
anahtarlarını bilmeniz gerekir.
○
WPA şifreleme için Geçici Anahtar Bütünlük Protokolü'nü (TKIP) ve bugünkü standart
Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü (EAP) türlerinden biri ile 802.1X kimlik
doğrulamasını kullanır.
○
WPA2 yeni bir şifreleme düzeni olan Gelişmiş Şifreleme Standardı'nı (AES) sağlar. AES,
karşı şifreleme bloğu zincirleme modunda (CCM) tanımlanır ve özel modda çalışan istemci iş
istasyonları arasında güvenliği sağlamak için Bağımsız Temel Hizmet Kümesi'ni (IBSS)
destekler.
Bölüm 6
Yazıcıyı yapılandırma ve yönetme
TRWW
Özel ağda yazıcı kurmak için (Mac OS)
1
Yazıcı donanımını kurun (kurulum posteri ve başlarken kılavuzuna bakın).
2
Bilgisayarınıza AirPort kartı takıldığından emin olun.
3
Bilgisayar sisteminizde çalışan uygulamaları kapatın.
4
Utilities (Yardımcı Programlar) klasöründen AirPort Setup Assistant'ı (AirPort Kurulum
Yardımcısı) açın. Kablosuz ağlarda kurulum hakkında ayrıntılı bilgi için AirPort belgelerine bakın.
5
Menü çubuğunda Airport simgesini tıklatıp Computer to Computer Networks (Bilgisayardan
Bilgisayara Ağ) altında “hpsetup” seçeneğini belirleyin.
6
CD sürücüsüne Başlangıç CD’sini takın. CD menüsü otomatik olarak çalışır. CD menüsü
otomatik olarak başlamazsa, Başlangıç CD'sindeki kurulum simgesini çift tıklatın.
7
CD menüsünde Install Driver (Sürücü Yükle) seçeneğini tıklatıp ekrandaki yönergeleri izleyin.
8
Connection Type (Bağlantı Türü) ekranında, kablosuz ağ seçeneğini belirleyip Done (Bitti)
düğmesini tıklatın.
9
Yazıcı sürücüsünü yüklemek için Network Printer Setup Utility'deki (Ağ Yazıcısı Kurulum
Yardımcı Programı), çalışmayı otomatik olarak başlatan ekran yönergelerini izleyin.
Kablosuz iletişim yazıcısını kurmak için (Windows)
1
Yazıcı donanımını kurun (kurulum posteri ve başlarken kılavuzuna bakın).
2
Yazıcıdaki ağ bağlantı noktasının koruyucu kapağını kaldırın.
3
Aşağıdakilerden birini yapın:
4
TRWW
●
Yazıcıyı, çapraz kabloyu (yazıcıyla birlikte verilir) kullanarak geçici olarak bilgisayara bağlayın.
●
Yazıcıyı ağ kablosu kullanarak geçici olarak ağa bağlayın.
Bilgisayar sisteminizde çalışan uygulamaları kapatın.
Yazıcıyı kablosuz iletişim için ayarlama (HP Officejet Pro K550dtwn)
91
5
CD sürücüsüne Başlangıç CD’sini takın. CD menüsü otomatik olarak çalışır. CD menüsü
otomatik olarak başlamazsa, Başlangıç CD'sindeki kurulum simgesini çift tıklatın.
6
CD menüsünde Yükle seçeneğini tıklatıp ekrandaki yönergeleri izleyin.
7
Bağlantı Türü ekranında, ağ üzerinden bağlanmak için olan seçeneği belirleyin ve İleri
düğmesini tıklatın.
8
Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin ve istendiğinde kablo bağlantısını
çıkarın.
SecureEasySetup (SES) kullanarak kablosuz iletişim kurmak için
Not Kablosuz yönlendiriciniz SES yeteneğine sahipse, SES kullanımını ayarlamak için
aşağıdaki yönergelere bakın.
92
1
Yazıcı donanımını kurun (kurulum posteri ve başlarken kılavuzuna bakın).
2
Kablosuz yönlendiricinin üzerindeki SES düğmesine basın.
3
(Yapılandırma Sayfası) düğmesine basıp basılı tutun, bir kez
İki dakika içinde yazıcıdaki
(Devam) düğmesine bastıktan sonra
(Yapılandırma Sayfası) düğmesini bırakın. Yapılandırma
Sayfası ışığı yanıp sönüyor.
4
(Yapılandırma
İki dakika kadar bekleyip, yazıcının yapılandırma sayfasını yazdırmak için
Sayfası) düğmesine basın ve SES ayarlarıyla yönlendiricinin kablosuz ayarlarının eşleştiğini
doğrulayın.
Bölüm 6
Yazıcıyı yapılandırma ve yönetme
TRWW
Not Bağlantı kurulamazsa yazıcının ağ ayarlarını sıfırlamanız (Sorun giderme ipuçları ve
kaynakları altındaki yönergelere bakın) ve adımları yinelemeniz gerekebilir. Ayrıca bkz:
Kablosuz iletişim kurma ve kullanma sorunları.
5
Bilgisayar sisteminizde çalışan uygulamaları kapatın.
6
CD sürücüsüne Başlangıç CD’sini takın. CD menüsü otomatik olarak çalışır. CD menüsü
otomatik olarak başlamazsa, Başlangıç CD'sindeki kurulum simgesini çift tıklatın.
7
Yazıcı yazılımını yüklemek için CD menüsünde Yükle seçeneğini tıklatıp ekrandaki yönergeleri
izleyin.
Birden çok yazıcıda kablosuz iletişim kurmak için (yalnızca
Windows)
Yazıcı, kablosuz iletişim için birden çok yazıcının uygun olarak kurulmasını sağlayan Windows
Connect NowTM teknolojisini destekler. Verilen Kablosuz Yapılandırma Yardımcı Programı'nı
kullanarak bilgisayarın kablosuz ayarlarını USB flaş sürücüsüne aktarın ve flaş sürücüsünü her
yazıcının USB bağlantı noktasına takarak yazıcıları bu ayarlarla yapılandırın.
1
Yazıcının USB ana bilgisayar konektörünün koruyucu kapağını kaldırın.
2
CD sürücüsüne Başlangıç CD’sini takın. CD menüsü otomatik olarak çalışır. CD menüsü
otomatik olarak başlamazsa, Başlangıç CD'sindeki kurulum simgesini çift tıklatın.
3
CD menüsünde, sırayla Yardımcı Programlar'ı ve Kablosuz Yapılandırma Yardımcı
Programı'nı tıklatın.
4
Ekrandaki yönergeleri izleyip, istendiğinde USB flaş sürücüsünü bilgisayarın USB bağlantı
noktasına bağlayın. Kablosuz ağ yapılandırma ayarları flaş sürücüsüne kaydedilir.
5
Ekrandaki yönergeleri izleyin ve USB flaş sürücüsünü ağa eklemek istediğiniz yazıcılara tek tek
bağlayın.
Kablosuz iletişimi kapatmak için
○
TRWW
(Yapılandırma Sayfası) düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Yapılandırma
Yazıcıdaki
Sayfası ışığı söner.
Yazıcıyı kablosuz iletişim için ayarlama (HP Officejet Pro K550dtwn)
93
Kablosuz ağda paraziti azaltacak yönergeler
Aşağıdaki ipuçları kablosuz ağdaki parazitin azaltılmasına yardımcı olacaktır:
○
Radyo sinyallerini bozabileceğinden, kablosuz aygıtları, dosya dolabı gibi büyük metal
nesnelerden ve mikrodalga ve kablosuz telefon gibi diğer elektromanyetik aygıtlardan uzak tutun.
○
Radyo dalgalarını soğurduğundan ve sinyal gücünü azalttığından kablosuz aygıtları büyük ahşap
yapılardan ve diğer inşaat malzemelerinden uzak tutun.
○
Altyapı ağı için, WAP'ı ağdaki kablosuz cihazların görüş hattı içinde merkezi bir konuma
yerleştirin.
○
Ağdaki tüm kablosuz aygıtları birbirlerinin kapsama alanında tutun.
Kablosuz ağ güvenliğini sağlama yönergeleri
Kablosuz erişim noktasına (WAP) donanım adresleri eklemek için
MAC filtrelemesi, kablosuz erişim noktasının (WAP), ağa WAP üzerinden erişim kazanma izni verilen
aygıtların MAC adreslerinden ("donanım adresleri" de denir) oluşan listeyle yapılandırıldığı bir
güvenlik özelliğidir.
Ağa erişmeye çalışan bir aygıtın donanım adresi WAP'de yoksa, WAP, aygıtın ağa olan erişimini
engeller.
WAP, MAC adreslerini filtreliyorsa, yazıcının MAC adresinin, WAP'deki kabul edilen MAC adresleri
listesine eklenmesi gerekir.
1
Ağ yapılandırma sayfasını yazdırın. Bkz: Yapılandırma sayfasını anlama.
2
WAP'nin yapılandırma yardımcı programını açarak, yazıcının donanım adresini kabul edilen
MAC adresleri listesine ekleyin.
Diğer yönergeler
Kablosuz ağ güvenliğini korumak için aşağıdaki yönergeleri izleyin:
94
○
En az 20 rasgele karakterden oluşan parola kullanın. WPA parolasında en çok 63 karakter
kullanabilirsiniz.
○
Parola için yaygın kullanılan sözcük veya sözcük grupları, kolay karakter sıraları (örneğin tümü 1
olan) ve kişiyi açıklayıcı bilgiler kullanmaktan kaçının. Her zaman büyük ve küçük harflerden,
sayılardan ve izin veriliyorsa noktalama işaretleri gibi özel karakterlerden oluşturulan rasgele
dizeler kullanın.
○
Parolayı düzenli olarak değiştirin.
○
Erişim noktası veya kablosuz yönlendirici yönetici erişimi için üreticinin verdiği varsayılan
parolayı değiştirin. Bazı yönlendiriciler yönetici adını da değiştirmenize izin verir.
○
Erişim noktası veya yönlendiriciyi odanın ortasına, pencereden uzağa yerleştirin.
○
Yapılabiliyorsa, kablosuz iletişim üzerinden yönetici erişimini kapatın. Bunu yapabiliyorsanız,
yapılandırma değişiklikleri yapmak istediğinizde kablolu Ethernet bağlantısına sahip
yönlendiriciye bağlanmanız gerekir.
Bölüm 6
Yazıcıyı yapılandırma ve yönetme
TRWW
TRWW
○
Olabiliyorsa, yönlendiricinizdeki Internet üzerinden uzaktan yönetici erişimini kapatın.
Yönlendiricinizin arkasında çalışan bilgisayara şifreli bağlantı oluşturmak ve Internet üzerinden
eriştiğiniz yerel bilgisayardan yapılandırma değişiklikleri yapmak için Uzak Masaüstü'nü
kullanabilirsiniz.
○
Başka bir tarafın kablosuz ağına yanlışlıkla bağlanmayı engellemek için istenmeyen ağlara
otomatik bağlanmayı sağlayan ayarı devre dışı bırakın. Windows XP'de bu varsayılan olarak
devre dışıdır.
Yazıcıyı kablosuz iletişim için ayarlama (HP Officejet Pro K550dtwn)
95
Yazıcı yazılımını kaldırma
Yazıcı yazılımını kaldırmak için (Windows)
Windows 2000, Windows XP veya Windows Server 2003 kullanıyorsanız, yazıcı yazılımını kaldırmak
için yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
1
Bilgisayar USB kablosu kullanılarak bilgisayara doğrudan bağlanmışsa yazıcının bağlantısını
çıkarın.
2
Çalışan uygulamaları kapatın.
3
Başlat menüsünden, Denetim Masası’nı açın.
4
Program Ekle/Kaldır seçeneğini çift tıklatın.
5
Kaldırmak istediğiniz yazıcı yazılımını seçin.
6
Yazılımı eklemek veya kaldırmak için düğmeyi tıklatın.
7
Yazılımın kaldırılmasının tamamlanması için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Not Kaldırma işlemi başarısız olursa bilgisayarı yeniden başlatıp, yazılımı kaldırmak için
yukarıdaki adımları yerine getirin. Yazılım yüklenemediyse, kaldırma yardımcı programını
çalıştırmak için aşağıdaki adımları yerine getirin.
8
Bilgisayarda Windows’u yeniden başlatın.
9
CD sürücüsüne Başlangıç CD’sini takın. CD menüsü otomatik olarak çalışır. CD menüsü
otomatik olarak başlamazsa, Başlangıç CD'sindeki kurulum simgesini çift tıklatın.
10 CD menüsünde, sırayla Yardımcı Programlar ve Yüklemeyi Kaldırıcı'yı tıklatın. Bunun yerine,
Başlangıç CD'sinde kaldırma yardımcı programını bulup (Util\Scrubber\Uninstall.exe), yardımcı
programı çalıştırabilirsiniz.
11 Yazılımın kaldırılmasının tamamlanması için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Yazıcı yazılımını kaldırmak için (Mac OS)
1
Bilgisayar USB kablosu kullanılarak bilgisayara doğrudan bağlanmışsa yazıcının bağlantısını
çıkarın.
2
Bilgisayarı yeniden başlatın.
Not Yazılımı kaldırmadan önce bilgisayarı yeniden başlatmazsanız, Uninstall (Kaldır)
seçeneğini çalıştırdığınızda bazı dosyalar bilgisayarınızdan kaldırılmaz.
3
96
CD sürücüsüne Başlangıç CD’sini takın.
Bölüm 6
Yazıcıyı yapılandırma ve yönetme
TRWW
TRWW
4
Masaüstünde CD simgesini çift tıklatın.
5
Kurulum simgesini çift tıklatıp ekrandaki yönergeleri izleyin.
6
Main Installation (Ana yükleme) iletişim kutusu göründüğünde, iletişim kutusunun sol üst
bölümündeki açılan menüden Uninstall (Kaldır) seçeneğini işaretleyin.
7
Yazıcı yazılımını kaldırmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
Yazıcı yazılımını kaldırma
97
98
Bölüm 6
Yazıcıyı yapılandırma ve yönetme
TRWW
A
HP sarf malzemeleri ve aksesuarları
Bu bölümde yazıcıyla ilgili HP sarf malzemeleri ve aksesuarları hakkında bilgi verilir. Bilgiler
değişebilir, en son güncelleştirmeler için HP web sitesini (www.hpshopping.com) ziyaret edin. Web
sitesinden alış veriş de yapabilirsiniz.
TRWW
●
Yazıcı sarf malzemelerini çevrimiçi sipariş etme
●
Aksesuarlar
●
Sarf Malzemeleri
99
Yazıcı sarf malzemelerini çevrimiçi sipariş etme
HP web sitesinin yanı sıra yazıcı sarf malzemelerini katıştırılmış Web sunucusu veya Araç Kutusu
(Windows) aracılığıyla da sipariş edebilirsiniz.
Yazıcı sarf malzemelerini sipariş etmek için sistem gereksinimleri
Araç Kutusu'nu kullanabilmek için aşağıdakileri sağlayın:
○
Internet erişimi
○
USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlı olan veya ağa bağlı olan yazıcı
○
Bilgisayarınıza yüklü Araç Kutusu (yalnızca Windows için desteklenir)
Katıştırılmış Web sunucusunu kullanabilmek için aşağıdakilere sahip olmanız gerekir:
○
TCP/IP tabanlı ağ (IPX/SPX tabanlı ağlar desteklenmez)
○
Ağa bağlı yazıcı
○
Bilgisayarınıza yüklü Web tarayıcısı (Microsoft Internet Explorer 5.5, Netscape 7.0, Opera 7.54,
Mozilla Firefox 1.0 veya Safari 1.2 ya da sonraki sürümleri)
Yazıcı sarf malzemelerini sipariş etmek için
1
Katıştırılmış web sunucusu: Bilgi sekmesinde Sarf Malzemeleri Siparişi'ni tıklatın.
Araç Kutusu (Windows): Yazıcı Durumu sekmesinde Sarf Malzemeleri Siparişi'ni tıklatın.
HP Printer Utility (Mac OS): Information and Support (Bilgi ve Destek) panelinden Supplies
Status (Sarf Malzemeleri Durumu) seçeneğini belirleyip Order HP Supplies (HP Sarf
Malzemeleri Sipariş Et) seçeneğini tıklatın.
Varsayılan web tarayıcınız başlatılır ve web sitesi görüntülenir.
2
100
Ek A
Yazdırma sarf malzemesi seçmek ve sipariş etmek için web sitesindeki talimatları izleyin.
HP sarf malzemeleri ve aksesuarları
TRWW
Aksesuarlar
TRWW
HP otomatik iki yüze baskı aksesuarı
C8255A
350 sayfalık giriş tepsisi
C8256A
HP USB A-B (2 metre)
C6518A
Aksesuarlar
101
Sarf Malzemeleri
Mürekkep kartuşları
Avrupa'da yaşıyorsanız, HP 88 mürekkep kartuşları hakkında bilgi edinmek için www.hp.com/eu/hardto-find-supplies adresini ziyaret edin.
HP 88 Siyah
C9385A
HP 88 Camgöbeği
C9386A
HP 88 Macenta
C9387A
HP 88 Sarı
C9388A
HP 88L Siyah
C9396A
HP 88L Cam Göbeği
C9391A
HP 88L Macenta
C9392A
HP 88L Sarı
C9393A
Yazdırma kafaları
HP 88 Siyah ve Sarı
C9381A
HP 88 Macenta ve Camgöbeği
C9382A
HP ortamları
HP Premium Kağıt, HP Premium Inkjet Asetat Film, HP Iron-On Kağıt veya HP Tebrik Kartları gibi
ortamları sipariş etmek için www.hp.com adresini ziyaret edin.
Kendinize ait ülke/bölge seçeneğini, ardından da Satın Al veya Alışveriş'i seçin.
102
Ek A
HP sarf malzemeleri ve aksesuarları
TRWW
B
Destek ve garanti
Bakım ve sorun giderme konularındaki bilgiler sık karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunar.
Yazıcınız gerektiği şekilde çalışmıyorsa ve bu öneriler sorununuzu çözmediyse, yardım almak için
aşağıdaki destek hizmetlerinden birini kullanmayı deneyin.
Bu bölümde aşağıdaki bilgiler bulunur:
TRWW
●
Elektronik destek alma
●
HP telefon desteği alma
●
Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi
●
HP Inkjet Sarf Malzemeleri - Garanti Hızlı Başvuru
103
Elektronik destek alma
Aşağıdaki elektronik HP kaynaklarından destek alabilirsiniz:
104
○
Web: En son yazılım, ürün, işletim sistemi ve destek bilgileri için HP web sitesini (www.hp.com/
support/officejetprok550) ziyaret edin.
○
Araç Kutusu (Windows): Araç Kutusu'nda sık karşılaşılan yazdırma sorunlarına ilişkin kolay,
adım adım çözümler yer alır. Bkz: Araç Kutusu (Windows).
○
Katıştırılmış Web sunucusu: Yazıcı bir ağa bağlandığında, durum bilgilerini görüntülemek,
ayarları değiştirmek ve yazıcıyı bilgisayarınızdan yönetmek için yazıcının katıştırılmış Web
sunucusu özelliğini kullanabilirsiniz. Bkz: Katıştırılmış Web sunucusu.
Ek B
Destek ve garanti
TRWW
HP telefon desteği alma
Garanti süresi boyunca, HP Müşteri Destek Merkezi’nden yardım alabilirsiniz.
Aramadan önce
En son sorun giderme bilgileri, ürün düzeltmeleri ve güncelleştirmeleri için HP web sitesini
(www.hp.com/support/officejetprok550) ziyaret edin.
HP'yi aramanız gerekiyorsa, Müşteri Destek Merkezi temsilcilerimizin size daha iyi hizmet vermesi
için aramadan önce aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun.
1
Yazıcı yapılandırma sayfasını yazdırın. Bkz: Yapılandırma sayfasını anlama. Yazıcı
yazdırmıyorsa, aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun.
●
yazıcı modeli
●
model numarası ve seri numarası (yazıcının arkasında bulunur)
2
Kullandığınız işletim sistemini (Windows 98 SE gibi) denetleyin.
3
Yazıcı ağa bağlıysa, ağ işletim sistemini denetleyin.
4
Yazıcı ağa bağlanırken, USB veya ağ bağlantısı gibi bağlantılardan hangisinin kullanıldığını not
edin.
5
Yazıcı yazılımının sürüm numarasını (HP Officejet Pro K550 Series Sürüm: 60.52.213.0 gibi)
edinin. 60.52.213.0. (Yazıcı sürücüsünün sürüm numarasını bulmak için yazıcı ayarlarını veya
özellikler iletişim kutusunu açıp Hakkında sekmesini tıklatın.)
6
Belirli bir uygulamadan yazdırırken sorun yaşıyorsanız, uygulamayı ve sürüm numarasını not edin.
Telefon destek numaraları
Çoğu yerde, garanti süresi boyunca HP’nin ücretsiz telefon desteği vardır. Ancak, aşağıdaki bazı
destek numaraları ücretli olabilir.
En yeni telefon destek numaralarının listesini görmek için, bkz: www.hp.com/support.
Ülke/Bölge
Telefon numarası
Cezayir
61 56 45 43
Arjantin
0-800-555-5000
Buenos Aires: 54-11-4708-1600
Avustralya
1300 721 147
1902 910 910 (garanti dışı)
TRWW
Avusturya
www.hp.com/support
Bahreyn
17212049
Belçika
www.hp.com/support
HP telefon desteği alma
105
Ülke/Bölge
Telefon numarası
Brezilya
0-800-709-7751
São Paolo: 55-11-4004-7751
Kanada
1-800-474-6836
Mississauga Bölgesi: (905) 206-4663
Orta Amerika ve Karayipler
www.hp.com/support
Şili
800-360-999
Çin
021-3881 4518
800-810-3888
Kolombiya
01-8000-51-4746-8368
Bogota: 571-606-9191
Costa Rica
0-800-011-1046
Kıbrıs Rum Kesimi
800 9 2649
Çek Cumhuriyeti
810 222 222
Danimarka
www.hp.com/support
Ekvador
Andinatel: 1-999-119
800-711-2884
Pacifictel: 1-800-225-528
800-711-2884
Mısır
(02) 6910602
El Salvador
800-6160
Finlandiya
www.hp.com/support
Fransa
www.hp.com/support
Almanya
www.hp.com/support
HP bietet während der Gewährleistungsfrist vielerorts gebührenfreien
telefonischen Support an. Die nachfolgend aufgelisteten
Rufnummern sind jedoch unter Umständen nicht gebührenfrei.
Zur weiteren Klärung oder um zusätzliche Information zu erhalten,
können Sie Kontakt mit der Online-Kundenbetreuung von HP
(www.hp.com/cpso-support/guide/psd/cscemea.html) aufnehmen.
Yunanistan
Uluslararası: +30 210 6073603
Yurtiçi: 801 11 22 55 47
Guatemala
1-800-711-2884
Hong Kong ÖİB
2802 4098
Macaristan
1 382 1111
Hindistan
1 600 44 7737
Hindi ve İngilizce destekli
106
Ek B
Destek ve garanti
TRWW
Ülke/Bölge
Telefon numarası
Endonezya
+62 (21) 350 3408
İrlanda
www.hp.com/support
İsrail
(0) 9 830 4848
İtalya
www.hp.com/support
Jamaika
1-800-711-2884
Japonya
0570-000511
Navi Dial, Yalnızca Japonya Yerel: 03-3335-9800
Kore Cumhuriyeti
1588-3003
Lüksemburg
www.hp.com/support
Malezya
1800 88 8588
Meksika
Mexico City: 55-5258-9922
Mexico City dışı: 01-800-472-68368
Fas
22 404747
Hollanda
www.hp.com/support
Yeni Zelanda
0800 441 147
Nijerya
1 3204 999
Norveç
www.hp.com/support
Panama
1-800-711-2884
Paraguay
009 800 54 1 0006
Peru
0-800-10111
Filipinler
2 867 3551
Polonya
22 5666 000
Portekiz
www.hp.com/support
Porto Riko
1-877-232-0589
Dominik Cumhuriyeti
1-800-711-2884
Romanya
(21) 315 4442
Rusya
Moskova: 095 777 3284
St. Petersburg: 812 332 4240
Suudi Arabistan
800 897 1415
Singapur
6 272 5300
Slovakya
0850 111 256
Güney Afrika
Uluslararası: +27 11 2589301
RSA: 086 0001030
Batı Afrika'nın Geri Kalan Yerleri
TRWW
+351 213 17 63 80
HP telefon desteği alma
107
Ülke/Bölge
Telefon numarası
İspanya
www.hp.com/support
İsveç
www.hp.com/support
İsviçre
www.hp.com/support
Tayvan
02-8722-8000
Tayland
+66 (2) 353 9000
Trinidad ve Tobago
1-800-711-2884
Tunus
71 89 12 22
Türkiye
90 216 444 71 71
Birleşik Krallık
www.hp.com/support
Ukrayna
(044) 230-51-06
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
600 54 47 47
A.B.D.
1-(800)-474-6836
Uruguay
0004-054-177
Venezuela
0-800-474-68368
Caracas: 58-212-278-8666
Vietnam
108
Ek B
Destek ve garanti
+84 88234530
TRWW
Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi
HP ürünü
Sınırlı Garanti Süresi
Yazılım
1 yıl
Aksesuarlar
1 yıl
Mürekkep Kartuşları
6 ay*
Yazıcı kafası
1 yıl*
Yazıcı çevre donanımı (ayrıntılar için aşağıya bakın)
1 yıl
* Daha ayrıntılı garanti bilgileri için, bkz: www.hp.com/support/inkjet_warranty.
Sınırlı garanti kapsamı
TRWW
1
Hewlett-Packard, son kullanıcı müşteriye, yukarıda belirtilen HP ürünlerinin müşterinin ürünü
satın alma tarihinden itibaren ve yukarıda belirtilen süre boyunca, malzeme ve işçilik hataları
içermeyeceğini garanti eder.
2
Yazılım ürünleri için, HP’nin sınırlı garantisi, yalnızca programlama yönergelerinin yerine
getirilmediği durumları kapsar. HP, herhangi bir ürünün kesintisiz veya hatasız çalışacağını
garanti etmez
3
HP’nin sınırlı garantisi, yalnızca ürünün normal kullanımını sonucunda ortaya çıkan arızaları
kapsar ve aşağıda belirtilenlerden kaynaklanan diğer hiçbir sorunu kapsamaz:
a
Uygunsuz bakım ya da değişiklik;
b
HP tarafından sağlanmayan veya desteklenmeyen yazılım, ortam, parça veya sarf
malzemeleri;
c
Ürünün açıklanan spesifikasyonlara bağlı kalmadan çalıştırılması;
d
Yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım.
4
HP yazıcı ürünleri için, HP ürünü olmayan bir mürekkep kartuşunun veya yeniden doldurulmuş
bir kartuşun kullanılması müşteriye verilen garantiyi ve müşteri ile yapılmış olabilecek HP destek
sözleşmesini etkilemez. Bununla birlikte, yazıcıdaki arıza veya hasarın HP ürünü olmayan veya
yeniden doldurulmuş bir mürekkep kartuşundan kaynaklandığı saptanırsa, HP, yazıcının ilgili
arıza ve hasarı için servisinde uyguladığı normal saat ve malzeme ücretlerini kullanıcıdan talep
edecektir.
5
HP, geçerli garanti süresi içinde HP’nin garanti kapsamında olan bir ürünün arızasına ilişkin bir
bildirim alırsa, kendi kararı doğrultusunda ürünü onaracak veya yenisiyle değiştirecektir.
6
HP, garantisi kapsamındaki kusurlu bir ürünü onaramaz veya yenisiyle değiştiremezse, kusurun
kendisine bildirilmesinden itibaren makul bir süre içinde ürünün satış bedelini iade edecektir.
7
Müşteri kusurlu ürünü HP'ye gönderinceye kadar HP'nin onarım, değiştirme ve para iadesi
konusunda hiçbir yükümlülüğü yoktur.
Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi
109
8
Kusurlu bir ürünün yerine konan ürün en azından eski parçanın tüm işlevlerini yerine getirdiği
sürece, yeni veya çok az kullanılmış bir ürün olabilir.
9
HP ürünlerinde, performansları yenisiyle eşdeğer olarak yeniden üretilmiş parçalar, bileşenler
veya malzemeler bulunabilir.
10 HP’nin Sınırlı Garanti Bildirimi, garanti kapsamındaki HP ürününün, HP tarafından dağıtıldığı tüm
ülkelerde/bölgelerde geçerlidir. Yerinde servis sunmak için yapılan sözleşmeler gibi ek garanti
sözleşmeleri, belirtilen ürünün HP veya yetkili bir ithalatçı tarafından dağıtıldığı ülkelerde/
bölgelerde, herhangi bir yetkili HP servis kuruluşu ile yapılabilir.
Garanti sınırlamaları
YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HP VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİLERİ,
SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KONUSUNDA GEÇERLİ
OLABİLECEK HER TÜRLÜ AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VE KOŞUL DA DAHİL OLMAK ÜZERE,
BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ VE HİÇBİR KOŞUL SUNMAZ.
Sorumluluk sınırlamaları
110
1
Ülke yasalarının izin verdiği ölçüde, bu Garanti Bildirimiyle sağlanan haklar müşteriye sunulan
yegane ve tüm haklardır.
2
ÜLKE YASALARININ İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HP VE ONA MALZEME SAĞLAYAN ÜÇÜNCÜ
ŞAHISLAR BU GARANTİ BİLDİRİMİNDE ÖZEL OLARAK BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER
DIŞINDA, SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN VEYA BAŞKA BİR HUKUK KURAMINDAN
KAYNAKLANDIĞINA VE BU TÜR ZARAR OLASILIĞININ BİLDİRİLMİŞ OLUP OLMADIĞINA
BAKILMAKSIZIN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VE BAĞLANTILI ZARARLARDAN
HİÇBİR DURUMDA SORUMLU DEĞİLDİR.
Ek B
Destek ve garanti
TRWW
Yerel yasa
1
Bu Garanti Bildirimi müşteriye belli yasal haklar tanımaktadır. Müşteri, Amerika Birleşik Devletleri
ile Kanada'da eyaletten eyalete, dünyanın diğer yerlerinde ise ülkeden/bölgeden ülkeye/bölgeye
değişen başka haklara da sahip olabilir.
2
Bu Garanti Bildiriminin ülke yasaları ile bağdaşmadığı durumlarda, söz konusu ülke yasaları ile
bağdaşacak şekilde tadil edilmiş sayılır. Söz konusu ülke yasaları çerçevesinde bu Garanti
Bildirimindeki belirli sorumluluk dışı durumlar ve sınırlamalar müşteriye uygulanmayabilir.
Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bazı eyaletler ile (Kanada'daki eyaletler dahil) Amerika
Birleşik Devletleri dışındaki bazı ülkeler:
3
TRWW
a
Bu Garanti Bildirimi’nde sorumluluk dışında bırakılan ve sınırlanan maddelerin, müşterinin
yasal haklarını sınırlamasına izin vermez (örneğin, İngiltere);
b
Üreticinin bu tür sorumluluk dışı maddeleri veya sınırlamaları uygulamaya koyma olanağını
kısıtlar veya
c
Müşteriye ek garanti hakları tanıyabilir, üreticinin sorumluluktan vazgeçmesinin olanaksız
olduğu zımni garantilerin süresini belirleyebilir veya zımni garantilerine süre sınırı
getirilmesine izin vermeyebilir.
AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'DAKİ MÜŞTERİ İŞLEMLERİ İÇİN BU GARANTİ
BİLDİRİMİNDEKİ KOŞULLAR, YASALARCA İZİN VERİLENLER DIŞINDA, HP ÜRÜNLERİNİN
BU MÜŞTERİLERE SATIŞI İLE UYGULANAN ZORUNLU YASAL HAKLARI KAPSAM DIŞINDA
BIRAKMAZ, KISITLAMAZ VEYA DEĞİŞTİRMEZ VE BU KOŞULLAR İLGİLİ MÜŞTERİ
HAKLARINA EK SAYILIR.
Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi
111
HP Inkjet Sarf Malzemeleri - Garanti Hızlı Başvuru
Bu bilgiler tam HP garanti bildiriminin kolay okunan özeti olarak düzenlenmiştir. Tam garanti
bildirimini okumak için, www.hp.com/support/inkjet_warranty sitesine gidin ve desteğinizi seçin.
Ürününüz garanti kapsamında mı?
Mürekkep sarf malzemenizin veya yazıcı kafasının arızalı olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdakilerin
TÜMÜ doğruysa nakti veya ayni ödeme karşılığı iade edebilirsiniz:
○
Mürekkep sarf malzemesi: mürekkep bitmemiş
○
Mürekkep sarf malzemesi: yeniden doldurulmamış, yeniden üretilmemiş veya başka biçimde
bozulmamış
○
Mürekkep sarf malzemesi: ürün etiketindeki "garanti sonu" tarihi geçmemiş
○
Yazdırma kafası: Yazdırma kafasının takılmasından sonra 1 yıl geçmemiş veya yazıcı kafası
garantisinin son tarihi geçmemiş
Yazdırma kafasının takıldığı tarihi saptamak için yapılandırma sayfasında "Yazdırma Kafası Durumu"
bölümüne bakın.
Garanti son tarihinin bulunduğu yerler:
Tarih biçimi: YYYY/AA/GG
HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geçerliliği Son Tarihi
Mürekkep eskidikçe suyunu kaybeder. Mürekkep eskidiğinde, yazdırma kafalarını ve yazdırma
sisteminin diğer parçalarını bozabilir. Normal kullanımda, çoğu mürekkep kartuşundaki mürekkep
arızaya neden olabilecek kadar eskimeden tükenir. Son kullanım tarihi gelmeden önce mürekkep
kartuşunu değiştirmeniz önerilir. Son kullanım tarihi geçmiş mürekkep algılandığında yazıcı yazmayı
duraklatır; bu mürekkebin kullanılmasını onaylamanız gerekir; bu durumda yazdırma işi devam
edecektir. Yapılandırma sayfasındaki "Mürekkep Kartuşu Durumu" bölümünün altında yer alan "Son
kullanım tarihi (Y-A-G)" bölümüne bakın.
Ürünü nasıl iade edeceksiniz?
Ürün garanti altında iki biçimde iade edilir:
112
○
Ürünü aldığınız bayiyi ziyaret edin (bayinin iade ilkelerine tabidir).
○
Ürünü bayiye iade edemiyorsanız HP web sitesini (www.hp.com/support/officejetprok550) ziyaret
edin veya ürünle birlikte verilen ürün belgesinde listelenen destek telefon numarasını arayın.
Ek B
Destek ve garanti
TRWW
C
Yazıcı spesifikasyonları
Ortam ve ortam kullanma spesifikasyonları için bkz: Yazdırma ortamını seçme.
Fiziksel özellikler
Mevcut modeller ve fiziksel boyutlar
Boyut (genişlik x derinlik x
yükseklik)
HP Officejet Pro K550:
496 x 403,2 x 212,5 mm (19,5 x 15,9 x 8,4 inç)
HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn:
496 x 503,9 x 301,2 mm (19,5 x 19,8 x 11,9 inç)
Ağırlık (yazıcı kafaları veya
mürekkep kartuşları hariç)
HP Officejet Pro K550:
9,7 kg (21,4 lb)
HP Officejet Pro K550dtn/K550dtwn:
12,9 kg (28,5 lb)
Ürün özellikleri ve kapasiteleri
Bağlantı
TRWW
○
USB 2.0 uyumlu yüksek hız
○
USB ana bilgisayar konektörü yalnızca tam
hıza kadar desteklenir.
○
Kablolu ağ bağlantısı için hızlı Ethernet
10/100Base-TX (HP Officejet Pro K550dtn/
K550dtwn)
○
Kablosuz ağ için 802.11b/g (HP Officejet Pro
K550dtwn)
Yazdırma yöntemi
Gerektiği kadar akıtan termal inkjet yazdırma
Mürekkep kartuşları
Dört mürekkep kartuşu (siyah, camgöbeği,
macenta ve sarı için birer tane)
Yazıcı kafaları
İki yazıcı kafası (bir siyah ve sarı, bir de macenta
ve camgöbeği)
Destek alanları
Tahmini mürekkep kartuşu alanlarıyla ilgili daha
fazla bilgi için www.hp.com/pageyield/ sitesini
ziyaret edin.
Aygıt dilleri
HP PCL 3 gelişmiş
113
Fiziksel özellikler
Yazı tipi desteği
ABD yazı tipleri: CG Times, CG Times Italic,
Universe, Universe Italic, Courier, Courier Italic,
Letter Gothic, Letter Gothic Italic.
Görev döngüsü
Ayda 7500 sayfaya kadar
İşlemci ve bellek spesifikasyonları
Aygıt işlemcisi
○
MIPS 5KF 64-bit (300 MHz)
Aygıt belleği
○
32 MB yerleşik RAM
○
16 MB yerleşik Flash ROM
İşletim sistemi ve ağ protokolü spesifikasyonları
İşletim sistemi uyumluluğu
Sistem gereksinimleri
○
Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP 64 bit (Professional
ve Home Editions) ve Windows Server 2003
○
Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4)
○
Linux
En az
Not Çok sayıda grafik
bulunan, karmaşık ve büyük
belgelere daha fazla sabit disk
alanı gerekebilir.
Önerilen
114
Ek C
Yazıcı spesifikasyonları
○
Windows 98: Pentium® 90 MHz, 16 MB RAM,
145 MB boş sabit disk alanı
○
Windows Me: Pentium 150 MHz, 32 MB RAM,
145 MB boş sabit disk alanı
○
Windows 2000: Pentium 300 MHz, 64 MB
RAM, 145 MB boş sabit disk alanı
○
Windows XP 64 bit sürümü: Pentium 300
MHz, 64 MB RAM, 180 MB boş sabit disk alanı
○
Windows Server 2003: Pentium 300 MHz,
128 MB RAM, 180 MB boş sabit disk alanı
○
Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4): 333 MHz, 128
MB RAM, 100 MB boş sabit disk alanı
○
Microsoft Internet Explorer 6.0
○
Windows 98 ve Windows Me: Pentium 266
MHz, 32 MB RAM, 175 MB boş sabit disk alanı
○
Windows 2000: Pentium 300 MHz, 64 MB
RAM, 190 MB boş sabit disk alanı
○
Windows XP 64 bit sürümü: Pentium 300
MHz, 128 MB RAM, 210 MB boş sabit disk alanı
○
Windows Server 2003: Pentium 550 MHz,
256 MB RAM, 210 MB boş sabit disk alanı
TRWW
Fiziksel özellikler
○
Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4): 333 MHz, 256
MB, 200 MB boş sabit disk alanı
○
Microsoft Internet Explorer 6.0 veya sonraki
sürümler
○
Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP 64 bit (Professional
ve Home Edition)
○
Mac OS X (10.2, 10.3, 10.4)
○
Microsoft Windows Terminal Server Edition 4.0
○
Microsoft Windows Server 2003 (önceden Microsoft Windows XP Server
Terminal Services olarak bilinirdi)
○
Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services (Citrix MetaFrame 1.8 ile)
○
Microsoft Windows Server 2003 Terminal Services (Citrix MetaFrame 1.8 ile)
○
Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services (Citrix V1.8 ile)
○
Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services (Citrix XP ile)
○
Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services
Uyumlu ağ protokolleri
○
TCP/IP
Ağ yönetimi
HP Web Jetadmin eklentileri
Ağ işletim sistemi uyumluluğu
Katıştırılmış Web sunucusu
Özellikler
○
Ağ aygıtlarını uzaktan yapılandırma ve
yönetme becerisi
○
myPrintMileage
Sistem gereksinimleri
TRWW
○
TCP/IP tabanlı ağ (IPX/SPX tabanlı ağlar
desteklenmez)
○
Web tarayıcısı (Microsoft Internet Explorer 5.5,
Netscape 7.0, Opera 7.54, Mozilla Firefox 1.0
veya Safari 1.2 ya da sonraki sürümleri)
○
Ağ bağlantısı. (Yazıcının doğrudan bilgisayara
bağlanmış olması durumunda, katıştırılmış
Web sunucusunu kullanamazsınız.)
○
Internet bağlantısı (bazı özellikler için).
İnternet’e bağlanmadan katıştırılmış Web
sunucusunu açıp kullanabilirsiniz. Ancak, bazı
özellikler kullanılamayabilir.
○
Yazıcıyla birlikte güvenlik duvarının aynı
tarafında olması gerekir.
115
Fiziksel özellikler
İşlevsel özellikler
Hız (U.S. Letter)
Taslak modu:
○
Siyah metin: Dakikada 37 sayfa (ppm)
○
Renkli grafikler içeren karışık metin: 33 ppm
Normal mod:
○
Siyah metin: 16 ppm
○
Renkli grafikler içeren karışık metin: 16 ppm
En İyi mod:
○
Siyah metin: 5 ppm
○
Renkli grafikler içeren karışık metin: 5 ppm
Lazer Kalitesinde Hız*:
○
Siyah metin: 12 ppm
○
Renkli grafikler içeren karışık metin: 10 ppm
* 500 ABD Dolarının altındaki renkli lazer yazıcılarla karşılaştırma. Lazer
Kalitesinde Hız tipik ofis belgelerinin varsayılan moddaki yazdırma hızını gösteren
bir HP ölçüm yöntemidir. Bu ay itibarıyla (2005) lazer üreticileri tarafından
yayınlanan hızlarla karşılaştırılmıştır.
Çözünürlük
Siyah
○
Pigmentli siyah mürekkeple en çok 1200 dpi
Renk
○
Vivera mürekkepleriyle HP gelişmiş fotoğraf kalitesi (1200 x 1200 giriş dpi
içeren HP Premium Plus fotoğraf kağıtları üzerinde 4800 x 1200 dpi)
Ortam spesifikasyonları
Çalışma ortamı
Depolama ortamı
İşletim sıcaklığı
5° - 40° C (41° - 104° F)
Önerilen işletim koşulları
15° - 35° C (59° - 95° F)
Önerilen bağıl nem
% 15 - 80 yoğuşmasız
Saklama ortamı sıcaklığı
-40° - 70° C (-40° - 158° F)
Depolama bağıl nem
65°C (150°F) sıcaklıkta % 90'a kadar yoğuşmasız
Elektrik spesifikasyonları
Güç kaynağı
116
Ek C
Yazıcı spesifikasyonları
Yerleşik evrensel güç temini
TRWW
Fiziksel özellikler
Güç gereksinimleri
○
Giriş voltajı: 100 - 240 VAC (± % 10), 50/60 Hz
Akustik yayım spesifikasyonları (Taslak modunda yazdırma, ISO 7779'a göre gürültü düzeyleri)
Ses basıncı (yanındaki kişinin konumu)
LpAd 55 (dBA)
Ses gücü
LwAd 6.9 (BA)
Desteklenen aygıtlar
USB flaş sürücüler
TRWW
○
SanDisk Cruzer Micro: Yüksek hız, 0120-256, 256 MB
○
Iomega Micro Mini: Tam hız, 064-0417450-YCAE032171 , 64 MB
○
Kingston DataTraveler II: Yüksek hız, KF112504 f5274-006, 128 MB
○
Sony Microvault: Yüksek hız, D04825AB, 256 MB
○
Transcend Jet Flash: Tam hız, 10714605250451, 128 MB
117
118
Ek C
Yazıcı spesifikasyonları
TRWW
D
Düzenleme bilgileri
Bu bölümde aşağıdaki bilgiler bulunur:
TRWW
●
FCC statement
●
Diğer düzenleme bilgileri
●
Kablosuz ürünler için düzenleyici bilgiler
●
Declaration of conformity
●
Çevre koruma programı
119
FCC statement
The United States Federal Communications Commission (in 47 cfr 15.105) has specified that the
following notices be brought to the attention of users of this product. This device complies with part
15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not
cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
Shielded cables
Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.
Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not
expressly approved by the Hewlett-Packard Company, may cause harmful interference and
void the FCC authorization to operate this equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
○
Reorient or relocate the receiving antenna.
○
Increase the separation between the equipment and receiver.
○
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
○
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Exposure to radio frequency radiation
DİKKAT The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency
exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for
human contact during normal operation is minimized.
This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a
manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid
the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the
antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.
120
Ek D
Düzenleme bilgileri
TRWW
Diğer düzenleme bilgileri
EMI bildirimi (Kore)
VCCI bildirimi (Japonya)
Düzenleyici model numarası
Düzenleyici tanımı amacıyla, ürününüze bir Düzenleyici Model Numarası atanır. Ürününüzün
düzenleyici numarası: SNPRC-0501-01 (HP Officejet Pro K550/K550dtn) veya SNPRC-0501-02 (HP
Officejet Pro K550dtwn) biçimindedir. Bu düzenleyici numaranın pazarlama adıyla (HP Officejet Pro
K550) veya ürün numarasıyla (C8157A, C8158A, C8159A) karıştırılmaması gerekir.
Güç kablosu bildirimi
Güç kablosu onarılamaz. Kusurluysa, atılmalı veya satıcıya iade edilmelidir.
LED sınıflandırması
TRWW
Diğer düzenleme bilgileri
121
Kablosuz ürünler için düzenleyici bilgiler
Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs
Canadien
For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions
from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department
of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.
For Indoor Use. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les
limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le
brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF
interne est conforme a la norme CDN-210 d'Industrie Canada.
Notice to users in Brail/Notificação de Normas de Uso de
Dispositivos Sem Fio do Brasil
Modelo Regulatório : RSVLD-0403
Atenção :Guarde este encarte para futuras referências. Ele é parte integrante do Manual do Usuário.
Notice to users in Italy
License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency
Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).
E'necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il
proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.
Notice to users in France
For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may
be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use,
only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be used. For the latest requirements,
see www.art-telecom.fr.
Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : cet
appareil peut tre utilis l'intrieur des btiments sur toute la bande de frquences 2400-2483,5 MHz
(canaux 1 13). Pour une utilisation l'extrieur des btiments, seule la partie 2454-2483,5 MHz (canaux
10 13) peut tre utilise. Pour connatre les dernires rglementations en vigueur, consultez le site Web
www.art-telecom.fr.
122
Ek D
Düzenleme bilgileri
TRWW
Notice to users in the European Union
Radio products with the CE 0984 or CE alert marking comply with the R&TTE Directive (1999/5/EC)
issued by the Commission of the European Community.
Not Low-power radio LAN product operating in 2.4-GHz band, for Home and Office
environments. In some countries/regions, using the product may be subject to specific
restrictions as listed for specific countries/regions below.
This product may be used in the following EU and EFTA countries/regions: Austria, Cyprus, Czech
Republic, Belgium, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia,
Spain, Sweden, United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland. For normal wireless
LAN operation of this product, only a limited band is available in France (Channels 10, 11, 12 and
13). L'Autorité de régulation des télécommunications (ART) has special regulations for hotspots
allowing additional channels. For more information, including local rulings and authorization, please
see the ART website: www.art-telecom.fr.
TRWW
Kablosuz ürünler için düzenleyici bilgiler
123
Declaration of conformity
HP OfficeJet Pro K550/K550dtn
DECLARATION OF CONFORMITY
according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014
Manufacturer's Name:
Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd
Manufacturer's Address:
Imaging and Printing Manufacturing Operations Singapore
60 Alexandra Terrace, #07-01, The Comtech, Singapore 118502
declares, that the product
Product Name:
HP OfficeJet Pro K550, HP OfficeJet Pro K550dtn
Product Number:
C8157A, C8158A
Regulatory Model Number(1):
SNPRC-0501-01
Product Accessory Number:
C8256A / 350-sheet tray 2
C8255A / HP auto-duplexer unit
Product Options:
All
conforms to the following Product Specifications:
Safety:
IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001
IEC 60825-1:1994 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A1 + A2 Class 1 for LEDs
EMC:
CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 + A2 Class B (2)
CISPR 24:1997 + A1 + A2 / EN 55024: 1998 + A1 + A2
IEC 61000-3-2:2000 / EN 61000-3-2:2000
IEC 61000-3-3:1994 + A1:2001 / EN 61000-3-3:1995 + A1:2001
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / VCCI-2 (2)
ICES-003 Issue 4
Supplementary Information:
The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/
EEC, and carries the CE marking accordingly.
(1) This product is assigned a Regulatory model number that stays with the regulatory aspects of the design. The
Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number
should not be confused with the marketing name or the product numbers.
(2) The product was tested in a typical configuration with Hewlett Packard personal computer systems.
Singapore, 31 May 2005
Chan Kum Yew
Director, Quality
Local Contact for regulatory topics only:
European Contact: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany
USA Contact: Hewlett-Packard Company, HPCC, 20555 S.H. 249 Houston, Texas, 77070
Australia Contact: Hewlett Packard Australia Ltd, Product Regulations Manager, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria
3130, Australia.
124
Ek D
Düzenleme bilgileri
TRWW
HP OfficeJet Pro K550dtwn
DECLARATION OF CONFORMITY
according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014
Manufacturer's Name:
Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd
Manufacturer's Address:
Imaging and Printing Manufacturing Operations Singapore
60 Alexandra Terrace, #07-01, The Comtech, Singapore 118502
declares, that the product
Product Name:
HP OfficeJet Pro K550dtwn
Product Number:
C8159A
Regulatory Model Number(1):
SNPRC-0501-02
Product Accessory Number:
C8256A / 350-sheet tray 2
C8255A / HP auto-duplexer unit
Radio Module Number:
RSVLD-0403
Product Options:
All
conforms to the following Product Specifications:
Safety:
IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001
IEC 60825-1:1994 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A1 + A2 Class 1 for LEDs
EMC:
CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 + A2 Class B (2)
CISPR 24:1997 + A1 + A2 / EN 55024: 1998 + A1 + A2
IEC 61000-3-2:2000 / EN 61000-3-2:2000
IEC 61000-3-3:1994 + A1:2001 / EN 61000-3-3:1995 + A1:2001
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B(2)
ICES-003 Issue 4
Radio:
EN 300 328-2:2001
EN 301 489-1:2002
EN 301 489-17:2002
Supplementary Information:
The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, EMC Directive 89/336/EEC
and the R&TTE Directive 99/5/EC, and carries the CE marking accordingly.
(1) This product is assigned a Regulatory model number that stays with the regulatory aspects of the design. The
Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number
should not be confused with the marketing name or the product numbers.
(2) The product was tested in a typical configuration with Hewlett Packard personal computer systems.
Singapore, 31 May 2005
Chan Kum Yew
Director, Quality
Local Contact for regulatory topics only:
European Contact: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany
USA Contact: Hewlett-Packard Company, HPCC, 20555 S.H. 249 Houston, Texas, 77070
Australia Contact: Hewlett Packard Australia Ltd, Product Regulations Manager, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria
3130, Australia.
TRWW
Declaration of conformity
125
Çevre koruma programı
Hewlett-Packard, kaliteli ürünleri çevresel açıdan sağlıklı bir şekilde sağlamayı taahhüt eder. HP,
işyeri ortamında ve yazıcıların üretildiği, taşındığı ve kullanıldığı yerlerdeki insanlar üzerinde olumsuz
etkiyi en aza indirmek için yazıcılarının tasarım süreçlerini sürekli olarak geliştirmektedir. HP,
yazdırma ömrünün sonunda yazıcının atılmasının olumsuz etkisini en aza indirmek için de işlemler
geliştirmiştir.
HP'nin çevre koruma programı hakkında daha fazla bilgi için, bkz: www.hp.com/hpinfo/
globalcitizenship/environment/index.html.
Azaltma ve ortadan kaldırma
Kağıt kullanımı
Bu ürünün iki yüze (dupleks) baskı ve N-sayfalı yazdırma özelliği (belgenin birden çok sayfasını tek
yaprağa yazdırmanızı sağlar), kağıt kullanımını ve sonuçtaki doğal kaynak gereksinimlerini
azaltabilir. Bu özellikleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın.
Mürekkep kullanımı
Bu ürünün taslak modu daha az mürekkep kullanarak, kartuşların ömrünü uzatabilir. Daha fazla bilgi
için yazıcı sürücüsünün çevrimiçi Yardım konularına bakın.
Ozon tüketen kimyasallar
Kloroflorokarbonlar (CFC) gibi ozon tüketen kimyasallar HP üretim işlemlerinden kaldırılmıştır.
Güç tüketimi
Güç Tasarrufu/Uyku modunda güç tüketimi önemli ölçüde azalır ve doğal kaynaklar korunarak
ürünün yüksek performansı etkilenmeden paradan tasarruf edilmiş olur. Bu ürün, işyeri ürünlerindeki
enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan ENERGY STAR® (sürüm 3.0) gönüllü programına uygundur.
ENERGY STAR® ve ENERGY STAR markası ABD'de tescilli markalardır. Hewlett-Packard
Company, bir ENERGY STAR Ortağı olarak, bu ürünün enerji tasarrufu konusunda ENERGY STAR
yönergelerine uyduğunu onaylar. Daha fazla bilgi için, bkz: www.energystar.gov.
Malzeme güvenliği veri sayfaları
Malzeme güvenliği veri sayfaları (MSDS) aşağıdaki HP web sitesinden sağlanabilir: www.hp.com/go/
msds.
126
Ek D
Düzenleme bilgileri
TRWW
Geri dönüşüm
Bu yazıcıda geri dönüşüme yönelik tasarım kullanılmaktadır:
○
Düzgün çalışma ve güvenilirlik korunurken, malzemelerin sayısı minimumda tutulmuştur.
○
Benzer olmayan maddeler kolayca ayrılacak şekilde tasarlanmıştır.
○
Malzemeleri birbirine kenetleyen parçalar ve başka bağlantılar, bilinen araçlar kullanılarak
kolayca bulunabilir, erişilebilir ve çıkarılabilir.
○
Sökme ve onarım verimliliği açısından, yüksek öncelikli parçalar çabuk ulaşılabilecek şekilde
tasarlanmıştır.
Ürün ambalajı
Bu yazıcının ambalajlanmasında kullanılan malzemeler için en düşük masrafla en yüksek koruma
amacı güdülürken, çevreye olumsuz etkisini en aza indirgemeye ve geri dönüşümlerini
kolaylaştırmaya çalışılmıştır. Yazıcının sağlam tasarımı, ambalaj malzemelerinin ve hasar oranlarının
en aza indirilmesine yardımcı olur.
Plastikler
25 gramın üzerindeki plastik parçalar, ürün kullanılmaz hale geldiğinde bu parçaların geri dönüşüm
amacıyla belirlenmesini kolaylaştıran uluslararası standartlara göre işaretlenmiştir.
Avrupa Birliği’nde özel ev kullanıcılarına ait atık donatıların tahliyesi
Üründeki veya ambalajındaki bu simge, bu ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte yok
edilmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, atık donatılarınızın, atık elektrikli veya
elektronik donatıların geri dönüşüm için belirlenmiş toplama noktalarına teslim
edilmesi sizin sorumluluğunuzdadır. İmha sırasında atık donatılarınızın ayrı
toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kayrakların korunmasına ve geri
dönüşüme sokulduğunda insan sağlığının ve çevrenin korunmasına yardımcı
olacaktır. Geri dönüşüm için atık donatılarınızı teslim edebileceğiniz yerler ile ilgili
daha fazla bilgi için lütfen belediyelere, çöp toplama kurumuna veya ürünü aldığınız
mağazaya başvurun.
HP ürünleri ve sarf malzemeleri
HP's Planet Partners™ geri dönüşüm hizmeti bilgisayar donatı markalarını ve HP yazdırma sarf
malzemelerini geri dönüştürecek kolay bir yol sağlar. HP'nin en gelişmiş düzeydeki işlemleri,
istemediğiniz donanım veya HP yazdırma sarf malzemelerinin, kaynakları koruyan bir biçimde geri
dönüştürülmesini sağlar.
Daha fazla bilgi için bkz: www.hp.com/recycle.
TRWW
Çevre koruma programı
127
128
Ek D
Düzenleme bilgileri
TRWW
Dizin
A
ağ
ayarları yapılandırma 69, 71
desteklenen işletim sistemi 115
desteklenen protokoller 115
HP Web Jetadmin 76
kablolu ağda sorun giderme 53
kablosuz ağda sorun giderme
53
kablosuz ayarları 89
kablosuz iletişimi ayarlama 89
konektör çizimi 7
Mac OS'de kurma 87
sorun giderme 52
Windows'da kurma 85
yazıcı bilgileri 79
yönetim 115
ağ konektörü
ışıklar, anlama 65
parçalar, çizim 65
aksesuarlar
garanti 109
sipariş, parça numaraları 99
takma 9
akustik yayımlar 117
Araç Kutusu (Windows)
açıklama 73
açma 73
Bilgi sekmesi 74
Yazdırma Hizmetleri sekmesi
74
Yazıcı Durumu sekmesi 73
yazıcıyı yönetme 69
Araç Kutusu(Windows)
myPrintMileage 74
arka erişim paneli
çizim 7
sıkışan kağıtları temizleme 56
asetatlar
yönergeler 15
TRWW
aylık sayfa sayısı (görev döngüsü)
114
B
bağlanırlık
spesifikasyonlar 113
baskı hızı yavaş 42
baskı hızları 116
baskı kalitesi
sorun giderme 45
tanılama 31
Baskı kalitesi tanı sayfası
yazdırma, anlama 31
başlangıç kılavuzu 2
beklenmeyen çıktılar
sorun giderme 45
belgeler 2
bellek
spesifikasyonlar 114
benioku 2
Bilgi sekmesi
Araç Kutusu (Windows) 74
boş sayfa yazdırıldı
sorun giderme 43
C
cables
regulatory compliance 120
Ç
çalışma ortamı spesifikasyonları
116
çevre koruma programı 126
çevrimiçi satın alma
sistem gereksinimleri 100
çözünürlük
inç başına nokta sayısı (dpi)
116
D
dakikada sayfa sayısı (ppm) 116
Declaration of conformity (DOC)
124
depolama ortamı spesifikasyonları
116
destek. Bkz: müşteri desteği
desteklenen yazı tipleri 114
dil
yazıcı dili 113
DOC. Bkz: Declaration of
conformity (DOC)
dpi. Bkz: çözünürlük
dupleks birimi
desteklenen boyutlar 15
desteklenen ortam türleri,
ağırlıklar 17
en küçük kenar boşlukları 18
kullanma 25
dupleksleme
yönergeler 25
dupleksleme birimi
sıkışan kağıtları temizleme 56
takma 10
düzenleme bilgileri 119
düzenleyici bilgiler
kablosuz ürünler 122
düzenleyici model numarası 121
E
eksik çizgiler veya noktalar
sorun giderme 48
eksik veya yanlış bilgiler
sorun giderme 43
elektrik spesifikasyonları 116
Energy Star 126
erişilebilirlik 4
EWS. Bkz: katıştırılmış Web
sunucusu
Dizin
129
F
FCC statement 120
fotoğraf ortamı
desteklenen boyutlar,
desteklenen tepsi 16
yönergeler 14
G
garanti
aksesuarlar, yazıcı sürücüsü,
sarf malzemeleri 109
bildirim 109
geri dönüşüm 127
görev döngüsü. Bkz: aylık sayfa
sayısı (görev döngüsü)
grafikler
baskı hızları 116
sorun giderme 46, 48
güç
sorun giderme 41
spesifikasyonlar 116
güç kablosu bildirimi 121
Güç Tasarrufu modu 126
gürültü bilgileri 117
güvenlik
HP Instant Support
kullanılırken güvenlik 77
kablosuz ayarları 90
yönetme 69
H
her iki tarafa da yazdırma
(dupleksleme) 25
hizalama sayfaları
yazdırma sorunları 52
hızlar. Bkz: baskı hızları
HP Instant Support
açıklama 76
erişme 77
güvenlik ve gizlilik 77
myPrintMileage 76
HP Instant Support kullanılırken
gizlilik 77
HP Printer Utility (Mac OS)
yazıcıyı yönetme 69
HP Web Jetadmin
açıklama 76
yazıcıyı yönetme 69
I
IP adresi
130
Dizin
statik ayar 71
yazıcıyı denetleme 51
ısı bilgileri 116
İ
iki yüze baskı aksesuarı. Bkz:
dupleksleme birimi
inç başına nokta sayısı (dpi). Bkz:
çözünürlük
iptal
yazdırma işi 24
işlemci spesifikasyonları 114
işletim sistemleri
desteklenen 114
sistem gereksinimleri 114
izleme
mürekkep düzeyleri 69
ortam kullanımı 69
sarf malzemeleri kullanımı 69
yazıcı 69
yazıcı işlemleri ve durumu 69
yazıcı kafası durumu 69
J
Japonya VCCI bildirimi 121
K
kablosuz iletişim
Mac OS'de kurma 91
parazit azaltma 94
Windows'da kurma 91
yazıcıyı ayarlama 89
Kablosuz Yapılandırma Yardımcı
Programı 93
kağıt. Bkz: ortam
kağıt besleme sorunları
sorun giderme 49
kağıt sıkışması
korunma 58
kullanılmayacak ortamlar 14
sayfa besleme sınaması 57
temizleme 56
kaldırma 96
kalibre etme
renk 38
satır besleme 33
kalite. Bkz: baskı kalitesi
kapak
mürekkep kartuşu kapağı çizimi
5
üst kapak çizimi 5
kartlar
desteklenen boyutlar 16
desteklenen tepsi 17
yönergeler 14
kartuşlar. Bkz: mürekkep kartuşları
katıştırılmış Web sunucusu
açıklama 72
açma 72
sistem gereksinimleri 115
sorun giderme, açılamıyor 51
yazıcıyı yönetme 69
kenar boşlukları
ayar, spesifikasyonlar 17
kesik sayfalar, grafikler
sorun giderme 43
konektörler
ağ 7
güç girişi 7
USB 7
kontrol paneli
çizim 60
ışıklar, anlama 60
yazıcıyı yönetme 69
kontrol panelindeki ışıklar
anlama 60
çizim 60
Kore EMI bildirimi 121
kurulum posteri 2
L
Lazere Kalitesinde Hız 116
LED sınıflandırması bildirimi 121
M
Mac OS
dupleksleme 26
HP Printer Utility 74
kablosuz iletişim kurma 91
kaldırma 96
Network Printer Setup Utility
(Ağ Yazıcısı Kurulum
Yardımcı Programı) 75
özel, özel boyutlu ortama
yazdırma 27
yazdırma ayarlarını değiştirme
23
yazıcı paylaşma 87, 88
yazıcıyı yönetme 68
yazılım yükleme, ağda kurma
87
TRWW
Malzeme güvenliği veri sayfaları
(MSDS'ler) 126
metin
baskı hızları 116
sorun giderme 43, 46, 48
MSDS'ler. Bkz: Malzeme güvenliği
veri sayfaları (MSDS'ler)
mürekkep
izleme 70, 72
mürekkep bulaşması
sorun giderme 46
mürekkep kartuşları
çevrimiçi satın alma 100
desteklenen 113
garanti 109
ışıklar 60
parça numaraları 79, 102
son kullanım tarihleri 79
tahmini mürekkep düzeyleri
31, 79
takma, değiştirme 30
mürekkep kartuşu
garanti 112
müşteri desteği
elektronik 104
HP Instant Support 76
telefon desteği 105
myPrintMileage
açıklama 77
erişme 78
yazıcıyı yönetme 69
N
nem spesifikasyonları 116
O
ortam
desteklenen türler, ağırlıklar 17
izleme 70
koruma 21
özel, özel boyutlu ortama
yazdırma 27
satın alma 102
seçme, kullanma ipuçları 14
sıkışan kağıtları temizleme 56
yerleştirme 19
ortam spesifikasyonları 116
ortamlar
desteklenen boyutlar 15
TRWW
sorun giderme, birden çok
sayfa alınıyor 50
sorun giderme, kıvrılmış
sayfalar 50
sorun giderme, ortam doğru
çıkmıyor 49
spesifikasyonlar 15
Ö
özel boyutlu ortam
desteklenen boyutlar 16
yazdırma 27
yönergeler 15
P
PCL 3 desteği 113
ppm. Bkz: aylık sayfa sayısı
(görev döngüsü)
R
radyo paraziti
azaltma 94
düzenleyici bilgiler 122
renkler
belirtimler 116
cansız veya donuk 46
kalibrasyon 38
soluk 47
sorun giderme 47
yanlış 47
renkliler
siyah beyaz 47
S
SecureEasySetup (SES)
kullanma 92
SES. Bkz: SecureEasySetup (SES)
ses basıncı 117
siyah beyaz sayfalar
sorun giderme 47
sorun giderme
ağ bağlantısı 52
anlamsız karakterler yazdırılıyor
45
birden çok sayfa alınıyor 50
boş sayfa yazdırıldı 43
cansız veya donuk 46
düşük baskı kalitesi,
beklenmeyen çıktılar 45
eksik çizgiler veya noktalar 48
eksik veya yanlış bilgiler 43
genel ipuçları 40
ipuçları 39
kablolu ağ 53
kablosuz iletişim 53
kağıt besleme sorunları 49
katıştırılmış Web sunucusu 51
kesik sayfalar, yanlış metin
veya grafik yerleşimi 43
kıvrılmış sayfalar 50
mürekkep bulaşması 46
mürekkep metni veya grafikleri
tam olarak doldurmuyor 46
ortam doğru çıkmıyor 49
renkler 47
renkliler siyah beyaz yazdırılıyor
47
soluk renkler 47
tepsi takılamıyor 49
tepsiden ortam alınmadı 49
tüm ışıklar yanıyor 41
yanlış renkler 47
yavaş yazdırma 42
yazıcı ışıkları 60
yazıcı kafaları 42
yazıcı yanıt vermiyor, hiçbir
şey yazdırmıyor 41
yazıcı yönetimi sorunları 51
yükleme sorunları 52
sorun giderme kaynakları
HP Instant Support 76
yapılandırma sayfası 79
spesifikasyonlar
ortamlar 15
sistem gereksinimleri 114
yazıcı 113
sürüm notları 2
T
tepsiler
çıktı tepsisi çizimi 5
kağıt kılavuzları çizimi 5
kapasiteler 17
kilitleme, varsayılan değeri
ayarlama 21
sıkışan kağıtları temizleme 56
sorun giderme, ortam alınmadı
49
sorun giderme, takılamıyor 49
tepsi 1 çizimi 5
tepsi 2 çizimi 5
Dizin
131
tepsi 2'yi takma
11
U
USB
bağlanma (Mac OS) 87
bağlanma (Windows) 83
belirtimler 113
kablo 101
konektör çizimi 7
USB flaş sürücüler
desteklenen 117
kullanma 93
Uyku modu 126
Ü
üründeki kloroflorokarbonlar
(CFC'ler) 126
üründeki ozon tüketen kimyasallar
126
V
voltaj spesifikasyonları 116
W
web siteleri
Apple 87
yazıcı bilgileri, ürün desteği 104
Windows
ağda kurma 85
dupleksleme 25
kablosuz iletişim kurma 91
kaldırma 96
özel, özel boyutlu ortama
yazdırma 27
varsayılan yazdırma ayarlarını
değiştirme 23
yazdırma ayarlarını değiştirme
23
yazıcı paylaşma 84
yazıcıyı yönetme 68
yazılım yükleme 83
Windows Connect Now 93
Y
yapılandırma
ağ ayarları 69
yapılandırma sayfası
yazdırma 82
yazdırma, anlama 79
yardım
HP Instant Support 76
132
Dizin
yazıcı sürücüsü 2
yazdırma
ayarları değiştirme 23
Yazdırma Hizmetleri sekmesi
Araç Kutusu (Windows) 74
yazdırma kafaları
çevrimiçi satın alma 100
ilk takma ve garanti süresi bitiş
tarihleri 79
mürekkep kullanımı 79
parça numaraları 79, 102
sağlık, durum 79
yazdırma kafası
garanti 109
yazdırma sorunları
sorun giderme 41
yazdırma teknolojisi 113
yazıcı
ad ve numara 79
ağ ayarlarını sıfırlama 39
ağ ayarlarını yapılandırma 71
ambalaj 127
boyutlar, ağırlık 113
çalışma ortamı 116
depolama ortamı 116
güç tüketimi 126
iade etme 112
ışık başvuru kılavuzu 59
izleme 69
olay günlüğü 79
sayı 32
spesifikasyonlar 113
tahmini mürekkep düzeyleri 32
takılı aksesuarlar, yazdırılan
sayfalar 79
yazdırılan sayfa 32
yazıcı kafası durumu 32
yok etme 127
yönetme 69, 70
Yazıcı Durumu sekmesi
Araç Kutusu (Windows) 73
yazıcı kafaları
bakım 31
bakım, durum 31
desteklenen 113
durumunu kontrol etme 31
hizalama 33
ışıklar 60
takma, değiştirme 36
temas noktalarını temizleme 34
temizleme 34
yazıcı kafası
garanti 112
yazıcı kafası mandalı
çizim 5
yazıcı sürücüsü
ayarları değiştirme 23
çevrimiçi yardım (Windows) 2
garanti 109
kaldırma 96
sürüm 105
yazıcı yönetimi sorunları
sorun giderme 51
yazıcının aşarı ısınması 41
yazıcıyı kaydettirme
Mac OS 75
Windows 74
yazılım
garanti 109
Mac OS'ye yükleme 87
Windows'a yükleme 83
yönetici
ağ ayarlarını sıfırlama 70
parolayı sıfırlama 70
yönetme
yazıcı 69
yükleme
Mac OS için yazılım 87
sistem gereksinimleri 114
sorun giderme 52
Windows yazılımı 83
Z
zarflar
desteklenen boyutlar 15
desteklenen tepsi 17
yönergeler 14
TRWW