el kitapcığı 26.07.2014 normal - 16. Geleneksel Büyükçekmece

Yorumlar

Transkript

el kitapcığı 26.07.2014 normal - 16. Geleneksel Büyükçekmece
Sanat Sevgiyle,
Kültürler Dostlukla
Buluşuyor…
Sevgili Sanatseverler,
15. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalimizde tekrar
sizlerle birlikte olmaktan, dünyanın dört köşesinden 64
ülkeden 1000’in üzerinde sanatçıyla Büyükçekmece
ve İstanbul halkımızı buluşturmaktan mutluluk
duyuyoruz.
Değerli dostlar,
Dünyanın en iyi festivallerinden biri olan bu festivalin
amacı bir yandan ülkemizi, şehrimizi dünyaya tanıtmak
diğer yandan dünyadaki kültürel çeşitliliği halkımıza
göstermektir. Sınırların kalktığı, en güzel tanıtımın
kültür, sanat ve sporla yapıldığı dünyada artık ülkeler
değil, şehirler yarışıyor. Bu yarışta Büyükçekmecemizi
öncü ve örnek bir şehir yapmak en büyük
hedeflerimizden birisidir. Dünyanın en fazla ihtiyaç
duyduğu barışa, dostluğa bir nebze olsun katkıda
bulunuyorsak ne mutlu bize.
Dr. Hasan AKGÜN
Büyükçekmece Belediye Başkanı
Art Meets Love,
Cultures Meet Friendship..
Dear Art Lovers,
We are pleased to meet you all again in our 15th
International Büyükçekmece Culture and Art Festival.
We are glad to meet more than 1000 artists coming
from 64 countries all around the world and the public
of Büyükçekmece, İstanbul.
Dear Friends,
As one of the best festivals around the world, the aim
of our festival is bringing together the world cultures
and our people while introducing our city and our
country to the world. Anymore, not countries but cities
compete each other in the world having no borders
and being the place where the best presentations are
done with culture, art and sports. In this competition,
making our city of Büyükçekmece a leading model city
is one of our great goals. If we could have any
contribution to the peace and friendship the world
needs the most, how happy are we!
Dr. Hasan AKGÜN
Mayor of
Büyükçekmece Municipality
Tüm Dostlarımıza
Yeniden Merhaba,
Dostluğun,
kardeşliğin,
farklı
renklerin
ve
seslerin
buluştuğu
Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’ne tekrar hoş
geldiniz! Bu yıl, 15. kez dünyanın birçok ülkesinden farklı kültürler,
türküler, danslar ve yüzler bir araya geliyor. Dünya halklarının en temel
değerlerini yaşatmamızı ve paylaşmamızı sağlayan festivalimizde sizi
ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.
2010 ve 2011 yıllarında CIOFF tarafından dünyanın en iyi festivallerinden
biri seçilen Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’ni
gerçekleştirmek bizim için önemli bir görev. Ama bundan daha da
önemlisi, festivalimiz sayesinde dünyanın en uzak noktalarını bile
yakınlaştırabilmemiz, birbirimizi daha yakından tanıyabilmemiz ve kalıcı
dostluklar
kurabilmemiz.
Biz,
gerçek
barışa
ancak
farklılıkları
kucaklayabildiğimizde; birbirimize hoşgörü ve dostlukla yaklaştığımızda
ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu anlamda festivalimizin de, dünya barışına
katkıda bulunduğunu düşünüyoruz.
Festivalimiz aracılığıyla binlerce yıldır sayısız kültürün yeşerdiği
topraklarımızın
çeşitliliğini
dünyayla
paylaşıyor,
aynı
zamanda
konuklarımızın kültürel değerlerini de halkımıza tanıtıyoruz. Tüm bunları
yaparken, Türk misafirperverliğini de en iyi şekilde temsil etmeyi
amaçlıyoruz. Festivalimiz, 2014 yılından itibaren 5 kıtada örgütlü ve alanında
güçlü ideallerle en iyi olma yolunda ilerleyen, şahsımın da başkan yardımcısı
olarak görev aldığı FIDAF’a üye olarak başarılarına yeni halkalar ekliyor.
Dünyada örnek haline gelen festivalimizin ulaştığı bu başarılarda,
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün değerli katkılarını
burada yeniden hatırlatmak istiyoruz. Onun kültüre, dostluğa ve barışa verdiği
destek için kendisne minnettarız.
51. yılını kutlamaya hazırlanan “Folklor Kurumu” derneğimiz, 1964 yılından
bu yana, folklorik değerlerimizi yaşatmaya, onları doğru bir biçimde
aktarmaya ve ülkeler arasında barış köprüsü olmaya devam ediyor.
Tamamen amatör bir anlayış ve bakış açısıyla görevlerini sürdüren dernek
üyelerimizle birlikte organizasyon ve sahne performansları anlamında
“profesyonel iş” üretmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca, 15 yıldır Büyükçekmece
Belediyesi ile beraber gerçekleştirdiğimiz festivalimizle de dünyayı bir araya
getirmeye devam
edeceğiz.
Dünya, farklı renkler ve seslerle daha güzel... Biz buna gönülden
inanıyoruz. Bizimle aynı anlayış ve inançla hareket eden Büyükçekmece
Belediyesi çalışanlarına, Folklor Kurumu üyelerine, sivil toplum
kuruluşlarına, Büyükçekmece halkına ve Belediye Başkanımız Dr. Hasan
Akgün’e teşekkürlerimi sunuyorum.
Kültürel sınırların olmadığı, saygı ve sevginin hüküm sürdüğü bir dünya
yaratmaya devam edeceğimiz nice festivallerde buluşmak üzere...
Saygılarımla
H. Gürhan OZANOĞLU
Folklor Kurumu Başkanı
Greetings to
All Our Friends,
FOLKLOR
KURUMU
FOLKLOR
KURUMU
Welcome again to the Büyükçekmece International Culture and Art Festival
where friendship, brother and sisterhood, different colours and sounds
meet! This year, various cultures, folk songs, dances and faces from several
countries will assemble for the 15th time. We are delighted to host you at our
festival that allows us to perpetuate and share the main values of folks around
the world.
Our special mission is to organize the Büyükçekmece International Culture and
Art Festival that has been chosen as one of the best festivals in the world
by CIOFF in the years 2010 and 2011. But it is even more important for us
thatthrough our festival we are able to bring the farthest places in the world
closer, that we get to know each other better and form lasting friendships. We
believe that true peace can only be achieved if we can embracediversities and
can approach each other with tolerance and friendliness. And as such, we feel
that our festival contributes to world peace.
Through our festival we are able to share the diversity of our land, where
countless cultures have bloomed for thousands of years, with the rest of the
world and at the same promote the cultural values of our guests to our citizens.
Adding to all of these, we also aim to represent “Turkish hospitality” the best
way possible. Our festival continues to score even more success by becoming a
member of FIDAF, which is an organization that goes forward since 2014 to
become the best in its field with strong ideals and is organized in five
continents, and where I personally serve as vice president. Hereby, we would
also like to mention the valuable contributions by our Mayor Dr. Hasan Akgün to
the success of our festival that has become an exemplary in the world. We will
always thankfully remember his support to culture, friendship and peace.
The Turkish Folklore Association, which will be celebrating its 51th
anniversary, carries on to preserve our folklore values, to transmit them
accurately and to keep being a bridge of peace between countries since its
foundation in 1964. We will continue to produce “professional work” in terms of
organization and stage performances with our members who all share the same
amateur insight and perspective. In addition, we will keep bringing the world
together at our festival that we have been organizing with the Municipality of
Büyükçekmece for 15 years.
The world is much more beautiful with different colours and sounds... We
believe in this from the bottom of our hearts. I would like to express my
gratitude to the employees of the Büyükçekmece Municipality, the members of
the Folklore Associaton, the non-governmental organizations, the people of
Büyükçekmece, and our Mayor Dr. Hasan Akgün who all share this belief and
understanding.
Hope to see you again in the coming festivals to keep on creating a world
without cultural borders and a world where respect and love will rule...
With Best Regards
H. Gürhan OZANOĞLU
Chairman of
Folklore Assciation
CIOFF
Uluslararası Dünya
Folklor Festivalleri Geleneksel
Sanatlar Organizasyon Konseyi
CIOFF, 1970 yılında Fransa’nın
Confolon kasabasında 12 ülkenin
bir araya gelmesiyle kuruldu.
Türkiye’nin de kurucu üye olduğu
CIOFF önceleri Avrupa, daha sonra
da tüm dünya folklor festivallerini
içine alan büyük bir kuruluş olarak
çalışmalarını sürdürmektedir.
CIOFF devlete bağlı olmayan
bağımsız, amatör bir kuruluştur.
Dünya sloganı ise
‘‘Barış için kültür’dür’’.
CIOFF, International Council of
Organizations for Folklore Festivals
and Folk Art, was founded in 1970 in
Confolon, a town in France, with the
contribution of twelve countries.
CIOFF, with Turkey as one of the
founder members, continues its
work as a major establishment that
fi rst started with European festivals
and later on included folklore festivals
from all over the world. CIOFF is an
amateur, independent
non-governmental organization.
Its world-wide tag line is
‘‘Culture for Peace’’.
Savaş TUĞSAVUL
CIOFF Türkiye Delegesi
Turkey Delegate to CIOFF
TEMMUZ
JULY 2014
AĞUSTOS
AUGUST 2014
ARJANTİN
FİNLANDİYA
ARGENTINA
FINLAND
İSPANYA
SPAIN
İTALYA
ITALY
Laura Marcos
Antti Ylönen
Remigio Davila
Francesco Panceri
KOSTA RİKA COSTA RICA
Aquiles Jiménez
TÜRKİYE
Tuğrul Selçuk
TURKEY
Sanatçılar Toplumun Aynasıdır…
Sevgili Sanatseverler,
15. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında
düzenlediğimiz
uluslararası
Büyükçekmece
Heykel
Sempozyumu’na bu yıl 6 ülkeden heykeltıraşlar katılmaktadır.
Festivaş süresince yapılan heykeller şehrimizin dört bir
yanında parklara konulmaktadır. Yaptıkları sanat eserleriyle
festivalimize ayrı bir değer katan değerli heykeltıraşlarımıza
tüm halkımız adına şükranlarımı sunarım.
15 yıldır Büyükçekmece’yi ve festivalimizi zenginleştiren
değerli sanatçılarımıza dünya varoldukça yaşayacak bu
eserleri
için
minnettarız.
Ayrıca
sempozyumun
gerçekleşmesinde büyük emeği olan küratör Kemal Tufan’a da
teşekkürü bir borç bilirim.
Saygılarımla.
Dr. Hasan Akgün
Büyükçekmece Belediye Başkanı
The artists are who reflects the society as mirrors do…
Dear Art Lovers,
I would like to state that the sculptors from 6 countries are
going to join us for the International Büyükçekmece Sculpture
Symposium, a part of the 15th International Büyükçekmece
Culture and Art Festival. In the name of the public of
Büyükçekmece, I really appreciate all honorable sculptors
attending our festival for their contribution with the priceless
artworks placed all around our city.
We are very grateful to the artists enriching our festival and
also our city, Büyükçekmece with their eternal artworks for 15
years. I also would like to thank the Curator Mr. Kemal TUFAN
for his great work for the International Büyükçekmece
Sculpture Symposium.
Yours Faithfully,
Dr. Hasan AKGÜN
Kemal Tufan
Küratör
Curator
1962 (İstanbul) Silivri'de doğdu. 1985 İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği, 1994 M.S.Ü.
Güzel Sanatlar Fakültesi , Heykel bölümünü bitirdi. Yurtiçinde ve yurtdışında kişisel
sergiler açtı, karma sergilere, uluslararası bienallere ve sempozyumlara katıldı.
Türkiye, İsrail, Finlandiya, Romanya, Hollanda, Belçika, Japonya, Slovakya, Çek
Cumhuriyeti, İtalya, Danimarka, Almanya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, İskoçya,
Mısır, Bahreyn, Meksika, Portekiz, Tayvan, Endonezya, Çin, Arjantin, Şili, Güney Kore,
Brezilya, Fransa ve İspanya’da açık alanlara büyük boyutlu heykeller yaptı, sergilere
katıldı, konferanslar verdi.
Kemal Tufan 2002 yılından beri İstanbul - Büyükçekmece Belediyesi’nin 7. kez
organize ettiği Uluslararası Heykel Sempozyumlarının küratörlüğünü yapmakta
olup, 2005-2007 Avrupa Birliği’nin desteği ile Güneydoğu Anadolu’da (Gaziantep –
Yesemek) gerçekleştirilen Uluslararası Yesemek Bienal’inin moderatörlüğü ve
küratörlüğünü yaptı.
2000 yılında Kaş'ta gerçekleştirdiği “Sualtı Heykel Projesi” ve 2002 yılında İsveç’te
Lulea Kış Bienali kapsamında gerçekleştirdiği “Buzaltı Heykel Projesi’ ile performans
ve video çalışmalarına da yöneldi...
Yapıtlarının temel konsepti “zıtlık ve çelişki” kavramları üzerine kurulu olan sanatçı
çalışmalarını İstanbul’da sürdürmekte...
Kemal Tufan was born in 1962, in Silivri. In 1985 he graduated from Industrial
Engineering Dept. of Technical University of İstanbul. In 1994 graduated from
Sculpture Dept. of Fine Art Faculty of Mimar Sinan University.
He has taken part in several solo and group exhibitions in all over the world. He has
created a number of large-scale sculptures, attended exhibitions and gave speeches in
almost 30 countries around the globe, including the ones in Israel, Argentina,
Denmark, China, Holland, France, Czech Republic, Portugal, Korea, Mexico, Bahrain,
Finland and Turkey.
Since 2002 he is the curator and organiser of International Büyükçekmece Sculpture
Symposium (Istanbul) and 2005-2007 International Yesemek Biennial.
More recently the artist has also taken interest to performances and video art. In 2000
the Under-water Sculpture Project in Kaş, Turkey and in 2002 the Under-Ice Sculpture
Project in Sweden Lulea Winter Biennial reflect this new direction.
The artist currently lives in Istanbul.
www.kemaltufan.com
Finlandiya
Finland
Antti Ylönen
Sanatçı 1957 yılında Juva, Finlandiya’da doğmuştur.
1979-1980 yıllarında Orivesi Sanat Okulu’nda, 1981 yılında
ise Helsinki’deki Serbest Sanat Okulu’nda eğitim almıştır.
Japonya, Estonya, Türkiye, Norveç, İspanya, Hindistan,
Rusya, ABD ve Finlandiya gibi birçok farklı ülkede
uluslararası sempozyumlara ve sergilere katılmıştır.
Finlandiya’da yaşamakta ve çalışmaktadır.
1957 born in Juva, Finland.
Studied art in Orivesi Art School in 1979-80 and Free Art School, Helsinki
in 1981.
He participated international symposiums and exhibitions in many
different countries such as Japan, Estonia, Turkey, Norway, Spain, India,
Russia, USA and Finland.
He likes and works in Finland.
Kosta Rika
Costa Rica
Aquiles Jiménez
Sanatçı 1954 yılında Kosta Rika’da doğmuştur.
1972 yılında Kosta Rika’da yer alan Conservatorio de
Castella’dan heykel ve resim dalında lisans derecesi almıştır.
1976-1978 yılları arasında Carrara, İtalya’da heykel sanatında
eğitim almıştır.
Tüm dünyada birçok uluslararası sempozyuma katılmış ve
birçok ödül almıştır.
İtalya, Arjantin, Brezilya, Peru, Guatemala, Honduras,
Nikaragua, El Salvador, Venezuela, ABD, Almanya, Çin ve Kosta
Rika gibi birçok ülkede kişisel sergiler gerçekleştirmiş ve şehir
heykelleri üretmiştir.
1954 born in Costa Rica.
Bachelor in sculpture and painting at the Conservatorio de
Castella, Costa Rica in 1972.
Studied sculpture in Carrara, Italy in 1976-78.
He participated many international symposiums all over the
world and received many awards.
He realized solo exhibitions and created urban sculptures
worldwide such as Italy, Argentina, Brasil, Peru, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, USA, Germany,
China and Costa Rica.
İtalya
Italy
Francesco Panceri
Sanatçı 1976 yılında Crema, İtalya’da doğmuş, burada sanat
dallarında ihtisas yaparak ortaöğretim görmüş ve Milan’daki
Accademia di belle art idi Brera’dan mezun olmuştur.
Panceri’nin bazı eserleri Pisa, Crema, Cremona, Ascoli, Chieti,
Urbino, Udine, Milan, Roma, Almanya, Hollanda, Belçika,
Arnavutluk, Çin, Japonya, Polonya, Suriye, Hindistan,
Slovenya, Gürcistan, İran, Kore ve Türkiye’de özel ve halka
açık koleksiyonlarda yer almaktadır.
Was born in Crema, in Italy in 1976,where he attended the
secondary school specialising in the art subjets and then
graduated from the “Accademia di belle arti di Brera” in Milan.
Several of his works are in private and public collections in Pisa,
Crema, Cremona, Ascoli, Chieti, Urbino, Udine, Milan, Rome,
Germany, Holland, Belgium, Albania, China, Japan, Poland,
Syria, India, Slovenia, Georgia, Iran, South Korea, Turkey.
Arjantin
Argentina
Laura Marcos
Sanatçı Arjantin ve İspanya’da eğitim görmüştür.
Taş, tahta ve buz yontarak, kardan veya dökme bronzdan heykeller yapan
Marcos, 40 ulusal ve uluslararası sempozyuma katılmıştır.
Etkinliklere katıldığı ülkeler Arjantin, Brezilya, Uruguay, Şili, Meksika, ABD,
Kanada, İspanya, Portekiz, İtalya, Türkiye ve İsveç’tir.
Eserleri arasında Jukkasjarvi, İsveç’te yer alan Ice Hotel’de (Kuzey Kutup
Dairesi’nin 200 kilometre yukarısında) tasarlamış ve inşaa etmiş olduğu
bir süit oda bulunmaktadır.
Marcos aynı zamanda ulusal ve uluslararası yarışmalarda jürilik yapmıştır.
Polygram plak üretim firmasında 9 yıl Skenografik Yapımcı olarak
çalışmıştır.
Bunun yanı sıra Sony Music ve Warner şirketleriyle sözleşmeli olarak
çalışarak Luciano Pavarotti, Andrea Boccelli, Metallica, Bryan Adams,
INXS, Kiss, Jon Bon Jovi, U2, Sting, Maria Betania, Caetano Velosso,
Shusha, Mercedes Sosa, Dyango ve daha birçok sanatçıya hizmet
vermiştir.
Son 12 yılını her türden taş yontarak heykel yapmaya adamıştır.
Studied in Argentina and Spain. Participated in 40 National and
International Symposium, carving rocks, Wood,Ice, snow and
Bronze casting. Argentina- Brazil- Uruguay- Chile- Mexico- EE.UUCanada- Spain- Portugal-Italy Turkey and Sweden. Among my
works are the design and construction of a suite for the
ICEHOTEL-Jukkasjarvi Sweden.(200 km above the Artic Circle Polar).
Participated as a judge in National and International concouses, I
worked for 9 years as a Scenografic Producer for the record
company Polygram discs. I also contracted to the Sony Music and
Warner companies, with artistist such as Luciano Pavarotti, Andrea
Boccelli- Metallica- Bryan Adams-INXS-Kiss- Jon Bon Jovi- U2Sting- Maria Betania- Caetano Velosso- Shusha- Mercedes
Sosa-Dyango inter alia.
During the last 12 years I have been dedicated to carving all type of
rocks.
İspanya
Spain
Remigio Davila
Sanatçı 1964 yılında sanat eğitimine başlamıştır.
1970’te iş hayatına profesyonel ve araştırmacı bir ruhla
başlamıştır.
1975 yılında Vigo Sanat Okulu’nda “Çizim ve Boyama” alanında
kadrolu profesör olarak; “Modelcilik ve Taş Yontma” alanında ise
doçent olarak ders vermeye başlamıştır.
Ülkesinde ve yabancı ülkelerde birçok sergiye, yarışmaya,
sempozyuma ve bienale katılmıştır.
1964.- He begins the study of the Arts. 1970.- He starts his work like
profesional and investigator.
1975.- He impart classes in the School of Arts of Vigo as regular
professor of “Drawing and Painting”
and as auxiliary professor of “Modeling and Stone Carving”
Numerous exhibitions, contests, symposiums and biennial along
his country and foreing countries.
Türkiye
Turkey
Tuğrul Selçuk
1954 Erbaa, Tokat'ta doğdu.
1983 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden
(MSÜGSF) mezun oldu.
Pekçok kişisel sergi gerçekleştirdi, karma sergilere katıldı ve
önemli ödüller kazandı.
Sanatçı heykel çalışmalarını İstanbul Maslak'taki atölyesinde
sürdürmekte.
The artist was born in Erbaa, Tokat in the year 1954.
He graduated from İstanbul State Academy of Fine Arts (MSÜGSF)
in 1983.
Selçuk held many personal exhibitions, participated in group
exhibitions and received prominent awards.
The artist continues working on sculptures at his art studio in
Maslak, İstanbul.
Asistanlar
Assistants
Aslı Bircan
Güray Morgül
Derya Özbay
Dilşad Akçayöz
Kemal Özkan Arslan
İmdat Avcı
David Miedes (İspanya-Spain)
13. ULUSLARARASI
BÜYÜKÇEKMECE HEYKEL SEMPOZYUMU ALANINI
(BÜYÜKÇEKMECE - KÜLTÜRPARK DALYAN KAFE YANI)
20 Temmuz - 09 Ağustos TARİHLERİ ARASINDA
ZİYARET EDEBİLİR VE
HEYKELTIRAŞLARIN ÇALIŞMALARINI İZLEYEBİLİRSİNİZ.
5. ULUSLARARASI
FOTOGRAF
YARIŞMASI
SERGİSİ
5th
Photography
Contest
Bu sergide,
yıl içinde
düzenlenen ve
geçtiğimiz günlerde
sonuçlanan
uluslararası
yarışmaya katılan
fotoğraf sanatçılarının
eserlerini görebilirsiniz.
This exhibition displays for you the works of artists placed
in the contest that has been organized throughout the year.
YARIŞMA BİRİNCİSİ
FIRST PRIZE
TÜRKİYE TÜRKİYE
KEMAL ÖZKILIÇ
YARIŞMA İKİNCİSİ
SECOND PRIZE
HİNDİSTAN
INDIA
Ranjan
CHAKRABORTY
YARIŞMA ÜÇÜNCÜSÜ
THIRD PRIZE
TÜRKİYETÜRKİYE
BEKİR TUĞCU
YARIŞMAYA KATILAN VE
SERGİLENMEYE DEĞER BULUNAN TÜM ESERLERİ
03 AĞUSTOS 2014, PAZAR GÜNÜ - SAAT 18.00’DAN İTİBAREN
FESTİVAL BOYUNCA BÜYÜKÇEKMECE AKM FUAYE’DE
İZLEYEBİLİRSİNİZ.
Uluslararası Altınköprü
Halk Dansları Yarışması
Jüri Üyeleri
International Altınköprü
‘Goldenbridge’ Folk Dance Contest
Jury Members
Brezilya
Brazil
MR. REGIS E.BASTIAN
Guam
Guam
MR. VINCENT REYES
Güney Kore
South Korea
MR. PROF. CHO NAM GYU
Hollanda
Netherlands
MR. MAURITS VAN GEEL
İspanya
Spain
Portekiz
Portugal
Türkiye
Turkey
MR. GABRIEL FRONTERA
MR. ALBERTO REGO
MR. Prof. Dr. Fikret Değerli
MR. H. Gürhan Ozanoğlu
MR. Savaş Tuğsavul
MR. Ahmet Turan Demirbağ
Arnavutluk
Albania
The Folk Emsemble BESA
Folklor Topluluğu ‘’BESA’’ , Kültürel- Sanatsal Kurumu 1992’de
Constance, Romanya’da; İstanbul, Türkiye, Sliven Bulgaristan, Üsküp ,
Makedonya , Italya ve benzeri ülkelerde yapılan Uluslararası Folklor
etkinlikleri gibi aktiviteler için oluşturulmuştur.
1998-1999 yıllıarında topluluğumuz İzmir, Türkiye’de gerçekleşen
Uluslararası Folklor Festivaline davet edilmiştir.Topluluk, Edirne’de
yapılan folklor festivaline katılmış ve Jüri tarafından birincilik
ödülüne layık görülmüştür.
The folk dancing group “BESA” was formed after the Culture and Art
Institution was founded in 1992 to participate in events such as the
International Folk Dancing Festivals in Constanta-Romania, and
Istanbul-Turkey, in addition to other international folk dancing events
in Sliven-Bulgaria, Skopje-Macedonia, Italy and other countries.
In the years 1998 and 1999 the group was invited to İzmir-Turkey to
participate in the İzmir International Folk Dancing Festival. BESA, which
also participated in folk dancing events in Kütahya-Turkey and
Edirne-Turkey, was awarded the first prize by the jury in the competition
at Edirne. The group consists of dancers, vocal artists, a live orchestra
and other professionals that work in the formation of the original,
spectacular and culture-specific scene and costumes.
Beyaz Rusya
Belarus
The Folk Dance Ensemble ROON
Folklor-Dans Topluluğu ROON eski Belarus’un o zamanların renkli
kostümleri içinde dans ve müzik geleneklerini yaşatmak için yola
çıkmıştır. Topluluk, Beyaz Rusya Cumhuriyeti’nin doğusunda yer
alan Mogilev şehrinde Ocak 1983’de kurulmuştur.Kuruluşundan bu
yana Victor Popov kurucu ve sanatsal direktördür.
Folklor-Dans Topluluğu ROON pek çok diğer ekiplerin de katıldığı
folklor festivallerinde ulusal ve uluslararası ödüller kazanmıştır.
ROON, Beyaz Rusya Cumhuriyeti’nde en iyi koreografiyi oluşturan
ekiplerden biri olarak görülmektedir ve Polonya, Bulgaristan, Fransa,
İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya’da ve Portekiz’de alkışlar
alarak bu mükemmel performanslarını kanıtlamışlardır.
The folk dancing group ROON started out to conserve the dance and
music traditions of ancient Belarus in the colorful costumes of the pat
era. The group was formed in October 1983 in the city of Mogilev which
is located at the east of the Republic of Belarus. Victor Popov has been
the founder and art director of the group from the beginning.
ROON has won many awards in national international folk dancing
festivals with many other competing folk dancing groups. The group is
regarded as one of the folk dance teams with the best choreography in
the Republic of Belarus and it has proven its exquisite performance by
receiving much applause in Poland, Bulgaria, France, Spain, Germany,
United Kingdom, Italy and Portuguese.
Brezilya
Brezil
CTG Aldeia Dos Anjos
Aldeia dos Anjos, 10 kez ENART (Sanat ve Geleneklerin buluşması)
şampiyonu olan Brezilya'nın en başarılı folklor gruplarından biridir.
Gösterilerinde, özgünlük, disiplin ve doğal güzellikleriyle tanınan,
Aldeia dos Anjos, yöresel ve ulusal sanat sahnesi olarak
değerlendirilir.
Grubun, Brezilyanın farklı bölgelerinden geleneksel dansları ve
değişik kostümleri içeren en az 120 dakikalık programları vardır.
Müzik grubu, en az 7 müzisyenden oluşmaktadır.
ALDEJA DOS ANJOS, which has become the champion of ENART
(Unity of Art and Traditions) ten times, is one of the most successful
folk dancing groups of Brazil. ENART is a major competition festival
in South America which more than 200 dance groups attend.
On July 3rd 2006, ALDEJA DOS ANJOS was accepted as part of the
Historical and Cultural Heritage by Rio Grande do Sul as per the
state law no. 12518. The group, which is known for the originality,
discipline and natural beauty of their show, is regarded as a
regional and national art scene.
The group has a performance that lasts at least 120 minutes and
involves various costumes and traditional dances from different
regions of Brazil. The band consists of at least 7 musicians.
Bulgaristan
Bulgaria
Folk Songs and Dance Ensemble GERGANA
Varna Teknik Üniversitesi folklor topluluğu "Gergana" 1999 yılında
kurulmuştur. Topluluğun
repertuarı,
tüm
ülkeden
dans
kompozisyonlar ve tipik geleneklerle zenginleştirilmiştir. Bulgar
folkloru içinde olan aşk, güzellik ,tutku, stillerin çeşitliliği ve Bulgar
folklor dansının çekici dinamik ince farkları, orijinal Bulgar folklor
dansını gösterir.
The folk dancing group “GERGANA” of the Varna Technical
University was founded in 1999. The repertoire of the group was
slowly enhanced with dance compositions and typical traditions
from the entire country. The members of the group collect the love
for Bulgarian folk dancing, passion for beauty, diversity of styles
and the attractive, dynamic and fine differences of the Bulgarian
folk dancing and become inspired by these in the demonstration of
original Bulgarian folk dances.
Cezayir
Algeria
Association Nedjma
Gençlerden oluşan ekibimizle, Cezayir adına NEDJMA Topluluğu olarak Cezayir’in
kültürel mirasnı korumak, müzik ve sanattaki gelenekleri en iyi şekilde yansıtmak ve
etrafa bunu aktarmak için kurulmuştur.
Topluluk, geldiği bölgenin tarihinden kalan mirasları, tüm yönü ve tutkusuyla
aktarmak amacındadır.
Hedefleri, gelenekleri ölümsüzleştirmek ve pek çok farklı toplumla kültürel değişim
yaratmaktır.
Targut ’’TOUAREG’’ Dansı
Güney Sahra’da yaşamış olan eski kabilelerin mavi adam ünvanı altında renkli
silahlarıyla gerçekleştirdiği bu dans kültürel anlamda bu eski kabilelerin zenginliğini
yansıtır. Yoğun bir atmosferde kabile, üyelerden ortak değeri belirteni takip ederek
kendilerini yaratmaya çalışırlar.
NEDJMA, which has a history of ten years and consists of young people, was formed in
order to protect the cultural heritage of Algeria, reflect Algerian traditions in music and
art in the best way possible and communicate these to spectators.
Even though Algerian culture and heritage is known on international level, social
prejudices that are in the way have subjected Algeria, which is the heart of art and
artists, to negative views. Therefore, NEDJMA took over the job of communicating the
historical heritage of the region from all its aspects with passion.
Our biggest aim is to immortalize the traditions of our country and create cultural
change with many different societies.
TARGUT “TOUAREG” DANCE
This dance, which is performed by the so-called “blue men” from old tribes that lived in
Southern Sahara with colorful weapons, reflects the cultural wealth of these tribes. In an
intensive atmosphere, the tribe follows the member that shows a shared value and try
to create themselves.
Doğu Timor
Timor Leste
Timor Furak Group
Grup Timor Furak 2006 yılında kurulmuştur. Bölgenin popüler
danslarını yapmaktadırlar. İspanya, Çin, Avusturya gibi ülkelerde
uluslararası festivallere katılmışlardır.
East Timor Furak was established in 2006. The troupe members perform
the popular dances of their country. They have participated in
international festivals in countries such as Spain, China and Austria.
Fransa
France
LA CAPOULIERO
1963 yılında, güney Fransa kültüründen doğmuş, çeşitli dans ve
müzikleri sergilemekte olan bir topluluktur. Kuruldukları bölge
olan Martigues Provence’in popüler geleneklerini ve sanatını
günümüze yansıtmaktadır. Renkli ve canlı gösterileriyle
dünyanın çoğu yerinde, özellikle Rusya, Meksika ve Kanada’da
izleyicilerin hayranlığını kazanmıştır.
This is a group that was born from the southern French culture in
1963; its performance involves various dances and music. It reflects
the popular tradition and art of Martigues Provence where they
were founded. Its colorful and lively performance has received
admiration from spectators all around the world, especially Russia,
Mexico and Canada.
Gambiya
Gambia
The Man Partnership Cultural Dance Troop
Birçok kültürü mistik, akrobatik, bale gibi çeşitli dansları değişik
kostümlerle sentezleyen bir gruptur. Bu grup geçen sene
Denizli’nin kültür ve sanat festivalinde de yer alarak beğeni
kazanmıştır. Ekip batı Afrika’daki birçok değişik etnik grububun
bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Topluluk başarısını 6 yıldır
sürdürmektedir.
This group harmonizes various mystical, acrobatic dances such as
ballet with many cultures and various costumes. This group also
participated in the culture and art festival of Denizli last year and
received admiration. This folk dancing group was formed via the
joining of many different ethnical groups in West Africa. The group’s
success has been continuing for 6 years.
Gürcistan
Georgia
Ajarian State Folk Dance Ensemble `` Khorumi
The Khorumi Ensemble Halk grubu 2002 yılında kurulmuştur.
Zengin ve renkli danslarıyla çok popülerdir. Ulusal ve uluslararası
bir çok festivale katılmış olup başarı ödülleriyle ülkelerine
gelmişlerdir.
İngilizce BThe Khorumi Ensemble was formed in 2002. The group is
very popular due to its flamboyant and picturesque dances. The
members have participated in many international festivals as well
as national ones and returned to their country with performance
awards.ilgi
Güney Kore
South Korea
Ryu Dance Company
Ryu Topluluğu, 2003’de kurulmuş olan ve hala pek çok etkinlikte
faal olan bir ekiptir. RYU, aktif olduğu etkinliklerle varlığını
sürdürmekte, sanat adına geleneksel dans ve kültürlerini farklı
yönleriyle, tüm duygusuyla yansıtmaya çalışmaktadır.
Ekibin en büyük amacı kültürü yaratıcı yönleriyle canlı tutmaktır.
RYU was founded in 2003 and is actively participates in many
events. The group continues its activities and endeavors to reflect
traditional dances and cultures with different aspects and
emotions.
The biggest aim of the group is to keep the culture alive with a new
vision and creative elements.
Hırvatistan
Croatia
Croatian Cultural Club “ ZELJEZNICAR “
Grup 1914’te Zagreb’de kurulmuştur. Geleneksel danslar
yapmaktadır. Büyük Britanya’da bir çok festivale katılmıştır.
Çin’de 1’cilik ( 2006 ), Avusturya Graz’ da 2’cilik ödülü (2008)
almıştır.
The group was formed in Zagreb in the year 1914. The members
perform traditional dances. They have participated in many
festivals in Great Britain. The group received first price in China
(2006) and second price in Graz, Austria (2008).
Hindistan
India
Jugnu Bhangra Group
1970 yılında kurumuştur. Kendi kültürlerini dünyaya
tanıtmışlardır. Halk dansları topluluğu olan grup Avrupa,
Ortadoğu ve Amerika’da bir çok festivale katılmıştır. Halk dansları
dışında yetişkinlere el sanatları eğitimleri de vermektedir.
The troupe was formed in 1970. The members promote their culture
to the world. The troupe, which is a folk dancing group, has
participated in many festivals in Europe, Middle East and America.
Besides performing Indian folk dances, the group members also
provide handicrafts training for adults.
İtalya
Italy
Citta Dei Templi
Citta Dei Templi Folklor Topluluğu 1800 ve 1900 yıllarında
yaşamış olan Sicilya kültürünü korumak ve yaymak amacıyla
1990 yılında kurulmuştur. En büyük amaçlarından biri dansın
dinamizmini yansıtmak, müzik ile kültürleri harmanlamaktır.
Grup, kamu ve özel kuruluşlarla kültürel gösteriler
gerçekleştirmek için işbirliği yapmakta ve bölgesel, ulusal ve
uluslararası seviyede birçok önemli folklor etkinliklerine
katılmaktadır. Kurulduklarından beri topluluk pek çok başarı elde
etmiş ve dünyanın her köşesine danslarını ve müziklerini, Sicilya
kültürünü yaymaya çalışmıştır.
The CITTA DEI TEMPLI folk dancing group was founded in 1990 to
conserve and promote the Sicilian culture of the 1800s and 1900s.
One of the biggest aims of the group is to reflect the dynamism of
dance and combine music with cultures.
The group cooperates with public and private institutions in order
to put on cultural shows and participates in many important
regional, national and international folk dancing events. It has
accomplished much since its founding and endeavored to
introduce its dances, music and Sicilian culture to everyone around
the world.
İspanya
Spain
ASSOCIATION REGIONAL FRANCISCO SALZILLO
Grup üyeleri, öğretmenler, üniversite öğrencileri, tüccarlar ve
resmi kurum çalışanlarıdır. Grup 8 farklı oluşumun etkinliklerini
taşımaktadır.
Güney kültürü ve Akdenize özgü özellikleri grubun danslarını
anlatmaktadır. Grup Fransa, Portekiz, Danimarka, İsviçre,
Hollanda, Mısır, Porto Riko gibi birçok ülkede festivallere
katılmıştır. Polonya Zakopane’de 1. Ödülünü almıştır.
Association Regional Francisco Salzillo
Group members consist of teachers, university students, tradesmen
and government institution employees. The group carried out the
activities of eight different formations.
The dances performed by the group bear the characteristics of the
southern culture and the Mediterranean region. The Spanish
troupe has participated in festivals in many countries such as
France, Portugal, Denmark, Switzerland, the Netherlands, Egypt
and Puerto Rico. The group was awarded the first prize in
Zakopane, Poland.
Kuzey Kıbrıs (K.K.T.C.)
North Cyprus (T.R.N.C.)
Esentepe Belediyesi Hak Dansları Ekibi
Halk Dansları Ekibimizin kuruluşu Aralık 2007’de Serda KİM’in
önerileri ile Esentepe Belediye Başkanı S. Erdal BARUT’un maddi
ve manevi katkılarıyla yaşları 9-14 arasından değişen gençlerden
oluşan 30 kişilik bir ekiple deneyimli eğitmen S. Zeki TUNCELLİ ile
çalışmalara başlandı.
Halk Dansları Ekibimiz’in ilk faaliyeti köyümüz Esentepe
Belediyesi’nin Mayıs 2008’de düzenlemiş olduğu I. Uluslararası
Esentepe Zerdali Festivali etkinlikleri çerçevesinde Halk Dansları
Ekibimiz ilk kez böyle bir etkinlikte yer alırken Halk Dansları
ekibimiz konu festivale katılan yerli ve yabancı ülke ekiplerini ev
sahibi olarak misafir etme imkanı bulmanın yanında kurulacak
dostlukların da temelini atıyordu.
The TRNC folk dancing group was formed in December 2007 by
means of the suggestion of Serda KİM and material and moral
support from Esentepe Municipality Mayor S. Erdal BARUT. The
troupe, which is made up of 30 young people between the ages of 9
ad 14, has been practicing under the supervision of S. Zeki
TUNCELLİ, an experienced trainer in the field.
The first performance of the folk dancing group was among the
activities of the 1st International Esentepe Wild Apricot Festival of
May 2008, which was organized by the Esentepe Municipality.
While performing for the first time in this festival, our troupe was
also given the opportunity to show hospitality to the national and
international festival participants and form the foundation of new
friendships.
Kolombiya
Colombia
The folkloric Corporation TRIETNIA
Folklor kuruluşu “TRIETNIA”, 1996 yılında, Kolombiya bölgesinde insanların boş
vakitlerini değerlendirmeyi, kültürleri kaynaştırmayı, yöreye özgü değerleri
tanıtmayı vizyon edinmiş.
Alberto Arias Rodriguez tarafından kurulmuştur. Grubun ismi bölgenin
nüfusunu oluşturan insanları temsil eden isimlerin birleşiminden oluşmuştur.
Trietnia kelimesi üç ve ırk kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır, bu da
Kolombiya folklorunu oluşturan üç ırkı temsil eder.
Kuruluşundan beri grubun temel amacı gençlerin içindeki sanatsal potansiyeli
ortaya çıkarmak, bunu güzel amaçlarla kullanmalarını sağlamak ve
yaşamlarının gelecek yıllarında üretkenliklerini artırmaktır.
Yıllar boyunca kadro birçok insan döngüsüyle şekillenmiş, ve grup kendi
danslarını organize etmiştir. Bu da ulusal dansın sanatsallığını
zenginleştirmiştir. Bu kuruluş, genç dansçılarıyla yaptığı çalışmalarla
Kolombiya ve Karayiplerin kültürel kökleriyle folklorlerini korumayı, gelecek
nesillere iletmeyi, geliştirmeyi amaç edinmiştir.
The folk dancing group “TRIETNIA” was formed in 1996 in order for people to make
use of their free time, merge cultures and promote the region’s specific values.
It was founded by Alberto Arias Rodrigues. The group’s name is the combination of
the names that represent the people forming the population of the region. The
word “Trietnia” consists of the words “three” and “race” and symbolizes the three
races that comprise the Colombian folklore.
The group’s main aim since the date of its foundation has been to reveal the artistic
potential of young people, enable such young people to use this potential for good
purposes and increase their productivity in the future years of their lives.
The folk dancing group comprised of many people as years went by and the group
organized its own dances. This has contributed to artistic wealth of the national
dances. This enterprise aims to conserve the cultural roots and folklore of
Colombia and Caribbean, enhance these and convey them to future generations
via its performances involving young dancers.
Macaristan
Hungary
Bihari Janos Folk Emsemble
Halk dansları grubu 1954 yılında kurulmuştur. Geleneksel danslar
yapmaktadırlar. Uluslararası katıldığı festivaller Meksika, Kanada,
Çin, Cezayir, Hindistan ve Tayland. Macaristan’ın yerel halk
dansları ödülünü almıştır.
The folk dancing group was formed in 1954. The members perform
traditional dances and have participated in international festivals
in Mexico, Canada, China, Algeria, India and Thailand. The troupe
has received the national folk dancing award of Hungary.
Pakistan
Pakistan
Punjabi Theatre Ashrafheera Art Club
Grup tiyatro oyuncuları tarafından kurulmuştur. Geleneksel
punjab dansları yapmaktadırlar.
Eşitsizlik ve adaletsizliğe karşı gençleri bir araya getirerek kendi
kültürleriyle ön plana çıkartdığı bir halk dansları topluluğudur.
Bir çok ülkede festivallere katılmışlardır.
Punjab Theatre Ashrafheert Aris Club
The group was formed by stage actors. They perform traditional
Punjabi dances.
The group is a folk dancing troupe which brings Pakistani culture to
the forefront by uniting the Pakistani youth against inequality and
injustice.
The troupe has participated in festivals in many countries.
Polonya
Poland
The Folk Song and Dance Ensemble JANTAR
Topluluk, Gdańsk Üniversitesi bünyesi altında 1970’de
kurulmuştur. Ekip üyeleri üniversitenin bünyesindeki farklı
fakültelerin öğrencileridir. Bunun yanında mezunlar da bu
topluluğun bir parçasıdır. Amaçları Polonya’nın geçmişten miras
kalan kültürü halk dansları ve geleneksel müzikleriyle paylaşmak
ve korumaktır.
Jantar sadece Polonya’da değil, uluslararası seviyede de
bilinmektedir. Topluluk, Bulgaristan, Danimarka, İngiltere, Fransa,
Almanya, İrlanda, Hollanda, Norveç, İspanya, İsviçre ve Türkiye’de
birçok etkinlikte yer almışlardır.
The group was founded in 1970 within body of Gdańsk University.
Group members are the students of different faculties within the
university. Additionally, graduates are a part of the group as well.
The group’s aim is to share and conserve the Poland’s historical
heritage, culture, folk dances and traditional music.
JANTAR is well known internationally as well. The group has
participated in many events is Bulgaria, Denmark, England, France,
Germany, Ireland, the Netherlands, Norway, Spain, Switzerland and
Turkey.
Sırbistan
Serbia
CTKU – KOSTA ABRASEVIC BACKA PALANKA
1976’dan beri, geleneksel kültür ve sanatın merkezi olan KOSTA
ABRASEVIC şarkı ve danslarıyla Backa Palanka kentini temsil
etmektedirler. Topluluk, 300 üyesiyle bugüne kadar 70den fazla
uluslararası etkinliğe katılmış ve bir milyondan fazla seyircisiyle
Sırbistan’da da binden fazla gösteri sergilemişlerdir.
KOSTA ABRASEVIC kuruluşundan beri barışı kendine hedef
belirlemiş, tüm kıtalardaki arkadaşlığın oluşması adına emek
vermiş, tüm yerel geleneklerinin temsilcisi olmuş bir topluluktur.
KOSTA ABRASEVIC represents the city of Backa Palanla, which has
been a center of traditional culture and art since 1976, through its
songs and dances. The group, which has 300 members,
participated in more than 70 international events and put on more
than a thousand shows with more than a million spectators in
Serbia.
KOSTA ABRASEVIC has always aimed to promote peace,
endeavored for friendships to develop on all continents and
represented all regional traditions in Serbia.
Slovakya
Slovakia
Folklore Ensemble Mladost
MLADOST Topluluğu, 1969 yılında Slovakya’nın Batısında
Dubnica kentinde kurulmuştur.
Topluluk, dans ve müzikal etkinlikleriyle genç üyelerden oluşan,
hedefi kültürlerini en iyi şekilde yansıtmak olan bir ekiptir. Yılda
25 kadar gösteri sergileyen ekip, farklı kültürel etkinlikler,
festivaller ve yarışmalarda yer almışlardır.
MLADOST was formed in the city of Dubnica at west of Slovakia in
1969.
The group, which consists of young members, aims to reflect the
Slovakian culture in the best way possible. It puts on approximately
25 shows a year and has participated in various cultural events,
festivals and competitions.
Slovenya
Slovenia
SKPD Sveti Sava Kranj
Slovenya’nın en eski topluluklardan biri olan Saint Sava, 1990
yılından beri, Sırp kültürünü, danslarını ve müziklerini korumuş
ve yeni nesillere aktarmıştır. Topluluk birçok etkinlik düzenlese
de, en aktif oldukları folklor ekipleri dünyanın pek çok yerinde
düzenlenen CIOFF festivallerinde yer almış ve beğenilen
performanslarıyla birçok ödül kazanmışlardır. Balkanlar’dan da
çeşitli koreografileri harmanlayan ekip Sırp folklorunun
Slovenya’da önemli temsilcilerindendir.
SAINT SAVA, which is one the oldest folk dance groups in Slovenia,
has conserved the Serbian culture, dances and music from 1990
and conveyed it to future generations. While the group organized
many performances, it is the most active in the CIOFF festivals
which are held at many locations in the world and won many
awards via its acclaimed performances. The group, which
combines various choreographies from the Balkans, is one of the
important representatives of Serbian folklore.
Şili
Chile
Ballet Folklorico Universidad Austral De
Chile Valdivia
Universidad austral de Chile.
Adını almış olduğu üniversite bünyesinde kurulan grup Şili ve
Latin Amerikan kültürünü müzik, dans ve geleneksel
enstrümanları aracılığıyla dünyaya tanıtmayı amaçlamış bir
sosyo-geleneksel bir topluluktur.
The group, which was founded within body of the university it took
its name from, is a social and traditional troupe that aims to
promote the Chilean and Latin American culture via music, dance
and traditional instruments.
Ukrayna
Ukraine
Folk Song and Dance Ensemble “ Cheremosh “
Cheremosh Folk Song and Dance Ensemble
Grub 1967 yılında kurulmuştur.
Ukrayna’nın kuzeybatı bölgesinde danslarını yapmaktadırlar.
Ulusal bir dernek olmuşlardır. Fransa, İspanya, Amerika, Polonya,
Kanada, Yunanistan, Slovenya ve Makedonya’da uluslararası
festivallere katılmışlardır.
Cheremosh Folk Song and Dance Ensemble
This folk dancing troupe was formed in 1967.
Troupe members perform dances in the northwestern region of
Ukraine.
The group has also become a national association and
participated in international festivals in France, Spain, USA, Poland,
Canada, Greece, Slovenia and Macedonia.
Yunanistan
Greece
Voiaki Estia of Thessaloniki Dance Group
Zengin geleneksel kültürlerini dans ve müzik yoluyla korumayı ve
zenginleştirmek amacıyla 1957 yılında kurulmuştur.
Kuzey Yunanistan’da yer alan Voiaki Estia dansçıları miras kalan
bu derin kültürlerini ülkenin her bölgesinden dansları
sergileyerek yansıtmaktadırlar.
The troupe was founded in 1957 with the aim of conserving and
enhancing the rich traditional culture of Greece via dance and
music.
VOIAKI ESTIA, which is located in North Greece, reflects the deep,
cultural heritage of Greece by a performance that involves dances
from every region of the country.
İsviçre
Switzerland
Zürih Gençlik Orkestrası
Grup 30 yılı aşkın bir süre önce Zürih’te kurulmuştur. Orkestrada
72 kişi müzisyen olarak yer almıştır. Grubun yaş aralığı 13-26 arası
gençlik orkestrası olarak bir çok ülkede gösteri yapmışlardır.
The orchestra was formed in Zurich, more than 30 years ago. It
consists of 72 musicians. The members, which are made up of
young people between the ages of 13 and 26, have performed in
many countries as a youth orchestra.
Türkiye
Turkey
Türk Folklor Kurumu
The Turkish Folklore Association
Folklor Kurumu, 1964 yılında Türk folkloru üzerine araştırma,
inceleme ve derlemeler yapmak amacıyla kuruldu. Kurumun
diğer hedefleri arasında halk oyunları, halk müziği ve tiyatro
okulu icra ve aktivite grupları kurarak, yurt içindeki ve yurt
dışındaki genç nesillere Türk folklorunu tanıtmak da yer alıyor.
Çalışmalarıyla turizme ve ulusal kültüre de katkıda bulunan
Folklor Kurumu, amatör bir ruhla çalışan üyelerden oluşuyor.
Dış İlişkiler Müdürlüğü her yıl Büyükçekmece Belediyesi
ve CIOFF Türkiye desteğiyle uluslararası folklor festivali
düzenliyor, ayrıca halk oyunları, halk müziği grupları ile yurt
dışındaki uluslararası festivallere ve diğer kültürel aktivitelere
katılmayı sağlıyor.
The Turkish Folklore Association was founded in 1964
in order to make collections, researches and surveys
on Turkish Folklore. The association also aims to form
performance groups to present folk dances, folk music
and theatre school, and to teach Turkish folklore to
younger generations. The Turkish Folklore Association,
which has contributed to tourism and national culture
by their promotional activities, consists of people who all
share an amateur spirit. The Foreign Affairs Department
organizes every year an International Folklore Festival
with the Municipality of Büyükçekmece by the support
of Turkish Section of CIOFF every year, the participation
of the folk dance/folk music groups at international
festivals and other cultural activities abroad.
Türkiye
Turkey
Büyükçekmece Belediyesi
Barıs Manço Kültür Sanat ve Egitim Merkezi
Altın Köprü Halk Dansları Toplulugu
Büyükçekmece Belediyesi Barış Manço Kültür, Sanat ve
Eğitim Merkezi, Altın Köprü Halk Dansları Topluluğu, 15
yıldır hizmet veriyor. Minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve
büyükler olmak üzere 5 farklı kategoride çalışma
yapılıyor. Farklı yaş gruplarından 300’den fazla öğrencisi
bulunan Altın Köprü Halk Dansları Topluluğu, Anadolu
kültürü ve buna bağlı olarak Türk kültürünün 7 farklı
yöresinden halk dansları eğitimi veriyor. Grup, bu zamana
kadar dünyanın dört bir yanında Türkiye’yi başarılı bir
şekilde temsil etti. Grup, Bulgaristan, Macaristan,
Yunanistan, Sırbistan, Fas, İtalya, Portekiz, Makedonya,
Slovenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve daha birçok
ülkedeki festivallere katıldı.
Municipality of Büyükçekmece BarışManço Culture, Art
and Education Center – Golden Bridge Folk Dance
Ensemble has been giving service for 15 years,
providing education in 5 categories such as juniors, semi
juniors, stars, seniors and adults. The Golden Bridge Folk
Dance Ensemble provides folk dance trainings related to
seven different regions of Anatolian Culture, and therefore
also Turkish Culture. The ensemble has more than 300
dancers in different ages. The group has taken part in
festivals successfully, represented Turkey in many places
such as Bulgaria, Hungary, Greece, Serbia, Morocco, Italy,
Portugal, Macedonia, Slovenia, North Cyprus, etc.
Zürih Gençlik Orkestrası
Gösterisi
31 Temmuz 2014 Perşembe Saat: 22.00
BÜYÜKÇEKMECE AKM
RECEP ALPER ÇEVİREL
KONSERİ
05 Ağustos 2014 Salı Saat: 22.00
SİNANOBA BARIŞ MANÇO PARKI
GÖKHAN YEDİER
KONSERİ
05 Ağustos 2014 Salı Saat: 22.00
ZEKİ PEKCAN PARKI
NESLİNAY ÇINAR
KONSERİ
06 Ağustos 2014 Çarşamba Saat: 22.00
GÜZELCE
GÖKHAN YAĞMUR
KONSERİ
06 Ağustos 2014 Çarşamba Saat: 22.00
KAMİLOBA
NİLAY UYMAZ
KONSERİ
07 Ağustos 2014 Perşembe Saat: 22.00
KUMBURGAZ
ÇILGIN METİN
KONSERİ
07 Ağustos 2014 Perşembe Saat: 22.00
CELALİYE
ŞÜKRİYE ARSLAN
KONSERİ
08 Ağustos 2014 Cuma Saat: 22.00
GÜZELCE HUKUKÇULAR SİTESİ
ÇİĞDEM GÜVEN
KONSERİ
08 Ağustos 2014 Cuma Saat: 22.00
ÇAKMAKLI GÖLŞEHİR SİTESİ
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
HALK AKADEMİSİ
SANAT MERKEZLERİ
Büyükçekmece Belediye Halk Akademisi bünyesindeki sanat
merkezlerinde el becerilerini geliştirmeye yönelik, geleneksel Türk el
sanatları kursları, gönnülü eğitmenlerce 16 yıldan beri sürmektedir.
Kursiyerler yıl boyunca aldıkları eğitim doğultusunda yapmış odukları
çalışmalarını, ulusal ve uluslararası festivallerde sergiliyorlar,
Büyükçekmece sahili ve şehir merkezindeki kadın platformlarında ve
Büyükçekmece Belediyesi showrumlarında sergileyerek aile bütçelerin
katkıda bulunuyorlar. Avrupa Birliği sosyal sorumluluk projesi olarak
gösterilen Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi kursları diğer
Avrupa Birliği üye ülkelerine tavsiye edilerek ÖRNEK PROJE
gösterilmiştir.
SEFA GÜNEŞ
Halk AkademisiKONSERİ
Sanat Merkezleri bünyesinde 20 Eğitim Merkezi, 67
Branş, 64 usta eğitici ile hizmet vermektedir.
08 Ağustos 2014 Cuma Saat: 22.00
TEPECİK NEJAT UYGUR KÜLTÜR MERKEZİ
Uluslararası El Sanatları Sergileri
Atölye Bayramı
Ülkemizde Selçuklulardan Osmanlıya, Osmanlıdan Cumhuriyet Dönemine
taşınan, bir yönüyle geçmişimizi ve geçmişten günümüze taşınan
kimliğimizi de yansıtan Türk kültürünün maddi ürünleri, Cumhuriyet'in ilk
yıllarında (1930'lu yıllarda) el sanatları adıyla anılmaya başlanmıştır.
İşte bu süreçten günümüze kadar, kuşaklar boyu el sanatlarının dededen
toruna, babadan oğula dek devam ettiren kültürel miras taşıyıcılarından bir
çoğu T.C. Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Ustası ve Unesco
somut olmayan Kültürel Miras elçisi ünvanı almaya hak kazanmıştır.
Aslında çok uzun yıllardır kurumsallaşma çabaları içinde olan sanatkarlar
Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (Anelsander)
kurarak 2000' li yıllarda dernekleşme çalışmalarına başlamıştır.
Özümüzden gelen kültürel mirasımızı yozlaşmaya sebep vermeden
taşımaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalışan dernek Türkiye'nin her
bölgesi ve ilinden el sanatları üyelerine sahiptir. Yurtiçi ve dışında Kültür
Bakanlığı, Elçilikler, Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak
projelerinde yer almakta Türk Kültürünün tanıtımına ve turizmine katkıda
bulunmaktadır. Yine bu yıl 16-21 Ağustos 2014 tarihlerinde Uluslararası
Festivaller Birliği ve ANELSANDER'in ortaklaşa olarak düzenlediği
Macaristan'da yapılacak CIOFF'a bağlı “Mesterségek Ünnepe” Dünya Halk
Sanatları Festivali'nde Pendik Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi, Şile
Belediyesi Sanat Merkezleri ülkemizi 16 değerli sanatçımız ile temsil
ediyoruz. 15. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin
4.Atölye Bayramı'na ilk günden bugüne kadar Türkiye'nin kültürel
zenginliklerini oluşturan el sanatları ustaları ile katkıda bulunmaya devam
ediyoruz. Bu projede Türkiye'nin değerli zanaatkarlarını, herbiri birbirinden
değerli kültür elçilerini uluslararası zanaatkarlar ile buluşturan ve
geleneksel değerlerimizi kültür ve sanat dostlarıyla paylaşma fırsatı veren
başta Büyükçekmece Belediye Başkanımız Dr. Hasan AKGÜN'e, Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü ve tüm belediye görevlilerine, Büyükçekmece
Halkına ve festivale katkıda bulunan herkese emeklerinden ve
misafirperverliklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
ANELSANDER
Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve
Geliştirme Derneği Üyeleri
Anatolian Handicrafts Survival and
Development Association Members
KATILAN
SANATÇILAR
KATILAN
SANATÇILAR
YEMEN
YEMEN
BALQEES
BALQEES
WAFI WAFI
ZIENAB
AL_WAFI
ZIENAB
AL_WAFI
Kına Kına
SeramikSeramik
UKRAYNA
UKRAYNA
Bebek Yapımı
LYUDMYLA
PAVLOVA Bebek Yapımı
LYUDMYLA
PAVLOVA
MOLDOVA
MOLDOVA
KULAKSYZ
OLGA OLGA
KULAKSYZ
BEYAZ
RUSYA
BEYAZ
RUSYA
Geleneksel
Tahta Mozaik
Çalışmaları
Geleneksel
İşleme -İşleme
Tahta -Mozaik
Çalışmaları
Hasır Saman
Dekoratif
ROMANENYA Hasır Saman
Dekoratif
ÜrünlerÜrünler
RAISARAISA
ROMANENYA
İTALYA
İTALYA
TETIANA
KOROBEINYKKurdelaKurdela
Nakışı Nakışı
TETIANA
KOROBEINYK
GÜRCİSTAN
GÜRCİSTAN
MIRANDA
SIRBILADZEDeri İşleme
Deri İşleme
MIRANDA
SIRBILADZE
Deri İşleme
SALOME
ÇHAKUNAŞHVILI
Deri İşleme
SALOME
ÇHAKUNAŞHVILI
TÜRKİYE
TÜRKİYE
ARSLAN
CEVATCEVAT
ARSLAN
GENCER
KONDAL
GENCER
KONDAL
HATİCE
HATİCE
ŞENLİKŞENLİK
MEHMET
YILDIRIM
MEHMET
YILDIRIM
MUSTAFA
ULUADA
MUSTAFA
ULUADA
NURHAN
NURHAN
GEZENGEZEN
NİLGÜN
NİLGÜN
KABAŞKABAŞ
NACİYE
BAYKAL
NACİYE
BAYKAL
KEZBAN
KEZBAN
ÇETİN ÇETİN
MEHMET
& ERKAN
MEHMET
& ERKAN
GÜVEOĞLU
NURAYNURAY
GÜVEOĞLU
KAMURAN
KUTLUAY
KAMURAN
KUTLUAY
KANBAK
CANANCANAN
KANBAK
TAHA ŞİRİN
TAHA ŞİRİN
Ahşap Minyatür
Müzik Aletleri
Ahşap Minyatür
Müzik Aletleri
Keçe Yapımı
Keçe Yapımı
Taş Boyama
Taş Boyama
SeramikSeramik
Yapımı Yapımı
ÇömlekÇömlek
Yapımı Yapımı
Ebru Sanatı
Kumaş Kumaş
ÜzerineÜzerine
Ebru Sanatı
Keçe Süsleme
Çöp Yapımı
Bebek Yapımı
Keçe Süsleme
ve Çöp ve
Bebek
Oyuncak
- Mefruşat
Oyuncak
Yapımı Yapımı
- Mefruşat
Saç Örme
Saç Örme
Saç Yapımı
Saç Yapımı
Ahşap Boyama
Ahşap Boyama
Ahşap Boyama
Ahşap Boyama
Ahşap Boyama
Ahşap Boyama
SeramikSeramik
Yapımı Yapımı
A BİRLİKTE
AL BO KÜL
YUNCA
KÜLARK
TÜRP
ARK - MÜZE'DE
İZLEYEBİLİRSİNİZ.
ÇOCUKL ÇOCUKL
ARINIZL ARINIZL
A BİRLİKTE
FESTİV FESTİV
AL BO YUNCA
TÜRP
- MÜZE'DE
İZLEYEBİLİRSİNİZ.
ULUSLARARASI BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ
Festival Programı
mu
Tem z
31
Pe
rşe m
be
20.30 - Zürih Gençlik Orkestrası
YER: Atatürk Kültür Merkezi
Ağustos
21.30 - Halk Konseri - Demet AKALIN
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
01
Cu m a
Ağustos
02
Cu
m a r tes
13:00 - KORTEJ
YER: TAKSİM-TÜNEL- GALATASARAY LİSESİ
i
21.00 - KORTEJ
YER: KORDONBOYU - BÜYÜKÇEKMECE
22.30 - KORTEJE KATILAN ÜLKELERİN TOPLU GÖSTERİSİ
YER: CUMHURİYET MEYDANI – BÜYÜKÇEKMECE
Ağustos
03
Pa z ar
BÜYÜKÇEKMECE A.K.M. SERGİ AÇILIŞLARI
18.00 - ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI SERGİSİ
VE BÜYÜKÇEKMECE FOTOĞRAF DERNEĞİ (BÜFOD )
BÜYÜKÇEKMECE KONULU KARMA FOTOĞRAF SERGİSİ
YER: İBRAHİM ÇALLI SANAT GALERİSİ - A.K.M.
18.30 - GÜLÜMSE GÜLÜMSET KARMA FOTOĞRAF SERGİSİ
HİLMİ NAKİPOĞLU EĞİTİM KÜLTÜR VE SANAT
VAKFI KOLEKSİYONU
YER: FUAYE - A.K.M.
18.45 - KONUK ÜLKELERİN BELEDİYE BAŞKANIMIZI VE
FOLKLOR KURUMU BAŞKANINI ZİYARETİ VE HEDİYE
TAKDİM TÖRENİ
YER: BEDİA MUVAHHİT GÖSTERİ SALONU - A.K.M.
Ağustos
04
Pa
z a r tes
i
15. ULUSLARARASI BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR
VE SANAT FESTİVALİ RESMİ AÇILIŞ SEREMONİSİ
14.30 - GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAMAM KÜLTÜRÜ - SERGİ AÇILIŞI
YER: KÜLTÜRPARK – MÜZE
15:00 - ULUSLARARASI EL SANATLARI ATÖLYE BAYRAMI SERGİ AÇILIŞLARI.
YER: KÜLTÜRPARK – KERVANSARAY
18:45 - FESTİVAL SEVGİ BAHÇESİ OLUŞTURULMASI VE
BARIŞ KÜTÜĞÜNE ÜLKE PLAKETLERİNİN ASILMASI
YER: KÜLTÜRPARK
19.30 - FESTİVALİN ULUSLARARASI BÖLÜMÜNÜN AÇILIŞ KOKTEYLİ,
PARAMOTOR VE UÇUŞ GÖSTERİLERİ.
YER: KÜLTÜRPARK - KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KÖPRÜSÜ
21.00 - KONSER -CROWS AT THE CAGE
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
21.45 - AŞKINA DERVİŞ DANS GÖSTERİSİ
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
22.45 - RESMİ AÇILIŞ SEREMONİSİ ve HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
Ağustos
05
S a lı
14:00 - ULUSLARARASI ALTINKÖPRÜ HALK DANSLARI YARIŞMASI
YER: BÜYÜKÇEKMECE A.K.M.
20.30 - BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HALK AKADEMİSİ
ALTINKÖPRÜ HALK OYUNLARI TOPLULUĞU TRABZON
YÖRESİ YILDIZLAR GRUBU EĞİTMEN : SAMET KÖLEMEN
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
20.40 - KONUK ÜLKE HALK OYUNLARI GRUPLARININ GÖSTERİLERİ
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
22.00 - TÜRKİYE FOLKLOR KURUMU
HALK OYUNLARI GRUBU ERZURUM YÖRESİ
EĞİTMEN : HASBETTİN ALTINOK
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
22.10 - Türkan Şoray - Uğur Dündar - Müjdat Gezen'e
"Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verilecek. (Plaket Takdimi)
22.30 - KONSER - SELDA BAĞCAN
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
21.00 - KONUK ÜLKE HALK OYUNLARI GRUPLARININ GÖSTERİLERİ
YER: SİNANOBA BARIŞMANÇO PARKI - ZEKİ PEKCAN PARKI
22.00 - KONSER - RECEP ALPER ÇEVİREL
YER: SİNANOBA BARIŞMANÇO PARKI
22.00 - KONSER - GÖKHAN YEDİER
YER: ZEKİ PEKCAN PARKI
Ağustos
06
Ça
rş a m ba
20.30 - KONUK ÜLKE HALK OYUNLARI GRUPLARININ GÖSTERİLERİ
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
21.50 - BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HALK AKADEMİSİ ALTINKÖPRÜ
HALK OYUNLARI GRUBU TRABZON YÖRESİ EĞİTMEN : SAMET KÖLEMEN
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
22.00 - TÜRKİYE FOLKLOR KURUMU HALK OYUNLARI GRUBU
MARDİN YÖRESİ EĞİTMEN : ÖMER BOZAN
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
22.30 - KONSER - SELAMİ ŞAHİN
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
21.00 - KONUK ÜLKE HALK OYUNLARI GRUPLARININ GÖSTERİLERİ
YER: KAMİLOBA - GÜZELCE
22.00 - KONSER - NESLİNAY ÇINAR
YER: GÜZELCE
22.00 - KONSER - GÖKHAN YAĞMUR
YER: KAMİLOBA
Ağustos
07
Pe
rşe m b
14:00 - ULUSLARARASI ALTINKÖPRÜ HALK DANSLARI YARIŞMASI
YER: BÜYÜKÇEKMECE A.K.M.
e
20:30 - BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HALK AKADEMİSİ ALTINKÖPRÜ
HALK OYUNLARI GRUBU FETHİYE YÖRESİ YILDIZLAR GRUBU
EĞİTMEN : LEVENT KETENCİ
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
20.45 - KONUK ÜLKE HALK OYUNLARI GRUPLARININ GÖSTERİLERİ
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
22.10 - TÜRKİYE FOLKLOR KURUMU HALK OYUNLARI
GRUBU ÜSKÜP YÖRESİ EĞİTMEN : HASAN KESKİN
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
Gazeteci yazar Nedim Şener ve Ahmet Şık'a "Basın Onur Ödülü"
verilecek. (Plaket takdimi)
22.30 - KONSER - BENGÜ
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
21.00 - KONUK ÜLKE HALK OYUNLARI GRUPLARININ GÖSTERİLERİ
YER: CELALİYE - KUMBURGAZ
22:00 - KONSER - NİLAY UYMAZ
YER: KUMBURGAZ
22:00 - KONSER - ÇILGIN METİN
YER: CELALİYE
Ağustos
08
14:00 -
ULUSLARARASI ALTINKÖPRÜ HALK DANSLARI YARIŞMASI.
YER:BÜYÜKÇEKMECE A.K.M.
Cu m a
20.30 -
TÜRKİYE FOLKLOR KURUMU HALK OYUNLARI GRUBU
BURSA YÖRESİ / EĞİTMEN : SERDAR BOMBACI
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
20.45 -
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HALK AKADEMİSİ
ALTINKÖPRÜ HALK OYUNLARI GRUBU KIRKLARELİ YÖRESİ
Eğitmen : Okan SERT
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
21.00 -
KONUK ÜLKE HALK OYUNLARI GRUPLARININ GÖSTERİLERİ
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
22.30 -
KONSER - NİYAZİ KOYUNCU- GÜLER DUMAN-EMRE SALTIK
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
21.00 -
KONUK ÜLKE HALK OYUNLARI GRUPLARININ GÖSTERİLERİ
YER: ÇAKMAKLI GÖLŞEHİR SİTESİ
21.00 -
KONUK ÜLKE HALK OYUNLARI GRUPLARININ GÖSTERİLERİ
YER: GÜZELCE HUKUKÇULAR SİTESİ
21.00 -
KONUK ÜLKE HALK OYUNLARI GRUPLARININ GÖSTERİLERİ
YER: TEPECİK NEJAT UYGUR KÜLTÜR MERKEZİ
22.00 -
KONSER - SEFA GÜNEŞ
YER: TEPECİK NEJAT UYGUR KÜLTÜR MERKEZİ
22.00 -
KONSER - ŞÜKRİYE ARSLAN
YER: GÜZELCE HUKUKÇULAR SİTESİ.
22.00
KONSER - ÇİĞDEM GÜVEN.
YER: ÇAKMAKLI GÖLŞEHİR SİTESİ
Ağustos
09
Cu
m ar
i
tes
15. ULUSLARARASI BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR
VE SANAT FESTİVALİ RESMİ KAPANIŞ SEREMONİSİ
18.00 - ULUSLARARASI HEYKEL SEMPOZYUMU KOKTEYLİ
YER: KÜLTÜRPARK - DALYAN KAFE YANI
19:00 - ÇOCUK EL SANATLARI ATÖLYESİ SERGİSİ AÇILIŞI
YER: KÜLTÜRPARK – AÇIKHAVA
20.00 -
TÜRKİYE FOLKLOR KURUMU HALK OYUNLARI GRUBU
VE BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HALK AKADEMİSİ ALTINKÖPRÜ
HALK OYUNLARI GRUBU İŞBİRLİĞİ İLE MUĞLA YÖRESİ
EĞİTMEN : LEVENT KETENCİ)
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
20.10 - ULUSLARARASI HEYKEL SEMPOZYUMU PLAKET TÖRENİ
20.20 - KONUK ÜLKE HALK OYUNLARI GRUPLARININ GÖSTERİLERİ
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
23.30 - ALTINKÖPRÜ HALK DANSLARI YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
00.00 - HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ ve FİNAL
YER: KÜLTÜRPARK - KEMAL SUNAL AMFİTİYATROSU
T
Genel Merkez
Maslak Mah. Bilim Sok. No:5 Sun Plaza Kat:20 34398 Şişli, İstanbul
Tel: +90 212 329 28 00
Faks: +90 212 328 16 26
Toskana Vadisi Satış Ofisi
G 84 Bulvarı, Göl Vadisi, Büyükçekmece, 34500 İstanbul
Tel: +90 212 850 83 00
Faks: +90 212 850 83 01
Emaar Square Istanbul
Ayazma Cad. No:78 Çamlıca, Üsküdar, 34700 İstanbul
Tel: +90 216 547 1717
FESTİVAL ANA SPONSORLARI
FOLKLOR
KURUMU
Katkılarıyla