Belediye Başkanı`nın 2015 Yılı Faaliyet Raporu.

Transkript

Belediye Başkanı`nın 2015 Yılı Faaliyet Raporu.
Evrak Tarih ve Sayısı: 12/04/2016-E.11299
T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI
TOPLANTILARI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT
MECLİS KARARIDIR
KARAR NO : 2016/72
KARAR TARİHİ : 06/04/2016
KARARIN ÖZÜ:
Belediye Başkanı’nın 2015 Yılı Faaliyet Raporu.
TEKLİF:
Belediye Başkanı'nın 2015 Yılı (01.01.2015 - 31.12.2015) Faaliyet Raporu okundu. (2015 Yılı
Faaliyet Raporu ektedir.)
Belediye Meclis Üyesi Taner ÖZDEMİR: Bir düzeltme ile tadilen Strateji Müdürlüğünden
düzeltilmesi istenen 7345 ebys evrak nolu ve 09.03.2015 tarihli yazıya istinaden
müdürlüğümüz tarafından 2015 yılı birim hedeflerine belirtilen ajanda ve takvim alımı adet
bilgisi 5000 adet ajanda olarak tarafımıza sehven iletilmiştir. 10.000 adet yaptırılmış olan
takvim bilgisinin 2015 Yılı Faaliyet Raporu ve birim hedeflerinin elimizdeki ajanda ve
takvim alımı adet bilgisine dahil edilmesini gereğini rica ederim.
Belediye Başkanı'nın 2015 Yılı (01.01.2015 - 31.12.2015 Faaliyet Raporu Açık Oylama ile oya
sunulmuş olup, Yapılan Oylama Neticesinde; 22 oyun kullanıldığı, bu oyların, 1 adedinin red, 21
adedinin kabul oyu olduğu görülmüştür.
SONUÇ :
Belediye Meclis Üyesi Taner ÖZDEMİR tarafından yapılan düzeltme ile birlikte Belediye
Başkanı'nın 2015 Yılı (01.01.2015 - 31.12.2015) Faaliyet Raporu 1 red oyuna karşılık 21
evet oyu ile Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2016/NİSAN AYI TOPLANTISI'NIN
06.04.2016 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE KABUL EDİLMİŞTİR.
ALİ EKBER ŞAHİN
BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ
MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ
HALİL ŞENER
MECLİS KATİBİ
GÖRÜLDÜ
...../.... /2016
OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
1|Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Benzer belgeler

2016 Yılı Pazar İşgaliye Harcı.

2016 Yılı Pazar İşgaliye Harcı. SONUÇ : 2016 Yılı Semt Pazarları İşgaliye Harç Tarifesi ile ilgili teklifin Tarife Komisyonu Raporu doğrultusunda KABULÜNE; Belediye Meclis Üyeleri; Temel YAZ, Hüseyin KARAKAYA, Fatma GENÇ ÜNAY, Yu...

Detaylı