işbirliği yapılan firmalar

Transkript

işbirliği yapılan firmalar
B RL
YAPILAN F RMALAR
CO-OPERATING COMPANIES
B RL
YAPILAN F RMALAR
CO-OPERATING COMPANIES
AGM
Mühendislik Ltd.
Engineering Ltd.
n aat Mühendisli i Projeleri / Structural Projects
• Hadjieleftheriadis Evi / Hadjieleftheriadis House
• Hasankeyf
• srail Büyükelçili i – Yeni Kançılarya Binası / Embassy of Israel – New Chancellery Building
• sviçre Büyükelçili i Elçi Konutu / Swiss Embassy Residence
• sviçre Büyükelçili i Yeni Kançılarya Binası / Swiss Embassy New Chancellery Building
ALARA
Proje ve Mühendislik Ltd.
Design and Engineering Co. Ltd.
Yangın Güvenli i / Fire Safety
•
McGhee Do u Akdeniz Ara tırmaları Merkezi ve Yurt Binası / McGhee Center for Eastern
Mediterranian Studies and Dormitory
BAHR TÜRKMEN
Mühendislik Mü avirlik Ltd.
Engineering and Consulting Ltd. Co.
Makine Mühendisli i Projeleri / Mechanical Projects
•
•
•
•
•
•
sviçre Büyükelçili i – Güvenlik Sistemlerinin yile tirilmesi ve Yeni Ek Yapılar / Embassy
of Swiss – Improvement of The Security Systems and Construction of The New Extensions
Kabao lu Evi / Kabaoglu House
Hadjieleftheriadis Evi / Hadjieleftheriadis House
Anarad Higutyun Ermeni Katolik Rahibeleri Mektebi ve Kilisesi / Anarad Higutyun School of
Armenian Catholic Nuns and Church
shak Pa a Sarayı / Ishak Pasa Palace
srail Büyükelçili i – Yeni Kançılarya Binası / Embassy of Israel – New Chancellery Building
BARTEK
Mühendislik, Taahhüt ve Ticaret A. .
Engineering, Construction and Trade Inc.
Altyapı Projeleri / Infrastructure Projects
• Eski Darphane Yapıları / Imperial Mint Buildings
B RL
YAPILAN F RMALAR
CO-OPERATING COMPANIES
BOMAR
Mimarlık, Mühendislik ve Ara tırma Ltd.
Architecture, Engineering and Research Ltd.
Ke if ve Teknik artname / Cost Estimation and Technical Specifications
• Milet - lyas Bey Camii ve Külliyesi / Miletos - Ilyas Bey Mosque Complex
• Kayakapı
• srail Büyükelçili i – Yeni Kançılarya Binası / Embassy of Israel – New Chancellery Building
• Ankara Üniversitesi - Dil ve Tarih – Co rafya Fakültesi / Ankara University – Faculty of
Letters
DAMPO
Danı manlık Ara tırma Mimarlık Planlama Ltd.
Consulting Research Architecture and Planning Co. Ltd.
Planlama Çalı maları / Planning Works
• Demre
• Kemalo lu Evleri / Kemaloglu Houses
• Kayaköy
D NAM K
Proje Mühendislik ve Mü avirlik Hizmetleri Ltd.
Engineering and Consulting Ltd.
Makine Mühendisli i Projeleri / Mechanical Projects
• Pera Palas / Pera Palace
ELSAN
Elektrik, Mühendislik, Taahhüt, malat, Montaj Ltd.
Electrical, Engineering, Construction, Manufacturing, Mounting Ltd.
Elektrik Mühendisli i Projeleri / Electrical Projects
• Pera Palas / Pera Palace
EREN
Mühendislik Danı manlık Hizmetleri Ltd.
Engineering Consultancy Services Ltd.
Halihazır Harita Yapımı / Base Map Preparation
• Hasankeyf Tarihi Yerle imi / Hasankeyf Historical Settlement
B RL
YAPILAN F RMALAR
CO-OPERATING COMPANIES
FNP
Mühendislik - Mü avirlik - Müteahhitlik Ltd.
Engineering and Consulting Co. Ltd.
Makine Mühendisli i Projeleri / Mechanical Projects
•
sviçre Büyükelçili i - Yeni Kançılarya Binası / Swiss Embassy - New Chancellery Building
FUZUL TOPAL
Mühendislik Ticaret Sanayi Ltd.
Engineering Industry and Trade Co. Ltd.
Makine Mühendisli i Projeleri / Mechanical Projects
• U akizade Kültür Merkezi / Usakizade Cultural Center
ISIS – Turkey
International Safety Inspection Service
Uluslararası Güvenlik nceleme / Tespit
Çevre Sa lı ı / Environmental Concerns
•
•
Otel Grand Kaptan / Hotel Grand Kaptan
McGhee Do u Akdeniz Ara tırmaları Merkezi ve Yurt Binası / McGhee Center for Eastern
Mediterranian Studies and Dormitory
NOVA
leti im Reklam ve Yayıncılık Hizmetleri Ltd. ti.
Communication, Advertising and Publishing Services Co. Ltd.
Grafik Tasarım / Graphical Designing
•
•
•
•
Milet - lyas Bey Camii ve Külliyesi / Miletos - Ilyas Bey Mosque Complex
Pera Palas / Pera Palace
Kayakapı
Sinasos Gül Konakları / Sinasos Rose Mansions
KARLA
Mühendislik Ticaret ve Sanayi Ltd.
Engineering Trade and Industry Ltd.
Halihazır Harita Yapımı / Base Map Preparation
• Gökbük Köyü / Gokbuk Village
B RL
YAPILAN F RMALAR
CO-OPERATING COMPANIES
LMT
Jeoteknik Sanayi ve Ticaret A. .
Geotechnical Industry and Trade Inc.
Zemin Etüdü / Soil Investigation
srail Büyükelçili i – Yeni Kançılarya Binası / Embassy of Israel – New Chancellery Building
• Kanada Büyükelçili i – Yeni Kançılarya Binası / Canadian Embassy – New Chancellery
•
Building
MESER
Endüstri ve Ticaret Ltd.
Industry and Trade Ltd.
Makine Mühendisli i Projeleri / Mechanical Projects
• GlavUPDK – Nahabino Spor Kompleksi ve Park Otel / GlavUPDK – Nahabino Sports Center
and Park Hotel
METEX
Design Group
ç Mimari ve Yeniden
levlendirme Projeleri / Interior Design and Reuse Projects
• Pera Palas / Pera Palace
MPI
Mühendislik ve Mü avirlik Hizmetleri Ltd.
Engineering Project Construction Ltd.
n aat Mühendisli i Projeleri / Structural Projects
• Pera Palas / Pera Palace
ORBIT
Elektrik – Elektronik Sistemleri Ltd.
Electrical and Electronic Systems Ltd.
Elektrik Projeleri / Electrical Projects
• GlavUPDK – Nahabino Spor Kompleksi ve Park Otel / GlavUPDK – Nahabino Sports Center
and Park Hotel
B RL
YAPILAN F RMALAR
CO-OPERATING COMPANIES
OVACIK
Mühendislik Mü avirlik ve Ticaret Ltd.
Engineering and Consulting Co. Ltd.
Elektrik Projeleri ve Uygulama Kontrollu u / Electrical Projects and Implementation Supervision
•
•
•
sviçre Büyükelçili i – Güvenlik Sistemlerinin yile tirilmesi ve Yeni Ek Yapılar / Embassy
of Swiss – Improvement of The Security Systems and Construction of The New Extensions
Hadjieleftheriadis Evi / Hadjieleftheriadis House
Anarad Higutyun Ermeni Katolik Rahibeleri Mektebi ve Kilisesi / Anarad Higutyun School of
Armenian Catholic Nuns and Church
Milet - lyas Bey Camii ve Külliyesi / Miletos - Ilyas Bey Mosque Complex
Kabao lu Evi / Kabaoglu House
•
•
• Kayakapı
• shak Pa a Sarayı / Ishak Pasa Palace
• srail Büyükelçili i – Yeni Kançılarya Binası / Embassy of Israel – New Chancellery Building
• Ankara Üniversitesi – Dil ve Tarih–Co rafya Fakültesi / Ankara University – Faculty of
Letters
• sviçre Büyükelçili i - Elçi Konutu / Swiss Embassy Residence
• sviçre Büyükelçili i - Yeni Kançılarya Binası / Swiss Embassy - New Chancellery Building
• U akizade Kültür Merkezi / Usakizade Cultural Center
• Özüak Evi / Ozuak House
PAS F K
Pasifik Engelli Donanımları Ltd.
Equipments for Accessibility and Disability Ltd.
Engelli Ula ımı / Disability Access
•
McGhee Do u Akdeniz Ara tırmaları Merkezi ve Yurt Binası / McGhee Center for Eastern
Mediterranian Studies and Dormitory
• Çengelhan
PERL T
Mühendislik Mü avirlik ve Ticaret Ltd.
Engineering Consulting and Trade Co. Ltd.
Elektrik Projeleri / Electrical Projects
• Fuat Ersöz Evi / Fuat Ersoz House
• Eski Askerlik ubesi / Old Military Office
PROMER
Mü avirlik, Mühendislik, Turizm, n aat Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.
Consultancy, Engineering, Construction Industrial and Trade Co. Ltd.
n aat Mühendisli i – Yapısal Güçlendirme Projeleri / Structural Strengthening Projects
• Kayakapı
B RL
YAPILAN F RMALAR
CO-OPERATING COMPANIES
PROTA
Mühendislik Proje ve Danı manlık Ltd.
Engineering Project and Consulting Co. Ltd.
n aat Mühendisli i Projeleri / Structural Projects
• U akizade Kültür Merkezi / Usakizade Cultural Center
• Seka 1. Ka ıt Fabrikası / Seka First Paper Factory
SEAP
Mü avirlik Mühendislik n aat ve Ticaret Ltd.
Engineering and Consulting Co. Ltd.
n aat Mühendisli i Projeleri / Structural Projects
• GlavUPDK – Nahabino Spor Kompleksi ve Park Otel / GlavUPDK – Nahabino Sports Center
and Park Hotel
SF
Mühendislik Mü avirlik Ltd.
Engineering Consulting Co. Ltd.
Makine Mühendisli i Projeleri / Mechanical Projects
Uygulama Kontrollu u / Implementation Supervision
•
•
sviçre Büyükelçili i - Elçi Konutu / Swiss Embassy Residence
sviçre Büyükelçili i - Yeni Kançılarya Binası / Swiss Embassy - New Chancellery Building
S GAL
Danı manlık Ltd. ti.
Consultancy Co. Ltd.
Altyapı Projeleri / Infrastructure Projects
• Demre
• Kayakapı
STAND
Mühendislik Mü avirlik ve Ticaret Ltd.
Engineering Consulting and Trade Co. Ltd.
n aat Mühendisli i Projeleri / Structural Projects
• Region – Mockba Ofis Binası / Region – Mockba Office Building
• Çengelhan – Çukurhan
TEMA
Mühendislik n aat, Sanayi Ticaret Ltd. ti.
Engineering, Construction and Trade Co. Ltd.
n aat Mühendisli i Projeleri / Structural Projects
• shak Pa a Sarayı / Ishak Pasa Palace
• Çengelhan
B RL
YAPILAN F RMALAR
CO-OPERATING COMPANIES
TONER
Mimarlık
Architecture
ç Mimari ve Yeniden
levlendirme Projeleri / Interior Design and Reuse Projects
• Anarad Higutyun Ermeni Katolik Rahibeleri Mektebi ve Kilisesi / Anarad Higutyun School of
Armenian Catholic Nuns and Church
YAZMAN
Mühendislik Mü avirlik ve Ticaret Ltd.
Engineering and Consulting and Trade Co. Ltd.
Makine Mühendisli i Projeleri / Mechanical Projects
• Fuat Ersöz Evi / Fuat Ersoz House
• Eski Askerlik ubesi / Old Military Office
YMT
Mühendislik Mü avirlik Sanayi ve Ticaret Ltd.
Engineering Consulting Industry and Trade Co. Ltd.
Mekanik Tesisat ncelemesi / Mechanical System Analysis
• Ankara Üniversitesi – Dil ve Tarih–Co rafya Fakültesi / Ankara University – Faculty of
Letters
ZER
Harita Mühendislik Makine Pazarlama Ticaret Ltd.
Map Engineering Machinery Trade and Industry Ltd.
Halihazır Harita Yapımı / Base Map Preparation
• Kayakapı

Benzer belgeler

danışmanlar - ka.ba eski eserler koruma ve değerlendirme

danışmanlar - ka.ba eski eserler koruma ve değerlendirme • Anarad Higutyun Ermeni Katolik Rahibeleri Mektebi ve Kilisesi / Anarad Higutyun School of Armenian Catholic Nuns and Church

Detaylı

Destek veren işletmelerin listesi

Destek veren işletmelerin listesi 250 TL'lik Hediye Çeki Öğle veya Akşam Yemeği 1 Saatlik Balon Uçuşu Sema Gösterisi Bölge Turu (Öğle Yemeği Dahil)

Detaylı

Günümüzdeki Moda Diyetlerin Enerji ve Besin Ögeleri Açısından

Günümüzdeki Moda Diyetlerin Enerji ve Besin Ögeleri Açısından yaşamında en az bir kez vücut ağırlığı kaybetmek için diyet uyguladığını göstermektedir. Beslenme bakımından dengesiz ve sağlıksız çok sayıda diyet ağırlık kaybetmek isteyenler arasında yayılmaktad...

Detaylı

Endüstriyel Mutfak Kataloğu

Endüstriyel Mutfak Kataloğu Sinan Mah. Serik Caddesi No: 479 Havaalanı Yolu 10. Km 07170 Antalya / TÜRKİYE

Detaylı