Central European University-Sabancı Üniversitesi Ortak

Transkript

Central European University-Sabancı Üniversitesi Ortak
Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet
İstanbul
22-23 Mayıs 2012
Sabancı Üniversitesi
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu
Central European University-Sabancı Üniversitesi Ortak Akademik Girişimi çerçevesinde
Ayşe Gül Altınay ve Andrea Petö tarafından düzenlenen Atölye Çalışması
9.00 – 10.30
22 Mayıs 2012
Salı
Andrea Petö
Ayşe Gül Altınay
Central European University
Sabancı Üniversitesi
Açılış Konuşmaları
Cynthia Enloe
Clark University
Savaş Sonrasında Hangi Savaş Kadınları Hatırlanıyor,
Hangileri Unutuluyor? Ve Bu Niçin Feministlerin
Umurunda Olmalı?
T: Başak Demirhan
(Boğaziçi Üniv.)
“Hepsi Kurgu”? – Edebiyat ve Sanatta Savaş,
Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet
Hülya Adak
Sabancı Üniversitesi
İrvin Cemil Schick
İstanbul Şehir Üniversitesi
Çimen Günay
Özyeğin Üniversitesi
Sophie Milquet
Free University of Brussels
Kornelia Slavova
Sofia University
Türkiye Edebiyatında Birinci Dünya Savaşı’nın
Cinsiyetlendirilmiş Hafızası: Cinsel Şiddet Anlatıları
Savaşın Cinsiyetlendirilmesi ve Cinselleştirilmesi:
Avro-Osmanlı Bağlamında Kurmaca ve Yerleştirilmiş
Hatıralar
Darbe Sonrası Kadın Yazını: 12 Mart Romanları ve
Toplumsal Cinsiyet
İspanya İç Savaşı’na Dair Kadınların Hafızası:
Kelimelerin Gücü
Savaş ve Aşk Tanıklıkları: Eve Ensler’in Necessary
Targets Oyunu ve Jasmila Žbanic'in Grbavica Filmi
10.30 – 11.00 Çay/Kahve Molası
11.00 – 12.45 Panel I
12.45 – 13.45 Öğle Yemeği
13.45 – 15.30 Panel II
Gianluca Schiavo
Karen Turner
Setenay Nil Doğan
Christina M. Morus
Orna Sasson-Levy,
Yagil Levy, Edna
Lomsky- Feder
15.30 – 15.45 Çay/Kahve Molası
15.45 – 17.15 Panel III
Salih Can Açıksöz
Nurseli Yeşim
Sünbüloğlu
Stephanie E. Yuhl
Rebecca Bryant
T: Cynthia Enloe
(Clark Üniv.)
Kadınların Savaş ve Askerlik Anlatılar
University of Bergamo
Faşist Kadın Askerlerin Hatıratlarında
İtalyan İç Savaşı
College of the Holy Cross
Sıkıntılı Sessizlikler: Vietnamlı Kadın Gazilerin Savaş
Harvard Law School
Anlatılarında Cinsellik ve Tecavüz
Yıldız Teknik Üniversitesi
“Eteklerimizi Erkeklere Bırakıp Cepheye Gittik”:
Türkiyeli Abhaz Kadınların Abhaz Savaşına Katılımı
The Richard Stockton College Savaşın Görünmez Failleri: Bosna Savaşında
of New Jersey
Askerileşmiş Kadınların Eleştirel bir Değerlendirmesi
Bar-Ilan University, The Open Sessizliği Kıran Kadınlar: Savaş Karşıtı Sesler Olarak
University of Israel, Hebrew
İsrailli Kadın Askerlerin Tanıklıkları
University
T: Umut Yıldırım
(Sabancı Üniv.)
“Evdeki” Savaşlar
University of Texas, Austin
“Dağlarda Olmak:” Türkiye’de Engelli Gaziler,
Bedensel Savaş Hafızaları ve Erkeklikler
University of Sussex
Militarizmi Sürdüren Görünmez Emek: Türkiyeli
Kadınların, Eşlerinin Savaşla Bağlantılı Sakatlıkları ile
İlgili Deneyimleri
College of the Holy Cross
Evi Hatırlamak/Yeniden İnşa Etmek: Irak ve
Afganistan’daki Savaşlardan Dönen Kadın ABD
Askerlerinin Evsizlik Anlatıları
Ortadoğu Teknik Üniversitesi - Evin Müphemliği: Savaş Sonrasında Mahrem Objeler
Kuzey Kıbrıs Kampüsü
17.15 – 17.30 Çay/Kahve Molası
17.30 – 19.00 Panel IV
T: Olga Demetriou
(PRIO- Cyprus Üniv.)
Weronika Grzebalska Warsaw University
Katherine Stefatos
Goldsmiths College,
University of London
Ömür Yılmaz and
Toplumsal Cinsiyet ve
Umut Özkaleli
Azınlıklar Enstitüsü, Lefkoşa
Miriam Geerse
Utrecht University
Direniş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet
Varşova İsyanının Toplumsal Cinsiyet Boyutları
Şiddeti Doğurmak: Yunanistan’da Askeri Diktatörlük
Döneminde (1967-1974) Cinsel İşkence ve Travma
“Benim Savaşım Nasıldı?” Kıbrıs Türk Toplumunda
Direniş ve Savaşın Cinsiyetlendirilmiş Tarihini
Yapıbozuma Uğratmak
Türkiye’de Yerinden Edilmiş Kürtler: Kürtlerin Savaş
Şiddetine Dair Hikayelerinde Cinsiyetlendirilmiş
Hafıza
9.00 – 10.45
23 Mayıs 2012
Çarşamba
Panel V
T: Ayfer Bartu Candan
(Boğaziçi Üniv.)
Felicia Yap
London School of Economics Pasifik Savaşı’nı Hatırlamak: Avrupalı ve Asyalı
Kadınların Japon İşgali Altındaki Bölgelere Dair
Hatıraları
Lund University
Sömürge Vietnam’ında Cinsiyetlendirilmiş ve
Cinselleştirilmiş Şiddet: Egemen İktidar ve
Dövülmüş Bedenler
Coventry University &
“Toplumda kötü ünü olan bir kadın haline geldim”:
Inst. for Higher Education in Doğu Kongo’da Tecavüz Sonrası Çoçuk Doğuran
Mental Health, Goma
Kadınlara Cinsiyetlendirilmiş Tepkiler
Humboldt University Smith
Bosna’nın Ötesi: Feminizm Derslerinde Duygular
College
ve Cinsel Şiddet
The University of Sydney
“Biz Tarih Yazıyoruz”: Siyasal Şiddet Bağlamlarında
Homofobik Şiddete Dair Anlatılar
Helle Rydström
Helen LieblingKalifani &
Henny Slegh
Darcy Buerkle
Jose Fernando
Serrano-Amaya
10.45 – 11.00 Çay/Kahve
11.00 – 12.15 Panel VI
Cinsel Şiddet: Sessizlik, Anlatı, Direniş
T: Anna Reading
(Western Sydney Üniv.)
Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Şiddet ve Uluslararası
Hukuk
Laura McLeod
University of Manchester
Marjaana Jauhola
University of Helsinki
Hatıralar ve Gündemler: Sırbistan’da Çatışma Sonrası
Toplumsal Cinsiyet Güvenliği Vizyonları Üretmek
Finlandiya’da BMGK 1325’i Uygulamanın Yeniden
Politikleşmesi: Üçüncü Nesil Kadınların
Finlandiya’nın İkinci Dünya Savaşı (Lapland Savaşı
1944-5) Deneyimi Üzerine Yürüttükleri Eleştirel
Hafıza Çalışmalarının Feminist Siyaset Olarak
Değerlendirilmesi
Eski Yugoslavya Uluslararası Savaş Mahkemesinde
Dinlenen (Kadın) Tecavüz Tanıklıkları
Gabriela Mischkowski Medica Mondiale
12.15 – 13.15 Öğle Yemeği
13.15 – 14.45 Panel VII
T: Arlene Avakian
(UMASS- Amherst Üniv.)
Toplumsal Cinsiyet ve Ermeni Soykırımı
Hourig Attarian
University of California,
Los Angeles
Armenian Genocide Museum
Institute
Concordia University
Ayşe Gül Altınay
Sabancı Üniversitesi
Ermeni Kadın ve Erkeklerin Ermeni Soykırımına
Dair Cinsel Şiddet Anlatıları
Toplumsal Cinsiyet Meselesi: Soykırım Sonrası
Ermeni Kadınların Yeniden Ermenileştirilmesi
Soykırımın Ardından: Sessizlik ve Sır Anlatılarının
Hikayeleştirilmesi
Müslümanlaşmış Ermenilere Dair Cinsiyetlendirilmiş
Suskunluklar
Doris K. Melkonian
Anna Aleksanyan
14.45 – 15.00 Çay/Kahve
15.00 – 16.30 Panel VIII
Tasoula Vervenioti
Andrea Petö
Thu-huong
Nguyen-vo
Neery Melkonian
T: Banu Karaca
(Sabancı Üniv.)
Savaş Hafızasının Görselleştirilmesi
Helenic Open University
Yunanistan İç Savaşı’nın (1946-49) Kadın Tutukluları:
Egemen Hafıza, Kadınların Hatıratları ve bir
Fotoğraf Arşivi
Central European University
Unutulmuş Failler: İkinci Dünya Savaşı Sonrası
Kadın Faillerin Fotoğrafları
University of California, Los
Kamboçya ve Vietnam’da Nekropolitik’in Görsel
Angeles
İfadeleri
Blind Dates & Accented Feminism Aşk ve Şiddet Buluşunca
Küratörlük Projeleri
16.30 – 16.45 Çay/Kahve Molası
16.45 – 18.00 Panel IX
T: Kathy Davis
(Utrecth Üniv.)
Feminist Hafıza Çalışmalarının Dünü ve Bugünü
Anna Reading
University of Western Sydney
Cynthia Cockburn
The City University London
Nadje Al-Ali
SOAS, University of London
Toplumsal Cinsiyet, Dijital Hafıza ve Yeni
Dayanıklılık Anlatıları
Şiddet, Demokrasi ve Zaman: Çatışmayı
Deneyimleyen ve Yeniden Deneyimleyen Kadınlar
(Kuzey İrlanda, Bosna-Hersek, İsrail-Filistin)
İşgal Sonrası Irak’ta Cinsiyetlendirilmiş Savaş ve
Şiddet Anılarına Dair Düşünceler
18.00 – 19.00 Genel Tartışma