KRONİK BÖBREK HASTALIĞI ve TRANSPLANTASYON

Transkript

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI ve TRANSPLANTASYON
TANIM
KBH, 3 aydan daha uzun süreli böbreğin yapısal
yada fonksiyonel bozukluğunun olmasıdır.
GFR’nın 60 ml/dk/1.73 m2’den daha düşük
olması
Patolojik bulgu
Böbrek Hasarının göstergeleri; Kan, idrar yada
görüntüleme yöntemleri
Evre
Tanım
GFR
(ml/min/1.73 m2)
1
Böbrek hasarı, GFR normal
2
Böbrek hasarı, hafif GFR
60-89
3
Orta derecede GFR
30-59
4
Ciddi GFR
15-29
5
Son dönem böbrek yetmezliği
90
< 15
(veya diyaliz)
HEDEF
Normal büyüme ve gelişme
Metabolik dengenin sağlanması
Psikososyal açıdan uyum
Hastaneye yatışların azaltılması
Okul devamlılığı
DÜNYADAKİ DİYALİZ HASTALARI
( X 1000 )
2,095
1,065
695
8
63
159
272
426
Lysaght: J Am Soc Nephrol 13: S37-S40, 2012
TÜRKİYE’ DE SDBY
(RRT GEREKTİREN) SIKLIĞI
pmp
(Milyon Nüfus Başına; pmp)
Türk Nefroloji Derneği Renal Kayıt Sistemi Verileri, 2008
İNSİDANS & PREVALANS
İnsidans
Türkiye’de
Erişkin+Çocuk SDBY
264/milyon nüfus (13648)
2010 <18 yaş 117HD, 131PD, 106Tx
Prevalans
Türkiye’de
Total SDBY hasta sayısı
853/milyon nüfus
(52111)
Pediatrik SDBY hasta sayısı
(1231)
2010 TND Kayıt Sistemi
60.000 SDBY
7.500.000 KBH
CREDIT ÇALIŞMASI, NDT.2010
10 YILA PROJEKSİYON
Türk Nefroloji Derneği Renal Kayıt Sistemi Verileri, 2008
DÜNYADA DİYALİZ HASTALARININ
MALİYETİ
Milyar Dolar
1.1 trilyon $
470 milyar $
30 milyar $
155 milyar $
Lysaght: J AmSocNephrol 13: S37-S40, 2002
TÜRKİYE’DE RRT MALİYETİ
HEMODİYALİZ
HD hastasının 1 yıllık
maliyeti: 21,385 $
PERİTON DİYALİZİ
PD hastasının 1 yıllık maliyeti:
20,765 $
TRANSPLANTASYON
Trans. hastasının 1 yıllık maliyeti:
1. yıl: 21,115 $
2. yıl: 10,028 $
Erek E. Nephrology (Carlton)9:33-38, 2008
TÜRKİYE’DE RRT’nin
YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ
50000
HEMODİYALİZ
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
PERİTON DİYALİZİ
0
TX
16
2010
15
2009
14
2008
13
2007
12
2006
11
2005
10
2004
9
2003
8
2002
7
2001
6
2000
5
1999
4
1998
3
1997
2
1996
1995
1
TÜRKİYE’DE KBH ETYOLOJİSİ
%50.7
UROLOJİK/TIN
%11.4
PRİMER GN
1
2
3
4
5
6
7
Ped Nephrol 2009
TÜRKİYE’DE KBH ETYOLOJİSİ
%50.7
UROLOJİK/TIN
%11.4
PRİMER GN
1
2
3
4
5
6
%30
N.MESANE
%21
OBST.UROPATİ
7
PN, TAŞ, TİN
1
2
3
%37 VUR
4
5
6
Ped Nephrol 2009
Warady BA et al, Textbook of Peritoneal Dialysis, 2000
%12
%1
TÜRKİYE’DE ÇOCUKLARDA RRT
BÖBREK TRANSPLANTASYON
TARİHÇESİ
1902
1909
SONUÇ
BÖBREK TRANSPLANTASYONU
MÜMKÜNDÜR!
1933
ÇÜNKÜ
HENÜZ BİLMEDİKLERİ
BİR FAKTÖR VARDI.
ALICI VE VERİCİ
KAN GRUPLARI
UYUMSUZDU
1940-1950
BÖBREK TRANSPLANTASYON
TARİHÇESİ
1950-1953
23 Aralık 1954
1960’LAR
1961
.
ORGAN PRESERVATION:
A PERSONAL PERSPECTIVE
Folkert 0. Belzer
TEK YUMURTA İKİZLERİNDE TRANSPLANTASYONLAR BAŞLADI
BÖBREK TRANSPLANTASYON
TARİHÇESİ
1962
1963
1990 NOBEL PRIZE LECTURE:
THE FIRST SUCCESSFUL
TRANSPLANTS IN MAN
Joseph E. Murray
1972-1978
1980-1990
SONUÇ
Rejeksiyonengellendi,
graft ömrüuzadı
TÜRKİYE’DE İLK BAŞARILI
BÖBREK TRANSPLANTASYONU
3 Kasım 1975
Hacettepe Üniversitesi,
Dr. Mehmet Haberal
12 yaşında erkek (BÇ),
JüvenilNefronofitizi
27 TEMMUZ 1979
YASADAN SONRA GERÇEKLEŞEN İLK KADAVRA
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
ADANA UAM’de BÖBREK TX
8 ŞUBAT 2010
90 RENAL Tx
36 hasta<18y
14.4+3.5 yıl
En küçük 4 yaş
14 kadavra
4 kadavra çocuk
Van der Heijden BJ, et al. Pediatr Nephrol 2004
TRANSPLANTASYON ile..
Daha uzun yaşam
Daha iyi büyüme
Daha iyi okul performansı
Diyaliz bağımlılığından kurtulma
Daha iyi bilişsel fonksiyonlar
Mobilite
Diyette serbestlik
Watson AR,Akatcherian E. ESPN Handbook 2002
Gjertson DW, et al. Pediatr Transplant, 2001
Haberal M et al. Pediatr Transplant, 2000
ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ
TRANSPLANTASYON ALT GRUBU VERİLERİ
2009
Diyaliz hastalarında %20-25
Renal tx
Kadaverik %8
Canlı %4
HANGİSİNİ SEÇERDİNİZ?
SONUÇ
KBH bir halk sağlığı sorunudur.
KBH yol açan kronik hst. artmaktadır.
KBHda temel hedef hst. çıkışına engel olmaktır
Ancak mümkün olmayan durumlarda SDBY’e
gidişin geciktirilmesi hedeflenmelidir.
PEDİATRİSTLER NE
YAPMALI?
İYE erken tanı ve tedavisi
İdrar kaçırma ve işeme öyküsü
Abdominal USG
Kan Basıncı Ölçümü
Gereksiz ilaç kullanımı
Obesite
Tuz alımının azaltılması
BÖLGELER &NaCI ALIMI
(GR/GÜN)
Türkiye
ortalaması
SALTurk, 2008
UNUTMAYALIM Kİ
Büyük doktorlar hastalığı önleyenlerdir.
Sıradan doktorlar semptomlar olduğunda hastalığı
tedavi edenlerdir.
“Diğer” doktorlar tüm klinik tablo oluştuktan sonra
hastalığı tedavi etmeye çalışanlardır.
Huang Dee, Nai-Chian; MÖ 2600

Benzer belgeler

KBH Yeni Umutlar - 3.BAHAR PEDİATRİ GÜNLERİ

KBH Yeni Umutlar - 3.BAHAR PEDİATRİ GÜNLERİ YILLIK MORTALĠTE • Diyaliz hastalarında %20-25 • Renal tx – Kadaverik %8 – Canlı %4

Detaylı