ikili değişim - Uluslararası Merkez

Transkript

ikili değişim - Uluslararası Merkez
ULUSLARARASI PROGRAM
SEÇENEKLERİ



ERASMUS+ DEĞİŞİM
PROGRAMLARI
İKİLİ DEĞİŞİM
YAZ OKULU
Eğitiminize uluslararası bir boyut katın!
1 veya 2 dönem yurtdışında ortak
üniversitelerimizden birinde okuyun
ERASMUS+
İKİLİ
DEĞİŞİM
GÜNEY
KORE YAZ OKULLARI
ERASMUS+
AB üyesi ve Ortak ülkelerdeki ortak
üniversitelerle öğrenci değişimi ve staj
hareketliliği
 Erasmus+ programı ile 1987'den günümüze
kadar 1,5 milyondan fazla yükseköğretim
öğrencisi, başka bir Avrupa ülkesinde
öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiş; o
ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma
imkanı elde etmiştir

ERASMUS+
Erasmus+ programı bir dil öğrenme programı
değildir.
 Erasmus + programı bir burs programı değildir.
 Erasmus + seyahat programı değildir.
 Erasmus + programı öğrencinin sorumluluk sahibi
olması gereken bir programdır. Öğrenci,
hareketlilikle ilgili belgeleri, başvuruları, duyuruları
takip etmelidir. Bireysel danışmanlıktan çok toplu
bilgilendirmelere dayalıdır.
 Tüm öğrencilerimiz ile @bilgiedu.net uzantılı öğrenci
mail adresleriyle irtibata geçilmektedir

BİLGİ’DE ERASMUS




26 Avrupa ülkesi ile 600’e yakın öğrenci değişimi
anlaşması
Anlaşmalar bölüm bazında
AB fonlarından “Mobility grants”, öğrenci değişim hibesi
ile yaşam masraflarına kısmi destek
Erasmus Öğrencisi olarak seçilmiş olmak, hibe almanın
garantisi değildir. Her öğrenci hibe alamayabilir.
BİLGİ’DE ERASMUS
İsveç
Almanya
BİLGİ’DE ERASMUS
İngiltere
İtalya
BİLGİ’DE ERASMUS
İspanya
Almanya
BİLGİ’DE ERASMUS
Hollanda
İngiltere
BİLGİ’DE ERASMUS
Portekiz
Hollanda
BİLGİ’DE ERASMUS
Finlandiya
Polonya
İKİLİ DEĞİŞİM

A.B.D ve Kanada’daki ortak üniversiteler
Vassar College, SUNY Oswego, University of North
Carolina, Asheville, Adelphi University (ABD)
 University of Winnipeg, Trent University (Kanada)
 Anlaşmalar tüm ortak bölümler için





American University (ABD) - Hukuk Yüksek Lisans
Lignan University, Hongkong’da değişim, Japonya’da
Asian Studies ve Kore’de uluslararası yaz programları
The College of New Jersey-Arts and Sciences,
Communications, Business-Economics, Engineering
Yaşam masrafları tamamen size ait
GÜNEY KORE YAZ
OKULLARı
BİLGİ’DE
GÜNEY KORE YAZ OKULLARı
GÜNEY KORE YAZ OKULLARı
ÖĞRENCİ DEĞİŞİM
PROGRAMLARI- KURALLAR





Misafir olunan ortak üniversiteye ücret ödenmez (kayıt
ücreti ve harç gibi)
ÖSYM burslu öğrenciler hariç, değişime katılan
öğrenciler kayıt ücretlerini BİLGİ’ye öder
Yurt dışında geçirecekler süre için öğrencilerin kayıt
dondurması söz konusu değildir.
Yaşam masrafları, yolculuk, sağlık sigortası, vize
ücretleri vs. öğrenciye aittir
Staj yapılacak yeri bulma, tüm sigortaları yaptırma vb
işlemler öğrencinin sorumluluğundadır.
DERS PROGRAMI




Değişim programında alınacak dersler veya staj
hareketliliği ile bunların BİLGİ’deki ders karşılıkları
önceden saptanır
Başarılı olunan dersler veya staj hareketliliği değişim
dönemi sonunda BİLGİ’ye transfer edilir
Öğrenciler genelde 3. sınıfta değişime katılır. Gerekirse
dönünce alttan ders alarak mezuniyetini geciktirmez
(İstisnalar: Hukuk, Double Major vs.)
Mezun durumundaki öğrenciler, aktif öğrenciyken
başvurmaları halinde mezun olduktan 12 ay sonrasına
kadar staj programından faydalanabilirler.
İZİNLER
Öğrenci değişim süresince izinli sayılır (FYK)
 Değişim süresi sonunda öğrenci BİLGİ’ye döner
 Kredi transferi yapılır. Öğrencinin talebine göre
not transferi de yapılabilir.
 3/2 başarı oranı (Erasmus)
 Yükümlülüklerini yerine getiren öğrenci
BİLGİ’den mezun olur

KURALLAR
Erasmus Hareketliliğine bir veya iki akademik dönem
için başvurabilirsiniz, ancak BİLGİ’de Erasmus
hareketliliği uzatmak söz konusu değildir.
Tercihlerin buna göre yapılması çok önemlidir.
 Erasmus hareketliliğiniz süresince, akademik tatil,
hafta sonu veya milli tatiller gibi tatiller dışında 1
haftadan fazla bulunduğunuz ülkeden ayrıldığınız
tespit edilirse, o dönem için hibe kesintisi
yapılacaktır.
 Faaliyete katılacak öğrencilerin bir yarıyıl için 30 iki
yarıyıl için 60 ECTS’lik ders yüküne sahip olmaları ve
misafir olacakları kurumda bu kredi sayılarına denk
gelen bir programı takip etmeleri beklenmektedir. Bu
durumda mezuniyet aşamasında olan öğrenciler
başvuramaz.

KURALLAR
Her öğrenci eğitim hayatında Erasmus+
Programından birden fazla kez yararlanabilir.
Örneğin lisans programında bir öğrenci 10 ay öğrenim
hareketliliği ve 2 ay staj yapabilir. Aynı öğrenci hibeli
olarak da YL 12 ay Erasmus hareketliliği yapabilir
 Daha önce Erasmus programından faydalanmış olan
bir öğrencinin programa yeniden başvurması halinde
toplam Erasmus notundan 10 puan düşürülür.

KOORDİNASYON
Avrupa Komisyonu
Ulusal Ajans
Uluslararası Merkez
DEC ve
Asistanları
Öğrenci
İşleri
Öğrenciler
Fakülte/Enstitü/Yüksek
Okul sekreterlikleri
İDARİ ORGANİZASYON

Üniversite genelinde yetkili idari birim Erasmus
Ofisi

Anlaşmalar, öğrencilere duyuru, değişim öğrencilerinin
seçimi ve ortak üniversitelere bildirilmesi, değişim
öğrencilerinin izinli sayılması, değişimden sonra kredi
transferi ile ilgili işlemlerin Fakülteler ve Öİ ile
koordinasyonu
AKADEMİK ORGANİZASYON

Her BİLGİ bölümünde bir Bölüm Erasmus
Koordinatörü «DEC»

Akademik danışman- “Hangi ortak üniversitede
müfredatıma ve ilgi alanlarıma uygun dersler var?”
Yurtdışındaki ders programı- «LEARNING
AGREEMENT” veya çalışma programını
detaylandıran «TRAINING AGREEMENT»
 Derslerin BİLGİ’deki karşılığı ve kredi transferi

ERASMUS-HİBE
Ulusal Ajans, kuralları, öğrenci seçim
kriterlerini, gidilen ülkeye göre hibeyi saptayan
yetkili birim
 Her üniversite Ulusal Ajans’tan yollayacağı
öğrenciler için bütçe istiyor.
 BİLGİ Erasmus bütçesini alınca öğrencilerine
hibe tahsisi yapıyor.



Talep ettiğimiz bütçenin tamamını alamayabiliriz!
Hibe alamasanız da Erasmus değişim öğrencisi
olabilirsiniz
KONAKLAMA VE VIZE
Gideceğiniz ülkeye göre değişir
 Misafir kurumun web sitesinde konaklama ile
ilgili bilgiye ulaşılabilir
 Vize işlemleriniz için misafir üniversiteden veya
işletmeden kabul mektup gönderilir
 Erasmus Student Network (ESN) tüm
öğrencilere hareketlilik öncesi, sırası ve
sonrasında destek olur
 Öğrenciler sosyal ağlardan faydalanabilir

BİLGİ’DE ERASMUS

2015-2016 akademik yılında güz veya bahar
döneminde ERASMUS veya diğer yurtdışı değişim
programlarına katılmak istiyorsanız!
http://www.bilgi.edu.tr/tr/bilgi/uluslara
rasi-merkez/bilgi-ogrencileri/erasmusdegisim/programlar/
ÖĞRENCİ SEÇİMİ




Başvurular: 1 Şubat - 1 Mart 2015
İngilizce dil sınavı: 14 Mart 2015, Kuştepe Kampüsü
Başvuru koşulları:
 Erasmus için; minimum 2.20 CGPA lisans, 2.5
CGPA yükseklisans
 İkili değişim için; minimum 2.5 CGPA
 Ön lisans ve Lisans programların hazırlık ve 1.
sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus+ öğrenim
hareketliliğinden yararlanamazlar.
Başvuru evrakları: (ONLINE ve hard copy EO’e teslim)
 Başvuru Formu (ONLINE-SIS)
 Öğrenci Profil
 Ders durum raporu
ÖĞRENCİ SEÇİMİ

Seçim kriterleri:
%50 CGPA + %50 Yabancı Dil Puanı = Ağırlıklı Seçim
Puanı
 İngilizce Dil sınavı B2 (hazırlık 5.seviye= +250 saat):
 55-70 arası: less competitive; İngilizce dışında eğitim
veren kurumlar (FR, DE, IT)
 70+: competitive





Erasmus Yerleştirme: Erasmus Bölüm Koordinatörü ile
mülakat
DEC listesi için tıklayınız
Yerleştirme için mülakat tarihleri ve sonuçları Erasmus
Ofisi tarafından duyurulacak
Konfirmasyon formu EO’e teslim edilecek
ÖĞRENCİ SEÇİMİ

İkili Değişim, İngiltere’de ve Hollanda’da değişim yapmak isteyen
öğrenciler;
 İngilizce yeterlilik
 UK Border Agency
 Sınavlar:
 IELTS,
 TOEFL,
BİLGİ’de İngilizce yeterlilik sınavı öncesi bu
sınavlardan birine katılmalısınız!
ÖĞRENCİ HİBELERİ





Erasmus+ öğrenci seçimleri, Üniversitelere Ulusal Ajans
tarafından bütçe tahsis edilmeden önce gerçekleştiği için
seçim sürecinde öğrencilerin hibe alacağı garanti edilemez.
ERASMUS HİBELERİ: ayda 300-500 euro,
 ilk ödeme akademik takvime göre öngörülen toplam ay
üzerinden %70
 gerçekleşen toplam değişim ayı, 3/2 başarı ve diğer
şartlar yerine geldiyse döndükten sonra %30 ödeme
Hibe tahsisi: Temmuz- Agustos –Eylül ???
Hibe tahsis kriteri: Ağırlıklı seçim puanı ve Bölüm / Fakülte
Erasmus Performansı
Seçim ve hibe tahsisinde yedek listesi
İŞLEMLER







Seçilen öğrenciler için web sayfalarımızda infosheet,
handbook, bilgilendirme ve oryantasyon toplantıları
Gideceğiniz üniversiteye başvuru
Ders seçimi, BİLGİ’de evraklar ve izin
Vize ve ikamet izinleri uzun, masraflı ve sorunlu!
İngilizce dilinde eğitim vermeyen partner üniversite,
öğrenciden eğitim görecekleri dilde yeterlilik belgesi
isteyebilir.
İngilizce dilinde eğitim veren partner üniversiteler de,
kendi dillerinde başlangıç düzeyinde yeterlilik belgesi
isteyebilir.
DEĞİŞİM DÖNEMİ
ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)
-
-
-
-
Online dil sınavları ile dil kursu modüllerinden oluşan bir
sistem
6 Dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca,
Hollandaca)
Öğrenim görülecek / staj yapılacak dilde
Hareketlilik öncesi ve sonrası online dil sınavı zorunlu
Hiçbir şekilde Erasmus hareketliliğini veya hibeyi etkilemiyor
Dil kursu talep eden ve ihtiyacı olan öğrenciler alabilir
Dil Kurslarına erişim max. 6 ay
Gitmeden önce sınava girmeyen öğrenci gönderilmiyor ve
döndüğünde sınava girmeyen öğrenci hareketliliğini
tamamlamış sayılmıyor, kalan hibesi ödenmiyor
ERASMUS STAJI (TRAINEESHIP)
Min 60 gün Avrupa’da bir kuruluşta tam zamanlı
staj imkanı (şirketler, sivil toplum kuruluşları veya
üniversitelerin idari birim ve laboratuvarları,
araştırma merkezleri)
 Diplomatik temsilcilikler, AB Topluluğu ile ilişkili
kuruluşlar ve AB fonlu projelerde Erasmus Stajı
yapılamaz
 Bu yılın hibesi tükendi
 Erasmus Staj hareketliliğiniz en geç 30 Eylül 2015
tarihinde sonlanmalıdır.
 Genellikle yazın tercih edilir

ERASMUS STAJI (TRAINEESHIP)
Son Başvuru tarihi: 1 Mart 2015
 İngilizce sınavı 14 Mart 2015
 Başvuru evrakları:
 Kabul Mektubu
 İş Planı
 CV
 Transkript
 Başvuru Formu (sizin tarafınızdan imzalı)


Seçim kriteri: %50CGPA + %50 Dil Puanı
2015-2016 ERASMUS TAKVIMI
1 Mart 2015: 2015 - 2016 Erasmus Hareketliliği
başvuruları için son tarih
6 Mart 2015: Erasmus Ofis yazılı dil sınavı liste ve
takvimini duyuracaktır
14 Mart 2015: İngilizce Dil Sınavı (konuşma-yazmaokuma)
18 Mart 2015 Sınav sonuçları duyurulacaktır
25 Mart 2015: Yerleştirme görüşmeleri takvimi
duyurulacaktır
30 Mart - 8 Nisan 2015: Yerleştirme görüşmeleri
13 Nisan 2015: Yerleştirme sonuçları duyurulacaktır
20 Nisan 2015: Katılım teyit taahhütnamesi teslimi
için son gün
ONLINE BAŞVURU

SIS ÖĞRENCİ SAYFALARI


https://sistest.bilgi.edu.tr
EXCHANGE
PROGRAM
APPLICATION
BÖLÜMÜZÜNÜ
SEÇİNİZ
GUIDANCE FOR
APPLICATION
ERASMUS
PROGRAMI İÇİN 3
ÜNİVERSİTE
SEÇİM HAKKI
BILATERAL VE
GÜNEY KORE
YAZ OKULLARI
İÇİN AYRI AYRI 3
ÜNİVERSİTE
SEÇİM HAKKI
BAŞVURUNUZU
«APPLY» BUTONU
İLE TAMAMLAYIN
ERASMUS OFİSİ
SANTRAL KAMPÜSÜ
Oda: ÇSM-108
Dahili: 5217 - 5219 - 6514
E-Mail: [email protected]

Benzer belgeler

YURTDIŞI DEĞİŞİM PROGRAMLARI

YURTDIŞI DEĞİŞİM PROGRAMLARI • Mezun durumundaki öğrenciler, aktif öğrenciyken başvurmaları halinde mezun olduktan 12 ay sonrasına kadar staj programından faydalanabilirler, • Genellikle yazın tercih edilir, • Staj yapılacak y...

Detaylı