doldurulacak müracaat formu - Türkiye Cumhuriyeti Sofya

Transkript

doldurulacak müracaat formu - Türkiye Cumhuriyeti Sofya
Dosya (zarf) No:................. Tarih :.................
Foto
T.C.SOFYA BE. VATANDAŞ MÜRACAAT /TALEP FORMU
NÜFUS BİLGİLERİ
Nüfus Cüzdan seri No
:................................
T.C.Kimlik No :.....................................
Adı ve Soyadı
Baba ve Ana Adı :......................................
:......................................................
Doğum yeri ve Doğum Tarihi
:......................................................
: Erkek ( ),
Kadın : (
)
Cinsiyeti
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İl: ..................................................İlçe:................................................ Mh./Köy :..........................
Cilt:..........................................Aile S.No: .................................
NÜFUS CÜZDANININ ,
Verildiği Yer : ...................................... Veriliş Nedeni:............................... Kayıt No :................................
Veriliş Tarihi: ........................................................ Medeni Hali :. .Bekar (
Önceki (vaya kızlık) Soyadı:
:........................Ülkeye Geliş tarihi:................................
Dini : İslam ( ) , Diğer:........................................... Askerilik Durumu: Yaptı : (
Öğrenim Durumu :.Üniversite: (
Sıra No :...............................
), Yüksek Lisans: (
), Lise: (
), İlk/Orta : (
),
) , Evli (
Uyruğu : T.C.
Tecilli (
)
),
Muaf
),
Dul (
), .................
İkinci uyruğu:.......................
(
), Bakaya : (
)
İşi veya Mesleği., Meslek Branşı:................................
TÜRKİYE ADRESİ- (İl,ilçe,köy,mah.sokak, apt.no )
Telefon /Faks no:…………………………………….
e-mail :
@
YURTDIŞI ADRESİ - (İl,ilçe,köy,mah.sokak, apt.no )
Telefon/GSM no:
FİRMASININ VEYA ÇALIŞTIĞI FİRMANIN
-Firma adı, Firma adresi …:
-Tel/faks no…………:
-Elektronik posta adresi …….:
-Faaliyeti ……………:
……………………[email protected]
Diğer firma ortaklarının isimleri : .....................................................................................................................................................................................
T.C. PASAPORTUNUN
Verildiği Yer : ........................................................
Tarih : .................................................
T.C. Pasaport No : TR/ .........................................Geçerlilik Tarihi : ..................................... İlk defa: (
BULGARİSTAN İKAMET (LİÇNA) KARTI (
), veya BULGAR PASAPORTUNUN (
), Veriliş nedeni: Kayıp (
), Yenileme (
)
)
Verildiği Yer:................................................ Verildiği Tarihi/Numarası:................................................................. Geçerlilik tarihi/süresi:........................
İkinci vatandaşlığında kullandığı adı ve soyadı : .................................................................................................. EGN NO: ........................................ .....
VATANDAŞIN TALEBİ
Nüfus işlemi : (
),
: Yeni Pasaport: (
Noter/Vekalet : (
),
),
Pas. Temdidi : (
) , Ask.erteleme : (
), Dövizle Ask. ( )
Diğer.: .................................................
------------------------Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ediyorum (imza) :
KONSOLOSLUKÇA YAPILAN İŞLEM_______________________________________________
Dilekçeye eklenecek evrak: Nüfus cüzdanı , Pasaport (1-4.sayfa, Temdit sayfası, 60.sayfa) , Firma kuruluş kayıt belgesi
(işadamları için), Öğrenim belgesi (öğrenciler için), Bulgaristan oturum (liçna karta) fotokopileri
T.C.SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ KONSOLOSLUK ŞUBESİNE
ÖĞRENCİLERE AİT BÖLÜM
Devam ettiği /kayıt yaptırdığı okulun adı, adresi ve bülümü : .........................................................................................................................
Eğitim süresi :..................... yıl,
Derslere devam mecburiyeti : Vardır ( ), Yoktur ( ),
Ders Geçme (
), Sınıf Geçme (
Okul kayıt tarihi : .......................... , Okuduğu Dil ve dil öğrenimine başladığı tarih, süre: ..................
Esas Öğrenim dalı :........................................................................., Seviyesi : Lisans ( ), Master (
Öğretim yılı
Sınıf/Sömestr/Dönem
Başarı durumu
), Doktora (
)
Adı Soyadı-imza
........./..............
......................................
..............................
........./..............
......................................
..............................
........./.............
......................................
..............................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İŞÇİ/İŞVEREN/MESLEK SAH. ASKERLİK TALEBİNE DAİR BÖLÜM
Bulgaristan’da ikamet ve çalışma iznimin devam ettiğine dair belgeler ekte sunulmuş olup, askerliğimin ertelenmesini
/dövizle askerlik kararımın alınmasını saygılarımla arzaderİm.
Adı ve soyadı
Boy ve kilosu
: ......................................
imza
: .................. cm, ...................... kg..
Son Yoklama görüp görmediği: (Gördü (
) , Görmedi ( )
Dövizle askerlik celp tarihi : …………………………….
Dilekçeye eklenecek belgeler
(Aşağıda talep edilen
belgelerin ayrıca birer fotokopisi de getirilecektir)
)

Benzer belgeler