Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Transkript

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ
(AKTS)
BİLGİ PAKETİ
2011–2012
1
İÇİNDEKİLER
Bölümün Genel Tanıtım
Bölüm ERASMUS ve ECTS Koordinatörü
Öğretim Elemanları ve İlgi Alanları
Bölümün Araştırma Alanları
Programa Kabul için Gerekli Belgeler
Eğitim Olanakları
Kazanılan Unvan
Lisansüstü Eğitim için Kabul Koşulları
Yürütülen Lisansüstü Programları
Doktora Programı
Öğrenci Değerlendirme Yöntemleri
Notlandırma Sistemi
Yürütülen Programlar Hakkında Bilgi
EK 1 Lisans Derslerinin AKTS Kredileri
EK 2 Lisans Programı Ders Kataloğu
EK 3 Lisans Derslerinin İş Yükü Tabloları
EK 4 Lisansüstü Derslerinin AKTS Kredileri
EK 5 Lisansüstü Programı Ders Kataloğu
EK 6 Lisansüstü Derslerinin İş Yükü Tabloları
Sayfa
3
3
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
13
84
145
150
213
2
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, toplumun beslenme durumunun
saptanması, sorunların tespit edilmesi ve değerlendirilmesi, önceliklerin
saptanması, toplumun beslenme durumunun geliştirilmesi için çözümlerin
aranması ve öneriler getirilerek uygulanması, ülkenin besin ve beslenme
politikalarının tanımlanması ve bu bağlamda uyum aktivitelerinin uygulanması,
besin analizlerinin yapılması, farklı yaş gruplarının besin gereksinimlerinin
belirlenmesi, çeşitli hastalıklar için özel diyetlerin hazırlanması ve uygulanması,
toplu beslenme hizmeti verilen kurumlarda yönetim ve organizasyon
aktivitelerinin gerçekleştirilmesi gibi çeşitli alanlarda uygulama ve araştırma gibi
aktiviteleri yönetir. Eğitim, uygulama ve araştırma çalışmaları bölümde 4
akademik dalda (beslenme bilimleri, diyetetik, toplu beslenme sistemleri ve
toplum beslenmesi) toplanmıştır.
ERASMUS Bölüm Koordinatörü : Prof. Dr. H. Tanju Besler
AKTS Bölüm Koordinatörü
Adres
: Prof. Dr. H. Tanju Besler
: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 06100 Sıhhiye/Ankara
Telefon
: (312) 311 96 49 – 310 10 26
(312) 305 10 94 – 305 10 96 – 305 16 65
Fax
: (312) 309 13 10
e-posta
: [email protected]
web
: www.bdb.hacettepe.edu.tr
Bölüm öğretim elemanı sayısı: 39
Bölüm idari personel sayısı: 11
Bölüm öğrenci sayısı: 367 ( E:34, K:333)
3
Öğretim elemanları ve ilgi alanları (Alfabetik sıralama)
Meral AKSOY
Burcu AKSOY
Aslı AKYOL
Nesli ARPACI
Perihan ARSLAN
Gülcan ARUSOĞLU
Aylin AYAZ
H.Tanju BESLER
Pelin BILGIÇ
Zehra BÜYÜKTUNCER
Ayşegül ÇAKMAK
Fatma ÇELİK
Serap DEMİR
Derya DİKMEN
Gülgün ERSOY
Mehmet FİSUNOĞLU
Atilla GÜLEÇ
Elif İnan
Gülden KÖKSAL
Seyit M. MERCANLIGIL
Nilgün KARAAĞAOĞLU
Mevlüde KIZIL
Reyhan NERGİZ
Tuba YALÇIN ORDU
Hülya GÖKMEN ÖZEL
Gülden PEKCAN
Neslişah RAKICIOĞLU
Gülhan EROĞLU SAMUR
Tuba GÜNEBAK ŞAHİN
Funda TAMER
M.Merve TENGİLİMOĞLU
İnci TÜRKOĞLU
M. Fatih UYAR
Emine AKAL YILDIZ
Damla YILMAZ
Prof. Dr.
Araş. Gör.
Öğr. Gör. Dr.
Araş. Gör.
Prof. Dr.
Araş. Gör.
Öğr. Gör. Dr.
Prof. Dr.
Öğr. Gör. Dr.
Yrd. Doç.Dr.
Araş. Gör.
Araş. Gör.
Araş. Gör.
Araş. Gör.
Prof. Dr.
Araş. Gör.
Öğr. Gör.
Araş. Gör.
Prof. Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Araş. Gör.
Öğr. Gör. Dr.
Araş. Gör.
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Araş. Gör.
Araş. Gör.
Araş. Gör.
Araş. Gör.
Yrd. Doç.Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Araş. Gör.
Beslenme Biyokimyası
Temel B ve Besin Kimyası
Temel B ve Biyokimyası
Temel Beslenme
Ana-Çocuk Beslenmesi
Beslenme Biyokimyası
Temel Beslenme
Moleküler Bes ve Metabolizma
Sporcu Beslenmesi
Besin Kimyası
Klinik Beslenme
Ana Çocuk ve Klinik Beslenme
Temel B. ve Besin Kimyası
Toplu Beslenme S.
Temel ve Sporcu Beslenmesi
Temel Bes., Bes. Biyokimyası
Besin Teknolojisi
Toplu Beslenme S.
Klinik Beslenme
Klinik Beslenme
Klinik Beslenme
Toplu Beslenme Sistemleri
Temel Bes., Bes. Biyokimyası
Klinik Beslenme
Klinik Beslenme
Toplum Bes., Bes. Ant.
Temel Beslenme, Toplum B.
Ana Çocuk ve Klinik Bes.
Temel Beslenme
Temel B., Bes. Biyokimyası
Toplu Beslenme S.
Klinik Beslenme
Toplu Beslenme Sistemleri
Klinik Beslenme
Toplum Beslenmesi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
tuba.yalç[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
4
Emekli Öğretim Elemanları ve Emeklilik Tarihleri
Prof.Dr.Suna Baykan
Prof.Dr.Ufuk Güneyli
Dr.Selma Birer
Prof.Dr.Ayşe Baysal
Prof.Dr.Nazan Bozkurt
Prof.Dr.Nevin Ciğerim
Prof.Dr.Sevil Başoğlu
Prof.Dr.Yasemin Beyhan
Prof.Dr.Fatma Sağlam
Prof.Dr.Türkan Kutluay Merdol
Prof.Dr.Sevinç Yücecan
Prof.Dr.Mine Yurttagül
16.04.1989
23.02.1990
18.03.1992
01.06.1997
18.10.1999
16.10.1998
21.09.2004
16.02.2009
16.02.2010
22.11.2010
16.02.2011
18.04.2011
5
Araştırma alanları:
Beslenme Bilimleri
Besin kimyası
Beslenme biyokimyası
Besin teknolojisi
Besin güvenliği
Moleküler beslenme
Diyetetik
Çocuk ve yetişkin hastalıklarında beslenme ve diyet
Toplu Beslenme Sistemleri
Kurum beslenme servislerinin yönetim ve organizasyonu
Yiyecek hazırlama ve pişirme teknikleri
Besin hijyeni ve sanitasyon
Toplum Beslenmesi
Toplumun beslenme durumunun saptanması
Beslenme eğitimi
Beslenme antropolojisi
Programa kabul için gerekli belgeler:
Beslenme ve Diyetetik Programı, lise ve dengi meslek liseleri çıkışlı , “Üniversite
Seçme ve Yerleştirme Sınavları’nda aldıkları fen puanı ile bölüme girmeye hak
kazanmış erkek ve kız öğrencilere diyetisyenlik mesleğinin eğitim öğretimini
sağlamaktadır. Eğitim dili Türkçedir. Yeterlilik sınavını kazanamayan öğrenciler
bir yıl İngilizce hazırlık sınıfında okumak zorundadırlar. Bazı meslek dersleri de
İngilizce seçmeli olarak alınabilmektedir.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün eğitim olanakları:
Teorik ve Pratik uygulamalı derslikler, kütüphane ve araştırma alanlarıyla ilgili
üniteler
Kazanılan unvan: Diyetisyen
6
Lisansüstü eğitim için kabul koşulları:
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü çalışmalarıyla ilgili kabul işlemlerinden
sorumludur. LES (2 yıl geçerlidir) başvurusu kabul edilen adaylar yabancı dil
sınavına alınırlar. Yabancı dil sınavını kazanan öğrencilere mülakat uygulanır.
Kazanamayanlar bir yıl hazırlık okurlar. Sınavını kazanan adaylar bilim uzmanlığı
programlarına başvurabilirler. Başvuru için bilgi edinme ve müracaat formları
Üniversitemiz Temel Bilimler binasındaki Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden sağlanır.
Yürütülen Lisansüstü Programları
Bilim Uzmanlığı Programı
1. Beslenme Bilimleri Programı
Bu programa, Diyetisyen, Doktor, Eczacı, Hemşire, Kimyager, Gıda
Mühendisi, Gıda Teknoloğu, Biyolog ve ilişkili bilim dalı mezunları
başvurabilirler. Beslenme Bilimleri Programı içinde 1997–1998’ den
itibaren yurt dışından Bilim Uzmanlığı yapacaklar için Toplum Beslenmesi’
ne yönelik yabancı dilde bir program da açılmıştır.
2. Diyetetik Programı
Bu programa sadece Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunları kabul
edilir.
3. Toplu Beslenme Sistemleri Programı
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunları ile 4 yıllık Turizm Lisans
mezunları kabul edilir.
Bu programlardan herhangi birine girmeye hak kazanan aday, en az 21
kredilik (bir yarıyılda en çok 15 kredi), derslere ek olarak kendi dallarında bir
tez hazırlar. Tez sınavından sonra “Bilim Uzmanlığı” derecesi verilir.
Doktora Programı
Doktora, Beslenme ve Diyetetik programında yapılmaktadır. Başvuru için LES
(süre bitmişse) ve yabancı dil sınavını kazanmaZorunluluğu vardır. Yabancı dil
sınavını kazanamayan öğrenci doktora derslerine devam edemez. Doktora
öğrencileri bu program için en az 21 kredilik ders alırlar (bir yarıyılda en çok
12 kredi). Program sonunda bilimde yeterlilik sınavı yapılır. Yabancı dildeki
yeterlilik KPDS ile değerlendirilmektedir. Sınavda başarılı olanlar orijinal bir
konuda tez çalışması yaparlar. Tez savunması sonucunda başarılı olanlar
“Bilim Doktoru” ünvanı alırlar.
Öğrenci değerlendirme yöntemleri:
Yazılı ve sözlü yoklamalar (her ders için final sınavı yapılmaktadır)
Seminer sunumları
Pratik sınavlar
Vaka sunumları
Staj raporları
7
Notlandırma sistemi
Lisans:
90–100
: A1
85–89
: A2
75–84
: B1
70–74
: B2
65–69
: C1
60–64
: C2
55–59
: D1
50–54
: D2
0–49
: F3
F2
F1
G: Kredisiz derslerde başarılı
K: Kredisiz derslerde başarısız
F1:Devamsızlık nedeniyle genel sınava girme hakkı yok, başarısız
F2: Genel sınava girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız
F3: Genel sınava girdi başarısız
H: Mazeretli
M: Muaf
 Bir dersten A1, A2, B1, B2, C1, ve G notlarından birini alan öğrenci, o
dersi başarmış sayılır. Bir veya birkaç dersten C2, D1, ve D2 notlarından birini
alan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, bu notların alındığı yarıyılı tekrarlamak
durumunu düşmemesi şarttır.
 Bir dersten F1, F2, F3 ve K notlarından birini alan öğrenci o dersi
başaramamış sayılır.
Lisansüstü:
90–100
80–89
70–79
65–69
--
:
:
:
:
:
A
B
C
D
kredisiz
YÜRÜTÜLEN PROGRAM( LAR) HAKKINDA BİLGİ:



Yürütülen programlardan mezun olabilme koşulları:
Lisans programı: En az: 137 krediyi tamamlamış olmak gereklidir
Bilim uzmanlığı programı: En az 21 krediyi tamamlamış olmak, ilgili alanda
tez çalışması yapmak ve sunmak gereklidir
Doktora programı: En az 21 krediyi tamamlamış olmak, ilgili alanda tez
çalışması yapmak ve sunmak gereklidir
8
EK 1 – LİSANS DERSLERİNİN AKTS
KREDİLERİ
9
1. Yıl
I. Yarıyıl (Güz)
No
Dersin Kodu ve Adı
T
U
K
AKTS
1.
BES 105 Mesleki Oryantasyon
0
1
0
1
2.
BES 109 Beslenme İlkeleri I
2
3
3
9●
3.
KİM 133 Temel Kimya I
3
0
3
4
4.
KİM 137 Temel Kimya Lab I
0
3
1
2
5.
MAT 117 Temel Matematik
3
0
3
3
6.
SOS 103 Toplum Bilim
2
0
2
4
7.
EKO 115 Genel İktisat
3
0
3
4
8.
İNG 127* Temel İngilizce I
2
2
3
3
15
9
18
30
2
0
2
4
Toplam
ORTAKZorunlu DERSLER
9.
TKD 103**Türk Dili I
TOPLAM KREDI
No
30
Seçmeli Dersler
T
U
K
AKTS
1.
BED 101 Beden Eğitimi
1
2
2
1
2.
GSM …
1
2
2
1
1
0
1
2
3.
Güzel Sanatlar
#
BES 103
Fundamentals of Nutritional Sciences I
●Dönem ödevi ile birlikte kredisi 9’dur.
II. Yarıyıl (Bahar)
No
Dersin Kodu ve Adı
T
U
K
AKTS
1.
BES 110* Beslenme İlkeleri II
2
3
3
11 ●
2.
KİM 134 Temel Kimya II
3
0
3
4
3.
KİM 138 Temel Kimya Lab. II
0
3
1
2
4.
MEB 102 Tıbbi Biyoloji ve Genetik
3
0
3
4
5.
PSİ 108 Temel Psikoloji
2
0
2
3
6
BES 108 † Demografik Yapı ve Sağlık
2
0
2
3
7.
İNG 128* Temel İngilizce II
2
2
3
3
14
8
17
30
Toplam
ORTAKZorunlu DERSLER
8.
TKD 104**Türk Dili II
2
0
2
4
No
Seçmeli Dersler
T
U
K
AKTS
1.
ANT 104 Antropolojiye Giriş
1
2
2
4
2.
BED 102 Beden Eğitimi
1
2
2
1
3.
GSM
1
2
2
1
1
0
1
2
4.
Güzel Sanatlar
#
BES 104
Fundamentals of Nutritional Sciences II
●Dönem ödevi ile birlikte kredisi 11’dir.
10
2. Yıl
III. Yarıyıl (Güz)
No
Dersin Kodu ve Adı
T
U
K
AKTS
1.
BES 221 † Beslenme Biyokimyası I
3
0
3
6
2.
BES 231 Besin Kimyası ve Analizleri I
2
3
3
8●
3.
ANA 201 Anatomi (Y)
2
0
2
4
4.
FZY 203 Fizyoloji (Y)
2
0
2
4
5.
MİK 203 †Genel Mikrobiyoloji
2
2
3
5
6.
İNG 237* Temel İngilizce III
Toplam
3
0
3
3
14
5
16
30
ORTAKZorunlu DERSLER
7.
AİT 203** Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
2
0
2
2
No
Seçmeli Dersler
T
U
K
AKTS
1.
BES 217 Sporcu Beslenmesi
1
0
1
3
2.
BED 201 Beden Eğitimi
1
2
2
1
3.
GSM
1
2
2
1
4.
5.
Güzel Sanatlar
#
BES 201
Introduction to Foods I
BİS 201 Bilgisayar Bilimi
1
0
1
1
3
0
3
3
●Dönem ödevi ile birlikte kredisi 8’dir.
IV. Yarıyıl (Bahar)
No
Dersin Kodu ve Adı
T
U
K
AKTS
1.
BES 222 †Beslenme Biyokimyası II
3
0
3
6
2.
BES 232 Besin Kimyası ve Analizleri II
2
3
3
9●
3.
BES 248 † Beslenme Ekolojisi
1
0
1
1
4.
ANA 201 Anatomi (Y)
2
0
2
4
5.
FZY 203 Fizyoloji (Y)
2
0
2
4
6.
MİK 222 Besin Mikrobiyolojisi
2
2
3
3
7.
İNG 238* Temel İngilizce IV
3
0
3
3
15
5
17
30
Toplam
ORTAKZorunlu DERSLER
8.
AİT 204** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
2
0
2
2
No
Seçmeli Dersler
T
U
K
AKTS
1.
BES 216 Egzersiz ve Beslenme
1
0
1
2
2.
BİS 202 Bilgisayar Bilimi
3
0
3
3
3.
BED 202 Beden Eğitimi
1
2
2
1
4.
GSM Güzel Sanatlar
1
2
2
1
1
0
1
1
5.
#
BES 202 Introduction to Foods II
●Dönem ödevi ile birlikte kredisi 9’dur.
11
3. Yıl
V. Yarıyıl (Güz)
No
Dersin Kodu ve Adı
T
U
K
AKTS
1.
BES 311 † Ana ve Çocuk Beslenmesi
2
3
3
7
2.
BES 321 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması
1
2
2
6
3.
BES 343 Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Beslenme I
3
0
3
5
4.
BES 345 Hastalıklarda Diyet Tedavisi I
2
3
3
7
5.
BES 347 † Beslenme Eğitimi
2
0
2
2
6.
IYB 371 İşletme Bilgisi
Toplam
2
0
2
3
12
8
15
30
No
Seçmeli Dersler
T
U
K
AKTS
1.
BES 315 Diyetetik Uygulamalarında İlke ve Sorunlar
1
2
2
5
2.
BED 301 Beden Eğitimi
1
2
2
1
3.
GSM Güzel Sanatlar
1
2
2
1
1
0
1
1
4.
#
BES 301 Dietetics I
VI. Yarıyıl (Bahar)
No
Dersin Kodu ve Adı
T
U
K
AKTS
1.
BES 312 Çocuk Hastalıklarında Beslenme
2
3
3
4
1
2
2
4
1
2
2
2
3
0
3
3
3.
BES 322 † Toplumda Beslenme Sorunları ve
Epidemiyoloji
BES 334 Besin Kontrolü ve Mevzuatı
4.
BES 344 Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Beslenme II
2.
5.
BES 346 Hastalıklarda Diyet Tedavisi II
2
3
3
4
6.
HAS 302 Toplum ve Sağlık
2
0
2
3
0
48
12
10
11
10
15
30
Yaz Stajı
7.
BES 341 Toplum Sağlığında Beslenme Stajı¢
Toplam
No
Seçmeli Dersler
T
U
K
AKTS
1.
BES 315 Diyetetik Uygulamalarında İlke ve Sorunlar
1
2
2
5
2.
BED 302 Beden Eğitimi
1
2
2
1
3.
GSM
4.
BES 302# Dietetics II
Güzel Sanatlar
1
2
2
1
1
0
1
1
12
4. Yıl
VII. Yarıyıl (Güz)
No
Dersin Kodu ve Adı
T
U
K
AKTS
1.
BES 431 Mezuniyet Çalışması (Y)
2
0
2
10
2.
BES 448 Klinik Beslenme Çocuk Stajı
3
9
6
6
3.
BES 449Klinik Beslenme Erişkin Stajı
3
9
6
6
4.
BES 450 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı
3
9
6
6
5.
BES 451 H.Ü.Dışı Hastane ve Kurum Stajı
3
9
6
6
6.
BES 445 Seminer (Y)
1
0
1
4
7.
BİS 401 †Biyoistatistik
3
0
3
4
12
18
18
30
Seçmeli Dersler
T
U
K
AKTS
#
BES 425 Beslenme ile İlintili Hastalıların Biyokimyası
2
0
2
2
2.
BED 401 Beden Eğitimi
1
2
2
1
3.
GSM
1
2
2
1
1
0
1
1
Toplam
No
1.
4.
Güzel Sanatlar
#
BES 401 Applied Nutrition I
VIII. Yarıyıl (Bahar)
No
Dersin Kodu ve Adı
T
U
K
AKTS
1.
BES 431 Mezuniyet Çalışması (Y)
2
0
2
10
2.
BES 448 Klinik Beslenme Çocuk Stajı
3
9
6
6
3.
BES 449Klinik Beslenme Erişkin Stajı
3
9
6
6
4.
BES 450 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı
3
9
6
6
5.
BES 451 H.Ü.Dışı Hastane ve Kurum Stajı
3
9
6
6
7.
BES 445* Seminer (Y)
1
0
1
8●
9
18
15
30
Toplam
No
Seçmeli Dersler
T
U
K
AKTS
1.
BED 402 Beden Eğitimi
1
2
2
1
2.
GSM
1
2
2
1
1
0
1
1
3.
Güzel Sanatlar
#
BES 402 Applied Nutrition II
●Hazırlanacak ödev ve sunum ile birlikte kredisi 8’dir.
(Y): Yılık Ders
13
ÖNEMLİ
! Her sömestrde öğrencilerZorunlu derslerinin yanı sıra seçmeli derslerden alabilirler.
†İngilizce/Türkçe verilmektedir.
#
İngilizce olarak verilmektedir.
≈İNG 156, İNG 256 dersleri ön koşullu olduğu için İNG 155 ve İNG 255 dersleri alınmadan bu
dersler alınmaz.
* AKTS, dönem ödevi ve sunumu içermektedir.
**Bu dersleri değişim programı ile okulumuza gelen öğrencilerin almasıZorunlu değildir.
 Öğrenci, BES 448, BES449, BES450, BES451 kodlu derslerden bir dönemde 2 dersden fazlasını
seçemez.
¢
Yazın 6 hafta süreyle - haftada 48 saat
Notlar:
1Seçmeli ve ortakZorunlu dersler dışında;
BES 221 alınmadan BES 222
BES 231 alınmadan BES 232
BES 311 alınmadan BES 312
BES 321 alınmadan BES 322
BES 343 alınmadan BES 344
BES 345 alınmadan BES 346 kodlu dersler alınamaz.
2- BES kodlu 1. 2 ve 3. Sınıf dersleri alınmadan BES 341 ve BES 448,BES449,BES450,BES451
kodlu stajlar alınamaz.
NOT: BED ve GSM kodlu seçmeli derslerin kodları ve şubeleri ders hocalarından temin
edilecektir.
14
EK 2 - LİSANS DERS KATALOĞU
15
I. YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve Adı
BES 105 Mesleki Oryantasyon
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
0
Dersin ECTS Kredisi
1
Dersin Sorumlusu
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
1 Yarıyıl ( kuramsal, haftada 1 saat)

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ve Anabilim
dallarının tanıtımı,
Mesleki etik ve deontoloji,
Ders programı tanıtımı,
Yönetmeliklerin ve öğrenci sorumluluklarının
öğretilmesi,
Diyetisyenlik mesleği ile ilgili uygulamalar, standartlar
ve meslek örgütünün tanıtılması,
Meslek tarihi ve uluslararası derneklerin tanıtımı,
Meslekleri ile ilgili temel kaynakları ve ulaşım
yollarının tanıtımı.






Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Öğrencilere bölüm, anabilimdalları, meslek eğitim ve
uygulama standartları ve meslek etiği konusunda bilgi ve
beceri kazandırmak.
Bu dersin sonunda öğrenciler:
Bölümü ve mesleği tanıyacaklar, meslek etiği ve deontoloji
ile ilgili temel bilgileri öğrenecekler, mesleklerinin gerektirdiği
davranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama becerileri
kazanacaklar, eğitimleri sırasında gerekli yönetmelikleri
öğrenecekler, meslekleri ile ilgili temel bilgileri
edinebilecekleri kaynakları tanımlama ve onlara ulaşabilme
deneyimi kazanacaklardır.
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
-Hacettepe Üniversitesi Yönetmeliği
-Beslenme ve Diyetetik Bölümü Tanıtım Broşürü,
-EFAD, ICDA ve IUNS web sayfaları
-Beslenme ve Diyet Dergisi,
-JADA vb dergiler
Anlatım, tartışma. Ayrıca derslere Anabilim Dalı Başkanları,
Okul genel sekreteri, Hacettepe Hastanesi Yiyecek içecek
Servisi sorumlusu gibi kişiler davet edilmekte ve öğrencilerle
fikir alışverişinde bulunmaları sağlanmaktadır.
2 ara sınavı (%50), final sınavı (%50).
Türkçe
16
Dersin Kodu ve Adı
BES 109 - Beslenme İlkeleri I
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
Hazırlanacak dönem ödevi ile birlikte 9’dur.
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu, Öğr. Gör. Dr. Aylin Ayaz
Yok
Dersin Süresi
1 Yarıyıl (2 teorik +3 uygulamalı, haftada toplam 5 saat)
Dersin İçeriği
Karbonhidratların, proteinlerin ve lipitlerin sağlıklı beslenmedeki
önemi, kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, fonksiyonları,
kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım durumu. Besinlerin
enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içeriklerinin öğretilmesi, uygun
hazırlama ve pişirme yöntemleri, bazı temel ve geleneksel yemek
tarifelerinin beslenme ilkeleri çerçevesinde laboratuvar ortamında
uygulanması.
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Bu dersi tamamlayan öğrenci;
 Enerji ve makrobesin ögelerinin (karbonhidrat, protein, yağ)
sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini kavrayacak
 Besinleri enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri açısından
değerlendirebilecek
 Farklı yaş ve cinsiyete göre günlük enerji, karbonhidrat,
protein ve yağ gereksinmelerini ve bunları sağlayacak besin çeşit
ve miktarlarını bilecek ve diyet örüntüsünü bu açıdan
yorumlayabilecek
 Üç günlük bireysel besin tüketimi uygulayarak ve fiziksel aktivite
kayıtları tutarak kendi beslenme durumlarını saptayacak. Günlük
tüketilmesi önerilen besin ögeleri miktarlarıyla karşılaştırarak,
genel beslenme durumunu ve beslenme alışkanlıklarını
değerlendirebilecek
ve
düzeltilmesi
konusunda
öneriler
getirebilecektir
Önerilen Kaynaklar
1. Baysal, A. (2004). Beslenme. Hatiboğlu Yayınları:93, 10.Baskı,
Ankara.
2. Gibney, M.J., Hester, H.V., Kok. F.J.(2002). Introduction to Human
Nutrition (Ed by), Blackwell Publishing Company.
3. Brown, A. (2000). Understanding Food: Principles and
Preparation, Wadsworth/Thomson Learning, USA.
4. Berdarier, C.D. (2002). Handbook of Nutrition and Food (Ed by), CRC
Press.
5. Mahan, L.K., Stump, S.E. (2004). Krause’s.Food , Nutrition & Diet
Therapy (Ed by), 11 th Edition, Elsevier (USA), 2004.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım ve laboratuvar çalışması
Değerlendirme
Yöntemi
(2 teorik ara sınav +1 pratik ara sınav) (%25) + 1 teorik final
sınavı (%50) + Rapor (%10) + Sözlü (%8) + Quiz (%7)
Dersin Dili
Türkçe
17
Dersin Kodu ve Adı
KİM 133-01,02 Temel Kimya I
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Prof.Dr. Belma Işık, Prof.Dr. Dilek Şolpan Özbay
Dersin Ön Koşulları
-
Dersin Süresi
1 Yarıyıl, haftada 3 saat
Dersin İçeriği
1- Maddenin özellikleri ve ölçümü
2- Atomlar ve atom kuramı
3- Kimyasal bileşikler
4- Kimyasal tepkimeler
5- Sulu çözelti tepkimelerine giriş
6- Gazlar
7- Atomun elektron yapısı
8- Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri
9- Kimyasal bağ I : Temel kavramlar
10- Kimyasal bağ II : Bağ kuramları
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Dersin sonunda öğrenci,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Madde, maddenin özellikleri ve ölçülmesini öğrenir.
Atom ve atomik teoriyi öğrenir.
Kimyasal bileşikleri öğrenir.
Kimyasal reaksiyonları ve stokiyometriyi öğrenir.
Sulu çözelti reaksiyonlarını öğrenir.
Gazlar hakkında bilgi edinir.
Atomlarda elektronların dağılımlarını öğrenir.
Periyodik tablo ve bazı atom özelliklerini öğrenir.
Kimyasal bağ ve bağ teorilerini öğrenir.
Genel Kimya, İlkeler ve Modern Uygulamalar,
Petrucci, Harwood, Herring Co., New York.
Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy.
Palme Yayıncılık
*Anlatım
*Tartışma
*Soru-cevap
Değerlendirme
Yöntemi
1. Ara sınav (% 25), 2.ara sınav (% 25),
final sınavı (% 50)
Eğitim Dili
Türkçe
18
Dersin Kodu ve Adı
KİM 137-01,02 Temel Kimya Laboratuvarı I
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
1
Dersin ECTS Kredisi
2
Dersin Sorumlusu
Prof.Dr. Belma Işık, Prof.Dr. Dilek Şolpan Özbay
Dersin Ön Koşulları
-
Dersin Süresi
1 Yarıyıl, haftada 3 saat uygulama
Dersin İçeriği
11- Laboratuvarın tanıtımı ve deneysel çalışmalar hakkında
ön bilgi
12- Bir metalin özgül ısısının tayini
13- Uçucu bir sıvının mol ağırlığının saptanması
14- Çözelti hazırlama
15- pH
16- Asit baz titrasyonu
17- Peynirde tuz tayini
18- Meyve suyunda C vitamini tayini
19- Sütte laktik asit tayini
20- Telafi
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Bu dersi alan öğrenci, 1. sınıf Kimya dersinde gördüğü
konularla ilgili basit deneyler yaparak deney ve teorinin
nasıl bağdaşacağı konusunda bilgi sahibi olur.
1. Laboratuar deney föyü
2. Genel Kimya, İlkeler ve Modern Uygulamalar,
Petrucci, Harwood, Herring Co., New York.
Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy.
Palme Yayıncılık
*Anlatım
*Gösterme ve gözetim altında deneylerin takibi
*Deney raporu hazırlatma
Değerlendirme
Yöntemi
Ara sınav (% 25), Rapor (% 15), Quiz (% 10),
Final sınavı (% 50)
Eğitim Dili
Türkçe
19
Dersin Kodu ve adı
MAT 117 -01 Temel Matematik
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
3
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Dr. Canan Köroğlu
1 yarıyıl (Haftada toplam 3 saat teorik)
Dersin İçeriği
Önermeler, Doğruluk Çizelgeleri, Kümeler, Bağıntılar,
Fonksiyonlar, Permütasyon, Kombinasyon, Binom
açılımları, Matrisler, Determinantlar, Doğrusal Denklem
sistemleri
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci;
I Önermeler mantığını kullanabilir
II Bağıntıları ve özelliklerini tanımlayabilir
III Fonksiyonları analiz edebilir ve kullanabilir
IV Permütasyon ve Kombinasyonu tanımlayabilir
V Matris problemlerini çözebilir
VI Determinantları kullanarak doğrusal denklem
sistemlerini çözebilir
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme
Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
 Finite Mathematics,Seymour
Lipschutz, Schaum’s Outline Series, 1996
ISBN 07-037987-4
 Elementary Linear Algebra, Grossman Stanley,
Wadsworth Publishing Company
ISBN 0-534-07422-7


Anlatım,
Tartışma,
Ara sınav (% 50) Final sınavı (% 50)
İngilizce/Türkçe
20
Dersin Kodu ve Adı
Dersin Düzeyi
Dersin Türü
SOS 103 Toplum Bilim
Lisans
Zorunlu
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Sosyoloji Bölüm Elemanları
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
- Bilimsel bilgi ve verinin toplanması süreci, bilimsel bilginin
temel formları ve özellikleri, bilim, sosyal bilim ve sosyoloji
kavramlarının kısa bir şekilde tanıtılması
- Günümüz toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunun
bilimsel açıdan değerlendirilmesi,
- Kültür, birey ve sosyal etkileşim (yaşam döngüsü içindeki
süreçler, stratejiler, formlar ve sosyalizasyon sürecinin
sonuçları)
- Grup ve organizasyon, sosyal kontrol biçimleri ve sosyal
tabakalaşma
- Güncel eğilim ve gelişmelerin etkileri altındaki ekonomi ve iş
hayatı, aile ve evlilik, akrabalık, eğitim gibi temel sosyal
kurumların daha geniş bir bütün içinde değerlendirerek ele
alınması
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci, bilimsel bilgi ve verinin toplanması
sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve özelliklerini;
bilim, sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarını; günümüz
toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunu; kültür, birey
ve toplum etkileşimini (yaşam döngüsü içindeki süreçler,
stratejiler, formlar ve sosyalizasyon sürecinin sonuçları);
grup, organizasyon, sosyal kontrol biçimleri ve sosyal
tabakalaşmayı; güncel eğilim ve gelişmelerin etkileri altındaki
ekonomi ve iş hayatı, aile ve evlilik, akrabalık, eğitim gibi
temel sosyal kurumların daha geniş bir bütün içinde nasıl
konumlandığını anlar, kendi yaşam deneyimini konumlandırır
ve yorumlar.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
BILTON, Tony ve Diğerleri.(1987) Introductory Socıology:Cambridge
COLE, Stephan(1999), Sosyolojik Düşünme Yöntemi,(Çev. Bekir
Demirkol) Ankara: Vadi Yayınları
DÖNMEZER, Sulhi. (1994) Toplumbilim, İstanbul:Beta Basım Yayım.
FICHTER, Joseph. (1996)Sosyoloji Nedir?(Çev. Nilgün Çelebi), Ankara:
Attila Kitabevi.
GIDDENS, Anthony. (1994) Sosyolojiye Eleştirel bir Yaklaşım, (Çev.Ruhi
Esengün, İsmail Öğretir), İstanbul.
GIDDENS, Anthony.(2003) Introduction to Sociology, New York: Norton.
SEZAL, İhsan (der.) Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı yayınları, 2002.
ZANDEN, J.W. Vander. (1993) Sociology, The Core, New York: McGraw-Hill
Öğretme
Yöntemi(leri)
Anlatım ve tartışma
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
Yazılı sınav (2 ara sınav (%50) ve 1 final (%50)
Türkçe
21
Dersin Kodu ve Adı
EKO 115 (08) Genel İktisat,
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Doç Dr. İnci KUZGUN
Yok
1 yarıyıl (haftada 3 saat teorik)









Ekonominin temek kavramları
Temel ekonomik sorunlar
Ekonomik sistemler
Fiyat teorisine giriş
Tüketici dengesi
Firma teorisi
Milli muhasebe kavramları
Makro ekonominin temel kavramları
Temel makro ekonomik sorunlar
Ekonominin temel kavramları, temel ekonomik sorunlar,
ekonomik sistemler, fiyat teorisine giriş, tüketici dengesi,
firma teorisi ve milli muhasebe kavramları, makro ekonominin
temel kavramları, temel makro ekonomik sorunlar olarak
ekonominin işleyişinin teorik olarak öğretilmesi ve uygulamalı
çalışmalara zemin hazırlayacak teorik eğitimin verilmesi.
 Ekonominin Temelleri. Prof.Dr. Besim Üstünel
 İktisadın ABC’si, Prof Dr. İlker Parasız
 K.E. Case and R. C. Fair, Principles of Economics, PrenticeHall, 8th edition, 2007.
Anlatım
Değerlendirme
Yöntemi
2 teorik ara sınav (her biri %25) ve 1 teorik final sınavı
(%50)
Eğitim Dili
Türkçe
22
Dersin Kodu ve Adı
İNG – 127 Temel İngilizce I
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
3
Dersin Sorumlusu
-
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 Yarıyıl
Dersin İçeriği
Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okumaanlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin
öğretimini içerir.
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir. Öğrenen
özerkliğini (öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını
almasını) destekleyen dil öğretiminde var olan yöntem ve
teknikler benimsenmektedir.
Değerlendirme
Yöntemi
Öğrencilerin başarıları ara sınavların % 50’si ve yarıyıl
sonunda yapılan genel sınavın % 50’si ile belirlenir.
Eğitim Dili
İngilizce
23
Dersin Kodu ve Adı
TKD 103 Türk Dili I
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Bölüm tarafından belirleniyor
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1 Yarıyıl (4 kuramsal, haftada toplam 4 saat)







Dil nedir, dil ve kültür
Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri
Türkçenin tarihsel gelişimi
İmla kuralları
Sesbilgisi
Biçimbilgisi
Sözdizimi
Bu dersin sonunda öğrenci
Dil ve kültür arasındaki bağlantıyı ve Türkçenin dünya
dilleri arasındaki yerini tanıyacak, imla kurallarını
uygulayacak, Türkçenin sesbilgisi, biçimbilgisi ve
sözdizimini açıklayabilecek ve uygulayabilecektir.
Atabey, İbrahim vd., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri,
yargı yay., 2005.
Demir, N., Emine Yılmaz, Türk Dili El Kitabı, Grafiker,
Ankara 2003
Eker, Süer, Çağdaş Türk Dili, Grafiker yay., Ankara 2006.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, tartışma.
Değerlendirme Yöntemi
Derse devam (%5), 1 ara sınavı (%15), sınıf projeleri (%30),
ve final sınavı (%50).
Eğitim Dili
Türkçe
24
Dersin Kodu ve Adı
BES 103 Fundamentals of Nutritional Sciences I
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
1
Dersin ECTS Kredisi
2
Dersin Sorumlusu
H.Tanju BESLER
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 Yarıyıl (Haftada 1 saat)
Dersin İçeriği
Beslenme biliminin kapsadığı alanlar, besin grupları, besin
öğeleri, enerji harcaması, beslenmenin tarihi, beslenmenin
sağlıkla ilişkisi.
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
Eğitim Dili
İngilizce
25
I. YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve Adı
BES 110 - Beslenme İlkeleri II
Dersin Düzeyi
Lİsans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
Hazırlanacak dönem ödevi ile 11’dir.
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu, Öğr. Gör. Dr. Aylin Ayaz
BES 109 kodlu dersin alınmış olması
Dersin Süresi
1 Yarıyıl (2 teorik +3 uygulamalı, haftada toplam 5 saat)
Dersin İçeriği
Vitamin ve minerallerin sağlıklı beslenmedeki önemi, yapısı,
özellikleri, sınıflandırması, fonksiyonları, kaynakları, günlük
alım önerileri, yetersizliği, aşırı alım ve toksisiteleri. Besinlerin
vitamin ve mineral içerikleri, hazırlama ve pişirme yöntemleri
sırasında oluşan kayıplar, bazı temel ve geleneksel yemek
tarifelerinin beslenme ilkeleri uygun şekilde laboratuvarda
ortamında uygulanması
Dersin Amacı
Bu dersi tamamlayan öğrenci;
 Su ve elektrolitlerin vücut çalışmasındaki önemini
öğrenecek
 Vitamin ve minerallerin insan beslenmesindeki önemini
kavrayacak
 Vitamin
ve
mineral
içerikleri
yönünden
besinleri
değerlendirebilecek
 Farklı yaş ve cinsiyete göre günlük vitamin ve mineral
gereksinmelerini ve bunları sağlayacak besin çeşit ve
miktarlarını bilecek ve diyet örüntüsünü bu açıdan
yorumlayabilecek
 Vitamin ve mineral kaybını önleyecek besin hazırlama,
pişirme ve saklama yöntemlerini uygulayacak
 Menü planlamayı etkileyen etmenleri öğrenecek ve menü
planlama becerisi kazanacak
 Besin
işleme-saklamanın
önemini
ve
yöntemlerini
öğrenecektir
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1. Baysal, A. (2004). Beslenme. Hatiboğlu Yayınları:93,
10.Baskı, Ankara.
2.Gibney, M.J., Hester, H.V., Kok. F.J.(2002). Introduction to
Human Nutrition (Ed by), Blackwell Publishing Company.
3.Brown, A. (2000). Understanding Food: Principles
and Preparation, Wadsworth/Thomson Learning, USA.
4.Berdarier, C.D. (2002). Handbook of Nutrition and Food
(Ed by), CRC Press.
5.Mahan, L.K., Stump, S.E. (2004). Krause’s. Food, Nutrition
& Diet Therapy (Ed by), 11 th Edition, Elsevier (USA), 2004.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım ve laboratuar çalışması
Değerlendirme Yöntemi
(2 teorik ara sınav +1 pratik ara sınav) (%25) + 1 teorik
final sınavı (%50) + Rapor (%10) + Sözlü (%8) + Quiz (%7)
Eğitim Dili
Türkçe
26
Dersin Kodu ve Adı
KİM 134-01,02 Temel Kimya II
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Prof.Dr. Belma Işık, Prof.Dr. Nuran Özçiçek Pekmez
Dersin Ön Koşulları
-
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
1 Yarıyıl, haftada 3 saat
21- Kimyasal kinetik
22- Kimyasal dengenin ilkeleri
23- Asitler ve bazlar
24- Asit-baz dengeleri – ek konular
25- Organik kimyaya giriş: Doymuş hidrokarbonlar
26- Organik reaksiyonlar ve fonksiyonel gruplar
27- Alkoller, eterler, aldehitler ve ketonlar
28- Karboksilik asitler, esterler, aminler ve amidler
Dersin sonunda öğrenci,
10. Kimyasal kinetik konusunu öğrenir.
11. Kimyasal dengenin ilkelerini öğrenir.
12. Asit ve bazları öğrenir.
13. Asit-baz dengeleri ile ilgili ek konuları öğrenir.
14. Doymuş hidrokarbonları öğrenir.
15. Fonksiyonel grupları ve reaksiyonlarını öğrenir.
1.Genel Kimya, İlkeler ve Modern Uygulamalar,
Petrucci, Harwood, Herring Co., New York.
Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy.
Palme Yayıncılık
2.Chemistry, Karen Timberlake, Harper-Row,
Publishers, Inc.
*Anlatım
*Tartışma
*Soru-cevap
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
1. Ara sınav (% 25), 2. Ara sınav (% 25),
final sınavı (% 50)
Türkçe
27
Dersin Kodu ve Adı
KİM 138-01,02 Temel Kimya Laboratuvarı II
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
1
Dersin ECTS Kredisi
2
Dersin Sorumlusu
Prof.Dr. Belma Işık, Prof.Dr. Nuran Özçiçek Pekmez
Dersin Ön Koşulları
-
Dersin Süresi
1 Yarıyıl, haftada 3 saat uygulama
Dersin İçeriği
1- Laboratuvarın tanıtımı ve deneysel çalışmalar hakkında
ön bilgi
2- Derişimin tepkime hızına etkisi
3- Sıcaklığın tepkime hızına etkisi
4- Kimyasal denge
5- Sabun eldesi
6- Organik fonksiyonel grup analizi
7- Organik fonksiyonel grup analizi
8- Alkollerin yükseltgenmesi
9- Krem hazırlanması
10- Aspirin eldesi
11- Telafi
12- Telafi
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Bu dersi alan öğrenci, 1. sınıf Kimya dersinde gördüğü
konularla ilgili basit deneyler yaparak deney ve teorinin
nasıl bağdaşacağı konusunda bilgi sahibi olur.
1. Laboratuvar deney föyü
2. Genel Kimya, İlkeler ve Modern Uygulamalar,
Petrucci, Harwood, Herring Co., New York.
Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy.
Palme Yayıncılık
*Anlatım
*Gösterme ve gözetim altında deneylerin takibi
*Deney raporu hazırlatma
Değerlendirme
Yöntemi
Ara sınav (% 25), Rapor (% 15), Quiz (% 10),
Final sınavı (% 50)
Eğitim Dili
Türkçe
28
Dersin Kodu ve Adı
MEB 102 Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri
Dersin Ön Koşulları
-
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 3 saat teorik)
Dersin İçeriği
Canlılar sistemi, biyomoleküller, hücre yapı ve fonksiyonları,
enerji metabolizması, genetik materyalin niteliği, DNA
paketlenmesi ve kromozomun yapısı, RNA yapı, sentez ve
fonksiyonu, genetik kod ve protein sentezi, kalıtımın temel
prensipleri ve insanda tek gen hastalıklarında Mendel
kalıtımı, hücre döngüsü ve hücre bölünmesi, mutasyon,
beslenme ile ilgili genler ve biyoteknolojik ürünlerin önemi
Dersin Amacı
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
 Hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile
ilişkilerini kavrar
 Genetik materyalin yapısal özelliklerini ve replikasyon
mekanizmasını öğrenir
 Genetik kod ve genetik kontrol mekanizmalarının hücre için
önemini kavrar
 İnsan kalıtım modellerinin tiplerini ve özelliklerini kavrar
 Genetik materyalde meydana gelen değişikliklerin
özelliklerini ve önemini kavrar
 Beslenme bozukluklarında ve biyoteknolojik ürünlerin
oluşturulmasında genetiğin önemini kavrar
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Molecular Biology of The Cell, Bruce Alberts, 2002
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım ve tartışma
Değerlendirme
Yöntemi
2 teorik ara sınav (%50) + 1 teorik final sınavı (%50)
Eğitim Dili
Türkçe
29
Dersin Kodu ve Adı
PSİ 108 Temel Psikoloji
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
3
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (2 saat teorik/ hafta)
Dersin İçeriği
Psikoloji bilimine giriş (tanımı, tarihçesi ve alt alanları )
Psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri
Öğrenme psikolojisi
Yaşam boyu gelişim psikolojisi
Sosyal psikoloji
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci psikolojiye ilişkin temel kavramları,
bilimin tarihçesini, alt alanlarını ve bu alanlara ilişkin temel
bilgileri, psikoloji araştırmalarında hangi tür yöntemlerin
kullanıldığını açıklayabilecek ve tartışabilecektir.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
Morris, C.G. (2002 ). (Ayvaşık, H.B. ve Sayıl, M. çeviri
editörleri). Psikolojiyi Anlamak. TPD Yayınları, No:23
Düz anlatım ve sınıf içi tartışma
1. Ara sınav (%25), 2. Ara sınav (%25) ve Final sınavı (%50).
Türkçe
30
Dersin Kodu ve Adı
BES 108 – Demografik Yapı ve Sağlık
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
3
Dersin Sorumlusu
Öğr. Gör. Dr. A. Sinan Türkyılmaz
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat teorik)
Dersin İçeriği












Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Demografiye giriş
Tanımlar
Veri kaynakları
Yöntemler
Nüfus büyüklüğü, yapısı ve kompozisyonu
Doğurganlık, doğurganlığı etkileyen faktörler
Ölümlülük
Göç
Kentleşme
Ana-çocuk sağlığı
Beslenme ve antropometrik göstergeler
AIDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında genel
bilgi düzeyi.
Genel demografik kavramların, bileşenlerin ve göstergelerin
öğretilmesi, ana-çocuk sağlığı ve beslenmesi üzerine güncel
bilgilerin verilmesi. Nüfus ve beslenme ve sağlık arasındaki
ilişkinin tartışılması.
Öğrenme Çıktıları:
I. Genel Demografik kavramları öğrenir
II. Nüfus büyüklüğü ve artışı konusunda fikir ve pratiği olur
III.
Doğurganlık konusunu ve doğurganlığı etkileyen
faktörleri bilir
IV.
Ölümlülük konusunda bilgi sahibi olur
V. Göç ve Kentleşme konusunda bilgi sahibi olur
VI.
Ana-çocuk sağlığı göstergelerini ve güncel değerlerini
öğrenir
VII.
Beslenme ve antropometrik göstergeleri ve güncel
değerlerini öğrenir
Haupt A., Kane T. (2000), POPULATION HANDBOOK 4TH
EDITION, Washington.
HUIPS, 1999, 1998 TURKISH DEMOGRAPHIC AND HEALTH
SURVEY, Ankara.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım ve sınıf içi uygulama
Değerlendirme
Yöntemi
2 ara sınav (her biri %20) + Ödevler (% 10)+ Final (%50)
Eğitim Dili
İngilizce/Türkçe
31
Dersin Kodu ve Adı
İNG 128 – Temel İngilizce II
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
3
Dersin Sorumlusu
-
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 Yarıyıl
Dersin İçeriği
ING-127 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Bu ders temel
düzeyde İngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma,
dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir. Öğrenen
özerkliğini (öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını
almasını) destekleyen dil öğretiminde var olan yöntem ve
teknikler benimsenmektedir.
Değerlendirme
Yöntemi
Öğrencilerin başarıları ara sınavların % 50’si ve yarıyıl
sonunda yapılan genel sınavın % 50’si ile belirlenir.
Eğitim Dili
İngilizce
32
Dersin Kodu ve Adı
TKD 104 Türk Dili II
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Bölüm tarafından belirleniyor
Yok
1 Yarıyıl (4 kuramsal, haftada toplam 4 saat)






Anlatım bozuklukları
Yazılı anlatım
Yazılı anlatım türleri
Sözlü anlatım
Sözlü anlatım türleri
Bilimsel yazıların hazırlanması
Bu dersin sonunda öğrenci
Anlatım bozukluklarını tanıyacak, yazılı ve sözlü anlatım
becerisini geliştirecektir.
Atabey,
İbrahim
vd.,
Türk Dili ve Kompozisyon
Bilgileri, yargı yay., 2005.
Eker, Süer, Çağdaş Türk Dili, Grafiker yay., Ankara
2006.
Zülfikar, H., Yüksek Öğretimde Türkçe Yazım ve
Anlatım, Ankara 1977.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, tartışma.
Değerlendirme Yöntemi
Derse devam (%5), 1 ara sınavı (%15), sınıf projeleri (%30),
ve final sınavı (%50).
Eğitim Dili
Türkçe
33
Dersin Kodu ve Adı
ANT 106/02 ANTROPOLOJİYE GİRİŞ
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Öğr. Gör. Dr. Gülfem Uysal
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Yok
1 Yarıyıl (1 kuramsal, 2 pratik haftada toplam 3 saat)
Dersin İçeriği









Dersin Amacı
Antropolojinin kapsamı, Konusu, Yöntemi ve Temel
Kavramlar
Evrim Teorisi ve Tarihsel Gelişimi
Biyolojik ve Kültürel Evrim
Kültür Kavramı ve Kültürel Süreçler
Ekonomik Antropoloji ve Tüketim Antropolojisi
Aile ve Akrabalık sistemleri
Evrim mekanizmaları
İnsanın Biyolojik ve Kültürel Evrimi
Uygulamalı Antropoloji
Bu dersin sonunda öğrenci
(Öğrenme Çıktıları)
I.
Antropoloji ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri
açıklayabilecektir
II. Evrim teorisin tarihsel gelişimini veyeni düşünceleri
öğrenecek,insan gruplar arasındaki biyolojik çeşitlenmeye
neden olan süreçleri açıklayabilecektir,
III. Geçmişten günümüze insanın evrimini kavrayacaktır.
IV. Kültürel farklılıkları ve evrimini öğrenecek, kültür kavramını ve
kültürel süreçleri tanıyacaktır,
V. Aile –akrabalık kavramlarının kültürel farklılıklarını tanıyacak,
cinsiyet ve evlilik kavramlarının kültürel süreçlerle ilişkisini
belirleyebilecektir,
VI. Farklı toplulukların ekonomik sistemlerini açıklayabilecektir.
VII. Bedensel büyüme gelişme hakkında bilgi sahibi olacak
beslenme ve sağlık sorunları arasındaki ilişkileri öğrenecektir,
VIII. Antropolojinin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi
olacaktır.
Önerilen Kaynaklar
Kottak, Conrad P. 2001. Antropoloji, Çev: H.Ü. Öğretim
Üyeleri, Ankara, Ütopya yayınları
Metin Özbek, 2000, Dünden Bugüne İnsan, İmge Yayınevi
Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür 1984, Remzi kitabevi
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, Data show, Laboratuvar.
Değerlendirme
Yöntemi
Ara sınavlar % 40, Derse katılım % 10, Final % 50
Eğitim Dili
Türkçe
34
Dersin Kodu ve Adı
BES 104 Fundamentals of Nutritional Sciences II
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
1
Dersin ECTS Kredisi
2
Dersin Sorumlusu
H.Tanju BESLER
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 Yarıyıl (Haftada 1 saat)
Dersin İçeriği
Beslenme biliminin kapsadığı alanlar, besin grupları, besin
öğeleri, enerji harcaması, beslenmenin tarihi, beslenmenin
sağlıkla ilişkisi.
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
Eğitim Dili
İngilizce
35
II. YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve Adı
BES 221 - Beslenme Biyokimyası I
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
6
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Meral Aksoy
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Yok
1 yarıyıl ( haftada toplam 3 saat teorik)
Dersin İçeriği
Karbonhidratların, yağların, proteinlerin ve amino asitlerin
tanımları ile bunların metabolizmaları, buradaki enzim ve
hormonların işlevleri, nükleik asitler ile pürin ve primidin
metabolizması
Dersin Amacı
Biyokimyada beslenme ile ilgili temel konuların teorik olarak
öğrenmek, bu bilgilerin çeşitli beslenme bozukluklarına ve
hastalıklarına malnutrisyon ve diğer metabolik hastalıklar gibi,
bağdaştırabilmek, makro besinlerden enerji elde edilmesi,
enzimlerin ve hormonların işlevleri ile metabolizması hakkında
genel bilgileri kullanabilme becerisini geliştirmek
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Aksoy, M., Beslenme Biyokimyası, Hatiboğlu Yayın Evi Ankara
2000
Gözükara Engin M. Biyokimya , Nobel Kitapevi 3. baskı 1997
Brody, T., Nutritional Biochemistry, II.edition Academic press
San Diego,1999.
Stipanuk, M H., Biochemical and physiological aspects of
human nutrition W.B. Saunders, Philadelphia , 2000
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım
Değerlendirme
Yöntemi
2 teorik ara sınav ( %50) + 1 teorik final sınavı ( % 50)
Eğitim Dili
İngilizce/Türkçe
36
Dersin Kodu ve Adı
BES 231 - Besin Kimyası ve Analizleri I
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
Hazırlanacak dönem ödevi ile birlikte kredisi 8’dir.
Dersin Sorumlusu
Yrd.Doc.Dr.Zehra BÜYÜKTUNCER
Dersin Ön Koşulları
-
Dersin Süresi
1 Yarıyıl (2 kuramsal + 3 uygulamalı, haftada toplam 5 saat)
Dersin İçeriği
Çözeltiler ve kolloid sistemler. Karbonhidrat, protein ve
yağların yapısı, sınıflandırılması, özellikleri, kalitatif ve
kantitatif testler. Enzimlerin yapısı, sınıflandırılması, enzim
aktivitesini etkileyen etmenler, besinlerde bulunuşları ve
besin sanayiinde kullanım alanları. Besinlerde bulunan
pigmentler, tat ve koku ögeleri, özellikleri ve işlevleri
Dersin Amacı
Besinlerin bileşimi ve özellikleri ile üretim-tüketim arasında
geçen süreçte (üretim, hazırlama, depolama) gerçekleşen
kimyasal değişikliklerin öğretilmesi. Besin kalitesini etkileyen
kimyasal
ve
fiziksel
reaksiyonların
irdelenmesi.
Laboratuarlarda besin analizlerinin yapılması ile ilgili
çalışmalara zemin hazırlayacak pratik eğitimin verilmesi.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
-besinlerin kalitesini etkileyen etmenler ile kimyasal
değişimler hakkında yeterli bilgiye sahip olur,
-besinlerin
kalitesini
etkileyen
kimyasal
ve
fiziksel
reaksiyonları anlar,
-besinle ilgili temel analizlerin ilkesini kavrar,
-besin analizlerinde temel nitel/nicel yöntemleri kullanıma
becerisi kazanır,
-bilgi ve analiz sonuçlarını değerlendirerek yazılı ve sözlü
olarak açıklar.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Belitz, HD., Grosch, W. Food Chemistry. Springer-Verlag
Berlin Heidelberg-Germany, 1999.
Fennema OR. Food Chemisrty. Third Ed. Marcel Dekker,
INC. New York, 1996
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
Anlatım, tartışma ve laboratuar çalışması
Pratik Uygulama (%10) + 2 ara sınav (%40) + 1 final sınavı
(%50)
Türkçe
37
Dersin Kodu ve Adı
ANA 201 Anatomi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Hamdi Çelik, Doç. Dr. Deniz Demiryürek
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
2 yarıyıl (haftada 2 saat teorik ders)
Dersin İçeriği
Topografik ve fonksiyonel insan anatomisi
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci; insan anatomisini, vücut
sistemlerine ve fonksiyonlarına ilişkili olarak açıklayabilecektir
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
- Cumhur M.(editör), Temel Anatomi, ODTÜ Geliştirme Vakfı,
Yayıncılık ve İletişim, A.Ş.- METU PRESS, 1inci Baskı, Kasım
2001.
- Netter F.H., Atlas of Human Anatomy, CIBA-GEIGY
CORPORATION, SUMMIT NEW JERSEY, 1989.
Slayt gösterimi eşliğinde teorik ders
Bir sömestre boyunca öğrenci üç ara sınava ve sene
sonunda da final sınavına alınır. Üç ara sınavının ortalaması,
sene sonu sınavında öğrencinin aldığı nota eklenir. Çıkan
sonuç ikiye bölündüğünde sonucun en az 65 olması gerekir.
Türkçe
38
Dersin Kodu ve Adı
FZY 203 Fizyoloji
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
4
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Doç. Dr. Neslihan Dikmenoğlu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
Yok
2 Yarıyıl (2 teorik, haftada 2 ders saati)











Hücre Fizyolojisi
Sinir Fizyolojisi
Kas Fizyolojisi
Kan Fizyolojisi
Dolaşım Fizyolojisi
Solunum Fizyolojisi
Boşaltım Fizyolojisi
Sindirim Fizyolojisi
Metabolizma Fizyolojisi
Duyu Fizyolojisi
Endokrin Fizyolojisi
Bu dersin sonunda öğrenci
(Öğrenme Çıktıları)
Organizmanın
bölümlerini
(hücre-doku-organ-sistem)
öğrenecek, bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün
olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini kavrayacak,
yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel
ve kimyasal etkenleri tanımlayacak ve canlılığı sürdüren
çeşitli özellik be mekanizmaları açıklayabilecektir.
Önerilen Kaynaklar
A.C.Guyton&Hall. Tıbbi Fizyoloji
W.F.Ganong. Tıbbi Fizyoloji
Öğretme Yöntemi(leri)
Teorik anlatım, tartışma
Değerlendirme
Yöntemi
I. ara sınav (%30), II. ara sınav (%30) ve final sınavı (%40).
Öğrencilerin derse devamları kanaat notu şeklinde geçme
notuna yansıtılmaktadır.
Eğitim Dili
Türkçe
39
Dersin Kodu ve Adı
MİK 203 –Genel Mikrobiyoloji
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
5
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Yakut Akyön Yılmaz, Yard. Doç. Dr. Zeynep Sarıbaş
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (2 saat teorik, 2 saat pratik haftada toplam 4 saat)
Dersin İçeriği
Temel Mikrobiyoloji ve temel immünoloji
Dersin Amacı
I. Bakterilerin yapısını, metabolizma ve genetik özelliklerini
tanımlar
II. Konak parazit ilişkilerini tanımlar.
III. Sterilizasyon. Dezenfeksiyon yöntemlerini tanımlar.
IV. Antibiyotik etki ve direnç mekanizmalarını sıralar.
V. Antijen, antikor yapısını, immun yanıt oluşma
mekanizmalarını tanımlar.
VI. Mikrobiyolojide önemli virüs, mantar ve parazitleri
kavrar.
VII. Mikrobiyoloji ve immunolojinin temel konularını toplar.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Jawetz, Melnick and Adelberg’s Medical Microbiology, Brooks
GF, Butel JS, Morse SA. Appleton and Lange,
Öğretme Yöntemi(leri)
Teorik ders, laboratuar uygulamaları
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
2 teorik ara sınav (her biri %25) ve 1 teorik final sınavı
(%50)
İngilizce/Türkçe
40
Dersin Kodu ve Adı
İNG – 237 İngilizce III
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
3
Dersin Sorumlusu
-
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 Yarıyıl
Dersin İçeriği
İNG - 128 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Bu ders orta
düzeyde İngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma,
dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Yüksekokulumuz İngilizce Servis Dersleri Birimi öğretim
elemanları tarafından hazırlanan ders materyali
Öğretme Yöntemi(leri)
Öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir. Öğrenen
özerkliğini (öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını
almasını) destekleyen dil öğretiminde var olan yöntem ve
teknikler benimsenmektedir.
Değerlendirme
Yöntemi
Öğrencilerin başarıları ara sınavların % 50’si ve yarıyıl
sonunda yapılan genel sınavın % 50’si ile belirlenir.
Eğitim Dili
İngilizce
41
Dersin Kodu ve Adı
AİT 203 - Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
2
Dersin Sorumlusu
Enstitü Elemanları
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 Yarıyıl (2 kuramsal, haftada toplam 2 saat)
Dersin İçeriği

























Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi ile ilgili temel kavramlar
Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi
Osmanlı Devleti’nin dağılışı (XIX. Yüzyıl)
Tanzimat ve İslahat Fermanı
I. Ve II. Meşrutiyet
Trablusgarp ve Balkan Savaşları
I. Dünya Savaşı
Mondros Ateşkes Antlaşması
Wilson İlkeleri
Paris Konferansı
M. Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Anadolu’daki Durum
Amasya Genelgesi
Ulusal Kongreler
Mebusan Meclisi’nin açılışı
TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar
Teşkilat-ı Esasi Kanunu
Düzenli Ordu’nun Kuruluşu
I. İnönü Meydan Muharebesi
II. İnönü Meydan Muharebesi
Kütahya – Eskişehir Meydan Muharebesi
Sakarya Meydan Muharebesi
Büyük Taarruz
Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar
Lozan Antlaşması
Saltanatın Kaldırılması
Bu dersin sonunda öğrenci
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi ile ilgili temel kavramları, Sanayi
Devrimi ve Fransız Devrimini, Osmanlı Devleti’nin dağılışını (XIX.
Yüzyıl), Tanzimat ve İslahat Fermanını, I. Ve II. Meşrutiyeti,
Trablusgarp ve Balkan Savaşlarını,
I. Dünya Savaşını, Mondros Ateşkes Antlaşmasını, Wilson
İlkelerini, Paris Konferansını, M. Kemal’in Samsun’a çıkışını ve
Anadolu’daki Durumu, Amasya Genelgesini, Ulusal Kongreleri,
Mebusan Meclisi’nin açılışını,
TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlarını, Teşkilat-ı Esasi Kanununu,
Düzenli Ordu’nun Kuruluşunu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya –
Eskişehir ve Sakarya Meydan Muharebesini, Büyük Taarruzu,
Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmaları, Lozan Antlaşmasını,
Saltanatın Kaldırılmasını açıklayabilecek, yorumlayabilecektir.
Sezer, A. (2003). (ed). Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi. Siyasal Kitabevi, Ankara.
İLGİLİ DİĞER GÜNCEL MAKALE ve KİTAPLAR
Öğretme
Yöntemi(leri)
Anlatım, tartışma.
Değerlendirme
Yöntemi
Derse devam (% 5), 1 ara sınavı (% 25), dönem ödevleri (%20)
ve final sınavı (%50).
Eğitim Dili
Türkçe
42
Dersin Kodu ve Adı
BES – 217
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
SPORCU BESLENMESİ
Seçmeli
Dersin Kredisi
1
Dersin ECTS Kredisi
3
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Yok
1 Yarıyıl (1 saat teorik, haftada toplam 1 saat)
Dersin İçeriği
 Sporcuların enerji, makro besin ögeleri gereksinimleri
 Sporcuların mikro besin ögeleri gereksinimleri
 Antrenman / Müsabaka Öncesi, Sırası ve Sonrasında
Beslenme Özellikleri
 Sıvı tüketiminin önemi
 Ergojenik Yardım
 Vücut Kompozisyonu ve Ağırlık Kontrolü
 Özel Durumlarda (Kadın, Çocuk, Vejetaryen Beslenme
Özellikleri
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci spor performansının önemli bir
parçası olan beslenme ile ilgili temel ilkeleri, performansı
artırmaya yönelik beslenme uygulamaları ve ergojenik
destekler, özel durumdaki sporcuların beslenme özellikleri ile
ilgili bilgilenecektir.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
 Maughan, R.J., Nutrition in Sport, MPG Books LTD, GB,
2001
 Clark,N., Sports Nutrition Guidebook, (second ed.), Human
Kinetics, USA, 1997.
 Williams, H.M., Nutrition for Fitness and Sport, Brown
Benchmark, USA, 1995.
 Howley, E., Frank, B.D, Health and Fitness Instructor’s
Handbook, third ed Human Kinetics, USA, 1997.
 Ersoy, G. Egzersiz ve Spor Yapanlar için Beslenme, Damla
Matbaacılık, Ankara, 2000.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, tartışma, gösteri, grup çalışmaları, gezi.
Değerlendirme
Yöntemi
Derse devam (%5), 1 ara sınavı (%25), sınıf projeleri (%20),
ve final sınavı (%50).
Eğitim Dili
Türkçe
43
Dersin Kodu ve Adı
BES 201 – Introduction to Foods I
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
1
Dersin ECTS Kredisi
1
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Meral Aksoy
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Yok
1 yarıyıl ( haftada toplam 1 saat teorik)
Dersin İçeriği
Yiyeceklerle ilgili tanımlar, yiyeceklerimizin önemi ve temel
grupları, ,yiyecek güvenliği ve değişik yiyeceklerin besin
değerleri.
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Yiyeceklerle ilgili temel tanımları öğrenmek, konu ile ilgili
kelime haznesinin genişletmek, yiyeceklerin- yiyecek
gruplarının öneminin ve besin değerlerinin tanımak, yiyecek
güvenliğinin tanımlayarak gerekli durumlarda kullanabilme
becerisini geliştirmek.
Önerilen Kaynaklar
Konuyla ilgili çeşitli İngilizce kitaplar
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım
Değerlendirme
Yöntemi
1 teorik ara sınav (%50) + 1 teorik final sınavı (% 50)
Eğitim Dili
İngilizce
44
II. YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve Adı
BES 222 - Beslenme Biyokimyası II
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
6
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Meral Aksoy
Dersin Ön Koşulları
BES 221 kodlu dersin alınmış olması
Dersin Süresi
1 yarıyıl ( haftada toplam 3 saat teorik)
Dersin İçeriği
Suda ve yağda çözünen vitaminler, vitamin benzeri maddeler,
mineraller, elektrolitler ve su
Dersin Amacı
Biyokimyada mikro besinleri teorik olarak öğrenmek, bunların
metabolizmadaki işlevleri ve önemi ile bu bilgilerin çeşitli
beslenme bozukluklarında, hastalıklarında, genetik
bozukluklarda etkinlikleri hakkında genel bilgileri artırmak ve
bunları profesyonel çalışmalarında kullanabilme becerilerini
geliştirmek
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Aksoy, M., Beslenme Biyokimyası, Hatiboğlu Yayın Evi Ankara
2000
Gözükara Engin M. Biyokimya, Nobel Kitapevi 3. baskı 1997
Brody, T., Nutritional Biochemistry, II.edition Academic press
San Diego,1999.
Stipanuk, M H., Biochemical and physiological aspects of
human nutrition W.B. Saunders, Philadelphia , 2000
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım
Değerlendirme
Yöntemi
2 teorik ara sınav ( %50) + 1 teorik final sınavı ( % 50)
Eğitim Dili
İngilizce/Türkçe
45
Dersin Kodu ve Adı
BES 232 - Besin Kimyası ve Analizleri II
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
Hazırlanacak Dönem Ödevi ile birlikte 9’dur.
Dersin Sorumlusu
Yrd.Doc.Dr.Zehra BÜYÜKTUNCER
Dersin Ön Koşulları
BES 231 kodlu dersin alınmış olması
Dersin Süresi
1 Yarıyıl (2 kuramsal + 3 uygulamalı, haftada toplam 5 saat)
Dersin İçeriği
Besin kalitesi ve etkileyen etmenler. Besin kalitesinin
sübjektif olarak değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler.
Fonksiyonel besinler; pre ve probiyotikler, genetik modifiye
besinler, soya. Sebze ve meyveler, yumurta, süt ve süt
ürünleri, et ve ürünleri, tahıllar, çay, kahve, kakao ve
çikolatada bulunan ögeler, özellikleri ve işlevleri
Dersin Amacı
Besinlerin duyusal olarak objektif ve sübjektif yöntemlerle
değerlendirilmesinin öğretilmesi. Besinin işlem görmesiyle
dokusunda oluşan değişimlerin irdelenmesi ve bu değişimleri
gözlemeye
yönelik
pratik
uygulamaların
yapılması.
Fonksiyonel besinler ve bileşiklerin sağlık üzerindeki
etkilerinin güncel yayınlarla tartışılması.
(Öğrenme Çıktıları)
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
- besin kalitesinin duyusal olarak değerlendirilmesinde
kullanılan yöntemleri bilir ve uygular,
- fonksiyonel besinler hakkında yeterli bilgiye sahip olur,
- besin bilimiyle ilgili güncel konuları tartışma becerisini
kazanır,
- besin bileşenlerinin kimyasal olarak önemli özelliklerini ayırt
eder ve tanımlar.
Önerilen Kaynaklar
Belitz, HD., Grosch, W. Food Chemistry. Springer-Verlag
Berlin Heidelberg-Germany, 1999.
Fennema OR. Food Chemisrty. Third Ed. Marcel Dekker,
INC. New York, 1996
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
Anlatım, tartışma ve laboratuar çalışması
Pratik Uygulama (%10) + 2 ara sınav (%40) + 1 final sınavı
(%50)
Türkçe
46
Dersin Kodu ve Adı
BES 248 Beslenme Ekolojisi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
1
Dersin ECTS Kredisi
1
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Öğr.Grv.Dr.Pelin BİLGİÇ
Yok
Dersin Süresi
Haftada 1 saat teorik
Dersin İçeriği
 Beslenme ve çevre etkileşimi
 Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan
değişiklikler,
 Ülkelerin beslenme alışkanlıkları arasındaki farklılıklar,
 Tarih öncesi ve sonrası dönemlerde besin üretimi ve
tüketimi
 Dinler ve beslenme
 Beslenmeyi etkileyen ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb
nedenler,
Dersin Amacı
Çevresel faktörlerin beslenme üzerinde etkisinin
değerlendirilmesi ve ülke beslenme alışkanlıkları farklılıkların
öğretilmesi.
Bu ders sonunda öğrenci:
Çevresel faktörlerin beslenmeyi nasıl etkilediği konusunda
bilgi sahibi olacak, tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde
sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme
alışkanlıklarında oluşan değişimler konusunda yorum
yapabilecek, bireylerin beslenme alışkanlıklarını
değerlendirirken onların içinde yaşadıkları toplumun ve
ailenin temel özeliklerini değerlendirmeleri konusunda bilgi
ve deneyim sahibi olacaktır
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
- Baysal, A, Kutluay-Merdol, T. Sasır. H. et al.: Türk
Mutfağından örnekler, Kültür Bakanlığı, 1993
- Kutluay Merdol,T, Tarihten Günümüze Toplumlar ve
Beslenme Alışkanlıkları, Türk Halk Kültürü araştırma ve
Tanıtım Vakf yayın, 1998
- Belge, M., Tarih Boyunca Yemek kültürü, 2001
- Tannahill, R.: Food in History, 1975,
- Goodman, Al, Dufour, D., Pelto, G: Nutritional
Anthropology, 1999
- www.as.ua.edu (Nutritional Anthropology)
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, ödev hazırlama
Değerlendirme
Yöntemi
Derse devam (%5), 2 ara sınavı (% 40), Ödev ( % 5) final
sınavı (%50).
Eğitim Dili
İngilizce/Türkçe
47
Dersin Kodu ve Adı
ANA 201 Anatomi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Hamdi Çelik, Doç. Dr. Deniz Demiryürek
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
2 yarıyıl (haftada 2 saat teorik ders)
Dersin İçeriği
Topografik ve fonksiyonel insan anatomisi
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci; insan anatomisini, vücut
sistemlerine ve fonksiyonlarına ilişkili olarak açıklayabilecektir
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
- Cumhur M.(editör), Temel Anatomi, ODTÜ Geliştirme Vakfı,
Yayıncılık ve İletişim, A.Ş.- METU PRESS, 1inci Baskı, Kasım
2001.
- Netter F.H., Atlas of Human Anatomy, CIBA-GEIGY
CORPORATION, SUMMIT NEW JERSEY, 1989.
Slayt gösterimi eşliğinde teorik ders
Bir sömestre boyunca öğrenci üç ara sınava ve sene
sonunda da final sınavına alınır. Üç ara sınavının ortalaması,
sene sonu sınavında öğrencinin aldığı nota eklenir. Çıkan
sonuç ikiye bölündüğünde sonucun en az 65 olması gerekir.
Türkçe
48
Dersin Kodu ve Adı
FZY 203 Fizyoloji
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
4
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Doç. Dr. Neslihan Dikmenoğlu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Yok
2 Yarıyıl (2 teorik, haftada 2 ders saati)











Hücre Fizyolojisi
Sinir Fizyolojisi
Kas Fizyolojisi
Kan Fizyolojisi
Dolaşım Fizyolojisi
Solunum Fizyolojisi
Boşaltım Fizyolojisi
Sindirim Fizyolojisi
Metabolizma Fizyolojisi
Duyu Fizyolojisi
Endokrin Fizyolojisi
Bu dersin sonunda öğrenci
Organizmanın
bölümlerini
(hücre-doku-organ-sistem)
öğrenecek, bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün
olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini kavrayacak,
yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel
ve kimyasal etkenleri tanımlayacak ve canlılığı sürdüren
çeşitli özellik be mekanizmaları açıklayabilecektir.
A.C.Guyton&Hall. Tıbbi Fizyoloji
W.F.Ganong. Tıbbi Fizyoloji
Öğretme Yöntemi(leri)
Teorik anlatım, tartışma
Değerlendirme
Yöntemi
I. ara sınav (%30), II. ara sınav (%30) ve final sınavı (%40).
Öğrencilerin derse devamları kanaat notu şeklinde geçme
notuna yansıtılmaktadır.
Eğitim Dili
Türkçe
49
Dersin Kodu ve Adı
MİK 222 - Besin Mikrobiyolojisi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
3
Dersin Sorumlusu
Doç. Dr. Ahmet Pınar, Yard. Doç. Dr. Zeynep Sarıbaş
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (2 saat teorik, 2 saat pratik, haftada toplam 4 saat)
Dersin İçeriği
Besinlerin üretiminde, bozulmasında ve besinlerle insanlara
enfeksiyon hastalıklarının bulaşında mikrobiyolojinin yeri.
Dersin Amacı
I. Besin mikrobiyolojisinin kapsamını tanımlar
II. Besin fermantasyonu ve besinlerin bozulmasında etkili
mikroorganizmaları sınıflar
III. Besinlerle ve suyla bulaşan mikroorganizmaları listeler
IV. Besin zehirlenmelerini sınıflar.
V. Besinlerin saklama koşullarını listeler.
VI. Besin mikrobiyolojisinin konularını zihnen toplar.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
Food Microbiology, Fundementals and Frontiers, Doyle MP,
Beuchat LR, Montville TJ (eds). American Society for
Microbiology Press, Washington DC
Konferans tipi ders ve laboratuar uygulama
2 çoktan seçmeli ara sınav (her biri %25) + 1 çoktan seçmeli
final sınavı (%50)
Türkçe
50
Dersin Kodu ve Adı
İNG – 238 İngilizce IV
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
3
Dersin Sorumlusu
-
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 Yarıyıl
Dersin İçeriği
İNG - 237 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Bu ders orta
düzeyde İngilizce dilbilgisi ile okuma-anlama, yazma,
dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Yüksekokulumuz İngilizce Servis Dersleri Birimi öğretim
elemanları tarafından hazırlanan ders materyali
Öğretme Yöntemi(leri)
Öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir. Öğrenen
özerkliğini (öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını
almasını) destekleyen dil öğretiminde var olan yöntem ve
teknikler benimsenmektedir.
Değerlendirme
Yöntemi
Öğrencilerin başarıları ara sınavların % 50’si ve yarıyıl
sonunda yapılan genel sınavın % 50’si ile belirlenir.
Eğitim Dili
İngilizce
51
Dersin Kodu ve Adı
AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
2
Dersin Sorumlusu
Enstitü Öğretim Elemanları
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 Yarıyıl (Haftada 2 saat)
Dersin İçeriği
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk
toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla
gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılâpları çerçevesinde,
devletin
ve
toplumun
yeniden
yapılanması
sonucu
toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve
kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi
olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde
değerlendirilmesi.
Dersin Amacı
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ve üzerinde oturduğu temel
ilkeler ile onun çağdaşlaşma yolunda Atatürk önderliğinde
gerçekleştirdiği devrimler ve Atatürkçü düşünceyi genç
nesillere öğretmek. AİT 204 dersini alan öğrenciden, Türkiye
Cumhuriyetinin temel ilkeleri ve inkılapları çerçevesinde
çağdaş sorunlara çözüm arama yeteneğini kazanması
beklenir.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
-Derviş Kılınçkaya (ed): Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal
Kitabevi, Ankara, 2004.
-Ahmad, Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1995.
-Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 3 cilt, Ankara, 1981.
-Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, 4 cilt, Ankara, 1964.
-Bayur, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, 1991.
-Berkes, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara, 1978.
-Karpat, Kemal, H., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967.
-Lewis, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, II. Baskı,1984.
-Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin temelleri ve Gelişimi,
Ankara, 1974.
-Safa, Peyami, Türk İnkılabına Bakışlar, İstanbul, 1988.
-Zürcher, E. J., Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, 1999.
Teorik ders
2 teorik ara sınav (her biri % 30) ve bir teorik sınav (% 40)
Türkçe
52
Dersin Kodu ve Adı
BES – 216
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
EGZERSİZ ve BESLENME
Dersin Kredisi
1
Dersin ECTS Kredisi
2
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
Yok
1 Yarıyıl (1 saat teorik, haftada toplam 1 saat)








Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Sağlıklı yaşamın temeli olan düzenli egzersizin önemi
Fiziksel Uygunluk ve Beslenme
Çocuklar (fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik
uygulamalar)
Yetişkinler (fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik
uygulamalar)
Egzersiz Sağlık ve Beslenme İlişkisi
Egzersizin Hastalıklarla İlişkisi
Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarındaki
Egzersizler
Sağlığın Geliştirilmesinde Egzersiz Önerileri
Bu dersin sonunda öğrenci sağlıklı yaşamın temeli olan
düzenli egzersizin önemi, hastalıkların önlenme ve
tedavisindeki yeri, egzersiz önerileri ile ilgili bilgilenecektir.
Önerilen Kaynaklar
 Maughan, R.J., Nutrition in Sport, MPG Books LTD, GB,
2001
 Clark,N., Sports Nutrition Guidebook, (second ed.), Human
Kinetics, USA, 1997.
 Williams, H.M., Nutrition for Fitness and Sport, Brown
Benchmark, USA, 1995.
 Howley, E., Frank, B.D, Health and Fitness Instructor’s
Handbook, third ed Human Kinetics, USA, 1997.
 Ersoy, G. Egzersiz ve Spor Yapanlar için Beslenme, Damla
Matbaacılık, Ankara, 2000.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, tartışma, gösteri, grup çalışmaları.
Değerlendirme
Yöntemi
Derse devam (%5), 1 ara sınavı (%25), sınıf projeleri (%20),
ve final sınavı (%50).
Eğitim Dili
Türkçe
53
Dersin Kodu ve Adı
BİS 202 Bilgisayar Bilimi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
3
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Ergun Karaağaoğlu - Dr. Erdem Karabulut
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 Yarıyıl (3 saat kuramsal, haftada toplam 3 saat)
Dersin İçeriği
 Windows işletim sistemi ile ilgili temel konular: programları açma,
aynı andan birden fazla programı kullanma, pencereler arası
geçiş, klasör yaratma, dosya-klasörleri taşıma, silme vb, denetim
masasını kullanarak windows ayarlarını yapabilmek.
 Kelime işlemci (word) yazılımı kullanarak metin yazma, metin
üzerinde düzenleme yapma, metin içerisine grafik-resim-tablo vb
nesneler ekleme ve bunlar ile ilgili düzenlemeleri yapabilme.
 Elektronik tablolama (Excel) programı kullanarak veri girişi
yapmak, veri girişine uygun hücre formatlarını (metin, tarih, sayı
vb.) ayarlamak, veriler ile hesaplama yapmak ve grafik çizmek.
 Sunu hazırlama (Powerpoint) programı kullanarak sunu
hazırlamak, hazırlanan sunu üzerinde yazı tipi- büyüklüğü, arka
plan vb. ile ilgili düzenleme yapmak, sunulara animasyon
eklemek
 Arama motorlarını kullanarak istenen bir konu ile ilgili internet
üzerinde araştırma yapmak.
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci
 Windows işletim sistemini temel düzeyde kullanır,
 Kelime işlemci yazılımı kullanarak bir metni yazar ve
düzenlemeleri yapar,
 Elektronik tablolama yazılımı kullanarak veri girişi yapabilir,
hesaplama yapabilir ve grafik çizebilir
 Sunu hazırlama programı ile sunu hazırlar
 Arama motorlarını kullanarak anahtar kelimeler ile arama
yapar ve istenen bilgilere ulaşır.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1. Frye Curtis. Temel Bilgisayar
2. Frye Curtis. Microsoft Office:
3. Rubin Charles L. Microsoft
Ankara, 2000.
4. Adalığ Burkay, çev. Adım
Yayınevi, Ankara, 1999.
Eğitimi. Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2005.
Excel 2003. Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2003.
Word 2000 ile Çalışmak. Arkadaş Yayınevi,
adım Microsoft PowerPoint 2000. Arkadaş
Öğretme Yöntemi(leri)
Konu anlatımından sonra öğrenciler bilgisayar başında konu
ile ilgili uygulama yapar. Her ders sonunda konu ile ilgli bir
ödev verilir. Öğrencilerden bir sonraki haftanın konularına
internet üzerinden (blackboard.hacettepe.edu.tr adresinden)
hazırlanarak gelmeleri istenir.
Değerlendirme
Yöntemi
1. ve 2. ara sınavı (%50), ödev (%10), final sınavı (%40).
Eğitim Dili
Türkçe
54
Dersin Kodu ve Adı
Dersin Düzeyi
BES 202 – Introduction to Foods II
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
1
Dersin ECTS Kredisi
1
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Meral Aksoy
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Yok
1 yarıyıl ( haftada toplam 1 saat teorik)
Dersin İçeriği
Yiyeceklerle ilgili tanımlar, yiyeceklerimizin önemi ve temel
grupları, ,yiyecek güvenliği ve değişik yiyeceklerin besin
değerleri.
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Yiyeceklerle ilgili temel tanımları öğrenmek, konu ile ilgili
kelime haznesinin genişletmek, yiyeceklerin- yiyecek
gruplarının öneminin ve besin değerlerinin tanımak, yiyecek
güvenliğinin tanımlayarak gerekli durumlarda kullanabilme
becerisini geliştirmek.
Önerilen Kaynaklar
Konuyla ilgili çeşitli İngilizce kitaplar
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım
Değerlendirme
Yöntemi
1 teorik ara sınav (%50) + 1 teorik final sınavı (% 50)
Eğitim Dili
İngilizce
55
III. YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve Adı
BES 311 Ana ve Çocuk Beslenmesi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
7
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Perihan Arslan, Prof.Dr.Gülden Köksal
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (2 kuramsal + 3 uygulamalı; haftada toplam 6 saat)
Dersin İçeriği










Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Beslenmesi’nin Önemi
Gebelik Fizyolojisi, Sorunları, Gereksinmesi ve Beslenmesi
Emziklilik Fizyolojisi, Sorunları, Gereksinimleri
Beslenme ve Mental Gelişim
0-1 Yaş Grubu Çocukların Özellikleri, Gereksinimleri, Anne
sütünün önemi
Prematüre Bebek Beslenmesi
Çocuk Mamaları ve Özellikleri
Okul Öncesi ve Okul Çağı Çocuğunun Beslenmesi
Adolesan Çağı Beslenmesi
Çocukluk ve Adolesan Çağı Şişmanlığı, Sorunları ve Diyet
Tedavisi
Bu dersin sonunda öğrenci;
1) Toplumun birinci ve ikinci risk gruplarının, özellikle fetal
yaşamdan başlayarak her yaş grubu çocuk, gebe ve emzikli
kadınların sağlıklarını devam ettirebilmeleri için yeterli ve dengeli
beslenme ilkeleri doğrultusunda beslenme eğitimleri alır ve
toplumun bu doğrultuda daha sağlıklı hale gelmesi yönünde eğitim
verir.
2) Özel ilgi gerektiren prematürelerin beslenme ilkelerini ve bebek
formülalarının doğru ve gerektiği yerde ve de tedavi edici olarak
kullanılabilirliğini öğrenir.
1. Fomon SJ. Nutrition of Normal Infants. Mosby, St. Louis, 1993.
2. Thomas B. Manual of Dietetic Practice, Third Edition, 2001.
3. McLaren DS, Burman D, Belton NR. Textbook of Paediatric
Nutrition, Edinburg, 1991.
4. Baysal A. Beslenme. Hatiboğlu Yayınevi. Ankara, 2001.
5. Köksal G., Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi.
Hatiboğlu yayınevi, 2000.
Anlatım, tartışma, grup çalışması, vaka sunumları
Quizler (% 5)+ 3 Notlu Pratik (% 10) + Sözlü (% 10) + 1 klasik
ara sınav (% 20) + 1 teorik final sınavı (%50)
İngilizce/Türkçe
56
Dersin Kodu ve Adı
BES 321 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
6
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülden Pekcan
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 Yarıyıl (1 teorik + 2 uygulama, haftada toplam 3 saat)
Dersin İçeriği







Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Toplum beslenmesi ve beslenme epidemiyolojisi
Beslenme durumunu saptama yöntemleri
Beslenme antropometrisi
Klinik belirtiler
Biyomarkerlar:Biyokimyasal ve hematolojik yöntemler
Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite
hızları
Besin tüketim araştırmaları
Ekolojik etmenler
Bu dersin sonunda öğrenci; toplum beslenmesi ve beslenme
epidemiyolojisi ile beslenme durumunun saptanması
yöntemlerini öğrenip açıklayabilecek, bu yöntemleri hasta ve
sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında
uygulayabilecek ve bu konularda bilgi ve beceri
kazanabilecektir.






Margetts BM, Nelson M (1997). Design Concepts in Nutritional
Epidemiology. Oxford University Press, Oxford, 2nd Ed.
Gibson RS (2005). Principles of Nutritional Assessment. Oxford
University Press, Newyork, 2nd Ed.
Willett W (1998). Nutritional Epidemiology. Oxford University
Press. NewYork, 2nd Ed.
Jelliffe DB, Jelliffe EFP. Community Nutritional Assessment.
Oxford University Press, Oxford, 1989.
Lee RD, Nieman DC (2003). Nutritional Assessment. McGrawHill,
Boston, 3rd Ed.
Pekcan, G. Hastanın Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El
Kitabı, (Ed. A. Baysal ve ark.) 65-116, Hatiboğlu Yayınevi,
Ankara, 2002.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, tartışma, laboratuar uygulaması, proje çalışmaları
Değerlendirme
Yöntemi
2 ara sınavı (%30), proje ve laboratuar (%20), ve final sınavı
(%50).
Eğitim Dili
İngilizce/Türkçe
57
Dersin Kodu ve Adı
BES 343 - Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme 1
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
5
Dersin Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr.M.Fatih UYAR
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 3 saat teorik)
Dersin İçeriği
Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri/ yeni üretim
sistemleri, yönetim ve organizasyon, mutfak/yemekhane
planlama ve kullanılan araç gereçler, menü yönetimi, standart
yemek tarifeleri ve denetimi, satın alma ve depolama
teknikleri ve iş güvenliği.
Dersin Amacı
Toplu beslenme hizmetinden yararlanan tüm gruplara yeterli
ve dengeli, yüksek hijyenik kalitede, yüksek besin değeri
özelliklerine sahip, tüketilebilir, bir toplu beslenme hizmetinin
en ekonomik şekilde verilmesini sağlamak amacıyla eğitim
vermek. Bu dersin sonunda öğrenciler yönetici diyetisyen
olma becerisini kazanacaklar, toplu beslenme süreçlerine
ilişkin edindikleri bilgiler doğrultusunda menü denetimi ve
mutfak modernizasyonu yapabileceklerdir.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1-Kinton R, Ceserani V, Foskett D, The Theory of Catering,
Eighth edition, Hodder & Stoughton, London, 1995.
2- Spears MC, Foodservice Organizations A managerial and
Systems Approach, Prentice Hall Englewood Cliffs, Ohio,
1995.
3- Feinstein A H, Stefanelli J M. Purchasing, Selection and
Procurement ort he Hospitality Industry, Fifth Edition , John
Wiley & Sons Inc, London, 2002
4- Beyhan Y, Ciğerim N,Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü
Yönetimi ve Denetimi, Kök Yayıncılık, Ankara,1995
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım
Değerlendirme
Yöntemi
2 teorik ara sınav (her biri % 25) + 1 teorik final sınavı (%50)
Eğitim Dili
Türkçe
58
Dersin Kodu ve Adı
BES 345 Hastalıklarda Diyet Tedavisi 1
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
7
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Seyit M. Mercanlıgil, Yrd. Doç.Dr. Emine Yıldız
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada 2 saat teorik+3 saat pratik toplam 5 saat)
Dersin İçeriği
Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, reaktif
hipoglisemi,
koroner
kalp
hastalıkları,
hipertansiyon,
gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları,
gut’un tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve
tıbbi beslenme tedavisi.
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
Bu dersin sonunda öğrenci:
Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, reaktif
hipoglisemi,
koroner
kalp
hastalıkları,
hipertansiyon,
gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları,
gut’un tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve
tıbbi beslenme tedavilerini öğrenir, beslenme tedavileri ile ilgili
pratik uygulama yapar.
-Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, Kutluay Merdol T, Pekcan P,
Keçecioğlu S, Besler T,Mercanlıgil SM. Diyet El Kitabı, 4. baskı,
Hatiboğlu Yayınevi,Ankara,2002.
-Uluslararası beslenme ve diyet dergileri (European J Clin Nutr,
JADA, Am J Clin. Nutr, vb.) ve kitaplar
Anlatım, tartışma, yorumlama, pratik uygulama
2 teorik + pratik ara sınav (her biri % 25) ve 1 teorik + pratik
final sınavı (%50)
Eğitim Dili
Türkçe
59
Dersin Kodu ve Adı
BES 347- Beslenme Eğitimi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
2
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
Prof. Dr. Gülden Köksal, Öğr.Grv.Dr.Pelin Bilgiç
Yok
1 Yarıyıl (Haftada 2 saat teorik)







Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Eğtim tanımı ve prensipleri
Eğitim yöntem ve araçları,
İletişim teknikleri, yetişkin ve çocuk eğitiminin temel
özellikleri,
Gebe, emzikli, şişman, anne, yaşlı, çocuk, okul öncesi
cocuğu,okul çocuğu vb grupların eğitiminde dikkat
edilecek hususlar,
Davranış değiştirme tedavisi temel ilke ve
uygulamaları,
Hizmet içi eğitim,
Eğitim program ve modülleri tanıtımı.
Beslenme eğitimi konusunda temel bilgi ve becerileri
kazandırmak
Bu ders sonunda öğrenciler:
Beslenme eğitiminde gerekli olan eğitim yöntem ve araçların,
bireylerde davranış değişikliğini sağlamada bilinmesi gereken
bilgileri öğrenecek, eğitim prensipleri, iletişim becerileri ve
eğitim verilecek gruplara özel eğitim modülleri hazırlama
konusunda beceri kazanacaklardır.
Önerilen Kaynaklar
- Kutluay- Merdol, T.: Okul Öncesi dönem Eğitimi Veren kişi
ve Kurumlar için Beslenme Eğitimi Rehberi, 1990
- Kutluay-Merdol, T ve ark.:
Toplu Beslenme Yapılan
Kurumlarda Çalışan Personel İçin Sanitasyon/Hijyen Eğitim
Rehberi, 2003
- Journal of Nutrition Education
- Navaro, L.: Beni Duyuyormusun, 2005
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, Eğitim Modeli örneği demonstrasyonu, öğrencilerin
eğitim modülü hazırlamaları ve sunmaları, önerilen bir kitabın
okunması ve sınıfta tartışılması.
Değerlendirme
Yöntemi
2 ara sınavı (%50), final sınavı (%50).
Eğitim Dili
İngilizce/Türkçe
60
Dersin Kodu ve Adı
İYB 371 İşletme Bilgisi
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
3
Dersin Sorumlusu
Öznur AŞAN
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
1 Yarıyıl (2 kuramsal, haftada toplam 2 saat)













İşletmecilik ile İlgili Temel Kavramlar
Ekonomik Yaşam ve İşletme
İşletme Sistemi
İşletmelerin Kuruluşu
Yönetim
Yönetimin Tarihçesi
Planlama
Örgütleme
Yöneltme
Motivasyon
Kontrol
Karar Verme ve İletişim
Temel İşletme Fonksiyonları
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci
(Öğrenme Çıktıları)
Örgütlerin doğası, işleyişi, yönetimi hakkında temel teorik
bilgileri kazanır. Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci
örgüt ve yönetim konularında alt yapısı tamamlanmış olur.
Önerilen Kaynaklar
Can, H., Tuncer, d. ve Ayhan, D. Y. (2005) Genel
İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Kitabevi, 16.Baskı,
Ankara.
Mucuk, İ. (2001) Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi,
13.Baskı, İstanbul.
Koçel, T. (2006) İşletme Yöneticiliği, Beta yayınevi,
8.Baskı, İstanbul
İLGİLİ DİĞER GÜNCEL MAKALE ve KİTAPLAR
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, soru – cevap, tartışma
Değerlendirme
Yöntemi
Derse katılım (% 10), 1 ara sınavı (% 40) ve final sınavı (%
50).
Eğitim Dili
Türkçe
61
Dersin Kodu ve Adı
BES 315 Diyetetik Uygulamalarında İlke ve Sorunlar
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
5
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülden Köksal, Doç. Dr. Hülya Gökmen Özel
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
1 yarıyıl (1 teorik + 2 pratik, haftada toplam 3 saat)
 Çocuk hastalıkları ve beslenme tedavisi hakkında genel bilgi
vermek (ana hatları)
 Hastalığa sahip olgunun yaşına göre ideal ağırlık ve boy




Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
ölçülerinin hesaplanması ve standartlarla kıyaslamasının
öğretilmesi,
Olgunun
enerji
ve
besin
öğeleri
gereksinmesinin
hesaplanmasının öğretilmesi
Olgunun klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirilme
yöntemleri
Olgunun beslenme tedavisi içeriğine ve yöntemine karar
verilmesinin öğretilmesi
Olguların beslenme tedavisinin izlenmesinde kullanılacak
yöntemlerin tartışılması
Bu dersin sonucunda öğrenciler:
 Çocuk hastalıklarında beslenme ve diyet uygulamalarında
karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını görecekler,
 Klinikte çocuk hastalıklarında uygulanan beslenme ve diyet
yöntemleri hakkındaki bilgilerini arttıracaklar ve
 Diyetisyenlik mesleğine hazırlanmış olacaklardır.
Prof Dr. Gülden Köksal, Uz. Dyt Hülya Gökmen. Çocuk
Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, Hatiboğlu Yayınevi, 2000
Beslenme ve Diyet Dergisi
Uluslararası beslenme ve diyet dergileri, pediatri dergileri
(Pediatrics, JADA, Am J Clin. Nutr, vb.) ve beslenmeyle ilgili
kitaplar
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, tartışma, olgu çözümü, projelerin tartışılması
Değerlendirme
Yöntemi
Sınıf projeleri (% 50) ve final sınavı (%50).
Eğitim Dili
Türkçe
62
Dersin Kodu ve Adı
BES 301 Dietetics 1
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
1
Dersin ECTS Kredisi
1
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Yrd.Doc.Dr. Zehra Büyüktuncer
Yok
Haftada 1 saat teorik
Dersin İçeriği

Dersin Amacı

(Öğrenme Çıktıları)
Diyetetik alanına giren konular üzerine İngilizce
yapılan yayınların takibi
Bu ders sonunda öğrenciler:

Önerilen Kaynaklar
Diyetetik alanına giren konular üzerine İngilizce
yapılan yayınların takibi ve bu yayınlar üzerinde
tartışmalar yapılması
Diyetetik alanına giren konular üzerine İngilizce
yapılan yayınları okuyup anlayabilecek düzeyde
İngilizce kelime haznelerini arttıracaklardır.
-
Diyetetik ile ilgili konularda yayınlanmış İngilizce
kitap ve dergiler
Öğretme Yöntemi(leri)
Seçilen makale ya da kitap bölümünün okunması,
bilinmeyen kelimelerin öğretilmesi ve makale ya da bölümün
yorumlanması ve üzerinde tartışılması.
Değerlendirme
Yöntemi
İki ara dönem (% 40) ve bir yılsonu ( % 60) İngilizce
parçanın çevirisinin değerlendirilmesi
Eğitim Dili
İngilizce
63
III. YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve Adı
BES 312 – Çocuk Hastalıklarında Beslenme
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
Prof. Dr. Perihan Arslan, Prof.Dr.Gülden Köksal
BES 311 dersinin alınmış olması
1 yarıyıl (2 kuramsal + 6 uygulamalı; haftada toplam 8 saat)







Akut gastroenteritler,
malnütrisyon,
malabsorbsiyonlar,
çocuk hastalıklarında enteral-parenteral beslenme,
diyabet,
doğuştan metabolizma hastalıkları,
böbrek hastalıkları gibi çeşitli çocuk hastalıklarında diyet
tedavisi ilkeleri.
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Bu dersin sonunda öğrenci;
Çocuk hastalıkları hakkında bilgi sahibi olur, bu hastalıklarda
uygulanan tıbbi beslenme tedavisi ilkelerini öğrenir, vakalar
üzerinde bu uygulamaların tartışabilir hale gelir ve bu konudaki
diyet çözümlerini ve hesaplamaları yapar, uygun beslenme
programlarını planlar.
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
1. Clinical Paediatric Dietetics, (Ed: Vanesse Shaw, Margaret
Lawson), Oxford, Blackwell Scientific Publications, London,
1994.
2. Mclaren D, Textbook of Pediatric Nutrition, 1991.
3. Köksal G, Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme
Tedavisi. Hatipoğlu Yayınevi, 2000.
4. The American Journal of Clinical Nutrition.
Anlatım, tartışma, grup çalışması, vaka sunumları
Quizler (% 5)+ 3 Notlu Pratik (% 10) + Sözlü (% 10) + 1
klasik ara sınav (% 20) + 1 teorik final sınavı (%50)
Türkçe
64
Dersin Kodu ve Adı
BES 322 Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülden Pekcan
Dersin Ön Koşulları
BES 321 kodlu dersin alınmış olması
Dersin Süresi
1 Yarıyıl (1 teorik + 2 uygulama, haftada toplam 3 saat)
Dersin İçeriği
Ülkemizde ve Dünya’da görülen beslenme sorunları ve
epidemiyolojisi (protein-enerji malnutrisyonu, şişmanlık,
diyete bağlı kronik hastalıklar, demir yetersizliği anemisi, iyot
yetersizliği hastalıkları, diş çürükleri, çinko yetersizliği,
raşitizm, osteomalasi, osteoporoz, vitamin yetersizlikleri, folik
asit yetersizliği, risk gruplarında beslenme(işçi, yaşlı
beslenmesi vb), afet durumlarında beslenme, müdahale
programları, ulusal besin ve beslenme plan ve politikaları
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Bu dersin sonunda öğrenci; toplumda özellikleri olan grupların
beslenme sorunlarını, nedenlerini ve çözüm yollarını
öğrenecek, ulusal besin ve beslenme politikalarının
hazırlanması ve uygulanması konularında bilgi ve beceri
kazanabilecektir.
Önerilen Kaynaklar






Margetts BM, Nelson M (1997). Design Concepts in
Nutritional Epidemiology. Oxford University Press,Oxford,
2nd Ed.
Gibson RS (2005). Principles of Nutritional Assessment.
Oxford University Press, Newyork, 2nd Ed.
Willett W (1998). Nutritional Epidemiology. Oxford
University Press. NewYork, 2nd Ed.
Jelliffe
DB,
Jelliffe
EFP.
Community
Nutritional
Assessment. Oxford University Press, Oxford, 1989.
Lee RD, Nieman DC (2003). Nutritional Assessment.
McGrawHill, Boston, 3rd Ed.
Pekcan, G. Hastanın Beslenme Durumunun Saptanması,
Diyet El Kitabı, (Ed. A. Baysal ve ark.) 65-116, Hatiboğlu
Yayınevi, Ankara, 2002.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, tartışma, laboratuar uygulaması, proje çalışmaları
Değerlendirme
Yöntemi
2 ara sınavı (%30), proje ve laboratuar (%20), ve final sınavı
(%50).
Eğitim Dili
İngilizce/Türkçe
65
Dersin Kodu ve Adı
BES 334 Besin Kontrolü ve Mevzuatı
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
2
Dersin Sorumlusu
Öğr.Grv.Dr. Aylin AYAZ
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 Yarıyıl (1 saat teorik+2 saat pratik, haftada 3 saat)
Dersin İçeriği
1.Besin kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar
2.Türkiye’de besinlerle ilgili yasal düzenlemeler
3.Besin güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkileri
ve ilgili yasal düzenlemeler
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Bu dersi alan öğrenci;
1.Besin kontrolünün ve mevzuatının önemini
2.Besinlerle ilgili yasal düzenlemeleri ve uygulamaları
3.Besin güvenliğini bozan etmenleri kavrayacak ve
açıklayabilecektir.
Yasal düzenlemelerin yayınlandığı Resmi Gazeteler
Codex Alimentarius
Jones JM.Food Safety. Eagen Press,St Paul,1998
Helfrich W, Winter CK(Ed).Food Toxicology.CRC
LLC,2001
Press
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım ve pratik uygulama
Değerlendirme
Yöntemi
2 teorik ara sınav(%20+%20)+ 1 pratik ara sınav(%10)+ 1
teorik bitirme sınavı(%50)
Eğitim Dili
Türkçe
66
Dersin Kodu ve Adı
BES 344 - Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Beslenme II
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
3
Dersin Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr.M.Fatih UYAR
Dersin Ön Koşulları
BES 343 kodlu dersin alınmış olması
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 3 saat teorik)
Dersin İçeriği
Toplu beslenme sistemlerinde ticari işletmeler ve bu
işletmelerde
organizasyon/
mutfak
personel,
ticari
işletmelerde
mutfak/restoran planı, geniş çapta hazırlama, pişirme ve
servis yöntemleri, hijyen / HACCP, maliyet kontrolü
Dersin Amacı
Toplu beslenme hizmetinden yararlanan tüm gruplara yeterli
ve dengeli, yüksek hijyenik kalitede, yüksek besin değeri
özelliklerine sahip, tüketilebilir, bir toplu beslenme hizmetinin
en ekonomik şekilde verilmesini sağlamak amacıyla eğitim
vermek. Bu dersin sonunda öğrenciler ticari işletmelerde toplu
beslenme ilkelerine ilişkin bilgi edinecekler, yönetici diyetisyen
olarak Hijyen/HACCP yönetim ve denetimi yapabilecekler,
maliyet kontrolü becerisi kazanacaklardır
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1-Gisslen W, Essentials of Professional Cooking ,John Wiley &
Sons Inc, USA, 2004
2-Marriott N G, Principles of Food Sanitation, Fourth Edition,
An Aspen Publication, Gaithersburg, Mayland, 1999
3-Axler B H, Litrides CA. Ctyles of Food Service ,Food and
Beverage Service, John Willey& Sons, USA 1990.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım
Değerlendirme
Yöntemi
2 teorik ara sınav (her biri %25) + 1 teorik final sınavı (%50)
Eğitim Dili
Türkçe
67
Dersin Kodu ve Adı
BES 346 Hastalıklarda Diyet Tedavisi II
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Seyit M. Mercanlıgil, Yrd. Doç. Dr. Emine Yıldız
Dersin Ön Koşulları
BES 345 dersinin alınmış olması
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada 2 saat teorik+3 saat pratik toplam 5 saat)
Dersin İçeriği
Karaciğer hastalıkları, alkolizm, safra kesesi ve pankreas
hastalıkları, böbrek hastalıkları, enfeksiyon, AIDS, kanser, yanık,
allerji, solunum yolu hastalıkları, nörolojik ve psikiyatrik
hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri
ve tıbbi beslenme tedavisi. Besin-ilaç etkileşimi, pre-post operatif
beslenme, test diyetleri, enteral-parenteral beslenme
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Bu dersin sonunda öğrenci:



Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
Eğitim Dili
Karaciğer hastalıkları, alkolizm, safra kesesi ve pankreas
hastalıkları, böbrek hastalıkları, enfeksiyon, AIDS, kanser,
yanık, allerji, solunum yolu hastalıkları, nörolojik ve
psikiyatrik
hastalıkların
tanımı,
etiyolojisi,
komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme
tedavilerini öğrenir, beslenme tedavileri ile ilgili pratik
uygulama yapar.
besin-ilaç etkileşimi, pre-post operatif beslenme, test
diyetlerini öğrenir.
Enteral-parenteral beslenme yöntemlerini ve uygulamasını
öğrenir.
-Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, Kutluay Merdol T, Pekcan P,
Keçecioğlu S, Besler T,Mercanlıgil SM. Diyet El Kitabı, 4. baskı,
Hatiboğlu Yayınevi, Ankara,2002.
-Uluslararası beslenme ve diyet dergileri (European J Clin Nutr,
JADA, Am J Clin. Nutr, vb.) ve kitaplar
Anlatım, tartışma, yorumlama, pratik uygulama
2 teorik + pratik ara sınav (her biri % 25) ve 1 teorik + pratik
final sınavı (%50)
Türkçe
68
Dersin Kodu ve Adı
HAS 302 Toplum ve Sağlık
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
3
Dersin Sorumlusu
Dr. A.Tülay Bağcı Bosi
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Yok
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat teorik)
Halk Sağlığına Giriş
Halk Sağlığı Kavramı, Hastalık ve Sağlık
Sağlık Düzeyini Belirleyen Ölçütler I
Sağlık Düzeyini Belirleyen Ölçütler II
Sağlık Düzeyini Belirleyen Ölçütler III
Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri
Demografi-Nüfus yapısı
Sağlık Yönetimi
Ana Sağlığı
Aile Planlaması
Sağlık Eğitimi
Bağışıklama
Çevre Sağlığı
İş Sağlığı
Bu dersin sonunda öğrenci;
Sağlık ve hastalık kavramlarını, sağlığın korunma ilkeleri,
sağlığı korumada yapılan hizmetler, birincil korunmanın
ilkeleri ve yöntemleri, toplumda sağlığı ilgilendiren olayları
tanıyabilme bu konunun boyutunu araştırabilme, müdahale
yöntemi geliştirme ve etkinliğini ölçmeyi öğrenir. Ayrıca
sağlığı ilgilendiren tüm konuların ilişkisini anlar.
Önerilen Kaynaklar
Halk Sağlığı Temel Bilgiler, 2005
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım ve tartışma
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
% 40 Ara sınav, % 60 Final Sınavı
Türkçe
69
Dersin Kodu ve Adı
BES 341 Toplum Sağlığında Beslenme Stajı
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
12
Dersin ECTS Kredisi
10
Dersin Sorumlusu
Tüm öğretim elemanları
Dersin Ön Koşulları
1. 2. ve 3. sınıf tüm BES kodlu derslerin alınmış olması
Dersin Süresi
Yaz dönemi (6 hafta, haftada toplam 48 saat pratik)
Dersin İçeriği
 Toplumun beslenme durumunun ve beslenme
alışkanlıklarının saptanması,
 Bireyin ve toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlık
konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimi,
 Özel gruplar için beslenme eğitim
programlarının/materyallerinin geliştirilmesi
Dersin Amacı
Bu stajın sonucunda öğrenciler; stajın amacını ve hedeflerini
öğrenebilecek, toplumun yeterli ve dengeli beslenme
konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimi alanında beceri sahibi
olabilecek; toplumun beslenme durumunun ve beslenme
alışkanlıklarının saptanmasında, değerlendirilmesinde ve
yorumlanmasında bilgi ve beceri sahibi olabilecek
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar




T.C. S.B Temel Sağlık Hizmetleri Genel Md./ T.C. S.B.
Sağlık Projesi Genel Md. / H.Ü. Beslenme ve Diyetetik
Bölümü. Toplumun Beslenmede Bilinçlendirilmesi Saha
Personeli için Toplum Beslenmesi Programı Eğitim
Materyali, Ankara, 2002.
T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Md./
H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü. Türkiye’ye Özgü
Beslenme Rehberi, Ankara, 2004.
Baysal A. Beslenme. 9. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara,
2002.
T.C. S.B Temel Sağlık Hizmetleri Genel Md. Gıda Güvenliği
Daire Başkanlığı. Beslenme Bilgi Serisi. Ekim 2006.
Öğretme Yöntemi(leri)
Saha çalışması; eğitim ve veri toplama
Değerlendirme
Yöntemi
Saha çalışması (100%)
Eğitim Dili
Türkçe
70
Dersin Kodu ve Adı
BES 315 Diyetetik Uygulamalarında İlke ve Sorunlar
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
5
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülden Köksal, Doç.Dr. Hülya Gökmen Özel
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
1 yarıyıl (1 teorik + 2 pratik, haftada toplam 3 saat)
 Çocuk hastalıkları ve beslenme tedavisi hakkında genel bilgi
vermek (ana hatları)
 Hastalığa sahip olgunun yaşına göre ideal ağırlık ve boy




Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
ölçülerinin hesaplanması ve standartlarla kıyaslamasının
öğretilmesi,
Olgunun
enerji
ve
besin
öğeleri
gereksinmesinin
hesaplanmasının öğretilmesi
Olgunun klinik ve laboratuar bulgularının değerlendirilme
yöntemleri
Olgunun beslenme tedavisi içeriğine ve yöntemine karar
verilmesinin öğretilmesi
Olguların beslenme tedavisinin izlenmesinde kullanılacak
yöntemlerin tartışılması
Bu dersin sonucunda öğrenciler:
 Çocuk hastalıklarında beslenme ve diyet uygulamalarında
karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını görecekler,
 Klinikte çocuk hastalıklarında uygulanan beslenme ve diyet
yöntemleri hakkındaki bilgilerini arttıracaklar ve
 Diyetisyenlik mesleğine hazırlanmış olacaklardır.
Prof Dr. Gülden Köksal, Uz. Dyt Hülya Gökmen. Çocuk
Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, Hatiboğlu Yayınevi, 2000
Beslenme ve Diyet Dergisi
Uluslararası beslenme ve diyet dergileri, pediatri dergileri
(Pediatrics, JADA, Am J Clin. Nutr, vb.) ve beslenmeyle ilgili
kitaplar
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, tartışma, olgu çözümü, projelerin tartışılması
Değerlendirme
Yöntemi
Sınıf projeleri (% 50) ve final sınavı (%50).
Eğitim Dili
Türkçe
71
Dersin Kodu ve Adı
BES 302 Dietetics II
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
1
Dersin ECTS Kredisi
1
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Yrd.Doc.Dr. Zehra Büyüktuncer
Yok
1 yarıyıl (Haftada 1 saat teorik)
Dersin İçeriği

Dersin Amacı

(Öğrenme Çıktıları)
Diyetetik alanına giren konular üzerine İngilizce
yapılan yayınların takibi
Bu ders sonunda öğrenciler:

Önerilen Kaynaklar
Diyetetik alanına giren konular üzerine İngilizce
yapılan yayınların takibi ve bu yayınlar üzerinde
tartışmalar yapılması
Diyetetik alanına giren konular üzerine İngilizce
yapılan yayınları okuyup anlayabilecek düzeyde
İngilizce kelime haznelerini arttıracaklardır.
-
Diyetetik ile ilgili konularda yayınlanmış İngilizce
kitap ve dergiler
Öğretme Yöntemi(leri)
Seçilen makale ya da kitap bölümünün okunması,
bilinmeyen kelimelerin öğretilmesi ve makale ya da bölümün
yorumlanması ve üzerinde tartışılması.
Değerlendirme
Yöntemi
İki ara dönem (% 40) ve bir yılsonu ( % 60) ingilizce
parçanın çevirisinin değerlendirilmesi
Eğitim Dili
İngilizce
72
IV. YIL
GÜZ DÖNEMİ
Dersin Kodu ve Adı
BES 431 - Mezuniyet Çalışması
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
10
Dersin Sorumlusu
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanları
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Yok
2 yarıyıl (haftada toplam 2 saat)
Dersin İçeriği
Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda
bireysel
araştırmaların
planlanması
ve
yürütülmesi.
Öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez
çalışmasının planlaması, literatür araştırması, sonuçlar,
tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde
sunulması süreçlerini içerir
Dersin Amacı
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci
- araştırma hipotezi oluşturur
- kütüphaneyi ve interneti kullanarak literatür araştırması
yapar
- çeşitli araştırma dizaynlarını belirleyerek hangisinin
uygulanması gerektiğini bilir
- veri toplama yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında
bilgi sahibi olur
- istatistiksel yöntemleri uygular
- araştırma raporlarını ve makaleleri okuyup, yorumlayabilir,
anlaşılır ve etkili bir şekilde araştırma proje önerisi yazar
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
-
Öğretme Yöntemi(leri)
Bireysel çalışma
Değerlendirme
Yöntemi
Proje değerlendirme (% 100)
Eğitim Dili
Türkçe
73
Dersin Kodu ve Adı
BES 448 Çocuk Hastanesi Stajı
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
6
Dersin ECTS Kredisi
6
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülden Köksal
Dersin Ön Koşulları
BES kodlu 1. 2 ve 3. Sınıf dersleri alınmadan bu staj alınamaz.
Dersin Süresi
1 yarıyıl
Dersin İçeriği












Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Metabolizma Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi,
Malabsorbsiyonlar ve Beslenme Tedavisi,
Prematüre bebek beslenmesi,
Çocuk mamaları ve özellikleri,
Diyabet ve tıbbi beslenme tedavisi,
İzelementler,
Çocukluk çağı obezitesi, metabolik sendrom ve yeme
bozuklukları,
Enteral ve parenteral Beslenme (çocukta),
Enfeksiyon hastalıklarında beslenme,
Yanık ve beslenme tedavisi
Onkolojik hastalıklar,
Böbrek hastalıklarında beslenme tedavisi
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Klinikte hasta izleminde uygulanacak yöntemleri öğrenir, hasta
dosyasını okuma, dosyadaki bilgileri analiz etme ve hastanın klinik
ve laboratuar bulgularını değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi
sahibi olur.
2. Klinikte hasta izleminde yaşına göre ideal ağırlık ve boy ölçülerinin
hesaplanması ve standartlarla kıyaslamasını, olgunun enerji ve besin
öğeleri gereksinmesinin hesaplanmasını öğrenir.
3. Çocuk hastalıklarına göre beslenme ve diyet uygulamalarında
karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını öğrenir, bu hastalıklarla ile
ilgili beslenme ve diyet uygulamaları yapma becerisi kazanır.
4. Aradığı bilgiye ulaşabilme, analize edebilme ve bu bilgiyi sunma
becerisi kazanır.
Önerilen Kaynaklar
1. American Journal of Peadiatrics
2. Thomas B. Manual of Dietetic Practice, Third Edition, 2001.
3. McLaren DS, Burman D, Belton NR. Textbook of Paediatric
Nutrition, Edinburg, 1991.
4. Baysal A. Beslenme. Hatiboğlu Yayınevi. Ankara, 2001.
5. Köksal G., Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi.
Hatiboğlu yayınevi, 2000.
6. Fomon SJ. Nutrition of Normal Infants. Mosby, St. Louis, 1993.
Öğretme Yöntemi(leri)
Gözlem, servis izlemi, tartışma, beslenme eğitim, olgu sunumları
Değerlendirme Yöntemi
Derse katılım
Staja katılım
Vaka sunumları, hazırlık ve kütüphane
Sözlü ve yazılı sınavlar:
Eğitim Dili
:% 20 (36 saat)
:% 50 (90 saat)
:% 10 (18 saat)
:% 20 (36 saat)
Türkçe
74
Dersin Kodu ve Adı
BES 449 Erişkin Hastanesi Stajı
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
6
Dersin ECTS Kredisi
6
Dersin Sorumlusu
Prof.Dr. Seyit M Mercanlıgil
Yrd. Doç. Emine Yıldız
Dersin Ön Koşulları
BES kodlu 1. 2 ve 3. Sınıf dersleri alınmadan bu staj alınamaz.
Dersin Süresi
1 yarıyıl
Dersin İçeriği
Şişmanlık, yeme bozuklukları, diabetes mellitus, reaktif hipoglisemi,
koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem
hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, karaciğer hastalıkları,
safra kesesi ve pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları, enfeksiyon,
AIDS, kanser, yanık, alerji, solunum yolu hastalıkları, nörolojik ve
psikiyatrik klinik belirtileri, ve tıbbi beslenme tedavisi. Besin – ilaç
etkileşimi, pre-post operatif beslenme, test diyetleri, enteral
paranteral beslenme.
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Klinikte hasta izleminde uygulanacak yöntemleri öğrenir, hasta
dosyasını okuma, dosyadaki bilgileri analiz etme ve hastanın klinik
ve laboratuar bulgularını değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi
sahibi olur.
2. Klinikte hasta izleminde yaşına göre ideal ağırlık ve boy ölçülerinin
hesaplanması ve standartlarla kıyaslamasını, olgunun enerji ve besin
öğeleri gereksinmesinin hesaplanmasını öğrenir.
3. Hastalıklarına göre beslenme ve diyet uygulamalarında karşılaşılan
sorunlar ve çözüm yollarını öğrenir, bu hastalıklarla ile ilgili beslenme
ve diyet uygulamaları yapma becerisi kazanır.
4. Aradığı bilgiye ulaşabilme, analize edebilme ve bu bilgiyi sunma
becerisi kazanır.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1. Baysal, A. , Aksoy, M., Besler, H T, Bozkurt, N., Keçecioğlu,
Kutluay Merdol, T., Pekcan, G., Mercanlıgil, S M, Yıldız E,
Diyet El Kitabı, 5. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2008.
2. Mahan, K. L., Escott-Stump, S., Krause’s Food & Nutrition
Therapy, 12. Baskı, Canada, Saunders, Elsevier, 2008.
3. Uluslararası Beslenme ve Diyet Dergileri (Euro. J. Clin. Nutr.
JADA, Am J Clin Nutr vb.)
Öğretme Yöntemi(leri)
Gözlem, servis izlemi, tartışma, beslenme eğitimi, olgu sunumları
Değerlendirme Yöntemi
Yazılı sınav
%25 (75 saat)
Nutrisyonel değerlendirme
ve klinik çalışma
% 25 (75 saat)
Sözlü sınav
%25 (75 saat)
Mesleği temsil yeteneği % 10 (30 saat)
Vaka takdimi
% 15 (45 saat)
Eğitim Dili
Türkçe
75
Dersin Kodu ve Adı
BES 450 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
6
Dersin ECTS Kredisi
6
Dersin Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr.M.Fatih UYAR
Dersin Ön Koşulları
BES kodlu 1. 2 ve 3. Sınıf dersleri alınmadan bu staj
alınamaz.
Dersin Süresi
1 sömestr (haftada 3 saat teorik, 9 saat pratik, toplam 12
saat.)
Dersin İçeriği
Kurum diyetisyenleri ile akademik personel danışmanlığında,
öğrencilerin kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanması
Dersin Amacı
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, beslenme biliminin
temeline ve bireysel gereksinimlere uyarak toplu beslenme
hizmetlerinin verildiği kuruluşlarda diyetisyenin yönetici
rolüyle ilgili bilgi ve becerileri geliştirir.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
-
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, bireysel çalışmalar, tartışma, pratik uygulamalar
Değerlendirme
Yöntemi
1 teorik sınav (%30),
1 sözlü sınav (%25),
Staj performans değerlendirmesi (%45)
Eğitim Dili
Türkçe
76
Dersin Kodu ve Adı
BES 451 - H.Ü.Dışı Hastane ve Kurum Stajı
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
6
Dersin ECTS Kredisi
6
Dersin Sorumlusu
Prof.Dr. Nilgün Karaağaoğlu, Prof.Dr.Neslişah Rakıcıoğlu,
Yrd.Doç.Dr. Gülhan Samur, Öğr.Gör. Dr. Aylin Ayaz,
Öğr.Gör. Dr. Pelin Bilgiç
Dersin Ön Koşulları
BES kodlu 1. 2 ve 3. Sınıf dersleri alınmadan bu staj
alınamaz.
Dersin Süresi
1 sömestr (haftada 3 saat teorik, 9 saat pratik, toplam 12
saat.)
Dersin İçeriği
Kurum ve hastane diyetisyenleri ile akademik personel
danışmanlığında, öğrencilerin kurum ve hastane
diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanması
Dersin Amacı
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
- klinik çevrelerde beslenme ve diyetetik biliminin teorik
bilgilerini uygular
- klinik diyetisyenin çalışma koşullarını gözlemler, çeşitli
hastalıkları ve bu hastalıklarla ilişkili teorik ve pratik bilgileri
öğrenir, hasta ve yakınlarına beslenme konusunda eğitim
verir
-beslenme biliminin temeline ve bireysel gereksinimlere
uyarak toplu beslenme hizmetlerinin verildiği kuruluşlarda
diyetisyenin yönetici rolüyle ilgili bilgi ve becerileri geliştirir
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1.Baysal, A. , Aksoy, M., Besler, H T, Bozkurt, N., Keçecioğlu,
Kutluay Merdol, T., Pekcan, G., Mercanlıgil, S M, Yıldız E, Diyet El
Kitabı, 5. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2008.
2.Uluslararası Beslenme ve Diyet Dergileri (Euro. J. Clin. Nutr. JADA,
Am J Clin Nutr vb.)
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, tartışma, bireysel çalışma, pratik uygulamalar
Değerlendirme
Yöntemi
Final sınavı (%35),
vaka takdimi ve seminer (%35),
genel değerlendirme (%5),
diyetisyen değerlendirme puanı (%25)
Eğitim Dili
Türkçe
77
Dersin Kodu ve Adı
BES 445 - Seminer
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
1
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanları
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
2 yarıyıl (haftada toplam 1 saat teorik)
Dersin İçeriği
Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda
yapılmış araştırmaların seminer sorumlusu öğretim elemanı ile
birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve
sunulması
Dersin Amacı
Besin, beslenme ve diyetetik konularında seminer hazırlamayı
ve sunmayı öğretmek.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
- çeşitli dergilerde yayınlanmış olan makalelerin nasıl
okunması, yorumlanması gerektiğini öğrenir,
- beslenme ve diyetetik alanındaki güncel konuları araştırarak
bunları bir rapor halinde hazırlar ve sunar
- diğer sunumlar hakkında eleştiri yapabilme pratiği kazanır,
- hazırlanan konuya yönelik olası soru ve soruların
çözülmesine yönelik yanıtların verilmesinde bilgi ve deneyim
kazanır
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
-
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, bireysel çalışma, tartışma
Değerlendirme
Yöntemi
Proje ve sunum değerlendirilmesi (%60) + 1 teorik final
sınavı (%40)
Eğitim Dili
Türkçe
78
Dersin Kodu ve Adı
BİS 401 Biyoistatistik
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
3
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Ergun Karaağaoğlu - Dr. Erdem Karabulut
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 Yarıyıl (3 saat kuramsal, haftada toplam 3 saat)
Dersin İçeriği
 Temel istatistiksel kavramlar, istatistik, biyoistatistik,
biyoistatistiğin kullanım alanları, evren, örneklem, istatistik,
parametre, veri, değişken, veri tipleri vb.
 Tanımlayıcı istatistikler; verilerin sınıflandırılması, ortalama ve
konum ölçüleri, yaygınlık ölçüleri.
 Tablo ve grafikler; tek değişkenli tablo (marjinal tablo) ve
grafikler: histogram, çubuk grafik, dal-yaprak grafiği, kutu-çizgi
grafiği, ortalama-standart sapma grafiği vb.
 İki/çok değişkenli tablo ve grafikler; Çapraz tablolar, ortalamaya
göre tablolar, temel grafik gösterimlerin çok değişkenli
uygulamaları, saçılım grafikleri vb.
 Kuramsal dağılışlar: Normal dağılım, binom dağılımı, poisson
dağılımı. Normallik testleri ve grafikleri.
 Örnekleme yöntemleri, Örneklem dağılışları ve güven aralıkları:
Ortalamanın ve oranın örneklem dağılışı, standart hata, güven
aralıkları,
 Hipotez testlerine giriş: Hipotez testinin amacı, aşamaları,
hataları, p ve alfa değerleri, karar verme süreci, parametrik ve
parametrik olmayan hipotez testleri.
 Hipotez Testleri (tek örneklem testleri, bağımlı ve bağımsız iki
örneklem testleri, bağımlı ve bağımsız K örneklem testleri)
 Korelasyon ve regresyon çözümlemesi
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci
 Temel İstatistiksel kavramları bilir,
 Veriye uygun tanımlayıcı istatistikleri hesaplar,
 Uygun tablo ve grafikleri oluşturur,
 Temel kuramsal dağılışları ve örneklem dağılışını, standart hata
ve güven aralıkları kavramlarını bilir,
 Uygun hipotez testini seçer, uygular ve yorumlar,
 Korelasyon ve basit doğrusal regresyon çözümlemesi yöntemlerini
bilir
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1. Daniel WW. Biostatistics. John Willey, 1999.
2. Dawson B. ve Trapp RG. Basic&Clinical Biostatistics. McGraw Hill, 2001.
3. Sümbüloglu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık, Ankara,
2003.
4. Özdamar K. SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi, Eskişehir, 1999.
5. Alpar R. Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Nobel Yayın-Dağıtım,
Ankara, 2001.
Öğretme Yöntemi(leri)
Öğrenci merkezli eğitim: öğrencilerden bir sonraki haftanın
konularına hazırlanarak gelmeleri istenir. Ders tartışma şeklinde
geçer. Her ders sonunda konu ile ilgli bir ödev verilir. Bu sayede,
öğrencilerin teorik bilgileri uygulama yapılarak pekiştirilir.
Değerlendirme Yönt.
1. ve 2. ara sınavı (%50), ödevler (%10) ve final sınavı (%40).
Eğitim Dili
İngilizce/Türkçe
79
Dersin Kodu ve Adı
BES 425 Beslenme ile İlintili Hastalıkların Biyokimyası
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
2
Dersin Sorumlusu
H.Tanju Besler
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
1 Yarıyıl (Haftada 2 saat)
Dersin İçeriği
Diyabet, malnutrisyon, Şişmanlık, Kanser, Yanık, TravmaStres, Enfeksiyon Hastalıkları ve Sepsis gibi beslenme ile
ilintili hastalıklarda normal sağlıklı bireylere göre oluşan
biyokimyasal ve metabolik değişiklikler incelenecektir.
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
Eğitim Dili
İngilizce
80
Dersin Kodu ve Adı
BES 401 Applied Nutrition 1
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
1
Dersin ECTS Kredisi
1
Dersin Sorumlusu
Öğr.Gör. Dr. Pelin Bilgiç
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Yok
1 yarıyıl (Haftada 1 saat teorik)
Dersin İçeriği

Dersin Amacı

(Öğrenme Çıktıları)
Beslenme konusunda klinik uygulamalar üzerine
İngilizce yapılan yayınların takibi
Bu ders sonunda öğrenciler:

Önerilen Kaynaklar
Beslenme konusunda klinik uygulamalar üzerine
İngilizce yapılan yayınların takibi ve bu yayınlar
üzerinde tartışmalar yapılması
Beslenme konusunda klinik uygulamalar üzerine
İngilizce yapılan yayınları okuyup anlayabilecek
düzeyde İngilizce kelime haznelerini arttıracaklardır.
-
Klinik beslenme konusunda yayınlanmış İngilizce
kitap ve dergiler
Öğretme Yöntemi(leri)
Seçilen makale ya da kitap bölümünün okunması,
bilinmeyen kelimelerin öğretilmesi ve makale ya da bölümün
yorumlanması ve üzerinde tartışılması.
Değerlendirme
Yöntemi
İki ara dönem (% 40) ve bir yılsonu ( % 60) İngilizce
parçanın çevirisinin değerlendirilmesi
Eğitim Dili
İngilizce
81
IV. YIL
BAHAR DÖNEMİ
Dersin Kodu ve Adı
BES 431 - Mezuniyet Çalışması
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
2
Dersin ECTS Kredisi
10
Dersin Sorumlusu
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanları
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Yok
2 yarıyıl (haftada toplam 2 saat)
Dersin İçeriği
Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda
bireysel
araştırmaların
planlanması
ve
yürütülmesi.
Öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez
çalışmasının planlaması, literatür araştırması, sonuçlar,
tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde
sunulması süreçlerini içerir
Dersin Amacı
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci
- araştırma hipotezi oluşturur
- kütüphaneyi ve interneti kullanarak literatür araştırması
yapar
- çeşitli araştırma dizaynlarını belirleyerek hangisinin
uygulanması gerektiğini bilir
- veri toplama yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında
bilgi sahibi olur
- istatistiksel yöntemleri uygular
- araştırma raporlarını ve makaleleri okuyup, yorumlayabilir,
anlaşılır ve etkili bir şekilde araştırma proje önerisi yazar
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
-
Öğretme Yöntemi(leri)
Bireysel çalışma
Değerlendirme
Yöntemi
Proje değerlendirme (% 100)
Eğitim Dili
Türkçe
82
Dersin Kodu ve Adı
BES 448 Çocuk Hastanesi Stajı
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
6
Dersin ECTS Kredisi
6
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülden Köksal
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
BES kodlu 1. 2 ve 3. Sınıf dersleri alınmadan bu staj
alınamaz.
1 yarıyıl












Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Metabolizma Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi,
Malabsorbsiyonlar ve Beslenme Tedavisi,
Prematüre bebek beslenmesi,
Çocuk mamaları ve özellikleri,
Diyabet ve tıbbi beslenme tedavisi,
İzelementler,
Çocukluk çağı obezitesi, metabolik sendrom ve yeme
bozuklukları,
Enteral ve parenteral Beslenme (çocukta),
Enfeksiyon hastalıklarında beslenme,
Yanık ve beslenme tedavisi
Onkolojik hastalıklar,
Böbrek hastalıklarında beslenme tedavisi
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Klinikte hasta izleminde uygulanacak yöntemleri öğrenir,
hasta dosyasını okuma, dosyadaki bilgileri analiz etme ve
hastanın klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirme
yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
2. Klinikte hasta izleminde yaşına göre ideal ağırlık ve boy
ölçülerinin hesaplanması ve standartlarla kıyaslamasını,
olgunun enerji ve besin öğeleri gereksinmesinin
hesaplanmasını öğrenir.
3. Çocuk hastalıklarına göre beslenme ve diyet
uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını
öğrenir, bu hastalıklarla ile ilgili beslenme ve diyet
uygulamaları yapma becerisi kazanır.
4. Aradığı bilgiye ulaşabilme, analize edebilme ve bu bilgiyi
sunma becerisi kazanır.
Önerilen Kaynaklar
1. American Journal of Peadiatrics
2. Thomas B. Manual of Dietetic Practice, Third Edition, 2001.
3. McLaren DS, Burman D, Belton NR. Textbook of Paediatric
Nutrition, Edinburg, 1991.
4. Baysal A. Beslenme. Hatiboğlu Yayınevi. Ankara, 2001.
5. Köksal G., Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme
Tedavisi. Hatiboğlu yayınevi, 2000.
6. Fomon SJ. Nutrition of Normal Infants. Mosby, St. Louis,
1993.
Öğretme Yöntemi(leri)
Gözlem, servis izlemi, tartışma, beslenme eğitim, olgu
sunumları
Değerlendirme Yöntemi
Diyet yazma becerisi
Yazılı sınav
Bilgi (Servis sözlüsü)
Sözlü sınav
Mesleği temsil yeteneği
Vaka takdimi / Seminer
Eğitim Dili
Türkçe
% 5 (15 saat)
%30 (90 saat)
% 7,5 (22,5 saat)
%25 (75 saat)
% 2,5 (7,5 saat)
sunumu % 30 (90 saat)
83
Dersin Kodu ve Adı
BES 449 Erişkin Hastanesi Stajı
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
6
Dersin ECTS Kredisi
6
Dersin Sorumlusu
Prof.Dr. Seyit M Mercanlıgil
Yrd. Doç. Emine Yıldız
Dersin Ön Koşulları
BES kodlu 1. 2 ve 3. Sınıf dersleri alınmadan bu staj alınamaz.
Dersin Süresi
1 yarıyıl
Dersin İçeriği
Şişmanlık, yeme bozuklukları, diabetes mellitus, reaktif hipoglisemi,
koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem
hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, karaciğer hastalıkları,
safra kesesi ve pankreas hastalıkları, böbrek hastalıkları, enfeksiyon,
AIDS, kanser, yanık, alerji, solunum yolu hastalıkları, nörolojik ve
psikiyatrik klinik belirtileri, ve tıbbi beslenme tedavisi. Besin – ilaç
etkileşimi, pre-post operatif beslenme, test diyetleri, enteral
paranteral beslenme.
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Klinikte hasta izleminde uygulanacak yöntemleri öğrenir, hasta
dosyasını okuma, dosyadaki bilgileri analiz etme ve hastanın klinik
ve laboratuar bulgularını değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi
sahibi olur.
2. Klinikte hasta izleminde yaşına göre ideal ağırlık ve boy ölçülerinin
hesaplanması ve standartlarla kıyaslamasını, olgunun enerji ve besin
öğeleri gereksinmesinin hesaplanmasını öğrenir.
3. Hastalıklarına göre beslenme ve diyet uygulamalarında karşılaşılan
sorunlar ve çözüm yollarını öğrenir, bu hastalıklarla ile ilgili beslenme
ve diyet uygulamaları yapma becerisi kazanır.
4. Aradığı bilgiye ulaşabilme, analize edebilme ve bu bilgiyi sunma
becerisi kazanır.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1.Baysal, A. , Aksoy, M., Besler, H T, Bozkurt, N., Keçecioğlu,
Kutluay Merdol, T., Pekcan, G., Mercanlıgil, S M, Yıldız E, Diyet El
Kitabı, 5. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2008.
2.Mahan, K. L., Escott-Stump, S., Krause’s Food & Nutrition
Therapy, 12. Baskı, Canada, Saunders, Elsevier, 2008.
3.Uluslararası Beslenme ve Diyet Dergileri (Euro. J. Clin. Nutr. JADA,
Am J Clin Nutr vb.)
Öğretme Yöntemi(leri)
Gözlem, servis izlemi, tartışma, beslenme eğitimi, olgu sunumları
Değerlendirme Yöntemi
Yazılı sınav
%25 (75 saat)
Nutrisyonel değerlendirme
ve klinik çalışma
% 25 (75 saat)
Sözlü sınav
%25 (75 saat)
Mesleği temsil yeteneği % 10 (30 saat)
Vaka takdimi
% 15 (45 saat)
Eğitim Dili
Türkçe
84
BES 450 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
6
Dersin ECTS Kredisi
6
Dersin Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr.M.Fatih UYAR
Dersin Ön Koşulları
BES kodlu 1. 2 ve 3. Sınıf dersleri alınmadan bu staj
alınamaz.
Dersin Süresi
1 sömestr (haftada 3 saat teorik, 9 saat pratik, toplam 12
saat.)
Dersin İçeriği
Kurum diyetisyenleri ile akademik personel danışmanlığında,
öğrencilerin kurum diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanması
Dersin Amacı
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, beslenme biliminin
temeline ve bireysel gereksinimlere uyarak toplu beslenme
hizmetlerinin verildiği kuruluşlarda diyetisyenin yönetici
rolüyle ilgili bilgi ve becerileri geliştirir.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, bireysel çalışmalar, tartışma, pratik uygulamalar
Değerlendirme
Yöntemi
1 teorik sınav (%30),
1 sözlü sınav (%25),
Staj performans değerlendirmesi (%45)
Eğitim Dili
Türkçe
85
Dersin Kodu ve Adı
BES 451 - H.Ü.Dışı Hastane ve Kurum Stajı
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
6
Dersin ECTS Kredisi
6
Dersin Sorumlusu
Prof.Dr. Nilgün Karaağaoğlu, Prof.Dr.Neslişah Rakıcıoğlu,
Yrd.Doç.Dr. Gülhan Samur, Öğr.Gör. Dr. Aylin Ayaz,
Öğr.Gör. Dr. Pelin Bilgiç
Dersin Ön Koşulları
BES kodlu 1. 2 ve 3. Sınıf dersleri alınmadan bu staj
alınamaz.
Dersin Süresi
1 sömestr (haftada 3 saat teorik, 9 saat pratik, toplam 12
saat.)
Dersin İçeriği
Kurum ve hastane diyetisyenleri ile akademik personel
danışmanlığında, öğrencilerin kurum ve hastane
diyetisyenliğine pratik olarak hazırlanması
Dersin Amacı
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
- klinik çevrelerde beslenme ve diyetetik biliminin teorik
bilgilerini uygular
- klinik diyetisyenin çalışma koşullarını gözlemler, çeşitli
hastalıkları ve bu hastalıklarla ilişkili teorik ve pratik bilgileri
öğrenir, hasta ve yakınlarına beslenme konusunda eğitim
verir
-beslenme biliminin temeline ve bireysel gereksinimlere
uyarak toplu beslenme hizmetlerinin verildiği kuruluşlarda
diyetisyenin yönetici rolüyle ilgili bilgi ve becerileri geliştirir
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1.Baysal, A. , Aksoy, M., Besler, H T, Bozkurt, N., Keçecioğlu,
Kutluay Merdol, T., Pekcan, G., Mercanlıgil, S M, Yıldız E, Diyet El
Kitabı, 5. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2008.
2.Uluslararası Beslenme ve Diyet Dergileri (Euro. J. Clin. Nutr. JADA,
Am J Clin Nutr vb.)
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, tartışma, bireysel çalışma, pratik uygulamalar
Değerlendirme
Yöntemi
Final sınavı (%35), vaka takdimi ve seminer (%35), genel
değerlendirme (%5), diyetisyen değerlendirme puanı (%25)
Eğitim Dili
Türkçe
86
Dersin Kodu ve Adı
BES 445 - Seminer
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
1
Dersin ECTS Kredisi
Hazırlanacak ödev ve sunum ile birlikte 8’dir.
Dersin Sorumlusu
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanları
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
2 yarıyıl (haftada toplam 1 saat teorik)
Dersin İçeriği
Besin, beslenme ve diyetetik ile ilintili güncel konularda
yapılmış araştırmaların seminer sorumlusu öğretim elemanı ile
birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve
sunulması
Dersin Amacı
Besin, beslenme ve diyetetik konularında seminer hazırlamayı
ve sunmayı öğretmek.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
- çeşitli dergilerde yayınlanmış olan makalelerin nasıl
okunması, yorumlanması gerektiğini öğrenir,
- beslenme ve diyetetik alanındaki güncel konuları araştırarak
bunları bir rapor halinde hazırlar ve sunar
- diğer sunumlar hakkında eleştiri yapabilme pratiği kazanır,
- hazırlanan konuya yönelik olası soru ve soruların
çözülmesine yönelik yanıtların verilmesinde bilgi ve deneyim
kazanır
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
-
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, bireysel çalışma, tartışma
Değerlendirme
Yöntemi
Proje ve sunum değerlendirilmesi (%60) + 1 teorik final
sınavı (%40)
Eğitim Dili
Türkçe
87
Dersin Kodu ve Adı
BES 402 Applied Nutrition II
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
Dersin ECTS Kredisi
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
1
1
Öğr.Gör. Dr. Pelin Bilgiç
Yok
1 yarıyıl (Haftada 1 saat teorik)
Dersin İçeriği

Dersin Amacı

(Öğrenme Çıktıları)
Beslenme konusunda klinik uygulamalar üzerine
İngilizce yapılan yayınların takibi
Bu ders sonunda öğrenciler:

Önerilen Kaynaklar
Beslenme konusunda klinik uygulamalar üzerine
İngilizce yapılan yayınların takibi ve bu yayınlar
üzerinde tartışmalar yapılması
Beslenme konusunda klinik uygulamalar üzerine
İngilizce yapılan yayınları okuyup anlayabilecek
düzeyde İngilizce kelime haznelerini arttıracaklardır.
-
Klinik beslenme konusunda yayınlanmış İngilizce
kitap ve dergiler
Öğretme Yöntemi(leri)
Seçilen makale ya da kitap bölümünün okunması,
bilinmeyen kelimelerin öğretilmesi ve makale ya da bölümün
yorumlanması ve üzerinde tartışılması.
Değerlendirme
Yöntemi
İki ara dönem (% 40) ve bir yılsonu ( % 60) İngilizce
parçanın çevirisinin değerlendirilmesi
Eğitim Dili
İngilizce
88
EK 3 - LİSANS DERSLERİNİN
İŞ YÜKÜ TABLOLARI
89
I. YIL
GÜZ DÖNEMİ
DERSİN ADI
BES 105 MESLEKİ ORYANTASYON
DERSİN KREDİSİ
010
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KAZANIM
1
2
3
4
4
4
-
4
4
5
5
5
6
-
1
1
1
1
1
1
HAFTALIK DERS SAATİ
(TEORİK)
1
1
1
1
1
1
I. Ara
sınav
(1)
HAFTALIK DERS SAATİ
( PRATİK)
Dersle İlgili
Sınıf Dışı Etkinlikler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
2
2
Ders katılımı : % 32.4 (12 saat)
Derse hazırlanma: % 32.4 (12 saat)
Ara sınava katılım: % 5.4 (2 saat)
Ara sınava hazırlık: % 18.9 (7 saat)
Finale katılım ve hazırlık: % 16.2 (6 saat)
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 31 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 saat
DERSİN KREDİSİ. 31/30= 1 ECTS
FİNAL
TOPLAM
Final
sınavı
(1)
15
-
-
3
5
16
4
6
31
II. Ara sınav
(1)
Öğrenme çıktıları
1.Mesleğin eğitim ve uygulama standartlarını, bölümde verilen eğitim programını öğrenir.
2.Mesleğin ulusal ve uluslararası tarihçesini, meslek federasyonlarını, mezunların çalıştıkları
alanları öğrenir.
3.Üniversitenin sunduğu imkanları, Önlisans, Lisans ve Yaz Dönemi Yönetmeliği’ni öğrenir.
4.Bölüm Anabilim dalları ve uygulama alanları konusunda bilgi edinir.
5.Toplum Sağlığı ve Kurum Beslenme Stajları kapsamında yapılan uygulamaları ve kuralları
öğrenir.
6.Meslek ve eğitimle ilgili temel bilgileri yorumlayabilir
90
DERSİN ADI
HAFTA
BES 109 – Beslenme İlkeleri - I
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
15
TOPLAM
Final
sınavı
2
30
5
2
I. Ara
sınav
2
2
2
2
2
2
2
II.
Ara
sınav
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
10
10
17
13
13
13
15
15
15
27
30
210
13
15
15
22
18
18
18
20
20
20
32
32
282
2
2
2
2
2
Haftalık Ders Saati
Pratik
3
3
3
3
Dersle İlgili
Sınıf Dışı
Etkinlikler
8
8
8
13
13
13
Ders katılımı
:
Ara sınav
:
Derse hazırlanma (Değerlendirme) :
Ara sınava hazırlık
:
Final
:
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 282 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 saat
282 / 30 = 9,4 ~ 9 ECTS
10
233
1-4
Haftalık Ders Saati
Teorik
DEĞERLENDİRME
7
1-4
Kazanım
TOPLAM
6
DERSİN KREDİSİ
%
%
%
%
%
17.9
1.1
59.2
13.6
8.2
42
(66 saat)
(4 saat)
(217saat)
(50 saat)
(30 saat)
Öğrenme Çıktıları
1. Makro besin öğelerinin (karbonhidrat, protein, yağ) kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılmaları
konusunda bilgi edinir
2. Enerji ve makrobesin ögelerinin vücut çalışmasındaki önemlerini kavrar
3. Besinleri enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri yönünden değerlendirebilme becerisi kazanır
4. Günlük beslenmede gereksinen enerji, karbonhidrat, protein ve yağ miktarlarını ve bunları
sağlayabilecek besin kaynaklarını öğrenir
5. Besin tüketimi ve fiziksel aktivite kayıtları tutarak, bireylerin beslenme durumunu saptayabilme ve
beslenme alışkanlıklarını değerlendirebilme becerisini kazanır.
91
DERSİN ADI
Hafta
KİM 133 - 01, 02 TEMEL KİMYA I
DERSİN KREDİSİ
303
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPLAM
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
1
3
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Ara
sınav
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Ara
sınav
Bireysel
çalışma
Final
hazırlık
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
20
105
8
8
1
8
8
8
8
8
11
13
20
143
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
Bireysel
çalışma
5
8
Bireysel
çalışma
5
8
8
10
11
DEĞERLENDİRME
1. Ara sınav (%25), 2. Ara sınav (%25), Final sınavı (%50)
Ders için harcanan zaman 105 saat,
1 kredi yaklaşık 35 saat
Ders için harcanan zaman (143 saat) / 35 saat =4 ECTS kredisi
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Madde, maddenin özellikleri ve ölçülmesini öğrenir.
Atom ve atomik teoriyi öğrenir.
Kimyasal bileşikleri öğrenir.
Kimyasal reaksiyonları ve stokiyometriyi öğrenir.
Sulu çözelti reaksiyonlarını öğrenir.
Gazlar hakkında bilgi edinir.
Termokimya hakkında bilgi edinir.
8. Atomlarda elektronların dağılımlarını öğrenir.
9. Periyodik tablo ve bazı atom özelliklerini öğrenir.
10. Kimyasal bağ ve bağ teorilerini öğrenir.
92
DERSİN ADI
Hafta
KİM 137-01,02 TEMEL KİMYA LAB. I
DERSİN KREDİSİ
031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPLAM
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
43
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Ara
sınav
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Final
hazırlık
2
2
2
2
2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
10
41
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
11
84
KAZANIM
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Teorik)
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Pratik)
DERSLE İLGİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİR
ME
8
Ara sınav (%25), Quiz (%10), Raporlar (%15), Final sınavı (%50)
Ders için harcanan zaman 84 saat,
1 kredi yaklaşık 41 saat
Ders için harcanan zaman (84 saat) / 41 saat = 2 ECTS kredisi
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
Dersin sonunda öğrenci,
11. Temel Lab. Tekniklerini,
12. Derste işlediği konulara paralel basit deneyler
yapmayı,
13. Deney ve teoriyi birleştirmeyi
öğrenir.
93
DERSİN ADI
Hafta
KAZANI
M
HAFTALI
K DERS
SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ
SINIF
DIŞI
ETKİNLİ
KLER
MAT 117 TEMEL MATEMATİK
1
2
3
4
5
I
II
III
III
III
DERSİN KREDİSİ
6
7
8
9
10
11
IV
IV
V
V
VI
3
12
13
14
VI
VI
0
3
FİNAL
TOP
LAM
3
3
3
3
3
-
3
3
3
3
3
-
3
3
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Ara
sınav
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Ara
sınav
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Problem
çözme
Problem
çözme
Problem
çözme
Problem
çözme
Problem
çözme
Problem
çözme
Problem
çözme
Problem
çözme
Problem
çözme
Problem
çözme
Problem
çözme
Problem
çözme
3
3
3
3
4
6
3
3
3
3
4
5
3
3
5
54
TOPLAM
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6
7
5
6
6
5
90
DEĞERLE
NDİRME
Derse katılım: %40 (36 saat),
Ara sınav ve hazırlık: % 12.2 (11 saat),
Ders dışı aktivite: % 42.2 (38 saat),
Final: % 5.6(5 saat)
Ders için harcanan zaman 90 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
90 / 30 saat = 3 ECTS kredisi
36
Final
Hazırlık
ÖĞRENME ÇIKTILARI
I Önermeler mantığını kullanabilir
II Bağıntıları ve özelliklerini tanımlayabilir
III Fonksiyonları analiz edebilir ve kullanabilir
IV Permütasyon ve Kombinasyonu tanımlayabilir
V Matris problemlerini çözebilir
VI Determinantları kullanarak doğrusal denklem sistemlerini çözebilir
94
DERSİN ADI
SOS103 Toplum Bilim
DERSİN KREDİSİ
Hafta
1
2
3
4
5
6
KAZANIM
I
I
I
II
II
III
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
2
2
2
2
2
2
Okuma
Okuma
Okuma
İnternet
tarama
Okuma
Kütüphane
araştırma
Okuma
2
2
5
2
7
8
9
10
11
III
IV
IV
V
2
2
2
2
2
Okuma
Ara
Sınav
Okuma
Okuma
Kütüphane
Araştırma
Okuma
2
8
2
2
DEĞERLENDİRME
4
4
7
10
12
13
14
V
V
2
2
Okuma
Ara
Sınav
2
8
8
8
TOPLAM
202
4
6
10
4
10
4
4
10
15
TOP
LAM
2
2
30
Okuma
Okuma
Final
Hazırl
ık
2
2
4
4
12
67
14
97
Derse katılım: % 24.8 (24 saat)
Ara Sınav ve hazırlık: % 20.6 (20 saat)
Ders Dışı Aktivite: % 40.2 (39 saat)
Final: % 14.4 (14 saat)
Ders için harcanan zaman 97 saat
1 kredi yaklaşık 25 saat
97/25= 4 ECTS Kredisi
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
I-V Bilimsel bilgi ve verinin toplanması sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve
özelliklerini; bilim, sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarını; günümüz toplumunda insan
ilişkilerinin organizasyonunu; kültür, birey ve toplum etkileşimini (yaşam döngüsü içindeki
süreçler, stratejiler, formlar ve sosyalizasyon sürecinin sonuçları); grup, organizasyon, sosyal
kontrol biçimleri ve sosyal tabakalaşmayı; güncel eğilim ve gelişmelerin etkileri altındaki
ekonomi ve iş hayatı, aile ve evlilik, akrabalık, eğitim gibi temel sosyal kurumların daha geniş
bir bütün içinde nasıl konumlandığını anlar, kendi yaşam deneyimini konumlandırır ve
yorumlar.
95
DERSİN ADI
EKO 115 İktisada Giriş
Hafta
1
2
KAZANIM
I
II
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ SINIF
DIŞI
ETKİNLİKLE
R
TOPLAM
3
3
3
3
4
okuma
4
okuma
4
okuma
7
7
7
DEĞERLENDİ
RME
3
4
DERSİN KREDİSİ
7
8
9
10
11
0
3
13
14
FİNAL
TOP
L
5
6
III
3
Ara
sınav
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
44
4
okuma
4
okuma
12
okuma
4
okuma
4
okuma
4
okuma
4
okuma
4
okuma
4
okuma
4
okuma
4
okuma
12
76
7
7
14
7
7
7
7
7
7
7
7
15
120
IV
12
3
V
Derse Katılım: % 32.5 (39 saat)
Ara Sınav ve Hazırlık: % 11.7 (14 saat)
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler: % 43.3 (52 saat).
Final: % 12.5 (15 saat)
Ders için harcanan zaman 120 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
120 / 30 saat = 4 ECTS kredisi
Öğrenme çıktıları
I.Ekonominin temel kavramları ve sorunları hakkında bilgi edinilmesi
II. Ekonomik sistemleri analiz yeteneğinin kazanılması,
III. Fiyat teorisinin tüketici ve firma açısından yorumlanması,
IV. Makroekonomik sorunların kavranması ,
V. Uygulamalı çalışmalara temel oluşturacak bilgilerin kazanılması
96
DERSİN ADI
Hafta
ING 127 Temel İngilizce I
DERSİN KREDİSİ
223
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPLAM
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
28
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
28
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Ara
sınav
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Ara
sınav
Bireysel
çalışma
Final
hazırlık
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
2
10
36
6
6
6
6
6
6
6
6
9
6
10
100
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
Bireysel
çalışma
2
6
Bireysel
çalışma
2
6
6
5
9
DEĞERLENDİRME
1. Ara sınav (%25), 2. Ara sınav (%25), Final sınavı (%50)
Ders için harcanan zaman 100 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
100 / 30 saat = 3 ECTS kredisi
Öğrenme çıktıları
 Temel düzeyde İngilizce dilbilgisi
 Okuma-anlama,
 Yazma,
 Dinleme-anlama
 Konuşma becerilerinin geliştirilmesi
97
DERSİN ADI
TKD 103 Türk Dili I
Hafta
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Teorik)
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
DERSLE
İLGİLİ SINIF
DIŞI ET.
Okuma
Okuma
Okuma
İnternet
tar,
Okuma
Kütüp.
araş.
Okuma
Okuma
4
4
4
8
4
4
6
6
8
10
6
6
TOPLAM
Değerlendirme
Ders için harcanan zaman 120 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
120/30 saat=4 ECTS kredisi
DERSİN KREDİSİ
7
Ara
sınav
2
2
0
2
TOPLAM
28 saat
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
Final
2
Okuma
Okuma
Okuma
Rapor
hazır.
Sunu
hazır.
Sunum
Final
hazır.
11
4
4
4
11
9
4
15
90 saat
13
6
6
6
13
11
6
17
120 saat
Ara sınav % 15, Derse katılım % 25, Rapor % 15, Sözlü Sunum % 15, Final % 30
% 100
Öğrenme çıktıları
Dil ve kültür arasındaki bağlantıyı tanır
Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini tanır
Türkçenin tarihsel gelişimini açıklar
İmla kurallarını uygular
Türkçenin ses bilgisini tanır
Türkçenin biçim bilgisini tanır
Türkçenin söz dizimini tanır
98
DERSİN ADI
Hafta
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ SINIF
DIŞI ET.
TOPLAM
BES 103 Fundam. Of Nutrit. Sci. I
1
2
3
4
5
6
1
1
1
1
1
1
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
1
1
1
1
1
1
6
6
8
10
6
6
Değerlendirme
Ders için harcanan zaman 37 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
37/30 saat= 1,23 ~1 ECTS
DERSİN KREDİSİ 1 0 1
7
Ara
sınav
1
8
9
10
11
12
13
14
TOPLAM
1
1
1
1
1
1
Final
1
14
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Rapor
hazır.
Sunu
hazır.
Sunum
Final
hazır.
3
1
1
1
4
4
2
5
13
6
6
6
13
11
6
17
Ara sınav % 25, Derse katılım % 25, Rapor % 10, Sözlü Sunum % 10, Final % 30
27
120 saat
% 100
Öğrenme Çıktıları
-Beslenme biliminin kapsadığı alanlar,
-Besin grupları, besin öğeleri,
-Enerji harcaması,
-Beslenmenin tarihi,
-Beslenmenin sağlıkla ilişkisi
99
I. YIL
BAHAR DÖNEMİ
DERSİN ADI
BES 110 – Beslenme İlkeleri - II
HAFTA
1
Kazanım
1
2
3
4
5
7
8
9
2
11
12
13
4
5
14
15
TOPLAM
Final
sınavı
2
30
2
I. Ara
sınav
2
2
2
2
2
2
2
II.
Ara
sınav
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
14
14
14
25
14
14
14
14
15
18
25
32
255
19
19
19
30
19
19
19
19
20
23
30
34
327
2
2
2
2
2
Pratik
3
3
3
3
Dersle İlgili
Sınıf Dışı
Etkinlikler
14
14
14
TOPLAM
19
19
19
Ders katılımı
:
Ara sınav
:
Derse hazırlanma (Değerlendirme) :
Ara sınava hazırlık
:
Final
:
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 327 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 saat
327 / 30 = 10,9 ~11 ECTS
10
233
3
Haftalık Ders Saati
Teorik
DEĞERLENDİRME
6
DERSİN KREDİSİ
%
%
%
%
%
42
16.3 (66 saat)
1.0 (4 saat)
62.9 (255 saat)
12.4 (50 saat)
7.4 (30 saat)
Öğrenme Çıktıları
1.Su ve elektrolitlerin vücut çalışmasındaki işlevleri konusunda bilgi edinir
2.Minerallerin insan beslenmesindeki önemini kavrar ve bu mineraller yönünden besinleri değerlendirebilme
becerisi kazanır. Günlük beslenmede gereksinim duyulan mineral miktarları ile Minerallerin insan
beslenmesindeki önemini kavrar ve bu mineraller yönünden besinleri değerlendirebilme becerisi kazanır.
Günlük beslenmede gereksinim duyulan mineral miktarları ile bunları sağlayabileceği besinleri öğrenir
3.Vitaminlerin insan beslenmesindeki önemini kavrar ve bu vitaminler yönünden besinleri değerlendirebilme
becerisi kazanır. Günlük beslenmede gereksinim duyulan vitamin miktarları ile bunların sağlanabileceği besin
kaynaklarını öğrenir.
4.Menü planlamayı etkileyen etmenleri öğrenir ve menü planlama becerisini kazanır
5. Besin işleme-saklamanın önemini ve yöntemlerini öğrenir
100
KİM 134- 01, 02 TEMEL KİMYA II
DERSİN ADI
Hafta
DERSİN KREDİSİ
303
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNA
L
TOPL
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Teorik)
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Pratik)
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
1
3
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DERSLE İLGİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLE
R
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireyse
l
çalışma
Bireyse
l
çalışma
Bireyse
l
çalışma
Bireyse
l
çalışma
Bireyse
l
çalışma
Bireyse
l
çalışma
Bireyse
l
çalışma
Ara
sınav
Bireysel
çalışma
5
Bireyse
l
çalışm
a
Ara
sınav
5
Bireyse
l
çalışma
10
10
5
5
5
5
5
5
5
8
8
8
8
8
8
8
KAZANIM
5
TOPLAM
8
8
DEĞERLENDİ
RME
8
5
8
10
11
Final
hazırlı
k
105
20
11
13
20
143
1. Ara sınav (%25), 2. Ara sınav (%25), Final sınavı (%50)
Ders için harcanan zaman 105 saat,
1 kredi yaklaşık 35 saat
Ders için harcanan zaman (105 saat) / 35 saat = 4 ECTS kredisi
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
14. Kimyasal kinetik konusunu öğrenir.
15. Kimyasal dengenin ilkelerini öğrenir.
16. Asit ve bazları öğrenir.
17. Asit-baz dengeleri ile ilgili ek konuları öğrenir.
18. Doymuş hidrokarbonları öğrenir.
6. Fonksiyonel grupları ve reaksiyonlarını öğrenir.
101
DERSİN ADI
Hafta
KİM 138 - 01, 02 TEMEL KİMYA LAB. I
DERSİN KREDİSİ
031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNA
L
TOPL
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
43
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireyse
l
çalışma
Bireyse
l
çalışma
Bireyse
l
çalışma
Ara
sınav
Bireyse
l
çalışma
Bireyse
l
çalışma
Bireyse
l
çalışma
Bireyse
l
çalışma
Bireyse
l
çalışma
Bireyse
l
çalışma
Bireysel
çalışma
Final
hazırlı
k
2
2
Bireyse
l
çalışm
a
2
2
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
KAZANIM
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Teorik)
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Pratik)
DERSLE İLGİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLE
R
TOPLAM
5
5
DEĞERLENDİ
RME
2
5
2
5
5
8
2
5
41
10
11
84
Ara sınav (%25), Quiz (%10), Raporlar (%15), Final sınavı (%50)
Ders için harcanan zaman 84 saat,
1 kredi yaklaşık 41 saat
Ders için harcanan zaman (84 saat) / 41 saat = 2 ECTS kredisi
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
Dersin sonunda öğrenci,
19. Temel Lab. Tekniklerini,
20. Derste işlediği konulara paralel basit deneyler
yapmayı,
21. Deney ve teoriyi birleştirmeyi
öğrenir.
102
DERSİN ADI
MEB 102 Tıbbi Biyoloji ve Genetik
1
2
Hafta
Kazanım
HAFTALI
K DERS
SAATİ
(Teorik)
3
4
ı
6
7
II
3
3
3
3
DERSLE
İLGİLİ
SINIF
DIŞI
ETKİNLİ
K
Okuma
Okuma
int.
tarama
Okuma,
kütüphan
e
araştırm
a
Okuma
4
5
6
TOPLAM
7
8
9
Değerlen
dirme
5
DERSİN KREDİSİ
I. Ara
sınav
3
7
10
9
III
10
11
IV
3
3
3
3
Okuma,
internet
tarama
Okuma
Okuma,
video
seyretm
e
Okuma,
problem
çözme
5
4
5
6
8
7
8
9
7
4
8
12
3
0
3
13
14
TOPL
AM
V
II. Ara
sınav
3
8
11
VI
3
3
3
Final
Okuma
İnternet
Tarama
Okuma
kütüphane
araştırma
Final
Hazırlık
3
78
saat
4
3
6
11
7
6
9
14
%35 Haftalık ders,%22 Okuma,%21 araştırma,%6 1.ara sınava hazırlık,%7 2.ara sınava hazırlık,%9 finale hazırlık
Ders için harcanan zaman = 120 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
120/30 saat = 4 ECTS kredisi
42
saat
120
saat
%
100
ÖĞRENME ÇIKTILARI
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile ilişkilerini kavrar.
Genetik materyalin yapısal özelliklerini ve replikasyon mekanizmasını öğrenir.
Genetik kod ve genetik kontrol mekanizmalarının hücre için önemini kavrar.
İnsan kalıtım modellerinin tiplerini ve özelliklerini kavrar.
Genetik materyalde meydana gelen değişikliklerin özelliklerini ve önemini kavrar.
Beslenme bozukluklarında ve biyoteknolojik ürünlerin oluşturulmasında genetiğin önemini
kavrar.
103
DERSİN ADI
PSİ 108 Temel Psikoloji
DERSİN KREDİSİ
2
Hafta
Kazanım
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ SINIF
DIŞI
ETKİNLİKLER
1
I
2
2
2
Okuma
3
5
3
4
III
5
2
2
2
Ara
sınav
2
Okuma
3
Okuma
3
Okuma
3
Okuma
3
5
5
5
5
II
6
7
8
V
9
VI
10
2
2
2
8
Okuma
3
Okuma
3
10
5
5
IV
2
14
TOPLAM
11
12
2
2
Ara
sınav
2
2
2
28 saat
Okuma
3
Okuma
3
Okuma
3
8
Okuma
3
Final
hazırlık
13
62 saat
5
5
5
10
5
15
90
VII
13
VIII
0
TOPLAM
Değerlendirme
I. Ara sınav % 25, II. Ara Sınav % 25, Final % 50
Ders için harcanan zaman 90 saat, 2 0 2
1 kredi yaklaşık 30 saat
90 / 30 saat = 3 ECTS kredisi
ÖĞRENME ÇIKTILARI
I.
Psikoloji ile ilgili temel kavramları açıklar.
II.
Psikolojinin tarihçesini açıklar.
III.
Psikolojinin alt alanlarına ilişkin temel kavramları açıklar ve alt alanları
birbirleri ile karşılaştırabilir.
IV.
Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini açıklar ve birbirleri ile
karşılaştırabilir.
104
DERSİN
ADI
BES 108 DEMOGRAFİK YAPI VE SAĞLIK
HAFTA
1
2
3
4
KAZANIM
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Teorik)
I
I
II
II
2
2
2
2
DERSLE
İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKL
ER
TOPLAM
DEĞERLEND
İRME
Ön
öğrenmeleri
hatırlatma,
kavramları
tartışma
5
6
Okuma
Okuma
İnternet
tar,
3
3
3
2
2
100 / 30 saat = 3 ECTS kredisi
1. Ara
sınav
202
8
9
10
11
12
13
IV
IV
V
VI
VII
VII
2
2
2
2
2
2 Ara
sınav
2
Okum
a
Kütüp
araş.
5
5
5
5
7
Derse katılım
: % 24 (24 saat)
Ara sınav ve hazırlık: % 17 (17 saat)
Ders dışı aktiviteler : % 47 (47 saat)
Final ve hazırlık
: % 12 (12 saat)
Ders için harcanan zaman 100 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
7
III
Internetten
elde edilen
kaynakları
tartışma
Okuma
DERSİN KREDİSİ
Okuma
Ödev
Okuma
3
3
5
5
14
FİNA
L
TOP
2
2
30
2
Okuma
Okuma
Ödev
Okuma
Ödev
hazırlama
Ödev
hazırlama
6
3
3
3
6
6
7
10
8
5
5
5
8
8
9
12
70
Final
hazırlık
2
100
ÖĞRENME ÇIKTILARI
I.
Genel Demografik kavramları öğrenir
II. Nüfus büyüklüğü ve artışı konusunda fikir ve pratiği olur
III. Doğurganlık konusunu ve doğurganlığı etkileyen faktörleri bilir
IV. Ölümlülük konusunda bilgi sahibi olur
V.
Göç ve Kentleşme konusunda bilgi sahibi olur
VI. Ana-çocuk sağlığı göstergelerini ve güncel değerlerini öğrenir
VII. Beslenme ve antropometrik göstergeleri ve güncel değerlerini öğrenir
105
DERSİN ADI
Hafta
ING 128 Temel İngilizce I
DERSİN KREDİSİ
223
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPLAM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
28
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
28
DERSLE İLGİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Ara
sınav
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Ara
sınav
2
5
2
2
2
2
5
2
10
36
6
9
6
6
6
6
9
6
10
100
KAZANIM
2
2
2
2
2
2
Bireysel
çalışma
Final
hazırlık
TOPLAM
6
6
DEĞERLENDİRME
6
6
6
6
1. Ara sınav (%25), 2. Ara sınav (%25), Final sınavı (%50)
Ders için harcanan zaman 100 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
100 / 30 saat = 3 ECTS kredisi
Öğrenme çıktıları
ING-127 kodlu dersin devamı niteliğinde;
 Temel düzeyde İngilizce dilbilgisi
 Okuma-anlama,
 Yazma,
 Dinleme-anlama
 Konuşma becerilerinin geliştirilmesi
106
DERSİN ADI
Hafta
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
TKD 104 Türk Dili II
1
2
2
2
3
2
Okuma
Okuma
Okuma
İnternet
tar,
4
4
4
6
6
8
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI ET.
TOPLAM
Değerlendirme
Ders için harcanan zaman 120 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
120/30 saat=4 ECTS kredisi
4
2
5
2
6
2
Okuma
Okuma
8
4
4
10
6
6
Okuma
Kütüp.
araş.
DERSİN KREDİSİ
7
Ara
sınav
2
11
2
2
0
2
12
2
13
2
14
Final
2
TOPLAM
28 saat
Sunu
hazır.
Sunum
Final
hazır.
8
2
9
2
10
2
Okuma
Okuma
Okuma
11
4
4
4
11
9
4
15
90 saat
13
6
6
6
13
11
6
17
120 saat
Rapor
hazır.
Ara sınav % 15, Derse katılım % 25, Rapor % 15, Sözlü Sunum % 15, Final % 30
% 100
Öğrenme Çıktıları
Anlatım bozukluklarını tanır
Yazılı anlatım türlerini kullanır
Sözlü anlatım türlerini kullanır
Bilimsel yazı hazırlama becerisini geliştirir
107
DERSİN ADI
BES 104 Fundam. Of Nutrit. Sci. II
Hafta
1
2
3
4
5
6
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
1
1
1
1
1
1
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
1
1
1
1
1
1
6
6
8
10
6
6
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI ET.
TOPLAM
Değerlendirme
Ders için harcanan zaman 37 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
37/30 saat= 1,23 ~1 ECTS
DERSİN KREDİSİ 1 0 1
7
Ara
sınav
1
8
9
10
11
12
13
14
TOPLAM
1
1
1
1
1
1
Final
1
14
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Bireysel
Çalışma
Rapor
hazır.
Sunu
hazır.
Sunum
Final
hazır.
3
1
1
1
4
4
2
5
13
6
6
6
13
11
6
17
Ara sınav % 25, Derse katılım % 25, Rapor % 10, Sözlü Sunum % 10, Final % 30
27
120 saat
% 100
Öğrenme Çıktıları
BES 103 ün devamı niteliğinde;
-Beslenme biliminin kapsadığı alanlar,
-Besin grupları, besin öğeleri,
-Enerji harcaması,
-Beslenmenin tarihi,
-Beslenmenin sağlıkla ilişkisi
108
DERSİN ADI
ANT 106/02 ANTROPOLOJİYE GİRİŞ
Hafta
1
2
3
Kazanım
I
II
III
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
Antropoloji
nin
Konusu,
Yöntemi ve
alt
disiplinleri
Evrim
Teorisinin
Tarihsel
Gelişimi+
Uygulama
Biyoloji
k
Çeşitlen
meye
Yol
Açan
Süreçler
İnsanın
Biyolojik
Evrimi+
Laborat
uvar
I. Ara
Sınav
Okuma
Okuma
Kütüphan
e araş.
Okuma
Laborat
uvar
Labora
tuvar,
okuma
3
5
5
7
10
6
8
8
10
13
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Teorik+
Pratik)
DERSLE İLGİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLE
R
Değerlendirme
4
IV
5
6
7
11
2
2
12
13
14
TOPLA
M
X
XI
42 saat
9
VII
VIII
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
İnsanı
n
Kültür
el
Evrimi
+
Labora
tuvar
Kültür
Kavram
ı ve
Kültürel
Süreçle
r
Aile ve
Akraba
lık
Sisteml
eri+
uygula
ma
Toplum
sal
Cinsiye
t ve
Evlilik
II. Ara
Sınav
Ekono
mik
Antropl
oji ve
Tüketi
m
Antrop
olojisi+
Uygula
ma
BüyümeGelişme
ve
Beslenm
e+
Uygulam
a
Uygula
malı
Antrop
oloji
Final
Hazırlık
+
Labora
tuvar
I.Ara
sınav
Okuma
Okuma
Labora
tuvar
Labora
tuvar
II:Ara
sınav
Okuma
Okuma
Final
hazırlık
3
3
3
10
3
3
3
15
6
6
6
13
6
6
6
18
V
10
1
8
VI
IX
78 saat
5
8
Ara sınavlar % 40, Derse katılım % 10, Final % 50
Ders için harcanan zaman 120 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
120 / 30 saat = 4 ECTS kredisi
DERSİN KREDİSİ 1 2 2
120
saat
% 100
ÖĞRENME ÇIKTILARI
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Antropoloji ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri açıklayabilecektir
Evrim teorisin tarihsel gelişimini veyeni düşünceleri öğrenecek, insan gruplar
arasındaki biyolojik çeşitlenmeye neden olan süreçleri açıklayabilecektir,
Geçmişten günümüze insanın evrimini kavrayacaktır.
Kültürel farklılıkları ve evrimini öğrenecek, kültür kavramını ve kültürel süreçleri
tanıyacaktır,
Aile –akrabalık kavramlarının kültürel farklılıklarını tanıyacak, cinsiyet ve evlilik
kavramlarının kültürel süreçlerle ilişkisini belirleyebilecektir,
Farklı toplulukların ekonomik sistemlerini acıklayabilecektir.
Bedensel büyüme gelişme hakkında bilgi sahibi olacak beslenme ve sağlık sorunları
arasındaki ilişkileri öğrenecektir,
Antropolojinin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
109
II. YIL
GÜZ DÖNEMİ
DERSİN ADI
BES 221 BESLENME BİYOKİMYASI I
DERSİN KREDİSİ
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
1
1
3
2
2
3
3
3
3
4
4
3
5
4
3
6
5
3
7
5
3
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
2
8
4
4
4
4
4
7
7
7
% 30.5 (50 saat)
% 21.9 (36 saat)
% 24.4 (40 saat)
% 23.2 (38 saat)
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
5
11
7
Derse hazırlanma :
Derse katılım:
Ara sınav :
Final:
7
Ders için harcanan zaman 164 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (164saat) / 30 saat = 6 ECTS
8
303
9
5
3
10
6
3
11
6
3
12
6-7
3
17
4
8
4
4
II.
Ara
sınav
3
17
20
7
11
7
7
20
I. Ara
sınavı
3
13
14
7
3
FİNAL
TOPL
Final
sınavı
3
45
-
35
119
3
38
164
%100
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Bilimsel düşünme, biyomoleküller (vitaminler, mineraller, su ve elektrolitler)
tanımlamalar ile ilgili bilgi edinme becerisi kazanır,
2. Vitaminlerin tanım ve işlevleri hakkında genel bilgileri kullanabilme becerisini geliştirir,
3. Vitaminlerin makro besin öğelerinin metabolizma sonucu enerji elde edilmesi
süreçlerindeki işlevleri kapsar,
4. Vitaminlerle beraber vitamin gibi maddelerin temel konuları teorik olarak öğrenir, bu
bilgileri çeşitli beslenme bozuklukları ve metabolizma ile bağdaştırır,
5. Minerallerin tanımı ve işlevleri ni teorik olarak öğrenir,
6. Asal ve eser mineral bilgilerini çeşitli beslenme bozuklukları ve metabolizma ile
bağdaştırır,
7. Su ve elektrolitlerin alımları, kullanımları
ile ilgili temel konuları teorik olarak
öğrenir, bu bilgileri çeşitli beslenme bozuklukları ve metabolizma ile bağdaştırır
110
BES 231 - Besin Kimyası ve Analizleri I
DERSİN ADI
Hafta
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
1
2
3
4
5
6
7
DERSİN KREDİSİ
8
9
10
I-V
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
8
8
8
8
8
9
13
13
13
13
Ders katılımı
Ara sınav
Derse hazırlanma (Değerlendirme)
Ara sınava hazırlık
Final
238/30 = 7,98 ~8 ECTS
12
13
14
FİNAL
TOPLAM
II.
Ara
sınav
2
Final
sınavı
2
30
I-V
2
Ders için harcanan zaman: 238 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
11
233
13
: % 18,3
: % 1,2
: % 34,5
: % 24,2
: % 21,8
I. Ara
sınav
2
20
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
8
8
8
8
8
8
20
40
172
13
13
13
13
13
22
42
238
22
13
(60 saat)
(4 saat)
(114 saat)
(80 saat)
(72 saat)
36
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Besinlerin kalitesini etkileyen etmenler ile kimyasal değişimler hakkında yeterli bilgiye sahip
olur,
2. Besinlerin kalitesini etkileyen kimyasal ve fiziksel reaksiyonları anlar,
3. Besinle ilgili temel analizlerin ilkesini kavrar,
4. Besin analizlerinde temel nitel/nicel yöntemleri kullanıma becerisi kazanır,
5. Bilgi ve analiz sonuçlarını değerlendirerek yazılı ve sözlü olarak açıklar
111
DERSİN ADI
ANA 201 ANATOMİ
DERSİN KREDİSİ
202
HAFTA
KAZANIM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I
II
II
II
II
II
I,II
I,II,III
III
III
III
III
III
I,II,III
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
II.
Ara
Sınav
2
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
5
5
5
5
5
5
15
5
5
5
5
5
15
17
7
7
7
7
7
17
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
7
7
7
7
7
7
Derse katılım: % 21.2 (24 saat)
Ara sınav ve hazırlık: % 30.1 (34 saat)
Ders dışı etkinlikler: % 48.7 (55 saat)
Ders için harcanan zaman: 113 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (113 saat) / 30 saat =  4 ECTS
I. Ara
Sınav
2
TOPLAM
28
85
2
113
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
I. Anatomiye giriş ile ilgili temel kavramları açıklar
II. Üst, alt ekstremite’de yer alan yapıları tanımlar
III. Thorax duvarı ve boşluğu içindeki organları tanımlar
112
DERSİN ADI
Hafta
FZY 203 FİZYOLOJİ
1
Kazanım
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ SINIF
DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
Değerlendirme
2
3
I
4
5
6
II
DERSİN KREDİSİ
7
III
8
9
IV
202
10
11
12
V
13
14
TOPLAM
28
VI
2
Hücre
Fizyolojisi
2
2
Sinir
Fizyolojisi
2
2
Kas
Fizyolojisi
2
2
Kan
Fizyolojisi
2
2
Dolaşım
Fizyolojisi
2
2
2
Solunum
Fizyolojisi
2
2
1. Ara
Sınav
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Sınav
Hazırlık
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
24
102
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
26
130
Derse katılım %21.5 (28 saat), Ara Sınava hazırlık %18.5 (24 saat) , Ders dışı etkinlikler % 60(78 saat)
Ders için harcanan zaman 130 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
130 / 30 saat = 4 ECTS kredisi
IX.
X.
XI.
XII.
ÖĞRENME ÇIKTILARI
Hücrenin yapısını ve organellerini öğrenir.
Periferik sinir sisteminin yapısını kavrar.
Kasların çalışma prensiplerini açıklar.
Kanın görevlerini öğrenir, kanı oluşturan elemanları ve özelliklerini
kavrar.
XIII. Kalbin görevlerini, dolaşımı etkileyen faktörleri, kan basıncının önemini
açıklar.
XIV. Akciğerlerin fizyolojik yapısını ve işlevini öğrenir.
113
DERSİN ADI
Hafta
KAZANIM
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Teorik)
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Pratik)
DERSLE
İLGİLİ SINIF
DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİ
RME
1
4
MİK-203 GENEL MİKROBİYOLOJİ
2
I
4
3
2
4
II
2
2
2
5
III
3
6
IV
3
7
1. ARA
SINAV
4
DERSİN KREDİSİ
8
V
3
9
10
4
3
223
11
VI
2. ARA
SINAV
2
1
2
12
13
2
2
2
2
14
VII
4
FİNAL
TOPL
1
FİNAL
43
11
4
4
4
4
4
5
10
5
5
5
10
5
5
5
20
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
8
9
9
9
9
8
8
8
8
7
9
14
8
%63.3 Okuma, %7.3Laboratuvar uygulama, %28.6 teorik ders
Ders için harcanan zaman 149 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (149 saat) / 30 saat =5 ECTS
14
21
95
149
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
I. Bakterilerin yapısını, metabolizma ve genetik özelliklerini tanımlar
II. Konak parazit ilişkilerini tanımlar.
III. Sterilizasyon. Dezenfeksiyon yöntemlerini tanımlar.
IV. Antibiyotik etki ve direnç mekanizmalarını sıralar.
V. Antijen, antikor yapısını, immun yanıt oluşma mekanizmalarını
tanımlar.
VI. Mikrobiyolojide önemli virüs, mantar ve parazitleri kavrar.
VII. Mikrobiyoloji ve immünolojinin temel konularını toplar.
114
DERSİN ADI
Hafta
ING 237 İngilizce III
DERSİN KREDİSİ
303
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPLAM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DERSLE İLGİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Ara
sınav
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Ara
sınav
3
3
3
3
6
3
3
3
3
6
3
10
58
6
6
6
6
9
6
6
6
6
9
6
10
100
KAZANIM
3
3
3
Bireysel
çalışma
Final
hazırlık
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
6
6
6
1. Ara sınav (%25), 2. Ara sınav (%25), Final sınavı (%50)
Ders için harcanan zaman 100 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
100 / 30 saat =  3 ECTS
Öğrenme çıktıları
ING-128 kodlu dersin devamı niteliğinde;
 Orta düzeyde İngilizce dilbilgisi
 Okuma-anlama,
 Yazma,
 Dinleme-anlama
 Konuşma becerilerinin geliştirilmesi
115
DERSİN ADI
AİT 203
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
1
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ
SINIF
DIŞI
ETKİNLİK
LER
2
3
4
5
6
7
DERSİN KREDİSİ 2 0 2
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPLAM
28 saat
2
2
2
2
2
2
2
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Ara sınav
2
2
2
2
2
2
4
TOPLAM
Değerlend
irme
Ders için harcanan zaman 68 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
68 / 30 saat = 2,3  2 ECTS
2
2
Bireysel Bireysel
çalışma çalışma
2
2
2
2
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
2
2
2
Bireysel
çalışma
2
2
Ara
sınav
4
2
Bireysel
çalışma
2
Final
hazırlık
8
40 saat
1 Ara sınav : %30, II Ara sınav , %30, Final ödevi sınavı: %40
Öğrenme çıktıları
 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi ile ilgili temel kavramlar.
 Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi
 Osmanlı Devleti’nin dağılışı (XIX. Yüzyıl)
 Tanzimat ve İslahat Fermanı.
 I. Ve II. Meşrutiyet. Trablusgarp ve Balkan Savaşları.
 I. Dünya Savaşı. Mondros Ateşkes Antlaşması.
 Wilson İlkeleri. Paris Konferansı.
 M. Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Anadolu’daki Durum.
 Amasya Genelgesi. Ulusal Kongreler.
 Mebusan Meclisi’nin açılış.
 TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar.
 Teşkilat-ı Esasi Kanunu.
 Düzenli Ordu’nun Kuruluşu.
 I. İnönü Meydan Muharebesi.
 II. İnönü Meydan Muharebesi.
 Kütahya – Eskişehir Meydan Muharebesi.
 Sakarya Meydan Muharebesi.
 Büyük Taarruz.
 Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar.
 Lozan Antlaşması.
 Saltanatın Kaldırılması.
116
DERSİN ADI
BES 217- Sporcu Beslenmesi
Hafta
1
KAZANIM
I
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKL
ER
TOPLAM
DEĞERLEN
DİRME
2
3
4
II
5
6
DERSİN KREDİSİ
7
8
III
9
IV
10
V
101
11
12
VI
13
14
VII
15
TOPLAM
I-VII
1
1
1
1
1
1
ARA
SINAV
1
1
1
1
1
1
ÖDEV
FİNAL
15
3
3
3
3
3
3
10
3
3
3
3
3
3
5
15
66
4
4
4
4
4
4
11
4
4
4
4
4
4
6
16
81
Ders katılımı
Ara Sınav
Derse hazırlanma (değerlendirme)
Ödev hazırlama
Final
Ders için harcanan zaman 81 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (81saat) / 30 saat
14 saat: % 17.28
1 saat: % 1.23
46 saat: % 56.79
5 saat: % 6.17
15 saat: % 18.52
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
= 2.7
= 3 ECTS
Bu dersin sonunda öğrenci Egzersiz, Beslenme ve Sağlık Etkileşimi
konusunda bilgilenecektir.
II- Sporcuların enerji ve makro besin öğeleri gereksinimleri konusunda
bilgilenecektir.
III- Sporcuların mikro besin öğeleri gereksinimleri ve Sıvı tüketiminin önemi
konusunda bilgilenecektir.
IV- Antrenman / Müsabaka Öncesi, Sırası ve Sonrası Beslenme Özellikleri
konusunda bilgilenecektir
V- Ergojenik Yardım konusunda bilgilenecektir
VI- Vücut Kompozisyonu ve Ağırlık Kontrolü konusunda bilgilenecektir.
VII- Farklı Koşullarda Egzersizde Beslenme Özellikleri konusunda
I-
117
DERSİN ADI
BES 201 – Introduction to foods - I
DERSİN KREDİSİ
101
HAFTA
KAZANIM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPL
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Final
sınav
13
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
-
-
-
-
-
-
I.
Ara
sınav
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
17
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
2
2
2
2
2
2
Ders için harcanan zaman: % 41 (13 saat)
Ara sınav
: % 2 (1 saat)
Derse hazırlanma
: % 55 (17 saat)
Final
: % 2 (1 saat)
Ders için harcanan zaman 30 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (30saat) / 30 saat = 1 ECTS
Öğrenme Çıktıları
1-Yiyeceklerin önemi ve temel gruplarını tanımlar ve özetler,
2- Yiyeceklerin besin değerlerini tartışır,
3-Beslenme, diyet ve yiyeceklerle ilgili kelime ve terimleri tanımlar, kelime
haznesini genişletir,
4- Yiyecek gruplarının önemini, besin değerlerini ve güvenliğinin tanımlayarak
gerekli durumlarda kullanabilme becerisini geliştirir.
118
DERSİN ADI
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ
SINIF
DIŞI
ETKİNLİK
LER
BİS 201 BİLGİSAYAR BİLİMİ
DERSİN KREDİSİ 3 0 3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Ara sınav
2
2
2
2
2
2
5
TOPLAM
Değerlend
irme
Ders için harcanan zaman 88 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
88 saat / 30 saat = 2,9  3 ECTS
8
3
9
3
Bireysel Bireysel
çalışma çalışma
3
3
10
3
11
3
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
3
3
12
3
Bireysel
çalışma
3
13
3
Ara
sınav
5
14
3
Bireysel
çalışma
3
FİNAL
TOPLAM
42 saat
Final
hazırlık
8
46 saat
1 Ara sınav : %30, II Ara sınav , %30, Final ödevi sınavı: %40
Öğrenme Çıktıları
 Windows işletim sistemi ile ilgili temel konular:
o Programları açma, aynı andan birden fazla programı kullanma, pencereler arası
geçiş, klasör yaratma, dosya-klasörleri taşıma, silme vb, denetim masasını
kullanarak windows ayarlarını yapabilme
o Kelime işlemci (word) yazılımı kullanarak metin yazma, metin üzerinde
düzenleme yapma, metin içerisine grafik-resim-tablo vb nesneler ekleme ve
bunlar ile ilgili düzenlemeleri yapabilme. Elektronik tablolama (Excel) programı
kullanarak veri girişi yapmak, veri girişine uygun hücre formatlarını (metin,
tarih, sayı vb.) ayarlamak, veriler ile hesaplama yapmak ve grafik çizmek.
Sunu hazırlama (Powerpoint) programı kullanarak sunu hazırlamak, hazırlanan
sunu üzerinde yazı tipi- büyüklüğü, arka plan vb. ile ilgili düzenleme yapmak,
sunulara animasyon eklemek.
o Arama motorlarını kullanarak istenen bir konu ile ilgili internet üzerinde
araştırma yapmak
119
II. YIL
BAHAR DÖNEMİ
DERSİN ADI
BES 222 BESLENME BİYOKİMYASI II
DERSİN KREDİSİ
303
HAFTA
KAZANIM
1
1
2
2
3
3
4
4
5
4
6
5
7
5
8
9
5
10
6
11
6
12
6-7
13
14
7
FİNAL
TOPL
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
3
3
3
3
3
3
3
I. Ara
sınavı
3
3
3
3
3
3
Final
sınavı
3
45
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
2
7
4
4
4
4
4
18
4
7
4
4
II.
Ara
sınav
3
18
-
35
119
7
7
7
7
% 16,5 (27 saat)
% 34,7 (57 saat)
% 25,6 (42 saat)
% 23,2 (38 saat)
21
7
10
7
7
21
3
38
164
100
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
5
10
7
Derse hazırlanma :
Derse katılım :
Ara sınav :
Final :
Ders için harcanan zaman 164 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman: 164 / 30 saat = 6 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Bilimsel düşünme, biyomoleküller (vitaminler, mineraller, su ve elektrolitler)
tanımlamalar ile ilgili bilgi edinme becerisi kazanır,
2. Vitaminlerin tanım ve işlevleri hakkında genel bilgileri kullanabilme becerisini geliştirir,
3. Vitaminlerin makro besin öğelerinin metabolizma sonucu enerji elde edilmesi
süreçlerindeki işlevleri kapsar,
4. Vitaminlerle beraber vitamin gibi maddelerin temel konuları teorik olarak öğrenir, bu
bilgileri çeşitli beslenme bozuklukları ve metabolizma ile bağdaştırır,
5. Minerallerin tanımı ve işlevleri ni teorik olarak öğrenir,
6.
Asal ve eser mineral bilgilerini çeşitli beslenme bozuklukları ve metabolizma ile
bağdaştırır,
7. Su ve elektrolitlerin alımları, kullanımları ile ilgili temel konuları teorik olarak öğrenir, bu
bilgileri çeşitli beslenme bozuklukları ve metabolizma ile bağdaştırır
120
DERSİN ADI
Hafta
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
BES 232 - Besin Kimyası ve Analizleri II
1
I
2
3
4
II - III
5
6
7
8
DERSİN KREDİSİ
9
10
11
233
12
13
14
FİNAL
TOPLAM
II.
Ara
sınav
2
Final
sınavı
2
30
IV
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
10
10
10
10
10
10
I.
Ara
sınav
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
10
10
10
10
10
10
20
40
200
15
15
15
15
15
15
22
15
Ders katılımı
: % 16,7 (60 saat)
Ara sınav
: % 1,1 (4 saat)
Derse hazırlanma (Değerlendirme) : % 38,6 (139 saat)
Ara sınava hazırlık
: % 22,2 (80 saat)
Final
: % 21,4 (77 saat)
15
15
15
15
22
42
266
Ders için harcanan zaman 266 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
266/30 = 8,9  9 ECTS
20
15
36
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Besin kalitesinin duyusal olarak değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri bilir ve uygular.
2. Fonksiyonel besinler hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
3. Besin bilimiyle ilgili güncel konuları tartışma becerisini kazanır.
4. Besin bileşenlerinin kimyasal olarak önemli özelliklerini ayırt eder ve tanımlar.
121
DERSİN ADI
BES 248 BESLENME EKOLOJİSİ
HAFTA
1
2
3
4
5
6
KAZANIM
1
2
2
3-4
3-4
DERSİN KREDİSİ
101
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
3-4
-
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
-
-
1
1
1
1
1
1
II. Ara sınav
(1)
Final
sınavı
(1)
15
-
-
TOPLAM
HAFTALIK DERS SAATİ
(TEORİK)
1
1
1
1
1
1
I. Ara
sınav
(1)
HAFTALIK DERS SAATİ
( PRATİK)
Dersle İlgili
Sınıf Dışı Etkinlikler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
19
TOPLAM
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
34
DEĞERLENDİRME
Ders katılımı : % 20.3 (12 saat)
Derse hazırlanma: % 40.7 (24 saat)
Ara sınava katılım: % 3.4 (2 saat)
Ara sınava hazırlık: % 20.3 (12 saat)
Finale katılım ve hazırlık: % 18.6 (11 saat)
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 34 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 saat
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 34/30 = 1,1  1 ECTS
1.
2.
3.
4.
Öğrenim Çıktıları
Ekolojinin tanımını ve ekoloji beslenme ilişkisini öğrenir.
Tarih öncesi ve tarih sonrası dönem beslenmesinin özelliklerini öğrenir.
Ülke mutfak kültürlerini ve yemek alışkanlıklarını etkileyen etmenler konusunda
bilgi ve deneyim kazanır.
Seçtiği bir mutfak kültürü konusunda bilgi toplama, raporlara ve sunma
konusunda deneyim kazanır.
122
DERSİN ADI
HAFTA
KAZANIM
ANA 201 ANATOMİ
1
I
2
I
3
I
4
I
5
II
DERSİN KREDİSİ
6
II
7
III
8
9
III
III.
Ara
Sınav
2
III
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
2
2
2
2
2
2
2
2
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
5
5
5
5
5
5
5
10
7
12
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
7
7
7
7
7
7
Derse katılım: % 24.1 (28 saat)
Ara sınav ve hazırlık: % 12,1 (14 saat)
Ders dışı etkinlikler: % 48.3 (56 saat)
Final: % 15.5 (18 saat)
Ders için harcanan zaman: 116 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (116 saat) / 30 saat =  4 ECTS
2
202
10
III
11
III
12
III
13
IV
2
2
2
2
5
5
5
7
7
7
14
IV
FİNAL
TOPL
2
2
30
5
5
16
86
7
7
18
116
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
I. Sindirim sisteminin kısımları ve genel olarak fonksiyonlarını
tanımlar
II. Genito-üriner sistem organlarını inceler ve tanımlar
III. Santral sinir sisteminin kısımları ve genel olarak fonksiyonlarını
tanımlar
IV. Göz ve kulak ile ilgili yapıları inceler ve tanımlar
123
DERSİN ADI
Hafta
FZY 203 FİZYOLOJİ
1
Kazanım
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLE
R
TOPLAM
Değerlendir
me
2
3
4
I
6
7
II
2
2
2
Okuma
Okuma
6
8
Boşaltı
m
Fizyoloj
isi
5
DERSİN KREDİSİ
9
III
2
2
2
Okuma
Okuma
Okuma
6
6
6
8
8
8
Sindiri
m
fizyoloj
isi
8
202
10
IV
2
Sınav
Hazırlık
Okuma
6
12
8
14
2
2. ara
sınav
Okuma
Okuma
6
6
8
8
12
13
14
TOPLAM
28
V
2
2
Metaboliz
ma
Fizyolojisi
11
2
2
2
Final
Okuma
Endokri
n
Sistem
Fizyoloj
isi
Okuma
Okuma
Okuma
Sınav
Hazırlık
6
6
6
6
6
18
8
8
8
8
8
20
Duyu
Fizyolojis
i
2
102
130
Derse katılım %21.5 (28 saat), Ara Sınava hazırlık % 9.2 (12 saat) , Ders dışı etkinlikler % 55.4 (72 saat), Final sınavına hazırlık % 13.8 (18 saat)
Ders için harcanan zaman 130 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
130 / 30 saat = 4 ECTS kredisi
ÖĞRENME ÇIKTILARI
I. Boşaltım sisteminin elemanlarını ve çalışma prensiplerini, idrar oluşum mekanizmalarını
öğrenir.
II. Sindirim sisteminin işlevlerini, sindirim kanalının çalışma prensiplerini kavrar.
III. Metabolizmanın fizyolojisini, bazal metabolik hızı ve metabolizmayı etkileyen faktörleri
açıklar.
IV. Duyu sistemindeki reseptörleri ve çalışma mekanizmalarını öğrenir.
V. Endokrin sistemi tanımlar, işlevlerini açıklar.
124
DERSİN ADI
Hafta
KAZANIM
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Teorik)
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Pratik)
DERSLE
İLGİLİ SINIF
DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİ
RME
1
I
2
MİK-222 BESİN MİKROBİYOLOJİSİ
2
4
2
3
2
4
II
2
5
2
2
2
2
6
7
DERSİN KREDİSİ
8
9
10
11
III
1.
ARA
SINA
V
2
223
12
13
V
4
IV
2
2
2
2
2
2
4
2.
ARA
SINAV
4
2
14
4
FİNAL
VI
1
FİNAL
2
2
2
2
2
5
2
2
2
2
5
2
2
2
10
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
6
6
9
6
6
6
Ders için harcanan zaman 99 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (99 saat) / 30 saat = 3 ECTS
39
16
2
6
6
6
6
6
7
6
6
%39.4 teorik ders, %16 laboratuar uygulama, %44.4 okuma
TOPL
11
44
99
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
I.Besin mikrobiyolojisinin kapsamını tanımlar
II. Besin fermantasyonu ve besinlerin bozulmasında etkili
mikroorganizmaları sınıflar
III. Besinlerle ve suyla bulaşan mikroorganizmaları listeler
IV Besin zehirlenmelerini sınıflar.
V. Besinlerin saklama koşullarını listeler.
VI Besin mikrobiyolojisinin konularını zihnen toplar.
125
DERSİN ADI
Hafta
ING 238 İngilizce IV
DERSİN KREDİSİ
303
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPLAM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DERSLE İLGİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Ara
sınav
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Ara
sınav
3
3
3
3
6
3
3
3
3
6
3
10
58
6
6
6
6
9
6
6
6
6
9
6
10
100
KAZANIM
3
3
3
Bireysel
çalışma
Final
hazırlık
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
6
6
6
1. Ara sınav (%25), 2. Ara sınav (%25), Final sınavı (%50)
Ders için harcanan zaman 100 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
100 / 30 saat =  3 ECTS
Öğrenme çıktıları
ING-237 kodlu dersin devamı niteliğinde;
 Orta düzeyde İngilizce dilbilgisi
 Okuma-anlama,
 Yazma,
 Dinleme-anlama
 Konuşma becerilerinin geliştirilmesi
126
DERSİN ADI
AİT 204
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
1
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ
SINIF
DIŞI
ETKİNLİK
LER
2
3
4
5
6
DERSİN KREDİSİ 2 0 2
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPLAM
28 saat
2
2
2
2
2
2
2
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
Ara sınav
2
2
2
2
2
2
4
TOPLAM
Değerlend
irme
Ders için harcanan zaman 68 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
68 / 30 saat = 2,3  2 ECTS
2
2
Bireysel Bireysel
çalışma çalışma
2
2
2
2
Bireysel
çalışma
Bireysel
çalışma
2
2
2
Bireysel
çalışma
2
2
Ara
sınav
4
2
Bireysel
çalışma
Final
hazırlık
2
8
40 saat
1 Ara sınav : %30, II Ara sınav , %30, Final ödevi sınavı: %40
Öğrenme çıktıları

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk
toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla
gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılâpları çerçevesinde,
devletin
ve
toplumun
yeniden
yapılanması
sonucu
toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve
kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi
olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde
değerlendirilmesi.
127
DERSİN ADI
Hafta
BES 216- Egzersiz ve Beslenme
1
2
3
KAZANIM
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKL
ER
TOPLAM
DEĞERLEN
DİRME
4
5
6
I-II
DERSİN KREDİSİ
7
8
III
IV
9
10
101
11
V
12
13
14
15
TOPLAM
I-VI
1
1
1
1
1
1
ARA
SINAV
1
1
1
1
1
1
ÖDEV
FİNAL
15
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
2
8
29
2
2
2
2
2
2
8
2
2
2
2
2
2
3
9
44
Ders katılımı
Ara sınav
Derse hazırlanma (değerlendirme)
Ödev hazırlama
Final
Ders için harcanan zaman 44 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman: 45 / 30 = 2 ECTS
12 saat: % 27.3
1 saat: % 2.3
19 saat: % 43.2
3 saat: % 6.8
9 saat: % 20.4
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
I. Bu dersin sonunda öğrenci sağlıklı yaşamın temeli olan düzenli egzersizin önemi
ile ilgili bilgilenecektir.
II. Fiziksel Uygunluk ve Beslenme ile ilgili bilgilenecektir.
III. Çocuklar (fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik uygulamalar) ile ilgili
bilgilenecektir.
IV. Yetişkinler (fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik uygulamalar) ile ilgili
bilgilenecektir.
V.
Egzersizin Hastalıklarla İlişkisi hastalıkların önlenme ve tedavisindeki yeri ile ilgili
bilgilenecektir.
VI. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarındaki Egzersizler ile ilgili
bilgilenecektir.
128
DERSİN ADI
BİS 202 Bilgisayar Bilimi
Hafta
1
2
KAZANIM
I
II
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Teorik)
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Pratik)
3
3
3
3
3
3
Windo
ws’a
giriş
İntern
et,
arama
motorl
arı
Word’e
giriş
Sayfa
düzeni
,
metin
biçiml
endir
me
Tablo
ekle
me
İntern
et
İntern
et
İnternet
, ödev
İntern
et,
Ödev
Metin
içerisin
e nesne
(resim,
sembol
,
grafik)
yerleşti
rme
İnterne
t, ödev
İnter
net,
Ödev
2
2
2
2
2
DERSLE
İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKL
ER
3
4
5
6
DERSİN KREDİSİ
7
8
9
III
303
10
11
12
5
5
5
DEĞERLEN
DİRME
5
14
FİNAL
TOPL
3
3
3
45
Power
point’e
giriş,
sunu
hazırla
ma
Sunu’
ya
enima
syon
eklem
e
İntern
et,
ödev
İntern
et,
Ödev
Final
Hazırlı
k
48
2
2
12
5
5
15
IV
3
V
3
3
3
3
Excel’e
giriş,
çalışm
a
kitabı,
veri
girişi
Biçim
lendir
me,
yazdı
rma
Form
üllerhesa
plam
a
yaptı
rma
Tablo
grafik
çizme
Arası
nav
İntern
et,
İnter
net,
ödev
İnter
net,
ödev
İnter
net,
Ödev
Arası
nav
6
2
2
2
2
6
3
2
TOPLAM
13
5
5
9
5
5
5
5
9
93
1. ve 2. ara sınavı (%50), ödevler (%10) ve final sınavı (%40).
Ders için harcanan zaman 93 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (93 saat) / 30 saat = 3 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
I. Windows işletim sistemini temel düzeyde kullanır
II. Arama motorlarını kullanarak anahtar kelimeler ile arama yapabilir
III. Kelime işlemci yazılımı kullanarak bir metni yazabilir ve düzenlemeleri yapabilir,
IV. Elektronik tablolama yazılımı kullanarak veri girişi-hesaplama yapabilir ve grafik
çizebilir
V. Sunu hazırlama programı ile sunu hazırlamak
129
DERSİN ADI
BES 202 – Introduction to foods - II
DERSİN KREDİSİ
101
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Final
sınav
13
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
-
-
-
-
-
-
I.
Ara
sınav
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
17
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
2
2
2
2
2
2
Ders için harcanan zaman : % 41 (13 saat)
Ara sınav
: % 2 (1 saat)
Derse hazırlanma
: % 55 (17 saat)
Final
: % 2 (1 saat)
Ders için harcanan zaman 30 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (30saat) / 30 saat = 1 ECTS kredisi
Öğrenme Çıktıları
1-Yiyeceklerin önemi ve temel gruplarını tanımlar ve özetler,
2- Yiyeceklerin besin değerlerini tartışır,
3-Beslenme, diyet ve yiyeceklerle ilgili kelime ve terimleri tanımlar, kelime
haznesini genişletir,
4- Yiyecek gruplarının önemini, besin değerlerini ve güvenliğinin tanımlayarak
gerekli durumlarda kullanabilme becerisini geliştirir.
130
III. YIL
GÜZ DÖNEMİ
DERSİN ADI
Hafta
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
BES 311 Ana ve Çocuk Beslenmesi
1
2
2
4
1-4
5
6
7
8
9
10
1-4
2
2
2
2
2
2
3
2
QuizAra
Sınav
2
1
Ara
Sınav
2 1
Quiz
3
Quiz
3
Quiz
3
Quiz
3
5
5
7
7
7
7
10
10
12
12
12
12
Derse hazırlanma: 58 saat (% 29.3)
Quizlere hazırlama: 18 saat (%9.1)
Derse katılımı: 70 saat (% 35.4)
Sözlü sunum Hazırlama: 14 saat (% 7.1)
Ara sınava hazırlanma: 18 saat (% 9.0)
Final: 20 saat (% 10.1)
Ders için harcanan zaman: 198 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
198/30 = 7 ECTS
3
1-4
DERSİN KREDİSİ
2
233
11
1-4
12
2
13
14
FİNAL
TOPLAM
2
QuizAra
Sınav
2
1
2
30
Quiz
3
2
QuizAra
Sınav
2
1
3
45
1-4
Quiz
3
2
QuizAra
Sınav
2
1
Quiz
3
2
QuizAra
Sınav
2
1
7
7
7
9
9
9
11
11
15
123
12
12
12
14
14
14
16
16
20
198
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Fetüs, yeni doğan, okulöncesi, okul çağı, adolesan çağı, gebelik ve laktasyon durumunda
beslenme özelliklerine ilişkin bilgi edinir.
2. Toplumun beslenmesinde öncelikli olarak sayılan bu grupların beslenme özelliklerini
yorumlar, gereksinimlerine yönelik beslenme programlarını düzenler.
3. Bu gruptaki bireylere ilişkin sağlık sorunları ve beslenme ile olan ilişkileri kurar ve
yorumlar.
4. Bu gruplara yönelik beslenme eğitiminde dikkat edilmesi gereken konuları öğrenir ve
eğitim yapar.
131
DERSİN
ADI
BES 321 Toplumda Beslenme Durumunun
Saptanması
Hafta
1
KAZANIM
1
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Teorik)
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Pratik)
DERSLE
İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKL
ER
TOPLAM
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
6
6
6
9
6
6
9
9
9
12
9
9
DEĞERLEN
DİRME
2
3
2
4
5
3
6
7
2
8
DERSİN KREDİSİ
9
10
3
Ders için harcanan zaman: 168 / 30 = 6 ECTS
12
13
2
14
FİNAL
TOPLAM
2
18
3-4
1
1
1
1
1
1
II. ARA
SINAV
2
2
2
2
2
2
2
2
16
8
6
6
6
9
6
16
14
124
18
11
9
9
9
12
9
20
16
168
I. ARA
SINAV
2
Ders katılımı
Derse hazırlanma (değerlendirme)
Rapor hazırlama
Ara sınav
Final
Ders için harcanan zaman 168 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
11
122
38 saat:
48 saat:
28 saat:
38 saat:
16 saat:
26
% 22.6
% 28.6
% 16.7
% 22.6
% 9.5
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Toplum beslenmesi ve beslenme epidemiyolojisini tanımlayabilir.
2. Beslenme durumunun saptanması yöntemleri (antropometrik ölçümler, klinik
3.
4.
belirtiler, biyomarkerlar-biyokimyasal ve hematolojik yöntemler- sağlık
istatistikleri –yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları-, besin tüketim
araştırmaları ve ekolojik etmenler) ile ilgili kavramları açıklayabilir.
Beslenme durumunun saptanması yöntemlerini uygulayabilir.
Öğrendiği yöntemleri kullanarak çalışma planlayabilir, değerlendirebilir, tüm bu
konularda bilgi ve beceri kazanabilir.
132
DERSİN ADI
BES 343 Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda
Beslenme I
DERSİN KREDİSİ
HAFTA
1
9
KAZANIM
1
HAFTALIK DERS
SAATİ
(TEORİK)
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
DERSLE İLGİLİ
PRATİK
ETKİNLİKLER
4
5
5
5
6
6
10
7
7
7
7
TOPLAM
7
8
8
8
8
9
12
10
10
10
10
DEĞERLENDİRME
2
3
4
5
2
6
7
3
Ders Katılımı
Derse Hazırlanma
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 153 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
Ders için harcanan zaman: 153 / 30 ~ 5 ECTS
: % 27.5
: % 72.5
8
3
10
11
4
303
12
13
14
15
TOPLAM
3
3
2
42
7
10
15
15
111
9
13
18
17
153
5
6
(42 saat)
(111 saat)
Öğrenme Çıktıları
1- TBS tanımlar.
2- TBS’de yönetim modellerini ve görev tanımlarını değerlendirir.
3- Geniş çapta hazırlama pişirme yöntemlerini tanımlar.
4- Menü yönetimi ve denetimi yapar.
5- Satın alma ve depolama ilkelerini tanımlar.
6- Öğrenciler seminer konuları hakkında sunum becerilerini gösterir.
133
DERSİN ADI
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
BES 345 – Hastalıklarda Diyet Tedavisi 1
1
2
3
4
5
6
1-4
7
DERSİN
KREDİSİ
8
9
-
233
10
11
12
13
14
1-4
-
1-4
2
2
2
2
2
2
II.
Ara
sınav
2
FİNAL
TOPLAM
Final
Sınavı
2
30
2
2
2
2
2
2
I.Ara
Sınav
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
15
5
5
5
5
5
15
8
30
123
8
8
8
8
8
8
20
8
8
8
8
8
20
13
32
195
42
Ders katılımı
: % 33.9 (66 saat)
Ara sınav
: % 2.1 (4 saat)
Derse hazırlanma (değerlendirme) : % 32.3 (63 saat)
Ara sınav hazırlık
: % 15.4 (30 saat)
Final
: % 16.4 (32 saat)
Ders için harcanan zaman 195 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman: 195 / 30 = 7 ECTS
1.
2.
3.
4.
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
Hastalıkların tanımını, etiyolojisini, klinik bulgularını ve komplikasyonlarını öğrenir.
Hastalıkların oluşumunda beslenmenin rolünü öğrenir.
Hastalıkların tıbbi beslenme tedavi ilkelerini öğrenir.
Tıbbi beslenme tedavisi ilkeleri doğrultusunda pratik uygulama yapar.
134
DERSİN ADI
BES 347 BESLENME EĞİTİMİ
HAFTA
1
2
3
4
5
6
KAZANIM
1
1
2
3
3
DERSİN KREDİSİ
202
7
8
9
10
11
12
13
14
3
-
3
3
4
5
5
5
-
-
2
2
2
2
2
2
II. Ara sınav
(2)
Final
sınavı
(2)
30
-
-
8
30
HAFTALIK DERS SAATİ
(TEORİK)
2
2
2
2
2
2
I. Ara
sınav
(2)
HAFTALIK DERS SAATİ
( PRATİK)
Dersle İlgili
Sınıf Dışı Etkinlikler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
5
FİNAL
TOPLAM
60
Ders katılımı : % 30 (24 saat)
Derse hazırlanma: % 30 (24 saat)
Ara sınava katılım: % 5 (4 saat)
Ara sınava hazırlık: % 25 (20 saat)
Finale katılım ve hazırlık: % 15 (12 saat)
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 60 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 saat
DERSİN KREDİSİ( 60/30)= 2 ECTS
Öğrenme çıktıları
1- Eğitimin tanımını, prensiplerini, eğitim yollarını, yöntemlerini ve araç-gereçlerini
öğrenir.
2- İletişim tekniklerini ve iletişim engellerini öğrenir, iletişim becerileri kazanır.
3- Toplum, çocuklar, beslenme servisi personeli, hastalar, yetişkinler vb kişi ve gruplara
verilen eğitimlerde deneyim kazanır.
4- Şişman kişilerin zayıflama konusunda eğitiminde dikkat edilecek hususlar ve davranış
tedavi prensiplerini konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
5- Eğitim ana planı hazırlama ve eğitim modulü geliştirme deneyimi kazanır.
135
DERSİN ADI
Hafta
Kazanım
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ SINIF
DIŞI
ETKİNLİKLER
İYB 371 GENEL İŞLETME
1
I
3
2
3
3
3
İşletmecilikle
İlgili Temel
Kavramlar
İşletme
Sistemi
Okuma
DERSİN KREDİSİ
4
III
3
5
İşletmelerin
Kuruluş
Çalışmaları
Yönetim
ve
Tarihsel
Gelişimi
Yönetimin
Fonksiyonları
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Arasınav
Okuma
Okuma
Okuma
2
2
2
3
3
3
6
3
3
5
5
5
6
6
6
9
6
6
II
Değerlendirme
Ders için harcanan zaman 90 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
90 / 30 saat = 3 ECTS kredisi
6
7
IV
3
3
3
8
V
3
9
VI
3
10
2
0
2
14
TOPLAM
3
42 saat
11
12
3
3
13
VIII
3
Okuma
Okuma
Okuma
Final
hazırlık
3
3
3
3
9
48 saat
6
6
6
6
12
90
VII
3
İşletmenin
Fonksiyonları
Derse katılım % 10, Ara sınav % 40, Final % 50
% 100
ÖĞRENME ÇIKTILARI
XV. İşletmecilikle ilgili temel kavramları açıklar.
XVI. İşletme sistemi ve işletmelerin kuruluş çalışmalarını belirler.
XVII. Yönetim ve yönetimin tarihsel gelişimini açıklar.
XVIII. Yönetimin fonksiyonlarını (planlama, örgütleme v.b.) açıklar.
XIX. Yönetim fonksiyonları elemanlarını açıklar.
XX. Yönetim fonksiyonları elemanlarını açıklar.
XXI. İşletme fonksiyonlarını (üretim, pazarlama v.b.) açıklar.
XXII. İşletme fonksiyonları elemanlarını açıklar.
136
DERSİN ADI
HAFTA
BES 315 Diyetetik Uygulamalarında İlke ve Sorunlar
2
3
4
5
6
7
8
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
5
5
5
5
5
TOPLAM
8
8
8
8
8
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DEĞERLENDİRME
1
DERSİN KREDİSİ
122
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPLAM
1
1
1
1
1
1
1
15
2
2
2
2
2
2
2
2
Final
1
Final
2
5
15
5
5
5
5
5
5
5
10
90
8
18
8
8
8
8
8
8
8
13
135
1-2
3-4
Ders katılımı
Derse hazırlanma
Sözlü sunum hazırlama
Finale hazırlık
Final
30
= % 31 (42 saat)
= % 48 (65 saat)
= % 11 (15 saat)
= % 8 (10 saat)
= % 2 (3 saat)
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN= 135 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
135/30=4.5= 5 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Klinikte hasta izleminde uygulanacak yöntemleri öğrenir, hasta dosyasını okuma, dosyadaki bilgileri
analiz etme ve hastanın klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi
sahibi olur.
2. Klinikte hasta izleminde yaşına göre ideal ağırlık ve boy ölçülerinin hesaplanması ve
standartlarla kıyaslamasını, olgunun enerji ve besin öğeleri gereksinmesinin hesaplanmasını
3.
4.
öğrenir.
Çocuk hastalıklarına göre beslenme ve diyet uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını
öğrenir, bu hastalıklarla ile ilgili beslenme ve diyet uygulamaları yapma becerisi kazanır.
Aradığı bilgiye ulaşabilme, analize edebilme ve bu bilgiyi sunma becerisi kazanır.
137
DERSİN ADI
BES 301 Dietetics 1
DERSİN
KREDİSİ
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
1
1
1
2
1
1
3
1
1
4
1
1
5
2
1
6
2
1
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
1
1
1
1
1
1
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
8
2
1
9
2
1
10
3
1
11
3
1
12
3
1
13
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ders Katılımı: % 38.7 (12 saat)
Derse Hazırlanma: % 38.7 (12 saat)
Ara sınava katılım: % 6.5 (2 saat) Ara sınava hazırlık: % 6.5 (2 saat)
Finale katılım ve hazırlık: % 9.6 (3 saat)
Ders için harcanan zaman 31 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman 31 / 30 saat = 1 ECTS
7
1.Ara
Sınav
(1)
1
101
FİNAL
Final
Sınavı
(1)
2
TOPL
1
14
2.Ara
Sınav
(1)
1
2
2
3
31
15
16
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
I. Diyetetik alanında karşılaşılan terimlerin İngilizcelerinin öğrenilmesi
II. Diyetetik
alanında
yapılan
İngilizce
yayınların
okunup
anlaşılabilmesi
III. Diyetetik alanında yapılan İngilizce yayınlar üzerine İngilizce
tartışma yapılabilmesi
138
III. YIL
BAHAR DÖNEMİ
DERSİN ADI
BES 312 Çocuk Hastalıklarında Beslenme
Hafta
KAZANIM
1
3
1-6
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
2
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
2
4
5
6
1-6
8
10
11
233
12
13
1-6
2
2
2
2
2
2
3
2
QuizAra
Sınav
2
1
Ara
Sınav
2 1
Quiz
3
Quiz
3
Quiz
3
Quiz
3
2
4
4
2
2
2
7
Ders için harcanan zaman: 125 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
9
1-6
7
7
9
7
7
Derse hazırlanma: 10 saat (% 7.7)
Quizlere hazırlama: 13 saat (% 10.0)
Derse katılımı: 75 saat (% 57.7)
Sözlü sunum Hazırlama: 7 saat (% 5.4)
Ara sınava hazırlanma: 10 saat (% 7.7)
Final: 15 saat (% 11.5)
125/30 =4,1 ~ 4 ECTS
7
DERSİN KREDİSİ
Quiz
3
2
QuizAra
Sınav
2
1
2
2
7
7
2
14
FİNAL
TOPLAM
2
QuizAra
Sınav
2
1
2
30
3
45
1-6
Quiz
3
2
QuizAra
Sınav
2
1
2
Quiz
3
2
QuizAra
Sınav
2
1
4
4
4
2
4
4
8
50
9
7
9
7
13
13
14
125
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Akut ve kronik çocuk hastalıklarını öğrenir.
2. Bu hastalıkların oluşum nedenlerini bilir ve beslenme ile ilişkisini öğrenir.
3. Hastalıklara ilişkin klinik ve biyokimyasal farklılıkları öğrenir.
4. Hastalık türlerine göre tıbbi beslenme tedavisi yöntemlerini belirler ve uygular.
5. Uygulanan tıbbi beslenme tedavisi sonuçlarını değerlendirir.
6. Gerektiğinde beslenme tedavisi yöntemlerinde değişiklik yapar.
139
DERSİN ADI
Hafta
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİR
ME
BES 322 Toplumda Beslenme Sorunları ve
Epidemiyolojisi
1
2
I
1,2
3
4
5
1,3
DERSİN KREDİSİ
6
7
1,4
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
6
6
6
6
7
7
Ders katılımı
Derse hazırlanma (değerlendirme)
Rapor hazırlama
Ara sınav
Final
Ders için harcanan zaman 130 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman 130 / 30 = 4 ECTS
36 saat:
20 saat:
24 saat:
28 saat:
22 saat:
I. ARA
SINAV
2
122
8
9
1,4
5
10
11
1,4
12
13
6
7
14
FİNAL
TOPLAM
II.
ARA
SINAV
2
2
18
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
12
4
4
4
4
4
4
12
20
88
14
7
7
7
7
7
7
12
22
130
24
% 27.7
% 15.4
% 18.5
% 21.5
% 16.9
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Toplumda duyarlı grupların beslenme sorunlarını, sorunların nedenlerini öğrenir, önemini kavrar ve çözüm
yolları konusunda bilgi edinir.
2. Ülkemizde ve Dünya’da Protein-enerji malnutrisyonu epidemiyolojisini, korunma amaçlı anne sütünün
desteklenmesi ve teşvik edilmesi ile büyümenin izlenmesi konularını öğrenir.
3. Şişmanlık ve diyetle ilişkili kronik hastalıkların epidemiyolojisini öğrenir ve sahada uygulama ile durumu
değerlendirip, yorumlayabilir.
4. Vitamin ve mineral yetersizlikleri ve epidemiyolojisini öğrenir, önemini kavrar ve çözüm yolları konusunda
bilgi edinir.
5. Yapılan bir epidemiyolojik çalışmanın nasıl değerlendirilmesi gerektiğini öğrenir.
6. Afet durumlarında, yaşlılık döneminde ve işçilerin beslenmesinin önemini kavrar.
7. Ülkemizdeki ve Dünya’daki besin ve beslenme politikalarının oluşturulması ve uygulanması çabaları hakkında
bilgi sahibi olacak
140
BES 334 Besin Kontrolü ve
Mevzuatı
DERSİN ADI
DERSİN KREDİSİ
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
KAZANIM
1
1
2
2
2
2
2
2
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
1
1
1
1
1
1
1
1
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
2
2
2
2
2
2
2
2
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
1
1
1
1
2
2
1
1
TOPLAM
4
4
4
4
5
5
4
4
DEĞERLENDİRME
Derse katılım
Pratik
Rapor hazırlama
Sözlü sunum hazırlama
Ara sınav+final
Derse hazırlanma
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 70 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
Ders için harcanan zaman = 70/30=2 ECTS
% 17.1
% 34.3
% 5.6
% 8.6
% 8.6
% 25.7
9
Ara
sınav
2
122
10
11
12
13
3
3
3
3
14
15
TOPLAM
Ara
sınav
2
Final
2
18
1
1
1
1
2
2
2
2
4
1
1
1
1
4
8
28
6
4
4
4
4
6
10
70
24
(12 saat)
(24 saat)
(4 saat)
(6 saat)
(6saat)
(18 saat)
Öğrenme Çıktıları
1.Besin kontrolünün ve mevzuatının önemini,
2.Besinlerle ilgili yasal düzenlemeleri ve uygulamaları
3.Besin güvenliğini bozan etmenleri kavrar ve açıklar.
141
DERSİN ADI
DERSİN KREDİSİ
BES 344 Toplu Beslenme Yapan
Kurumlarda Beslenme II
303
DERSİN ADI
Hafta
KAZANIM
1
2
3
1
4
5
2
6
7
3
8
9
3
10
11
4
12
13
5
14
6
15
TOPLAM
7
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
2
42
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
2
2
2
2
3
5
6
5
5
3
3
6
3
3
8
58
5
5
5
5
6
8
8
8
8
6
6
8
6
6
10
100
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİR
ME
Ders Katılımı
Derse Hazırlanma
: % 42 (42 saat)
: % 58 (58 saat)
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 100 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
Ders için harcanan zaman 100 / 30 ~ 3 ECTS
Öğrenme Çıktıları
1- TBS’de ticari işletmeleri tanımlar.
2- Ticari TBS’de görev tanımlarını ayırt eder.
3- TBS’de geniş çapta pişirme yöntemlerini tanımlar.
4- Ticari işletmelerde servis yöntemlerini tanımlar.
5- Hijyen / HACCP konusunu kavrar ve denetim listeleri geliştirir.
6- İş güvenliği ilkelerini tanımlar ve maliyet kontrolünü yapar.
7- Öğrenciler seminer konuları hakkında sunum becerilerini gösterir.
142
DERSİN ADI
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
BES 346 – Hastalıklarda Diyet Tedavisi II
1
2
3
4
5
6
1-4
7
DERSİN KREDİSİ
8
9
-
10
233
11
12
13
14
1-4
-
5
2
2
2
2
2
2
II.
Ara
sınav
2
FİNAL
TOPL
Final
Sınavı
2
30
2
2
2
2
2
2
I.Ara
Sınav
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
10
2
15
58
6
7
7
7
7
7
15
7
7
7
7
7
15
7
17
130
42
Ders katılımı
: % 50.7 (66 saat)
Ara sınav
: % 3.1 (4 saat)
Derse hazırlanma (değerlendirme) : % 18.7 (23 saat)
Ara sınav hazırlık
: % 15.4 (20 saat)
Final
: % 13.1 (17 saat)
Ders için harcanan zaman 130 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman: 130 / 30 = 4 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1.
Hastalıkların tanımını, etyolojisini, klinik bulgularını ve komplikasyonlarını
öğrenir.
2.
Hastalıkların oluşumunda beslenmenin rolünü öğrenir.
3.
Hastalıkların tıbbi beslenme tedavi ilkelerini öğrenir.
4.
Tıbbi beslenme tedavisi ilkeleri doğrultusunda pratik uygulama yapar.
5.
Enteral ve parenteral beslenme yöntemlerini öğrenir ve pratik uygulama yapar.
143
DERSİN ADI
Hafta
KAZANIM
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ SINIF
DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİ
RME
HAS 302 Toplum ve Sağlık
1
I
2
2
II
2
3
II
2
4
III
2
5
IV
2
6
IV
2
Okuma
Okuma
Okuma
Web’d
en
araştır
ma
Okuma
Tartış
ma
için
hazırla
nma
2
2
3
2
3
DERSİN KREDİSİ
7
8
V
2
9
V
2
10
VI
2
11
VI
2
12
VII
2
13
VII
2
14
FİNAL
TOPL
2
2
30
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Okuma
Tartış
maya
hazırla
nma
Final
hazırlık
60
14
90
2
Ara
sınav
10
202
3
3
3
4
4
3
4
3
4
4
5
5
4
5
12
5
5
5
6
6
5
6
Derse katılım %33.3 (30 saat), Ara Sınava hazırlık %11.2 (10 saat) , Ders dışı etkinlikler % 42.2 (38 saat),
Final hazırlık % 13.3 (12 saat)
Ders için harcanan zaman 90 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (90 saat) / 30 saat = 3 ECTS
12
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
I Sağlık ve hastalık kavramlarını öğrenir.
II. Sağlığın korunma ilkeleri, sağlığı korumada yapılan hizmetleri bilir
III. Birincil korunmanın ilkeleri ve yöntemleri açıklar
IV. Toplumda sağlığı ilgilendiren olayları araştırabilir
V Müdahale yöntemi geliştirebilir
VI. Müdahale yönteminin etkinliğini ölçme yöntemini belirler
VII Sağlığı ilgilendiren olayları tanımlar
144
DERSİN ADI
Hafta
BES 341 Toplum Sağlığında Beslenme Stajı
DERSİN KREDİSİ
00 48 12
1
2
3
4
5
6
KAZANIM
I-II
III-IV
III-IV
III-IV
V
VI
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
48
48
48
48
48
48
288
3
3
3
3
3
3
18
51
51
51
51
51
51
306
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
Materyal hazırlama
Halk eğitimi ve araştırma
Veri değerlendirme
Rapor hazırlama
Ders için harcanan zaman 306 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman: 306 / 30 = 10 ECTS
51 saat:
144 saat:
60 saat:
51 saat:
TOPLAM
% 16.5
% 47
% 20
% 16.5
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Öğrenciler stajın amacını ve hedeflerini öğrenebilir,
2.
Saha çalışmasında kullanabileceği eğitim materyallerini hazırlayabilir ve uygulayabilir,
3.
Toplumun yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitimi
alanında beceri sahibi olabilir,
4.
Toplumun beslenme durumunun ve beslenme alışkanlıklarının saptanmasında bilgi ve
beceri sahibi olabilir,
5.
Toplumun beslenme durumunun değerlendirilmesinde ve verilerin yorumlanmasında
bilgi ve beceri sahibi olabilir.
6.
Elde ettiği verileri ve stajla ilgili görüşlerini ve kazanımlarını rapor halinde
sunabilir.
145
DERSİN ADI
HAFTA
BES 315 Diyetetik Uygulamalarında İlke ve Sorunlar
2
3
4
5
6
7
8
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
5
5
5
5
5
TOPLAM
8
8
8
8
8
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DEĞERLENDİRME
1
DERSİN KREDİSİ
122
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPLAM
1
1
1
1
1
1
1
15
2
2
2
2
2
2
2
2
Final
1
Final
2
5
15
5
5
5
5
5
5
5
10
90
8
18
8
8
8
8
8
8
8
13
135
1-2
3-4
Ders katılımı
Derse hazırlanma
Sözlü sunum hazırlama
Finale hazırlık
Final
30
= % 31 (42 saat)
= % 48 (65 saat)
= % 11 (15 saat)
= % 8 (10 saat)
= % 2 (3 saat)
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN= 135 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
135/30=4.5= 5 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
5. Klinikte hasta izleminde uygulanacak yöntemleri öğrenir, hasta dosyasını okuma, dosyadaki bilgileri
analiz etme ve hastanın klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi
sahibi olur.
6. Klinikte hasta izleminde yaşına göre ideal ağırlık ve boy ölçülerinin hesaplanması ve
standartlarla kıyaslamasını, olgunun enerji ve besin öğeleri gereksinmesinin hesaplanmasını
7.
8.
öğrenir.
Çocuk hastalıklarına göre beslenme ve diyet uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını
öğrenir, bu hastalıklarla ile ilgili beslenme ve diyet uygulamaları yapma becerisi kazanır.
Aradığı bilgiye ulaşabilme, analize edebilme ve bu bilgiyi sunma becerisi kazanır.
146
DERSİN ADI
BES 302 Dietetics 2
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
1
1
1
2
1
1
3
1
1
4
1
1
5
2
1
6
2
1
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
1
1
1
1
1
1
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
DERSİN
KREDİSİ
8
2
1
9
2
1
10
3
1
11
3
1
12
3
1
13
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ders Katılımı: % 38.7 (12 saat)
Derse Hazırlanma: % 38.7 (12 saat)
Ara sınava katılım: % 6.5 (2 saat) Ara sınava hazırlık: % 6.5 (2 saat)
Finale katılım ve hazırlık: % 9.6 (3 saat)
Ders için harcanan zaman 31 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman 31 / 30 saat = 1 ECTS
7
1.Ara
Sınav
(1)
1
101
FİNAL
Final
Sınavı
(1)
2
TOPL
1
14
2.Ara
Sınav
(1)
1
2
2
3
31
15
16
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
I.Diyetetik
alanında
karşılaşılan
terimlerin
İngilizcelerinin
öğrenilmesi
II. Diyetetik alanında yapılan İngilizce yayınların okunup
anlaşılabilmesi
III. Diyetetik alanında yapılan İngilizce yayınlar üzerine İngilizce
tartışma yapılabilmesi
147
IV. YIL
GÜZ DÖNEMİ
DERSİN ADI
BES 431 - Mezuniyet Çalışması
202
DERSİN KREDİSİ
HAFTA
KAZANIM
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
6
8
6
9
6
10
6
11
7
12
7
13
7
14
7
FİNAL
TOPL
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
28
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
14
18
18
20
20
20
16
16
16
16
20
20
22
22
-
258
TOPLAM
16
20
20
22
22
22
18
18
18
18
22
22
24
24
-
286
DEĞERLENDİRME
Derse katılım
Derse hazırlık
Raporlama, sunuma hazırlık ve sunum
Ders için harcanan zaman 286 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman: 286 / 30 =9.5~10 ECTS
: %9.8(28 saat)
: %33.6 (96saat)
: %56.6 (162 saat)
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1- Araştırma hipotezi oluşturur
2- Kütüphaneyi ve interneti kullanarak literatür araştırması yapar
3- Çeşitli araştırma dizaynlarını bilerek hangisinin uygulanması gerektiğini bilir
4- Veri toplama yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibi olur
5- İstatistiksel yöntemleri uygular
6- Araştırma raporlarını ve makaleleri okuyup, yorumlar
7- Anlaşılır ve etkili bir şekilde araştırma proje önerisi yazar
148
DERSİN ADI
BES 448 - ÇOCUK HASTANESİ STAJI
396
DERSİN KREDİSİ
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPL
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
1
3
1
3
1-2
3
1-2-3
3
1-2-3
3
1-2-3
3
1-4
3
1-4
3
1-4-5
3
1-4-5
3
1-5
3
1-5
3
1-5
3
1-5
3
45
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
5
5
5
5
5
5
1-4
3
Ara
Sınav
5
5
5
5
5
5
5
5
5
75
3
3
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
60
11
11
12
12
12
12
13
12
12
12
12
12
12
12
13
180
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
Derse katılım
Staja katılım
Vaka sunumları, hazırlık ve kütüphane
Sözlü ve yazılı sınavlar:
Ders için harcanan zaman 180 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman: 180 / 30 = 6 ECTS
:% 20 (36 saat)
:% 50 (90 saat)
:% 10 (18 saat)
:% 20 (36 saat)
Öğrenim Çıktıları (Kazanımlar)
1. Klinikte hasta izleminde uygulanacak yöntemleri öğrenir, hasta dosyasını okuma, dosyadaki bilgileri analiz etme
ve hastanın klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
2. Klinikte hasta izleminde yaşına göre ideal ağırlık ve boy ölçülerinin hesaplanması ve
standartlarla kıyaslamasını, olgunun enerji ve besin öğeleri gereksinmesinin hesaplanmasını öğrenir.
3. Çocuk hastalıklarına göre beslenme ve diyet uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını öğrenir, bu
hastalıklarla ile ilgili beslenme ve diyet uygulamaları yapma becerisi kazanır.
4. Aradığı bilgiye ulaşabilme, analize edebilme ve bu bilgiyi sunma becerisi kazanır. Beslenme ve çocuk hastalıkları
konusunda araştırma yapmayı ve sunum yapabilmeyi öğrenir.
5. Hastanın kendisi ve/veya ailesine beslenme eğitimi vermeyi öğrenir ve uygularlar.
149
DERSİN ADI
HAFTA
BES 449 – Klinik Beslenme Erişkin Stajı
DERSİN KREDİSİ
9 18 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPL
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
1-2
9
1-2
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
4
2
4
2
4
2
5
2
5
2
5
-
3
36
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
-
9
9
9
9
9
3
2
Ara
Sınav
7
9
9
9
9
9
9
9
7
123
-
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
4
4
33
TOPLAM
9
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
14
192
DEĞERLENDİRME
Derse katılım
Staja katılım
Vaka sunumları, hazırlık ve kütüphane
Sözlü ve yazılı sınavlar:
Ders için harcanan zaman 192 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman: 192 / 30 = 6.4 ~6 ECTS
: %18.9 (36 saat)
: %64 (113 saat)
: %13.5 (33 saat)
: % 3,6 (7 saat)
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Klinikte hasta izleminde uygulanacak yöntemleri öğrenir, hasta dosyasını okuma,
dosyadaki bilgileri analiz etme ve hastanın klinik ve laboratuar bulgularını
değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
2. Klinikte hasta izleminde yaşına göre ideal ağırlık ve boy ölçülerinin hesaplanması
ve olgunun enerji ve besin öğeleri gereksinmesinin hesaplanmasını öğrenir.
3. Yetişkin hastalıklarına göre beslenme ve tıbbi beslenme tedavisi uygulamalarında
karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını öğrenir, bu hastalıklarla ile ilgili beslenme ve
diyet uygulamaları yapma becerisi kazanır.
4. Aradığı bilgiye ulaşabilme, analize edebilme ve bu bilgiyi sunma becerisi kazanır.
Yetişkin hastalıkları ve tıbbi beslenme tedavisi konusunda araştırma yapmayı ve
sunum yapabilmeyi öğrenir.
5. Hastanın kendisi ve/veya ailesine beslenme eğitimi vermeyi öğrenir ve
uygularlar.
150
396
DERSİN ADI
BES 450 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPL
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
1
10
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
4
2
4
2
4-5
2
5
2
5
-
3
37
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
-
10
10
10
10
10
3
2
Ara
Sınav
8
10
10
10
10
10
8
8
-
124
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
31
12
14
14
14
14
14
12
14
14
14
14
14
12
10
6
192
DEĞERLENDİRME
Derse katılım
Staja katılım
Vaka sunumları, hazırlık ve kütüphane
Sözlü ve yazılı sınavlar:
Ders için harcanan zaman 192 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman: 192 / 30 = 6,4~6 ECTS
DERSİN KREDİSİ
: %17,7 (34 saat)
: %64,6 (124 saat)
: %7,8 (15 saat)
: % 9,9 (19 saat)
Öğrenme Çıktıları
1. Toplu beslenme ile ilgili teorik ders bilgilerini tekrarlayarak
özetler
2. TBS yapılan kurumların genel koşullarını yorumlar
3. TBS’de satın alma yöntemlerini gözlemleyerek farklılıkları
karşılaştırır
4. Geniş çapta hazırlama ve pişirme yöntemlerini gözlemleyerek
ayırt eder
5. Menü planlamadaki genel ilkeleri ve sık yapılan hataları
gözlemleyerek analiz eder
151
DERSİN ADI
BES 451 – H.Ü.Dışı Hastane ve Kurum Stajı
HAFTA
1
2
3
4
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
1
1
1
1
1-2
1
1-2
1
10
10
10
1
1
12
12
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
5
3 96
DERSİN KREDİSİ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPLAM
1-2
1
1-2
1
1-2
2
1-2
1
1-2
1
1-2
1
1-2
1
1-2
1
1-2
1
1-2
1
3
18
11
10
11
10
10
10
11
10
10
10
11
-
144
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
2
2
4
25
12
13
13
14
16
12
12
13
12
12
13
14
7
187
Derse katılım
Staja katılım
Vaka/seminer sunumları, hazırlık ve kütüphane
Sözlü ve yazılı sınavlar
Ders için harcanan zaman 187 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman:187 / 30 = 6.23 ~6 ECTS
: %7.0 (13 saat)
: %77.0(144 saat)
: %9.0 (17 saat)
: % 7.0 (13 saat)
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Hastane ve kurum diyetisyenliği konusunda bilgi ve becerileri
kazanır, uygulamaları gözlem yaparak öğrenir
2. Araştırıcılık ve eğiticilik teknikleri ile yaparak ve yaşayarak öğrenir
152
DERSİN ADI
BES 445 SEMİNER
DERSİN KREDİSİ
101
HAFTA
KAZANIM
1
1
2
1
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3-5
10
3-5
11
3-5
12
3-5
13
3-5
14
3-5
TOPLAM
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ SINIF
DIŞI
ETKİNLİKLER
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
5
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
93
TOPLAM
6
9
9
9
9
9
7
7
7
7
7
7
7
7
107
DEĞERLENDİ
RME
Derse katılım
Derse hazırlık
Rapor ve raporun sunumuna yönelik çalışma
: %13.1 (14 saat)
: %42.1 (45 saat)
: % 44.8 (48 saat)
Ders için harcanan zaman 107 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman: 107 / 30 = 3.5~4 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Besin, beslenme ve diyetetik konularında seminer hazırlamayı ve sunmayı
öğrenir.
2. Çeşitli dergilerde incelenen konuya yönelik yayınlanmış olan makalelerin nasıl
okunması, yorumlanması gerektiğini öğrenir.
3. Öğrencilere nasıl sunum yapılacağını ve diğer sunumlar hakkında eleştiri yapabilme
pratikleri kazandırır.
4. Beslenme ve diyetetik alanındaki güncel konuları araştırarak bunları bir rapor halinde
hazırlama ve sunma becerisi geliştirir.
5. Hazırlanan konuya yönelik olası soruların yanıtlanmasında bilgi ve deneyimi artırır.
153
DERSİN ADI
BİS 401 Biyoistatistik
Hafta
1
2
KAZANIM
I
II
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Teorik)
3
3
DERSLE
İLGİLİ SINIF
DIŞI
ETKİNLİKLE
R
Okuma
2
TOPLAM
DEĞERLENDİ
RME
5
3
4
III
DERSİN KREDİSİ
5
6
IV
V
3
3
3
3
Tek
Değişkenl
i Tablo ve
Grafikler
Çok
Değişkenl
i Tablo ve
Grafikler
Normal,
binomial
ve
poisson
dağılıml
arı
Okuma
Okuma,
ödev
Okuma,
Ödev
Okum
a,
Ödev
3
4
4
Okuma,
İnternet
taramas
ı, ödev
4
7
7
6
7
7
7
8
9
10
11
12
3
0
3
13
14
FİNAL
TOPL
AM
3
3
3
45
Okuma,
ödev
Okuma
, Ödev
Final
Hazırlık
74
4
4
12
7
7
15
VI
VII
3
3
3
3
3
3
Ara
sınav
Hipotez
, p ve
alfa,
parmet
rik ve
parame
trik
olmaya
n
teslerin
özellikl
eri
Okuma,
internet
tarama
sı
Tek
örnekl
em
testler
i
İki
örnekl
em
testler
i
K
örnekl
em
testler
i
Ara
sına
v
Okum
a,
ödev
Okum
a,
ödev
Okum
a,
Ödev
5
4
4
4
8
7
7
7
8
4
11
8
11
119
1. ve 2. ara sınavı (%50), ödevler (%10) ve final sınavı (%40).
Ders için harcanan zaman 119 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (119 saat) / 30 saat = 4 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
I. Temel İstatistiksel kavramları bilir
II. Veriye uygun tanımlayıcı istatistikleri belirler, yorumlar
III. Veriye uygun tablo ve grafikleri oluşturur
IV. Temel kuramsal dağılışları bilir
V. Örneklem dağılışı, standart hata ve güven aralıkları kavramını bilir
VI. Uygun hipotez testini seçer, uygular ve yorumlar
VII. Korelasyon ve regresyon yöntemlerini bilir
154
DERSİN ADI
BES 425
Bes. İle İlintili Hast. Biyokimyası
DERSİN
KREDİSİ
202
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPL
2
2
2
2
2
2
1.Ara
Sınav
2
2
2
2
2
2
2.Ara
Sınav
Final
Sınavı
24
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
4
8
40
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
64
1.ara sınav (%25) 2. ara sınav (%25), ödev (%10) ve final sınavı (%40).
Ders için harcanan zaman 64 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman 64 / 30 saat = 2 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)

Diyabet, malnutrisyon, Şişmanlık, Kanser, Yanık, TravmaStres, Enfeksiyon Hastalıkları ve Sepsis gibi beslenme ile ilintili
hastalıklarda
normal
sağlıklı
bireylere
göre
oluşan
biyokimyasal ve metabolik değişiklikler
155
DERSİN ADI
BES 401 Applied Nutrition 1
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
1
1
1
2
1
1
3
1
1
4
1
1
5
2
1
6
2
1
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
1
1
1
1
1
1
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
DERSİN
KREDİSİ
8
2
1
9
2
1
10
3
1
11
3
1
12
3
1
13
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ders Katılımı: % 38.7 (12 saat)
Derse Hazırlanma: % 38.7 (12 saat)
Ara sınava katılım: % 6.5 (2 saat) Ara sınava hazırlık: % 6.5 (2 saat)
Finale katılım ve hazırlık: % 9.6 (3 saat)
Ders için harcanan zaman 31 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman 31 / 30 saat = 1 ECTS
7
1.Ara
Sınav
(1)
1
101
FİNAL
Final
Sınavı
(1)
2
TOPL
1
14
2.Ara
Sınav
(1)
1
2
2
3
31
15
16
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
I.Klinik beslenme uygulamalarında karşılaşılan terimlerin
İngilizcelerinin öğrenilmesi
II. Klinik beslenme uygulamalarını İngilizce anlayabilmek
III. Klinik beslenme uygulamaları üzerine yazılmış
makale ya da kitap bölümlerinin İngilizce olarak
tartışılması
156
IV. YIL
BAHAR DÖNEMİ
DERSİN ADI
BES 431 - Mezuniyet Çalışması
202
DERSİN KREDİSİ
HAFTA
KAZANIM
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
6
8
6
9
6
10
6
11
7
12
7
13
7
14
7
FİNAL
TOPL
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
28
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
14
18
18
20
20
20
16
16
16
16
20
20
22
22
-
258
TOPLAM
16
20
20
22
22
22
18
18
18
18
22
22
24
24
-
286
DEĞERLENDİRME
Derse katılım
Derse hazırlık
Raporlama, sunuma hazırlık ve sunum
Ders için harcanan zaman 286 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman: 286 / 30 =9.5~10 ECTS
: %9.8 (28 saat)
: %33.6 (96 saat)
: %56.6 (162 saat)
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1- Araştırma hipotezi oluşturur
2- Kütüphaneyi ve interneti kullanarak literatür araştırması yapar
3- Çeşitli araştırma dizaynlarını bilerek hangisinin uygulanması gerektiğini bilir
4- Veri toplama yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibi olur
5- İstatistiksel yöntemleri uygular
6- Araştırma raporlarını ve makaleleri okuyup, yorumlar
7- Anlaşılır ve etkili bir şekilde araştırma proje önerisi yazar
157
DERSİN ADI
BES 448 - ÇOCUK HASTANESİ STAJI
396
DERSİN KREDİSİ
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPL
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
1
3
1
3
1-2
3
1-2-3
3
1-2-3
3
1-2-3
3
1-4
3
1-4
3
1-4-5
3
1-4-5
3
1-5
3
1-5
3
1-5
3
1-5
3
45
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
5
5
5
5
5
5
1-4
3
Ara
Sınav
5
5
5
5
5
5
5
5
5
75
3
3
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
60
11
11
12
12
12
12
13
12
12
12
12
12
12
12
13
180
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
Derse katılım
Staja katılım
Vaka sunumları, hazırlık ve kütüphane
Sözlü ve yazılı sınavlar:
Ders için harcanan zaman 180 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman: 180 / 30 = 6 ECTS
:% 20 (36 saat)
:% 50 (90 saat)
:% 10 (18 saat)
:% 20 (36 saat)
Öğrenim Çıktıları (Kazanımlar)
1. Klinikte hasta izleminde uygulanacak yöntemleri öğrenir, hasta dosyasını okuma, dosyadaki bilgileri analiz etme
ve hastanın klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
2. Klinikte hasta izleminde yaşına göre ideal ağırlık ve boy ölçülerinin hesaplanması ve
standartlarla kıyaslamasını, olgunun enerji ve besin öğeleri gereksinmesinin hesaplanmasını öğrenir.
3. Çocuk hastalıklarına göre beslenme ve diyet uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını öğrenir, bu
hastalıklarla ile ilgili beslenme ve diyet uygulamaları yapma becerisi kazanır.
4. Aradığı bilgiye ulaşabilme, analize edebilme ve bu bilgiyi sunma becerisi kazanır. Beslenme ve çocuk hastalıkları
konusunda araştırma yapmayı ve sunum yapabilmeyi öğrenir.
5. Hastanın kendisi ve/veya ailesine beslenme eğitimi vermeyi öğrenir ve uygularlar.
158
DERSİN ADI
HAFTA
BES 449 – Klinik Beslenme Erişkin Stajı
DERSİN KREDİSİ
396
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPL
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
1-2
9
1-2
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
4
2
4
2
4
2
5
2
5
2
5
-
3
36
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
-
9
9
9
9
9
3
2
Ara
Sınav
7
9
9
9
9
9
9
9
7
123
-
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
4
4
33
TOPLAM
9
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
14
192
DEĞERLENDİRME
Derse katılım
Staja katılım
Vaka sunumları, hazırlık ve kütüphane
Sözlü ve yazılı sınavlar:
Ders için harcanan zaman 192 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman: 192 / 30 = 6.4 ~6 ECTS
: %18.9 (36 saat)
: %64 (113 saat)
: %13.5 (33 saat)
: % 3,6 (7 saat)
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Klinikte hasta izleminde uygulanacak yöntemleri öğrenir, hasta dosyasını okuma,
dosyadaki bilgileri analiz etme ve hastanın klinik ve laboratuar bulgularını
değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
2. Klinikte hasta izleminde yaşına göre ideal ağırlık ve boy ölçülerinin hesaplanması
ve olgunun enerji ve besin öğeleri gereksinmesinin hesaplanmasını öğrenir.
3. Yetişkin hastalıklarına göre beslenme ve tıbbi beslenme tedavisi uygulamalarında
karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını öğrenir, bu hastalıklarla ile ilgili beslenme ve
diyet uygulamaları yapma becerisi kazanır.
4. Aradığı bilgiye ulaşabilme, analize edebilme ve bu bilgiyi sunma becerisi kazanır.
Yetişkin hastalıkları ve tıbbi beslenme tedavisi konusunda araştırma yapmayı ve
sunum yapabilmeyi öğrenir.
5. Hastanın kendisi ve/veya ailesine beslenme eğitimi vermeyi öğrenir ve
uygularlar.
159
396
DERSİN ADI
BES 450 Toplu Beslenme Sistemleri Stajı
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPL
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
1
10
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
4
2
4
2
4-5
2
5
2
5
-
3
37
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
-
10
10
10
10
10
3
2
Ara
Sınav
8
10
10
10
10
10
8
8
-
124
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
31
12
14
14
14
14
14
12
14
14
14
14
14
12
10
6
192
DEĞERLENDİRME
Derse katılım
Staja katılım
Vaka sunumları, hazırlık ve kütüphane
Sözlü ve yazılı sınavlar:
Ders için harcanan zaman 192 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman: 192 / 30 = 6,4~6 ECTS
DERSİN KREDİSİ
: %17,7 (34 saat)
: %64,6 (124 saat)
: %7,8 (15 saat)
: % 9,9 (19 saat)
Öğrenme Çıktıları
6. Toplu beslenme ile ilgili teorik ders bilgilerini tekrarlayarak
özetler
7. TBS yapılan kurumların genel koşullarını yorumlar
8. TBS’de satın alma yöntemlerini gözlemleyerek farklılıkları
karşılaştırır
9. Geniş çapta hazırlama ve pişirme yöntemlerini gözlemleyerek
ayırt eder
10. Menü planlamadaki genel ilkeleri ve sık yapılan hataları
gözlemleyerek analiz eder
160
DERSİN ADI
BES 451 – H.Ü.Dışı Hastane ve Kurum Stajı
HAFTA
1
2
3
4
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
1
1
1
1
1-2
1
1-2
1
10
10
10
1
1
12
12
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
5
DERSİN KREDİSİ
3 96
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPL
1-2
1
1-2
1
1-2
2
1-2
1
1-2
1
1-2
1
1-2
1
1-2
1
1-2
1
1-2
1
3
18
11
10
11
10
10
10
11
10
10
10
11
-
144
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
2
2
4
25
12
13
13
14
16
12
12
13
12
12
13
14
7
187
Derse katılım
Staja katılım
Vaka/seminer sunumları, hazırlık ve kütüphane
Sözlü ve yazılı sınavlar
Ders için harcanan zaman 187 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman:187 / 30 = 6.23 ~6 ECTS
: %7.0 (13 saat)
: %77.0(144 saat)
: %9.0 (17 saat)
: % 7.0 (13 saat)
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Hastane ve kurum diyetisyenliği konusunda bilgi ve becerileri
kazanır, uygulamaları gözlem yaparak öğrenir
2. Araştırıcılık ve eğiticilik teknikleri ile yaparak ve yaşayarak öğrenir
161
DERSİN ADI
BES 445 SEMİNER
DERSİN KREDİSİ
101
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KAZANIM
1
1
2
2
2
2
2
2
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ SINIF
DIŞI
ETKİNLİKLER
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
12
12
12
12
12
13
13
17
17
TOPLAM
11
11
13
13
13
13
13
14
14
18
18
DEĞERLENDİ
RME
Derse katılım
Derse hazırlık
Rapor ve raporun sunumuna yönelik çalışma
Sunum ve genel sınav
Ders için harcanan zaman 225 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman: 225 / 30 = 7.5~8 ECTS
TOP
L
3-5
FİNA
L
3-5
1
1
1
15
17
17
18
18
210
18
18
19
19
225
: %6.2 (14 saat)
: %47.1 (106 saat)
: %38.7 (87saat)
: %8.0 (18 saat)
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Besin, beslenme ve diyetetik konularında seminer hazırlamayı ve sunmayı öğrenir.
2. Çeşitli dergilerde incelenen konuya yönelik yayınlanmış olan makalelerin nasıl
okunması, yorumlanması gerektiğini öğrenir.
3. Öğrencilere nasıl sunum yapılacağını ve diğer sunumlar hakkında eleştiri yapabilme
pratikleri kazandırır.
4. Beslenme ve diyetetik alanındaki güncel konuları araştırarak bunları bir rapor
halinde hazırlama ve sunma becerisi geliştirir.
5. Hazırlanan konuya yönelik olası soruların yanıtlanmasında bilgi ve deneyimi artırır.
162
DERSİN ADI
BES 402 Applied Nutrition 2
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
1
1
1
2
1
1
3
1
1
4
1
1
5
2
1
6
2
1
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
1
1
1
1
1
1
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
DERSİN
KREDİSİ
8
2
1
9
2
1
10
3
1
11
3
1
12
3
1
13
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ders Katılımı: % 38.7 (12 saat)
Derse Hazırlanma: % 38.7 (12 saat)
Ara sınava katılım: % 6.5 (2 saat) Ara sınava hazırlık: % 6.5 (2 saat)
Finale katılım ve hazırlık: % 9.6 (3 saat)
Ders için harcanan zaman 31 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman 31 / 30 saat = 1 ECTS
7
1.Ara
Sınav
(1)
1
101
FİNAL
Final
Sınavı
(1)
2
TOPL
1
14
2.Ara
Sınav
(1)
1
2
2
3
31
15
16
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
I.Klinik
beslenme
uygulamalarında
karşılaşılan
terimlerin
İngilizcelerinin öğrenilmesi
II. Klinik beslenme uygulamalarını İngilizce anlayabilmek
III. Klinik beslenme uygulamaları üzerine yazılmış makale ya da
kitap bölümlerinin İngilizce olarak tartışılması
163
EK 4: LİSANSÜSTÜ DERSLERİN AKTS
KREDİLERİ
164
Beslenme Bilimleri Programı Dersleri (BES)
No
Dersin Kodu ve Adı
T
U
K
AKTS
1.
BES 600 - Özel Konular*
4
0
0
30
2.
BES 601- Beslenme Bilimleri Semineri
0
2
0
4
3.
BES 602- Toplum Beslenmesi
2
0
2
6
4.
BES 603- İleri Beslenme – I*
3
0
3
6
5.
BES 604- İleri Beslenme – II*
3
0
3
6
6.
BES 605- Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması
2
0
2
6
7.
BES 606- Beslenme Antropolojisi
2
0
2
2
8.
BES 608- Beslenme Biyokimyası
2
3
3
6
9.
BES 610- Besin Kalitesi
2
3
3
10
10.
BES 613- Besin Güvenliği
2
0
2
4
11.
BES 615- Besinlerdeki İşleme Yöntemlerinin Beslenme İle İlişkisi
2
3
3
10
12.
BES 616- Toplum Beslenmesi Semineri
0
2
0
5
13.
BES 617- Beslenme Eğitimi
2
0
2
3
14.
BES 618- Okul Çağında Beslenme
2
0
2
6
15.
BES 619- Sporcu Beslenmesi
2
0
2
8
16.
BES 620- Yaşlı Beslenmesi
2
0
2
4
17.
BES 622- Besin Tüketim Araştırmaları
2
0
2
6
18.
BES 623- Beslenme Antropometrisi
2
0
2
6
19.
BES 624- Küfler, Mikotoksinler ve Sağlık
1
2
2
6
20.
BES 625- İşlevsel Besinler
2
0
2
8
21.
BES 626- Özel Durumlarda Sporcu Beslenmesi
2
0
2
7
22.
BES 627- Beslenme Bilimlerinde Araştırma Teknikleri
1
3
2
3
23.
BES 629- Besin Öğesi-Besin Öğesi Etkileşimi
2
0
2
3
24.
BES 630- Beslenme ve Bilişsel Gelişim
2
0
2
3
25.
BES 632- Besin İlaç Etkileşimi
2
0
2
4
*Zorunlu
165
Diyetetik Programı Dersleri (BDY)
No
Dersin Kodu ve Adı
T
U
K
1.
BDY 600 - Özel Konular*
4
0
0
30
2.
BDY 601 - Bebek ve Çocuk Beslenmesi
2
0
2
8
3.
BDY 602 - Akut ve Kronik Çocuk Hastalıklarında Beslenme
2
0
2
8
4.
BDY 603 - Klinik Beslenmede Sorunlar – I (Yetişkin)
1
2
2
5
5.
BDY 604 - Klinik Beslenmede Sorunlar – II (Yetişkin)
1
2
2
5
6.
BDY 605 - Klinik Beslenmede Sorunlar – I (Çocuk)
1
2
2
5
7.
BDY 606 - Klinik Beslenmede Sorunlar – II (Çocuk)
1
2
2
5
8.
BDY 608 - Parenteral ve Enteral Beslenme
2
0
2
8
9.
BDY 609 - Beslenme ve Böbrek Hastalıkları
2
0
2
5
10.
BDY 610 - Diyetetik Semineri*
0
2
0
7
11.
BDY 611 - Beslenme ve Kalp Damar Hastalıkları
2
0
2
5
12.
BDY 613 - Beslenme ve Diabetes Mellitus
2
0
2
5
13.
BDY 614 - Şişmanlık ve Yeme Davranışı Bozuklukları
2
0
2
5
14.
BDY 615 - Gebe ve Emzikli Beslenmesi
2
0
2
5
15.
BDY 619 - Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklarda Beslenme
2
0
2
5
16.
BDY 622 - Beslenme ve Sindirim Sistemi Hastalıkları
2
0
2
8
17.
BDY 624 - Doğuştan Metabolizma Hastalıklarında Beslenme
BDY 625 - Beslenme ile İlintili Hastalıklarda Metabolik ve
Biyokimyasal Değişiklikler –I
BDY 626 - Beslenme ile İlintili Hastalıklarda Metabolik ve
Biyokimyasal Değişiklikler- II
2
0
2
7
2
0
2
5
2
0
2
5
18.
19.
AKTS
*Zorunlu
166
Toplu Beslenme Sistemleri Programı (BTS)
No
Dersin Kodu ve Adı
T
U
K
1.
BTS 600 – Özel Konular*
4
0
0
30
2.
BTS 601 - Toplu Beslenme Sistemleri Semineri*
0
2
0
4
3.
BTS 602 - Yiyecek ve İçecek Servis Yöntemleri
BTS 603 - Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve
Organizasyon
BTS 605 - Satın alma ve Depolama Teknikleri
2
0
2
4
2
0
2
4
2
0
2
4
2
0
2
4
2
0
2
4
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
BTS 606 - Toplu Beslenme Sistemlerinde Sanitasyon
BTS 607 - Toplu Beslenme Sistemlerinde Fizik Koşullar Araç
ve Gereçler
BTS 609 - Menü Planlama
BTS 610 - Beslenme Servislerinin Yönetiminde Bilgisayar
BTS 613 - Toplu Beslenme Sistemlerinde Besin Hazırlama ve
Pişirme Yöntemleri
AKTS
1
2
2
4
3
0
3
3
2
0
2
4
*Zorunlu
167
DOKTORA
Beslenme ve Diyetetik Programı
No
Dersin Kodu ve Adı
T
U
K
1.
BDD 700 - Beslenme ve Diyetetikte Özel Konular*
5
0
0
30
2.
BDD 704 - İleri Beslenmede Yağlar ve Yağ Asitleri
2
0
2
5
3.
BDD 705 - İleri Beslenmede Mineraller
2
0
2
5
4.
BDD 706 - İleri Beslenmede Vitaminler
BDD 707- Egzersiz Yapanlarda ve Sporcularda Beslenme
Uygulamaları
2
0
2
5
1
2
2
9
5.
AKTS
6.
BDD 701 - Beslenme ve İmmün Sistem
2
0
2
4
7.
BDD 702 - Besin Öğesi Hormon Etkileşimi
2
0
2
5
8.
BDD 703 - Beslenme ve Kanser
2
0
2
3
*Zorunlu
168
EK 5: LİSANSÜSTÜ DERS KATALOĞU
169
BESLENME BİLİMLERİ PROGRAMI
Dersin Kodu ve Adı
BES 600 Özel Konular
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
400
Dersin ECTS Kredisi
30
Dersin Sorumlusu
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyeleri
Dersin Ön Koşulları
Yüksek lisans derslerini almış ve başarmış olmak
Dersin Süresi
2 yarıyıl
Dersin İçeriği
Besin ve beslenme ile ilintili güncel konulardan seçilen bir
alanda danışman denetiminde araştırma planlama, yürütme,
değerlendirme, rapor haline getirme ve sunma
Dersin Amacı
1.Seçilen konuda araştırma planlama ve yürütme,
değerlendirme ve sunma becerisi kazanma
2.Bilimsel açıdan konuya katkı sağlama
3.Seçilen konu ile ilgili kişinin bilimsel gelişimini sağlama
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Pratik uygulama
Değerlendirme
Yöntemi
Tez çalışması ve sözlü sınav
Eğitim Dili
Türkçe
170
Dersin Kodu ve Adı
BES 601 Beslenme Bilimleri Semineri
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
020
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. H. Tanju Besler
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada 1 saat teorik)
Dersin İçeriği
Besin ögeleri ve besin bileşenlerinin metabolizması,
biyoyararlılığı ve biyolojik etkileri ile ilgili son bilimsel verileri
araştırma, değerlendirme, yenilikleri tartışma ve derlenen
bilgileri rapor etme ve sunma
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Bu dersin sonunda öğrenci;
Besin ögeleri ve besin bileşenlerinin metabolizması,
biyoyararlılığı ve biyolojik etkileri ile ilgili son bilimsel verileri
kavrayacak, değerlendirebilecek ve tartışabilecek; derlediği
bilgileri rapor edip sunabilecek
Önerilen Kaynaklar
Besin Bilimleri ile İlgili Süreli Yayınlar
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım
Değerlendirme
Yöntemi
Proje değerlendirme (%50)+ 1 teorik bitirme sınavı(%50)
Eğitim Dili
Türkçe
171
Dersin Kodu ve Adı
BES 602 - Toplum Beslenmesi
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
6
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülden Pekcan
Dersin Ön Koşulları
Öğretim üyesi onayı
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat teorik)





Sağlığın korunması ve geliştirilmesi
Toplumda sık görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisi.
Risk gruplarında beslenme sorunları
Beslenme sorunlarının önlenmesi yöntemleri
Besin ve beslenme plan ve politikaları
Bu dersin sonucunda öğrenciler; risk gruplarının beslenme
sorunlarını tanımlayabilecek ve değerlendirebilecek; beslenme
sorunlarına yönelik çözüm yolları üretebilme becerisini kazanacak;
beslenme plan ve politikalarının hazırlanması ve uygulanması için
yeterli bilgi ve beceriyi kazanacak.


Gibney MJ, Margetts BM, Kearney JM, Arab L. Public Health
Nutrition. The Nutrition Society Textbook Series. Blackwell
Publishing. Oxford. 2004.
WHO, FAO, UNICEF, Avrupa Birliği yayınları, Uluslararası
dergiler
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım ve yayın tarama
Değerlendirme Yöntemi
Proje (%30)+ Sunum (%20) + 1 final sınavı (%50)
Eğitim Dili
Türkçe
172
Dersin Kodu ve Adı
BES 603 İleri Beslenme - I
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
303
Dersin ECTS Kredisi
6
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. H. Tanju Besler
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 3 saat teorik)
Dersin İçeriği
Makrobesin öğelerinin asimilasyonu ve kullanımları vurgulanmakta
olup enerji dengesi ve karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmaları
ve bunların sağlıkla olan etkileşimleri ders, tartışma ve öğrenci
seminerleri şeklinde incelenmektedir.
Dersin Amacı
Sağlığın korunması ve devam ettirilmesinde insan beslenmesinin
rolünün ayrıntılı olarak irdelenmesidir. Makrobesin öğelerinin
(Proteinler, yağlar ve karbonhidratlar) metabolizmasının biyokimya,
fizyoloji ve beslenme bilimleri açısından değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1.Introduction to Human Nutrition (ISBN: 063205624X); The
Nutrition Society, Blackwell Publishing. 2003.
2.Nutrition and Metabolism (ISBN: 0632056258); The Nutrition
Society, Blackwell Publishing. 2003.
3.Metabolic Regulation: A Human Perspective, 2nd edition (ISBN:
063206384); Blackwell Publishing. 2003.
4.Modern Nutrition in Health and Disease, 9th edition (ISBN:
068330769); Williams & Wilkins. 1999.
5.Biochemical and Physiological Aspects of Human Nutrition, (ISBN:
072164452X);
WB Saunders. 2000.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım ve öğrenci seminerleri
Değerlendirme Yöntemi
1 teorik ara sınav (%20) + 1 grup anlatımı (%30) + 1 teorik final
sınavı (%50)
Eğitim Dili
Türkçe
173
Dersin Kodu ve Adı
BES 604 İleri Beslenme - II
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
303
Dersin ECTS Kredisi
6
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. H. Tanju Besler
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 3 saat teorik)
Dersin İçeriği
Mikrobesin öğelerinin özellikleri, biyokimyasal ve fizyolojik
fonksiyonları, vitamin ve mineral etkileşimleri ve vitamin ve
minerallerin yetersizlik belirtileri ile toksik etkileri ders, tartışma ve
öğrenci seminerleri şeklinde incelenmektedir.
Dersin Amacı
Mikrobesin öğelerinin metabolizmasını biyokimya, fizyoloji,
toksikoloji ve beslenme bilimleri açısından incelenmesi
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1.Introduction to Human Nutrition (ISBN: 063205624X); The
Nutrition Society, Blackwell Publishing. 2003.
2.Nutrition and Metabolism (ISBN: 0632056258); The Nutrition
Society, Blackwell Publishing. 2003.
3.Metabolic Regulation: A Human Perspective, 2nd edition (ISBN:
063206384); Blackwell Publishing. 2003.
4.Modern Nutrition in Health and Disease, 9th edition (ISBN:
068330769); Williams & Wilkins. 1999.
5.Biochemical and Physiological Aspects of Human Nutrition, (ISBN:
072164452X);
WB Saunders. 2000
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım ve öğrenci seminerleri
Değerlendirme Yöntemi
1 teorik ara sınav (%20) + 1 grup anlatımı (%30) + 1 teorik final
sınavı (%50)
Eğitim Dili
Türkçe
174
Dersin Kodu ve Adı
BES 605 – Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
6
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülden Pekcan
Dersin Ön Koşulları
Öğretim üyesi onayı
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat teorik)





Sağlığın korunması ve geliştirilmesi
Toplumda sık görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisi.
Risk gruplarında beslenme sorunları
Beslenme sorunlarının önlenmesi yöntemleri
Besin ve beslenme plan ve politikaları
Bu dersin sonucunda öğrenciler; risk gruplarının beslenme
sorunlarını tanımlayabilecek ve değerlendirebilecek; beslenme
sorunlarına yönelik çözüm yolları üretebilme becerisini kazanacak;
beslenme plan ve politikalarının hazırlanması ve uygulanması için
yeterli bilgi ve beceriyi kazanacak.


Gibney MJ, Margetts BM, Kearney JM, Arab L. Public Health
Nutrition. The Nutrition Society Textbook Series. Blackwell
Publishing. Oxford. 2004.
WHO, FAO, UNICEF, Avrupa Birliği yayınları, Uluslararası
dergiler
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım ve yayın tarama
Değerlendirme Yöntemi
Proje (%30)+ Sunum (%20) + 1 final sınavı (%50)
Eğitim Dili
Türkçe
175
Dersin Kodu ve Adı
BES 606 Beslenme Antropolojisi
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
2
Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol
Yok
1 yarıyıl (Haftada 2 saat teorik)





Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
Beslenmeyi etkileyen antropolojik etmenler,
İnsan diyetinin orijini ve temel özellikleri,
Tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan
değişiklikler,
Ülkelerin beslenme alışkanlıkları arasındaki farklılıklar,
Dinler ve beslenme
Beslenmenin antropolojik olarak değerlendirilmesini ve
ülke baslenme alışkanlıklarını değerlendirmeyi öğretmek.
Bu ders sonunda öğrenciler:
İlk insanların diyetlerinin temel özellikleri konusunda bilgi
sahibi olacak, tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde
sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme
alışkanlıklarında oluşan değişimler konusunda yorum
yapabilecek, seçecekleri bir ülke ve beslenme
alışkanlıklarının gelişim ve değişiminde onların
inançlarının, sosyo-ekonomik yapılarının ve yaşadıkları
çevrenin etkilerini değerlendirerek rapor hazırlamayı
öğrenecek ve bireyin diyetini oluştururken hangi
hususlara dikkat edileceği konusunda deneyim sahibi
olacaklardır
- Baysal, A, Kutluay-Merdol, T. Sasır. H. et al.: Türk
Mutfağından örnekler, Kültür Bakanlığı, 1993
- Kutluay Merdol,T, Tarihten Günümüze Toplumlar ve
Beslenme Alışkanlıkları, Türk Halk Kültürü araştırma ve
Tanıtım Vakf yayın, 1998
- Belge, M., Tarih Boyunca Yemek kültürü, 2001
- Tannahill, R.: Food in History, 1975,
- Goodman, Al, Dufour, D., Pelto, G: Nutritional
Anthropology, 1999
- www.as.ua.edu (Nutritional Anthropology)
Anlatım, ödev hazırlama, tartışma
Final sınavı (%50). Ödev ( % 50)
Türkçe
176
Dersin Kodu ve Adı
BES 608 Beslenme Biyokimyası
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
233
Dersin ECTS Kredisi
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
6
Prof. Dr. H. Tanju Besler
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (Haftada 2 saat teorik, 3 saat uygulama)
Dersin İçeriği
Besin öğelerinin metabolizma ve fonksiyonları, bazı
biyomoleküllerin yapı ve özellikleri, biyokimyasal enerji
dönüşümleri, vitamin ve kofaktörlerin biyosentezi, insanlarda
enerji, amino asit, mineral ve vitamin gereksinimlerinin
belirlenmesi, besin zenginleştirilmesi, günümüzün beslenme
problemleri; laboratuvar cihazlarında operasyon, yetenek ve
sınırların belirlenmesine yönelik çalışmalar.
Dersin Amacı
Makrobesin ve mikrobesin öğelerinin metabolizma ve
fonksiyonlarını incelerken laboratuvar cihazlarının
operasyonu, yetenek ve sınırlarının tesbitine yönelik bilgi
sahibi olmak.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1.Metabolic Regulation: A Human Perspective, 2nd edition
(ISBN: 063206384); Blackwell Publishing. 2003.
2.Biochemical and Physiological Aspects of Human Nutrition,
(ISBN: 072164452X); WB Saunders. 2000.
3.Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 5th
edition (ISBN: 0471411361); Wiley-Liss. 2001.
4.Nutritional Biochemistry, 2nd edition (ISBN: 0121348369);
Academic Press. 1999.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım,öğrenci seminerleri, laboratuvar çalışması ve deney
sonuçlarının değerlendirmesine yönelik çalışmalar
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
1 teorik ara sınav (%10) + 1 grup anlatımı (%10) + 5 adet
laboratuvara yönelik bireysel çalışma ve sonuçların
değerlendirilmesi ( toplam %50) ve teorik final sınavı (%30)
Türkçe
177
Dersin Kodu ve Adı
BES 610 Besin Kalitesi
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
233
Dersin ECTS Kredisi
10
Dersin Sorumlusu
Prof.Dr. H.Tanju Besler, Yrd. Doc. Dr. Zehra Büyüktuncer
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl
(2 saat teorik + 3 saat pratik, haftada toplam 5
saat)
Dersin İçeriği




Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Besin kalite ve karakteristiklerinin objektif ve sübjektif
yöntemler ile değerlendirilmesi.
Renk, aroma ve lezzet bileşenlerinin enstrümantal
ölçüm ilkeleri.,
Besin özelliklerinin ölçülmesinde reolojik teknik ve
enstrümantal analiz yöntemleri
Bu özelliklerin besinin dokusal özellikleri ile ilintisi.
Bu dersin sonunda öğrenci;
Besin kalitesi ile ilgili ileri fiziksel ve kimyasal özellikler ve
analiz yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olacaklar,
besin kalitesini etkileyen etmenler ile ilgili reaksiyonları
anlayacaklar ve konuyla ilgili bilimsel verileri
değerlendirme becerisini edineceklerdir.
1.
J.-L. Multon (Ed). Analysis and Control Methods for Food and
Agricultural Products, Volume 1, Quality Control for Food and
Agricultural Products.John Wiley & Sons Canada, Ltd.. 1
edition,1995
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım ve pratik uygulama
Değerlendirme
Yöntemi
Ara sınav (%20)+Pratik uygulama (%30) +
Eğitim Dili
Final sınavı
(%50)
Türkçe
178
Dersin Kodu ve Adı
BES 613 Besin Güvenliği
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr Mine YURTTAGÜL
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 Yarıyıl (haftada 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
Besin Güvenliğini Bozan Etmenlerin; (pestisitler, bitki
gelişimini düzenleyiciler, metalik bulaşmalar, gıda katkı
maddeleri, plastik monomerleri, deterjanlar)
1.Besine bulaşma yolları
2.Sağlık üzerine etkileri
3.Önlenmesi
4.İlgili yasal düzenlemeler
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci; besin güvenliğini bozan
etmenlerle ilgili kavramları, besine bulaşma yollarını,
sağlık üzerine etkilerini, önlemleri ve bu maddeler ile ilgili
yasal düzenlemeleri kavrayacak ve açıklayabilecektir.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Jones JM. Food Safety. Eagen Press,St Paul,1998
De Vires J(Ed).Food Safety and Toxicology. CRC
Pres.NewYork,1996
Helfrich W, Winter CK(Ed).Food Toxicology. CRC Press
LLC,2001
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
Anlatım
1 Dönem Ödevi (%40) + 1 teorik bitirme sınavı(%60)
Türkçe
179
Dersin Kodu ve Adı
BES 615 –
Besinlerdeki İşleme Yöntemlerinin Beslenme İle İlişkisi
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
233
Dersin ECTS Kredisi
10
Dersin Sorumlusu
Yrd. Doc. Dr. Zehra Büyüktuncer, Prof.Dr. H.Tanju Besler
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl
(2 saat teorik + 3 saat pratik, haftada toplam 5
saat)
Dersin İçeriği
1. Besin işleme yöntemleri ve depolama koşullarının lipit,
karbonhidrat, protein, vitamin ve mineraller gibi besin
bileşenlerine etkisi.
2. Besin matriksi bileşenleri arasındaki ilişkiler.
3. Lipit oksidasyonu, protein stabilitesi ve modifikasyonu
ile hücre duvarı polisakkaritlerini etkileyen etmenler.
4. Aroma bileşenlerinin oluşumu ve etkileyen etmenler
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci; besin işleme yöntemlerinin besin
bileşenleri üzerine etkisi hakkında yeterli bilgiye sahip olacak,
özellikle besin matriksi bileşenleri arasındaki ilişkileri
anlayacak ve konuyla ilgili bilimsel verileri değerlendirme
becerisini edinecektir.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar


James G. Brennan (Ed). Food Processing Handbook.
John Wiley & Sons Canada, Ltd, 2006
Thomas Richardson and John W. Finley (Ed). Chemical
Changes in Food During Processing.Springer,
1 edition,1986
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım ve pratik uygulama
Değerlendirme
Yöntemi
Ara sınav (%20)+Pratik uygulama (%30) +
(%50)
Eğitim Dili
Final sınavı
Türkçe
180
Dersin Kodu ve Adı
BES 616 - Toplum Beslenmesi Semineri
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
020
Dersin ECTS Kredisi
5
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülden Pekcan
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl ( haftada toplam 1 saat teorik)
Dersin İçeriği
 Ülkemizde ve dünyada görülen beslenme sorunlarının,
müdahale
yöntemlerinin
son
görüşler
ışığında
değerlendirilmesi,
 Toplum
beslenmesinde
yeniliklerin
sunulması
ve
tartışılması
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci:
Toplum sağlığında beslenme konusunda ki yenilikleri yeni
yayınlar ışığında inceleyebilecek, sınıfta tartışabilecek, yazılı
rapor olarak sunarak, yorumlayabilecek ve uygulama
alanlarına dahil edebilecek.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
Eğitim Dili
Uluslararası beslenme ve diyet dergileri
Anlatım, tartışma, yorumlama
Sınav ( seminer (%50), rapor (%50) )
Türkçe
181
Dersin Kodu ve Adı
BES 617- Beslenme Eğitimi
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
Dersin ECTS Kredisi
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
202
3
Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol
Yok
Haftada 2 saat teorik







Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Eğitim prensipleri, yöntemi ve araçları
Eğitim verilecek grupların özelikleri ve eğitim uygulamaların temel
özellikleri,
İletişim teknikleri, yetişkin ve çocuk eğitiminin temel özellikleri,
Toplumun ve özel grupların eğitiminde dikkat edilecek hususlar,
Davranış değiştirme tedavisi temel ilke ve uygulamaları,
Hizmet içi eğitim,
Eğitim program ve modülleri hazırlama ve sunum uygulamaları.
Beslenme eğitimi verecek kişinin edinmesi gerekli becerilere temel
teşkil edecek bilgilerin verilmesi, eğitim verilecek kişi ve grupların
temel özelliklerinin ve eğitici niteliklerinin öğretilmesi, grup ve
bireysel eğitimlerde kullanacak eğitim programları ve modülleri
hazırlama, sunum ve iletişim deneyimi kazandırılması.
Bu ders sonunda öğrenciler:
Beslenme eğitimi verilecek birey ve grupları tanıma, bu kişiler için
uygun eğitim yöntem ve aracı seçme konusunda bilgi ve beceri
sahibi olacaklar, yaygın ve örgün eğitimlerde dikkat edilmesi
gereken husular ve eğitici nitelikleri konusunda bilgi sahibi olacaklar,
eğitim programı ve modulleri geliştirme konusunda deneyim
kazanacaklar, kişiler arası ilişkilerde iletişim tekniklerinin yararını
öğreneceklerdir.
Önerilen Kaynaklar
- Kutluay- Merdol, T.: Okul Öncesi dönem Eğitimi Veren kişi ve
Kurumlar için Beslenme Eğitimi Rehberi, 1990
- Kutluay-Merdol, T ve ark.: Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda
Çalışan Personel İçin Sanitasyon/Hijyen Eğitim Rehberi, 2003
- Journal of Nutrition Education
- Navaro, L.: Beni Duyuyormusun, 2005
- Effective Teaching
Öğretme
Yöntemi(leri)
Anlatım, Eğitim Modeli örnekleri demonstrasyonu, öğrencilerin eğitim
araçları ve modülü hazırlamaları ve sunmaları, önerilen bir kitapların
okunması ve sınıfta tartışılması.
Değerlendirme
Yöntemi
Final sınavı (%50). Modül hazırlama ve sunum (%50)
Eğitim Dili
Türkçe
182
Dersin Kodu ve Adı
BES 618 - Okul Çağında Beslenme
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
6
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülden Pekcan
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat teorik)

Okul çağı çocuklarının beslenme özellikleri

Besin ve besin ögesi gereksinimleri

Beslenme sorunları ve alışkanlıkları

Türkiye’deki ve Dünya’daki okul beslenme programı
uygulamaları ve örnekleri
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Bu dersin sonunda öğrenci:
Okul çağı çocuklarında normal büyüme sürecini, besin ve
besin ögesi gereksinimlerini, beslenme sorunlarını, beslenme
alışkanlıklarını ve okul beslenme programlarını teorik olarak
öğrenecek
ve
konu
ile
ilgili
araştırmaları
tartışarak
yorumlayabilecek ve uygulama alanlarına dahil edebilecek.
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
Uluslararası beslenme ve diyet dergileri
Anlatım, tartışma, yorumlama
Sınav ( 1 ara sınav proje çalışması (%50), 1 final sınavı
(%50) )
Türkçe
183
Dersin Kodu ve Adı
BES – 619
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Dersin Kredisi
SPORCU BESLENMESİ
Seçmeli
202
Dersin ECTS Kredisi
8
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
Yok
1 Yarıyıl (2 saat teorik, haftada toplam 2 saat)








Dersin Amacı
Egzersiz, Beslenme ve Sağlık Etkileşimi
Sporcuların enerji ve makro besin öğeleri
Sporcuların mikro besin öğeleri
Antrenman / Müsabaka Öncesi, Sırası ve Sonrası
Beslenme Özellikleri
Sıvı tüketiminin önemi
Ergojenik Yardım
Vücut Kompozisyonu ve Ağırlık Kontrolü
Farklı Koşullarda Egzersizde Beslenme Özellikleri
(Öğrenme Çıktıları)
Bu dersin sonunda öğrenci sporcu beslenmesinin temel
özellikleri ve değişik konum ve koşullardaki beslenme
farklılıkları konusunda bilgilenecektir.
Önerilen Kaynaklar





Maughan, R.J., Nutrition in Sport, MPG Books LTD, GB,
2001
Clark,N., Sports Nutrition Guidebook, (second ed.),
Human Kinetics, USA, 1997.
Williams, H.M., Nutrition for Fitness and Sport, Brown
Benchmark, USA, 1995.
Howley, E., Frank, B.D, Health and Fitness Instructor’s
Handbook, third ed Human Kinetics, USA, 1997.
Ersoy, G. Egzersiz ve Spor Yapanlar için Beslenme,
Damla Matbaacılık, Ankara, 2000.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, tartışma, sunum.
Değerlendirme
Yöntemi
Derse devam (%10), sunum (%90).
Eğitim Dili
Türkçe
184
Dersin Kodu ve Adı
BES-620 Yaşlı Beslenmesi
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl ( haftada 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
Yaşlılıkta besin ögesi gereksinimi, beslenmenin önemi,
beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlılıkta besin ve
beslenme programları, politikalar, araştırmalar ve eğitim.
Dersin Amacı
Bu dersi tamamlayan öğrenci; risk grubu içerisinde yer alan
yaşlıların beslenmesini etkileyen faktörleri öğrenecek, yaşlı
sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve kronik
hastalıkların önlenmesini, tedavisini sağlayacak beslenme
bilgilerine sahip olacak. Yine bu yaş grubunda sağlıklı
beslenmeyi
sağlayabilecek
plan
ve
programları
uygulayabilecektir.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1- Konu ile ilgili uluslararası nitelikteki dergilerdeki derleme
yazılar, araştırma makaleleri
2- Keep Fit For Life. Meeting the Nutritional Needs of Older
Persons, WHO, Tufts University Science and Policy, Malta,
2002.
3- Jensen GL, McGee M, Binkley J: Geriatrin Nutrition. The
Science and Practice of Nutrition Support. (Eds: Gottschlich
MM, Fuhrman MP, Hommond KA), American Society for
Parenteral and Enteral Nutrition, Kendall/Huunt Publishing
Company, p.373-389, USA,2001.
4- Geriatri ve Gerontoloji, (Ed:Arıoğul S) MN Medikal &
Nobel, Özyurt Matbacılık, Ankara, 2006
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, tartışma, gösteri, yorumlama
Değerlendirme
Yöntemi
Ara sınav (%50) + final sınavı (%50).
Eğitim Dili
Türkçe
185
Dersin Kodu ve Adı
BES 622 - Besin Tüketim Araştırmaları
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
6
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülden Pekcan
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat teorik)






Besin tüketim araştırmaları ve önemi,
Besin tüketim araştırmalarında kullanılan yöntemler
Besin denge cetvelleri ve ev halkı gelir tüketim araştırmaları
Ev halkı besin tüketim araştırmaları
Bireysel besin tüketim araştırmaları
Enerji ve besin ögeleri günlük önerilen alım miktarları (RDA,
DRI, EAR, UL vb)
Bu dersin sonucunda öğrenciler; besin tüketim durumunun
saptanmasında kullanılan yöntemler, geçerlilik ve güvenirlilik
yönünden
sonuçlarının
değerlendirilmesi
ve
yorumlanması
konusunda bilgi ve beceri kazanabilecek




Cameron ME, van Staveren WA. Manual on Methodology for
Food Consumption Studies. Oxford University Press,
Oxford,1988.
Gibson RS. Principles of Nutritional Assessment. Oxford
University Press, Newyork, 1990
Thompson FE, Byers T. Dietary Assessment Resource
Manual. J Nutr 124: 11: 2245-2327 S, 1994.
Uluslararası beslenme ve diyet dergileri
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım ve yayın tarama ve inceleme
Değerlendirme Yöntemi
1 teorik ara sınavı (%20) + proje hazırlama (%30) + 1 final sınavı
(%50)
Eğitim Dili
Türkçe
186
Dersin Kodu ve Adı
BES 623 - Beslenme Antropometrisi
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
6
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülden Pekcan
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat teorik)





Beslenme antropometrisi,
Vücut yağı ve yağsız doku miktarının saptanması,
Uzunluk, çap, genişlik, deri kıvrım kalınlığı ölçümleri,
Biyoelektrik impedans analizi,
Laboratuvar çalışması.
Bu dersin sonucunda öğrenciler; vücut bileşiminin antropometrik ve
laboratuvar yöntemlerle saptanması, büyüme ve gelişmenin
değerlendirilmesi ve elde edilen değerlerin kesinlik, doğruluk,
güvenirlik yönünden irdelenmesi, değerlerin yorumlanması ve
ölçüm yapılması konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklar
 Lohman TG, Roche AF, Martorell R. (Eds): Anthropometric
Standardization Reference Manual, Kinetics Books, Champaign,
Illinois, 1988.
 Gibson RS. Principles of Nutritional Assessment. Oxford
University Press, Newyork, 1990.
 Heymsfield SB, Tighe A, Wang Z. Nutritional Assessment by
Anthropometric and Biochemical Methods. (Eds. Shils ME, et al)
Modern Nutrition in Health and Disease. Lea and Febiger,
Philadelphia, 812-841, 1994.
 Margetts BM, Nelson M. Design Concepts in Nutritional
Epidemiology. Oxford University Press,Oxford, 1991.
 Willett W. Nutritional Epidemiology. Oxford University Press.
NewYork, 1998.
 Pekcan, G. Hastanın Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El
Kitabı, (Yazarlar. A. Baysal ve ark.) 65-116, Hatiboğlu Yayınevi,
Ankara, 2002.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, son iki hafta ölçümler ile ilgili pratik uygulama ve yayın
tarama ve inceleme
Değerlendirme Yöntemi
Laboratuar çalış.ve değerlendirilmesi (%30) + Rapor (%20) +
1 final sınavı (%50)
Eğitim Dili
Türkçe
187
Dersin Kodu ve Adı
Dersin Düzeyi
BES 624 – Küfler, Mikotoksinler ve Sağlık
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
122
Dersin ECTS Kredisi
6
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. H. Tanju Besler
Dersin Ön Koşulları
-
Dersin Süresi
1 Yarıyıl (1 kuramsal + 2 uygulamalı, haftada toplam 3 saat)
Dersin İçeriği
Toksikolojiyle ilgili temel kavramların ve tanımların
verilmesinden sonra, özellikle üstünde durulacak konular küf
ve mikotoksinlerin tanım ve sınıflandırılması, besinlerde
oluşumu, insanlarda mikotoksikoz, mikotoksin mekanizması,
mikotoksin biyosentezinin genetik ve moleküler temelleri ile
küf ve mikotoksinlere organizmanın yanıt mekanizmalarıdır.
Dersin Amacı
Bu dersin amacı toksikolojinin temelinde yatan kimyasal ve
biyolojik olgulara yönelik bilgiyi kavramaya yönelik alt yapıyı
oluşturmaktır.
Toksik bileşiklerden küf ve mikotoksin örneklerinin ele alındığı
bu dersi alan öğrenciler toksik bileşiklerin özellikleri, etki
mekanizması, toksik bileşik – besin ögesi etkileşimi ve analiz
yöntemleri konusunda gerekli donanımı kazanacaklardır.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Kotsonis, F. N., Mackey, M., Hjelle, J.J. (1994). Nutritional
Toxicology, Raven Press.
Parke D.V., Ioannides, C., Walker,
Nutrition and Chemical Toxicity,
Company Limited.
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
R. (1993). Food,
Smith-Gordon and
Anlatım + Uygulama + Proje
Proje değerlendirme (% 40) + 1 teorik final sınavı (% 40) +
Dönem içi pratik değerlendirilmesi (%20).
Türkçe
188
Dersin Kodu ve Adı
BES 625 - İşlevsel Besinler
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
8
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
Prof.Dr. H.Tanju Besler, Yrd. Doc. Dr. Zehra Büyüktuncer
Yok
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat teorik)




Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Beslenme bilimindeki son gelişmeler, yaşam kalitesinin
önemi, işlevsel besinlerin tanımı, tarihçesi, işlevsel
besinler ile ilgili uluslararası gelişmeler,
İşlevsel besin bilimi, işlevsel besin bilimi ile ilgili
bilimsel temeller,
İşlevsel besin biliminin amacı, işlevsel besin bilimine
teknolojik bakış,
İşlevsel besin bileşenleri ve özellikleri, işlevsel
besinlerin hastalıkları önleme ve yaşam kalitesini
yükseltmedeki rolleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
İşlevsel besinler hakkında yeterli bilgiye sahip olacak, yaşam
kalitesinin önemini anlayacak ve konuyla ilgili bilimsel verileri
değerlendirme becerisini edinecektir.


Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods.
Wildman REC(ed), CRC Press, 2001
Functional Foods Concept to Product. GibsonGR and
Williams CM (ed), CRC Press, 2000.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım
Değerlendirme
Yöntemi
Ara sınav (%20)+Proje değerlendirme (%50) + Final sınav
(%50)
Eğitim Dili
Türkçe
189
Dersin Kodu ve Adı
BES – 626
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Dersin Kredisi
ÖZEL DURUMLARDA SPORCU BESLENMESİ
Seçmeli
202
Dersin ECTS Kredisi
7
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
Yok
1 Yarıyıl (2 saat teorik, haftada toplam 2 saat)



Dersin Amacı
Farklı Spor Dallarındaki Sporcuların Beslenme
Özellikleri
Sporcularda Beslenme Periyotlaması
Sporcularda performansı arttırmaya yönelik beslenme
uygulamalarının tartışılması
Bu dersin sonunda öğrenci farklı spor dallarında beslenme,
beslenme periyotlaması konularında bilgi edinecektir.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar





Maughan, R.J., Nutrition in Sport, MPG Books LTD,
GB, 2001
Clark,N., Sports Nutrition Guidebook, (second ed.),
Human Kinetics, USA, 1997.
Williams, H.M., Nutrition for Fitness and Sport, Brown
Benchmark, USA, 1995.
Howley, E., Frank, B.D, Health and Fitness
Instructor’s Handbook, third ed Human Kinetics, USA,
1997.
Ersoy, G. Egzersiz ve Spor Yapanlar için Beslenme,
Damla Matbaacılık, Ankara, 2000.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, tartışma, sunum.
Değerlendirme
Yöntemi
Derse devam (%10), sunum (%90).
Eğitim Dili
Türkçe
190
Dersin Kodu ve Adı
Dersin Düzeyi
BES 627 – Beslenme Bilimlerinde Araştırma Teknikleri
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
132
Dersin ECTS Kredisi
3
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Meral Aksoy
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada 1 saat teorik ve 3 saat pratik, toplam 3
saat)
Dersin İçeriği
Beslenme araştırmalarındaki çoğunlukla kullanılan teknikler,
laboratuar uygulamaları ve çeşitli değerlendirme yöntemleri,
deney hayvanlarınındın beslenme araştırmalarında
yararlanma kuralları ve bilgileri
Dersin Amacı
Beslenme durumunun deneysel değerlendirilmesinde
kullanılan farklı yöntem ve tekniklerini, insan ve deney
hayvan örneklerinde çeşitli besin öğelerinin analiz
yöntemlerini öğrenip, konuyla ilgili becerileri geliştirmek
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Baker J and Silverton R E,. Medical Laboratory Technology.
5th Edition, Butterworths, London, Boston, 1976
Varley H, Gowenlock A H, Bell M. Practical Clinical
Biochemistry Volume I.II. General Topics and Common Tests.
5th edition. William Heineman Medical Books Limited. London,
1980.
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
Anlatım, laboratuar çalışması
Proje değerlendirilmesi % 50, final sınavı %50.
Türkçe
191
Dersin Kodu ve Adı
Dersin Düzeyi
Dersin Türü
Dersin Kredisi
BES 629 - Besin Öğesi–Besin Öğesi Etkileşimi
Lisansüstü
Seçmeli
202
Dersin ECTS Kredisi
3
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Meral Aksoy
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Yok
1 yarıyıl ( haftada toplam 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
İnsanlarda, besin öğelerinin biyoyararlılığını, gereksinimini ve
fonksiyonlarını etkileyen diyet faktörleri ve bunlar arasındaki
etkileşimler, nedenleri ve etkenleri
Dersin Amacı
Besin öğeleri arasındaki metabolik ilişkinin tanımlanmasıyla,
hangi besinle diğeri arasındaki etkileşim etkenliğini ve bu
durumun beslenmeye uygulanmasını öğrenerek metabolik
etkileşimle ilgili becerilerini geliştirmek
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
Bodwell C. E., Erdman J.W. Nutrient Interaction. Marcel
Dekker Inc. Newyork ,
Basel. 1988
Anlatım
1 teorik final sınavı (% 50) + seminer hazırlama (% 50)
Türkçe
192
Dersin Kodu ve Adı
Dersin Düzeyi
BES 630 - Beslenme ve Bilişsel Gelişim
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
3
Prof. Dr. Meral Aksoy
Yok
1 yarıyıl ( haftada toplam 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
Açlık ve tokluk fizyolojisi, zayıflık ve şişmanlığın davranışa
etkisi, besin alımı ve beslenme davranışının psikolojik ve
sosyo-kültürel yönü, çeşitli besinlerin hangi yollarla
davranışları etkiledikleri, nörotransmitter oluşumlarını
etkileyen besinler ve bunların ön maddeleri
Dersin Amacı
Açlık, tokluk gibi çeşitli beslenme durumlarının kişi
davranışlarını ne şekilde değiştirdiğini bu durumlarda neler
yapılması gerektiğini, davranışlara etkileyen
nörotransmitterlerin hangi besinlerin tüketimi ile ilişkili
olduğunu ve bunlar kullanılarak davranışlar nasıl
yönlendirilebileceğini ve ne şekilde uygulanacağı hakkında
bilgileri genişletip değerlendirmek
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Galler J. R. Nutrition and Behaviour. Plenum Press. New York,
London.1984.
Wurtman R. J., Wurtman S. J. Nutrition and The Brain. Raven
Press. New York. 1977
Nutrition and Neurobiology. Somogyii J, C., Hötzel D (eds)
karger Press. Basel, München. 1986.
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
Anlatım
1 teorik final sınavı (% 50) + seminer hazırlama (% 50)
Türkçe
193
Dersin Kodu ve Adı
BES 632 –Besin-İlaç Etkileşimi
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
4
Prof. Dr. Meral Aksoy
Yok
1 yarıyıl ( haftada toplam 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
Çeşitli ilaç ve ilaç grupları ile besin ve besin olmayan yabancı
maddelerin etkileşimlerinin her safhada incelenmesi. İlaç
tedavisinin beslenme durumuna ve karbonhidrat, protein, lipit
metabolizmalarına etkileri, ilaçlarla vitamin ve mineraller
arasındaki etkileşimler
Dersin Amacı
Bu dersi alan öğrenciler; besin öğesi ve besin olmayan
maddelerle ile ilaç etkileşimini kapsayan temel konuları
öğrenip, ilaç tedavisi alan kişilerde beslenme programlarının
ne şekilde uygulanması gerektiğini değerlendirerek uygulama
becerilerini artıracaklardır
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Nutirition, food and Drug Interactions in Man Debry G.(Eds).
Karger. Basel, Munchen 1984
Roe D. A. Drug and Nutrient Interactions. A problem oriented
Reference Guide. 4th Edition. American Dietetic Association.
Chicago 1989.
Clinical Implications of Drug Use. Volume I. Basu T. K.(ed).
CRC press. Boca, Raton Florida. 1980
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
Anlatım
1 teorik final sınavı (% 50) + seminer hazırlama (% 50)
Türkçe
194
DİYETETİK PROGRAMI
Dersin Kodu ve Adı
BDY 600 Diyeteteik Programında Özel Konular
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
400
Dersin ECTS Kredisi
30
Dersin Sorumlusu
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyeleri
Dersin Ön Koşulları
Yüksek lisans derslerini almış olmak
Dersin Süresi
2 yarıyıl (haftada toplam 4 saat)
Dersin İçeriği
Öğrencinin danışmanının denetiminde kendi seçtiği konuda
tez çalışmasını planlaması ve yazması
Dersin Amacı
Yüksek lisans programına başvuran öğrencinin derslerini
verdikten sonra kendi seçtiği konuda tez çalışmasını
yapmasını ve yüksek lisans programını başarıyla bitirmesini
sağlamak.Bu dersin sonunda öğrenciler diyetetik alanında
araştırma yapabilme, araştırmayı değerlendirebilme ve
bilimsel bir çalışmayı yazılı olarak sunabilme ve sınavda
yapmış olduğu bu çalışmayı savunabilme becerisine sahip
olacaktır.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
-
Öğretme Yöntemi(leri)
Pratik Uygulama
Değerlendirme
Yöntemi
Tez çalışması ve sözlü sınav
Eğitim Dili
Türkçe
195
Dersin Kodu ve Adı
BDY 601 - Bebek ve Çocuk Beslenmesi
Dersin Düzeyi
Lisans üstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
2 0 2
Dersin ECTS Kredisi
8
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Perihan Arslan
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat kuramsal)
Dersin İçeriği

Bebeklik ve okul öncesi çağda besin öğeleri, işlevleri ve
gereksinimleri
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Bu dersin sonunda öğrenci;
1) Fetal dönemden başlayarak yenidoğanın sindirim sistemi
fonksiyonları, sindirim salgıları, özellikleri, anne sütü içeriği önemi
ve ek besinler konularında bilgi sahibi olacak, ileri araştırmaları
yapma, rapor hazırlama ve sunma becerilerini kazanarak, bebek ve
çocuk beslenmesine ilişkin doğru bilgileri uygulamalara yönelik
davranışı edineceklerdir.
Önerilen Kaynaklar
1. Fomon SJ. Nutrition of Normal Infants. Mosby, St. Louis, 1993.
2. Neyzi O, Ertuğrul T. Pediatri ( 2 cilt). İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yayını, İstanbul, 1990.
3. Bowman Barbara A, Russell Robert M. Present Knowledge in
Nutrition, ILSI Press, Washington DC, 2001.
4. The American Journal of Clinical Nutrition.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, tartışma, vaka sunumları
Değerlendirme
Yöntemi
1 teorik ara sınav (%25) + 1 pratik ara sınav (%25) + 1 teorik final
Eğitim Dili
İngilizce
196
Dersin Kodu ve Adı
BDY 602 - Akut ve Kronik Çocuk Hastalıklarında Beslenme
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
20 2
Dersin ECTS Kredisi
8
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Perihan Arslan
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat kuramsal)
Dersin İçeriği

Çocuk hastalıkları ve bu hastalıklarda uygulanan tıbbi
beslenme tedavisi yöntemleri.
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci;
(Öğrenme Çıktıları)
1) Çeşitli akut ve kronik çocuk hastalıklarının, çocuk gelişimi için
önemi, klinik ve labaratuvar bulguları ve tıbbi beslenme tedavileri
konularında bilgi sahibi olacak, hastalıklara göre uygulanacak
beslenme programlarının hazırlanması becerilerini kazanacak,
hasta, doktor, hemşire işbirliği davranışını edineceklerdir.
Önerilen Kaynaklar
1. Fomon S J. Nutrition of Normal Infants. Mosby St Louis 1993.
2. Neyzi O, Ertuğrul T. Pediyatri (2 cilt). İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yayını, İstanbul. 1990
3. Köksal G, Gökmen H. Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi.
Hatipoğlu Yayınevi, 2000
4. Burnial W, Cale T J et al. Child and Adolescent Obesity, 2002.
5. Stipanuk M H. Biochemical and Physiological Aspects of Human
Nutrition, 2000.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, tartışma, vaka sunumları
Değerlendirme
Yöntemi
1 teorik ara sınav (%25) + 1 pratik ara sınav (%25) + 1 teorik final
Eğitim Dili
Türkçe
197
Dersin Kodu ve Adı
BDY 603 - Klinik Beslenmede Sorunlar – I (Yetişkin)
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
122
Dersin ECTS Kredisi
5
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Seyit M. Mercanlıgil
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
Klinik
beslenmede
sorunlar
ve
bu
sorunlar
ile
hastalıklar
arasındaki ilişki
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Bu dersin sonunda öğrenci:
Klinik
beslenmede
sorunu
olan
hastanede
yatan
yetişkin
hastaların diyetlerinde var olan beslenme sorunları ile ilgili
değişiklik yapmayı öğrenecektir
Önerilen Kaynaklar
-Bowman
BA
and
Russell
RM
(eds).Present
Knowledge
in
Nutrition, eighth edition, ILSI Press,Washington,DC,2001.
-Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, Kutluay Merdol T, Pekcan P,
Keçecioğlu S, Besler T,Mercanlıgil SM. Diyet El Kitabı, 4. baskı,
Hatiboğlu Yayınevi,Ankara,2002.
-Uluslararası beslenme ve diyet dergileri (European J Clin Nutr,
JADA, Am J Clin. Nutr, vb.) ve kitaplar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
Anlatım, tartışma, yorumlama
1 teorik + pratik ara sınav (%50), 1 teorik + pratik final sınavı
(%50)
Eğitim Dili
Türkçe
198
Dersin Kodu ve Adı
BDY 604 - Klinik Beslenmede Sorunlar – II (Yetişkin)
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
122
Dersin ECTS Kredisi
5
Dersin Sorumlusu
Prof.. Dr. Seyit M. Mercanlıgil
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
Klinik
beslenmede
sorunlar
ve
bu
sorunlar
ile
hastalıklar
arasındaki ilişki
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Bu dersin sonunda öğrenci:
Klinik
beslenmede
sorunu
olan
hastanede
yatan
yetişkin
hastaların diyetlerinde var olan beslenme sorunları ile ilgili
değişiklik yapmayı öğrenecektir
Önerilen Kaynaklar
-Bowman
BA
and
Russell
RM
(eds).Present
Knowledge
in
Nutrition, eighth edition, ILSI Press,Washington,DC,2001.
-Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, Kutluay Merdol T, Pekcan P,
Keçecioğlu S, Besler T,Mercanlıgil SM. Diyet El Kitabı, 4. baskı,
Hatiboğlu Yayınevi,Ankara,2002.
-Uluslararası beslenme ve diyet dergileri (European J Clin Nutr,
JADA, Am J Clin. Nutr, vb.) ve kitaplar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
Anlatım, tartışma, yorumlama
1 teorik + pratik ara sınav (%50), 1 teorik + pratik final sınavı
(%50)
Eğitim Dili
Türkçe
199
Dersin Kodu ve Adı
BDY 605 - Klinik Beslenmede Sorunlar – I (Çocuk)
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
122
Dersin ECTS Kredisi
5
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülden Köksal
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat pratik, 1 saat teorik)
Dersin İçeriği
Klinik beslenmede
arasındaki ilişki
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci:
Klinik beslenmede sorunu olan hastanede yatan çocuk hastaların
diyetlerinde var olan beslenme sorunları ile ilgili değişik tedavi ve
uygulanan klasik yöntemleri öğrenecektir
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
-Bowman
BA
and
sorunlar
Russell
ve
RM
bu
sorunlar
(eds).Present
ile
hastalıklar
Knowledge
in
Nutrition, eighth edition, ILSI Press,Washington,DC,2001.
Prof Dr. Gülden Köksal, Uz. Dyt Hülya Gökmen. Çocuk
Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, Hatiboğlu Yayınevi, 2000,
Acosta PB, Yannicelli S. The Ross Metabolic Formula System
Nutrition Support Protocols, 3rd Ed, Ohio, 1997.
Beslenme ve diyet dergileri, pediatri dergileri (J Inherit Metab Dis,
Pediatrics, JADA, Am J Clin. Nutr, vb.)
Clinical Paediatric Dietetics Vanessa Shaw, Lawson M, Blackwell
Scientific Publications, 1994.
Pediatri. Olcay Neyzi, Türkan Ertuğrul, Nobel Tıp Kitabevi, 2002.
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
Anlatım, tartışma, yorumlama
1 teorik + pratik ara sınav (%50), 1 teorik + pratik final sınavı
(%50)
Eğitim Dili
Türkçe
200
Dersin Kodu ve Adı
BDY 606 - Klinik Beslenmede Sorunlar – II (Çocuk)
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
122
Dersin ECTS Kredisi
5
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülden Köksal
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat pratik, 1 saat teorik)
Dersin İçeriği
Klinik beslenmede
arasındaki ilişki
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci:
Klinik beslenmede sorunu olan hastanede yatan çocuk hastaların
diyetlerinde var olan beslenme sorunları ile ilgili değişik tedavi ve
uygulanan klasik yöntemleri öğrenecektir
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
-Bowman
BA
and
sorunlar
Russell
ve
RM
bu
sorunlar
(eds).Present
ile
hastalıklar
Knowledge
in
Nutrition, eighth edition, ILSI Press,Washington,DC,2001.
Prof Dr. Gülden Köksal, Uz. Dyt Hülya Gökmen. Çocuk
Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, Hatiboğlu Yayınevi, 2000,
Acosta PB, Yannicelli S. The Ross Metabolic Formula System
Nutrition Support Protocols, 3rd Ed, Ohio, 1997.
Beslenme ve diyet dergileri, pediatri dergileri (J Inherit Metab Dis,
Pediatrics, JADA, Am J Clin. Nutr, vb.)
Clinical Paediatric Dietetics Vanessa Shaw, Lawson M, Blackwell
Scientific Publications, 1994.
Pediatri. Olcay Neyzi, Türkan Ertuğrul, Nobel Tıp Kitabevi, 2002.
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
Anlatım, tartışma, yorumlama
1 teorik + pratik ara sınav (%50), 1 teorik + pratik final sınavı
(%50)
Eğitim Dili
Türkçe
201
Dersin Kodu ve Adı
BDY 608 - Parenteral ve Enteral Beslenme
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
2 0 2
Dersin ECTS Kredisi
8
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Perihan Arslan, Prof. Dr. Seyit Mercanlıgil
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat kuramsal)
Dersin İçeriği

Enteral - Parenteral Beslenme ilkeleri, hastalıklarda
uygulanması, metabolizmadaki değişiklikler, besin öğesi
gereksinimi, kullanılan ürünler, bileşimleri ve beslenme
durumunun değerlendirilmesi.
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci;
(Öğrenme Çıktıları)
1) Enteral ve parenteral beslenme endikasyonları, yolları,
kontraendikasyonları, ürünler ve özellikleri, ürün seçimi, ilaç-besin
etkileşimi konularında bilgi sahibi olacak, hastanın beslenme
durumunun değerlendirilmesi, gereksinimlerinin hesaplanması
konularında beceriler kazanacak, enteral ve parenteral beslenmeye
ilişkin hasta, doktor, hemşire ile işbirliği davranışını edineceklerdir.
Önerilen Kaynaklar
1. Mataresse LE, Gottschlich. Contemporary Guide, Saunders
Comp. 2002.
2. Gottsschlich MM, Fuhrman MP, Hammond KA, Seidner DL.
ASPEN. The Nutrition Support Practise, A Clinical science and
practice of nutrition support- A case based core curriculum.
American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. Kendall/Hunt
Publishing Company, 2001.
3. Silberman H. Parenteral and Enteral Nutrition, Appleton and
Lange, 1989.
4. Payne JJ, Grimble G, Silk D. Artificial Nutritional Support in
Clinical Practice, MPG Books LTD, 2001.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, tartışma, vaka sunumları
Değerlendirme
Yöntemi
1 teorik ara sınav (%25) + 1 pratik ara sınav (%25) + 1 teorik final
Eğitim Dili
Türkçe
202
Dersin Kodu ve Adı
BDY 609 - Beslenme ve Böbrek Hastalıkları
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
5
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Seyit M. Mercanlıgil
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
Böbrek
fizyolojisi,
böbrek
hastalıkların
etiyolojisi,
komplikasyonları, klinik belirtileri ve diyet tedavisi.
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Bu dersin sonunda öğrenci:
Böbrek hastalıklarının diyet tedavileri hakkında son yıllara ait yeni
görüşleri öğrenecekler ve var olan beslenme tedavi programlarını
değiştireceklerdir.
Önerilen Kaynaklar
-Bowman
BA
and
Russell
RM
(eds).Present
Knowledge
in
Nutrition, eighth edition, ILSI Press,Washington,DC,2001.
-Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, Kutluay Merdol T, Pekcan P,
Keçecioğlu S, Besler T,Mercanlıgil SM. Diyet El Kitabı, 4. baskı,
Hatiboğlu Yayınevi,Ankara,2002.
-Uluslararası beslenme ve diyet dergileri (European J Clin Nutr,
JADA, Am J Clin. Nutr, vb.) ve kitaplar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
Eğitim Dili
Anlatım, tartışma, yorumlama
1 teorik ara sınav (%50) + 1 teorik final sınavı (% 50)
Türkçe
203
Dersin Kodu ve Adı
BDY 610 – Diyetetik Semineri
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
020
Dersin ECTS Kredisi
7
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülden Köksal
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 1 saat teorik)
Dersin İçeriği
Diyetetik alanında klinikte uygulanan değişik tedavi ve uygulanan
yöntemlerin ayrıntılı şekilde tartışılması ve uygulama yenilikleri
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Bu dersin sonunda öğrenci:
Klinik
beslenmede
sorunu
olan
hastanede
yatan
hastaların
diyetlerinde var olan beslenme sorunları ile ilgili değişiklik
yapmayı öğrenecektir
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
Eğitim Dili
-Bowman BA and Russell RM (eds).Present Knowledge in
Nutrition, eighth edition, ILSI Press,Washington,DC,2001.
Prof Dr. Gülden Köksal, Uz. Dyt Hülya Gökmen. Çocuk
Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, Hatiboğlu Yayınevi, 2000,
Acosta PB, Yannicelli S. The Ross Metabolic Formula System
Nutrition Support Protocols, 3rd Ed, Ohio, 1997.
Beslenme ve diyet dergileri, pediatri dergileri (J Inherit Metab Dis,
Pediatrics, JADA, Am J Clin. Nutr, vb.)
Clinical Paediatric Dietetics Vanessa Shaw, Lawson M, Blackwell
Scientific Publications, 1994.
Pediatri. Olcay Neyzi, Türkan Ertuğrul, Nobel Tıp Kitabevi, 2002.
Anlatım, tartışma, yorumlama
1 teorik pratik ara sınav (%50), 1 teorik + pratik final sınavı
(%50)
Türkçe
204
Dersin Kodu ve Adı
BDY 611 - Beslenme ve Kalp Damar Hastalıkları
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
5
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Seyit M. Mercanlıgil
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
Kalp damar hastalıklarının etiyolojisi, klinik belirtileri,
komplikasyonları ve beslenme tedavisi
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci:
Kalp damar hastalıklarının diyet tedavileri hakkında son yıllara ait
yeni görüşleri öğrenecek ve var olan beslenme tedavi
programlarına bu yeni görüşleri adapte edecektir.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
Eğitim Dili
-Bowman BA and Russell RM (eds).Present Knowledge in
Nutrition, eighth edition, ILSI Press,Washington,DC,2001.
-Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, Kutluay Merdol T, Pekcan P,
Keçecioğlu S, Besler T,Mercanlıgil SM. Diyet El Kitabı, 4. baskı,
Hatiboğlu Yayınevi,Ankara,2002.
-Uluslararası beslenme ve diyet dergileri (European J Clin Nutr,
JADA, Am J Clin. Nutr, vb.) ve kitaplar
Anlatım, tartışma, yorumlama
1 teorik ara sınav (%50) + 1 teorik final sınavı (% 50)
Türkçe
205
Dersin Kodu ve Adı
Dersin Düzeyi
BDY 613 – Beslenme ve Diabetes Mellitus
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
5
Yrd. Doç. Dr. Emine Yıldız
Yok
1 yarıyıl ( haftada toplam 2 saat teorik)
Dersin İçeriği




Diyabetin tanımı, sınıflaması, tanı yöntemleri
Diyabetin patogenezi ve beslenmenin etkisi
Komplikasyonlar ve Beslenme
Tedavi Yöntemleri, İnsülin ve oral antidiyabetik tedavi,
beslenmenin rolü
 Diyabette tıbbi beslenme tedavisi; amaçları, basamakları
 Karbonhidrat sayımı
 Diyabet eğitimi
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Bu dersin sonunda öğrenci;
Diyabetin oluşumunda ve tedavisinde beslenmenin
etkinliğini ve önemini, tıbbi beslenme tedavisinin
amaçlarını ve ilkelerini öğrenir.
Önerilen Kaynaklar
-Powers MA. Handbook of Diabetes Medical Nutrition Therapy,
An Apsen Publication, USA,1996
-Williams SD. Nutrition and Diet Therapy, 6th Edition, Times
Mirror / Mosby College Publishing,St Lois, 1989
-Briony T. Manual of Dietetic Practice, 3rd Edition, Blackwell
Science Ltd. Cornwall, 2001
- Diabetes Care
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
Anlatım, tartışma, gösteri, yorumlama
1 teorik ara sınav (% 50) + 1 teorik final sınavı (%50)
Türkçe
206
Dersin Kodu ve Adı
BDY 614 – Şişmanlık ve Yeme Davranışı Bozuklukları
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
5
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülden Köksal, Prof. Dr. Seyit M. Mercanlıgil
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
Şişmanlık, zayıflık, anoreksiya, bulumia gibi yeme davranış
bozukluklarında beslenme tedavisi ve hastaya yaklaşım
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci:
Şişmanlık, zayıflık, anoreksiya, bulumia gibi yeme davranış
bozukluklarında beslenme tedavisi hakkında yeni bilgiler
öğrenecek ve beslenme tedavi programlarını geliştirecektir.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
Eğitim Dili
-Prof Dr. Gülden Köksal, Uz. Dyt Hülya Gökmen. Çocuk
Hastalıklarında Beslenme Tedavisi
-Prof.Dr. Perihan Arslan, Prof.Dr.Nazan Bozkurt, Prof.Dr.Nilgün
Karaağaoğlu, Doç.Dr.Seyit Mercanlıgil, Dr.Sema Açık Erge.YeterliDengeli Beslenme ve Sağlıklı Zayıflama Rehberi.İkinci Baskı,Özgür
Yayınları,İstanbul,2003.
-Uluslararası beslenme ve diyet dergileri (Pediatrics, JADA, Am J
Clin. Nutr, vb.) ve kitaplar
Anlatım, tartışma, yorumlama
2 teorik Quiz ( %10) + 1 teorik ara sınav ( %15) + 1 pratik sınav
(% 15) + 1 teorik final sınavı (%60)
Türkçe
207
Dersin Kodu ve Adı
BDY 615 - Gebe ve Emzikli Beslenmesi
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
5
Dersin Sorumlusu
Yard. Doç. Dr. Gülhan Samur
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
 Gebelikte metabolik adaptasyon (GIS değişiklikleri, endokrin
değişiklikler-hormonlar,
enerji,
CHO,
protein
ve
yağ
metabolizmasında değişiklikler vb.),
 Nutrisyonel fizyoloji (ağırlık kazanımı, fetal gelişim, iştah
durumunda değişiklikler, hiperemezis gravidarum vb.),
pregestasyonel diabet - gestasyonel diabet, maternal PKU ve
beslenme tedavisi,
 Gebelikte
makro
besin
ögeleri
gereksinmeleri
(CHO,
prt.,yağlar) ve mikro besin ögeleri gereksinmeleri (vitamin ve
mineraller),
 Organizmanın emzikliliğe hazırlanması (hormonal, metabolik
değişiklikler, fizyolojik değişiklikler, psikolojik değişiklikler),
emziklilik döneminde maternal değişiklikler (antropometrik
değişiklikler, biyokimyasal ve metabolik değişiklikler (anne
sağlığı ve süt verimi değişiklikleri),
 emziklilikte makro ve mikro besin ögeleri gereksinmeleri (CHO,
prt.,yağlar, vitamin ve mineraller)
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci:
Gebelik ve Emziklilik dönemindeki fizyolojik, metabolik ve
endokrin değişiklikleri ve beslenme ile ilgili etkileşimlerini, bu
dönemde tıbbi beslenme tedavisi gerektirecek durumları
(Gestasyonel diyabet, maternal PKU, nöral tüp defektleri,
hiperemezis gravidarum vb.) teorik olarak öğrenecek ve konu ile
ilgili araştırmaların aktarılması, klinik beslenmeye yönelik eğitim
ve uygulamaları tartışarak yorumlayabilecek ve uygulama
alanlarına dahil edebilecek…
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
Eğitim Dili
Uluslararası beslenme ve diyet dergileri ( Pediatrics, JADA, Am J
Clin. Nutr, vb.) ve kitaplar
Anlatım, tartışma, gösteri, yorumlama
Sınav ( 1 ara sınav teorik (%50), 1 final sınavı (%50) )
Türkçe
208
Dersin Kodu ve Adı
BDY 619 Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklarda Beslenme
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
5
Prof. Dr. Seyit M. Mercanlıgil, Yrd. Doç. Dr. Emine Yıldız
Yok
1 yarıyıl ( haftada toplam 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
Alzheimer Hastalığı, Epilepsi, Depresyon, Multiple Sklerozis,
Myasthenia Gravis, Parkinson Hastalığı, Migren, Şizofren gibi
nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tanımlarını, etyolojilerini,
belirtilerini, komplikasyonlarını ve tedavilerini incelemek;
özellikle
beslenme
tedavilerini
yapılan
çalışmalar
doğrultusunda
irdelemek,
tıbbi
beslenme
tedavilerini
düzenlemek ve var olan başka hastalıklarla beslenme
tedavilerini modifiye etmek
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Bu dersin sonunda öğrenci;
Nörolojik, psikiyatrik hastalıkların tedavisinde
beslenmenin etkinliğini ve önemini, tıbbi beslenme
tedavisinin amaçlarını ve ilkelerini öğrenir.
Önerilen Kaynaklar
Baysal A ve ark. Diyet El Kitabı, 4. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi,
Ankara, 2002
Williams SD. Nutrition and Diet Therapy, 6th Edition, Times
Mirror / Mosby College Publishing, St Lois, 1989
Briony T. Manual of Dietetic Practice, 3rd Edition, Blackwell
Science Ltd. Cornwall, 2001
Uluslararası beslenme ve diyet dergileri (European J Clin Nutr,
JADA, Am J Clin. Nutr, vb.) ve kitaplar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
Anlatım, tartışma, gösteri, yorumlama
1 teorik ara sınav (% 50) + 1 teorik final sınavı (%50)
Türkçe
209
Dersin Kodu ve Adı
BDY 622 – Sindirim Sistemi Hastalıklarında Beslenme
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
8
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Perihan Arslan, Yard. Doç. Dr. Emine Yıldız
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat kuramsal)
Dersin İçeriği
Sindirim sistemi hastalıklarının insidansı, etyolojisi, semptomları ve
gastrointestinal sistem hastalıklarının (GIS) tıbbi beslenme tedavisi
ilkeleri.
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci;
(Öğrenme Çıktıları)
1) Sindirim sisteminin fizyolojisi, histolojisi ve hastalık durumlarında
morfolojik ve enzimatik değişiklikleri konularında bilgi sahibi olacak,
patolojik bulgulara göre tıbbi beslenme tedavisi becerilerini
kazanacak, vakalar üzerinde uygulamalar yapılacak ve hasta
bireylere beslenmeleri konusunda dikkat etmeleri gereken bilgileri
anlatabilme davranışını edineceklerdir.
Önerilen Kaynaklar
1. Stipanuk M H. Biochemical and Physiological Aspects of Human
Nutrition, 2000.
2. Bowman Barbara A, Russell Robert M. Present Knowledge in
Nutrition, ILSI Press,Washington DC, 2001.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, tartışma, vaka sunumları
Değerlendirme
Yöntemi
1 teorik ara sınav (%25) + 1 pratik ara sınav (%25) + 1 teorik final
Eğitim Dili
Türkçe
210
Dersin Kodu ve Adı
BDY 624 Doğuştan Metabolizma Hastalıklarında Beslenme
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
7
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülden Köksal
Doc. Dr. Hülya Gökmen Özel
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
1 yarıyıl (2 teorik saat/hafta)
 Kalıtsal metabolizma hastalıklarının sınıflandırılması, tanı
yöntemleri, görülme sıklığı, komplikasyonları, klinik ve
laboratuar bulgularının yorumlanması
 Kalıtsal metabolizma hastalıklarının tıbbi tedavi yöntemleri
 Kalıtsal metabolizma hastalıklarının beslenme tedavisi
yöntemleri ve besleme tedavisi yöntemlerindeki farklı
uygulamalar ve yaklaşımların tartışılması
 Kalıtsal metabolizma hastalıkları hakkında olgu çözümü
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Bu dersin sonunda öğrenci:
 Kalıtsal metabolizma hastalıklarının oluşum mekanizmalarını,
tarama yöntemlerini ve mevcut tedavi yöntemlerini teorik
olarak öğrenecek,
 Konu ile ilgili araştırmaların aktarılmasını, hastalıkların
beslenme tedavisine ilişkin klinik uygulamaları tartışarak
yorumlayabilecektir.
Prof Dr. Gülden Köksal, Uz. Dyt Hülya Gökmen. Çocuk
Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, Hatiboğlu Yayınevi, 2000,
Acosta PB, Yannicelli S. The Ross Metabolic Formula System
Nutrition Support Protocols, 3rd Ed, Ohio, 1997.
Beslenme ve diyet dergileri, pediatri dergileri (J Inherit Metab
Dis, Pediatrics, JADA, Am J Clin. Nutr, vb.)
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, olgu çözümü, seminer konularının tartışılması
Değerlendirme
Yöntemi
Seminer (% 50) ve final sınavı (%50).
Eğitim Dili
Türkçe
211
Dersin Kodu ve Adı
BDY 625 Beslenme ile İlintili Hastalıklarda Metabolik ve
Biyokimyasal Değişiklikler - I
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
5
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. H. Tanju Besler
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (2 teorik saat/hafta)
Dersin İçeriği
Akut ve kronik hastalıklarda anatomik, fizyolojik ve metabolik
değişiklikler ile bu hastalıklardan korunmada ve tedavilerinde
beslenmenin etkileri incelenmektedir. Derste incelenmekte
olan konular; beslenme durumunun değerlendirilmesi,
beslenme farmakolojisi, açlık, infeksiyon, travma, kanser,
diabetus mellitus ve renal, kardiyovasküler, pulmoner, iskelet,
nörolojik, karaciğer ve gastrointestinal sistem hastalıkları yer
almaktadır.
Dersin Amacı
Beslenme ile ilintili hastalıklarda fizyolojik ve/veya metabolik
değişikliklere yönelik bilgi sahibi olmak
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1.Metabolic Regulation: A Human Perspective, 2nd edition
(ISBN: 063206384); Blackwell Publishing. 2003.
2.Biochemical and Physiological Aspects of Human Nutrition,
(ISBN: 072164452X); WB Saunders. 2000.
3.Contemporary Nutrition Support Practice: A Clinical Guide,
2nd edition (ISBN: 0721693571); Mosby. 2002.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım ve öğrenci seminerleri
Değerlendirme
Yöntemi
1 teorik ara sınav (%20) + 1 grup anlatımı (%30) + 1 teorik
final sınavı (%50)
Eğitim Dili
Türkçe
212
Dersin Kodu ve Adı
BDY 626 Beslenme ile İlintili Hastalıklarda Metabolik ve
Biyokimyasal Değişiklikler - II
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
5
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. H. Tanju Besler
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (2 teorik saat/hafta)
Dersin İçeriği
Derste incelenmekte olan konular; beslenme durumunun
değerlendirilmesi, beslenme farmakolojisi, açlık, infeksiyon,
travma, kanser, diabetus mellitus ve renal, kardiyovasküler,
pulmoner, iskelet, nörolojik, karaciğer ve gastrointestinal
sistem hastalıkları yer almaktadır. Ayrıca genetik-beslenme
etkileşimi, astım riskine yonelik immun sistem ve beslenme
ilişkileri de incelenecektir
Dersin Amacı
Beslenme ile ilintili hastalıklarda fizyolojik ve/veya metabolik
değişikliklere yönelik bilgi sahibi olmak
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1.Metabolic Regulation: A Human Perspective, 2nd edition
(ISBN: 063206384); Blackwell Publishing. 2003.
2.Biochemical and Physiological Aspects of Human Nutrition,
(ISBN: 072164452X); WB Saunders. 2000.
3.Contemporary Nutrition Support Practice: A Clinical Guide,
2nd edition (ISBN: 0721693571); Mosby. 2002.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım ve öğrenci seminerleri
Değerlendirme
Yöntemi
1 teorik ara sınav (%20) + 1 grup anlatımı (%30) + 1 teorik
final sınavı (%50)
Eğitim Dili
Türkçe
213
TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ PROGRAMI
Dersin Kodu ve Adı
BTS 600 Toplu Beslenme Sistemleri Programında Özel Konular
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
400
Dersin ECTS Kredisi
30
Dersin Sorumlusu
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyeleri
Dersin Ön Koşulları
Yüksek lisans derslerini almış olmak
Dersin Süresi
2 yarıyıl (haftada toplam 4 saat)
Dersin İçeriği
Öğrencinin danışmanının denetiminde kendi seçtiği konuda
tez çalışmasını planlaması ve yazması
Dersin Amacı
Yüksek lisans programına başvuran öğrencinin derslerini
verdikten sonra kendi seçtiği konuda tez çalışmasını
yapmasını ve yüksek lisans programını başarıyla bitirmesini
sağlamak. Bu dersin sonunda öğrenciler toplu beslenme
alanında araştırma yapabilme, araştırmayı değerlendirebilme
ve bilimsel bir çalışmayı yazılı olarak sunabilme ve sınavda
yapmış olduğu bu çalışmayı savunabilme becerisine sahip
olacaktır.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
-
Öğretme Yöntemi(leri)
Pratik Uygulama
Değerlendirme
Yöntemi
Tez çalışması ve sözlü sınav
Eğitim Dili
Türkçe
214
Dersin Kodu ve Adı
BTS 601 – Toplu Beslenme Sistemleri Semineri
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
020
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Prof.Dr. Seyit M. Mercanlıgil, Yrd.Doç.Dr M. Fatih Uyar
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada 1 saat teorik)
Dersin İçeriği
Toplu Beslenme Sistemleri konusunda son gelişmelerle ilgili
yayınların taranması ve tartışılması.
Dersin Amacı
Toplu Beslenme Sistemleri konusunda son gelişmelerin takip
edilmesi.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğrencinin seçtiği konuya ilişkin son 10 yıla ait yayınlar.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım
Değerlendirme
Yöntemi
Seminer raporunun ve sunumunun değerlendirilmesi (%100)
Eğitim Dili
Türkçe
215
Dersin Kodu ve Adı
BTS 602 - Yiyecek ve İçecek Servis Yöntemleri
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Prof.Dr. Seyit M. Mercanlıgil, Yrd.Doç.Dr M. Fatih Uyar
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
Servis personeli ve nitelikleri, yemek salonunun hazırlanması,
servis araç- gereçleri, servis tipleri, kuver açma ve kuver
tipleri, şarap servisi.
Dersin Amacı
Yiyecek ve içecek servisinde gerekli olan temel bilgi ve
becerileri kazandırmak. Bu Dersin sonunda öğrenciler yiyecekiçecek servis yöntem ve ilkelerini öğrenecek, servis
personelinin eğitim, yönetim ve denetimine ilişkin bilgi ve
yönetimsel davranışı kazanacaklardır.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1-Axler B H, Litrides CA. Ctyles of Food Service, Food and
Beverage Service, John Willey& Sons. USA 1990.
2-Brown G, Hepner K, Deegan A. Food Service Preparation,
Introduction to Food and Beverage Service. Blackwell
Scientific Publication. London 1996.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım
Değerlendirme
Yöntemi
Konu ile ilgili dönem ödevi ve sunumu (%100)
Eğitim Dili
Türkçe
216
Dersin Kodu ve Adı
BTS 603 Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim Ve Organizasyon
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Prof.Dr. Seyit M. Mercanlıgil, Yrd.Doç.Dr M. Fatih Uyar
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
Toplu Beslenme Sistemlerinde yönetim ve organizasyon ilkeleri,
yöneticinin özellikleri, yönetim kuram ve fonksiyonları, toplu
beslenme yöneticilerinin sorunları.
Dersin Amacı
Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetici Diyetisyen olarak çalışma
alanında genel yönetim ve organizasyon ilkeleri, Toplam Kalite
Yönetimi anlayışını geliştirmek. Bu dersin sonunda öğrenciler
modern yönetim ve organizasyon yöntem ve ilkelerini öğrenecek,
yönetici diyetisyen olarak stratejik yönetim uygulayabilme
becerisini kazanacak, insan kaynakları yönetimi ile ilgili kendilerini
geliştireceklerdir.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1-Colleer M, Sussams C, Principles of Catering, Richard Clay Ltd.,
Bungay, 1990
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım
Değerlendirme
Yöntemi
Konu ile ilgili dönem ödevi ve sunumu (%100)
Eğitim Dili
Türkçe
217
Dersin Kodu ve Adı
BTS 605- Satın Alma ve Depolama Teknikleri
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Prof.Dr. Seyit M. Mercanlıgil, Yrd.Doç.Dr M. Fatih Uyar
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
Satın alma ilkeleri ve yöntemleri, teknik şartnameler,
depolama teknikleri ve depolama özellikleri
Dersin Amacı
Toplu Beslenme Sistemlerinde satın alma ve depolama
teknikleri konusunda bilgi kazandırmak, standartları
öğretmek. Bu dersin sonunda öğrenciler satın alma ve
depolama teknikleri ve ilkelerine ilişkin bilgi edinecek, toplu
beslenme hizmetlerinde en ekonomik ve kaliteli satın alma ve
depolama konularında yönetim ve denetim becerilerini
kazanacaklardır.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1-Khan M A, Concepts of Food Service Operations and
Management, Van Nostrand Reinhold, New York, 1991
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım
Değerlendirme
Yöntemi
Konu ile ilgili dönem ödevi ve sunumu (%100)
Eğitim Dili
Türkçe
218
Dersin Kodu ve Adı
BTS 606 - Toplu Beslenme Sistemlerinde Sanitasyon
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Prof.Dr. Seyit M. Mercanlıgil, Yrd.Doç.Dr M. Fatih Uyar
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
Besin mikrobiyolojisi, besin kontaminasyonu, besin
zehirlenmeleri ve önlenmesi, kişisel sanitasyon, besin, mutfak
ve araç-gereç sanitasyonunu sağlama ilkeleri, Kritik Kontrol
Noktalarında Tehlike Analizleri (HACCP)
Dersin Amacı
Besin mikrobiyolojisi prensiplerini, önemli besin kaynaklı
hastalıklar ve bu hastalıklarla diğer mikrobiyolojik
problemlerin engellenmesi için uygulanması gereken
yöntemleri ve HACCP sistemine yönelik bilgileri vermek. Bu
dersin sonunda öğrenciler toplu beslenme sistemlerinde
olabilecek hijyenik riskler, mutfak hijyeni ve HACCP ilkelerine
ilişkin konularda bilgi edinecekler, HACCP takımının mutfak
sorumluluğu ve HACCP yönetiminde beceri ve deneyim
kazanacak, toplu beslenme alanlarında HACCP sistemini
kurabilecek potansiyele sahip olacaklardır.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1-Marriott N G, Essentials of Food Sanitation International
Thomson Publishing, Chapman&Hall, USA ,1997.
2-Merdol T K, Beyhan Y, Ciğerim N, Sağlam F, vd.
Sanitasyon/Hijyen Eğitimi Rehberi,
Hatiboğlu Yayınevi, Ankara ,2003.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım
Değerlendirme
Yöntemi
Konu ile ilgili dönem ödevi ve sunumu (%100)
Eğitim Dili
Türkçe
219
Dersin Kodu ve Adı
BTS 607 - Toplu Beslenme Sistemlerinde Fizik Koşullar Araç
ve Gereçler
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Prof.Dr. Seyit M. Mercanlıgil, Yrd.Doç.Dr M. Fatih Uyar
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
Mutfak ve yemekhane planlama, mutfak araç-gereçleri,
tesisatlar, mutfak araç gereçlerinin yapıldığı materyaller ve
özellikleri
Dersin Amacı
Mutfak ve yemekhane planlama, mutfak araç-gereçleri,
tesisatlar ve yeni teknoloji konusunda bilgi vermek. Bu dersin
sonunda öğrenciler mutfak planlamayı etkileyen etmenler ve
mutfak dizaynı konularında bilgi edinecekler, mutfak
modernizasyon çalışmalarında etkin rol oynayabilecek
becerileri kazanacaklardır.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1-Kinton R, Ceserani V, Foskett D, The Theory of Catering,
eighth edition, Hodder & Stoughton, London, 1995
2- McCreery, M.M.C, Brighton R. Introduction to Catering,
Blackwell Scientific Publications, London, 1993.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım
Değerlendirme
Yöntemi
Konu ile ilgili dönem ödevi ve sunumu (%100)
Eğitim Dili
Türkçe
220
Dersin Kodu ve Adı
BTS 609 - Menü Planlama
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Prof.Dr. Seyit M. Mercanlıgil, Yrd.Doç.Dr M. Fatih Uyar
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada 1 teorik+2 pratik, toplam 3 saat)
Dersin İçeriği
Menü planlamayı etkileyen etmenler, menü tipleri ve
örnekleri, menü planlama ilkeleri ve adımları, menü denetim
ve değerlendirilmesi.
Dersin Amacı
Menü planlama ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak.
Bu dersin sonunda öğrenciler menü planlama ilke ve
yöntemlerini öğrenecek, çeşitli gruplara yönelik menüler
planlayabilecek, menü yönetim ve denetimini
sağlayabilecektir.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1-Beyhan Y, Ciğerim N,Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü
Yönetimi ve Denetimi, Kök Yayıncılık, Ankara,1995.
2- Kivela, Jaksa. Menu Planning for the Hospitality Industry.
Hospitality Press, Melbourne 1994.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım ve pratik uygulama
Değerlendirme
Yöntemi
Konu ile ilgili dönem ödevi ve sunumu (%100)
Eğitim Dili
Türkçe
221
Dersin Kodu ve Adı
Dersin Düzeyi
BTS 610 Beslenme Servislerinin Yönetiminde Bilgisayar Uygulamaları
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
303
Dersin ECTS Kredisi
3
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr.Türkan Kutluay Merdol
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
Haftada 3 saat teorik- bir semester
Dersin İçeriği
-
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Beslenme Servisleri yönetiminde bilgisayarın yeri,bilgisayrla yapılan
uygulamalar
Bilgisayar kullanarak menu planlama
Planlanan menülere uygun standart yemek tarifelelerinin bilgisayar
ortamında depolanması
Menülerin bilgisayarda enerji ve besin değerlerinin hesaplanması
Menülerin bilgisayarda maliyet hesaplarının yapılması
Satın alınacak, depodan çıkacak malzemelerin denetimi
Personel bilgileri, kazalar vb kayıtları
Kurum Beslenme Servislerinin yönetim ve değerlendirmesinde bilgisayar
uygulamaları ile ilgili temel bilgi ve beceriyi kazandırmak
Bu ders sonunda öğrenciler:
Kurum beslenme servislerinde yapılan işlemlerin neler olduğunu, bu
işlemlerin bilgisayar kayıtlarına nasıl geçirileceği konusunda bilgi
sahibi olacaklar
Bilgisayarda menu planlama konusunda beceri kazanacaklar,
Menülerde yer alan yemeklerin tarife standartlarının nasıl kullanılacağını
öğrencekler,
Menülerin besin değerleri ve maliyetlerinin bilgisayarda hesaplanmaları
konusunda deneyim kazanacaklardır.
Önerilen Kaynaklar





Gök, G.: Kurumlarda Menü Planlama Aşamasında Besin Ögelerinin ve
Maliyetin Hesaplanmasında Bilgisayar Programının Katkıları, Bilim
Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2004
www.nconcepts.com (Computer Planned Nutrition)
Denizer, D.:Yiyecek ve İçecek Yönetimi Detay Yayıncılık, Ankara
2006
Kutluay-Merdol, T., Birer, S.: Kurum Beslenmesi, Milli Eğitim
Bakanlığı Yayını, Ankara (İkinci Baskı)1997
Kutluay-Merdol,T.: Toplu Beslenme Yapılan Kurumlar için Standart
Yemek Tarifeleri, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, (3. Baskı)2003
Öğretme Yöntemi(leri)
- Anlatım
- Bilgisayar başında uygulamalar
Değerlendirme Yöntemi
Final (%50) Ödev hazırlama ve sunum (%50)
Eğitim Dili
Türkçe
222
Dersin Kodu ve Adı
BTS 613 - Toplu Beslenme Sistemlerinde Besin Hazırlama ve
Pişirme Yöntemleri
Dersin Düzeyi
Lisansüstü
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
4
Dersin Sorumlusu
Prof.Dr. Seyit M. Mercanlıgil, Yrd.Doç.Dr M. Fatih Uyar
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada 1 saat teorik ve 3 saat pratik)
Dersin İçeriği
Geniş çapta hazırlama ve pişirme yöntemleri ile bu
yöntemlerin besinlerin organoleptik ve fiziksel özellikleri ve
besin değeri üzerine etkileri
Dersin Amacı
Bu derste değişik pişirme yöntemlerini ve bu yöntemlerin
çeşitli besinler üzerine etkisini öğretmek. Bu dersin sonunda
öğrenciler geniş çapta besin hazırlama ve pişirme ilkelerine
ilişkin bilgi edinecek, maksimum besin değeri korunumu ile
ticari olan ve olmayan kuruluşlarda çeşitli yemek, çorba ve
sosların üretimini ve denetimini sağlayabileceklerdir.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1-Ceserani V, Kinton R, Foskett D. Practical Cookery, Eighth
Edition, Hodder&Stoughton, London, 1995.
2-Foote R, Coulthard P, Groves T et all. Food Preparation and
Cooking: Cookery Units, Stanley Thrones Ltd, England, 1996.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım
Değerlendirme
Yöntemi
Konu ile ilgili dönem ödevi ve sunumu (%100)
Eğitim Dili
Türkçe
223
DOKTORA PROGRAMI
Dersin Kodu ve Adı
BDD 700 Beslenme ve Diyetetik Programında Özel Konular
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
500
Dersin ECTS Kredisi
30
Dersin Sorumlusu
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyeleri
Dersin Ön Koşulları
Yüksek lisans derecesine sahip olmak ve doktora derslerini
almış olmak
Dersin Süresi
2 yarıyıl (haftada toplam 4 saat)
Dersin İçeriği
Öğrencinin danışmanının denetiminde kendi seçtiği konuda
tez çalışmasını planlaması ve yazması
Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Dokrota programına başvuran öğrencinin derslerini verdikten
sonra kendi seçtiği konuda tez çalışmasını yapmasını ve
doktora programını başarıyla bitirmesini sağlamak
Önerilen Kaynaklar
-
Öğretme Yöntemi(leri)
Pratik Uygulama
Değerlendirme
Yöntemi
Tez çalışması ve sözlü sınav
Eğitim Dili
Türkçe
224
Dersin Kodu ve Adı
BDD 704 Beslenme ve Diyetetik Programında Özel Konular
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
5
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. H. Tanju Besler
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
Diyet yağı ve yağ asitlerinin sindirimi, dağılımı ve yağ
asitlerinin dokulara geçisi, yağ asitlerinin katabolizması ve
biyosentezi, kolesterol ve biyoaktif eikozanoidler ve hastalık
gelişiminde yağların etkisi irdelenmektedir
Dersin Amacı
Diyet yağı ve yağ asitlerinin metabolizma ve fonksiyonları ve
hastalık gelişiminde yağların önemine yönelik bilgi sahibi
olmak.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
1.Lipid Biochemistry, 5th edition (ISBN: 0632054093);
Blackwell Publishing. 2002.
2.Fatty Acids in Foods and Their Health Implications, 2nd
edition (ISBN: 0824767829); Marcel Dekker. 1999.
3.Biochemical and Physiological Aspects of Human Nutrition,
(ISBN: 072164452X); WB Saunders. 2000.
4.Biochemistry, (ISBN: 0697142671); Wm. C. Brown
Publishers
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım ve öğrenci seminerleri
Değerlendirme
Yöntemi
1 teorik ara sınav (%20) + 1 grup anlatımı (%30) + 1 teorik
final sınavı (%50)
Eğitim Dili
Türkçe
225
Dersin Kodu ve Adı
Dersin Düzeyi
BDD 705 – İleri Beslenmede Mineraller
Doktora
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
5
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Nilgün Karaağaoğlu
Dersin Ön Koşulları
-
Dersin Süresi
1 Yarıyıl (2 kuramsal, haftada toplam 2 saat)
Dersin İçeriği
Hastalıklardan
korunmada
ve
optimal
sağlığın
sürdürülmesinde işlevleri olan minerallere yönelik güncel
görüşler hakkında öğrenciyi bilinçlendirme amacıyla verilen bu
doktora düzeyindeki ders, minerallerin sağlık ve hastalık
durumlarındaki biyoyararlanımları, metabolik işlevleri ve ilgili
güncel araştırma sonuçlarını içerecektir
Dersin Amacı
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerden, minerallerin
biyolojik gereksinim temellerini tanımlaması, gereksinimleri
karşılayacak besin kaynaklarını önerebilmesi, minerallerin
yararlı ve zararlı ektilerini metabolik süreçler çerçevesinde
bilmesi, minerallerle ilgili beslenme bilgilerini sunabilme ve
tartışabilmesi beklenmektedir
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
1. Biochemical and Physiological Aspects of Human Nutrition,
(ISBN: 072164452X); WB Saunders. 2000.
2. Castonguay, T.W., Israel, K., Kohler, L.M., Long, E.M.,
Matheisz, J.S., Mukutmoni, M., Rolfes, S.R., Williford, J.H.
(2005).
Nutrition
Applications
Workbook.
Thomson
Wadsworth, United Kingdom
Anlatım
Proje değerlendirme (%50) + 1 teorik final sınavı (%50)
Türkçe
226
Dersin Kodu ve Adı
BDD 706 – İleri Beslenmede Vitaminler
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
5
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Tanju Besler, Öğr. Gör. Dr. Aylin Ayaz
Dersin Ön Koşulları
Yok
Dersin Süresi
1 yarıyıl (haftada toplam 2 saat teorik)
Dersin İçeriği








Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Vitaminlerin kimyasal özellikleri
Metabolizması
Fizyolojik fonksiyonları
Yetersizlik belirtileri, toksisitesi
Laboratuvar analiz teknikleri
Farklı yaş ve fizyolojik gruplara göre gereksinme, beslenme
durumunun değerlendirilmesi
Vitamin-besin öğesi etkileşimleri
Sağlık üzerine etkileri
Bu dersin sonunda öğrenci,
Vitaminlerin
biyokimyası,
metabolizması,
biyoyararlanımı,
yetersiz ve fazla alımın yaratabileceği sonuçlar, laboratuar
analiz yöntemleri, vitamin-besin öğesi etkileşimleri, gereksinim
ve hastalıklarla ilişkisine yönelik yeni görüş - gelişmeler ve
edinilen bilgileri analiz etme ve sunma konularında gerekli
donanımı kazanacaktır.
Önerilen Kaynaklar
1.Rucker, B.R. and et al. (2001). Handbook of Vitamins (Ed by),
Marcel Dekker, Third edition, New York.
2.Stipanuk, M.H.(2000). Biochemical and Physiological Aspects
of Human Nutrition (Ed by), (ISBN:072164452X),WB Saunders.
3.Mahan, L.K., Stump, S.E. (2004). Krause’s.Food , Nutrition &
Diet Therapy (Ed by), 11 th Edition, Elsevier (USA).
4.Berdarier, C.D.(1998). Advanced Nutrition Micronutrients,
CRC press, USA.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, Proje
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
1 Teorik ara sınav (%40)+ 1 Proje değerlendirme (%20) +1
Teorik final sınavı (%40)
Türkçe
227
Dersin Kodu ve Adı
BDD – 707
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Türü
Dersin Kredisi
Egzersiz Yapanlarda Ve Sporcularda
Beslenme Uygulamaları
Seçmeli
122
Dersin ECTS Kredisi
9
Dersin Sorumlusu
Prof. Dr. Gülgün ERSOY
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
Dersin İçeriği
BES 619 dersini almış olmak
1 Yarıyıl (1 saat teorik, 2 saat pratik haftada toplam 3 saat)




Dersin Amacı
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Egzersiz ve Spor yapanların beslenmelerinin
geliştirilmesi ve performansı artırmaya yönelik
araştırma planlanması
Araştırmanın uygulanması
Araştırmanın değerlendirilmesi
Araştırmanın sunulması
Egzersiz yapanlar ve sporcuların beslenmesi konusunda
temel dersleri almış olan öğrencilerin araştırma planlama,
uygulama, değerlendirme, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi.





Maughan, R.J., Nutrition in Sport, MPG Books LTD,
GB, 2001
Clark,N., Sports Nutrition Guidebook, (second ed.),
Human Kinetics, USA, 1997.
Williams, H.M., Nutrition for Fitness and Sport, Brown
Benchmark, USA, 1995.
Howley, E., Frank, B.D, Health and Fitness
Instructor’s Handbook, third ed Human Kinetics, USA,
1997.
Ersoy, G. Egzersiz ve Spor Yapanlar için Beslenme,
Damla Matbaacılık, Ankara, 2000.
Öğretme Yöntemi(leri)
Anlatım, uygulama
Değerlendirme
Yöntemi
Uygulama (% 80), sunum (%20)
Eğitim Dili
Türkçe
228
Dersin Kodu ve Adı
Dersin Düzeyi
BDD 701 - Beslenme ve İmmün Sistem
Doktora
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
4
Prof. Dr. Meral Aksoy
Yok
1 yarıyıl ( haftada toplam 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
Beslenme ve immün fonksiyonları arasındaki ilişkiler,
hastalıklarda ve tedavide besin öğeleri ile immün fonksiyonun
etkileşimi, beslenmedeki değişikliğin immun sisteme
yansıması ve beslenme ile immün komponentlerin karşılıklı
etkileşimleri
Dersin Amacı
Beslenme ve immün sistem ilişkileri, hastalıklarda ve tedavide
besin öğeleri ile immün fonksiyonun etkileşimi hakkında bilgi
edinip, beslenmedeki değişikliğin immün sisteme yansıması
ve beslenme ile immün komponentlerin karşılıklı koruyucu
etkilerinin nasıl olduğu ve bunların kişilere uygulamadaki bilgi
ve becerileri geliştirmek
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Nutrition disease, resistance and immune function. Watson
R,S (ed). Marcel Dekker Inc. New York, Basel, 1984.
Chandra R, K, Nawberne P, M. Nutirtion , Immunity and
Infection. Plennum Press, New York and London
Gershwin E,M, Beach R,S, Hurley L,S. Nutrition and
Immunity. Academic Press. Orlando, San Diego, 1985.
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
Anlatım
1 teorik final sınavı (% 50) + 1 proje değerlendirme (% 50)
Türkçe
229
Dersin Kodu ve Adı
BDD 702 – Besin Öğesi Hormon Etkileşimi
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
5
Prof. Dr. H. Tanju Besler
Yok
1 yarıyıl ( haftada toplam 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
Hormonların metabolizma ve fonksiyonları ve besin öğeleri ile
etkileşimi
Dersin Amacı
Hormonların metabolizma ve fonksiyonları ve besin öğeleri ile
etkileşimine yönelik bilgi sahibi olmak.
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
Anlatım, Proje
Anlatım
1 Teorik ara sınav (%40)+ 1 Proje değerlendirme (%20) +1
Teorik final sınavı (%40)
Türkçe
230
Dersin Kodu ve Adı
BDD 703 - Beslenme ve Kanser
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Kredisi
202
Dersin ECTS Kredisi
Dersin Sorumlusu
Dersin Ön Koşulları
Dersin Süresi
3
Prof. Dr. Meral Aksoy
Yok
1 yarıyıl ( haftada toplam 2 saat teorik)
Dersin İçeriği
Hastalığın patogenezi, beslenmeye etkisi ve beslenmenin
kansere etkisi, diyet tedavisi, kanserde ve tedavide besin
öğesi gereksinimi
Dersin Amacı
Beslenmenin kanserden korunmada etkinliğini öğrenmek,
uygulanan çeşitli tedavi yöntemlerinin yan etkilerini bilerek bu
durumları beslenme programlarıyla nasıl hafifleteceği ve/veya
koruyucu olacağını gerekli yerlerde kullanılmasını sağlayan
bilgi ve becerileri geliştirmek
(Öğrenme Çıktıları)
Önerilen Kaynaklar
Nutrition and Cancer. Winick M (ed). J. Wiley and Sons Press .
New York. 1977
Slater R.B. A. , Kritchevsky D. Cancer and Nutrition. Plenum
Pree. New York. London. 1991
Schmal D. Maligne Tumoren, Entstehung Wachstum
Chemoterapie. Avlendorf C (Ed). 1981
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme
Yöntemi
Eğitim Dili
Anlatım
1 teorik final sınavı (%50) + seminer hazırlama (%50)
Türkçe
231
EK 6: LİSANSÜSTÜ DERSLERİNİN İŞ YÜKÜ
TABLOLARI
232
BESLENME BİLİMLERİ PROGRAMI
DERSİN ADI
HAFTA
BES 600 Özel Konular
1
2
3
4
DERSİN KREDİSİ
5
6
7
KAZANIM
8
400
9
10
11
12
13
14
15
TOPLAM
1-3
HAFTALIK DERS
SAATİ
(TEORİK)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
60
DERSLE İLGİLİ
PRATİK
ETKİNLİKLER
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
840
TOPLAM
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
900
DEĞERLENDİRME
Tez görüşmesi: %6.7 (60 saat)
Tez planlama,uygulama,değerlendirme: %62.2 (560 saat)
Tez yazımı: %31.1 (280 saat)
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 900saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
Ders için harcanan zaman (saat)/ 30 =900/30=30 ECTS
Öğrenme Çıktıları
1.Seçilen konuda araştırma planlama ve yürütme
değerlendirme ve sunma becerisi kazanma
2.Bilimsel açıdan konuya katkı sağlama
3.Seçilen konu ile ilgili kişinin bilimsel gelişimini sağlama
233
DERSİN ADI
HAFTA
BES 601 – Beslenme Bilimleri Semineri
1
2
3
4
5
6
7
KAZANIM
DERSİN KREDİSİ
8
9
10
11
020
12
13
14
1-2
FİNAL
TOPLAM
-
HAFTALIK DERS
SAATİ
(PRATİK)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Final
2
30
DERSLE İLGİLİ
PRATİK
ETKİNLİKLER
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
10
3
90
TOPLAM
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
12
5
120
Ders katılımı
% 23.3 (28 saat)
Derse hazırlanma
% 29.2 (35 saat)
DEĞERLENDİRME
Rapor hazırlama
% 35.0 (42 saat)
Sözlü sunum hazırlama % 8.3 (10 saat)
Final+hazırlanma
% 4.2 (5 saat)
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 120 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
Ders için harcanan zaman (saat)/ 30 = 120/30=4 ECTS
Öğrenme Çıktıları
1- Besin ögeleri ve besin bileşenlerinin metabolizması, biyoyararlılığı ve biyolojik
etkileri ile ilgili son bilimsel verileri araştıracak, değerlendirebilecek, yenilikleri
tartışacak
2- Derlediği bilgileri rapor edebilecek ve sunabilecek
234
BES 602 - Toplum Beslenmesi
DERSİN ADI
Hafta
1
KAZANIM
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKL
ER
TOPLAM
DEĞERLEN
DİRME
2
3
4
1-2
5
6
DERSİN KREDİSİ
7
3
8
9
4
10
202
11
5
12
13
6
15
TOPLAM
FİNAL
2
30
25
138
27
168
1-6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Ders katılımı
Derse hazırlanma (değerlendirme)
Rapor hazırlama
Final
14
RAPOR
2
35
37
26 saat: %15
78 saat: % 47
37 saat: % 22
27 saat: % 16
Ders için harcanan zaman 168 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (168 saat) / 30 saat = 6 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Toplumda özellikleri olan grupların (okul öncesi çağ, okul çağı çocuklar, gebe,
emzikliler, yaşlılar vb.) beslenme sorunları konusunu bilir.
2. Risk gruplarının beslenme sorunlarını tanımlar ve değerlendirir.
3. Sorunların nedenleri ve çözüm yolları konularının inceler, tartışır.
4. Toplumda ulusal beslenme plan ve politikalarının oluşturulması ve Dünya ‘da
ki örnekler hakkında bilgi sahibi olur.
5. Beslenme sorunlarına yönelik çözüm yolları üretebilme becerisini kazanacak;
6. Beslenme plan ve politikalarının hazırlanması ve uygulanması için yeterli bilgi
ve beceriyi kazanır.
235
BES 603 – İleri Beslenme - I
DERSİN ADI
Hafta
DERSİN KREDİSİ
303
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOPLAM
3
3
3
3
3
3
3
Ara
Sınav
3
3
3
3
3
Grup
Anlatım
Final
Sınavı
36 saat
5
5
5
5
5
5
5
25
5
5
5
5
5
30
30
135 saat
8
8
8
8
8
8
8
25
8
8
8
8
8
30
30
171 saat
KAZANIM
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKL
ER
TOPLAM
DEĞERLEN
DİRME
1 teorik ara sınav (%20) + 1 grup anlatımı (%30) + 1 teorik final sınavı (%50)
Ders için harcanan zaman 171 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (171 saat) / 30 saat = 6 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
 Makrobesin öğelerinin asimilasyonu ve kullanımları
Enerji dengesi ve karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmaları ve bunların sağlıkla
olan etkileşimleri
236
BES 604 – İleri Beslenme - II
DERSİN ADI
Hafta
DERSİN KREDİSİ
303
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOPLAM
3
3
3
3
3
3
3
Ara
Sınav
3
3
3
3
3
Grup
Anlatım
Final
Sınavı
36 saat
5
5
5
5
5
5
5
25
5
5
5
5
5
30
30
135 saat
8
8
8
8
8
8
8
25
8
8
8
8
8
30
30
171 saat
KAZANIM
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKL
ER
TOPLAM
DEĞERLEN
DİRME
1 teorik ara sınav (%20) + 1 grup anlatımı (%30) + 1 teorik final sınavı (%50)
Ders için harcanan zaman 171 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (171 saat) / 30 saat = 6 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)



Mikrobesin öğelerinin özellikleri, biyokimyasal ve fizyolojik fonksiyonları
Vitamin ve mineral etkileşimleri
Vitamin ve minerallerin yetersizlik belirtileri ile toksik etkileri
237
BES 605-Toplumda Beslenme
Durumunun Saptanması
DERSİN ADI
Hafta
1
KAZANIM
1
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
TOPLAM
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
12
DEĞERLENDİRME
2
3
4
2
5
6
DERSİN KREDİSİ 2 0 2 (6 ECTS)
7
3
8
9
4
Ders katılımı
Derse hazırlanma (değerlendirme)
Rapor hazırlama
Final
Ders için harcanan zaman 168 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (168 saat) / 30 saat = 6 ECTS
10
11
5
12
13
14
6
15
TOPLAM
1-7
RAPOR
2
19
21
FİNAL
2
25
27
30
138
168
26 saat: %15
78 saat: % 47
37 saat: % 22
27 saat: % 16
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1.Toplum beslenmesi, beslenme epidemiyolojisi kavramlarını bilir.
2. Beslenme durumunu saptama yöntemlerini bilir ve özetler.
3. Beslenme antropometrisi konusunu bilir.
4. Beslenme durumuyla ilgili değerlendirme kriterlerinden klinik belirtiler, biyofizik
yöntemler, biyokimyasal ve hematolojik yöntemleri bilir ve bilimsel yayın
takibinde kullanır.
5.Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları konularını bilir ve
yorumlar
6. Besin tüketim araştırmaları konusunu bilir ve yorumlar.
7. Dersle ilgili konuları sentez ederek, bilimsel yayınları yorumlama, analiz etme ve
sunma becerisi kazanır.
238
DERSİN ADI
HAFTA
BES 606 BESLENME ANTROPOLOJİSİ
DERSİN KREDİSİ
202
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
1
1
2
2
2
3
3
3
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
-
HAFTALIK DERS SAATİ
(TEORİK)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Final
sınavı
(2)
30
HAFTALIK DERS SAATİ
( PRATİK)
Dersle İlgili
Sınıf Dışı Etkinlikler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
0
0
0
10
37
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
2
2
2
12
67
KAZANIM
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
TOPLAM
Ders katılımı : % 41.8 (28 saat)
Derse hazırlanma % 40.3 (27 saat)
Ara sınava katılım: % 0 (0 saat)
Ara sınava hazırlık: % 0 (0 saat)
Finale katılım ve hazırlık: % 17.9 (12 saat)
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 saat
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 67 saat
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 67/30 ≈ 2 ECTS
Öğrenme çıktıları
1. Antropolojik yaklaşımla beslenme değerlendirmesi konusunda deneyim kazanır.
2. Tarih öncesi ve sonrası dönemlerde yaşanan ekonomik, sosyal, politik olayların
beslenme üzerine etkisini yorumlamayı öğrenir.
3. Dünya ülkeleri mutfak kültürleri konusunda bilgi ve deneyim kazanır.
4. Seçilen bir beslenme kültürü konusunu antropolojik yaklaşımla değerlendirme
ve sunma konusunda deneyim kazanır.
239
BES 608 Beslenme Biyokimyası
DERSİN ADI
Hafta
DERSİN KREDİSİ
233
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOPLAM
2
2
2
2
2
2
2
Ara
Sınav
2
2
2
2
2
Grup
Anlatım
Final
Sınavı
36 saat
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
45 saat
3
3
3
3
3
3
3
15
3
3
3
3
3
20
30
101 saat
KAZANIM
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Teorik)
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Pratik)
DERSLE
İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKL
ER
TOPLAM
DEĞERLEN
DİRME
1 teorik ara sınav (%10) + 1 grup anlatımı (%10) + 5 adet laboratuvara yönelik bireysel çalışma ve
sonuçların değerlendirilmesi ( toplam %50) ve teorik final sınavı (%30)
Ders için harcanan zaman 182 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (182 saat) / 30 saat = 6 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)


Makrobesin ve mikrobesin öğelerinin metabolizma ve fonksiyonlarını
inceleme
Laboratuvar cihazlarının operasyonu, yetenek ve sınırlarının tesbitine yönelik
bilgi sahibi olma
240
DERSİN ADI
BES 610 Besin Kalitesi
DERSİN KREDİSİ
Hafta
1
2
3
4
5
6
Kazanım
I
I
2
2
2
2
7
233
8
9
10
11
2
2
2
2
12
13
14
1-3
1-3
2
2
15
TOPLAM
Final
2
30
2
1. Ara
sınav
2
2
2
2
2
2.Ara
Sınav
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
10
10
10
30
10
10
10
10
30
10
10
35
215
15
15
15
35
15
15
15
15
35
15
15
37
287
Haftalık Ders Saati
Teorik
2
2
2
2
2
Pratik
3
3
3
3
Dersle İlgili
Sınıf Dışı
Etkinlikler
10
10
10
Toplam
15
15
15
42
Derse katılımı:
%23.0 (66 saat)
Ara sınav
% 1.4 (4 saat)
Değerlendirme
Derse hazırlanma (değerlendirme)
%41.8 (120 saat)
Rapor hazırlama:
%20.9 (60 saat)
Final:
%12.9 (37saat)
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN:287 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
Öğrenme Çıktıları
287/ 30 = 10 ECTS
1. Besin kalitesi, kalite kontrolü, kalite kontrol zinciri hakkında yeterli bilgiye
sahip olur.
2. Besin kalite ve karakteristiklerini ölçmede kullanılan objektif ve
sübjektif yöntemler ve uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip olur
3. Besin kalitesi ile ilgili güncel konuları tartışma becerisi kazanır
241
DERSİN ADI
HAFTA
BES 613 Besin Güvenliği
1
2
3
4
5
6
DERSİN KREDİSİ
7
KAZANIM
8
202
9
10
11
12
13
14
15
TOPLAM
1-3
HAFTALIK DERS
SAATİ
(TEORİK)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Final
2
30
DERSLE İLGİLİ
PRATİK
ETKİNLİKLER
3
3
3
3
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
8
76
TOPLAM
5
5
5
5
6
8
8
8
8
8
8
8
8
10
106
6
Derse Katılma
:%26.4 (28 saat)
Sözlü sunum hazırlama :%24.5 (26 saat)
DEĞERLENDİRME
Derse hazırlanma
:%39.6 (42 saat)
Bitirme sınavı+hazırlanma:%9.5 (10 saat)
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 106saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
Öğrenme Çıktıları
Ders için harcanan zaman (saat)/ 30 = 106/30=4 ECTS
1- Besin güvenliğini bozan etmenlerle ilgili kavramları, besine
bulaşma yollarını,
2- Besin güvenliğini bozan etmenlerin sağlık üzerine etkilerini,
3-Bu maddeler ile ilgili önlemleri ve yasal düzenlemeleri kavrayacak
ve açıklayabilecektir.
242
DERSİN ADI
BES 615 - Besinlerdeki İşleme
Yöntemlerinin Beslenme ile İlişkisi
Hafta
1
2
3
4
5
6
Kazanım
1
1
2
2
2
2
Haftalık Ders Saati
Teorik
2
2
2
2
2
2
Pratik
3
3
3
3
3
Dersle İlgili
Sınıf Dışı
Etkinlikler
10
10
10
10
Toplam
15
15
15
15
DERSİN KREDİSİ
7
233
8
9
10
11
2
2
2
2
1. Ara
sınav
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
10
10
30
10
10
15
15
35
15
15
12
13
14
15
TOPLAM
1-3
1-3
2.Ara
Sınav
2
2
2
Final
2
30
3
3
3
3
10
10
30
10
10
35
215
15
15
35
15
15
37
287
42
Derse katılımı:
%23.0 (66 saat)
Ara sınav:
% 1.4 (4 saat)
Değerlendirme
Derse hazırlanma (değerlendirme): %41.8 (120 saat)
Rapor hazırlama:
%20.9 (60 saat)
Final:
%12.9 (37saat)
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN:287 Saat
Öğrenme Çıktıları
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT

Besin işleme yöntemlerinin besin bileşenleri üzerine etkisi hakkında yeterli
287/ 30 = 10 ECTS
bilgiye sahip olur
 Özellikle besin matriksi bileşenleri arasındaki ilişkileri bilir ve uygular.
 Besinlerdeki işleme yöntemlerinin beslenme ile ilişkisi ile ilgili güncel konuları
tartışma becerisini kazanır
243
DERSİN ADI
HAFTA
BES 616 TOPLUM BESLENMESİ SEMİNERİ
1
2
3
4
5
6
7
KAZANIM
8
DERSİN KREDİSİ
020
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPLAM
1-4
HAFTALIK DERS
SAATİ
(PRATİK)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Rapor
teslimi
2
Seminer
sunumu
2
30
Dersle İlgili
Sınıf Dışı
Etkinlikler
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
12
12
12
15
12
129
TOPLAM
8
8
8
8
8
8
8
14
14
14
14
17
14
159
DEĞERLENDİRME
8
8
Ders katılımı
: % 18.9 (30 saat)
Derse hazırlanma (Değerlendirme) : % 30.1 (48 saat)
Rapor hazırlama
: % 43.4 (69 saat)
Seminer sunumu
: % 7.6 (12 saat)
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 159 saat
1KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
Ders için harcanan zaman: 159/30=5.3 ECTS
Öğrenme Çıktıları
1- Ülkemizde ve dünyada görülen beslenme sorunlarını son görüşler ışığında
değerlendirebilir.
2- Toplum beslenmesindeki yenilikleri öğrenir.
3- Toplum sağlığında beslenme konusunda ki yenilikleri yeni yayınlar ışığında
inceleyebilir.
4- Aradığı bilgiye ulaşabilme, analiz etme, örgütleme ve sunma becerisini kazanır.
244
DERSİN ADI
BES 617 BESLENME EĞİTİMİ
DERSİN KREDİSİ
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KAZANIM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
202
11
12
13
14
11
12
12
13
FİNAL
TOPLAM
Final
sınavı
(2)
30
-
-
HAFTALIK DERS SAATİ
(TEORİK)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
HAFTALIK DERS SAATİ
( PRATİK)
Dersle İlgili
Sınıf Dışı Etkinlikler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
6
-
-
10
10
54
4
4
4
4
4
6
6
6
6
8
2
2
12
12
84
TOPLAM
4
2
Ders katılımı : % 30 (24 saat)
Derse hazırlanma: % 30 (24 saat)
Ara sınava katılım: % 5 (4 saat)
Ara sınava hazırlık: % 25 (20 saat)
Finale katılım ve hazırlık: % 15 (12 saat)
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 84 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 saat
Öğrenme çıktıları
DERSİN KREDİSİ( 84/30) ≈ 3 ECTS
1- Eğitimin tanımını, prensiplerini, eğitim yollarını ve eğitim yöntemlerini öğrenir.
DEĞERLENDİRME
2345-
Eğitim materyallerini öğrenir ve bu materyallari hazırlamada deneyim kazanır.
Eğitici niteliklerini, iletişim tekniklerini ve iletişim engellerini öğrenir.
Çeşitli grupların ve kişilerin eğitimi konusunda deneyim kazanır.
Şişman kişilerin zayıflama konusunda eğitiminde dikkat edilecek hususlar ve davranış
tedavisi konusunda deneyim kazanır.
6- Eğitim ana planı hazırlama ve eğitim modulü geliştirme deneyimi kazanır.
245
DERSİN ADI
BES 618 OKUL ÇAĞINDA BESLENME
2
3
4
6
1
KAZANIM
1
HAFTALIK DERS SAATİ
(TEORİK)
2
2
2
2
2
2
Ara
sınav
2
2
2
2
2
2
2
Dersle İlgili
Sınıf Dışı Etkinlikler
7
7
7
7
7
7
14
7
7
7
16
16
TOPLAM
9
9
9
9
9
9
16
9
9
9
18
18
3-4
7
8
9
-
10
11
202
HAFTA
2
5
DERSİN KREDİSİ
12
3-4
13
FİNAL
TOPLAM
2
Final
sınavı
2
30
16
16
18
159
18
18
20
189
5
14
6
Ders katılımı
: % 15(28 saat)
Derse hazırlanma (Değerlendirme) : % 29 (55 saat)
DEĞERLENDİRME
Rapor hazırlama
: % 30 (58 saat)
Sözlü sunum hazırlama
: %15 (28 saat)
Final
: % 11 (20 saat)
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 189 saat
Öğrenme Çıktıları
1KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
1- Okul çağı çocukların beslenmesinin önemi hakkında bilgi edinir.
Ders için harcanan zaman (saat)/30 saat= 6 ECTS
2- Okul çağı çocukların besin ve besin ögesi gereksinimlerini öğrenir.
189/30=6.3 ECTS
3- Bu grup çocukların beslenme sorunlarını öğrenir ve çözüm önerileri
geliştirebilir.
4- Okul çağı çocukların beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi edinir.
5- Türkiye’deki ve Dünya’daki okul beslenme programları hakkında bilgi edinir ve
öneriler geliştirebilir.
6- Aradığı bilgiye ulaşabilme, analiz etme, örgütleme ve sunma becerisini kazanır
246
DERSİN ADI
BES 619- Sporcu Beslenmesi
Hafta
1
KAZANIM
I
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKL
ER
TOPLAM
DEĞERLEN
DİRME
2
3
4
II
5
6
DERSİN KREDİSİ
7
III
8
9
IV
10
202
11
V
12
VI
13
14
VII
TOPLAM
FİNAL
30
I-VII
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
RAPOR
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
30
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
32
Ders katılımı
Derse hazırlanma (değerlendirme)
Rapor hazırlama
Final
15
15
17
201
231
30 saat: % 12.98
156 saat: % 67.53
30 saat: % 12.98
15 saat: % 6.49
Ders için harcanan zaman 231 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (231saat) / 30 saat = 7.7= 8 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
I. Bu dersin sonunda öğrenci Egzersiz, Beslenme ve Sağlık Etkileşimi
konusunda bilgilenecektir.
II. Sporcuların enerji ve makro besin öğeleri gereksinimleri konusunda
bilgilenecektir.
III. Sporcuların mikro besin öğeleri gereksinimleri ve Sıvı tüketiminin
önemi konusunda bilgilenecektir.
IV. Antrenman / Müsabaka Öncesi, Sırası ve Sonrası Beslenme
Özellikleri konusunda bilgilenecektir
V. Ergojenik Yardım konusunda bilgilenecektir
VI. Vücut Kompozisyonu ve Ağırlık Kontrolü konusunda bilgilenecektir
VII. Farklı Koşullarda Egzersizde Beslenme Özellikleri konusunda
bilgilenecektir
247
DERSİN ADI
BES 620 - Yaşlı Beslenmesi
1
2
3
KAZANIM
1
2
3
HAFTALIK DERS
SAATİ
(TEORİK)
2
2
2
2
2
2
Ara
sınav 2
2
2
2
2
2
2
2
Final
sınavı
2
30
Dersle İlgili
Sınıf Dışı Etkinlikler
5
5
5
5
5
5
10
5
5
5
5
8
8
8
10
94
TOPLAM
7
7
7
7
7
7
12
7
7
7
7
10
10
12
124
6
4
7
8
-
9
10
5-6
11
12
7
13
14
8
10
FİNAL
TOPLAM
-
Ders katılımı
: % 21 (26 saat)
Derse hazırlanma (Değerlendirme) : % 16 (20 saat)
Rapor hazırlama
: % 34 (42 saat)
Sözlü sunum hazırlama
: % 19 (24 saat)
Final
: % 10 (12 saat)
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 124 saat
1KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
124/30= 4 ECTS
5
202
HAFTA
DEĞERLENDİRME
4
DERSİN KREDİSİ
Öğrenme Çıktıları:
1- Yaşlanma, yaşlanan nüfus ve yaşam süresi konusunda bilgi edinir
2- Yaşlılıkta oluşan fiziksel ve fizyolojik değişiklikler tanımlanabilir
3- Yaşlılarda besin ögesi gereksinmeleri konusunda bilgi edinir, öneride bulunabilir
4- Yaşlılarda sıklıkla gözlenen hastalıklar konusunda bilgi edinir ve diyet tedavisi ilkeleri benimsenir
5-6- Toplumda yaşayan veya hastane ortamında kalan yaşlılarda beslenme durumunun değerlendirilme
yöntemleri öğretilir
7- Yaşlılarda menü planlama ilkeleri öğretilir ve bu konudaki uygulama yapar
8- Konu ile ilgili hazırlanan bireysel çalışmalar sunulur ve tartışılır
248
BES 622 - Besin Tüketim
Araştırmaları
DERSİN ADI
Hafta
1
2
3
4
5
6
DERSİN KREDİSİ
7
8
KAZANIM
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKL
ER
TOPLAM
DEĞERLEN
DİRME
202
9
10
11
12
13
14
15
TOPLAM
1-6
2
2
2
2
2
2
2
ARA
SINAV
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
12
6
8
8
8
8
25
8
8
8
8
8
8
8
14
8
10
10
10
10
27
Ders katılımı
Derse hazırlanma (değerlendirme)
Rapor hazırlama
Ara sınav
Final
Ders için harcanan zaman 172 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman: 172 / 30 = 6 ECTS
2
RAPOR
2
FİNAL
2
25
27
30
142
172
24 saat: % 14
70 saat: % 40
37 saat: % 22
14 saat: % 8
27 saat: % 16
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Besin tüketim araştırmaları ve önemini kavrayabilir
2. Besin tüketim araştırmalarında kullanılan yöntemleri öğrenip, çalışma alanına uygulayabilir
3. Besin denge cetvelleri ve ev halkı gelir tüketim araştırmalarını kavrayıp, yorum yapabilir
4. Ev halkı besin tüketim araştırmalarını pekiştirip, uygulayabilir, yorumlayabilir
5. Bireysel besin tüketim araştırmaları pekiştirip, uygulayabilir, yorumlayabilir
6. Enerji ve besin ögeleri günlük önerilen alım miktarlarının (RDA, DRI, EAR, UL vb) Amerika,
Avrupa Birliği, WHO/FAO değerlerini karşılaştırabilir, pratikte uygulayabilir, yorumlayabilir.
249
BES 623 - Beslenme
Antropometrisi
DERSİN ADI
Hafta
1
KAZANIM
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKL
ER
TOPLAM
DEĞERLEN
DİRME
2
3
4
1
5
DERSİN KREDİSİ
6
7
8
2
9
10
3
202
11
12
4
13
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
12
12
12
12
Ders katılımı
Derse hazırlanma (değerlendirme)
Rapor hazırlama
Final
14
15
TOPLAM
1-5
RAPOR
2
19
21
FİNAL
2
25
27
30
138
168
26 saat: %15
78 saat: % 47
37 saat: % 22
27 saat: % 16
Ders için harcanan zaman 168 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (168saat) / 30 saat = 6 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Beslenme antropometrisini tanımlayarak, kavrayabilir
2. Vücut yağı ve yağsız doku miktarının saptanması yöntemlerini kavrayabilir,
3. Uzunluk, çap, genişlik, deri kıvrım kalınlığı ölçümlerini kavrayabilir ve
uygulayabilir,
4. Biyoelektrik impedans analizi yöntemini öğrenip, uygulayabilir,
5. Laboratuarda pratik olarak tüm ölçümleri yapabilir, referans değerlerle
kıyaslayabilir ve yorum yapabilir.
250
DERSİN ADI
Hafta
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
BES 624 – Küfler, Mikotoksinler ve
Sağlık
DERSİN
KREDİSİ
1
2
3
4
I–V
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
Ara
sınav
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
-
2
5
6
6
6
7
7
22
6
7
6
7
8
8
8
8
Ders katılımı
:
Ara sınav
:
Derse hazırlanma (Değerlendirme) :
Ara sınava hazırlık
:
Proje
:
Final
:
Ders için harcanan zaman: 153 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
178/30 = 5.9 = 6 ECTS
23
7
8
% 21.9 (39 saat)
% 1.0 (2 saat)
% 31.5 (56 saat)
% 10.1 (18 saat)
% 25.4 (45 saat)
% 10.1 (18 saat)
1.
2.
3.
4.
122
10
11
I-V
12
13
14
FİNAL
TOPLAM
1
1
1
Proje ve Genel
Değerlendirme
1
Final
sınavı
2
17
2
2
2
2
2
-
26
7
7
7
15
25
2
135
8
8
9
13
28
4
178
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
Toksik bileşiklerin özellikleri öğrenir,
Etki mekanizmasını kavrar,
Toksik bileşik – besin ögesi etkileşimini yorumlar,
Analiz yöntemleri konusunda bilgi edinir.
251
DERSİN ADI
BES 625 - İşlevsel Besinler
DERSİN KREDİSİ
Hafta
1
2
3
4
5
6
Kazanım
1
1
2
2
3
3
Haftalık Ders Saati
Teorik
2
2
2
2
2
2
Dersle İlgili
Sınıf Dışı
Etkinlikler
10
10
10
10
10
Toplam
12
12
12
12
12
Değerlendirme
8
9
10
11
4
4
4
4
1. Ara
sınav
2
2
2
2
2
10
30
10
10
10
12
32
12
12
12
Derse katılımı:
Ara sınav:
Derse hazırlanma (değerlendirme):
Rapor hazırlama:
Final:
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 240 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
240/ 30 = 8 ECTS
7
202
12
13
14
15
TOPLAM
1-4
1-4
2.Ara
Sınav
2
2
2
Final
2
30
10
30
10
10
30
210
12
32
12
12
32
240
% 10.0 (24 saat)
% 1.7 (4 saat)
% 50.0 (120 saat)
% 25.0 (60 saat)
% 13.3 (32 saat)
Öğrenme Çıktıları
1.
Beslenme bilimindeki son gelişmeler, yaşam kalitesinin önemi, işlevsel besinlerin
tanımı, tarihçesi, işlevsel besinler ile ilgili uluslararası gelişmeler hakkında yeterli bilgiye
sahip olur
2.
İşlevsel besin bilimi, işlevsel besin bilimi ile ilgili bilimsel temelleri bilir
3.
İşlevsel besin biliminin amacı, işlevsel besin bilimine teknolojik bakış konusunda
yeterli bilgiye sahip olur
4.
İşlevsel besin bileşenleri ve özellikleri, işlevsel besinlerin hastalıkları önleme ve
yaşam kalitesini yükseltmedeki rolleri ile ilgili güncel konuları tartışma becerisini
252
kazanır
BES 626-Özel Durumlarda
Sporcu Beslenmesi
DERSİN ADI
Hafta
1
2
3
KAZANIM
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Teorik)
DERSLE
İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKL
ER
TOPLAM
DEĞERLEN
DİRME
4
5
6
DERSİN KREDİSİ
7
8
I
9
10
202
11
II
12
13
14
III
15
TOPLAM
I-III
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
RAPO
R
SUNU
M
30
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
15
185
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
42
17
215
Ders katılımı
Derse hazırlanma (değerlendirme)
Rapor hazırlama
Final
Ders için harcanan zaman 215 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman: 270 / 30 = 7.2= 7 ECTS
30saat: % 13.95
130 saat: % 60.46
40 saat: % 18.60
15 saat: % 6.97
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
I. Bu dersin sonunda öğrenci spor performansının önemli bir parçası olan beslenme
ile ilgili temel ilkeleri, farklı dallardaki sporcuların beslenme özellikleri ile ilgili
bilgilenecektir.
II. Bu dersin sonunda öğrenci sporcularda beslenme periyotlaması ile ilgili
bilgilenecektir.
III. Bu dersin sonunda öğrenci sporcularda performansı arttırmaya yönelik beslenme
uygulamalarının tartışılacak ve konu ile ilgili bilgi edinilecektir.
253
DERSİN ADI
BES 627 Beslenme Biliminde Araştırma
Teknikleri
HAFTA
KAZANIM
1
1-3
2
1-3
3
1-3
4
1-3
5
1-3
6
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
-
-
-
-
-
Proje yazımı
1
Proje
uygulaması
15
-
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
4
4
4
4
4
Ders katılımı
Derse hazırlanma Sınavlar
Pratik uygulama
Ders için harcanan zaman 87 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (87 saat) / 30 saat = 3 ECTS
16
DERSİN KREDİSİ
2 0 2 (3 ECTS)
7
1-3
8
1-3
9
1-3
10
11
1-3
12
1-3
13
1-3
14
1-3
FİNAL
TOPL
1
1
1
1
1
1
1
10
25
5
5
5
Ara
sınav 2
5
3
3
3
3
-
62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
6
6
: % 17,3 (17 saat)
: % 10 (7 saat)
: % 72.7 (52 saat)
7
4
4
4
4
10
87
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1- Beslenmede uygulanan son araştırma tekniklerini ve laboratuar
uygulamalarını tanımlar,
2- Beslenme durumunun deneysel değerlendirilmesinde kullanılan çeşitli
yöntem ve tekniklerin inceleler,
3-Yeni teknikleri uygulamaya koyar.
254
DERSİN ADI
BES 629- Besin Öğesi–Besin Öğesi
Etkileşimi
HAFTA
KAZANIM
1
1
2
2
3
2
4
3
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
2
2
2
2
6
2
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
4
8
4
Derse hazırlanma :
Derse katılım :
Ara sınav :
Final :
DERSİN KREDİSİ
202
5
6
4
7
4
8
5
9
5
10
6
11
6
12
7
13
7
14
7
FİNAL
TOPL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
28
2
4
7
2
2
2
6
4
7
2
2
12
62
4
4
4
8
6
9
4
4
12
90
100
4
3
6
9
% 20 (18 saat)
% 28 (25 saat)
% 22 (20 saat)
% 30 (27 saat)
Ders için harcanan zaman 90 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (90 saat) / 30 saat = 3 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Besin öğesi etkileşimin farklı bir açıdan incelenmesi hakkında bilgi edinme becerisi
kazanır,
2. Besin öğelerinin biyoyararlılığı ve bu işlevleri ile ilgili olarak birbirleriyle etkileşimleri
hakkında bilgi edinme,
3. Besin öğelerinin gereksinim ve işlevlerinin birlerlerini ne şekilde etkilediği, bunun hangi
metabolik olaylarla olduğunun bilgilendirilmesi,
4. Besin öğelerinin etkileşimlerinin vücudumuzdaki ve yiyeceklerdeki olumlu ve/veya
olumsuz etkilerinin incelenmesi,
5. Bu etkilerinden doğacak sonuçlardan ne şekilde yararlanılabileceği becerisinin
geliştirilmesi,
6. Besin öğesi etkileşimlerindeki diyet etkenlerin neler olduğunun tanımlanması,
7. Sağlıklı bir yaşam için bunların değerlendirilme becerilerinin kazanılmasını sağlamak.
255
DERSİN ADI
BES 630 - Beslenme ve Bilişsel Gelişim
DERSİN KREDİSİ
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
KAZANIM
1
2
3
4
5
5
5
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
2
2
2
2
2
2
2
2
8
2
2
4
8
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
4
10
4
Derse hazırlanma :
Derse katılım :
Ara sınav :
Final :
4
6
10
% 24 (24 saat)
% 25 (25 saat)
% 25 (25 saat)
% 26 (26 saat)
Ders için harcanan zaman 100 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (100 saat) / 30 saat = 3 ECTS
8
202
9
10
11
12
13
5
6
6
6-7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
4
8
4
4
4
10
6
10
14
FİNAL
TOPL
2
-
28
2
2
16
72
4
4
16
100
7
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Açlık ve tokluk fizyolojisi hakkında genel bilgi edinme becerisi kazanır,
2. Çeşitli durumlarını zayıflık, şişmanlık vb davranışa etkileşimleri hakkında bilgi
edinme,
3. Davranışların sosyo-kültürel ve psikolojik etkileri ile bunların metabolizmada
yapabilecekleri etkilerin değerlendirilmesi,
4. Tek-tek besinlerin sinir sistemi ve beyin yolu ile davranışlarımıza getirdiği olumlu
ve/veya olumsuz etkilerinin incelenmesi,
5. Bu etkilerinden doğacak sonuçlardan ne şekilde yararlanılabileceği becerisinin
geliştirilmesi,
6. Besinlerin davranışa etkilerinden yararlanılma becerisinin geliştirilmesi,
7. Sağlıklı bir yaşam için besin ve davranış etkileşiminin günlük yaşamımıza
uygulanabilirliğinin geliştirilmesi.
256
DERSİN ADI
BES632 - Besin İlaç Etkileşimi
DERSİN KREDİSİ
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
KAZANIM
1
2
3
4
4
5
5
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
2
2
2
2
2
2
2
2
10
2
3
3
10
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
4
12
4
Derse hazırlanma :
Derse katılım :
Ara sınav :
Final :
5
5
12
% 20 (24 saat)
% 26 (31 saat)
% 28 (34 saat)
% 26 (31 saat)
Ders için harcanan zaman 120 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman: 120 / 30 = 4 ECTS
8
202
9
10
11
12
13
5
6
6
7
2
2
2
2
2
2
2
3
3
10
2
10
4
5
5
12
4
12
14
FİNAL
TOPL
2
-
28
3
10
19
82
5
12
19
120
100
7
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Çeşitli ilaç ve ilaç olmayan ancak etkinliği olan maddeler hakkında genel bilgi edinme becerisi kazanır,
2. Çeşitli ilaçların ve/veya ilaç gruplarının farklı besinlerle etkileşimleri hakkında bilgi edindirir,
3. Hangi besin veya besin gruplarının hangi ilaçlarla etkinliğinin artıp azalacağını bilgilendirir,
4. Bu bilginin çeşitli hastalıklarda ve/veya ilaç kullanılmasında yararlanılmasını sağlar,
5. İlaçların makro ve mikro besinlerle ne şekilde etkileştiği hakkında edinilen bilgi ve becerinin, diyet
hazırlanmasında yararlanılmasını sağlar,
6. İlaçların beslenme ile ilişkili yan etkileri hakkında bilgilenme ve bunun uygulanabilmesini sağlama,
7. Sağlıklı bir yaşam için ilaç-besin etkileşiminin günlük yaşamımıza uygulanabilirliğinin geliştirilmesi.
257
DİYETETİK PROGRAMI
DERSİN ADI
BDY 600- Özel Konular
DERSİN KREDİSİ
400
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
KAZANIM
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
HAFTALIK DERS
SAATİ
(TEORİK)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
60
DERSLE İLGİLİ
PRATİK
ETKİNLİKLER
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
840
TOPLAM
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
900
DEĞERLENDİRME
TOPLAM
Derse katılım
: %6.7 (60 saat)
Pratik etkinlikler : %93.3 (840 saat)
Ders için harcanan zaman 900 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman 900/30 = 30 ECTS
Öğrenme Çıktıları
1- Diyetetik alanında araştırma yapabilir.
2- Diyetetik alanında yapılan bilimsel araştırmaları değerlendirir.
3- Diyetetik alanında yaptığı bilimsel çalışmasını yazılı olarak sunabilme ve
savunabilme becerisi kazanır.
258
DERSİN ADI
Hafta
BDY 601 - Bebek ve Çocuk Beslenmesi
1
KAZANIM
3
4
1-4
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
2
2
Makale
s+ders
0,51,5
10
10
5
6
DERSİN KREDİSİ
7
8
1-4
9
202
10
1-4
11
12
13
1-4
14
FİNAL
TOPL
1-4
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
10
12
12
12
13
13
14
14
15
15
15
18
18
201
15
16
16
17
17
17
20
20
231
Makale
s+ders
0,51,5
30
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
12
14
14
14
14
15
12
Derse hazırlanma ve sözlü sunum Hazırlama: 102 (% 44.2)
Derse katılımı: 30 (% 19.0 )
Final: 99 (% 42.8)
Ders için harcanan zaman
1 kredi yaklaşık 30 saat
231 saat,
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
Ders için harcanan zaman ( 231 saat) / 30 saat = 7,7  8 ECTS 1.
2.
3.
4.
Büyüme ve gelişmenin nasıl olduğunu öğrenir ve yeni doğanın sindirim sistemi fizyolojisi
hakkında bilgi sahibi olur.
Yeni doğanın enerji & besin öğesi gereksinimlerini etkileyen faktörleri irdeler.
Bebek ve çocuk beslenmesinde yapılan hatalar ve sonuçlarını irdeler.
Konu ile ilgili bilimsel araştırmaları yapar, yayın tarar, seminer sunar.
259
DERSİN ADI
Hafta
BDY 602 - Akut ve Kronik Çocuk
Hastalıklarında Beslenme
1
KAZANIM
3
1
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
2
4
5
6
DERSİN KREDİSİ
7
1-2
2
Makale
s+ders
0,51,5
10
10
8
9
202
10
3-4
11
12
13
5-6
14
FİNAL
TOPL
1-6
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
10
12
12
12
13
13
14
14
15
15
15
18
18
201
15
16
16
17
17
17
20
20
231
Makale
s+ders
0,51,5
30
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
12
12
14
14
14
14
15
Derse hazırlanma ve sözlü sunum Hazırlama: 102 (% 44.2)
Derse katılımı: 30 (% 19.0 )
Final: 99 (% 42.8)
Ders için harcanan zaman 231 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1.
Akut ve Kronik ishaller, nedenleri ve çocuk sağlığı açısından önemini ve ısrarlı
ishalleri ve besin öğesi etkileşimlerini öğrenir.
Ders için harcanan zaman (231 saat) / 30 saat = 7,7  8 ECTS kredisi
2.
Vücutta sıvı-elektrolit dengesi ve önemi konusunda bilgi edinir.
3.
Sindirim sistemi hastalıkları ve tıbbi beslenme tedavisini (TBT) öğrenir.
4.
Preotein-Enerji malnütrüsyonunda TBT ilkelerini irdeler.
5.
Çocuklarda Tip 1 diyabet, böbrek hastalıkları ve diğer hastalıklarda TBT’ni
öğrenir.
6.
Ketojenik diyetler ve kullanıldığı hastalık durumlarını öğrenir.
260
DERSİN ADI
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
BDY 603-Klinik Beslenmede Sorunlar- I
(Yetişkin)
DERSİN KREDİSİ
122
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
1
1
2-5
2-5
2-5
2-5
-
2-5
2-5
2-5
2-5
2-5
2-5
2-5
-
1
1
1
1
1
1
Ara
sınav
1
1
1
1
1
1
1
1
Final
sınavı
1
15
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
6
6
6
6
6
6
12
6
6
6
6
6
6
6
12
102
9
9
9
9
9
9
15
9
9
9
9
9
9
9
15
147
Ders katılımı
Derse hazırlanma (Değerlendirme)
Rapor hazırlama
Sözlü sunum hazırlama
Final
Ders için harcanan zaman 147 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman / 30 saat = ECTS kredisi
147/30 = 4.9 = 5 ECST
TOPL
: % 28.5 (42 saat)
: % 27.2 (40 saat)
: % 20.4 (30 saat)
: % 13.6 (20 saat)
: % 10.3 (15 saat)
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1.Klinik beslenmedeki genel sorunları öğrenir
2.Klinikte yatan hastaların beslenmelerini izler
3.Beslenmeden kaynaklanan ortak sorunları belirler
4.Var olan beslenme sorunları doğrultusunda çözüm önerileri üretir
5.Beslenme sorunları ile ilgili belirlenen çözüm önerilerini hastanın
beslenme programına adapte eder
261
DERSİN ADI
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
HAFTALIK DERS
SAATİ (Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
BDY 604-Klinik Beslenmede Sorunlar- II
(Yetişkin)
DERSİN KREDİSİ
122
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPL
1
1
2-5
2-5
2-5
2-5
-
2-5
2-5
2-5
2-5
2-5
2-5
2-5
-
1
1
1
1
1
1
Ara
sınav
1
1
1
1
1
1
1
1
Final
sınavı
1
15
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
6
6
6
6
6
6
12
6
6
6
6
6
6
6
12
102
9
9
9
9
9
9
15
9
9
9
9
9
9
9
15
147
Ders katılımı
: % 28.5 (42 saat)
Derse hazırlanma (Değerlendirme) : % 27.2 (40 saat)
Rapor hazırlama
: % 20.4 (30 saat)
Sözlü sunum hazırlama
: % 13.6 (20 saat)
Final
: % 10.3 (15 saat)
Ders için harcanan zaman 147 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman / 30 saat = ECTS kredisi
147/30 = 4.9 = 5 ECST
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1.Klinik beslenmedeki genel sorunları öğrenir
2.Klinikte yatan hastaların beslenmelerini izler
3.Beslenmeden kaynaklanan ortak sorunları belirler
4.Var olan beslenme sorunları doğrultusunda çözüm önerileri üretir
5.Beslenme sorunları ile ilgili belirlenen çözüm önerilerini hastanın
beslenme programına adapte eder
262
DERSİN ADI
BDY 605 -Klinik Beslenmede
Sorunlar– I (Çocuk)
DERSİN KREDİSİ
122
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KAZANIM
1
1
2-5
2-5
2-5
2-5
-
2-5
2-5
2-5
2-5
2-5
2-5
2-5
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Teorik)
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
12
6
6
6
6
6
9
9
9
9
9
9
15
9
9
9
9
9
TOPLAM
DEĞERLENDİR
ME
Ders katılımı
Derse hazırlanma (Değerlendirme)
Sözlü sunum hazırlama
Final
Ders için harcanan zaman 146 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman / 30 saat =
146/30 = 4.9 = 5 ECST
FİNA
L
-
TOP
L
14
2
Final
sınavı
2
6
6
12
102
9
9
14
146
: % 28.7 (42 saat)
: % 53.4 (78 saat)
: % 8.3 (12 saat)
: % 9.6 (14 saat)
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1.Klinik beslenmedeki genel sorunları öğrenir
2.Klinikte yatan hastaların beslenmelerini izler
3.Beslenmeden kaynaklanan ortak sorunları belirler
4.Var olan beslenme sorunları doğrultusunda çözüm önerileri üretir
5.Beslenme sorunları ile ilgili belirlenen çözüm önerilerini hastanın beslenme programına adapte eder
263
30
DERSİN ADI
BDY 606 -Klinik Beslenmede
Sorunlar– II (Çocuk)
DERSİN KREDİSİ
122
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
KAZANIM
1
1
2-5
2-5
2-5
2-5
-
2-5
2-5
2-5
2-5
2-5
2-5
2-5
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Teorik)
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
12
6
6
6
6
6
9
9
9
9
9
9
15
9
9
9
9
9
TOPLAM
DEĞERLENDİR
ME
FİNA
L
-
TOP
L
30
1
Final
sınavı
2
-
6
6
12
102
9
9
14
146
Ders katılımı
: % 28.7 (42 saat)
Derse hazırlanma (Değerlendirme) : % 53.4 (78 saat)
Sözlü sunum hazırlama
: % 8.3 (12 saat)
Final
: % 9.6 (14 saat)
Ders için harcanan zaman 146 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman / 30 saat = 146/30 = 4.9 = 5 ECST
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1.Klinik beslenmedeki genel sorunları öğrenir
2.Klinikte yatan hastaların beslenmelerini izler
3.Beslenmeden kaynaklanan ortak sorunları belirler
4.Var olan beslenme sorunları doğrultusunda çözüm önerileri üretir
5.Beslenme sorunları ile ilgili belirlenen çözüm önerilerini hastanın beslenme
programına adapte eder
264
14
DERSİN ADI
Hafta
BDY 608 – Parenteral ve Enteral
Beslenme
1
KAZANIM
3
4
1
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
2
5
6
DERSİN KREDİSİ
7
1-2
2
Makale
s+ders
0,51,5
10
10
8
9
202
10
2-3
11
12
13
1-4
14
FİNAL
TOPL
1-4
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
Makale
s+ders
0,51,5
10
12
12
12
13
13
14
14
15
15
15
18
18
201
15
16
16
17
17
17
20
20
231
Makale
s+ders
0,51,5
30
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
12
14
14
14
14
15
12
Derse hazırlanma ve sözlü sunum Hazırlama: 102 (% 44.2)
Derse katılımı: 30 (% 19.0 )
Final: 99 (% 42.8)
Ders için harcanan zaman
1 kredi yaklaşık 30 saat
231 saat,
Ders için harcanan zaman ( 231 saat) / 30 saat = 7,7  8 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1.Hastalık ve malnütrisyon ilişkisini öğrenir.
2.Enteral Beslenme (EB) ve Total Parenteral Beslenme (TPB)’nin
endikasyonlarını, kontraendikasyonlarını, besleme yollarını ve hastalık
türlerine göre ürün seçimine karar vermeyi öğrenir.
3.EB ve TPB’de sorunlar oluştuğunda alınması gerken önlemleri öğrenir.
4.Hastalık türleri ve hastalığın şiddetine göre hastaların günlük enerji ve diğer
besin öğeleri gereksinimlerini hesaplar.
265
DERSİN ADI
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
BDY 609 - Beslenme ve Böbrek Hastalıkları
DERSİN KREDİSİ
202
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
1
2
2
3,6
3,6
3,6
-
4
4-6
4-6
4-6
4-6
7
7
-
2
2
2
2
2
2
Ara
Sınav
2
2
2
2
2
2
2
2
Final
Sınavı
2
30
6
6
6
6
6
6
10
6
6
10
10
10
10
10
12
120
8
8
8
8
8
8
12
8
8
12
12
12
12
12
14
150
Ders katılımı
Derse hazırlanma (değerlendirme)
Rapor hazırlama
Sözlü sunum hazırlama
Final
Ders için harcanan zaman 150 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (150 saat) / 30 saat = 5 ECTS
TOPL
: % 17.5 (26 saat )
: % 25.5 (38 saat)
: % 29.0 (44 saat)
: % 19.0 (28 saat)
: % 9.0 ( 14 saat)
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1.Böbrek fizyolojisini öğrenir
2.Böbrek hastalıklarının etiyolojisini, klinik belirtilerini ve komplikasyonlarını
öğrenir
3.Böbrek hastalıklarının beslenme tedavilerindeki yeni yayınları irdeler
4.Diyaliz ve beslenme tedavisini öğrenir
5.Diyalizin beslenme tedavisindeki yeni yayınları irdeler
6. Yeni yayınlar doğrultusunda beslenme tedavisi ile ilgili değişiklikler varsa
hastanın beslenme programına adapte eder
7.Böbrek taşları ve beslenme tedavisini öğrenir
266
DERSİN ADI
Hafta
1
2
3
KAZANIM
1
1
2-5
HAFTALIK
DERS SAATİ
(Pratik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
2
2
12
14
TOPLAM
DEĞERLENDİR
ME
DERSİN KREDİSİ
BDY 610 – Diyetetik Semineri
4
020
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOP
L
2-5
FİNA
L
-
2-5
2-5
2-5
2-5
2-5
2-5
2-5
2-5
2-5
2-5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
20
188
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
22
218
Ders katılımı
: % 12.8 (28 saat)
Derse hazırlanma (Değerlendirme) : % 77.1 (168 saat)
Final
: % 10.1 (22 saat)
Ders için harcanan zaman 218 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman / 30 saat =
218/30 = 7.3 = 7 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1.Klinik beslenmedeki genel sorunları öğrenir
2.Klinikte yatan hastaların beslenmelerini izler
3.Beslenmeden kaynaklanan ortak sorunları belirler
4.Var olan beslenme sorunları doğrultusunda çözüm önerileri üretir
5.Beslenme sorunları ile ilgili belirlenen çözüm önerilerini hastanın
beslenme programına adapte eder
267
DERSİN ADI
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
BDY 611 Hastalıkları
Beslenme
ve
Kalp
Damar
DERSİN KREDİSİ
202
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
1
1
2
3,4
3,4
3,4
-
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
-
2
2
2
2
2
2
Ara
Sınav
2
2
2
2
2
2
2
2
Final
Sınavı
2
30
6
6
6
6
6
6
10
6
6
10
10
10
10
10
12
120
8
12
12
12
12
12
14
150
8
8
8
8
8
Ders katılımı
Derse hazırlanma (değerlendirme)
Rapor hazırlama
Sözlü sunum hazırlama
Final
Ders için harcanan zaman 150 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (150 saat) / 30 saat = 5 ECTS
8
12
8
: % 17.5 (26 saat )
: % 25.5 (38 saat)
: % 29.0 (44 saat)
: % 19.0 (28 saat)
: % 9.0 ( 14 saat)
TOPL
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1.Kalp damar hastalıklarının etiyolojisini,klinik belirtilerini, komplikasyonlarını
öğrenir
2.Kalp damar hastalıklarının oluşumunda beslenmenin rolünü öğrenir
3.Kalp damar hastalıklarının beslenme tedavilerindeki yeni yayınları irdeler
4.Yeni yayınlar doğrultusunda beslenme tedavisi ile ilgili değişiklikler varsa
hastanın beslenme programına adapte eder
268
DERSİN ADI
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
BDY 613 - Beslenme ve Diabetes Mellitus
1
2
3
1
2
3
4
5
4
DERSİN KREDİSİ
6
7
8
9
5
2
2
10
202
11
12
13
14
FİNAL
TOPL
5-6
-
2
2
2
2
2
Final
Sınavı
2
30
2
2
2
2
2
2
Ara
Sınav
2
6
6
6
6
6
6
10
6
6
10
10
10
10
10
12
120
8
8
8
8
8
8
12
8
8
12
12
12
12
12
14
150
Ders katılımı
: % 17.5 (26 saat )
Derse hazırlanma (değerlendirme) : % 25.5 (38 saat)
Rapor hazırlama
: % 29.0 (44 saat)
Sözlü sunum hazırlama
: % 19.0 (28 saat)
Final
: % 9.0 ( 14 saat)
Ders için harcanan zaman 150 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (150 saat) / 30 saat = 5 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1.Diyabetin tanımı, sınıflaması ve tanı yöntemleri hakkında bilgi edinir.
2.Diyabetin patogenezi ve beslenme arasındaki etkileşimi hakkında bilgi edinir
3. Komplikasyonların oluşumunda beslenmenin etkileri konusunda bilgi edinir.
4.İlaç-insülin-egzersiz ve beslenme arasındaki etkileşim konusunda bilgi edinir.
5. Tıbbi beslenme tedavisi amaç, ilke ve adımlarını öğrenir.
6. Aradığı bilgiye ulaşabilme, analiz etme, örgütleme ve sunma becerisini
kazanır.
269
DERSİN ADI
BDY 614 – Şişmanlık ve Yeme Davranışı
Bozuklukları
DERSİN KREDİSİ
202
HAFTA
KAZANIM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
4
4
-
5
6
6
7
7
7
8
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
6
6
6
6
6
6
Ara
Sınav
2
10
6
6
10
10
10
10
10
8
12
12
12
12
12
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
8
8
8
8
8
Ders katılımı
Derse hazırlanma (değerlendirme)
Rapor hazırlama
Sözlü sunum hazırlama
Final
Ders için harcanan zaman 150 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (150 saat) / 30 saat = 5 ECTS
8
12
8
: % 17.5 (26 saat )
: % 25.5 (38 saat)
: % 29.0 (44 saat)
: % 19.0 (28 saat)
: % 9.0 ( 14 saat)
FİNAL
-
TOPL
Final
Sınavı
2
12
30
120
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1.Şişmanlığın nedenlerini, saptama yöntemlerini, oluşturduğu sağlık sorunlarını öğrenir
2.Şişmanlığın oluşumunda beslenmenin rolünü öğrenir
3.Şişmanlığın tedavi yöntemlerini öğrenir
4.Hatalı ve doğru beslenme tedavisini öğrenir
5.Kaybedilen vücut ağırlığının nasıl korunacağını öğrenir
6.Anoreksiya Nevroza ve Bulumia Nevroza gibi yeme davranışı bozukluklarını öğrenir
7. Anoreksiya Nevroza ve Bulumia Nevroza gibi yeme davranışı bozukluklarında beslenme
tedavilerini öğrenir
8.Metabolik Sendrom ve beslenme tedavisini öğrenir
270
DERSİN ADI
BDY 615 - Gebe ve Emzikli Beslenmesi
1
KAZANIM
1
HAFTALIK DERS
SAATİ
(TEORİK)
2
2
2
2
2
2
Ara
sınav
2
2
2
2
2
2
2
2
Final
sınavı
2
30
6
6
6
6
6
6
10
6
6
10
10
10
10
10
12
120
8
8
8
8
8
8
12
8
8
12
12
12
12
12
14
150
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
3
4
2
5
6
7
8
9
-
3-4
10
11
202
HAFTA
Dersle İlgili
Sınıf Dışı
Etkinlikler
2
DERSİN KREDİSİ
12
5-6
13
14
FİNAL
TOPLAM
-
7-8
Ders katılımı
: % 17.5 (26 saat )
Derse hazırlanma (değerlendirme) : % 25.5 (38 saat)
Rapor hazırlama
: % 29 (44 saat)
Sözlü sunum hazırlama
: %19 (28 saat)
Final
: % 9 ( 14 saat)
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 150saat
1KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
Ders için harcanan zaman (saat)/30 saat
150/30=5 ECTS
Öğrenme Çıktıları
1- Prekonsepsiyonel beslenmenin önemi hakkında bilgi edinir.
2- Fetal gelişim ve nutrisyon, nöral tüp defektleri defektleri hakkında bilgi edinir
3- Gebelikteki beslenme sorunlarını öğrenir ve çözüm önerileri geliştirebilir.
4- Gebelikte besin ve besin ögesi gereksinimlerini öğrenir ve hesaplayabilir
5- Emziklilik Döneminde maternal değişiklikleri öğrenir
6- Emziklilikte besin ve besin ögesi gereksinimlerini öğrenir.
7-Türkiye’deki ve Dünyadaki gebelik ve laktasyon dönemi programları hakkında
bilgi edinir ve öneriler geliştirebilir.
8- Aradığı bilgiye ulaşabilme, analiz etme, örgütleme ve sunma becerisini kazanır
271
DERSİN ADI
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
BDY 619 - Nörolojik
Hastalıklarda Beslenme
1
2
3
4
ve
Psikiyatrik
5
6
1-4
7
DERSİN KREDİSİ
8
9
10
-
202
11
12
13
14
1-4
FİNAL
TOPL
-
2
2
2
2
2
2
Ara
Sınav
2
2
2
2
2
2
2
2
Final
Sınavı
2
30
6
6
6
6
6
6
10
6
6
10
10
10
10
10
12
120
8
8
8
8
8
8
12
8
8
12
12
12
12
12
14
150
Ders katılımı
Derse hazırlanma (değerlendirme)
Rapor hazırlama
Sözlü sunum hazırlama
Final
: % 17.5 (26 saat )
: % 25.5 (38 saat)
: % 29.0 (44 saat)
: % 19.0 (28 saat)
: % 9.0 ( 14 saat)
Ders için harcanan zaman 150 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (150 saat) / 30 saat = 5 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Hastalıkların tanımı, etiyolojisi, bulguları ve tedavisi konusunda
bilgi edinir.
2. Tıbbi beslenme tedavisi amaç, ilke ve adımlarını öğrenir.
3. İlaç tedavisinin beslenme üzerine etkileri konusunda bilgi edinir.
4. Aradığı bilgiye ulaşabilme, analiz etme, örgütleme ve sunma
becerisini kazanır.
272
DERSİN ADI
Hafta
BDY 622 – Sindirim Sistemi
Hastalıklarında Beslenme
1
KAZANIM
2
3
4
1
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
5
DERSİN KREDİSİ
6
7
1-2
8
Makale
s+ders
0,5-1,5
30
15
18
18
201
17
20
20
231
13
14
14
15
15
15
16
16
17
17
12
12
14
14
14
14
15
Derse hazırlanma ve sözlü sunum Hazırlama: 102 (% 44.2)
TOPL
Mak
ale
s+d
ers
0,51,5
Makale
s+ders
0,5-1,5
13
FİN
AL
1-5
Makale
s+ders
0,5-1,5
12
10
14
Makale
s+ders
0,5-1,5
12
10
13
Makale
s+ders
0,5-1,5
Makal
e
s+der
s
0,51,5
2
12
Mak
ale
s+d
ers
0,51,5
Makal
e
s+der
s
0,51,5
Makale
s+ders
0,5-1,5
11
3-5
Makal
e
s+der
s
0,51,5
Makale
s+ders
0,5-1,5
10
2-3
Makal
e
s+der
s
0,51,5
Makal
e
s+der
s
0,51,5
9
2 0 2
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
10
12
TOPLAM
DEĞERLENDİRM
E
Derse katılımı: 30 (% 19.0 )
Final: 99 (% 42.8)
Ders için harcanan zaman
1 kredi yaklaşık 30 saat
231 saat,
Ders için harcanan zaman ( 231 saat) / 30 saat = 7,7  8 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1.
2.
3.
4.
5.
Sindirim sistemi organlarının fizyolojik, morfolojik, fonksiyonları ile besinler
arasındaki ilişkiyi kavrar.
Sindirim sistemi hastalıklarını öğrenir.
Sindirim organlarının hastalık türlerindeki patolojik değişiklikleri irdeler.
Bu değişikliklere göre tıbbi beslenme tedavisi ilkelerini belirler.
Konularla ilgili araştırma yayınlarını inceler ve durum değerlendirmesi yapabilme
yeteneğini kazanır.
273
DERSİN ADI
BDY 624 Doğuştan Metabolizma
Hastalıklarında Beslenme
1
KAZANIM
1
HAFTALIK DERS
SAATİ
(TEORİK)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Final Sınavı
2
30
Dersle İlgili
Sınıf Dışı Etkinlikler
9
9
9
9
9
9
14
9
9
9
9
9
18
18
20
169
11
11
11
11
11
11
16
11
11
11
11
11
20
20
22
199
DEĞERLENDİRME
3
5
6
7
8
2-3
9
10
11
4-5
12
13
6-7
14
FİNAL
TOPLAM
Final Sınavı
8
Ders katılımı
= % 14 (28 saat)
Derse hazırlanma
= % 57 (113 saat)
Sözlü sunum hazırlama = % 18 (36 saat)
Finale hazırlık
= % 10 (20 saat)
Final
= % 1 (2 saat)
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN= 199 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
199/30=6.6= 7 ECTS
4
202
HAFTA
TOPLAM
2
DERSİN KREDİSİ
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kalıtsal metabolizma hastalıklarının sınıflandırılmasını, tanı yöntemlerini, Türkiye ve Dünya’da görülme sıklığı hakkında
bilgi edinir.
Protein metabolizması hastalıklarının sınıflandırılması, tanı yöntemleri, görülme sıklığı hakkında bilgi edinir.
Protein metabolizması hastalıklarının tedavi yöntemlerini, beslenme tedavi yöntemleri ve beslenme tedavisi
yöntemlerindeki son gelişmeleri öğrenir, protein metabolizması hastalıkları hakkında olgu çözümü yapma becerisini
kazanır.
Yağ metabolizması hastalıklarının sınıflandırılması, tanı yöntemleri, görülme sıklığı hakkında bilgi edinir.
Yağ metabolizması hastalıklarının tedavi yöntemlerini, beslenme tedavi yöntemlerini ve beslenme tedavisi
yöntemlerindeki son gelişmeleri öğrenir, yağ metabolizması hastalıkları hakkında olgu çözümü yapma becerisini kazanır.
Karbonhidrat metabolizması hastalıklarının sınıflandırılması, tanı yöntemleri, görülme sıklığı hakkında bilgi edinir.
Karbonhidrat metabolizması hastalıklarının tedavi yöntemlerini, beslenme tedavi yöntemleri ve beslenme tedavisi
yöntemlerindeki son gelişmeleri öğrenir, karbonhidrat metabolizması hastalıkları hakkında olgu çözümü yapma becerisini
kazanır.
Aradığı bilgiye ulaşabilme, analiz edebilme ve bu bilgiyi sunma becerisi kazanır.
274
DERSİN ADI
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
BDY
625
Beslenme
ile
İlintili
Hastalıklarda Metabolik ve Biyokimyasal
Değişiklikler - I
DERSİN
KREDİSİ
202
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPL
2
2
2
2
2
2
Ara
Sınav
2
2
2
2
2
2
2
Grup
Anlatımı
2
Final
Sınavı
2
30
6
6
6
6
6
6
10
6
6
10
10
10
10
10
12
120
8
8
8
8
8
8
12
8
8
12
12
12
12
12
14
150
DEĞERLENDİRME
1 teorik ara sınav (%20) + 1 grup anlatımı (%30) + 1 teorik final sınavı (%50)
Ders için harcanan zaman 150 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (150 saat) / 30 saat = 5 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)

Beslenme ile ilintili hastalıklarda fizyolojik ve/veya metabolik
değişikliklere yönelik bilgi sahibi olmak
275
DERSİN ADI
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
BDY
626
Beslenme
ile
İlintili
Hastalıklarda Metabolik ve Biyokimyasal
Değişiklikler– II
DERSİN
KREDİSİ
202
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPL
2
2
2
2
2
2
Ara
Sınav
2
2
2
2
2
2
2
Grup
Anlatımı
2
Final
Sınavı
2
30
6
6
6
6
6
6
10
6
6
10
10
10
10
10
12
120
8
8
8
8
8
8
12
8
8
12
12
12
12
12
14
150
1 teorik ara sınav (%20) + 1 grup anlatımı (%30) + 1 teorik final sınavı (%50)
Ders için harcanan zaman 150 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (150 saat) / 30 saat = 5 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)

Beslenme ile ilintili hastalıklarda fizyolojik ve/veya metabolik
değişikliklere yönelik bilgi sahibi olmak
276
TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ PROGRAMI
DERSİN ADI
BTS 600- Özel Konular
DERSİN KREDİSİ
400
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
KAZANIM
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
HAFTALIK DERS
SAATİ
(TEORİK)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
60
DERSLE İLGİLİ
PRATİK
ETKİNLİKLER
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
840
TOPLAM
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
900
DEĞERLENDİRME
TOPLAM
Derse katılım
: %6.7 (60 saat)
Pratik etkinlikler : %93.3 (840 saat)
Ders için harcanan zaman 900 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman 900/30 = 30 ECTS
Öğrenme Çıktıları
1- Toplu beslenme alanında araştırma yapabilir.
2-Toplu beslenme alanında yapılan bilimsel araştırmaları değerlendirir.
3-Toplu beslenme alanında yaptığı bilimsel çalışmasını yazılı olarak sunabilme
ve savunabilme becerisi kazanır.
277
DERSİN ADI
BTS 601 – Toplu Beslenme Sistemleri
Semineri
DERSİN KREDİSİ
020
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOPLAM
KAZANIM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37
HAFTALIK DERS
SAATİ
(PRATİK)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
FİNAL
28
DERSLE İLGİLİ
PRATİK
ETKİNLİKLER
3
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
11
11
2
99
TOPLAM
5
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
13
13
2
127
DEĞERLENDİRME
Derse katılım
% 22.0 (28 saat)
Derse hazırlanma % 78.0 (99 saat)
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 127 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
Ders için harcanan zaman 127 / 30 ~4 ECTS
Öğrenme Çıktıları
1- Toplu Beslenme Sistemleri konusunda son gelişmeleri takip eder.
278
DERSİN ADI
BTS 602 - Yiyecek ve İçecek Servis
Yöntemleri
HAFTA
1
KAZANIM
1
HAFTALIK DERS
SAATİ
(TEORİK)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
7
7
TOPLAM
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
9
9
DEĞERLENDİRME
2
3
4
5
6
202
DERSİN KREDİSİ
7
2
8
9
10
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 112 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
Ders için harcanan zaman 112 / 30 ~4 ECTS
12
4
3
Ders Katılımı
Derse Hazırlanma
11
13
14
15
TOPLAM
2
FİNA
L
28
8
8
2
84
10
10
2
112
5
6
: % 25 (28 saat)
: %75 (84 saat)
Öğrenme Çıktıları
1- Öğrenci ders programını ve içeriklerini bilir.
2- Yiyecek içecek servisinin önemini, organizasyonunu ve iş tanımlarını açıklar.
3- Serviste kullanılan malzemeleri, servis yöntemleri ve kuver çeşitlerini bilir.
4- Değişik Ülkerlerin servis yöntemlerini karşılaştırmalı olarak irdeler.
5- Servis personelinin uyması gereken ilkeleri tanımlar.
6- Öğrenciler seminer konuları hakkında sunum becerilerini gösterir.
279
DERSİN ADI
BTS 603 - Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim
ve Organizasyon
HAFTA
1
KAZANIM
1
HAFTALIK DERS
SAATİ
(TEORİK)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
7
7
TOPLAM
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
9
9
DEĞERLENDİRME
2
3
4
5
6
7
2
Ders Katılımı
Derse Hazırlanma
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 112 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAA
Ders için harcanan zaman 112/ 30 ~4 ECTS
8
202
DERSİN KREDİSİ
9
10
11
12
4
3
13
14
15
TOPLAM
2
FİNAL
28
8
8
2
84
10
10
2
112
5
6
: % 25 (28 saat)
: %75 (84 saat)
Öğrenme Çıktıları
1- Öğrenci ders programını ve içeriklerini bilir.
2- Yönetimin önemi, tarihçesi ve ilkelerini yorumlar.
3- Klasik ve çağdaş yönetim modellerini kıyaslar.
4- Stratejik yönetim modelini kurabilir.
5- Organizasyon şeması ve görev tanımlarını bilir.
6- Çağdaş yöneticilik ve liderlik bilgisine sahip olur.
7- İKY ve personeli işe alma becerisi kazanır.
8- Öğrenciler seminer konuları hakkında sunum becerilerini gösterir.
280
DERSİN ADI
BTS 605 – Satın Alma ve Depolama Teknikleri
HAFTA
1
KAZANIM
1
HAFTALIK DERS
SAATİ
(TEORİK)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
7
7
TOPLAM
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
9
9
DEĞERLENDİRME
2
3
4
5
6
7
2
8
202
DERSİN KREDİSİ
9
10
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 112 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
Ders için harcanan zaman 112 / 30 ~ 4 ECTS
12
4
3
Ders Katılımı
Derse Hazırlanma
11
13
14
15
TOPLAM
2
FİNAL
28
8
8
2
84
10
10
2
112
5
6
: % 25 (28 saat)
: %75 (84 saat)
Öğrenme Çıktıları
1- Öğrenci ders programını ve içeriklerini bilir.
2- Satın alma konusunda ilke ve gerekleri yorumlar.
3- Depolama ilkelerini yayın ve uygulamalardan yararlanarak tanımlar.
4- Öğrenciler seminer konuları hakkında sunum becerilerini gösterir.
281
DERSİN ADI
BTS 606 – Toplu Beslenme Sistemlerinde Sanitasyon
HAFTA
1
KAZANIM
1
HAFTALIK DERS
SAATİ
(TEORİK)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
7
7
TOPLAM
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
9
9
DEĞERLENDİRME
2
3
4
5
6
7
2
8
9
202
DERSİN KREDİSİ
10
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 112 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
Ders için harcanan zaman 112 / 30 ~ 4 ECTS
12
4
3
Ders Katılımı
Derse Hazırlanma
11
13
14
15
TOPLAM
2
FİNAL
28
8
8
2
84
10
10
2
112
5
6
: % 25 (28 saat)
: %75 (84 saat)
Öğrenme Çıktıları
1- Öğrenci ders programını ve içeriklerini bilir.
2- HACCP sistemini TBS yönünden irdeleyebilir, yorumlar ve karşılaştırabilir.
3- Hijyen/Sanitasyonun önemini tanımlar.
4- Çeşitli Besin zehirlenmeleri, tipleri ve önleme yollarını bilir.
5- TBS de hijyeni sağlama yollarını tartışır.
6- Öğrenciler seminer konuları hakkında sunum becerilerini gösterir.
282
DERSİN ADI
BTS 607 –Toplu Beslenme Sistemlerinde Fizik
Koşullar Araç ve Gereçler
HAFTA
1
KAZANIM
1
HAFTALIK DERS
SAATİ
(TEORİK)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
7
7
TOPLAM
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
9
9
DEĞERLENDİRME
2
3
4
5
6
7
2
Ders Katılımı
Derse Hazırlanma
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 112 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
Ders için harcanan zaman 112/ 30 ~4 ECTS
8
202
DERSİN KREDİSİ
9
10
3
11
12
13
14
15
TOPLAM
2
FİNAL
28
8
8
2
84
10
10
2
112
5
4
6
: % 25 (28 saat)
: %75 (84 saat)
Öğrenme Çıktıları
1- Öğrenci ders programını ve içeriklerini bilir.
2- Mutfak planlama ilkelerini tanımla, araç gereç donanımı hakkında bilgi verir ve
konu hakkında bilimsel yayınları yorumlar.
3- Plan örnekleri oluşturur.
4- Araç-gereçlerdeki yenilikleri bilir ve yerleşim ilklerini tanımlar.
5- Araç-gereç denetim listeleri oluşturur.
6- Öğrenciler seminer konuları hakkında sunum becerilerini gösterir.
283
DERSİN ADI
BTS 609 – Menü Planlama
HAFTA
1
KAZANIM
1
HAFTALIK DERS
SAATİ
(TEORİK)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
7
7
TOPLAM
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
9
9
DEĞERLENDİRME
2
3
4
5
202
DERSİN KREDİSİ
6
7
2
8
9
10
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 112 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
Ders için harcanan zaman 112 / 30 ~4 ECTS
12
4
3
Ders Katılımı
Derse Hazırlanma
11
13
14
15
TOPLAM
2
FİNAL
28
8
8
2
84
10
10
4
112
5
6
: % 25 (28 saat)
: %75 (84 saat)
Öğrenme Çıktıları
1- Öğrenci ders programını ve içeriklerini bilir.
2- Menü planlama İlkerlerini tanımlar.
3- Menü çeşitleri ve özelliklerini, kullanım alanlarını değerlendirir.
4- Çeşitli gruplar için menü planlar.
5- Öğrenciler seminer konuları hakkında sunum becerilerini gösterir.
284
DERSİN ADI
BTS 610 BESLENME SERVİSLERİNİN
YÖNETİMİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
1
1
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
-
HAFTALIK DERS SAATİ
(TEORİK)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Final
sınavı
(3)
45
HAFTALIK DERS SAATİ
( PRATİK)
Dersle İlgili
Sınıf Dışı Etkinlikler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
0
0
0
5
32
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
3
3
3
8
77
KAZANIM
TOPLAM
DERSİN KREDİSİ
303
TOPLAM
Ders katılımı : % 70 (42 saat)
Derse hazırlanma: 16.6 (10 saat)
Ara sınava katılım: % 0 (0 saat)
Ara sınava hazırlık: % 0( 0 saat)
Finale katılım ve hazırlık: % 13.3 ( 8 saat)
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 77 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30saat
Öğrenim Çıktıları
DERSİN KREDİSİ. 77/30 ≈ 3 ECTS
DEĞERLENDİRME
1.
2.
3.
4.
5.
Kurum beslenme servislerinde yapılan iş ve işlem basamaklarını bilgisayar ortamında
kayıt ve kontrol konusunda deneyim kazanır.
Bilgisayar yardımı ile yapılan beslenme değerlendirme programlarını öğrenir.
Bilgisayarla menü planlama konusunda deneyim kazanır.
Menülerde yer alan yemeklerin bilgisayarla enerji ve besin ögelerinin hesaplanması
konusunda deneyim kazanır.
Menülerde yer alan yemeklerin bilgisayarla maliyetinin hesaplanması konusunda
deneyim kazanır.
285
BTS 613 - Toplu Beslenme Sistemlerinde
Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri
DERSİN ADI
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS SAATİ
(TEORİK)
Dersle İlgili
Sınıf Dışı Etkinlikler
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
1
2
1
3
4
5
6
2
7
DERSİN KREDİSİ
8
9
10
3
11
202
12
4
13
14
5
15
TOPLA
M
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
FİNAL
28
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
7
7
8
8
2
84
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
9
9
10
10
2
112
Ders Katılımı
Derse Hazırlanma
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN: 112 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
Ders için harcanan zaman 112/ 30 ~4 ECTS
: % 25.0 (28 saat)
: % 75.0 (84 saat)
Öğrenme Çıktıları
1- Öğrenci ders programını ve içeriklerini bilir.
2- Besin Hazırlama ve pişirme yollarını tanımlar.
3- Çeşitli yemek gruplarının tarifelerini uygular.
4- Öğrenciler seminer konuları hakkında sunum becerilerini gösterir.
286
DOKTORA PROGRAMI
DERSİN ADI
BDD 700- Beslenme ve Diyetetikte Özel Konular
DERSİN KREDİSİ
400
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
KAZANIM
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
HAFTALIK DERS
SAATİ
(TEORİK)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
60
DERSLE İLGİLİ
PRATİK
ETKİNLİKLER
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
840
TOPLAM
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
900
DEĞERLENDİRME
TOPLAM
Derse katılım
: %6.7 (60 saat)
Pratik etkinlikler : %93.3 (840 saat)
Ders için harcanan zaman 900 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman 900/30 = 30 ECTS
Öğrenme Çıktıları
1- Beslenme ve Diyetetik beslenme alanında araştırma yapabilir.
2- Beslenme ve Diyetetik alanında yapılan bilimsel araştırmaları değerlendirir.
3- Beslenme ve Diyetetik alanında yaptığı bilimsel çalışmasını yazılı olarak
sunabilme ve savunabilme becerisi kazanır.
287
DERSİN ADI
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
BDD 704 İleri Beslenmede Yağlar ve Yağ
Asitleri
1
2
3
4
5
DERSİN
KREDİSİ
8
9
202
6
7
10
11
2
2
2
2
12
13
14
FİNAL
TOPL
2
2
Grup
Anlatımı
2
Final
Sınavı
2
30
2
2
2
2
2
2
Ara
Sınav
2
6
6
6
6
6
6
10
6
6
10
10
10
10
10
12
120
8
8
8
8
8
8
12
8
8
12
12
12
12
12
14
150
1 teorik ara sınav (%20) + 1 grup anlatımı (%30) + 1 teorik final sınavı (%50)
Ders için harcanan zaman 150 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (150 saat) / 30 saat = 5 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)

Diyet yağı ve yağ asitlerinin metabolizma ve fonksiyonları ve
hastalık gelişiminde yağların önemine yönelik bilgi sahibi
olmak.
288
DERSİN ADI
Hafta
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
BDD 705 – İleri Beslenmede Mineraller
1
2
3
4
5
I - VI
2
2
2
2
7
5
5
4.5
145,5/30 = 5 ECTS
6
7
8
9
2
Ara
Değerlendirme
2
2
2
2
4
7.5
4.5
4
9
7
7
6.5
6
9.5
Ders katılımı
:
Derse hazırlanma (Değerlendirme) :
Rapor hazırlama
:
Sözlü sunum hazırlama
:
Final
:
Ders için harcanan zaman: 145,5 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
DERSİN KREDİSİ
%
%
%
%
%
6.5
6
19 (28 saat)
42 (62 saat)
29 (42 saat)
7 (10 saat)
3 (3.5 saat)
202
10
I - VI
Ara
Değerlendirme
2
11
12
13
14
FİNAL
TOPLAM
2
2
2
2
Final
2
30
5
14.5
11
13
13
16
1.5
115.5
7
16.5
13
15
15
18
3.5
145.5
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Minerallerin sağlık üzerindeki etkilerini tanımlar ve özetler
Mineral durumun etkileyebilecek etmenleri tartışır ve değerlendirir
Emilim ve biyoyararlanım ilişkisini dikkate alır
Metabolik işlevlerini ayırt eder ve örnekler
Fazla ve yetersiz alımın yaratabileceği sonuçları değerlendirir
Aradığı bilgiye ulaşabilme, analiz etme, örgütleme ve sunma becerisini kazanır
289
DERSİN ADI
BDD 706 – İleri Beslenmede Vitaminler
HAFTA
1
2
KAZANIM
3
4
5
6
7
1-6
DERSİN KREDİSİ
8
9
10
202
11
12
1-6
13
14
15
TOPLAM
1-6
HAFTALIK DERS
SAATİ
(TEORİK)
2
2
2
2
Ara
Sınav
2
2
2
2
2
2
Ara
Sınav
2
2
2
2
Final
2
30
DERSLE İLGİLİ
PRATİK
ETKİNLİKLER
5
4.5
4.5
5
6
4.5
9
9
8
3.5
10.5
11
14.5
14
2
111
TOPLAM
7
6.5
6.5
7
8
6.5
11
11
10
5.5
12.5
13
16.5
16
4
141
DEĞERLENDİRME
Ders katılımı
:
Derse hazırlanma (Değerlendirme) :
Rapor hazırlama
:
Sözlü sunum hazırlama
:
Final
:
DERS İÇİN HARCANAN ZAMAN:141 saat
1 KREDİ YAKLAŞIK 30 SAAT
141/ 30 = 5 ECTS
%
%
%
%
%
19(28 saat)
49(69saat)
24(34saat)
5(6 saat)
3( 4 saat)
Öğrenme Çıktıları
1. Vitaminlerin kimyasal yapısı, özellikleri, sınıflandırılmaları ve analiz yöntemleri
konusunda bilgi sahibi olur
2. Emilim ve biyoyararlanım ilişkisini değerlendirir
3. Farklı yaş ve fizyolojik gruplara göre gereksinmeyi, beslenme durumunun
değerlendirilmesini yorumlar
4. Yetersiz ve fazla alımın yaratabileceği sonuçları değerlendirir
5. Hastalıklarla ilişkisine yönelik yeni görüş ve gelişmeler konusunda bilgi sahibi olur
6. Edinilen bilgileri analiz etme ve sunma becerisini kazanır
290
BDD 707 Egzersiz Yapanlarda ve
Sporcularda Beslenme
Uygulamaları
DERSİN ADI
Hafta
1
KAZANIM
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Teorik)
HAFTALIK
DERS
SAATİ
(Pratik)
DERSLE
İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKL
ER
TOPLAM
DEĞERLEN
DİRME
2
3
4
5
6
I
7
DERSİN KREDİSİ
8
9
10
122
11
12
II
13
14
III
15
TOPLA
M
IV
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RAPOR
1
SUNUM
1
15
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
-
26
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
30
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
31
Ders katılımı
Derse hazırlanma (değerlendirme)
Rapor hazırlama
Sunum
15
16
240
281
41 saat: % 14.6
195 saat: % 69.4
30 saat: % 10.7
15 saat: % 5.3
Ders için harcanan zaman 270 saat
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (270saat) / 30 saat = 9 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
I. Bu dersi alan öğrencilerin egzersiz ve spor yapanların beslenmelerinin
geliştirilmesi ve performansı artırmaya yönelik araştırma planlanması
konusunda bilgi ve becerileri gelişecektir.
II. Araştırma uygulanması konusunda bilgi ve becerileri gelişecektir
III. Araştırmanın değerlendirilmesi konusunda bilgi ve becerileri gelişecektir
IV. Araştırmanın sunulması konusunda bilgi ve becerileri gelişecektir
291
DERSİN ADI
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
BDD 701 - Beslenme ve İmmün Sistem
DERSİN KREDİSİ
202
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPL
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
28
3
10
3
3
15
3
3
3
3
10
15
3
3
3
3
100
5
12
5
Derse hazırlanma:
Derse katılım:
Ara sınav:
Final:
5
17
5
5
% 20 (26 saat)
% 26 (33 saat)
% 28 (36 saat)
% 26 (33 saat)
5
5
12
17
5
5
5
30
128
Ders için harcanan zaman 128 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (128 saat) / 30 saat =4 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. İmmün sistemin ve immün sistem maddelerinin hakkında genel bilgi edinme
becerisi kazanır,
2. Çeşitli besinlerin immün sistem i oluşturan maddelerle etkileşimleri hakkında bilgi
edindirir,
3. İmmün sistemi işlevlerini hangi besinlerin desteklediği hakkında bilgilendirir,
4. Beslenmenin immün sistem koruyuculuğu üzerindeki etki mekanizmaları
hakkında bilgilendirir,
5. İmmün sistem komponentleri ilemakro ve mikro besinlerle etkileşimi hakkındaki
bilgi ve becerinin, diyet hazırlanmasında yararlanılmasını sağlar,
6. Sağlıklı bir yaşam da immün sistemin işlevlerinin sağlam olabilmesi için çeşitli
koşullarda uygun beslenme becerisinin geliştirilmesini sağlar.
292
DERSİN ADI
HAFTA
KAZANIM
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
BDD 702 Besin Öğesi Hormon Etkileşimi
DERSİN
KREDİSİ
202
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FİNAL
TOPL
2
2
2
2
2
2
Ara
Sınav
2
2
2
2
2
2
2
Grup
Anlatımı
2
Final
Sınavı
2
30
6
6
6
6
6
6
10
6
6
10
10
10
10
10
12
120
8
8
8
8
8
8
12
8
8
12
12
12
12
12
14
150
1 teorik ara sınav (%20) + 1 grup anlatımı (%30) + 1 teorik final sınavı (%50)
Ders için harcanan zaman 150 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (150 saat) / 30 saat = 5 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)

Hormonların metabolizma ve fonksiyonları ve besin öğeleri ile
etkileşimine yönelik bilgi sahibi olmak.
293
DERSİN ADI
BDD 703 - Beslenme ve Kanser
DERSİN KREDİSİ
202
HAFTA
KAZANIM
1
1
2
1
3
2
4
2
5
3
6
3
7
4
8
4
9
5
10
5
11
6
12
6
13
7
14
7
FİNAL
TOPL
HAFTALIK DERS
SAATİ (Teorik)
DERSLE İLGİLİ
SINIF DIŞI
ETKİNLİKLER
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
28
2
6
2
2
2
2
2
8
2
6
2
2
8
2
16
64
4
8
4
Derse hazırlanma
Derse katılım
Ara sınav
Final
4
4
10
4
8
4
4
19
4
16
92
100
TOPLAM
DEĞERLENDİRME
4
4
% 20 (18 saat)
% 25 (23 sat)
% 25 (23 sat)
% 30 (28 saat)
Ders için harcanan zaman 92 saat,
1 kredi yaklaşık 30 saat
Ders için harcanan zaman (92 saat) / 30 saat = 3 ECTS
ÖĞRENME ÇIKTILARI (KAZANIMLAR)
1. Hastalığın nedenleri hakkında genel bilgi edinme becerisi kazanır,
2. Hastalığın oluşumunda beslenme durumunun ve çeşitli besinlerin etkisi hakkında bilgi
edindirir,
3. Hastalığın konakçının beslenme durumuna etkisinin neler olabileceği hakkında
bilgilendirir,
4. Hastalıkta uygulanan operasyon, ilaç ve radyasyon tedavilerinin beslenme ile
etkileşimlerinin neler olabileceğini bilgilendirir,
5. Hastalıktan korunmada, hastalık durumunda ve tedavi evrelerinde beslenme acısından
neler yapılabileceği hakkında bilgi ve beceri kazandırır,
6. Bu bilgi ve becerilerin çeşitli durumlarda uygulanabilirliğinin değerlendirilmesinin
yapılabilmesini,
7. Sağlıklı bir yaşam için konuyla ilgili olarak nelerin ön plana çıkarılması gerektiğinin
geliştirilmesini sağlar.
294
295

Benzer belgeler

ects - Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

ects - Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ERASMUS Department Coordinator: Prof. Dr. H. Tanju Besler ECTS Department Coordinator: Dr. Aylin Ayaz Address

Detaylı

Iveigh Ivelan Iveland Ivelane Ivelant Ivelen Ivelend Ivelent Ivelind

Iveigh Ivelan Iveland Ivelane Ivelant Ivelen Ivelend Ivelent Ivelind Izood Izoode Izoold Izoomb Izoombe Izord Izould Izoyd Izrael Izraeler Izraely Izreeli Izsard Izsarde Izsardt Izsart Izsarte Izseard Izsearde Izseart Izserd Izsert Izsord Izude Izyck Izyke Izzaac Iz...

Detaylı