Kitabı İncelemek İçin Tıklayınız

Transkript

Kitabı İncelemek İçin Tıklayınız
OPTİSYENİN
EĞİTİM EL KİTABI
OPTİSYENİN
EĞİTİM EL KİTABI
Mükemmel Bir Optisyen Olmak
için Basit Adımlar
David S. McCleary
Çeviri Editörü: Yrd. Doç. Dr. Tuba Özdemir
NOBEL TIP KİTABEVLERİ
© 2014 Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti.
Optisyenin Eğitim El Kitabı
Çeviri Editörü:Yrd. Doç. Dr. Tuba Özdemir
ISBN: 978-605-335-081-1
The Optician Training Manual
David S. McCleary
ISBN: 978-0-615-19381-6
© Santa Rosa Publishing
Bu kitabın Türkçeye çeviri hakkı © Santa Rosa Publishing tarafından Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti.’ne verilmiştir.
5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri yasası hükümleri gereğince herhangi bir bölümü, resmi veya yazısı, yazarların ve yayınlayıcısının yazılı izni alınmadan tekrarlanamaz, basılamaz, kopyası çıkarılamaz, fotokopisi alınamaz
veya kopya anlamı taşıyabilecek hiçbir işlem yapılamaz.
Göz bakımı, sürekli olarak değişen bir alandır. Herhangi bir ürün ve tedavi reçeteye yazılmadan önce, ürün eklerini
ve dağıtım talimatlarını okuduğunuza emin olunuz. Göz sağlığı, bu kitap içerisinde tarif edildiği üzere uygun tekniklerle güvenli bir şekilde yapılmaktadır, ancak hastalar için bireysel olarak en uygun tedavi sunma sorumluluğu
reçeteyi yazan, ürünü, malzemeyi satan kişiye ve dağıtıcıya aittir. Yayıncı, çeviri editörü veya kitabın yazarı, bu basımın kullanımı sonucunda kişilerde oluşacak sakatlanma ve ürünlerde oluşacak herhangi bir zarardan dolayı hiçbir
sorumluluk kabul etmemektedir.
Yayımcı
Yayımcı Sertifika No
Baskı / Cilt
Matbaa Sertifika No
Sayfa Tasarımı - Düzenleme
Kapak Tasarım
Baskı Tarihi
: Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti.
Millet Cad. No:111 34104 Fatih-İstanbul
: 15710
: No-bel Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.
Kurtini Mevki, General Şükrü Kanatlı Cad.
Ömerli - Hadımköy - İstanbul
: 12565
: Nobel Tıp Kitabevleri
: Can Gelgeç
: Eylül 2014 - İstanbul
İçindekiler
Giriş .......................................................................................................................................9
Önsöz ..................................................................................................................................10
Çeviri Editörünün Önsözü ..............................................................................................11
BÖLÜM I GÖZ ANATOMİSİ VE TEMEL İLKELERİ ................................................13
Göz Anatomisi .............................................................................................................13
Temel İlkeler .................................................................................................................16
Bölüm I Son Test ..........................................................................................................44
BÖLÜM 2 LENS PARAMETRELERİ ............................................................................45
Güç Ölçümleri..............................................................................................................47
Segment Yükseliği, Segment Genişliği ve Segmentler Arası Uzaklık ...................57
Bir Lensin Optik Merkezi ...........................................................................................59
Temel Eğri Ölçümleri ..................................................................................................64
Prizmatik Camları Ölçme ...........................................................................................66
Progresif Camları Ölçme ............................................................................................81
Bölüm 2 Testi ................................................................................................................89
BÖLÜM 3 ÇERÇEVE SEÇİMİ ........................................................................................91
Çerçeve Kısımları.........................................................................................................92
Çerçeve Malzemeleri ...................................................................................................93
Reçeteye Göre Uygun Çerçeve ...................................................................................96
Yüz Yapısına Uygun Çerçeve ....................................................................................101
Çocuklar için Çerçeve Seçimi ..................................................................................110
Yaşlılar için Çerçeve Seçimi ......................................................................................111
Çerçeve Seçiminde Özel Durumlar.........................................................................112
Bölüm 3 Testi ..............................................................................................................114
BÖLÜM 4 ÇERÇEVE VE LENS AYARLAMA ...........................................................115
Pupila Mesafesini Ölçme (PD).................................................................................116
Ayarlamaları Yapma ..................................................................................................124
Bifokal, Trifokal ve Progresifleri Ölçmek ...............................................................141
Bölüm 4 Son Test .......................................................................................................146
BÖLÜM 5 LENS SEÇENEKLERİ .................................................................................147
Yüksek İndeks.............................................................................................................148
Polikarbonat ...............................................................................................................152
Trivex ...........................................................................................................................154
Asferik Lensler ...........................................................................................................155
Çizilmeye Karşı Dayanıklı Kaplamalar ...................................................................157
Ultraviyole İşlemi .......................................................................................................158
Antirefle Kaplamalar .................................................................................................158
Polarizasyon................................................................................................................160
Fotokromatik Lensler ................................................................................................161
Renk Tonları ...............................................................................................................161
Ayna Kaplamalar........................................................................................................161
Progresif Lensler ........................................................................................................162
Bölüm 5 Test ...............................................................................................................165
BÖLÜM 6 KONTAKT LENSLER .................................................................................166
Sert Kontakt Lensleri Takma ve Çıkarma...............................................................169
Yumuşak Kontakt Lensleri Takma ve Çıkarma .....................................................175
Yumuşak Lenslerin Uygun Bakımı, Temizlik ve Kullanımı .................................179
Kontakt Lens Özelliklerini Bulma ...........................................................................187
Bölüm 6 Test ...............................................................................................................193
BÖLÜM 7 GÖZ RAHATSIZLIKLARI VE BUNA BAĞLI GÖRME ŞİKÂYETLERİ 194
Kataraktlar ..................................................................................................................195
Makula Dejenerasyonu .............................................................................................196
Diyabetik (Şeker Hastalığı) Retinopatisi ................................................................198
Glokom........................................................................................................................199
Işık Çakmaları ............................................................................................................201
Bölüm 7 Test ...............................................................................................................203
BÖLÜM 8 ÖZEL VAKALAR - POTANSİYEL TEHLİKELERİ TANIMLAMA ........ 204
Anizometropi .............................................................................................................205
Kumdaki Fosil ............................................................................................................222
8.Bölüm Testi..............................................................................................................224
BÖLÜM 9 İYİDEN MÜKEMMELE DOĞRU GİTME .............................................225
Kritik An .....................................................................................................................225
İletişim Kanallarını Açmak ......................................................................................229
Konuşmayı Başlatma (ve Bitirme) ...........................................................................233
Memnun Olmamış Bir Hastayı Yatıştırmak ...........................................................236
Artık “Ama” larımızdan Kurtulalım! .......................................................................238
Özellikler ve Yararlar .................................................................................................240
Kontrol Listesini Hazırlama .....................................................................................242
Doğru Sipariş için Bir Konuyu Tüm Detaylarıyla Masaya Yatırmak ..................246
Öneri ve Satış İşlemi Sizin İçin Artık Sorun Olmayacak......................................248
Sorunları Çözme ........................................................................................................251
Sorun Çözme Analiz Formu ....................................................................................257
Hastalarınızın Kayıtlarını Tutmak ...........................................................................258
Hasta Takip Formu ....................................................................................................260
Mükemmelliğe Giden Yolda Hedeflerinizi Düzenlemek......................................261
Hedef Düzenleme Çalışma Programı .....................................................................266
TEST CEVAPLARI ...................................................................................................................269
Yazar Hakkında................................................................................................................273
Çeviri Editörü Hakkında ................................................................................................274
İndeks ................................................................................................................................275
BÖLÜM BAŞLIKLARI VE FAYDALANILAN KAYNAKLARDAN ALINAN ÖRNEKLER
Başlık Sayfası:Patent 1889; W.H.Brownlow; “Means for attaching eye glasses to head apparel”
Bölüm 1: Patent 1906; Sylvester Slagle; “Eye glass Lens”
Bölüm 2: Patent 1927; E.D.Tillyer; “Ophthalmic lens”
Bölüm 3: Patent 1890; SamuelF.Merritt; “Hairpin and holder for eyeglasses”
Bölüm 4: Patent 1891; A.B.Lee; “Adjustable sliding clamp for holding glasses”
Bölüm 5: Patent 1897; A.Taylor; “Post-visual reflector”
Bölüm 6: Patent 1939; BenjaminWelhelm; “Contact lens”
Bölüm 7: Patent 1887; Phillip Stevens; “Eyeglass Ioupe”
Bölüm 8: Patent 1903; Andrew Jackson; “Eye-protector for chicken”
Bölüm 9: Patent 1902; George Mansfield; “Pince-nez Eyeglasses”

Benzer belgeler