Tekirdağ Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Düzeltme İlanı

Transkript

Tekirdağ Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Düzeltme İlanı
DÜZELTME İLANI
TEKİRDAĞ SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI
VE KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
[Çocuk Bakımı hizmet alımı ] ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26
ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir.
[Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması
gerekmektedir.
İhale kayıt numarası
: 2013/149290
1-İdarenin
a) Adresi
: Karadeniz Mah. Trabzon Caddesi No:156 TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası
: 0282 226 6130 – 0282 226 61 46
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
ç)[Ön yeterlik/İhale]dokümanının
görülebileceği internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı :
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise):Haber Trak Gazetesi
3-Düzeltilen [madde/maddeler]
:İhalenin Tarihi ve saati: 28.11.2013 - 14:00
Basın TDĞ- 1611 Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
www.bik.gov.tr