2015 Yılı 3. Çeyrek Verileri

Transkript

2015 Yılı 3. Çeyrek Verileri
BTHK
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu
Elektronik Haberleşme Sektörü
3 Aylık Veriler Raporu (2015 –3. Çeyrek)
KASIM 2015
Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Veriler Raporu (2015 –3. Çeyrek)
Sektörel Rekabet Bölümü
06/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası uyarınca, Kurumumuzun görev ve yetkileri arasında ‘Elektronik haberleşme sektöründeki
gelişmeleri takip etmek, sektörün gelişimini teşvik etmek amacıyla gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak ve bu konularda ilgili
kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmak’ yer almaktadır.
İlgili görev ve yetkilerden yola çıkarak, Kurumumuz işbu raporu hazırlayarak kamuoyuna sunmuştur. Burada paylaşılan bilgiler genel bilgi
amaçlıdır. Yayımlanan tüm raporlarda bulunabilecek farklılıklardan ötürü, Kurum, değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Bu rapor, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun resmi yayını olup, barındırdığı bilgilerin kısmı ve/veya tümü kaynak gösterilmeden
kullanılamaz.
http://www.bthk.org
[email protected]
İÇİNDEKİLER
Terimler Sözlüğü ....................................................................... 3
Giriş ................................................................................................. 4
Detaylı Veriler ............................................................................ 13
SEKTÖR BAZINDA GELİRLER ..................................................................................................... 13
Mobil Haberleşme Sektörü ................................................... 15
ABONE SAYISI VE PENETRASYON .......................................................................................... 15
MOBİL TRAFİK HACMİ.................................................................................................................... 21
MOBİL GELİRLER.............................................................................................................................23
ABONE BAŞINA VE ÇAĞRI BAŞINA AYLIK GELİR ............................................................ 26
AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU).......................................................................................... 28
EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER ...................................................... 31
KISA NUMARALAR .........................................................................................................................32
SMS – SHORT MESSAGING SERVICE ......................................................................................33
AKILLI TELEFON VE DATA KULLANIMI ................................................................................ 34
İSTASYON DAĞILIMI ..................................................................................................................... 39
Sabit Haberleşme Sektörü ................................................. 40
SABİT PAZARDA TRAFİK HACMİ ............................................................................................ 42
SABİT PAZARDA GELİRLER ...................................................................................................... 44
ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU) .................................................................................. 46
AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU).......................................................................................... 47
EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER .................................................... 48
Sabit İnternet ve Genişbant Sektörü ............................. 50
SABİT İNTERNET HİZMET TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM .................................................... 51
SABİT İNTERNET GENİŞBANT BAĞLANTI HIZLARI ..........................................................53
SABİT GENİŞBANT İNTERNET PAZARINDA GELİRLER .................................................. 54
ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU) .................................................................................. 56
Çağrı Taşıma Sektörü ........................................................... 60
TAŞINAN DAKİKA ..........................................................................................................................60
ÇAĞI TAŞIMA PAZARINDA GELİRLER .................................................................................... 61
Detaylı Tablolar ....................................................................... 62
Elektronik Haberleşme Sağlayıcılar ................................ 67
Terimler Sözlüğü
ARPM
Average revenue per minute - dakika başına ortalama gelir. Haberleşme
sağlayıcıların veya sektörün ses görüşmelerinden elde edilen gelirin, aktif
kullanıcıların görüşme süresi toplamına bölünmesi ile elde edilen rakam.
ARPU
Average revenue per user - abone başına ortalama gelir. Haberleşme
sağlayıcıların veya sektörün seçilmiş gelir kalemlerinin, o gelir grubuna ait
toplam aktif kullanıcı sayısına bölünmesi ile elde edilen rakam.
Genişbant
Her zaman açık ve çevrimiçi olan, aynı zamanda da hızı 128 KBit/s üzeri olan
internet bağlantılarına verilen genel isim.
Cepten İnternet
Akıllı telefonlar aracılığı ile 3G teknolojisi üzerinden internete ulaşım.
Dial-Up
Özel bir telefon numarası aranarak modem aracılığı ile internete ulaşan, hızı 128
KBit/s altında olan bağlantılarına verilen isim.
xDSL
Digital subscriber line - sayısal abone hattı. Bakır telefon kabloları üzerinden
evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan bir internet teknolojisi.
Hotspot
Halka açık yerlerde kablosuz internet ya da ağ hizmetlerinin sağlandığı yerel
alanlardır. Abonelik sözleşmesi gerektirmeden internete ulaşmak için
kullanılmaktadır.
MBit/s
Megabits per second. Sayısal bilginin aktarım hızının ölçülmesinde kullanılan bir
hız birimi.
MOU
Minutes of usage - abone başına aylık ortalama kullanım. Bir kullanıcının aylık
ortalama konuşma süresini ölçen bir hesaplama yöntemidir.
Mobil İnternet
Ses kullanımına kapalı olan data GSM hatları kullanılarak 3G modem üzerinden
internete ulaşım.
M2M
Cihazların kablosuz olarak birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan platform ve
teknolojilere verilen genel tanımdır.
SMS
Short Message Service - Kısa Mesaj Hizmeti. Cep telefonu aracılığı ile yazılan
azami 160 karakterlik mesajın bir cep telefonundan diğer bir cep telefonuna
gönderilmesi, mesajlaşması hizmetidir.
Telemetri
Bir sistem ya da tesisin uzaktan izlenmesi veya kontrol edilmesine olanak
sağlayan mobil teknolojidir.
Wireless
Radyo dalgaları ile çalışan ve kullanıcının hanesine monte edilen bir antenin,
internet servis sağlayıcısının istasyonu ile bağlantı kurarak aldığı genişbant
internet hizmetindir.
BTHK | 3
1.
Giriş
Elektronik haberleşme sektöründeki gelişmeleri, haberleşme sağlayıcılar tarafından
tarafımıza bildirilen veriler ışığında derlerken, 2011-2015 yıllarına ait veriler uygun
olduğu ölçüde kullanılmıştır. Bunu takiben, ilgili veriler Kuzey Kıbrıs’taki elektronik
haberleşme sektörüne ilişkin performans göstergeleri olarak kullanılmak üzere
raporda işlenmektedir.
2015 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla Kuzey Kıbrıs elektronik haberleşme sektörünün
durumu, yaşanan gelişmeler ve geçmiş yıllar ile yapılan kıyaslama takip eden
sayfalardaki özet şekiller aracılığı ile görselleştirilmiştir. 2015 yılı üçüncü çeyreğini
kapsayan döneme dair (Temmuz-Ağustos-Eylül) sektörel detaylar ve dağılımlar ise
raporun ileriki bölümlerinde işlenmektedir.
Bu raporda kullanılan veriler aşağıdaki haberleşme sağlayıcıların BTHK’ya yapmış
olduğu resmi bildirimlerden derlenerek hazırlanmıştır.
Çeyrek Veri Sağlayan Haberleşme Sağlayıcılar
30
İNTERNET
1
SABİT HABERLEŞME
SAĞLAYICI
SERVİS
SAĞLAYICISI
3
ÇAĞRI TAŞIMA
İŞLETMECİSİ
4 | BTHK
2
MOBİL HABERLEŞME
SAĞLAYICI
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ
2015 3. Çeyrek Gelişmeleri
Yetkilendirme Sayıları*
% 29
2014 – Q3
2015 - 2
2014 - 3
40
2015 – Q2
2015 – Q3
40
32
*
Mobil Haberleşme Kullanıcı Sayıları
Haberleşme saylayıcılar, sundukları hizmet türüne göre
birden fazla yetkilendirmeye sahip olabilmektedir.
2015-2 2015-3
Mobil Ses (Kayıtlı ve Aktif abone bazında)
Kayıtlı
Kayıtlı
15,789
553,228
(3N mobil)
565,228
Aktif
422,069 Aktif
421,262
Bilgisayardan İnternet
Cepten İnternet
(cepten internet kullanıcıları
ses aboneleri sayısına
dâhildir)
255,690
ş
19,913
248,991
BTHK | 5
Mobil Haberleşme Kullanıcı Sayıları*
2015-2
2015-3
Makineden Makineye (M2M)
21,173
21,845
68,982
103,776
Telemetri
*
Kullanılan tüm rakamlar, aksi belirtilmedikçe aktif
kullanıcı sayılarına dayanmaktadır.
Sabit Haberleşme Kullanıcı Sayıları
2015-2
2015-3
97,590
97,077
95,365
20,691
2,225
SES
xDSL
DİĞER
6 | BTHK
Sabit Genişbant Kullanıcı Sayıları
2015-2 2015-3
Hotspot
5,811
Wireless
5,799
xDSL
20,954
37,330
20,691
40,562
Aylık Genişbant İnternet Data Trafiği
Abone Başına Aylık Data Trafiği
(Terabyte)
(Gigabyte)
3,061
2015-2 2015-3
840
12.57
45.81
BTHK | 7
820
2,893
İNDİRME
YÜKLEME
Elektronik Haberleşme Sektör Gelirleri
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
69.5 MİLYON
2015-2 2015-3
₺
₺
₺
₺
₺
₺
70.6 MİLYON
53.9M 2015-3 Mobil Haberleşme
%2
artış
52.9M 2015-2
Sabit Haberleşme
%1.6
düşüş
12M 2015-3
12.2M 2015-2
4.70M 2015-3
Sabit Genişbant İnternet
4.47M 2015-2
%5.1
artış
Akıllı Cihazlar
2015-2 2015-3
2015-2
2015-3
%47
%53
Abonelerin
Akıllı Cihaz
Kullanım
Oranı
2015-2
205,411
2015-3
232,480
Platform Bazında Akıllı Cihazlar
DİĞER
%29
%64
%7 | 9
BTHK
Trafik
Sabit
Mobil
334,663,646
2015 3. Çeyrek TOPLAM GİDEN + GELEN DAKİKA
%21
%79
Abone Başına Ortalama Aylık Dakika (MoU)
2015-2
2015-3
216
234
238
242
Abone Başına Aylık Ortalama Çağrı Başlatma
Sabit
Mobil
175 dk.
169 dk.
Abone Başına Aylık Gelir
2015-2 2015-3
Mobil ARPU
32.00₺ 2015-2
30.82₺ 2015-3
41.92₺ 2015-2
Sabit ARPU
41.11₺ 2015-3
Genişbant İnternet ARPU
23.84₺ 2015-3
23.49₺ 2015-2
Elektronik Haberleşme Sektörü İstihdam Rakamları
2015-2
2015-3
980
983
İSTİHDAM
İSTİHDAM
Kim, Nerede Çalışıyor?
%30
Mobil Haberleşme
%43
Sabit Haberleşme
%27
İnternet
Servis Sağlayıcılar
2.
Detaylı Veriler
2015 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ülkemizdeki elektronik haberleşme sektöründe
faaliyet gösteren 40 yetkilendirilmiş elektronik haberleşme sağlayıcısı bulunmaktadır.
İlgili dönemde mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcıları (Kıbrıs Mobil
Telekomünikasyon Ltd. & Vodafone Mobile Operations Ltd.) ve sabit şebekede
elektronik haberleşme sağlayıcısı (KKTC Telekomünikasyon Dairesi) net satış gelirleri
yaklaşık 65.93 Milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir. Diğer haberleşme sağlayıcılar olarak
adlandırılabilecek olan internet servis sağlayıcılarının net satış gelirleri 2015 yılı üçüncü
çeyrekte yaklaşık 4.7 Milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.
SEKTÖR BAZINDA GELİRLER
Mobil haberleşme sağlayıcıların, sabit haberleşme sağlayıcısının ve internet servis
sağlayıcılarının 2011 yılından itibaren yıllık net satış gelirlerine Tablo 1’de yer verilmektedir. 2014
yılında toplam net satış gelirleri bir önceki yıla göre %18.2’lik artışla 276 Milyon ₺’ye ulaşmıştır.
Kaynak: BTHK
Sektörlerin Yıllık Net Satış Gelirleri, ₺
NET SATIŞ (₺)
2011
2012
2013
2014
MOBİL HABERLEŞME
SAĞLAYICILAR
169,103,924
176,352,726
185,811,762
209,871,001
SABİT HABERLEŞME
SAĞLAYICI
33,976,399
37,496,778
37,496,778
50,700,520 1
İNTERNET SERVİS
SAĞLAYICILARI
8,407,215
8,669,816
11,466,346
16,090,333
TOPLAM
211,487,538
222,519,321
234,058,450
276,661,854
Tablo 1
1 KKTC Telekomünikasyon Dairesi tarafından Kurumumuza sunulmuş olan 2014 gelirleri güncellendiğinden, söz konusu veri bu
dönemde değişmiştir.
BTHK | 13
Şekil I’de 2013 ve 2014 yılında elde edilen
toplam
gelirin
sektörler
arasında
yüzdesel dağılımına yer verilmektedir.
Buna göre mobil şebekede faaliyet
gösteren haberleşme sağlayıcılar, 2014
yılında 210 Milyon ₺, sabit haberleşme
sağlayıcı yaklaşık 51 Milyon ₺ ve sabit
genişbant
haberleşme
sağlayıcıları
yaklaşık 16 Milyon ₺ gelir elde etmişlerdir.
2014 yılında elde edilen toplam gelirlerin
yaklaşık %76’sını mobil haberleşme
sağlayıcılar, %18’ini sabit haberleşme
sağlayıcı ve %6’sını internet servis
sağlayıcıları elde etmiştir. Bir önceki yılın
(2013) verilerine bakıldığında ise, elde
edilen toplam gelirlerin %79’unu mobil
haberleşme sağlayıcılar, %16’sını sabit
haberleşme sağlayıcı ve %4.7’sini
internet servis sağlayıcıları elde etmiştir.
Kaynak: BTHK
₺
2011 → 2014
SON ÜÇ YIL İÇERİSİNDE
ELEKTRONİK HABERLEŞME
SEKTÖRÜNDE 65 MİLYON ₺
BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ
276
Sektörlerin Toplam Gelirden Aldığı Pay, %
2013
%5
%79
%16
KKTC TELEFON DAİRESİ
İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARI
Şekil I
14 | BTHK
%6
%18
Milyon ₺
2014
%76
2.1
Mobil Haberleşme
Sektörü
2015 Eylül sonu itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaklaşık %237
penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 793,133 kayıtlı mobil abone bulunmaktadır.
Mobil haberleşme sektöründe yetkili olan iki haberleşme sağlayıcı bulunmakta olup,
bunlar Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. (K.K. Turkcell - ) ve Vodafone Mobile
Operations Ltd. (Telsim - ) şirketleridir. 2015 yılı üçüncü çeyrek dönemi itibarıyla
kayıtlı abone sayısına göre K.K. Turkcell’in %61.3, Telsim’in ise %38.7 pazar paylarına
sahip oldukları görülmektedir.
ABONE SAYISI VE PENETRASYON
2015 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla ülkemizde yaklaşık %237 2 penetrasyon oranına karşılık gelen
toplam 793,133 kayıtlı mobil abone ve 563,453 aktif abone bulunmaktadır. (Şekil A )
Kaynak: BTHK & Devlet Planlama Örgütü
Mobil Haberleşme Sağlayıcı Bazında Abone Sayıları3
176.973
172.638
183.059
194.031
207.410
222.329
232.395
419.960
414.778
416.541
421.557
429.799
452.738
461.333
307.320
171.804
424.042
Q1 2013
485.813
168.246
424.340
%207,1 %209,6
167.200
%194
%198,6
428.424
%198,7 %196,2 %195,9 %194,8
%189,5 %191,2
%237
Q3 2015
Şekil A
KKTC 2011 De-facto nüfusu 294,600 olup, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin olarak nüfus DPÖ tarafından projeksiyon alınarak
hesaplanmıştır. (2013 DPÖ Projeksiyonu: 306,368 & 2014 DPÖ Projeksiyonu: 320,884 & 2015 Eylül Projeksiyonu: 334,691)
3 Raporda kullanılan logolar Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. ve Vodafone Mobile Operations Ltd.’nin tescilli markalarıdır.
2
BTHK | 15
Mobil
haberleşme
sağlayıcı
bazında, haberleşme sağlayıcıların
üçer aylık dönemler itibarıyla
toplam kayıtlı abone sayıları önceki
sayfada
yer
alan
şekilde
verilmektedir. 2015 yılının üçüncü
çeyreğinde, önceki üç aylık
döneme kıyasla kayıtlı abone
sayıları bakımından K.K. Turkcell’de
%5.3 artış, Telsim’de ise %32.3 artış
yaşanmıştır.
Kaynak: BTHK
Mobil Abone Dağılımı (Kayıtlı - Üst &
Aktif - Alt)
SES
Şekil B’da, mobil kayıtlı abonelerin,
haberleşme
sağlayıcı
bazında
ayrımı
görülmektedir.
Burada
görülebileceği üzere, 793,133 kayıtlı
abonenin 485,813 tanesi K.K.
şebekesinde
kayıtlı
Turkcell
bulunmakta olup, buna göre ilgili
haberleşme sağlayıcının pazar payı
yaklaşık
olarak
%61’e
denk
gelmektedir. Kayıtlı abonelerin
307,320
tanesi
ise
Telsim
şebekesinde olup, haberleşme
sağlayıcının pazar payı yaklaşık
%39 olarak izlenmektedir.
%39
Yine aynı şekilde, aktif
mobil
abonelerin,
haberleşme
sağlayıcı
bazında
ayrımı
görülmektedir. Şekilde de
görülebileceği
üzere,
563,453 aktif abonenin
399,793
tanesi
K.K.
Turkcell
şebekesinde
kayıtlı
bulunmaktadır.
Aktif abonelerin 163,660
tanesi
ise
Telsim
şebekesinde
kayıtlı
oldukları izlenmektedir.
%71
%29
16 | BTHK
%61
Şekil B
Şekil C’de ülkemizdeki faturalı-ön ödemeli ayrımında mobil abone sayılarına yer verilmektedir.
2015 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil abone sayısı 236,644, faturalı mobil abone
sayısı ise 326,809 olarak gerçekleşmiştir 4. Ön ödemeli kullanıcıların sayısı, 2015 yılının, üçüncü
çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %2.6 oranında azalırken, faturalı
abonelerin sayısı ise %14.6 oranında artış göstermiştir.
Toplam mobil kullanıcı sayılarına bakıldığında, mobil abonelerin yaklaşık %42’sini ön ödemeli
abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %48.6’dan %58’e
yükseldiği görülmektedir.
Kaynak: BTHK
Ön Ödemeli Ve Faturalı Mobil Aboneler,
523K
238.153
285.298
236.644
256.074
241.764
237.912
-%2.6
%14.6
326.809
514K
243.491
498K
463K
225.005
461K
236.352
232.959
222.606
214.438
231.072
448K 446K 456K
240.505
238.010
170.490
162.453
230.434
393K 409K
Ön Ödemeli
224.986
Faturalı
270.722
563K
207.915
₺
Bin (K)
% Değişim
Q1 2013
Q3 2015
Şekil C
4
Faturalı/Faturasız abone oranları, aktif abone sayıları temel alınarak hesaplanmaktadır.
BTHK | 17
Alt görselde ise, (Şekil D) ülkemizdeki mobil haberleşme sağlayıcıların ön ödemeli/faturalı
dağılımları görülmektedir 5. Oransal olarak en fazla faturalı aboneye Telsim’in sahip olduğu ve
abonelerinin %62.5’inin faturalı abonelerden oluştuğu görülmektedir. Telsim’i %56.1 ile K.K.
Turkcell takip etmektedir.
Ön ödemeli abonelere bakıldığında ise, Telsim şebekesine kayıtlı ön ödemeli abonelerin %37.5
oranında olduğu, K.K. Turkcell şebekesine kayıtlı ön ödemeli abone oranının ise %43.8 olduğu
görülmektedir. Önceki döneme bakıldığında, K.K. Turkcell faturalı abonelerinin bir önceki
döneme kıyasla %11.8 oranında, Telsim faturalı abonelerinin bir önceki döneme kıyasla %21
oranında arttığı görülmektedir. Aynı dönemde, K.K. Turkcell ön ödemeli abonelerinin bir önceki
döneme kıyasla %0.6 oranında arttığı, Telsim ön ödemeli abonelerinin bir önceki döneme
kıyasla %3.9 oranında azaldığı görülmektedir.
Kaynak: BTHK
Mobil Haberleşme Sağlayıcılar Bazında Ön Ödemeli Ve Faturalı
Oranları, 2015 – 3. Çeyrek
₺
Faturalı
%37.5
Ön Ödemeli
%62.5
% Ön
Ödemeli/Faturalı
%43.8
%56.1
% Ön
Ödemeli/Faturalı
Şekil D
5
Mobil haberleşme sağlayıcıların, faturalı/faturasız abone oranları, aktif abone sayıları temel alınarak hesaplanmaktadır.
18 | BTHK
Şekil E’de bazı Avrupa ülkeleri ve ülkemizdeki ön ödemeli ve faturalı mobil abone oranları
karşılaştırılmaktadır. Avrupa ülkelerinde ortalama ön ödemeli/faturalı abone oranı %40/%60
seviyelerinde iken ülkemizdeki ön ödemeli/faturalı oranı %42/%58 civarındadır.
Kaynak: GSMA Wireless Intelligence
Bazı Avrupa Ülkeleri Ve Ülkemizdeki Ön Ödemeli/ Faturalı
Abone Oranları, %
16
76 75
92
66
71 69 68
61
54
58
61
54
47
39
31
25
88
46 46
53
61
69
75
İtalya
Malta
Yunanistan
Portekiz
Türkiye
Belçika
Almanya
KKTC
Hollanda
Avusturya
İsveç
İspanya
Norveç
Fransa
Danimarka
12
8
Finlandiya
39
İngiltere
24 25
34
29 31 32
39 42
İsviçre
84
Şekil E
BTHK | 19
Şekil F’de 2015 yılının üçüncü çeyreğini de kapsayacak şekilde 2013 yılının başından günümüze
kadar gerçekleşen mobil haberleşme sağlayıcıların abone kayıp oranlarına 6 yer verilmektedir.
Abone kayıp oranı farklı tarifeler, hizmet çeşitliliği ve hizmet kalitesi açısından yoğun rekabet
yaşanan mobil telekomünikasyon hizmetleri sektöründe yaygın olarak kullanılan bir
göstergedir. İlgili dönem itibarıyla K.K. Turkcell ve Telsim’in abone kayıp oranları faturalı
hatlarda sırasıyla %4.3 ve %3.4, ön ödemeli hatlarda ise sırasıyla %16.9 ve %17.8 olarak
gerçekleşmiştir.
Kaynak: BTHK
Mobil Abone Kayıp Oranları (Churn Rate), % 7 8
Ön Ödemeli
16.9
Ön Ödemeli
Faturalı
Faturalı
Q3 2015
Q1 2013
Şekil F
Şekil G’de mobil haberleşme sağlayıcıların abone portföyü içerisinde yer alan faturalı abonelerin
bireysel /kurumsal (kurumsal abonelik sözleşme imzalayan) ayrımı incelenmektedir. Toplam
faturalı aktif mobil abonelerin yaklaşık %83’ü bireysel, %17’si ise kurumsaldır.
Kaynak: BTHK
Faturalı Mobil Abonelerin Bireysel-Kurumsal Bazda Ayrımı9,
170.000
%, 2015- 3. Çeyrek
35.342
KURUMSAL
%17
%83
BİREYSEL
Şekil G
6 Abone kayıp oranı haberleşme sağlayıcılar tarafından kaybedilen müşterilerin miktarını ölçmek için kullanılan bir orandır. Abone
kayıp oranı belli bir dönemde haberleşme sağlayıcıdan aldığı hizmeti sona erdiren abonelerin sayısının o dönemdeki mevcut ortalama
abone sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Özellikle abone kitlesine sahip sektörler için kullanılan bir ölçüttür. Genellikle yıllık,
çeyrek ve aylık olarak hesaplanmaktadır. Abone kayıp oranı haberleşme sağlayıcıların tüm abone kitlesi için bilgi veren bir ölçüttür.
7 Telsim tarafından kullanılan hesaplama yöntemi 2014 3. Çeyrekte değişmiştir, buna bağlı olarak haberleşme sağlayıcı verilerini geriye
dönük olarak güncellemiştir.
8 Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.
9 Kurumsal abonelerin kapsamına, Araç Takip, Telemetri, POS cihazları ve El Terminalleri dâhil edilmemiştir.
20 | BTHK
MOBİL TRAFİK HACMİ
2015
yılının
üçüncü
çeyreğinde toplam mobil
trafik hacmi 265.3 Milyon
dakika olarak gerçekleşmiştir.
2015 yılının üçüncü dönemine
ait trafik bilgileri, bir önceki üç
aylık dönemle kıyaslandığında
toplam trafiğin %9.8 oranında
azaldığı, geçen senenin aynı
dönemi ile kıyaslandığında ise
%3.8
oranında
arttığı
görülmektedir.
Elektronik
haberleşme sağlayıcı bazında
incelendiğinde ise bir önceki döneme göre K.K. Turkcell’in trafiğinin %12.3 oranında azaldığı,
Telsim’in trafiğinin ise %4.5 oranında azaldığı görülmektedir. Geçen senenin aynı dönemine
göre kıyaslandığında K.K. Turkcell’in trafik hacminde %1.4 azalma, Telsim’in trafik
hacminde ise %15.4 artış olduğu görülmektedir. Mobil trafik hacmindeki bu değişim
dönemler itibarıyla Şekil H’de verilmektedir.
Kaynak: BTHK
Mobil Haberleşme Sağlayıcıların Dönemlere Göre Toplam
(Giden/Originating + Gelen/Terminating) Trafikleri, Milyon Dakika
288,8
249,7
265,1
258,8 266,6
286,5
255,7
278,8
267,5
294,1
265,3
+
Q1 2013
Q3 2015
Şekil H
BTHK | 21
Şekil J’de mobil haberleşme sağlayıcılar tarafından üretilen toplam trafiğin dağılımına yer
verilmektedir. Raporlama döneminde, şekilde de görüleceği üzere, söz konusu trafiğin büyük
bir kısmını (%67.2) mobil haberleşme sağlayıcıların kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden
şebeke içi trafik oluşturmaktadır. Mobil haberleşme sağlayıcılardan diğer operatöre doğru
giden trafik ise toplam trafiğin %16.1’ini oluşturmaktadır. Toplam mobil şebeke içi trafik miktarı,
2015 yılının üçüncü çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %14.2 oranında
azalarak 140.2 Milyon dakika, karşı mobil operatöre doğru trafik miktarı ise %13.4 oranında
azalarak yaklaşık 29 Milyon dakika olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak: BTHK
ŞEBEKE İÇİ
Şekil J
22 | BTHK
YURTDIŞI VE DİĞER
DİĞER OPERATÖR
5,6M
5,7M
5,4M
5,7M
5,7M
24,9M
26,4M
26,3M
33,5M
29,0M
31,1M
34,3M
30,5M
33,0M
33,6M
141,8M
155,9M
151,7M
163,4M
140,2M
Mobil Trafik Dağılımı, Giden/Originating Milyon Dakika (M)
SABİT OPERATÖR
MOBİL GELİRLER
Aşağıdaki şekilde (Şekil K) 2011 yılından bu yana mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde
edilen net satış gelirlerine yıllık olarak yer verilmektedir. Yıllar itibarıyla artış eğiliminde olan
mobil gelirler 2012 yılında 176.35 Milyon ₺ olarak gerçekleşirken 2013 yılında bir önceki yıla göre
%5.4 oranında artış göstererek 185.81 Milyon ₺’ye yükselmiştir. 2014 yılına bakıldığında mobil
gelirler 209.87 Milyon ₺’ye ulaşmış ve bir önceki yıla kıyasla %13 oranında artış göstermiştir.
2015 yılının ilk üç çeyreğinde mobil gelirler 159.21 Milyon ₺’ye ulaşırken, yıl sonuna öngörülen
bir önceki yola kıyasla artış %4.3 olarak beklenmektedir.
Kaynak: BTHK
Yıllar İtibariyle Mobil Hizmetlerden Elde Edilen Gelir, Milyon ₺
↑%4.3
↑%5.4
169,10
176,35
185,81
2011
2012
2013
↑%13
↑%4.3
209,87
159,21
2014
2015
Şekil K
Çeyrek verilerine bakılacak olursa (Tablo 2), ülkemizde faaliyet gösteren mobil haberleşme
sağlayıcıların dönemsel net satış gelirleri aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
Kaynak: BTHK
Geçen Döneme Ve Geçen Yılın Aynı Dönemine Kıyasla Net Gelirler, ₺
2015 - 3
ABONELİK
SES
İNTERNET
DATA (M2M)
ARABAĞLANTI
ROAMING
KATMA DEĞERLİ SERVİSLER
SMS/MMS
DİĞER GELİRLER
TOPLAM GELİR
Tablo 2
988,693,84
25,532,919,87
10,576,690,41
389,761,71
3,547,698,35
4,869,051,86
1,395,436,00
2,942,529,26
3,687,311,98
53,930,093
2015 - 2
992,970
26,161,410
9,573,246
348,731
4,663,839
3,855,484
1,374,053
2,831,438
3,054,130
52,855,305
2014 - 3
1,067,176,17
26,387,235,51
7,993,609,36
29,484,16
5,372,391,46
6,022,683,79
1,203,979,62
2,384,467,31
1,596,507,02
52,057,534
BTHK | 23
Buna göre, mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2015 üçüncü çeyrek) net satış
gelirleri bir önceki çeyreğe (2015 ikinci çeyrek) göre %2 artarak 53,930,093 ₺ olarak
gerçekleşmiştir. Mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2015 üçüncü çeyrek) net satış
gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğiyle (52,057,534 ₺ - 2014 üçüncü çeyrek) kıyaslandığında ise
%3.6 büyüme gerçekleştiği görülmektedir. Aşağıdaki Şekil L’de 2015 yılı ikinci ve 2015 yılı
üçüncü çeyrek itibarıyla mobil haberleşme sağlayıcıların gelir dağılımı gösterilmektedir.
Kaynak: BTHK
Gelir Dağılımı,
2015 – 3. Çeyrek, Milyon ₺
₺
25,53
10,97
0,99
ABONELİK
3,55
4,87
1,40
ARABAĞLANTI
INTERNET &
M2M DATA
KATMA DEĞER
SERVİSLERİ
ROAMING
2,94
SES
SMS/MMS
0,99
1,37
2,83
2015 – 2. Çeyrek & 2015 – 3. Çeyrek, Milyon ₺
2015 2. Çeyrek
3,86 4,66
9,92
52.86 Milyon ₺
26,16
0,99
1,40
2,94
2015 3. Çeyrek
4,87 3,55
ABONELİK
Şekil L
24 | BTHK
10,97
KATMA DEĞER SERVİSLERİ
53.93 Milyon ₺
25,53
SMS
ROAMING
ARABAĞLANTI
INTERNET
SES
Şekil M’de her bir mobil haberleşme sağlayıcısının 2015 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla toplam
gelirlerine ait dağılıma karşılaştırmalı olarak yer verilmektedir. Konuşma gelirleri K.K. Turkcell’in
gelirlerinin %47.5’ini ve Telsim’in gelirlerinin %47.1’ini oluşturmaktadır. İnternet ve M2M Data
gelirleri K.K. Turkcell’in gelirlerinin %23.8’ini ve Telsim’in gelirlerinin %13.5’ini oluşturmaktadır.
Ara bağlantı gelirleri ise K.K. Turkcell ve Telsim’de sırası ile %7.2 ve %5.7’lik paya sahiptir.
Konuşma gelirleri K.K. Turkcell’in gelirlerinin %47.5’ini ve Telsim’in
gelirlerinin %47.1’ini oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri K.K.
Turkcell’in gelirlerinin %5.2’sini ve Telsim’in gelirlerinin %5.8’ini
oluşturmaktadır. İnternet ve Data gelirleri ise K.K. Turkcell’de %23.8
ve Telsim’de %13.5’lik paya sahiptir.
Kaynak: BTHK
Mobil Haberleşme Sağlayıcılar Bazında Gelir Dağılımı,
2015 – 3. Çeyrek
SMS/MMS
KATMA DEĞERLİ SERVİSLER
ABONELİK
DATA (M2M)
ARABAĞLANTI
KATMA DEĞERLİ SERVİSLER
ABONELİK
DATA (M2M)
%5,2
%7,2
%11,0
%5,7
%47,5
SES
%5,8
%6
%47,1
SES
%13,1
%23,8
İNTERNET
ROAMING
ARABAĞLANTI
%17
DİĞER GELİRLER
İNTERNET
ROAMING
SMS/MMS
Şekil M
BTHK | 25
ABONE BAŞINA VE ÇAĞRI BAŞINA AYLIK GELİR
Şekil N’de ülkemizde hizmet veren mobil haberleşme sağlayıcıların 2013 yılından itibaren üç
aylık ortalama ARPU rakamlarına yer verilmektedir. 2015 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla K.K.
Turkcell için aylık kullanıcı başına ortalama gelir 28.20 ₺ ve Telsim için 37.33 ₺’dir 10.
Kaynak: BTHK
Mobil ARPU, (₺/ay)11
45,68
Faturalı
37,33
Genel ARPU
33,49
28,62
28,20
2013
2014
Faturalı
Ses
Genel ARPU
21,16
20,50
20,48
Ön Ödemeli
Ön Ödemeli
Ses
14,42
Data
10,26
Data
Q3 2015
Şekil N
Aynı şekilde 2015 yılı üçüncü çeyrek dönemi için mobil haberleşme sağlayıcıların ön ödemeli,
faturalı ARPU ve ses & Data ARPU rakamlarına yer verilmektedir. Ön ödemeli ARPU rakamları
incelendiğinde, 2015 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla K.K. Turkcell’in ön ödemeli ARPU’sunun 20.50
₺ ve Telsim’in 21.16 ₺ olduğu görülmektedir. Faturalı ARPU rakamları incelendiğinde son çeyrekte
K.K. Turkcell’in faturalı ARPU’sunun 33.49 ₺ ve Telsim’in 45.68 ₺ olduğu görülmektedir. Ses ARPU
rakamları incelendiğinde son çeyrekte K.K. Turkcell’in ses 12 ARPU’sunun 20.48 ₺ ve Telsim’in
28.62 ₺ olduğu görülmektedir. Son olarak, Data ARPU rakamları incelendiğinde son çeyrekte K.K.
Turkcell’in Data ARPU’sunun 14.42 ₺ ve Telsim’in 10.26 ₺ olduğu görülmektedir.
ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR
Toplam ARPU Hesaplama Yöntemi: Toplam Gelir / Dönem Ortalama Aktif Abone Sayısı (Toplam gelire, taahhüt karşılığı satılan
cihazlardan elde edilen gelirler dâhil edilmemiştir.)
11 Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.
12 Ses ARPU: Toplam Ses Geliri/Ortalama Aktif Ses Hattı Sayısı - Data ARPU: Toplam İnternet Geliri/Ortalama İnternet Kullanıcı Sayısı
10
26 | BTHK
Şekil O’da Avrupa ülkeleri ile ülkemizin mobil ARPU rakamları kıyaslanmaktadır. Şekilde
incelenen Avrupa ülkelerinde ortalama ARPU 13 €19.19 (Haziran 2015) seviyelerinde iken
ülkemizde 2015 yılı üçüncü çeyrek için ise €9.85 14 seviyelerindedir.
Kaynak: GSMA Wireless Intelligence & BTK Türkiye & MCA
KKTC Ve AB’de Mobil ARPU,
KKTC
AB ORTALAMASI
€ 26,17
€ 31,87
€ 35,33
İrlanda
Norveç
İşviçre
€ 23,58
İngiltere
€ 16,82
Danimarka
€ 23,04
€ 16,68
Finlandiya
İsveç
€ 16,16
Avusturya
€ 21,39
€ 15,30
İspanya
Belçika
€ 14,91
Malta
€ 20,18
€ 13,00
Almanya
Fransa
€ 11,94
İtalya
€ 19,98
€ 9,98
Portekiz
Hollanda
€ 9,86
Yunanistan
Avrupa
Ortalaması
€ 9,85
KKTC
Türkiye
€ 7,89
€ 19,19
AVRUPA
Ortalama, 2015 3. Çeyrek €
Şekil O
Şekil P’de ülkemizde hizmet veren mobil haberleşme sağlayıcıların 2013 yılı üçüncü
çeyreğinden itibaren üç aylık ortalama ARPM rakamlarına yer verilmektedir. 2015 yılının
üçüncü çeyreğinde K.K. Turkcell için dakika başına aylık gelir 0.10 ₺ ve Telsim için 0.12 ₺’dir. 15
Aynı şekilde, faturalı ve ön ödemeli ARPM endüstri ortalamaları da verilmektedir.
Kaynak: BTHK
Mobil ARPM, (₺/ay)16
0,13
0,12
0,10
Q3 2013
Şekil P
Endüstri Ortalaması
(Faturalı)
Genel ARPM
Genel ARPM
0,08 Endüstri Ortalaması
Q3 2015
(Ön Ödemeli)
ARPM AVERAGE REVENUE PER MINUTE
ARPM DAKİKA BAŞINA ORTALAMA GELİR
13 Malta
dışında Avrupa ülkeleri için Wireless Intelligence 2015-2. çeyrek verileri, Türkiye ve Malta için 2015-3. Çeyrek verisi kullanılmıştır.
Türk Lirası-Euro kuru olarak KKTC Merkez Bankası efektif döviz kuru kullanılmıştır (1 Euro =3.1283 ₺ - 9 Kasım 2015)
15 Genel ARPM Hesaplama Yöntemi: Toplam Ses Geliri / Abonelerin Oluşturduğu Toplam Trafik
16 Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.
14
BTHK | 27
AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)
MoU 17 terimi ‘Minutes of Usage’ yani abone başına aylık ortalama dakika kullanımı, mobil
telefon kullanım seviyesinin ölçümünde yaygın olarak kullanılan bir gösterge olup bir abonenin
aylık ortalama konuşma süresi olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdaki şekilde ülkemiz, Avrupa
Birliği ve Amerika Birleşik Devletlerinde gerçekleşen ortalama aylık MoU rakamları
paylaşılmaktadır. (Şekil R)
Kaynak: GSMA Mobile Economy 2014 & Wireless Intelligence
216
197
DAKİKA
Şekil R
AVRUPA
DAKİKA
901
DAKİKA
A.B.D.
MOU MINUTES OF USAGE
MOU ABONE BAŞINA AYLIK ORTALAMA KULLANIM
17 MoU değerleri aktif kullanıcıların görüşme süresi ortalamasını dakika olarak veren bir değer olduğu için değerler toplam hat
sayısından ses hizmetine açık olmayan mobil hatlar (M2M hatları ve mobil bilgisayardan internet hatları gibi yalnızca veri iletmek
amaçlı kullanılan hatlar) düşülerek hesaplanmaktadır.
28 | BTHK
Şekil S’de mobil haberleşme sağlayıcıların 2013 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren gerçekleşen
çeyreklik MoU değerleri aylık bazda verilmektedir. 2015 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla K.K.
Turkcell’in MoU değeri 200 dakika ve Telsim’in ise 232 dakika olarak gerçekleşmiştir 18.
Kaynak: BTHK
Mobil Haberleşme Sağlayıcı Bazında MoU Değerleri, Dk./Ay19
Endüstri Ortalaması
(Faturalı)
270
232
Genel MOU
200
Genel MOU
168
Endüstri Ortalaması
(Ön Ödemeli)
Q3 2015
Q3 2013
Şekil S
Şekil Ş’de bazı Avrupa ülkeleri ile ülkemizdeki ortalama mobil telefon kullanım sürelerine yer
verilmektedir. 2015’in üçüncü çeyreğinde 216 dakika olan ortalama aylık mobil dakika kullanımı
diğer Avrupa ülkelerinde gerçekleşen (2015 1. Çeyrek verileri) ile aşağıda kıyaslanmaktadır.
Kaynak: GSMA Wireless Intelligence & BTK Türkiye & MCA
KKTC ve AB’de Mobil Abone Başına Ortalama Görüşme,
Ortalama, 2015 3. Çeyrek, Dk./Ay
KKTC
AB ORTALAMASI
197
196
166
166
160
137
125
113
112
İngiltere
İspanya
Avusturya
Belçika
Hollanda
Portekiz
Almanya
Malta
İsviçre
197
Avrupa
Ortalaması
235
Yunanistan
203
242
İtalya
Danimarka
279
Norveç
205
297
İsveç
Finlandiya
321
Fransa
KKTC
399
Türkiye
216
AVRUPA
Şekil Ş
18
19
Genel MOU Hesaplama Yöntemi: Toplam Dönem Trafiği/ Ortalama Aktif Ses Hattı Sayısı
Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.
BTHK | 29
Aşağıdaki şekilde (Şekil T), 2009 yılının ikinci çeyreğinden günümüze kadar çeyrek dönemler
itibarıyla gerçekleşen Avrupa ve Türkiye aylık ortalama mobil telefon kullanım sürelerine yer
verilmektedir. Ülkemize ait aylık ortalama mobil telefon kullanım süreleri ise Kurumumuzun
kuruluş tarihi dolayısı ile 2012 yılı üçüncü döneminden itibaren elimizde bulunmaktadır.
Kaynak: GSMA Wireless Intelligence & BTK Türkiye
KKTC, Türkiye ve AB’de Mobil Abone Başına Ortalama Görüşme,
Ortalama, Dk./Ay
399
216
197
Q1 2009
Q3 2015
Şekil T
Üstteki şekilde görülebileceği üzere, Türkiye ortalama görüşme süresi 2009 yılı ikinci
döneminde Avrupa ortalamasının üzerine geçerek, günümüze dek Avrupa ortalamasından
yüksek seyretmiştir. Öte yandan ülkemiz MoU değerleri (endüstri ortalaması), Avrupa
ortalamasının üzerinde olsa da, Türkiye MoU değerlerinin (endüstri ortalaması) altında
seyretmektedir.
30 | BTHK
EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER
Aşağıda 2015 yılı üçüncü çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan
ülkelere yer verilmektedir. Bu üç aylık dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye,
İngiltere, Nijerya, Güney Kıbrıs ve Pakistan olmuştur. Mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen
ülkeler ise Türkiye, İngiltere, Nijerya ve Güney Kıbrıs şeklinde sıralanmaktadır.
↑ EN FAZLA TRAFİK GÖNDERİLEN ÜLKELER
↓ EN FAZLA TRAFİK ALINAN ÜLKELER
↑↓
↑↓
İNGİLTERE
#2
TÜRKİYE
#1
↑↓
GÜNEY KIBRIS
#4
↑
↑↓
PAKİSTAN
#5
NİJERYA
#3
Türkiye ve İngiltere dışında kalan ülkeler incelendiğinde, Nijerya yönüne gönderilen ve alınan trafiğin
ülkede bulunan öğrencilerden, Pakistan yönüne gönderilen trafiğin ise ülkede bulunan yabancı iş
gücünden kaynaklandığı görülmektedir.
BTHK | 31
KISA NUMARALAR
Şekil U’da 2015 yılı üçüncü çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla aranan (arama sayısına
göre) kısa numaralar görülmektedir. Buna göre, 2015 yılının üçüncü çeyreğinde en fazla aranan
kısa numaralar arasında 600 (K.K. Turkcell müşteri hizmetleri), 155 (Polis İmdat), 192
(Bilinmeyen numaralar) ve 112 (Acil Sağlık) yer almaktadır.
Kaynak: BTHK
En Sık Aranan Kısa Numaralar,
2015 3. Çeyrek
112
600
192
155
Şekil U
32 | BTHK
SMS – SHORT MESSAGING SERVICE
2013 yılı ilk çeyreğinden itibaren gönderilen aylık ortalama SMS sayısına Şekil Ü’de yer
verilmektedir. Buna göre aylık SMS ortalaması sayısı 2013’ün ilk çeyreğinde 37.33 Milyon adet
iken, 2015 yılının üçüncü çeyreğine kadar geçen 2 yıllık süre zarfında artışlar ve düşüşler
yaşamış, sonuç olarak yaklaşık %17’lik düşüşle 30.98 Milyon adet seviyesine gerilemiştir. SMS
sayıları çeyrekler itibariyle incelendiğinde; bir önceki dönem olan 2015 yılının ikinci çeyreğinde
SMS sayısı yaklaşık 47.09 Milyon adet civarında gerçekleşirken, bu dönemde %34.2’lik düşüşle
30.98 Milyona gerilemiştir.
Kaynak: BTHK
Çeyreklere Göre Gönderilen Mobil SMS Miktarı, Milyon Adet
Q1 2013
37,33
45,03
43,92
58,76
46,23
49,74
38,62
45,76
Q3 2015
37,62
47,09
+
30,98
Şekil Ü
BTHK | 33
AKILLI TELEFON VE DATA KULLANIMI
Akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşması ve bununla birlikte Data kullanımında gerçekleşen
artış, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda, aşağıdaki şekilde,
ülkemizde faaliyet gösteren mobil haberleşme sağlayıcılar tarafından bildirilmiş olan, 2013 yılı
ilk çeyreğinden 2015 yılı üçüncü çeyreğine kadar geçen dönemde, abonelerin akıllı cihaz
kullanım oranları ve cihazlarında kurulu olan işletim sistemine yer verilmektedir. (Şekil V)
Kaynak: BTHK
Akıllı Cihaz Kullanım Sayıları
+20,520
+28,061
+17,386
205.694 208.346 205.411
155.684
114.914
2013-1
2013-2
iOS (APPLE)
232.480
+18,522
+18,378
125.469
Kullanımdaki akıllı
cihazlar
+22,107
+26,934
+26,904
+12,681
+31,435
Kurumumuz 20
tarafından verilen
cihaz ithal izinleri
+20,378
166.969
175.771 178.172
132.493
2013-3
2013-4
ANDROID
2014-1
2014-2
2014-3
BLACKBERRY OS
2014-4
2015-1
WINDOWS PHONE
2015-2
2015-3
DİĞERLERİ
Şekil V
Veriler incelendiğinde, abonelerin akıllı telefon kullanım oranında, 2013 yılının ilk çeyreğine
kıyasla yaklaşık olarak %102’lik bir artış yaşandığı görülebilmektedir. Aynı şekilde, 2015 yılının
üçüncü çeyreği, bir önceki çeyrekle kıyaslandığında ise, yaklaşık olarak %13’lük bir artışın
yaşandığı gözlemlenmektedir.
20
Kurumumuz tarafından verilen toplam izin adedi akıllı ve akıllı olmayan cihazların tümünü içermektedir.
34 | BTHK
“2013 yılında 115 bin akıllı
telefon ve tablet kullanıcısı
bulunurken, 2 yıllık bir sürede
%102’lik artışla 2015 yılı
itibarıyla 230 bin’i aşmıştır”
2014 yılı ikinci çeyreğinden 2015 yılı üçüncü
çeyrek sonuna kadar Kurum tarafından ithal izni
verilen IMEI’li cihaz sayısı 241,168 adettir. Söz
konusu cihazlar içerisinde yer alan, IMEI kullanan
fakat kişisel kullanım cihazı (akıllı ve akıllı olmayan cihazlar) kategorisinde olmayan POS
makinesi, araç takip cihazları gibi aygıtlar genel toplamdan düşüldüğünde, söz konusu rakamın
152,568 olduğu görülmektedir. Aşağıdaki şekilde (Şekil Y), ithal izni verilen kişisel kullanım
cihazların marka ve dönemlere göre dağılımı gösterilmektedir.
Kaynak: BTHK
Kurum Tarafından İthal İzni Verilen Cihazlar 21
31.435
28.061
22.107
17.386
20.520
10.070
7.444
12.681
7.556
6.856
4.887
19.289
10.897
17.598
12.749
20.378
4.430
2.153
9.238
12.310
13.921
1.550
1.761
1.943
2.997
1.290
1.348
1.802
2014-1
2014-2
2014-3
2014-4
2015-1
2015-2
2015-3
iOS (APPLE)
ANDROID
BLACKBERRY OS
WINDOWS PHONE
DİĞERLERİ
Şekil Y
IMEI kullanan fakat kişisel kullanım cihazı (akıllı ve akıllı olmayan cihazlar) kategorisinde olmayan POS makinesi, araç takip cihazları
gibi aygıtlar dâhil edilmemiştir.
21
BTHK | 35
2008 yılında kullanılmaya başlanan ve bu yılın son çeyreği itibarıyla yedi yıla yakın bir süredir
3G hizmetlerini sunan mobil haberleşme sağlayıcılardan elde edilen verilere göre, mobil
bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %3.9 oranında
artarak 275,603’e yükselmiştir.
Şekil Z’de mobil haberleşme sağlayıcıların 2015 üçüncü
çeyrek itibarı ile abone profiline (2G ve 3G toplam) yer
verilmekte ve bu sayılar, geçmiş dönemler halinde
belirtilmektedir. Buna göre, üçüncü çeyrekte toplamda
165,708 aktif 2G ve 275,603 aktif 3G abonesi
bulunmaktadır. Aktif 3G kullanıcıların sayısı, aktif 2G
kullanıcılarının önüne seyretmektedir.
Kaynak: BTHK
%60,7
265.266
275.603
%60,0
265.087
245.540
%63,2
282.637
%55,8
%57,5
234.308
%48,0
%53,8
231.262
%49,0
197.742
197.436
182.609
%48,5
%50,3
202.235
Toplam Aktif Abone Sayısı (Teknoloji Bazında)
%62.5
Q1 2013
Şekil Z
36 | BTHK
%39,3
165.708
%40,0
171.988
%36,8
177.039
%42,5
164.541
%44,2
181.314
%46,2
198.770
%52,0
213.967
%51,0
210.281
%49,7
195.042
193.714
%51,5
185.848
3G
Q3 2015
%37.5
2G
Şekil AA’de 3G hizmetlerine ilişkin ek detaylı veriler yer almaktadır. 2015 yılı üçüncü çeyreğinde
3G cepten internet kullanan abone sayısı 255,690’a ulaşırken; 3G mobil bilgisayardan internet
hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 19,913’de 22 kalmıştır. 2015 yılı üçüncü çeyrekte
toplam bant hacmi talebi ise 4,277 Gbit olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak: BTHK
Mobil Genişbant Kullanıcıları, Gbit
4.041
4.341 4.277
2.785
2.194
1.939 2.020 1.835
605
763
659
34.127
16.096 15.789
19.913
% 607
İnternet Bant Talebi
24.721
19.585 20.008
14.714
7.366
13.437
255.690
249.477
248.991
248.510
220.819
214.300
211.677
175.253
179.079
173.925
157.344
7.483
%7
Mobil
Mobil İnternet
%93
Cepten İnternet
Q1 2013
Q3 2015
Şekil AA
2014 ve 2015 hariç, faturalı hatlar için mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı, ön ödemeli
için mobil internet hizmeti alan abone sayısı toplanmıştır. 2014 öncesi kullanılan cepten internet abone sayısı varsayımsal olarak
hesaplanmıştır.
22
BTHK | 37
Cep telefonundan internet kullanımına bakılacak olursa, Şekil AB’de cepten internet
abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı verilmektedir. Buradaki dağılıma göre aboneler
tarafından %27’lik oran ile en fazla tüketim 1-4 GB kullanım aralıklarında yapıldığı
görülmektedir. Aynı şekilde, mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına göre
dağılımı da verilmektedir. Şekil incelendiğinde 8 GB ve üzeri kullanımı olan abonelerin oranının
yaklaşık olarak %45 olduğu anlaşılmaktadır. En az kullanımı gösteren 50-100 MB aralığında ise
abonelerin %1’i bulunmaktadır.
Kaynak: BTHK
Mobil Cepten Ve Bilgisayardan İnternet Abonelerinin
Kullanıma Göre Dağılımı
%45
> 8 GB
4 GB-8 GB
%23
%5
%11
%7
1 GB-4 GB
250 MB-1 GB
100 MB-250 MB
50 MB-100 MB
0-50 MB
Şekil AB
38 | BTHK
%27
Mobil İnternet
%3
%16
%2
%6
Cepten İnternet
%1
%2
%37
%14
İSTASYON DAĞILIMI
Ülkemizde faaliyette bulunan mobil haberleşme sağlayıcıların kurulu bulunan istasyon
sayılarına ve ilgili istasyonların ilçe bazında dağılımlarına aşağıdaki şekilde yer verilmektedir.
İlgili şekilde (Şekil AC), 2015 yılı üçüncü çeyrek itibarı ile kurulu istasyonların sayıları yer
almaktadır. Toplam istasyon sayısının 2013 yılının ilk çeyreğinden günümüze kadar 521’den
576’ya çıkmıştır.
Kaynak: BTHK
Baz İstasyonlarının İlçelere Göre Dağılımı,
2015 - 3. Çeyrek23
175
52
70
576
110
169
LEFKOŞA MAĞUSA GİRNE GÜZELYURT İSKELE
TOPLAM
21
Şekil AC
23
Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.
BTHK | 39
2.2
Sabit Haberleşme
Sektörü
2015 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaklaşık %29.2
penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 97,590 kayıtlı sabit şebeke kullanıcısı
bulunmaktadır. Sabit şebekede ülkemizde yetkili bulunan tek haberleşme sağlayıcı
KKTC Telekomünikasyon Dairesi’dir. Aynı dönemde, Telekomünikasyon Dairesi’nin
sabit telefon gelirleri yaklaşık 12 Milyon ₺24 olarak gerçekleşmiş olup bir önceki döneme
göre %1.6 oranında azalmıştır.
2015 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 97,590 sabit şebeke abonesi bulunan ülkemizde penetrasyon
oranı bir önceki çeyreğe göre %0.1 oranında azalmış olup, 2014 yılının üçüncü çeyreğine göre
ise %1.4 azalarak yaklaşık %29.2 25 seviyesine gerilemiştir. Ülkemizin ortalama hane halkı
büyüklüğünün 2.95 26 olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetlerinin
azalmakla birlikte halen önemli bir kesimine ulaştığını söylemek mümkündür.
Kaynak: BTHK
Q4 2013
%30,3
%29,8
%29,3
96.975
97.077
%29,2
97.590
%30,6
97.200
%31,8
99.868
%32,2
99.745
101.207
%33
97.203
Sabit Abone Sayısı Ve Penetrasyon, 2015 3. Çeyrek
Q3 2015
Şekil AÇ
Telekomünikasyon Dairesi’nin gelir verileri geriye dönük olarak güncellenmiştir.
KKTC 2011 De-facto nüfusu 294,600 olup, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin olarak nüfus DPÖ tarafından projeksiyon alınarak
hesaplanmıştır. (2013 DPÖ Projeksiyonu: 306,368 & 2014 DPÖ Projeksiyonu: 320,884 & 2015 Haziran Projeksiyonu: 331,026)
24
25
26
DPÖ Verisi – 2011 Nüfus sayımı sonuçlarına göre
40 | BTHK
Kaynak: BTHK
Aşağıdaki Şekil AD’de sabit ses
aboneliği
yanında,
Telekomünikasyon
Dairesi’nin
altyapısını sunmakta olduğu xDSL
teknolojisine dayalı hizmetlerden
yararlanan
aboneler
görülmektedir.
Burada
görülebileceği üzere, 97,590 kayıtlı
abonenin 20,691 tanesi ilgili
hizmetlerden yararlanmakta, bu
rakam da toplam ses abonelerinin
yaklaşık olarak %21.2’sine denk
gelmektedir. Ön ödemeli (chip)
kartlar ve data devreleri (2,225) ise
kayıtlı aboneler içerisinde %2.3
paya sahiptir.
xDSL Aboneler
%77
%21,2
74,674
SADECE SES
Sabit telefon hizmetlerini sunan
KKTC Telekomünikasyon Dairesi
(Telekomünikasyon Dairesi) ön
ödemeli (chip) kartlar ile de son
kullanıcılara
arama
hizmetleri
SES + xDSL - 20,691
sunmaktadır. Telekomünikasyon
Dairesinin 2015 yılının üçüncü
CHIP KART + ÖZEL DEVRELER – 2,225
çeyreği itibarıyla sattığı toplam ön
Şekil AD
ödemeli kart adedi 35,535 olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak: BTHK
Telekomünikasyon Dairesi’nin Toplam Ön Ödemeli Kart Satış
Adedi
↓%8
102.355
94.645
↓%11
84.185
↓%16
↓%3
70.307 67.907
↓%19
55.067
↓%35
35.535
Q1 2014
Şekil AE
Q3 2015
BTHK | 41
SABİT PAZARDA TRAFİK HACMİ
2015 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 68.38 Milyon dakika olan Telekomünikasyon Dairesi’nin
ses trafiği, 2015 yılının üçüncü çeyreğinde 69.32 Milyon dakika olarak gerçekleştiği ve bir önceki
döneme göre yaklaşık olarak %1.4 oranında yükseldiği, geçen senenin aynı dönemi ile
kıyaslandığında ise %8.8 oranında azaldığı görülmektedir. Sabit trafik hacmindeki bu değişim
dönemler itibarıyla Şekil AF’de verilmektedir.
Kaynak: BTHK
Telekomünikasyon Dairesinin Dönemlere Göre Toplam
(Giden/Originating + Gelen/Terminating) Trafiği, Milyon Dakika
266,58 265,14
81,44
80,99
286,52
255,70
82,16
75,98
278,78
294,08
267,46
73,07
69,60
+
68,38
Telekomünikasyon Dairesi
Q3 2015
Q4 2013
Şekil AF
2015 3. Çeyrek
“2015 yılının üçüncü dönemine
ait trafik bilgileri
incelendiğinde toplam trafiğin
%79’unun mobil, %21’inin ise
sabit şebekede gerçekleştiği
görülmektedir. Geçen yılın
aynı döneminde toplam trafik
dağılımı %77 mobil - %23 sabit
olmuştur. ”
42 | BTHK
2014 3. Çeyrek
Çeyrek dönemler itibarı ile Telekomünikasyon Dairesinin şebekesinde gerçekleşen trafik
dağılımının seyrinin gösterildiği aşağıdaki Şekil AG’de, 2015 yılının birinci döneminde %37.7
olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2015 yılı üçüncü çeyrek döneminde %35.5
olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte 2015 yılının ikinci çeyreğinde toplam
trafiğin %35.1’ini oluşturan mobile doğru trafik (K.K. Turkcell + Telsim) 2015 yılının üçüncü
çeyreğinde toplam trafiğin %36.41’üne yükselmiştir. Sabit şebekede üretilen ve alınan son 5
dönemdeki toplam trafik dağılımına aşağıda yer verilmektedir.
Kaynak: BTHK
Telekomünikasyon Dairesi’nin Trafik Dağılımı, Giden/Originating +
ŞEBEKE İÇİ
YURTDIŞI
KKTCELL
TELSİM
91K
90K
90K
93K
92K
6,4
9,5
8,0
8,3
10,2
13,1
16,6
15,1
15,7
15,0
26,9
20,4
19,7
18,6
19,4
29,4
26,4
26,8
25,8
24,6
Gelen/Terminating Milyon Dakika, (K=Bin)
DİĞER
Şekil AG
BTHK | 43
SABİT PAZARDA GELİRLER
Aşağıdaki şekilde (Şekil AĞ) 2011 yılından 2014 yılına kadar gerçekleşen sabit
telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen net satış bilgilerine yıllık olarak yer verilmektedir.
Elde olan 3 yılın verisi birbiri ile kıyaslandığında yükselişte olan sabit gelirler 2011 yılında 33.98
Milyon ₺ olarak gerçekleşirken, 2012 yılında bir önceki yıla göre %10.36 oranında artış
göstererek 37.50 Milyon ₺’ye yükselmiştir. 2014 yılının sonunda sabit gelirler 50.70 Milyon ₺’ye
ulaşarak 2012 senesine kıyasla %35.2 oranında artmıştır 27. 2015 yılının ilk üç çeyreğinde sabit
gelirler 36.32 Milyon ₺’ye ulaşırken, yıl sonunda 2014 senesine yakın seviyede net satış geliri
elde edilmesi beklenmektedir.
Kaynak: BTHK
Yıllar İtibariyle Sabit Hizmetlerden Elde Edilen Gelir,
Milyon ₺ 28
↑%35
↑%10
33,98
2011
50,70
37,50
2012
36,32
2014
2015
Şekil AĞ
Çeyrek verilere bakıldığında, 2015 yılının üçüncü çeyreğinde Telekomünikasyon Dairesinin
toplam gelirleri 12,004,939.99 ₺ olarak gerçekleşmiş, bir önceki döneme kıyasla (12,201,382.14
₺ - 2015 2. Çeyrek) %1.6 oranında azalmıştır. Diğer sayfadaki Şekil AH’de sabit pazarda
Telekomünikasyon Dairesi’nin son çeyrekteki net gelirlerinin dağılımına yer verilmektedir.
Aynı şekilde, Telekomünikasyon Dairesi’nin son iki çeyrekteki (2015 üçüncü çeyrek ve 2015
ikinci çeyrek) gelir getiren farklı hizmetlerinin, toplam geliri üzerinde olan dağılımı yer
almaktadır. Buna göre Telekomünikasyon Dairesi üzerinden yapılan yurtiçi ve uluslararası
trafik, altyapı ve parselasyon ve Data abonelik gelirleri bir önceki döneme göre artış
gösterirken, rehberlik hizmetleri, özel devre, chip kart, PSTN, arabağlantı ve erişim gelirleri
gelirlerinin azaldığı gözlemlenmektedir. En yüksek düşüş, %94 (243,314 ₺ - 2015 2. Çeyrek &
13,311 ₺ - 2015 3. Çeyrek) ile rehberlik hizmetlerinden elde edilen gelirlerinde yaşanmıştır.
KKTC Telekomünikasyon Dairesi tarafından Kurumumuza sunulmuş olan 2014 gelirleri güncellendiğinden, söz konusu veri bu
dönemde değişmiştir.
28 Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.
27
44 | BTHK
Kaynak: BTHK
Gelir Dağılımı,
2015 – 3. Çeyrek, Milyon ₺
₺
4,33
3,03
1,48
0,94
0,88
xDSL
DATA
DEVRESİ
1,00
0,34
PSTN
(SES)
ABONELİK
(SES)
CHIP KART
ERİŞİM
ARABAĞLANTI
& DİĞER
CHIP KART
2015 3. Çeyrek
1,48
0,90
0,88
0,98
0,94
1,00
0,54
0,34
0,64
2015 – 2. Çeyrek & 2015 - 3. Çeyrek
3,03
1,53
ARABAĞLANTI
& DİĞER
3,05
xDSL
DATA DEVRESİ
12 Milyon ₺
4,33
4,57
ERİŞİM
ABONELİK
2015 2. Çeyrek
12.20 Milyon ₺
PSTN (SES)
Şekil AH
2015 ikinci çeyrekte toplam gelirlerin %37.4’ünü oluşturan PSTN hizmetlerinin 2015 üçüncü
çeyrekte toplam gelirlerdeki payı %36.1 olmuştur. 2015 ikinci çeyrekte toplam gelir içinde
%25’lik bir paya sahip olan abonelik gelirlerinin, 2015 üçüncü çeyrekte toplam gelir içindeki payı
%25.3’e yükselmiştir. 2015 ikinci çeyrekte chip kart gelirleri, toplam sabit gelirlerin %4.5’i iken;
aynı hizmetin payı 2015 üçüncü çeyrekte %2.8’e gerilemiştir.
BTHK | 45
ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)
Şekil AI’de Telekomünikasyon Dairesi’nin ses hizmetlerine ilişkin 2013 son çeyrekten ve 2015
yılı üçüncü çeyreğe kadar gerçekleşen aylık bazda ortalama ARPU (Average Revenue per User:
Abone Başına Aylık Ortalama Gelir) değerlerine yer verilmektedir. 2015 yılı üçüncü çeyrek
verilerine göre Telekomünikasyon Dairesi’nin abone başına aylık geliri 41.11 ₺ 29 olarak
gerçekleşmiştir. Ses ve Data ARPU rakamları incelendiğinde 2015 üçüncü çeyrekte
Telekomünikasyon Dairesinin ses ARPU’sunun 25.85 ₺ ve Data ARPU’sunun ise 51.11 ₺ olduğu
görülmektedir. 30
Kaynak: BTHK
SABİT ARPU, (₺/Ay)31
51,11
Data
41,11
Genel ARPU
25,85 Ses
Q4 2013
Q3 2015
Şekil AI
ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR
ARPU Hesaplama Yöntemi: Toplam Gelir / Ortalama Kayıtlı Abone Sayısı
Ses ARPU: Toplam Ses Geliri / Ortalama Aktif Ses Hattı Sayısı - Data ARPU: Toplam Data Geliri / Dönem Ortalama Data Abone
Sayısı
31 Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.
29
30
46 | BTHK
AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)
Şekil AJ’de 2013 yılı son çeyreği ve 2015 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla sabit telefon abonelerine
ait MoU (Minutes of Usage - Abone başına aylık ortalama kullanım miktarı) değerleri
gösterilmektedir. 2015 yılı ikinci üç aylık döneminde 242 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU 32,
bir önceki döneme (238) göre %1.5 oranında yükselmiştir.
Kaynak: BTHK & BTK TÜRKİYE
242
DAKİKA
145
DAKİKA
Kaynak: BTHK
Sabit MOU, Dakika/Ay33
242
276
Q4 2013
Q3 2015
Şekil AJ
MOU MINUTES OF USAGE
MOU ABONE BAŞINA AYLIK ORTALAMA KULLANIM
32
33
MOU Hesaplama Yöntemi: Toplam Dönem Trafiği/ Ortalama Kayıtlı Ses Hattı Sayısı
Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.
BTHK | 47
EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER
Aşağıdaki çizimde, 2015 yılı üçüncü çeyreğinde Telekomünikasyon Dairesi hatlarından en fazla
trafik gönderilen ve alınan ilk üç ülkeye yer verilmektedir. Bu üç aylık dönemde en çok trafik
gönderilen ülkeler Türkiye,
İngiltere, Doğu Avrupa ülkeleri ve Rusya olmuştur.
Telekomünikasyon Dairesi hatlarına en fazla çağrı gönderen ülkelere bakıldığında ise ilk üç
sırayı yine Türkiye, İngiltere, Doğu Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın aldığı görülmektedir.
↑ EN FAZLA TRAFİK GÖNDERİLEN ÜLKELER
↓ EN FAZLA TRAFİK ALINAN ÜLKELER
↑↓
↑↓
İNGİLTERE
#2
TÜRKİYE
#1
↑↓
DOĞU AVRUPA
& RUSYA
48 | BTHK
#3
KISA NUMARALAR
Şekil AK’de 2015 yılı üçüncü çeyreğinde Telekomünikasyon Dairesi hatlarından en fazla aranan
(arama sayısına göre) 3 kısa numara görülmektedir. Buna göre, 2015 yılının üçüncü çeyreğinde
en fazla aranan kısa numaralar, 192 (Bilinmeyen numaralar), 161 (Telekomünikasyon Dairesi
Arıza) ve 163 (Telekomünikasyon Dairesi Borç Sorgulama) olmuştur.
Kaynak: BTHK
En Sık Aranan Kısa Numaralar,
2015 3. Çeyrek
192
161
163
Şekil AK
BTHK | 49
2.3
Sabit İnternet ve
Genişbant Sektörü
2015 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla sabit genişbant internet pazarında, Dünya ve Avrupa
eğilimleri ile doğru orantılı olarak gerek haberleşme sağlayıcı bazında, gerekse artan
kullanım miktarı bakımından artış olduğu gözlemlenmektedir. 2015’in üçüncü
çeyreğinde gerçekleşen rakamlara bakılacak olunursa, ülkemizde 30 adet
yetkilendirilmiş ve aktif olan internet servis sağlayıcısı (İSS) bulunmaktadır. Aşağıdaki
şekilde (Şekil AL), haberleşme sağlayıcıların yıllar itibarı ile yetkilendirme kırılımına yer
verilmektedir.
Kaynak: BTHK
Yıl Bazında Yetkilendirilen İnternet Servis Sağlayıcılar
3
3
2015
2014
2013
2012
50 | BTHK
5
17
MEVCUT
YETKİLENDİRİLMİŞ
2
Şekil AL
SABİT İNTERNET HİZMET TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM
2015 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ülkemizde 67,274 34 sabit genişbant internet abonesi
bulunmaktadır. Bir önceki dönem ile kıyaslanacak olursa, geçtiğimiz üç aylık dönemden
günümüze dek sabit genişbant abone sayısında %4.8’lik bir artış (2015 - 3. Çeyrek’te 64,194
abone) meydana geldiği görülmektedir. Genişbant olmayan Dial-Up abone sayısı geçmişe
kıyasla ciddi derecede azalmış ve yapılan bildirimlere göre ülke çapında 6 aboneye (2014
yılsonu itibarı ile 32 abone) inmiştir. Sabit İnternet ve genişbant abonelerinin, kullanmakta
oldukları hizmet türüne göre dağılımlarını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. (Şekil AN)
Kaynak: BTHK
Fiber
Sabit İnternet Abone Sayıları,
2015 – 3. Çeyrek
2.836
21.854
2.689
21.854
6.120
21.261
57
6
5,811
Dial-Up
35
6.350
21.110
5.896
21.021
5.799
Hotspot
20.691
20.954
xDSL
32.058
33.115
32.796
34.705
35.708
37.330
40.562
Wireless
Q1 2014
Şekil AN
Q3 2015
Şekil AO’da ise 2015 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla sabit internet ve
genişbant abonelerinin hizmet türüne göre dağılımları yer
TOPLAM ABONE:
almaktadır. Buna göre, toplam sabit internet abonelerinin %91’lik
oranı, hizmet türü olarak Wireless veya xDSL teknolojilerini
kullanmaktadır. Detaylı bakılacak olursa, en fazla tercih edilen sabit
bağlantı yöntemi, %60.3 ile Wireless olurken, ikinci sırada %30.8 ile
xDSL gelmektedir. Abonelerin %8.6’sı bağlantı yöntemi olarak
Hotspot’u tercih ederken, Fiber kullanımı bu dönemde de sadece kurumsal müşteriler bazında
sınırlı kalarak %0.08 ile en az yararlanılan genişbant hizmet türü olmuştur.
67,274
Toplam abone sayısı, internet servis sağlayıcılarından ve Telekomünikasyon Dairesi’nden değişik dönemlerde sunulan çoklu
verilerden derlenerek tespit edilmiştir.
35 Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.
34
BTHK | 51
Kaynak: BTHK
Sabit İnternet Abonelerinin Hizmet Türüne Göre Dağılımı, %
≈ %91
63,2
32,2
9,1
xDSL
0,23
0,09
0,01
DIAL-UP
WIRELESS
FIBER
HOTSPOT
DİĞER
Şekil AO
Şekil AP’de xDSL abone sayılarının üçer aylık dönemler itibarıyla seyrine yer verilmektedir. 2013
yılı son çeyreğinde 22,246 olan abone sayısı, 2015 yılı üçüncü çeyreğinde 20,691’e gerilemiştir.
Ülkemizde xDSL abonelerine ağırlıklı olarak ADSL az sayıda da G.SHDSL (125) teknolojileri ile
hizmet sunulmaktadır. Aynı şekilde kartlı/ön ödemeli ve Data devresi aboneleri de dönemler
halinde verilmektedir.
Kaynak: BTHK
Toplam Data Abone Sayıları
161
1.287
161
1.248
161
1.266
161
1.245
161
1.239
207
1.198
161
1.260
1.114
1.111
22.246 21.631 21.854 21.261
21.110
21.021 20.954
20.691
KARTLI/ÖN
ÖDEMELİ
DATA DEVRESİ
xDSL
Q4 2013
Şekil AP
52 | BTHK
Q3 2015
Şekil AR’de İSS’lerin abone portföyü bireysel (özel kişilik)/kurumsal (tüzel kişilik) ayrımında
incelenmektedir. Toplam abonelerin yaklaşık %97’si bireysel, %3’ü ise kurumsaldır.
Kaynak: BTHK
Abonelerin Bireysel-Kurumsal Bazda Ayrımı,
%, 2015 - 3. Çeyrek
%97,0
%3,0
KURUMSAL
BİREYSEL
Şekil AR
SABİT İNTERNET GENİŞBANT BAĞLANTI HIZLARI
Şekil AS’de sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına yer verilmektedir.
Buna göre 2015 yılı üçüncü çeyrekte ülkemizde sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %34’ünün
2 Mbit/s hızını tercih ettikleri görülmektedir. Bunu, %22 ile 1 Mbit/s hızı tercih eden aboneler
izlemektedir. 4 Mbit/s hızında bağlantıları tercih eden abonelerin oranı da yaklaşık %21 olup, 4
Mbit/s – 10 Mbit/s arası hız tercih eden abonelerin oranı yaklaşık %3’tür. Bu dönemde 10 Mbit/s
ve üzeri hızlarda (yaklaşık %12) geçmiş döneme kıyasla artış gözlemlenmektedir.
Kaynak: BTHK
Hızlara Göre Sabit Genişbant İnternet Abonelerinin Dağılımı, Mbit/s, 2015- 3.
Çeyrek
33,66
22,35
20,52
11,66
7,43
1,42
0.5
1
2
3
4
0,74
1,66
0,28
5
8
10
>10
Şekil AS
BTHK | 53
SABİT GENİŞBANT İNTERNET PAZARINDA GELİRLER
Aşağıdaki şekilde (Şekil AT) 2011 yılından 2014 yılına kadar gerçekleşen sabit internet ve
genişbant hizmetlerinden elde edilen gelir bilgilerine yıllık olarak yer verilmektedir. İSS’lerin
2014 yılı gelirleri bir önceki yıla (11,466,346.15 ₺) göre %40 artarak 16,090,333.37 ₺ seviyesinde
gerçekleşmiştir. 2012 yılı gelirleri (8,669,816.20 ₺) ile kıyaslanacak olursa %85.6’lık artışın
olduğu gözlenmektedir.
Kaynak: BTHK
Yıllar İtibarıyla Sabit İnternet Hizmetlerden Elde Edilen Gelir,
Milyon ₺
↑%40
↑%32
↑%3.1
8,41
8,67
2011
2012
16,09
11,47
2013
2014
Şekil AT
2015 yılı üçüncü çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık
4.700.421,74 ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2015 yılı ikinci üç aylık dönemi incelendiğinde,
internet servis sağlayıcılarının dönemsel gelirinin bir önceki döneme kıyasla (4,472,164.91 ₺) %5
oranında arttığı görülmektedir. Diğer sayfadaki Şekil AU’da sabit genişbant pazarında yer alan
haberleşme sağlayıcıların son çeyrekteki net gelirlerinin dağılımına yer verilmektedir.
Aynı şekilde, internet servis sağlayıcıların son iki çeyrekteki (2015 üçüncü çeyrek ve 2015 ikinci
çeyrek) gelir getiren farklı hizmetlerinin, toplam geliri üzerinde olan dağılımı yer almaktadır.
Buna göre xDSL, Wireless, Fiber ve diğer gelirler bir önceki döneme göre artış gösterirken,
Hotspot gelirlerinin azaldığı gözlemlenmektedir. Dial-up hizmetlerinden bu dönemde gelir elde
edilmemiştir.
54 | BTHK
Kaynak: BTHK
Gelir Dağılımı,
2015 – 3. Çeyrek, Bin ₺
3.394
586
xDSL
214
102
FIBER
HOTSPOT
0,00
DIAL-UP
WIRELESS
405
DİĞER
2015 – 2. Çeyrek & 2015 - 3. Çeyrek
214
102
405
2015 3. Çeyrek
586
4.70 Milyon ₺
3.394
162
145
400
2015 2. Çeyrek
FIBER
581
HOTSPOT
4.47 Milyon ₺
3.184
DİĞER
xDSL
WIRELESS
Şekil AH
2015 ikinci çeyrekte toplam gelirlerin %71.2’sini oluşturan Wireless hizmetinin 2015 üçüncü
çeyrekte toplam gelirlerdeki payı %72.2 olmuştur. 2015 ikinci çeyrekte toplam gelir içinde
%13’lük bir paya sahip olan xDSL gelirlerinin, 2015 üçüncü çeyrekte toplam gelir içindeki payı
%12.5’e düşmüştür.
BTHK | 55
ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)
Şekil AU’de İnternet Servis Sağlayıcıların
sunduğu
sabit
genişbant
internet
hizmetlerine ilişkin 2014 yılı başından 2015
üçüncü çeyreğe kadar gerçekleşen aylık
bazda ortalama ARPU (Average Revenue
per User: Abone Başına Aylık Ortalama Gelir)
değerlerine yer
verilmektedir.
2015 yılı üçüncü
çeyrek verilerine
göre
İSS’lerin
abone
başına
aylık geliri 23.84 ₺ 36 olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak: BTHK
Sabit Genişbant İnternet’te ARPU, (₺/Ay) 37
29,05
Wireless
23,84
Genel ARPU
9,38
5,86
Q1 2014
xDSL
Hotspot
Q3 2015
Şekil AÜ
Değişik genişbant hizmet türlerine göre, sektörün ARPU rakamları incelendiğinde 2015 üçüncü
çeyrekte ortalama Wireless ARPU’sunun 29.05 ₺, Hotspot ARPU’sunun 5.86 ₺ ve son olarak
xDSL ARPU’sunun 9.38 ₺ olduğu görülmektedir.
ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR
36
37
ARPU Hesaplama Yöntemi: Toplam Gelir / Kayıtlı Abone Sayısı Dönem Ortalaması
Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.
56 | BTHK
Şekil AU’de ülkemiz ve OECD ülkelerinde sabit genişbant internet penetrasyon oranları temel
bağlantı teknolojilerine göre verilmektedir. OECD ortalama penetrasyon oranları Aralık 2014
itibarıyla DSL için %13.4 ve Fiber için %4.8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemizde ise Eylül 2015
itibarıyla sabit genişbant internet penetrasyon oranlarının DSL için %6.2 ve Fiber için %0.02
seviyesinde olduğu görülmektedir. 38
Kaynak: OECD Genişbant Portalı
OECD Ülkelerinde Sabit Genişbant İnternet Penetrasyon Oranları,
%
İzlanda
Fransa
İsviçre
Lüksemburg
Yeni Zelanda
İngiltere
Danimarka
Kore
Yunanistan
Almanya
İsveç
İrlanda
Norveç
Japonya
Avusturalya
İspanya
İtalya
Hollanda
Estonya
Finlandiya
Avusturya
OECD Ortalama
Slovenya
Belçika
İsrail
Portekiz
Kanada
Slovakya
Çek Cumhuriyeti
ABD
Macaristan
Türkiye
Polonya
KKTC
Şili
Meksika
FİBER
4,8
0,02
13.4
6.2
Şekil AU
38
OECD ülkelerinin verileri Aralık 2014, KKTC verileri ise Eylül 2015 tarihlidir.
BTHK | 57
Şekil AÜ’de OECD ülkeleri ve ülkemizde nüfusa göre sabit ve mobil genişbant penetrasyon
oranlarına yer verilmektedir. Ülkemizde nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %20.1
iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması %28.2’dir. Mobil genişbant penetrasyon oranı
ülkemizde %82.5 iken OECD ortalaması %81.3’tür. 39
Kaynak: OECD Genişbant Portalı
OECD Ülkelerinde Sabit-Mobil Genişbant İnternet Yaygınlığı, %
Finlandiya
Danimarka
Japonya
İsveç
Kore
Estonya
Avusturalya
ABD
İsviçre
Yeni Zelanda
Norveç
İzlanda
İngiltere
Lüksemburg
Hollanda
OECD Ortalaması
İrlanda
İspanya
Fransa
Almanya
KKTC
Avusturya
İtalya
Belçika
Çek Cumhuriyeti
Kanada
Slovakya
İsrail
Slovenya
Polonya
Portekiz
Yunanistan
Şili
Macaristan
Türkiye
Meksika
81.3
28.2
20.1
82.5
MOBİL GENİŞBANT
SABİT GENİŞBANT
Şekil AÜ
39
OECD ülkelerinin verileri Aralık 2014, KKTC verileri ise Eylül 2015 tarihlidir.
58 | BTHK
2015 yılı üçüncü çeyreğinde toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme)
miktarı dönemsel olarak yaklaşık 11,704 TB olarak gerçekleşmiştir. Bu kullanımın yaklaşık
%78.5’i (9,183 TB) veri indirme, %21.5’i veri yükleme (2,520 TB) şeklinde gerçekleşmiştir. Son
bir yılda gerçekleşen toplam indirme ve yükleme miktarı ise yaklaşık olarak 38,152 TB (38.2
Petabyte) olarak hesaplanmıştır.
Buna göre, abone başına düşen indirme 45.81 GB/ay ve yükleme ise 12.57 GB/ay olarak
hesaplanmaktadır. Alttaki şekilde (Şekil AV), farklı İSS’lerin aylık toplam indirme ve yükleme
hacimleri gösterilmektedir.
Kaynak: BTHK
İSS Bazında Sabit Genişbant İnternet Kullanımı, (TB/Ay) 40
Broadmax
708
Cypking
400
Kibrisonline
312
Sistem Co
300
Nethouse
290
Multimax
231
173
Xrealnet
Flytom
161
Netway
140
Çağnet
90
Goldsurf
77
Netnice
67
59
Comtech
57
Netbir
Ensonnet
46
44
Mahir
Longson
37
Highlevel
33
Fixed
İNDİRME
32
Netpoint
30
SCNet
24
Devnet
YÜKLEME
24
Şekil AV
40
2015 3. Çeyrekte veri indirme/yükleme bildirimde bulunan İSS’ler dâhil edilmiştir.
BTHK | 59
2.4
Çağrı Taşıma
Sektörü
2015 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla çağrı taşıma hizmeti sunmak amacı ile Kurum
tarafından yetkilendirilmiş 3 elektronik haberleşme sağlayıcı bulunmaktadır. Kurum,
2014 yılının ilk çeyreğine dair verilerden başlayarak, 2015’in üçüncü çeyreğinde kadar
gerçekleşen çağrı taşıma miktarını kayıt altına almıştır.
TAŞINAN DAKİKA
Sabit şebekede çağrı taşıma hizmetine genel olarak bakıldığında, 2014 yılında 28,386,929 (28.4
milyon) dakika olarak gerçekleşen toplam transit trafik miktarı, 2015 yılının ilk üç çeyreğinde
bir önceki yılın aynı dönemine göre %11.2 artarak 22,893,560 (22.8 milyon) dakika olarak
gerçekleşmiştir. Çağrı taşıma hizmeti 2015 yılı üçüncü çeyrek verilerine bakıldığında ise toplam
transit trafik miktarının 7,477,995 (7.5 milyon) dakika büyüklüğüne ulaştığı, bir önceki döneme
göre %4.7 azalma gerçekleştiği (2015 2. Çeyrek – 7,844,123 dakika) görülmektedir. Alttaki
şekilde (Şekil AY), haberleşme sağlayıcıların 2014 ilk çeyreğinden günümüze dek gerçekleşen
trafik taşıma verilerine yer verilmektedir.
Kaynak: BTHK
Yurtdışından Taşınan Trafik (Geliş Yönüne Göre), Dakika
Q1 2014
Şekil AY
60 | BTHK
138,4K
4,3M
Yurtdışı
3,1M
171,4K
7.477.995
153,1K
4,2M
222,4K
210,2K
4,5M
3,2M
7.844.123
3,1M
3,6M
7.571.442
3,3M
215,5K
7.799.399
4,3M
5,3M
146,4K
35,3K
5,0M
5.451.379
1,1M
6.354.053
8.782.098
5,0M
K=Bin & M=Milyon
Q3 2015
TR
TR
Alttaki diğer şekilde ise (Şekil AZ), aynı dakika trafiği, taşınan dakikaların sonlandırıldığı
haberleşme sağlayıcıya göre belirtilmektedir.
Kaynak: BTHK
Yurtdışından Taşınan Trafik (Sonlanışa Göre), Dakika
4,7M
5,3M
4,9M
1,1M
1,0M
782,3K
593,5K
1,8M
1,8M
7.477.995
4,8M
719,1K
1,0M
Q1 2014
2,0M
942,1K
7.844.123
1,2M
2,4M
911,0K
7.571.442
4,6M
3,6M
5.451.379
7.799.399
1,9M
6.354.053
8.782.098
5,2M
K=Bin & M=Milyon
Q3 2015
Şekil AZ
ÇAĞI TAŞIMA PAZARINDA GELİRLER
Aşağıdaki şekilde (Şekil BA) 2015 birinci çeyreğinden günümüze kadar gerçekleşen çağrı
taşıma hizmetlerinden elde edilen gelir bilgilerine çeyrek dönemler bazında yer verilmektedir.
Hizmet veren haberleşme sağlayıcıların 2015 üçüncü çeyrek gelirleri bir önceki döneme
(710,761.44 ₺) göre %2.8 yükselerek 730,580.20 ₺ seviyesine ulaşmıştır.
Kaynak: BTHK
Q1 2015
730,6
710,8
744,9
Çağrı Taşıma Hizmetinden Elde Edilen Gelir, Bin ₺
Q3 2015
Şekil AZ
BTHK | 61
62 | BTHK
Tablo 4
GENEL ARPU
Ön Ödemeli
Faturalı
Ses
Data
GENEL ARPU
Ön Ödemeli
Faturalı
Ses
Data
%14.2
%2.3
40.73
22.26
54.64
42.61
13.35
TELSİM
35.54
21.59
50.28
32.92
8.07
%17.3
%5.5
%15.9
%1.9
2013-2
40.56
18.81
56.57
39.57
12.58
38.66
23.79
62.93
34.90
9.37
2013-2
K.K. Turkcell
2013-1
%23.2
%5.5
TELSİM
Mobil ARPU, (₺/Ay)
Kaynak: BTHK
Tablo 3
Ön Ödemeli
Faturalı
Ön Ödemeli
Faturalı
K.K. Turkcell
2013-1
40.15
17.90
55.39
34.44
12.42
36.28
23.12
54.81
29.64
8.70
2013-3
%21.7
%6.7
%15.1
%9.4
2013-3
37.69
18.88
52.88
34.19
12.53
34.29
23.59
47.01
26.50
11.36
2013-4
%20.0
%4.8
%13.1
%3.3
2013-4
Mobil Abone Kayıp Oranları (Churn Rate), %
Kaynak: BTHK
Detaylı Tablolar
40.49
18.57
60.78
31.90
8.95
33.76
17.71
49.61
26.04
11.61
2014-1
%16.2
%4.4
%15.4
%3.9
2014-1
43.40
21.10
62.99
34.32
7.61
35.13
22.78
48.89
26.52
12.74
2014-2
%14.6
%6.0
%15.7
%4.3
2014-2
41.57
14.28
65.81
31.44
7.33
34.57
21.14
50.09
24.31
12.58
2014-3
%12.7
%4.7
%14.7
%3.9
2014-3
43.28
21.60
54.92
34.65
6.87
35.20
22.93
49.30
24.78
13.99
2014-4
%14.3
%4.0
%13.1
%3.5
2014-4
37.09
18.00
47.07
27.92
7.26
29.34
19.28
40.06
21.23
12.89
2015-1
%12.6
%3.4
%13.7
%2.7
2015-1
39.70
20.50
50.83
30.09
8.92
28.92
20.11
37.91
21.67
13.55
2015-2
%11.2
%4.6
%16.8
%1.9
2015-2
37.33
20.50
21.16
33.49
45.68
28,20
37,33
20,50
21,16
33,49
2015-3
%17.8
%3.4
%16,9
%4,3
2015-3
BTHK | 63
0.16
0.07
0.13
TELSİM
0.12
0.11
0.14
0.14
0.10
0.18
0.11
0.10
0.13
2013-4
0.13
0.10
0.20
0.12
0.10
0.12
2014-1
0.14
0.09
0.16
0.11
0.09
0.13
2014-2
0.13
0.06
0.17
0.12
0.09
0.14
2014-3
Tablo 6
GENEL MoU
Ön Ödemeli
Faturalı
GENEL MoU
Ön Ödemeli
Faturalı
236
-
TELSİM
255
-
K.K. Turkcell
2013-3
249
-
230
-
2013-4
240
163
307
223
119
330
2014-1
254
193
307
231
184
301
2014-2
239
185
283
201
155
270
2014-3
Mobil Haberleşme Sağlayıcı Bazında MoU Değerleri, Dk./Ay
Kaynak: BTHK
Tablo 5
GENEL ARPM
Ön Ödemeli
Faturalı
GENEL ARPM
Ön Ödemeli
Faturalı
K.K. Turkcell
2013-3
Mobil ARPM, (₺/Ay)
Kaynak: BTHK
257
193
316
215
162
292
2014-4
0.13
0.11
0.15
0.12
0.09
0.13
2014-4
231
167
292
204
157
270
2015-1
0.12
0.09
0.14
0.10
0.08
0.12
2015-1
242
169
278
227
181
290
2015-2
0.12
0.09
0.14
0.10
0.07
0.12
2015-2
232
183
275
200
152
266
2015-3
0.12
0.09
0.14
0.10
0.08
0.12
2015-3
64 | BTHK
Tablo 7
Lefkoşa
Gazi Mağusa
Girne
Güzelyurt
İskele
Lefkoşa
Gazi Mağusa
Girne
Güzelyurt
İskele
77
43
67
21
31
TELSİM
82
58
84
24
34
K.K. Turkcell
2013-1
77
43
67
21
32
82
58
84
24
35
2013-2
Mobil Baz İstasyon Sayıları
Kaynak: BTHK
77
43
67
21
32
82
59
86
24
35
2013-3
78
43
67
21
32
82
62
85
27
36
2013-4
80
43
70
21
33
81
60
88
26
36
2014-1
81
43
70
21
33
81
61
89
26
36
2014-2
81
43
70
22
33
82
64
89
26
36
2014-3
84
43
72
22
33
83
64
91
26
36
2014-4
84
43
76
24
34
83
64
91
26
36
2015-1
84
43
78
24
34
83
64
93
27
36
2015-2
84
43
80
25
34
85
67
95
27
36
2015-3
BTHK | 65
Tablo 9
GENEL ARPU
Ses
Data
2013-4
42.09
37.03
-
Sabit ARPU, (₺/Ay)
Kaynak: BTHK
Tablo 8
PSTN Gelirleri (Ses)
Abonelik Gelirleri (Ses)
GSM Arabağlantı Gelirleri
Yurtiçi Ve Uluslararası Trafik Taşıma Geliri
Chip Kart Gelirleri
Rehberlik Hizmetleri (192) Gelirleri
Altyapı ve Parselasyon Gelirleri
Diğer Gelirler
xDSL Abone
Data Devresi (Özel Devreler) Gelirleri
Abonelik Gelirleri (Data)
Erişim Gelirleri
TOPLAM
2014-1
42.32
27.44
43.19
2014-1
4,918,317
3,078,722
138,991
52,869
1,169,506
16,913
491,823
7,402
1,005,840
834,007
10,567
1,030,858
12,755,815
Sabit Haberleşme Gelirleri, ₺
Kaynak: BTHK
2014-2
42.68
28.11
44.41
2014-2
5,024,695
3,114,961
141,197
26,103
1,010,740
16,497
416,043
7,800
1,017,555
877,314
8,748
1,118,697
12,780,350
2014-3
43.11
28.63
45.29
2014-3
5,135,299
3,062,295
130,395
42,066
906,649
13,346
391,861
7,200
990,555
859,577
28,223
1,177,331
12,744,795
2014-4
42.59
27.46
47.78
2014-4
4,727,848
3,051,510
98,378
365,176
751,570
13,849
229,827
13,200
984,810
834,959
21,426
1,327,006
12,419,559
2015-1
41.60
27.35
50.80
2015-1
4,734,183
3,034,483
69,671
78,857
702,831
11,534
133,179
6,600
982,065
838,918
59,363
1,463,935
12,115,619
2015-2
41.92
27.60
52.25
2015-2
4,568,375
3,048,130
57,378
100,935
544,650
243,314
202,100
8,600
980,205
896,491
24,335
1,526,869
12,201,382
2015-3
41.11
25.85
51.11
2015-3
4,330,760
3,028,873
32,608
610,299
335,398
13,311
310,995
5,000
944,220
881,984
27,937
1,483,552
12,004,939
66 | BTHK
2014-1
273
2014-2
278
32,058
Dialup
Wireless
2,836
Tablo 12
Hotspot
Wireless
xDSL
GENEL ARPU
2014-2
19.96
8.25
22.76
12.91
9.43
24.64
30.98
2,689
53
33,115
144
2014-2
21,854
2014-1
20.08
Sabit Genişbant ARPU, (₺/Ay)
Kaynak: BTHK
Tablo 11
Hotspot
47
121
xDSL
Fiber
2014-1
21,631
6,120
52
32,796
47
2014-3
21,261
19.97
34.50
11.67
2014-3
27.45
Sabit Genişbant İnternet Abone Sayıları
Kaynak: BTHK
Tablo 10
MoU
2013-4
276
Sabit Haberleşme Sağlayıcı MoU Değeri, Dk./Ay
Kaynak: BTHK
2014-3
261
9.51
30.86
8.81
2014-4
23.48
6,333
54
35,045
32
2014-4
20,778
2014-4
254
9.46
29.94
8.79
2015-1
23.74
5,896
54
35,708
6
2015-1
21,021
2015-1
242
8.26
29.07
9.23
2015-2
23.49
5,799
53
37,330
6
2015-2
20,954
2015-2
238
5.86
29.05
9.38
2015-3
23.84
5,811
57
40,562
6
2015-3
20,691
2015-3
242
Elektronik Haberleşme Sağlayıcılar
HABERLEŞME SAĞLAYICI ADI
KISALTMA
MOBİL HABERLEŞME
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.
K.K. Turkcell
Vodafone Mobile Operations Ltd.
TELSİM
SABİT HABERLEŞME
K.K.T.C. Telekomünikasyon Dairesi
TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ
İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI
Airmax Communicaton Ltd.
AIRMAX
Analiz Computer (Cesim Ltd.)
Arınet Security & Internet Consultancy Ltd.
ANALİZ
Broadmax İletişim Şti.
BROADMAX
Comtech Ticaret Ltd.
COMTECH
Cypking Network & Communication Ltd.
CYPKING
Cyprus Wireless Solutions Ltd.
CYPRUS WIRELESS SOLUTIONS
Çağnet Communication Ltd.
ÇAĞNET
Enson Net Ltd.
ENSON NET
Erkut Endüstri ve Ticaret Limited
DEVNET BİLİŞİM
Fixnet Broadband Ltd.
FIXNET
Flytom Networks Ltd.
FLYTOM NETWORKS
Gold Surf Internet Ltd.
GOLDSURF INTERNET
High Level Software Ltd.
HIGH LEVEL SOFTWARE
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.
K.K. Turkcell
Kıbrısonline Ltd.
KIBRIS ONLINE
Longnet İletişim Ltd.
LONGNET
Mahir & Sons Ltd. (Kıbrıs NET Internet)
MAHİR BİLGİSAYAR
Multimax İletişim Ltd.
MULTIMAX
Nethouse Bilgi İşlem Merkezi Ltd.
NETHOUSE
Netpoint Networks Ltd.
NETPOINT NETWORKS
Netser İletişim Hizmetleri Ltd.
NETSER
Netnice İletişim Ltd.
NETNICE
Netway Broadband Ltd.
NETWAY
Özel Güvenlik Sistemleri Ltd. (Netbir İnternet)
ÖZEL GÜVENLİK
Özle İletişim Ltd.
ÖZLE İLETİŞİM
SCNET Internet Services Ltd.
SCNET
ARINET
BTHK | 67
Sistem Co. Ltd.
SİSTEM CO
Vodafone Mobile Operations Ltd.
TELSİM
Xrealnet İnternet Ltd.
XREALNET
ÇAĞRI TAŞIMA
Polyphone Communications Ltd.
POLYPHONE
MMT Telekom Ltd.
KıbrısOnline Ltd.
MMT
KIBRIS ONLINE
ALTYAPI İŞLETMECİLİĞİ
Arınet Security & Internet Consultancy Ltd.
ARINET
Comtech Ticaret Ltd.
COMTECH
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.
K.K.T.C. Telekomünikasyon Dairesi
K.K. Turkcell
68 | BTHK
TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ
BTHK
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu
İletişim bilgileri;
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu
Adres: Osmanpaşa Caddesi,
Feray Yağcıoğlu Apt. Kat 2 Daire 1
Köşklüçiftlik, Lefkoşa, K.K.T.C.
T
F
W
E
+90 392 227 9611
+90 392 227 9635
http://www.bthk.org
[email protected]
Raporu indirmek için:
BTHK | 5

Benzer belgeler

2016 Yılı 1. Çeyrek Verileri

2016 Yılı 1. Çeyrek Verileri evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan bir internet teknolojisi.

Detaylı

2015 Yılı 1. Çeyrek Verileri

2015 Yılı 1. Çeyrek Verileri evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan bir internet teknolojisi.

Detaylı

2014 Yılı 4. Çeyrek Verileri

2014 Yılı 4. Çeyrek Verileri evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan bir internet teknolojisi.

Detaylı

2014 –2. Çeyrek

2014 –2. Çeyrek Elektronik Haberleşme Sektörü Çeyrek Veriler (2014 –2. Çeyrek) Sektörel Rekabet Bölümü 06/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası uyarınca, Kurumumuzun görev ve yetkileri arasında ‘Elektronik hab...

Detaylı

2015 Yılı 4. Çeyrek Verileri

2015 Yılı 4. Çeyrek Verileri evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan bir internet teknolojisi.

Detaylı