Tek Bir Dijital İzleme Çözümüyle Güvenliğinizi Artırın

Transkript

Tek Bir Dijital İzleme Çözümüyle Güvenliğinizi Artırın
Honeywell Digital Video Manager
TEHLİKELERE DAHA HIZLI VE
DAHA BİLİNÇLİ MÜDAHALE
Tek Bir Dijital İzleme Çözümüyle
Güvenliğinizi Artırın
Akıllı dijital video yönetimi, teknolojiyi bir adım öteye taşır ve size daha hızlı müdahale
olanağı, daha sıkı güvenlik ve önemli bir maliyet tasarrufu sağlar.
Honeywell Digital Video Manager (DVM) ürünü, hem ekonomik, hem de yüksek izleme performansı sağlayan ölçeklenebilir, ağ tabanlı bir dijital
kapalı devre televizyon (CCTV) çözümüdür. Bu teknoloji, Honeywell Enterprise Buildings Integrator (EBI) ile entegre edildiğinde, daha da güçlü
bir paket sunar.
TİCARİ FAYDALAR
HONEYWELL DVM –
TEMEL FARKLILIKLAR:
Honeywell DVM, tesislerin – ve bunların
bünyesindeki kişilerin ve varlıkların – daha
güvenli olmasını sağlar; bunu da, potansiyel
•
Güçlü arama kapasitesi
tehlikelere hızlı ve bilinçli müdahaleyi
•
Kaydedilmiş belirli olayların hızla
kolaylaştırarak başarır. Temel faydaları arasında
bulunması
şunlar bulunur:
•
Gelişmiş video analizi
•
Gelişmiş kameraya müdahale
•
Daha düşük maliyetle daha gelişmiş güvenlik
•
Esneklik ve ölçeklenebilirlik
•
Müdahale yeteneğinin artması
•
I/O ve iki yönlü ses akışı desteği
•
Riskin azalması
•
Özel ekipman ve kablolama
•
Etkili veri yönetimi sayesinde daha iyi bilgi
algılaması
gereksiniminde azalma
toplama
•
Kullanımı kolay, gelişmiş teknoloji
•
Honeywell Digital Video Manager (DVM),
Honeywell Enterprise Buildings Integrator (EBI)
DVM, yüksek bir izleme performansı, esneklik
ile entegre edildiğinde, önemli video bilgilerini
ve düşük maliyet sağlar. Honeywell DVM,
görüntüleyip kaydederek, tehlikeleri hızlıca tespit
Honeywell EBI ile entegre edildiğinde çok
etme ve anormal durumları yönetme yeteneğinizi
daha güçlü hale gelir. Ortak tek bir kullanıcı
önemli ölçüde artırır. DVM, bir yandan izleme
arayüzüyle hemen hemen tüm bina, enerji, can
sürecinin kendisini takip ve kontrol etmeyi
güvenliği ve güvenlik yönetimi sistemlerinizi
sağlarken, diğer yandan kaydetme ve kayıt bulma
izleme ve kontrol etme olanağı sağlar.
sürecinin üst düzeyde kontrol edilmesini sağlamak
üzere gelişmiş bir yazılım ve teknoloji içerir.
Çözüm, optimum bina performansını destekler
ve birbirinden ayrı verileri bir araya getirir.
DVM'in açık mimarisi ayrıca mevcut sistemlerle
Honeywell DVM çözümü, daha hızlı müdahale
de kolaylıkla entegre edilebildiğinden, eski
ve daha az risk olanaklarıyla tesisinizin daha
güvenli, emniyetli, konforlu ve enerji açısından
verimli hale gelmesini sağlar.w
ekipmanlarınızı ve eş eksenli kablolarınızı
değiştirirken ya da bir açık ağ altyapısına geçiş
yaparken yatırımınızdan yararlanmanızı sağlar.
HVAC veya proses kontrolü ekipmanlarından
yeniden yapılandırılmasını ve
bir alarm uyarısı gelmesi durumunda kayıt
özelleştirilmesini sağlayan
AÇIK MİMARİ MAKSİMUM ESNEKLİK VE
MİNİMUM MALİYET SAĞLAR
GELİŞMİŞ, ARIZAYA KARŞI KORUMALI
ÖZELLİKLER
Kendi kablolama sistemini kullanmayı gerektiren
DVM gelişmiş bir arıza yönetimine sahiptir.
diğer sistemlerin aksine, DVM eski CCTV
Veritabanı sunucusunda yedek bir yapılandırma
ekipmanlarınıza entegre olabilir ya da yazılım
vardır. Ana veritabanı sunucusunun arıza yapması
tabanlı kamera değiştirme, kontrol ve dijital kayıt
durumunda, sistem derhal yedeğe geçer.
sağlamak üzere açık TCP/IP ağ teknolojilerinden
Kameralardan gelen video görüntüleri de bir
yararlanabilir. Bu son derece esnek mimari,
arıza durumunda sistem üzerindeki herhangi bir
ağınıza kamera eklemeyi ya da kameraların
sunucuya yönlendirilebilir. Bu da kesintileri en aza
yerini değiştirmeyi kolaylaştırır. Çok sayıda kayıt
indirerek kaydın aralıksız olarak devam etmesini
ekipmanı, monitör ve anahtar satın almanıza
sağlayarak riski azaltır.
İSTEDİĞİNİZ ANDA İSTEDİĞİNİZ
GÖRÜNTÜLER
•
GERÇEK BİLGİ TOPLAMA
Video bantlar üzerindeki belirli bir görüntüyü
•
ve kullanmanıza gerek kalmaz. Yeni CCTV
monitörleri yalnızca uygun yazılımlı bir PC ve bir
ağ bağlantısı gerektirir. DVM'in açık mimarisi,
birçok üçüncü parti ürün ve uygulama ile izleme
Honeywell, izleme operasyonlarınız için
kapasitenizi artırmanıza da olanak tanır.
gerçek bir bilgi toplama hizmeti sunar.
Önceden ayarlanmış ve talep üzerine
gerçekleştirilen kayıtların yanı sıra, DVM
olağan dışı hareketleri de otomatik olarak
kaydedebilir. Örneğin, bir kart sahibinin
yetkisiz bir alana giriş yapmaya çalışması, bir
yangın alarmının etkinleştirilmesi ya da kritik
Sistemin genişletilmesini,
esneklik
başlatılması için sisteme talimat girilebilir.
En önemlisi, kaydedilen görüntüler, olayın
•
maliyetli kurulum
yanı sıra bundan hemen önceki ve sonraki
görüntüleri de içerir.
•
Daha düşük bakım maliyeti
•
Ticari kullanıma hazır bileşenlerle
çalışabilme
Bu da tablonun tamamının görülmesini sağlar ve
soruşturmanızda size yardımcı olur.
Daha kısa sürede ve daha düşük
•
Maliyetli yükseltmelere ve
güçlendirmelere gerek
duymaması
genelinde erişim
bulmak için zaman alan hızlı ileri ve
geri sarma işi artık eskide kaldı. DVM,
operatörlere yalnızca gereken videoyu
kaydetme ve bu görüntülerin ne kadar
süreyle erişilebilir kalacağını belirleme fırsatı
sunarak, saatlerce arama yapmayı engeller
ve depolama alanı gereksinimini büyük
ölçüde azaltır.
LAN ve WAN üzerinden işletme
Gelişmiş özelliklerle mükemmel
sistem güvenilirliği
•
Potansiyel tehlikelere daha hızlı ve
daha bilinçli müdahale
BASİT VE GÜVENLİ DİJİTAL İMZA
DVM'i kullanarak kayıtları ya da kayıt
parçalarını standart Windows Media
dosyaları (MPEG-4 formatı) halinde dışa
aktarabilirsiniz. Dışa aktarılan her bir video
klip, kaydın kaynağının doğrulanması
ve kaydın üzerinde oynanmadığının
kanıtlanması için dijital olarak imzalanır.
yeri terk etmek zorunda kalmazlar. Her
bir kameranın yatay-dikey kaydırılması/
eğilmesi/yaklaştırılması (PTZ) ile ilgili
işlevleri kontrol edebilir, kayıt ve komutları
girebilirler. Aynı zamanda, yüksek kaliteli
canlı görüntüleri izleyebilir ve kaydetizle komutuyla herhangi bir kameradan
kaydedilmiş videoyu görebilirler.
Filigranların aksine, dijital imzalar orijinal
dosyaları bozmaz – kanıtların mahkemece
kabul edilebilir kalmasını sağlar.
DVM ayrıca, DVM yapılandırılmasında
gerçekleştirilen tüm değişiklikleri
kaydederek, tüm operatör faaliyetlerinin
ve sistem olaylarının denetim için eksiksiz
bir şekilde kaydını tutar. Dijital imzalar ve
denetim izi, tesisin delil zinciri koruma
süreçleri ve prosedürleriyle birlikte
kullanıldığında yasal bir takibatta kayıtların
kanıt olarak önemini arttırır.
BİLGİ AÇISINDAN ZENGİN TEK BİR
KULLANICI ARAYÜZÜ
Operatörler izleme, kayıt, arşivleme ve
kayıt bulma işlevlerinin tamamını, ağ
üzerindeki herhangi bir iş istasyonundan
gerçekleştirebilir. Bu onlara güç katar;
verimliliklerini ve müdahale kabiliyetlerini
artırır. Bir VCR bandını değiştirmek, bir
kaydı başlatmak ya da depolanmış bir
video bandını aramak için bulundukları
DVM'İN ÖZELLİKLERİ
DVM, endüstri standardı olan bir
açık ağ üzerine kurulmuştur; bu da size
en ekonomik, güçlü donanım ve yazılım
uygulamalarından yararlanma olanağı sağlar.
Neden Honeywell?
Honeywell, küresel bir imalat ve teknoloji
Özel dijital video kayıtlarının (DVR'ler)
lideridir. İster tek bir binayı, bir yerleşkeyi isterse
aksine, DVM yükseltmeleri bağımsız
dünya genelinde pek çok tesisi yönetiyor olun,
olarak yapma olanağı sunar. Bu, destek
Honeywell otomasyon kontrolünde benzersiz
maliyetlerinizi düşürür ve “gelecekte
bir uzmanlığa erişmenizi sağlar. Digital Video
garantili” yükseltmeler sağlar.
Manager, HVAC, enerji tüketimi, aydınlatma,
güvenlik ve can güvenliği dahil olmak üzere,
Sistemin diğer unsurları ve özellikleri şöyledir:
temel tesis işlevlerinin ekonomik bir şekilde
• Microsoft® Windows® yazılımı kullanan PC
izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlayan güçlü
video sunucusu
• Endüstri standardı NTSC ve PAL analog
kameralar, AXIS® ağ kameraları ve
bir uygulama paketi olan Honeywell Enterprise
Buildings Integrator (EBI)
ile entegre olan birçok uygulamadan biridir.
kameranın yatay-dikey kaydırılması/eğilmesi/
yaklaştırılması işlevine sahip kameralar için
Honeywell EBI'yle entegre olan tüm uygulama
destek
grupları hakkında daha fazla bilgi edinmek için
• NTSC ve PAL kamera çıktısı formatlarını
bugün Honeywell ile bağlantı kurun.
destekleyen, AXIS gibi video aktarımı
sağlayan çözümler
• Uzun mesafelerdeki yedek ağ mimarilerini ve
karışık ortamları destekleyen TCP/IP (web) ağı
Daha Fazla Bilgi
• Arşivlenmek üzere videoyu endüstri
Enterprise Buildings Integrator hakkında
standardı olan ticari kullanıma hazır (COTS)
daha fazla bilgi için bugün Honeywell
depolama aygıtlarına otomatik olarak
ile irtibat kurun. Bölgenizden sorumlu
gönderme
temsilcinizle görüşün,
http://buildingsolutions.honeywell.com
adresini ziyaret edin ya da şu numarayı
arayın: 1-800-345-6770, dahili: 603.
Honeywell Building Solutions
Honeywell
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422-3992
1-800-345-6770, dahili: 612
http://buildingsolutions.honeywell.com
• Microsoft® SQL Server kullanılarak
geliştirilmiş veritabanı
Honeywell Clinton İklim Girişimini, USGBC'yi,
ACUPCC'yi ve doğal kaynaklarımızın sorumlu bir
biçimde kullanılmasını teşvik eden diğer grupları
desteklemekten gurur duymaktadır.
Honeywell'in ürün portföyünün yaklaşık yüzde
50'si, enerji verimliliğiyle ilgilidir ve çalışmalarımız
sayesinde her yıl milyonlarca kilo karbondioksit
emisyonu ortadan kalkmaktadır.
Honeywell, Frost & Sullivan tarafından verilen
“Yılın Çevreci İnovasyonu” ödülü dahil olmak
üzere, çok sayıda ödüle layık görülmüştür.
Microsoft® Windows® ve SQL Server®
Microsoft şirketinin tescilli ticari
markalarıdır. AXIS® Axis AB şirketinin
tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları
saklıdır.
SL-56-4154
Ağustos 2014
© 2014 Honeywell International Inc.

Benzer belgeler

Honeywell Dijital Video Yöneticisi DVM Akıllı Gösterim

Honeywell Dijital Video Yöneticisi DVM Akıllı Gösterim Kendi kablolama sistemini kullanmayı gerektiren

Detaylı

Pittsburgh Uluslararası Havalimanı Altyapı İyileştirmeleri Referans

Pittsburgh Uluslararası Havalimanı Altyapı İyileştirmeleri Referans ve işletme maliyetlerini azaltan Honeywell Enterprise Buildings Integrator™ (EBI) uygulama paketini kullanmaya başlamıştır. Operatörler bu sistemleri herhangi bir iş

Detaylı

indir PDF - Honeywell Building Solutions

indir PDF - Honeywell Building Solutions konusundaki iyileştirmelerde önemli bir görev üstlenecektir." "Bu önemli bir projedir ve mevcut tesislerin denetiminin yapılması, Honeywell'in kullanım ömrünün sonuna gelmiş altyapıda akıllı yenile...

Detaylı

Broşürü görüntüle - Honeywell Building Solutions

Broşürü görüntüle - Honeywell Building Solutions Zhang Jiang Hi-Tech Park No. 430 Li Bing Rd., Pudong New Area, Şangay, 201203, Çin

Detaylı