Okumak, insan için en kolay ve en etkili öğrenme yoludur. Geri

Transkript

Okumak, insan için en kolay ve en etkili öğrenme yoludur. Geri
HAYIRSEVERLER İMAM HATİP ORTAOKULU KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINI
KAZANDIRMA VE GELİŞTİRME PROJESİ
AMACIMIZ: Okulumuzda öğrenim gören öğrencilere, okulumuzda görev yapan
öğretmen ve idarecilere ders dışı zamanlarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak;
kitap okuma alışkanlığını geliştirmek; iyi bir okuma kültürüne sahip olabilmek için
çözüm yollarını ortaya koyabilmek; okumayı engelleyici sebepleri ortadan kaldırmaya
yardımcı olmak; okul kütüphanesini ve sınıf kitaplıklarını güncellemek ve
zenginleştirmek; her öğrenciyi sürekli kitap okuması yönünde teşvik etmek; okuyan,
sorgulayan, fikir sahibi olan, çağın gereklerini yerine getiren bir gençlik oluşumuna
katkıda bulunmak…
Okumak, insan için en kolay ve en etkili öğrenme yoludur. Geri kalmış toplumların
karşılaştıkları sorunların başında eğitimsizlik gelmektedir. Geri kalmış toplumlarda kişiler,
okuyarak geçirebilecekleri zamanı, çoğunlukla yararsız işlerde harcamaktadırlar. Kendisini
yetiştirmiş, okuyan fertlerin günlük sohbetleri bile farklıdır.
Kitap okumanın sınav hazırlığına da katkısı vardır. Kitap okuyan ve okuduklarını çok
iyi değerlendirebilen öğrenciler, diğer öğrencilere göre çok daha başarılı olmaktadırlar.
Bilimsel olarak da ispatlanmıştır ki, kitap okumanın zihni gelişmeye katkısı aslında
anne karnında başlamaktadır. Kendisine kitap okunan çocukların dil gelişimi, daha sağlıklı
olmaktadır. Kitap okuyan çocukların düşünceleri, diğer çocuklara göre çok daha zengin olur.
Kitap okuyan çocukların iletişim kapasiteleri artmaktadır. Okuma, çocuğun kelime hazinesini
de arttırmaktadır.
Bilgisayarda oyun oynayarak, televizyon seyrederek büyüyen çocuklarımız gittikçe
okuma isteklerini yitirmekte ve okumanın sağladığı kazanımlardan mahrum kalmaktadırlar.
Karakter gelişimi, bilgiyi ve araştırmayı seven insanların yetiştirilmesi ile mümkün olur.
Çocuklarımızın, kendilerini okuyarak yetiştirmeleri gerekir. Yanlış ile doğruyu ayırabilen
kişilerin sayısının artması için, kişiye çocukluktan itibaren kitap okuma alışkanlığının
kazandırılması gerekmektedir. Kitap okuma alışkanlığı olan çocukların eğitim süreçleri de
çok daha verimli geçmektedir. Bu da anne-babaların işlerini kolaylaştırmaktadır. Kitap
okumayan nesillerin fikir üretme kabiliyetleri körelmektedir ve bu kişiler başarılı bir iletişim
kuramamaktadırlar.
Bu nedenle 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında belirlenen program dahilinde
Kitap Okuma Projesini uygulayacağız.
Bu projeyi uygulamakla aşağıdaki kazanımları hedeflemekteyiz.
1.
2.
3.
4.
Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması.
Öğrencilerin hızlı okuma becerisinin gelişmesi.
Zamanı etkin kullanma eğitiminin verilmesi.
Öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı duyarlılık kazanması.
KİTAP OKUMAK İÇİN 40 NEDEN
Soru: “Çocuklar niye kitap okusun? Biz neden okuyalım?”
Yanıt:
1-Yaşı büyürken aklının da büyümesi, boyu uzarken aklının da uzaması için…
2- Zekalarının daha işlek, kavrayışlarının daha çabuk olması için…
3-Bilmenin yüksek sevinçlerini yaşamak,(Albert Bayet) kendi iplerimizi kendi elimize
almak için…
4-Ruhça yücelmeleri, kafaca zenginleşmeleri için…
5-Yüzlerce gözü olması, olayları bütün yönleriyle görebilmesi için…
6-Yaşamlarına, yemek içmek dışında daha yüce bir anlam kazandırmak için…
7-Varlığımızın darlığından kurtulmak, yaşayamadığımız yaşamları yaşamak genişlemek,
zenginleşmek, ömrümüzü uzatmak için (Suut Kemal Yetkin) …
8- Yaşamı genişleten öğelerin başında geldiği, kişiyi bilge yaptığı, ona onur ve erdem
kazandırdığı için (Adnan Binyazar) …
9-Soyutlama yapabilmek, bir olayı olmadan önce beyinlerinde olmuş gibi canlandırabilmek
ve önlem alabilmek için…
10-Empati kurabilmek, kendimizden çıkıp ötekini anlayabilmek, başkalarının yaşamlarına
da saygı duyabilmek için…
11- Beynimizin sınırlarının, dilimizin sınırları olması , dünyanın da aslında bir kitap olması
ve okumayana bir şey verememesi nedeniyle…
12-Kendi yolumuzu bulmada, kendi eleştiri yeteneğimizi geliştirmede, kitle iletişim
araçlarının genel çıktıları arasından akıllıca seçim yapabilmek için (Richard Bamberger) …
13- Tüm insan büyüklerinin savunduğu ortak gerçeği-insanın çalıştığı ölçüde yükselen,
yediklerini hak eden, kimsenin hakkını yemeyenin insan olduğu gerçeğini- öğrenmek için
(İsmail Hakkı Tonguç)…
14- Zeka yaşının takvim yaşıyla birlikte büyümesi için…
15-Yaşamı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek amacında, okul eğitimi zavallı denecek kadar
gülünç kaldığı için (Shakespeare)…
16- Ademin hayvanlığı yemekle, insanlığı okumakla kaim (olası)olduğu için(Namık Kemal)…
17-İki ayağı üstünde yürüyen cesetler, leşler (Necip Fazıl Kısakürek) olmamak için…
18-Gözleri kapalı bostan beygiri gibi, bir ömür boyu karanlık kuyunun gıcırdayan dolabını
çevirip durmamak için (İlhan Selçuk)…
19-İnsanlık tarihine ve yaşayışına biçim veren, sosyal olayların nedenlerini anlatan bilim
yasalarını küçük yaştan başlayarak öğrenmek için (İlhan Selçuk)
20-Kendisine yatırım yapabilen, kendini geliştirebilen, sorumluluk bilinci de demokrasi
bilinci de gelişmiş bireyler olmak için (Halim Bahadır)…
21- Televizyon ve internet çağında, ekranların ayartıcı ve baştan çıkarıcı etkilerinden
korunabilmek için…
22-Televizyon ve internet ağalarının görsel şiddet ve cinsel istismar içeren bazı
izlencelerini ‘veto’ edebilmek için (İM Medya Bildirisi)…
23- Geleceğin toplumunun, ‘öğrenen toplum’ olacağı öngörüsüne göre kendilerini
‘güncelleyebilmeleri’ için…
24- Okulla sınırlı öğrenme ezberinden(paradigmasından), ‘yaşam boyu öğrenmeye’ geçmek
için…
25-Dünyada hiçbir dostun insana kitaptan daha yakın olamayacağı için…
26-Yalnızlıkta, dost ve arkadaş yokluğunun yerini ancak kitaplar tutabildiği İçin
27-Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızla konuşmaktan aldığımız zevki alabilmek için(Hasan Ali
Yücel)…
28-Dünyalarının sınırlarını genişleterek, insanların daha iyi bir yaşam için verdiği
mücadelenin önemini, büyüklüğünü anlamak için( Maksim Gorki)…
29-Sıkıntımızı unutmak, donuk hayatımıza biraz renk, biraz ışık vermek, daracık
dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için(Suut Kemal Yetkin)
30- Kendi öz yaşamımıza her hafta yeni yaşamlar katmak ve ömrümüzü uzatmak için
(Çetin Altan) …
31-Bizi bu bencillikten ancak edebiyat kurtaracağı, şiirler, öyküler,romanlar, tiyatrolar
kurtaracağı için (Nurullah Ataç) …
32-İnsanın yeryüzüne insan olarak gelmemesi ve insanın ancak okuyarak, kendini
yontarak, incelterek insan olabileceği için (Erasmus) …
34-Toplumda ahlakın yükselmesi ve ilerlemesi için(Nurullah Ataç) …
35-Kendimizi keşfetmemizi,kendimizi gerçekleştirmemizi, toplumsal yaşamın gerçek
öznesi olmamızı sağladıkları için…
36- Bir metni anlayarak okumanın bir matematik problemini çözmeye benzemesi
nedeniyle (Thondrik) …
37-İnsan yaşamı denen bu yolculukta bulabildiğimiz en iyi ‘nevale’, kitaplar olduğu için,
(Montaigne)
38-İnsanın gözünü açtığı(Orhan Kemal) insanları kabalıktan, düzeysizlikten insancıllığa
yükselttikleri için (M. Gorki) …
39-Daha iyi bir yaşama merdiven oldukları, her geçen gün dünyayla bağımızı
sağlamlaştırdıkları, daha canlı hale getirdikleri için(Maksim Gorki) …
40- İnsan zekasına ket vuran engelleri ortadan kaldırdıkları, her türlü zeka hastalığına
çare oldukları için (Kemal Karpat) …
…İNSAN HER YAŞTA KİTAP OKUMALIDIR.

Benzer belgeler

lise öğrencileri kitap okuma alışkanlıkları

lise öğrencileri kitap okuma alışkanlıkları HAYIRSEVERLER İMAM HATİP ORTAOKULU KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINI KAZANDIRMA VE GELİŞTİRME PROJESİ AMACIMIZ: Okulumuzda öğrenim gören öğrencilere, okulumuzda görev yapan öğretmen ve idarecilere ders dış...

Detaylı