CV - Kemerburgaz Üniversitesi

Transkript

CV - Kemerburgaz Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
:Ahmet Cemil YILDIRIM
2. Doğum Tarihi
:25.11.1979
3. Unvanı
:Yrd. Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu
:Doktora
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
Hukuk
Hukuk
Hukuk
Üniversite
Yeditepe Üniversitesi
East Anglia Üniversitesi
Roma II “Tor Vergata” Üniversitesi
Yıl
2003
2005
2008
5. Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçent, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, 2011
Yardımcı Doçent, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, 2010
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Bahadır Çalışkaner, Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukuku’nda Aşırı İfa Güçlüğü, İstanbul Kemerburgaz
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
• Ahmet Cemil YILDIRIM, “Ottoman Mecelle as a Secular Uniform Law Instrument”, International
Journal of Turcologia, Vol X, No. 19, 2015, s. 27.
• Ahmet Cemil YILDIRIM, “Amiable Composition in International Arbitration”, Journal of
Arbitration Studies, Vol. 24, No. 3, Eylül 2014, s. 33.
• Ahmet Cemil YILDIRIM “Subjective Reasons of Gross Disparity and the Presumption
Professional Competence: A Contradiction in the Lex Mercatoria?” Murdoch University eLaw
Journal, Vol 15 No 1 2008, s. 94.
• Hakan ACAR / Ahmet Cemil YILDIRIM, “The New Draft for the Turkish Code of Obligations: The
Comparative Study with the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts”,
Journal of Qafqaz University, 2008, s. 10.
1
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
•
•
•
•
Ahmet Cemil YILDIRIM, Les principales clauses des conventions bilatérales d'investissements
conclues par la Turquie avec les Etats méditerranéens : vers une méditerranisation, Filali
OSMAN (editör), Vers une lex mediterranea des investissements, Bruylant, Brüksel, yayına
hazırlanıyor.
Ahmet Cemil YILDIRIM, Amiable composition, Filali OSMAN Lotfi CHEDLY (editörler), Vers une
lex mediterranea de l’arbitrage dans les pays de l’Union pour la Méditerranée, Bruylant,
Brüksel, 2015, s. 235.
Ahmet Cemil YILDIRIM “Solid, Liquid and Gas Forms of the New Lex Mercatoria: How Do They
Operate in Practice? / Lex Mercatoria’nın Katı, Sıvı ve Gaz Halleri: Uygulamaya Nasıl Yansıyor?”
in Ahmet Cemil YILDIRIM / Serhat ESKİYÖRÜK (editörler), Uluslararası Ticari Tahkim ve Yeni Lex
Mercatoria / International Commercial Arbitration and the New Lex Mercatoria, On İki Levha
Yayınları, İstanbul, 2014, s. 5.
Ahmet Cemil YILDIRIM “Lack of Uniform Application Regarding Transfer of Property in
International Sales Contracts with Particular Regard to Retention of Title Clauses” in Şükran
ŞIPKA / Ahmet Cemil YILDIRIM (editörler), Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e Göre Satış
Sözleşmeleri (Sales Contracts under the New Turkish Code of Obligations and the CISG, İstanbul
On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2012, s. 189.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
•
•
•
•
Ahmet Cemil YILDIRIM, Karşılaştırmalı Hukuk ve Yeknesak Hukukta Sözleşmenin Yorumu, On İki
Levha Yayınları, İstanbul, 2015
Ahmet Cemil YILDIRIM / Serhat ESKİYÖRÜK (editörler), Uluslararası Ticari Tahkim ve Yeni Lex
Mercatoria / International Commercial Arbitration and the New Lex Mercatoria, On İki Levha
Yayınları, İstanbul, 2014
Şükran ŞIPKA / Ahmet Cemil YILDIRIM (editörler), Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e Göre Satış
Sözleşmeleri / Sales Contracts under the New Turkish Code of Obligations and the CISG, On İki
Levha Yayınları, İstanbul, 2012
Ahmet Cemil YILDIRIM, Equilibrium in International Commercial Contracts, Wolf Legal
Publishers, The Netherlands, 2011
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Ahmet Cemil YILDIRIM, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş
Milletler Antlaşması’nın 79. Maddesi'ne Göre Sorumluluktan Kurtulma ve Hardship Tartışması,
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Cilt II, 2014 (Yayına Hazırlanıyor)
• Ahmet Cemil YILDIRIM, Sözleşme Ekonomisinin Bozulmasıyla İlgili Kuramların Türk
Hukuku’ndaki Uygulamaları ve Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda Aşırı İfa Güçlüğü, Erciyes
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt VII, Sayı 1-2, 2012, s. 65
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
•
7.6 Diğer Yayınlar
Bildiriler
• 12.03.2015 Ahmet Cemil YILDIRIM, Les principales clauses des conventions bilatérales
d'investissements conclues par la Turquie avec les Etats méditerranéens : vers une
méditerranisation, Uluslararası Konferans, Vers une lex mediterranea des investissements,
Franche-Comté Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Besançon, Fransa.
• 11.04.2014, Amiable composition, Uluslararası Konferans, Vers une lex mediterranea de
l’arbitrage dans les pays de l’Union pour la Méditerranée, Tunus 2 Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
2
Tunus.
20.04.2013, Yeni Lex Mercatoria’nın Katı, Sıvı ve Gaz Halleri: Uygulamaya Nasıl Yansıyor?,
bildiri, Uluslararası Konferans, Uluslararası Ticari Tahkim ve Yeni Lex Mercatoria (International
Commercial Arbitration and the New Lex Mercatoria), İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk
Fakültesi
24.04.2012 INCOTERMS 2010, Seminer, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
07.04.2012 Lack of Uniform Application Regarding Transfer of Property in International Sales
Contracts with Particular Regard to Retention of Title Clauses, bildiri, Uluslararası Konferans,
Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e Göre Satış Sözleşmeleri (Sales Contracts under the New
Turkish Code of Obligations and the CISG, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
28.02.2012 Viyana Konvansiyonu’na Göre Mülkiyetin İntikali, Konferans, İstanbul Kemerburgaz
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
29.07.2011 Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Uyuşmazlık Çözüm Şartları, İstanbul Kemerburgaz
Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Toplum Seminerleri
•
•
•
•
•
8.Projeler
• Uluslararası Konferans, Uluslararası Tahkim Nereye Gidiyor? (Où ve l’arbitrage international?),
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 8-9 Nisan 2016, İstanbul
• Uluslararası Konferans, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e Göre Satış Sözleşmeleri (Sales
Contracts under the New Turkish Code of Obligations and the CISG), İstanbul Kemerburgaz
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 7 Nisan 2012, İstanbul
• Uluslararası Konferans, Uluslararası Ticari Tahkim ve Yeni Lex Mercatoria (International
Commercial Arbitration and the New Lex Mercatoria), İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, 20
Nisan 2013
9.İdari Görevler
•
•
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı – Nisan 2015 - …
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı – Nisan 2010 –
Nisan 2015
•
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi - Nisan 2010 - …
•
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı –
Haziran 2010 – Nisan 2015
•
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek
Lisans Program Koordinatörü - Haziran 2010 - …
•
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi - Haziran
2010 - Nisan 2015
•
Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi – Haziran 2010 Nisan 2011
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
•
İtalyan Hükümeti Yüksek Öğrenim Bursu, Ankara, 2005
3
•
East Anglia Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Bursu (tam burs), Norwich, 2003
•
Türkiye – AB İlişkileri Konulu Makale Yarışması, Türkiye – Avrupa Vakfı ve İstanbul Ticaret
Üniversitesi, Birincilik Ödülü (Cevat Yıldırım ile birlikte), İstanbul, 2003
•
European Law Moot Court Competition, Avrupa Birliği Hukuku Sanal Mahkeme Yarışması’nda
Türkiye’yi temsilen finallere katılım, Lizbon, 2003
•
Tuzla Belediyesi İkinci Roman Armağanı, Mansiyon, İstanbul, 2001
•
IPO ’98, Uluslar arası Felsefe Olimpiyatı, Üçüncülük Ödülü (Cevat Yıldırım ile birlikte), Braşov,
1998
•
Seçkinler Dershanesi Öykü Yarışması, Birincilik Ödülü, Ankara, 1997
•
Giacomo Leopardi Vakfı Eğitim Bursu, Perugia, 1996
•
UNICEF Deneme Yarışması (Fransızca), İkincilik Ödülü, Ankara, 1995
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
2015-2016
Güz
*Uluslararası Ticari Sözleşme
Hukuku
2015-2016
Güz
2015-2016
Güz
2015-2016
Güz
2014-2015
Bahar
2014-2015
Bahar
2014-2015
2014-2015
Bahar
Bahar
2014-2015
Güz
2013-2014
Bahar
2013-2014
Bahar
2013-2014
2013-2014
2013-2014
Bahar
Bahar
Güz
2013-2014
Güz
2013-2014
Güz
* Seminer
Legal Terminology
Uluslararası Ticari
Sözleşmeler
Karşılaştırmalı Hukuk
Sistemleri
Genel Hukuk Tarihi ve Roma
Hukuku
*Uluslararası Ticari Tahkim
*Seminer
Türk Özel Hukuku’na Giriş
(Köln Üniversitesi’nde)
Karşılaştırmalı Hukuk
Sistemleri
Genel Hukuk Tarihi ve Roma
Hukuku
*Seminer
*Uluslararası Ticari Tahkim
*Seminer
*Uluslararası Ticari
Sözleşmeler
Legal Terminology
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
3
0
20
3
0
8
3
0
3
0
60
3
0
50
2
1
130
3
3
0
0
20
12
2
0
20
3
0
46
2
1
143
3
3
3
0
0
0
8
24
26
3
0
24
3
0
146
140
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
4
5

Benzer belgeler

Europass CV - Kemerburgaz Üniversitesi

Europass CV - Kemerburgaz Üniversitesi On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2015 Ahmet Cemil YILDIRIM / Serhat ESKİYÖRÜK (eds.), Uluslararası Ticari Tahkim ve Yeni Lex Mercatoria / International Commercial Arbitration and the New Lex Merca...

Detaylı