A A

Transkript

A A
MÜZİK (SAHNE SANATLARI) ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
1
A
5
"Manon Lescavt" operasının bestecisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
Figaro'nun Düğünü
La Traviata
C ) Fındıkkıran
D ) Carmen
E ) Idomeneo
B)
G.Bizot
G.Verdi
W:A Mozart
G.Puccini
Lv.Beethoven
6
2
A)
A)
B)
C)
D)
E)
Nabucco
La boheme
C ) La Traviata
D ) Uçan Hollandalı
E ) Carmen
Carmen
La Boheme
Turandot
Rigoletto
Tosca
7
Aşağıdakilerden hangisi ünlü besteci Puccini'nin
operasıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Almanlarin kısa aşk şarkılarına verilen ortak ad
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Lied
Arie Antiche
C ) Aria
D ) Arietta
E ) Kanon
B)
Manon
La Traviata
Carmen
I. pagliacci
La Boheme
8
4
Aşağıdakilerden hangisi R.Wagner'in opera
eseridir?
Aşağıdakilerden hangisi besteci G.Verdinin
operasıdır?
B)
3
Aşağıdakilerden hangisi bir opera eseri değildir?
Hangisi Barok dönem bestecisidir?
Aşk iksiri adlı operanın bestecisi kimdir?
A)
A)
B)
W.A. Mozart
G.Puccini
C ) R. Wagner
D ) G.Bizet
E ) G.Donizetti
B)
Sınav : MÜZİK (SAHNE SANATLARI) ÖĞRETMENİ
Tarih : 09/09/2006
Saat : 09:30:00
J.Hayan
W.A.Mozart
C ) A.Vivaldi
D ) L.v.Beethoven
E ) R.Wagner
KHK B.İ.M.
1
MÜZİK (SAHNE SANATLARI) ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
9
Ünlü opera eseri "Rigoletto" kimin eseridir?
A
13
A)
G.Bizet
L.V. Beethoven
C ) G.Verdi
D ) W.A.Mozart
E ) Js.Bach
B)
Operalardaki baş kadın şarkıcıya verilen ad
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
10
İlk Türk Opera sanatçısı kimdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Leyla Gencer
Zehra Yıldız
Feryal Türkoğlu
Semiha Berksoy
Atilla Manizade
14
Aşağıdakilerden hangisi opera sanatının ana
yurdudur?
A)
B)
C)
D)
E)
11
Fransa
İtalya
İspanya
Almanya
Mısır
Tarihte bilinen ilk opera aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Rigoletto
Dafne
Carmen
Orfeo ve Euridice
Tosca
15
Aşağıdakilerden hangisi klâsik dönem
bestecisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
12
Soprano
La Diva
La Divina
Primadonna
Koloratura
J.Brahms hangi dönem bestecisidir?
Lv.Beethoven
R.Wagner
C Debussy
J.Brahms
G.Mahler
A)
Rönesans
Romantik
C ) Klasik
D ) Barok
E ) Modern
B)
16
Aşağıdakilerden hangisi modern dönem
bestecisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : MÜZİK (SAHNE SANATLARI) ÖĞRETMENİ
Tarih : 09/09/2006
Saat : 09:30:00
KHK B.İ.M.
H.Schütz
A.Brucknes
I.Stravinsky
R.Starauss
J.Haydn
2
MÜZİK (SAHNE SANATLARI) ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
17
Bir notanın, bir üstteki notayla çok hızlı olarak
sıralanmasına ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
18
A
21
Koroya eleman seçilirken aşağıdakilerden hangisi
değerlendirmede pek önem taşımaz?
A)
Troppo
Trio
Tril
Tremolo
Tutti
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden hangisi en kalın kadın sesidir?
22
A)
Soprano
Bariton
C ) Mezzo-soprano
D ) Atto
E ) Bas
B)
Çok sesli korolarda yer alan en ince bayan sesi
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
19
Aşağıdakilerden hangisi W.A Mozart'ın
operasıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
23
Don Giovanni
Fidelio
Sevil Berberi
Aşk İksiri
Tosca
Soprano
Bariton
Alto
Tenor
Bas
Tek ya da çokses yazılan, ağırbaşlı, dinsel
şarkılara ne denir?
A)
B)
C)
D)
E)
20
Sesinin kalınlığı - inceliği
Ses rengi
Müzik kulağı
Boyunun uzunluğu
Ses genişliği
Oratoryo
Koral
Kantat
Madrigal
Lirik
"Madame Butterfly" hangi bestecinin eseridir?
A)
B)
C)
D)
E)
J.S.Bach
G.Bizet
W.A.Mozart
G.Puccini
L.v.Beethoven
Sınav : MÜZİK (SAHNE SANATLARI) ÖĞRETMENİ
Tarih : 09/09/2006
Saat : 09:30:00
24
Aşağıdakilerden hangisi Doğa sevgisini dile
getiren lirik şiirler ve bu şiirlerden bestelenen
şarkıları ifade eder?
A)
Koral
Kantat
C ) Madrigal
D ) Oratoryo
E ) Lirik
B)
KHK B.İ.M.
3
MÜZİK (SAHNE SANATLARI) ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
25
A
Tek ya da çoksesli yazılmış bir müzik yaptını
seslendirmek için bir araya gelen insan topluluğu
hangisidir?
29
A)
Koro
Senfoni
C ) Koral
D ) Flarmoni
E ) Oratoryo
A)
B)
C)
D)
E)
B)
30
26
Ludwig van Beethover'in hangi senfonisi koro ile
birlikte icra edilmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
7.Senfoni
5.Senfoni
C ) 2. Senfoni
D ) 8.Senfoni
E ) 9.Senfoni
B)
31
27
Eşliksiz korolar için yazılmış müzik türüne ne
denir?
A)
B)
C)
D)
E)
28
A)
B)
C)
D)
E)
Koral
Sonat
A Capella
Madrigal
Motet
32
Ülkemizde aşağıdakilerden hangi birim Çokseslli
Koro çalışmaları yapmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu Müdürlüğü
Kültür Dairesi
Müzik Dostları Derneği
Gençlik Dairesi
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği
Sınav : MÜZİK (SAHNE SANATLARI) ÖĞRETMENİ
Tarih : 09/09/2006
Saat : 09:30:00
A)
B)
C)
D)
E)
KHK B.İ.M.
4
MÜZİK (SAHNE SANATLARI) ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
33
A
37
A)
B)
C)
D)
E)
34
A)
B)
C)
D)
E)
38
A)
A)
B)
C)
B)
C)
D)
E)
D)
E)
35
A)
B)
C)
D)
E)
39
A)
B)
C)
D)
E)
36
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : MÜZİK (SAHNE SANATLARI) ÖĞRETMENİ
Tarih : 09/09/2006
Saat : 09:30:00
KHK B.İ.M.
5
MÜZİK (SAHNE SANATLARI) ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
A
40
44
A)
A)
B)
C)
D)
E)
41
B)
C)
D)
E)
Majör tondaki müzik eserleri, insanda aşağıdaki
duygulardan hangisini uyandırır?
45
A)
Neşe ve coşku
Hüzün
C ) Keder ve hüzün
D ) Hüzün ve neşe
E ) Coşku ve keder
B)
42
Aşağıdaki bestecilerden hangisi "Türk Beşleri"
adıyla anılan sanatçılardan biri değildir?
Geleneksel Türk Sanat Müziğinde kullanılan
değiştirici işaretlerden 5 komaya denk gelen diyez
veya bemole ne ad verilir?
A)
Koma
Bakiye
C ) Küçük Mücennep
D ) Tanini
E ) Büyük Mücennep
B)
1935 yılında Türkiye'ye davet edilen ve batı
benzeri konservatuvar kurulması amacı ile
bilgilerinden yararlanılan ünlü Alman bestecisi
kimdir?
A)
Bela Bartok
Zoltan Kodaly
C ) Carll Orff
D ) Paul Hindemith
E ) Emile Jacjues Dalcroze
B)
46
Saraydan Kız Kaçırma Operasındeki "Osmin"
rolü ile başarılı performanslar sergilemiş olan
KKTC'li opera sanatçımız aşağıdaki sanatçılardan
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
43
Ahmet Adnan Saygun
Ulvi Cemal Erkin
Hasan Ferit Alnar
Sayran Akdil
Necil Kazım Akses
Nevzat Yalçın
Atilla Manizade
Burak Bilgili
Cemaliye Kıyıcı
Ayhan Baran
Herhangi bir bireyin Enstrüman öğrenmesindeki
amaç nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sahneye çıkması
Sanatçı olabilmesi
Mutlu olması
Öğretmen olması
Hayalperest olması
Sınav : MÜZİK (SAHNE SANATLARI) ÖĞRETMENİ
Tarih : 09/09/2006
Saat : 09:30:00
KHK B.İ.M.
6
MÜZİK (SAHNE SANATLARI) ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
47
A
Bir tam, bir yarım, iki tam bir yarım, birbuçuk,
bir yarım, aralıklarından oluşan tonal dizi
aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
50
A)
Kromatik dizi
Melodik minör dizi
C ) Majör dizi
D ) Çıkıcı dizi
E ) Armonik minör dizi
B)
Barok Çağın müziğini başlatan bir yetenek olarak
müzik tarihine geçmiştir. Müzik tarihinin en
büyük bestecilerinden biri olarak ezgi, ritim
armoni buluşlarıyla önem kazanmıştır. Bu büyük
bestecinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
48
Asıl fikri koruyarak bir temanın ritminde ve
seslerinde yapılan süslemelere ne denir?
51
A)
Ezgi
Çeşitleme
C ) Şarkı
D ) Cümle
E ) Kanon
B)
49
B)
C)
D)
E)
Paul Hindemith
Zoltan Kodaly
Bela Bartok
Carll Orff
Emile Jacjues Dalcroze
Sınav : MÜZİK (SAHNE SANATLARI) ÖĞRETMENİ
Tarih : 09/09/2006
Saat : 09:30:00
19.yy "Bel Canto" tarzını en iyi yorumlayan opera
sanatçısı olarak tanınan ve 19231977 yıllan arasında yaşamış Yunan asıllı
Amerikalı soprano kimdir?
A)
Katia Ricciarelli
Placido Domingo
C ) Jessye Norma
D ) Maria Callas
E ) Mirella Freni
B)
20.yy. müziğinin önemli yaratıcılarından olan
Macar besteci ve Piyanist. 1905 yılından itibaren
Macar köylerini dolaşarak halk müziği
araştırmaları yapmaya başlamış ve Macar köy
müziği ile çingene müziğinin ayrı olduğunu
ıspatlamıştır. Folklor araştırmalarını çevre
ülkelerde de sürdürmüş ve Türkiye'ye gelerek
Anadoluda araştırmalar yapmıştır. Bu önemli
bestecinin adı nedir?
A)
Domenico Scarlatti
Claudio Monteverdi
Johann Sebastian Bach
Anîonio Vivaldi
George Philipp Telemann
52
Üstün yetenekli çocuklarımızın yurt dışında
öğrenim görmeleri için KKTC Cumhuriyeti
Meclisi'nde çıkarılan özel yasadan yararlanarak
Avrupaya ilk gönderilen sanatçımız
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
KHK B.İ.M.
İdil Biret
Burçin Büke
Kemal İlerici
Rüya Taner
Ayşegül Sarıca
7
MÜZİK (SAHNE SANATLARI) ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
53
Kıbrıs'ta bilinen en eski müzik topluluğu olan
Dar'ül Elhan'ın resmi kuruluşu hangi tarih olarak
kabul edilmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
54
56
Operada solist olarak en uzun çalışan opera
sanatçısı unvanı alan Türk Soprano
kimdir?
A)
1928
1923
1930
1925
1932
Leyla Gencer
Işın Güyer
C ) Suna Korat
D ) Ferhan Onat
E ) Selmin Günöz
B)
Türk Sanat Müziğinde "Faslın" en büyük
bestelenmiş bölümüdür. İş yada eser anlamında
kullanılır. Klâsik fasılda bestecinin ustalığını
gösterdiği, kendini kanıtladığı bölümdür.
A)
B)
C)
D)
E)
55
A
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
Kâr
Peşrev
Taksim
Beste
Şarkı
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çok sesli bir koro
içerisinde yer almamaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
a'capella
Alto
Bas
Tenor
Soprano
Sınav : MÜZİK (SAHNE SANATLARI) ÖĞRETMENİ
Tarih : 09/09/2006
Saat : 09:30:00
KHK B.İ.M.
8