Takım tezgahında robotlar.

Transkript

Takım tezgahında robotlar.
Takım tezgahında robotlar.
Robotlarla akıllı otomasyon sayesinde maksimal üretkenlik.
KUKA White Paper – Sürüm 1.0
Tanıtım
Otomatikleştirilmiş takım tezgahları ile daha ekonomik, hızlı ve güvenli üretim. Üretim işlemi, giderek kısalan teslimat sürelerinde, giderek daha yüksek kalite ve hassasiyet
kriterlerini karşılamak zorunda. Aynı zamanda, yapı elemanlarının üretiminde hata yapma
olasılığı da giderek artıyor. Toplu iş hacimlerinin azalması, makinelerin donatım değişikliği
masraflarını yükseltiyor. Ve işçilik maliyetleri artıyor.
Bu durum karşısında üretim süreci nasıl mümkün olduğu kadar yüksek performanslı ve ekonomik yapılabilir? İşçilik maliyetlerinin daha düşük olduğu ülkelerde dış kaynak kullanımı son
demlerini yaşıyor, çünkü şirketlerin kısa tedarik zincirlerine, yüksek sadakat gösterecek kendi
uzman personeline ve seri kalite kontrolüne ihtiyaçları var.
Talaşlı imalat sektöründeki birçok şirket, eğer robotlarla çalışırlarsa çok daha rekabetçi olabilirler.
Araştırmalar gösteriyor ki: Tüm takım tezgahlarının yüzde 20‘sinde robotlarla otomasyona
geçiş, üretim sürecinin ekonomikliğini ve performansını belirgin bir biçimde arttırır. Ancak
şimdiye kadar bu yüzde 20‘lik oranın sadece küçük bir kısmı otomasyona geçmiş durumda.
Çünkü robotlara karşı hâlâ, teknik gelişmeler tarafından çoktan çağdışı bırakılmış çekinceler
var.
Günümüzde robotlar, sektörde bilindiğinden çok daha ekonomik, güvenli ve
anlaşılırdırlar. Maliyetleri, takım imalatı ve makine mühendisliği alanlarında ortalama iki yıldan
az bir zamanda amortize olur. Robotlar, yıllardan beri yüksek emniyet gerektiren alanlarda,
örn. tıbbi teknoloji, insanlarla doğrudan temasta kullanılmaktadır. Programlanmaları
ve kullanımları artık çok kolaydır. İşyerleri robot desteği sayesinde daha ekonomik ve böylece daha emniyetli hale gelmektedir.
Quick-Check. Talaşlı imalat yapan şirketler ve takım tezgahı kullanıcıları soruyor: Benim
üretim sistemim için robot kullanımı mantıklı mı? Kalite gereklilikleri, üretkenlik, işçilik maliyetleri, teslimat hızı ve fabrika konumu kalıcılığı bu konuda önemli noktalardır. İlk cevapları
Quick-Check kısmında çabucak alabilirsiniz.
KUKA White Paper – Automation of Machine Tools
S 01
İçerik
Özet
S 01
01
Robotlarla otomasyon
S 03
02
Günümüzde robotlar
S 04
03
Robotlar işyerlerinin korunmasını sağlar
S 07
04
Case: KR QUANTEC yapı elemanlarının minimal insan
gücüyle imalatı
S 09
05
Quick-Check
S 11
06
KUKA Roboter GmbH
S 12
Otomatikleştirilmiş takım tezgahları ile daha ekonomik,
hızlı ve güvenli üretim.
Robotlar artık daha verimli, yüksek performanslı ve anlaşılır.
Robotlar ekonomik ve güvenlidir, kullanımları kolaydır.
Üreticiliği arttırın – işyerlerini koruyun.
Robot bazlı yükleme ile % 10 daha fazla üretkenlik
Üretim sisteminiz robot kullanımına hazır mı?
Dünyanın ileri gelen endüstri robotu üreticilerinden biri.
KUKA White Paper – Automation of Machine Tools
S 02
01 Robotlarla otomasyon
Yükselen kalite gereklilikleri, kısalan teslimat süreleri, düşen fiyatlar, artan rekabet baskısı:
Bunlar, takım imalatçılarının ve makine mühendislerinin yüzleştiği sorunlardır. Tüm bu sorunlar için tek bir çözüm var mı?
Hemen hemen her birinin çözümü robotlarla otomasyondur: Robotlar çok hassas ve kesin
çalışır. Karmaşık ve zor yapı elemanlarında bile fire oluşmaz. Yirmi dört saat çalışırlar. 24 saat
sonra bile performansları ilk dakikadaki kadar yüksektir. Geniş ölçüde insan gücüne dayanmayan ve tam otomatik vardiyalar ile makinelerin tam kapasitesinden daha iyi faydalanır ve işçilik
maliyetlerini düşürürsünüz. Bu açıdan robotlar çok büyük bir potansiyele sahiptir. Sektörde
henüz çok az kullanılıyor. Ama bu durum değişmeye başladı.
Takım tezgâhı kullanıcılarının en önemli dokuz sorunu
İşlenecek yapı elemanları için
yükselen kalite gereklilikleri
Kalite-fiyat çatışmasının
artan önemi
İşlenecek yapı elemanlarının
artan karmaşıklığı
Teslimatta dakiklik-fiyat
çatışmasının artan önemi
Yurtiçi rekabet baskısının
giderek artması
Aynı performans
için daha az ücret
Teslimat sonrası işlerin
(mesela montaj) öneminin artması
Giderek kısalan teslimat
sürelerine artan talep
Talaşlı imalat için sipariş hacminin /
iş oranının azalması
92%
60%
85%
58%
43%
65%
56%
88%
18%
Sektör Araştırma Raporu 2011: Almanya‘da Talaşlı İmalatın Geleceği. (Anket katılımcı sayısı: 90) 1 IFR. World Robotics Report 2012
Robotlar artık daha verimli, yüksek performanslı ve anlaşılır. Bağımsız araştırmalar
gösteriyor ki: Genelde büyük gelişim potansiyelleri kullanılmıyor. Çünkü tüm takım tezgâhlarının
yüzde 20‘si robotlarla birlikte daha kazançlı şekilde kullanılabilir. Buna rağmen otomasyon
oranı sadece yüzde 1,5‘tir.1 Bu çekincenin sebebi nedir? Her sektörde, robotlara karşı hâlâ,
teknik gelişmeler tarafından çoktan çağdışı bırakılmış çekinceler var.
1
IFR. World Robotics Report 2012
KUKA White Paper – Automation of Machine Tools
S 03
Robotların takım tezgâhında çalışmasına karşı öne sürülen itirazların başında şunlar gelir:
Çok pahalı – Gerçekte robotlara yapılan yatırım maliyetleri, genellikle iki
yıl içerisinde amortize olur.
Çok tehlikeli – Gerçekte robotlar yıllardan beri yüksek emniyet gerektiren
alanlarda başarılı olarak kullanılmaktadır.
Çok karmaşık – Gerçekte artık robotlar rahatça programlanmakta
ve kullanılmakta.
Sonraki sayfalarda ekonomiklik, emniyet ve kullanım rahatlığı konularında güncel bilgiler
yer almaktadır. Ayrıca otomasyonun işyerlerine olan etkilerine ışık tutulmaktadır.
02 Günümüzde robotlar
Robotlar ekonomiktir – Amortisman süresi kısa, üretkenlik yüksek. Sürekli yüksek
performansları robotları ekonomik yapar: İnsanlar yine de makinelerden daha hızlı ve daha
kesin çalışır – ama sadece çalışma süresinin ilk 20 dakikasında. Bu süreden sonra dikkati
dağılır. Buna karşılık, bir robot 24 saat boyunca aynı yüksek kalitede, aralıksız olarak çalışmaya
devam eder. Takım tezgâhları, robotsuz yaklaşık yüzde 70‘lik bir performansa ulaşırken robotlarla neredeyse yüzde 100‘lük bir orana ulaşırlar. Çünkü robotların ara vermeye ihtiyaçları
yoktur.
Robotlar hiçbir zaman insanların yerini alamaz. Ama zayıf noktalarını dengeleyerek üretim
sürecinin, ve aynı zamanda işyerlerinin de, ekonimikliğini sağlarlar. Robot kullanılırsa, üretimin
maaşların düşük olduğu ülkelere kaydırılması gerekmez, çünkü robotlarla otomasyon
çok daha etkin, ekonomik ve emniyetlidir.
Başında üretken
olduğu saatler2
99,995 %
Yıllık çalışma
saatleri
63 % - 84 %
8.760
Takım tezgâhının
performansı4
0,005 %
≈100%
3,3 %
1.760
Robot
Devamsızlık3
≈70%
Insan
GEO/2010 yılının fabrikası (İş başında Alman makine operatörlerinin üretkenliği)
DAK Sağlık Raporu 2011 (hastalık yüzünden saat bazında ortalama devamsızlık)
4
Büyük bir Alman otomotiv şirketinin yüzlerce robot üzerinde yaptığı gözlemlerin değerlendirmesi
(Robot, her 40.000 saatte bir, sadece iki saatliğine „devamsızlık“ yapmakta)
2
3
KUKA White Paper – Automation of Machine Tools
S 04
Bir robot hücresi yüzünden bir takım tezgâhının yatırım maliyetleri en azından ikiye katlanabilir. Önemli olan, amortisman süresidir. Ve bu süre, geniş bir parça yelpazesi söz konusu olsa bile genellikle iki yıldan azdır.
Günümüzde robotların başardıkları. Robotlar, ham parçaları takım tezgâhlarına hızlı ve hassas
bir şekilde yükleyip işlenen parçaları çıkartırlar. Makine asıl işi yaparken sizin ne yapmanız gerekir? Bu süreler ne kadar uzun sürerse, ek işler de o kadar önem kazanır, mesela:
çapak alma
yükleme
ve boşaltma
kalıp değiştirme
etiketleme
temizleme
düzenleme
Robotlar emniyetlidir – yüksek emniyet gerektiren alanlarda kullanılırlar. Robotların
emniyetli olmadığı iddiası uzun zaman önce çürütülmüştür. Yüksek emniyet gerektiren birçok
alan, bunun çoktan farkına varmış durumda.
Mesela bugün KUKA robotları, gazet tabii bir şekilde hastaların ameliyat odasına nakli
için kullanılıyor. KUKA Robocoaster, yolcu hizmetleri için onay alan, EN 13814 (DIN 4112)
normuna göre TÜV sertifikalı ilk robottur. Yapı bileşenleri ve şanzımanı yüzde 100 sertifikalıdır.
Endüstride güvenlik fonksiyonları. Robotların endüstride kullanımı için özel güvenlik
fonksiyonları oluşturulmuştur. Mesela KUKA.SafeOperation, çalışma ve koruma alanlarının
sınırlandırılmasını ve gözetlenmesini sağlar. Ve işletimi güvenli şekilde durdurma fonksiyonu,
insan ve makinenin emniyetli ve sorunsuz bir şekilde bir arada çalışmasını sağlar.
KUKA.SafeOperation ile kontrollü koruma alanları
ISO 13849-1 normuna göre kontrol edildi (Performans seviyesi d – Kategori 3)
KUKA.SafeOperation, güvenli robot kullanımı için çalışma ve koruma alanları yaratır. Yazılım
ve donanım paketi, emniyetli insan-makine işbirliğini destekliyor. Kumanda fonksiyonları
sayesinde robotta mekanik aks bölgesi denetimi gerekmez. Tüm fonksiyonlar rahatça
konfigüre edilebilirler.
Mekansal ve mekana bağlı hız ve ivme kontrolü
Güncel robot pozisyonunun bildirilmesi
Hücre konfigürasyonu
Denetim alanlarının, koruyucu çitlerin ve bildirim çıkışlarının kurulması
Azaltılmış alan ihtiyacı
İşletimi güvenli şekilde durdurma
KUKA White Paper – Automation of Machine Tools
S 05
Robotların kullanımı basittir. Projelemede, programlamada ve kumanda sırasında artık
gereksiz işler engellenebilir.
Daha kolay projeleme, programlama ve kumanda çözümlerine nasıl ulaşabileceğinizi
aşağıdaki dört opsiyon aracılığıyla gösteriyoruz.
Robot programlama dili en kolay şekilde nasıl öğrenilebilir?
Her üretici kendi robotlarını kendi dilinde programlar. Bu dil için geçerli kurallar şöyledir:
Bir dil ne kadar kolay öğrenilebilirse, müşterinin eğitim için harcayacağı gider ve emek o kadar
azalır. KUKA Robotları programlama dili – KUKA Robot Language KRL – birkaç gün içerisinde
öğrenilebilir. Bu amaçla dünya çapında 30 eğitim merkezi hizmetinize hazırdır. KUKA, alternatif olarak belirli bir robot dilinin bilinmesini gerektirmeyen çözümler sunmaktadır.
Robot ve makinenin entegrasyonu ne kadar ilerlemiştir?
KUKA ve Siemens, robotlar ve takım tezgâhları için tek bir kullanıcı arayüzü sunar. CNC
yüzeyi sayesinde robot ve takım tezgâhı kumandası arasında serbestçe geçiş yapılabilir.
Böylece tüm sistem, takım tezgâhı ve robot için aynı dilde, sadece takım tezgâhı kumanda
panosu üzerinden kullanılabilir. Her iki bileşen giderek tek bir işlem merkezi haline gelir.
Günümüzde robot ve takım tezgâhı, rahatça tek bir uç cihazındaki tek bir pano
üzerinden kumanda edilebilir.
Entegratör ve son kullanıcı için bir dünya: mxAutomation lile takım tezgâhı ve robot,
aynı yazılım araçları üzerinden programlanabilir ve kullanılabilir. Robotun hareket akışı,
tümüyle sinumerik kumandasında programlanabilir, projeleme ise Sıemens S7 serisinde
yapılır. Artık robot programlama ve kullanımı konusunda özel bilgilere sahip olmanıza
gerek yoktur. Operatör için, arka plandaki takım tezgâhı ve robot kumandası arasında
neredeyse fark yoktur.
PLC kumandalarının projelenmesi ve programlanması alanında bilgi birikimi olan
müşteriler için.
Projeleme için robot teknolojisi alanında temel bilgiler yeterlidir.
Kavrayıcılar ve koruyucu kapılar gibi bileşenlerin kumanda edilmesi de dahil olmak
üzere robot hareketlerinin ve akışlarının planlanması için yapı taşı kütüphanesi.
Siemens 840D sl kumanda paneli üzerinden rahat kullanım.
KUKA White Paper – Automation of Machine Tools
S 06
Geliştirme ortamı ne kadar tutarlı?
Tutarlı bir veri bankası ve standart kullanıcı yönlendirmesi sayesinde yazılımın kullanım ömrü
boyunca robot hücresinin programlanması için harcanan emek ve masraflar en aza indirgenir.
KUKA.WorkVisual bu ortam koşullarını yerine getirmektedir.
3D hücre tasarımı ve 3D programlama
Kopyala & Yapıştır veya Sürükle & Bırak gibi rahat uygulamalar
Mantık Kontrolü
Online ve Offline dünyalarının karşılaştırılması
Bu yazılım ne kadar yüksek performanslı ve kullanıcı dostudur?
Robotu ve takım tezgâhını programlamanın ve kullanmanın ne kadar basit veya karmaşık
olacağını büyük ölçüde yazılım seçiminiz belirler. Bugüne kadar sadece KUKA, robot ve tezgâh takımının entegre şekilde programlanmasını ve kumanda edilmesini sağlayan yazılım
paketleri sunmaktadır: KUKA.CNC ve mxAutomation.
KUKA.CNC ve mxAutomation ile artık belirli bir robot dilini bilmeniz gerekmez.
KUKA.CNC. CNC robot kumandası programlarını kapsar. Robot, bir CAD/CAM zinciri üzerinden, doğrudan programlanır.
Robotlar tümüyle G-Code‘da programlanabilir.
Programlar, ISO Code‘daki kumandada oluşturulabilir ve değiştirilebilir.
Yükleme ve boşaltmanın yanı sıra çapak alma, delme ve frezeleme
gibi işlemler programlanabilir.
Robot, her CNC makine operatörünün hemen tanıyacağı maskeler
üzerinden kumanda edilir.
Robot kumandası ve CNC işlemesi arasında rahat geçiş.
03 Roboter sichern Arbeitsplätze
Üreticiliği arttırın – işyerlerini koruyun. Robotlar işyerlerini tehdit ediyor mu? İlk bakışta
bu böyle görünebilir. Çünkü robotlar gerçekten de insanların sırtından çok fazla yük alırlar.
Ama daha dikkatli düşününce anlaşılıyor ki: Robotlar ekonomikliği arttırarak işyerlerinin
korunmasında önemli bir rol oynuyorlar.
Robotlar monton, ağır ve kirli işlerden kurtarırlar.
Robotlar, normalde insanların yapacağı işleri üstlenirler. Üstelik bu işler, işverenlerin eleman
bulamadığı işlerdir. Çünkü hiç kimse monoton, çok yorucu veya kirli işleri severek yapmaz.
KUKA White Paper – Automation of Machine Tools
S 07
Robotlar, işçilik ücretlerinin yüksek seviyede olduğu üretim yerlerinin rekabet gücünü
arttırıyor. Evet robotlar işyerlerini tehdit eder, ama sadece işverenler robot kullanmadıkları
için üretim bölümlerini işçiliğin ucuz olduğu ülkelere kaydırmak zorunda kalırlarsa. Birçok
iş siparişi, sadece işçilik maliyetleri düşürüldüğünde ekonomik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Geriye sadece üç seçenek kalıyor: ilk seçenek olarak, iş tekliflerini geri çevirmek. Bu durumda
çalışanlar hiçbir şey kazanmaz, çünkü işsiz kalırlar. İkinci olarak üretimi, işçilik maliyetlerinin
düşük olduğu bir ülkeye kaydırmak. Bu seçenekte de merkez işletmedeki çalışanlar kaybeden
taraf olurlar. Üçüncü olarak işleri robotlar ve insanlarıon ortaklaşa gerçekleştirmesi. Bu seçenek
ile şirket kazanç yapar ve merkez işletmedeki çalışanlar işyerlerini kaybetmezler.
Neden üretimin başka yerlere kaydırılması, ekonomik olarak kayda değer bir alternatif
değildir? İşçilik maliyetlerinden tasarruf etmek için üretimi yutdışına kaydırma kararı, sadece
çalışanlar ve müşteriler açısından riskli bir karar değildir. Bu kararın, şirket için de büyük
dezavantajları vardır: Lojistik süreçlerinin uzaması, teslimat sorunlarına yol açar. Kalite kontrolü
çok zordur veya çok pahalıdır ve sık sık zaman alıcı ve pahalı yolculuklar gerektirir. Üstelik
uzaklardaki çalışanların sadakati şüphelidir ve sanayi casusluğu riski yüksektir. Sonuç olarak,
genellikle üretimin yurtdışına kaydırılmasının tasarruftan çok masrafa sebep olduğu ortaya
çıkıyor.
Yutdışına taşınmaların, işten çıkarmaların ve üretim merkezlerinin kapatılmasının alternatifi. Robotlar, talaşlı imalat yapan şirketlerin ve takım tezgâhı kullanıcılarının çoğunun tercih
ettiği yerde işyerlerinin korunmasını sağlar: yakınlarındaki merkez işletmede.
Otomatikleştirilmiş işletme merkezlerinde de insanlara ihtiyaç vardır. Ama şimdikinden farklı
görevlerde: İşleri daha ilginç ve verimli olur.
Robotlarla işbirliği içerisinde insanlar, çok daha fazla işin altından kalkabilirler. Ve işler
kaybolmaz: Dünya çapında iş hacmi artar. Ama eğer robotlar tarafından üstlenilmezlerse çoğu
kazanç getirmez. Robotlar bu işleri, az insanın bulunduğu saatlerde işletmede halleder. Ertesi
gün hazır ürünler çalışanlar tarafından paketlenip gönderilir. Vaktin geri kalanında da robot
kullanımı konusunda bilgilerini genişletmek için yeterince zaman kalır. Bu iş, her gün 320 kere
aynı kolu çevirmekten çok daha ilginç bir iştir.
Otomasyon sayesinde ekonomik iç kaynak kullanımı
Şirket için avantajları
Kısaltılmış lojistik süreçleri
Müşteriye yakın yerlerde üretim
Daha az yolculuk zorunluluğu
Basit, elverişli ve güvenli kalite
kontrolleri
Yüksek sadakat ve çalışan üretkenliği
Çalışanlar için avantajları
Monoton, ağır ve kirli işlerin
ortadan kalkması
Kalifikasyonların geliştirilmesi
İşyeri garantisi
KUKA White Paper – Automation of Machine Tools
S 08
04 Case: KR QUANTEC yapı elemanlarının minimal
insan gücüyle imalatı
KUKA, kompakt KR QUANTEC serisi robotlarının yapı elemanlarının üretimini
otomatikleştirdi. Üretim yüzde on oranında arttı, yatırımlar 2,6 yıl içerisinde veya hatta
çok daha kısa süre içerisinde amortize oldu.
KUKA, endüstri robotlarının imalatında da robot kullanmaktadır. Nisan 2012‘de Augsburg‘da
Burkhardt & Weber‘in bir talaşlı imalat için bir işletme merkezi işletime girdi. Burada KR QUANTEC robot serisinin bileşenleri işlenmektedir.
Robot, dönüşümlü olarak bağlantı kolu ve kompakt KUKA KR QUANTEC serisinin iki türünün
döner tablasını işler. Uzunlukları 1,5 metreye varan yapı elemanlarını takım tezgâhına yükler
veya takım tezgâhından boşaltır. Üretim dışı sürelerde sonraki işleri gerçekleştirir.
Takım tezgâhı. Reutlingen‘li Burkhardt & Weber
Fertigungssysteme GmbH şirketinin, çift palet
değiştirici ile donatılmış MCX 900 takım tezgâhı.
Paletlerden biri bağlantı koluna yönelik kenetleme
tertibatı,diğeri ise döner tablaya uygun tertibatlar
ile donatılmıştır.
Robot. KUKA KR 500 L480-3MT robotu. Bu robot,
geniş çalışma alanı ve kol uzantısı ile sorunsuz bir
şekilde materyal deposuna ve kavrayıcı istasyona
ulaşır.
Robot kumandası. Robot, KUKA.CNC yazılımı ile
kurulur, programlanır ve kumanda edilir. Böylece
robotun hareketleri tümüyle G-Code‘da programlanabilir. Makine programlarının robot diline çevrilmesine gerek yoktur. Operatörler, robotu, tezgâh
takımının kumandasından tanıdıkları arayüz ile
kumanda ederler.
KUKA White Paper – Automation of Machine Tools
S 09
Die Her iki materyal girişi, döner tabla şeklinde tasarlanmıştır ve her biri sekiz parça alabilir.
Ettlingen‘li sommer-automatic Şirketi‘nin WWR1200 isimli alet değiştirme sistemi, KUKA.Milling paketinden iki kavrayıcı ve bir işleme mili ile donatılmıştır.
Robot, sırada olan beş işi yükleyebilir ve devralabilir. İsterseniz daha fazla da olabilir.
Bir iş parçası makinede işlenirken, diğer palet tamamen makinenin dışına ilerler ve böylece
yeni bir iş parçası alabilir. Yükleme ve boşaltma sırasında robot, bir işleme kavrayıcısı ile
donatılmıştır. İşleme moduna girerken kavrayıcıyı işleyici mili ile değiştirir. Böylece alet magazininden gerekli aleti alır. Beş çeşit fırça ve çapak alma aleti seçilebilir. Alet istasyonunda
ayrıca beş alet için daha yer vardır. Böylece ilaveten beş iş daha gerçekleştirilebilir.
Aletin hassasiyet ve dikkatle
yerleştirilmesi
sırasında sarfedilen bedensel
çabaya gerek
kalmaz
Yılda öncesine
oranla 300
bileşen daha
fazla işlenir.
01
>>
02
<<
03
>>
04
<<
İşletim minimum
insan gücüyle
gerçekleşir, gece
vardiyaları
tümüylr otomatik
olarak gerçekleşir.
Pahalı germe
aletleri yükleme
ve boşaltma
sırasında vinç
tarafından zarar
Maksimal 15 dakika yerine iki
dakikada
gerdirme.
Eskiden
operatörler, ağır yapı elemanlarını
bir vinç yardımıyla manuel olarak
germe masasına yükler ve zahmetli
bir şekilde doğrudan makinenin
düzeneğine yerleştirirdi. Günümüzde parçaları robot üzerinde,
anlaşılır bir şekilde tasarlanmış
malzeme
girişine
yerleştiriyor.
Böylece bir aletin gerilmesi için
harcanan süre oldukça kısalıyor:
Operatörün 15 dakikada yaptığı
bu işi robot iki dakikada hallediyor.
görmez.
Yatırımlar 2,6 yıl içerisinde amortize oluyor. Hatta daha da kısa sürede. Çünkü üretim
dışı sürelerin daha iyi değerlendirilerek takım tezgâhından daha fazla işin robotlara devredilmesi
planlanıyor. Mesela bağlantı kolunda ve döner tablada gerçekleştirilen delme işlemlerinde. Bu
şekilde robotunuz daha da ekonomik hale gelir.
KUKA White Paper – Automation of Machine Tools
S 10
05 Quick-Check: Üretim sisteminiz robot
kullanımına hazır mı?
Takım tezgahlarının otomatikleşme oranı ileride artacak. Robotların takım imalatı
ve makine mühendisliği alanlarında yatırım maliyetlerinin ne kadar çabuk amortize olduğu,
ne kadar güvenilir oldukları ve programlanmalarının ve kumanda edilmelerinin ne kadar kolay
olduğu sektörde henüz pek blinmiyor. Ama otomasyonun avantajlarının tanıtıldığı her yerde
tepkiler çok olumlu.
Karar kriterleri. Robotlarla otomasyona geçmelerinin, tüm takım tezgâhlarının yüzde
20‘si için büyük getirileri olur. Sizin de talaşlı imalat yapan şirketiniz bunlara dahil mi?
Aşağıdaki kriterler bu sorunun yanıtlanmasında ilk bir izlenim verir.
doğru
kısmen doğru
yok doğru
Verimliliğinizi arttırmak için baskı altında mısınız?
Müşterileriniz işlemede yüksek kalite
ve hassasiyet mi talep ediyor?
İşlediğiniz yapı elemanları çok mu karmaşık?
Şirketiniz için teslimat sürelerini kısaltmak önemli mi?
İşçilik maliyetlerinizi çok mu yüksek buluyorsunuz?
Kullanıcı personelinizi rahatsızlık verici işlerden
kurtarmak mı istiyorsunuz?
Millerin çalışma sürelerini arttırmak mı istiyorsunuz?
Fire oranınız fazla mı yüksek?
Alet parçalarınızın hatasız kullanım oranını
yükseltmek ve fire oranını düşürmek mi istiyorsunuz?
İlave masraflar olmadan ilave vardiyalar
gerçekleştirmek ister misiniz?
Çalışma adımları arasındaki parça tamponu
istemi fazla mı büyük veya fazla mı pahalı?
İşyerinizi daha çekici bir hale mi getirmek istiyorsunuz?
Bu soruların yarısını „doğru“ veya „kısmen doğru“ olarak mı işaretlediniz? O zaman robot
otomasyonunun fiyatlarını ve faydalarını mercek altına almanızda fayda var - düşük toplu
hacimlerde bile! Kişisel bir toplantı sırasında bir KUKA uzmanı, bulunduğunuz durumunda
dikkat etmeniz gereken noktaları size severek açıklayacaktır.
KUKA White Paper – Automation of Machine Tools
S 11
06 KUKA Roboter GmbH
Talaşlı imalat yapan şirketler ve takım tezgahı kullanıcıları için robot sistemleri. KUKA,
tezgâh takımlarının otomasyonu için gerekli tüm bileşenleri tek elden satıyor: robotlardan ve
kumandalardan işlev ve teknoloji paketlerine kadar.
KUKA Roboter
& Controller
Consulting
& Engineering
KUKA
College
Teknik
destek
KUKA
Refurbishment
Augsburg‘lu KUKA Roboter GmbH, KUKA Aktiengesellschaft grubununun bir şirketidir
ve dünya çapında lider endüstri robotu tedarikçilerindendir. Ana faaliyet alanı, endüstriyel
robotların, kumanda sistemlerinin ve yazılımların geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanmasıdır.
Şirket, Almanya‘da ve Avrupa‘da pazar lideridir ve dünyada ikinci sırada yer almaktadır.
KUKA Roboter GmbH firması, dünyada yaklaşık 3.464 kişiye istihdam sağlamaktadır. 2013
yılında 754,1 milyon avro ciro elde edilmiştir. Şirket, Avrupa, Amerika ve Asya‘daki en önemli
pazarlarda 26 şubesi tarafından temsil edilmektedir.
Yazan
Andreas Schuhbauer
Key Technology Management WZM
KUKA Roboter GmbH
Hery Park 3000
86368 Gersthofen
Phone: +49 821 4533 2812
Mobil telefon: +49 173 380 2366
[email protected]
www.kuka-robotics.com
İletişim
KUKA Roboter CEE GmbH
Şerifali Mah. Kıble Sk.
Optimum Plaza No.28 Kat 1
Yukarı Dudullu / Ümraniye
Istanbul
Türkiye
Phone: +90 216 508 14 04
Fax: +90 216 508 14 03
[email protected]
KUKA White Paper – Automation of Machine Tools
S 12

Benzer belgeler

KR QUANTEC PA, her vardiyada 40 ton hayvan yataklığı paletler

KR QUANTEC PA, her vardiyada 40 ton hayvan yataklığı paletler azalır. KUKA Robotları programlama dili – KUKA Robot Language KRL – birkaç gün içerisinde öğrenilebilir. Bu amaçla dünya çapında 30 eğitim merkezi hizmetinize hazırdır. KUKA, alternatif olarak beli...

Detaylı