paul romer (1955-) - CU Department of Economics

Transkript

paul romer (1955-) - CU Department of Economics
MODERN İKTİSAT BİLİMİNİN KURUCULARI
Modern iktisat biliminin önemli kurucularından olan,
PAUL ROMER
(New York Üniversitesi, New York – ABD)
“İçsel Büyüme Teorileri ve Gelişme Evreleri”
gibi çalışmalarıyla iktisat biliminin unutulmazları arasında yer almıştır.
PAUL ROMER (1955-)
Yaşam Öyküsü: 7 Kasım 1955 yılında Denver, Colorado, ABD’de dünyaya gelmiştir. Romer, 31 Ekim 1928 yılında
Cansas’ta dünyaya gelen ve Yale Üniversitesi’nde eğitim veren ünlü bilim adamı Roy. R. Romer’in oğludur. Başta babası
olmak üzere ailesinde aldığı eğitimle çok başarılı bir öğrenci olarak büyüyen Romer, iki çocuk sahibi olup eşi
Virginia Langmairile ile Kaliforniya’da Portola Valley’de ikamet etmektedir. Geçici olarak üniversiteyi bıraktığı 2001 yılında üniversite öğrencileri için Aplia adlı online ödev problemleri setleri geliştiren bir şirket kurmuştur. Şirket 2007
yılında Cengage Learning tarafından satın alınmıştır. 1997’de Time Dergisi’nce Amerika’nın en nüfuzlu 25 insanından biri
olarak seçilmiştir.
Eğitim-Kariyer: Romer, 1977 yılında Chicago Üniversitesi fizik bölümünden mezun olmuştur. Romer, doktora ünvanını 1983 yılında Ekonomi dalında yine Chicago Üniversitesi’nden almıştır. Ayrıca, aynı üniversitede
ve MIT’de ekonomi, matematik ve fizik de çalışmıştır. Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi profesörüdür
ve Hoover Enstitüsü akademi üyesidir. Romer, Stanford Üniversitesi’ne gelmeden önce Chicago Üniversitesi’nde ve
Berkeley’de California Üniversitesi’nde Ekonomi profesörlüğü yapmıştır. Romer, 2000’li yıllarda Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi’nin üyesi seçilmiştir. İlgili olduğu diğer kuruluşlar ve pozisyonları çok çeşitli olan Romer, Ekonometri Topluluğu Üyesidir. Aynı zamanda, Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu Araştırma Yardımcılığı yapan Romer, 1995 yılında ArGe’ye Federal Destek Kriteri ile İlgili Ulusal Araştırma Kurulu Paneli Üyesi olarak seçilmiştir. Ayrıca Romer, Amerikan
Ekonomi Derneği İcra Kurulu ve Davranış Bilimleri ile İlgili Gelişmiş Çalışmalar Merkezi Üyeliği yapmaktadır.
Hobileri: Hayatı boyunca çok aktif bir şekilde farklı alanlarda kitap okuyan Romer, ayrıca fizik ve müzik alanında çalışmalar yapmayı kendine hobi edinmiştir.
İktisat Bilimine Katkılar: Romer’in iktisat bilimine en önemli katkısı ekonomik büyüme alanındadır. Solow’un büyüme
modelini yeniden almış, teknolojik gelişmeyi modelin içinde hesaplanabilir bir unsur haline getirmiş ve literatüre içsel
büyüme modellerini kazandırmıştır. İçsel Büyüme Teorileri üzerine yoğunlaşan Romer’in doktora tezinin ana kısmı, servet oluşturmanın dinamikleri hakkında yönetim düşüncesi ve işletme ile ilgili iyi bir temel sağlamaktadır. Çalışma, ekonomideki en eski sorulardan birini yöneltir: “Kıtlığın ve getirinin azaltılmasıyla karakterize edilen fiziki dünyadaki ekonomik büyümeyi sürdüren nedir?” Romer, aynı zamanda mevcut ekonomik meselelere de ışık tutmaktadır. Bunlar arasında, Romer halihazırda, hükümet politikalarının yenilikleri nasıl etkilediği ve daha hızlı teknolojik değişmelerin servet fiyatlarını nasıl etkileyebileceği ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. İktisat bilimine çok fazla katkısı olan Romer, Mayıs
2000’de, NBER’daki çalışmasında, “Hükümet, Bilim Adamları ve Mühendisler İçin Piyasadaki Arz ve Talebi Sübvanse Etmeli midir?” sorusuna cevap aramıştır. Diğer önemli çalışmalarından biri, Haziran 1998’de
American Economic Review dergisinde yayınlanan “Gelişme Devreleri” ve 1990 yılında Journal of Political Economy dergisinde yayınlanan “İçsel Teknolojik Değişme” çalışması Romer’in iktisat bilimine yaptığı katkıların temelini oluşturmaktadır. Ayrıca, teknoloji ve gelişme ile ilgili çok sayıda makale de yazmıştır. “A crisis is a terrible thing to waste” sözü
2007 küresel krizinde pozitif bir taraf arayan iktisatçılar tarafından sıklıkla kullanılmıştır.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF, İKTİSAT BÖLÜMÜ ; CUKUROVA UNIVERSITY FEAS, DEPARTMENT OF ECONOMICS

Benzer belgeler

François Quesnay - CU Department of Economics

François Quesnay - CU Department of Economics MODERN İKTİSAT BİLİMİNİN KURUCULARI

Detaylı