Swarovski Crystal Society Üyeliği Genel Şart ve Koşulları Haziran

Yorumlar

Transkript

Swarovski Crystal Society Üyeliği Genel Şart ve Koşulları Haziran
Swarovski Crystal Society Üyeliği Genel Şart ve Koşulları
Haziran 2014’te değiştirilen haliyle
1. Genel
İşbu Genel Şart ve Koşullar Swarovski Crystal Society Programı’na (SCS
Programı) 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle girilen yeni üye kayıtlarının ya da 1
Ocak 2015 tarihi itibariyle gerçekleşen üyelik yenileme işlemlerinin tabi
olduğu şart ve koşulları içermektedir. Swarovski Crystal Society üyeliği
(“üyelik”) Alte Landstrasse 411, 8708 Männedorf, İsviçre adresinde
bulunan Daniel Swarovski Corporation AG ve Abdi İpekçi Cad., No:57
Reasürans Han E Blok Kat:5, Nişantaşı-Şişli, 34367 İstanbul adresinde
bulunan Swarovski Kristal Ticaret Ltd. Şti. (birlikte “Swarovski” olarak
anılacaktır) tarafından ortak yürütülen bir müşteri sadakat programıdır. 2.
Paragrafta belirtilen üyelik avantajlarından herhangi bir zamanda
faydalanan bir üye zaman zaman değiştirilen işbu Genel Şart ve Koşullara
tabi olacaktır.
2. Avantajlar
SCS Programı 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle üye kaydı yaptıran yeni
üyelere ya da 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle üyeliklerini yenileyen eski
üyelere aşağıdaki avantajları sunmaktadır:
a. Üyelik Kartı: Üyelik başlangıcında üyeye posta yoluyla bir kişisel
üyelik kartı gönderilecektir.
b. Özel Promosyonlar ve Teşvikler: Swarovski üyelerine özel sunduğu
promosyonları zaman zaman ilan edecektir.
c. Üyelik Hediyesi: Her yıl üyelere özel üyelik hediyesi olarak dekoratif
bir kristal ürün hediye edilir.
d. Özel Kristal Ürünler: SCS Yıllık Özel Üretimler, Üyelere Özel
Ürünler ve SCS ile ilişkili diğer ürünler sadece üyeler tarafından satın
alınabilir.
e. Swarovski Dergisi: Yıl içerisinde yayınlanan Swarovski Dergisinin
tüm sayıları üyelere ücretsiz olarak gönderilir. Bu dergide üyelere
Swarovski ürünleri, Swarovski Şirketi ve kristaldeki trendler
konusunda en son haberler sunulur.
f. Swarovski Kristallwelten: Üyeler SCS VIP Lounge’a ücretsiz girer
ve içki ikramı ile karşılanırlar. Üyeler ayrıca Swarovski
Kristallwelten’in sergi alanına her yıl bir defa ücretsiz giriş hakkı
kazanırlar.
g. Çevrim içi Üye Alanı: SCS Üye Alanında üyelere içerden bilgi alma
ve şirketin özel haber bültenine abonelik olanağı sunulur.
h. Etkinlikler ve Geziler: Üyelere SCS tarafından düzenlenen yerel,
ulusal ve uluslararası etkinliklere davetiyeler gönderilir (etkinliklere
katılımın ücretli olması durumunda bu, üyelere bildirilecektir).
3. Şartlar
3.1. Üyelik avantajlarının geçerlilik kazanması için alışveriş anında üyelik
hesabının etkin olması gerekir.
3.2. Üyelik bireysel kullanım içindir ve başkalarına devredilemez.
3.3. Üyelerden üyeliklerine ilişkin kullanıcı bilgilerini doğru vermeleri ve
güncel tutmaları beklenmektedir. Söz konusu bilgilere ad-soyad,
adres, e-posta adresi ve telefon numarası dahildir. Üyeler (i) SCS
çevrim içi hesap yoluyla üye profili verilerini güncelleyerek, (ii) bir
Swarovski mağazasından güncelleme isteyerek ya da (iii) üyenin
ikamet ettiği ülkedeki Müşteri Hizmetleri ile temasa geçerek (telefon,
e-posta ya da benzer bir yöntemle. Temas bilgilerine üyelik
broşüründen ya da swarovski.com/contact adresinden ulaşılabilir)
hesap bilgilerini değiştirebilirler. Herhangi bir mektup, posta ya da epostanın
kaybolmasından,
gecikmesinden
ya
da
yanlış
yönlendirilmesinden dolayı Swarovski sorumlu tutulamaz.
4. Üyelik Ücreti
4.1. Üyelik bir (1) ya da üç (3) yıl artarda geçerli olacak şekilde
düzenlenebilir. Üyelik ücretleri yıllık olarak belirlenir ve üyenin ikamet
ettiği ülkede ya bir Swarovski mağazası aracılığıyla ya da
swarovski.com/scs veya Türkiye Sipariş Formu üzerinden duyurulur.
Swarovski üyelik ücretleri ya da süreleri üzerinde herhangi bir
zamanda değişiklik yapabilir, ancak değişiklikler sadece yeni üyeler
ya da üyeliklerini yenileyen üyeler için geçerli olacaktır.
4.2. Üyelik ücretleri iade edilmez.
5. Süre; Yenileme
5.1. Mevcut bir üyeliğin yenilenmesi durumunda üyeliğin geçerlilik tarihi
yenileme dönemi kadar uzatılır; yeni dönem mevcut dönemin sona
ermesinden sonra başlar.
5.2. Üyelik üye tarafından uzatılmadığı sürece üyelik süresinin sonunda
kendiliğinden sona erecektir. Üyelik süresinin sona ermesinden önce
Swarovski üye ile temasa geçecek ve üyeliğini yenilemesi için ilgili
üyeye üyelik süresinin bitiminden itibaren başlamak kaydıyla belirli bir
süre tanıyacaktır (2 aydan az olmamak koşuluyla). Yeni dönem
önceki üyelik döneminin sonundan itibaren başlayacaktır. Üyenin
kişisel üyelik numarası üyeliğin bitiş tarihinden sonraki 10 yıl boyunca
başka bir üye için kullanılmayacaktır.
6. Fesih
6.1. Üye tarafından uzatılmadığı sürece üyelik, üyelik süresinin bitiminden
itibaren kendiliğinden sona erer.
6.2. Swarovski üyelik ve üyelikle ilişkili hesapları, söz konusu üyeliğin
devamının işbu Genel Şart ve Koşulların ya da geçerli yasaların
ihlaline neden olması ya da Swarovski’nin menfaatlerine ters düşmesi
de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir nedenle,
tamamen kendi takdir yetkisiyle ve herhangi bir bildirimde
bulunmadan feshedebilir. Böyle bir fesih durumunda üye, üyelik
ücretinin iadesi hakkına sahip değildir.
6.3. Swarovski SCS Programı kapsamındaki avantajları kısmen ya da
tamamen, herhangi bir bildirimde bulunmadan feshedebilir. SCS
Programının feshi durumunda Swarovski üyelik avantajlarını
tamamen kendi takdir yetkisiyle üyenin devam eden üyelik süresi
boyunca koruyabilir ya da her üyeye mevcut üyelik döneminin
kalanıyla orantılı olarak üyelik ücretlerini kısmen iade edebilir.
7. Gizlilik Politikası
7.1. Abdi İpekçi Cad., No:57 Reasürans Han E Blok Kat:5,
Nişantaşı-Şişli, 34367 İstanbul adresinde bulunan Swarovski
Kristal Ticaret Ltd. Şti. (“Swarovski Türkiye”) SCS Programını
yürütmektedir ve üyelerin kişisel bilgilerini sadece bu programın
yürütülmesi için toplamakta, işlemekte ve kullanmaktadır. Söz
konusu bilgiler işbu Genel Şart ve Koşullarda açıklananlar
haricinde herhangi bir kurumla paylaşılamaz.
7.2. Swarovski’nin SCS Programının yürütülmesi amacıyla topladığı ve
merkezi müşteri veritabanında sakladığı kişisel veriler şu şekildedir:
a. Swarovski Türkiye SCS Program başvuru formunda verilmesi
gereken bilgileri (unvan, isim, adres) ve SCS üyeleri tarafından
başvuru formunda gönüllü olarak verilen, e-posta adresi, telefon
numarası ya da doğum tarihi gibi bilgileri (Form Bilgileri)
toplamakta ve saklamaktadır.
b. Swarovski Türkiye, SCS Programı kapsamında ayrıca
üyelerinin alışveriş geçmişine ilişkin satın alınan ürünler (ürün
tahsis numarası, fiyat, indirim), alışveriş yeri ve zamanı ve
üyelik numarası gibi verileri de saklayabilir. Alışveriş
geçmişinin
kaydının
tutulması
için
Türkiye’deki
mağazalarda
ve
resmi
SCS
bayilerinde
yapılan
alışverişlerde ödeme sırasında SCS Üyelik Kartının
gösterilmesi gerekir. Türkiye’de programa katılan mağazalar
outlet mağazaları ve bazı bayilikler hariç Swarovski
tarafından işletilen mağazalar, Swarovski Çevrim içi
Mağazası (swarovski.com) ve Swarovski’nin iş ortakları
tarafından
işletilen
tek
markalı
mağazalardan
oluşmaktadır. Swarovski’nin iş ortakları tarafından işletilen
diğer mağazalar SCS üyelerine sunulan avantajların tamamını
sağlamayabilirler. SCS mağazalarının tamamının bir listesine
swarovski.com/boutiquefinder adresindeki Boutique Finder
sayfasından ulaşabilirsiniz. Çevrim içi mağazada üyelerin
alışveriş geçmişi, satın alma sırasında üyelik numarasının
belirtilmesi durumunda kaydedilir.
7.3. Yukarıda belirtilen bilgiler Swarovski tarafından şu amaçlarla
kullanılmaktadır:
a. Resmi SCS mağazalarında üyeler 2. Paragrafta belirtilen üyelik
avantajlarından
yararlanabilirler.
SCS
üyelik
kartının
gösterilmesi halinde mağaza çalışanı üyenin alışveriş geçmişini
ve üyelikle ilgili diğer verileri görebilir ve üyeye geçmişteki
alışverişlerine göre ek satış tavsiyelerinde bulunabilir. SCS
üyelik kartının ya da üzerinde üyenin adı-soyadı ve doğum
tarihinin belirtildiği bir kimliğin gösterilmesi halinde mağaza
çalışanı ilgili üyenin kayıtlı alışveriş geçmişi verilerine erişebilir.
b. Swarovski ayrıca SCS Programı Üye Veritabanında kayıtlı
bilgileri seçili üyeleri 2. Paragrafta belirtilen özel etkinliklere ve
promosyonlara davet etmek için de kullanabilir.
c. Swarovski bu bilgileri SCS üyeliği ile ilgili, özellikle 2. Paragrafta
belirtilen avantajlara ilişkin her türlü amaç için kullanabilir.
d. Swarovski, üyenin onay vermesi durumunda Swarovski ile ya
da ürün bilgileri ve özel promosyonlarla ilişkili olarak e-posta
ve/veya posta yoluyla bilgi paylaşabilir. Form üzerine doldurulan
bilgilere ve katılımcı mağazalar tarafından rapor edilen alışveriş
geçmişine göre Swarovski mümkün olduğunca ilgili üyeyi
ilgilendireceğini düşündüğü bilgileri paylaşacak şekilde üyeye
gönderilen bilgileri kişiselleştirebilir. Bu amaçla Swarovski üyelik
başlangıcında doldurulan Form Bilgilerini inceler ve özellikle
yaş, cinsiyet, ilgi alanları ve tercihlerin yanı sıra alınan makbuz
türü ve numarası ve alışveriş geçmişinden anlaşılabilecek
benzer bilgileri de göz önünde bulundurur.
7.4. Burada belirtilen verilerin tamamının saklandığı merkezi müşteri
veritabanı Swarovski adına ve Swarovski tarafından verilen
talimatlara uygun olarak Swarovski, Swarovski AG, Dröschistrasse
15, 9495 Triesen, Liechtenstein’ın bağlı şirketlerinden biri tarafından
işletilmektedir. Geçerli veri koruma kanunlarına göre denetçi
Swarovski’dir ve veri koruma kanunları ile uyumluluk ve
sözleşmesel veri işleme kapsamında gereken güvenlik önlemleri
Swarovski tarafından sağlanmaktadır.
7.5. Üyeler kayıtlı kişisel verilerine, verilerin gönderildiği alıcılar ya da
alıcı kategorileri ve verilerin hangi amaçla saklandığına ilişkin
bilgileri Swarovski’den talep etme hakkına her zaman sahiptir ve
bunun için Abdi İpekçi Cad., No:57 Reasürans Han E Blok
Kat:5, Nişantaşı-Şişli, 34367 İstanbul adresinde bulunan
Swarovski
Kristal
Ticaret
Ltd.
Şti.
ya
da
[email protected] ya da +90 212 225 23 42 ile
temasa geçmeleri yeterlidir. Üyeler ayrıca kayıtlı kişisel bilgilerini
güncellemek, düzeltmek, tamamlamak ya da silmek için Swarovski
ile her zaman temasa geçebilirler.
7.6. SCS Programına katılan üyeler verilerinin reklam amaçlı kullanımı
için
onay
verdiler
ise
bu
onayı
istedikleri
zaman
[email protected] adresinden ücretsiz olarak
geri alabilirler.
8. Sorumluluk Reddi; Sınırlı Sorumluluk
8.1. SCS programı ve ilgili avantajların kullanımına ilişkin riskin
tamamı üyelere aittir. Üyelik avantajları “olduğu gibi” ve
“mevcudiyet” esasına göre temin edilir.
8.2. Swarovski (i) SCS Programının üyelerin gerekliliklerini
karşılayacağına, (ii) SCS Programının kesintisiz, zamanında,
güvenli ya da hatasız olacağına dair bir garanti vermemektedir.
8.3. Swarovski, (i) SCS Programının ya da ilgili avantajların
kullanılması ya da kullanılamaması; (ii) SCS Programı
kullanılarak satın alınan ya da edinilen ürün, veri, bilgi ya da
hizmetler ya da alınan mesajlar ya da girilen işlemlerden
kaynaklanan ikame ürün ve hizmet alımına ilişkin maliyetler; (iii)
üyelerin SCS Programındaki bilgilerine yetkisiz erişim ya da
değiştirme ya da (iv) SCS Programına ilişkin diğer tüm konular
nedeniyle ortaya çıkan kar, iyi niyet, kullanım, veri kayıpları ya
da diğer maddi olmayan kayıplar da dahil her türlü dolaylı, ikinci
dereceden, özel, arızi ya da cezai tazminat taleplerine karşı
herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır.
8.4. Bazı yargı bölgelerinde belirli garantilerin reddine ya da dolaylı,
ikinci dereceden ya da benzeri tazminat taleplerine karşı
sorumluluğun
reddine
ya
da
sınırlandırılmasına
izin
verilmemektedir. Bu durumda yukarıda belirtilen sorumluluğun
reddi ve sınırlı sorumluluk ifadelerinin bazıları geçerli
olmayabilir.
9. Geçerli Kanun ve Yargı Yetkisi
Bu Genel Şart ve Koşullar ve tarafların ilgili hak ve sorumlulukları
İsviçre kanunlarına tabidir ve kanunlar ihtilafı söz konusu olsun,
olmasın İsviçre kanunlara göre yorumlanacaktır. Yargı yetkisi
Zürih’teki İsviçre mahkemelerinindir.
10. Kabul
Bu Genel Şart ve Koşullar, burada bahsi geçen tüm belgelerle birlikte
Swarovski ve SCS Programı kullanıcısı arasında SCS Programına
ilişkin tüm anlaşmayı temsil etmektedir ve daha önce taraflar arasında
imzalanan her türlü anlaşma, beyan ya da taahhüdün yerine
geçmektedir. Bu Genel Şart ve Koşullarda kullanılan başlıklar sadece
referans amaçlıdır ve terimlerin anlamlarına etki etmez. SCS
Programının herhangi bir parçasına dahil olan tüm kullanıcılar işbu
Genel Şart ve Koşulları kabul etmiş sayılır.
11. Genel Şart ve Koşullarda Değişiklik
Swarovski işbu Genel Şart ve Koşullarda istediği zaman herhangi bir
bildirimde bulunmadan ya da sorumluluk taşımadan değişiklik
yapabilir. Gözden geçirilen Genel Şart ve Koşullar swarovski.com/scs
adresindeki Üye Alanında yayınlanır ve aksi belirtilmedikçe derhal
geçerlilik kazanır. Üyeler işbu Genel Şart ve Koşulların geçerli halini
swarovski.com/scs adresinden her zaman takip edebilirler. Üyeler
işbu Genel Şart ve Koşulların bir kopyasını Swarovski
mağazalarından ya da Müşteri İlişkileri ile temasa geçerek de elde
edebilirler.
Swarovski, Haziran 2014

Benzer belgeler

swarovski, bond serisinin 50. yıldönümü şerefine yepyeni bir

swarovski, bond serisinin 50. yıldönümü şerefine yepyeni bir yaklaşık 26,100 çalışana, 120’den fazla ülkede ofise ve 2011 yılındaki 2,22 milyar Euro ciroya ulaşmıştır. Swarovski’nin iki temel faaliyet alanı vardır: Birincisi, endüstriye komponent üretmek ve ...

Detaylı

Turkish - Victorian Curriculum and Assessment Authority

Turkish - Victorian Curriculum and Assessment Authority yiyeceklerdeki protein yanında meyve ve sebzelerin de sağlığımız için ne kadar önemli olduğu sık sık vurgulanmaktadır. Yaşamımız boyunca dengeli bir şekilde beslenmeye dikkat etmeliyiz. Balığı sevm...

Detaylı

Swarovski, Marka Elçisi Karlie Kloss`un Annesi ve En Yakın

Swarovski, Marka Elçisi Karlie Kloss`un Annesi ve En Yakın Swarovski rakipsiz bir kalite, el işçiliği ve yaratıcılık ürünü geniş bir portföy sunar. 1895 yılında Avusturya’da kurulan Swarovski, yüksek kaliteli kristal, gerçek değerli taş ve yapay taşın yanı...

Detaylı