mbmtr genç vizyon - Açık Toplum Vakfı

Transkript

mbmtr genç vizyon - Açık Toplum Vakfı
MBMTR GENÇ VİZYON
Model Birleşmiş Milletler Türkiye Resmi Gazetesi
“Uluslararası Düzeyde Sürdürülebilir Kalkınma”
Günlük Gazete
1. Sayı 26 Nisan 2013
HOŞGELDİNİZ 2013
-85. Yıl Anadolu Lisesi
-Açı Lisesi
-Adıyaman Fen Lisesi
-Adıyaman Hüsnü M. Özyeğin
Anadolu Lisesi
-Alaşehir Atatürk Anadolu Lisesi
-Alaşehir Cumhuriyet Lisesi
-Ali Galip Çalık Anadolu Lisesi
-Anabilim Eğitim Kurumları
-Bahçeşehir Bilfen Anadolu Lisesi
-Bitlis Anadolu Lisesi
-Bodrum Turgutreis Hayırlı Sabancı
Anadolu Lisesi
-Düzce Farabi Anadolu Lisesi
-Espiye Yunus Emre Anadolu Lisesi
-Farabi Anadolu Lisesi
-Istanbul Atatürk Fen Lisesi
-#stanbul Erkek Lisesi
-Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
-Mardin Fen Lisesi
-Istanbul Sultanbeyli Hüsnü M.
Özyeğin Anadolu Lisesi
-Mehmet Akif Kolejleri (Kosova)
-Siirt Türk Telekom Fen Lisesi
-Sivas Merkez Anadolu Tic. Meslek Lisesi
-Fikret #smet Aktekin Anadolu Lisesi -#zmir Saint Joseph Fransız Lisesi
-Getronagan Ermeni Lisesi
-Kahta Anadolu Öğretmen Lisesi
-Mustafa Saffet Anadolu Lisesi
-Nevzat Erten Anadolu Lisesi
-Gölköy Anadolu Lisesi
-TED Alanya Koleji
-Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi
-Kayseri Fen Lisesi
-Nusaybin Anadolu Lisesi
-Hacı Malike Mehmet Bileydi
Anadolu Lisesi
-Tunceli Türk Telekom Fen Lisesi
-Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal
Bilimler Lisesi
-Van Türk Telekom Fen Lisesi
-Hisar Okulları
-Kırıkkale Ticaret Meslek LisesiNevvar Salih #şgören Kampüs
Ticaret Meslek Lisesi
-Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi
-Malkara Anadolu Lisesi
-Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen
Lisesi
-Zonguldak Atatürk Anadolu
DOMİNO ETKİSİ
Tema hakkında yazı
Sayfa 2
RÖPORTAJ
Genel Sekreter Roy
Eskenazi
Sayfa 3
EDİTÖRLER
Elçimay Ekinci
Selim Şardağ
Mert Karakaş-­‐Sayfa Opr. Metin Dekohen -­‐Video Ed.
Beyza Yeşilova-­‐Görsel İSTANBUL HAKKINDA
TANITICI YAZI
"stanbul’u Anlamak
Sayfa 4
HAZIRLIK SÜRECİNDEN
NOTLAR
Kabine üyelerinden
Sayfa 5
GAZETECİLER
Ege Kurt-­‐ İrem Yılmaz-­‐ Merver Lav
Deniz Gündoğudu-­‐ Fatih Göktuğu İpin
Alihan Büyükçolak-­‐ Betina Sason
BerNin Aksoy-­‐ Nilüfer Güneş
Kadir Has Üniversitesi Cibali/İstanbul
-Yozgat Şehitler Fen Lisesi
SUDOKU VE BULMACA
Sayfa 6, 7 ve 8
FOTOĞRAFÇILAR
ŞeNik Abdik-­‐ Aslı Demir
Selin Tülümen-­‐ Rebi Koenka
Lori Kohen-­‐ Berk Demircioğlu
Zeynep Kazmaz-­‐ Lal Gormezano
Pınar İnan-­‐ Cansu Seden
Albüke Özdemir-­‐ Defne Karul
FOTOĞRAFLAR
Sayfa 9
SPONSORLARIMIZ
Sayfa 10
GÖRSEL
Mehmet Köseoğlu
RalNi Şalhon
Gülce Özataç
Gizem Yılmaz
1
Günlük
Daily Newspaper
Gazete
S
E
Q
U
O
I
A
C
L
U
B
Issue 1 1.November
Sayı 26 Nisan
25th 2013
2011
DOMİNO ETKİSİ
#
#
Elif bozdağı
İlk Türkçe MBM konferansı olarak bir ilke imza atan ve bu yıl Türkiye’nin yedi bölgesinden gelen 800 kişinin katılımıyla gerçekleşecek olan ikinci MBMTR konferansının teması “Uluslararası Düzeyde Sürdürülebilir Kalkınma”.Peki günümüzde okullarda, televizyonlarda veya internette çok sık karşılaştığımız “sürdürülebilirlik” kavramı ne anlama geliyor? Sürdürülebilirliğin etimolojik kökü Latince’deki anlamı “dayanmak, ayakta kalmak” olan “sustinere” kelimesine dayanıyor. Bunun yanına bir de bir başka sıkça duyduğumuz “kalkınma” kelimesi gelince kavramın anlamı biraz daha derinleşiyor. Birleşmiş Milletler Brundtland Komisyonu’nun 20 Mart 1987’de oluşturduğu tanım şöyle: “Sürdürülebilir kalkınma, bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını sağlama yetkinliklerini gözardı etmeksizin karşılayan kalkınma şeklidir.” Bu kavramın uluslararası düzeyde uygulamaya geçmesi ise kendisi kadar önem taşıyor. Şuan dünyanın diğer ucunda yaşanan bir olaya bir tıklamada kolayca ulaşabiliyoruz. Ve ulaştığımız o olay farkında olmadan çok kısa bir sürede bizi etkilebiliyor. Tunusla başlayan protestoların bir süre sonra 20’den fazla ülkeyi dahil etmesi, BP petrol sızıntısının önce Amerika’daki okyanusa kıyısı olan eyaletleri, ardından Avrupa’daki ülkeleri etkilemesi, Hong Kong’da başlayan ve Yeni Zellanda, Avusturalya, İspanya, Kanada, İngiltere gibi ülkeleri içine alan Kara Pazartesi ekonomik krizinin yayılması aslında tıpkı domino etkisi gibi yaptıklarımızın sonuçlarının nasıl büyük alanlara ilerleyebileceğinin bir kanıtı. Yaşanan olayların sadece bulunduğumuz zaman dilimini değil gelecek yılları ve nesilleri de etkisi altına alacağı düşünülürse davranışlarımıza ve hareketlerimize daha fazla dikkat etmemiz ve birlik içinde olmamız gerektiği anlaşılıyor.Sürdürülebilir kalkınmada da bu domino etkisi büyük bir yer kaplıyor. Ülkelerin, politikalarını diğer tüm ülkeleri, orada yaşayan insanları ve gelecek nesilleri göz önüne alarak planlaması gerekiyor. Bu planların sürdürülebilir kalkınmayı pekiştirmesi için üç ana başlık kilit nokta olarak rol alıyor. Bunlar çevresel, ekonomik ve sosyal faktörler.
2
İlk faktör olan çevresel faktör sürdürülebilir kalkınmanın yapıtaşlarından biri. Yaşamın başlamasından beri insanlar doğayı kendi amaçları için kullanarak gelişmeye çalışıyorlar. Şuan sahip olduğumuz ekonomik ve teknolojik seviye aslında temelde doğayı her açıdan kullanmaya dayanıyor. Konuyu biraz daha somutlaştıracak olursak, suyu, madenleri, fosilleri, oksijeni , bitki örtüsünü doğadan alıyoruz ve bu kaynaklarla elektirik elde ediyor, ısınıyor, üretim ve ulaşım yapıyoruz. Bunlar için kullandığımız enerji sonucu açığa çıkan gazlar ve atık maddeler ise doğaya zarar veriyor, kendisini yenileme gücünü kaybettiriyor ve doğal kaynakları hızla azaltarak ile onların bitmesine sebep oluyor. Kaynakların bir sona gelmesi ise bizden sonraki kuşakların ihtiyaçlarını giderememesi ve kendilerini geliştirememesi demek. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma için ülkelerin doğal kaynak kullanımlarına, çevresel yönetimlerine ve çeşitli aktiviteler sonucu ortaya çıkan kirlilikleri önlemeye önem vermesi gerekiyor. İkinci faktör olan ekonomi olmadan kalkınmanın olmayacağı ise herkesçe bilinen bir gerçek. Ekonomik olarak sürdürülebilir bir sistem, mal ve hizmetleri doğaya zarar vermeden üretebilmelidir. Yeşil ekonomi olmalıdır. Böylece çevresel sürdürülebilirlik t e h l i k e y e a t ı l m a z . A y r ı c a s e k t ö r e l dengesizliklerden kaçınılmalıdır yani bir sektörün aşırı ilerlemesi ve diğerinin yok olma tehlikesi ortadan kaldırılmalıdır. Ticaretin liberalleşmesi, artan döviz oranları ve dış borçlar ülkeler arasında ekonomik anlamda uçurumlara sebep olmuştur. Bu uçurumlar ülke politikalarının kar, tasarruf, ekonomik büyüme, iş etiği ve adil ticaret gibi konulardaki değişiklikleri ile önlenmelidir. Sermaye ve kaynaklar verimli kullanılarak, verimli yatırımlara öncelik verilerek ve gelir dağılımı adaletli yapılarak ülkeler arası ve ülke içindeki eşitsizlikler giderilmelidir. Böylelikle gelecek nesillere sürdürülebilir bir ekonomi bırakılır. Son faktör olan sosyal faktör ise kalkınmanın medeni ve insani yönlerini içine alıyor. Sosyal açıdan kalkınma eşitlikle başlar. Her konuda eşitlik, kalkınma için gereklidir. Fırsat eşitliği, eğitimde eşitlik, cinsiyet eşitliği bunların başında gelmektedir. Bunun yanı sıra inanç, fikirlere, çeşitliliğe saygılı olma, hoşgörülü olma önemli noktalardır. Demokrasinin pekiştirilmesi için, politikaya ve politik kararlara katılımcı ve sorgulayan bir toplum yapısının oluşturulması, halk ile devlet arasında şeffaf bir ilişkinin olmasını gerektirmektedir. İnsanların yaşam standartları arasındaki fark ortadan kaldırılmalıdır. Bunların hepsi için ise eğitim gereklidir. Eğitim bilinçli bireyler oluşturur ve bu bireyler saygı, eşitlik, hoşgörü ilkelerini benimseyerek politikayı yönlendirir. Bu sayede “insani gelişim” bir başka deyişle ‘sosyal kalkınma’ ileriki nesillere bırakılmış ve sürdürülmüş olur. Bu üç faktörün senteziyle sürdürülebilir bir kalkınma ortaya çıkıyor ve birçok konuda olduğu gibi sürdürülebilir kalkınma da önce, bireyle başlıyor. Fakat bunun uluslararası bir boyuta ulaşması için tüm bu faktörlerin ülkeler arası iletişime dayanarak geliştirilmesi gerekiyor çünkü ancak birlik ve beraberlik sonucu alınan kararlar sürdürülebilir kalkınmanın daha kalıcı ve verimli olmasını sağlar. Günümüzdeki kalkınma modelleri henüz tam olarak sürdürülebilir değil ve sürdürmeye değer değil. Biz MBMTR’ye katılarak şimdiki zaman için ve gelecek için doğru bir model oluşturmaya adım atmış bulunuyoruz. Konferansın hepimizde farkındalık yaratacağını ve temanın dünyamız için ne kadar önemli olduğunu anlayacağımızı düşünüyorum. Domino etkisindeki yerimiz küçük gözükse de aslında hep birlikte büyük bir etki yaratabilir ve sürdürülebilir kalkınmayı geliştirebiliriz. Günlük
Daily Newspaper
Gazete
GENEL SEKRETER ROY
ESKENAZI İLE RÖPORTAJ
İrem Yılmaz
M o d e l B i r l e ş m i ş M i l l e t l e r i l e o l a n tecrübenizden bahseder misiniz? Kaç yıldır MBM yapıyorsunuz?
Bu sene benim MBM’deki albncı yılım, ve şimdiye kadar, delege, başkan, büyükelçi, kabine üyesi gibi farklı pozisyonlarda 18 k o n f e r a n s a k a b l d ı m . B e ş t a n e s i n d e o r g a n i z a s y o n d a v e a l b t a n e s i n d e kabinedeydim. MBM’yi sadece İngilizce dilinde değil, 3 yıl önce Saint Joseph Fransız Lisesi’yle birlikte düzenlediğimiz konferans ile Türkiye’deki ilk Fransızca konferansı da yine Kadir Has Üniversitesi’nde organize eek. Ve şimdi de, büyük bir gururla söylemek isterim ki, Türkiye’deki ilk Türkçe konferansın ikincisini düzenliyoruz.
S
E
Q
U
O
I
A
C
L
U
Ekibinle çalışmak nasıl bir tecrübeydi? Memnun kaldınız mı?
Böyle bir konferansı başka bir ekiple çıkarabileceğimi düşünmüyorum. Takım çalışması, birlik ve beraberlik konusunda herkesin birbirine verdiği destek ve yardımlar o l a ğ a n ü s t ü y d ü . B ö y l e b i r t a k ı m d a n ayrılacağım için çok üzgünüm. Anlablmaz Issue 1 1.November
Sayı 26 Nisan
25th 2013
2011
yaşanır bir tecrübeydi.
sebepten dolayı geçen sene 80 bin liralık olan bütçemiz bu sene yarım milyonu aşb. Çalışırken en çok keyif aldığınız kişinin B u n u n l a b e r a b e r b i z i d e s t e k l e y e n özellikleri nelerdir?
sponsorlarımız da 8'den 35'e yükseldi. E tabi konferans öncesi hazırlıklar, uğraşlar da Bu sorunun cevabını yarın gazetede ek olarak oldukça arn. Ancak, bu gelişmeleri gördükçe yayınlayacağım.
çekgğimiz zorluklara değdiğine inanıyorum. Daha çok öğrenciye katkıda bulunabiliyor olmamız beni çok sevindiriyor ve aynı Bu konferansa hazırlanırken en zorlandığınız zamanda gururlandırıyor.
ve en zevk aldığınız şey neydi? Daha iyi hazırlanmalıydım dediğiniz bir konu var mı? Şu anda lisans eğiJminizi İtalya’da aldığınızı Yönegci olmak başka bir şey, Dünya'da bir ilke imza atmak, Türkiye'nin en büyük MBM konferansını organize etmek bambaşka bir şey. Ne kadar bağımsız bir dernek olsak da, gerek sponsorlara gerekse de kablımcıların bulunması konusunda bütün emeği geçen insanlara aslında bağımlıyız. Konferansın bütün hazırlık aşamasında ne kadar zorlanırsam zorlanayım, benim için bundan daha güzel bir zevk yoktur.
Genel Sekreter olarak rolünü bize anlatabilir KarşılaşFğınız en büyük zorluk nedir? misiniz?
G e n e l S e k r e t e r o l a r a k k o n f e r a n s ı n organizasyonunu ve planlanışını idare etmek benim görevim. Kabine üyelerini atamak, idare etmek ve ilgilenmekten sorumluyum. Görevlerim Organizasyon Ekibinin liderliğini yapmayı ve herkese görevlerini vermeyi gerekgriyor ki konferans verimli ve başarılı olsun. Konferansın bütün kurullarınıı ve organlarını denetlerken, lojisgk ve servisler, operasyonlar, finans v bütçe yönegmi , insan kaynakları, her türlü dış ilişkiler ve ilegşim ile ekibin eğigmlerini idare ediyorum. Bunlardan başka, bütün oturumların düzgün yürümesini ve bütün kablımcı okullarla, sponsorlarla, taşeron firmalarla ve tüm diğer kurumlarla ilegşimin sağlandığından emin olmalıyım. Son olarak, görevlerim arasında sonuna kadar çalışıp konferansın güzel, hatasız ve rahat geçmesini sağlamak var.
B
Çok uzun bir süreçg. 1000 kişilik konferans çıkarmak için akla gelmeyecek bir sürü zorluk yaşadık. Ancak böyle bir takımla çalışınca üstünden gelemediğimiz bir zorluk olmadı. Kararlıysan, bir şeyi gerçekten çok isgyorsan, yanında da böylesine muhteşem bir ekibin varsa başaramayacağın şey yoktur.
biliyoruz. Size ne gibi zorluklar çıkardı? Üstesinden nasıl geldiniz?
Üniversitemin ilk senesinde bu kadar büyük bir konferansı başka bir ülkeden yürütmeye çalışmak oldukça zorlayıcıydı. Sabah saatlerine kadar bütün kabine üyeleri ile konuşmak ve günde 200’ü aşan e-­‐postaları cevaplamanın yanı sıra bu kadar yoğun bir işi yurtdışındayken yürütmek epey yorucuydu.
Model Birleşmiş Milletler size hayaFnızın başka kısımlarında neler kazandırdı?
Bana göre MBM diplomasi, poligka, kültürel ilegşim ve dünyanın durumuyla ilgili bilgi edinmekte çok önemli. Ülkelerin durumları, karşılaşbkları zorluklar ve anlaşmazlıkları hakkında bilgi edinmek için yararlı bir prsat. Aslında MBM benim hayabmı bir çok yönden e t k i l e d i . O l a y l a r ı d e ğ i ş i k y ö n l e r d e n değerlendirebileceğim ve onlara çözümler arayabileceğim prsatlar yaran benim için. Farklı olaylara başka insanların bakış açısından bakmayı ve en önemlisi, 6 yıl sonra, bireylerin de bir fark yaratabileceğini öğrendim. Bütün bunlardan ayrı olarak, MBM bana bir lider olmayı, organizatör olmayı, ve en önemlisi girişimci ve yenilikçi olmayı öğree. Sosyal bir akgvite yerine, MBM benim için hayat boyu bir istek haline geldi. MBM bana her şeyin istekle başladığını gösterdi.
Son olarak, delegelere önermek istediğiniz bir şey var mı?
Aylardır sizler için çalışıyoruz. Bu yüzden lüren konferansın zevkini çıkarabildiğiniz MBMTR konferansı ilkinden beri nasıl kadar çıkarın ve öğrenebildiğiniz kadar gelişJ? öğrenin. Bu konferansın sizlere kanğı yegler, gelecekte sizlere pozigf bir şekilde 400 kişilik bir konferansın 1000 kişilik bir yansıyacakbr. Bu yeglere ek olarak buradan konferansa büyümesinden bahsediyoruz. Bu güzel anılarla ayrılmanız en büyük dileğimiz. 3
Günlük
Daily Newspaper
Gazete
S
E
Q
U
O
I
A
C
L
U
B
Issue 1 1.November
Sayı 26 Nisan
25th 2013
2011
iSTANBUL’U ANLAMAK
Eran Sabaner
İstanbul’u tasvir eden, be1mleyen eserler arasında şüphesiz en ilgi çekicisi 18.yüzyıl şairi Nedim’dir. Divan edebiyaCnın ve özellikle Lale Devri’nin en ünlü yazarlarından Nedim, İstanbul’a yazdığı kasidelerde, İstanbul’u sadece tanıtmaz, aynı zamanda gözlemler. Onun için İstanbul başta güzelliğiyle büyüleyici bir şehirdir, fakat farklılıkları ve bilime olan ilgisiyle aynı zamanda kültürel bir merkezdir. Nedim’in kasidelerinin zamansız olduğunu söyleyebiliriz, çünkü İstanbul tarih boyunca sanaCyla, bilimiyle, edebiyaCyla “kozmopolit şehir” tanımına uygun olmuştur. Bir merkez kabul edilişinin belki de en büyük nedeni, farklılıklara olan açıklığı olsa gerek. İstanbul’da apayrı kimliklere, kişiliklere ve görüşlere sahip olan insanlar bir araya gelip, sadece yaşamayı değil birlik halinde başarılı olmayı öğreniyor.
Şehrin bu özelliğini düşünecek olursak, MBMTR konferansının İstanbul’a benzediğini söyleyebiliriz. Aynı İstanbul gibi, konferans da farklı bakış açısına sahip bireylerin ortak ve evrensel sorunlara çözüm önerisi bulmasını, ve birlik olmasını savunuyor. Kısaca MBMTR’nin ana felsefesinde, yer aldığı şehir İstanbul’un büyük bir rolü var. Bu yüzden konferansı anlamak için İstanbul’un tarihini ve genel özelliklerini bilmek oldukça önemli bir nokta.
İstanbul, yaklaşık 14 milyon nüfusu ile, Türkiye’nin en kalabalık şehri. Ticaret, eği1m, kültür ve ulaşım açısından oldukça zengin olduğu için kimilerine göre, Türkiye’nin en gelişmiş şehri. Liman ken1 oluşu, şehre “ithalat merkezi” kimliğini benimse1yor. Eği1m açısından ise hem devlet/özel fark etmeksizin en başarılı üniversitelere ev sahipliği yapıyor oluşu, onu eği1m açısından da bir merkez haline ge1r1yor. Aynı zamanda sanat etkinliklerinin ve tarihsel varlıkların zenginliği ile, İstanbul’un kültürel ve turis1k açıdan oldukça önemli bir şehir olduğunu söyleyebiliriz.
Tarihi açıdan da oldukça değerli bir geçmişe sahip olan İstanbul’un kültürel açıdan zengin olmasının en büyük nedeni, farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış olması. İstanbul’un jeopoli1k konumu ve dolayısıyla 1cari açıdan önemi, (ipek yolunun başlangıcı kabul edilir) şehri tarih boyunca önemli bir stratejik nokta yapmışCr. Bu nedenle, şehrin bir çok uygarlık taraYndan merkez kabul edildiğini g ö r ü y o r u z . T a r i h b o y u n c a R o m a İmparatorluğu, Bizans Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu ve La1n Krallığı’nın sınırları arasına giren İstanbul’un bu dört devlet taraYndan şekillendirildiğini ve kültürel alanda geliş1rildiğini söyleyebiliriz. Farklı görüşleri yaşatmasının asıl nedeni ise, kültüründe 1care[en kaynaklanan çeşitliliğin olmasıdır.
yemeklerine kadar bir çok restoranı İstanbul’da görebilirsiniz. Benim önerim büyük zincirler veya isim restoranlar yerine, ara sokaklardaki daha tanınmamış lezzetleri denemeniz. Bu küçük kafelerde veya restoranlarda, bir daha hiç deneyemeyeceğiniz tatlar deneyeceksiniz. Alışveriş açısından da çarşısı ve alışveriş merkezleri, gezebileceğiniz yerler arasında. Kapalı çarşı, Mısır çarşısı ve Tahtakale gibi yerlerde, daha tarihi, daha otan1k bir atmosfer yakalayabilirsiniz. Eğer daha genel bir alışveriş yapmak is1yorsanız, İs1nye Park, Cevahir, Kanyon gibi alışveriş merkezleri ideal. Daha büyük ve pahalı markalar için Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’ni önerebilirim. Turist ol ya da olma, İstanbul’un ruhunu anlamak için en önemli yer kesinlikle Taksim ve İs1klal Caddesi. İs1klal Caddesi’ndeki atmosfer ve insanlar, şehrin ritmini ve kalbini en iyi şekilde b e 1 m l i y o r . P a s a j l a r d a k i v e a r a sokaklardaki dükkanları keşfetmek bile eşsiz bir deneyim. Aynı zamanda Taksim, t ü m b u k ü l t ü r ç e ş i t l i l i ğ i n i gözlemleyebileceğimiz en iyi mekan. Akşamları ise Ortaköy, eğlenmek için ideal İstanbul, yur1çinden veya bir yer.
yurtdışından ziyaretçileri ağırlayan bir metropol haline gelmiş. İlk defa seyahat İstanbul’un kültürel açıdan edenler için Sultanahmet, Eminönü ve çeşitliliği, şehri farklı görüşlere açık Karaköy gezilmesi gereken bölgeler yapmasındaki ana faktör. İstanbul’u arasında. Tarihsel açıdan göz kamaşCrıcı anlamak demek, bu kültürel farklılıkları olan bu bölgeleri gezecekseniz İstanbul benimsemek ve kabul etmek demek1r. Modern, Sultanahmet Camisi, Ayasofya’yı Başka şehirlerden kaClan tüm MBMTR görmeniz şart. Sultanahmet Cami ve kaClımcılarının, önümüzdeki üç gün Ayasofya geleneksel sanat anlayışını ve içinde, İstanbul’u gözlemleyebilmelerini, mimarisini yansıCrken, İstanbul Modern, İstanbul’da eğlenmelerini ve en önemlisi g ü n ü m ü z ç a ğ d a ş s a n a t a n l a y ı ş ı n ı İstanbul’u anlayabilmelerini diliyorum. gösteriyor.
Çünkü İstanbul gibi bir şehri anlamak, insanın bir birey olarak da geliş1rir. Şehrin belki de en çok görülmesi gereken yeri sahil kısımları. İs1nye’den başlayan ve Karaköy’e kadar devam eden, boğazda küçük bir vapur seyaha1 yapmak, en azından köprü karşısında bir banka oturmak oldukça keyiflidir. Restoran ve alışveriş alanında da İstanbul’da büyük bir yelpaze söz konusu. Türk ve Osmanlı mu_ağından Uzakdoğu 4
Günlük
Daily Newspaper
Gazete
S
E
Q
U
O
I
A
C
L
U
B
Issue 1 1.November
Sayı 26 Nisan
25th 2013
2011
HAZIRLIK SÜRECİNDEN NOTLAR
İlk zorluklar sponsor bulmakla başladı. Annemin ve babamın tanıdığı tüm şirket müdürleri, yönegcileri, vb. herkesi gözden geçirdim ve
aradım. Sonraki güçlükler ise okul arama ile geldi. Sponsor mevzusu kapanınca herkes okul eksik telaşına düştü. Ders aralarında koridorlarda insanları okul ararken görmek arbk alışılmış bir şey oldu. Ara taglde anneannemin evinde koltuğa yayılıp saatlerce okul aradım. Ama sonunda bütün arkadaşlarımın emeğinin değdiğine çok sevindim. Çünkü gerçekten bu konferansı yaratmak için çok uğraşbk ve emek verdik. Ceylan Ersoy-­‐Danışmanlar Direktörü
Aylardır gece gündüz demeden bir grup halinde çalışarak ve emek harcadığımız bu güzel organizasyonun gelmiş olmasının bende yarabğı heyecanı anlatmaya muhtemelen kelimeler yetmez… Daha dün gibi habrlıyorum Roy ile kapı kapı dolanıp sponsor arayışları içerisinde bulunduğumuzu. Bu konferansa hazırlanırken çok büyük sorunlar ve zorluklar ile karşılaşbk , profesyonel iş hayabmızda yaşamayacağımız gerginlikler ile yüz yüze geldik , bunların bize ilerleyen iş hayabmızda arb olarak geri döneceğine inanıyorum. Konferansta emeği geçen herkese çok teşekkür etmek isterim. Cezmi Mehmet And-­‐ Koordinasyon Kurulu Başkan Vekili
MBMTR'ye yaklaşık 6 aydır hazırlanıyorum ve bu hazırlık süreci benim için gerçekten de çok yorucuydu. Çünkü hem okuldaki ortalamamı yüksek tutmaya hawa arnrmaya çalışırken bu konferansa bu kadar emek sarf etmem ve vakit ayırmam ciddi derecede uykusuzluğa ve bazı derslerden fedakârlık yapmama neden oldu. Fakat bunun yanı sıra, konferans personellerinin başvurularını alırken ileride de arkadaşlığımı sürdürebileceğim bir sürü yeni insanla tanışbm. Sponsorluk anlaşmaları için bir çok şirkegn en yüksek yönegcileriyle konuşma prsabnı yakaladım ve en önemlisi de bir takım olarak çalışmanın ve beraberinde gegrdiği sorumlulukların önemini bir kez daha anladım. Derslerimi ve bu konferansa olan sorumluluklarımı iyi bir şekilde dengelediğimi ve hazırlık sürecini çok iyi bir şekilde atlanğımı düşünüyorum. Çok eğlenceli ve bir o kadar da eğigci bir konferans olacağına eminim. Deniz Göksel-­‐ İcra Kurulu Başkan Vekili
Oldukça zor bir süreçti, ilk olarak ciddi bir maddi engelimiz vardı. Genç Öngörü Derneği kar gütmeyen bir kuruluş, getirebileceğimiz en fazla sayıda gence yapabileceğimiz en iyi konferansı yapmayı denedik. Bu bütçeye de onlarca sponsorlarımızın yardımıyla ulaştık. Bir de bürokratik sorunlar var. Bir de sadece ikincisi yapılan bu büyüklükteki bir konferansa katılımcı bulma sorunuyla karşılaştık. Tüm bu engel ve sorunlara rağmen bu konferansın gerçekleşmesinden dolayı basta Roy Eskenazi olmak üzere bütün ekibimize teşekkür ederim. Bu süreçte beni en çok sevindiren şey, bizlerle gençlik hakkındaki aynı vizyona ve tutkuya sahip olan, onlarca yönetici, öğretmen, ve yaşıtlarımızla konuşmuş ve onları bu konferansa dahil etmiş olmamızdır. Alp Akiş-­‐ Dış İlişkiler Koordinatörü Model Birleşmiş Milletler Türkiye, şimdiye kadar kabldığım konferansların en zorlayıcısı fakat en zevklisiydi. Konferansa hazırlık sürecinde sponsorlarla görüşmek, eğigmler vermek, okul müdürlerine konferansı tanıtmak gibi daha önce yapmadığım bir çok şey yapmak zorunda kaldım. Bu yüksek tempolu ve zorlayıcı süreçte hem MBM konferansları, hem de kendi kapasitem hakkında farklı bir bakış açısı kazandım. Deniz Yüksel-­‐İdari Kurul Başkan Vekili
Konferans hazırlığı çok vakgmi aldı. Kurula üye bulmaya çalışıp, aynı zamanda bulamadıklarımın işini yapmak derken; ne ödev zamanı, ne sınav çalışmaya vakgm kaldı. Aksamları Roy'la yapbğımız görüntülü toplanbların haddi hesabı yok zaten... Gece 3’lere kadar (en az) hiç durmadan, hawa bir seferinde 14 saat konuştuğumuzu habrlarım. Gerçekten bu konferans için hepimiz çok çalışbk. Umarım kablımcılar bu emeği görebilir ve bu konferansın onlara katmasını istediğimiz kadar yegyi kazanabilirler. Alaya Mazon-­‐ Koordinasyon Kurulu Başkanı
Konferans süresince ben ve ekibim çok yoğun bir tempoyla çalışbk ve özellikle konferansta görev alacak personel konusunda çok vakit harcadık. Konferansın büyüklüğü nedeniyle oluşan birçok sorunda kriz yönegmi ve genel yoğunluk nedeniyle hepimiz hem özel yaşanbmızdan hem de akademik sorumluluklarımızdan fedakarlık yaparak bu yıl ikincisi düzenlenecek olan bu büyük organizasyonun başarılı yürümesi için var gücümüzle çabaladık. Ali Rıza Güney-­‐ İcra Kurulu Başkanı
Daha önce hem İdari hem Koordinasyon Kurulunda çalışmışbm. Her kurulda başka yeni şeyler öğrendim. Tek tek okulları aramak, sponsorluk görüşmelerine gitmek, fiyat teklifleri almak bana gerçek hayat hakkında bir sürü şey kan. Bir sürü fedakarlık yapmak durumunda kaldım, bundan hiç bir şekilde pişman değilim hala arkasında duruyorum. Konferansta kazanılan bu yeglerin başka hiç bir yerden kazanabileceğime inanmıyorum. Kendi organizasyon ekibimiz içinde yapılan yardımlaşmalar hepimizin çok güçlü bir bağ kurumasına neden oldu. Hepimiz sanki MBMTR organizasyon ekibi ailesi olduk. Yıllar geçse de unutulmayacak bir aile. Eran Eskenazi-­‐Halkla İlişkiler Müdürü
5
Günlük
Daily Newspaper
Gazete
S
E
Q
U
O
I
A
C
L
U
B
Issue 1 1.November
Sayı 26 Nisan
25th 2013
2011
SUDOKU
6
Günlük
Daily Newspaper
Gazete
S
E
Q
U
O
I
A
C
L
U
B
Issue 1 1.November
Sayı 26 Nisan
25th 2013
2011
BULMACA
7
Günlük
Daily Newspaper
Gazete
S
E
Q
U
O
I
A
C
L
U
B
Issue 1 1.November
Sayı 26 Nisan
25th 2013
2011
SUDOKU CEVAPLAR (SAYFA 6)
BULMACA CEVAPLAR (SAYFA 7)
8
FOTOĞRAFLAR
9
Günlük
Daily Newspaper
Gazete
S
E
Q
U
O
I
A
C
L
U
B
Issue 1 1.November
Sayı 26 Nisan
25th 2013
2011
SPONSORLARIMIZ
10

Benzer belgeler