Genel Sınav Cevapları

Transkript

Genel Sınav Cevapları
Cg,l»ş X4ğı»ı
Adı, Soyadı
1
2
3
4
ToP[AM
Numarası
ı.ırıuolsıiĞ i - TERMoDiıunrvı i r
Bahar Yarıyılı 6eneiSınavı - (06.06.201.6}
GıDA
(20 Puan)
L,
ıvı Ü
Bir kompresörde R-134a soğutucu akışkanı 140 kPa -10 oc halinden, 1200 kpa 50 oç haline
sıkıştırılmaktadır. Kompresör su ile soğutulmakta olup, su i|e çekilen ısı 40 kW değerindedir.
Kompresörde ölçülen güç girişi ise 160 kW olarak belirienmiştir. Kompresördeki soğutucu
akışkanın debisi (kg/s) nedir?
{
th\i: Pı=l4o t9o
?-
)\li ,
fu
,|1skh
q- w =,.i1
-/no
- Q,ı6o)
;
Tt
..€.
Tı=
[Oro.1
rh .
ı-ilo'L iaın hı=U6364la
üe
hz
\z
* l v*_
ic,in hı*LH,o Wl+
:)
o
+ ab
l4
'2Ş
"J
Çııı,L7 .r;,ııx6>
rn = b,T6OS bls
Süre 90 dakikadır.
Yrd. Doç. Dr. Seiahattin ÇELİK
:,|r .ii-.}:=EqEEEE*.
(25
puon)2- Bir Carnot ısı makineşi 900 kj/dak ısıyı yüksek sıcak|ıklı ısı kaynağından almakta ve belirli bir
miktar enerjiyi de düşük sıcaklıklı ısı kuyusuna atmakta ve 4 kW güç üretmektedir. Eğer
yüksek sıcakhklı ısı kaynağı sıcaklığı 125 oÇ ise, düşük sıcak]ıklı ısı kaynağı sıcaklığı nedir?
o\lAıcrn"ü - <ü*"
9o
T» ='l,b'C-
Nrı}r 4ün=
}
kW
Aluı,ı
=
!-
}"_UŞ..14ü
Jht Qş
\--r'
(25
oC olduğu bir
puan)3- Soğutulan hacmin sıcaklığını -20 oC'de tutabilmek için,
çevre sıcaklığının 27
mutfak ortamında bulunan bir buzdolabının kompresöründe 1,5 kW güç harcanmaktadır.
Buzdolabının soğutma etkinliği katsayısı 4,5'tur. Buzdolabı sisteminin entropi üretimi nedir?
B"ı&}ü,
ıt-.}n..
o
9, = 6r+gu
'D NO,rirtı\= §*-9,
o
9n- 6rıg= /,5tW
ğ
Sş*,* =' ASxr*,*, -t A5*.+ı+
-lŞ,l
ş
D
TL
S,cl!"" =
Jo.,şş
+
=
f
$
lH
QgoO8LL223 (ı.rıy*)
r\aı
YJ/u.v
-6,79
Çıslzıı,ıs)
B,?,5
--r-(!*çü9, ıa)
t30
puan)
4-
Su buharı adyabatik bir türbine 7 MPa basınç, 600 "C sıcak|ık ve 80 m/s hızla girmekte, 50 kPa
basınç,
150'C sıcaklık ve 140 m/s hızla çıkmaktadır. Türbinin gücü ise 6 MW'tır.
(a) Türbinde
akan buharın debisini, (b) türbinin izantropik verimini hesaplayınız.
GUı"'
A*ı^
*
Pı =a
'UPe
T
= 6ş,&
Pı
r
5o
A_6
J?
t+\
\ı=Sjs|ıe
8ı =a,o9Jo
Wb
Wİ*
lr, s|gg * bl+
I
Tı = lb.c
iA
1-4
i,O
=
Ey{-/L
ba' i,
,h
(hı*vİ/ı) = vıh,qııq
-+
,iıt1** = -rh
6
?ışr
5o)"Qo
r,ıs=
51
I
W/s="_rirı
lzs
=
hı,
=
5
k**
Sış,5+
s/2
_
Iy*a;|ıpj'=
üşo,ı,*
=
-r{ı
ıan}."6L
VerırY
Wq
' w, =
9= =
(nr-h,
+
+.L)
"*36*,*Wlffi))
'lıo9ıa- lıaflL
6,wlı
3Jrarıq +
=
q3ı§
(oızaı)Lu"ı,ı)
[hrr_\ı * [
\r, , ı*n = Ll?,l ltw
llı
n (hz*$!/r)
ğ$l
)
!W _ o,a34
*BzpA
s,74 Lw
goo
=
2417,3
b)v