Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet

Transkript

Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet
Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet
İstanbul
22-23 Mayıs 2012
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu
Sabancı Üniversitesi
Central European University-Sabancı Üniversitesi Ortak Akademik Girişimi çerçevesinde
Ayşe Gül Altınay ve Andrea Petö tarafından düzenlenen Atölye Çalışması
22 Mayıs 2012
9.00 – Andrea Petö &
10.30 Ayşe Gül Altınay
Cynthia Enloe
Salı
Central European
University & Sabancı
Üniversitesi
Clark University
Açılış Konuşmaları
"Savaş Sonrasında Hangi Savaş Kadınları
Hatırlanıyor, Hangileri Unutuluyor?
Ve Bu Niçin Feministlerin Umurunda
Olmalı?”
10.30 Çay/Kahve Molası
–
11.00
11.00 Panel I
–
13.00
Hülya Adak
Tartışmacı: Başak
Demirhan (Boğaziçi
Üniversitesi)
Sabancı Üniversitesi
İrvin Cemil Schick İstanbul Şehir
Üniversitesi
Çimen Günay
Özyeğin Üniversitesi
“Hepsi Kurgu”? – Edebiyat ve Sanatta
Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet
Türkiye Edebiyatında Birinci Dünya
Savaşı’nın Cinsiyetlendirilmiş Hafızası:
Cinsel Şiddet Anlatıları
Savaşın Cinsiyetlendirilmesi ve
Cinselleştirilmesi: Avro-Osmanlı
Bağlamında Kurmaca ve Yerleştirilmiş
Hatıralar
Darbe Sonrası Kadın Yazını: 12 Mart
Romanları ve Toplumsal Cinsiyet
Sophie Milquet
Kornelia Slavova
Free University of
Brussels
Sofia University
İspanya İç Savaşı’na Dair Kadınların
Hafızası: Kelimelerin Gücü
Savaş ve Aşk Tanıklıkları: Eve Ensler’in
Necessary Targets Oyunu ve Jasmila
Žbanic'in Grbavica Filmi
13.00 Öğle Yemeği
–
13.45
13.45 Panel II
–
15.30
Gianluca Schiavo
Kadınların Savaş ve Askerlik Anlatıları
Faşist Kadın Askerlerin Hatıratlarında
İtalyan İç Savaşı
Karen Turner
College of the Holy
Sıkıntılı Sessizlikler: Vietnamlı Kadın
Cross & Harvard Law
Gazilerin Savaş Anlatılarında Cinsellik ve
School
Tecavüz
Setenay Nil Doğan Yıldız Teknik
“Eteklerimizi Erkeklere Bırakıp Cepheye
Üniversitesi
Gittik”: Türkiyeli Abhaz Kadınların Abhaz
Savaşına Katılımı
Christina M. Morus The Richard Stockton
Savaşın Görünmez Failleri: Bosna
College of New Jersey Savaşında Askerileşmiş Kadınların
Eleştirel bir Değerlendirmesi
Orna Sasson-Levy, Bar-Ilan University, The Sessizliği Kıran Kadınlar: Savaş Karşıtı
Yagil Levy, Edna Open University of
Sesler Olarak İsrailli Kadın Askerlerin
Lomsky- Feder
Israel, Hebrew University Tanıklıkları
15.30 Çay/Kahve Molası
–
15.45
15.45 Panel III
“Evdeki” Savaşlar
–
17.15
Salih Can Açıksöz University of Texas,
“Dağlarda Olmak:” Türkiye’de Engelli
Austin
Gaziler, Bedensel Savaş Hafızaları ve
Erkeklikler
Nurseli Yeşim
University of Sussex
Militarizmi Sürdüren Görünmez Emek:
Sünbüloğlu
Türkiyeli Kadınların, Eşlerinin Savaşla
Bağlantılı Sakatlıkları ile İlgili
Deneyimleri
Stephanie E. Yuhl College of the Holy
Evi Hatırlamak/Yeniden İnşa Etmek: Irak
Cross
ve Afganistan’daki Savaşlardan Dönen
Kadın ABD Askerlerinin Evsizlik
Anlatıları
Rebecca Bryant
Ortadoğu Teknik
Evin Müphemliği: Savaş Sonrasında
University of Bergamo
Üniversitesi - Kuzey
Kıbrıs Kampüsü
17.15 Çay/Kahve Molası
–
17.30
17.30 Panel IV
–
19.15
Weronika
Warsaw University
Grzebalska
Katherine Stefatos Goldsmiths College,
University of London
Ömür Yılmaz and
Umut Özkaleli
Gender and Minorities
Institute, Nicosia
Ana Devic
Doğuş Üniversitesi
Miriam Geerse
Utrecht University
23 Mayıs
2012
9.00 – Panel V
10.45
Felicia Yap
Mahrem Objeler
Direniş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet
Varşova İsyanının Toplumsal Cinsiyet
Boyutları
Şiddeti Doğurmak: Yunanistan’da Askeri
Diktatörlük Döneminde (1967-1974)
Cinsel İşkence ve Travma
“Benim Savaşım Nasıldı?” Kıbrıs Türk
Toplumunda Direniş ve Savaşın
Cinsiyetlendirilmiş Tarihini Yapıbozuma
Uğratmak
Otobiyografik Anlatı ve Tarihin Yeniden
Yazımı: Etno-Milliyetçi Sınırları Aşmak
Türkiye’de Yerinden Edilmiş Kürtler:
Kürtlerin Savaş Şiddetine Dair
Hikayelerinde Cinsiyetlendirilmiş Hafıza
Çarşamba
Cinsel Şiddet: Sessizlik, Anlatı, Direniş
Pasifik Savaşı’nı Hatırlamak: Avrupalı ve Asyalı
Kadınların Japon İşgali Altındaki Bölgelere Dair
Hatıraları
Helle Rydström Lund University
Sömürge Vietnam’ında Cinsiyetlendirilmiş ve
Cinselleştirilmiş Şiddet: Egemen İktidar ve
Dövülmüş Bedenler
Helen Liebling- Coventry University “Toplumda kötü ünü olan bir kadın haline geldim”:
Kalifani and
and Inst. for Higher Doğu Kongo’da Tecavüz Sonrası Çoçuk Doğuran
Henny Slegh
Education in Mental Kadınlara Cinsiyetlendirilmiş Tepkiler
Health, Goma
Darcy Buerkle Humboldt University Bosna’nın Ötesi: Feminizm Derslerinde Duygular
London School of
Economics
& Smith College
Jose Fernando The University of
Serrano-Amaya Sydney
10.45 Çay/Kahve
–
11.00
ve Cinsel Şiddet
“Biz Tarih Yazıyoruz”: Siyasal Şiddet
Bağlamlarında Homofobik Şiddete Dair Anlatılar
11.00 Panel VI
–
12.15
Toplumsal Cinsiyet, Cinsel Şiddet ve
Uluslararası Hukuk
Laura McLeod
University of
Manchester
Marjaana
Jauhola
University of
Helsinki
Gabriela
Mischkowski
Medica Mondiale
Hatıralar ve Gündemler: Sırbistan’da Çatışma
Sonrası Toplumsal Cinsiyet Güvenliği Vizyonları
Üretmek
Finlandiya’da BMGK 1325’i Uygulamanın
Yeniden Politikleşmesi: Üçüncü Nesil Kadınların
Finlandiya’nın İkinci Dünya Savaşı (Lapland
Savaşı 1944-5) Deneyimi Üzerine Yürüttükleri
Eleştirel Hafıza Çalışmalarının Feminist Siyaset
Olarak Değerlendirilmesi
Eski Yugoslavya Uluslararası Savaş
Mahkemesinde Dinlenen (Kadın) Tecavüz
Tanıklıkları
12.15 Öğle Yemeği
–
13.15
13.15 Panel VII
–
14.45
Doris K.
Melkonian
University of
California, Los
Angeles
Anna
Armenian Genocide
Aleksanyan
Museum Institute
Hourig Attarian Concordia
University
Ayşe Gül
Sabancı Üniversitesi
Altınay
14.45 Çay/Kahve
–
15.00
Toplumsal Cinsiyet ve Ermeni Soykırımı
Ermeni Kadın ve Erkeklerin Ermeni Soykırımına
Dair Cinsel Şiddet Anlatıları
Toplumsal Cinsiyet Meselesi: Soykırım Sonrası
Ermeni Kadınların Yeniden Ermenileştirilmesi
Soykırımın Ardından: Sessizlik ve Sır Anlatılarının
Hikayeleştirilmesi
Müslümanlaşmış Ermenilere Dair
Cinsiyetlendirilmiş Suskunluklar
Savaş Hafızasının Görselleştirilmesi
15.00 Panel VIII
–
16.45
Marta Zarzycka Utrecht University
“Travmatik”ten “Bayağı”ya: Savaş Fotoğrafçılığı
Tasoula
Vervenioti
Helenic Open
University
Andrea Petö
Yunanistan İç Savaşı’nın (1946-49) Kadın
Tutukluları: Egemen Hafıza, Kadınların Hatıratları
ve bir Fotoğraf Arşivi
Unutulmuş Failler: İkinci Dünya Savaşı Sonrası
Kadın Faillerin Fotoğrafları
Kamboçya ve Vietnam’da Nekropolitik’in Görsel
İfadeleri
Central European
University
University of
California, Los
Angeles
Blind Dates &
Aşk ve Şiddet Buluşunca
Accented Feminism
Küratörlük Projeleri
Thu-huong
Nguyen-vo
Neery
Melkonian
16.45 Çay/Kahve
–
Molası
17.00
17.00 Panel IX
–
18.30
Anna Reading
Selma
Leydesdorff
Cynthia
Cockburn
Nadje Al-Ali
18.30 Genel Tartışma
–
19.00
Feminist Hafıza Çalışmalarının Dünü ve
Bugünü
University of
Western Sydney
University of
Amsterdam
The City University
London
Toplumsal Cinsiyet, Dijital Hafıza ve Yeni
Dayanıklılık Anlatıları
Hafıza Çalışmalarını Cinsiyetlendirmek
Şiddet, Demokrasi ve Zaman: Çatışmayı
Deneyimleyen ve Yeniden Deneyimleyen Kadınlar
(Kuzey İrlanda, Bosna-Hersek, İsrail-Filistin)
SOAS, University of İşgal Sonrası Irak’ta Cinsiyetlendirilmiş Savaş ve
London
Şiddet Anılarına Dair Düşünceler