Norm Cervical

Transkript

Norm Cervical
NORM
Cervical Disc Prosthesis
Servikal Disk Protezi
1
Spinal Products
NORM
NORM
Servikal Disk Protezi
Cervical Disc Prosthesis
Anterior servikal diskektomi sonrasında hareketliliğin korunması amacı ile NCD protezle gerçekleştirilen disk replasman uygulamasının temel mantığı bitişik seviyede ileriye dönük sekonder morbidite riskinin azaltılması veya ortadan kaldırılmış olmasıdır. Yaklaşım tekniği ve
anterior spinal kord dekompresyonunda en yaygın uygulama olan Smith-Robinson servikal
disk dekompresyonu ve anterior servikal disk replasmanı uygulaması doğru olacağından bu
prosedürün nörolojik noksanlık, radikülopati (spinal sinir kökleri hastalığı) veya miyelopati görünen hastalarda uygulanması yerinde olacaktır.
Servikal omurga segmanlarında oluşan herniya ve dejeneratif disk rahatsızlığının kontrol altına
alınması amacıyla NCD protez, artrodezi için cazip bir seçenek sunmaktadır. Normal hareketliliğin korunması, servikal omurganın daha önce sahip olduğu biyomekanik yapı ve bitişik seviye dejenerasyonunun azaltılması sistemin sunduğu avantajlar arasındadır. Diğer potansiyel
avantajları ise; normal hareketliliği hızlı bir süreç içinde geri kazanma, kemik grefti ihtiyacı ve
buna bağlı olarak donor ilişkili hastalık riskinin ortadan kaldırılmasıdır.
Ürünün fiziksel yapısı, alt ve üst parça olmak üzere Titanyum materyalden oluşan 2 bölümden
meydana gelmekte ve alt parçada bulunan Titanyum Nitrit alaşım kaplamalı bölüm hareketliliği
sağlayan temel bölümü oluşturmaktadır.
The rationale for motion preservation by disc replacement with NCD Device after anterior cervical
discectomy is to diminish long-term morbidity secondary to adjacent segment degeneration. This
procedure can be readily applied in patients presenting with neurologic deficit, radiculopathy or
myelopathy because the approach and anterior spinal cord decompression are identical for anterior
cervical disc replacement and traditional Smith-Robinson cervical decompression. In addition, the
application of more complex spinal osteotomies, revision of pseudarthroses and deformity correction
are much more applicable to the cervical arthroplasty procedures.
NCD Device is an attractive alternate to arthrodesis for management of disc degeneration and herniation in the cervical spine. The advantages of this system include preservation of normal motion and
biomechanics in the previous cervical spine and reduction of adjacent-segment degeneration. Other
potential advantages include faster return to normal activity and elimination of the need for bone graft
and associated donor site morbidity.
The physical structure of the device consists Titanium Alloy inferior and superior pieces, introducing
the mobility with Titanium Nitride (TiN) coated part included to inferior piece.
NORM
Spinal Products
2
NORM
Servikal Disk Protezi
Cervical Disc Prosthesis
3
Spinal Products
NORM
1403 Sokak No: 3 Balgat 06520 Çankaya Ankara / TÜRKİYE
Tel : +90 (312) 284 00 80 (pbx)
Fax : +90 (312) 285 30 93
Web : www.normltd.net
Spinal Products 4
NORM
NB 2292
M.2012.106.1472
ISO 13485:2003
85044

Benzer belgeler