Ders Adı: İletişim Bilimlerine Giriş Ders Adı (İng.): Bölüm: Kültür ve

Transkript

Ders Adı: İletişim Bilimlerine Giriş Ders Adı (İng.): Bölüm: Kültür ve
Ders Adı: İletişim Bilimlerine Giriş
Ders Adı (İng.):
Bölüm: Kültür ve İletişim Bilimleri
1
Ders Kodu: KKW103
Dersin Türü
Dil:
2
Dönem
Süre
Yarıyıl
3
Ders Yapısı
4
Ders İçerikleri:
4.1. Arka Plan ve Diğer Modüllerle İlişki:
Bu ders birinci sömestrda ağırlıklı olan “Giriş” derslerinin bir parçasıdır. Programın iletişim
bilimleri bölümünü tanıtır ve özellikle daha sonraki B ve D alanlarındaki dersler için bir temel
oluşturur.
AKTS
İş
Yükü
4.2. İçerik:
Bu giriş dersinde farklı sosyal bilimler disiplinlerinden doğan temel iletişim bilimleri
kavramları tanıtılır. Aynı zamanda bu disiplin için etkili olmuş teorilere, paradigmalara ve
tarihi ve kültürel bağlamdaki temsillerine genel bir bakış sunulur. Bu giriş dersi yöntemsel
yaklaşımları ve veri kaynaklarını tanıtıcı nitelikte bir bakış açısını içerir.
Öğrenciler iletişim bilimlerinin temel kavramlarıyla tanıştırılır; örneğin: Eylem, etkileşim,
sembol, işaret, iletişim ve medya. Merkezdeki teori ve modeller örneklerle tanıtılır ve teorik
tarihsel bağlamdaki yerleri incelenir. Öğrencilere medya verilerini toplama yöntemlerine
yönelik bir bakış açısı kazandırılır ve medya istatistiklerinin ve medya veri kaynaklarının
temel kavramları tanıtılır.
5
Kazanılan Nitelikler:
5.1. Mesleki Nitelikler:
Derse başarı ile katılım sağlamış öğrenciler iletişim bilimlerinin temel kavramları hakkında
genel bilgiye sahip olurlar, teorik yaklaşımları ve temsillerini tanımlayabilir ve
sınıflandırabilirler, medya istatistiklerinin temel kavramlarını öğrenirler ve önemli veri
kaynakları ve veri toplama yöntemlerini isimlendirebilirler.
5.2. Genel Nitelikler:
Karmaşık bir bilim branşı dahilinde oryantasyon sağlama, teknik terimlerle tanışıklık ve
bilimsel düşünmeyi kavrama. Teori ve modeller yoluyla düşünme niteliği.
6
Kaynakça Merten, Klaus (1999): Einführung in die Kommunikationswissenschaften, Bd. 1.
Grundlagen der Kommunikationswissenschaften, Hamburg